Дисертации - февруари 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 1 -

Цб 338.49/ И 52 

Илиева, Весела

   Оценка на проекти за устойчиви инвестиции в общински инфраструктурни обекти : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Весела Илиева ; Науч. рък. Йорданка Йовкова . - София, 2020 . - 253 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Бизнес факултет" Катедра: "Недвижима собственост"


 338.49.003.2  + 005.8  + 332
Ключови думи: 1. инвестиране 2. инфраструктура 3. инфраструктурни проекти 4. общински проекти 5. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000923
  

Сист. No: 923

- 2 -

Цб 336.76/ П 47 

Петрова, Наталия Стоянова

   Изследване на условията и факторите за пазарно представяне на борсово - търгуваните фондове и възможностите за тяхното развитие в България : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Наталия Стоянова Петрова ; Науч. рък. Тодор Недев . - София, 2020 . - 182 л. + Автореферат+CD

   Факултет: " Финансово- счетоводен факултет" Катедра: " Финанси"


 336.76
Ключови думи: 1. фондове 2. борсово-търгувани фондове 3. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000925
  

Сист. No: 925

Управление

- 3 -

Цб 658.7/ А 64 

Ангелов, Александър

   Управление на запасите във веригата за доставки : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Александър Ангелов ; Науч. рък. Янко Коралиев . - София, 2020 . - 210 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Икономика на инфраструктурата" Катедра: "Икономика на търговията"


 658.7
Ключови думи: 1. запаси 2. управление на запасите 3. верига на доставките 4. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Цб 180000000924
  

Сист. No: 924

- 4 -

Цб 338.49/ И 52 

Илиева, Весела

   Оценка на проекти за устойчиви инвестиции в общински инфраструктурни обекти : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Весела Илиева ; Науч. рък. Йорданка Йовкова . - София, 2020 . - 253 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Бизнес факултет" Катедра: "Недвижима собственост"


 338.49.003.2  + 005.8  + 332
Ключови думи: 1. инвестиране 2. инфраструктура 3. инфраструктурни проекти 4. общински проекти 5. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000923
  

Сист. No: 923

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 5 -

Цб 339.138/ С 96 

Събев, Димитър Желязков

   Потребление, икономически растеж и бъдещето на маркетинга : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Димитър Желязков Събев ; Науч. рък. Боян Любомиров Дуранкев . - София, 2020 . - 266 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Управление и администрация" Катедра: " Маркетинг и стратегическо планиране"


 339.138
Ключови думи: 1. потребление 2. маркетинг 3. икономически растеж 4. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 180000000926
  

Сист. No: 926

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 6 -

Цб 338.49/ И 52 

Илиева, Весела

   Оценка на проекти за устойчиви инвестиции в общински инфраструктурни обекти : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Весела Илиева ; Науч. рък. Йорданка Йовкова . - София, 2020 . - 253 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Бизнес факултет" Катедра: "Недвижима собственост"


 338.49.003.2  + 005.8  + 332
Ключови думи: 1. инвестиране 2. инфраструктура 3. инфраструктурни проекти 4. общински проекти 5. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 180000000923
  

Сист. No: 923

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 7 -

Цб 658.7/ А 64 

Ангелов, Александър

   Управление на запасите във веригата за доставки : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Александър Ангелов ; Науч. рък. Янко Коралиев . - София, 2020 . - 210 л. + Автореферат+CD

   Факултет: "Икономика на инфраструктурата" Катедра: "Икономика на търговията"


 658.7
Ключови думи: 1. запаси 2. управление на запасите 3. верига на доставките 4. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Цб 180000000924
  

Сист. No: 924

Обществено управление. Публична администрация

- 8 -

Цб 352/ П 13 

Петя, Павлова Панайотова

   Оптимизиране на функционалното взаимодействие между органите на централната и местната изпълнителна власт : Дисертация за прид. на образ. и науч. степен "доктор" / Павлова Панайотова Петя ; Науч. рък. Поля Кацамунска . - София, 2020 . - 200 л. + Автореферат+CD

   Факултет " Управление и администрация" Катедра " Публична администрация"


1. Централна и местна изпълнителна власт - дисертация 
 352
Ключови думи: 1. държавна власт 2. централна власт 3. местна власт 4. изпълнителна власт 5. дисертация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 180000000922
  

Сист. No: 922


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Александър 3 7 
Дуранкев, Боян Любомиров 5 
Илиева, Весела 1 4 6 
Йовкова, Йорданка 1 4 6 
Кацамунска, Поля 8 
Коралиев, Янко 3 7 
Недев, Тодор 2 
Петрова, Наталия Стоянова 2 
Петя, Павлова Панайотова 8 
Събев, Димитър Желязков 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Изследване на условията и факторите за пазарно представяне на борсово - търгуваните фондове и възможностите за тяхното развитие в България 2 
Оптимизиране на функционалното взаимодействие между органите на централната и местната изпълнителна власт 8 
Оценка на проекти за устойчиви инвестиции в общински инфраструктурни обекти 1 4 6 
Потребление, икономически растеж и бъдещето на маркетинга 5 
Управление на запасите във веригата за доставки 3 7 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Централна и местна изпълнителна власт - дисертация 8 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

борсово-търгувани фондове 2 
верига на доставките 3 7 
дисертация 1 2 3 4 5 6 7 8 
държавна власт 8 
запаси 3 7 
изпълнителна власт 8 
икономически растеж 5 
инвестиране 1 4 6 
инфраструктура 1 4 6 
инфраструктурни проекти 1 4 6 
маркетинг 5 
местна власт 8 
общински проекти 1 4 6 
потребление 5 
управление на запасите 3 7 
фондове 2 
централна власт 8 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