Дисертации - юли 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 1 -

Цб 314 / Б 69 

Боцева, Десислава Андреева

   Влияние на демографските тенденции върху развитието на област Пловдив : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Десислава Андреева Боцева ; Науч. рък. Соня Докова . - София, 2019 . - 188 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия


1. Демография - България 
 314(497.234)
Ключови думи: 1. демография 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Пловдив 2. България 
Цб 180000000847
  

Сист. No: 847

- 2 -

Цб / Б 86Цб 321.011 / Б 86

Бунджулов, Андрей Викторов

   Власт и видимост. Към една историческа социология на политическите видимости : Дисертация за присъждане на науч. степен "Доктор на социологическите науки" / Андрей Викторов Бунджулов . - София, 2019 . - 491 с. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. под линия


1. Политическа власт 2. Социология 
 321.011  + 316
Ключови думи: 1. власт 2. политическа власт 3. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 180000000835
  

Сист. No: 835

- 3 -

Цб 316.46 / Д 60 

Димова, Мария Василева

   Политическото лидерство в България и неговото проявление в социалната мрежа Фейсбук през XXI век : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Василева Димова ; Науч. рък. Георги Любенов Манолов . - София, 2019 . - 177 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Политическо лидерство 2. Социални медии 
 316.46.000.32  + 077.5
Ключови думи: 1. политическо лидерство 2. социални мрежи 3. комуникационни технологии 4. Фейсбук 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 180000000816
  

Сист. No: 816

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 4 -

Цб 07 / Г 21 

Ганова, Мира Василева

   Качество и ефективност на публичната комуникация на електронните медии и ролята й при формиране на медийната им политика и репутация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мира Василева Ганова ; Науч. рък. Цветан Кулевски . - София, 2019 . - 224 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Медии 2. Комуникации 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. електронни медии 3. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 180000000838
  

Сист. No: 838

- 5 -

Цб 316.46 / Д 60 

Димова, Мария Василева

   Политическото лидерство в България и неговото проявление в социалната мрежа Фейсбук през XXI век : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Василева Димова ; Науч. рък. Георги Любенов Манолов . - София, 2019 . - 177 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Политическо лидерство 2. Социални медии 
 316.46.000.32  + 077.5
Ключови думи: 1. политическо лидерство 2. социални мрежи 3. комуникационни технологии 4. Фейсбук 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 180000000816
  

Сист. No: 816

- 6 -

Цб 004.6 / П 33 

Пейчев, Денислав Иванов

   Новите информационни технологии и проекциите им в съвременните комуникационни и иновативни управленски процеси : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Денислав Иванов Пейчев ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2019 . - 281 л. : с цв. граф. и сн. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. в текст и под линия


1. Информационни и комуникационни технологии 2. Управление на информацията 3. Дигитална среда 
 004.6  + 07
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 2. Big Data 3. големи данни 4. дигитална среда 5. социално управление 6. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000822
  

Сист. No: 822

- 7 -

Цб 07 / С 83 

Стоянов, Васил Велиславов

   Медийният образ на миграционната криза в Европа по примера на български и английски електронни медии ("24 часа", "The Guardian") : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Васил Велиславов Стоянов ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2019 . - 251 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Медии 2. Миграция 
 07(0.026.2)  + 325.25(4)
Ключови думи: 1. медиен образ 2. миграционна криза 3. медийна среда 4. източници на информация 5. електронни медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 180000000830
  

Сист. No: 830

- 8 -

Цб 07 / Х 79 

Христова, Славяна Господинова

   Транснационални ценности и митове в българската и гръцка преса : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Славяна Господинова Христова ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2019 . - 234 л. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Журналистика 2. Периодичен печат 
 07(497.2)(495)(0.026.2)
Ключови думи: 1. журналистика 2. периодичен печат 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 
Цб 180000000828
  

Сист. No: 828

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 9 -

Цб / Б 86Цб 321.011 / Б 86

Бунджулов, Андрей Викторов

   Власт и видимост. Към една историческа социология на политическите видимости : Дисертация за присъждане на науч. степен "Доктор на социологическите науки" / Андрей Викторов Бунджулов . - София, 2019 . - 491 с. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. под линия


1. Политическа власт 2. Социология 
 321.011  + 316
Ключови думи: 1. власт 2. политическа власт 3. социология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 180000000835
  

Сист. No: 835

- 10 -

Цб 316.46 / Д 60 

Димова, Мария Василева

   Политическото лидерство в България и неговото проявление в социалната мрежа Фейсбук през XXI век : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Василева Димова ; Науч. рък. Георги Любенов Манолов . - София, 2019 . - 177 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Политическо лидерство 2. Социални медии 
 316.46.000.32  + 077.5
Ключови думи: 1. политическо лидерство 2. социални мрежи 3. комуникационни технологии 4. Фейсбук 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 180000000816
  

