Некнижни носители - октомври 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 1 -

Цб CD 261 

Казаков, Атанас Николов

   Човешки ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Атанас Николов Казаков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [303 с.]

   

   ISBN 978-954-644-997-8 


1. Човешки капитал 
 316.37  + 331.108  + 330
Ключови думи: 1. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 250000000685, Цб 250000000686, Цб 250000000687
  

Сист. No: 254

- 2 -

Цб CD 260 

Колев, Благой Тодоров

   Икономическа култура : Учебник за дистанционна форма на обучение / Благой Тодоров Колев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [429 с.]

   

   ISBN 978-954-644-996-2 


1. Икономическа култура 
 316.7  + 330.16
Ключови думи: 1. икономическа култура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Дп 250000000682, Цб 250000000683, Цб 250000000684
  

Сист. No: 253

Икономикс

- 3 -

Цб CD 261 

Казаков, Атанас Николов

   Човешки ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Атанас Николов Казаков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [303 с.]

   

   ISBN 978-954-644-997-8 


1. Човешки капитал 
 316.37  + 331.108  + 330
Ключови думи: 1. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 250000000685, Цб 250000000686, Цб 250000000687
  

Сист. No: 254

- 4 -

Цб CD 260 

Колев, Благой Тодоров

   Икономическа култура : Учебник за дистанционна форма на обучение / Благой Тодоров Колев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [429 с.]

   

   ISBN 978-954-644-996-2 


1. Икономическа култура 
 316.7  + 330.16
Ключови думи: 1. икономическа култура 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Дп 250000000682, Цб 250000000683, Цб 250000000684
  

Сист. No: 253

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 5 -

Цб CD 250 

Атанасова, Маргарита Николаева

   Основи на обучението и развитието на човешките ресурси в организациите : Учебник за дистанционно обучение / Маргарита Николаева Атанасова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [219 с.]

   

   ISBN 978-954-644-936-8 


1. Човешки ресурси 
 331.105  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 250000000652, Цб 250000000653, Цб 250000000654
  

Сист. No: 243

- 6 -

Цб CD 249 

Дулевски, Лалко Стойчев

   Актуални проблеми на икономиката на труда : Учебник за дистанционно обучение / Лалко Стойчев Дулевски, Любомир Минчев Стефанов, Маргарита Николаева Атанасова, Марин Александров Паунов, Нено Павлов Ненов, Христо Георгиев Малешков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [353 с.]

   

   ISBN 978-954-644-999-3 


1. Икономика на труда 
 331
Ключови думи: 1. икономика на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 250000000649, Цб 250000000650, Цб 250000000651
  

Сист. No: 242

- 7 -

Цб CD 261 

Казаков, Атанас Николов

   Човешки ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Атанас Николов Казаков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [303 с.]

   

   ISBN 978-954-644-997-8 


1. Човешки капитал 
 316.37  + 331.108  + 330
Ключови думи: 1. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 250000000685, Цб 250000000686, Цб 250000000687
  

Сист. No: 254

- 8 -

Цб CD 251 

Паунов, Марин

   Стратегии на бизнеса и стратегическо управление на човешките ресурси : Учебник за дистанционно обучение / Марин Паунов, Ирина Данаилова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [238 с.]

   

   ISBN 978-619-232-016-4 


1. Човешки ресурси 
 331.105  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 250000000655, Цб 250000000656, Цб 250000000657
  

Сист. No: 244

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 9 -

Цб CD 262 

Асенов, Емил

   Контрол във финансовия сектор : Учебник за дистанционно обучение / Емил Асенов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [294 с.]

   

   ISBN 978-954-644-935-1 


1. Финансов контрол 
 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000688, Цб 250000000689, Цб 250000000690
  

Сист. No: 255

- 10 -

Цб CD 263 

Миланова-Цончева, Емилия

   Надзор и управление на риска : Учебник за дистанционна форма на обучение / Емилия Миланова-Цончева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2018 ; [392 с.]

