Нови книги - май 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-059-2 


   Т. LII. Ной - Онуфрий. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000123828
 съдържание 

Сист. No: 37137

- 2 -

Цб II 90572 

Томова, Биляна Иванова

   Изкуство и пазар : Цикъл лекции / Биляна Иванова Томова ; Рец. Пано Лулански, Евгения Пенкова . - София : "Образование" ООД, 2003 (Печатница "Славейков") . - 160 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 153-159. Офс. изд.

   ISBN 954-552-035-3 


1. Изкуство - пазар 2. Изкуство - финансиране 3. Култура - финансиране 
 7.010.4.003.1  + 339.13  + 008.003.1
Ключови думи: 1. изкуство 2. култура 3. финансиране 4. пазарна икономика 5. културни организации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Изкуство. Музика. Спорт 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000123647, Цб 120000124416, Цб 120000127656
 съдържание 

Сист. No: 36993

- 3 -

Цб II 90573 

Томова, Биляна Иванова

   Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности / Биляна Иванова Томова ; Рец. Пано Лулански, Лидия Върбанова . - София : АСИ Принт, 2019 . - 170 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-170.

   ISBN 978-619-7201-11-6 


1. Култура - финансиране 2. Българска култура - финансиране 3. Културна политика 
 008.003.1
Ключови думи: 1. култура 2. финансиране 3. културна политика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Унгария 3. Литва 
Цб 120000123754, Цб 120000123755, Цб 120000123756, Цб 120000127657, Ф 120000127658, Ф 120000127659, Ф 120000127660, Ф 120000127661, Ф 120000127662, Ф 120000127663, Ф 120000127664, Цб 120000127665, Цб 120000127666
 съдържание 

Сист. No: 36994

- 4 -

Цб II 90663 

Харари, Ювал Ноа

   21 урока за 21-ви век / Ювал Ноа Харари ; Прев. от англ. Мариана Шипковенска ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Ред. Павлина Върбанова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. ; 24 см

   Бестселър № 1 на Ню Йорк Таймс

   ISBN 978-619-01-0416-2 


1. Футурология 2. Бъдещето на човечеството 3. Глобални проблеми на човечеството 
 008.2(0.026.2)  + 82-4  + 316.3
Ключови думи: 1. футурология 2. изкуствен интелект (AI) 3. човечество 4. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000123888, Цб 120000123889, Цб 120000123890
 съдържание 

Сист. No: 37168

Философия

Психология

- 5 -

Цб II 90645 

Алексиев, Ивайло

   Социална психология : Лекционен курс / Ивайло Алексиев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-65-3 


1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 2. социални групи 3. социални нагласи 4. социални норми 5. социализация 6. конформизъм 7. лидерство 8. общуване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123853
 съдържание 

Сист. No: 37078

- 6 -

Цб II 90664 

Левин, Питър

   Да събудиш тигъра. Лекуване на травмата / Питър Левин, Ан Фредерик ; Прев. от англ. Мариана Екимова-Мелнишка ; Науч. консулт. Елена Мелнишка ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Ред. и кор. Павлина Върбанова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 272 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-01-0380-6 


1. Психология на личността 2. Стрес, травма - лечение 
 159.9
Ключови думи: 1. психология 2. стрес 3. травма 4. лечение 5. клинична психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123891, Цб 120000123892, Цб 120000123893, Ф 120000123894, Цб 120000123895
 съдържание 

Сист. No: 37169

- 7 -

Цб II 90616 

Graver, Margaret R.

   Stoicism and Emotion / Margaret R. Graver . - Chicago etc. : Read How You Want. Your Customized Book Source 16, 2010 . - 561 p. ; 25,5 sm

   Incl.: bibliographical references and index

   ISBN 978-1-45961-860-2 (pbk)

   ISBN 978-0-226-30557-8 (cloth:alk. paper)

   ISBN 978-0-226-30558-5 (paper)

   ISBN 978-0-226-30557-8 (cloth : alk. paper)


1. Емоции - психология 2. Стоицизъм 
 159.942
Ключови думи: 1. стоицизъм 2. емоции 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123813
 съдържание 

Сист. No: 37041

- 8 -

Цб III 6060 

Schwartz, Barry

   Why We Work / Barry Schwartz . - London etc. : TED Books ; Simon & Schuster, 2015 . - 100 p. ; 18,5 sm

   

   ISBN 978-1-47114-181-2 (hardback)


1. Личност - психология 2. Кариерно ориентиране 
 159.923(0.026.2)  + 005.966(0.026.2)
Ключови думи: 1. психология на личността 2. индивидуална психология 3. кариера 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123811
 съдържание 

Сист. No: 37039

Религия

- 9 -

Цб II 90659 

Айкелман, Дейл Ф.

   Близкият Изток и Централна Азия. Антропологически подход / Дейл Ф. Айкелман ; Прев. от англ. Стоян Доклев ; Под ред. на Галина Евстатиева ; С предисл. Симеон Евстатиев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 496 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0367-7 


1. Близкият Изток и Централна Азия - антропология 2. Ислям 
 572(5-011)(5)  + 297
Ключови думи: 1. антропология 2. Близък Изток 3. Азия 4. ислям 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Близък Изток 2. Централна Азия 
Цб 120000123867, Цб 120000123868, Цб 120000123869
 съдържание 

Сист. No: 37163

- 10 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-059-2 


   Т. LII. Ной - Онуфрий. . - 2018 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000123828
 съдържание 

Сист. No: 37137

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 11 -

Цб II 90645 

Алексиев, Ивайло

   Социална психология : Лекционен курс / Ивайло Алексиев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-65-3 


1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 2. социални групи 3. социални нагласи 4. социални норми 5. социализация 6. конформизъм 7. лидерство 8. общуване 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123853
 съдържание 

Сист. No: 37078

- 12 -

Цб II 90648 

Андреев, Лъчезар Стоянов

   Ценности и социална активност : (Познавателно-оценъчни и нравствено-психологически проблеми на социалното управление) / Лъчезар Стоянов Андреев ; Рец. Любомир Илиев Христов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 151 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-68-4 


1. Социална комуникация 2. Социални отношения 
 316.47  + 177
Ключови думи: 1. ценности 2. социална активност 3. морал 4. комуникация 5. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123856
 съдържание 

Сист. No: 37086

- 13 -

Цб II 90226 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I -  /  Състав. и науч. ред. Катя Владимирова ; Рец. Ганчо Ганчев, Снежанка Грозданова ; Консулт. Лилия Станкова, Мария Касърова, Божидар Арсов, Елена Александрова ; Ред. Мая Конова ; Прев. на англ. ез. Виолета Ангелова ; Худ. на кор. Станислава Моралийска-Николова, Даниела Василева ; Граф. дизайн Владимир Марков : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

   

   ISBN 978-954-322-963-5 


   Том III. Миграции и национална идентичност. . - 2019 . - 528 с. : с табл. и граф.

 

   Автори: К. Владимирова, Й. Калчев, А. Накова, И. Илиева, В. Минчев, И. Зарева, В. Ганева-Райчева, М. Маева, С. Ташев, С. Калчева, Е. Александрова, Й. Еролова, П. Стоянова.


1. Миграция - външна 2. Миграция - България 3. Миграция - правна уредба 4. Бежанци - България - Европейски съюз 
 314.7  + 325.25.000.34
Ключови думи: 1. миграция 2. България 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. вътрешна миграция 5. външна миграция 6. бежанци 7. правна уредба 8. демография 9. социален туризъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000123829, Цб 120000123830
 съдържание 

Сист. No: 37142

- 14 -

Цб II 90570 

Мургова, Мариана Колева

   Ръководство по статистика : [Учебно помагало] / Мариана Колева Мургова ; Рец. Веселка Павлова, Георги Мишев . - 2. прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 188 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с.187.

   ISBN 978-954-644-829-3 


1. Статистика - ръководство 
 311
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123674, Ф 120000123675, Цб 120000123676, Цб 120000123677, Цб 120000123678, Ф 120000123679, Цб 120000123680, Ф 120000123681, Ф 120000123682, Ф 120000123683, Цб 120000123684, Цб 120000123685, Ф 120000123686, Ф 120000123687, Ф 120000123688, Ф 120000123689, Ф 120000123690, Ф 120000123691, Ф 120000123692, Ф 120000123693, Ф 120000125001
 съдържание 

Сист. No: 36991

- 15 -

Цб II 90565 

Рибов, Манол

   В ерата на дигиталните технологии : [Монография] / Манол Рибов ; Рец. М. Петров, Ст. Христов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 480 с. ; 23,3 см . -  (Технологии. Икономика. Образование)

   Библиогр.: под линия

   ISBN 978-619-239-114-0 


1. Дигитално общество 2. Дигитално поколение 3. Дигитална среда 4. Дигитална икономика 
 004.5  + 316.422
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. дигитални технологии 3. дигитално поколение 4. дигитално общество 5. технологична революция 6. цифровизация 7. нови технологии 8. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123639
 съдържание 

Сист. No: 36917

- 16 -

Цб I 5980 

Стойкова, С.

   Устойчиво развитие на България 2005-2016 = Sustainable Development of Bulgaria 2005-2016 / С. Стойкова, Ф. Денкова, Р. Петрова ; Ред. А. Илкова . - София : Национален статистически институт, 2019 . - 160 с. : с граф. ; 29 см + CD

   Дирекция "Многосекторна статистика и услуги за потребителите" Отдел "Регионална статистика и индикатори за мониторинг"

   ISBN 978-619-155-020-3 


1. Устойчиво развитие 2. Демография - България 
 316.3:502.3(497.2)  + 311:3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. социално-икономическо развитие 3. демографски промени 4. обществено здраве 5. транспорт 6. природни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123646
 съдържание 

Сист. No: 36858

- 17 -

Цб II 90568 

Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 /  Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Икономическа социология", 2018 . - 280 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НП-8/2017. Библиогр. след всеки доклад. Сборника е издаден и на некнижен носител - Сигнатура: CD 246

   ISBN 978-619-232-047-8 


1. Конференция 
 316  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Цб 120000123670, Цб 120000123671
 съдържание 

Сист. No: 36989

- 18 -

Цб II 90647 

Трифонов, Тихомир

   Статистика / Тихомир Трифонов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-18-9 


1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 2. икономическа статистика 3. дескриптивна статистика 4. вероятност 5. статистически анализ на зависимости 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123855
 съдържание 

Сист. No: 37085

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 19 -

Цб II 90567 

Бояджиева, Надя Георгиева

   Русия, НАТО и средата на сигурност след Студената война / Надя Георгиева Бояджиева ; Рец. Христо Василев Георгиев, Николай Димитров Николов ; Худ. на кор. Селма Тодорова ; Ред. Даниела Биланска ; Техн. ред. Ивайло Караджинов : ИК "Даниела Убенова"

   Билблиогр.: под линия Приложения на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-791-168-0 


   Ч. 1. 1989 - 1999. . - 2013 . - 384 с.

 

   


1. Международни отношения 2. Русия 3. НАТО 
 327(470)(0.026.2)  + 327.51(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни отношения 2. външна политика 3. регионална сигурност 4. среда на сигурност 5. Студена война 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. Източна Европа 
Цб 120000123644
 съдържание 

Сист. No: 36860

- 20 -

Цб II 90622 

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи / Георги Любенов Манолов ; Рец. Димитър В. Димитров, Георги Янков ; Ред. Олга Емилова ; Коректор Камелия Алексиева . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2019 . - 481 с. ; 23 см

   Библиогр.: под линия и след всяка глава

   ISBN 978-619-7343-22-9 


1. Политология 
 32.01
Ключови думи: 1. политически системи 2. политология 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000123823, Цб 120000123824, Ф 120000123825, Цб 120000123826, Цб 120000123827
 съдържание 

Сист. No: 37072

- 21 -

Цб II 90226 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I -  /  Състав. и науч. ред. Катя Владимирова ; Рец. Ганчо Ганчев, Снежанка Грозданова ; Консулт. Лилия Станкова, Мария Касърова, Божидар Арсов, Елена Александрова ; Ред. Мая Конова ; Прев. на англ. ез. Виолета Ангелова ; Худ. на кор. Станислава Моралийска-Николова, Даниела Василева ; Граф. дизайн Владимир Марков : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

   

   ISBN 978-954-322-963-5 


   Том III. Миграции и национална идентичност. . - 2019 . - 528 с. : с табл. и граф.

 

   Автори: К. Владимирова, Й. Калчев, А. Накова, И. Илиева, В. Минчев, И. Зарева, В. Ганева-Райчева, М. Маева, С. Ташев, С. Калчева, Е. Александрова, Й. Еролова, П. Стоянова.