Сист. No: 816

- 11 -

Цб 07 / С 83 

Стоянов, Васил Велиславов

   Медийният образ на миграционната криза в Европа по примера на български и английски електронни медии ("24 часа", "The Guardian") : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Васил Велиславов Стоянов ; Науч. рък. Петко Тодоров . - София, 2019 . - 251 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. под линия


1. Медии 2. Миграция 
 07(0.026.2)  + 325.25(4)
Ключови думи: 1. медиен образ 2. миграционна криза 3. медийна среда 4. източници на информация 5. електронни медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 180000000830
  

Сист. No: 830

Икономикс

- 12 -

Цб 330.34 / И 22 

Иванова, Светлина Василева

   Изследване на икономическата ефективност на фирмите за недвижими имоти в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Светлина Василева Иванова ; Науч. рък. Марин Иванов Гълъбов . - София, 2019 . - 204 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. под линия


1. Недвижима собственост 2. Икономикс 
 330.34  + 332.8
Ключови думи: 1. икономическа ефективност 2. недвижими имоти 3. строителни фирми 4. анализ DEA 5. строителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000821
  

Сист. No: 821

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 13 -

Цб 005.936 / Д 580 

Димитрова, Мария Георгиева

   Усъвършенстване формирането на човешките ресурсии в агенциите за недвижими имоти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Георгиева Димитрова ; Науч. рък. Драгомир Филипов Бояджиев . - София, 2019 . - 233 л. : с цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. под линия


1. Недвижима собственост 2. Човешки ресурси 
 005.936(0.026.2)
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. агенции за недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000827
  

Сист. No: 827

- 14 -

Цб 331 / Е 14Цб 331.103 / Е 14

Евгениев, Евгени Георгиев

   Организация на трудовата дейност (състояние, проблеми, перспективи) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор на науките'' / Евгени Георгиев Евгениев . - София, 2018 . - 236 л. : с табл.; цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 4 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. в текста


1. Организация на труда 
 331.103
Ключови думи: 1. организация на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 180000000844
  

Сист. No: 844

- 15 -

Цб 331.56 / С 64 

Стаматев, Станимир Пенев

   Младежката безработица на трудовия пазар в България: тенденции, проблеми и перспективи : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Станимир Пенев Стаматев ; Науч. рък. Нено Павлов . - София, 2019 . - 295 л. : с цв. табл.; цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Безработица - младежи 2. Пазар на труда 
 331.56-053.81(0.026.2)
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. младежка безработица 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000826
  

Сист. No: 826

- 16 -

Цб / Т 64Цб 338.48 / Т 64

Тодорова, Симона Петева

   Мотивацията на човешките ресурси като основна функция за ефективно управление на туристическото предприятие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Симона Петева Тодорова ; Науч. рък. Ася Панджерова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Човешки ресурси 2. Туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туристически предприятия 2. човешки ресурси 3. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 
Цб 180000000839
  

Сист. No: 839

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 17 -

Цб 336.71 / А 64 

Ангелов, Румен Руменов

   Контрол върху сливанията и конкурентната среда в банковия сектор : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Румен Руменов Ангелов ; Науч. рък. Емил Асенов Атанасов . - София, 2019 . - 231 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финансов контрол" Библиогр. в текста


1. Банков сектор 
 336.71
Ключови думи: 1. банков сектор 2. конкурентна среда 3. сливания 4. контрол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000832
  

Сист. No: 832

- 18 -

Цб 339.923 / Д 580 

Димитрова, Ивайла Димитрова

   Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към Еврозоната : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Ивайла Димитрова Димитрова ; Науч. рък. Петър Чобанов . - София, 2019 . - 206 л. : с цв. табл.; цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогл. в текста


1. Фискална политика 2. Еврозона 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. фискална стабилност 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
Цб 180000000831
  

Сист. No: 831

- 19 -

Цб 339.923 / К 45 

Касабов, Даниел Дианов

   Икономическо сближаване на България със страните от Еврозоната. Нетни ползи и рискове от въвеждането на еврото : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Даниел Дианов Касабов ; Науч. рък. Петър Чобанов . - София, 2019 . - 230 с. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Еврозона 3. Страни членки на Европейски съюз 
 339.923:061.1  + 336.74(0.026.2)
Ключови думи: 1. Еврозона 2. страни-членки на ЕС 3. фискална политика 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000813
  

Сист. No: 813

- 20 -

Цб 336.71 / К 78 

Колев, Свилен Христов

   Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки - състояние и ефекти, включително и за България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Свилен Христов Колев ; Науч. рък. Силвия Трифонова . - София, 2019 . - 253 л. : с цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогр. в текста


1. Парична политика 
 336.71(0.026.2)
Ключови думи: 1. парична политика 2. лихвени проценти 3. Европейска централна банка (ЕЦБ) 4. SOFIX 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000829
  

