Нови книги - март 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90401 

Шортлънд, Майкъл

   Как да популяризираме науката : Наръчник / Майкъл Шортлънд, Джейн Грегъри ; Прев. от англ. Ангел Пачев ; Науч. ред. Васил Райнов . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-430-497-5 


1. Наука 2. Научноизследователска дейност 3. Социално поведение 
 001(035)  + 316.6(035)
Ключови думи: 1. наука 2. научноизследователска дейност 3. поведение 4. ораторско изкуство 5. умствен труд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123164
 съдържание 

Сист. No: 36087

Философия

- 2 -

Цб II 90440 

Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история  /  Състав. Максим Мизов ; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 394 с. ; 21 см

   Изд. на Център за Исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество"

   ISBN 978-619-239-050-1 


1. Философия 2. Марксизъм 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. марксизъм 2. Марксистка теория 3. комунистическа идеология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000123232
 съдържание 

Сист. No: 36137

- 3 -

Цб II 90395 

Маркс: хетерогенни прочити от XX век  : Сборник /  Състав. Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов ; Коректор Анета Иванова . - София : Анарес, 2012 . - 656 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92985-1-2 


1. Философия 2. Марксизъм 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. марсизъм 2. философия 3. исторически материализъм 4. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000123158
 съдържание 

Сист. No: 36081

- 4 -

Цб II 90413 

Онфре, Мишел

   Гастрономическият разум : Философия на вкуса / Мишел Онфре ; Прев. Георги Ангелов ; Ред. Иван Иванов . - Варна : Фрувег - ПЗП, 2011 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8245-06-7 


1. Хранене 2. Философия 
 1  + 641
Ключови думи: 1. хранене 2. философия на ценностите 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Философия 
Цб 120000123176
 съдържание 

Сист. No: 36099

- 5 -

Цб II 90389 

Пантев, Андрей

   Рицар или чудовище : Из историческите пътища на модерния национализъм / Андрей Пантев . - София : Булвест 2000, 1993 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8112-86-8 


1. История 2. Национализъм 
 94  + 172.15
Ключови думи: 1. история 2. национализъм 3. държава 4. нация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Философия 
Цб 120000123150
 съдържание 

Сист. No: 36073

- 6 -

Цб II 90375 

Право и граници  = Law and Borders : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. /  Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев ; Състав. Симеон Гройсман ; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов ; Ред. Полина Шукадарова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4543-5 


1. Право 2. Международно право 3. Конференция 
 340.1(0.026.2)  + 341(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. законодателна власт 3. международно право 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123043, Цб 120000125403
 съдържание 

Сист. No: 36121

- 7 -

Цб II 90404 

Семейството като ценност в глобализиращия се свят  : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г. . - София : Изд. "А-Прес", 2011 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91901-7-5 


1. Конференция 2. Семейство 3. Глобализация 
 316.356.2  + 173  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. глобализация 3. модернизация 4. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000123167
 съдържание 

Сист. No: 36090

- 8 -

Цб II 90427 

Фишер, Хелън

   Анатомия на любовта : Естествената история на любовта, брака и изневярата / Хелън Фишер ; Прев. от англ. Матуша Бенатова ; Ред. Васил Байчев . - София : Хомо Футурус, 1994 . - 304 с. ; 22 см . -  (Библиотека "Ключ към себе си")

   


1. Философия 
 176(0.026.2)  + 316.356.2
Ключови думи: 1. философия 2. семейство 3. любов 4. развод 5. сексуалност 6. сексуално поведение 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000123189
 съдържание 

Сист. No: 36113

- 9 -

Цб II 90400 

Фуко, Мишел

   История на Лудостта в класическата епоха / Мишел Фуко ; Прев. Антоанета Колева . - Плевен : ЕА, 1996 . - 724 с. ; 20 см . -  (Съвременни философи)

   

   ISBN 954-450-057-Х 


1. Психопатология 2. Философия 3. Франция 
 159.98  + 101(44)
Ключови думи: 1. психопатология 2. болни 3. философия 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Географски понятия: 1. Франция 
Цб 120000123163
 съдържание 

Сист. No: 36086

- 10 -

Цб II 90378 

Янков, Митрю

   Демокрация или "демагогска олигархия" : (Критичен анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически демагогско-олигархически версии) / Митрю Недев Янков ; Ред. Владислав Симеонов ; Коректор Уляна Петкова . - София : Тип-топ прес, 2019 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-218-1 


1. Политика 2. Демокрация 3. Олигархия 4. Постсоциализъм 5. Постсоциалистически капитализъм 
 321.7  + 32.01
Ключови думи: 1. демокрация 2. парламентарна демокрация 3. либерална демокрация 4. политическа система 5. олигархия 6. постсоциализъм 7. постсоциалистически капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Платон 2. Аристотел 3. Цицерон 4. Хобс, Томас 5. Лок, Джон 6. Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 7. Русо, Жан-Жак 8. Кант, Имануел 9. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 10. Парето, Вилфредо 
Цб 120000123065, Цб 120000123066
 съдържание 

Сист. No: 36116

Психология

- 11 -

Цб II 90421 

Блатнер, Адам

   Драматизирайки-Аза : Практически приложения на психодраматичните методи / Адам Блатнер ; Прев. Ваня Недялкова . - Пловдив : Фондация "Кентавър арт", 2014 . - 276 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92631-3-8 


1. Психотерапия 2. Психология 
 615.851  + 159.98
Ключови думи: 1. психодрама 2. психотерапия 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123184
 съдържание 

Сист. No: 36107

- 12 -

Цб II 90394 

Пространствата между социологията и социалната психология  : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) /  Състав. Таня Неделчева ; Науч. ред. Нина Пехливанова ; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев ; Техн. ред. Петя Димова . - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013 . - 388 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-383-068-8 


1. Социология 2. Психология 
 316(045)  + 159.9(045)
Ключови думи: 1. социология 2. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
За него: 1. Драганов, Минчо 
Цб 120000123157
 съдържание 

Сист. No: 36080

- 13 -

Цб II 90408 

Стаматов, Румен

   Детска психология / Румен Иванов Стаматов ; Рец. Стоянка Жекова ; Коректор Красимира Станева . - Пловдив : Хермес, 2008 . - 424 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-459-729-8 


1. Психология 2. Деца 
 159.922.7
Ключови думи: 1. психология 2. детска психология 3. педагогическа психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123171
 съдържание 

Сист. No: 36094

- 14 -

Цб II 90400 

Фуко, Мишел

   История на Лудостта в класическата епоха / Мишел Фуко ; Прев. Антоанета Колева . - Плевен : ЕА, 1996 . - 724 с. ; 20 см . -  (Съвременни философи)

   

   ISBN 954-450-057-Х 


1. Психопатология 2. Философия 3. Франция 
 159.98  + 101(44)
Ключови думи: 1. психопатология 2. болни 3. философия 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Географски понятия: 1. Франция 
Цб 120000123163
 съдържание 

Сист. No: 36086

- 15 -

Цб II 90380 

Чавдарова, Велислава

   Кроскултурални аспекти на кариерния избор / Велислава Атанасова Чавдарова ; Рец. Красимира Петрова, Даниела Тасевска ; Техн. ред. Наташа Грозданова . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-173-7 


1. Кариерно ориентиране 2. Социална психология 3. Професия - избор 
 331.54  + 316.6
Ключови думи: 1. кариерно ориентиране 2. професионална ориентация 3. кариерно консултиране 4. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
Цб 120000123068
 съдържание 

Сист. No: 36118

Религия

- 16 -

Цб II 90423 

Осиковски, Мартин Николаев

   Убежища на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам : [Монография] / Мартин Николаев Осиковски . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010 . - 280 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3074-5 


1. Църкви 2. История 
 261
Ключови думи: 1. църква 2. вяра 3. християнска религия 
Тематични рубрики: 1. Религия 
Цб 120000123186
 съдържание 

Сист. No: 36109

Обществени науки

- 17 -

Цб II 90391 

Механджийска, Гинка Андонова

   Интервюирането в социалната работа / Гинка Андонова Механджийска ; Рец. Емилия Рангелова . - София : Изток-Запад, 2008 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-488-4 


1. Социална работа 2. Интервю 
 36  + 303.6
Ключови думи: 1. социална работа 2. социална дейност 3. социален работник 4. интервю 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Обществени науки 
Цб 120000123152
 съдържание 

Сист. No: 36075

Статистика. Демография. Социология.

- 18 -

Цб II 90412 

Борисов, Борис

   Информационни и комуникационни взаимодействия при деловите преговори : (Дестилиране на преговорни умения) / Борис Борисов ; Рец. Николай Палашев, Чавдар Христов, Бонка Хинкова . - София : Авангард Прима, 2017 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-883-6 


1. Преговори 
 65.02  + 316.46
Ключови думи: 1. преговори 2. комуникация 3. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123175
 съдържание 

Сист. No: 36098

- 19 -

Цб II 90409 

Българският частен бизнес и кризата  : Социално-психологически аспекти /  Състав. и науч. ред. Минчо Драганов . - София : Институт по социология при БАН, 2001 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90844-1-8 


1. България 2. Бизнес 3. Социална психология 
 330.131.7  + 005.7
Ключови думи: 1. частен бизнес 2. кризи 3. социални аспекти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123172
 съдържание 

Сист. No: 36095

- 20 -

Цб II 90414 

Вачков, Лъчезар

   Радиоформатът в САЩ / Лъчезар Вачков . - София : Парадокс, 2004 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-553-069-3 


1. Медии 2. Радио 3. Социология 
 075.1(73)  + 316.77
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. средства за масова информация 4. радиопрограма 5. радиостанция 6. радио 7. музика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000123177
 съдържание 

Сист. No: 36100

- 21 -

Цб II 90438 

Дончева, Христина

   Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност "Политология" / Христина Дончева, Теодор Славев ; Рец. Георги Генов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 120 с. : с фиг.; табл.; цв. сн. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НИ 1-24/2011 г.

   ISBN 978-954-644-788-3 


1. Висше образование 2. Емпирични изследвания 3. Политология 
 378-057.875  + 311:3-057.875
Ключови думи: 1. висше образование 2. добри практики 3. политология 4. емпирични изследвания 5. емпирично проучване 6. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123229
 съдържание 

Сист. No: 36139

- 22 -

Цб II 90439 

Екология и гражданско общество  /  Състав. и науч. ред. Максим Мизов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 344 с. ; 21 см

   Изд. на Център за Исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество"

   ISBN 978-619-239-135-5 


1. Екология 2. Гражданско общество 
 574  + 316.322
Ключови думи: 1. екология 2. гражданско общество 3. екологична култура 4. екологични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123231, Цб 120000124400
 съдържание 

Сист. No: 36136

- 23 -

Цб II 90410 

Златева, Минка Генчева

   Новини и сондажи : (Представяне на проучвания на общественото мнение в печата) / Минка Генчева Златева, Венцеслав Александров Бондиков . - София : Българска асоциация за мениджмънт и финанси, 1999 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90404-1-0 


1. Журналистика 2. Социологическо проучване 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. журналистика 2. обществено мнение 3. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123173
 съдържание 

Сист. No: 36096

- 24 -

Цб II 90406 

Константинова, Стела

   Комуникацията РЕКЛАМА / Стела Константинова ; Рец. Веселин Димитров ; Науч. ред. Милена Цветкова . - София : Авангард Прима, 2005 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-323-103-6 


1. Реклама 2. Комуникация 3. Маркетинг 4. Медии 
 659.1  + 316.78
Ключови думи: 1. реклама 2. връзки с обществеността 3. комуникации 4. масови комуникации 5. маркетинг 6. медии 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123169
 съдържание 

Сист. No: 36092

- 25 -

Цб II 90398 

Петров, Милко

   Медиите в Европа / Милко Петров, Мария Попова, Мария Вазински ; Науч. ред. Милко Петров, Маргарита Пешева ; Ред. Виктория Атанасова . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 376 с. ; 24 см . -  (Медии и цивилизации)

   Книгата се издава в рамките на научния проект "Пресата в условията на интернет и новите медии", финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОН

   ISBN 978-954-400-704-1 


1. Медии 2. Периодичен печат 3. Журналистика 
 316.77(4)  + 070(4)
Ключови думи: 1. медии 2. средства за масова информация 3. периодичен печат 4. журналистика 5. свобода на словото 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европа 2. Белгия 3. Великобритания 4. Германия 5. Дания 6. Испания 7. Италия 8. Холандия. Нидерландия 9. Финландия 10. Швейцария 11. Швеция 
Цб 120000123161
 съдържание 

Сист. No: 36084

- 26 -

Цб II 90374 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2018 г.  = Political Process and Public Opinion in Bulgaria in 2018 : Annual Review : Годишен обзор /  Въвед. от Първан Симеонов Първанов ; Коректор Павлина Маркова . - София : Сиела Норма АД ; Gallup International, 2018 . - 272 с. : с табл.; цв. диагр. ; 24 см