1. Миграция - външна 2. Миграция - България 3. Миграция - правна уредба 4. Бежанци - България - Европейски съюз 
 314.7  + 325.25.000.34
Ключови думи: 1. миграция 2. България 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. вътрешна миграция 5. външна миграция 6. бежанци 7. правна уредба 8. демография 9. социален туризъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000123829, Цб 120000123830
 съдържание 

Сист. No: 37142

- 22 -

Цб II 90662 

Скарлатов, Николай

   Мирът - утопия или реалност : Свръхоръжията : основен инструмент на твърдата политика . Гаранция ли са свръхоръжията? / Николай Скарлатов ; Коректор Хриска Бертрова ; Компют. обраб. Любен Козарев ; Оформл. на кор. Марио Йорданов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 276 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-01-0421-6 


1. Военноморски сили - САЩ 2. Военноморски сили - Русия 3. Военноморски сили - Китай 4. Ядрени оръжия 5. НАТО - Русия 6. Въоръжаване - Космос 
 327.57  + 355.02
Ключови думи: 1. военноморски сили 2. авиация 3. сухопътни войски 4. НАТО 5. противовъздушна отбрана (ПВО) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. САЩ 3. Китай 
Цб 120000123883, Ф 120000123884, Ф 120000123885, Цб 120000123886, Цб 120000123887
 съдържание 

Сист. No: 37167

- 23 -

Цб II 90661 

Фукуяма, Франсис

   Идентичност. Борбата за признание и политиката на гнева / Франсис Фукуяма ; Прев. от англ. Юлия Гешакова ; Коректор Габриела Манова ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - София : Изток-Запад, 2019 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0397-4 


1. Либерална демокрация - криза 2. Международна политика 3. Политика на идентичност 
 321.7(0.026.2)  + 323.1
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. идентичност 3. политология 4. национална идентичност 5. интеграция 6. национализъм 7. религия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. САЩ 
За него: 1. Тръмп, Доналд 2. Путин, Владимир 
Цб 120000123873, Ф 120000123874, Ф 120000123875, Ф 120000123876, Ф 120000123877, Цб 120000123878, Ф 120000123879, Ф 120000123880, Ф 120000123881, Ф 120000123882
 съдържание 

Сист. No: 37166

Икономика. Икономически теории

- 24 -

Цб II 90624 

Врачовска, Мария Й.

   Инвестиции / Мария Й. Врачовска ; Рец. Ст. Петров, Д. Врачовски . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 123 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-45-5 


1. Инвестиции 
 330.322  + 336
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен процес 3. чуждестранни инвестиции 4. инвестиционни портфейли 5. инвестиционен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123832
 съдържание 

Сист. No: 37043

- 25 -

Цб II 90638 

Петров, Петър

   История на икономическите учения / Петър Петров, Петър Петков . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 124 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-84-4 


1. Икономически учения 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически учения 2. икономическа мисъл 3. меркантилизъм 4. политическа икономия 5. марксизъм 6. маржиналистка теория 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000123846
 съдържание 

Сист. No: 37067

- 26 -

Цб II 90620 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, 7 декември 2018 г. /  Ред. Олга Емилова ; Коректор Камелия Алексиева ; Предс. на организац. комитет Георги Манолов . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ), 2019 . - 500 с. ; 23 см

   Библиогр.: под линия и след всеки доклад

   ISBN 978-619-7343-24-3 


1. Икономика 2. Сигурност 3. Конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. сигурност 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000123821
 съдържание 

Сист. No: 37070

- 27 -

Цб II 90621 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Докторанти и студенти : Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, 7 декември 2018 г. /  Ред. Олга Емилова ; Коректор Камелия Алексиева ; Предс. на организац. комитет Георги Манолов . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ ; Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ), 2019 . - 252 с. ; 23 см

   Библиогр.: под линия и след всеки доклад

   ISBN 978-619-7343-25-0 


1. Икономика 2. Сигурност 3. Конференция 
 330.131.7  + 061.3
Ключови думи: 1. икономика 2. сигурност 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000123822
 съдържание 

Сист. No: 37075

- 28 -

Цб II 90614 

Goodson, Stephen Mitford

   A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind / Stephen Mitford Goodson . - 4th ed. . - London : Black House Publishing Ltd, march 2019 . - 199 p. : with pic. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-912759-20-0 


1. Икономически теории 2. Банки - история 3. Стопанска история 
 330.8  + 336.71.000.93  + 338 (091)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. банки 3. банкиране 4. стопанска история 5. economic history 6. banks 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 3. История. Биографии. Краезнание 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123810, Цб 120000127182
 съдържание 

Сист. No: 37038

- 29 -

Цб II 90613 

Spitznagel, Mark

   The Dao of Capital. Austrian Investing in a Distorted World / Mark Spitznagel ; Foreword by Ron Paul . - Hoboken, NJ : WILEY, 2013 . - 332 p. : with ill.; fig. ; 23,5 sm

   

   ISBN 978-1-118-34703-4 (hardcover)


1. Икономически теории 2. Капитализъм 
 330.8(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. капитализъм 3. economic history 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000123809
 съдържание 

Сист. No: 37037

Стопанска история

- 30 -

Цб II 90614 

Goodson, Stephen Mitford

   A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind / Stephen Mitford Goodson . - 4th ed. . - London : Black House Publishing Ltd, march 2019 . - 199 p. : with pic. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-912759-20-0 


1. Икономически теории 2. Банки - история 3. Стопанска история 
 330.8  + 336.71.000.93  + 338 (091)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. банки 3. банкиране 4. стопанска история 5. economic history 6. banks 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 3. История. Биографии. Краезнание 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123810, Цб 120000127182
 съдържание 

Сист. No: 37038

Икономикс

- 31 -

Цб II 90640 

Георгиев, Георги Петров

   Управление на риска / Георги Петров Георгиев ; Рец. Мариана Асенова, Бисер Кръстев . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение ; Талант, 2018 (ФАБЕР - В. Търново) . - 125 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-219-7 


1. Управление на риска 
 005.52:005.334  + 330.131.7
Ключови думи: 1. управление на риска 2. корпоративен мениджмънт 3. корпоративен риск 4. пазарен риск 5. операционен риск 6. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000123848
 съдържание 

Сист. No: 37069

- 32 -

Цб II 90650 

Йонова, Иванка

   Макроикономика : Курс лекции / Иванка Йонова ; Рец. П. Иванов, М. Тонев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2015 (ФАБЕР - В. Търново) . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-008-7 


1. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономика 2. икономически растеж 3. икономически цикъл 4. паричен пазар 5. парична политика 6. фискална политика 7. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000123858
 съдържание 

Сист. No: 37088

- 33 -

Цб II 90651 

Йонова, Иванка

   Микроикономика : Курс лекции / Иванка Кирилова Йонова ; Рец. Младен Тонев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2014 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7048-91-9 


1. Микроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. микроикономика 2. пазарно равновесие 3. потребителски избор 4. производство 5. монопол в предлагането 6. пазар на труда 7. печалба 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000123859
 съдържание 

Сист. No: 37089

- 34 -

Цб II 90572 

Томова, Биляна Иванова

   Изкуство и пазар : Цикъл лекции / Биляна Иванова Томова ; Рец. Пано Лулански, Евгения Пенкова . - София : "Образование" ООД, 2003 (Печатница "Славейков") . - 160 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 153-159. Офс. изд.

   ISBN 954-552-035-3 


1. Изкуство - пазар 2. Изкуство - финансиране 3. Култура - финансиране 
 7.010.4.003.1  + 339.13  + 008.003.1
Ключови думи: 1. изкуство 2. култура 3. финансиране 4. пазарна икономика 5. културни организации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Изкуство. Музика. Спорт 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000123647, Цб 120000124416, Цб 120000127656
 съдържание 

Сист. No: 36993

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 35 -

Цб II 90627 

Алексиев, Ивайло

   Управление на човешките ресурси : Лекционен курс / Ивайло Алексиев . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 131 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-81-3 


1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. подбор на персонала 3. човешки ресурси 4. управление 5. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000123835
 съдържание 

Сист. No: 37046

Регионална икономика. Геоикономика.

- 36 -

Цб II 90639 

Марков, Иван

   Регионална икономика : [Учебно пособие] / Иван Марков, Венцислав Статев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-97-4 


1. Регионална икономика 
 332.1
Ключови думи: 1. регионална икономика 2. териториално разпределение 3. регионално развитие 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000123847
 съдържание 

Сист. No: 37068

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 37 -

Цб II 90635 

Асенова, Мариана

   Финансови пазари : [Учебник] / Мариана Асенова ; Рец. Йордан Йорданов, Любомир Георгиев . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 . - 152 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-73-8 


1. Финансов пазар 
 336.76
Ключови думи: 1. финансов пазар 2. паричен пазар 3. ценни книжа 4. капиталов пазар 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123843
 съдържание 

Сист. No: 37063

- 38 -

Цб II 90630 

Василев, Васко

   Банково дело / Васко Василев ; Рец. Огняна Стоичкова, Жельо Вътев ; Техн. кор. Валентин Великов . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2015 (ФАБЕР - В. Търново) . - 168 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-009-4 


1. Банково дело 
 336.71
Ключови думи: 1. банково дело 2. банкови системи 3. централна банка 4. БНБ 5. паричен съвет 6. валутен борд 7. банково кредитиране 8. банков баланс 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123838
 съдържание 

Сист. No: 37049

- 39 -

Цб II 90654 

Василев, Васко

   Финанси : (Избрани лекции) [Учебник] / Васко Василев, Мариана Асенова ; Рец. Жельо Вътев, Йордан Йорданов ; Под общ. и науч. ред. Васко Василев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2013 (ФАБЕР - В. Търново) . - 168 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9498-60-8 


1. Финанси 
 336.1/.5
Ключови думи: 1. финанси 2. пари 3. публични финанси 4. публични приходи 5. данък 6. публични разходи 7. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123862
 съдържание 

Сист. No: 37102

- 40 -

Цб II 90624 

Врачовска, Мария Й.

   Инвестиции / Мария Й. Врачовска ; Рец. Ст. Петров, Д. Врачовски . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 123 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-45-5 


1. Инвестиции 
 330.322  + 336
Ключови думи: 1. инвестиции 2. инвестиционен процес 3. чуждестранни инвестиции 4. инвестиционни портфейли 5. инвестиционен риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123832
 съдържание 

Сист. No: 37043

- 41 -

Цб II 90631 

Георгиев, Георги Петров

   Управление на банковия риск / Георги Петров Георгиев ; Рец. Людмил Петков, Жельо Вътев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 146 с. : с табл.; фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7048-03-2 


1. Банки 2. Кредитен риск 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. банков риск 3. кредитен риск 4. операционен риск 5. пазарен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123839
 съдържание 

Сист. No: 37050

- 42 -

Цб II 90632 

Кръстев, Бисер

   Банков анализ : [Учебник] / Бисер Кръстев ; Рец. Мариана Асенова, Жельо Вътев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 166 с. : с табл.; фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7048-02-5 


1. Банки 2. Търговски банки 
 336.71
Ключови думи: 1. банков анализ 2. банки 3. търговски банки 4. капиталова адекватност на банките 5. банкова дейност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123840
 съдържание 

Сист. No: 37051

- 43 -

Цб II 90571 

Лечева, Ина Атанасова

   Методологични аспекти на предварителния контрол за законосъобразност в публичния сектор / Ина Атанасова Лечева ; Рец. Даниела Петрова Въткова-Милушева, Красимир Йорданов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 178 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 156-164.

   ISBN 978-619-232-184-0 


1. Вътрешен контрол 2. Публичен сектор 
 336.126
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123694, Цб 120000123695, Цб 120000123696, Цб 120000123697, Цб 120000123698, Ф 120000123699, Ф 120000123700, Ф 120000123701, Ф 120000123702, Ф 120000123703, Ф 120000123704, Ф 120000123705, Ф 120000123706, Ф 120000123707, Ф 120000123708, Ф 120000123709, Ф 120000123710, Ф 120000123711, Ф 120000123712, Ф 120000123713, Ф 120000127973, Ф 120000127974, Ф 120000127975, Ф 120000127976, Ф 120000127977, Ф 120000127978, Ф 120000127979, Ф 120000127980, Ф 120000127981, Ф 120000127982, Ф 120000127983, Ф 120000127984, Ф 120000127985, Ф 120000127986, Ф 120000127987, Ф 120000127988, Ф 120000127989, Ф 120000127990, Ф 120000127991, Ф 120000127992
 съдържание 

Сист. No: 36992

- 44 -

Цб II 90655 

Тодорова, Таня Пламенова

   Борси и борсови операции / Таня Пламенова Тодорова ; Рец. Мариана Георгиева Асенова, Бисер Йорданов Кръстев . - Велико Търново : Талант ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2018 (ФАБЕР - В. Търново) . - 151 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-222-7 


1. Борса 2. Финансов пазар 
 336.76
Ключови думи: 1. борси 2. борсови операции 3. пазарна икономика 4. организирани пазари 5. финансови пазари 6. фондова борса 7. стокова борса 8. фючърсна борса 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123863
 съдържание 

Сист. No: 37103

- 45 -

Цб II 90573 

Томова, Биляна Иванова

   Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности / Биляна Иванова Томова ; Рец. Пано Лулански, Лидия Върбанова . - София : АСИ Принт, 2019 . - 170 с. : с табл. и диагр. ; 21 см

   Библиогр. с. 165-170.

