Некнижни носители - май 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Управление

- 1 -

Цб CD 264 

Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  : Сборник с доклади от научна конференция, 6-7 юни 2019 г. /  Предс. на прогр. съвет Веселка Павлова ; Чл. Валентин Гоев, Сергей Цветарски, Соня Чипева, Поля Ангелова, Богдан Богданов, Камелия Стефанова, Любен Боянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020

   Сборник с доклади от Научна конференция, организирана от катедра "Статистика и иконометрия" със съдействието на факултет "Приложна информатика и статистика" и в партньорство с Националния статистически институт Договор № НИД НП 13/2019

   ISBN 978-619-232-293-9 


1. Информационни технологии - големи данни - конференция 
 004.6  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Дп 250000000698, Цб 250000000699, Цб 250000000700, Цб 250000000701, Цб 250000000702
  

Сист. No: 258

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 2 -

Цб CD 264 

Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера  : Сборник с доклади от научна конференция, 6-7 юни 2019 г. /  Предс. на прогр. съвет Веселка Павлова ; Чл. Валентин Гоев, Сергей Цветарски, Соня Чипева, Поля Ангелова, Богдан Богданов, Камелия Стефанова, Любен Боянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020

   Сборник с доклади от Научна конференция, организирана от катедра "Статистика и иконометрия" със съдействието на факултет "Приложна информатика и статистика" и в партньорство с Националния статистически институт Договор № НИД НП 13/2019

   ISBN 978-619-232-293-9 


1. Информационни технологии - големи данни - конференция 
 004.6  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Дп 250000000698, Цб 250000000699, Цб 250000000700, Цб 250000000701, Цб 250000000702
  

Сист. No: 258


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 1 2 
Богданов, Богдан 1 2 
Бозев, Васил 1 2 
Боянов, Любен 1 2 
Гоев, Валентин 1 2 
Микренска, Мая 1 2 
Павлова, Веселка 1 2 
Стефанова, Камелия 1 2 
Цветарски, Сергей 1 2 
Чипева, Соня 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Новите информационни технологии и големите данни : възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера 1 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Информационни технологии - големи данни - конференция 1 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ


 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2