   Full English summary + all key information in English

   ISBN 978-954-28-2790-0 


1. България 2. Политика 3. Обществено мнение 
 32.019.5(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. политически процес 2. обществено мнение 3. политики 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123042, Цб 120000123109, Ф 120000123110, Цб 120000123111
 съдържание 

Сист. No: 36122

- 27 -

Цб II 90397 

Попова, Маргарита

   Уроци по лидерство (някои аспекти) : Студия / Маргарита Попова ; Рец. Борис Велчев, Румяна Дамянова ; Науч. ред. Стоян Денчев ; Ред. Светла Девкова . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 80 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-185-239-0 


1. Политическо лидерство 2. Власт 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. политически лидери 4. власт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123160
 съдържание 

Сист. No: 36083

- 28 -

Цб II 90394 

Пространствата между социологията и социалната психология  : Сборник в памет на проф. Минчо Драганов (1937-2011) /  Състав. Таня Неделчева ; Науч. ред. Нина Пехливанова ; Рец. Веска Кожухарова, Тодор Петев ; Техн. ред. Петя Димова . - София : АСКОНИ-ИЗДАТ, 2013 . - 388 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-383-068-8 


1. Социология 2. Психология 
 316(045)  + 159.9(045)
Ключови думи: 1. социология 2. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
За него: 1. Драганов, Минчо 
Цб 120000123157
 съдържание 

Сист. No: 36080

- 29 -

Цб II 90405 

Семейство и солидарност между поколенията  : Научна конференция, София, 17-18 октомври 2012 г. /  Състав. и ред. Пенка Найденова, Щелиян Щерионов, Кремена Борисова-Маринова, Румяна Божинова . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013 . - 404 с. ; 20 см

   Изд. на БАН. Институт за изследване на населението и човека

   ISBN 978-954-322-587-3 


1. Конференция 2. Семейство 
 316.356.2  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. солидарност 3. поколения 4. социални проблеми 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123168
 съдържание 

Сист. No: 36091

- 30 -

Цб II 90404 

Семейството като ценност в глобализиращия се свят  : Сборник с доклади, изнесени на научна конференция, София, 6 ноември 2010 г. . - София : Изд. "А-Прес", 2011 . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91901-7-5 


1. Конференция 2. Семейство 3. Глобализация 
 316.356.2  + 173  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. глобализация 3. модернизация 4. семейни отношения 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000123167
 съдържание 

Сист. No: 36090

- 31 -

Цб II 90426 

Социология на отклоняващото се поведение  : [Сборник] /  Състав. Георги Фотев ; Ред. Марияна Фъркова . - София : Просвета, 2005 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-01-1807-7 


1. Социология 2. Престъпления 
 316.62  + 343.97
Ключови думи: 1. социология 2. социално поведение 3. престъпност 4. детска престъпност 5. корупция 6. зависимост 7. наркомания 8. наркотици 9. алкохол 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 
Цб 120000123188
 съдържание 

Сист. No: 36112

- 32 -

Цб II 90402 

Фотев, Георги

   Другият етнос / Георги Фотев . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1994 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-430-319-7 


1. Етнология 2. Малцинства 
 39  + 316.347.2
Ключови думи: 1. етнос 2. етнически малцинства 3. етнически конфликт 4. етническо прочистване 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123165
 съдържание 

Сист. No: 36088

- 33 -

Цб II 90401 

Шортлънд, Майкъл

   Как да популяризираме науката : Наръчник / Майкъл Шортлънд, Джейн Грегъри ; Прев. от англ. Ангел Пачев ; Науч. ред. Васил Райнов . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1996 . - 216 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-430-497-5 


1. Наука 2. Научноизследователска дейност 3. Социално поведение 
 001(035)  + 316.6(035)
Ключови думи: 1. наука 2. научноизследователска дейност 3. поведение 4. ораторско изкуство 5. умствен труд 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123164
 съдържание 

Сист. No: 36087

- 34 -

Цб II 90371 

 BrandWorks 

   Understanding Bulgaria: Food : Българите и храненето: значения и поведения : [Доклад] . - Б. м. : Publics Groupe Bulgaria, б. г. . - 206 с. ; 21 см

   Understanding Bulgaria e изследователски портрет на съвременните българи – с навиците, мечтите, предразсъдъците и табиетите им.
   http://tinyurl.com/ydxo9zzf 


1. Храна 2. Хранителна индустрия 3. Човешко поведение 4. Социално поведение 
 613.2(0.026.2)  + 316.6/.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. хранене 2. храни 3. социално поведение 4. човешко поведение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Приложни науки 
Цб 120000122950, Цб 120000122951
 съдържание 

Сист. No: 36069

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 35 -

Цб II 90424 

Алтернативната телевизия: кабелни мрежи в столицата и в някои региони на България  /  Състав. Константин Ангов ; Рец. Иван Стефанов, Влъчко Кунчев . - Враца : Издат. "Псидо", 2000 . - 293 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9996-11-5 


1. България 2. Телевизия 
 075.2  + 621.397.13
Ключови думи: 1. телевизия 2. кабелна телевизия 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123281
  

Сист. No: 36110

- 36 -

Цб II 90425 

Ангов, Константин Ангелов

   Всевластна ли е телевизията : Анкети / Константин Ангелов Ангов ; Рец. Михаил Минков, Веселин Димитров ; Ред. Влъчко Кунчев ; Коректор Иванка Стоилова . - София : СУ " Св. Климент Охридски", 1992 . - 167 с. ; 20 см

   


1. Телевизия 
 075.2  + 7.097
Ключови думи: 1. телевизия 2. телевизионни предавания 3. култура 4. телевизионно програмиране 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123187
 съдържание 

Сист. No: 36111

- 37 -

Цб II 90418 

Андреева, Лиляна Николова

   Телевизионни жанрове / Лиляна Николова Андреева . - София, 2005 . - 264 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 954-91482-9-7 


1. Журналистика 2. Телевизия 
 075.2(497.2)  + 654.197
Ключови думи: 1. телевизионни жанрове 2. журналистика 3. телевизионна журналистика 4. телевизионни предавания 5. телевизия 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123181
 съдържание 

Сист. No: 36104

- 38 -

Цб II 90414 

Вачков, Лъчезар

   Радиоформатът в САЩ / Лъчезар Вачков . - София : Парадокс, 2004 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-553-069-3 


1. Медии 2. Радио 3. Социология 
 075.1(73)  + 316.77
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. средства за масова информация 4. радиопрограма 5. радиостанция 6. радио 7. музика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000123177
 съдържание 

Сист. No: 36100

- 39 -

Цб II 90417 

Велинова, Миглена

   Хиляда вестника : Справочник на българската преса след 10.XI.1989 г. / Миглена Велинова ; Отг. ред. Радослав Бобчев ; Ред. Лиляна Карагьозова . - София : Факултет по журналистика и масови комуникации, 1992 . - 287 с. : със сн. ; 21 см

   Ориг. загл. : 1000 вестника : Справочник на българската преса след 10.XI.1989 г. Посвещава се на 150-годишнината на българската журналистика

   ISBN 954-8194-05-8 


1. България 2. Вестници 3. Справочници 
 070(497.2)(035)
Ключови думи: 1. вестници 2. журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123180
 съдържание 

Сист. No: 36103

- 40 -

Цб II 90399 

Дигиталните медии  : Речник на основните понятия /  Състав. и науч. ред. Маргарита Пешева, Милко Петров, Мария Попова ; Ред. Гриша Атанасов . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 314 с. ; 24 см

   Книгата се издава в рамките на научния проект "Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: 1999-2012 г.", финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОН

   ISBN 978-954-400-813-0 


1. Дигитализация 2. Медии 
 077.5(038)
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. средства за масова информация 3. комуникации 4. онлайн комуникации 5. онлайн реклама 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123162
 съдържание 

Сист. No: 36085

- 41 -

Цб II 90428 

Европейска интеграция и медии  = European Integration and the Media /  Състав. Милан Миланов ; Прев. от англ. Роберт Дебс . - София : Проект Темпус "Унив. център за продължаващо обучение на журналисти", 2001 . - 176 с. ; 20 см . -  (Издателска поредица на Проект Темпус ; Кн. 2)

   Проект Темпус IB_JEP-14425-99

   ISBN 954-81-94-47-3 


1. Европейска интеграция 2. Медии 
 339.923:061ЕС  + 07
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. медии 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000123190
 съдържание 

Сист. No: 36114

- 42 -

Цб II 90410 

Златева, Минка Генчева

   Новини и сондажи : (Представяне на проучвания на общественото мнение в печата) / Минка Генчева Златева, Венцеслав Александров Бондиков . - София : Българска асоциация за мениджмънт и финанси, 1999 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90404-1-0 


1. Журналистика 2. Социологическо проучване 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. журналистика 2. обществено мнение 3. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123173
 съдържание 

Сист. No: 36096

- 43 -

Цб I 5973 

Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право  /  Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч ; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова ; Прев. от фр. Станимир Делчев . - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013 . - 164 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92318-4-7 


1. Медии 2. Демокрация 
 316.77  + 321.7
Ключови думи: 1. медии 2. демокрация 3. свобода 4. плурализъм 5. право 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123153
 съдържание 

Сист. No: 36076

- 44 -

Цб II 90398 

Петров, Милко

   Медиите в Европа / Милко Петров, Мария Попова, Мария Вазински ; Науч. ред. Милко Петров, Маргарита Пешева ; Ред. Виктория Атанасова . - Велико Търново : Фабер, 2012 . - 376 с. ; 24 см . -  (Медии и цивилизации)

   Книгата се издава в рамките на научния проект "Пресата в условията на интернет и новите медии", финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОН

   ISBN 978-954-400-704-1 


1. Медии 2. Периодичен печат 3. Журналистика 
 316.77(4)  + 070(4)
Ключови думи: 1. медии 2. средства за масова информация 3. периодичен печат 4. журналистика 5. свобода на словото 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европа 2. Белгия 3. Великобритания 4. Германия 5. Дания 6. Испания 7. Италия 8. Холандия. Нидерландия 9. Финландия 10. Швейцария 11. Швеция 
Цб 120000123161
 съдържание 

Сист. No: 36084

- 45 -

Цб II 90392 

Проблеми на обществената комуникация  : Научни доклади от Първа кръгла маса, 2015 г. /  Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 184 с. ; 21 см

   Посвещава се на 65-годишнина на Държавния библиотекарски институт - днес Университет по библиотекознание и информационни технологии

   ISBN 978-619-185-166-9 


1. Комуникация 2. Конференция 
 316.77  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени комуникации 2. комуникация 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123155
 съдържание 

Сист. No: 36078

- 46 -

Цб II 90393 

Проблеми на обществената комуникация  : Научни доклади от Втора кръгла маса, 2016 г. /  Ред. кол. Стоян Денчев, Николай Палашев, Борис Борисов ; Техн. ред. Мариана Атанасова . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN  ISSN 2534-9430


1. Комуникация 2. Конференция 
 316.77  + 061.3
Ключови думи: 1. обществени комуникации 2. комуникация 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123156
 съдържание 

Сист. No: 36079

- 47 -

Цб II 90390 

Стойков, Любомир

   Facebook комуникация : Виртуални есета и коментари / Любомир Стойков ; Ред. Милена Цветкова . - София : Алма комуникация, 2012 . - 218 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92346-7-1 


1. Есе 2. Етикет 3. Морал 4. Социални медии 
 077.5
Ключови думи: 1. есе 2. поведение 3. етикет 4. морал 5. социални медии 6. Фейсбук 7. Facebook 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123151
 съдържание 

Сист. No: 36074

- 48 -

Цб II 90387 

Темите табу в медиите  : [Сборник] /  Състав. Иво Инджов . - София : Институт за модерна политика, 2013 . - 111 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92740-2-8 


1. Медии 
 316.77(045)  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. средства за масова информация 3. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123147, Цб 120000123148
 съдържание 

Сист. No: 36071

- 49 -

Цб II 90429 

Audience Transformations  : Shifting Audience Positions in Late Modernity /  Ed. by Nico Carpentier, Kim Christian Schroder, Lawrie Hallett . - New York etc. : Routledge Taylor & Francis Group ; COST-European Cooperation in Science and Technology, 2014 . - 276 p. ; 23 sm . -  (Routledge Studies in European Communication Research and Education ; 1)

   

   ISBN 978-0-415-83434-6 


1. Медии 
 316.77  + 07
Ключови думи: 1. медии 2. публика 3. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000123191
 съдържание 

Сист. No: 36115

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 50 -

Цб II 90422 

Бешлер, Жан

   Демокрацията / Жан Бешлер ; Прев. от фр. Росица Неделчева . - София : Атика, 1995 . - 212 с. ; 20 см

   


1. Политика 2. Демокрация 
 321.7
Ключови думи: 1. демокрация 2. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123185
 съдържание 

Сист. No: 36108

- 51 -

Цб II 90407 

Градинаров, Борислав

   Светлосенките на българския преход : България между "нежната революция" и Симеон Сакскобургготски / Борислав Градинаров ; Предг. Васил Проданов ; Рец. Искра Баева ; Ред. Любомир Владимиров . - Велико Търново : Фабер, 2005 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-775-450-5 