   ISBN 978-619-7201-11-6 


1. Култура - финансиране 2. Българска култура - финансиране 3. Културна политика 
 008.003.1
Ключови думи: 1. култура 2. финансиране 3. културна политика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 2. Унгария 3. Литва 
Цб 120000123754, Цб 120000123755, Цб 120000123756, Цб 120000127657, Ф 120000127658, Ф 120000127659, Ф 120000127660, Ф 120000127661, Ф 120000127662, Ф 120000127663, Ф 120000127664, Цб 120000127665, Цб 120000127666
 съдържание 

Сист. No: 36994

- 46 -

Цб II 90633 

Цонкова, Ваня

   Капиталово бюджетиране / Ваня Цонкова ; Рец. Мария Павлова . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 108 с. 7 с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7048-05-6 


1. Финансово управление 2. Инвестиции 
 336.6  + 330.322
Ключови думи: 1. капиталово бюджетиране 2. финансово управление 3. инвестиционни проекти 4. инвестиционен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123841
 съдържание 

Сист. No: 37052

- 47 -

Цб II 90634 

Цонкова, Ваня

   Финансово управление на фирмата / Ваня Цонкова . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2014 . - 136 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7048-93-3 


1. Финансово управление 
 336.6
Ключови думи: 1. финансово управление 2. амортизации 3. инвестиции 4. инвестиционни решения 5. инвестиционни рискове 6. капиталова структура 7. дивидентна политика 8. оборотен капитал 9. краткотрайни активи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123842
 съдържание 

Сист. No: 37061

- 48 -

Цб II 90614 

Goodson, Stephen Mitford

   A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind / Stephen Mitford Goodson . - 4th ed. . - London : Black House Publishing Ltd, march 2019 . - 199 p. : with pic. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-912759-20-0 


1. Икономически теории 2. Банки - история 3. Стопанска история 
 330.8  + 336.71.000.93  + 338 (091)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. банки 3. банкиране 4. стопанска история 5. economic history 6. banks 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 3. История. Биографии. Краезнание 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123810, Цб 120000127182
 съдържание 

Сист. No: 37038

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 49 -

Цб II 90637 

Димитрова, Севдалина

   Теория на счетоводството / Севдалина Димитрова ; Рец. Стефан Петров . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 180 с. 7 с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-43-1 


1. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. теория на счетоводството 3. счетоводна отчетност 4. счетоводни сметки 5. текущо счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000123845
 съдържание 

Сист. No: 37065

- 50 -

Цб II 90649 

Димитрова, Севдалина

   Счетоводство на предприятието : [Учебник] / Севдалина Димитрова ; Рец. Стефан Петров . - 2. изд. . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 220 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-93-6 


1. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. отчитане на приходите 3. отчитане на разходите 4. собствен капитал 5. дълготрайни активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000123857
 съдържание 

Сист. No: 37087

- 51 -

Цб II 90618 

Михайлова, Мариана

   Изследване възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) : [Колективна монография] / Мариана Михайлова и др. ; Рец. Снежана Башева, Михаил Динев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 152 с. : с табл. ; 24 см

   Колективната монография е издадена по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на УНСС по договор НИД НИ 1-1/2015. Библиогр.: под линия и след всяка глава.

   ISBN 978-619-232-154-3 


1. Счетоводство 2. Висше образование 3. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
 657  + 378
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. счетоводство 3. висше образование 4. финансова отчетност 5. финансов мениджмънт 6. одит 7. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000123817, Цб 120000123818, Цб 120000123819
 съдържание 

Сист. No: 37062

- 52 -

Цб II 90579 

Свраков, Антон

   Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни / Антон Свраков ; Рец. Стоян Дурин, Иван Русев . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 560 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 546-559.

   ISBN 978-954-608-265-7 


1. Счетоводно законодателство - България 2. Счетоводно законодателство - история 3. Счетоводно законодателство - Европа 
 657(0.026.2).000.34  + 347.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. история 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123762, Ф 120000123763, Ф 120000123764, Цб 120000123765, Цб 120000123766, Ф 120000123767, Ф 120000123768, Ф 120000123769, Цб 120000123770, Цб 120000123771
 съдържание 

Сист. No: 37000

Управление

- 53 -

Цб II 90636 

Алексиев, Ивайло

   Организационно поведение : Лекционен курс / Ивайло Алексиев . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 144 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-80-6 


1. Организационно поведение 
 005.32
Ключови думи: 1. организационно поведение 2. управление на комуникациите 3. организационна култура 4. мотивация 5. екипна ефективност 6. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123844
 съдържание 

Сист. No: 37064

- 54 -

Цб II 90643 

Ганчев, Антон

   Стандарти и системи за управление / Антон Ганчев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2016 (ФАБЕР - В. Търново) . - 192 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-69-1 


1. Управление на качеството 2. Стандарти 
 005.6  + 006
Ключови думи: 1. стандарти 2. международни стандарти ISO 3. системи за управление 4. управление на качеството 5. системи за управление на качеството 6. вътрешен одит 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123851
 съдържание 

Сист. No: 37074

- 55 -

Цб II 90619 

Дечев, Теодор Данаилов

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингова стратегия и фактор за набирането на човешките ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова Димитрова ; Рец. Радостина Бакърджиева, Теменуга Ракаджийска ; Ред. Олга Емилова ; Коректор Камелия Алексиева . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2018 . - 217 с. ; 23 см

   Библиогр.: под линия Тир.: 310.

   ISBN 978-619-7343-20-5 


1. Корпоративна социална отговорност 2. Управление на организацията 3. Мениджмънт 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. управление на организацията 3. мениджмънт 4. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123820
 съдържание 

Сист. No: 37066

- 56 -

Цб II 90623 

Минчев, Недко

   Основи на управлението / Недко Минчев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-24-0 


1. Управление 2. Мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. управление 2. мениджмънт 3. управленска теория 4. мотивация 5. организационно управление 6. стил на управление 7. управленски решения 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123831
 съдържание 

Сист. No: 37042

- 57 -

Цб II 90652 

Минчев, Недко Ганчев

   Предприемачество / Недко Ганчев Минчев ; Рец. Пенчо Пенчев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 150 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-67-7 


1. Предприемачество 
 658
Ключови думи: 1. предприемачество 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. предприемач 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123860
 съдържание 

Сист. No: 37090

- 58 -

Цб II 90656 

Славянска, Вяра

   Стратегическо управление / Вяра Славянска ; Рец. Евангелий Андронов . - Велико Търново : Талант ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2017 (ФАБЕР - В. Търново) . - 144 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-561-397-5 


1. Стратегически мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. стратегическо управление 2. стратегии 3. организационна среда 4. стратегически цели 5. корпоративна стратегия 6. бизнес стратегии 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123864
 съдържание 

Сист. No: 37104

- 59 -

Цб II 90589 

Bhargava, Rohit

   Non-Obvious 2019 : How To Predict Trends and Win The Future : [Featuring 15 New Business Trends; Whit new analysis of 100 trends] / Rohit Bhargava . - 9th annual ed. . - S. l. : Ideapress Publ., 2019 . - 329 p. ; 23 sm

   Wall Street Journal Best Seller Ama-Berry Book Prize Finalist Winner of 6 International Book Awards

   ISBN 978-1-940858-66-1 


1. Бизнес 2. Управление на организацията 
 005.7  + 65.011.1
Ключови думи: 1. бизнес 2. бизнес мениджмънт 3. управление на организацията 4. успех 5. business 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123781
 съдържание 

Сист. No: 37016

- 60 -

Цб II 90590 

Drescher, Daniel

   Blockchain Basics : A Non-Technical Introduction in 25 Steps / Daniel Drescher ; Techn. review. Laurence Kirk . - Frankfurt am Main : Apress, 2017 . - 255 p. : with fig. ; 23,5 sm

   Printed on acid-free paper

   ISBN 978-1-4842-2603-2 (pbk)


1. Управление 2. Информационни технологии 3. Бизнес 
 004.9  + 005.7
Ключови думи: 1. blockchain 2. Big Data 3. business 4. бизнес 5. информационни технологии 6. управление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123782
 съдържание 

Сист. No: 37018

- 61 -

Цб I 5982 

Laudon, Kenneth C.

   Management Information Systems. Managing the Digital Firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon . - 15th ed. ; Global ed. . - Harlow, England etc. : PEARSON, 2018 . - 649 p. : with color. ill.; fig. ; 28 sm

   

   ISBN 978-1-292-21175-6 (pbk)


1. Управленски информационни системи 2. Информационни системи - бизнес 3. Информационна инфраструктура 
 004.9  + 005.591.6
Ключови думи: 1. управленски информационни системи (УИС) 2. management information systems 3. бизнес информационни системи 4. информационна инфраструктура 5. бизнес интелигентни системи (БИС) 6. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123793
 съдържание 

Сист. No: 37025

- 62 -

Цб II 90597 

Low, Sui Pheng

   Project Quality Management : Critical Success Factors for Buildings / Sui Pheng Low, Joy Ong . - Heidelberg etc. : Springer, 2014 . - 186 p. : with color. fig.; tabl. ; 24 sm

   

   ISBN 978-981-10-1245-7 (pbk)


1. Управление на качеството 
 005.6
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. quality management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123790
 съдържание 

Сист. No: 37001

- 63 -

Цб II 90591 

Mougayar, William

   The Business Blockchain : Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology / William Mougayar ; Foreword by Vitalik Buterin . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2016 . - 180 p. ; 22,5 sm

   

   ISBN 978-1-119-30031-1 (cloth)


1. Бизнес 2. Информационни технологии 
 004.9(0.026.2)  + 65.011.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. blockchain 2. business 3. бизнес 4. информационни технологии 5. интернет технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123783
 съдържание 

Сист. No: 37019

- 64 -

Цб II 90588 

Ramadan, Al

   Play Bigger. How Rebels and Innovators Create New Categories and Dominate Markets / Al Ramadan et al. . - London : PIATKUS, 2016 . - 254 p. ; 23, 5 sm

   

   ISBN 978-0-349-41136-1 


1. Бизнес 2. Управление на организацията 3. Успех 
 005.7  + 65.011.1
Ключови думи: 1. бизнес 2. управление 3. бизнес мениджмънт 4. успех 5. business 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000123780
 съдържание 

Сист. No: 37014

- 65 -

Цб II 90592 

Rogers, David L.

   The Digital Transformation Playbook : Rethink Your Business for the Digital Age / David L. Rogers . - New York etc. : Columbia Business School Publishing, 2016 . - 278 p. ; 23,5 sm

   Incl. bibliographical references and index Printed on permanent and durable acid-free paper

   ISBN 978-0-231-17544-9 (cloth : alk. paper)


1. Информационни технологии 2. Управление 3. Иновации 
 004(0.026.2)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. мениджмънт 3. управление 4. иновации 5. дигитална епоха 6. digital technologies 7. information technology management 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123784
 съдържание 

Сист. No: 37021

- 66 -

Цб II 90608 

Shenoy, Dinesh

   Problems and Solutions in Inventory Management / Dinesh Shenoy, Roberto Rosas . - Cham, Switzerland : Springer, 2018 . - 283 p. : with fig. ; 24 sm

   Orig. title: Problems & Solutions in Inventort Management

   ISBN 978-3-319-65695-3 (hbk)


1. Управление на запасите 
 658.7(0.026.2)  + 005.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. управление на запасите 2. inventory management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Цб 120000123803
 съдържание 

Сист. No: 37030

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 67 -

Цб II 90653 

Минчев, Недко Ганчев

   Планиране и прогнозиране / Недко Ганчев Минчев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2014 . - 156 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-9498-36-3 


1. Планиране и прогнозиране 
 332.14
Ключови думи: 1. планиране 2. прогнозиране 3. планиране на продажбите 4. планиране на персонала 5. стратегическо планиране 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000123861
 съдържание 

Сист. No: 37099

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 68 -

Цб II 90642 

Иванова, Марияна

   Агроекология / Марияна Иванова, Димитър Якимов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2015 (ФАБЕР - В. Търново) . - 176 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-85-1 


1. Агроекология 
 574  + 631.58
Ключови думи: 1. агроекология 2. агроекосистеми 3. агроклимат 4. земеделие 5. биоразнообразие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000123850
 съдържание 

Сист. No: 37073

- 69 -

Цб II 90628 

Йонкова, Горяна

   Животновъдни технологии / Горяна Йонкова, Александрина Ганчева . - Велико Търново : Талант ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2017 (ФАБЕР - В. Търново) . - 176 с. : със сн.; фиг.; табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-182-4 


1. Животновъдство 
 636
Ключови думи: 1. животновъдство 2. животновъдно производство 3. говедовъдство 4. овцевъдство 5. свиневъдство 6. птицевъдство 7. мляко и млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000123836
 съдържание 

Сист. No: 37047

- 70 -

Цб II 90629 

Суванджиев, Марин С.

