Нови книги - юни 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90693 

Николов, Димитър Георгиев

   Въведение в общата теория на системите / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 348 с. : с фиг., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0420-2 


1. Теория на системите 2. Социални системи 3. Човешко поведение 4. Системен анализ 5. Информация - обмяна 6. Информационни системи 7. Системи - управление 
 519.21  + 519.71  + 007
Ключови думи: 1. социални системи 2. информационни системи 3. системен анализ 4. теория на информацията 5. компютри 6. управление на системи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124098
 съдържание 

Сист. No: 37272

- 2 -

Цб II 90699 

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Европа и идеята за нация / Хосе Ортега-и-Гасет ; Състав. и предг. Лазар Копринаров ; Прев. от исп. Ефтим Станков ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Отг. ред. Елена Константинова . - София : Колибри, 2019 (Печатница "Дедракс") . - 304 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-02-0420-6 


1. История - Европа 2. Европа - идея за нация 3. Римска империя 
 00(4)  + 940
Ключови думи: 1. история на Европа 2. нация 3. европейска интеграция 4. Римска империя 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124116, Цб 120000124117, Ф 120000124118, Цб 120000124119, Цб 120000124120
 съдържание 

Сист. No: 37287

- 3 -

Цб II 90683 

   

Предстоят ли най-добрите дни за човечеството?  : Дебатите на Мунк : Стивън Пинкър и Мат Ридли срещу Ален де Ботон и Малкълм Гладуел /  Прев. от англ. Христо Димитров ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Ганка Филиповска ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Фиделия Косева ; Под ред. на Ръдиард Грифитс . - София : Сиела, 2019 (Абагар АД) . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2826-6 


1. Футурология 2. Общество - бъдеще 
 008.2  + 314/316  + 808.53
Ключови думи: 1. човечество 2. бъдеще 3. дебати 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124042, Цб 120000124043, Цб 120000124044, Цб 120000124045, Цб 120000124046
 съдържание 

Сист. No: 37225

Философия

- 4 -

Цб II 90684 

Бойчев, Георги

   Курс по философия на правото : [Учебен курс] / Георги Бойчев ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - София : ЮРИСПРЕС ; Изток-Запад, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0394-3 


1. Философия на правото 
 340.12
Ключови думи: 1. философия на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
Цб 120000124047, Ф 120000124048, Цб 120000124049, Ф 120000124050, Ф 120000124051, Цб 120000124052, Цб 120000124053, Ф 120000124054, Цб 120000124055, Ф 120000124056, Ф 120000124057, Ф 120000124058, Ф 120000124059, Ф 120000124060, Ф 120000124061, Ф 120000124062, Цб 120000124063, Цб 120000124064, Ф 120000124065, Ф 120000124066
 съдържание 

Сист. No: 37226

- 5 -

Цб II 90708 

Лила, Марк

   Безотговорният разум. Интелектуалците и политиката / Марк Лила ; Прев. от англ. Стоян Гяуров ; Ред. Татяна Джокова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Георги Иванов ; Худ. на кор. Кирил Златков . - София : ИК "Колибри", 2019 (Инвестпрес) . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0360-5 


1. Интелектуалци - политически идеи 2. Мартин Хайдегер (1889-1976) 3. Хана Арент (1906-1975) 4. Карл Ясперс (1883-1969) 5. Карл Шмит (1888-1985) 6. Валтер Бенямин (1892-1940) 7. Александър Кожев (1902-1968) 8. Мишел Фуко (1926-1984) 9. Жак Дерида (1930-2004) 
 321  + 101.1
Ключови думи: 1. философия 2. политика 3. тоталитарни режими 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Хайдегер, Мартин 2. Арент, Хана 3. Ясперс, Карл 4. Шмит, Карл 5. Бенямин, Валтер 6. Кожев, Александър 7. Фуко, Мишел 8. Дерида, Жак 
Цб 120000124171, Ф 120000124172, Цб 120000124173, Ф 120000124174, Цб 120000124175
 съдържание 

Сист. No: 37385

Психология

- 6 -

Цб II 90677 

Герчева-Несторова, Галя

   Приложения на психологията в мениджмънта / Галя Герчева-Несторова, Йоанна Недялкова ; Рец. Даниела Карагяурова, Петър Нешев ; Ред. Станка Табакова ; Худ. на кор. Николай Иванов . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 176 с. ; 20,4 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-715-678-4 


1. Управленска психология 2. Мениджмънт 
 005.32
Ключови думи: 1. управленска психология 2. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000124016
 съдържание 

Сист. No: 37219

- 7 -

Цб II 90711 

Назар-Ага, Изабел

   Манипулаторите са сред нас / Изабел Назар-Ага ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Худ. на кор. Дима Дамянова ; Ред. Росица Ташева ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Венера Тодорова . - София : ИК "Колибри", 2017 (Инвестпрес) . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0107-6 


1. Психология на личността 
 159.923
Ключови думи: 1. психология на личността 2. психология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000124187, Цб 120000124188, Цб 120000124189, Цб 120000124190, Цб 120000124191
 съдържание 

Сист. No: 37388

- 8 -

Цб II 90694 

Николов, Димитър Георгиев

   Човекът. Съставният елемент на социалните системи / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 608 с. : с фиг., ил., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0421-9 


1. Социална психология 2. Социобиология 3. Системата човек 4. Теория на поведението 5. Социални системи 6. Човешко тяло - устройство 
 612  + 316.62  + 159.923
Ключови думи: 1. социобиология 2. социална психология 3. човешко поведение 4. социални системи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Приложни науки 
Цб 120000124099
 съдържание 

Сист. No: 37273

- 9 -

Цб II 90670 

Фром, Ерих

   Бягство от свободата / Ерих Фром ; Прев. от англ. Владимир Ганев ; Ред. Владимир Киров ; Худ. Петър Добрев ; Техн. ред. Ронка Кръстанова ; Коректор Станка Митрополитска . - София : ИК "Христо Ботев", 1992 (ДФ "Полиграфически комбинат" - София) . - 240 с. ; 20 см

   На корицата - картина от художника Рьоне Магрит Библиогр. под линия Ориг. загл.: Escape from Freedom - 1965 by Erich Fromm

   ISBN 954-445-026-2 


1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 2. психология на личността 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000123976
 съдържание 

Сист. No: 37216

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 10 -

Цб II 90690 

Иванов, Дончо

   Комуникационен модел на лобизма / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Чавдар Христов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2019 (СПЕКТЪР) . - 242 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-619-7194-45-6 


1. Лобизъм 2. Комуникации 
 328.184  + 316.77
Ключови думи: 1. лобизъм 2. лобиране 3. обществени комуникации 4. корупция 5. противодействие 6. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124083, Ф 120000124084, Ф 120000124085, Цб 120000124086, Цб 120000124087
 съдържание 

Сист. No: 37269

- 11 -

Цб II 90694 

Николов, Димитър Георгиев

   Човекът. Съставният елемент на социалните системи / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 608 с. : с фиг., ил., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0421-9 


1. Социална психология 2. Социобиология 3. Системата човек 4. Теория на поведението 5. Социални системи 6. Човешко тяло - устройство 
 612  + 316.62  + 159.923
Ключови думи: 1. социобиология 2. социална психология 3. човешко поведение 4. социални системи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Приложни науки 
Цб 120000124099
 съдържание 

Сист. No: 37273

- 12 -

Цб II 90695 

Николов, Димитър Георгиев

   Социалните системи - разумната държава / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2018 . - 532 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0933-7 


1. Социални системи 2. Човешки общества 3. Семейство - същност 4. Общинска администрация 5. Централна администрация 6. Национална икономика 
 316.3  + 323.2  + 330.34
Ключови думи: 1. национална икономика 2. държавна администрация 3. социални системи 4. човек 5. общество 6. семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономикс 
Цб 120000124100
 съдържание 

Сист. No: 37274

- 13 -

Цб II 90683 

   

Предстоят ли най-добрите дни за човечеството?  : Дебатите на Мунк : Стивън Пинкър и Мат Ридли срещу Ален де Ботон и Малкълм Гладуел /  Прев. от англ. Христо Димитров ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Ганка Филиповска ; Коректор Стойчо Иванов ; Дизайн на кор. Фиделия Косева ; Под ред. на Ръдиард Грифитс . - София : Сиела, 2019 (Абагар АД) . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2826-6 


1. Футурология 2. Общество - бъдеще 
 008.2  + 314/316  + 808.53
Ключови думи: 1. човечество 2. бъдеще 3. дебати 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124042, Цб 120000124043, Цб 120000124044, Цб 120000124045, Цб 120000124046
 съдържание 

Сист. No: 37225

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 14 -

Цб II 90690 

Иванов, Дончо

   Комуникационен модел на лобизма / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Чавдар Христов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2019 (СПЕКТЪР) . - 242 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД Библиогр. след всяка гл.