1. България 2. Вътрешна политика 3. Преход - България - след 1989 г. 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. политики 2. български преход 3. вътрешна политика 4. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123170
 съдържание 

Сист. No: 36093

- 52 -

Цб I 5973 

Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право  /  Състав. Жил Руе, Орлин Спасов, Рудолф Барч ; Прев. от нем. Весела Владкова, Майя Стефанова ; Прев. от фр. Станимир Делчев . - София : Фондация "Медийна демокрация", 2013 . - 164 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-92318-4-7 


1. Медии 2. Демокрация 
 316.77  + 321.7
Ключови думи: 1. медии 2. демокрация 3. свобода 4. плурализъм 5. право 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123153
 съдържание 

Сист. No: 36076

- 53 -

Цб II 90450 

Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX - XXI век)  = Emberek es eszmek migracioi Bulgariaban es Magyarorszagon (19-21. szazad) : Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-20st Centuries : [Сборник] /  Състав. Пенка Пейковска, Габор Деметер ; Рец. Щелиян Щерионов, Кристиан Чаплар-Дегович . - София : Парадигма ; MTA BTK TTI, 2018 . - 456 с. ; 20 см . -  (Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission ; 4)

   

   ISBN 978-954-326-369-1 

   ISBN 978-963-416-127-1 

   ISBN  ISSN : 2335-0757


1. Миграция - България - Унгария 2. История на България 3. Унгария - история 
 325(497.2)(439)
Ключови думи: 1. миграция 2. Унгария 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Унгария 
Цб 120000123288, Цб 120000123289, Цб 120000123290
 съдържание 

Сист. No: 36152

- 54 -

Цб II 90433 

Пенчева, Антония Иванова

   Корупцията през призмата на българската и руската лингвокултура : Концептът КОРУПЦИЯ в българския и руския език. Монография / Антония Иванова Пенчева ; Ред. Светлана Кръстанова ; Граф. дизайн Катерина Минчева ; Рец. Даниела Кох-Кожухарова, Лиляна Цонева, Неля Иванова, Ивка Цакова . - София : Кръстанова и син, 2018 . - 204 с. ; 22 см

   Библиогр.: с. 174-198. Резюме на руски и английски език.

   ISBN 978-954-92447-3-1 


1. Лингвистика 2. Корупция 
 82.07=867=82  + 328.185
Ключови думи: 1. лингвистика 2. корупция 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Русия 
Цб 120000123222, Цб 120000123223
 съдържание 

Сист. No: 36132

- 55 -

Цб II 90374 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2018 г.  = Political Process and Public Opinion in Bulgaria in 2018 : Annual Review : Годишен обзор /  Въвед. от Първан Симеонов Първанов ; Коректор Павлина Маркова . - София : Сиела Норма АД ; Gallup International, 2018 . - 272 с. : с табл.; цв. диагр. ; 24 см

   Full English summary + all key information in English

   ISBN 978-954-28-2790-0 


1. България 2. Политика 3. Обществено мнение 
 32.019.5(497.2)  + 323(497.2)
Ключови думи: 1. политически процес 2. обществено мнение 3. политики 4. институции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123042, Цб 120000123109, Ф 120000123110, Цб 120000123111
 съдържание 

Сист. No: 36122

- 56 -

Цб II 90397 

Попова, Маргарита

   Уроци по лидерство (някои аспекти) : Студия / Маргарита Попова ; Рец. Борис Велчев, Румяна Дамянова ; Науч. ред. Стоян Денчев ; Ред. Светла Девкова . - София : За буквите - О писменехь, 2016 . - 80 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-185-239-0 


1. Политическо лидерство 2. Власт 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. политически лидери 4. власт 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123160
 съдържание 

Сист. No: 36083

- 57 -

Цб II 90375 

Право и граници  = Law and Borders : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. /  Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев ; Състав. Симеон Гройсман ; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов ; Ред. Полина Шукадарова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4543-5 


1. Право 2. Международно право 3. Конференция 
 340.1(0.026.2)  + 341(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. законодателна власт 3. международно право 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123043, Цб 120000125403
 съдържание 

Сист. No: 36121

- 58 -

Цб II 90381 

Филчев, Ангел

   1968. Смазването на Пражката пролет : [Научно-документален разказ] / Ангел Филчев ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов . - 2. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 359 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2656-9 


1. Чехословашки събития 1968 2. Чехословакия - политика 3. Чехословакия - история 
 323(437)  + 943.7
Ключови думи: 1. Пражка пролет 2. Чехословакия 3. история 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Чехословакия 
Цб 120000123069, Ф 120000123070, Ф 120000123071, Цб 120000123072, Цб 120000123073
 съдържание 

Сист. No: 36126

- 59 -

Цб II 90366 

Янков, Георги

   Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) / Георги Янков . - 3. доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 186 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-170-3 


1. Държавно управление 2. Вътрешна политика 3. Министър-председател 
 323(497.2)  + 342.6
Ключови думи: 1. министър-председател 2. партийни лидери 3. вътрешна политика 4. Министерски съвет 5. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122943, Цб 120000122944, Цб 120000122945
 съдържание 

Сист. No: 36064

- 60 -

Цб II 90378 

Янков, Митрю

   Демокрация или "демагогска олигархия" : (Критичен анализ на либералната демокрация и нейните постсоциалистически демагогско-олигархически версии) / Митрю Недев Янков ; Ред. Владислав Симеонов ; Коректор Уляна Петкова . - София : Тип-топ прес, 2019 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-723-218-1 


1. Политика 2. Демокрация 3. Олигархия 4. Постсоциализъм 5. Постсоциалистически капитализъм 
 321.7  + 32.01
Ключови думи: 1. демокрация 2. парламентарна демокрация 3. либерална демокрация 4. политическа система 5. олигархия 6. постсоциализъм 7. постсоциалистически капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Платон 2. Аристотел 3. Цицерон 4. Хобс, Томас 5. Лок, Джон 6. Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 7. Русо, Жан-Жак 8. Кант, Имануел 9. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 10. Парето, Вилфредо 
Цб 120000123065, Цб 120000123066
 съдържание 

Сист. No: 36116

Икономика. Икономически теории

- 61 -

Цб II 90409 

Българският частен бизнес и кризата  : Социално-психологически аспекти /  Състав. и науч. ред. Минчо Драганов . - София : Институт по социология при БАН, 2001 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90844-1-8 


1. България 2. Бизнес 3. Социална психология 
 330.131.7  + 005.7
Ключови думи: 1. частен бизнес 2. кризи 3. социални аспекти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123172
 съдържание 

Сист. No: 36095

- 62 -

Цб II 90436 

Синя икономика и синьо развитие  : Международна научна конференция, 1-2 юни 2018 /  Техн. ред. Елка Мавродиева . - Бургас : Бургаски свободен университет, 2018 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-57-0 


1. Конференция 2. Икономическо развитие 3. Синя икономика 
 330.34(26)  + 061.3
Ключови думи: 1. синя икономика 2. икономическо развитие 3. устойчиво развитие 4. иновации 5. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000123226
 съдържание 

Сист. No: 36141

Икономикс

- 63 -

Цб II 90449 

Ангелов, Иван

   Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2040 година / Иван Ангелов ; Ред. Иван Гранитски ; Корица Жеко Алексиев ; Коректор Станка Митрополитска . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 440 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1265-3 


1. Икономическо развитие - България 
 330.34(497.2)
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. икономическа политика 3. социална политика 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123285, Цб 120000123286, Цб 120000123287
 съдържание 

Сист. No: 36151

- 64 -

Цб II 90382 

Василев, Стойне

   Умни пари. Твоят наръчник по лични финанси и инвестиране в България / Стойне Василев ; Отг. ред. Мирослав Александров ; Коректор Мария Йорданова . - София : Сиела, 2018 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2643-9 


1. Лични финанси 2. Инвестиции 3. България 
 330.322  + 336.74
Ключови думи: 1. лични финанси 2. инвестиране 3. пари 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123074, Цб 120000123075, Цб 120000123076, Цб 120000123077, Цб 120000123078
 съдържание 

Сист. No: 36127

- 65 -

Цб II 90437 

Нейчева, Мария

   Икономика на многонационалната корпорация : Предпоставки, практики, последици / Мария Нейчева ; Рец. Зоя Младенова, Милен Балтов . - Бургас, 2018 . - 317 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-42-9 


1. Международен бизнес 2. Транснационални корпорации 
 339.9  + 334.784
Ключови думи: 1. транснационални корпорации 2. международен бизнес 3. трансгранични сливания 4. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономикс 
Цб 120000123227
 съдържание 

Сист. No: 36144

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 66 -

Цб II 90445 

Лазарова, Теодора

   Иновативно управление на човешките ресурси / Теодора Лазарова ; Рец. Даниела Илиева-Колева, Яким Китанов ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-50-1 


1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. иновации 3. подбор на персонала 4. мотивация 5. екипна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
Цб 120000123239
 съдържание 

Сист. No: 36134

- 67 -

Цб II 90380 

Чавдарова, Велислава

   Кроскултурални аспекти на кариерния избор / Велислава Атанасова Чавдарова ; Рец. Красимира Петрова, Даниела Тасевска ; Техн. ред. Наташа Грозданова . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018 . - 311 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-173-7 


1. Кариерно ориентиране 2. Социална психология 3. Професия - избор 
 331.54  + 316.6
Ключови думи: 1. кариерно ориентиране 2. професионална ориентация 3. кариерно консултиране 4. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Психология 
Цб 120000123068
 съдържание 

Сист. No: 36118

Регионална икономика. Геоикономика.

- 68 -

Цб II 90368 

Регионално развитие и политика  : Юбилеен сборник посветен на проф. д-р Петър Славейков /  Ред. съвет Стефан Карастоянов и др. . - София : Мелани, 2018 . - 299 с. : с табл. ; 21 см

   Катедра "Регионално развитие" - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

   ISBN 978-954-92917-8-0 


1. Регионално развитие 
 332(045)
Ключови думи: 1. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000122947
 съдържание 

Сист. No: 36066

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 69 -

Цб II 90382 

Василев, Стойне

   Умни пари. Твоят наръчник по лични финанси и инвестиране в България / Стойне Василев ; Отг. ред. Мирослав Александров ; Коректор Мария Йорданова . - София : Сиела, 2018 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2643-9 


1. Лични финанси 2. Инвестиции 3. България 
 330.322  + 336.74
Ключови думи: 1. лични финанси 2. инвестиране 3. пари 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123074, Цб 120000123075, Цб 120000123076, Цб 120000123077, Цб 120000123078
 съдържание 

Сист. No: 36127

- 70 -

Цб II 90385 

Данъчно облагане 2019  : Коментар /  Състав. и коментар Димитър Гочев, Георги Стойков ; Отг. ред. Николай Алексиев . - София : Сиела, 2019 . - 964 с. ; 23 см

   ЗМДТ; ЗДДФЛ; ЗКПО; ЗДДС; ППЗДДС; ЗАДС; ППЗАДС; ЗВНАУА; ЗДЗП

   ISBN 978-954-28-2786-3 


1. Данъци 2. Данъчно облагане 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 3. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 4. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 6. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА) 8. Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123112, Ф 120000123113, Цб 120000123114, Цб 120000123651, Ф 120000123652
 съдържание 

Сист. No: 36130

- 71 -

Цб I 5975 

Славчев, Здравко

   Данъчно право и процес : Част 1 - : Юридическа теория, съдебна практика, подробно изследване в отделни части / Здравко Славчев ; Шарж на кор. Радослав Иванов : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-095-6 


   Част втора . - 2018 . - 724 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Данъчен процес 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. данъчен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123207, Цб 120000123208, Цб 120000123209, Ф 120000123210, Ф 120000123211
 съдържание 

Сист. No: 36145

- 72 -

Цб II 90447 

Томева, Милка

   Валутен и митнически контрол / Милка Томева, Дучка Добрева . - Свищов : Академично издателство "Ценов" ; Стопанска академия "Д. А. Ценов", 2006 . - 274 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0267-4 


1. Митнически контрол 2. Валутен контрол 
 336  + 339.543
Ключови думи: 1. валутен контрол 2. митнически контрол 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123260
 съдържание 

Сист. No: 36149

- 73 -

Цб II 90444 

Vazov, Radostin

   Innovative Approaches to Insurance Company Cash Flow Management : Contemporary Theoretical Aspects / Radostin Vazov . - Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov" ; Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2019 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-54-9 

   ISBN 978-954-8590-54-9 


1. Застраховане 2. Парични потоци 
 368  + 336.74
Ключови думи: 1. застраховане 2. парични потоци 3. застрахователни компании 4. управление на риска 5. risk management 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123238
 съдържание 

Сист. No: 36133

Управление

- 74 -

Цб II 90412 

Борисов, Борис

   Информационни и комуникационни взаимодействия при деловите преговори : (Дестилиране на преговорни умения) / Борис Борисов ; Рец. Николай Палашев, Чавдар Христов, Бонка Хинкова . - София : Авангард Прима, 2017 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-883-6 


1. Преговори 
 65.02  + 316.46
Ключови думи: 1. преговори 2. комуникация 3. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123175
 съдържание 

Сист. No: 36098

- 75 -

Цб II 90443 

Вазов, Радостин Григориев

   Предприемачество, иновации и мениджмънт : Нови представи и подходи / Радостин Григориев Вазов ; Рец. Виржиния Желязкова, Яким Китанов ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2019 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-55-6 


1. Предприемачество 2. Иновации 3. Мениджмънт 
 658  + 005.342
Ключови думи: 1. предприемачество 2. иновации 3. мениджмънт 4. операционен мениджмънт 5. семеен бизнес 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123237
 съдържание 

Сист. No: 36131

- 76 -

Цб II 90445 

Лазарова, Теодора

   Иновативно управление на човешките ресурси / Теодора Лазарова ; Рец. Даниела Илиева-Колева, Яким Китанов ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018 . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-50-1 


1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. иновации 3. подбор на персонала 4. мотивация 5. екипна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
Цб 120000123239
 съдържание 

Сист. No: 36134

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 77 -

Цб II 90406 

Константинова, Стела

   Комуникацията РЕКЛАМА / Стела Константинова ; Рец. Веселин Димитров ; Науч. ред. Милена Цветкова . - София : Авангард Прима, 2005 . - 168 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-323-103-6 


1. Реклама 2. Комуникация 3. Маркетинг 4. Медии 
 659.1  + 316.78
Ключови думи: 1. реклама 2. връзки с обществеността 3. комуникации 4. масови комуникации 5. маркетинг 6. медии 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123169
 съдържание 

Сист. No: 36092

Туризъм

- 78 -

Цб II 90442 

Гайдаров, Никола Драгомиров

   Икономиката на изживяванията и хазартния туризъм / Никола Драгомиров Гайдаров ; Рец. Мариана Кирилова Янева, Ирена Кирилова Емилова . - София : Авангард Прима, 2018 . - 384 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр.: с. 241-250.