   Растениевъдни технологии / Марин С. Суванджиев . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2015 (ФАБЕР - В. Търново) . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-007-0 


1. Растениевъдство 
 633/635
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. зърнени култури 3. маслодайна култура 4. овощни насаждения 5. лозови насаждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000123837
 съдържание 

Сист. No: 37048

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 71 -

Цб II 90658 

Банабакова, Ваня

   Стопанска логистика / Ваня Банабакова ; Рец. Илиан Лилов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2012 (ФАБЕР - В. Търново) . - 143 с. ; 20 см

   Библиог. под линия

   ISBN 978-954-9498-49-3 


1. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. стопанска логистика 2. логистика 3. логистични системи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123866
 съдържание 

Сист. No: 37106

- 72 -

Цб II 90609 

Burt, David N.

   Proactive Purchasing in the Supply Chain : The Key to World-Class Procurement / David N. Burt, Sheila D. Petcavage, Richard L. Pinkerton . - New York etc. : McGraw-Hill, 2012 . - 736 p. : with fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-0-07-177061-3 


1. Логистика 2. Supply chain management 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123805
 съдържание 

Сист. No: 37032

- 73 -

Цб II 90606 

Cecere, Lora M.

   Supply Chain Metrics That Matter / Lora M. Cecere . - Hoboken, NJ : WILEY, 2015 . - 381 p. : with fig.; tabl. . -  (Wiley Corporate F&A Series)

   On the cover: Smashing through. Unleashing the power of the supply chain to improve corporate performance

   ISBN 978-1-118-85811-0 (hardcover)


1. Логистика 2. Supply chain management 3. Верига на доставки 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123801
 съдържание 

Сист. No: 37026

- 74 -

Цб II 90602 

Chopra, Sunil

   Supply Chain Management : Strategy, Planning, and Operation / Sunil Chopra . - 7th ed. ; Global ed. . - Harlow, England etc. : PEARSON, 2019 . - 528 p. : with tabl. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-292-25789-1 (pbk)


1. Верига на доставки 2. Supply chain management 3. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. supply chain management 3. логистика 4. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123796
 съдържание 

Сист. No: 37022

- 75 -

Цб II 90605 

Christopher, Martin

   Logistics and Supply Chain Management / Martin Christopher . - 5th ed. . - Harlow, England etc. : PEARSON ; Financial Times Publishing, 2016 . - 310 p. : with fig. ; 23,5 sm

   Orig. title: Logistics & Supply Chain Management

   ISBN 978-1-292-08379-7 (pbk)


1. Логистика 2. Supply chain management 3. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123800
 съдържание 

Сист. No: 37024

- 76 -

Цб II 90607 

City Logistics: Modelling, Planning and Evaluation  /  Ed. by Eiichi Taniguchi . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2015 . - 198 p. : with fig.; tabl. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-1-138-06023-4 (pbk)


1. Логистика 2. Logistics 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. интелигентни транспортни системи (ИТС) 3. градове 4. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123802
 съдържание 

Сист. No: 37028

- 77 -

Цб II 90593 

Ferguson, Mark E.

   Closed-Loop Supply Chains : New Developments to Improve the Sustainability of Business Practices / Mark E. Ferguson, Gilvan C. Souza . - Boca Raton, Fl : CRC Press Taylor & Francis Group, 2010 . - 239 p. : with fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-4200-9525-8 (hardback)


1. Supply chain management 2. Верига на доставки 3. Логистика 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. supply chain management 2. верига на доставките 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123786
 съдържание 

Сист. No: 37013

- 78 -

Цб II 90601 

Gattorna, John

   Dynamic Supply Chains : How to Design, Build and Manage People-Centric Value Networks / John Gattorna ; Foreword by Annette K. Clayton . - 3rd ed. . - Harlow, England etc. : PEARSON ; Financial Times Publishing, 2015 . - 614 p. : with fig. ; 22 sm

   Incl. bibliogr. references and index

   ISBN 978-1-292-01681-8 (print)


1. Логистика 2. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. верига на доставките 3. business logistics 4. supply chain management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123795
 съдържание 

Сист. No: 37035

- 79 -

Цб II 90603 

Hsuan, Juliana

   Managing the Global Supply Chain / Juliana Hsuan et al. . - 4th ed. . - Frederiksberg : CBS Press, 2015 . - 427 p. : with fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-87-630-0325-4 (pbk)


1. Верига на доставки 2. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. логистика 3. supply chain management 4. logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123797
 съдържание 

Сист. No: 37020

- 80 -

Цб II 90610 

Johnsen, Thomas E.

   Purchasing and Supply Chain Management : A Sustainability Perspective / Thomas E. Johnsen, Mickey Howard, Joe Miemczyk ; Foreword by Paul Gardner . - 2nd ed. . - London etc. : Routledge Taylor & Francis Group, 2019 . - 408 p. : with fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-1-138-06476-8 (pbk)


1. Логистика 2. Supply chain management 3. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. верига на доставките 4. управление на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123806
 съдържание 

Сист. No: 37033

- 81 -

Цб II 90598 

Keller, Scott B.

   The Definitive Guide to Warehousing : Managing the Storage and Handling of Materials and Products in the Supply Chain / Scott B. Keller, Brian C. Keller . - New Jersey : PEARSON, 2014 . - 277 p. : with pic.; fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-13-344890-0 (hardback)


1. Supply chain management 2. Логистика 3. Верига на доставки 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. supply chain management 2. логистика 3. верига на доставките 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123791
 съдържание 

Сист. No: 37029

- 82 -

Цб II 90604 

Myerson, Paul A.

   Supply Chain and Logistics Management Made Easy : Methods and Applications for Planning, Operations, Integration, Control and Improvement, and Network Design / Paul A. Myerson . - Old Tappan, NJ : Pearson Education, Inc., 2015 . - 334 p. : with fig., tabl. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-13-399334-9 (hbk)


1. Supply chain management 2. Logistics 3. Верига на доставки 4. Логистика 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. supply chain management 2. logistics 3. верига на доставките 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123799
 съдържание 

Сист. No: 37015

- 83 -

Цб II 90595 

Pienaar, Wessel J.

   Business Logistics Management / Wessel J. Pienaar, John J. Vogt . - 5th ed. . - Cape Town : Oxford University Press, 2018 . - 560 p. : with fig.; tabl. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-1-904-1566-2 (pbk)


1. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. logistics management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123788
 съдържание 

Сист. No: 37004

- 84 -

Цб I 5981 

Price, Philip M.

   Warehouse Management and Inventory Control / Philip M. Price, Natalie J. Harrison . - 2nd ed. . - S. l. : Access Education Press, 2015 . - 265 p. : with fig.; tabl. ; 28 sm

   Orig. title: Warehouse Management & Inventory Control

   ISBN 978-1-934231-04-3 


1. Логистика 2. Управление на запасите 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. складови записи 3. контрол 4. управление на запасите 5. inventory management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123804
 съдържание 

Сист. No: 37031

- 85 -

Цб II 90596 

Quality Management in Reverse Logistics  : A Broad Look on Quality Issues and Their Interaction with Closed-Loop Supply Chains /  Ed. Yiannis Nikolaidis . - London etc. : Springer, 2013 . - 158 p. : with fig., pic. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-4471-5938-4 (pbk)


1. Supply chain management 2. Верига на доставки 3. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. supply chain management 2. верига на доставките 3. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123789
 съдържание 

Сист. No: 37003

- 86 -

Цб II 90612 

Responsible Manufacturing  : Issues Pertaining to Sustainability /  Ed. by Ammar Y. Alqahtani et al. . - Boca Raton etc. : CRC Press Taylor & Francis Group, 2019 . - 413 p. : with fig. ; 24 sm

   Incl.: bibliographic references and index

   ISBN 978-0-8153-7507-4 (hardback)


1. Логистика 2. Supply chain management 
 658.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. производство 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123808
 съдържание 

Сист. No: 37036

- 87 -

Цб II 90594 

Reverse Logistics. Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains  /  Ed. Rommert Dekker et al. . - Berlin etc. : Springer, 2004 . - 436 p. : with 76 fig.; 34 tabl. ; 24 sm

   

   ISBN 978-3-642-07380-9 (pbk)


1. Supply chain management 2. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. supply chain management 2. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123787
 съдържание 

Сист. No: 37011

- 88 -

Цб II 90599 

Richards, Gwynne

   Warehouse Management. A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse / Gwynne Richards . - 3rd ed. . - London etc. : Kogan Page, 2018 . - 513 p. : with pic.; tabl.; fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-7494-7977-0 (pbk)


1. Warehouse management 2. Управление на складове 3. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. управление на складове 2. логистика 3. warehouse management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123792
 съдържание 

Сист. No: 37027

- 89 -

Цб I 5983 

Ross, David Frederick

   Distributin Planning and Control. Managing in the Era of Supply Chain Management / David Frederick Ross . - 3rd ed. . - New York etc. : Springer, 2015 . - 915 p. : with fig., tabl. ; 26 sm

   

   ISBN 978-1-4899-7727-4 (pbk)


1. Supply chain management 2. Верига на доставки 3. Дистрибуция 4. Логистика 
 658.7
Ключови думи: 1. supply chain management 2. верига на доставките 3. дистрибуция 4. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123798
 съдържание 

Сист. No: 37017

- 90 -

Цб II 90608 

Shenoy, Dinesh

   Problems and Solutions in Inventory Management / Dinesh Shenoy, Roberto Rosas . - Cham, Switzerland : Springer, 2018 . - 283 p. : with fig. ; 24 sm

   Orig. title: Problems & Solutions in Inventort Management

   ISBN 978-3-319-65695-3 (hbk)


1. Управление на запасите 
 658.7(0.026.2)  + 005.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. управление на запасите 2. inventory management 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Цб 120000123803
 съдържание 

Сист. No: 37030

- 91 -

Цб II 90611 

Weetman, Catherine

   A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains : Repair, remake, redesign, rethink / Catherine Weetman . - London etc. : Kogan Page, 2017 . - 398 p. : with fig. ; 23,5 sm

   Incl.: bibliographical references and index

   ISBN 978-0-7494-7675-5 


1. Логистика 2. Supply chain management 3. Верига на доставки 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. business logistics 3. верига на доставките 4. кръгова икономика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000123807
 съдържание 

Сист. No: 37034

Туризъм

- 92 -

Цб II 90617 

Многообразието на туризма в научното познание  : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти /  Отг. ред. Еленита Великова . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Икономика на туризма" ; Сектор "Студентско научно творчество", 2019 . - 160 с. : с граф. , сн. ; 23,5 см

   

   ISBN  ISSN - 1314-4480


1. Туризъм 2. Културен туризъм 3. Медицински конгресен туризъм 4. Здравен туризъм 5. Конференция 
 338.48  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. културен туризъм 3. медицински туризъм 4. хазартен туризъм 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123814, Цб 120000123815, Цб 120000123816
 съдържание 

Сист. No: 37060

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 93 -

Цб II 90587 

Brunson, Russell

   Dotcom Secrets. The Underground Playbook for Growing Your Company Online / Russell Brunson ; Foreword by Dan S. Kennedy ; Illustr. by Vlad Babich . - New York : Morgan James Publishing, 2015 . - 255 p. : ill. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-63047-477-5 (paperback)


1. Онлайн бизнес 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000123779
 съдържание 

Сист. No: 37012

- 94 -

Цб II 90600 

Larsson, Tanner

   Ecommerce Evolved. The Essential Playbook to Build, Grow and Scale A Successful Ecommerce Business / Tanner Larsson ; Illustr. by Carla Giampapa . - Reno, Nevada : Build Grow Scale (BGS), 2016 . - 311 p. : with fig. ; 22 sm

   

   ISBN 978-1534619340 


1. Електронна търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. ecommerce 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000123794
 съдържание 

Сист. No: 37023

Право

- 95 -

Цб II 90566 

История на Българската държава и право  : Извори : 680 - 1944 /  Състав. Петър Петров, Гълъбина Петрова . - 4. прераб. изд. . - София : Албатрос, 2007 . - 456 с. ; 23,5 см

   Учебно помагало, одобрено от МОН

   ISBN 978-954-751-083-8 


1. История на България 2. Право - история 
 340.1
Ключови думи: 1. право 2. история на България 3. история на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123643
 съдържание 

Сист. No: 36928

- 96 -

Цб II 90226 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I -  /  Състав. и науч. ред. Катя Владимирова ; Рец. Ганчо Ганчев, Снежанка Грозданова ; Консулт. Лилия Станкова, Мария Касърова, Божидар Арсов, Елена Александрова ; Ред. Мая Конова ; Прев. на англ. ез. Виолета Ангелова ; Худ. на кор. Станислава Моралийска-Николова, Даниела Василева ; Граф. дизайн Владимир Марков : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

   

   ISBN 978-954-322-963-5 


   Том III. Миграции и национална идентичност. . - 2019 . - 528 с. : с табл. и граф.

