Нови книги - ноември 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90939 

Знеполски, Ивайло

   Семиотика и критика на културата : Барт, Лотман, Еко / Ивайло Знеполски ; Корица Веселин Праматаров ; Ред. Марин Гинев ; Коректор Жана Ганчева . - Първо издание . - София : Институт за изследване на близкото минало ; Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 456 с. ; 23,5 см . -  (Поредица "Минало несвършено")

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-2882-2 


1. Семиотика 
 003
Ключови думи: 1. семиотика 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
За него: 1. Барт, Роланд 2. Лотман, Юрий 3. Еко, Умберто 
Цб 120000125711, Цб 120000125712, Ф 120000125713, Цб 120000125714, Цб 120000125715
 съдържание 

Сист. No: 39150

- 2 -

Цб II 91062 

Попова, Ели

   Потребители и ползване на библиотеките / Ели Попова ; Рец. Елена Янакиева, Милена Миланова ; Науч. ред. Елица Лозанова-Белчева ; Граф. оформ. и кор. Божена Серафимова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 264 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4576-3 


1. Библиотеки - услуги, потребители 
 025
Ключови думи: 1. библиотеки 2. потребители 3. библиотекознание 4. читатели 5. библиотечно общуване 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000126464, Цб 120000126465, Цб 120000126466, Цб 120000126467, Цб 120000126468, Цб 120000128557
 съдържание 

Сист. No: 39649

- 3 -

Цб II 91021 

Раджу, Нави

   Бережливые инновации : Технологии умных затрат / Нави Раджу, Джайдип Прабху ; Перев. с англ. Г. Агафонов . - Москва : Олимп-Бизнес, 2017 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9909050-6-1 


1. Иновации 
 005.591.6  + 658.5  + 001.89
Ключови думи: 1. иновации 2. производствени разходи 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Управление 
Цб 120000126373
 съдържание 

Сист. No: 39488

Философия

- 4 -

Цб II 90959 

За нормата, шестото чувство и "незнайно-какво"  : Естетически есета върху Вкуса /  Състав., науч. ред. и прев. Лидия Денкова ; Увод Сергей Стефанов ; Увод и прев. Милка Хаджикотева ; За изтънчеността на вкуса и страстта : 1742 / Дейвид Хюм.  ; За нормата на вкуса : 1757 / Дейвид Хюм.  ; За простотата и изяществото на литературния стил / Дейвид Хюм.  ; За красноречието / Дейвид Хюм.  ; За усъвършенстването в изкуствата / Дейвид Хюм.  ; Изследване върху произхода на нашите идеи за Красиво и Добро : 1725 / Франсис Хътчесън.  ; Опит върху вкуса в нещата от природата и изкуството / Шарл дьо Монтескьо . - София : Нов български университет (НБУ), 2017 (Аскони-издат ООД) . - 380 с. ; 21 см . -  (Университетска философска поредица ''Какво значи това'')

   Изданието е осъществено с подкрепата на Фонд "Издателска дейност" на НБУ Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-535-996-5 


1. Естетика 2. Дейвид Хюм (1711-1776) 3. Франсис Хътчесън (1694-1746) 4. Шарл дьо Монтескьо (1689-1755) 
 18
Ключови думи: 1. естетика 2. история 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 2. Хътчесън, Френсис (Хътчисън, Франсис ) 3. Хюм, Дейвид 
Цб 120000125868, Цб 120000125869, Цб 120000125870
 съдържание 

Сист. No: 39226

- 5 -

Цб II 90954 

Игълтън, Тери

   Смисълът на живота / Тери Игълтън ; Прев. от англ. Паулина Мичева ; Ред. Росица Ташева ; Худ. на кор. Кирил Златков ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Донка Дончева . - Британска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2019 ("Дедракс") . - 160 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Meaning of Life: A Very Short Introduction / Terry Eagleton, 2007 Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-02-0464-0 


1. Философия 
 1
Ключови думи: 1. философия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000125827, Ф 120000125828, Ф 120000125829, Ф 120000125830, Ф 120000125831, Цб 120000125832, Ф 120000125833, Цб 120000125834, Цб 120000125835, Цб 120000125836
 съдържание 

Сист. No: 39173

- 6 -

Цб II 90964 

Констан, Бенджамен

   Право на истина и свобода във всичко / Бенджамен Констан ; Състав., предг. и прев. от фр. Лидия Денкова ; Прев. от нем. Стилиян Йотов, Цеко Торбов ; Прев. от фр. Красимир Мирчев ; Ред. Владимир Маринов ; Авт. на кор. Дамян Дамянов ; Граф. дизайн и предп. подг. Йоаннис Меймарис ; За политическите реакции. Глава VIII. За принципите (1797) / Бенжамен Констан.  ; Към вечния мир. Приложение 1. Върху несъгласуването на морала и политиката по отношение на вечния мир (1795) / Имануил Кант.  ; За мнимото право да се лъже от човеколюбие (1797) / Имануил Кант.  ; История на лъжата. Пролегомени / Жак Дерида.  ; За добродетелите и политическите престъпления (1798) / Жермен дьо Стал . - Първо издание . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 (Симолини-94 ООД) . - 285 с. : 1 л. портр. ; 23,5 см . -  (Агора)

   Преводът е извършен по изданието : Benjamin Constant. Oeuvres completes. Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2010-2017. Библиогр. под линия
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-020-0 


1. Бенжамен Констан (1767-1830) 2. Политическа философия 
 32.01  + 1
Ключови думи: 1. политика 2. философия 3. толерантност 4. свобода 5. истина 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Констан, Бенжамен 
Цб 120000125904, Ф 120000125905, Ф 120000125906, Цб 120000125907, Цб 120000125908
 съдържание 

Сист. No: 39236

- 7 -

Цб II 90979 

Менсън, Марк

   Тънкото изкуство да не ти пука / Марк Менсън ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев ; Отг. ред. Даниела Атанасова ; Стил. ред. Диляна Георгиева ; Коректор Нина Славова ; Компют. обраб. Ана Цанкова . - Американска, първо издание . - Пловдив : Хермес, 2019 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 223 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Subtle Art of Not Giving a Fuck / Mark Manson, 2016
   www.hermesbooks.com 

   ISBN 978-954-26-1730-3 


1. Общество - философски проблеми 2. Популярна психология 
 140  + 159.955  + 316.32
Ключови думи: 1. мироглед 2. възприятия 3. общество 4. ценности 5. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Психология 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126106, Цб 120000126107, Цб 120000126108, Ф 120000126109, Цб 120000126110, Цб 120000126111, Ф 120000126112, Цб 120000126113, Цб 120000126114, Цб 120000126115
 съдържание 

Сист. No: 39431

- 8 -

Цб II 90961 

Папучиев, Николай

   Антропология на вещта и символните форми / Николай Папучиев ; Рец. Мира Маркова, Николай Вуков ; Ред. Елка Миленкова ; Худ. Симона Петрова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 495 с. ; 20 см

   Библиогр. в текста
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4530-5 


1. Групова идентичност - икономически измерения 2. Антропология на вещите 3. Икономика на занаятчийското производство 4. Музеи и изложби - идеология и икономика 5. Традиционна култура и модерност 6. Потребителски идеологии - всекидневие 
 160.2  + 316.723
Ключови думи: 1. субкултура 2. вещи 3. символи 4. материална култура 5. икономика на занаятите 6. фолклор 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125891, Ф 120000125892, Цб 120000125893, Ф 120000125894, Ф 120000125895, Цб 120000126459, Цб 120000126460, Ф 120000126461, Ф 120000126462, Ф 120000126463
 съдържание 

Сист. No: 39230

- 9 -

Цб II 90981 

Саутуел, Гарет

   Какво би направил Маркс? Как великите политически философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Гарет Саутуел ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Marx do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Gareth Southwell, 2018 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-216-8 


1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа философия 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 1.000.32
Ключови думи: 1. философия 2. политика 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000126126, Цб 120000126127, Цб 120000126128, Ф 120000126129, Ф 120000126130, Ф 120000126131, Ф 120000126132, Ф 120000126133, Ф 120000126134, Ф 120000126135
 съдържание 

Сист. No: 39428

- 10 -

Цб II 91067 

Талеб, Насим Никълъс

   Да заложиш своята кожа. Скритите асиметрии в живота ни / Насим Никълъс Талеб ; Прев. Боряна Даракчиева ; Прев. на техн. прилож. Росица Панайотова ; Предпеч. подгот. Светлозар Петров . - Първо издание . - София : ИнфоДАР, 2019 ("Бук травъл" ЕООД) . - 335 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Skin in the Game / Nassim Nicholas Taleb, 2018 От автора на "Черният лебед" Библиогр. с. 329-333

   ISBN 978-619-244-000-8 


1. Анализ на риска - личност, общество 2. Малцинство - доминация 3. Религия - вяра - добродетели 4. Риск - рационалност 5. Социална справедливост 6. Справедливост - чест - саможертва 
 177  + 316.32
Ключови думи: 1. риск 2. индивид 3. общество 4. справедливост 5. етика 6. малцинства 7. интелектуалци 8. религия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000126499, Ф 120000126500, Цб 120000126501, Ф 120000126502, Цб 120000126503, Ф 120000126504, Цб 120000126505, Цб 120000126506, Цб 120000126507, Цб 120000126508
 съдържание 

Сист. No: 39722

- 11 -

Цб II 90983 

Уикс, Маркъс

   Какво би направил Ницше? Как великите философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Маркъс Уикс ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; Науч. консулт. Габриела Петкова ; Ред. Пенка Ватова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Nietzsche do? : How the greates philosophers would solve your everyday problems / Marcus Weeks, 2017 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-187-1 


1. Популярна психология 2. Философия 
 316.6/.7  + 10(091)
Ключови думи: 1. социална психология 2. Философски теории 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 3. Психология 
Цб 120000126146, Цб 120000126147, Цб 120000126148, Цб 120000126149, Ф 120000126150
 съдържание 

Сист. No: 39435

- 12 -

Цб II 90999 

Холей, Йоханес

   Мегапромяна. Ръководство за живот в кризисни времена / Йоханес Холей ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; Худ. Огнян Илиев ; Коректор Димитър Козарев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Mega Wandel / Johannes Holey, 2016 Азбучен показалец с. 313-315

   ISBN 978-954-2902-65-2 


1. Психология 2. Философия 3. Йоханес Холей (1934 - ) 4. Загадки и мистерии 5. Окултизъм 6. Антропософия 
 159.922  + 141.7  + 001.9
Ключови думи: 1. развитие на човека 2. духовно развитие 3. свобода на волята 4. философия 5. парапсихология 6. окултизъм 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Цб 120000126341, Ф 120000126342, Ф 120000126343, Цб 120000126344, Ф 120000126345, Цб 120000126346, Цб 120000126347, Ф 120000126348, Ф 120000126349, Ф 120000126350
 съдържание 

Сист. No: 39508

Психология

- 13 -

Цб II 90947 

Вос, Крис

   Без компромис? Преговаряй така, сякаш животът ти зависи от това / Крис Вос, Тал Раз ; Прев. от англ. Евелина Андонова ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Коректор Здравка Петрова ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Never Split the Difference : Negotiating As If Your Life Depended On It / Chris Voss, Tahl Raz, 2016.

   ISBN 978-619-01-0509-1 


1. Изкуството на преговорите 2. Емоционална интелигентност 3. Интуиция 4. Теорията за Черния лебед (Black Swan) 
 177.2  + 65.02  + 330.16
Ключови думи: 1. преговори 2. преговарящи 3. психология на личността 4. Black Swan 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000125784, Цб 120000125785, Ф 120000125786, Цб 120000125787, Цб 120000125788, Цб 120000125789, Цб 120000125790, Ф 120000125791, Ф 120000125792, Ф 120000125793
 съдържание 

Сист. No: 39165

- 14 -

Цб II 90955 

Д`Ансамбур, Тома

   Не бъдете любезни, бъдете искрени : Общувайте с другите, но останете себе си / Тома Д`Ансамбур ; Прев. от фр. Красимир Петров ; Отг. ред. Росица Ташева ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Донка Дончева . - Канадска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2017 ("Инвестпрес") . - 286 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Cessez d'Etre Gentil, Soyez Vrai / Thomas d' Ansembourg, 2001

   ISBN 978-619-02-0137-3 


1. Психология на личността 2. Психотерапия 3. Социология 
 159.942  + 316.47
Ключови думи: 1. психотерапия 2. междуличностни отношения 3. междуличностно общуване 4. междуличностни взаимоотношения 5. междуличностна комуникация 6. емоции 7. емпатия 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125837, Ф 120000125838, Ф 120000125839, Цб 120000125840, Цб 120000125841
 съдържание 

Сист. No: 39175

- 15 -

Цб II 90970 

Изследване и практика  = Study and practice /  Състав. Златинка Георгиева ; Ез.-стил. ред. и кор. Диана Вацова ; Техн. ред. Силвия Панева . - Българска. Първо издание . - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2019 . - 256 с. : с фиг., табл. ; 20 см . -  (Библиотека "Диоген". Книга "Психология" ; Т. 27 (1))

   

   ISBN 978-619-208-192-8 


1. Психология 
 159.9
Ключови думи: 1. психология 2. социална адаптация 3. психично здраве 4. доброволчество 5. стигматизация 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000125936
 съдържание 

Сист. No: 39161

- 16 -

Цб II 91010 

Ильин, Евгений Павлович

   Эмоции и чувства : Уч. пособие / Евгений Павлович Ильин . - 2-е издание . - Москва и др. : Питер, 2017 . - 784 с. : с табл. ; 25 см . -  (Мастера психологии)

   

   ISBN 978-5-496-02300-9 


1. Психология 2. Емоции - класификации и свойства 
 159.942(0.026.2)
Ключови думи: 1. психология 2. емоции 3. чувства 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000126362
 съдържание 

Сист. No: 39460

- 17 -

Цб II 90979 

Менсън, Марк

   Тънкото изкуство да не ти пука / Марк Менсън ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев ; Отг. ред. Даниела Атанасова ; Стил. ред. Диляна Георгиева ; Коректор Нина Славова ; Компют. обраб. Ана Цанкова . - Американска, първо издание . - Пловдив : Хермес, 2019 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 223 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Subtle Art of Not Giving a Fuck / Mark Manson, 2016
   www.hermesbooks.com 

   ISBN 978-954-26-1730-3 


1. Общество - философски проблеми 2. Популярна психология 
 140  + 159.955  + 316.32
Ключови думи: 1. мироглед 2. възприятия 3. общество 4. ценности 5. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Психология 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126106, Цб 120000126107, Цб 120000126108, Ф 120000126109, Цб 120000126110, Цб 120000126111, Ф 120000126112, Цб 120000126113, Цб 120000126114, Цб 120000126115
 съдържание 

Сист. No: 39431

- 18 -

Цб II 90982 

Петинджър, Теджван

   Какво би направил Кейнс? Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Теджван Петинджър ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Димитър Събев ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Keynes do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Tejvan Pettinger, 2018 Корица : Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-214-4 


1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. философия на икономиката 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 3. Психология 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
Цб 120000126136, Цб 120000126137, Цб 120000126138, Ф 120000126139, Ф 120000126140, Ф 120000126141, Ф 120000126142, Цб 120000126143, Ф 120000126144, Ф 120000126145
 съдържание 

Сист. No: 39433

- 19 -

Цб II 90952 

Психоанализа в България: тук и сега  : Сборник с текстове от български психоаналитици и изследователи на психоанализата /  Състав. и автор Орлин Тодоров и др. ; Худ. на кор. Кирил Златков ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Донка Дончева . - Българска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2019 ("Дедракс") . - 256 с. ; 21,5 см

   Други автори: Никола Атанасов, Весела Банова, Моника Богданова, Елка Божкова, Светлозар Василев, Венцеслав Вътков, Кимон Ганев, Евгений Генчев, Владимир Градев, Валентин Калинов, Николай Колев, Румяна Крумова-Пешева, Миглена Николчина, Светослав Савов, Диана Циркова. Библиогр. в текста

   ISBN 978-619-02-0516-6 


1. Психоанализа 
 159.964.2
Ключови думи: 1. психоанализа 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125817, Ф 120000125818, Цб 120000125819, Цб 120000125820, Ф 120000125821
 съдържание 

Сист. No: 39171

- 20 -

Цб II 90945 

Свинтила, Владимир

   Грифонът и Химерата. Българската душевност през Възраждането / Владимир Свинтила ; Състав. Красимир Делчев ; Коректор Людмила Попова ; Компют. обраб. Людмила Петрова ; Оформл. на кор. Румен Хараламбиев . - Първо издание . - София : Изток-Запад, 2008 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-321-493-8 


1. Народопсихология - България 2. История на България - Възраждане 
 159.922.4(497.2)"715"
Ключови думи: 1. Българско възраждане 2. Възраждане 3. история на България 4. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125764, Ф 120000125765, Цб 120000125766, Цб 120000125767, Ф 120000125768
 съдържание 

Сист. No: 39160

- 21 -

Цб II 90920 

Синек, Саймън

   Безкрайната игра / Саймън Синек ; Прев. от англ. Камен Петков Велчев ; Дизайн на кор. Кремена Тошкова Пехливанова ; Ред. и кор. Васил Койнарев ; Техн. ред. Ангел Петров . - София : Кръгозор, 2019 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 288 с. ; 22 см

   От автора на "Започни със защо" и "Лидерите винаги обядват последни"

   ISBN 978-954-771-442-9 


1. Лидерство 2. Бизнес етика и морал 3. Организационна култура 4. Управленска психология 
 005.32(0.026.2)  + 159.923.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. самоусъвършенстване 2. индивидуална психология 3. управленска психология 4. лидерство 5. лидери 6. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
Цб 120000125464, Цб 120000125465, Цб 120000125466, Ф 120000125467, Ф 120000125468, Ф 120000125469, Ф 120000125470, Цб 120000125471, Ф 120000125472, Цб 120000125473
 съдържание 

Сист. No: 39044

- 22 -

Цб II 90956 

Сушард, Лиор

   Четецът на мисли : Отключи силата на ума си, за да постигнеш каквото искаш / Лиор Сушард ; Прев. от англ. Васил Велчев ; Ред. Росица Ташева ; Худ. оформ. на кор. Стефан Касъров ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Донка Дончева . - Американска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri) ; НЛП Тренинг Център, 2018 ("Инвестпрес") . - 253 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Mind Reader : Unlock the Power of Your Mind to Get What You Want / Lior Suchard, 2012

   ISBN 978-619-02-0165-6 


1. Психология 2. Самопознание 3. Самоусъвършенстване 
 159.961
Ключови думи: 1. подсъзнание 2. телепатия 3. невро-лингвистично програмиране (НЛП) 4. менталност 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000125842, Цб 120000125843, Цб 120000125844, Цб 120000125845, Ф 120000125846, Цб 120000125847, Цб 120000125848, Ф 120000125849, Цб 120000125850, Цб 120000125851
 съдържание 

Сист. No: 39177

- 23 -

Цб II 90984 

Томли, Сара

   Какво би направил Фройд? Как най-изтъкнатите психотерапевти биха разрешили ежедневните ви проблеми / Сара Томли ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; Науч. консулт. Габриела Петкова ; Ред. Пенка Ватова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Freud do? Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-170-3 


1. Зигмунд Фройд (1856-1939) 2. Популярна психология 
 316.6/.7  + 159.964.2
Ключови думи: 1. психология 2. психоанализа 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
За него: 1. Фройд, Зигмунд 
Цб 120000126151, Цб 120000126152, Цб 120000126153, Цб 120000126154, Ф 120000126155
 съдържание 

Сист. No: 39436

- 24 -

Цб II 90983 

Уикс, Маркъс

   Какво би направил Ницше? Как великите философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Маркъс Уикс ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; Науч. консулт. Габриела Петкова ; Ред. Пенка Ватова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Nietzsche do? : How the greates philosophers would solve your everyday problems / Marcus Weeks, 2017 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-187-1 


1. Популярна психология 2. Философия 
 316.6/.7  + 10(091)
Ключови думи: 1. социална психология 2. Философски теории 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 3. Психология 
Цб 120000126146, Цб 120000126147, Цб 120000126148, Цб 120000126149, Ф 120000126150
 съдържание 

Сист. No: 39435

- 25 -

Цб II 90996 

Хелсинг, Ян ван

   Преди да се гръмнеш, прочети тази книга! : Когато вече смяташ, че няма накъде, ще блесне светлинката, незнайно откъде! / Ян ван Хелсинг ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; Худ. Огнян Илиев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2018 . - 376 с. : с портр., сх. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Bevor du dich erschie?t, lies dieses Buch! / Jan van Helsing Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей За автора: с. 373-374

   ISBN 978-954-2902-58-4 


1. Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей (1967 - ) 2. Индивидуална психология - самоусъвършенстване 3. Развитие на личността 4. Парапсихология 
 159.91  + 159.923.2
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. самоусъвършенстване 3. самосъзнание 4. езотерика 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000126311, Цб 120000126312, Цб 120000126313, Ф 120000126314, Ф 120000126315, Ф 120000126316, Цб 120000126317, Цб 120000126318, Цб 120000126319, Ф 120000126320
 съдържание 

Сист. No: 39503

- 26 -

Цб II 90999 

Холей, Йоханес

   Мегапромяна. Ръководство за живот в кризисни времена / Йоханес Холей ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; Худ. Огнян Илиев ; Коректор Димитър Козарев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2019 . - 320 с. : с ил. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Mega Wandel / Johannes Holey, 2016 Азбучен показалец с. 313-315

   ISBN 978-954-2902-65-2 


1. Психология 2. Философия 3. Йоханес Холей (1934 - ) 4. Загадки и мистерии 5. Окултизъм 6. Антропософия 
 159.922  + 141.7  + 001.9
Ключови думи: 1. развитие на човека 2. духовно развитие 3. свобода на волята 4. философия 5. парапсихология 6. окултизъм 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Философия 
Цб 120000126341, Ф 120000126342, Ф 120000126343, Цб 120000126344, Ф 120000126345, Цб 120000126346, Цб 120000126347, Ф 120000126348, Ф 120000126349, Ф 120000126350
 съдържание 

Сист. No: 39508

- 27 -

Цб II 90940 

Холидей, Райън

   Твоето его е врагът / Райън Холидей ; Прев. от англ. Жана Кличмурадова ; Дизайн на кор. Фиделия Косева ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. и кор. Русанка Одринска ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 220 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Ego is the Enemy / Ryan Holiday, 2016

   ISBN 978-954-28-3014-6 


1. Психология на личността 2. Психика - Его - Успех 
 159.923  + 174.4
Ключови думи: 1. психология на личността 2. самоусъвършенстване 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000125716, Цб 120000125717, Ф 120000125718, Цб 120000125719, Цб 120000125720, Цб 120000125721, Ф 120000125722, Ф 120000125723, Цб 120000125724, Цб 120000125725
 съдържание 

Сист. No: 39154

- 28 -

Цб I 6055 

Шираев, Ерик Б.

   Междукултурна психология. Критично мислене и съвременни приложения / Ерик Б. Шираев, Дейвид А. Леви ; Прев. от англ. Людмила Андреева ; Коректор Татяна Джунова ; Компют. обраб. и оформл. на кор. Румяна Дамянлиева . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 448 с. : с фиг. ; 29,5 см

   Ориг. загл.: Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications, 6th ed. / Eric B. Shiraev, David A. Levy, 2017. Библиогр. с. 401-436

   ISBN 978-619-01-0508-4 


1. Междукултурна психология 
 159.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. психология 2. критично мислене 3. междукултурни изследвания 4. интелигентност 5. емоции 6. човешко развитие 7. социализация 8. социални науки 9. поведенчески науки 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Цб 120000125751, Цб 120000125752, Цб 120000125753
 съдържание 

Сист. No: 39156

- 29 -

Цб II 91039 

Lehavi, Dorene

   Business Partnership Essentials : A step-by-Step Action Plan for Succeeding in Business with a Partner / Dorene Lehavi . - Second Edition . - Boston etc. : Walter de Gruyter, 2018 . - 124 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-5474-1617-2 


1. Бизнес партньорство 
 65.011.1  + 174.4
Ключови думи: 1. бизнес партньорство 2. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000126392
 съдържание 

Сист. No: 39487

Религия

Обществени науки

- 30 -

Цб II 91052 

Social Movement Studies in Europe. The State of the Art  /  Ed. by Olivier Fillieule, Guya Accornero . - New York etc. : Berghahn Books, 2016 . - 508 p. ; 23,5 sm . -  (Protest, culture and society ; Vol. 16)

   

   ISBN 978-1-78533-097-1 


1. Социални движения - Европа - история 2. Социални условия - Европа 
 303.4(0.026.2)  + 316.3(0.026.2)  + 321.02(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални движения 2. демократичен политически процес 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. Западна Европа 5. политическа социология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Великобритания 3. Германия 4. Дания 5. Франция 6. Италия 7. Швейцария 8. Ирландия 9. Швеция 10. Португалия 11. Гърция 12. Турция 13. Унгария 14. Румъния 15. Русия 
Цб 120000126405
 съдържание 

Сист. No: 39520

Статистика. Демография. Социология.

- 31 -

Цб II 90955 

Д`Ансамбур, Тома

   Не бъдете любезни, бъдете искрени : Общувайте с другите, но останете себе си / Тома Д`Ансамбур ; Прев. от фр. Красимир Петров ; Отг. ред. Росица Ташева ; Худ. на кор. Стефан Касъров ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Донка Дончева . - Канадска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2017 ("Инвестпрес") . - 286 с. : с ил. ; 20 см

   Ориг. загл.: Cessez d'Etre Gentil, Soyez Vrai / Thomas d' Ansembourg, 2001

   ISBN 978-619-02-0137-3 


1. Психология на личността 2. Психотерапия 3. Социология 
 159.942  + 316.47
Ключови думи: 1. психотерапия 2. междуличностни отношения 3. междуличностно общуване 4. междуличностни взаимоотношения 5. междуличностна комуникация 6. емоции 7. емпатия 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125837, Ф 120000125838, Ф 120000125839, Цб 120000125840, Цб 120000125841
 съдържание 

Сист. No: 39175

- 32 -

Цб II 90949 

Даймънд, Джаред

   Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза / Джаред Даймънд ; Прев. Елена Филипова ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Маргарита Крумова ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis / Jared Diamond, 2019.