   ISBN 978-619-239-111-9 


1. Хазартен туризъм 
 338.48  + 794.9
Ключови думи: 1. хазартен туризъм 2. туристически продукти 3. туроператорски бизнес 4. Закон за хазарта 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123234, Цб 120000123235, Цб 120000123236
 съдържание 

Сист. No: 36148

- 79 -

Цб II 90367 

Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков  /  Предс. на ред. кол. Румен Янков ; Чл. Стоян Маринов, Венцислав Статев, Слави Димитров, Галин Петров . - Велико Търново : Фабер, 2017 . - 376 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-00-0583-4 


1. Туризъм 
 338.48(045)(0.026.2)
Ключови думи: 1. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000122946
 съдържание 

Сист. No: 36065

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 80 -

Цб II 90446 

Идва ли времето на нов протекционизъм?  : Колективна монография /  Науч. ред. и рец. Росица Рангелова ; Рец. Григорий Вазов ; Ред. Милка Рускова . - София : Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2018 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-53-2 


1. Външна търговия 
 339.56
Ключови думи: 1. протекционизъм 2. външна търговия 3. пазарна икономика 4. световна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000123240
 съдържание 

Сист. No: 36135

- 81 -

Цб II 90437 

Нейчева, Мария

   Икономика на многонационалната корпорация : Предпоставки, практики, последици / Мария Нейчева ; Рец. Зоя Младенова, Милен Балтов . - Бургас, 2018 . - 317 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-42-9 


1. Международен бизнес 2. Транснационални корпорации 
 339.9  + 334.784
Ключови думи: 1. транснационални корпорации 2. международен бизнес 3. трансгранични сливания 4. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономикс 
Цб 120000123227
 съдържание 

Сист. No: 36144

Европейски съюз

- 82 -

Цб II 90428 

Европейска интеграция и медии  = European Integration and the Media /  Състав. Милан Миланов ; Прев. от англ. Роберт Дебс . - София : Проект Темпус "Унив. център за продължаващо обучение на журналисти", 2001 . - 176 с. ; 20 см . -  (Издателска поредица на Проект Темпус ; Кн. 2)

   Проект Темпус IB_JEP-14425-99

   ISBN 954-81-94-47-3 


1. Европейска интеграция 2. Медии 
 339.923:061ЕС  + 07
Ключови думи: 1. европейска интеграция 2. медии 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000123190
 съдържание 

Сист. No: 36114

Право

- 83 -

Цб II 90379 

Борисов, Борислав

   Медиацията в българския граждански процес / Борислав Борисов ; Техн. ред. Силвия Панева . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2018 . - 243 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-162-1 


1. България 2. Граждански процес 
 347.91/.9(497.2)
Ключови думи: 1. граждански процес 2. медиация 3. спорове 4. споразумение 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123067
 съдържание 

Сист. No: 36117

- 84 -

Цб II 90430 

Василев, Ивайло

   Действие на вписването по българското вещно право / Ивайло Василев . - София : Нова звезда, 2018 . - 395 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-093-2 


1. Вещно право 
 347.2
Ключови думи: 1. вещно право 2. вписвания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123192, Цб 120000123193, Цб 120000123194, Ф 120000123195, Ф 120000123196, Ф 120000123197, Ф 120000123198, Ф 120000123199, Ф 120000123200, Ф 120000123201
 съдържание 

Сист. No: 36142

- 85 -

Цб II 90385 

Данъчно облагане 2019  : Коментар /  Състав. и коментар Димитър Гочев, Георги Стойков ; Отг. ред. Николай Алексиев . - София : Сиела, 2019 . - 964 с. ; 23 см

   ЗМДТ; ЗДДФЛ; ЗКПО; ЗДДС; ППЗДДС; ЗАДС; ППЗАДС; ЗВНАУА; ЗДЗП

   ISBN 978-954-28-2786-3 


1. Данъци 2. Данъчно облагане 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 3. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 4. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 6. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 7. Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА) 8. Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123112, Ф 120000123113, Цб 120000123114, Цб 120000123651, Ф 120000123652
 съдържание 

Сист. No: 36130

- 86 -

Цб II 90432 

Желязкова, Венцислава

   Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове / Венцислава Желязкова . - София : Нова звезда, 2019 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-097-0 


1. Имущество - правни проблеми 2. Арбитражно производство 
 347.91/.95
Ключови думи: 1. имуществени отношения 2. арбитраж 3. частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123212, Ф 120000123213, Цб 120000123214, Цб 120000123215, Ф 120000123216, Ф 120000123217, Ф 120000123218, Ф 120000123219, Ф 120000123220, Ф 120000123221
 съдържание 

Сист. No: 36146

- 87 -

Цб II 90431 

Конституционно право  : Сборник с нормативни актове /  Състав. Христо Паунов ; Предг. Емилия Друмева . - София : Нова звезда, 2018 . - 622 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-094-9 


1. Конституционно право 
 342
Ключови думи: 1. конституционно право 2. България 3. Закон за Държавен вестник 4. Закон за Герб на Република България 5. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България 6. Народно събрание 7. Закон за политическите партии 8. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправл. 9. Изборен кодекс 10. Закон за съдебната власт (ЗСВ) 11. Закон за конституционен съд 12. Закон за българското гражданство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123202, Ч 120000123203, Цб 120000123204, Цб 120000123205, Цб 120000123206
 съдържание 

Сист. No: 36143

- 88 -

Цб II 90384 

Панайотова - Чалъкова, Люба

   Собственост - развитие и перспективи : Влияние на конституционната и европейската съдебна практика / Люба Г. Панайотова-Чалъкова ; Науч. ред. Венцислав Стоянов ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов . - София : Сиела, 2019 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2783-2 


1. Гражданско право 2. Собственост - правни аспекти 3. Вещно право 
 347.23
Ключови думи: 1. гражданско право 2. собственост 3. вещи 4. интелектуална собственост 5. европейско право 6. право на собственост 7. защита на собствеността 8. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123099, Ф 120000123100, Ф 120000123101, Цб 120000123102, Цб 120000123103, Ф 120000123104, Ф 120000123105, Ф 120000123106, Ф 120000123107, Ф 120000123108
 съдържание 

Сист. No: 36129

- 89 -

Цб II 90375 

Право и граници  = Law and Borders : Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра "Теория и история на държавата и правото" на ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" на 15 май 2018 г. /  Състав. и науч. рец. Даниел Вълчев ; Състав. Симеон Гройсман ; Науч. рец. Тенчо Колев, Янаки Стоилов ; Ред. Полина Шукадарова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 504 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4543-5 


1. Право 2. Международно право 3. Конференция 
 340.1(0.026.2)  + 341(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. законодателна власт 3. международно право 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123043, Цб 120000125403
 съдържание 

Сист. No: 36121

- 90 -

Цб I 5975 

Славчев, Здравко

   Данъчно право и процес : Част 1 - : Юридическа теория, съдебна практика, подробно изследване в отделни части / Здравко Славчев ; Шарж на кор. Радослав Иванов : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-095-6 


   Част втора . - 2018 . - 724 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Данъчен процес 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. данъчен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123207, Цб 120000123208, Цб 120000123209, Ф 120000123210, Ф 120000123211
 съдържание 

Сист. No: 36145

- 91 -

Цб II 90426 

Социология на отклоняващото се поведение  : [Сборник] /  Състав. Георги Фотев ; Ред. Марияна Фъркова . - София : Просвета, 2005 . - 544 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-01-1807-7 


1. Социология 2. Престъпления 
 316.62  + 343.97
Ключови думи: 1. социология 2. социално поведение 3. престъпност 4. детска престъпност 5. корупция 6. зависимост 7. наркомания 8. наркотици 9. алкохол 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 
Цб 120000123188
 съдържание 

Сист. No: 36112

- 92 -

Цб II 90383 

Стойнов, Александър

   Наказателно право : Обща част : С анализ и коментар на измененията в законодателството и на съдебната практика след 1999 г. / Александър Стойнов ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов . - Българска. Второ издание . - София : Сиела, 2019 . - 608 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2784-9 


1. Наказателно право 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123079, Цб 120000123080, Ф 120000123081, Цб 120000123082, Цб 120000123083, Ч 120000123084, Цб 120000123085, Цб 120000123086, Цб 120000123087, Цб 120000123088, Ф 120000123089, Цб 120000123090, Цб 120000123091, Цб 120000123092, Ф 120000123093, Цб 120000123094, Цб 120000123095, Ф 120000123096, Цб 120000123097, Цб 120000123098, Цб 120000127924
 съдържание 

Сист. No: 36128

- 93 -

Цб I 5974 

Състоянието на достъпа до информация в България 2009  : Доклад / Гергана Жулева и др. ; Ред. Николай Нинов ; Коректор Катерина Коцева . - София : Програма Достъп до Информация, 2010 . - 88 с. ; 30 см

   

   ISBN  ISSN 1313-065Х


1. Право 2. Информация 
 342.7
Ключови думи: 1. достъп до информация 2. законодателство 3. Закон за достъп до обществена информация ( ЗДОИ) 4. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123154
 съдържание 

Сист. No: 36077

- 94 -

Цб II 90373 

Тошкова-Николова, Десислава

   Защита на личните данни / Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети ; Предг. Веселин Целков . - София : Труд и право, 2019 . - 752 с. ; 24 см

   Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба; Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679; Актуализиран текст на ЗЗЛД

   ISBN 978-954-608-263-3 


1. Защита на лични данни (GDPR) 
 342.7
Ключови думи: 1. защита на лични данни 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123037, Цб 120000123038, Цб 120000123039, Ф 120000123040, Ф 120000123041
 съдържание 

Сист. No: 36125

- 95 -

Цб II 90365 

Трудови отношения 2019 година  : Книга-годишник / Васил Мръчков, Лариса Тодорова, Стойна Сербезова, Теодора Дичева ; Ред. Капка Николова ; Коректор Екатерина Благоева . - София : ИК Труд и право, 2019 . - 752 с. ; 24 см + CD

   Актуална нормативна уредба. Решения на ВКС. Писма и указания на МТСП. Приложни коментари. Практически разрешения

   ISBN  ISSN: 1312-9570


1. Трудово право 
 349.22
Ключови думи: 1. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000122940, Цб 120000122941, Цб 120000122942
 съдържание 

Сист. No: 36063

- 96 -

Цб II 73623 

Фуко, Мишел

   Надзор и наказание: Раждането на затвора / Мишел Фуко ; Прев. Петко Стайнов, Антоанета Колева . - София : "Св.Климент Охридски", 1998 . - 355 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-07-1112-6 


1. Наказателно право 2. Екзекуции 
 343.1
Ключови думи: 1. наказателно право 2. история 3. Франция 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Франция 
Цб KN1999/03087, Цб 120000123115
  

Сист. No: 12884

- 97 -

Цб II 90388 

Христов, Иво

   Право и модерност / Иво Христов . - София : ИК "Кротал", 2003 . - 248 с. ; 20 см

   


1. Право 
 34
Ключови думи: 1. право 2. модерност 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123149
 съдържание 

Сист. No: 36072

- 98 -

Цб II 90419 

Христов, Иво

   Български правни метаморфози / Иво Христов . - София : Захарий Стоянов, 2007 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0105-3 