 

   Автори: К. Владимирова, Й. Калчев, А. Накова, И. Илиева, В. Минчев, И. Зарева, В. Ганева-Райчева, М. Маева, С. Ташев, С. Калчева, Е. Александрова, Й. Еролова, П. Стоянова.


1. Миграция - външна 2. Миграция - България 3. Миграция - правна уредба 4. Бежанци - България - Европейски съюз 
 314.7  + 325.25.000.34
Ключови думи: 1. миграция 2. България 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. вътрешна миграция 5. външна миграция 6. бежанци 7. правна уредба 8. демография 9. социален туризъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000123829, Цб 120000123830
 съдържание 

Сист. No: 37142

- 97 -

Цб II 90579 

Свраков, Антон

   Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни / Антон Свраков ; Рец. Стоян Дурин, Иван Русев . - София : Труд и право, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 560 с. ; 22 см

   Библиогр. с. 546-559.

   ISBN 978-954-608-265-7 


1. Счетоводно законодателство - България 2. Счетоводно законодателство - история 3. Счетоводно законодателство - Европа 
 657(0.026.2).000.34  + 347.72(0.026.2)
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. история 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123762, Ф 120000123763, Ф 120000123764, Цб 120000123765, Цб 120000123766, Ф 120000123767, Ф 120000123768, Ф 120000123769, Цб 120000123770, Цб 120000123771
 съдържание 

Сист. No: 37000

- 98 -

Цб II 90644 

Стефанов, Георги

   Основи на правото / Георги Стефанов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 195 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-13-4 


1. Право 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. вещно право 3. облигационно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123852
 съдържание 

Сист. No: 37076

- 99 -

Цб II 90646 

Стефанов, Георги

   Търговско право / Георги Стефанов . - Велико Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-27-1 


1. Търговско право 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 2. търговци 3. търговско предприятие 4. търговска фирма 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123854
 съдържание 

Сист. No: 37084

- 100 -

Цб II 90586 

Biscardi, Arnaldo

   Scritti di diritto greco / Arnaldo Biscardi ; Ред. Eva Cantarella, Alberto Maffi . - Milano : Dott. A. Giuffre Editore ; Universita Degli Studi di Milano ; Facolta di Giurisprudenza, 1999 . - 298 p. ; 24 cm . -  (Pubblicazioni Dell`Instituto di Diritto Romano ; 34)

   

   ISBN 88-14-07716-9 


1. Гръцко право 2. Римско право 
 34(495)  + 34(37)
Ключови думи: 1. право 2. Древна Гърция 3. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123778
 съдържание 

Сист. No: 37010

- 101 -

Цб II 90585 

Cursi, Maria Floriana

   Iniuria Cum Damno : Antigiuridicita e colpevolezza nella storia del danno Aquiliano / Maria Floriana Cursi . - Milano : Dott. A. Giuffre Editore ; Universita Degli Studi di Teramo ; Facolta di Giurisprudenza, 2002 . - 308 p. ; 24 cm . -  (Collana di Facolta - Nuova serie ; 9)

   

   ISBN 88-14-09762-3 


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123777
 съдържание 

Сист. No: 37009

- 102 -

Цб II 90583 

Ferretti, Paolo

   Complicita e furto nel diritto romano / Paolo Ferretti . - Milano : Dott. A. Giuffre Editore ; Universita di Trieste, 2005 . - 370 p. ; 24 cm . -  (Pubblicazioni Della Facolta di Giurisprudenza Della Universita di Trieste ; 57)

   

   ISBN 88-14-12038-2 


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123775
 съдържание 

Сист. No: 37007

- 103 -

Цб II 90584 

Fiori, Roberto

   Ea Res Agatur : I due modelli del processo formulare repubblicano / Roberto Fiori . - Milano : Dott. A. Giuffre Editore ; Universita Degli Studi di Brescia, 2003 . - 260 p. ; 24 cm . -  (Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche Dell`Universita Degli Studi di Brescia)

   

   ISBN 88-14-10519-7 


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123776
 съдържание 

Сист. No: 37008

- 104 -

Цб II 90581 

IVRA : rivista internazionale di diritto romano e antico : LXVI  : Jovene Editore

   

   ISBN  ISSN - 0021-3241


   LXVI . - 2018 . - 841 p.

 

   


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123773
 съдържание 

Сист. No: 37005

- 105 -

Цб II 90580 

Masi Doria, Carla

   Poesia e diritto romano / Carla Masi Doria . - Napoli : Jovene Editore, 2018 . - 150 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-88-243-2587-5 


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123772
 съдържание 

Сист. No: 37002

- 106 -

Цб II 90582 

Petrucci, Aldo

   Mensam exercere : studi sull`impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - meta del III secolo d. C.) / Aldo Petrucci . - Napoli : Jovene Editore ; Universita di Roma "La Sapienza", 1991 . - 424 p. ; 23.5 cm . -  (Pubblicazioni Dell`Instituto di Diritto Romano e dei Diritti Dell'Oriente Mediterraneo ; LXX)

   Проучвания на римските финансови фирми (II в. Пр. Хр. - средата на ІІІ в.)

   ISBN 88-243-0912-7 


1. Римско право 
 34(37)
Ключови думи: 1. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123774
 съдържание 

Сист. No: 37006

Обществено управление. Публична администрация

- 107 -

Цб II 90571 

Лечева, Ина Атанасова

   Методологични аспекти на предварителния контрол за законосъобразност в публичния сектор / Ина Атанасова Лечева ; Рец. Даниела Петрова Въткова-Милушева, Красимир Йорданов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 178 с. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 156-164.

   ISBN 978-619-232-184-0 


1. Вътрешен контрол 2. Публичен сектор 
 336.126
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123694, Цб 120000123695, Цб 120000123696, Цб 120000123697, Цб 120000123698, Ф 120000123699, Ф 120000123700, Ф 120000123701, Ф 120000123702, Ф 120000123703, Ф 120000123704, Ф 120000123705, Ф 120000123706, Ф 120000123707, Ф 120000123708, Ф 120000123709, Ф 120000123710, Ф 120000123711, Ф 120000123712, Ф 120000123713, Ф 120000127973, Ф 120000127974, Ф 120000127975, Ф 120000127976, Ф 120000127977, Ф 120000127978, Ф 120000127979, Ф 120000127980, Ф 120000127981, Ф 120000127982, Ф 120000127983, Ф 120000127984, Ф 120000127985, Ф 120000127986, Ф 120000127987, Ф 120000127988, Ф 120000127989, Ф 120000127990, Ф 120000127991, Ф 120000127992
 съдържание 

Сист. No: 36992

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 108 -

Цб II 90662 

Скарлатов, Николай

   Мирът - утопия или реалност : Свръхоръжията : основен инструмент на твърдата политика . Гаранция ли са свръхоръжията? / Николай Скарлатов ; Коректор Хриска Бертрова ; Компют. обраб. Любен Козарев ; Оформл. на кор. Марио Йорданов . - София : Изток-Запад, 2019 . - 276 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-01-0421-6 


1. Военноморски сили - САЩ 2. Военноморски сили - Русия 3. Военноморски сили - Китай 4. Ядрени оръжия 5. НАТО - Русия 6. Въоръжаване - Космос 
 327.57  + 355.02
Ключови думи: 1. военноморски сили 2. авиация 3. сухопътни войски 4. НАТО 5. противовъздушна отбрана (ПВО) 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. САЩ 3. Китай 
Цб 120000123883, Ф 120000123884, Ф 120000123885, Цб 120000123886, Цб 120000123887
 съдържание 

Сист. No: 37167

Образование

- 109 -

Цб II 90618 

Михайлова, Мариана

   Изследване възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) : [Колективна монография] / Мариана Михайлова и др. ; Рец. Снежана Башева, Михаил Динев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 152 с. : с табл. ; 24 см

   Колективната монография е издадена по проект, финансиран от Фонд "Научни изследвания" на УНСС по договор НИД НИ 1-1/2015. Библиогр.: под линия и след всяка глава.

   ISBN 978-619-232-154-3 


1. Счетоводство 2. Висше образование 3. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
 657  + 378
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. счетоводство 3. висше образование 4. финансова отчетност 5. финансов мениджмънт 6. одит 7. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000123817, Цб 120000123818, Цб 120000123819
 съдържание 

Сист. No: 37062

- 110 -

Цб II 90568 

Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 /  Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Катедра "Икономическа социология", 2018 . - 280 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа резултати от научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НП-8/2017. Библиогр. след всеки доклад. Сборника е издаден и на некнижен носител - Сигнатура: CD 246

   ISBN 978-619-232-047-8 


1. Конференция 
 316  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
Цб 120000123670, Цб 120000123671
 съдържание 

Сист. No: 36989

Етнология. Нрави. Обичаи

- 111 -

Цб II 90659 

Айкелман, Дейл Ф.

   Близкият Изток и Централна Азия. Антропологически подход / Дейл Ф. Айкелман ; Прев. от англ. Стоян Доклев ; Под ред. на Галина Евстатиева ; С предисл. Симеон Евстатиев . - София : Изток-Запад, 2019 . - 496 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0367-7 


1. Близкият Изток и Централна Азия - антропология 2. Ислям 
 572(5-011)(5)  + 297
Ключови думи: 1. антропология 2. Близък Изток 3. Азия 4. ислям 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Близък Изток 2. Централна Азия 
Цб 120000123867, Цб 120000123868, Цб 120000123869
 съдържание 

Сист. No: 37163

Математика. Естествени науки

- 112 -

Цб II 90626 

Трифонов, Тихомир

   Математика / Тихомир Трифонов . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2011 (ФАБЕР - В. Търново) . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9498-08-0 


1. Математика 
 51
Ключови думи: 1. математика 2. линейно уравнение 3. вероятност 4. лихвени изчисления 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000123834
 съдържание 

Сист. No: 37045

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 113 -

Цб II 90565 

Рибов, Манол

   В ерата на дигиталните технологии : [Монография] / Манол Рибов ; Рец. М. Петров, Ст. Христов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 480 с. ; 23,3 см . -  (Технологии. Икономика. Образование)

   Библиогр.: под линия

   ISBN 978-619-239-114-0 


1. Дигитално общество 2. Дигитално поколение 3. Дигитална среда 4. Дигитална икономика 
 004.5  + 316.422
Ключови думи: 1. дигитална среда 2. дигитални технологии 3. дигитално поколение 4. дигитално общество 5. технологична революция 6. цифровизация 7. нови технологии 8. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000123639
 съдържание 

Сист. No: 36917

- 114 -

Цб II 90657 

Цветков, Константин

   Управленски информационни системи : [Учебно пособие] / Константин Цветков . - Велико Търново : Талант ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2017 (ФАБЕР - В. Търново) . - 132 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-203-188-6 


1. Управленски информационни системи 2. Управление 3. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. управленски информационни системи (УИС) 2. информационни технологии 3. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000123865
 съдържание 

Сист. No: 37105

- 115 -

Цб II 90625 

Цветков, Константин Стойчев

   Информатика : (Теория. Текстообработка и Таблици с LibreOffice) [Учебник] / Константин Стойчев Цветков ; Рец. Найден Ненков, Иван С. Иванов . - Велико Търново : Фабер ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2013 . - 130 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-897-0 


1. Информатика 
 004.4
Ключови думи: 1. информатика 2. компютърна архитектура 3. компютърни мрежи 4. операционни системи 5. текстообработка 6. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000123833
 съдържание 