   ISBN 978-619-01-0492-6 


1. Световни държавни кризи - история 2. Кризи - лични и национални 
 316.72(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. държава 2. кризи 3. световна политика 4. култура 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Екология 4. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Финландия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. Япония 4. Чили 5. Индонезия 6. Германия 7. Австралия 8. САЩ 
За него: 1. Пиночет, Аугусто 
Цб 120000125797, Цб 120000125798, Ф 120000125799, Ф 120000125800, Цб 120000125801
 съдържание 

Сист. No: 39167

- 33 -

Цб II 91015 

Киселева, Анна

   Управление конфликтами : Практическое руководство по тренингу / Анна А. Киселева ; Рец. Петр Константинович Власов . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2018 ("Полиарт") . - 172 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-617-7528-52-3 


1. Конфликти 2. Управление 
 316.48  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
Цб 120000126367
 съдържание 

Сист. No: 39477

- 34 -

Цб II 90986 

Лидерите, които промениха историята  /  Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Стела Зидарова . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 320 с. ; 24,5 см

   
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-227-4 


1. Световни лидери 2. Световна история 
 316.46(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. световна история 2. лидери 3. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126161, Цб 120000126162, Цб 120000126163, Ф 120000126164, Цб 120000126165
 съдържание 

Сист. No: 39439

- 35 -

Цб II 90979 

Менсън, Марк

   Тънкото изкуство да не ти пука / Марк Менсън ; Прев. от англ. Огнян Алтънчев ; Отг. ред. Даниела Атанасова ; Стил. ред. Диляна Георгиева ; Коректор Нина Славова ; Компют. обраб. Ана Цанкова . - Американска, първо издание . - Пловдив : Хермес, 2019 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 223 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: The Subtle Art of Not Giving a Fuck / Mark Manson, 2016
   www.hermesbooks.com 

   ISBN 978-954-26-1730-3 


1. Общество - философски проблеми 2. Популярна психология 
 140  + 159.955  + 316.32
Ключови думи: 1. мироглед 2. възприятия 3. общество 4. ценности 5. психология 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Психология 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126106, Цб 120000126107, Цб 120000126108, Ф 120000126109, Цб 120000126110, Цб 120000126111, Ф 120000126112, Цб 120000126113, Цб 120000126114, Цб 120000126115
 съдържание 

Сист. No: 39431

- 36 -

Цб II 91066 

Нейсбит, Джон

   Овладяване на мегатенденциите. Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят / Джон Нейсбит, Дорис Нейсбит ; Прев. Владимир Германов ; Ред. Саша Попова ; Компют. обраб. Анна Балева . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2018 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Mastering megatrends / Doris Naisbitt, John Naisbitt Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1. Оформление на кор.: "Megachrom", 2018

   ISBN 978-954-655-822-0 


1. Нов търговски ред - 21 век 2. Геополитика и световна икономика 3. Глобализация - 21 век 
 316.32  + 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. лидери 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126494, Цб 120000126495, Цб 120000126496, Ф 120000126497, Ф 120000126498
 съдържание 

Сист. No: 39721

- 37 -

Цб II 90961 

Папучиев, Николай

   Антропология на вещта и символните форми / Николай Папучиев ; Рец. Мира Маркова, Николай Вуков ; Ред. Елка Миленкова ; Худ. Симона Петрова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 495 с. ; 20 см

   Библиогр. в текста
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4530-5 


1. Групова идентичност - икономически измерения 2. Антропология на вещите 3. Икономика на занаятчийското производство 4. Музеи и изложби - идеология и икономика 5. Традиционна култура и модерност 6. Потребителски идеологии - всекидневие 
 160.2  + 316.723
Ключови думи: 1. субкултура 2. вещи 3. символи 4. материална култура 5. икономика на занаятите 6. фолклор 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125891, Ф 120000125892, Цб 120000125893, Ф 120000125894, Ф 120000125895, Цб 120000126459, Цб 120000126460, Ф 120000126461, Ф 120000126462, Ф 120000126463
 съдържание 

Сист. No: 39230

- 38 -

Цб II 90982 

Петинджър, Теджван

   Какво би направил Кейнс? Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Теджван Петинджър ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Димитър Събев ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Keynes do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Tejvan Pettinger, 2018 Корица : Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-214-4 


1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. философия на икономиката 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 3. Психология 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
Цб 120000126136, Цб 120000126137, Цб 120000126138, Ф 120000126139, Ф 120000126140, Ф 120000126141, Ф 120000126142, Цб 120000126143, Ф 120000126144, Ф 120000126145
 съдържание 

Сист. No: 39433

- 39 -

Цб II 90960 

По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век  : Сборник с текстове /  Състав. и прев. Светла Маринова ; Худ. Симона Петрова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 391 с. ; 23,5 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4608-1 


1. Социология 2. Улрих Бек (1944-2015) 
 316
Ключови думи: 1. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Бек, Улрих 
Цб 120000125871, Цб 120000125872, Цб 120000125873, Ф 120000125874, Ф 120000125875, Ф 120000125876, Ф 120000125877, Ф 120000125878, Ф 120000125879, Ф 120000125880, Ф 120000128660
 съдържание 

Сист. No: 39229

- 40 -

Цб II 90981 

Саутуел, Гарет

   Какво би направил Маркс? Как великите политически философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Гарет Саутуел ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Marx do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Gareth Southwell, 2018 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-216-8 


1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа философия 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 1.000.32
Ключови думи: 1. философия 2. политика 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000126126, Цб 120000126127, Цб 120000126128, Ф 120000126129, Ф 120000126130, Ф 120000126131, Ф 120000126132, Ф 120000126133, Ф 120000126134, Ф 120000126135
 съдържание 

Сист. No: 39428

- 41 -

Цб II 90941 

Селени, Иван

   От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм : критически поглед / Иван Селени ; Прев. от англ. Аглика Маркова ; Ред. Румяна Бояджиева, Борис Попиванов ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. и оформл. на кор. Марио Йорданов . - Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 448 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0502-2 


1. Политическа икономия - държавен социализъм 2. Социална структура - социализъм 3. Социална структура - капитализъм 4. Посткомунизъм 
 330  + 316.323
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. социална структура 3. социализъм 4. капитализъм 5. преход 6. преход към демокрация 7. посткомунистически капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
За него: 1. Вебер, Макс 
Цб 120000125726, Ф 120000125727, Ф 120000125728, Ф 120000125729, Ф 120000125730, Ф 120000125731, Цб 120000125732, Цб 120000125733, Цб 120000125734, Цб 120000125735
 съдържание 

Сист. No: 39149

- 42 -

Цб II 90922 

Синек, Саймън

   Започни със Защо. Главният въпрос на вдъхновяващото лидерство и успешния бизнес / Саймън Синек ; Прев. от англ. Доротея Валентинова Михова ; Дизайн на кор. Кремена Тошкова Пехливанова ; Ред. и кор. Силвия Недкова ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - 3. изд. . - София : Кръгозор, 2019 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 293 с. ; 22 см

   Автор на бестселъра "Лидерите винаги обядват последни"

   ISBN 978-954-771-417-5 


1. Лидерство 
 316.46(0.026.2)  + 005.32(0.026.2)
Ключови думи: 1. лидерство 2. авторитет 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125484, Цб 120000125485, Цб 120000125486, Ф 120000125487, Ф 120000125488, Ф 120000125489, Ф 120000125490, Цб 120000125491, Ф 120000125492, Ф 120000125493
 съдържание 

Сист. No: 39050

- 43 -

Цб II 90946 

Слатински, Николай Димитров

   Рискът : новото име на сигурността / Николай Димитров Слатински ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Рец. Величка Милина, Юрий Търкаланов, Марин Русев ; Науч. и стил. ред. Ина Пеева ; Науч. ред. Радослав Бонев ; Коректор Любен Козарев, Десислава Иванова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 864 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0526-8 


1. Риск 2. Рисково общество 3. Стратегии за сигурност 4. Наука за сигурността 
 355.45(0.026.2)  + 316.3(0.026.2)  + 327.56(0.026.2)
Ключови думи: 1. сигурност 2. риск 3. цивилизационна трансформация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125769, Ф 120000125770, Ф 120000125771, Цб 120000125772, Цб 120000125773, Ф 120000125774, Цб 120000125775, Цб 120000125776, Ф 120000125777, Цб 120000125778
 съдържание 

Сист. No: 39163

- 44 -

Цб II 91067 

Талеб, Насим Никълъс

   Да заложиш своята кожа. Скритите асиметрии в живота ни / Насим Никълъс Талеб ; Прев. Боряна Даракчиева ; Прев. на техн. прилож. Росица Панайотова ; Предпеч. подгот. Светлозар Петров . - Първо издание . - София : ИнфоДАР, 2019 ("Бук травъл" ЕООД) . - 335 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Skin in the Game / Nassim Nicholas Taleb, 2018 От автора на "Черният лебед" Библиогр. с. 329-333

   ISBN 978-619-244-000-8 


1. Анализ на риска - личност, общество 2. Малцинство - доминация 3. Религия - вяра - добродетели 4. Риск - рационалност 5. Социална справедливост 6. Справедливост - чест - саможертва 
 177  + 316.32
Ключови думи: 1. риск 2. индивид 3. общество 4. справедливост 5. етика 6. малцинства 7. интелектуалци 8. религия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Цб 120000126499, Ф 120000126500, Цб 120000126501, Ф 120000126502, Цб 120000126503, Ф 120000126504, Цб 120000126505, Цб 120000126506, Цб 120000126507, Цб 120000126508
 съдържание 

Сист. No: 39722

- 45 -

Цб II 91058 

Тепавичаров, Веселин Иванов

   Носталгията по социализма в България (етноложко изследване) / Веселин Иванов Тепавичаров ; Худ. на кор. Божена Серафимова ; Рец. Иван Еленков, Мира Маркова ; Ред. Милета Милчева ; Предпечат Мария Баръмова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 344 с. : с 4 с. цв. фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4685-2 


1. Социализъм - България, носталгия 
 394"1944/1989"(0.026.2)  + 32.019.5(0.026.2)  + 316.323.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. социализъм 2. България 3. обществени нагласи 4. социалистическо минало 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126414, Цб 120000126415, Цб 120000126416, Цб 120000126417, Цб 120000126418, Цб 120000126419, Цб 120000126420, Цб 120000126421, Цб 120000126422, Цб 120000126423
 съдържание 

Сист. No: 39633

- 46 -

Цб II 90984 

Томли, Сара

   Какво би направил Фройд? Как най-изтъкнатите психотерапевти биха разрешили ежедневните ви проблеми / Сара Томли ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; Науч. консулт. Габриела Петкова ; Ред. Пенка Ватова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Freud do? Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-170-3 


1. Зигмунд Фройд (1856-1939) 2. Популярна психология 
 316.6/.7  + 159.964.2
Ключови думи: 1. психология 2. психоанализа 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
За него: 1. Фройд, Зигмунд 
Цб 120000126151, Цб 120000126152, Цб 120000126153, Цб 120000126154, Ф 120000126155
 съдържание 

Сист. No: 39436

- 47 -

Цб II 90983 

Уикс, Маркъс

   Какво би направил Ницше? Как великите философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Маркъс Уикс ; Прев. от англ. Емилия Ничева-Карастойчева ; Науч. консулт. Габриела Петкова ; Ред. Пенка Ватова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Nietzsche do? : How the greates philosophers would solve your everyday problems / Marcus Weeks, 2017 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-187-1 


1. Популярна психология 2. Философия 
 316.6/.7  + 10(091)
Ключови думи: 1. социална психология 2. Философски теории 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 3. Психология 
Цб 120000126146, Цб 120000126147, Цб 120000126148, Цб 120000126149, Ф 120000126150
 съдържание 

Сист. No: 39435

- 48 -

Цб II 90942 

Чибер, Вивек

   Азбука на капитализма. Да разберем капитализма. Капитализмът и държавата. Капитализмът и класовата борба / Вивек Чибер ; Прев. от англ. Мадлен Николова ; Ред. Огнян Касабов, Георги Медаров ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. Любен Козарев ; Оформл. на кор. Марио Йорданов . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад ; Колектив за обществени интервенции (КОИ), 2019 . - 128 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: The ABCs of Capitalism / Vivek Chibber, 2019. Съвместно издание на "Изток-Запад" и КОИ, осъществено в партньорство с американското списание Капиталист
   www.novilevi.org www.koibooks.novilevi.org www.catalyst-journal.com 

   ISBN 978-619-01-0505-3 


1. Капитализъм 
 330.012  + 316.323.6
Ключови думи: 1. капитализъм 2. класова борба 3. държава 4. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Цб 120000125736, Ф 120000125737, Цб 120000125738, Цб 120000125739, Ф 120000125740, Ф 120000125741, Ф 120000125742, Ф 120000125743, Ф 120000125744, Ф 120000125745
 съдържание 

Сист. No: 39151

- 49 -

Цб II 91028 

Шорохова, Ирина Сергеевна

   Статистические методы анализа : Учебное пособие / Ирина Сергеевна Шорохова, Надежда Валерьевна Кисляк, Олег Святославович Мариев . - Москва и др. : Флинта ; Изд. Уральского университета, 2017 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-3279-3 

   ISBN 978-5-7996-2013-4 


1. Статистика 2. Иконометрия 
 311(075.8)  + 330.115(075.8)
Ключови думи: 1. статистически методи 2. статистика 3. анализ 4. статистическо наблюдение 5. иконометрия 6. регресия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000126380
 съдържание 

Сист. No: 39519

- 50 -

Цб II 90969 

Atlas Statystyczny Polski  = Statistical Atlas of Poland /  Ed. Malgorzata Brzostowska et al. . - Warszawa : Glowny Urzad Statystyczny, 2018 . - 216 p. : with color fig., tabl., maps ; 25 sm

   

   ISBN 978-83-7027-684-3 


1. Статистика 2. Полша 
 311(438)(084.4)(0.025.2)
Ключови думи: 1. статистика 2. атлас 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
Цб 120000125935
 съдържание 

Сист. No: 39146

- 51 -

Цб II 91032 

Children by Choice? Changing Values, Reproduction, and Family Planning in the 20th Century  /  Ed. Ann-Katrin Gembries, Theresia Theuke, Isabel Heinemann . - Berlin etc. : Walter de Gruyter, 2018 . - 240 p. ; 21,5 sm . -  (Wertewandel im 20. Jahrhundert ; Vol. 3)

   

   ISBN 978-3-11-052202-0 


 314.3(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126384
 съдържание 

Сист. No: 39465

- 52 -

Цб I 6058 

Fact Book 2019 : Trends in European Investment Funds  . - 17th ed. . - Brussels : EFAMA (European Fund and Asset Management Association), б. г. . - 343 p. : with color tabl., fig. ; 30 sm

   


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Инвестиционни фондове 3. Статистика 
 339.923:061.1  + 330.322  + 311.31
Ключови думи: 1. инвестиционни фондове 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. инвестиционен мениджмънт 4. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125933
 съдържание 

Сист. No: 39196

- 53 -

Цб I 6039 

   

Handbook of Statistics 2017  . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 102 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112916-8 


1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125428
 съдържание 

Сист. No: 38963

- 54 -

Цб II 90968 

Maly Rocznik Statystyczny Polski  = Concise Statistical Yearbook of Poland /  Ed. Dominika Borek et al. . - Warszawa : Glowny Urzad Statystyczny, 2019 . - 539 p. : with color tabl., fig. ; 20 sm

   

   ISBN  ISSN: 1640-3630


1. Статистика 2. Полша 
 311(438)
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
Цб 120000125934
 съдържание 

Сист. No: 39140

- 55 -

Цб II 91052 

Social Movement Studies in Europe. The State of the Art  /  Ed. by Olivier Fillieule, Guya Accornero . - New York etc. : Berghahn Books, 2016 . - 508 p. ; 23,5 sm . -  (Protest, culture and society ; Vol. 16)

   

   ISBN 978-1-78533-097-1 


1. Социални движения - Европа - история 2. Социални условия - Европа 
 303.4(0.026.2)  + 316.3(0.026.2)  + 321.02(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални движения 2. демократичен политически процес 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. Западна Европа 5. политическа социология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Великобритания 3. Германия 4. Дания 5. Франция 6. Италия 7. Швейцария 8. Ирландия 9. Швеция 10. Португалия 11. Гърция 12. Турция 13. Унгария 14. Румъния 15. Русия 
Цб 120000126405
 съдържание 

Сист. No: 39520

- 56 -

Цб I 6048 

    UNCTAD /United Nations Conference on Trade and Development/  . - Geneva : United Nations, 2016 . - 246 p. ; 30 sm + CD

   

   ISBN 978-92-1-012079-1 


1. Статистика 
 311
Ключови думи: 1. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125437
 съдържание 

Сист. No: 38985

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 57 -

Цб II 90924 

Вълканова, Веселина

   Медии & Уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията : Монография /  Авт. и дизайн Веселина Йорданова Вълканова ; Рец. Андреана Ефтимова, Ефрем Ефремов ; Ред. Гриша Атанасов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 224 с. : с цв. фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4740-8 


1. Медии 2. Онлайн комуникации 3. Медии онлайн 4. Журналистика онлайн 5. Гещалт психология и уеб дизайн 
 07(0.026.2)  + 004.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. онлайн комуникации 4. гещалт психология 5. уеб дизайн 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000125522, Цб 120000125523, Цб 120000125524, Ф 120000125525, Ф 120000125526, Цб 120000125527, Ф 120000125528, Ф 120000125529, Ф 120000125530, Ф 120000125531
 съдържание 

Сист. No: 39056

- 58 -

Цб II 90992 

Иванов, Светослав

   Там, където загинаха дърветата : 10 пътеписа от най-горещите точки на света / Светослав Иванов ; Отг. ред. Елена Можолич ; Коректор Мариана Пиронкова ; Дизайн на кор. Добродана Попова ; Предпечат Емил Бонев ; Предг. Иво Сиромахов, Владимир Чуков . - Българска. Трето издание . - София : Вакон, 2015 . - 240 с. : с цв. сн. ; 21 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Фотография корица: Георги Ячев за Wings Creative Studio
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-954-9535-87-7 


1. Пътеписи 2. Политическа журналистика 
 82-992  + 07:32
Ключови думи: 1. пътеписи 2. политическа журналистика 3. военно напрежение 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Ирак 2. Иран 3. Афганистан 4. Лондон 5. Палестина 6. Израел 7. Конго 8. Либия 9. Сърбия 10. Ливан 
Цб 120000126276, Цб 120000126277, Цб 120000126278, Цб 120000126279, Ф 120000126280, Ф 120000126281, Ф 120000126282, Ф 120000126283, Ф 120000126284, Цб 120000126285
 съдържание 

Сист. No: 39492

- 59 -

Цб II 90993 

Иванов, Светослав

   Чудовища и будители : 75 коментара за 120 минути / Светослав Иванов ; Ред. Ралица Николова ; Коректор Мариана Пиронкова ; Предпечат Ирен Барева ; Предг. Иво Иванов . - Българска. Първо издание . - София : Вакон, 2017 . - 280 с. ; 18,5 см

   
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-619-7300-19-2 


1. Политическа журналистика 
 07:32
Ключови думи: 1. политическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126286, Цб 120000126287, Цб 120000126288, Ф 120000126289, Ф 120000126290, Ф 120000126291, Ф 120000126292, Ф 120000126293, Цб 120000126294, Ф 120000126295
 съдържание 

Сист. No: 39494

- 60 -

Цб II 90994 

Каретеро, Начо

   Бял прах / Начо Каретеро ; Прев. от исп. Свидна Михайлова ; Ред. Яна Парашинкова-Аролска ; Коректор Севда Драгоева . - Испанска. Първо издание . - София : Вакон, 2019 . - 344 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Farina / Nacho Carretero, 2015
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-619-7300-58-1 


1. Наркотици - търговия 2. Контрабанда 3. Начо Каретеро (1981 - ), писател, разследващ журналист 
 339.19:663.99  + 070
Ключови думи: 1. контрабанда 2. търговия с наркотици 3. разследваща журналистика 4. кокаин 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Испания 2. Галисия 
Цб 120000126296, Цб 120000126297, Ф 120000126298, Цб 120000126299, Ф 120000126300, Цб 120000126301, Ф 120000126302, Цб 120000126303, Ф 120000126304, Ф 120000126305
 съдържание 

Сист. No: 39496

- 61 -

Цб II 90998 

Хелсинг, Ян ван

   Политически некоректно. Неудобни факти и опасни истини, които не трябва да се споменават / Ян ван Хелсинг и др. ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. и кор. Йордан Димитров ; Худ. Огнян Илиев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2015 . - 448 с. : с ил. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Politisch unkorrekt / Jan van Helsing & Co. Авт. отбелязани на гърба на кор. Други авт.: Михаел Морис, Андреас Поп, Ники Фогт, Йоханес Холей, Дейвид Кристенсен, Йохан Шнитцлер, Бен Моргенщерн, Ханс Алтман, Михаел Фогт, Бруно Мертенс, Удо Шултхайс, Щефан Ердман, Волфганг Сипински Бруно Мертенс псев. на немски авт. Библиогр.: с. 429-437

   ISBN 978-954-2902-38-6 


1. Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей (1967 - ) 2. Задкулисие 3. Глобални проблеми на човечеството 4. Свобода на информацията 5. Политическа етика 
 32.019.5  + 07-028.86
Ключови думи: 1. цензура 2. средства за масова информация 3. медии 4. свобода на словото 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126331, Цб 120000126332, Цб 120000126333, Ф 120000126334, Ф 120000126335, Ф 120000126336, Ф 120000126337, Ф 120000126338, Ф 120000126339, Ф 120000126340
 съдържание 

Сист. No: 39506

- 62 -

Цб II 91033 

Adornato, Anthony

   Mobile and Social Media Journalism : A Practical Guide / Anthony Adornato . - Los Angeles etc. : SAGE, 2018 . - 197 p. ; 25,5 sm

   

   ISBN 978-1-5063-5714-0 


1. Журналистика 2. Социални медии 
 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126385
 съдържание 

Сист. No: 39468

- 63 -

Цб II 91057 

Hettler, Uwe

   Social Media Marketing: Marketing mit Blogs, Sozialen Netzwerken und weiteren Anwendungen des Web 2.0 / Uwe Hettler . - Oldenbourd etc. : Oldenbourg Verlag Munchen, 2010 . - 303 p. ; 25,5 sm

   

   ISBN 978-3-486-59115-6 


1. SMM /Social Media Marketing/ 2. Маркетинг с блогове 3. Маркетинг на социалните медии 
 339.13:004.5(0.026.2)  + 077.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални медии 2. онлайн маркетинг 3. SMM /Social Media Marketing/ 4. Web 2.0 5. блог маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126410
 съдържание 

Сист. No: 39526

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 64 -

Цб II 90950 

Андреев, Александър

   Преходът. 30 години по-късно : [От А до Н: 14 български публични личности за българския преход към демокрация] / Александър Андреев и др. ; Ред. Росица Ташева ; Коректор Здравка Букова ; Худ. оформ. на кор. и предп. Стефан Касъров . - Българска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2019 (Дедракс) . - 307 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-619-02-0528-9 


1. Преход - България - след 1989 г. 2. Преход към демокрация 3. България - политическа история 4. Вътрешна политика - България 
 321.6(497.2)  + 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. преход към демокрация 2. политическа история 3. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125802, Цб 120000125803, Цб 120000125804, Цб 120000125805, Цб 120000125806
 съдържание 

Сист. No: 39168

- 65 -

Цб II 90963 

Грекова, Майя

   Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? / Майя Грекова ; Худ. Симона Петрова ; Науч. рец. Петя Кабакчиева, Боян Захариев ; Ред. Полина Шукадарова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 320 с. : с табл. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4678-4 


1. Интеграция на ромите - България 
 397.000.32  + 376.7
Ключови думи: 1. българско общество 2. роми 3. ромска общност 4. национални политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125899, Цб 120000125900, Цб 120000125901, Ф 120000125902, Ф 120000125903
 съдържание 

Сист. No: 39235

- 66 -

Цб II 90949 

Даймънд, Джаред

   Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза / Джаред Даймънд ; Прев. Елена Филипова ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Маргарита Крумова ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis / Jared Diamond, 2019.