1. Право 2. Общество - България 
 342(497.2)  + 316.32
Ключови думи: 1. право 2. проблеми 3. преход 4. общество 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123182
 съдържание 

Сист. No: 36105

- 99 -

Цб II 90420 

Цеков, Борислав

   Гражданско участие в конституционното правосъдие : Становищата на Института за модерна политика в практиката на Конституционния съд на Република България (2011-2014 г.) /  Авт. и състав. Борислав Цеков . - София : Институт за модерна политика, 2014 . - 113 с. ; 21 см . -  (Библиотека "Правни изследвания")

   

   ISBN 978-954-92740-6-6 


1. България 2. Конституционно право 
 342(497.2)
Ключови думи: 1. право 2. конституционно право 3. конституционно правосъдие 4. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123183
 съдържание 

Сист. No: 36106

- 100 -

Цб II 90366 

Янков, Георги

   Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) / Георги Янков . - 3. доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 186 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-170-3 


1. Държавно управление 2. Вътрешна политика 3. Министър-председател 
 323(497.2)  + 342.6
Ключови думи: 1. министър-председател 2. партийни лидери 3. вътрешна политика 4. Министерски съвет 5. държавно управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000122943, Цб 120000122944, Цб 120000122945
 съдържание 

Сист. No: 36064

- 101 -

Цб II 90415 

(Не)станалото правово общество в България  : Сборник статии /  Състав. Иво Христов . - София : РИВА ; Център за академични изследвания, 2012 . - 304 с. ; 24 см . -  (Поредица Изследователски форум)

   

   ISBN 978-954-320-411-3 


1. България 2. Право 
 342(497.2)
Ключови думи: 1. право 2. държавно устройство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123178
 съдържание 

Сист. No: 36101

- 102 -

Цб II 90376 

Melzer, Nils

   International Humanitarian Law : A Comprehensive Introduction / Nils Melzer ; Coordinated by Etienne Kuster . - Geneva : International Committee of the Red Cross ( ICRC ), 2016 . - 355 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-2-940396-46-7 


1. Международно право 2. Хуманитарно право 3. Червен кръст 4. Военно право 
 342.7  + 341.3
Ключови думи: 1. международно хуманитарно право 2. право 3. Червен кръст 4. военно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000123046, Ф 120000123047, Ф 120000123048, Ф 120000123049, Цб 120000123050, Цб 120000123051, Цб 120000123052
 съдържание 

Сист. No: 36120

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 103 -

Цб II 90376 

Melzer, Nils

   International Humanitarian Law : A Comprehensive Introduction / Nils Melzer ; Coordinated by Etienne Kuster . - Geneva : International Committee of the Red Cross ( ICRC ), 2016 . - 355 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-2-940396-46-7 


1. Международно право 2. Хуманитарно право 3. Червен кръст 4. Военно право 
 342.7  + 341.3
Ключови думи: 1. международно хуманитарно право 2. право 3. Червен кръст 4. военно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000123046, Ф 120000123047, Ф 120000123048, Ф 120000123049, Цб 120000123050, Цб 120000123051, Цб 120000123052
 съдържание 

Сист. No: 36120

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 104 -

Цб II 90391 

Механджийска, Гинка Андонова

   Интервюирането в социалната работа / Гинка Андонова Механджийска ; Рец. Емилия Рангелова . - София : Изток-Запад, 2008 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-488-4 


1. Социална работа 2. Интервю 
 36  + 303.6
Ключови думи: 1. социална работа 2. социална дейност 3. социален работник 4. интервю 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Обществени науки 
Цб 120000123152
 съдържание 

Сист. No: 36075

- 105 -

Цб II 90473 

Минало, настояще, бъдеще на европейските нагласи към социална държава  : Основни резултати от Осмото издание на Европейското социално изследване (European Social Survey - ESS) /  Прев. Людмила Минчева . - 8. изд. . - Лондон : ESS ERIC, септември 2018 . - 14 с. ; 21 см . -  (Поредица "Основни резултати от ESS" ; 8)

   


1. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000123403
 съдържание 

Сист. No: 36123

- 106 -

Цб II 90444 

Vazov, Radostin

   Innovative Approaches to Insurance Company Cash Flow Management : Contemporary Theoretical Aspects / Radostin Vazov . - Sofia : VUZF Publishing House "St. Grigorii Bogoslov" ; Издателство на ВУЗФ "Св. Григорий Богослов", 2019 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-54-9 

   ISBN 978-954-8590-54-9 


1. Застраховане 2. Парични потоци 
 368  + 336.74
Ключови думи: 1. застраховане 2. парични потоци 3. застрахователни компании 4. управление на риска 5. risk management 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123238
 съдържание 

Сист. No: 36133

Образование

- 107 -

Цб II 90438 

Дончева, Христина

   Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност "Политология" / Христина Дончева, Теодор Славев ; Рец. Георги Генов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 120 с. : с фиг.; табл.; цв. сн. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НИ 1-24/2011 г.

   ISBN 978-954-644-788-3 


1. Висше образование 2. Емпирични изследвания 3. Политология 
 378-057.875  + 311:3-057.875
Ключови думи: 1. висше образование 2. добри практики 3. политология 4. емпирични изследвания 5. емпирично проучване 6. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123229
 съдържание 

Сист. No: 36139

- 108 -

Цб II 90372 

Състоянието на планетата 2017. Образование за Земята  : Преосмисляне на образованието за една променяща се планета /  Ред. Кирил Иванов ; Дизайн на кор. Брус Гор ; Коректор Пепа Киара ; Техн. ред. Асен Стайков . - София : Книжен тигър ; Институт Уърлдуоч, 2017 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-033-7 


1. Екология 2. Образование 
 502:338  + 37.014
Ключови думи: 1. устойчива среда 2. устойчиво развитие 3. екология 4. образование 5. образователна реформа 6. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Образование 
Цб 120000123032, Цб 120000123033, Цб 120000123034, Ф 120000123035, Ф 120000123036
 съдържание 

Сист. No: 36124

Етнология. Нрави. Обичаи

- 109 -

Цб II 90403 

Стойков, Любомир

   Модата: от Нефертити до топмоделите / Любомир Стойков . - София : Издателска къща "Амбелино арт", б. г. . - 120 с. : със сн. ; 20 см

   


1. Мода 2. История 
 391.000.93
Ключови думи: 1. мода 2. облекло 3. ритуално облекло 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000123166
 съдържание 

Сист. No: 36089

- 110 -

Цб II 90402 

Фотев, Георги

   Другият етнос / Георги Фотев . - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 1994 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-430-319-7 


1. Етнология 2. Малцинства 
 39  + 316.347.2
Ключови думи: 1. етнос 2. етнически малцинства 3. етнически конфликт 4. етническо прочистване 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123165
 съдържание 

Сист. No: 36088

Математика. Естествени науки

Екология

- 111 -

Цб II 90439 

Екология и гражданско общество  /  Състав. и науч. ред. Максим Мизов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 344 с. ; 21 см

   Изд. на Център за Исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество"

   ISBN 978-619-239-135-5 


1. Екология 2. Гражданско общество 
 574  + 316.322
Ключови думи: 1. екология 2. гражданско общество 3. екологична култура 4. екологични проблеми 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123231, Цб 120000124400
 съдържание 

Сист. No: 36136

- 112 -

Цб II 90372 

Състоянието на планетата 2017. Образование за Земята  : Преосмисляне на образованието за една променяща се планета /  Ред. Кирил Иванов ; Дизайн на кор. Брус Гор ; Коректор Пепа Киара ; Техн. ред. Асен Стайков . - София : Книжен тигър ; Институт Уърлдуоч, 2017 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-429-033-7 


1. Екология 2. Образование 
 502:338  + 37.014
Ключови думи: 1. устойчива среда 2. устойчиво развитие 3. екология 4. образование 5. образователна реформа 6. образователна политика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Образование 
Цб 120000123032, Цб 120000123033, Цб 120000123034, Ф 120000123035, Ф 120000123036
 съдържание 

Сист. No: 36124

Приложни науки

- 113 -

Цб II 90413 

Онфре, Мишел

   Гастрономическият разум : Философия на вкуса / Мишел Онфре ; Прев. Георги Ангелов ; Ред. Иван Иванов . - Варна : Фрувег - ПЗП, 2011 . - 264 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8245-06-7 


1. Хранене 2. Философия 
 1  + 641
Ключови думи: 1. хранене 2. философия на ценностите 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. Философия 
Цб 120000123176
 съдържание 

Сист. No: 36099

- 114 -

Цб II 90371 

 BrandWorks 

   Understanding Bulgaria: Food : Българите и храненето: значения и поведения : [Доклад] . - Б. м. : Publics Groupe Bulgaria, б. г. . - 206 с. ; 21 см

   Understanding Bulgaria e изследователски портрет на съвременните българи – с навиците, мечтите, предразсъдъците и табиетите им.
   http://tinyurl.com/ydxo9zzf 


1. Храна 2. Хранителна индустрия 3. Човешко поведение 4. Социално поведение 
 613.2(0.026.2)  + 316.6/.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. хранене 2. храни 3. социално поведение 4. човешко поведение 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Приложни науки 
Цб 120000122950, Цб 120000122951
 съдържание 

Сист. No: 36069

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 115 -

Цб II 90424 

Алтернативната телевизия: кабелни мрежи в столицата и в някои региони на България  /  Състав. Константин Ангов ; Рец. Иван Стефанов, Влъчко Кунчев . - Враца : Издат. "Псидо", 2000 . - 293 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9996-11-5 


1. България 2. Телевизия 
 075.2  + 621.397.13
Ключови думи: 1. телевизия 2. кабелна телевизия 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123281
  

Сист. No: 36110

- 116 -

Цб II 90435 

Монова-Желева, Мария Христова

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Христова Монова-Желева ; Рец. Радослав Димов Павлов . - 2. изд. . - Бургас, 2010 . - 152 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-36-7 


1. Мултимедийни технологии 
 004.9(0.046)
Ключови думи: 1. мултимедийна технология 2. мултимедия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000123225
 съдържание 

Сист. No: 36140

- 117 -

Цб II 90434 

Монова-Желева, Мария Христова

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Христова Монова-Желева ; Рец. Радослав Димов Павлов . - Бургас, 2010 . - 96 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-30-5 


1. Мултимедийни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. мултимедийна технология 2. мултимедия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 120000123224
 съдържание 

Сист. No: 36147

Информационни технологии. Иновации

- 118 -

Цб II 90369 

Е-управление и е-комуникации  = E-Governance and E-Communications : VIII-th International Scientific Conference, jointly with the "Science Days-2016" of TU-Sofia. Conference Proceedings : Сборник трудове от VIII международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2016" на ТУ-София . - Созопол : Технически университет, юни 2016 . - 266 с. ; 21 см

   Технически университет - София; НИС на ТУ - София; Център за научни изследвания и обучение по е-управление към Стопански факултет; Център за медийни комуникации и технологии; Технически университет-София - Технологии

   ISBN  ISSN: 1313-8774


1. Информационни технологии 2. Електронно управление 3. е-Управление 4. Конференция 
 004.9  + 061.3
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. електронно управление 3. е-управление 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000122948
 съдържание 

Сист. No: 36067

- 119 -

Цб II 90370 

Е-управление и е-комуникации  = E-Governance and E-Communications : IX-th International Scientific Conference, jointly with the "Science Days-2017" of TU-Sofia. Conference Proceedings : Сборник трудове от IX международна научна конференция, в рамките на "Дни на науката - 2017" на ТУ-София . - Созопол : Технически университет, юни 2017 . - 182 с. ; 21 см

   Технически университет - София; НИС на ТУ - София; Център за научни изследвания и обучение по е-управление към Стопански факултет; Технически университет-София - Технологии

   ISBN  ISSN: 2534-8523


1. Информационни технологии 2. Електронно управление 3. е-Управление 4. Конференция 
 004.9  + 061.3
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. електронно управление 3. е-управление 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000122949
 съдържание 

Сист. No: 36068

Изкуство. Музика. Спорт

- 120 -

Цб II 90411 

Вазари, Джорджо

   Животът на Леонардо да Винчи : Флорентински живописец и скулптор (1452-1519) / Джорджо Вазари ; Прев. от итал. Божан Христов ; Състав. Ани Павлова-Ставрева, Петър Чуховски . - София : Български художник, 1980 . - 128 с. : с черно-бели репродук.; факс. ; 22 см

   


1. Изобразително изкуство 2. Биографии 
 73/76(092)(0.026.2)  + 92 Леонардо да Винчи
Ключови думи: 1. изкуство 2. биографии 3. живопис 4. скулптура 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Леонардо да Винчи 
Цб 120000123174
 съдържание 

Сист. No: 36097

- 121 -

Цб II 90396 

Развитие на хазарта в България: в търсене на високоефективни решения  : Доклади на Национална научно-практическа конференция /  Рец. Н. Великов, Пано Лулански, В. Неделчева . - София : Институт за приложни социално-икономически изсл. и продължав. обучение, 2007 . - 132 с. ; 22 см