Сист. No: 829

Управление

- 21 -

Цб 338.48 / Б 53 

Бобчев, Константин Николов

   Управление на ваканционни комплекси от затворен тип : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Константин Николов Бобчев ; Науч. рък. Йорданка Христова Йовкова . - София, 2019 . - 232 л. : с цв. сн.; сх. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. в текста


1. Туризъм - България 2. Недвижима собственост 3. Фасилити мениджмънт 4. Редивелъпмънт 5. Дивелъпър 
 338.48  + 005.936
Ключови думи: 1. туризъм 2. недвижими имоти 3. управление 4. комплекс от затворен тип 5. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 6. редивелъпмънт 7. дивелъпър 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000846
  

Сист. No: 846

- 22 -

Цб 005.35 / К 92 

Кръстев, Манол Георгиев

   Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Манол Георгиев Кръстев ; Науч. рък. Вяра Борисова Стоилова . - София, 2019 . - 184 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. под линия


1. Корпоративна социална отговорност 2. Управление 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000823
  

Сист. No: 823

- 23 -

Цб 004.9 / Л 14 

Лазарова, Снежина Георгиева

   Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори за резултатност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Снежина Георгиева Лазарова ; Науч. рък. Камелия Стефанова . - София, 2019 . - 152 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Библиогр. в текста


1. Информационни технологии - управление 
 004.9  + 005.2
Ключови думи: 1. интегриран модел 2. индикаторен метод 3. резултати 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 180000000814
  

Сист. No: 814

- 24 -

Цб 005.342 / М 54 

Миков, Владимир Георгиев

   Иновативни подходи в управлението на корпоративния имидж : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Владимир Георгиев Миков ; Науч. рък. Надя Миронова . - София, 2019 . - 185 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Иновационна политика 2. Управление 3. Корпоративен имидж 
 005.342
Ключови думи: 1. корпоративен имидж 2. корпоративна репутация 3. управление 4. иновативни подходи 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000819
  

Сист. No: 819

- 25 -

Цб 351/354 / Н 17 

Найденова, Петя Валентинова

   Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Петя Валентинова Найденова ; Науч. рък. Татяна Даскалова . - София, 2019 . - 245 л. : с табл.; сх. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Оперативни програми - управление 2. Публичен сектор 3. Управленски контрол 
 351/354  + 005.8
Ключови думи: 1. обществено управление 2. оперативни програми 3. публичен сектор 4. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000836
  

Сист. No: 836

- 26 -

Цб / Н 27Цб 004.9 / Н 27

Наскова, Габриела Димитрова

   Проектиране на модел от ключови индикатори за финансово управление на публични организации : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Габриела Димитрова Наскова ; Науч. рък. Росен Кирилов . - София, 2019 . - 164 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Библиогр. в текста


1. Информационни технологии 2. Финансово управление 
 004.9  + 005.915
Ключови думи: 1. финансово управление 2. публични организации 3. висши учебни заведения (ВУЗ) 4. бизнес интелигентни системи (БИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 180000000841
  

Сист. No: 841

- 27 -

Цб 574 / П 47 

Петров, Христо Петров

   Корпоративната екологична отговорност в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Христо Петров Петров ; Науч. рък. Албена Митева . - София, 2019 . - 203 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Библиогр. в текста


1. Корпоративна екологична отговорност 2. Управление 
 574(0.026.2)  + 005.9
Ключови думи: 1. корпоративна екологична отговорност 2. екологично поведение 3. екологична политика 4. фирмен имидж 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 
Цб 180000000825
  

Сист. No: 825

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 28 -

Цб 338.48 / Б 53 

Бобчев, Константин Николов

   Управление на ваканционни комплекси от затворен тип : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Константин Николов Бобчев ; Науч. рък. Йорданка Христова Йовкова . - София, 2019 . - 232 л. : с цв. сн.; сх. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. в текста


1. Туризъм - България 2. Недвижима собственост 3. Фасилити мениджмънт 4. Редивелъпмънт 5. Дивелъпър 
 338.48  + 005.936
Ключови думи: 1. туризъм 2. недвижими имоти 3. управление 4. комплекс от затворен тип 5. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 6. редивелъпмънт 7. дивелъпър 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000846
  

Сист. No: 846

- 29 -

Цб 005.936 / Д 580 

Димитрова, Мария Георгиева

   Усъвършенстване формирането на човешките ресурсии в агенциите за недвижими имоти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Георгиева Димитрова ; Науч. рък. Драгомир Филипов Бояджиев . - София, 2019 . - 233 л. : с цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. под линия


1. Недвижима собственост 2. Човешки ресурси 
 005.936(0.026.2)
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. агенции за недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000827
  

Сист. No: 827

- 30 -

Цб 330.34 / И 22 

Иванова, Светлина Василева

   Изследване на икономическата ефективност на фирмите за недвижими имоти в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Светлина Василева Иванова ; Науч. рък. Марин Иванов Гълъбов . - София, 2019 . - 204 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. под линия


