Дисертации - ноември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб 326.1 / С 66 

Стаменков, Радослав Тихомиров

   Трафик на хора за трудова експлоатация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Радослав Тихомиров Стаменков ; Науч. рък. Георги Петрунов . - София, 2020 . - 211 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. в текста


1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. миграция 3. експлоатация 4. престъпления срещу личността 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 180000000912
  

Сист. No: 912

Икономика. Икономически теории

- 2 -

Цб 621.311 / Б 34 

Белелиев, Димитър Кирилов

   Оценка на енергийната сигурност в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Димитър Кирилов Белелиев ; Науч. рък. Николай Христов Щерев . - София, 2020 . - 173 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес" Библиогр. под линия


1. Енергийна сигурност - България - рискове 
 621.311(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. енергетика 2. енергийна сигурност 3. икономическа сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000913
  

Сист. No: 913

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 3 -

Цб 331.109 / Р 12 

Радева, Веселка Генадиева

   Възможности за подобряване на позициите на работодателите в трудовите конфликти чрез усъвършенстване на администрирането на човешките ресурси в организациите : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Веселка Генадиева Радева ; Науч. рък. Маргарита Николаева Атанасова . - София, 2020 . - 255 л. : с цв. фиг., табл., диагр. ; 30х21 см + Автореф.+ 2CD + Прил

   Факултет "Общоикономически" Катедра "Човешки ресурси и социална защита" Библиогр. под линия


1. Управление на човешките ресурси 
 331.109
Ключови думи: 1. трудови конфликти 2. човешки ресурси 3. управление на човешките ресурси 4. условия на труд 5. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 180000000909
  

Сист. No: 909

Управление

- 4 -

Цб 005.966 / Т 64 

Тодорова, Ана Димитрова

   Организационна подкрепа за кариерното развитие : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Ана Димитрова Тодорова ; Науч. рък. Маргарита Атанасова . - Томск, 2020 . - 313 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + 2 CD

   Общоикономически факултет Катедра "Управление на човешките ресурси и социална защита" Библиогр. в текст и под линия


1. Кариерно развитие 
 005.966
Ключови думи: 1. кариера 2. кариерно ориентиране 3. кариерно развитие 4. човешки ресурси 5. мобилност 6. организационна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 180000000914
  

Сист. No: 914

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 5 -

Цб 338.48 / Б 27 

Басмаджиева, Стилияна Димитрова

   Маркетингово управление на здравния туризъм : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стилияна Димитрова Басмаджиева ; Науч. рък. Николай Георгиев Цонев . - София, 2020 . - 278 с. : с табл., фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Здравен туризъм - маркетинг - управление 
 338.48  + 339.138
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. маркетинг 3. балнеоложки туризъм 4. СПА туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000910
  

Сист. No: 910

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 6 -

Цб 338.43 / H 71 

Halimi, Kapllan

   The Economic Impact of the Rural Development Grant Program in Rural Kosovo : PhD Thesis for awarding an educational and scientific degree "PhD in Economics" / Kapllan Halimi ; Науч. рък. Diana Kopeva, Ekrem Gjokaj . - Sofia, 2020 . - 102 p. : with fig., tabl. ; 30x21 sm + Abstract + CD

   Department Economics of Natural Resources Цб 338.43 / Х 23


1. Развитие на селските райони - Косово 
 338.43
Ключови думи: 1. селски райони 2. развитие на селските райони 3. rural development 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Косово 
Цб 180000000915
  

Сист. No: 915

- 7 -

Цб 338.43 / К 89 

Krasniqi, Nol

   The Efficiency of Subsectors in Agriculture of Kosovo: "Specialized in Field Crops, Mixed Crops and Livestock" : PhD Thesis for awarding an educational and scientific degree "PhD in Economics" / Nol Krasniqi ; Науч. рък. Diana Kopeva, Ekrem Gjokaj . - Sofia, 2020 . - 126 p. : with tabl. ; 30x21 sm + Abstract + CD

   Department Economics of Natural Resources


1. Селско стопанство - Косово 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. селско стопанство 3. земеделие 4. полски култури 5. животновъдство 6. agricultural sector 7. natural resources 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Косово 
Цб 180000000916
  

Сист. No: 916

Туризъм

- 8 -

Цб 338.48 / Б 27 

Басмаджиева, Стилияна Димитрова

   Маркетингово управление на здравния туризъм : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Стилияна Димитрова Басмаджиева ; Науч. рък. Николай Георгиев Цонев . - София, 2020 . - 278 с. : с табл., фиг. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на туризма" Библиогр. под линия