   ISBN 978-619-7194-45-6 


1. Лобизъм 2. Комуникации 
 328.184  + 316.77
Ключови думи: 1. лобизъм 2. лобиране 3. обществени комуникации 4. корупция 5. противодействие 6. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000124083, Ф 120000124084, Ф 120000124085, Цб 120000124086, Цб 120000124087
 съдържание 

Сист. No: 37269

- 15 -

Цб II 90692 

Иванов, Дончо

   Глобално равновесие или неравновесни локални системи / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 278 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-42-5 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 3. Глобализация 
 330.34  + 316.3:502.3  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. икономическо развитие 3. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
Цб 120000124093, Цб 120000124094, Цб 120000124095, Цб 120000124096, Цб 120000124097
 съдържание 

Сист. No: 37271

- 16 -

Цб II 90681 

Костов, Иван

   Свидетелства за прехода 1989-1999 / Иван Костов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. Венета Домусчиева ; Коректор Мария Йорданова ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Абагар АД) . - 448 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2840-2 (мека корица)


1. Вътрешна политика - България 2. Преход - България - след 1989 г. 3. Демокрация 4. Политически партии - България 
 321.7(497.2)  + 329(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. преход към демокрация 3. български преход 4. политически партии 5. демократичен преход 6. демокрация 7. политическа криза 8. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124032, Ф 120000124033, Ф 120000124034, Цб 120000124035, Цб 120000124036, Цб 120000124222, Ф 120000124223, Ф 120000124224
 съдържание 

Сист. No: 37223

- 17 -

Цб II 90698 

Крауч, Колин

   Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава / Колин Крауч ; Прев. от англ. Димитър Димитров ; Ред. Мирослава Бенковска . - София : Труд, 2019 ("Симолини `94") . - 312 с. ; 19 см . -  (Темите на XXI век)

   Книгата е специално подготвена от автора за издаване на български език. Включва и статистически данни и изследователски разработки за България.

   ISBN 978-954-398-573-9 


1. Неолиберализъм 2. Социална демокрация 
 321.7  + 330.8
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. социална демокрация 3. капитализъм 4. социална държава 5. социалдемокрация 6. кейнсианска теория 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124111, Цб 120000124112, Цб 120000124113, Ф 120000124114, Ф 120000124115
 съдържание 

Сист. No: 37286

- 18 -

Цб II 90708 

Лила, Марк

   Безотговорният разум. Интелектуалците и политиката / Марк Лила ; Прев. от англ. Стоян Гяуров ; Ред. Татяна Джокова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Георги Иванов ; Худ. на кор. Кирил Златков . - София : ИК "Колибри", 2019 (Инвестпрес) . - 239 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-02-0360-5 


1. Интелектуалци - политически идеи 2. Мартин Хайдегер (1889-1976) 3. Хана Арент (1906-1975) 4. Карл Ясперс (1883-1969) 5. Карл Шмит (1888-1985) 6. Валтер Бенямин (1892-1940) 7. Александър Кожев (1902-1968) 8. Мишел Фуко (1926-1984) 9. Жак Дерида (1930-2004) 
 321  + 101.1
Ключови думи: 1. философия 2. политика 3. тоталитарни режими 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Философия 
За него: 1. Хайдегер, Мартин 2. Арент, Хана 3. Ясперс, Карл 4. Шмит, Карл 5. Бенямин, Валтер 6. Кожев, Александър 7. Фуко, Мишел 8. Дерида, Жак 
Цб 120000124171, Ф 120000124172, Цб 120000124173, Ф 120000124174, Цб 120000124175
 съдържание 

Сист. No: 37385

- 19 -

Цб II 90697 

Минкова, Петя

   Истината за Ким Филби : Конспирацията "Ротшилд" : Как Шпионина на ХХ век манипулираше Хитлер, Сталин, Чърчил и Рузвелт : Документално разследване / Петя Минкова ; Науч. рец. Иванка Бонева ; Корица Десислава Христова ; Ред. Иван Найденов ; Предпеч. подгот. Антоанета Стефанова . - София : Труд, 2018 . - 304 с. : със сн. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-398-560-9 


1. Ким Филби (1912-1988) - биография 2. Шпионаж 3. Разузнаване 
 327.84  + 92 Филби, Ким
Ключови думи: 1. шпионаж 2. разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Филби, Ким 2. Бояджиев, Тодор, ген. 
Цб 120000124106, Цб 120000124107, Ф 120000124108, Цб 120000124109, Цб 120000124110
 съдържание 

Сист. No: 37285

- 20 -

Цб II 90685 

Найденов, Георги Ненев

   Идеолози и власт : Приносът на университетските и академични идеолози за реконцентрация на икономическата власт на комунистическата номенклатура / Георги Ненев Найденов ; Рец. Кирил Петков Ангелов, Минчо Христов Куминов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 266 с. : с табл. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-239-163-8 


1. Политическа икономия 2. Социализъм 
 330  + 321.74
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. социална трансформация 3. идеология 4. социализъм-комунизъм 5. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124067, Ф 120000124068, Цб 120000124069, Цб 120000124070, Ф 120000124071, Ф 120000124072, Ф 120000124073, Ф 120000124074, Ф 120000124075, Ф 120000124076
 съдържание 

Сист. No: 37259

- 21 -

Цб II 90695 

Николов, Димитър Георгиев

   Социалните системи - разумната държава / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2018 . - 532 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0933-7 


1. Социални системи 2. Човешки общества 3. Семейство - същност 4. Общинска администрация 5. Централна администрация 6. Национална икономика 
 316.3  + 323.2  + 330.34
Ключови думи: 1. национална икономика 2. държавна администрация 3. социални системи 4. човек 5. общество 6. семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономикс 
Цб 120000124100
 съдържание 

Сист. No: 37274

- 22 -

Цб II 90696 

Перес, Шимон

   Няма място за малки мечти. Смелост, въображение и изграждане на съвременен Израел / Шимон Перес ; Прев. от англ. Петър Герасимов . - София : Труд, 2018 (([Костинброд] : Мултипринт ООД)) . - 208 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-578-4 


1. Шимон Перес (1923-2016) - биография 2. Израел 
 92 Перес, Шимон(0.026.2)  + 32(569.4)(0.026.2)
Ключови думи: 1. биографии 2. политика 3. Израел 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Израел 
За него: 1. Перес, Шимон 
Цб 120000124101, Ф 120000124102, Ф 120000124103, Цб 120000124104, Цб 120000124105
 съдържание 

Сист. No: 37284

Икономика. Икономически теории

- 23 -

Цб II 90704 

Ганев, Калоян Иванов

   Бизнес цикли : теории и модели / Калоян Иванов Ганев ; Рец. Тамара Тодорова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Стопански факултет, 2015 . - 446 с. : с граф. и форм. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия На кор.: Реджиналд Артър Джон Уилямс, "Йосиф тълкува съня на фараона", 1894 г.

   ISBN 978-954-9399-35-6 


1. Бизнес цикъл 2. Икономически теории 
 330.101.54  + 330.81
Ключови думи: 1. макроикономически анализ 2. бизнес цикъл 3. история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124154, Ф 120000124155, Цб 120000124156, Цб 120000124157
 съдържание 

Сист. No: 37328

- 24 -

Цб II 90691 

Иванов, Дончо

   Устойчиво развитие и проблема за национална коалиция / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 388 с. : с фиг.; сн. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-43-2 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 
 330.34  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. опазване на околната среда 3. градоустройство 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. социален капитал 6. ООН 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Екология 
Цб 120000124088, Цб 120000124089, Ф 120000124090, Ф 120000124091, Цб 120000124092
 съдържание 

Сист. No: 37270

- 25 -

Цб II 90692 

Иванов, Дончо

   Глобално равновесие или неравновесни локални системи / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 278 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-42-5 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 3. Глобализация 
 330.34  + 316.3:502.3  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. икономическо развитие 3. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
Цб 120000124093, Цб 120000124094, Цб 120000124095, Цб 120000124096, Цб 120000124097
 съдържание 

Сист. No: 37271

- 26 -

Цб II 90698 

Крауч, Колин

   Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава / Колин Крауч ; Прев. от англ. Димитър Димитров ; Ред. Мирослава Бенковска . - София : Труд, 2019 ("Симолини `94") . - 312 с. ; 19 см . -  (Темите на XXI век)

   Книгата е специално подготвена от автора за издаване на български език. Включва и статистически данни и изследователски разработки за България.

   ISBN 978-954-398-573-9 


1. Неолиберализъм 2. Социална демокрация 
 321.7  + 330.8
Ключови думи: 1. неолиберализъм 2. социална демокрация 3. капитализъм 4. социална държава 5. социалдемокрация 6. кейнсианска теория 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124111, Цб 120000124112, Цб 120000124113, Ф 120000124114, Ф 120000124115
 съдържание 

Сист. No: 37286

- 27 -

Цб II 90679 

Кънева, Невяна

   Тестове за конкурси за държавни служители / Невяна Кънева, Ирена Борисова ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - 3. прераб. изд. . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2834-1 


1. Държавна администрация 2. Държавни служители - конкурси 
 331.1  + 35.07
Ключови думи: 1. държавни служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124022, Цб 120000124023, Ф 120000124024, Ф 120000124025, Цб 120000124026
 съдържание 

Сист. No: 37221

- 28 -

Цб II 90685 

Найденов, Георги Ненев

   Идеолози и власт : Приносът на университетските и академични идеолози за реконцентрация на икономическата власт на комунистическата номенклатура / Георги Ненев Найденов ; Рец. Кирил Петков Ангелов, Минчо Христов Куминов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 266 с. : с табл. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-239-163-8 


1. Политическа икономия 2. Социализъм 
 330  + 321.74
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. социална трансформация 3. идеология 4. социализъм-комунизъм 5. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000124067, Ф 120000124068, Цб 120000124069, Цб 120000124070, Ф 120000124071, Ф 120000124072, Ф 120000124073, Ф 120000124074, Ф 120000124075, Ф 120000124076
 съдържание 

Сист. No: 37259

Стопанска история

- 29 -

Цб II 90705 

Георгиев, Георги Николов

   Възход и падение. За поколението, изградило индустриална България / Георги Николов Георгиев ; Ред. Бианка Пашкова ; Коректор Светла Иванова . - София : ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2019 (Мултипринт ООД) . - 352 с. : със сн. ; 23,5 см + CD

   Дискът към книгата съдържа филм, посветен на тежкото машиностроене. Той е част от документалната поредица "България, която съградихме".