   ISBN 978-619-01-0492-6 


1. Световни държавни кризи - история 2. Кризи - лични и национални 
 316.72(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. държава 2. кризи 3. световна политика 4. култура 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Екология 4. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Финландия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. Япония 4. Чили 5. Индонезия 6. Германия 7. Австралия 8. САЩ 
За него: 1. Пиночет, Аугусто 
Цб 120000125797, Цб 120000125798, Ф 120000125799, Ф 120000125800, Цб 120000125801
 съдържание 

Сист. No: 39167

- 67 -

Цб II 90921 

Девънпорт, Крисчън

   Голямата битка за Космоса : Съревнованието между Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Брансън и Пол Алън / Крисчън Девънпорт ; Прев. Камен Велчев ; Науч. консулт. Владимир Божилов ; Ред. и кор. Соня Илиева ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - София : Кръгозор, 2018 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-771-406-9 


1. Илън Мъск (1971 - ) 2. Джеф Безос (1964 - ) 3. Ричард Брансън (1950 - ) 4. Пол Алън (1953-2018) 5. Космос 
 658(15)(0.026.2)  + 347.8(0.026.2)  + 32(15)(0.026.2)
Ключови думи: 1. космическа индустрия 2. световни предприемачи 3. космическо пространство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Мъск, Илън 2. Алън, Пол 3. Брансън, Ричард 4. Безос, Джеф 
Цб 120000125474, Цб 120000125475, Цб 120000125476, Цб 120000125477, Ф 120000125478, Ф 120000125479, Цб 120000125480, Ф 120000125481, Ф 120000125482, Ф 120000125483
 съдържание 

Сист. No: 39047

- 68 -

Цб II 90923 

Дженкинс, Браян Майкъл

   Размисли за сенките / Браян Майкъл Дженкинс ; Предг. Румен Петков ; Ред. Гергана Борисова ; Предпечат Анета Илиева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 207 с. ; 21 см

   Прев.: ПА "Агила"

   ISBN 978-954-07-4545-9 


1. Тероризъм 2. Общество и сигурност 3. Демокрация - защита 4. Терористи - права 
 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. сигурност 3. престъпност 4. борба с тероризма 5. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000125517, Цб 120000125518, Цб 120000125519, Ф 120000125520, Ф 120000125521
 съдържание 

Сист. No: 39055

- 69 -

Цб II 91007 

Зайпель, Хуберт

   Путин. Логика власти = Putin. Innenansichten der Macht / Хуберт Зайпель ; Перев. с немец. М. С. Фирстов, М. В. Юдсон, И. П. Шматов . - Москва : Время, 2018 . - 384 с. ; 21 см . -  (Диалог)

   Литературно-публицистическое издание

   ISBN 978-5-9691-1692-4 


1. Политика - Русия 2. Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 
 323(470)(0.026.2)  + 92 Путин, Владимир
Ключови думи: 1. политика 2. политически отношения 3. вътрешна политика 4. президент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000126359
 съдържание 

Сист. No: 39478

- 70 -

Цб II 91009 

Ильин, Илья Вячеславович

   Политическая глобалистика : Учебник и практикум для академического бакалавриата / Илья Вячеславович Ильин, Ольга Георгиевна Леонова . - Учебное издание . - Москва-Юрайт : Юрайт, 2017 . - 217 с. ; 24,5 см . -  (Бакалавр. Академический курс)

   Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования в качестве учебника и практикума для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям

   ISBN 978-5-9916-8754-6 


1. Световна политика 2. Социокултурна глобализация 
 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. политика 2. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. Евразия 
Цб 120000126361
 съдържание 

Сист. No: 39463

- 71 -

Цб II 90986 

Лидерите, които промениха историята  /  Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Стела Зидарова . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 320 с. ; 24,5 см

   
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-227-4 


1. Световни лидери 2. Световна история 
 316.46(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. световна история 2. лидери 3. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126161, Цб 120000126162, Цб 120000126163, Ф 120000126164, Цб 120000126165
 съдържание 

Сист. No: 39439

- 72 -

Цб II 91068 

Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи"  = 30 Years: transition, lessons and perspectives = 30 лет : переход, уроки и перспективы /  Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev ; Organ. committee Marin Georgiev Marinov ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; Издателски комплекс - УНСС ; University of National and World Economy ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2019 . - 636 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа доклади от международна научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НП-16/2019 г.

   ISBN 978-619-232-255-7 


1. Конференция 
 338(497.2)  + 323(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126509, Цб 120000126510, Цб 120000126511
 съдържание 

Сист. No: 39733

- 73 -

Цб II 91066 

Нейсбит, Джон

   Овладяване на мегатенденциите. Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят / Джон Нейсбит, Дорис Нейсбит ; Прев. Владимир Германов ; Ред. Саша Попова ; Компют. обраб. Анна Балева . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2018 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 272 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Mastering megatrends / Doris Naisbitt, John Naisbitt Биогр. данни за авт. отбелязани на с. 1. Оформление на кор.: "Megachrom", 2018

   ISBN 978-954-655-822-0 


1. Нов търговски ред - 21 век 2. Геополитика и световна икономика 3. Глобализация - 21 век 
 316.32  + 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. лидери 3. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126494, Цб 120000126495, Цб 120000126496, Ф 120000126497, Ф 120000126498
 съдържание 

Сист. No: 39721

- 74 -

Цб II 90987 

Перети, Жак

   Уговорено. Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети ; Прев. от англ. Димитър Събев, Сергей Глинков ; Ред. Нина Симеонова ; Предпечат Десислава Борисова . - Английска, първо издание . - София : Книгомания, 2018 (Фолиарт ООД) . - 448 с. ; 21 см

   Ориг. загл. : Done : The Secret Deals That Are Changing Our World / Jacques Peretti, 2017
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-169-7 


1. Жак Перети (1967 - ), разследващ журналист 2. Задкулисни бизнес сделки 3. Потребителско поведение 
 65.011.1  + 366.1  + 323.3
Ключови думи: 1. бизнес сделки 2. задкулисие 3. богатство 4. неравенство 5. потребление 6. потребителско поведение 7. IKEA 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126166, Цб 120000126167, Цб 120000126168, Ф 120000126169, Ф 120000126170, Ф 120000126171, Ф 120000126172, Цб 120000126173, Цб 120000126174, Ф 120000126175
 съдържание 

Сист. No: 39438

- 75 -

Цб II 90930 

Петкова, Ивелина

   Противодействие на корупцията в здравеопазването / Ивелина Петкова, Златин Киряков, Георги Димитров ; Рец. Стефан Мичев, Красимир Йорданов ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 254 с. ; 24 см

   Библиеог. под линия

   ISBN 978-619-232-230-4 


1. Корупция - здравеопазване 2. Здравеопазване - корупция 
 328.185  + 614
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. корупционни практики 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
Цб 120000125610, Цб 120000125611, Цб 120000125612, Ф 120000125613, Цб 120000125614, Ф 120000125615, Ф 120000125616, Ф 120000125617, Цб 120000125618, Ф 120000125619
 съдържание 

Сист. No: 39059

- 76 -

Цб II 90935 

Преходът и паралелната държава  /  Състав. и науч. ред. Максим Мизов ; Рец. Анна Мантарова, Нако Стефанов, Горан Горанов . - 2. изд. . - София : Авангард Прима ; Център за исторически и политологически изследвания ; Фондация "Солидарно общество", 2019 . - 354 с. ; 20,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-239-201-7 


1. Вътрешна политика - България 2. Преход - България - след 1989 г. 3. Преход към демокрация 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. преход 3. паралелна държава 4. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125680
 съдържание 

Сист. No: 39131

- 77 -

Цб II 90991 

Рикс, Томас

   Чърчил и Оруел. Борбата за свобода / Томас Рикс ; Прев. от англ. Елияна Генчева ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Милена Братованова ; Коректор Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - Американска, първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 295 с. ; 23 см . -  (Поредица "Власт и отговорност")

   Ориг. загл.: Churchill & Orwell / Thomas Ricks, 2017 Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3039-9 


1. Уинстън Чърчил (1874 — 1965) 2. Джордж Оруел (1903-1950) 
 321.7  + 92 Чърчил, Уинстън  + 92 Оруел, Джордж
Ключови думи: 1. демокрация 2. власт 3. свобода 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Оруел, Джордж 2. Чърчил, Уинстън 
Цб 120000126266, Цб 120000126267, Цб 120000126268, Ф 120000126269, Цб 120000126270, Ф 120000126271, Ф 120000126272, Цб 120000126273, Цб 120000126274, Ф 120000126275
 съдържание 

Сист. No: 39501

- 78 -

Цб II 90981 

Саутуел, Гарет

   Какво би направил Маркс? Как великите политически философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Гарет Саутуел ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Marx do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Gareth Southwell, 2018 Корица: Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-216-8 


1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа философия 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 1.000.32
Ключови думи: 1. философия 2. политика 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
Цб 120000126126, Цб 120000126127, Цб 120000126128, Ф 120000126129, Ф 120000126130, Ф 120000126131, Ф 120000126132, Ф 120000126133, Ф 120000126134, Ф 120000126135
 съдържание 

Сист. No: 39428

- 79 -

Цб II 91058 

Тепавичаров, Веселин Иванов

   Носталгията по социализма в България (етноложко изследване) / Веселин Иванов Тепавичаров ; Худ. на кор. Божена Серафимова ; Рец. Иван Еленков, Мира Маркова ; Ред. Милета Милчева ; Предпечат Мария Баръмова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 344 с. : с 4 с. цв. фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4685-2 


1. Социализъм - България, носталгия 
 394"1944/1989"(0.026.2)  + 32.019.5(0.026.2)  + 316.323.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. социализъм 2. България 3. обществени нагласи 4. социалистическо минало 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126414, Цб 120000126415, Цб 120000126416, Цб 120000126417, Цб 120000126418, Цб 120000126419, Цб 120000126420, Цб 120000126421, Цб 120000126422, Цб 120000126423
 съдържание 

Сист. No: 39633

- 80 -

Цб II 90943 

Тодоров, Орлин

   България 0.5 грешките в кода / Орлин Тодоров ; Ред. Габриела Кожухарова ; Техн. ред. Антон Петров ; Коректор Русанка Одринска, Мария Гильова ; Худ. на кор. Фиделия Косева ; Предпечат Георги Вълков . - Българска, второ издание . - София : Изток-Запад, 2019 (Булгед ООД) . - 248 с. : с табл. ; 23 см

   Настоящата книга е продължение и разширено издание на "България Версия 0.5"

   ISBN 978-619-01-0451-3 


1. Обществено устройство и обществени отношения 2. Теория на самоуправлението 
 321.7  + 323(497.2)  + 316.3(497.2)
Ключови думи: 1. демокрация 2. вътрешна политика 3. граждани 4. социални конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. САЩ 3. Швейцария 4. Ирландия 5. Румъния 6. Ямайка 7. Германия 8. Европейски съюз 
Цб 120000125746, Ф 120000125747, Ф 120000125748, Цб 120000125749, Цб 120000125750
 съдържание 

Сист. No: 39153

- 81 -

Цб II 90971 

Троянов, Илия

   Власт и съпротива : [Роман] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Любомир Илиев ; Худ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. и кор. Ганка Филиповска ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Немска, първо издание . - София : Сиела, 2016 (Алианс Принт) . - 440 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Macht und Widerstand / Ilija Trojanow, 2015
   www.ciela.net www.mobilis.bg 

   ISBN 978-954-28-2139-7 


1. Българска литература 2. Илия Троянов (1965 - ) 
 886.7-311.6
Ключови думи: 1. българска литература 2. политически роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126026, Цб 120000126027, Цб 120000126028, Ф 120000126029, Ф 120000126030, Ф 120000126031, Ф 120000126032, Ф 120000126033, Ф 120000126034, Ф 120000126035
 съдържание 

Сист. No: 39421

- 82 -

Цб II 90972 

Троянов, Илия

   Кучешки времена. Революцията менте - 1989 : [Литературен репортаж] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Пенка Ангелова ; Дизайн на кор. Любомир Пенов ; Отг. ред. Светлана Минева ; Ред. Ваня Томова ; Техн. ред. Божидар Стоянов ; Предпеч. подгот. Мирослав Стоянов . - Немска. Второ преработено издание . - София : Сиела, 2012 (Мултипринт ООД) . - 292 с. ; 21 см

   Книгата е отпечатана на хартия от устойчиво управлявани гори от мрежата PEFC CHAIN OF CUSTODY Ориг. загл.: Hundezeiten, Heimkehr in ein fremdes Land / Ilija Trojanow, 1999 Библиогр. под линия
   www.ciela.net www.mobilis.bg 

   ISBN 978-954-28-1035-3 


1. Вътрешна политика - България 2. Преход - България - след 1989 г. 3. Преход към демокрация 4. Илия Троянов (1965 - ) 
 323.27(497.2)
Ключови думи: 1. революция 2. 10 ноември 1989 3. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000126036, Ф 120000126037, Ф 120000126038, Ф 120000126039, Ф 120000126040, Ф 120000126041, Ф 120000126042, Ф 120000126043, Цб 120000126044, Цб 120000126045
 съдържание 

Сист. No: 39422

- 83 -

Цб II 90953 

Улф, Майкъл

   Огън и ярост. Белият дом на Тръмп отвътре / Майкъл Улф ; Прев. от англ. Надя Баева ; Отг. ред. Росица Ташева ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Здравка Букова ; Худ. на кор. Стефан Касъров . - Американска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2018 ("Инвестпрес") . - 424 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Fire and Fury / Michael Wolff, 2018

   ISBN 978-619-02-0182-3 


1. Политика - САЩ 2. Доналд Тръмп (1946 - ) 3. Президенти - САЩ 
 323(73)  + 92 Тръмп, Доналд
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. политическа журналистика 3. американски президент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
Цб 120000125822, Цб 120000125823, Ф 120000125824, Цб 120000125825, Цб 120000125826
 съдържание 

Сист. No: 39172

- 84 -

Цб II 90997 

Хелсинг, Ян ван

   Разобличители. Откровени разкрития на вътрешни хора от политиката, икономиката, медицината, полицията, тайните служби, армията и ложите / Ян ван Хелсинг, Щефан Ердман ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. Йордан Димитров ; Коректор Димитър Козарев ; Худ. Огнян Илиев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2019 . - 320 с. : с фотогр. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Whistle Blower. Insider aus Polotik, Wirtschaft, Medizin, Polozei, Geheimdienst, Bundeswehr und Logentum packen aus! За авторите: с. 312-315 Библиогр. 316-317

   ISBN 978-954-2902-61-4 


1. Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей (1967 - ) 2. Парапсихология 3. Религия и окултизъм 4. Задкулисие 5. Загадки и мистерии 
 327.84  + 001.9
Ключови думи: 1. парапсихология 2. политическа манипулация 3. тайни служби 4. манипулиране на обществото 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126321, Цб 120000126322, Цб 120000126323, Ф 120000126324, Ф 120000126325, Ф 120000126326, Ф 120000126327, Ф 120000126328, Цб 120000126329, Ф 120000126330
 съдържание 

Сист. No: 39505

- 85 -

Цб II 90998 

Хелсинг, Ян ван

   Политически некоректно. Неудобни факти и опасни истини, които не трябва да се споменават / Ян ван Хелсинг и др. ; Прев. от нем. Георги Кайтазов ; Ред. и кор. Йордан Димитров ; Худ. Огнян Илиев ; Предпеч. подгот. Митко Ганев . - Немска, първо издание . - София : Дилок, 2015 . - 448 с. : с ил. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Politisch unkorrekt / Jan van Helsing & Co. Авт. отбелязани на гърба на кор. Други авт.: Михаел Морис, Андреас Поп, Ники Фогт, Йоханес Холей, Дейвид Кристенсен, Йохан Шнитцлер, Бен Моргенщерн, Ханс Алтман, Михаел Фогт, Бруно Мертенс, Удо Шултхайс, Щефан Ердман, Волфганг Сипински Бруно Мертенс псев. на немски авт. Библиогр.: с. 429-437

   ISBN 978-954-2902-38-6 


1. Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей (1967 - ) 2. Задкулисие 3. Глобални проблеми на човечеството 4. Свобода на информацията 5. Политическа етика 
 32.019.5  + 07-028.86
Ключови думи: 1. цензура 2. средства за масова информация 3. медии 4. свобода на словото 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126331, Цб 120000126332, Цб 120000126333, Ф 120000126334, Ф 120000126335, Ф 120000126336, Ф 120000126337, Ф 120000126338, Ф 120000126339, Ф 120000126340
 съдържание 

Сист. No: 39506

- 86 -

Цб II 91063 

Чомски, Ноам

   Реквием за американската мечта. Десет принципа на съсредоточаване на богатство и власт / Ноам Чомски ; Прев. Венцислав Божилов ; Ред. Иван Тотоманов ; Компют. обраб. Екатерина Иванова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2017 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 208 с. : с ил., диагр. ; 20 см

   Ориг. загл.: Requiem for the American dream / Noam Chomsky, 2017 За автора: с. 204 Библиогр.: с. 197-203 Оформление на кор.: "Megachrom", 2017

   ISBN 978-954-655-788-9 


1. Вътрешна политика – САЩ 2. САЩ - доходи - неравенство 
 323(73)
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000126469, Ф 120000126470, Ф 120000126471, Ф 120000126472, Ф 120000126473, Цб 120000126474, Ф 120000126475, Цб 120000126476, Цб 120000126477, Ф 120000126478
 съдържание 

Сист. No: 39716

- 87 -

Цб II 91064 

Чомски, Ноам

   Глобални недоволства / Ноам Чомски ; Интервю Дейвид Бармасян ; Прев. Валерий Русинов ; Ред. Евгения Мирева ; Предпечат Десислава Петкова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2018 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Global discontents / Noam Chomsky, interviews with David Barsamian, 2017 За авторите: с. 251 Оформление на кор.: "Megachrom", 2018

   ISBN 978-954-655-843-5 


1. Ноам Чомски (1928 - ) 2. Глобални проблеми на човечеството – 21 век - интервюта 3. Международни отношения – 21 век – интервюта 
 327(047.53)  + 92 Чомски, Ноам
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126479, Ф 120000126480, Ф 120000126481, Ф 120000126482, Цб 120000126483, Ф 120000126484, Ф 120000126485, Ф 120000126486, Ф 120000126487, Цб 120000126488, Ф 120000127101
 съдържание 

Сист. No: 39717

- 88 -

Цб II 91040 

Balkan, Nesecan

   The Neoliberal Landscape and the Rise of Islamist Capital in Turkey / Nesecan Balkan, Erol Balkan, Ahmet Oncu . - English-language edition . - New York etc. : Berghahn Books, 2015 . - 297 p. ; 24,5 sm . -  (Dislocations ; Vol. 14)

   

   ISBN 978-1-78238-638-4 (hardback)


1. Турция - вътрешна политика 
 323(560)(0.026.2)
Ключови думи: 1. ислямизъм 2. неолиберализъм 3. Турция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
За него: 1. Гюлен, Фетхуллах 
Цб 120000126393
 съдържание 

Сист. No: 39491

- 89 -

Цб II 91043 

Bear, Hans A.

   Democratic Eco-socialism as a Real Utopia: Transitioning to an Alternative World System / Hans A. Bear . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2018 . - 306 p. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-1-78533-695-9 (hardback)


1. Политически идеологии 2. Околна среда 3. Икономическо развитие 4. Демократичен екосоциализъм 
 32.01(0.026.2)  + 504.03(0.026.2)
Ключови думи: 1. политическа теория 2. демокрация 3. социално-икономическо развитие 4. околна среда 5. климатични промени 6. социално-екологично развитие 7. капитализъм 8. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126396
 съдържание 

Сист. No: 39504

- 90 -

Цб II 91051 

Gvosdev, Nikolas K.

   Russian Foreign Policy : Interests, vectors, and sectors / Nikolas K. Gvosdev, Christopher Marsh . - Los Angeles etc. : SAGE ; CQ Press, 2014 . - 436 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-4522-3484-7 


1. Русия - международни отношения, 21 век 
 327(470)
Ключови думи: 1. Русия 2. международна политика 3. международни отношения 4. Russian foreign policy 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000126404
 съдържание 

Сист. No: 39518

- 91 -

Цб II 90910 

Haerpfer, Christian W.

   Democratization / Christian W. Haerpfer, Patrick Bernhagen, Christian Welzel, Ronald F. Inglehart . - 2nd ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 488 p. : with fig. ; 25 sm

   

   ISBN 978-0-19-873228-0 


1. Преход към демокрация 
 321.64  + 321.7
Ключови думи: 1. демократизация 2. демокрация 3. democracy 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Южна Европа 2. Латинска Америка 
Цб 120000125414
 съдържание 

Сист. No: 38896

- 92 -

Цб II 91042 

Heydemann, Gunther

   From Eastern Bloc to European Union: Comparative Processes of Transformation since 1990 / Gunther Heydemann, Karel Vodicka . - English-language edition . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 399 p. : with fig., tabl. ; 24,5 sm . -  (Studies in Contemporary European History)

   

   ISBN 978-1-78533-317-0 (hardback)


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Европейски съюз - източно разширяване 3. Бивши социалистически държави 
 327.7:061.1 ЕС(0.026.2)
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. страни-членки на ЕС 3. ГДР (Германска Демократична Република) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Естония 3. Латвия 4. Литва 5. Полша 6. Чехия 7. Словакия 8. Словения 9. Унгария 10. Румъния 11. България 12. Германия 
Цб 120000126395
 съдържание 

Сист. No: 39499

- 93 -

Цб II 91050 

Hoffmann, Michael

   The Partial Revolution: Labor, Social Movements and the Invisible Hand of Mao in Western Nepal / Michael Hoffmann . - New York : Berghahn Books, 2018 . - 216 p. ; 24,5 sm . -  (Dislocations ; Vol. 21)

   

   ISBN 978-1-78533-780-2 


1. Западен Непал - политика 
 323(541.35)(0.026.2)
Ключови думи: 1. Непал 2. политика 3. труд 4. социални движения 5. Nepal 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западен Непал 
За него: 1. Мао Дзедун 2. Мао Цзедун 
Цб 120000126403
 съдържание 

Сист. No: 39517

- 94 -

Цб II 91053 

Parliament and Parliamentarism. A Comparative History of a European Concept  /  Ed. by Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie, Kari Palonen . - New York etc. : Berghahn Books, 2016 . - 327 p. ; 23,5 sm . -  (European Conceptual History)

   

   ISBN 978-1-78238-954-5 (hardback)


1. Парламентаризъм - Европа 2. Законодателна власт - Европа 
 328(0.026.2)
Ключови думи: 1. парламент 2. Европа 3. политическа теория 4. законодателна власт 5. парламентарна теория 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Великобритания 3. Франция 4. Германия 5. Северна Европа 6. Русия 7. Румъния 8. Полша 9. Европейски съюз 
Цб 120000126406
 съдържание 

Сист. No: 39522

- 95 -

Цб II 90913 

Political Science and Digitalization - Global Perspectives  /  Ed. Marianne Kneuer, Helen V. Milner . - Opladen etc. : Verlag Barbara Budrish, 2019 . - 290 p. : with fig., tabl. ; 24.5 sm

   

   ISBN 978-3-8474-2332-4 


1. Политическа наука - дигитализация 2. Северна Америка 3. Южна Америка 4. Европа 5. Азия 6. Африка 
 32.01(0.026.2)  + 004.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. политическа наука 2. дигитализация 3. политика 4. информационни технологии 5. politology 6. digitalization 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Боливия 2. Бразилия 3. Мексико 4. Парагвай 5. Перу 6. Уругвай 7. САЩ 8. Белгия 9. Финландия 10. Франция 11. Германия 12. Полша 13. Португалия 14. Испания 15. Великобритания 16. Япония 17. Южна Корея 18. Африка 
Цб 120000125417
 съдържание 

Сист. No: 38903

- 96 -

Цб II 90911 

Shugart, Matthew S.

   Votes from Seats. Logical Models of Electoral Systems / Matthew S. Shugart, Rein Taagepera . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 343 p. : with tabl., fig. ; 23 sm

   

   ISBN 978-1-108-40426-6 (pbk)


1. Избирателна система 
 342.8.000.32
Ключови думи: 1. избирателна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 120000125415
 съдържание 

Сист. No: 38898

- 97 -

Цб II 91052 

Social Movement Studies in Europe. The State of the Art  /  Ed. by Olivier Fillieule, Guya Accornero . - New York etc. : Berghahn Books, 2016 . - 508 p. ; 23,5 sm . -  (Protest, culture and society ; Vol. 16)

   

   ISBN 978-1-78533-097-1 


1. Социални движения - Европа - история 2. Социални условия - Европа 
 303.4(0.026.2)  + 316.3(0.026.2)  + 321.02(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални движения 2. демократичен политически процес 3. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 4. Западна Европа 5. политическа социология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Великобритания 3. Германия 4. Дания 5. Франция 6. Италия 7. Швейцария 8. Ирландия 9. Швеция 10. Португалия 11. Гърция 12. Турция 13. Унгария 14. Румъния 15. Русия 
Цб 120000126405
 съдържание 

Сист. No: 39520

- 98 -

Цб II 90912 (eBook) 

Van Belle, Douglas A.

   A Novel Approach to Politics : Introducing Political Science through Books, Movies, and Popular Culture / Douglas A. Van Belle . - 3rd ed. . - Los Angeles etc. : SAGE, 2012 . - 480 p.

   Douglas A. Van Belle delivers all of the core concepts and real-world political examples you expect from an introductory book, gives students a solid grounding in political institutions, ideologies, economics and more?all while referencing examples from 1984 to Game of Thrones to The Avengers.

   ISBN 978-1-4522-7717-2 


1. Политически идеологии 2. Политология 
 32.019.5
Ключови думи: 1. политика 2. политология 3. political ideology 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000125416
 съдържание 

Сист. No: 38899

Икономика. Икономически теории

- 99 -

Цб II 91002 

Величко, Михаил Викторович

   Экономика инновационного развития : Управленческие основы экономической теории : Монография / Михаил Викторович Величко, Владимир Михайлович Зазнобин, Виктор Алексеевич Ефимов . - Москва : Концептуал, 2018 . - 584 с. ; 22 см

   1 000 экз.

   ISBN 978-5-906867-59-9 


1. Икономически теории 2. Макроикономика 
 330.8(0.026.2)  + 330.101.54(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. макроикономика 3. иновационно развитие 4. научно-технически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Цб 120000126353, Цб 120000126354, Цб 120000127492
 съдържание 

Сист. No: 39459

- 100 -

Цб II 88977 

Икономически теории. Антология : Т. 1 -  /  Състав. и науч. ред. Атанас Леонидов Георгиев, Теодор Венков Седларски : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   

   ISBN 978-954-07-4664-7 


   Трети том . - 2019 . - 692 с. : с фиг.