1. Недвижима собственост 2. Икономикс 
 330.34  + 332.8
Ключови думи: 1. икономическа ефективност 2. недвижими имоти 3. строителни фирми 4. анализ DEA 5. строителна индустрия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000821
  

Сист. No: 821

Туризъм

- 31 -

Цб 338.48 / Б 53 

Бобчев, Константин Николов

   Управление на ваканционни комплекси от затворен тип : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Константин Николов Бобчев ; Науч. рък. Йорданка Христова Йовкова . - София, 2019 . - 232 л. : с цв. сн.; сх. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Недвижима собственост" Библиогр. в текста


1. Туризъм - България 2. Недвижима собственост 3. Фасилити мениджмънт 4. Редивелъпмънт 5. Дивелъпър 
 338.48  + 005.936
Ключови думи: 1. туризъм 2. недвижими имоти 3. управление 4. комплекс от затворен тип 5. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 6. редивелъпмънт 7. дивелъпър 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 180000000846
  

Сист. No: 846

- 32 -

Цб / Т 64Цб 338.48 / Т 64

Тодорова, Симона Петева

   Мотивацията на човешките ресурси като основна функция за ефективно управление на туристическото предприятие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Симона Петева Тодорова ; Науч. рък. Ася Панджерова . - София, 2019 . - 206 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Човешки ресурси 2. Туризъм 
 338.48  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. туристически предприятия 2. човешки ресурси 3. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Туризъм 
Цб 180000000839
  

Сист. No: 839

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 33 -

Цб 339.33 / Д 580 

Димитрова, Виктория Веселинова

   Оценяване стойността на клиентите в търговията : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Виктория Веселинова Димитрова ; Науч. рък. Виолета Борисова Гълъбова . - София, 2019 . - 236 л. 7 с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на търговията" Библиогр. под линия


1. Търговия 2. Клиенти - управление 
 339.33.009.7
Ключови думи: 1. маркетинг на взаимоотношенията 2. управление на взаимоотношенията 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000817
  

Сист. No: 817

- 34 -

Цб 339.9 / И 22 

Иванова, Маргарита Александрова

   Предизвикателства пред българските стартиращи компании с потенциал за развитие на международните пазари : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Маргарита Александрова Иванова ; Науч. рък. Миланка Славова . - София, 2019 . - 287 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. под линия


1. Стартиращи компании - интернационализация 2. Бизнес 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9(0.026.2)  + 65.011.1
Ключови думи: 1. стартиращи предприятия 2. стартиране на бизнес 3. международни пазари 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000848
  

Сист. No: 848

- 35 -

Цб 339.923 / Ц 47 

Ценай, Индрит Фари

   Финансиране на Албания от Европейските фондове : Възможности за използване на българския опит : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Индрит Фари Ценай ; Науч. рък. Светла Бонева . - София, 2019 . - 160 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "МИО и бизнес" Библиогр. под линия


1. Европейски фондове - финансиране 
 339.923:061.1(0.026.2)  + 339.97(496.5)
Ключови думи: 1. европейски фондове 2. финансиране 3. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Албания 2. Балкани 3. Европейски съюз 
Цб 180000000849
  

Сист. No: 849

Европейски съюз

- 36 -

Цб 339.923 / В 24 

Василев, Таньо Емилов

   Смяна на модуса на интеграция в ЕС като устойчива система : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Таньо Емилов Василев ; Науч. рък. Михаил Стоянов Мирчев . - София, 2019 . - 219 л. : с цв. фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Европейска интеграция 
 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000818
  

Сист. No: 818

- 37 -

Цб 339.923 / Д 580 

Димитрова, Ивайла Димитрова

   Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към Еврозоната : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Ивайла Димитрова Димитрова ; Науч. рък. Петър Чобанов . - София, 2019 . - 206 л. : с цв. табл.; цв. граф. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогл. в текста


1. Фискална политика 2. Еврозона 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. фискална стабилност 2. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 
Цб 180000000831
  

Сист. No: 831

- 38 -

Цб 339.923 / К 45 

Касабов, Даниел Дианов

   Икономическо сближаване на България със страните от Еврозоната. Нетни ползи и рискове от въвеждането на еврото : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Даниел Дианов Касабов ; Науч. рък. Петър Чобанов . - София, 2019 . - 230 с. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогр. в текста


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Еврозона 3. Страни членки на Европейски съюз 
 339.923:061.1  + 336.74(0.026.2)
Ключови думи: 1. Еврозона 2. страни-членки на ЕС 3. фискална политика 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000813
  

Сист. No: 813

- 39 -

Цб 347.73 / П 47 

Петрова, Димитрина Маринова

   Нормативната компетентност на Европейския съюз в областта на данъците : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Димитрина Маринова Петрова ; Науч. рък. Валери Димитров . - София, 2019 . - 200 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия


