Дисертации - март 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб 325.25 / Л 28 

Лафчиева, Милена Веселинова

   Българската патриотична емиграция в Северна Америка : Идеология и практическа дейност /1944-1950 г./ : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Милена Веселинова Лафчиева ; Науч. рък. Трендафил Митев . - София, 2019 . - 289 л. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Факултет "Международна икономика и политика" Катедра "Политология" Библиогр. с. 269-289


1. Българска патриотична емиграция - Северна Америка - 20 век 
 325.25(7)"366"  + 172.15(=867)"19"
Ключови думи: 1. патриотична емиграция 2. български национален въпрос 3. македонски въпрос 4. политически промени 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Северна Америка 2. САЩ 3. Балкани 4. Македония (Северна Македония) 5. Гърция 
Цб 180000000874
  

Сист. No: 874


 Индекс по АВТОРИ

Лафчиева, Милена Веселинова 1 
Митев, Трендафил 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Българската патриотична емиграция в Северна Америка : Идеология и практическа дейност /1944-1950 г./ 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Българска патриотична емиграция - Северна Америка - 20 век 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

български национален въпрос 1 
македонски въпрос 1 
патриотична емиграция 1 
политически промени 1 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 1 
Гърция 1 
Македония (Северна Македония) 1 
САЩ 1 
Северна Америка 1