   ISBN 978-954-378-166-9 


1. Българска индустрия - история 
 338 (091)  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. история 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124158, Цб 120000124159, Цб 120000124160, Цб 120000124161, Ф 120000124162
 съдържание 

Сист. No: 37329

Икономикс

- 30 -

Цб II 90704 

Ганев, Калоян Иванов

   Бизнес цикли : теории и модели / Калоян Иванов Ганев ; Рец. Тамара Тодорова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Стопански факултет, 2015 . - 446 с. : с граф. и форм. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия На кор.: Реджиналд Артър Джон Уилямс, "Йосиф тълкува съня на фараона", 1894 г.

   ISBN 978-954-9399-35-6 


1. Бизнес цикъл 2. Икономически теории 
 330.101.54  + 330.81
Ключови думи: 1. макроикономически анализ 2. бизнес цикъл 3. история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000124154, Ф 120000124155, Цб 120000124156, Цб 120000124157
 съдържание 

Сист. No: 37328

- 31 -

Цб II 90695 

Николов, Димитър Георгиев

   Социалните системи - разумната държава / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2018 . - 532 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0933-7 


1. Социални системи 2. Човешки общества 3. Семейство - същност 4. Общинска администрация 5. Централна администрация 6. Национална икономика 
 316.3  + 323.2  + 330.34
Ключови думи: 1. национална икономика 2. държавна администрация 3. социални системи 4. човек 5. общество 6. семейство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Икономикс 
Цб 120000124100
 съдържание 

Сист. No: 37274

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 32 -

Цб II 90682 

Генова, Ярослава

   Предприятието ползвател на работници за временна работа / Ярослава Генова ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Венера Тодорова ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 412 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото ; 15)

   

   ISBN 978-954-28-2844-0 


1. Трудова заетост 2. Правна уредба 3. Трудово право 
 349.2
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. временна заетост 3. предприятия 4. правна уредба 5. трудово право 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 7. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000124037, Цб 120000124038, Цб 120000124039, Ф 120000124040, Ф 120000124041
 съдържание 

Сист. No: 37224

- 33 -

Цб II 90706 

Променящата се природа на работата. Доклад за световното развитие 2019  : Водещ доклад на Групата на Световната банка /  Прев. от англ. Вера Асенова ; Худ. оформ. на кор. Боряна Красимирова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Здравка Букова . - София : ИК "Колибри", 2019 (Мултипринт) . - 189 с. : с цв. фиг. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-02-0364-3 


1. Икономика на труда 
 331(042)
Ключови думи: 1. икономика на труда 2. човешки капитал 3. учене през целия живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000124163, Цб 120000124164, Ф 120000124165, Цб 120000124166, Цб 120000124167
 съдържание 

Сист. No: 37383

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 34 -

Цб II 90689 

Балканска, Евгения В.

   Международни аспекти на кредитния риск / Евгения В. Балканска ; Рец. Даниела Бобева ; Науч. ред. Емил Панушев ; Ред. Ноемзар Маринова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 218 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-217.

   ISBN 978-619-232-194-9 


1. Международни финанси 2. Управление на риска 3. Кредитен риск 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.72  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. кредитен риск 2. международни финанси 3. банки 4. Банков съюз 5. оценка на риска 6. управление на риска 7. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124081, Цб 120000124082
 съдържание 

Сист. No: 37268

- 35 -

Цб II 90688 

Димитрова, Ренета

   Въведение във финансите : [Учебник] / Ренета Димитрова и др. ; Рец. Събина Ракарова, Станислава Георгиева ; Коректор Лора Султанова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 . - 301 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-233-052-1 


1. Финанси 
 336(075)
Ключови думи: 1. финанси 2. парична политика 3. финансови пазари 4. финансови инструменти 5. банки 6. корпоративни финанси 7. публични финанси 8. данъци 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000124080, Цб 120000124618, Цб 120000124619, Цб 120000124620, Цб 120000124621, Ф 120000124622, Цб 120000124623, Цб 120000124624, Цб 120000124625, Ф 120000124626, Ф 120000124627
 съдържание 

Сист. No: 37267

- 36 -

Цб I 5975 

Славчев, Здравко

   Данъчно право и процес : Част 1 - : Юридическа теория, съдебна практика, подробно изследване в отделни части [Научно-практическо изследване] / Здравко Славчев ; Граф. оформл. Ивайло Иванов ; Визуал. на кор. Симеон Станиславов Георгиев : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-101-4 


   Част трета . - 2019 . - 470 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Данъчен процес 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. данъчен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123936, Цб 120000123937, Цб 120000123938, Ф 120000123939, Ф 120000123940
 съдържание 

Сист. No: 37183

Управление

- 37 -

Цб II 90689 

Балканска, Евгения В.

   Международни аспекти на кредитния риск / Евгения В. Балканска ; Рец. Даниела Бобева ; Науч. ред. Емил Панушев ; Ред. Ноемзар Маринова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 218 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-217.

   ISBN 978-619-232-194-9 


1. Международни финанси 2. Управление на риска 3. Кредитен риск 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.72  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. кредитен риск 2. международни финанси 3. банки 4. Банков съюз 5. оценка на риска 6. управление на риска 7. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124081, Цб 120000124082
 съдържание 

Сист. No: 37268

- 38 -

Цб II 90677 

Герчева-Несторова, Галя

   Приложения на психологията в мениджмънта / Галя Герчева-Несторова, Йоанна Недялкова ; Рец. Даниела Карагяурова, Петър Нешев ; Ред. Станка Табакова ; Худ. на кор. Николай Иванов . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 176 с. ; 20,4 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-715-678-4 


1. Управленска психология 2. Мениджмънт 
 005.32
Ключови думи: 1. управленска психология 2. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000124016
 съдържание 

Сист. No: 37219

- 39 -

Цб II 90687 

Herbert, Lindsay

   Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age / Lindsay Herbert . - London etc. : Bloomsbury Business, 2017 . - 248 p. ; 23,5 sm

   Incl. References and Index

   ISBN 978-1-4729-4037-7 (pb)


1. Предприемачество - иновации 2. Управление на организацията 3. Информационни технологии - управление 4. Бизнес 
 005.591.6  + 658  + 004.9
Ключови думи: 1. иновационни технологии 2. иновационно развитие 3. технологични иновации 4. дигитална епоха 5. управление на организацията 6. предприемачество 7. бизнес 8. интернет маркетинг 9. innovations 10. innovation management 11. entrepreneurship 12. management 13. business 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000124078
 съдържание 

Сист. No: 37263

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 40 -

Цб II 90686 

Godin, Seth

   This is Marketing. You Can't be Seen Until You Learn to See / Seth Godin . - S. l. : Penguin Random House ; Penguin Business, 2018 . - 267 p. : with fig. ; 23,5 sm

   New York Times Bestseller

   ISBN 978-0-241-37014-8 


1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. marketing 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000124077
 съдържание 

Сист. No: 37262

Икономика на индустрията

- 41 -

Цб II 90705 

Георгиев, Георги Николов

   Възход и падение. За поколението, изградило индустриална България / Георги Николов Георгиев ; Ред. Бианка Пашкова ; Коректор Светла Иванова . - София : ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2019 (Мултипринт ООД) . - 352 с. : със сн. ; 23,5 см + CD

   Дискът към книгата съдържа филм, посветен на тежкото машиностроене. Той е част от документалната поредица "България, която съградихме".

   ISBN 978-954-378-166-9 


1. Българска индустрия - история 
 338 (091)  + 338.45
Ключови думи: 1. индустрия 2. България 3. история 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000124158, Цб 120000124159, Цб 120000124160, Цб 120000124161, Ф 120000124162
 съдържание 

Сист. No: 37329

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 42 -

Цб II 90689 

Балканска, Евгения В.

   Международни аспекти на кредитния риск / Евгения В. Балканска ; Рец. Даниела Бобева ; Науч. ред. Емил Панушев ; Ред. Ноемзар Маринова ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 218 с. : с табл. ; 20 см

   Библиогр. с. 209-217.

   ISBN 978-619-232-194-9 


1. Международни финанси 2. Управление на риска 3. Кредитен риск 4. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.72  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. кредитен риск 2. международни финанси 3. банки 4. Банков съюз 5. оценка на риска 6. управление на риска 7. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000124081, Цб 120000124082
 съдържание 

Сист. No: 37268

- 43 -

Цб II 90703 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на XXI в. : икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов ; Рец. Бистра Боева ; Худ. на кор. Истилиян Божилов ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 328 с. : с табл. ; 20 см

   Книгата се посвещава на 100-годишнината на УНСС. За този период авторът е бил в своята Алма Матер като асистент, доцент, професор и ректор 56 години. Библиогр. под линия 150 тир

   ISBN 978-619-232-201-4 


1. България - икономика и политика 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124134, Ф 120000124135, Ф 120000124136, Ф 120000124137, Ф 120000124138, Ф 120000124139, Цб 120000124140, Цб 120000124141, Ф 120000124142, Ф 120000124143, Ф 120000124144, Ф 120000124145, Ф 120000124146, Цб 120000124147, Ф 120000124148, Ф 120000124149, Ф 120000124150, Ф 120000124151, Ф 120000124152, Ф 120000124153
 съдържание 