Сист. No: 37044

- 116 -

Цб II 90641 

Цветков, Константин Стойчев

   Информационни системи и технологии : (Теория. Презентации с Libre Office) [Учебник] / Константин Стойчев Цветков ; Рец. Найден Вълков Ненков . - Велико Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив ; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ; Център за дистанционно обучение, 2015 (ФАБЕР - В. Търново) . - 124 с. 7 с табл.; диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0075-4 


1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информационни системи 2. информационни технологии 3. информатика 4. бази данни 5. мрежи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000123849
 съдържание 

Сист. No: 37071

- 117 -

Цб II 90587 

Brunson, Russell

   Dotcom Secrets. The Underground Playbook for Growing Your Company Online / Russell Brunson ; Foreword by Dan S. Kennedy ; Illustr. by Vlad Babich . - New York : Morgan James Publishing, 2015 . - 255 p. : ill. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-63047-477-5 (paperback)


1. Онлайн бизнес 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000123779
 съдържание 

Сист. No: 37012

- 118 -

Цб II 90590 

Drescher, Daniel

   Blockchain Basics : A Non-Technical Introduction in 25 Steps / Daniel Drescher ; Techn. review. Laurence Kirk . - Frankfurt am Main : Apress, 2017 . - 255 p. : with fig. ; 23,5 sm

   Printed on acid-free paper

   ISBN 978-1-4842-2603-2 (pbk)


1. Управление 2. Информационни технологии 3. Бизнес 
 004.9  + 005.7
Ключови думи: 1. blockchain 2. Big Data 3. business 4. бизнес 5. информационни технологии 6. управление 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123782
 съдържание 

Сист. No: 37018

- 119 -

Цб II 90600 

Larsson, Tanner

   Ecommerce Evolved. The Essential Playbook to Build, Grow and Scale A Successful Ecommerce Business / Tanner Larsson ; Illustr. by Carla Giampapa . - Reno, Nevada : Build Grow Scale (BGS), 2016 . - 311 p. : with fig. ; 22 sm

   

   ISBN 978-1534619340 


1. Електронна търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. ecommerce 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000123794
 съдържание 

Сист. No: 37023

- 120 -

Цб I 5982 

Laudon, Kenneth C.

   Management Information Systems. Managing the Digital Firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon . - 15th ed. ; Global ed. . - Harlow, England etc. : PEARSON, 2018 . - 649 p. : with color. ill.; fig. ; 28 sm

   

   ISBN 978-1-292-21175-6 (pbk)


1. Управленски информационни системи 2. Информационни системи - бизнес 3. Информационна инфраструктура 
 004.9  + 005.591.6
Ключови думи: 1. управленски информационни системи (УИС) 2. management information systems 3. бизнес информационни системи 4. информационна инфраструктура 5. бизнес интелигентни системи (БИС) 6. електронна търговия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123793
 съдържание 

Сист. No: 37025

- 121 -

Цб II 90591 

Mougayar, William

   The Business Blockchain : Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology / William Mougayar ; Foreword by Vitalik Buterin . - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2016 . - 180 p. ; 22,5 sm

   

   ISBN 978-1-119-30031-1 (cloth)


1. Бизнес 2. Информационни технологии 
 004.9(0.026.2)  + 65.011.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. blockchain 2. business 3. бизнес 4. информационни технологии 5. интернет технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123783
 съдържание 

Сист. No: 37019

- 122 -

Цб II 90592 

Rogers, David L.

   The Digital Transformation Playbook : Rethink Your Business for the Digital Age / David L. Rogers . - New York etc. : Columbia Business School Publishing, 2016 . - 278 p. ; 23,5 sm

   Incl. bibliographical references and index Printed on permanent and durable acid-free paper

   ISBN 978-0-231-17544-9 (cloth : alk. paper)


1. Информационни технологии 2. Управление 3. Иновации 
 004(0.026.2)
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. мениджмънт 3. управление 4. иновации 5. дигитална епоха 6. digital technologies 7. information technology management 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000123784
 съдържание 

Сист. No: 37021

Изкуство. Музика. Спорт

- 123 -

Цб II 90569 

Пепеланова, Розалина

   Изкуството - дете капризно и жестоко : Разкази за художниците / Розалина Пепеланова ; Худ. оформ. на кор. Камея Груп ЕООД ; Предпечат Маргарита Спасова . - София : Камея Груп, 2017 . - 360 с. : с портр., ил., [40] с. цв. ил. ; 23,5 см

   С автограф. За корицата е използвана картина на Христина Петрова "Бряг". Библиогр.: с. 125.

   ISBN 978-619-7084-39-9 


1. История на изкуството 2. Художници - биографии 
 7.010.4(0.025.2)(092)  + 75  + 92
Ключови думи: 1. история на изкуството 2. художници 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000123673
 съдържание 

Сист. No: 36990

- 124 -

Цб II 90572 

Томова, Биляна Иванова

   Изкуство и пазар : Цикъл лекции / Биляна Иванова Томова ; Рец. Пано Лулански, Евгения Пенкова . - София : "Образование" ООД, 2003 (Печатница "Славейков") . - 160 с. : с табл. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 153-159. Офс. изд.

   ISBN 954-552-035-3 


1. Изкуство - пазар 2. Изкуство - финансиране 3. Култура - финансиране 
 7.010.4.003.1  + 339.13  + 008.003.1
Ключови думи: 1. изкуство 2. култура 3. финансиране 4. пазарна икономика 5. културни организации 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Изкуство. Музика. Спорт 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000123647, Цб 120000124416, Цб 120000127656
 съдържание 

Сист. No: 36993

- 125 -

Цб II 90574 

Bulgarian Cinema 2012  : Facts / Figures / Trends /  Complied by Alexander Donev, Bilyana Tomova, Diana Andreeva et al. ; Ed. Stanislav Stanev, Kamen Balkanski ; Transl. Milena Lilova . - София : Bulgarian National Film Centre ; Media Desk - Bulgaria, 2012 . - 64 p. : with tabl. ; 21 sm

   


1. Кино - България 
 778.5  + 791.44
Ключови думи: 1. кино 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123757
 съдържание 

Сист. No: 36995

- 126 -

Цб II 90575 

Bulgarian Cinema 2013  : Facts / Figures / Trends /  Complied by Alexander Donev, Bilyana Tomova, Diana Andreeva et al. ; Ed. Stanislav Stanev, Kamen Balkanski ; Transl. Milena Lilova, Lilly Babulkova . - София : Bulgarian National Film Centre ; Media Desk - Bulgaria, 2013 . - 76 p. : with tabl. ; 21 sm

   


1. Кино - България 
 778.5  + 791.44
Ключови думи: 1. кино 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123758
 съдържание 

Сист. No: 36996

- 127 -

Цб II 90576 

Bulgarian Cinema 2014  : Facts / Figures / Trends /  Complied by Alexander Donev, Bilyana Tomova, Diana Andreeva et al. ; Ed. Stanislav Stanev, Kamen Balkanski ; Transl. Milena Lilova, Julia Lozanova . - София : Bulgarian National Film Centre ; Media Desk - Bulgaria, 2014 . - 84 sm : with tabl. ; 21 sm

   


1. Кино - България 
 778.5  + 791.44
Ключови думи: 1. кино 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123759
 съдържание 

Сист. No: 36997

- 128 -

Цб II 90577 

Bulgarian Cinema 2015  : Facts / Figures / Trends /  Complied by Alexander Donev, Bilyana Tomova, Diana Andreeva et al. ; Ed. Stanislav Stanev, Kamen Balkanski ; Transl. Milena Lilova . - София : Bulgarian National Film Centre ; Media Desk - Bulgaria, 2015 . - 64 p. : with tabl. ; 21 sm

   


1. Кино - България 
 778.5  + 791.44
Ключови думи: 1. кино 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123760
 съдържание 

Сист. No: 36998

- 129 -

Цб II 90578 

Bulgarian Cinema 2016  : Facts / Figures / Trends /  Complied by Alexander Donev, Bilyana Tomova, Gergana Dakovska et al. ; Ed. Stanislav Stanev, Kamen Balkanski ; Transl. Milena Lilova . - София : Bulgarian National Film Centre ; Media Desk - Bulgaria, 2016 . - 76 p. : with tabl. ; 21 sm

   


1. Кино - България 
 778.5  + 791.44
Ключови думи: 1. кино 2. филмова индустрия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123761
 съдържание 

Сист. No: 36999

Езикознание. Литературознание

- 130 -

Цб II 90615 

Dranton, Robert

   The Devil in the Holy Water or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon / Robert Dranton . - Philadelphia, PA : PENN - University of Pennsylvania Press, 2010 . - 534 p. : with ill.; fax. ; 23,5 sm . -  (Material Texts)

   Incl. bibliographical references and index. Printed on acid-free paper

   ISBN 978-0-8122-4183-9 (alk. paper)


1. Френска литература 2. История - Франция 
 840"15/20"  + 944"15/20"
Ключови думи: 1. френска литература 2. история 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Франция 
За него: 1. Луи XIV 2. Наполеон Бонапарт 
Цб 120000123812
 съдържание 

Сист. No: 37040

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 131 -

Цб II 90660 

Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски  : Увод, разчитане, обяснителни бележки, справочен апарат /  Състав. и предг. Кирила Възвъзова-Каратеодорова ; Състав. Здравка Нонева, Виктория Тилева ; Коректор Вера Гьорева ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - 2. изд. . - София : Изток-Запад ; Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2019 . - 168 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0382-0 


1. Васил Левски (1837-1873) 
 09(0.026.2)  + 92 Васил Левски
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Васил Левски 
Цб 120000123870, Цб 120000123871, Цб 120000123872
 съдържание 

Сист. No: 37165

- 132 -

Цб II 90569 

Пепеланова, Розалина

   Изкуството - дете капризно и жестоко : Разкази за художниците / Розалина Пепеланова ; Худ. оформ. на кор. Камея Груп ЕООД ; Предпечат Маргарита Спасова . - София : Камея Груп, 2017 . - 360 с. : с портр., ил., [40] с. цв. ил. ; 23,5 см

   С автограф. За корицата е използвана картина на Христина Петрова "Бряг". Библиогр.: с. 125.

   ISBN 978-619-7084-39-9 


1. История на изкуството 2. Художници - биографии 
 7.010.4(0.025.2)(092)  + 75  + 92
Ключови думи: 1. история на изкуството 2. художници 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000123673
 съдържание 

Сист. No: 36990

- 133 -

Цб II 90615 

Dranton, Robert

   The Devil in the Holy Water or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon / Robert Dranton . - Philadelphia, PA : PENN - University of Pennsylvania Press, 2010 . - 534 p. : with ill.; fax. ; 23,5 sm . -  (Material Texts)

   Incl. bibliographical references and index. Printed on acid-free paper

   ISBN 978-0-8122-4183-9 (alk. paper)


1. Френска литература 2. История - Франция 
 840"15/20"  + 944"15/20"
Ключови думи: 1. френска литература 2. история 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Франция 
За него: 1. Луи XIV 2. Наполеон Бонапарт 
Цб 120000123812
 съдържание 

Сист. No: 37040

- 134 -

Цб II 90614 

Goodson, Stephen Mitford

   A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind / Stephen Mitford Goodson . - 4th ed. . - London : Black House Publishing Ltd, march 2019 . - 199 p. : with pic. ; 21,5 sm

   

   ISBN 978-1-912759-20-0 


1. Икономически теории 2. Банки - история 3. Стопанска история 
 330.8  + 336.71.000.93  + 338 (091)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. банки 3. банкиране 4. стопанска история 5. economic history 6. banks 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Стопанска история 3. История. Биографии. Краезнание 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123810, Цб 120000127182
 съдържание 

