Дисертации - ноември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 1 -

Цб 339.923:061.1/ Н 49 

Нейчев, Иван Георгиев

   Развитие на българския пазар на държавни ценни книжа в контекста на членството в Европейския съюз : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". Професионално направ. 3.3 -Политически науки (Европеистика-Икономически изследвания на ЕС) / Иван Георгиев Нейчев ; Науч. рък. Калоян Симеонов . - София, 2021 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат

   Философски факултет Катедра "Европеистика" Библиогр. : с. 181-197


 339.923:061.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. държавни ценни книжа (ДЦК) 3. финансова система 4. капиталови пазари 5. Европейски съюз (ЕС) 6. глобализация 7. европеизация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000984
  

Сист. No: 984

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 2 -

Цб 339.923:061.1/ Н 49 

Нейчев, Иван Георгиев

   Развитие на българския пазар на държавни ценни книжа в контекста на членството в Европейския съюз : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". Професионално направ. 3.3 -Политически науки (Европеистика-Икономически изследвания на ЕС) / Иван Георгиев Нейчев ; Науч. рък. Калоян Симеонов . - София, 2021 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат

   Философски факултет Катедра "Европеистика" Библиогр. : с. 181-197


 339.923:061.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. държавни ценни книжа (ДЦК) 3. финансова система 4. капиталови пазари 5. Европейски съюз (ЕС) 6. глобализация 7. европеизация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000984
  

Сист. No: 984

Европейски съюз

- 3 -

Цб 339.923:061.1/ Н 49 

Нейчев, Иван Георгиев

   Развитие на българския пазар на държавни ценни книжа в контекста на членството в Европейския съюз : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор". Професионално направ. 3.3 -Политически науки (Европеистика-Икономически изследвания на ЕС) / Иван Георгиев Нейчев ; Науч. рък. Калоян Симеонов . - София, 2021 . - 211 с. : с табл., граф. ; 30 см + Автореферат

   Философски факултет Катедра "Европеистика" Библиогр. : с. 181-197


 339.923:061.1(043.3)
Ключови думи: 1. дисертация 2. държавни ценни книжа (ДЦК) 3. финансова система 4. капиталови пазари 5. Европейски съюз (ЕС) 6. глобализация 7. европеизация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000984
  

Сист. No: 984


 Индекс по АВТОРИ

Нейчев, Иван Георгиев 1 2 3 
Симеонов, Калоян 1 2 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Развитие на българския пазар на държавни ценни книжа в контекста на членството в Европейския съюз 1 2 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ


 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

глобализация 1 2 3 
дисертация 1 2 3 
държавни ценни книжа (ДЦК) 1 2 3 
европеизация 1 2 3 
Европейски съюз (ЕС) 1 2 3 
капиталови пазари 1 2 3 
финансова система 1 2 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2 3