Сист. No: 37321

- 44 -

Цб II 90710 

Дянков, Симеон

   Накъде върви Европа. Предизвикателства пред растежа / Симеон Дянков, Андерс Аслунд ; Прев. от англ. Вера Асенова, Георги Иванов, Ивайло Георгиев ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Ред. Ивайло Георгиев ; Отг. ред. Татяна Джокова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Росица Великова . - София : ИК "Колибри", 2018 (Инвестпрес) . - 287 с. : с фиг. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 272-286

   ISBN 978-619-02-0232-5 


1. Икономическо развитие - Европа 2. Икономическа политика - ЕС 
 339.97  + 330.34(4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. предприемачество 2. пенсионна реформа 3. енергиен пазар 4. иновации 5. заетост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124182, Цб 120000124183, Цб 120000124184, Цб 120000124185, Ф 120000124186
 съдържание 

Сист. No: 37387

Европейски съюз

- 45 -

Цб II 90703 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на XXI в. : икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов ; Рец. Бистра Боева ; Худ. на кор. Истилиян Божилов ; Предпеч. подгот. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 328 с. : с табл. ; 20 см

   Книгата се посвещава на 100-годишнината на УНСС. За този период авторът е бил в своята Алма Матер като асистент, доцент, професор и ректор 56 години. Библиогр. под линия 150 тир

   ISBN 978-619-232-201-4 


1. България - икономика и политика 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000124134, Ф 120000124135, Ф 120000124136, Ф 120000124137, Ф 120000124138, Ф 120000124139, Цб 120000124140, Цб 120000124141, Ф 120000124142, Ф 120000124143, Ф 120000124144, Ф 120000124145, Ф 120000124146, Цб 120000124147, Ф 120000124148, Ф 120000124149, Ф 120000124150, Ф 120000124151, Ф 120000124152, Ф 120000124153
 съдържание 

Сист. No: 37321

- 46 -

Цб II 90710 

Дянков, Симеон

   Накъде върви Европа. Предизвикателства пред растежа / Симеон Дянков, Андерс Аслунд ; Прев. от англ. Вера Асенова, Георги Иванов, Ивайло Георгиев ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Ред. Ивайло Георгиев ; Отг. ред. Татяна Джокова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Росица Великова . - София : ИК "Колибри", 2018 (Инвестпрес) . - 287 с. : с фиг. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 272-286

   ISBN 978-619-02-0232-5 


1. Икономическо развитие - Европа 2. Икономическа политика - ЕС 
 339.97  + 330.34(4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. предприемачество 2. пенсионна реформа 3. енергиен пазар 4. иновации 5. заетост 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124182, Цб 120000124183, Цб 120000124184, Цб 120000124185, Ф 120000124186
 съдържание 

Сист. No: 37387

- 47 -

Цб II 90692 

Иванов, Дончо

   Глобално равновесие или неравновесни локални системи / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 278 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-42-5 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 3. Глобализация 
 330.34  + 316.3:502.3  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. икономическо развитие 3. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
Цб 120000124093, Цб 120000124094, Цб 120000124095, Цб 120000124096, Цб 120000124097
 съдържание 

Сист. No: 37271

Право

- 48 -

Цб II 90684 

Бойчев, Георги

   Курс по философия на правото : [Учебен курс] / Георги Бойчев ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - София : ЮРИСПРЕС ; Изток-Запад, 2019 . - 320 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0394-3 


1. Философия на правото 
 340.12
Ключови думи: 1. философия на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
Цб 120000124047, Ф 120000124048, Цб 120000124049, Ф 120000124050, Ф 120000124051, Цб 120000124052, Цб 120000124053, Ф 120000124054, Цб 120000124055, Ф 120000124056, Ф 120000124057, Ф 120000124058, Ф 120000124059, Ф 120000124060, Ф 120000124061, Ф 120000124062, Цб 120000124063, Цб 120000124064, Ф 120000124065, Ф 120000124066
 съдържание 

Сист. No: 37226

- 49 -

Цб II 90672 

Венедиков, Петко

   Система на българското вещно право / Петко Венедиков ; Предг. Витали Езра Таджер . - 3. прераб. фототип. изд. . - София : ДФ 7М График, 1990 (Издателска къща Цанко Церковски) . - 431 с. ; 20,5 см . -  (Университетска библиотека ; 362)

   Изданието е съобразено с промените в законодателството Библиогр. под линия 6150 тир. Ориг. изд. - 1947 г.


1. Вещно право 
 347.22(0.026.2)
Ключови думи: 1. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123997
 съдържание 

Сист. No: 37189

- 50 -

Цб II 90665 

Владимирова, Катя

   Учебен практикум по облигационно право / Катя Владимирова . - София : Нова звезда, 2019 . - 296 с. ; 23,5 см

   Изданието е съобразено със законодателството на РБ към 01.03.2019 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-102-1 


1. Облигационно право 
 347.4
Ключови думи: 1. облигационно право 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. договорно право 4. Търговски закон (ТЗ) 5. неустойка 6. договор за дарение 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123916, Цб 120000123917, Цб 120000123918, Цб 120000123919, Цб 120000123920, Цб 120000123921, Цб 120000123922, Ф 120000123923, Цб 120000123924, Цб 120000123925
 съдържание 

Сист. No: 37180

- 51 -

Цб II 90682 

Генова, Ярослава

   Предприятието ползвател на работници за временна работа / Ярослава Генова ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Венера Тодорова ; Худ. на кор. Стоян Кораков . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 412 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото ; 15)

   

   ISBN 978-954-28-2844-0 


1. Трудова заетост 2. Правна уредба 3. Трудово право 
 349.2
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. временна заетост 3. предприятия 4. правна уредба 5. трудово право 6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 7. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000124037, Цб 120000124038, Цб 120000124039, Ф 120000124040, Ф 120000124041
 съдържание 

Сист. No: 37224

- 52 -

Цб II 90673 

Германски граждански законник  /  Прев. Александър Кожухаров ; Худ. и техн. оформ. П. Михалков, Хр. Георгиев ; Коректор Р. Ризова . - София : Съюз на българските юристи, 1974 (Университетска печатница - София) . - 610 с. ; 20,5 см

   Библиогр. под линия 2000 тир.


1. Гражданско право 2. Облигационно право 3. Вещно право 4. Семейно право 
 347(0.026.2)
Ключови думи: 1. гражданско право 2. облигационно право 3. вещно право 4. семейно право 5. наследствено право 6. брак 7. брачни дела 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123998
 съдържание 

Сист. No: 37190

- 53 -

Цб III 6061 

Граждански процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове . - Посл. актуал. ДВ бр.17 от 26 февруари 2019 г. . - София : Нова звезда, 2019 . - 354 с. ; 16,5 см . -  (Българско законодателство 2019)

   Съобразено с действащото законодателство на РБ към м. март 2019 г.


1. Право 2. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123931, Ф 120000123932, Цб 120000123933, Цб 120000123934, Цб 120000123935
 съдържание 

Сист. No: 37182

- 54 -

Цб II 90671 

Кацаров, Конст.

   Систематичен курс по българско търговско право / Конст. Кацаров . - 4. доп. изд. . - София : Национализирано предприятие Печатница "Книперграф", 1948 . - 1064 с. ; 24 см

   Утв. с № III - С - 3237 25. VI. 1948г. Гл. дир. цените Авт.: Константин Кацаров


1. Търговско право 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Обр. 120000123996
 съдържание 

Сист. No: 37188

- 55 -

Цб II 90666 

Москова, Нора

   Воля и волеизявление за сключване на договор : [Изследване] / Нора Москова ; Корица Ивайло Иванов . - София : Нова звезда, 2019 . - 128 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-100-7 


1. Договори 2. Право 3. Волеизявление - частноправна сделка 4. Воля - сключване на договор 
 347.451.9  + 159.947
Ключови думи: 1. договорно право 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. частноправни отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123926, Цб 120000123927, Цб 120000123928, Ф 120000123929, Ф 120000123930
 съдържание 

Сист. No: 37181

- 56 -

Цб III 6062 

Наказателно-процесуален кодекс  . - Посл. актуал. ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2019 . - София : Нова звезда, 2019 . - 238 с. ; 16,5 см . -  (Българско законодателство 2019)

   Съобразено с действащото законодателство на РБ към юни 2019 г.


1. Наказателно процесуален кодекс - НПК 
 343
Ключови думи: 1. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123941, Цб 120000123942, Цб 120000123943, Ф 120000123944, Ф 120000123945
 съдържание 

Сист. No: 37187

- 57 -

Цб II 90678 

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право : 2018 290-ник  /  Състав., авт. на предг., струк. и офор. Стоян Ставру ; Състав. и автор на предг. Румен Неков ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 720 с. ; 21 см

   Загл. в библиогр. каре : Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право : 2018

   ISBN 978-954-28-2854-9 


1. Гражданско право 2. Правни субекти 3. Собственост - правни аспекти 4. Семейно и наследствено право 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. гражданско процесуално право 3. право на собственост 4. Закон за собствеността (ЗС) 5. Закон за устройство на територията (ЗУТ) 6. семейно право 7. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124017, Цб 120000124018, Цб 120000124019, Цб 120000124020, Ф 120000124021
 съдържание 

Сист. No: 37220

- 58 -

Цб II 90676 

Предизвикателства пред регионалната сигурност  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. /  Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова ; Коректор Стела Зидарова ; Худ. Олга Паскалева . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018 . - 168 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 35)

   Библиогр. в текста и под линия

   ISBN  ISSN: 1313-7263


1. Национална сигурност 2. Право 3. Конференция 
 355.45.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. национална сигурност 3. мироопазване 4. право 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Цб 120000124015
 съдържание 

Сист. No: 37218

- 59 -

Цб II 90675 

Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 юни - 1 юли 2018 г. [Научен алманах] /  Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова ; Коректор Стела Зидарова ; Худ. Олга Паскалева . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018 . - 136 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 34)

   Библиогр. под линия

   ISBN  ISSN: 1313-7263


1. Право 2. Дигитализация 3. Конференция 
 34  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. дигитализация 3. конференция 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124014
 съдържание 

Сист. No: 37217

- 60 -

Цб II 90667 

Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България 1953-2008 г. : Част I  /  Състав. Владимир Тодоровски, Симеон Тасев : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-098-7 


   Част I . - 2019 . - 636 с.

