Дисертации - септември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

- 1 -

Цб 297/ К 22 

Камджалов, Мирослав Симеонов

   Нагласи за възприемане на принципите на ислямските финанси : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Мирослав Симеонов Камджалов ; Науч. рък. Веселина Димитрова . - Варна, 2021 . - 163 с. : с граф. ; 30х21 см + Автореферат

   Факултет Управление Катедра Международни икономически отношения Библиогр. справка : с. 152-161 Електронни изт. : с. 162-163


1. Ислямско банкиране - принципи - неислямски икономики 
 297.003.2
Ключови думи: 1. дисертация 2. ислям 3. ислямска икономика 4. ислямски финанси 5. финансови инструменти 6. ислямски банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
Цб 180000000976
  

Сист. No: 976

Обществени науки

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 2 -

Цб 297/ К 22 

Камджалов, Мирослав Симеонов

   Нагласи за възприемане на принципите на ислямските финанси : Дисертационен труд за прис. на образ. и науч. степен "Доктор" / Мирослав Симеонов Камджалов ; Науч. рък. Веселина Димитрова . - Варна, 2021 . - 163 с. : с граф. ; 30х21 см + Автореферат

   Факултет Управление Катедра Международни икономически отношения Библиогр. справка : с. 152-161 Електронни изт. : с. 162-163


1. Ислямско банкиране - принципи - неислямски икономики 
 297.003.2
Ключови думи: 1. дисертация 2. ислям 3. ислямска икономика 4. ислямски финанси 5. финансови инструменти 6. ислямски банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
Цб 180000000976
  

Сист. No: 976


 Индекс по АВТОРИ

Димитрова, Веселина 1 2 
Камджалов, Мирослав Симеонов 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Нагласи за възприемане на принципите на ислямските финанси 1 2 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Ислямско банкиране - принципи - неислямски икономики 1 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

дисертация 1 2 
ислям 1 2 
ислямска икономика 1 2 
ислямски банки 1 2 
ислямски финанси 1 2 
финансови инструменти 1 2 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2 
Европа 1 2