 

   Библиогр. под линия


1. Икономически теории 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Кейнс и кейнсианство 3. неолиберализъм 4. монетаризъм 5. конституционна икономика 6. неоинституционализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 2. Фридман, Милтън 
Цб 120000125855, Цб 120000125856, Цб 120000125857, Ф 120000125858, Ф 120000125859, Ф 120000125860, Ф 120000125861, Ф 120000125862, Ф 120000125863, Ф 120000125864
 съдържание 

Сист. No: 39224

- 101 -

Цб II 91019 

Осипов, Владимир Сергеевич

   Актуальные проблемы институциональной экономики : Теория и практика / Владимир Сергеевич Осипов, Ирина Ивановна Смотрицкая . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018 . - 128 с. ; 21 см . -  (Magister)

   

   ISBN 978-5-238-02693-0 


1. Икономическа политика 
 330.1
Ключови думи: 1. институционална икономика 2. институционална теория 3. икономическа политика 4. бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000126371
 съдържание 

Сист. No: 39484

- 102 -

Цб II 90982 

Петинджър, Теджван

   Какво би направил Кейнс? Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми? / Теджван Петинджър ; Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Димитър Събев ; Коректор Кремена Бойнова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 192 с. : със сх., ил. ; 21 см

   Ориг. загл. : What would Keynes do? : How the greates political theorists would solve your everyday problems / Tejvan Pettinger, 2018 Корица : Гарет Саутуел
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-214-4 


1. Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 2. Икономически теории 3. Популярна психология 
 316.6/.7  + 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. философия на икономиката 3. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 3. Психология 
За него: 1. Кейнс, Джон Мейнард 
Цб 120000126136, Цб 120000126137, Цб 120000126138, Ф 120000126139, Ф 120000126140, Ф 120000126141, Ф 120000126142, Цб 120000126143, Ф 120000126144, Ф 120000126145
 съдържание 

Сист. No: 39433

- 103 -

Цб II 90929 

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната трансформация / Манол Николов Рибов ; Рец. Мария Станкова, Милена Филипова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 562 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-232-8 


1. Дигитална икономика 2. Глобализация 
 33  + 005.44  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. глобално общество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
Цб 120000125605, Цб 120000125606, Цб 120000125607, Ф 120000125608, Цб 120000125609
 съдържание 

Сист. No: 39057

- 104 -

Цб II 91028 

Шорохова, Ирина Сергеевна

   Статистические методы анализа : Учебное пособие / Ирина Сергеевна Шорохова, Надежда Валерьевна Кисляк, Олег Святославович Мариев . - Москва и др. : Флинта ; Изд. Уральского университета, 2017 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-3279-3 

   ISBN 978-5-7996-2013-4 


1. Статистика 2. Иконометрия 
 311(075.8)  + 330.115(075.8)
Ключови думи: 1. статистически методи 2. статистика 3. анализ 4. статистическо наблюдение 5. иконометрия 6. регресия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000126380
 съдържание 

Сист. No: 39519

- 105 -

Цб II 91046 

Contesting Deregulation. Debates, Practices and Developments in the West since the 1970s  /  Ed. by Knud Andresen, Stefan Muller . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 235 p. . -  (Making Sense of History ; Vol. 31)

   

   ISBN 978-1-78533-620-1 (hardback)


1. Дерегулация 2. Пазарна икономика 3. Международна търговия 
 338.242.4(0.026.2)
Ключови думи: 1. дерегулиране 2. регулиране на пазара 3. международен пазар 4. търговско регулирае 5. европейска общност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Германия 2. Америка 3. Европа 
Цб 120000126399
 съдържание 

Сист. No: 39510

Стопанска история

- 106 -

Цб II 91065 

Грейбър, Дейвид

   Дългът - първите 5000 години / Дейвид Ролф Грейбър ; Прев. Владимир Германов ; Ред. Иван Тотоманов ; Предпечат Веселина Симеонова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2019 ("Алианс принт" ЕООД) . - 576 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Debt - the first 5000 years / David Graeber, 2011 За автора: с. 575 Библиогр. под линия Оформление на кор.: "Megachrom", 2019

   ISBN 978-954-655-921-0 


1. Дейвид Ролф Грейбър (1961 - ) 2. Дълг - история 3. Икономически отношения - морал 
 338 (091)  + 336.000.93
Ключови думи: 1. пари 2. дълг 3. история 4. власт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. История. Биографии. Краезнание 3. Стопанска история 
Цб 120000126489, Цб 120000126490, Ф 120000126491, Цб 120000126492, Цб 120000126493
 съдържание 

Сист. No: 39718

Икономикс

- 107 -

Цб II 91026 

Агийон, Филипп

   Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика = Growth, Inequality and Globalization : Theory, Histiry, and Policy : Научная литература / Филипп Агийон, Джеффри Уильямсон ; Перев. с англ. Юлии Набатовой . - Москва : Изд. "Дело", 2015 (ОАО "Первая Образцовая типография") . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-287

   ISBN 978-5-7749-0952-0 


1. Икономически растеж 2. Глобализация 
 330.35(0.026.2)  + 005.44(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономически ръст 2. неравенство 3. глобализация 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
Цб 120000126378
 съдържание 

Сист. No: 39513

- 108 -

Цб II 91002 

Величко, Михаил Викторович

   Экономика инновационного развития : Управленческие основы экономической теории : Монография / Михаил Викторович Величко, Владимир Михайлович Зазнобин, Виктор Алексеевич Ефимов . - Москва : Концептуал, 2018 . - 584 с. ; 22 см

   1 000 экз.

   ISBN 978-5-906867-59-9 


1. Икономически теории 2. Макроикономика 
 330.8(0.026.2)  + 330.101.54(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономически теории 2. макроикономика 3. иновационно развитие 4. научно-технически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Икономикс 
Цб 120000126353, Цб 120000126354, Цб 120000127492
 съдържание 

Сист. No: 39459

- 109 -

Цб II 90933 

Възможностите на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие  : Монография /  Ръков. проект Ваня Иванова ; Чл. Екатерина Сотирова, Елисавета Димитрова, Аника Петкова, Иван Наков ; Рец. Пламен Мишев, Искра Балканска . - 2. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2019 (БСП ООД) . - 298 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Научно изследване по договор № НИД НИ 1-7 / 2013 г., финансирано от Фонд "Научноизследователска дейност" на УНСС

   ISBN 978-619-239-220-8 


1. Икономикс 2. Екология 3. Зелена икономика - България 
 338  + 574
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. социално-екологично развитие 3. зелени инвестиции 4. икономически растеж 5. биоикономика 6. зелен туризъм 7. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125672, Цб 120000125673, Цб 120000125674, Цб 120000125675
 съдържание 

Сист. No: 39124

- 110 -

Цб II 91004 

Гейдж, Дэвид

   Партнерское соглашение : Как построить совместный бизнес на надежной основе / Дэвид Гейдж ; Перев. с англ. Е. Бакушева ; Ред. Ю. Быстрова . - 4. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-6694-2 


1. Бизнес партньорство 2. Корпоративно управление 3. Управленска психология 
 334.78(0.026.2)  + 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. бизнес партньорство 2. съвместен бизнес 3. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
Цб 120000126356
 съдържание 

Сист. No: 39466

- 111 -

Цб II 91006 

Григорьева, Екатерина Анатольевна

   Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической безопасности : Монография / Екатерина Анатольевна Григорьева ; Рец. Хамидуллин Фильза Гарафович, Сафиуллин Азат Рашитович . - Научное издание . - Москва : ИНФРА-М, 2020 . - 155 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   
   www.dx.doi.org/10.12737/7719 

   ISBN 978-5-16-009586-8 


1. Икономическа политика 2. Република Татарстан 
 338.2
Ключови думи: 1. икономика 2. модернизация 3. институционално обезпечение 4. икономическа безопасност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Татарстан 
Цб 120000126358
 съдържание 

Сист. No: 39473

- 112 -

Цб II 90921 

Девънпорт, Крисчън

   Голямата битка за Космоса : Съревнованието между Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Брансън и Пол Алън / Крисчън Девънпорт ; Прев. Камен Велчев ; Науч. консулт. Владимир Божилов ; Ред. и кор. Соня Илиева ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - София : Кръгозор, 2018 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-771-406-9 


1. Илън Мъск (1971 - ) 2. Джеф Безос (1964 - ) 3. Ричард Брансън (1950 - ) 4. Пол Алън (1953-2018) 5. Космос 
 658(15)(0.026.2)  + 347.8(0.026.2)  + 32(15)(0.026.2)
Ключови думи: 1. космическа индустрия 2. световни предприемачи 3. космическо пространство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Мъск, Илън 2. Алън, Пол 3. Брансън, Ричард 4. Безос, Джеф 
Цб 120000125474, Цб 120000125475, Цб 120000125476, Цб 120000125477, Ф 120000125478, Ф 120000125479, Цб 120000125480, Ф 120000125481, Ф 120000125482, Ф 120000125483
 съдържание 

Сист. No: 39047

- 113 -

Цб II 91068 

Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи"  = 30 Years: transition, lessons and perspectives = 30 лет : переход, уроки и перспективы /  Scientific board Vasil Manov Petkov, Christo Ivanov Katrandziev ; Organ. committee Marin Georgiev Marinov ; Дизайн на кор. Кремена Коева . - Sofia : Publishing Complex - UNWE ; Издателски комплекс - УНСС ; University of National and World Economy ; Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", 2019 . - 636 с. ; 24 см

   Публикацията съдържа доклади от международна научна конференция, финансирана със средства от фонд "НИД на УНСС", договор № НИД НП-16/2019 г.

   ISBN 978-619-232-255-7 


1. Конференция 
 338(497.2)  + 323(497.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126509, Цб 120000126510, Цб 120000126511
 съдържание 

Сист. No: 39733

- 114 -

Цб II 90987 

Перети, Жак

   Уговорено. Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети ; Прев. от англ. Димитър Събев, Сергей Глинков ; Ред. Нина Симеонова ; Предпечат Десислава Борисова . - Английска, първо издание . - София : Книгомания, 2018 (Фолиарт ООД) . - 448 с. ; 21 см

   Ориг. загл. : Done : The Secret Deals That Are Changing Our World / Jacques Peretti, 2017
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-169-7 


1. Жак Перети (1967 - ), разследващ журналист 2. Задкулисни бизнес сделки 3. Потребителско поведение 
 65.011.1  + 366.1  + 323.3
Ключови думи: 1. бизнес сделки 2. задкулисие 3. богатство 4. неравенство 5. потребление 6. потребителско поведение 7. IKEA 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126166, Цб 120000126167, Цб 120000126168, Ф 120000126169, Ф 120000126170, Ф 120000126171, Ф 120000126172, Цб 120000126173, Цб 120000126174, Ф 120000126175
 съдържание 

Сист. No: 39438

- 115 -

Цб II 90941 

Селени, Иван

   От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм : критически поглед / Иван Селени ; Прев. от англ. Аглика Маркова ; Ред. Румяна Бояджиева, Борис Попиванов ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. и оформл. на кор. Марио Йорданов . - Първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 448 с. : с табл. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0502-2 


1. Политическа икономия - държавен социализъм 2. Социална структура - социализъм 3. Социална структура - капитализъм 4. Посткомунизъм 
 330  + 316.323
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. социална структура 3. социализъм 4. капитализъм 5. преход 6. преход към демокрация 7. посткомунистически капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
За него: 1. Вебер, Макс 
Цб 120000125726, Ф 120000125727, Ф 120000125728, Ф 120000125729, Ф 120000125730, Ф 120000125731, Цб 120000125732, Цб 120000125733, Цб 120000125734, Цб 120000125735
 съдържание 

Сист. No: 39149

- 116 -

Цб II 91025 

Уразгалиев, Владимир Шайхатович

   Экономическая безопасность : Учебник и практикум для вузов / Владимир Шайхатович Уразгалиев . - Учебное изд. . - Москва : Юрайт, 2017 . - 375 с. ; 25 см . -  (Специалист)

   
   biblio-online.ru 

   ISBN 978-5-534-00484-7 


1. Икономическа безопасност - Русия 
 338.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономическа безопасност 2. енергийна безопастност 3. транспортна безопасност 4. финансова безопасност 5. регионална безопасност 6. Русия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000126377
 съдържание 

Сист. No: 39512

- 117 -

Цб II 90942 

Чибер, Вивек

   Азбука на капитализма. Да разберем капитализма. Капитализмът и държавата. Капитализмът и класовата борба / Вивек Чибер ; Прев. от англ. Мадлен Николова ; Ред. Огнян Касабов, Георги Медаров ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. Любен Козарев ; Оформл. на кор. Марио Йорданов . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад ; Колектив за обществени интервенции (КОИ), 2019 . - 128 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: The ABCs of Capitalism / Vivek Chibber, 2019. Съвместно издание на "Изток-Запад" и КОИ, осъществено в партньорство с американското списание Капиталист
   www.novilevi.org www.koibooks.novilevi.org www.catalyst-journal.com 

   ISBN 978-619-01-0505-3 


1. Капитализъм 
 330.012  + 316.323.6
Ключови думи: 1. капитализъм 2. класова борба 3. държава 4. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Цб 120000125736, Ф 120000125737, Цб 120000125738, Цб 120000125739, Ф 120000125740, Ф 120000125741, Ф 120000125742, Ф 120000125743, Ф 120000125744, Ф 120000125745
 съдържание 

Сист. No: 39151

- 118 -

Цб II 91049 

Bloss, Michael

   Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagent / Michael Bloss . - 3.,uberarbeitete and erweiterte Auflage . - Oldenbourd : Walter de Gruyter, 2017 . - 634 p. : mit farb. tab., graf., form. ; 25,5 sm

   Unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht and Daniel Sorensen

   ISBN 978-3-11-053111-4 


1. Финансов инженеринг 
 336(0.026.2)  + 338.12(0.026.2)
Ключови думи: 1. финансов инженеринг 2. финансови деривати 3. financial engineering 4. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000126402
 съдържание 

Сист. No: 39516

- 119 -

Цб II 91054 

Clifford, Paul G.

   The China Paradox: At the Front Line of Economic Transformation / Paul G. Clifford . - Berlin : Walter de Gruyter, 2017 (CPI book GmbH, Leck) . - 236 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-5015-1574-3 


1. Китай - икономически растеж и трансформации 2. Китайска корпоративна система 
 338.1(510)
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. Китай 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Китай 
Цб 120000126407
 съдържание 

Сист. No: 39521

- 120 -

Цб I 6058 

Fact Book 2019 : Trends in European Investment Funds  . - 17th ed. . - Brussels : EFAMA (European Fund and Asset Management Association), б. г. . - 343 p. : with color tabl., fig. ; 30 sm

   


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Инвестиционни фондове 3. Статистика 
 339.923:061.1  + 330.322  + 311.31
Ключови думи: 1. инвестиционни фондове 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. инвестиционен мениджмънт 4. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125933
 съдържание 

Сист. No: 39196

- 121 -

Цб II 90914 

Gale, Fred P.

   The Political Economy of Sustainability / Fred P. Gale . - Cheltenham, UK etc. : Edward Elgar, 2019 . - 284 p. : with tabl., fig. ; 25 sm

   

   ISBN 978-1-78536-802-8 (pbk)


1. Политическа икономия 2. Устойчиво развитие 
 330  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. устойчиво развитие 3. sustainability 4. political economy 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000125418
 съдържание 

Сист. No: 38904

- 122 -

Цб II 91038 

Industrial Labor on the Margins of Capitalism : Pracarity, Class, and the Neoliberal Subject  /  Ed. by Chris Hann, Jonathan Parry . - New York etc. : Berghahn Books, 2017 . - 372 p. ; 23 sm . -  (Max Planck Studies in Anthropology and Economy ; Vol. 4)

   

   ISBN 978-1-78533-678-2 


1. Неолиберален капитализъм 2. Заетост 
 330.012(0.026.2)
Ключови думи: 1. неолиберален капитализъм 2. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Замбия 2. Казахстан 3. България 4. Индия 5. Индонезия 6. Египет 7. Южна Корея 8. Русия 9. Китай 10. Тринидад и Тобаго 11. Западен Непал 
Цб 120000126390
 съдържание 

Сист. No: 39482

- 123 -

Цб II 91055 

Polyainos

   Strategika : Griechisch-deutsch / Polyainos ; Herausgegeben und ubersetzt Kai Brodersen . - Berlin : Walter de Gruyter, 2017 . - 720 p. ; 19 sm

   

   ISBN 978-3-11-053664-5 


1. Античност - бизнес стратегии 2. Древно стратегическо мислене 
 931(0.026.2)
Ключови думи: 1. strategy 2. antiquity 3. стратегии 4. Античност 5. антична история 6. гръцка литература 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономикс 
Цб 120000126408
 съдържание 

Сист. No: 39523

- 124 -

Цб II 91041 

Welz, Gisela

   European Products : Making and Unmaking Heritage in Cyprus / Gisela Welz . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 190 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-78533-517-4 (paperback)


1. Културно наследство - Кипър 2. Европеизация 3. Пазарна икономика 
 39(534.3)  + 379.822.003.1  + 339.54(4)(534.3)
Ключови думи: 1. културно наследство 2. социология на културата 3. етнография 4. културна антропология 5. европеизация 6. общество 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Кипър 2. Европейски съюз 
Цб 120000126394
 съдържание 

Сист. No: 39495

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 125 -

Цб III 6064 

Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експерти  / Красимира Гергева и др. ; Корица Мирела Велчева ; Техн. ред. Кармен Христова . - Първо издание . - София : РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД, 2019 . - 364 с. ; 16,5 см

   Съдържанието на книгата е актуално към ДВ, брой 87 от 5 ноември 2019 г.
   www.straton.bg 

   ISBN 978-619-7028-83-6 


1. Трудови договори - прекратяване 2. Трудово право 
 349.2
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. трудово право 3. трудови договори 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000126411, Цб 120000126412, Цб 120000126413
 съдържание 

Сист. No: 39615

- 126 -

Цб II 91034 

Harrington, Brad

   Career Management & Work-Life Integration : Using Self-Assessment to Navigate Contemporary Careers / Brad Harrington, Douglas T. Hall . - Los Angeles etc. : SAGE, 2007 . - 234 p. ; 25,5 sm

   

   ISBN 978-1-4129-3745-0 


1. Управление на кариерата 2. Стратегии за развитие на кариерата 
 005.966  + 331.54
Ключови думи: 1. кариерно развитие 2. професионален живот 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000126386
 съдържание 

Сист. No: 39471

Регионална икономика. Геоикономика.

- 127 -

Цб II 90918 

Bacchetta, Marc

   A Practical Guide to Trade Policy Analysis / Marc Bacchetta et al. . - New York etc. : United Nations ; World Trade Organization, 2012 . - 232 p. ; 21 sm + CD

   

   ISBN 978-92-1-112855-0 


1. Търговска политика 
 339.9
Ключови думи: 1. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000125422
 съдържание 

Сист. No: 38952

- 128 -

Цб II 90915 

   

Economic Development in Africa : Report 2016  : Debt Dynamics and Development Finance in Africa . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 156 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-1-112900-7 


1. Африка - икономическо развитие 
 332.1  + 339.9
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. Африка 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Африка 
Цб 120000125419
 съдържание 

Сист. No: 38937

- 129 -

Цб II 90916 

   

Economic Development in Africa : Report 2017  : Tourism for Transformative and Inclusive Growth . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 192 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-1-112910-6 


1. Африка - икономическо развитие 2. Туризъм - Африка 
 339.9  + 332.1  + 338.48
Ключови думи: 1. Африка 2. икономическо развитие 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Африка 
Цб 120000125420
 съдържание 

Сист. No: 38945

- 130 -

Цб II 90917 

Yotov, Yoto V.

   An Advanced Guide to Trade Policy Analysis : The Structural Gravity Model / Yoto V. Yotov et al. . - Geneva : United Nations ; World Trade Organization, 2016 . - 137 p. ; 23,5 sm

   

   ISBN 978-92-8-704367-2 


1. Търговска политика 
 339.9
Ключови думи: 1. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000125421
 съдържание 

Сист. No: 38947

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 131 -

Цб II 90944 

Антонопулос, Андреас М.

   Станете биткойн експерт. Програмиране на отворения блокчейн / Андреас М. Антонопулос ; Прев. от англ. Боян Костов ; Оформл. на кор. Ранди Камър ; Вътрешно оформл. Дейвид Футато ; Ил. Ребека Демарест ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Консулт. Георги Иванов ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева, Марио Йорданов . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад ; O`Reilly, 2019 . - 456 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Изображението на корицата и свързаното с книгата търговско оформление са търговски марки на "О`Райли Медия". Ориг. загл.: Mastering Bitcoin, 2nd ed. / Andreas M. Antonopoulos, 2017.

   ISBN 978-619-01-0450-6 


1. Биткойн - децентрализирана дигитална валута 2. Блокчейн 
 336.747.5(0.026.2)  + 004.003.2
Ключови думи: 1. виртуални пари 2. биткойн 3. Bitcoin 4. дигитална валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125754, Ф 120000125755, Ф 120000125756, Ф 120000125757, Ф 120000125758, Ф 120000125759, Ф 120000125760, Цб 120000125761, Цб 120000125762, Ф 120000125763
 съдържание 

Сист. No: 39158

- 132 -

Цб II 91065 

Грейбър, Дейвид

   Дългът - първите 5000 години / Дейвид Ролф Грейбър ; Прев. Владимир Германов ; Ред. Иван Тотоманов ; Предпечат Веселина Симеонова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2019 ("Алианс принт" ЕООД) . - 576 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Debt - the first 5000 years / David Graeber, 2011 За автора: с. 575 Библиогр. под линия Оформление на кор.: "Megachrom", 2019

   ISBN 978-954-655-921-0 


1. Дейвид Ролф Грейбър (1961 - ) 2. Дълг - история 3. Икономически отношения - морал 
 338 (091)  + 336.000.93
Ключови думи: 1. пари 2. дълг 3. история 4. власт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. История. Биографии. Краезнание 3. Стопанска история 
Цб 120000126489, Цб 120000126490, Ф 120000126491, Цб 120000126492, Цб 120000126493
 съдържание 

Сист. No: 39718

- 133 -

Цб II 91013 

Катасонов, Валентин Юрьевич

   "Черные дыры" банковской системы. Как банкиры минируют Россию / Валентин Юрьевич Катасонов . - Выпуск III . - Москва : Книжный мир, 2018 . - 384 с. ; 22 см . -  (Финансовые хроники профессора Катасонова ; Выпуск III)

   

   ISBN 978-5--9500725-4-3 


 336.71(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000126365
 съдържание 

Сист. No: 39467

- 134 -

Цб II 91012 

Катасонов, Валентин Юрьевич

   Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь? / Валентин Юрьевич Катасонов . - Москва : Книжный мир, 2017 . - 320 с. ; 21,5 см . -  (Финансовые хроники профессора Катасонова)

   

   ISBN 978-5-9909785-4-6 


1. Криптовалута 2. Електронна икономика 
 336.747.5(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000126364
 съдържание 

Сист. No: 39469

- 135 -

Цб II 91011 

Катасонов, Валентин Юрьевич

   Глобальный мир финансов : от кризиса к хаосу / Валентин Юрьевич Катасонов . - Москва : Книжный мир, 2017 . - 288 с. ; 21,5 см . -  (Финансовые хроники профессора Катасонова)

   

   ISBN 978-5-9909393-2-5 


1. Международни финанси 2. Световна финансова система 
 336(0.026.2)  + 339.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни финанси 2. Брекзит 3. Дойче банк 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Европейски съюз 3. Европа 4. Украйна 5. Швейцария 
Цб 120000126363, Цб 120000127655, Цб 120000129443
 съдържание 

Сист. No: 39472

- 136 -

Цб II 91020 

Налоговая безопасность  : Монография /  Под ред. Ольга Алексеевна Миронова . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017 ("Буки Веди") . - 464 с. ; 22 см . -  (Magister)

   

   ISBN 978-5-238-02942-9 


1. Данъчна сигурност 
 336.2-027.45(0.026.2)
Ключови думи: 1. данъчна сигурност 2. данъци 3. данъчна администрация 4. данъчна политика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000126372
 съдържание 

Сист. No: 39486

- 137 -

Цб II 91022 

Росс, Джордж

   Стратегии Дональда Трампа по инвестированию в недвижимость : Уроки миллиардера для мелкого инвестора = Trump Strategies for Real Estate : Billionaire Lessons for the Small Investor / Джордж Росс, Эндрю Джеймс Мак-Лин ; Перев. с англ.  . - Москва и др. : Диалектика, 2017 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-8459-1305-0 


1. Доналд Тръмп (1946 - ) 2. Недвижима собственост - инвестиции 
 332.7(0.026.2)  + 330.142.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. маркетингови стратегии 3. преговори 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
Цб 120000126374
 съдържание 

Сист. No: 39498

- 138 -

Цб II 90934 

Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 г.  /  Ръков. на науч. кол. Екатерина Сотирова ; Чл. Ваня Иванова, Благовест Цветков, Петя Биолчева ; Рец. Емилия Георгиева, Емил Трифонов ; Дизайн и предп. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Икономикс", 2019 . - 184 с. : с табл., граф., фиг. ; 24 см

   Университетски проект за научно изследване по договор № НИД НИ- 8/2016 г. Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-210-6 


1. Банкова система - България 2. Банкова сигурност - България 
 336.71
Ключови думи: 1. банкова система 2. банкова сигурност 3. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125676, Цб 120000125677, Цб 120000125678, Цб 120000125679
 съдържание 

Сист. No: 39126

- 139 -

Цб I 6071 

Advanced Taxation - United Kingdom (ATX - UK) (P6) FA 2018 : ACCA  : ACCA Approved for exams in June 2019, September 2019, December 2019 and March 2020 . - 12th ed. [Study Text] ; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2018 . - 690 p.; 318 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2297-6 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2299-0 Practice & Revision Kit


1. Данъци - Великобритания 
 378  + 657  + 336.2
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Великобритания 
Цб 120000126000, Цб 120000126001, Цб 120000126002, Цб 120000126003
 съдържание 

Сист. No: 39379

- 140 -

Цб II 91049 

Bloss, Michael

   Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagent / Michael Bloss . - 3.,uberarbeitete and erweiterte Auflage . - Oldenbourd : Walter de Gruyter, 2017 . - 634 p. : mit farb. tab., graf., form. ; 25,5 sm

   Unter Mitwirkung von Manuel Kleinknecht and Daniel Sorensen

   ISBN 978-3-11-053111-4 


1. Финансов инженеринг 
 336(0.026.2)  + 338.12(0.026.2)
Ключови думи: 1. финансов инженеринг 2. финансови деривати 3. financial engineering 4. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000126402
 съдържание 