 

   


1. Право 2. Граждански дела - съдебна практика 3. Върховен касационен съд на Република България 
 347(0.026.2)
Ключови думи: 1. гражданско право 2. Върховен Касационен Съд (ВКС) 3. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 4. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123946, Ф 120000123947, Ф 120000123948, Цб 120000123949, Цб 120000123950, Ф 120000123951, Ф 120000123952, Ф 120000123953, Ф 120000123954, Ф 120000123955
 съдържание 

Сист. No: 37184

- 61 -

Цб II 90668 

Сборник съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България 2008-2018 г. : Част II  /  Състав. Владимир Тодоровски, Симеон Тасев : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-099-4 


   Част II . - 2019 . - 740 с.

 

   


1. Право 2. Граждански дела - съдебна практика 3. Търговски дела - съдебна практика 4. Върховен касационен съд на Република България 
 347(0.026.2)  + 347.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. гражданско право 2. Върховен Касационен Съд (ВКС) 3. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 4. съдебна практика 5. тълкувателни решения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000123956, Ф 120000123957, Ф 120000123958, Цб 120000123959, Цб 120000123960, Цб 120000123961, Ф 120000123962, Ф 120000123963, Ф 120000123964, Ф 120000123965
 съдържание 

Сист. No: 37185

- 62 -

Цб II 90669 

Сборник тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1957-2019 г.  /  Състав. и бележ. Веселин Вучков, Евгени Стоянов . - София : Нова звезда, 2019 . - 967 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-198-026-0 


1. Върховен касационен съд - наказателни дела 2. Върховен съд на Република България 3. Наказателни дела - тълкувателни решения 4. Наказателен кодекс - обща част 5. Наказателно процесуален кодекс - НПК 6. Наказателен кодекс - особена част 
 347(0.026.2)  + 343.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. наказателно право 2. гражданско право 3. тълкувателни решения 4. Наказателен кодекс (НК) 5. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123966, Цб 120000123967, Ф 120000123968, Ф 120000123969, Ф 120000123970, Цб 120000123971, Цб 120000123972, Цб 120000123973, Цб 120000123974, Ф 120000123975
 съдържание 

Сист. No: 37186

- 63 -

Цб I 5975 

Славчев, Здравко

   Данъчно право и процес : Част 1 - : Юридическа теория, съдебна практика, подробно изследване в отделни части [Научно-практическо изследване] / Здравко Славчев ; Граф. оформл. Ивайло Иванов ; Визуал. на кор. Симеон Станиславов Георгиев : Нова звезда

   

   ISBN 978-619-198-101-4 


   Част трета . - 2019 . - 470 с.

 

   


1. Данъчно право 2. Данъчен процес 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. данъчен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000123936, Цб 120000123937, Цб 120000123938, Ф 120000123939, Ф 120000123940
 съдържание 

Сист. No: 37183

- 64 -

Цб II 90701 

Социално осигуряване 2019 година  : Книга-годишник /  Ръков. Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова . - София : Труд и право ; МТ - студио, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 908 с. ; 23,5 см + CD

   Държавно обществено осигуряване; Допълнително пенсионно осигуряване; Актуализирана нормативна уредба; Важни указания на НОИ и НАП; Приложни коментари и разяснения; Полезна справочна информация

   ISBN  ISSN - 1312-9562


1. Социално осигуряване - право 
 368.4  + 349.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Цб 120000124126, Цб 120000124127, Цб 120000124128
 съдържание 

Сист. No: 37315

- 65 -

Цб II 90680 

Стоилова-Николова, Живка

   Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове : [Монография / Живка Стоилова-Николова ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Христа Илиева ; Рец. Поля Голева, Станислав Димитров ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 292 с. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2851-8 


1. Застраховане 2. Право 3. Инвестиционни фондове 
 368.3(0.026.2)  + 347.451.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. застраховка "Живот" 2. договор за застраховане 3. застрахователен договор 4. инвестиционни фондове 5. правна уредба 6. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 7. Комисия за финансов надзор (КФН) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Австрия 3. Германия 4. Великобритания 5. САЩ 
Цб 120000124027, Цб 120000124028, Цб 120000124029, Ф 120000124030, Ф 120000124031
 съдържание 

Сист. No: 37222

- 66 -

Цб II 90674 

Carver on Carriage : Vol. 2  /  Ed. by Raoul P. Colinvaux, Kenneth C. McGuffie : Stevens & Sons Limited . -  (British Shipping Laws)

   


   . Carriage by Sea. . - 1963 . - 576 p.

   Part I

   Incl.: References and Index


1. Морско право 
 347.79(0.026.2)
Ключови думи: 1. морско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124000
 съдържание 

Сист. No: 37192

- 67 -

Цб I 5985 

Conventions de droit maritime: Textes  = Conventions on Maritime Law: Texts : (Brussels Conventions) [Brochure] : (Conventions de Bruxelles) [Brochure] . - Bruxelles : Ministere des Affaires Etrangeres, du Commerce Exterieure ; Cooperation au Developpement de Belgique ; Direction des Traites, 1.IV.1982 . - 133 p. ; 27,5 sm

   


1. Морско право 
 347.79(041)
Ключови думи: 1. морско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124005
 съдържание 

Сист. No: 37195

- 68 -

Цб I 5984 

International law : Cases and materials  / Louis Henkin, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter, Hans Smit . - 2nd revised ed. . - St.Paul : West Publishing Company, 1987 . - 1517 p. ; 26 sm . -  (American Casebook Series)

   Incl: References and Index

   ISBN 0-314-30405-3 


1. Международно право 
 341(0.026.2)
Ключови думи: 1. международно право 2. international law 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000123999
 съдържание 

Сист. No: 37191

- 69 -

Цб С II 2258 

Lloyd's List Law Reports: Digest № 12 1961-1965  /  Ed. by H. P. Henley, E. S. Mathers . - London : Lloyd's at Lloyd's, 1967 . - 395 p. ; 24,5 sm

   


1. Право - доклади 2. Справочници 
 34(042)(0.026.2)
Ключови думи: 1. право 2. справочник 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124001
 съдържание 

Сист. No: 37193

- 70 -

Цб III 6063 

Rodiere, Rene

   Droit maritime : D'apres le Precis du Doyen Georges Ripert / Rene Rodiere . - 3e ed. entierm. ref. . - Paris : Dalloz, 1967 . - 520 p. ; 18,5 sm . -  (Precis Dalloz)

   


1. Морско право 
 347.79
Ключови думи: 1. морско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000124002
 съдържание 

Сист. No: 37194

Интелектуална собственост

- 71 -

Цб С I 507 

McCarthy, J. Thomas

   McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property / J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter . - 3rd ed. . - Washington : BNA Books (The Bureau of National Affairs, Inc.), s. a. . - 736 p. ; 26 sm

   

   ISBN 1-57018-401-1 (hb)


1. Интелектуална собственост - право 2. Енциклопедии 3. Intellectual property 
 347.77/.78(031)(0.026.2)
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. енциклопедия 3. intellectual property 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
С 120000124079
 съдържание 

Сист. No: 37264

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 72 -

Цб II 90676 

Предизвикателства пред регионалната сигурност  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29-30 юни 2018 г. /  Ред. екип Анелия Ненова, Мария Лечева, Илияна Костова-Маринова ; Коректор Стела Зидарова ; Худ. Олга Паскалева . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018 . - 168 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 35)

   Библиогр. в текста и под линия

   ISBN  ISSN: 1313-7263


1. Национална сигурност 2. Право 3. Конференция 
 355.45.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. регионална сигурност 2. национална сигурност 3. мироопазване 4. право 5. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Право 
Цб 120000124015
 съдържание 

Сист. No: 37218

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 73 -

Цб II 90701 

Социално осигуряване 2019 година  : Книга-годишник /  Ръков. Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова . - София : Труд и право ; МТ - студио, 2019 ("Мултипринт" ООД) . - 908 с. ; 23,5 см + CD

   Държавно обществено осигуряване; Допълнително пенсионно осигуряване; Актуализирана нормативна уредба; Важни указания на НОИ и НАП; Приложни коментари и разяснения; Полезна справочна информация

   ISBN  ISSN - 1312-9562


1. Социално осигуряване - право 
 368.4  + 349.3
Ключови думи: 1. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Цб 120000124126, Цб 120000124127, Цб 120000124128
 съдържание 

Сист. No: 37315

- 74 -

Цб II 90680 

Стоилова-Николова, Живка

   Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове : [Монография / Живка Стоилова-Николова ; Отг. ред. Николай Алексиев, Борислав Мънзов ; Коректор Христа Илиева ; Рец. Поля Голева, Станислав Димитров ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 292 с. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2851-8 


1. Застраховане 2. Право 3. Инвестиционни фондове 
 368.3(0.026.2)  + 347.451.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. застраховка "Живот" 2. договор за застраховане 3. застрахователен договор 4. инвестиционни фондове 5. правна уредба 6. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 7. Комисия за финансов надзор (КФН) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Австрия 3. Германия 4. Великобритания 5. САЩ 
Цб 120000124027, Цб 120000124028, Цб 120000124029, Ф 120000124030, Ф 120000124031
 съдържание 

