Дисертации - ноември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Психология

- 1 -

Цб 316.6 / А 51 

Александрова, Михаела Стефанова

   Влияние на социалнопсихологическите фактори върху външнополитическото поведение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Михаела Стефанова Александрова ; Науч. рък. Евгения Василева . - София, 2019 . - 292 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Социална психология 2. Международни отношения 
 316.6  + 327
Ключови думи: 1. социална психология 2. международни отношения 3. когнитивна психология 4. социални роли 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Сирия 2. Европейски съюз 3. Турция 
Цб 180000000861
  

Сист. No: 861

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 2 -

Цб 316.6 / А 51 

Александрова, Михаела Стефанова

   Влияние на социалнопсихологическите фактори върху външнополитическото поведение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Михаела Стефанова Александрова ; Науч. рък. Евгения Василева . - София, 2019 . - 292 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Социална психология 2. Международни отношения 
 316.6  + 327
Ключови думи: 1. социална психология 2. международни отношения 3. когнитивна психология 4. социални роли 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Сирия 2. Европейски съюз 3. Турция 
Цб 180000000861
  

Сист. No: 861

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 3 -

Цб 316.6 / А 51 

Александрова, Михаела Стефанова

   Влияние на социалнопсихологическите фактори върху външнополитическото поведение : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Михаела Стефанова Александрова ; Науч. рък. Евгения Василева . - София, 2019 . - 292 л. : с цв. фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Социална психология 2. Международни отношения 
 316.6  + 327
Ключови думи: 1. социална психология 2. международни отношения 3. когнитивна психология 4. социални роли 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Сирия 2. Европейски съюз 3. Турция 
Цб 180000000861
  

Сист. No: 861

- 4 -

Цб 327 / А 52 

Алексиева, Невена Стефанова

   Сътрудничеството в ЮИЕ в контекста на новия европейски регионализъм : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Невена Стефанова Алексиева ; Науч. рък. Динко Динков . - София, 2019 . - 324 с. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Регионално сътрудничество 2. Регионализъм 
 327:911.3  + 339.92
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. регионализация 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Европейски съюз 
Цб 180000000857
  

Сист. No: 857

- 5 -

Цб 321.72 / Т 64 

Тодорова, Лилия Цветкова

   Коалиционните правителства в парламентарните демокрации: теоретични модели и практики на процеса на формиране, договаряне и стабилност : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Лилия Цветкова Тодорова ; Науч. рък. Христина Дончева . - София, 2019 . - 237 л. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. под линия


1. Парламент 2. Демокрация 3. Коалиционни правителства - България, след 1990 г. 
 321.72
Ключови думи: 1. парламентарна демокрация 2. коалиционно правителство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000858
  

Сист. No: 858

Икономика. Икономически теории

- 6 -

Цб 338.2 / Б 84 

Будинова, Бисерка Любенова

   Перспективи за внедряване на планиране, ориентирано към резултатите и способностите : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Бисерка Любенова Будинова ; Науч. рък. Тилчо Иванов . - София, 2019 . - 396 с. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Национална и регионална сигурност" Библиогр. под линия


1. Планиране и прогнозиране 2. Стратегическо управление 
 338.2
Ключови думи: 1. планиране 2. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 180000000859
  

Сист. No: 859

Управление

- 7 -

Цб 005.52 / В 95 

Вълчев, Желязко Викторов

   Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Желязко Викторов Вълчев ; Науч. рък. Доброслав Емилов Моллов . - София, 2019 . - 281 с. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. под линия


1. Управление на риска 2. Глобални вериги на доставки 3. Международен бизнес 
 005.52:005.334  + 658.7
Ключови думи: 1. глобални вериги на доставки 2. управление на риска 3. международен бизнес 4. WTO /World Trade Organization/ 5. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000862
  

Сист. No: 862

- 8 -

Цб 339.56 / П 24 

Парушев, Даниел Славеев

   Конкурентоспособност на Лукойл на международните пазари : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Даниел Славеев Парушев ; Науч. рък. Цветана Стоянова . - София, 2019 . - 250 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Международни пазари 2. Управление на организацията 3. Конкурентоспособност 
 339.56  + 338.242.2
Ключови думи: 1. международни пазари 2. управление на организацията 3. конкурентоспособност 4. Лукойл-Нефтохим 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 180000000860
  

Сист. No: 860

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 9 -

Цб 005.52 / В 95 

Вълчев, Желязко Викторов

   Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Желязко Викторов Вълчев ; Науч. рък. Доброслав Емилов Моллов . - София, 2019 . - 281 с. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. под линия