   Изд. на Държавна комисия по хазарта, Институт за социално-икон. изследвания и продължаващо обучение, Бълг. асоциация за развлекателни и хазартни игри, Бълг. търг. асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия

   ISBN 978-954-92022-3-6 


1. Конференция 2. Хазарт 
 794.9(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. хазарт 2. развитие 3. услуги 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123159
 съдържание 

Сист. No: 36082

Езикознание. Литературознание

- 122 -

Цб II 90451 

Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева

   Кирилският код : славистиката и преоткриването на българите (до 1848 г.) : Монография / Теодоричка Илиева Готовска-Хенце . - София : Парадигма, 2018 . - 374 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 355-364 и под линия

   ISBN 978-954-326-346-2 


1. Културно сътрудничество - България - Чехия 2. Павел Йосиф Шафарик 3. История на България 
 92 Шафарик, Павел Йозеф  + 80(=81)  + 949.72.04
Ключови думи: 1. история на България 2. културни отношения 3. Чехия 4. България 5. славистика 6. езикознание 7. Българско възраждане 8. старобългарски език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Чехия 2. България 
За него: 1. Шафарик, Павел Йосиф 
Цб 120000123294, Цб 120000123295, Цб 120000123296
 съдържание 

Сист. No: 36153

- 123 -

Цб II 90452 

Еко, Умберто

   Махалото на Фуко / Умберто Еко ; Прев. Бояна Петрова . - София : БАРД, 2001 . - 672 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-585-206-0 


1. Умберто Еко - романи 
 850
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000123297, Цб 120000123298, Цб 120000123299
 съдържание 

Сист. No: 36154

- 124 -

Цб II 90453 

Еко, Умберто

   Баудолино : Измислици, които се превръщат в история... / Умберто Еко ; Прев. Бояна Петрова ; Оформл. на кор. Петър Христов . - София : БАРД, 2003 . - 480 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-585-421-9 


1. Умберто Еко - романи 
 850
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000123300, Ф 120000123301, Цб 120000123302
 съдържание 

Сист. No: 36155

- 125 -

Цб II 90454 

Еко, Умберто

   Островът от предишния ден / Умберто Еко ; Прев. Толя Радева ; Оформл. на кор. Петър Христов . - София : БАРД, 2002 . - 416 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-585-338-7 


1. Умберто Еко - романи 
 850
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000123303, Цб 120000123304, Цб 120000123305
 съдържание 

Сист. No: 36156

- 126 -

Цб II 90455 

Еко, Умберто

   За литературата : Есета / Умберто Еко ; Прев. Мария Панева . - София : БАРД, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-655-529-8 


1. Умберто Еко - есета 
 850  + 82-4
Ключови думи: 1. есе 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000123306, Цб 120000123307, Цб 120000123308
 съдържание 

Сист. No: 36157

- 127 -

Цб II 90456 

Еко, Умберто

   Нулев брой / Умберто Еко ; Прев. Мария Панева . - София : БАРД, 2015 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-655-579-3 


1. Умберто Еко - романи 
 850
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000123309, Цб 120000123310, Цб 120000123311
 съдържание 

Сист. No: 36158

- 128 -

Цб II 90386 

Елиас Канети - картини от един живот  /  Състав. и ред. Кристиан Вахингер ; Прев. от нем. Лилия Атанасова ; Ред. Саня Табакова . - Плевен : Леге Артис, 2009 . - 184 с. : със сн. ; 25 см

   Ориг. загл.: Elias Canetti - Bilder in seinem Leben

   ISBN 978-954-9933-95-6 


1. Литература 2. Биографии 
 830(092)(0.026.2)  + 92 Канети, Елиас
Ключови думи: 1. немска литература 2. биографична литература 3. биографични данни 4. биография 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Канети, Елиас 
Цб 120000123146
 съдържание 

Сист. No: 36070

- 129 -

Цб II 90433 

Пенчева, Антония Иванова

   Корупцията през призмата на българската и руската лингвокултура : Концептът КОРУПЦИЯ в българския и руския език. Монография / Антония Иванова Пенчева ; Ред. Светлана Кръстанова ; Граф. дизайн Катерина Минчева ; Рец. Даниела Кох-Кожухарова, Лиляна Цонева, Неля Иванова, Ивка Цакова . - София : Кръстанова и син, 2018 . - 204 с. ; 22 см

   Библиогр.: с. 174-198. Резюме на руски и английски език.

   ISBN 978-954-92447-3-1 


1. Лингвистика 2. Корупция 
 82.07=867=82  + 328.185
Ключови думи: 1. лингвистика 2. корупция 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Русия 
Цб 120000123222, Цб 120000123223
 съдържание 

Сист. No: 36132

- 130 -

Цб II 90416 

Христов, Ивайло

   Леда Милева : Литературна анкета / Ивайло Христов ; Коректор Стоянка Душева ; Предпеч. подгот. Валентин Георгиев . - 2. доп. изд. . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2007 . - 192 с. ; 20 см . -  (Литературни анкети)

   Книгата се издава с любезното съдействие на фондация "Пламък" - Стара Загора

   ISBN 978-954-8772-04-4 


1. България 2. Литература 
 886.7(092)(047.53)  + 92 Милева, Леда
Ключови думи: 1. литературознание 2. писател 3. спомени 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Милева, Леда 
Цб 120000123179
 съдържание 

Сист. No: 36102

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 131 -

Цб II 90411 

Вазари, Джорджо

   Животът на Леонардо да Винчи : Флорентински живописец и скулптор (1452-1519) / Джорджо Вазари ; Прев. от итал. Божан Христов ; Състав. Ани Павлова-Ставрева, Петър Чуховски . - София : Български художник, 1980 . - 128 с. : с черно-бели репродук.; факс. ; 22 см

   


1. Изобразително изкуство 2. Биографии 
 73/76(092)(0.026.2)  + 92 Леонардо да Винчи
Ключови думи: 1. изкуство 2. биографии 3. живопис 4. скулптура 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Леонардо да Винчи 
Цб 120000123174
 съдържание 

Сист. No: 36097

- 132 -

Цб II 90451 

Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева

   Кирилският код : славистиката и преоткриването на българите (до 1848 г.) : Монография / Теодоричка Илиева Готовска-Хенце . - София : Парадигма, 2018 . - 374 с. ; 24 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр.: с. 355-364 и под линия

   ISBN 978-954-326-346-2 


1. Културно сътрудничество - България - Чехия 2. Павел Йосиф Шафарик 3. История на България 
 92 Шафарик, Павел Йозеф  + 80(=81)  + 949.72.04
Ключови думи: 1. история на България 2. културни отношения 3. Чехия 4. България 5. славистика 6. езикознание 7. Българско възраждане 8. старобългарски език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Чехия 2. България 
За него: 1. Шафарик, Павел Йосиф 
Цб 120000123294, Цб 120000123295, Цб 120000123296
 съдържание 

Сист. No: 36153

- 133 -

Цб II 90377 

Григоров, Христо

   Ичко Бойчев - горноджумайският войвода : Живот и революционно дело (1882-1960) / Христо Генадиев Григоров ; Науч. консулт. и ред. Димитър Гоцев ; Коректор Стоянка Душева . - 3. изд. . - София : Лице, 2019 . - 70 с.; със сн. ; 22 см

   Част от изследването е публикувано в "Македонски преглед", год. ХХХ, 2007, кн. 3.

   ISBN 978-954-9426-33-5 


1. България 2. История 3. Биографии 4. Македония - освободително движение 
 949.72  + 92 Бойчев, Ичко
Ключови думи: 1. история на България 2. биографии 3. освободително движение 4. Македония 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Македония (Северна Македония) 
За него: 1. Бойчев, Ичко 
Цб 120000123053, Цб 120000123054, Цб 120000123055, Ф 120000123056, Ф 120000123057, Ф 120000123058, Ф 120000123059, Ф 120000123060, Ф 120000123061, Ф 120000123062, Ф 120000123063, Ф 120000123064
 съдържание 

Сист. No: 36119

- 134 -

Цб II 90386 

Елиас Канети - картини от един живот  /  Състав. и ред. Кристиан Вахингер ; Прев. от нем. Лилия Атанасова ; Ред. Саня Табакова . - Плевен : Леге Артис, 2009 . - 184 с. : със сн. ; 25 см

   Ориг. загл.: Elias Canetti - Bilder in seinem Leben

   ISBN 978-954-9933-95-6 


1. Литература 2. Биографии 
 830(092)(0.026.2)  + 92 Канети, Елиас
Ключови думи: 1. немска литература 2. биографична литература 3. биографични данни 4. биография 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Канети, Елиас 
Цб 120000123146
 съдържание 

Сист. No: 36070

- 135 -

Цб II 90440 

Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история  /  Състав. Максим Мизов ; Рец. Минчо Минчев, Нако Стефанов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 394 с. ; 21 см

   Изд. на Център за Исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество"

   ISBN 978-619-239-050-1 


1. Философия 2. Марксизъм 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. марксизъм 2. Марксистка теория 3. комунистическа идеология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000123232
 съдържание 

Сист. No: 36137

- 136 -

Цб II 90395 

Маркс: хетерогенни прочити от XX век  : Сборник /  Състав. Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов ; Коректор Анета Иванова . - София : Анарес, 2012 . - 656 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92985-1-2 


1. Философия 2. Марксизъм 
 141.82  + 92 Маркс, Карл
Ключови думи: 1. марсизъм 2. философия 3. исторически материализъм 4. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000123158
 съдържание 

Сист. No: 36081

- 137 -

Цб II 90450 

Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX - XXI век)  = Emberek es eszmek migracioi Bulgariaban es Magyarorszagon (19-21. szazad) : Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th-20st Centuries : [Сборник] /  Състав. Пенка Пейковска, Габор Деметер ; Рец. Щелиян Щерионов, Кристиан Чаплар-Дегович . - София : Парадигма ; MTA BTK TTI, 2018 . - 456 с. ; 20 см . -  (Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission ; 4)

   

   ISBN 978-954-326-369-1 

   ISBN 978-963-416-127-1 

   ISBN  ISSN : 2335-0757


1. Миграция - България - Унгария 2. История на България 3. Унгария - история 
 325(497.2)(439)
Ключови думи: 1. миграция 2. Унгария 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Унгария 
Цб 120000123288, Цб 120000123289, Цб 120000123290
 съдържание 

Сист. No: 36152

- 138 -

Цб II 90441 

Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре  /  Състав. Максим Мизов ; Рец. Горан Горанов, Борис Попиванов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима, 2018 . - 426 с. ; 21 см

   Изд. на Център за Исторически и политологически изследвания, Фондация "Солидарно общество"

   ISBN 978-619-239-048-8 


1. История - Русия 
 947  + 321.64(470)
Ключови думи: 1. Октомврийска революция 2. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Русия 2. България 
Цб 120000123233
 съдържание 

Сист. No: 36138

- 139 -

Цб II 90389 

Пантев, Андрей

   Рицар или чудовище : Из историческите пътища на модерния национализъм / Андрей Пантев . - София : Булвест 2000, 1993 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8112-86-8 


1. История 2. Национализъм 
 94  + 172.15
Ключови думи: 1. история 2. национализъм 3. държава 4. нация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Философия 
Цб 120000123150
 съдържание 

Сист. No: 36073

- 140 -

Цб II 90448 

Петкова, Стефка

   Увод в архивознанието : Учебник за ВУЗ / Стефка Петкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1994 . - 236 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-524-054-7 


1. Архивознание 2. Архивистика 
 930.25
Ключови думи: 1. архивистика 2. архивно дело 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000123261
 съдържание 

Сист. No: 36150

- 141 -

Цб II 90403 

Стойков, Любомир

   Модата: от Нефертити до топмоделите / Любомир Стойков . - София : Издателска къща "Амбелино арт", б. г. . - 120 с. : със сн. ; 20 см

   


1. Мода 2. История 
 391.000.93
Ключови думи: 1. мода 2. облекло 3. ритуално облекло 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000123166
 съдържание 

Сист. No: 36089

- 142 -

Цб II 90381 

Филчев, Ангел

   1968. Смазването на Пражката пролет : [Научно-документален разказ] / Ангел Филчев ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Катя Найденова ; Коректор Стойчо Иванов . - 2. изд. . - София : Сиела, 2018 . - 359 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2656-9 


1. Чехословашки събития 1968 2. Чехословакия - политика 3. Чехословакия - история 
 323(437)  + 943.7
Ключови думи: 1. Пражка пролет 2. Чехословакия 3. история 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Чехословакия 
Цб 120000123069, Ф 120000123070, Ф 120000123071, Цб 120000123072, Цб 120000123073
 съдържание 

Сист. No: 36126

- 143 -

Цб II 90416 

Христов, Ивайло

   Леда Милева : Литературна анкета / Ивайло Христов ; Коректор Стоянка Душева ; Предпеч. подгот. Валентин Георгиев . - 2. доп. изд. . - София : Издателска къща "ЗОВ", 2007 . - 192 с. ; 20 см . -  (Литературни анкети)