1. Данъчно право - Европейски съюз 
 347.73  + 341.17
Ключови думи: 1. нормативна уредба 2. данъчно право 3. данъци 4. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000820
  

Сист. No: 820

Право

- 40 -

Цб / Б 69Цб 347.45/.47 / Б 69

Ботева-Иванова, Мария Цветанова

   Конкуренцията в обществените поръчки - тръжни манипулации : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Мария Цветанова Ботева-Иванова ; Науч. рък. Георги Бисеров Николов . - София, 2019 . - 195 л. : с граф.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия


1. Обществени поръчки 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000840
  

Сист. No: 840

- 41 -

Цб 343 / М 32 

Марков, Румен Илиев

   Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. (Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор на науките'' / Румен Илиев Марков . - София, 2019 . - 334 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Наказателноправни науки" Библиогр. под линия


1. Наказателно право - България 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000843
  

Сист. No: 843

- 42 -

Цб / М 68Цб 342.9 / М 68

Мирчева, Красимира Петрова

   Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Красимира Петрова Мирчева ; Науч. рък. Валери Георгиев Димитров . - София, 2019 . - 245 с. ; 30х21 см + Автореферат + 1 CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия.


1. Административно право 
 342.9
Ключови думи: 1. административен процес 2. доказателствени средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000834
  

Сист. No: 834

- 43 -

Цб 347.73 / Н 33 

Нацкин, Михаил Цветанов

   Стабилизация на търговец във финансово затруднение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Михаил Цветанов Нацкин ; Науч. рък. Захари Торманов . - София, 2019 . - 298 с. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Частноправни науки" Библиогр. под линия


1. Търговско право 2. Производство по стабилизация 
 347.73
Ключови думи: 1. търговско право 2. стабилизация 3. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 180000000845
  

Сист. No: 845

- 44 -

Цб 347.73 / П 47 

Петрова, Димитрина Маринова

   Нормативната компетентност на Европейския съюз в областта на данъците : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Димитрина Маринова Петрова ; Науч. рък. Валери Димитров . - София, 2019 . - 200 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия


1. Данъчно право - Европейски съюз 
 347.73  + 341.17
Ключови думи: 1. нормативна уредба 2. данъчно право 3. данъци 4. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 180000000820
  

Сист. No: 820

- 45 -

Цб 342.7 / Р 71 

Рогова, Росица Руменова

   Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване на правата на пациента : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Росица Руменова Рогова ; Науч. рък. Христина Балабанова . - София, 2019 . - 192 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия


1. Права на пациенти 2. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права на пациенти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Цб 180000000833
  

Сист. No: 833

Обществено управление. Публична администрация

- 46 -

Цб 351/354 / Н 17 

Найденова, Петя Валентинова

   Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Петя Валентинова Найденова ; Науч. рък. Татяна Даскалова . - София, 2019 . - 245 л. : с табл.; сх. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" Библиогр. под линия


1. Оперативни програми - управление 2. Публичен сектор 3. Управленски контрол 
 351/354  + 005.8
Ключови думи: 1. обществено управление 2. оперативни програми 3. публичен сектор 4. вътрешен контрол 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 180000000836
  

Сист. No: 836

- 47 -

Цб 352.07 / Ц 34 

Цветков, Ясен Божидаров

   Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Ясен Божидаров Цветков ; Науч. рък. Лучиян Ангелов Милков . - София, 2019 . - 406 л. : с цв. граф.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Публична администрация" Библиогр. в текста


1. Публична администрация 2. Общинско управление 
 352.07(497.223)
Ключови думи: 1. общинско управление 2. общинска администрация 3. Столична община 4. управление на кризи 5. кризисно управление 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 2. София 
Цб 180000000815
  

Сист. No: 815

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 48 -

Цб 368.43 / Д 52 

Джонев, Светослав Димитров

   Споделяне на риска при пенсионноосигурителни схеми с дефинирани вноски : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Светослав Димитров Джонев ; Науч. рък. Богомил Борисов Манов . - София, 2019 . - 173 л. : с табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Финансово-счетоводен факултет Катедра "Финанси" Библиогр. под линия


1. Пенсионно осигуряване 2. Пенсионна система 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсионноосигурителна система 3. доброволно пенсионно осигуряване 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 180000000842
  

Сист. No: 842

Математика. Естествени науки

Екология

- 49 -

Цб 628.4 / И 21 

Иванов, Живко Томов

   Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците на регионално ниво : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Живко Томов Иванов ; Науч. рък. Камен Димитров Петров . - София, 2019 . - 189 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Регионално развитие" Библиогр. под линия


1. Отпадъци 2. Екологична политика 
 628.4(0.026.2)  + 502:628.3
Ключови думи: 1. отпадъци 2. управление на отпадъците 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Цб 180000000824
  