1. Управление на риска 2. Глобални вериги на доставки 3. Международен бизнес 
 005.52:005.334  + 658.7
Ключови думи: 1. глобални вериги на доставки 2. управление на риска 3. международен бизнес 4. WTO /World Trade Organization/ 5. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000862
  

Сист. No: 862

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 10 -

Цб 327 / А 52 

Алексиева, Невена Стефанова

   Сътрудничеството в ЮИЕ в контекста на новия европейски регионализъм : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Невена Стефанова Алексиева ; Науч. рък. Динко Динков . - София, 2019 . - 324 с. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни отношения" Библиогр. под линия


1. Регионално сътрудничество 2. Регионализъм 
 327:911.3  + 339.92
Ключови думи: 1. регионално сътрудничество 2. регионализация 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Европейски съюз 
Цб 180000000857
  

Сист. No: 857

- 11 -

Цб 005.52 / В 95 

Вълчев, Желязко Викторов

   Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Желязко Викторов Вълчев ; Науч. рък. Доброслав Емилов Моллов . - София, 2019 . - 281 с. : с фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Международни икономически отношения и бизнес" Библиогр. под линия


1. Управление на риска 2. Глобални вериги на доставки 3. Международен бизнес 
 005.52:005.334  + 658.7
Ключови думи: 1. глобални вериги на доставки 2. управление на риска 3. международен бизнес 4. WTO /World Trade Organization/ 5. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 180000000862
  

Сист. No: 862

- 12 -

Цб 339.56 / П 24 

Парушев, Даниел Славеев

   Конкурентоспособност на Лукойл на международните пазари : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Даниел Славеев Парушев ; Науч. рък. Цветана Стоянова . - София, 2019 . - 250 л. : с фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Библиогр. под линия


1. Международни пазари 2. Управление на организацията 3. Конкурентоспособност 
 339.56  + 338.242.2
Ключови думи: 1. международни пазари 2. управление на организацията 3. конкурентоспособност 4. Лукойл-Нефтохим 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 180000000860
  

Сист. No: 860


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Михаела Стефанова 1 2 3 
Алексиева, Невена Стефанова 4 10 
Будинова, Бисерка Любенова 6 
Василева, Евгения 1 2 3 
Вълчев, Желязко Викторов 7 9 11 
Динков, Динко 4 10 
Дончева, Христина 5 
Иванов, Тилчо 6 
Моллов, Доброслав Емилов 7 9 11 
Парушев, Даниел Славеев 8 12 
Стоянова, Цветана 8 12 
Тодорова, Лилия Цветкова 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Влияние на социалнопсихологическите фактори върху външнополитическото поведение 1 2 3 
Коалиционните правителства в парламентарните демокрации: теоретични модели и практики на процеса на формиране, договаряне и стабилност 5 
Конкурентоспособност на Лукойл на международните пазари 8 12 
Перспективи за внедряване на планиране, ориентирано към резултатите и способностите 6 
Сътрудничеството в ЮИЕ в контекста на новия европейски регионализъм 4 10 
Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка 7 9 11 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Глобални вериги на доставки 7 9 11 
Демокрация 5 
Коалиционни правителства - България, след 1990 г. 5 
Конкурентоспособност 8 12 
Международен бизнес 7 9 11 
Международни отношения 1 2 3 
Международни пазари 8 12 
Парламент 5 
Планиране и прогнозиране 6 
Регионализъм 4 10 
Регионално сътрудничество 4 10 
Социална психология 1 2 3 
Стратегическо управление 6 
Управление на организацията 8 12 
Управление на риска 7 9 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

глобални вериги на доставки 7 9 11 
коалиционно правителство 5 
когнитивна психология 1 2 3 
конкурентоспособност 8 12 
Лукойл-Нефтохим 8 12 
международен бизнес 7 9 11 
международни отношения 1 2 3 4 10 
международни пазари 8 12 
парламентарна демокрация 5 
планиране 6 
регионализация 4 10 
регионално сътрудничество 4 10 
Световна търговска организация (СТО) 7 9 11 
социална психология 1 2 3 
социални роли 1 2 3 
стратегическо управление 6 
управление на организацията 8 12 
управление на риска 7 9 11 
WTO /World Trade Organization/ 7 9 11 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 5 
Европейски съюз 1 2 3 4 10 
Сирия 1 2 3 
Турция 1 2 3 
Югоизточна Европа 4 10