1. Здравен туризъм - маркетинг - управление 
 338.48  + 339.138
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. маркетинг 3. балнеоложки туризъм 4. СПА туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000910
  

Сист. No: 910

Право

- 9 -

Цб 326.1 / С 66 

Стаменков, Радослав Тихомиров

   Трафик на хора за трудова експлоатация : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Радослав Тихомиров Стаменков ; Науч. рък. Георги Петрунов . - София, 2020 . - 211 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Общоикономически факултет Катедра "Икономическа социология" Библиогр. в текста


1. Трафик на хора 
 326.1  + 343.4
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. миграция 3. експлоатация 4. престъпления срещу личността 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 180000000912
  

Сист. No: 912

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 10 -

Цб 621.311 / Б 34 

Белелиев, Димитър Кирилов

   Оценка на енергийната сигурност в България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Димитър Кирилов Белелиев ; Науч. рък. Николай Христов Щерев . - София, 2020 . - 173 л. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Индустриален бизнес" Библиогр. под линия


1. Енергийна сигурност - България - рискове 
 621.311(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. енергетика 2. енергийна сигурност 3. икономическа сигурност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000913
  

Сист. No: 913

- 11 -

Цб 621.311 / М 45 

Медникаров, Мартин Георгиев

   Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в енергийната система на България : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ''Доктор'' / Мартин Георгиев Медникаров ; Науч. рък. Септемврина Костова . - София, 2020 . - 225 л. : с цв. фиг., табл. ; 30х21 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" Библиогр. под линия


1. Енергийни системи - България 
 621.311
Ключови думи: 1. енергийни мрежи 2. интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) 3. енергиен сектор 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 180000000911
  

Сист. No: 911


 Индекс по АВТОРИ

Атанасова, Маргарита 4 
Атанасова, Маргарита Николаева 3 
Басмаджиева, Стилияна Димитрова 5 8 
Белелиев, Димитър Кирилов 2 10 
Копева, Диана 6 7 
Костова, Септемврина 11 
Красничи, Нол 7 
Медникаров, Мартин Георгиев 11 
Петрунов, Георги 1 9 
Радева, Веселка Генадиева 3 
Стаменков, Радослав Тихомиров 1 9 
Тодорова, Ана Димитрова 4 
Халими, Каплан 6 
Цонев, Николай Георгиев 5 8 
Щерев, Николай Христов 2 10 
Gjokaj, Ekrem 6 7 
Halimi, Kapllan 6 
Kopeva, Diana 6 7 
Krasniqi, Nol 7 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Възможности за подобряване на позициите на работодателите в трудовите конфликти чрез усъвършенстване на администрирането на човешките ресурси в организациите 3 
Маркетингово управление на здравния туризъм 5 8 
Насоки за развитие и внедряване на интелигентни мрежи в енергийната система на България 11 
Организационна подкрепа за кариерното развитие 4 
Оценка на енергийната сигурност в България 2 10 
Трафик на хора за трудова експлоатация 1 9 
The Economic Impact of the Rural Development Grant Program in Rural Kosovo 6 
The Efficiency of Subsectors in Agriculture of Kosovo: "Specialized in Field Crops, Mixed Crops and Livestock" 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Енергийна сигурност - България - рискове 2 10 
Енергийни системи - България 11 
Здравен туризъм - маркетинг - управление 5 8 
Кариерно развитие 4 
Развитие на селските райони - Косово 6 
Селско стопанство - Косово 7 
Трафик на хора 1 9 
Управление на човешките ресурси 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрен сектор 7 
балнеоложки туризъм 5 8 
експлоатация 1 9 
енергетика 2 10 
енергиен сектор 11 
енергийна сигурност 2 10 
енергийни мрежи 11 
животновъдство 7 
здравен туризъм 5 8 
земеделие 7 
икономическа сигурност 2 10 
интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) 11 
кариера 4 
кариерно ориентиране 4 
кариерно развитие 4 
маркетинг 5 8 
миграция 1 9 
мобилност 4 
организационна култура 4 
полски култури 7 
престъпления срещу личността 1 9 
развитие на селските райони 6 
селски райони 6 
селско стопанство 7 
СПА туризъм 5 8 
трафик на хора 1 9 
трудови конфликти 3 
трудови правоотношения 3 
управление на човешките ресурси 3 
условия на труд 3 
човешки ресурси 3 4 
agricultural sector 7 
natural resources 7 
rural development 6 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 2 5 8 10 11 
Косово 6 7