Сист. No: 824

- 50 -

Цб 574 / П 47 

Петров, Христо Петров

   Корпоративната екологична отговорност в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Христо Петров Петров ; Науч. рък. Албена Митева . - София, 2019 . - 203 л. : с фиг.; табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Икономика на природните ресурси" Библиогр. в текста


1. Корпоративна екологична отговорност 2. Управление 
 574(0.026.2)  + 005.9
Ключови думи: 1. корпоративна екологична отговорност 2. екологично поведение 3. екологична политика 4. фирмен имидж 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Управление 
Цб 180000000825
  

Сист. No: 825

Приложни науки

Здравеопазване

- 51 -

Цб 342.7 / Р 71 

Рогова, Росица Руменова

   Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване на правата на пациента : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Росица Руменова Рогова ; Науч. рък. Христина Балабанова . - София, 2019 . - 192 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Юридически факултет Катедра "Публичноправни науки" Библиогр. под линия


1. Права на пациенти 2. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права на пациенти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Цб 180000000833
  

Сист. No: 833

Информационни технологии. Иновации

- 52 -

Цб 004.9 / И 29 

Игнатова-Стоицева, Виолета Красимирова

   Методи за предоставяне на self-service възможности в BI системи : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Виолета Красимирова Игнатова-Стоицева ; Науч. рък. Александрина Мурджева . - София, 2019 . - 164 л. : с фиг.; табл ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Библиогр. в текста


1. Бизнес интелигентни системи 2. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. бизнес интелигентни системи (БИС) 2. BI системи 3. Self-Service 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000837
  

Сист. No: 837

- 53 -

Цб 004.9 / Л 14 

Лазарова, Снежина Георгиева

   Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори за резултатност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Снежина Георгиева Лазарова ; Науч. рък. Камелия Стефанова . - София, 2019 . - 152 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Библиогр. в текста


1. Информационни технологии - управление 
 004.9  + 005.2
Ключови думи: 1. интегриран модел 2. индикаторен метод 3. резултати 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 180000000814
  

Сист. No: 814

- 54 -

Цб / Н 27Цб 004.9 / Н 27

Наскова, Габриела Димитрова

   Проектиране на модел от ключови индикатори за финансово управление на публични организации : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Габриела Димитрова Наскова ; Науч. рък. Росен Кирилов . - София, 2019 . - 164 л. : с табл.; фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Приложна информатика и статистика" Катедра "Информационни технологии и комуникации" Библиогр. в текста


1. Информационни технологии 2. Финансово управление 
 004.9  + 005.915
Ключови думи: 1. финансово управление 2. публични организации 3. висши учебни заведения (ВУЗ) 4. бизнес интелигентни системи (БИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 180000000841
  

Сист. No: 841

- 55 -

Цб 004.6 / П 33 

Пейчев, Денислав Иванов

   Новите информационни технологии и проекциите им в съвременните комуникационни и иновативни управленски процеси : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' " / Денислав Иванов Пейчев ; Науч. рък. Стела Константинова Ангова . - София, 2019 . - 281 л. : с цв. граф. и сн. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)" Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Медии и обществени комуникации" Библиогр. в текст и под линия


1. Информационни и комуникационни технологии 2. Управление на информацията 3. Дигитална среда 
 004.6  + 07
Ключови думи: 1. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 2. Big Data 3. големи данни 4. дигитална среда 5. социално управление 6. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 180000000822
  