Сист. No: 39516

- 141 -

Цб I 6066 

Financial Reporting (FR) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 512 p.; 310 p.; 136 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2406-2 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2400-0 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2394-2 Passcards


1. Финансово отчитане 
 378  + 657  + 336
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. финансово отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125974, Цб 120000125975, Цб 120000125976, Цб 120000125977, Цб 120000125978, Цб 120000125979
 съдържание 

Сист. No: 39365

- 142 -

Цб II 91045 

Hart, Keith

   Money in a Human Economy / Keith Hart . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 308 p. ; 24,5 sm . -  (The Human Economy ; Vol. 5)

   

   ISBN 978-1-78533-559-4 (hardback)


1. Пари - история 2. Платежна индустрия 
 336.74.000.93(0.026.2)
Ключови думи: 1. пари 2. история 3. биткойн 4. икономическа демокрация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Китай 2. Индия 3. Южна Африка 4. Аржентина 
Цб 120000126398
 съдържание 

Сист. No: 39507

- 143 -

Цб I 6065 

Taxation - United Kingdom (TX - UK) FA 2018 : ACCA  : ACCA Approved for exams in June 2019, September 2019, December 2019 and March 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2018 . - 506 p.; 372 p.; 158 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2291-4 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2293-8 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2295-2 Passcards


1. Данъци - Великобритания 
 378  + 657  + 336.2
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Великобритания 
Цб 120000125968, Цб 120000125969, Цб 120000125970, Цб 120000125971, Цб 120000125972, Цб 120000125973
 съдържание 

Сист. No: 39364

- 144 -

Цб I 6049 

   

World Investment Report 2017 : Investment and the Digital Economy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 238 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112911-3 


1. Международни инвестиции 2. Дигитална икономика 
 339  + 330.322  + 004.003.1  + 004.77:33
Ключови думи: 1. инвестиции 2. международни икономически отношения МИО 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Африка 2. Азия 3. Латинска Америка 4. Кариби 
Цб 120000125438
 съдържание 

Сист. No: 38986

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 145 -

Цб II 90927 

Камбурова, Лиляна Костадинова

   Консолидирани финансови отчети : Теоретични и методологични аспекти / Лиляна Костадинова Камбурова ; Рец. Стоян Стоянов, Николай Орешаров ; Ред. Антоанета Сотирова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 150 с. : с фиг. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-227-4 


1. Финансови отчети 
 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. счетоводство 3. МСФО 10 4. консолидирани финансови отчети (КФО) 5. консолидация 6. предприятие майка 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125565, Цб 120000125566, Цб 120000125567, Цб 120000125568, Цб 120000125569, Ф 120000125570, Ф 120000125571, Ф 120000125573, Ф 120000125574, Ф 120000125575, Ф 120000125576, Ф 120000125577, Ф 120000125578, Ф 120000125579, Ф 120000128023, Ф 120000128024, Ф 120000128025, Ф 120000128026, Ф 120000128028, Ф 120000128029, Ф 120000128030, Ф 120000128031, Ф 120000128032, Ф 120000128033, Ф 120000128034, Ф 120000128035, Ф 120000128036, Ф 120000128037, Ф 120000128038, Ф 120000128039, Ф 120000128040, Ф 120000128041, Ф 120000128042, Ф 120000128043, Ф 120000128044, Ф 120000128045, Ф 120000128046, Ф 120000128047, Ф 120000128048, Ф 120000128049, Ф 120000128050, Ф 120000128051, Ф 120000128052, Цб 120000125572, Ф 120000128027
 съдържание 

Сист. No: 39051

- 146 -

Цб II 90928 

Ранчев, Георги Христов

   Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти / Георги Христов Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Таня Атанасова-Дренска ; Ред. Лилия Даскалова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 152 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-229-8 


1. Данъчно облагане 2. Данъчен контрол 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчен контрол 3. ДДС 4. сделки с недвижими имоти 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Право 
Цб 120000125585, Ф 120000125586, Цб 120000125587, Цб 120000125588, Цб 120000125589, Ф 120000125590, Ф 120000125591, Ф 120000125592, Ф 120000125593, Ф 120000125594, Ф 120000125595, Цб 120000125596, Ф 120000125597, Ф 120000125598, Ф 120000125599, Ф 120000125600, Ф 120000125601, Ф 120000125602, Ф 120000125603, Ф 120000125604
 съдържание 

Сист. No: 39054

- 147 -

Цб II 90919 

Станева, Валентина

   Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието : [Учебник] / Валентина Илиева Станева и др. ; Рец. Емилия Георгиева Миланова, Десислава Владимирова Йосифова . - София : Бенефин ЕООД, 2018 (ИК УНСС) . - 654 с. : с табл., форм. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01206-0-6 


1. Счетоводство 2. Финансови отчети 
 657.6
Ключови думи: 1. счетоводство 2. финансови отчети 3. предприятия 4. дълготрайни материални активи (ДМА) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125463
 съдържание 

Сист. No: 39018

- 148 -

Цб I 6060 

Accountant in Business (FAB/AB) : Foundations in Accountancy / ACCA  : ACCA Approved for exams from 1 September 2019 to 31 August 2020 . - 8th ed.; 7th ed. [Passcards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 560 p.; 234 p.; 204 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Interactive Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. Foundations in Accountancy Passcards

   ISBN 978-1-5097-2415-4 Interactive Text

   ISBN 978-1-5097-2412-3 Practice&Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2409-3 Passcards


1. Счетоводство 
 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125938, Цб 120000125939, Цб 120000125940, Цб 120000125941, Цб 120000125942, Цб 120000125943
 съдържание 

Сист. No: 39354

- 149 -

Цб I 6072 

Advanced Audit and Assurance - International (AAA - INT) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 333 p.; 670 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2368-3 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2458-1 Practice & Revision Kit


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000126004, Цб 120000126005, Цб 120000126006, Цб 120000126007
 съдържание 

Сист. No: 39383

- 150 -

Цб I 6073 

Advanced Audit and Assurance - United Kingdom (AAA - UK) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 340 p.; 673 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2370-6 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2457-4 Practice & Revision Kit


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000126008, Цб 120000126009, Цб 120000126010, Цб 120000126011
 съдържание 

Сист. No: 39387

- 151 -

Цб I 6069 

Advanced Financial Management (AFM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 380 p.; 402 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2347-8 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2455-0 Practice & Revision Kit


1. Финансов мениджмънт 
 378  + 657  + 005.915
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125992, Цб 120000125993, Цб 120000125994, Цб 120000125995
 съдържание 

Сист. No: 39373

- 152 -

Цб I 6070 

Advanced Performance Management (APM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 330 p.; 546 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2366-9 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2456-7 Practice & Revision Kit


1. Управление на производителността 
 378  + 657  + 005
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125996, Цб 120000125997, Цб 120000125998, Цб 120000125999
 съдържание 

Сист. No: 39377

- 153 -

Цб I 6071 

Advanced Taxation - United Kingdom (ATX - UK) (P6) FA 2018 : ACCA  : ACCA Approved for exams in June 2019, September 2019, December 2019 and March 2020 . - 12th ed. [Study Text] ; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2018 . - 690 p.; 318 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2297-6 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2299-0 Practice & Revision Kit


1. Данъци - Великобритания 
 378  + 657  + 336.2
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Великобритания 
Цб 120000126000, Цб 120000126001, Цб 120000126002, Цб 120000126003
 съдържание 

Сист. No: 39379

- 154 -

Цб I 6067 

Audit and Assurance (AA) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 516 p.; 392 p.; 155 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2407-9 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2401-7 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2395-9 


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125980, Цб 120000125981, Цб 120000125982, Цб 120000125983, Цб 120000125984, Цб 120000125985
 съдържание 

Сист. No: 39367

- 155 -

Цб I 6063 

Corporate and Business Law - Global (LW - GLO) : ACCA  : ACCA Approved for exams from 1 September 2019 to 31 August 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 370 p.; 198 p.; 131 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2404-8 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2398-0 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2392-8 Passcards


1. Корпоративно и търговско право 
 378  + 657  + 347.7
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. търговско право 3. корпоративно право 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000125956, Цб 120000125957, Цб 120000125958, Цб 120000125959, Цб 120000125960, Цб 120000125961
 съдържание 

Сист. No: 39357

- 156 -

Цб I 6076 

Diploma in International Financial Reporting : ACCA  : ACCA DipIFR for exams in December 2019 and June 2020 . - 15th ed.[St.Text];13th ed.[P&R Kit];8th ed.[PCards . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 543 p.; 233 p.; 145 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA DipIFR Passcards

   ISBN 978-1-5097-2653-0 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2652-3 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2651-6 Passcards


 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000126020, Цб 120000126021, Цб 120000126022, Цб 120000126023, Цб 120000126024, Цб 120000126025
 съдържание 

Сист. No: 39395

- 157 -

Цб I 6068 

Financial Management (FM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 520 p.; 312 p.; 113 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2408-6 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2402-4 Pracrice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2396-4 Passcards


1. Финансов мениджмънт 
 378  + 657  + 005.915
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125986, Цб 120000125987, Цб 120000125988, Цб 120000125989, Цб 120000125990, Цб 120000125991
 съдържание 

Сист. No: 39370

- 158 -

Цб I 6062 

Financial Accounting (FFA/FA) : Foundations in Accountancy / ACCA  : ACCA Approved for exams from 1 September 2019 to 31 August 2020 . - 8th ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 530 p.; 294 p.; 142 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Interactive Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. Foundations in Accountancy Passcards

   ISBN 978-1-5097-2417-8 Interactive text

   ISBN 978-1-5097-2414-7 Practice&Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2411-6 Passcards


1. Финансово счетоводство 
 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125950, Цб 120000125951, Цб 120000125952, Цб 120000125953, Цб 120000125954, Цб 120000125955
 съдържание 

Сист. No: 39356

- 159 -

Цб I 6066 

Financial Reporting (FR) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 512 p.; 310 p.; 136 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2406-2 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2400-0 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2394-2 Passcards


1. Финансово отчитане 
 378  + 657  + 336
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. финансово отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000125974, Цб 120000125975, Цб 120000125976, Цб 120000125977, Цб 120000125978, Цб 120000125979
 съдържание 

Сист. No: 39365

- 160 -

Цб I 6061 

Management Accounting (FMA/MA) : Foundations in Accountancy / ACCA  : ACCA Approved for exams from 1 September 2019 to 31 August 2020 . - 9th ed.[IText]; 8ht ed.[P&R Kit]; 7th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 686 p.; 342 p.; 213 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Interactive Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. Foundations in Accountancy Passcards

   ISBN 978-1-5097-2416-1 Interactive Text

   ISBN 978-1-5097-2413-0 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2410-9 Passcards


1. Управленско счетоводство 
 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000125944, Цб 120000125945, Цб 120000125946, Цб 120000125947, Цб 120000125948, Цб 120000125949
 съдържание 

Сист. No: 39355

- 161 -

Цб I 6064 

Performance Management (PM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 544 p.; 360 p.; 150 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2405-5 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2399-7 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2393-5 


1. Управление 
 378  + 657  + 005
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125962, Цб 120000125963, Цб 120000125964, Цб 120000125965, Цб 120000125966, Цб 120000125967
 съдържание 

Сист. No: 39358

- 162 -

Цб I 6065 

Taxation - United Kingdom (TX - UK) FA 2018 : ACCA  : ACCA Approved for exams in June 2019, September 2019, December 2019 and March 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2018 . - 506 p.; 372 p.; 158 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2291-4 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2293-8 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2295-2 Passcards


1. Данъци - Великобритания 
 378  + 657  + 336.2
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Великобритания 
Цб 120000125968, Цб 120000125969, Цб 120000125970, Цб 120000125971, Цб 120000125972, Цб 120000125973
 съдържание 

Сист. No: 39364

Управление

- 163 -

Цб II 91026 

Агийон, Филипп

   Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика = Growth, Inequality and Globalization : Theory, Histiry, and Policy : Научная литература / Филипп Агийон, Джеффри Уильямсон ; Перев. с англ. Юлии Набатовой . - Москва : Изд. "Дело", 2015 (ОАО "Первая Образцовая типография") . - 288 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281-287

   ISBN 978-5-7749-0952-0 


1. Икономически растеж 2. Глобализация 
 330.35(0.026.2)  + 005.44(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономически ръст 2. неравенство 3. глобализация 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
Цб 120000126378
 съдържание 

Сист. No: 39513

- 164 -

Цб II 91003 

Воронцовский, Алексей Владимирович

   Управление рисками : Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Алексей Владимирович Воронцовский . - Москва : Юрайт, 2017 . - 415 с. ; 24,5 см

   

   ISBN 978-5-534-00945-3 


1. Управление на риска 
 005.52:005.334(075.8)(0.026.2)
Ключови думи: 1. управление на риска 2. анализ на риска 3. инвестиционен риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000126355
 съдържание 

Сист. No: 39462

- 165 -

Цб II 91004 

Гейдж, Дэвид

   Партнерское соглашение : Как построить совместный бизнес на надежной основе / Дэвид Гейдж ; Перев. с англ. Е. Бакушева ; Ред. Ю. Быстрова . - 4. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 253 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-6694-2 


1. Бизнес партньорство 2. Корпоративно управление 3. Управленска психология 
 334.78(0.026.2)  + 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. бизнес партньорство 2. съвместен бизнес 3. корпоративно управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 
Цб 120000126356
 съдържание 

Сист. No: 39466

- 166 -

Цб II 91005 

Глухов, Владимир Викторович

   Математические модели менеджмента : Учебное пособие / Владимир Викторович Глухов, Михаил Дмитриевич Медников . - Санкт-Петербург и др. : Лань, 2017 . - 497 с. : с табл., форм. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8114-2654-6 


1. Мениджмънт 2. Икономико-математически модели 
 005(075.8)(0.026.2)  + 519.86(075.8)(0.026.2)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление 3. математически модели 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000126357
 съдържание 

Сист. No: 39470

- 167 -

Цб II 90921 

Девънпорт, Крисчън

   Голямата битка за Космоса : Съревнованието между Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Брансън и Пол Алън / Крисчън Девънпорт ; Прев. Камен Велчев ; Науч. консулт. Владимир Божилов ; Ред. и кор. Соня Илиева ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - София : Кръгозор, 2018 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-771-406-9 


1. Илън Мъск (1971 - ) 2. Джеф Безос (1964 - ) 3. Ричард Брансън (1950 - ) 4. Пол Алън (1953-2018) 5. Космос 
 658(15)(0.026.2)  + 347.8(0.026.2)  + 32(15)(0.026.2)
Ключови думи: 1. космическа индустрия 2. световни предприемачи 3. космическо пространство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Мъск, Илън 2. Алън, Пол 3. Брансън, Ричард 4. Безос, Джеф 
Цб 120000125474, Цб 120000125475, Цб 120000125476, Цб 120000125477, Ф 120000125478, Ф 120000125479, Цб 120000125480, Ф 120000125481, Ф 120000125482, Ф 120000125483
 съдържание 

Сист. No: 39047

- 168 -

Цб II 91015 

Киселева, Анна

   Управление конфликтами : Практическое руководство по тренингу / Анна А. Киселева ; Рец. Петр Константинович Власов . - Харьков : Гуманитарный Центр, 2018 ("Полиарт") . - 172 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-617-7528-52-3 


1. Конфликти 2. Управление 
 316.48  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на конфликти 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Управление 
Цб 120000126367
 съдържание 

Сист. No: 39477

- 169 -

Цб II 90938 

Косиенда, Кен

   Креативен отбор : Поглед отвътре към създаването на iPhone, iPad и Safari - и към креативния гений на Стив Джобс / Кен Косиенда ; Прев. от англ. Тодор Кенов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Техн. ред. Александър Кръстев ; Ред. и кор. Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Дизайн на кор. Стоян Атанасов . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (АБАГАР АД) . - 312 с. : с ил. ; 21,5 см

   Загл. на кор.: Креатiвен отбор Ориг. загл.: Creative Selection / Ken Kocienda, 2018

   ISBN 978-954-28-2866-2 


1. Иновации 2. Софтуер 3. Управление 
 004.4(0.026.2)  + 005.7(0.026.2)  + 316.422(0.026.2)
Ключови думи: 1. креативност 2. иновации 3. нововъведения 4. софтуер 5. бизнес управление 6. бизнес мениджмънт 7. управление на организацията 8. Apple 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
За него: 1. Джобс, Стив 
Цб 120000125701, Цб 120000125702, Цб 120000125703, Цб 120000125704, Ф 120000125705, Ф 120000125706, Ф 120000125707, Цб 120000125708, Ф 120000125709, Ф 120000125710
 съдържание 

Сист. No: 39145

- 170 -

Цб II 91000 

Минцберг, Генри

   Стратегическое сафари : Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель ; Перев. с англ. Д. Раевская, Л. Царук . - 5. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 511 с. ; 21 см . -  (Альпина. Бизнес. Предпринимательство и стратегия)

   

   ISBN 978-5-9614-2820-9 


1. Стратегически мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. стратегически мениджмънт 2. стратегии 3. управление 4. strategic management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000126351
 съдържание 

Сист. No: 39451

- 171 -

Цб II 90987 

Перети, Жак

   Уговорено. Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети ; Прев. от англ. Димитър Събев, Сергей Глинков ; Ред. Нина Симеонова ; Предпечат Десислава Борисова . - Английска, първо издание . - София : Книгомания, 2018 (Фолиарт ООД) . - 448 с. ; 21 см

   Ориг. загл. : Done : The Secret Deals That Are Changing Our World / Jacques Peretti, 2017
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-169-7 


1. Жак Перети (1967 - ), разследващ журналист 2. Задкулисни бизнес сделки 3. Потребителско поведение 
 65.011.1  + 366.1  + 323.3
Ключови думи: 1. бизнес сделки 2. задкулисие 3. богатство 4. неравенство 5. потребление 6. потребителско поведение 7. IKEA 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126166, Цб 120000126167, Цб 120000126168, Ф 120000126169, Ф 120000126170, Ф 120000126171, Ф 120000126172, Цб 120000126173, Цб 120000126174, Ф 120000126175
 съдържание 

Сист. No: 39438

- 172 -

Цб II 91021 

Раджу, Нави

   Бережливые инновации : Технологии умных затрат / Нави Раджу, Джайдип Прабху ; Перев. с англ. Г. Агафонов . - Москва : Олимп-Бизнес, 2017 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9909050-6-1 


1. Иновации 
 005.591.6  + 658.5  + 001.89
Ключови думи: 1. иновации 2. производствени разходи 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Управление 
Цб 120000126373
 съдържание 

Сист. No: 39488

- 173 -

Цб II 90929 

Рибов, Манол Николов

   Дигиталната трансформация / Манол Николов Рибов ; Рец. Мария Станкова, Милена Филипова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 562 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-232-8 


1. Дигитална икономика 2. Глобализация 
 33  + 005.44  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. глобално общество 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
Цб 120000125605, Цб 120000125606, Цб 120000125607, Ф 120000125608, Цб 120000125609
 съдържание 

Сист. No: 39057

- 174 -

Цб II 90920 

Синек, Саймън

   Безкрайната игра / Саймън Синек ; Прев. от англ. Камен Петков Велчев ; Дизайн на кор. Кремена Тошкова Пехливанова ; Ред. и кор. Васил Койнарев ; Техн. ред. Ангел Петров . - София : Кръгозор, 2019 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 288 с. ; 22 см

   От автора на "Започни със защо" и "Лидерите винаги обядват последни"

   ISBN 978-954-771-442-9 


1. Лидерство 2. Бизнес етика и морал 3. Организационна култура 4. Управленска психология 
 005.32(0.026.2)  + 159.923.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. самоусъвършенстване 2. индивидуална психология 3. управленска психология 4. лидерство 5. лидери 6. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Управление 
Цб 120000125464, Цб 120000125465, Цб 120000125466, Ф 120000125467, Ф 120000125468, Ф 120000125469, Ф 120000125470, Цб 120000125471, Ф 120000125472, Цб 120000125473
 съдържание 

Сист. No: 39044

- 175 -

Цб II 90922 

Синек, Саймън

   Започни със Защо. Главният въпрос на вдъхновяващото лидерство и успешния бизнес / Саймън Синек ; Прев. от англ. Доротея Валентинова Михова ; Дизайн на кор. Кремена Тошкова Пехливанова ; Ред. и кор. Силвия Недкова ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - 3. изд. . - София : Кръгозор, 2019 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 293 с. ; 22 см

   Автор на бестселъра "Лидерите винаги обядват последни"

   ISBN 978-954-771-417-5 


1. Лидерство 
 316.46(0.026.2)  + 005.32(0.026.2)
Ключови думи: 1. лидерство 2. авторитет 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125484, Цб 120000125485, Цб 120000125486, Ф 120000125487, Ф 120000125488, Ф 120000125489, Ф 120000125490, Цб 120000125491, Ф 120000125492, Ф 120000125493
 съдържание 

Сист. No: 39050

- 176 -

Цб I 6069 

Advanced Financial Management (AFM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 380 p.; 402 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2347-8 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2455-0 Practice & Revision Kit


1. Финансов мениджмънт 
 378  + 657  + 005.915
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125992, Цб 120000125993, Цб 120000125994, Цб 120000125995
 съдържание 

Сист. No: 39373

- 177 -

Цб I 6070 

Advanced Performance Management (APM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 330 p.; 546 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2366-9 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2456-7 Practice & Revision Kit


1. Управление на производителността 
 378  + 657  + 005
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125996, Цб 120000125997, Цб 120000125998, Цб 120000125999
 съдържание 

Сист. No: 39377

- 178 -

Цб I 6068 

Financial Management (FM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 520 p.; 312 p.; 113 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2408-6 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2402-4 Pracrice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2396-4 Passcards


1. Финансов мениджмънт 
 378  + 657  + 005.915
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125986, Цб 120000125987, Цб 120000125988, Цб 120000125989, Цб 120000125990, Цб 120000125991
 съдържание 

Сист. No: 39370

- 179 -

Цб II 91047 

Koster, Kathrin

   International Project Management / Kathrin Koster . - London : SAGE, 2010 . - 365 p. : with fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-4129-4621-6 (pbk)


1. Управление на проекти 2. Международни проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. международни проекти 3. project management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126400
 съдържание 

Сист. No: 39489

- 180 -

Цб II 91039 

Lehavi, Dorene

   Business Partnership Essentials : A step-by-Step Action Plan for Succeeding in Business with a Partner / Dorene Lehavi . - Second Edition . - Boston etc. : Walter de Gruyter, 2018 . - 124 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-5474-1617-2 


1. Бизнес партньорство 
 65.011.1  + 174.4
Ключови думи: 1. бизнес партньорство 2. бизнес комуникация 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Психология 
Цб 120000126392
 съдържание 

Сист. No: 39487

- 181 -

Цб I 6064 

Performance Management (PM) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.[StText]; 13th ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 544 p.; 360 p.; 150 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2405-5 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2399-7 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2393-5 


1. Управление 
 378  + 657  + 005
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Управление 
Цб 120000125962, Цб 120000125963, Цб 120000125964, Цб 120000125965, Цб 120000125966, Цб 120000125967
 съдържание 

Сист. No: 39358

- 182 -

Цб II 91036 

Productivity and Organizational Management  /  Ed. by Carolina Machado, J. Paulo Davim . - Berlin etc. : Walter de Gruyter, 2017 (CPI books GmbH, Leck) . - 167 p. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-3-11-035545-1 


1. Управление на организацията 
 005.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. organizational management 2. организационно управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000126388
 съдържание 

Сист. No: 39476

- 183 -

Цб I 6074 

Strategic Business Leader (SBL) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 2nd ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 530 p.; 491 p. ; 29 sm; 29 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2344-7 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2453-6 Practice & Revision Kit


 378  + 657  + 005.7
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
Цб 120000126012, Цб 120000126013, Цб 120000126014, Цб 120000126015
 съдържание 

Сист. No: 39389

- 184 -

Цб I 6075 

Strategic Business Reporting - International and United Kingdom (SBR - INT and UK) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 2nd ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 604 p.; 394 p. ; 29 sm; 29 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2345-4 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2454-3 Practice & Revision Kit


 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
Цб 120000126016, Цб 120000126017, Цб 120000126018, Цб 120000126019
 съдържание 

Сист. No: 39393

- 185 -

Цб II 91037 

The Anthropology of Corporate Social Responsibility  /  Ed. by Catherine Dolan, Dinah Rajak . - New York etc. : Berghahn Books, 2018 . - 264 p. ; 23 sm . -  (Dislocations ; Vol. 18)

   

   ISBN 978-1-78533-750-7 


1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. екологична отговорност 3. транснационални корпорации (ТНК) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Южна Африка 2. Индия 3. Чили 4. Гана 5. Перу 6. Чад 7. Камерун 8. Централна Африка 
Цб 120000126389
 съдържание 

Сист. No: 39479

- 186 -

Цб II 91056 

Wolke, Thomas

   Risk Management / Thomas Wolke . - Oldenbourd : Walter de Gruyter, 2017 (CPI books GmbH, Leck) . - 360 p. : with fig., tabl. ; 24 sm

   Printed on acid-free paper

   ISBN 978-3-11-044052-2 


1. Риск мениджмънт 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. risk management 3. финансов риск 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000126409
 съдържание 

Сист. No: 39524

- 187 -

Цб II 91029 

Эванс, Фрэнк Ч.

   Оценка компаний при слияниях и поглощениях : Создание стоимости в частных компаниях / Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп ; Перев. с англ.  . - 7. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2018 . - 332 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-6970-7 


1. Бизнес организации 
 334.758(0.026.2)  + 65.012(0.026.2)
Ключови думи: 1. бизнес 2. оценка на бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000126381
 съдържание 

Сист. No: 39525

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 188 -

Цб II 90951 

Басат, Луис

   Креативността / Луис Басат ; Прев. от исп. Еми Барух ; Худ. на кор. Дима Дамянова ; Ред. -консултант Мария Телбис ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Здравка Букова ; Предг. Естер Висенте . - Испанска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2016 ("Инвестпрес") . - 184 с. ; 20 см

   Автор на "Червената книга на рекламата" (1993), "Червената книга на марките" (1999), "Личните изповеди на един рекламист" (2008), "Търговска интелигентност" (2011) и "Червената книга на живота" (2013).