Сист. No: 37222

Образование

- 75 -

Цб II 90702 

   

Типов правилник за устройството и дейността на институт на УНСС  . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 27 с. ; 24 см

   


1. УНСС - институти 
 378.096
Ключови думи: 1. висше образование 2. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000124129, Цб 120000124130, Цб 120000124131, Цб 120000124132, Цб 120000124133
 съдържание 

Сист. No: 37317

Математика. Естествени науки

- 76 -

Цб II 90693 

Николов, Димитър Георгиев

   Въведение в общата теория на системите / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 348 с. : с фиг., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0420-2 


1. Теория на системите 2. Социални системи 3. Човешко поведение 4. Системен анализ 5. Информация - обмяна 6. Информационни системи 7. Системи - управление 
 519.21  + 519.71  + 007
Ключови думи: 1. социални системи 2. информационни системи 3. системен анализ 4. теория на информацията 5. компютри 6. управление на системи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124098
 съдържание 

Сист. No: 37272

Екология

- 77 -

Цб II 90691 

Иванов, Дончо

   Устойчиво развитие и проблема за национална коалиция / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 388 с. : с фиг.; сн. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-43-2 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 
 330.34  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. опазване на околната среда 3. градоустройство 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 5. социален капитал 6. ООН 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Екология 
Цб 120000124088, Цб 120000124089, Ф 120000124090, Ф 120000124091, Цб 120000124092
 съдържание 

Сист. No: 37270

- 78 -

Цб II 90692 

Иванов, Дончо

   Глобално равновесие или неравновесни локални системи / Дончо Иванов ; Рец. Николай Палашев, Борис Борисов ; Ред. Недялка Кирова . - София : ИК АТЛ-50, 2018 (СПЕКТЪР) . - 278 с. ; 20,5 см

   С подкрепата на "Мангуста 2017" ЕООД

   ISBN 978-619-7194-42-5 


1. Устойчиво развитие 2. Икономическо развитие 3. Глобализация 
 330.34  + 316.3:502.3  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. икономическо развитие 3. БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 4. екология 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Екология 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. САЩ 3. Русия 
Цб 120000124093, Цб 120000124094, Цб 120000124095, Цб 120000124096, Цб 120000124097
 съдържание 

Сист. No: 37271

Приложни науки

- 79 -

Цб II 90694 

Николов, Димитър Георгиев

   Човекът. Съставният елемент на социалните системи / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 608 с. : с фиг., ил., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0421-9 


1. Социална психология 2. Социобиология 3. Системата човек 4. Теория на поведението 5. Социални системи 6. Човешко тяло - устройство 
 612  + 316.62  + 159.923
Ключови думи: 1. социобиология 2. социална психология 3. човешко поведение 4. социални системи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 3. Приложни науки 
Цб 120000124099
 съдържание 

Сист. No: 37273

Информационни технологии. Иновации

- 80 -

Цб II 90693 

Николов, Димитър Георгиев

   Въведение в общата теория на системите / Димитър Георгиев Николов . - Велико Търново : Фабер, 2016 . - 348 с. : с фиг., табл., сх. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-00-0420-2 


1. Теория на системите 2. Социални системи 3. Човешко поведение 4. Системен анализ 5. Информация - обмяна 6. Информационни системи 7. Системи - управление 
 519.21  + 519.71  + 007
Ключови думи: 1. социални системи 2. информационни системи 3. системен анализ 4. теория на информацията 5. компютри 6. управление на системи 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124098
 съдържание 

Сист. No: 37272

- 81 -

Цб II 90675 

Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията  : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет, Секция "Право" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", 29 юни - 1 юли 2018 г. [Научен алманах] /  Ред. екип Емилия Сидерова, Антон Грозданов, Галина Николова ; Коректор Стела Зидарова ; Худ. Олга Паскалева . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2018 . - 136 с. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; 34)

   Библиогр. под линия

   ISBN  ISSN: 1313-7263


1. Право 2. Дигитализация 3. Конференция 
 34  + 061.3
Ключови думи: 1. право 2. дигитализация 3. конференция 4. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000124014
 съдържание 

Сист. No: 37217

- 82 -

Цб II 90687 

Herbert, Lindsay

   Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age / Lindsay Herbert . - London etc. : Bloomsbury Business, 2017 . - 248 p. ; 23,5 sm

   Incl. References and Index

   ISBN 978-1-4729-4037-7 (pb)


1. Предприемачество - иновации 2. Управление на организацията 3. Информационни технологии - управление 4. Бизнес 
 005.591.6  + 658  + 004.9
Ключови думи: 1. иновационни технологии 2. иновационно развитие 3. технологични иновации 4. дигитална епоха 5. управление на организацията 6. предприемачество 7. бизнес 8. интернет маркетинг 9. innovations 10. innovation management 11. entrepreneurship 12. management 13. business 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
Цб 120000124078
 съдържание 

Сист. No: 37263

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 83 -

Цб II 90707 

Еко, Умберто

   Как се пътува със сьомга / Умберто Еко ; Прев. от итал. Вера Петрова ; Худ. на кор. Боряна Красимирова ; Ред. Елена Константинова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Нели Германова . - София : ИК "Колибри", 2018 (Инвестпрес) . - 175 с. ; 20 см

   Сборникът "Как се пътува със сьомга" излиза за първи път на български език. В него са събрани статиите на Умберто Еко , написани между 1985 до 2016 година за италианския вестник "Еспресо".

   ISBN 978-619-02-0304-9 


1. Италианска литература 
 850
Ключови думи: 1. италианска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000124168, Цб 120000124169, Ф 120000124170
 съдържание 

Сист. No: 37384

- 84 -

Цб II 90709 

Солженицин, Александър

   Един ден на Иван Денисович : [Повест] / Александър Исаевич Солженицин ; Прев. от рус. Венцел Райчев ; Отг. ред. Татяна Джокова ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Венера Тодорова ; Худ. на кор. Стефан Касъров . - София : ИК "Колибри", 2018 (Фабер) . - 159 с. ; 21 см . -  (Модерна класика)

   

   ISBN 978-619-02-0313-1 


1. Руска литература 2. ГУЛАГ 
 882(0.026.2)
Ключови думи: 1. руска литература 2. ГУЛАГ 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Русия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
Цб 120000124176, Цб 120000124177, Цб 120000124178
 съдържание 

Сист. No: 37386

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 85 -

Цб II 90700 

Джъд, Тони

   Да мислиш двайсети век / Тони Джъд ; В сътруд. с Тимъти Снайдър ; Прев. от англ. Невяна Андреева ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Консулт. Лиляна Деянова ; Ред. Александър Андреев . - София : Колибри, 2018 (([София] : Инвестпрес)) . - 470 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-02-0235-6 


1. 20 век (XX век) 2. История на политическите идеи - Европа - САЩ 3. Тони Джъд (1948-2010), професор - европейска история 4. Интелектуалци - политически идеи 
 94(100)"19"  + 92 Джъд, Тони
Ключови думи: 1. нова история 2. политическа история 3. Европа 4. САЩ 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 2. САЩ 
За него: 1. Джъстин, Трюдо 
Цб 120000124121, Цб 120000124122, Цб 120000124123, Ф 120000124124, Цб 120000124125, Ф 120000124179, Цб 120000124180, Ф 120000124181
 съдържание 

Сист. No: 37288

- 86 -

Цб II 90697 

Минкова, Петя

   Истината за Ким Филби : Конспирацията "Ротшилд" : Как Шпионина на ХХ век манипулираше Хитлер, Сталин, Чърчил и Рузвелт : Документално разследване / Петя Минкова ; Науч. рец. Иванка Бонева ; Корица Десислава Христова ; Ред. Иван Найденов ; Предпеч. подгот. Антоанета Стефанова . - София : Труд, 2018 . - 304 с. : със сн. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-954-398-560-9 


1. Ким Филби (1912-1988) - биография 2. Шпионаж 3. Разузнаване 
 327.84  + 92 Филби, Ким
Ключови думи: 1. шпионаж 2. разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Филби, Ким 2. Бояджиев, Тодор, ген. 
Цб 120000124106, Цб 120000124107, Ф 120000124108, Цб 120000124109, Цб 120000124110
 съдържание 

Сист. No: 37285

- 87 -

Цб II 90699 

Ортега-и-Гасет, Хосе

   Европа и идеята за нация / Хосе Ортега-и-Гасет ; Състав. и предг. Лазар Копринаров ; Прев. от исп. Ефтим Станков ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Отг. ред. Елена Константинова . - София : Колибри, 2019 (Печатница "Дедракс") . - 304 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-619-02-0420-6 


1. История - Европа 2. Европа - идея за нация 3. Римска империя 
 00(4)  + 940
Ключови думи: 1. история на Европа 2. нация 3. европейска интеграция 4. Римска империя 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000124116, Цб 120000124117, Ф 120000124118, Цб 120000124119, Цб 120000124120
 съдържание 

Сист. No: 37287

- 88 -

Цб II 90696 

Перес, Шимон

   Няма място за малки мечти. Смелост, въображение и изграждане на съвременен Израел / Шимон Перес ; Прев. от англ. Петър Герасимов . - София : Труд, 2018 (([Костинброд] : Мултипринт ООД)) . - 208 с. : със сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-398-578-4 


1. Шимон Перес (1923-2016) - биография 2. Израел 
 92 Перес, Шимон(0.026.2)  + 32(569.4)(0.026.2)
Ключови думи: 1. биографии 2. политика 3. Израел 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Израел 
За него: 1. Перес, Шимон 
Цб 120000124101, Ф 120000124102, Ф 120000124103, Цб 120000124104, Цб 120000124105
 съдържание 

