Некнижни носители - март 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономика. Икономически теории

- 1 -

Цб CD 243 

Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности  : Сборник научни доклади от научно-практическа конференция, 05-06 ноември 2015 г., Велико Търново . - Велико Търново : Ай анд Би ; Великотърновски унив. "Св. Св. Кирил и Методий" ; Институт за икономически изследвания при БАН, 2015

   

   ISBN 978-954-9689-99-0 


1. Икономическо развитие 2. Конференция 
 330.34  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Дп 250000000632
  

Сист. No: 236

Регионална икономика. Геоикономика.

- 2 -

Цб CD 244 

Петров, Камен Димитров

   Регионална интеграция и трансгранично сътрудничество : Учебник / Камен Димитров Петров, Стела Тодорова ; Рец. Веселка Павлова, Цветана Стоянова . - 1. изд. (дигитално) . - Пловдив : Аграрен университет - Пловдив, 2014

   

   ISBN 978-954-517-215-1 


1. Трансгранично сътрудничество 2. Регионална интеграция 3. Глобализация 
 332.14  + 339.92
Ключови думи: 1. трансгранично сътрудничество 2. регионална интеграция 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000633, Цб 250000000634
  

Сист. No: 237

- 3 -

Цб CD 245 

Петров, Камен Димитров

   Регионално устойчиво развитие : Лекционен курс / Камен Димитров Петров, Стела Тодорова ; Рец. Васил Пенев, Николай Добрев . - 1. изд. (дигитално) . - Пловдив : Аграрен университет - Пловдив, 2014

   

   ISBN 978-954-517-214-4 


1. Регионална икономика 2. Регионално развитие 3. Устойчиво развитие 
 332.14  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. регионално развитие 3. планиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Дп 250000000635, Цб 250000000636, Цб 250000000637, Цб 250000000638
  

Сист. No: 238

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 4 -

Цб CD 244 

Петров, Камен Димитров

   Регионална интеграция и трансгранично сътрудничество : Учебник / Камен Димитров Петров, Стела Тодорова ; Рец. Веселка Павлова, Цветана Стоянова . - 1. изд. (дигитално) . - Пловдив : Аграрен университет - Пловдив, 2014

   

   ISBN 978-954-517-215-1 


1. Трансгранично сътрудничество 2. Регионална интеграция 3. Глобализация 
 332.14  + 339.92
Ключови думи: 1. трансгранично сътрудничество 2. регионална интеграция 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000633, Цб 250000000634
  

Сист. No: 237


 Индекс по АВТОРИ

Добрев, Николай 3 
Павлова, Веселка 2 4 
Пенев, Васил 3 
Петров, Камен Димитров 2 3 4 
Стоянова, Цветана 2 4 
Тодорова, Стела 2 3 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности 1 
Регионална интеграция и трансгранично сътрудничество 2 4 
Регионално устойчиво развитие 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Глобализация 2 4 
Икономическо развитие 1 
Конференция 1 
Регионална икономика 3 
Регионална интеграция 2 4 
Регионално развитие 3 
Трансгранично сътрудничество 2 4 
Устойчиво развитие 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

глобализация 2 4 
икономическо развитие 1 
конференция 1 
планиране 3 
регионална интеграция 2 4 
регионално развитие 3 
трансгранично сътрудничество 2 4 
устойчиво развитие 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Европа 2 4