   ISBN 978-619-150-946-1 


1. Креативност 2. Рекламна индустрия 
 659.1  + 316.422
Ключови думи: 1. креативност 2. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125807, Ф 120000125808, Цб 120000125809, Цб 120000125810, Ф 120000125811, Цб 120000125812, Ф 120000125813, Ф 120000125814, Цб 120000125815, Ф 120000125816
 съдържание 

Сист. No: 39169

- 189 -

Цб II 91059 

Илчев, Иван

   Рекламата през Възраждането : Монография / Иван Илчев ; Худ. на кор. Божена Серафимова ; Ред. Любов Йонева ; Коректор Здравка Тодорова . - Българска, Второ издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 219 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4745-3 


1. История на българската реклама 
 659.000.93"715"  + 949.72.04
Ключови думи: 1. реклама 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000126424, Цб 120000126425, Цб 120000126426, Ф 120000126427, Ф 120000126428, Ф 120000126429, Ф 120000126430, Ф 120000126431, Ф 120000126432, Ф 120000126433
 съдържание 

Сист. No: 39636

- 190 -

Цб II 91014 

Кеннеди, Дэн

   Жесткий SMM : Выжать из соцсетей максимум / Дэн Кеннеди, Уэлш-Филлипс Ким ; Перев. с англ.  . - 2-е издание . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 344 с. ; 24,5 см

   

   ISBN 978-5-9614-6546-4 


1. SMM /Social Media Marketing/ 2. Директен маркетинг 
 339.13:004.5  + 658.8  + 077.5
Ключови думи: 1. SMM /Social Media Marketing/ 2. онлайн маркетинг 3. социални медии 4. интернет маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126366
 съдържание 

Сист. No: 39474

- 191 -

Цб II 91016 

Кожушко, Оюна Алексеевна

   Интернет-маркетинг и Digital-стратегии : Принципы эффективного использования : Учебное пособие / Оюна Алексеевна Кожушко и др. . - Учебное пособие . - Новосибирск : Министерство образования и науки РФ ; Новосибирский национальный исследовательский государственный унив. ; Компания INTELSIB, 2019 . - 316 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-4437-0445-6 


1. Интернет-маркетинг 
 339.13:004.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. онлайн-маркетинг 2. интернет маркетингова стратегия 3. рекламни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000126368, Цб 120000127254
 съдържание 

Сист. No: 39480

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 192 -

Цб II 90928 

Ранчев, Георги Христов

   Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти / Георги Христов Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Таня Атанасова-Дренска ; Ред. Лилия Даскалова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 152 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-229-8 


1. Данъчно облагане 2. Данъчен контрол 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчен контрол 3. ДДС 4. сделки с недвижими имоти 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Право 
Цб 120000125585, Ф 120000125586, Цб 120000125587, Цб 120000125588, Цб 120000125589, Ф 120000125590, Ф 120000125591, Ф 120000125592, Ф 120000125593, Ф 120000125594, Ф 120000125595, Цб 120000125596, Ф 120000125597, Ф 120000125598, Ф 120000125599, Ф 120000125600, Ф 120000125601, Ф 120000125602, Ф 120000125603, Ф 120000125604
 съдържание 

Сист. No: 39054

- 193 -

Цб II 91022 

Росс, Джордж

   Стратегии Дональда Трампа по инвестированию в недвижимость : Уроки миллиардера для мелкого инвестора = Trump Strategies for Real Estate : Billionaire Lessons for the Small Investor / Джордж Росс, Эндрю Джеймс Мак-Лин ; Перев. с англ.  . - Москва и др. : Диалектика, 2017 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-8459-1305-0 


1. Доналд Тръмп (1946 - ) 2. Недвижима собственост - инвестиции 
 332.7(0.026.2)  + 330.142.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. маркетингови стратегии 3. преговори 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
Цб 120000126374
 съдържание 

Сист. No: 39498

- 194 -

Цб I 6053 

   

Cocoa industry : Integrating small farmers into the global value chain  / Samuel K. Gayi, Komi Tsowou . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 39 p. ; 30 sm

   


1. Какаова индустрия 2. Международна търговия 
 633.1  + 339.9
Ключови думи: 1. какао 2. индустрия 3. cocoa industry 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000125442
 съдържание 

Сист. No: 38996

- 195 -

Цб I 6046 

   

The Least Developed Countries : Report 2015  : Transforming Rural Economies . - Geneva : United Nations, 2015 . - 162 p. ; 30 sm + Overview

   

   ISBN 978-92-1-112893-2 


1. Развиващи се страни 2. Селско стопанство 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 338.43(1-773)
Ключови думи: 1. развиващи се страни 2. селска икономика 3. трансформация 4. селскостопанска продукция 5. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000125435
 съдържание 

Сист. No: 38978

Икономика на индустрията

- 196 -

Цб I 6045 

   

Virtual Institute Teaching Material on Structural Transformation and Industrial Policy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 132 p. ; 30 sm

   


1. Индустриална политика 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 338.4  + 339.9
Ключови думи: 1. индустриална политика 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
Цб 120000125434
 съдържание 

Сист. No: 38976

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 197 -

Цб I 6035 

   

Review of Maritime Transport 2016  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 104 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112904-5 


1. Морски транспорт 
 339.9  + 656.6
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125424
 съдържание 

Сист. No: 38956

- 198 -

Цб I 6036 

   

Review of Maritime Transport 2017  . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 114 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112922-9 


1. Морски транспорт 
 656.6  + 339.9
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125425
 съдържание 

Сист. No: 38958

- 199 -

Цб I 6037 

   

Review of Maritime Transport 2018  . - New York etc. : United Nations, 2018 . - 102 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112928-1 


1. Морски транспорт 
 656.6  + 339.9
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125426
 съдържание 

Сист. No: 38960

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 200 -

Цб II 91008 

Иванникова, Наталья Николаевна

   Методы работы с трудными клиентами : Учебно-практическое пособие / Наталья Николаевна Иванникова . - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К" ; "Дашков и К", 2017 . - 240 с. ; 20 см . -  (Стратегия успешного бизнеса)

   Производственно-пратическое издание

   ISBN 978-5-394-01443-7 


1. Потребителско поведение - трудни клиенти 2. Работа с клиенти - риск 
 658.6/.8  + 366.1
Ключови думи: 1. работа с клиенти 2. конфликти 3. жалби 4. мениджър по продажбите 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126360
 съдържание 

Сист. No: 39481

- 201 -

Цб II 90994 

Каретеро, Начо

   Бял прах / Начо Каретеро ; Прев. от исп. Свидна Михайлова ; Ред. Яна Парашинкова-Аролска ; Коректор Севда Драгоева . - Испанска. Първо издание . - София : Вакон, 2019 . - 344 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Farina / Nacho Carretero, 2015
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-619-7300-58-1 


1. Наркотици - търговия 2. Контрабанда 3. Начо Каретеро (1981 - ), писател, разследващ журналист 
 339.19:663.99  + 070
Ключови думи: 1. контрабанда 2. търговия с наркотици 3. разследваща журналистика 4. кокаин 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Испания 2. Галисия 
Цб 120000126296, Цб 120000126297, Ф 120000126298, Цб 120000126299, Ф 120000126300, Цб 120000126301, Ф 120000126302, Цб 120000126303, Ф 120000126304, Ф 120000126305
 съдържание 

Сист. No: 39496

- 202 -

Цб II 91011 

Катасонов, Валентин Юрьевич

   Глобальный мир финансов : от кризиса к хаосу / Валентин Юрьевич Катасонов . - Москва : Книжный мир, 2017 . - 288 с. ; 21,5 см . -  (Финансовые хроники профессора Катасонова)

   

   ISBN 978-5-9909393-2-5 


1. Международни финанси 2. Световна финансова система 
 336(0.026.2)  + 339.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. международни финанси 2. Брекзит 3. Дойче банк 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 2. Европейски съюз 3. Европа 4. Украйна 5. Швейцария 
Цб 120000126363, Цб 120000127655, Цб 120000129443
 съдържание 

Сист. No: 39472

- 203 -

Цб II 90989 

Колева, Жана

   Търговско право. Казуси. Съдебна практика : [Сборник] / Жана Колева ; Науч. ред. Поля Голева, Григор Григоров ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, първо издание . - София : Сиела, 2019 (ЗИП ЕООД) . - 322 с. ; 21 см

   Казуси за семестриална подготовка с препратки към съдебната практика; Казуси от ДИ с подробни разрешения ; Указател на поместените в сборника постановления и тълкувателни решения Загл. в библиогр. каре : Казуси по търговско право. Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3007-8 


1. Търговско право - казуси 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126246, Ф 120000126247, Цб 120000126248, Цб 120000126249, Цб 120000126250, Цб 120000126251, Цб 120000126252, Цб 120000126253, Ф 120000126254, Цб 120000126255
 съдържание 

Сист. No: 39493

- 204 -

Цб II 90987 

Перети, Жак

   Уговорено. Тайните сделки, които променят нашия свят / Жак Перети ; Прев. от англ. Димитър Събев, Сергей Глинков ; Ред. Нина Симеонова ; Предпечат Десислава Борисова . - Английска, първо издание . - София : Книгомания, 2018 (Фолиарт ООД) . - 448 с. ; 21 см

   Ориг. загл. : Done : The Secret Deals That Are Changing Our World / Jacques Peretti, 2017
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-169-7 


1. Жак Перети (1967 - ), разследващ журналист 2. Задкулисни бизнес сделки 3. Потребителско поведение 
 65.011.1  + 366.1  + 323.3
Ключови думи: 1. бизнес сделки 2. задкулисие 3. богатство 4. неравенство 5. потребление 6. потребителско поведение 7. IKEA 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126166, Цб 120000126167, Цб 120000126168, Ф 120000126169, Ф 120000126170, Ф 120000126171, Ф 120000126172, Цб 120000126173, Цб 120000126174, Ф 120000126175
 съдържание 

Сист. No: 39438

- 205 -

Цб II 91027 

Фомин, Геннадий Петрович

   Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности : Учебник для бакалавров / Геннадий Петрович Фомин . - 4. перераб. и доп. изд. . - Москва : Юрайт, 2017 (ГУП РМ "Респ. типография "Красный Октябр"") . - 464 с. : с табл., форм. ; 21 см

   Библиогр. с. 460-462
   biblio-online.ru 

   ISBN 978-5-9916-3021-4 


1. Търговия 2. Икономико-математически модели 
 339(0.026.2)  + 330.105(0.026.2)
Ключови думи: 1. търговия 2. икономико-математически модели 3. линейно програмиране 4. мрежово моделиране 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126379
 съдържание 

Сист. No: 39515

- 206 -

Цб II 90918 

Bacchetta, Marc

   A Practical Guide to Trade Policy Analysis / Marc Bacchetta et al. . - New York etc. : United Nations ; World Trade Organization, 2012 . - 232 p. ; 21 sm + CD

   

   ISBN 978-92-1-112855-0 


1. Търговска политика 
 339.9
Ключови думи: 1. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000125422
 съдържание 

Сист. No: 38952

- 207 -

Цб I 6053 

   

Cocoa industry : Integrating small farmers into the global value chain  / Samuel K. Gayi, Komi Tsowou . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 39 p. ; 30 sm

   


1. Какаова индустрия 2. Международна търговия 
 633.1  + 339.9
Ключови думи: 1. какао 2. индустрия 3. cocoa industry 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000125442
 съдържание 

Сист. No: 38996

- 208 -

Цб I 6034 

   

Commodities and Development : Report 2017 : Commodity Markets, Economic Growth and Development  . - New York etc. : United Nations ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017 . - 80 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112907-6 

   ISBN 978-92-5-109969-8 


1. Стокови пазари 2. Икономически растеж 3. Международни икономически отношения (МИО) 4. Африка 5. Латинска Америка 
 339.9  + 330.34
Ключови думи: 1. стоки 2. пазари 3. икономически растеж 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Бразилия 2. Аржентина 3. Буркина Фасо 4. Коста Рика 5. Гана 6. Мали 7. Бангладеш 8. Бодсвана 9. Сиера Леоне 10. Нигерия 11. Замбия 
Цб 120000125423
 съдържание 

Сист. No: 38954

- 209 -

Цб II 90915 

   

Economic Development in Africa : Report 2016  : Debt Dynamics and Development Finance in Africa . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 156 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-1-112900-7 


1. Африка - икономическо развитие 
 332.1  + 339.9
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. Африка 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Африка 
Цб 120000125419
 съдържание 

Сист. No: 38937

- 210 -

Цб II 90916 

   

Economic Development in Africa : Report 2017  : Tourism for Transformative and Inclusive Growth . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 192 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-1-112910-6 


1. Африка - икономическо развитие 2. Туризъм - Африка 
 339.9  + 332.1  + 338.48
Ключови думи: 1. Африка 2. икономическо развитие 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Африка 
Цб 120000125420
 съдържание 

Сист. No: 38945

- 211 -

Цб I 6054 

   

Global Value Chains and South-South Trade : Economic Cooperation and Integration among Developing Countries, UNCTAD  . - Geneva : United Nations, October 2015 . - 54 p. ; 30 sm

   


1. Развиващи се страни 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. международна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125443
 съдържание 

Сист. No: 38998

- 212 -

Цб I 6038 

   

Information Economy Report 2017 : Digitalization, Trade and Development  . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 111 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112920-5 


1. Дигитална икономика 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. международни икономически отношения МИО 3. електронно правителство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125427
 съдържание 

Сист. No: 38961

- 213 -

Цб I 6040 

   

Investment Policy Review - Kyrgyzstan  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 69 p. ; 30 sm

   


1. Киргизия (Киргизстан) 2. Киргизия - инвестиционна политика 
 33(575.2)  + 330.322(575.2)
Ключови думи: 1. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Киргизия 
Цб 120000125429
 съдържание 

Сист. No: 38965

- 214 -

Цб II 91047 

Koster, Kathrin

   International Project Management / Kathrin Koster . - London : SAGE, 2010 . - 365 p. : with fig. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-4129-4621-6 (pbk)


1. Управление на проекти 2. Международни проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. международни проекти 3. project management 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126400
 съдържание 

Сист. No: 39489

- 215 -

Цб I 6050 

   

Reflection on a Future Trade Facilitation Agreement  : Implementation of WTO Obligations. A Comparison of Existing WTO Provisions . - New York etc. : United Nations, 2011 . - 55 p. ; 30 sm

   UNCTAD Trust Fund on Negotiations on Trade Facilitation


1. Търговия 2. Международни икономически отношения (МИО) 3. Световна търговска организация (СТО) 
 339
Ключови думи: 1. международни икономически отношения МИО 2. Световна търговска организация (СТО) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125439
 съдържание 

Сист. No: 38989

- 216 -

Цб I 6051 

   

Review of e-commerce legislation harmonization in the economic Community of West African States  . - New York etc. : United Nations, 2015 . - 47 p. ; 30 sm

   


1. Електронна търговия - Западна Африка 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. Африка 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Африка 2. Бенин 3. Буркина Фасо 4. Кабо Верде 5. Кот д'Ивоар 6. Замбия 7. Гана 8. Гвинея 9. Либерия 10. Мали 11. Нигерия 12. Сенегал 13. Сиера Леоне 14. Того 
Цб 120000125440
 съдържание 

Сист. No: 38991

- 217 -

Цб I 6035 

   

Review of Maritime Transport 2016  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 104 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112904-5 


1. Морски транспорт 
 339.9  + 656.6
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125424
 съдържание 

Сист. No: 38956

- 218 -

Цб I 6036 

   

Review of Maritime Transport 2017  . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 114 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112922-9 


1. Морски транспорт 
 656.6  + 339.9
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125425
 съдържание 

Сист. No: 38958

- 219 -

Цб I 6037 

   

Review of Maritime Transport 2018  . - New York etc. : United Nations, 2018 . - 102 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112928-1 


1. Морски транспорт 
 656.6  + 339.9
Ключови думи: 1. воден транспорт 2. морски транспорт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Цб 120000125426
 съдържание 

Сист. No: 38960

- 220 -

Цб I 6046 

   

The Least Developed Countries : Report 2015  : Transforming Rural Economies . - Geneva : United Nations, 2015 . - 162 p. ; 30 sm + Overview

   

   ISBN 978-92-1-112893-2 


1. Развиващи се страни 2. Селско стопанство 3. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 338.43(1-773)
Ключови думи: 1. развиващи се страни 2. селска икономика 3. трансформация 4. селскостопанска продукция 5. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000125435
 съдържание 

Сист. No: 38978

- 221 -

Цб I 6047 

   

The Least Developed Countries : Report 2016 : The Path to graduation and beyond : Making the most of the process  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 188 p. ; 30 sm + Overview

   

   ISBN 978-92-1-112905-2 


1. Развиващи се страни 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 338.43(1-773)
Ключови думи: 1. развиващи се страни 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125436
 съдържание 

Сист. No: 38981

- 222 -

Цб I 6052 

   

Trade Facilitation and Development : Driving trade competitiveness, border agency effectiveness and strengthened governance  . - Geneva : United Nations, 2016 . - 25 p. ; 30 sm . -  (Transport and Trade Facilitation ; 7)

   


1. Международна търговия 
 339
Ключови думи: 1. търговия 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000125441
 съдържание 

Сист. No: 38993

- 223 -

Цб I 6045 

   

Virtual Institute Teaching Material on Structural Transformation and Industrial Policy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 132 p. ; 30 sm

   


1. Индустриална политика 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 338.4  + 339.9
Ключови думи: 1. индустриална политика 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Икономика на индустрията 
Цб 120000125434
 съдържание 

Сист. No: 38976

- 224 -

Цб I 6044 

   

Virtual Institute Teaching Material on Trade, The Environment and Sustainable Development : Transition to a Low-Carbon Economy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 111 p. ; 30 sm

   


1. Нисковъглеродна икономика 2. Търговия 3. Устойчиво развитие 
 339.9  + 502:338
Ключови думи: 1. нисковъглеродна икономика 2. устойчиво развитие 3. климатични промени 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
Цб 120000125433
 съдържание 

Сист. No: 38975

- 225 -

Цб II 91041 

Welz, Gisela

   European Products : Making and Unmaking Heritage in Cyprus / Gisela Welz . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 190 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-78533-517-4 (paperback)


1. Културно наследство - Кипър 2. Европеизация 3. Пазарна икономика 
 39(534.3)  + 379.822.003.1  + 339.54(4)(534.3)
Ключови думи: 1. културно наследство 2. социология на културата 3. етнография 4. културна антропология 5. европеизация 6. общество 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Кипър 2. Европейски съюз 
Цб 120000126394
 съдържание 

Сист. No: 39495

- 226 -

Цб I 6041 

   

Why Geographical Indications for Least Developed Countries?  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 65 p. ; 30 sm

   


1. Развиващи се страни 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9
Ключови думи: 1. развиващи се страни 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Камбоджа 2. Етиопия 3. Гвинея 4. Мадагаскар 5. Мозамбик 6. Сенегал 
Цб 120000125430
 съдържание 

Сист. No: 38967

- 227 -

Цб I 6049 

   

World Investment Report 2017 : Investment and the Digital Economy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 238 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112911-3 


1. Международни инвестиции 2. Дигитална икономика 
 339  + 330.322  + 004.003.1  + 004.77:33
Ключови думи: 1. инвестиции 2. международни икономически отношения МИО 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Африка 2. Азия 3. Латинска Америка 4. Кариби 
Цб 120000125438
 съдържание 

Сист. No: 38986

- 228 -

Цб II 90917 

Yotov, Yoto V.

   An Advanced Guide to Trade Policy Analysis : The Structural Gravity Model / Yoto V. Yotov et al. . - Geneva : United Nations ; World Trade Organization, 2016 . - 137 p. ; 23,5 sm

   

   ISBN 978-92-8-704367-2 


1. Търговска политика 
 339.9
Ключови думи: 1. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000125421
 съдържание 

Сист. No: 38947

- 229 -

Цб II 91029 

Эванс, Фрэнк Ч.

   Оценка компаний при слияниях и поглощениях : Создание стоимости в частных компаниях / Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп ; Перев. с англ.  . - 7. изд. . - Москва : Альпина Паблишер, 2018 . - 332 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9614-6970-7 


1. Бизнес организации 
 334.758(0.026.2)  + 65.012(0.026.2)
Ключови думи: 1. бизнес 2. оценка на бизнес 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
Цб 120000126381
 съдържание 

Сист. No: 39525

Европейски съюз

- 230 -

Цб I 6057 

Годишен доклад 2017 г. : Обзор на годината  . - Люксембург : Съд на Европейския съюз, 2018 . - 60 с. ; 26 см

   Дирекция "Комуникация" Отдел "Публикации и електронни медии"
   curia.europa.eu 

   ISBN 978-92-829-2765-6 ISSN: 2467-124Х


1. Съд на ЕС 
 341.6(048.8)
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. правораздаване 3. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125928, Цб 120000125929, Цб 120000125930, Цб 120000125931, Цб 120000125932
 съдържание 

Сист. No: 39195

- 231 -

Цб I 6056 

Годишен доклад 2018 г. : Обзор на годината  . - Люксембург : Съд на Европейския съюз, април 2019 . - 72 с. ; 26 см

   Дирекция "Комуникация" Публикации и електронни медии
   curia.europa.eu 

   ISBN 978-92-829-3023-6 ISSN: 2467-124Х


1. Съд на ЕС 
 341.6(048.8)
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. правораздаване 3. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125923, Цб 120000125924, Цб 120000125925, Цб 120000125926, Цб 120000125927
 съдържание 

Сист. No: 39188

- 232 -

Цб I 6058 

Fact Book 2019 : Trends in European Investment Funds  . - 17th ed. . - Brussels : EFAMA (European Fund and Asset Management Association), б. г. . - 343 p. : with color tabl., fig. ; 30 sm

   


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Инвестиционни фондове 3. Статистика 
 339.923:061.1  + 330.322  + 311.31
Ключови думи: 1. инвестиционни фондове 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. инвестиционен мениджмънт 4. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125933
 съдържание 

Сист. No: 39196

- 233 -

Цб II 91042 

Heydemann, Gunther

   From Eastern Bloc to European Union: Comparative Processes of Transformation since 1990 / Gunther Heydemann, Karel Vodicka . - English-language edition . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 399 p. : with fig., tabl. ; 24,5 sm . -  (Studies in Contemporary European History)

   

   ISBN 978-1-78533-317-0 (hardback)


1. Европейски съюз (ЕС) 2. Европейски съюз - източно разширяване 3. Бивши социалистически държави 
 327.7:061.1 ЕС(0.026.2)
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. страни-членки на ЕС 3. ГДР (Германска Демократична Република) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Естония 3. Латвия 4. Литва 5. Полша 6. Чехия 7. Словакия 8. Словения 9. Унгария 10. Румъния 11. България 12. Германия 
Цб 120000126395
 съдържание 

Сист. No: 39499

Право

- 234 -

Цб II 91001 

Антонян, Ю. М.

   Криминология и административная юрисдикция полиции : [Учебное пособие] / Юрий Миранович Антонян и др. . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-02669-5 


1. Криминология 2. Полиция - административна юрисдикция 
 343.9  + 351.74
Ключови думи: 1. криминология 2. административна юрисдикция 3. полиция 4. право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000126352
 съдържание 

Сист. No: 39456

- 235 -

Цб I 6057 

Годишен доклад 2017 г. : Обзор на годината  . - Люксембург : Съд на Европейския съюз, 2018 . - 60 с. ; 26 см

   Дирекция "Комуникация" Отдел "Публикации и електронни медии"
   curia.europa.eu 

   ISBN 978-92-829-2765-6 ISSN: 2467-124Х


1. Съд на ЕС 
 341.6(048.8)
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. правораздаване 3. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125928, Цб 120000125929, Цб 120000125930, Цб 120000125931, Цб 120000125932
 съдържание 

Сист. No: 39195

- 236 -

Цб I 6056 

Годишен доклад 2018 г. : Обзор на годината  . - Люксембург : Съд на Европейския съюз, април 2019 . - 72 с. ; 26 см

   Дирекция "Комуникация" Публикации и електронни медии
   curia.europa.eu 

   ISBN 978-92-829-3023-6 ISSN: 2467-124Х


1. Съд на ЕС 
 341.6(048.8)
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. правораздаване 3. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000125923, Цб 120000125924, Цб 120000125925, Цб 120000125926, Цб 120000125927
 съдържание 

Сист. No: 39188

- 237 -

Цб II 90921 

Девънпорт, Крисчън

   Голямата битка за Космоса : Съревнованието между Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Брансън и Пол Алън / Крисчън Девънпорт ; Прев. Камен Велчев ; Науч. консулт. Владимир Божилов ; Ред. и кор. Соня Илиева ; Техн. ред. Ангел Петров ; Предпеч. подгот. Десислава Борисова . - София : Кръгозор, 2018 (Мултипринт ООД - Костинброд) . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-771-406-9 


1. Илън Мъск (1971 - ) 2. Джеф Безос (1964 - ) 3. Ричард Брансън (1950 - ) 4. Пол Алън (1953-2018) 5. Космос 
 658(15)(0.026.2)  + 347.8(0.026.2)  + 32(15)(0.026.2)
Ключови думи: 1. космическа индустрия 2. световни предприемачи 3. космическо пространство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Право 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Мъск, Илън 2. Алън, Пол 3. Брансън, Ричард 4. Безос, Джеф 
Цб 120000125474, Цб 120000125475, Цб 120000125476, Цб 120000125477, Ф 120000125478, Ф 120000125479, Цб 120000125480, Ф 120000125481, Ф 120000125482, Ф 120000125483
 съдържание 

Сист. No: 39047

- 238 -

Цб II 90965 

Дичева, Теодора

   Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания / Теодора Дичева ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, 2019 (Мултипринт ООД) . - 304 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-270-1 


1. Закон за хората с увреждания 2. Трудово законодателство - хора с увреждания 
 349.22
Ключови думи: 1. Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 2. трудово право 3. хора с увреждания 4. неравностойно положение 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125912, Ч 120000125913, Ф 120000125914, Цб 120000125915, Цб 120000125916
 съдържание 

Сист. No: 39338

- 239 -

Цб II 90990 

Илиева, Антония

   Правен режим на обществените поръчки по ЗОП : Ръководство за студенти и практици / Антония Илиева, Пенчо Станкулов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Българска, първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 488 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3029-0 


1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000126256, Ф 120000126257, Ф 120000126258, Цб 120000126259, Цб 120000126260, Цб 120000126261, Ф 120000126262, Ф 120000126263, Ф 120000126264, Цб 120000126265
 съдържание 

Сист. No: 39497

- 240 -

Цб II 90926 

Кискинов, Вихър

   Правната система : В 2 части / Вихър Кискинов ; Худ. на кор. Божена Серафимова : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" . -  (Университетска библиотека ; 518)

   

   ISBN 978-954-07-4588-6 


   Част I. Онтология и методология. . - 2019 . - 552 с.