Сист. No: 37284


 Индекс по АВТОРИ

Айтов, Симеон 5 7 18 33 44 46 83 84 
Алексиев, Николай 27 32 51 57 65 74 
Ангелов, Кирил Петков 20 28 
Андреев, Александър 85 
Андреева, Невяна 85 
Асенова, Вера 33 44 46 
Асенова, Даниела 64 73 
Аслунд, Андерс 44 46 
Балканска, Евгения В. 34 37 42 
Бенковска, Мирослава 17 26 
Блажев, Христо 3 13 
Бобева, Даниела 34 37 42 
Боева, Бистра 43 45 
Божилов, Истилиян 43 45 
Бойчев, Георги 4 48 
Бонева, Иванка 19 86 
Борисов, Борис 15 24 25 47 77 78 
Борисова, Ирена 27 
Бояджиева, Валентина 7 
Букова, Здравка 33 
Великова, Росица 44 46 
Венедиков, Петко 49 
Владимирова, Катя 50 
Вучков, Веселин 62 
Ганев, Владимир 9 
Ганев, Калоян Иванов 23 30 
Генова, Ярослава 32 51 
Георгиев, Георги Николов 29 41 
Георгиев, Ивайло 44 46 
Георгиев, Симеон Станиславов 36 63 
Георгиев, Хр. 52 
Георгиева, Станислава 35 
Герасимов, Петър 22 88 
Германова, Нели 83 
Герчева-Несторова, Галя 6 38 
Голева, Поля 65 74 
Грифитс, Ръдиард 3 13 
Грозданов, Антон 59 81 
Гяуров, Стоян 5 18 
Дамянов, Дамян 16 27 65 74 
Дамянова, Дима 7 
Данаилов, Данаил Лазаров 43 45 
Данева, Иванка 35 
Деянова, Лиляна 85 
Джокова, Татяна 5 18 44 46 84 
Джъд, Тони 85 
Димитров, Димитър 17 26 
Димитров, Станислав 65 74 
Димитров, Христо 3 13 
Димитрова, Ралица 35 
Димитрова, Ренета 35 
Добрев, Петър 9 
Домусчиева, Венета 16 
Дянков, Симеон 44 46 
Еко, Умберто 83 
Зидарова, Стела 58 59 72 81 
Златков, Кирил 5 18 
Иванов, Георги 5 18 44 46 
Иванов, Дончо 10 14 15 24 25 47 77 78 
Иванов, Ивайло 36 55 63 64 73 
Иванов, Николай 6 38 
Иванов, Стойчо 3 13 
Иванова, Светла 29 41 
Илиева, Христа 65 74 
Йорданов, Марио 4 48 
Йорданова, Мария 16 
Калчев, Емил 35 
Канарян, Нигохос 35 
Карагяурова, Даниела 6 38 
Касъров, Стефан 2 44 46 84 85 87 
Кацаров, Конст. 54 
Кацаров, Константин 54 
Кашъмова, Катя 64 73 
Киров, Владимир 9 
Кирова, Недялка 10 14 15 24 25 47 77 78 
Кожухаров, Александър 52 
Константинова, Елена 2 83 87 
Копринаров, Лазар 2 87 
Кораков, Стоян 32 51 
Косева, Фиделия 3 13 57 
Костенаров, Красимир 35 
Костов, Иван 16 
Костова-Маринова, Илияна 58 72 
Красимирова, Боряна 33 83 
Крауч, Колин 17 26 
Кръстанова, Ронка 9 
Куминов, Минчо Христов 20 28 
Кънева, Невяна 27 
Лечева, Мария 58 72 
Лила, Марк 5 18 
Лозанова, Емилия 34 37 42 43 45 
Малакова, Снежана 64 73 
Маринова, Ноемзар 34 37 42 
Маринова, Цветелина 35 
Минкова, Петя 19 86 
Митрополитска, Станка 9 
Михалков, П. 52 
Москова, Нора 55 
Мънзов, Борислав 27 57 65 74 
Назар-Ага, Изабел 7 
Найденов, Георги Ненев 20 28 
Найденов, Иван 19 86 
Недялкова, Йоанна 6 38 
Неков, Румен 57 
Ненкова, Надя 35 
Ненова, Анелия 58 72 
Нешев, Петър 6 38 
Николов, Димитър 16 
Николов, Димитър Георгиев 1 8 11 12 21 31 76 79 80 
Николова, Галина 59 81 
Николова, Ирена 35 
Ортега и Гасет, Хосе 2 87 
Ортега-и-Гасет, Хосе 2 87 
Палашев, Николай 10 14 15 24 25 47 77 78 
Панушев, Емил 34 37 42 
Паскалева, Олга 58 59 72 81 
Пашкова, Бианка 29 41 
Перес, Шимон 22 88 
Петрова, Вера 83 
Райчев, Венцел 84 
Ракарова, Събина 35 
Ризова, Р. 52 
Сидерова, Емилия 59 81 
Славчев, Здравко 36 63 
Снайдър, Тимъти 85 
Солженицин, Александър Исаевич 84 
Ставру, Стоян 57 
Станков, Ефтим 2 87 
Стефанова, Антоанета 19 86 
Стоилова-Николова, Живка 65 74 
Стоянов, Евгени 62 
Султанова, Лора 35 57 
Табакова, Станка 6 38 
Таджер, Витали Езра 49 
Тасев, Симеон 60 61 
Ташева, Росица 7 
Тодорова, Венера 7 32 51 84 
Тодорова, Тамара 23 30 
Тодоровски, Владимир 60 61 
Трифонова, Деница 4 48 
Филиповска, Ганка 3 13 
Фром, Ерих 9 
Христов, Чавдар 10 14 
Христова, Десислава 19 86 
Язаджиева, Любомира 64 73 
Colinvaux, Raoul P. 66 
Franklyn, David J. 71 
Godin, Seth 40 
Henkin, Louis 68 
Henley, H. P. 69 
Herbert, Lindsay 39 82 
Mathers, E. S. 69 
McCarthy, J. Thomas 71 
McGuffie, Kenneth C. 66 
Pugh, Richard Crawford 68 
Rodiere, Rene 70 
Schachter, Oscar 68 
Schechter, Roger E. 71 
Smit, Hans 68 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Безотговорният разум. Интелектуалците и политиката 5 18 
Бизнес цикли : теории и модели 23 30 
България през първата третина на XXI в. : икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство 43 45 
Бягство от свободата 9 
Воля и волеизявление за сключване на договор 55 
Въведение в общата теория на системите 1 76 80 
Въведение във финансите 35 
Възход и падение. За поколението, изградило индустриална България 29 41 
Германски граждански законник 52 
Глобално равновесие или неравновесни локални системи 15 25 47 78 
Граждански процесуален кодекс 53 
Да мислиш двайсети век 85 
Данъчно право и процес : Част 1 - 36 63 
Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове 65 74 
Европа и идеята за нация 2 87 
Един ден на Иван Денисович 84 
Идеолози и власт : Приносът на университетските и академични идеолози за реконцентрация на икономическата власт на комунистическата номенклатура 20 28 
Истината за Ким Филби : Конспирацията "Ротшилд" : Как Шпионина на ХХ век манипулираше Хитлер, Сталин, Чърчил и Рузвелт 19 86 
Как се пътува със сьомга 83 
Комуникационен модел на лобизма 10 14 
Курс по философия на правото 4 48 
Манипулаторите са сред нас 7 
Международни аспекти на кредитния риск 34 37 42 
Наказателно-процесуален кодекс 56 
Накъде върви Европа. Предизвикателства пред растежа 44 46 
Неолиберализмът и социалната демокрация - борбата продължава 17 26 
Няма място за малки мечти. Смелост, въображение и изграждане на съвременен Израел 22 88 
Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право : 2018 290-ник 57 
Предизвикателства пред регионалната сигурност 58 72 
Предизвикателствата пред правото в контекста на дигитализацията 59 81 
Предприятието ползвател на работници за временна работа 32 51 
Предстоят ли най-добрите дни за човечеството? 3 13 
Приложения на психологията в мениджмънта 6 38 
Променящата се природа на работата. Доклад за световното развитие 2019 33 
Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България 1953-2008 г. : Част I 60 
Сборник съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България 2008-2018 г. : Част II 61 
Сборник тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1957-2019 г. 62 
Свидетелства за прехода 1989-1999 16 
Система на българското вещно право 49 
Систематичен курс по българско търговско право 54 
Социалните системи - разумната държава 12 21 31 
Социално осигуряване 2019 година 64 73 
Тестове за конкурси за държавни служители 27 
Типов правилник за устройството и дейността на институт на УНСС 75 
Устойчиво развитие и проблема за национална коалиция 24 77 
Учебен практикум по облигационно право 50 
Човекът. Съставният елемент на социалните системи 8 11 79 
Carver on Carriage : Vol. 2 66 
Conventions de droit maritime: Textes 67 
Digital Transformation. Build Your Organization's Future for the Innovation Age 39 82 
Droit maritime 70 
International law : Cases and materials 68 
Lloyd's List Law Reports: Digest № 12 1961-1965 69 
McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property 71 
This is Marketing. You Can't be Seen Until You Learn to See 40 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Александър Кожев (1902-1968) 5 18 
Бизнес 39 82 
Бизнес цикъл 23 30 
България - икономика и политика 43 45 
Българска индустрия - история 29 41 
Валтер Бенямин (1892-1940) 5 18 
Вещно право 49 52 
Волеизявление - частноправна сделка 55 
Воля - сключване на договор 55 
Върховен касационен съд - наказателни дела 62 
Върховен касационен съд на Република България 60 61 
Върховен съд на Република България 62 
Вътрешна политика - България 16 
Глобализация 15 25 47 78 
Граждански дела - съдебна практика 60 61 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 53 
Гражданско право 52 57 
ГУЛАГ 84 
Данъчен процес 36 63 
Данъчно право 36 63 
Демокрация 16 
Дигитализация 59 81 
Договори 55 
Държавна администрация 27 
Държавни служители - конкурси 27 
