Некнижни носители - февруари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономика. Икономически теории

- 1 -

Цб CD 242 

Съвременна динамика на икономическите теории  : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. /  Ред. коллегия Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, съфинансиран със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИ ДНП -5/2018 г.

   ISBN 978-619-232-157-4 


1. Икономически теории 2. Икономикс 3. Конференция 
 330.8  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Дп 250000000631
  

Сист. No: 235

Икономикс

- 2 -

Цб CD 242 

Съвременна динамика на икономическите теории  : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. /  Ред. коллегия Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, съфинансиран със средства от целева субсидия за НИД на УНСС по договор № НИ ДНП -5/2018 г.

   ISBN 978-619-232-157-4 


1. Икономически теории 2. Икономикс 3. Конференция 
 330.8  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически теории 2. икономикс 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Дп 250000000631
  

Сист. No: 235

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 3 -

Цб CD 241 

With special Focus on Monetary Regimes 20 Years of Currency Board in Bulgaria  : 3rd Annual Conference of the Monetary and Economic Research Center, 12-13 October 2017, Sofia /  Scientific committee Statty Stattev et al. ; Editorial committee Nikolay Nenovsky et al. ; Format. and publ. ed. Elena Kirilova . - Sofia : Monetary and Economic Research Center /MRC/, 2017 ; 238 p.

   

   ISBN 978-619-90797-3-7 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. България 3. Валутен борд 4. Конференция 
 339.9  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. валутен борд 3. България 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000630
  

Сист. No: 234

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 4 -

Цб CD 239 

Economic lessons, perspectives and challenges from the Balkans  : 2nd Annual Conference of the Monetary and Economic Research Center, 13-14 October 2016, Sofia /  Scientific committee Statty Stattev et al. ; Editorial committee Nikolay Nenovsky et al. ; Format. and publ. ed. Elena Kirilova . - Sofia : Monetary and Economic Research Center /MRC/, 2016 ; 351 p.

   

   ISBN 978-619-90797-1-3 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Балкани 3. Конференция 
 339.9  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Балкани 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000628
  

Сист. No: 232

- 5 -

Цб CD 240 

Monetary Policies in the Balkan Region. The Future of the Euro and Eurozone in the Balkans  : 1st Annual Conference of the Monetary and Economic Research Center, 14-15 October 2015, Sofia /  Scientific committee Statty Stattev et al. ; Editorial committee Nikolay Nenovsky et al. ; Format. and publ. ed. Elena Kirilova . - Sofia : Monetary and Economic Research Center /MRC/, 2015 ; 283 p.

   

   ISBN 978-619-90797-0-6 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. Балкани 3. Конференция 
 339.9  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Балкани 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000629
  

Сист. No: 233

- 6 -

Цб CD 241 

With special Focus on Monetary Regimes 20 Years of Currency Board in Bulgaria  : 3rd Annual Conference of the Monetary and Economic Research Center, 12-13 October 2017, Sofia /  Scientific committee Statty Stattev et al. ; Editorial committee Nikolay Nenovsky et al. ; Format. and publ. ed. Elena Kirilova . - Sofia : Monetary and Economic Research Center /MRC/, 2017 ; 238 p.

   

   ISBN 978-619-90797-3-7 


1. Международни икономически отношения (МИО) 2. България 3. Валутен борд 4. Конференция 
 339.9  + 061.3
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. валутен борд 3. България 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000630
  

Сист. No: 234


 Индекс по АВТОРИ

Димитрова, Галина 1 2 
Йотова, Лилия 1 2 
Пенчев, Пенчо Д. 1 2 
Стоянова, Мария 1 2 
Kirilova, Elena 3 4 5 6 
Nenovsky, Nikolay 3 4 5 6 
Stattev, Statty 3 4 5 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Съвременна динамика на икономическите теории 1 2 
Economic lessons, perspectives and challenges from the Balkans 4 
Monetary Policies in the Balkan Region. The Future of the Euro and Eurozone in the Balkans 5 
With special Focus on Monetary Regimes 20 Years of Currency Board in Bulgaria 3 6 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Балкани 4 5 
България 3 6 
Валутен борд 3 6 
Икономикс 1 2 
Икономически теории 1 2 
Конференция 1 2 3 4 5 6 
Международни икономически отношения (МИО) 3 4 5 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Балкани 4 5 
България 3 6 
валутен борд 3 6 
икономикс 1 2 
икономически теории 1 2 
конференция 1 2 3 4 5 6 
международни икономически отношения МИО 3 4 5 6 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 4 5 
България 3 6