 

   


1. Правна система - история 2. Римско право 3. Онтология на правото 4. Виртуална правна реалност 5. Информационно общество 
 340.1(0.026.2)  + 111(0.026.2)
Ключови думи: 1. правна система 2. правна теория 3. социология 4. онтология 5. право на информационното общество 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125535, Цб 120000125536, Цб 120000125537, Ф 120000125538, Ф 120000125539
 съдържание 

Сист. No: 39060

- 241 -

Цб II 90926 

Кискинов, Вихър

   Правната система : В 2 части / Вихър Кискинов : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" . -  (Университетска библиотека ; 519)

   

   ISBN 978-954-07-4589-3 


   Част II. Състав и действие. . - 2019 . - 568 с.

 

   


1. Правна система 2. Правни субекти - виртуална среда 3. Информационно общество 
 340(0.026.2)
Ключови думи: 1. право на информационното общество 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125540, Цб 120000125541, Цб 120000125542, Ф 120000125543, Ф 120000125544
 съдържание 

Сист. No: 39061

- 242 -

Цб II 90989 

Колева, Жана

   Търговско право. Казуси. Съдебна практика : [Сборник] / Жана Колева ; Науч. ред. Поля Голева, Григор Григоров ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, първо издание . - София : Сиела, 2019 (ЗИП ЕООД) . - 322 с. ; 21 см

   Казуси за семестриална подготовка с препратки към съдебната практика; Казуси от ДИ с подробни разрешения ; Указател на поместените в сборника постановления и тълкувателни решения Загл. в библиогр. каре : Казуси по търговско право. Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3007-8 


1. Търговско право - казуси 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000126246, Ф 120000126247, Цб 120000126248, Цб 120000126249, Цб 120000126250, Цб 120000126251, Цб 120000126252, Цб 120000126253, Ф 120000126254, Цб 120000126255
 съдържание 

Сист. No: 39493

- 243 -

Цб II 90936 

Косева, Дарина

   Длъжностното присвояване според българското наказателно право : [Монография] / Дарина Косева ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (ИК ЗИП ЕООД) . - 284 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3005-4 


1. Наказателно право - България 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. правна уредба 3. присвояване 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125681, Цб 120000125682, Ф 120000125683, Цб 120000125684, Цб 120000125685, Ф 120000125686, Ф 120000125687, Ф 120000125688, Ф 120000125689, Ф 120000125690
 съдържание 

Сист. No: 39142

- 244 -

Цб II 90966 

Младенов, Димитър Каменов

   Съдебните заседатели в наказателното производство : [Изследване] / Димитър Каменов Младенов ; Под науч. ред. на Гергана Маринова . - София : Фабер, 2019 . - 452 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия - 100 тир.
   www.faber-bg.com 

   ISBN 978-619-00-0972-6 


1. Съдебни заседатели 2. Наказателен процес 
 343.1  + 347.96
Ключови думи: 1. съдебни заседатели 2. наказателно производство 3. наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125917
 съдържание 

Сист. No: 39184

- 245 -

Цб II 90967 

Млади предприемачи : Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай  . - Б. м. : ЦНСССКЦИЕ, б. г. . - 42 с. ; 21 см

   ЦНСССКЦИЕ (Център за насърчаване на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа)


1. Търговска марка 2. Китай 
 347.77(510)(035)
Ключови думи: 1. търговска марка 2. регистрация 3. валидност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125918, Цб 120000125919, Цб 120000125920, Цб 120000125921, Цб 120000125922
 съдържание 

Сист. No: 39186

- 246 -

Цб II 90957 

Паев, Костадин

   Спомени, размисли и оценки на Княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция (1881-1883 г.) / Костадин Илиев Паев ; Рец. Валентин Китанов, Гита Йовчева ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова ; Коректор Яница Радева . - Българска, първо издание . - София : Парадигма, 2019 . - 192 с. ; 21 см

   Изданието е посветено на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция Библиогр. под линия
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-390-5 


1. Търновска конституция 2. Княз Александър Дондуков-Корсаков (1820-1893) 
 949.72.051  + 342.4(497.2)
Ключови думи: 1. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
За него: 1. Дондуков-Корсаков, Александър, княз 
Цб 120000125852, Цб 120000125853, Цб 120000125854
 съдържание 

Сист. No: 39239

- 247 -

Цб III 6064 

Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експерти  / Красимира Гергева и др. ; Корица Мирела Велчева ; Техн. ред. Кармен Христова . - Първо издание . - София : РС Издателство и Бизнес Консултации ЕООД, 2019 . - 364 с. ; 16,5 см

   Съдържанието на книгата е актуално към ДВ, брой 87 от 5 ноември 2019 г.
   www.straton.bg 

   ISBN 978-619-7028-83-6 


1. Трудови договори - прекратяване 2. Трудово право 
 349.2
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. трудово право 3. трудови договори 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000126411, Цб 120000126412, Цб 120000126413
 съдържание 

Сист. No: 39615

- 248 -

Цб II 90928 

Ранчев, Георги Христов

   Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти / Георги Христов Ранчев ; Рец. Бисер Славков, Таня Атанасова-Дренска ; Ред. Лилия Даскалова ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 152 с. : с фиг. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-229-8 


1. Данъчно облагане 2. Данъчен контрол 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчен контрол 3. ДДС 4. сделки с недвижими имоти 5. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Право 
Цб 120000125585, Ф 120000125586, Цб 120000125587, Цб 120000125588, Цб 120000125589, Ф 120000125590, Ф 120000125591, Ф 120000125592, Ф 120000125593, Ф 120000125594, Ф 120000125595, Цб 120000125596, Ф 120000125597, Ф 120000125598, Ф 120000125599, Ф 120000125600, Ф 120000125601, Ф 120000125602, Ф 120000125603, Ф 120000125604
 съдържание 

Сист. No: 39054

- 249 -

Цб II 91023 

Смыкалин, Александр Сергеевич

   Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI-XXI вв.) : Учебное пособие / Александр Сергеевич Смыкалин . - Москва : Проспект, 2017 . - 395 с. ; 21 см

   Церковное управление и церковный суд; Устройство церкви; Источники канонического (церковного) права; Брачное право Российской православной церкви

   ISBN 978-5-392-23137-9 


1. Църковно право - Русия 2. Руска православна църква - XI-XXI вв. 
 348(470)
Ключови думи: 1. каноническо право 2. църковно право 3. православна църква 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000126375
 съдържание 

Сист. No: 39502

- 250 -

Цб II 90937 

Хаджийска, Аделина

   Съдебните актове в наказателния процес / Аделина Хаджийска ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Христа Илиева ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худ. оформ. на кор. Екатерина Загорска . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 256 с. ; 21 см

   Изданието се осъществява с подкрепата на Висшия адвокатски съвет Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3011-5 


1. Наказателно право 2. Наказателен процес 
 343.1
Ключови думи: 1. наказателен процес 2. наказателно право 3. законодателна власт 4. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000125691, Цб 120000125692, Цб 120000125693, Цб 120000125694, Ф 120000125695, Цб 120000125696, Цб 120000125697, Ф 120000125698, Цб 120000125699, Ф 120000125700
 съдържание 

Сист. No: 39143

- 251 -

Цб I 6063 

Corporate and Business Law - Global (LW - GLO) : ACCA  : ACCA Approved for exams from 1 September 2019 to 31 August 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 370 p.; 198 p.; 131 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2404-8 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2398-0 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2392-8 Passcards


1. Корпоративно и търговско право 
 378  + 657  + 347.7
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 2. търговско право 3. корпоративно право 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000125956, Цб 120000125957, Цб 120000125958, Цб 120000125959, Цб 120000125960, Цб 120000125961
 съдържание 

Сист. No: 39357

- 252 -

Цб II 90911 

Shugart, Matthew S.

   Votes from Seats. Logical Models of Electoral Systems / Matthew S. Shugart, Rein Taagepera . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 343 p. : with tabl., fig. ; 23 sm

   

   ISBN 978-1-108-40426-6 (pbk)


1. Избирателна система 
 342.8.000.32
Ключови думи: 1. избирателна система 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Цб 120000125415
 съдържание 

Сист. No: 38898

- 253 -

Цб I 6042 

   

Study on the Harmonization of Cyberlegislation in Latin America  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 65 p. ; 30 sm

   


1. Латинска Америка - киберзаконодателство 
 34(8=6)  + 004.000.34
Ключови думи: 1. киберпространство 2. информационно право 3. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 2. Аржентина 3. Боливия 4. Бразилия 5. Чили 6. Колумбия 7. Коста Рика 8. Куба 9. Доминиканска Република 10. Еквадор 11. Ел Салвадор 12. Гватемала 13. Хаити 14. Хондурас 15. Мексико 16. Никарагуа 17. Панама 18. Парагвай 19. Перу 20. Уругвай 21. Венецуела 
Цб 120000125431
 съдържание 

Сист. No: 38972

Интелектуална собственост

- 254 -

Цб I 6043 

   

Virtual Institute Teaching Material on Transfer of Technology  . - New York etc. : United Nations, 2012 . - 124 p. ; 30 sm

   


1. Трансфер на технологии 2. Интелектуална собственост 
 347.77/.78  + 005.941
Ключови думи: 1. трансфер на технологии 2. интелектуална собственост 3. технологичен трансфер 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Цб 120000125432
 съдържание 

Сист. No: 38974

Обществено управление. Публична администрация

- 255 -

Цб II 91017 

Кушлин, Валерий Иванович

   Государственное управление научно-инновационным развитием: Новое в мировой практике : Монография /  Автор и отг. ред. Валерий Иванович Кушлин и др. . - Научное издания . - Москва : Проспект, 2018 . - 272 с. ; 21,5 см

   
   www.prospekt.org 

   ISBN 978-5-392-25350-0 


1. Държавно управление - наука, иновации 2. Иновационни програми - инвестиции 
 351  + 316.422
Ключови думи: 1. държавно управление 2. иновации 3. нововъведения 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126369
 съдържание 

Сист. No: 39483

- 256 -

Цб II 90925 

Оценка на въздействието и въздействие на оценката  : Доклади от Втора годишна конференция по публична администрация, София, СУ "Св. Климент Охридски", април 2018 г. /  Състав. и науч. ред. Александър Маринов ; Худ. Симона Петрова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 279 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4570-1 


1. Публична администрация 2. Конференция 3. Публични политики 4. Оценка на въздействие 
 351/354(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. публична администрация 2. конференция 3. публични политики 4. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000125532, Цб 120000125533, Цб 120000125534
 съдържание 

Сист. No: 39058

- 257 -

Цб II 91044 

Klandt, Heinz

   Empirische Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre:Von Der Forschungsfrage zum Untersuchungsdesign eine Einfuhrung / Heinz Klandt, Sven Heidenreich . - Oldenbourd : Walter de Gruyter, 2017 . - 198 p. ; 25 sm

   

   ISBN 978-3-486-58425-7 


1. Бизнес администрация 2. Емпирични изследвания - методи 
 351/354
Ключови думи: 1. бизнес администрация 2. икономика 3. емпирични изследвания 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000126397
 съдържание 

Сист. No: 39514

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 258 -

Цб II 91001 

Антонян, Ю. М.

   Криминология и административная юрисдикция полиции : [Учебное пособие] / Юрий Миранович Антонян и др. . - 2. перераб. и доп. изд. . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-238-02669-5 


1. Криминология 2. Полиция - административна юрисдикция 
 343.9  + 351.74
Ключови думи: 1. криминология 2. административна юрисдикция 3. полиция 4. право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000126352
 съдържание 

Сист. No: 39456

- 259 -

Цб II 89349 

Баев, Йордан

   История на българското военно разузнаване : Т. 1 - / Йордан Баев ; Рец. Трендафил Митев, Александър Костов, Веселин Янчев ; Коректор Татяна Джунова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0521-3 


   Том 2. (1955-2018). . - 2019 . - 448 с. : със сн., табл.

 

   


1. Военно разузнаване - България 
 355.40.000.93(0.026.2)
Ключови думи: 1. военно разузнаване 2. Студена война 3. история 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125779, Ф 120000125780, Ф 120000125781, Цб 120000125782, Цб 120000125783
 съдържание 

Сист. No: 39164

- 260 -

Цб II 90946 

Слатински, Николай Димитров

   Рискът : новото име на сигурността / Николай Димитров Слатински ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Рец. Величка Милина, Юрий Търкаланов, Марин Русев ; Науч. и стил. ред. Ина Пеева ; Науч. ред. Радослав Бонев ; Коректор Любен Козарев, Десислава Иванова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 864 с. : с ил. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0526-8 


1. Риск 2. Рисково общество 3. Стратегии за сигурност 4. Наука за сигурността 
 355.45(0.026.2)  + 316.3(0.026.2)  + 327.56(0.026.2)
Ключови думи: 1. сигурност 2. риск 3. цивилизационна трансформация 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000125769, Ф 120000125770, Ф 120000125771, Цб 120000125772, Цб 120000125773, Ф 120000125774, Цб 120000125775, Цб 120000125776, Ф 120000125777, Цб 120000125778
 съдържание 

Сист. No: 39163

- 261 -

Цб II 90962 

Станев, Владимир Георгиев

   Междусъюзническият военен контрол в България (1920-1927) : [Монография] / Владимир Георгиев Станев ; Рец. Веселин Янчев, Валери Колев ; Ред. Емилия Истаткова ; Худ. оформ. Ани Истаткова-Иванова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 328 с. ; 24 см

   Снимка на корицата: Оръжейна работилница на 81 пехотен полк, Първа световна война - БИА-НБКМ Библиогр. под линия
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4524-4 


1. Военна история на България - 1920-1927 г. 2. Ньойски договор - военни клаузи, България 
 949.72.053(0.026.2)  + 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. България 2. Първа световна война 3. Парижка мирна конференция 1918-1920 г. 4. военна история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000125896, Цб 120000125897, Цб 120000125898
 съдържание 

Сист. No: 39231

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 262 -

Цб I 6072 

Advanced Audit and Assurance - International (AAA - INT) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2018, December 2018, March 2019 and June 2019 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 333 p.; 670 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2368-3 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2458-1 Practice & Revision Kit


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000126004, Цб 120000126005, Цб 120000126006, Цб 120000126007
 съдържание 

Сист. No: 39383

- 263 -

Цб I 6073 

Advanced Audit and Assurance - United Kingdom (AAA - UK) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 1st ed. [Workbook]; 13th ed. [P&R Kit] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 340 p.; 673 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2370-6 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2457-4 Practice & Revision Kit


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000126008, Цб 120000126009, Цб 120000126010, Цб 120000126011
 съдържание 

Сист. No: 39387

- 264 -

Цб I 6067 

Audit and Assurance (AA) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 12th ed.; 13th ed. [PCards] . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 516 p.; 392 p.; 155 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA Passcards

   ISBN 978-1-5097-2407-9 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2401-7 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2395-9 


1. Одит 2. Застраховане 
 378  + 657  + 368.01
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000125980, Цб 120000125981, Цб 120000125982, Цб 120000125983, Цб 120000125984, Цб 120000125985
 съдържание 

Сист. No: 39367

- 265 -

Цб II 91037 

The Anthropology of Corporate Social Responsibility  /  Ed. by Catherine Dolan, Dinah Rajak . - New York etc. : Berghahn Books, 2018 . - 264 p. ; 23 sm . -  (Dislocations ; Vol. 18)

   

   ISBN 978-1-78533-750-7 


1. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност (CSR) 2. екологична отговорност 3. транснационални корпорации (ТНК) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Южна Африка 2. Индия 3. Чили 4. Гана 5. Перу 6. Чад 7. Камерун 8. Централна Африка 
Цб 120000126389
 съдържание 

Сист. No: 39479

- 266 -

Цб II 91048 

The Women's Liberation Movement : Impacts and Outcomes  /  Ed. by Kristina Schulz . - New York etc. : Berghahn Books, 2017 . - 364 p. ; 24,5 sm . -  (Protest, culture and society ; Vol. 22)

   

   ISBN 978-1-78533-586-0 


1. Жени - либерални движения 2. Женски движения - Европа 3. Феминизъм - история, 21 век 4. Права на жените - история, 20 век 
 396(0.026.2)  + 330.82-055.2(0.026.2)  + 305(0.026.2)
Ключови думи: 1. жени 2. либерализъм 3. либерални движения 4. женски движения 5. феминизъм 6. социални условия 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Швейцария 2. Германия 3. Европа 4. Франция 5. Италия 6. Великобритания 7. Русия 8. Швеция 
Цб 120000126401
 съдържание 

Сист. No: 39511

Образование

- 267 -

Цб II 90963 

Грекова, Майя

   Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? / Майя Грекова ; Худ. Симона Петрова ; Науч. рец. Петя Кабакчиева, Боян Захариев ; Ред. Полина Шукадарова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 320 с. : с табл. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4678-4 


1. Интеграция на ромите - България 
 397.000.32  + 376.7
Ключови думи: 1. българско общество 2. роми 3. ромска общност 4. национални политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Образование 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125899, Цб 120000125900, Цб 120000125901, Ф 120000125902, Ф 120000125903
 съдържание 

Сист. No: 39235

- 268 -

Цб I 6076 

Diploma in International Financial Reporting : ACCA  : ACCA DipIFR for exams in December 2019 and June 2020 . - 15th ed.[St.Text];13th ed.[P&R Kit];8th ed.[PCards . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 543 p.; 233 p.; 145 p. ; 29 sm; 29 sm; 11x15 sm

   Комплектът съдържа: 1. Study Text; 2. Practice & Revision Kit; 3. ACCA DipIFR Passcards

   ISBN 978-1-5097-2653-0 Study Text

   ISBN 978-1-5097-2652-3 Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2651-6 Passcards


 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
Цб 120000126020, Цб 120000126021, Цб 120000126022, Цб 120000126023, Цб 120000126024, Цб 120000126025
 съдържание 

Сист. No: 39395

- 269 -

Цб I 6059 

Santos, Candido dos

   The University of Porto : Roots and Memories of the Institution / Candido dos Santos ; Transl. Claire William, M. Gomes da Torre ; Photos Luis Ferreira Alves . - Porto : University of Porto, 2002 . - 410 p. : with color ill., facs., photos ; 28 sm

   

   ISBN 972-8025-14-9 


1. Университети 
 378.4(469)(0.026.2)
Ключови думи: 1. университети 2. история 3. социални науки 4. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Португалия 
Цб 120000125937
 съдържание 

Сист. No: 39179

- 270 -

Цб I 6074 

Strategic Business Leader (SBL) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 2nd ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 530 p.; 491 p. ; 29 sm; 29 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2344-7 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2453-6 Practice & Revision Kit


 378  + 657  + 005.7
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
Цб 120000126012, Цб 120000126013, Цб 120000126014, Цб 120000126015
 съдържание 

Сист. No: 39389

- 271 -

Цб I 6075 

Strategic Business Reporting - International and United Kingdom (SBR - INT and UK) : ACCA  : ACCA Approved for exams in September 2019, December 2019, March 2020 and June 2020 . - 2nd ed. . - London : BPP Learning Media, 2019 . - 604 p.; 394 p. ; 29 sm; 29 sm

   Комплектът съдържа: 1. Workbook; 2. Practice & Revision Kit

   ISBN 978-1-5097-2345-4 Workbook

   ISBN 978-1-5097-2454-3 Practice & Revision Kit


 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Управление 
Цб 120000126016, Цб 120000126017, Цб 120000126018, Цб 120000126019
 съдържание 

Сист. No: 39393

Етнология. Нрави. Обичаи

- 272 -

Цб II 91061 

Папучиев, Николай

   Културна антропология : В 2 тома / Николай Папучиев ; Худ. Борислав Кьосев ; Ред. Елка Миленкова ; Худ. Борислав Кьосев ; Предпеч. подгот. Мая Попчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" . -  (Университетски учебници. Филологически науки)

   

   ISBN 978-954-07-3663-1 


   Том I. История на идеите. : (Лекционен курс) . - 2014 . - 360 с.

 

   


1. Етнография 2. Антропология 
 39(075.8)
Ключови думи: 1. културна антропология 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Цб 120000126449, Цб 120000126450, Цб 120000126451, Цб 120000126452, Цб 120000126453
 съдържание 

Сист. No: 39644

- 273 -

Цб II 91061 

Папучиев, Николай

   Културна антропология : В 2 тома / Николай Папучиев ; Худ. Борислав Кьосев ; Коректор Елка Миленкова : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" . -  (Университетски учебници. Филологически науки)

   

   ISBN 978-954-07-4014-0 


   Том II. Слово, обред, обичай. : (Лекционен курс) . - 2016 . - 557 с.

 

   


1. Етнография 2. Антропология 
 39(075.8)
Ключови думи: 1. културна антропология 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Цб 120000126454, Цб 120000126455, Цб 120000126456, Цб 120000126457, Цб 120000126458
 съдържание 

Сист. No: 39647

- 274 -

Цб II 91058 

Тепавичаров, Веселин Иванов

   Носталгията по социализма в България (етноложко изследване) / Веселин Иванов Тепавичаров ; Худ. на кор. Божена Серафимова ; Рец. Иван Еленков, Мира Маркова ; Ред. Милета Милчева ; Предпечат Мария Баръмова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 344 с. : с 4 с. цв. фотогр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4685-2 


1. Социализъм - България, носталгия 
 394"1944/1989"(0.026.2)  + 32.019.5(0.026.2)  + 316.323.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. социализъм 2. България 3. обществени нагласи 4. социалистическо минало 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000126414, Цб 120000126415, Цб 120000126416, Цб 120000126417, Цб 120000126418, Цб 120000126419, Цб 120000126420, Цб 120000126421, Цб 120000126422, Цб 120000126423
 съдържание 

Сист. No: 39633

- 275 -

Цб II 91041 

Welz, Gisela

   European Products : Making and Unmaking Heritage in Cyprus / Gisela Welz . - New York - Oxford : Berghahn Books, 2017 . - 190 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-1-78533-517-4 (paperback)


1. Културно наследство - Кипър 2. Европеизация 3. Пазарна икономика 
 39(534.3)  + 379.822.003.1  + 339.54(4)(534.3)
Ключови думи: 1. културно наследство 2. социология на културата 3. етнография 4. културна антропология 5. европеизация 6. общество 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Икономикс 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Кипър 2. Европейски съюз 
Цб 120000126394
 съдържание 

Сист. No: 39495

Обществено положение на жената

- 276 -

Цб II 91048 

The Women's Liberation Movement : Impacts and Outcomes  /  Ed. by Kristina Schulz . - New York etc. : Berghahn Books, 2017 . - 364 p. ; 24,5 sm . -  (Protest, culture and society ; Vol. 22)

   

   ISBN 978-1-78533-586-0 


1. Жени - либерални движения 2. Женски движения - Европа 3. Феминизъм - история, 21 век 4. Права на жените - история, 20 век 
 396(0.026.2)  + 330.82-055.2(0.026.2)  + 305(0.026.2)
Ключови думи: 1. жени 2. либерализъм 3. либерални движения 4. женски движения 5. феминизъм 6. социални условия 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Швейцария 2. Германия 3. Европа 4. Франция 5. Италия 6. Великобритания 7. Русия 8. Швеция 
Цб 120000126401
 съдържание 

Сист. No: 39511

Математика. Естествени науки

- 277 -

Цб II 90932 

Благодатских, Александр Иванович

   Сборник задач и упражнений по теории игр / Александр Иванович Благодатских, Николай Никандрович Петров . - 2. исправ. и доп. изд. . - Санкт-Петербург и др. : Лань, 2014 . - 297 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8114-1665-3 


1. Теория на игрите 
 519.83(0.026.2)
Ключови думи: 1. теория на игрите 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000125671
 съдържание 

Сист. No: 39122

- 278 -

Цб II 91005 

Глухов, Владимир Викторович

   Математические модели менеджмента : Учебное пособие / Владимир Викторович Глухов, Михаил Дмитриевич Медников . - Санкт-Петербург и др. : Лань, 2017 . - 497 с. : с табл., форм. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-8114-2654-6 


1. Мениджмънт 2. Икономико-математически модели 
 005(075.8)(0.026.2)  + 519.86(075.8)(0.026.2)
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. управление 3. математически модели 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Математика. Естествени науки 
Цб 120000126357
 съдържание 

Сист. No: 39470

- 279 -

Цб II 90931 

Сигал, Анатолий Викторович

   Теория игр и ее экономические приложения : Учебное пособие / Анатолий Викторович Сигал . - Москва : ИНФРА-М, 2019 . - 418 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-5-16-014108-4 


1. Теория на игрите 
 519.83(0.026.2)
Ключови думи: 1. теория на игрите 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000125670
 съдържание 

Сист. No: 39121

- 280 -

Цб II 91024 

Туганбаев, Аскар Аканович

   Высшая математика. Основы математического анализа. Задачи с решениями и теория : Учебник / Аскар Аканович Туганбаев . - Москва : Флинта ; Наука, 2018 (ПАО "Т8 Издательские Технологии") . - 316 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9765-3503-9 

   ISBN 978-5-02-039422-3 


1. Висша математика 
 517
Ключови думи: 1. висша математика 2. математически анализ 3. неопределен интеграл 4. определен интеграл 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000126376
 съдържание 

Сист. No: 39509

- 281 -

Цб II 91031 

European Anthropologies  /  Ed. by Andres Barrera-Gonzalez, Monica Heintz, Anna Horolets . - New York etc. : Berghahn Books, 2017 . - 288 p. ; 23,5 sm . -  (Anthropology of Europe ; Vol. 2)

   

   ISBN 978-1-78533-607-2 


 572(0.026.2)
Ключови думи: 1. антропология 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000126383
 съдържание 

Сист. No: 39464

Екология

- 282 -

Цб II 90933 

Възможностите на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие  : Монография /  Ръков. проект Ваня Иванова ; Чл. Екатерина Сотирова, Елисавета Димитрова, Аника Петкова, Иван Наков ; Рец. Пламен Мишев, Искра Балканска . - 2. прераб. изд. . - София : Авангард Прима, 2019 (БСП ООД) . - 298 с. : с граф., табл. ; 24 см

   Научно изследване по договор № НИД НИ 1-7 / 2013 г., финансирано от Фонд "Научноизследователска дейност" на УНСС

   ISBN 978-619-239-220-8 


1. Икономикс 2. Екология 3. Зелена икономика - България 
 338  + 574
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. социално-екологично развитие 3. зелени инвестиции 4. икономически растеж 5. биоикономика 6. зелен туризъм 7. биоземеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Екология 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000125672, Цб 120000125673, Цб 120000125674, Цб 120000125675
 съдържание 

Сист. No: 39124

- 283 -

Цб II 90949 

Даймънд, Джаред

   Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза / Джаред Даймънд ; Прев. Елена Филипова ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Маргарита Крумова ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis / Jared Diamond, 2019.