Сист. No: 37038


 Индекс по АВТОРИ

Айкелман, Дейл Ф. 9 111 
Александрова, Елена 13 21 96 
Алексиев, Ивайло 5 11 35 53 
Алексиева, Камелия 20 26 27 55 
Ангелова, Виолета 13 21 96 
Андреев, Лъчезар Стоянов 12 
Андронов, Евангелий 58 
Арсов, Божидар 13 21 96 
Асенова, Мариана 31 37 38 39 42 
Асенова, Мариана Георгиева 44 
Атанасов, Иван 4 23 
Бакърджиева, Радостина 55 
Банабакова, Ваня 71 
Башева, Снежана 51 109 
Бертрова, Хриска 22 108 
Биланска, Даниела 19 
Бояджиева, Надя Георгиева 19 
Василев, Васко 38 39 
Василева, Даниела 13 21 96 
Великов, Валентин 38 
Великова, Еленита 92 
Владимирова, Катя 13 21 96 
Врачовска, Мария Й. 24 40 
Врачовски, Д. 24 40 
Възвъзова-Каратеодорова, Кирила 131 
Върбанова, Лидия 3 45 
Върбанова, Павлина 4 6 
Вътев, Жельо 38 39 41 42 
Въткова-Милушева, Даниела Петрова 43 107 
Ганчев, Антон 54 
Ганчев, Ганчо 13 21 96 
Ганчева, Александрина 69 
Георгиев, Георги 38 
Георгиев, Георги Петров 31 41 
Георгиев, Любомир 37 
Георгиев, Христо Василев 19 
Гешакова, Юлия 23 
Грозданова, Снежанка 13 21 96 
Гьорева, Вера 131 
Дамянлиева, Румяна 4 6 131 
Денкова, Ф. 16 
Дечев, Теодор Данаилов 55 
Димитров, Димитър В. 20 
Димитрова, Бояна Боянова 55 
Димитрова, Севдалина 49 50 
Динев, Михаил 51 109 
Доклев, Стоян 9 111 
Дончев, Тома 51 109 
Дурин, Стоян 52 97 
Евстатиев, Симеон 9 111 
Евстатиева, Галина 9 111 
Екимова-Мелнишка, Мариана 6 
Емилова, Олга 20 26 27 55 
Иванов, Иван С. 115 
Иванов, П. 32 
Иванова, Марияна 68 
Илкова, А. 16 
Йонкова, Горяна 69 
Йонова, Иванка 32 
Йонова, Иванка Кирилова 33 
Йорданов, Йордан 37 39 
Йорданов, Красимир 43 107 
Йорданов, Марио 22 23 108 
Камея Груп ЕООД 123 132 
Караджинов, Ивайло 19 
Касърова, Мария 13 21 96 
Кинева, Тодорка 17 110 
Кирилл, патриарх Моск. и всея Руси 1 10 
Козарев, Любен 22 108 
Конова, Мая 13 21 96 
Кръстев, Бисер 31 38 42 
Кръстев, Бисер Йорданов 44 
Левин, Питър 6 
Лечева, Ина Атанасова 43 107 
Лилов, Илиан 71 
Лулански, Пано 2 3 34 45 124 
Манова, Габриела 23 
Манолов, Георги 26 27 
Манолов, Георги Любенов 20 
Марков, Владимир 13 21 96 
Марков, Иван 36 
Маркова, Мария 51 109 
Мелнишка, Елена 6 
Минчев, Недко 56 
Минчев, Недко Ганчев 57 67 
Михайлова, Мариана 51 109 
Мишев, Георги 14 
Моралийска-Николова, Станислава 13 21 96 
Мургова, Мариана Колева 14 
Мусов, Михаил 51 109 
Ненков, Димитър 51 109 
Ненков, Найден 115 
Ненков, Найден Вълков 116 
Николов, Николай Димитров 19 
Нонева, Здравка 131 
Нончев, Андрей 17 110 
Павлова, Веселка 14 
Павлова, Мария 46 
Пенкова, Евгения 2 34 124 
Пенчев, Пенчо 57 
Пепеланова, Розалина 123 132 
Петков, Людмил 41 
Петков, Петър 25 
Петров, М. 15 113 
Петров, Петър 25 95 
Петров, Ст. 24 40 
Петров, Стефан 49 50 
Петрова, Гълъбина 95 
Петрова, Р. 16 
Петрунов, Георги 17 110 
Пожаревска, Румяна 51 109 
Ракаджийска, Теменуга 55 
Ранчев, Георги 51 109 
Рибов, Манол 15 113 
Русев, Иван 52 97 
Свраков, Антон 52 97 
Скарлатов, Николай 22 108 
Славянска, Вяра 58 
Спасова, Маргарита 123 132 
Станкова, Лилия 13 21 96 
Статев, Венцислав 36 
Стефанов, Георги 98 99 
Стоичкова, Огняна 38 
Стойкова, С. 16 
Суванджиев, Марин С. 70 
Тилева, Виктория 131 
Тодорова, Селма 19 
Тодорова, Таня Пламенова 44 
Томова, Биляна Иванова 2 3 34 45 124 
Тонев, М. 32 
Тонев, Младен 33 
Трифонов, Тихомир 18 112 
Трифонова, Деница 4 6 23 131 
Трифонова, Силвия 51 109 
Фредерик, Ан 6 
Фукуяма, Франсис 23 
Харари, Ювал Ноа 4 
Христов, Любомир Илиев 12 
Христов, Ст. 15 113 
Христова, Мариета 17 110 
Цветков, Константин 114 
Цветков, Константин Стойчев 115 116 
Цонкова, Ваня 46 47 
Шипковенска, Мариана 4 
Якимов, Димитър 68 
Янков, Георги 20 
Янчелова, Вера 6 
Alqahtani, Ammar Y. 86 
Andreeva, Diana 125 126 127 128 
Babich, Vlad 93 117 
Babulkova, Lilly 126 
Balkanski, Kamen 125 126 127 128 129 
Bhargava, Rohit 59 
Biscardi, Arnaldo 100 
Brunson, Russell 93 117 
Burt, David N. 72 
Buterin, Vitalik 63 121 
Cantarella, Eva 100 
Cecere, Lora M. 73 
Chopra, Sunil 74 
Christopher, Martin 75 
Clayton, Annette K. 78 
Cursi, Maria Floriana 101 
Dakovska, Gergana 129 
Dekker, Rommert 87 
Donev, Alexander 125 126 127 128 129 
Dranton, Robert 130 133 
Drescher, Daniel 60 118 
Ferguson, Mark E. 77 
Ferretti, Paolo 102 
Fiori, Roberto 103 
Fleischmann, Moritz 87 
Gardner, Paul 80 
Gattorna, John 78 
Giampapa, Carla 94 119 
Goodson, Stephen Mitford 28 30 48 134 
Graver, Margaret R. 7 
Gupta, Surendra M. 86 
Harrison, Natalie J. 84 
Howard, Mickey 80 
Hsuan, Juliana 79 
Inderfurth, Karl 87 
Johnsen, Thomas E. 80 
Keller, Brian C. 81 
Keller, Scott B. 81 
Kennedy, Dan S. 93 117 
Kinra, Aseem 79 
Kirk, Laurence 60 118 
Kongar, Elif 86 
Kotzab, Herbert 79 
Larsson, Tanner 94 119 
Laudon, Jane P. 61 120 
Laudon, Kenneth C. 61 120 
Lilova, Milena 125 126 127 128 129 
Lochhead, Christopher 64 
Low, Sui Pheng 62 
Lozanova, Julia 127 
Maffi, Alberto 100 
Maney, Kevin 64 
Masi Doria, Carla 105 
Miemczyk, Joe 80 
Mougayar, William 63 121 
Myerson, Paul A. 82 
Nikolaidis, Yiannis 85 
Ong, Joy 62 
Paul, Ron 29 
Petcavage, Sheila D. 72 
Peterson, Dave 64 
Petrucci, Aldo 106 
Pienaar, Wessel J. 83 
Pinkerton, Richard L. 72 
Pochampally, Kishore K. 86 
Price, Philip M. 84 
Ramadan, Al 64 
Richards, Gwynne 88 
Rogers, David L. 65 122 
Rosas, Roberto 66 90 
Ross, David Frederick 89 
Schwartz, Barry 8 
Shenoy, Dinesh 66 90 
Skjott-Larsen, Tage 79 
Souza, Gilvan C. 77 
Spitznagel, Mark 29 
Stanev, Stanislav 125 126 127 128 129 
Taniguchi, Eiichi 76 
Tomova, Bilyana 125 126 127 128 129 
Vogt, John J. 83 
Wassenhove, Luk N. Van 87 
Weetman, Catherine 91 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агроекология 68 
Алтернативни механизми за финансиране на културните дейности 3 45 
Банков анализ 42 
Банково дело 38 
Близкият Изток и Централна Азия. Антропологически подход 9 111 
Борси и борсови операции 44 
В ерата на дигиталните технологии 15 113 
Да събудиш тигъра. Лекуване на травмата 6 
Животновъдни технологии 69 
Идентичност. Борбата за признание и политиката на гнева 23 
Изкуство и пазар 2 34 124 
Изкуството - дете капризно и жестоко 123 132 
Изследване възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 51 109 
Инвестиции 24 40 
Информатика 115 
Информационни системи и технологии 116 
История на Българската държава и право 95 
История на икономическите учения 25 
Капиталово бюджетиране 46 
Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски 131 
Макроикономика 32 
Математика 112 
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България : Том I - 13 21 96 
Методологични аспекти на предварителния контрол за законосъобразност в публичния сектор 43 107 
Микроикономика 33 
Мирът - утопия или реалност 22 108 
Многообразието на туризма в научното познание 92 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 55 
Организационно поведение 53 
Основи на правото 98 
Основи на управлението 56 
Планиране и прогнозиране 67 
Православная энциклопедия : Т. 1 - 1 10 
Предприемачество 57 
Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни 52 97 
Растениевъдни технологии 70 
Регионална икономика 36 
Русия, НАТО и средата на сигурност след Студената война 19 
Ръководство по статистика 14 
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства 26 27 
Социална психология 5 11 
Стандарти и системи за управление 54 
Статистика 18 
Стопанска логистика 71 
Стратегическо управление 58 
Счетоводство на предприятието 50 
Съвременни политически системи 20 
Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология 17 110 
Теория на счетоводството 49 
Търговско право 99 
Управление на банковия риск 41 
Управление на риска 31 
Управление на човешките ресурси 35 
Управленски информационни системи 114 
Устойчиво развитие на България 2005-2016 16 
Финанси 39 
Финансови пазари 37 
Финансово управление на фирмата 47 
Ценности и социална активност 12 
21 урока за 21-ви век 4 
A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains 91 
A History of Central Banking and the Enslavement of Mankind 28 30 48 134 
Blockchain Basics : A Non-Technical Introduction in 25 Steps 60 118 
Bulgarian Cinema 2012 125 
Bulgarian Cinema 2013 126 
Bulgarian Cinema 2014 127 
Bulgarian Cinema 2015 128 
Bulgarian Cinema 2016 129 
Business Logistics Management 83 
City Logistics: Modelling, Planning and Evaluation 76 
Closed-Loop Supply Chains 77 
Complicita e furto nel diritto romano 102 
Distributin Planning and Control. Managing in the Era of Supply Chain Management 89 
Dotcom Secrets. The Underground Playbook for Growing Your Company Online 93 117 
Dynamic Supply Chains : How to Design, Build and Manage People-Centric Value Networks 78 
Ea Res Agatur : I due modelli del processo formulare repubblicano 103 
Ecommerce Evolved. The Essential Playbook to Build, Grow and Scale A Successful Ecommerce Business 94 119 
Iniuria Cum Damno : Antigiuridicita e colpevolezza nella storia del danno Aquiliano 101 
IVRA : rivista internazionale di diritto romano e antico : LXVI 104 
Logistics and Supply Chain Management 75 
Management Information Systems. Managing the Digital Firm 61 120 
Managing the Global Supply Chain 79 
Mensam exercere : studi sull`impresa finanziaria romana (II secolo a. C. - meta del III secolo d. C.) 106 
Non-Obvious 2019 : How To Predict Trends and Win The Future 59 
Play Bigger. How Rebels and Innovators Create New Categories and Dominate Markets 64 
Poesia e diritto romano 105 
Proactive Purchasing in the Supply Chain 72 
Problems and Solutions in Inventory Management 66 90 
Project Quality Management 62 
Purchasing and Supply Chain Management 80 
Quality Management in Reverse Logistics 85 
Responsible Manufacturing 86 
Reverse Logistics. Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains 87 
Scritti di diritto greco 100 
Stoicism and Emotion 7 
Supply Chain and Logistics Management Made Easy 82 
Supply Chain Management 74 
Supply Chain Metrics That Matter 73 
The Business Blockchain 63 121 
The Dao of Capital. Austrian Investing in a Distorted World 29 
The Definitive Guide to Warehousing 81 
The Devil in the Holy Water or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon 130 133 
The Digital Transformation Playbook 65 122 
Warehouse Management and Inventory Control 84 
Warehouse Management. A complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse 88 
Why We Work 8 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Агроекология 68 
Банки 41 42 
Банки - история 28 30 48 134 
Банково дело 38 
Бежанци - България - Европейски съюз 13 21 96 
Бизнес 59 60 63 64 118 121 
Близкият Изток и Централна Азия - антропология 9 111 
Борса 44 
Бъдещето на човечеството 4 
Българска култура - финансиране 3 45 
Васил Левски (1837-1873) 131 
Верига на доставки 73 74 75 77 78 79 80 81 82 85 87 89 91 
Висше образование 51 109 
Военноморски сили - Китай 22 108 
Военноморски сили - Русия 22 108 
Военноморски сили - САЩ 22 108 
