Некнижни носители - юли 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономикс

- 1 -

Цб CD 265 

Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност  = The Economy of Bulgaria and the EU: circular economy and corporate social responsibility: 15th international scientific conference of young scientists 2019 : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г. /  Ред. съвет Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Б ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит- ; Полтавски университет по икономика и търговия - По ; Луцки национален технически университет - Украйна ; Технологичен университет на гр. Лодз - Полша ; Университет на Риека, Факултет по икономика - РХър ; Икономически университет "Св. св. Кирил и Методий", 2020

   

   ISBN 978-619-232-316-5 


1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.34(497.2)(4)  + 005.35  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова политика 2. банково дело 3. финансови пазари 4. счетоводна политика 5. конкурентоспособност 6. предприемачество 7. бизнес 8. финансов одит 9. кръгова икономика 10. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 250000000703, Цб 250000000704
  

Сист. No: 259

Управление

- 2 -

Цб CD 265 

Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност  = The Economy of Bulgaria and the EU: circular economy and corporate social responsibility: 15th international scientific conference of young scientists 2019 : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г. /  Ред. съвет Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Б ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит- ; Полтавски университет по икономика и търговия - По ; Луцки национален технически университет - Украйна ; Технологичен университет на гр. Лодз - Полша ; Университет на Риека, Факултет по икономика - РХър ; Икономически университет "Св. св. Кирил и Методий", 2020

   

   ISBN 978-619-232-316-5 


1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.34(497.2)(4)  + 005.35  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова политика 2. банково дело 3. финансови пазари 4. счетоводна политика 5. конкурентоспособност 6. предприемачество 7. бизнес 8. финансов одит 9. кръгова икономика 10. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 250000000703, Цб 250000000704
  

Сист. No: 259

Европейски съюз

- 3 -

Цб CD 265 

Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност  = The Economy of Bulgaria and the EU: circular economy and corporate social responsibility: 15th international scientific conference of young scientists 2019 : Сборник с доклади от Петнадесета международна научна конференция на младите учени, 20 ноември 2019 г. /  Ред. съвет Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Б ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит- ; Полтавски университет по икономика и търговия - По ; Луцки национален технически университет - Украйна ; Технологичен университет на гр. Лодз - Полша ; Университет на Риека, Факултет по икономика - РХър ; Икономически университет "Св. св. Кирил и Методий", 2020

   

   ISBN 978-619-232-316-5 


1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 330.34(497.2)(4)  + 005.35  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова политика 2. банково дело 3. финансови пазари 4. счетоводна политика 5. конкурентоспособност 6. предприемачество 7. бизнес 8. финансов одит 9. кръгова икономика 10. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Европейски съюз 3. Управление 
Дп 250000000703, Цб 250000000704
  

Сист. No: 259


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Маргарита 1 2 3 
Башева, Снежана 1 2 3 
Вазов, Григорий 1 2 3 
Димов, Олег 1 2 3 
Печарич, Марио 1 2 3 
Пожаревска, Румяна 1 2 3 
Трифонова, Силвия 1 2 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност 1 2 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 1 2 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банково дело 1 2 3 
бизнес 1 2 3 
конкурентоспособност 1 2 3 
корпоративна социална отговорност (CSR) 1 2 3 
кръгова икономика 1 2 3 
предприемачество 1 2 3 
счетоводна политика 1 2 3 
финансов одит 1 2 3 
финансова политика 1 2 3 
финансови пазари 1 2 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