Дисертации - февруари 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб 001.894/ П 29 

Пачева, Владислава Огнянова

   Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна спец. "Икономика и управление" (Интелектуална собственост по отрасли) / Владислава Огнянова Пачева ; Науч. рък. Владя Бориславова Борисова . - София, 2021 . - 205 с. : с табл. граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" Изпол. информационни източници : с. 193-199


1. Дисертации 
 001.894  + 347.77.001.76
Ключови думи: 1. иновационни индустрии 2. изобретения 3. изкуствен интелект (AI) 4. триизмерен печат 5. финансиране 6. патентна политика 7. иновативни продукти 8. интелектуална собственост 9. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000987
  

Сист. No: 987

Философия

Религия

Обществени науки

Управление

- 2 -

Цб 656.7/ С 68 

Станев, Христо Кирилов

   Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България : Дисертационен труд за придобиване на образ.и науч. степен "доктор" по научна спец."Икономика и управление" (Икономика на отбраната и сигурността) / Христо Кирилов Станев ; Науч. рък. Тилчо Колев Иванов . - София, 2021 . - 185 с. : с табл., граф. с илл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Националана и регионална сигурност" Л-ра : с. 159-167


1. Дисертации 
 656.7.008.2  + 355.02
Ключови думи: 1. държавно въздухоплаване 2. системи за управление 3. национална сигурност 4. отбрана 5. въздушно пространство 6. държавни институции 7. мирни условия 8. невоенни кризи 9. военна авиация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000986
  

Сист. No: 986

Право

- 3 -

Цб 001.894/ П 29 

Пачева, Владислава Огнянова

   Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна спец. "Икономика и управление" (Интелектуална собственост по отрасли) / Владислава Огнянова Пачева ; Науч. рък. Владя Бориславова Борисова . - София, 2021 . - 205 с. : с табл. граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" Изпол. информационни източници : с. 193-199


1. Дисертации 
 001.894  + 347.77.001.76
Ключови думи: 1. иновационни индустрии 2. изобретения 3. изкуствен интелект (AI) 4. триизмерен печат 5. финансиране 6. патентна политика 7. иновативни продукти 8. интелектуална собственост 9. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000987
  

Сист. No: 987

Обществено управление. Публична администрация

- 4 -

Цб 656.7/ С 68 

Станев, Христо Кирилов

   Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България : Дисертационен труд за придобиване на образ.и науч. степен "доктор" по научна спец."Икономика и управление" (Икономика на отбраната и сигурността) / Христо Кирилов Станев ; Науч. рък. Тилчо Колев Иванов . - София, 2021 . - 185 с. : с табл., граф. с илл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Националана и регионална сигурност" Л-ра : с. 159-167


1. Дисертации 
 656.7.008.2  + 355.02
Ключови думи: 1. държавно въздухоплаване 2. системи за управление 3. национална сигурност 4. отбрана 5. въздушно пространство 6. държавни институции 7. мирни условия 8. невоенни кризи 9. военна авиация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000986
  

Сист. No: 986

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 5 -

Цб 656.7/ С 68 

Станев, Христо Кирилов

   Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България : Дисертационен труд за придобиване на образ.и науч. степен "доктор" по научна спец."Икономика и управление" (Икономика на отбраната и сигурността) / Христо Кирилов Станев ; Науч. рък. Тилчо Колев Иванов . - София, 2021 . - 185 с. : с табл., граф. с илл. ; 30 см + Автореферат + CD

   Факултет "Икономика на инфраструктурата" Катедра "Националана и регионална сигурност" Л-ра : с. 159-167


1. Дисертации 
 656.7.008.2  + 355.02
Ключови думи: 1. държавно въздухоплаване 2. системи за управление 3. национална сигурност 4. отбрана 5. въздушно пространство 6. държавни институции 7. мирни условия 8. невоенни кризи 9. военна авиация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Обществено управление. Публична администрация 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000986
  

Сист. No: 986

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 6 -

Цб 001.894/ П 29 

Пачева, Владислава Огнянова

   Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии : Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна спец. "Икономика и управление" (Интелектуална собственост по отрасли) / Владислава Огнянова Пачева ; Науч. рък. Владя Бориславова Борисова . - София, 2021 . - 205 с. : с табл. граф. ; 30 см + Автореферат + CD

   Бизнес факултет Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" Изпол. информационни източници : с. 193-199


1. Дисертации 
 001.894  + 347.77.001.76
Ключови думи: 1. иновационни индустрии 2. изобретения 3. изкуствен интелект (AI) 4. триизмерен печат 5. финансиране 6. патентна политика 7. иновативни продукти 8. интелектуална собственост 9. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
Дп 180000000987
  

Сист. No: 987


 Индекс по АВТОРИ

Борисова, Владя Бориславова 1 3 6 
Иванов, Тилчо Колев 2 4 5 
Пачева, Владислава Огнянова 1 3 6 
Станев, Христо Кирилов 2 4 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Патентна политика на предприятията в иновационните индустрии 1 3 6 
Развитие на системата за управление на държавното въздухоплаване в Република България 2 4 5 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Дисертации 1 2 3 4 5 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

бизнес модели 1 3 6 
военна авиация 2 4 5 
въздушно пространство 2 4 5 
държавни институции 2 4 5 
държавно въздухоплаване 2 4 5 
изкуствен интелект (AI) 1 3 6 
изобретения 1 3 6 
иновативни продукти 1 3 6 
иновационни индустрии 1 3 6 
интелектуална собственост 1 3 6 
мирни условия 2 4 5 
национална сигурност 2 4 5 
невоенни кризи 2 4 5 
отбрана 2 4 5 
патентна политика 1 3 6 
системи за управление 2 4 5 
триизмерен печат 1 3 6 
финансиране 1 3 6 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 2 3 4 5 6