Въоръжаване - Космос 22 108 
Вътрешен контрол 43 107 
Глобални проблеми на човечеството 4 
Гръцко право 100 
Демография - България 16 
Дигитална икономика 15 113 
Дигитална среда 15 113 
Дигитално общество 15 113 
Дигитално поколение 15 113 
Дистрибуция 89 
Електронна търговия 94 119 
Емоции - психология 7 
Животновъдство 69 
Здравен туризъм 92 
Изкуство - пазар 2 34 124 
Изкуство - финансиране 2 34 124 
Икономика 26 27 
Икономически теории 28 29 30 48 134 
Икономически учения 25 
Инвестиции 24 40 46 
Иновации 65 122 
Информатика 115 
Информационна инфраструктура 61 120 
Информационни системи - бизнес 61 120 
Информационни технологии 60 63 65 114 116 118 121 122 
Ислям 9 111 
История - Франция 130 133 
История на България 95 
История на изкуството 123 132 
Капитализъм 29 
Кариерно ориентиране 8 
Кино - България 125 126 127 128 129 
Конференция 17 26 27 92 110 
Корпоративна социална отговорност 55 
Кредитен риск 41 
Култура - финансиране 2 3 34 45 124 
Културен туризъм 92 
Културна политика 3 45 
Либерална демокрация - криза 23 
Личност - психология 8 
Логистика 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 91 
Макроикономика 32 
Математика 112 
Медицински конгресен туризъм 92 
Международна политика 23 
Международни отношения 19 
Мениджмънт 55 56 
Миграция - България 13 21 96 
Миграция - външна 13 21 96 
Миграция - правна уредба 13 21 96 
Микроикономика 33 
НАТО 19 
НАТО - Русия 22 108 
Онлайн бизнес 93 117 
Организационно поведение 53 
Планиране и прогнозиране 67 
Политика на идентичност 23 
Политология 20 
Право 98 
Право - история 95 
Православна енциклопедия 1 10 
Предприемачество 57 
Психология на личността 6 
Публичен сектор 43 107 
Растениевъдство 70 
Регионална икономика 36 
Римско право 100 101 102 103 104 105 106 
Русия 19 
Сигурност 26 27 
Социална комуникация 12 
Социална психология 5 11 
Социални отношения 12 
Стандарти 54 
Статистика 18 
Статистика - ръководство 14 
Стоицизъм 7 
Стопанска история 28 30 48 134 
Стратегически мениджмънт 58 
Стрес, травма - лечение 6 
Счетоводно законодателство - България 52 97 
Счетоводно законодателство - Европа 52 97 
Счетоводно законодателство - история 52 97 
Счетоводство 49 50 51 109 
Туризъм 92 
Търговски банки 42 
Търговско право 99 
Управление 56 60 65 114 118 122 
Управление на запасите 66 84 90 
Управление на качеството 54 62 
Управление на организацията 55 59 64 
Управление на риска 31 
Управление на складове 88 
Управление на човешките ресурси 35 
Управленски информационни системи 61 114 120 
Успех 64 
Устойчиво развитие 16 
Финанси 39 
Финансов пазар 37 44 
Финансово управление 46 47 
Френска литература 130 133 
Футурология 4 
Художници - биографии 123 132 
Ядрени оръжия 22 108 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 51 109 
Logistics 76 82 
Supply chain management 72 73 74 75 77 80 81 82 85 86 87 89 91 
Warehouse management 88 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиация 22 108 
агроекология 68 
агроекосистеми 68 
агроклимат 68 
Азия 9 111 
амортизации 47 
антропология 9 111 
бази данни 114 116 
банки 28 30 41 42 48 134 
банкиране 28 30 48 134 
банков анализ 42 
банков баланс 38 
банков риск 41 
банкова дейност 42 
банкова система 32 
банкови системи 38 
банково дело 38 
банково кредитиране 38 
бежанци 13 21 96 
бизнес 59 60 63 64 118 121 
бизнес интелигентни системи (БИС) 61 120 
бизнес информационни системи 61 120 
бизнес мениджмънт 59 64 
бизнес стратегии 58 
биоразнообразие 68 
Близък Изток 9 111 
БНБ 38 
борси 44 
борсови операции 44 
бъдеще 4 
България 13 21 96 
бюджет 39 
валутен борд 38 
верига на доставките 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 85 87 89 91 
вероятност 18 112 
вещно право 98 
висше образование 51 109 
военноморски сили 22 108 
външна миграция 13 21 96 
външна политика 19 
вътрешен контрол 43 107 
вътрешен одит 54 
вътрешна миграция 13 21 96 
говедовъдство 69 
градове 76 
гражданско право 98 
данък 39 
демография 13 21 96 
демографски промени 16 
дескриптивна статистика 18 
дивидентна политика 47 
дигитална епоха 65 122 
дигитална среда 15 113 
дигитални технологии 15 113 
дигитално общество 15 113 
дигитално поколение 15 113 
дистрибуция 89 
Древна Гърция 100 
дълготрайни активи 50 
Европейски съюз ( ЕС) 13 21 96 
екипна ефективност 53 
електронна търговия 61 94 119 120 
емоции 7 
енциклопедия 1 10 
животновъдно производство 69 
животновъдство 69 
земеделие 68 
зърнени култури 70 
идентичност 23 
изкуствен интелект (AI) 4 15 113 
изкуство 2 34 124 
икономика 26 27 
икономическа мисъл 25 
икономическа статистика 18 
икономически растеж 32 36 
икономически теории 28 29 30 48 134 
икономически учения 25 
икономически цикъл 32 
инвестиции 24 40 47 
инвестиционен процес 24 40 
инвестиционен риск 24 40 46 
инвестиционни портфейли 24 40 
инвестиционни проекти 46 
инвестиционни решения 47 
инвестиционни рискове 47 
индивидуална психология 8 
иновации 65 122 
интеграция 23 
интелигентни транспортни системи (ИТС) 76 
интернет технологии 63 121 
информатика 115 116 
информационна инфраструктура 61 120 
информационни системи 116 
информационни технологии 60 63 65 114 116 118 121 122 
ислям 9 111 
история 52 97 130 133 
история на България 95 
история на изкуството 123 132 
история на правото 95 
капитализъм 29 
капиталов пазар 37 
капиталова адекватност на банките 42 
капиталова структура 47 
капиталово бюджетиране 46 
кариера 8 
кино 125 126 127 128 129 
клинична психология 6 
компютърна архитектура 115 
компютърни мрежи 115 
комуникация 12 
контрол 84 
конференция 17 26 27 92 110 
конформизъм 5 11 
корпоративен мениджмънт 31 
корпоративен риск 31 
корпоративна социална отговорност (CSR) 55 
корпоративна стратегия 58 
краткотрайни активи 47 
кредитен риск 31 41 
кръгова икономика 91 
култура 2 3 34 45 124 
културен туризъм 92 
културна политика 3 45 
културни организации 2 34 124 
лечение 6 
либерална демокрация 23 
лидерство 5 11 53 
линейно уравнение 112 
лихвени изчисления 112 
логистика 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 89 91 
логистични системи 71 
лозови насаждения 70 
макроикономика 32 
малки и средни предприятия (МСП) 57 
манипулация 12 
маржиналистка теория 25 
марксизъм 25 
маслодайна култура 70 
математика 112 
медицински туризъм 92 
международни отношения 19 
международни стандарти ISO 54 
мениджмънт 35 55 56 65 122 
меркантилизъм 25 
миграция 13 21 96 
микроикономика 33 
мляко и млечни продукти 69 
монопол в предлагането 33 
морал 12 
мотивация 53 56 
мрежи 116 
НАТО 22 108 
национализъм 23 
национална идентичност 23 
нови технологии 15 113 
облигационно право 98 
оборотен капитал 47 
обществено здраве 16 
общуване 5 11 
овощни насаждения 70 
овцевъдство 69 
одит 51 109 
онлайн бизнес 93 117 
операционен риск 31 41 
операционни системи 115 
организационна култура 53 
организационна среда 58 
организационно поведение 53 
организационно управление 56 
организирани пазари 44 
отчитане на приходите 50 
отчитане на разходите 50 
пазар на труда 33 
пазарен риск 31 41 
пазарна икономика 2 34 44 124 
пазарно равновесие 33 
пари 39 
паричен пазар 32 37 
паричен съвет 38 
парична политика 32 
печалба 33 
планиране 67 
планиране на персонала 67 
планиране на продажбите 67 
подбор на персонала 35 
политическа икономия 25 
политически системи 20 
политология 20 23 
потребителски избор 33 
правна уредба 13 21 96 
право 95 100 
православие 1 10 
предприемач 57 
предприемачество 57 
природни ресурси 16 
прогнозиране 67 
производство 33 86 
противовъздушна отбрана (ПВО) 22 108 
психология 6 7 
психология на личността 8 
птицевъдство 69 
публичен сектор 43 107 
публични приходи 39 
публични разходи 39 
публични финанси 39 
растениевъдство 70 
регионална икономика 36 
регионална сигурност 19 
регионално развитие 36 
религия 23 
Римско право 100 101 102 103 104 105 106 
свиневъдство 69 
сигурност 26 27 
системи за управление 54 
системи за управление на качеството 54 
складови записи 84 
собствен капитал 50 
софтуер 115 
социален туризъм 13 21 96 
социализация 5 11 
социална активност 12 
социална психология 5 11 
социални групи 5 11 
социални нагласи 5 11 
социални норми 5 11 
социално-икономическо развитие 16 
среда на сигурност 19 
стандарти 54 
статистика 14 18 
статистически анализ на зависимости 18 
стил на управление 56 
стоицизъм 7 
стокова борса 44 
стопанска история 28 30 48 134 
стопанска логистика 71 
стратегии 58 
стратегически цели 58 
стратегическо планиране 67 
стратегическо управление 58 
стрес 6 
Студена война 19 
сухопътни войски 22 108 
счетоводна отчетност 49 
счетоводни сметки 49 
счетоводно законодателство 52 97 
счетоводство 49 50 51 109 
текстообработка 115 
текущо счетоводно отчитане 49 
теория на счетоводството 49 
териториално разпределение 36 
технологична революция 15 113 
травма 6 
транспорт 16 
туризъм 92 
търговска фирма 99 
търговски банки 42 
търговско право 99 
търговско предприятие 99 
търговци 99 
УНСС 51 109 
управление 35 56 60 64 65 118 122 
управление на доставките 80 
управление на запасите 66 84 90 
управление на качеството 54 62 
управление на комуникациите 53 
управление на организацията 55 59 
управление на риска 31 
управление на складове 88 
управление на човешките ресурси 35 
управленска теория 56 
управленски информационни системи (УИС) 61 114 120 
управленски решения 56 
успех 59 64 
устойчиво развитие 16 
филмова индустрия 125 126 127 128 129 
финанси 39 
финансиране 2 3 34 45 124 
финансов мениджмънт 51 109 
финансов пазар 37 
финансова отчетност 51 109 
финансови пазари 44 
финансово управление 46 47 
фискална политика 32 
фондова борса 44 
френска литература 130 133 
футурология 4 
фючърсна борса 44 
хазартен туризъм 92 
художници 123 132 
ценни книжа 37 
ценности 12 
централна банка 38 
цифровизация 15 113 
човечество 4 
човешки ресурси 35 55 
чуждестранни инвестиции 24 40 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 51 109 
banks 28 30 48 134 
Big Data 60 118 
blockchain 60 63 118 121 
business 59 60 63 64 118 121 
business logistics 72 73 75 78 80 86 91 
digital technologies 65 122 
ecommerce 94 119 
economic history 28 29 30 48 134 
information technology management 65 122 
inventory management 66 84 90 
logistics 74 76 79 82 
logistics management 83 
management information systems 61 120 
quality management 62 
supply chain management 74 77 78 79 81 82 85 87 89 
warehouse management 88 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Васил Левски 131 
Луи XIV 130 133 
Наполеон Бонапарт 130 133 
Путин, Владимир 23 
Тръмп, Доналд 23 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Близък Изток 9 111 
България 3 13 16 21 43 45 52 92 96 97 107 125 126 127 128 129 
Европа 23 
Европейски съюз 13 21 96 
Източна Европа 19 
Китай 22 108 
Литва 3 45 
Русия 19 22 108 
САЩ 22 23 108 
Унгария 3 45 
Франция 130 133 
Централна Азия 9 111