   Книгата се издава с любезното съдействие на фондация "Пламък" - Стара Загора

   ISBN 978-954-8772-04-4 


1. България 2. Литература 
 886.7(092)(047.53)  + 92 Милева, Леда
Ключови думи: 1. литературознание 2. писател 3. спомени 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Милева, Леда 
Цб 120000123179
 съдържание 

Сист. No: 36102


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Мирослав 64 69 
Алексиев, Жеко 63 
Алексиев, Николай 70 85 88 92 
Алексиева, Йорданка 68 
Ангелов, Георги 4 113 
Ангелов, Иван 63 
Ангов, Константин 35 115 
Ангов, Константин Ангелов 36 
Андреева, Лиляна Николова 37 
Атанасов, Гриша 40 
Атанасова, Виктория 25 44 
Атанасова, Лилия 128 134 
Атанасова, Мариана 46 
Баева, Искра 51 
Байчев, Васил 8 
Балтов, Милен 65 81 
Барч, Рудолф 43 52 
Башева, Снежана 66 75 76 80 
Бенатова, Матуша 8 
Бешлер, Жан 50 
Благоева, Екатерина 95 
Блажев, Христо 58 142 
Блатнер, Адам 11 
Бобчев, Радослав 39 
Божинова, Румяна 29 
Бондиков, Венцеслав Александров 23 42 
Борисов, Борис 18 45 46 74 
Борисов, Борислав 83 
Борисова-Маринова, Кремена 29 
Вазари, Джорджо 120 131 
Вазински, Мария 25 44 
Вазов, Григорий 66 75 76 80 
Вазов, Радостин Григориев 75 
Василев, Ивайло 84 
Василев, Стойне 64 69 
Вахингер, Кристиан 128 134 
Вачков, Лъчезар 20 38 
Великов, Н. 121 
Велинова, Миглена 39 
Велчев, Борис 27 56 
Владимиров, Любомир 51 
Владкова, Весела 43 52 
Вълчев, Даниел 6 57 89 
Гайдаров, Никола Драгомиров 78 
Генов, Георги 21 107 
Георгиев, Валентин 130 143 
Гор, Брус 108 112 
Горанов, Горан 138 
Готовска-Хенце, Теодоричка Илиева 122 132 
Гоцев, Димитър 133 
Гочев, Димитър 70 85 
Градинаров, Борислав 51 
Гранитски, Иван 63 
Грегъри, Джейн 1 33 
Григоров, Христо Генадиев 133 
Грозданова, Наташа 15 67 
Гройсман, Симеон 6 57 89 
Давидова, Фани 93 
Дамянова, Румяна 27 56 
Дебс, Роберт 41 82 
Девкова, Светла 27 56 
Делчев, Станимир 43 52 
Деметер, Габор 53 137 
Денчев, Стоян 27 45 46 56 
Димитров, Веселин 24 36 77 
Димитров, Слави 79 
Димова, Петя 12 28 
Динев, Михаил 66 75 76 80 
Дичева, Теодора 95 
Добрева, Дучка 72 
Дончева, Христина 21 107 
Драганов, Минчо 19 61 
Друмева, Емилия 87 
Душева, Стоянка 130 133 143 
Евгениев, Евгени 66 75 76 80 
Еко, Умберто 123 124 125 126 127 
Емилова, Ирена Кирилова 78 
Жекова, Стоянка 13 
Желязкова, Венцислава 86 
Желязкова, Виржиния 75 
Жечев, Васил 68 
Жулева, Гергана 93 
Златева, Минка Генчева 23 42 
Златунова, Даниела 68 
Иванов, Иван 4 113 
Иванов, Кирил 108 112 
Иванов, Радослав 71 90 
Иванов, Стойчо 58 142 
Иванова, Анета 3 136 
Иванова, Неля 54 129 
Илиева-Колева, Даниела 66 76 
Инджов, Иво 48 
Йорданова, Мария 64 69 
Карагьозова, Лиляна 39 
Карастоянов, Стефан 68 
Кашъмов, Александър 93 
Киара, Пепа 108 112 
Китанов, Яким 66 75 76 
Кожухарова, Веска 12 28 
Колев, Тенчо 6 57 89 
Колева, Антоанета 9 14 96 
Константинова, Стела 24 77 
Кох-Кожухарова, Даниела 54 129 
Коцева, Катерина 93 
Кръстанова, Светлана 54 129 
Кунчев, Влъчко 35 36 115 
Лазарова, Теодора 66 76 
Лулански, Пано 121 
Мавродиева, Елка 62 
Маринов, Стоян 79 
Маркова, Павлина 26 55 
Механджийска, Гинка Андонова 17 104 
Мизов, Максим 2 22 111 135 138 
Миланов, Милан 41 82 
Минева, Емилия 3 136 
Минков, Михаил 36 
Минчев, Минчо 2 135 
Минчева, Катерина 54 129 
Минчева, Людмила 105 
Митрополитска, Станка 63 
Младенова, Зоя 65 81 
Монова-Желева, Мария Христова 116 117 
Мръчков, Васил 95 
Мънзов, Борислав 88 92 
Найденов, Климент 68 
Найденова, Катя 58 142 
Найденова, Пенка 29 
Неделчева, В. 121 
Неделчева, Росица 50 
Неделчева, Таня 12 28 
Недялкова, Ваня 11 
Нейчева, Мария 65 81 
Николов, Георги 66 75 76 80 
Николова, Капка 95 
Нинов, Николай 93 
Онфре, Мишел 4 113 
Осиковски, Мартин Николаев 16 
Павлов, Радослав Димов 116 117 
Павлова, Дарина 93 
Павлова-Ставрева, Ани 120 131 
Палашев, Николай 18 45 46 74 
Панайотов, Станимир 3 136 
Панайотова-Чалъкова, Люба Г. 88 
Панева, Мария 126 127 
Панева, Силвия 83 
Паницидис, Хараламби 3 136 
Пантев, Андрей 5 139 
Паунов, Христо 87 
Пачев, Ангел 1 33 
Пейковска, Пенка 53 137 
Пенчева, Антония Иванова 54 129 
Петев, Тодор 12 28 
Петкова, Стефка 140 
Петкова, Уляна 10 60 
Петров, Галин 79 
Петров, Милко 25 40 44 
Петрова, Бояна 123 124 
Петрова, Красимира 15 67 
Пехливанова, Нина 12 28 
Пешева, Маргарита 25 40 44 
Попиванов, Борис 138 
Попова, Маргарита 27 56 
Попова, Мария 25 40 44 
Проданов, Васил 51 
Първанов, Първан Симеонов 26 55 
Радева, Толя 125 
Райнов, Васил 1 33 
Рангелова, Емилия 17 104 
Рангелова, Росица 80 
Рашкова, Галина 68 
Руе, Жил 43 52 
Рускова, Милка 66 75 76 80 
Сербезова, Стойна 95 
Симеонов, Владислав 10 60 
Славев, Теодор 21 107 
Славчев, Здравко 71 90 
Спасов, Орлин 43 52 
Стайков, Асен 108 112 
Стайнов, Петко 96 
Стаматов, Румен Иванов 13 
Станева, Красимира 13 
Статев, Венцислав 79 
Стефанов, Иван 35 115 
Стефанов, Нако 2 135 
Стефанова, Майя 43 52 
Стоилов, Янаки 6 57 89 
Стоилова, Иванка 36 
Стойков, Георги 70 85 
Стойков, Любомир 47 109 141 
Стойнов, Александър 92 
Стоянов, Венцислав 88 
Табакова, Саня 128 134 
Тасевска, Даниела 15 67 
Терзийски, Кирил 93 
Тодорова, Лариса 95 
Томева, Милка 72 
Тошкова-Николова, Десислава 94 
Фети, Невин 94 
Филчев, Ангел 58 142 
Фишер, Хелън 8 
Фотев, Георги 31 32 91 110 
Фуко, Мишел 9 14 96 
Фъркова, Марияна 31 91 
Хинкова, Бонка 18 74 
Христов, Божан 120 131 
Христов, Ивайло 130 143 
Христов, Иво 97 98 101 
Христов, Петър 124 125 
Христов, Чавдар 18 74 
Цакова, Ивка 54 129 
Цветкова, Милена 24 47 77 
Цеков, Борислав 99 
Целков, Веселин 94 
Цонева, Лиляна 54 129 
Чавдарова, Велислава Атанасова 15 67 
Чаплар-Дегович, Кристиан 53 137 
Чуховски, Петър 120 131 
Шортлънд, Майкъл 1 33 
Шукадарова, Полина 6 57 89 
Щерионов, Щелиян 29 53 137 
Янева, Мариана Кирилова 78 
Янков, Георги 59 100 
Янков, Митрю Недев 10 60 
Янков, Румен 79 
Carpentier, Nico 49 
Hallett, Lawrie 49 
Kuster, Etienne 102 103 
Melzer, Nils 102 103 
Schroder, Kim Christian 49 
Vazov, Radostin 73 106 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Алтернативната телевизия: кабелни мрежи в столицата и в някои региони на България 35 115 
Анатомия на любовта 8 
Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове 86 
Баудолино 124 
Български правни метаморфози 98 
Българският частен бизнес и кризата 19 61 
Валутен и митнически контрол 72 
Всевластна ли е телевизията 36 
Гастрономическият разум 4 113 
Гражданско участие в конституционното правосъдие 99 
Данъчно облагане 2019 70 85 
Данъчно право и процес : Част 1 - 71 90 
Действие на вписването по българското вещно право 84 
Демокрация или "демагогска олигархия" 10 60 
Демокрацията 50 
Детска психология 13 
Дигиталните медии 40 
Драматизирайки-Аза : Практически приложения на психодраматичните методи 11 
Другият етнос 32 110 
Е-управление и е-комуникации 118 119 
Европейска интеграция и медии 41 82 
Екология и гражданско общество 22 111 
Елиас Канети - картини от един живот 128 134 
Животът на Леонардо да Винчи 120 131 
За литературата 126 
Защита на личните данни 94 
Идва ли времето на нов протекционизъм? 80 
Изследване на студентските нагласи и изграждане на е-система за провеждане на учебна практика към специалност "Политология" 21 107 
Икономика на многонационалната корпорация 65 81 
Икономиката на изживяванията и хазартния туризъм 78 
Иновативно управление на човешките ресурси 66 76 
Интервюирането в социалната работа 17 104 
Информационни и комуникационни взаимодействия при деловите преговори 18 74 
История на Лудостта в класическата епоха 9 14 
Ичко Бойчев - горноджумайският войвода 133 
Как да популяризираме науката 1 33 
Карл Маркс в отминалата, настоящата и бъдещата история 2 135 
Кирилският код : славистиката и преоткриването на българите (до 1848 г.) 122 132 
Комуникацията РЕКЛАМА 24 77 
Конституционно право 87 
Корупцията през призмата на българската и руската лингвокултура 54 129 
Кроскултурални аспекти на кариерния избор 15 67 
Леда Милева 130 143 
Маркс: хетерогенни прочити от XX век 3 136 
Махалото на Фуко 123 
Медиацията в българския граждански процес 83 
Медии и демокрация: свобода, плурализъм, право 43 52 
Медиите в Европа 25 44 
Миграции на хора и идеи в България и Унгария (XIX - XXI век) 53 137 
Минало, настояще, бъдеще на европейските нагласи към социална държава 105 
Модата: от Нефертити до топмоделите 109 141 
Мултимедийни технологии и приложения 116 117 
Надзор и наказание: Раждането на затвора 96 
Най-успешните български министър-председатели (1879-2009) 59 100 
Наказателно право : Обща част 92 
Новини и сондажи 23 42 
Нулев брой 127 
Октомврийската революция - преди 100 години, днес и утре 138 
Островът от предишния ден 125 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2018 г. 26 55 
Право и граници 6 57 89 
Право и модерност 97 
Предприемачество, иновации и мениджмънт 75 
Проблеми на обществената комуникация 45 46 
Пространствата между социологията и социалната психология 12 28 
Радиоформатът в САЩ 20 38 
Развитие на хазарта в България: в търсене на високоефективни решения 121 
Регионално развитие и политика 68 
Рицар или чудовище 5 139 
Сборник със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков 79 
Светлосенките на българския преход 51 
Семейство и солидарност между поколенията 29 
Семейството като ценност в глобализиращия се свят 7 30 
Синя икономика и синьо развитие 62 
Собственост - развитие и перспективи 88 
Социология на отклоняващото се поведение 31 91 
Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2040 година 63 
Състоянието на достъпа до информация в България 2009 93 
Състоянието на планетата 2017. Образование за Земята 108 112 
Телевизионни жанрове 37 
Темите табу в медиите 48 
Трудови отношения 2019 година 95 
Убежища на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам 16 
Увод в архивознанието 140 
Умни пари. Твоят наръчник по лични финанси и инвестиране в България 64 69 
Уроци по лидерство (някои аспекти) 27 56 
Хиляда вестника 39 
(Не)станалото правово общество в България 101 
1968. Смазването на Пражката пролет 58 142 
Audience Transformations 49 
Facebook комуникация 47 
Innovative Approaches to Insurance Company Cash Flow Management 73 106 
International Humanitarian Law 102 103 
Understanding Bulgaria: Food : Българите и храненето: значения и поведения 34 114 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Арбитражно производство 86 
Архивистика 140 
Архивознание 140 
Бизнес 19 61 
Биографии 120 128 131 133 134 
България 19 26 35 39 51 55 61 64 69 83 99 101 115 130 133 143 
Валутен контрол 72 
Вестници 39 
Вещно право 84 88 
Висше образование 21 107 
Власт 27 56 
Военно право 102 103 
Външна търговия 80 
Вътрешна политика 51 59 100 
Глобализация 7 30 
Граждански процес 83 
Гражданско общество 22 111 
Гражданско право 88 
Данъци 70 85 
Данъчен процес 71 90 
Данъчно облагане 70 85 
Данъчно право 71 90 
Демокрация 10 43 50 52 60 
Деца 13 
Дигитализация 40 
Държавно управление 59 100 
е-Управление 118 119 
Европейска интеграция 41 82 
Екзекуции 96 
Екология 22 108 111 112 
Електронно управление 118 119 
Емпирични изследвания 21 107 
Есе 47 
Етикет 47 
Етнология 32 110 
Журналистика 23 25 37 42 44 
Застраховане 73 106 
Защита на лични данни (GDPR) 94 
Изобразително изкуство 120 131 
Икономическо развитие 62 
Икономическо развитие - България 63 
Имущество - правни проблеми 86 
Инвестиции 64 69 
Иновации 75 
Интервю 17 104 
Информационни технологии 118 119 
Информация 93 
История 5 16 109 133 139 141 
История - Русия 138 
История на България 53 122 132 137 
Кариерно ориентиране 15 67 
Комуникация 24 45 46 77 
Конституционно право 87 99 
Конференция 6 7 29 30 45 46 57 62 89 118 119 121 
Корупция 54 129 
Културно сътрудничество - България - Чехия 122 132 
Лингвистика 54 129 
Литература 128 130 134 143 
Лични финанси 64 69 
Македония - освободително движение 133 
Малцинства 32 110 
Маркетинг 24 77 
Марксизъм 2 3 135 136 
Медии 20 24 25 38 40 41 43 44 48 49 52 77 82 
Международен бизнес 65 81 
Международно право 6 57 89 102 103 
Мениджмънт 75 
Миграция - България - Унгария 53 137 
Министър-председател 59 100 
Митнически контрол 72 
Мода 109 141 
Морал 47 
Мултимедийни технологии 116 117 
Наказателно право 92 96 
Наука 1 33 
Научноизследователска дейност 1 33 
Национализъм 5 139 
Образование 108 112 
Обществено мнение 26 55 
Общество - България 98 
Олигархия 10 60 
Павел Йосиф Шафарик 122 132 
Парични потоци 73 106 
Периодичен печат 25 44 
Политика 10 26 50 55 60 
Политическо лидерство 27 56 
Политология 21 107 
Постсоциализъм 10 60 
Постсоциалистически капитализъм 10 60 
Право 6 57 89 93 97 98 101 
Преговори 18 74 
Предприемачество 75 
Престъпления 31 91 
Преход - България - след 1989 г. 51 
Професия - избор 15 67 
Психология 11 12 13 28 
Психопатология 9 14 
Психотерапия 11 
Радио 20 38 
Регионално развитие 68 
Реклама 24 77 
Семейство 7 29 30 
Синя икономика 62 
Собственост - правни аспекти 88 
Социална политика 105 
Социална психология 15 19 61 67 
Социална работа 17 104 
Социални медии 47 
Социално поведение 1 33 34 114 
Социологическо проучване 23 42 
Социология 12 20 28 31 38 91 
Справочници 39 
Телевизия 35 36 37 115 
Транснационални корпорации 65 81 
Трудово право 95 
Туризъм 79 
Умберто Еко - есета 126 
Умберто Еко - романи 123 124 125 127 
Унгария - история 53 137 
Управление на човешките ресурси 66 76 
Философия 2 3 4 8 9 14 113 135 136 
Франция 9 14 
Хазарт 121 
Хазартен туризъм 78 
Храна 34 114 
Хранене 4 113 
Хранителна индустрия 34 114 
Хуманитарно право 102 103 
Църкви 16 
Червен кръст 102 103 
Чехословакия - история 58 142 
Чехословакия - политика 58 142 
Чехословашки събития 1968 58 142 
Човешко поведение 34 114 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