   

   ISBN 978-619-232-113-0 


1. Банки - управление на риска 
 336.71
Ключови думи: 1. управление на риска 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000691, Цб 250000000692, Цб 250000000693
  

Сист. No: 256

- 11 -

Цб CD 258 

Ненков, Димитър

   Определяне на стойността на предприятие : Учебник за дистанционна форма на обучение, ОКС "Магистър" / Димитър Ненков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2018 ; [320 с.]

   

   ISBN 978-619-232-061-4 


1. Предприятия 2. Финансов анализ 
 336.6
Ключови думи: 1. предприятия 2. финансов анализ 3. стойност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000676, Цб 250000000677, Цб 250000000678
  

Сист. No: 251

- 12 -

Цб CD 257 

Трифонова, Силвия

   Международни финанси : Учебник за дистанционно обучение / Силвия Трифонова, Mihaela Mihaylova, Аглика Кънева, Милена Ковачевич, Светослав Джонев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2018 ; [401 с.]

   

   ISBN 978-619-232-067-6 


1. Международни финанси 
 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000673, Цб 250000000674, Цб 250000000675
  

Сист. No: 250

Управление

- 13 -

Цб CD 253 

Боева, Бистра

   Корпоративно управление : Учебник за дистанционна форма на обучение / Бистра Боева . - 2. прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [207 с.]

   

   ISBN 978-954-644-966-5 


1. Корпоративно управление 
 334.784  + 005.7  + 339.9
Ключови думи: 1. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Дп 250000000661, Цб 250000000662, Цб 250000000663
  

Сист. No: 246

- 14 -

Цб CD 256 

Манлиев, Георги

   Новият мениджмънт в публичния сектор : Учебник за дистанционна форма на обучение / Георги Манлиев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [326 с.]

   

   ISBN 978-954-644-972-6 


1. Мениджмънт - публичен сектор 
 005  + 351/354
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. управление 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
Дп 250000000670, Цб 250000000671, Цб 250000000672
  

Сист. No: 249

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 15 -

Цб CD 253 

Боева, Бистра

   Корпоративно управление : Учебник за дистанционна форма на обучение / Бистра Боева . - 2. прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [207 с.]

   

   ISBN 978-954-644-966-5 


1. Корпоративно управление 
 334.784  + 005.7  + 339.9
Ключови думи: 1. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Дп 250000000661, Цб 250000000662, Цб 250000000663
  

Сист. No: 246

- 16 -

Цб CD 252 

Желев, Симеон

   Потребителско поведение : Учебник за дистанционно обучение / Симеон Желев и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2019 ; [378 с.]

   

   ISBN 978-619-232-177-2 


1. Потребителско поведение 
 366.1  + 339.1
Ключови думи: 1. потребителско поведение 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000658, Цб 250000000659, Цб 250000000660
  

Сист. No: 245

- 17 -

Цб CD 254 

Каракашева, Лилия

   Международни бизнес операции : Част 1 - 2 : Магистърска програма по МИО : Учебник за дистанционно обучение / Лилия Каракашева : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение

   

   ISBN 978-619-232-098-0 


1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000664, Цб 250000000665, Цб 250000000666
  

Сист. No: 247

- 18 -

Цб CD 255 

Каракашева, Лилия

   Международни бизнес операции : Част 1 - 2 : Магистърска програма по МИО : Учебник за дистанционно обучение / Лилия Вълчева Каракашева : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение

   

   ISBN 978-954-644-916-0 


1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000667, Цб 250000000668, Цб 250000000669
  

Сист. No: 248

- 19 -

Цб CD 257 

Трифонова, Силвия

   Международни финанси : Учебник за дистанционно обучение / Силвия Трифонова, Mihaela Mihaylova, Аглика Кънева, Милена Ковачевич, Светослав Джонев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2018 ; [401 с.]

   

   ISBN 978-619-232-067-6 


1. Международни финанси 
 339.7
Ключови думи: 1. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 250000000673, Цб 250000000674, Цб 250000000675
  

Сист. No: 250

Обществено управление. Публична администрация

- 20 -

Цб CD 256 

Манлиев, Георги

   Новият мениджмънт в публичния сектор : Учебник за дистанционна форма на обучение / Георги Манлиев . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2017 ; [326 с.]