Сист. No: 822


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Румен Руменов 17 
Ангова, Стела Константинова 6 55 
Атанасов, Емил Асенов 17 
Балабанова, Христина 45 51 
Бобчев, Константин Николов 21 28 31 
Бонева, Светла 35 
Ботева-Иванова, Мария Цветанова 40 
Боцева, Десислава Андреева 1 
Бояджиев, Драгомир Филипов 13 29 
Бунджулов, Андрей Викторов 2 9 
Василев, Таньо Емилов 36 
Ганова, Мира Василева 4 
Гълъбов, Марин Иванов 12 30 
Гълъбова, Виолета Борисова 33 
Даскалова, Татяна 25 46 
Джонев, Светослав Димитров 48 
Димитров, Валери 39 44 
Димитров, Валери Георгиев 42 
Димитрова, Виктория Веселинова 33 
Димитрова, Ивайла Димитрова 18 37 
Димитрова, Мария Георгиева 13 29 
Димова, Мария Василева 3 5 10 
Докова, Соня 1 
Евгениев, Евгени Георгиев 14 
Иванов, Живко Томов 49 
Иванова, Маргарита Александрова 34 
Иванова, Светлина Василева 12 30 
Игнатова-Стоицева, Виолета Красимирова 52 
Йовкова, Йорданка Христова 21 28 31 
Касабов, Даниел Дианов 19 38 
Кирилов, Росен 26 54 
Колев, Свилен Христов 20 
Кръстев, Манол Георгиев 22 
Кулевски, Цветан 4 
Лазарова, Снежина Георгиева 23 53 
Манов, Богомил Борисов 48 
Манолов, Георги Любенов 3 5 10 
Марков, Румен Илиев 41 
Миков, Владимир Георгиев 24 
Милков, Лучиян Ангелов 47 
Миронова, Надя 24 
Мирчев, Михаил Стоянов 36 
Мирчева, Красимира Петрова 42 
Митева, Албена 27 50 
Мурджева, Александрина 52 
Найденова, Петя Валентинова 25 46 
Наскова, Габриела Димитрова 26 54 
Нацкин, Михаил Цветанов 43 
Николов, Георги Бисеров 40 
Павлов, Нено 15 
Панджерова, Ася 16 32 
Пейчев, Денислав Иванов 6 55 
Петров, Камен Димитров 49 
Петров, Христо Петров 27 50 
Петрова, Димитрина Маринова 39 44 
Рогова, Росица Руменова 45 51 
Славова, Миланка 34 
Стаматев, Станимир Пенев 15 
Стефанова, Камелия 23 53 
Стоилова, Вяра Борисова 22 
Стоянов, Васил Велиславов 7 11 
Тодоров, Петко 7 8 11 
Тодорова, Симона Петева 16 32 
Торманов, Захари 43 
Трифонова, Силвия 20 
Христова, Славяна Господинова 8 
Цветков, Ясен Божидаров 47 
Ценай, Индрит Фари 35 
Чобанов, Петър 18 19 37 38 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптиране на модел за подобряване на дейността на управляващия орган на оперативна програма 25 46 
Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване на правата на пациента 45 51 
Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община) 47 
Власт и видимост. Към една историческа социология на политическите видимости 2 9 
Влияние на демографските тенденции върху развитието на област Пловдив 1 
Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес 42 
Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. (Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството) 41 
Изследване на икономическата ефективност на фирмите за недвижими имоти в България 12 30 
Икономическо сближаване на България със страните от Еврозоната. Нетни ползи и рискове от въвеждането на еврото 19 38 
Иновативни подходи в управлението на корпоративния имидж 24 
Интегриран модел за проектиране и изграждане на система от ключови индикатори за резултатност 23 53 
Качество и ефективност на публичната комуникация на електронните медии и ролята й при формиране на медийната им политика и репутация 4 
Конкуренцията в обществените поръчки - тръжни манипулации 40 
Контрол върху сливанията и конкурентната среда в банковия сектор 17 
Корпоративната екологична отговорност в България 27 50 
Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност 22 
Медийният образ на миграционната криза в Европа по примера на български и английски електронни медии ("24 часа", "The Guardian") 7 11 
Методи за предоставяне на self-service възможности в BI системи 52 
Младежката безработица на трудовия пазар в България: тенденции, проблеми и перспективи 15 
Мотивацията на човешките ресурси като основна функция за ефективно управление на туристическото предприятие 16 32 
Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки - състояние и ефекти, включително и за България 20 
Новите информационни технологии и проекциите им в съвременните комуникационни и иновативни управленски процеси 6 55 
Нормативната компетентност на Европейския съюз в областта на данъците 39 44 
Организация на трудовата дейност (състояние, проблеми, перспективи) 14 
Оценяване стойността на клиентите в търговията 33 
Политическото лидерство в България и неговото проявление в социалната мрежа Фейсбук през XXI век 3 5 10 
Предизвикателства пред българските стартиращи компании с потенциал за развитие на международните пазари 34 
Проектиране на модел от ключови индикатори за финансово управление на публични организации 26 54 
Смяна на модуса на интеграция в ЕС като устойчива система 36 
Споделяне на риска при пенсионноосигурителни схеми с дефинирани вноски 48 
Стабилизация на търговец във финансово затруднение 43 
Транснационални ценности и митове в българската и гръцка преса 8 
Управление на ваканционни комплекси от затворен тип 21 28 31 
Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците на регионално ниво 49 
Усъвършенстване формирането на човешките ресурсии в агенциите за недвижими имоти 13 29 
