Некнижни носители - ноември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Управление

- 1 -

Цб CD 278 

Асенов, Емил

   Управление на риска : Учебник за дистанционно обучение / Емил Асенов ; Рец. Олег Димов, Красимир Йорданов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Център за дистанционно обучение, 2021 ; 145 с.

   

   ISBN 978-619-232-513-8 


 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. финансов риск 3. публичен сектор 4. оценка на риска 5. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Дп 250000000745, Цб 250000000746, Цб 250000000747
  

Сист. No: 272

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 2 -

Цб CD 277 

Чанков, Георги

   Енергийната политика на Европейския съюз. Политически съображения и заблуди / Георги Чанков ; Рец. Христо Първанов, Николай Хинов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 ; 142 с. (Формат А5)

   

   ISBN 978-619-232-528-2 


1. Енергийна политика - ЕС 
 339.923:061.1  + 620.9.003.1
Ключови думи: 1. системност 2. енергетика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. идеологическа трансформация 5. енергийни пазари 6. енергийни източници 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000739, Цб 250000000740, Цб 250000000741, Цб 250000000742, Цб 250000000743, Цб 250000000744
  

Сист. No: 271

Европейски съюз

- 3 -

Цб CD 277 

Чанков, Георги

   Енергийната политика на Европейския съюз. Политически съображения и заблуди / Георги Чанков ; Рец. Христо Първанов, Николай Хинов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 ; 142 с. (Формат А5)

   

   ISBN 978-619-232-528-2 


1. Енергийна политика - ЕС 
 339.923:061.1  + 620.9.003.1
Ключови думи: 1. системност 2. енергетика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. идеологическа трансформация 5. енергийни пазари 6. енергийни източници 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000739, Цб 250000000740, Цб 250000000741, Цб 250000000742, Цб 250000000743, Цб 250000000744
  

Сист. No: 271

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 4 -

Цб CD 277 

Чанков, Георги

   Енергийната политика на Европейския съюз. Политически съображения и заблуди / Георги Чанков ; Рец. Христо Първанов, Николай Хинов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 ; 142 с. (Формат А5)

   

   ISBN 978-619-232-528-2 


1. Енергийна политика - ЕС 
 339.923:061.1  + 620.9.003.1
Ключови думи: 1. системност 2. енергетика 3. Европейски съюз (ЕС) 4. идеологическа трансформация 5. енергийни пазари 6. енергийни източници 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Дп 250000000739, Цб 250000000740, Цб 250000000741, Цб 250000000742, Цб 250000000743, Цб 250000000744
  

Сист. No: 271


 Индекс по АВТОРИ

Асенов, Емил 1 
Георгиев, Георги Чанков 2 3 4 
Димов, Олег 1 
Йорданов, Красимир 1 
Първанов, Христо 2 3 4 
Хинов, Николай 2 3 4 
Чанков, Георги 2 3 4 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Енергийната политика на Европейския съюз. Политически съображения и заблуди 2 3 4 
Управление на риска 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Енергийна политика - ЕС 2 3 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

анализ на риска 1 
Европейски съюз (ЕС) 2 3 4 
енергетика 2 3 4 
енергийни източници 2 3 4 
енергийни пазари 2 3 4 
идеологическа трансформация 2 3 4 
оценка на риска 1 
публичен сектор 1 
риск мениджмънт 1 
системност 2 3 4 
финансов риск 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Европейски съюз 2 3 4