   

   ISBN 978-954-644-972-6 


1. Мениджмънт - публичен сектор 
 005  + 351/354
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. управление 3. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
Дп 250000000670, Цб 250000000671, Цб 250000000672
  

Сист. No: 249

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 21 -

Цб CD 259 

Информатика  : Учебник за дистанционна форма на обучение / Александрина Мурджева, Валентин Кисимов, Ваня Лазарова, Гено Стефанов, Дорина Кабакчиева, Емил Денчев, Камелия Стефанова, Любен Боянов, Моника Цанева, Пламен Милев, Росен Кирилов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2018 ; [468 с.]

   

   ISBN 978-619-232-123-9 


1. Информатика 2. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информатика 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Дп 250000000679, Цб 250000000680, Цб 250000000681
  

Сист. No: 252


 Индекс по АВТОРИ

Асенов, Емил 9 
Атанасова, Маргарита Николаева 5 6 
Боева, Бистра 13 15 
Боянов, Любен 21 
Гълъбова, Виолета 16 
Данаилова, Ирина 8 
Денчев, Емил 21 
Джонев, Светослав 12 19 
Дулевски, Лалко Стойчев 6 
Желев, Симеон 16 
Забунов, Георги 16 
Кабакчиева, Дорина 21 
Казаков, Атанас Николов 1 3 7 
Каракашева, Лилия 17 
Каракашева, Лилия Вълчева 18 
Кехайова-Стойчева, Мария 16 
Кирилов, Росен 21 
Кисимов, Валентин 21 
Ковачевич, Милена 12 19 
Колев, Благой Тодоров 2 4 
Костадинова, Елена 16 
Кръстевич, Тодор 16 
Кънева, Аглика 12 19 
Лазарова, Ваня 21 
Малешков, Христо Георгиев 6 
Манлиев, Георги 14 20 
Миланова-Цончева, Емилия 10 
Милев, Пламен 21 
Младенова, Галина 16 
Мурджева, Александрина 21 
Ненков, Димитър 11 
Ненов, Нено Павлов 6 
Паунов, Марин 8 
Паунов, Марин Александров 6 
Постаджиян, Кристиян 16 
Стефанов, Гено 21 
Стефанов, Любомир Минчев 6 
Стефанова, Камелия 21 
Стоименова, Борислава 16 
Трифонова, Силвия 12 19 
Цанева, Моника 21 
Mihaylova, Mihaela 12 19 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на икономиката на труда 6 
Икономическа култура 2 4 
Информатика 21 
Контрол във финансовия сектор 9 
Корпоративно управление 13 15 
Международни бизнес операции : Част 1 - 2 : Магистърска програма по МИО 17 18 
Международни финанси 12 19 
Надзор и управление на риска 10 
Новият мениджмънт в публичния сектор 14 20 
Определяне на стойността на предприятие 11 
Основи на обучението и развитието на човешките ресурси в организациите 5 
Потребителско поведение 16 
Стратегии на бизнеса и стратегическо управление на човешките ресурси 8 
Човешки ресурси 1 3 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Банки - управление на риска 10 
Икономика на труда 6 
Икономическа култура 2 4 
Информатика 21 
Информационни технологии 21 
Корпоративно управление 13 15 
Международни икономически отношения (МИО) 17 18 
Международни финанси 12 19 
Мениджмънт - публичен сектор 14 20 
Потребителско поведение 16 
Предприятия 11 
Финансов анализ 11 
Финансов контрол 9 
Човешки капитал 1 3 7 
Човешки ресурси 5 8 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 10 
икономика на труда 6 
икономическа култура 2 4 
информатика 21 
информационни технологии 21 
корпоративно управление 13 15 
международни икономически отношения МИО 17 18 
международни финанси 12 19 
мениджмънт 14 20 
потребителско поведение 16 
предприятия 11 
публичен сектор 14 20 
стойност 11 
управление 14 20 
управление на риска 10 
финансов анализ 11 
финансов контрол 9 
човешки капитал 1 3 7 
човешки ресурси 5 8 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