Финансиране на Албания от Европейските фондове : Възможности за използване на българския опит 35 
Фискална стабилност в страните от Централна и Източна Европа в процеса на присъединяване към Еврозоната 18 37 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 42 
Банков сектор 17 
Безработица - младежи 15 
Бизнес 34 
Бизнес интелигентни системи 52 
Данъчно право - Европейски съюз 39 44 
Демография - България 1 
Дивелъпър 21 28 31 
Дигитална среда 6 55 
Еврозона 18 19 37 38 
Европейска интеграция 36 
Европейски съюз (ЕС) 19 36 38 
Европейски фондове - финансиране 35 
Екологична политика 49 
Журналистика 8 
Икономикс 12 30 
Иновационна политика 24 
Информационни и комуникационни технологии 6 55 
Информационни технологии 26 52 54 
Информационни технологии - управление 23 53 
Клиенти - управление 33 
Комуникации 4 
Корпоративен имидж 24 
Корпоративна екологична отговорност 27 50 
Корпоративна социална отговорност 22 
Медии 4 7 11 
Международни икономически отношения (МИО) 34 
Миграция 7 11 
Наказателно право - България 41 
Недвижима собственост 12 13 21 28 29 30 31 
Обществени поръчки 40 
Общинско управление 47 
Оперативни програми - управление 25 46 
Организация на труда 14 
Отпадъци 49 
Пазар на труда 15 
Парична политика 20 
Пенсионна система 48 
Пенсионно осигуряване 48 
Периодичен печат 8 
Политическа власт 2 9 
Политическо лидерство 3 5 10 
Права на пациенти 45 51 
Права на човека 45 51 
Производство по стабилизация 43 
Публичен сектор 25 46 
Публична администрация 47 
Редивелъпмънт 21 28 31 
Социални медии 3 5 10 
Социология 2 9 
Стартиращи компании - интернационализация 34 
Страни членки на Европейски съюз 19 38 
Туризъм 16 32 
Туризъм - България 21 28 31 
Търговия 33 
Търговско право 43 
Управление 22 24 27 50 
Управление на информацията 6 55 
Управленски контрол 25 46 
Фасилити мениджмънт 21 28 31 
Финансово управление 26 54 
Фискална политика 18 37 
Човешки ресурси 13 16 29 32 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агенции за недвижими имоти 13 29 
административен процес 42 
анализ DEA 12 30 
банков сектор 17 
бизнес интелигентни системи (БИС) 26 52 54 
висши учебни заведения (ВУЗ) 26 54 
власт 2 9 
вътрешен контрол 25 46 
големи данни 6 55 
данъци 39 44 
данъчно облагане 39 44 
данъчно право 39 44 
демография 1 
дивелъпър 21 28 31 
дигитална среда 6 55 
доброволно пенсионно осигуряване 48 
доказателствени средства 42 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 48 
Еврозона 18 19 37 38 
европейска интеграция 36 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 19 20 38 
европейски фондове 35 
екологична политика 27 50 
екологично поведение 27 50 
електронни медии 4 7 11 
журналистика 8 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 40 
източници на информация 7 11 
икономическа ефективност 12 30 
индикаторен метод 23 53 
иновативни подходи 24 
интегриран модел 23 53 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 6 55 
информационно общество 6 55 
клиенти 33 
комплекс от затворен тип 21 28 31 
комуникации 4 
комуникационни технологии 3 5 10 
конкурентна среда 17 
контрол 17 
корпоративен имидж 24 
корпоративна екологична отговорност 27 50 
корпоративна репутация 24 
корпоративна социална отговорност (CSR) 22 
кризисно управление 47 
лихвени проценти 20 
маркетинг на взаимоотношенията 33 
медиен образ 7 11 
медии 4 
медийна среда 7 11 
международни пазари 34 
миграционна криза 7 11 
младежка безработица 15 
мотивация 16 32 
Наказателен кодекс (НК) 41 
наказателно право 41 
недвижими имоти 12 21 28 30 31 
нормативна уредба 39 44 
обществени поръчки 40 
обществено управление 25 46 
общинска администрация 47 
общинско управление 47 
оперативни програми 25 46 
организация на труда 14 
отпадъци 49 
пазар на труда 15 
парична политика 20 
пенсионно осигуряване 48 
пенсионноосигурителна система 48 
периодичен печат 8 
политическа власт 2 9 
политическо лидерство 3 5 10 
права на пациенти 45 51 
публичен сектор 25 46 
публични организации 26 54 
редивелъпмънт 21 28 31 
резултати 23 53 
сливания 17 
социален капитал 22 
социални мрежи 3 5 10 
социално управление 6 55 
социология 2 9 
стабилизация 43 
стартиране на бизнес 34 
стартиращи предприятия 34 
Столична община 47 
страни-членки на ЕС 19 35 38 
строителна индустрия 12 30 
строителни фирми 12 30 
туризъм 21 28 31 
туристически предприятия 16 32 
Търговски закон (ТЗ) 43 
търговско право 43 
управление 21 24 28 31 
управление на взаимоотношенията 33 
управление на кризи 47 
управление на отпадъците 49 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 21 28 31 
Фейсбук 3 5 10 
финансиране 35 
финансово управление 26 54 
фирмен имидж 27 50 
фискална политика 19 38 
фискална стабилност 18 37 
човешки ресурси 13 16 29 32 
BI системи 52 
Big Data 6 55 
Self-Service 52 
SOFIX 20 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 35 
Балкани 35 
България 1 8 15 19 25 38 46 47 
Гърция 8 
Европейски съюз 19 25 35 36 38 39 44 46 
Източна Европа 18 37 
Пловдив 1 
София 47 
Централна Европа 18 37