алкохол 31 91 
арбитраж 86 
архивистика 140 
архивно дело 140 
бизнес преговори 18 74 
биографии 120 131 133 
биографична литература 128 134 
биографични данни 128 134 
биография 128 134 
болни 9 14 
България 53 63 64 69 87 122 132 137 
български преход 51 
Българско възраждане 122 132 
валутен контрол 72 
вестници 39 
вещи 88 
вещно право 84 88 
висше образование 21 107 
власт 27 56 
военно право 102 103 
вписвания 84 
връзки с обществеността 24 77 
външна търговия 80 
вътрешна политика 51 59 100 
вяра 16 
глобализация 7 30 
граждански процес 83 
гражданско общество 22 111 
гражданско право 88 
данъчен процес 71 90 
данъчно облагане 70 85 
данъчно право 71 90 
демокрация 10 43 50 52 60 
детска престъпност 31 91 
детска психология 13 
дигитални медии 40 
добри практики 21 107 
достъп до информация 93 
държава 5 139 
държавно управление 59 100 
държавно устройство 101 
е-управление 118 119 
европейска интеграция 41 82 
европейско право 88 
езикознание 122 132 
екипна работа 66 76 
екологична култура 22 111 
екологични проблеми 22 111 
екология 22 108 111 112 
електронно управление 118 119 
емпирични изследвания 21 107 
емпирично проучване 21 107 
есе 47 126 
етикет 47 
етнически конфликт 32 110 
етнически малцинства 32 110 
етническо прочистване 32 110 
етнос 32 110 
живопис 120 131 
журналистика 20 23 25 37 38 39 42 44 
зависимост 31 91 
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 70 85 
Закон за българското гражданство 87 
Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА) 70 85 
Закон за Герб на Република България 87 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 70 85 
Закон за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) 70 85 
Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 70 85 
Закон за достъп до обществена информация ( ЗДОИ) 93 
Закон за Държавен вестник 87 
Закон за държавния печат и националното знаме на Република България 87 
Закон за конституционен съд 87 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 70 85 
Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) 70 85 
Закон за политическите партии 87 
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправл. 87 
Закон за съдебната власт (ЗСВ) 87 
Закон за хазарта 78 
законодателна власт 6 57 89 
законодателство 93 97 
застраховане 73 106 
застрахователни компании 73 106 
защита на лични данни 94 
защита на собствеността 88 
Изборен кодекс 87 
изкуство 120 131 
икономическа политика 63 
икономическо развитие 62 63 
имуществени отношения 86 
инвестиране 64 69 
иновации 62 66 75 76 
институции 26 55 
интелектуална собственост 88 
интервю 17 104 
информационни технологии 118 119 
исторически материализъм 3 136 
история 5 58 96 138 139 142 
история на България 122 132 133 
кабелна телевизия 35 115 
капитализъм 3 136 
кариерно консултиране 15 67 
кариерно ориентиране 15 67 
комуникации 24 40 49 77 
комуникация 18 45 46 74 
комунистическа идеология 2 135 
Конституционен съд 99 
конституционно право 87 99 
конституционно правосъдие 99 
конференция 6 57 89 118 119 
корупция 31 54 91 129 
кризи 19 61 
култура 36 
културни отношения 122 132 
либерална демокрация 10 60 
лидери 27 56 
лидерство 27 56 
лингвистика 54 129 
литературознание 130 143 
лични финанси 64 69 
любов 8 
Македония 133 
маркетинг 24 77 
марксизъм 2 135 
Марксистка теория 2 135 
марсизъм 3 136 
масови комуникации 24 77 
медиация 83 
медии 20 24 25 38 41 43 44 48 49 52 77 82 
международен бизнес 65 81 
международно право 6 57 89 
международно хуманитарно право 102 103 
мениджмънт 75 
миграция 53 137 
Министерски съвет 59 100 
министър-председател 59 100 
митнически контрол 72 
мода 109 141 
модернизация 7 30 
модерност 97 
морал 47 
мотивация 66 76 
музика 20 38 
мултимедийна технология 116 117 
мултимедия 116 117 
наказателно право 92 96 
наркомания 31 91 
наркотици 31 91 
Народно събрание 87 
наука 1 33 
научноизследователска дейност 1 33 
национализъм 5 139 
нация 5 139 
немска литература 128 134 
облекло 109 141 
образование 108 112 
образователна политика 108 112 
образователна реформа 108 112 
обществени комуникации 45 46 
обществено мнение 23 26 42 55 
общество 98 
Октомврийска революция 138 
олигархия 10 60 
онлайн комуникации 40 
онлайн медии 48 
онлайн реклама 40 
операционен мениджмънт 75 
ораторско изкуство 1 33 
освободително движение 133 
пазарна икономика 80 
пари 64 69 
парични потоци 73 106 
парламентарна демокрация 10 60 
партийни лидери 59 100 
педагогическа психология 13 
периодичен печат 25 44 
писател 130 143 
плурализъм 43 52 
поведение 1 33 47 
подбор на персонала 66 76 
поколения 29 
политики 26 50 51 55 58 142 
политическа система 10 60 
политически лидери 27 56 
политически процес 26 55 
политология 21 107 
постсоциализъм 10 60 
постсоциалистически капитализъм 10 60 
правна уредба 93 
право 6 43 52 57 89 97 98 99 101 102 103 
право на собственост 88 
Пражка пролет 58 142 
преговори 18 74 
предприемачество 75 
престъпност 31 91 
преход 98 
преход към демокрация 51 
проблеми 98 
протекционизъм 80 
професионална ориентация 15 67 
психодрама 11 
психология 11 13 
психопатология 9 14 
психотерапия 11 
публика 49 
радио 20 38 
радиопрограма 20 38 
радиостанция 20 38 
развитие 121 
развод 8 
регионално развитие 62 68 
реклама 24 77 
ритуално облекло 109 141 
световна търговия 80 
свобода 43 52 
свобода на словото 25 44 
сексуално поведение 8 
сексуалност 8 
семеен бизнес 75 
семейни отношения 7 30 
семейство 7 8 29 30 
синя икономика 62 
скулптура 120 131 
славистика 122 132 
собственост 88 
солидарност 29 
социален работник 17 104 
социална дейност 17 104 
социална политика 63 105 
социална психология 12 15 28 67 
социална работа 17 104 
социални аспекти 19 61 
социални медии 47 
социални проблеми 29 
социално поведение 31 34 91 114 
социологически изследвания 23 42 
социология 12 28 31 91 
спомени 130 143 
споразумение 83 
спорове 83 
средства за масова информация 20 25 38 40 41 44 45 46 48 82 
старобългарски език 122 132 
статистически данни 21 107 
телевизионна журналистика 37 
телевизионни жанрове 37 
телевизионни предавания 36 37 
телевизионно програмиране 36 
телевизия 35 36 37 115 
трансгранични сливания 65 81 
транснационални корпорации 65 81 
трудово право 95 
туризъм 79 
туристически продукти 78 
туроператорски бизнес 78 
умствен труд 1 33 
Унгария 53 137 
управление на риска 73 106 
управление на човешките ресурси 66 76 
услуги 121 
устойчива среда 108 112 
устойчиво развитие 62 75 108 112 
Фейсбук 47 
философия 3 8 9 14 136 
философия на ценностите 4 113 
Франция 96 
хазарт 121 
хазартен туризъм 78 
хранене 4 34 113 114 
храни 34 114 
християнска религия 16 
църква 16 
частен бизнес 19 61 
частно право 86 
Червен кръст 102 103 
Чехия 122 132 
Чехословакия 58 142 
човешко поведение 34 114 
чуждестранни инвестиции 65 81 
Facebook 47 
risk management 73 106 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аристотел 10 60 
Бойчев, Ичко 133 
Драганов, Минчо 12 28 
Канети, Елиас 128 134 
Кант, Имануел 10 60 
Леонардо да Винчи 120 131 
Лок, Джон 10 60 
Маркс, Карл 2 3 135 136 
Милева, Леда 130 143 
Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 10 60 
Парето, Вилфредо 10 60 
Платон 10 60 
Русо, Жан-Жак 10 60 
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 10 60 
Хобс, Томас 10 60 
Цицерон 10 60 
Шафарик, Павел Йосиф 122 132 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Белгия 25 44 
България 19 26 35 39 51 53 54 55 59 61 63 64 69 78 83 87 98 99 100 101 115 121 122 129 130 132 133 137 138 143 
Великобритания 25 44 
Германия 25 44 
Дания 25 44 
Европа 25 44 
Европейски съюз 41 82 
Испания 25 44 
Италия 25 44 
Македония (Северна Македония) 133 
Русия 54 129 138 
САЩ 20 38 
Унгария 53 137 
Финландия 25 44 
Франция 9 14 96 
Холандия. Нидерландия 25 44 
Чехия 122 132 
Чехословакия 58 142 
Швейцария 25 44 
Швеция 25 44