Европа - идея за нация 2 87 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 34 37 42 
Европейски съюз (ЕС) 43 45 
Енциклопедии 71 
Жак Дерида (1930-2004) 5 18 
Застраховане 65 74 
Израел 22 88 
Икономика на труда 33 
Икономическа политика - ЕС 44 46 
Икономически теории 23 30 
Икономическо развитие 15 24 25 47 77 78 
Икономическо развитие - Европа 44 46 
Инвестиционни фондове 65 74 
Интелектуална собственост - право 71 
Интелектуалци - политически идеи 5 18 85 
Информационни системи 1 76 80 
Информационни технологии - управление 39 82 
Информация - обмяна 1 76 80 
История - Европа 2 87 
История на политическите идеи - Европа - САЩ 85 
Италианска литература 83 
Карл Шмит (1888-1985) 5 18 
Карл Ясперс (1883-1969) 5 18 
Ким Филби (1912-1988) - биография 19 86 
Комуникации 10 14 
Конференция 58 59 72 81 
Кредитен риск 34 37 42 
Лобизъм 10 14 
Маркетинг 40 
Мартин Хайдегер (1889-1976) 5 18 
Международни финанси 34 37 42 
Международно право 68 
Мениджмънт 6 38 
Мишел Фуко (1926-1984) 5 18 
Морско право 66 67 70 
Наказателен кодекс - обща част 62 
Наказателен кодекс - особена част 62 
Наказателни дела - тълкувателни решения 62 
Наказателно процесуален кодекс - НПК 56 62 
Национална икономика 12 21 31 
Национална сигурност 58 72 
Неолиберализъм 17 26 
Облигационно право 50 52 
Общество - бъдеще 3 13 
Общинска администрация 12 21 31 
Политическа икономия 20 28 
Политически партии - България 16 
Правна уредба 32 51 
Правни субекти 57 
Право 53 55 58 59 60 61 65 72 74 81 
Право - доклади 69 
Предприемачество - иновации 39 82 
Преход - България - след 1989 г. 16 
Психоанализа 9 
Психология на личността 7 
Разузнаване 19 86 
Римска империя 2 87 
Руска литература 84 
Семейно и наследствено право 57 
Семейно право 52 
Семейство - същност 12 21 31 
Системата човек 8 11 79 
Системен анализ 1 76 80 
Системи - управление 1 76 80 
Собственост - правни аспекти 57 
Социализъм 20 28 
Социална демокрация 17 26 
Социална психология 8 11 79 
Социални системи 1 8 11 12 21 31 76 79 80 
Социално осигуряване - право 64 73 
Социобиология 8 11 79 
Справочници 69 
Теория на поведението 8 11 79 
Теория на системите 1 76 80 
Тони Джъд (1948-2010), професор - европейска история 85 
Трудова заетост 32 51 
Трудово право 32 51 
Търговски дела - съдебна практика 61 
Търговско право 54 
УНСС - институти 75 
Управление на организацията 39 82 
Управление на риска 34 37 42 
Управленска психология 6 38 
Устойчиво развитие 15 24 25 47 77 78 
Философия на правото 4 48 
Финанси 35 
Футурология 3 13 
Хана Арент (1906-1975) 5 18 
Централна администрация 12 21 31 
Човешки общества 12 21 31 
Човешко поведение 1 76 80 
Човешко тяло - устройство 8 11 79 
Шимон Перес (1923-2016) - биография 22 88 
Шпионаж 19 86 
20 век (XX век) 85 
Intellectual property 71 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 34 35 37 42 
Банков съюз 34 37 42 
бизнес 39 82 
бизнес цикъл 23 30 
биографии 22 88 
брак 52 
брачни дела 52 
БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) 15 25 47 78 
бъдеще 3 13 
България 29 41 
български преход 16 
вещно право 49 52 
висше образование 75 
временна заетост 32 51 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 60 61 
вътрешна политика 16 
градоустройство 24 77 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 53 60 61 
гражданско право 52 57 60 61 62 
гражданско процесуално право 57 
ГУЛАГ 84 
данъци 35 
данъчен процес 36 63 
данъчно право 36 63 
дебати 3 13 
демократичен преход 16 
демокрация 16 
дигитализация 59 81 
дигитална епоха 39 82 
договор за дарение 50 
договор за застраховане 65 74 
договорно право 50 55 
държавна администрация 12 21 31 
държавни служители 27 
Европа 85 
европейска интеграция 2 87 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 34 37 42 
екология 15 25 47 78 
енергиен пазар 44 46 
енциклопедия 71 
заетост 44 46 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 50 55 65 74 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) 32 51 
Закон за собствеността (ЗС) 57 
Закон за устройство на територията (ЗУТ) 57 
застрахователен договор 65 74 
застраховка "Живот" 65 74 
идеология 20 28 
Израел 22 88 
икономика на труда 33 
икономическо развитие 15 25 47 78 
инвестиционни фондове 65 74 
индустрия 29 41 
иновации 44 46 
иновационни технологии 39 82 
иновационно развитие 39 82 
интелектуална собственост 71 
интернет маркетинг 39 82 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 59 81 
информационни системи 1 76 80 
история 23 29 30 41 
история на Европа 2 87 
италианска литература 83 
капитализъм 17 26 
кейнсианска теория 17 26 
Кодекс на труда (КТ) 32 51 
Комисия за финансов надзор (КФН) 65 74 
компютри 1 76 80 
конференция 58 59 72 81 
корпоративна социална отговорност (CSR) 24 77 
корпоративни финанси 35 
корупция 10 14 
кредитен риск 34 37 42 
лобизъм 10 14 
лобиране 10 14 
макроикономически анализ 23 30 
маркетинг 40 
международни икономически отношения МИО 43 45 
международни финанси 34 37 42 
международно право 68 
мениджмънт 6 38 
мироопазване 58 72 
морско право 66 67 70 
Наказателен кодекс (НК) 62 
наказателно право 62 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 56 62 
наследствено право 52 57 
национална икономика 12 21 31 
национална сигурност 58 72 
нация 2 87 
неолиберализъм 17 26 
неустойка 50 
нова история 85 
облигационно право 50 52 
обществени комуникации 10 14 
общество 12 21 31 
ООН 24 77 
опазване на околната среда 24 77 
оценка на риска 34 37 42 
парична политика 35 
пенсионна реформа 44 46 
политика 5 18 22 88 
политическа икономия 20 28 
политическа история 85 
политическа криза 16 
политически партии 16 20 28 
правна уредба 32 51 65 74 
право 58 59 69 72 81 
право на собственост 57 
предприемачество 39 44 46 82 
предприятия 32 51 
преход към демокрация 16 
противодействие 10 14 
психоанализа 9 
психология 7 
психология на личността 7 9 
публични финанси 35 
разузнаване 19 86 
регионална сигурност 58 72 
Римска империя 2 87 
руска литература 84 
САЩ 85 
семейно право 52 57 
семейство 12 21 31 
системен анализ 1 76 80 
социалдемокрация 17 26 
социален капитал 24 77 
социализъм-комунизъм 20 28 
социална демокрация 17 26 
социална държава 17 26 
социална психология 8 11 79 
социална трансформация 20 28 
социални системи 1 8 11 12 21 31 76 79 80 
социално осигуряване 64 73 
социобиология 8 11 79 
справочник 69 
съдебна практика 60 61 
теория на информацията 1 76 80 
технологични иновации 39 82 
тоталитарни режими 5 18 
трудова заетост 32 51 
трудово право 32 51 
тълкувателни решения 61 62 
Търговски закон (ТЗ) 50 
търговско право 54 
УНСС 75 
управление на кризи 16 
управление на организацията 39 82 
управление на риска 34 37 42 
управление на системи 1 76 80 
управленска психология 6 38 
устойчиво развитие 15 24 25 47 77 78 
учене през целия живот 33 
философия 5 18 
философия на правото 4 48 
финанси 35 
финансови инструменти 35 
финансови пазари 35 
частноправни отношения 55 
човек 12 21 31 
човечество 3 13 
човешки капитал 33 
човешко поведение 8 11 79 
шпионаж 19 86 
business 39 82 
entrepreneurship 39 82 
innovation management 39 82 
innovations 39 82 
intellectual property 71 
international law 68 
management 39 82 
marketing 40 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Арент, Хана 5 18 
Бенямин, Валтер 5 18 
Бояджиев, Тодор, ген. 19 86 
Дерида, Жак 5 18 
Джъстин, Трюдо 85 
Кожев, Александър 5 18 
Перес, Шимон 22 88 
Филби, Ким 19 86 
Фуко, Мишел 5 18 
Хайдегер, Мартин 5 18 
Шмит, Карл 5 18 
Ясперс, Карл 5 18 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 65 74 
България 16 29 41 43 45 60 61 
Великобритания 65 74 
Германия 65 74 
Европа 2 44 46 85 87 
Европейски съюз 15 25 34 37 42 43 45 47 65 74 78 
Израел 22 88 
Русия 15 25 47 78 84 
САЩ 15 25 47 65 74 78 85 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 84