Некнижни носители - май 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 1 -

Цб CD 246 

Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 /  Ред. коллегия Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; 280 с.

   

   ISBN 978-619-232-055-3 


1. Образование 2. Социология 
 316  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Дп 250000000639, Цб 250000000640, Цб 250000000641, Цб 250000000642, Цб 250000000643, Цб 250000000644, Цб 250000000645, Цб 250000000646
  

Сист. No: 239

Образование

- 2 -

Цб CD 246 

Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 /  Ред. коллегия Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; 280 с.

   

   ISBN 978-619-232-055-3 


1. Образование 2. Социология 
 316  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Дп 250000000639, Цб 250000000640, Цб 250000000641, Цб 250000000642, Цб 250000000643, Цб 250000000644, Цб 250000000645, Цб 250000000646
  

Сист. No: 239


 Индекс по АВТОРИ

Кинева, Тодорка 1 2 
Нончев, Андрей 1 2 
Петрунов, Георги 1 2 
Христова, Мариета 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология 1 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Образование 1 2 
Социология 1 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

образование 1 2 
социология 1 2 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