Некнижни носители - март 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Управление

- 1 -

Цб CD 282

Ангелов, Ангел

   Управление на малкия бизнес : [Учебник] / Ангел Ангелов ; Рец. Васил Александров . - София : ТониТ, 2009 . - 338 с.

   Заглавието може да се ползва пълнотекстово в "Дигитална библиотека" през сайта на Университетска библиотека.

   ISBN 978-954-91966-7-2 


 005.7
Ключови думи: 1. предприемачество 2. стратегическо управление 3. малки фирми 4. малък бизнес 5. франчайзинг 6. бизнес план 7. маркетингов план 
Тематични рубрики: 1. Управление 
 пълен текст 

Сист. No: 276

Туризъм

- 2 -

Цб CD 283

Мишева, Маргарита

   Анализ на имиджа на България (2010-2011) / Маргарита Мишева ; Рец. Таня Парушева, Мариана Янева . - София : Авангард Прима, 2012 . - 76 с.

   Заглавието може да се ползва пълнотекстово в "Дигитална библиотека" през сайта на Университетска библиотека.

   ISBN 978-619-160-085-4 


 338.48
Ключови думи: 1. туристически имидж 2. чуждестранни туроператори 3. конкурентна стратегия 4. туристически дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 277

- 3 -

Цб CD 284

Мишева, Маргарита

   Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации / Маргарита Мишева ; Рец. Мариана Янева, Еленита Великова . - София : Авангард Прима, 2013 . - 310 с.

   Заглавието може да се ползва пълнотекстово в "Дигитална библиотека" през сайта на Университетска библиотека.

   ISBN 978-619-160-208-7 


 338.48
Ключови думи: 1. управленско консултиране 2. туроператорска дейност 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
 пълен текст 

Сист. No: 278

Етнология. Нрави. Обичаи

- 4 -

Цб CD 285 

Стоянова, Мария

   Светът на етикета : Учебно помагало / Мария Георгиева Стоянова, Тодорка Димова Кинева ; Рец. Вяра Стоилова, Блага Благоева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 274 с.

   

   ISBN 978-619-232-500-8 


1. Етикет – наръчници и ръководства 
 395
Ключови думи: 1. вербален етикет 2. невербален етикет 3. епистоларен етикет 4. добри обноски 5. работна среда 6. неработна среда 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Дп 250000000757, Цб 250000000758
 съдържание 

Сист. No: 279


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Васил 1 
Ангелов, Ангел 1 
Благоева, Блага 4 
Великова, Еленита 3 
Кинева, Тодорка Димова 4 
Мишева, Маргарита 2 3 
Парушева, Таня 2 
Стоилова, Вяра 4 
Стоянова, Мария Георгиева 4 
Янева, Мариана 2 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на имиджа на България (2010-2011) 2 
Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации 3 
Светът на етикета 4 
Управление на малкия бизнес 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Етикет – наръчници и ръководства 4 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

бизнес план 1 
вербален етикет 4 
добри обноски 4 
епистоларен етикет 4 
конкурентна стратегия 2 
малки фирми 1 
малък бизнес 1 
маркетингов план 1 
невербален етикет 4 
неработна среда 4 
предприемачество 1 
работна среда 4 
стратегическо управление 1 
туризъм 3 
туристически дестинации 2 
туристически имидж 2 
туроператорска дейност 3 
управленско консултиране 3 
франчайзинг 1 
чуждестранни туроператори 2 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2