   ISBN 978-619-01-0492-6 


1. Световни държавни кризи - история 2. Кризи - лични и национални 
 316.72(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. държава 2. кризи 3. световна политика 4. култура 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Екология 4. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Финландия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. Япония 4. Чили 5. Индонезия 6. Германия 7. Австралия 8. САЩ 
За него: 1. Пиночет, Аугусто 
Цб 120000125797, Цб 120000125798, Ф 120000125799, Ф 120000125800, Цб 120000125801
 съдържание 

Сист. No: 39167

- 284 -

Цб I 6044 

   

Virtual Institute Teaching Material on Trade, The Environment and Sustainable Development : Transition to a Low-Carbon Economy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 111 p. ; 30 sm

   


1. Нисковъглеродна икономика 2. Търговия 3. Устойчиво развитие 
 339.9  + 502:338
Ключови думи: 1. нисковъглеродна икономика 2. устойчиво развитие 3. климатични промени 4. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Екология 
Цб 120000125433
 съдържание 

Сист. No: 38975

Приложни науки

Здравеопазване

- 285 -

Цб II 90930 

Петкова, Ивелина

   Противодействие на корупцията в здравеопазването / Ивелина Петкова, Златин Киряков, Георги Димитров ; Рец. Стефан Мичев, Красимир Йорданов ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 254 с. ; 24 см

   Библиеог. под линия

   ISBN 978-619-232-230-4 


1. Корупция - здравеопазване 2. Здравеопазване - корупция 
 328.185  + 614
Ключови думи: 1. корупция 2. противодействие 3. корупционни практики 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
Цб 120000125610, Цб 120000125611, Цб 120000125612, Ф 120000125613, Цб 120000125614, Ф 120000125615, Ф 120000125616, Ф 120000125617, Цб 120000125618, Ф 120000125619
 съдържание 

Сист. No: 39059

Информационни технологии. Иновации

- 286 -

Цб II 90944 

Антонопулос, Андреас М.

   Станете биткойн експерт. Програмиране на отворения блокчейн / Андреас М. Антонопулос ; Прев. от англ. Боян Костов ; Оформл. на кор. Ранди Камър ; Вътрешно оформл. Дейвид Футато ; Ил. Ребека Демарест ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Консулт. Георги Иванов ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева, Марио Йорданов . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад ; O`Reilly, 2019 . - 456 с. : с фиг., табл. ; 24 см

   Изображението на корицата и свързаното с книгата търговско оформление са търговски марки на "О`Райли Медия". Ориг. загл.: Mastering Bitcoin, 2nd ed. / Andreas M. Antonopoulos, 2017.

   ISBN 978-619-01-0450-6 


1. Биткойн - децентрализирана дигитална валута 2. Блокчейн 
 336.747.5(0.026.2)  + 004.003.2
Ключови думи: 1. виртуални пари 2. биткойн 3. Bitcoin 4. дигитална валута 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125754, Ф 120000125755, Ф 120000125756, Ф 120000125757, Ф 120000125758, Ф 120000125759, Ф 120000125760, Цб 120000125761, Цб 120000125762, Ф 120000125763
 съдържание 

Сист. No: 39158

- 287 -

Цб II 90951 

Басат, Луис

   Креативността / Луис Басат ; Прев. от исп. Еми Барух ; Худ. на кор. Дима Дамянова ; Ред. -консултант Мария Телбис ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Здравка Букова ; Предг. Естер Висенте . - Испанска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2016 ("Инвестпрес") . - 184 с. ; 20 см

   Автор на "Червената книга на рекламата" (1993), "Червената книга на марките" (1999), "Личните изповеди на един рекламист" (2008), "Търговска интелигентност" (2011) и "Червената книга на живота" (2013).

   ISBN 978-619-150-946-1 


1. Креативност 2. Рекламна индустрия 
 659.1  + 316.422
Ключови думи: 1. креативност 2. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125807, Ф 120000125808, Цб 120000125809, Цб 120000125810, Ф 120000125811, Цб 120000125812, Ф 120000125813, Ф 120000125814, Цб 120000125815, Ф 120000125816
 съдържание 

Сист. No: 39169

- 288 -

Цб II 90924 

Вълканова, Веселина

   Медии & Уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията : Монография /  Авт. и дизайн Веселина Йорданова Вълканова ; Рец. Андреана Ефтимова, Ефрем Ефремов ; Ред. Гриша Атанасов . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 224 с. : с цв. фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4740-8 


1. Медии 2. Онлайн комуникации 3. Медии онлайн 4. Журналистика онлайн 5. Гещалт психология и уеб дизайн 
 07(0.026.2)  + 004.9(0.026.2)
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. онлайн комуникации 4. гещалт психология 5. уеб дизайн 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000125522, Цб 120000125523, Цб 120000125524, Ф 120000125525, Ф 120000125526, Цб 120000125527, Ф 120000125528, Ф 120000125529, Ф 120000125530, Ф 120000125531
 съдържание 

Сист. No: 39056

- 289 -

Цб II 91014 

Кеннеди, Дэн

   Жесткий SMM : Выжать из соцсетей максимум / Дэн Кеннеди, Уэлш-Филлипс Ким ; Перев. с англ.  . - 2-е издание . - Москва : Альпина Паблишер, 2019 . - 344 с. ; 24,5 см

   

   ISBN 978-5-9614-6546-4 


1. SMM /Social Media Marketing/ 2. Директен маркетинг 
 339.13:004.5  + 658.8  + 077.5
Ключови думи: 1. SMM /Social Media Marketing/ 2. онлайн маркетинг 3. социални медии 4. интернет маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126366
 съдържание 

Сист. No: 39474

- 290 -

Цб II 91016 

Кожушко, Оюна Алексеевна

   Интернет-маркетинг и Digital-стратегии : Принципы эффективного использования : Учебное пособие / Оюна Алексеевна Кожушко и др. . - Учебное пособие . - Новосибирск : Министерство образования и науки РФ ; Новосибирский национальный исследовательский государственный унив. ; Компания INTELSIB, 2019 . - 316 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-4437-0445-6 


1. Интернет-маркетинг 
 339.13:004.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. онлайн-маркетинг 2. интернет маркетингова стратегия 3. рекламни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000126368, Цб 120000127254
 съдържание 

Сист. No: 39480

- 291 -

Цб II 90938 

Косиенда, Кен

   Креативен отбор : Поглед отвътре към създаването на iPhone, iPad и Safari - и към креативния гений на Стив Джобс / Кен Косиенда ; Прев. от англ. Тодор Кенов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Техн. ред. Александър Кръстев ; Ред. и кор. Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Дизайн на кор. Стоян Атанасов . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (АБАГАР АД) . - 312 с. : с ил. ; 21,5 см

   Загл. на кор.: Креатiвен отбор Ориг. загл.: Creative Selection / Ken Kocienda, 2018

   ISBN 978-954-28-2866-2 


1. Иновации 2. Софтуер 3. Управление 
 004.4(0.026.2)  + 005.7(0.026.2)  + 316.422(0.026.2)
Ключови думи: 1. креативност 2. иновации 3. нововъведения 4. софтуер 5. бизнес управление 6. бизнес мениджмънт 7. управление на организацията 8. Apple 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
За него: 1. Джобс, Стив 
Цб 120000125701, Цб 120000125702, Цб 120000125703, Цб 120000125704, Ф 120000125705, Ф 120000125706, Ф 120000125707, Цб 120000125708, Ф 120000125709, Ф 120000125710
 съдържание 

Сист. No: 39145

- 292 -

Цб II 91017 

Кушлин, Валерий Иванович

   Государственное управление научно-инновационным развитием: Новое в мировой практике : Монография /  Автор и отг. ред. Валерий Иванович Кушлин и др. . - Научное издания . - Москва : Проспект, 2018 . - 272 с. ; 21,5 см

   
   www.prospekt.org 

   ISBN 978-5-392-25350-0 


1. Държавно управление - наука, иновации 2. Иновационни програми - инвестиции 
 351  + 316.422
Ключови думи: 1. държавно управление 2. иновации 3. нововъведения 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126369
 съдържание 

Сист. No: 39483

- 293 -

Цб II 91021 

Раджу, Нави

   Бережливые инновации : Технологии умных затрат / Нави Раджу, Джайдип Прабху ; Перев. с англ. Г. Агафонов . - Москва : Олимп-Бизнес, 2017 . - 416 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9909050-6-1 


1. Иновации 
 005.591.6  + 658.5  + 001.89
Ключови думи: 1. иновации 2. производствени разходи 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Управление 
Цб 120000126373
 съдържание 

Сист. No: 39488

- 294 -

Цб II 91035 

Callegaro, Mario

   Web Survey Methodology / Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar . - Los Angeles etc. : SAGE, 2015 . - 318 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-0-85702-861-7 


1. Информационни технологии 2. Уеб проучване 
 004.7
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. web survey software 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126387
 съдържание 

Сист. No: 39475

- 295 -

Цб II 91030 

Gilchrist, Alasdair

   IoT Security Issues / Alasdair Gilchrist . - Boston etc. : Walter de Gruyter, 2017 . - 259 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-1-5015-1474-6 


1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000126382
 съдържание 

Сист. No: 39461

- 296 -

Цб II 91057 

Hettler, Uwe

   Social Media Marketing: Marketing mit Blogs, Sozialen Netzwerken und weiteren Anwendungen des Web 2.0 / Uwe Hettler . - Oldenbourd etc. : Oldenbourg Verlag Munchen, 2010 . - 303 p. ; 25,5 sm

   

   ISBN 978-3-486-59115-6 


1. SMM /Social Media Marketing/ 2. Маркетинг с блогове 3. Маркетинг на социалните медии 
 339.13:004.5(0.026.2)  + 077.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. социални медии 2. онлайн маркетинг 3. SMM /Social Media Marketing/ 4. Web 2.0 5. блог маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000126410
 съдържание 

Сист. No: 39526

- 297 -

Цб I 6038 

   

Information Economy Report 2017 : Digitalization, Trade and Development  . - New York etc. : United Nations, 2017 . - 111 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112920-5 


1. Дигитална икономика 2. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. международни икономически отношения МИО 3. електронно правителство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000125427
 съдържание 

Сист. No: 38961

- 298 -

Цб II 90913 

Political Science and Digitalization - Global Perspectives  /  Ed. Marianne Kneuer, Helen V. Milner . - Opladen etc. : Verlag Barbara Budrish, 2019 . - 290 p. : with fig., tabl. ; 24.5 sm

   

   ISBN 978-3-8474-2332-4 


1. Политическа наука - дигитализация 2. Северна Америка 3. Южна Америка 4. Европа 5. Азия 6. Африка 
 32.01(0.026.2)  + 004.5(0.026.2)
Ключови думи: 1. политическа наука 2. дигитализация 3. политика 4. информационни технологии 5. politology 6. digitalization 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Боливия 2. Бразилия 3. Мексико 4. Парагвай 5. Перу 6. Уругвай 7. САЩ 8. Белгия 9. Финландия 10. Франция 11. Германия 12. Полша 13. Португалия 14. Испания 15. Великобритания 16. Япония 17. Южна Корея 18. Африка 
Цб 120000125417
 съдържание 

Сист. No: 38903

- 299 -

Цб I 6042 

   

Study on the Harmonization of Cyberlegislation in Latin America  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 65 p. ; 30 sm

   


1. Латинска Америка - киберзаконодателство 
 34(8=6)  + 004.000.34
Ключови думи: 1. киберпространство 2. информационно право 3. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 2. Аржентина 3. Боливия 4. Бразилия 5. Чили 6. Колумбия 7. Коста Рика 8. Куба 9. Доминиканска Република 10. Еквадор 11. Ел Салвадор 12. Гватемала 13. Хаити 14. Хондурас 15. Мексико 16. Никарагуа 17. Панама 18. Парагвай 19. Перу 20. Уругвай 21. Венецуела 
Цб 120000125431
 съдържание 

Сист. No: 38972

- 300 -

Цб I 6049 

   

World Investment Report 2017 : Investment and the Digital Economy  . - New York etc. : United Nations, 2016 . - 238 p. ; 30 sm

   

   ISBN 978-92-1-112911-3 


1. Международни инвестиции 2. Дигитална икономика 
 339  + 330.322  + 004.003.1  + 004.77:33
Ключови думи: 1. инвестиции 2. международни икономически отношения МИО 3. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Африка 2. Азия 3. Латинска Америка 4. Кариби 
Цб 120000125438
 съдържание 

Сист. No: 38986

Изкуство. Музика. Спорт

- 301 -

Цб II 91018 

Минтан, Сюи

   Чжун Юань Цигун. Второй этап восхождения : Тишина : Книга для чтения и практики / Сюи Минтан, Тамара Мартынова . - Шестое издание . - Москва : Ганга, 2019 . - 288 с. : с ил. ; 25,5 см . -  (Войди в свой мир)

   

   ISBN 978-5-9909602-2-0 


1. Азиатски бойни изкуства 
 796.85(0.026.2)
Ключови думи: 1. бойни изкуства 2. Азия 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Азия 
Цб 120000126370
 съдържание 

Сист. No: 39485

- 302 -

Цб II 90995 

Петров, Боян

   Първите седем. 7 х 8000 (2001-2016). Наръчник за изкачване на високи върхове / Боян Петров ; Отг. ред. Ралица Николова ; Коректор Мариана Пиронкова ; Предпечат Емил Бонев ; Сн. на кор. Станислав Стоянов ; Дизайн на кор. Емил Бонев . - Българска. Трето издание . - София : Вакон, 2018 . - 288 с. : с цв. сн., табл. ; 23,5 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Библиогр. с. 285-287
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-619-7300-08-6 


1. Боян Петров (1973-2018), алпинист 2. Алпинизъм 
 796.5  + 92 Петров, Боян
Ключови думи: 1. алпинизъм 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Петров, Боян 
Цб 120000126306, Цб 120000126307, Цб 120000126308, Цб 120000126309, Цб 120000126310
 съдържание 

Сист. No: 39500

Езикознание. Литературознание

- 303 -

Цб II 90980 

Божинов, Георги

   Калуня-каля : Роман / Георги Петров Божинов ; Коректор Ева Егинлиян ; Компют. обраб. Ана Цанкова ; Худ. оформ. на кор. Мариана Кръстева Станкова ; Послесл. Деян Енев . - Българска, 13. изд. . - Пловдив : Хермес, 2019 ("Алианс Принтг" ЕООД) . - 352 с. ; 21 см

   Награда "Златен лъв" на АБК за издателски проект с най-голяма обществена значимост 2014 Почетна награда на книжарници "Хеликон" 2014 Българският роман на годината на издателска къща "Хермес" 2014
   www. ikhermes.bg 

   ISBN 978-954-26-1388-6 


1. Българска литература - история 2. Георги Петров Божинов (1924 - 2004 ), писател 
 886.7-311.6
Ключови думи: 1. българска литература 2. роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126116, Ф 120000126117, Цб 120000126118, Ф 120000126119, Ф 120000126120, Ф 120000126121, Ф 120000126122, Ф 120000126123, Ф 120000126124, Цб 120000126125
 съдържание 

Сист. No: 39434

- 304 -

Цб II 90974 

Бърдаров, Георги

   Аз още броя дните : [Роман] / Георги Бърдаров ; Отг. ред. Рия Найденова ; Ред. Христо Карастоянов ; Коректор Ива Колева ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Дизайн на кор. Стоян Атанасов . - Българска, второ издание . - София : Сиела, 2016 (Алианс Принт) . - 184 с. ; 21 см

   Номиниран за Националната литературна награда за български роман на годината "13 века България" 2017 Номиниран за награда "Хеликон" 2016 Победител в категория "Дебют" на Годишната награда на Литературен клуб "Перото" 2016 Романът победител в "Ръкописът" на БНТ 1
   www.ciela.com www.mobilis.bg 

   ISBN 978-954-28-2071-0 


1. Българска литература 2. Георги Бърдаров (1973 - ) 
 886.7-311.6
Ключови думи: 1. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126056, Цб 120000126057, Цб 120000126058, Цб 120000126059, Ф 120000126060, Ф 120000126061, Ф 120000126062, Ф 120000126063, Ф 120000126064, Ф 120000126065
 съдържание 

Сист. No: 39425

- 305 -

Цб II 90992 

Иванов, Светослав

   Там, където загинаха дърветата : 10 пътеписа от най-горещите точки на света / Светослав Иванов ; Отг. ред. Елена Можолич ; Коректор Мариана Пиронкова ; Дизайн на кор. Добродана Попова ; Предпечат Емил Бонев ; Предг. Иво Сиромахов, Владимир Чуков . - Българска. Трето издание . - София : Вакон, 2015 . - 240 с. : с цв. сн. ; 21 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Фотография корица: Георги Ячев за Wings Creative Studio
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-954-9535-87-7 


1. Пътеписи 2. Политическа журналистика 
 82-992  + 07:32
Ключови думи: 1. пътеписи 2. политическа журналистика 3. военно напрежение 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Ирак 2. Иран 3. Афганистан 4. Лондон 5. Палестина 6. Израел 7. Конго 8. Либия 9. Сърбия 10. Ливан 
Цб 120000126276, Цб 120000126277, Цб 120000126278, Цб 120000126279, Ф 120000126280, Ф 120000126281, Ф 120000126282, Ф 120000126283, Ф 120000126284, Цб 120000126285
 съдържание 

Сист. No: 39492

- 306 -

Цб II 90975 

Лалева, Мария

   Живот в скалите : [Роман] / Мария Лалева ; Худ. на кор. Тодор Манолов ; Отг. ред. Наталия Петрова ; Ред. Гергана Георгиева ; Предпечат Десислава Борисова . - Българска, шесто издание . - София : Книгомания, 2019 (Мултипринт ООД) . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-195-197-0 


1. Българска литература 2. Мария Лалева (1969 - ) 
 886.7-31(0.026.2)
Ключови думи: 1. българска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126066, Цб 120000126067, Цб 120000126068, Ф 120000126069, Цб 120000126070, Ф 120000126071, Ф 120000126072, Ф 120000126073, Цб 120000126074, Цб 120000126075
 съдържание 

Сист. No: 39426

- 307 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3397-5 


   Книга първа. Древен Изток. Оратори от епоса. . - 2012 . - 511 с.

 

   


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори – Стар Изток – сборници 3. Стар Изток – литературознание 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. история 4. Древен Изток 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126434, Цб 120000126435, Цб 120000126436, Цб 120000126437, Цб 120000126438
 съдържание 

Сист. No: 39639

- 308 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3430-9 


   Книга втора. Оратори на Древна Гърция и Рим. . - 2012 . - 542 с.

 

   На корицата: Цицерон произнася реч против Катилина в сената (1889), художник Чезаре Макари (1840-1919)


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори, старогръцки – сборници 3. Оратори, римски – сборници 4. Древна Гърция – литературознание 5. Рим (държава) – литературознание 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. Древна Гърция 4. Древен Рим 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126439, Цб 120000126440, Цб 120000126441, Цб 120000126442, Цб 120000126443
 съдържание 

Сист. No: 39640

- 309 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3537-5 


   Книга трета. Оратори от Исус до пророците на маите. . - 2013 . - 652 с.

 

   На корицата: Проповед на планината, 1890 г. масло върху платно, художник Карл Блох (1834-1890)


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори – сборници 3. Маи - пророчества 4. Исус Христос 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. християнство 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Исус Христос 
Цб 120000126444, Цб 120000126445, Цб 120000126446, Цб 120000126447, Цб 120000126448
 съдържание 

Сист. No: 39641

- 310 -

Цб II 90977 

Русков, Милен

   Чамкория : Роман / Милен Русков ; Худ. Румен Жеков ; Коректор София Желева . - Българска, второ преработено издание . - Пловдив : Жанет 45, 2017 (Студио Стандарт ЕООД - Пловдив) . - 548 с. ; 21,5 см

   Снимка на корицата: lostbulgaria.com
   www.janet45.com 

   ISBN 978-619-186-378-5 (твърда корица)


1. Българска литература - история 2. Милен Русков (1966 - ) 
 886.7-311.6(0.026.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126086, Ф 120000126087, Ф 120000126088, Ф 120000126089, Ф 120000126090, Цб 120000126091, Ф 120000126092, Ф 120000126093, Цб 120000126094, Ф 120000126095
 съдържание 

Сист. No: 39429

- 311 -

Цб II 90978 

Русков, Милен

   Възвишение : Роман / Милен Русков ; Худ. Румен Жеков ; Коректор София Несторова . - Българска, трето издание . - Пловдив : Жанет 45, 2017 (Студио Стандарт ЕООД - Пловдив) . - 408 с. ; 20 см

   Национална награда за литература "Христо Г. Данов" 2012 Национална литературна награда "Елиас Канети" 2013 Награда за литература на Европейския съюз 2014
   www.janet45.com 

   ISBN 978-619-186-352-5 (мека корица)


1. Българска литература - история 2. Милен Русков (1966 - ) 
 886.7-311.6
Ключови думи: 1. българска литература 2. роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126096, Ф 120000126097, Ф 120000126098, Ф 120000126099, Цб 120000126100, Ф 120000126101, Ф 120000126102, Ф 120000126103, Ф 120000126104, Ф 120000126105
 съдържание 

Сист. No: 39430

- 312 -

Цб II 90971 

Троянов, Илия

   Власт и съпротива : [Роман] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Любомир Илиев ; Худ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. и кор. Ганка Филиповска ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Немска, първо издание . - София : Сиела, 2016 (Алианс Принт) . - 440 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Macht und Widerstand / Ilija Trojanow, 2015
   www.ciela.net www.mobilis.bg 

   ISBN 978-954-28-2139-7 


1. Българска литература 2. Илия Троянов (1965 - ) 
 886.7-311.6
Ключови думи: 1. българска литература 2. политически роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126026, Цб 120000126027, Цб 120000126028, Ф 120000126029, Ф 120000126030, Ф 120000126031, Ф 120000126032, Ф 120000126033, Ф 120000126034, Ф 120000126035
 съдържание 

Сист. No: 39421

- 313 -

Цб II 90973 

Троянов, Илия

   Светът е голям и спасение дебне отвсякъде : [Роман] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Гергана Фъркова ; Водещ ред. Ваня Томова ; Техн. ред. Божидар Стоянов ; Предпеч. подгот. Мирослав Стоянов . - Немска. Първо издание . - София : Сиела, 2007 . - 232 с.

   Ориг. загл.: Die Welt ist gross und Rettung lauert uberall / Ilija Trojanow, 1996
   www.ciela.net www.mobilis.bg 

   ISBN 978-954-28-0011-8 


1. Българска литература 2. Илия Троянов (1965 - ) 
 886.7-31
Ключови думи: 1. българска литература 2. роман 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000126046, Ф 120000126047, Цб 120000126048, Ф 120000126049, Ф 120000126050, Ф 120000126051, Ф 120000126052, Ф 120000126053, Ф 120000126054, Цб 120000126055
 съдържание 

Сист. No: 39423

География. Странознание

- 314 -

Цб II 90985 

Ядзава, Ютака

   Животът в Япония / Ютака Ядзава ; Дизайн Ахикиру Накаяма ; Ил. Таку Баннай ; Снимки Шоки Ено ; Прев. Илия Илиев ; Ред. Братислав Иванов ; Коректор Стела Зидарова ; Предпечат Десислава Борисова . - София : Книгомания, 2019 (Отпечатана в Китай) . - 224 с. : с цв. сн., ил. ; 23,5 см

   Ориг. загл. : How to live Japanese / Yutaka Yazawa, 2018
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-219-9 


1. Япония - народопсихология 2. Странознание - Япония 
 914/919(520)(0.026.2)  + 159.922.4(520)(0.026.2)
Ключови думи: 1. странознание 2. народопсихология 3. Япония 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 
Географски понятия: 1. Япония 
Цб 120000126156, Ф 120000126157, Цб 120000126158, Цб 120000126159, Цб 120000126160
 съдържание 

Сист. No: 39437

История. Биографии. Краезнание

- 315 -

Цб II 90948 

Генов, Паун

   Рицар, поет и дипломат. Книга за Коста Тодоров / Паун Генов ; Ред., предг., бел., подг. на ръкоп. и прилож. Севдалин Генов ; Коректор Любен Козарев ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Българска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 288 с. : с факс., сн., ил. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-01-0472-8 


1. Коста Тодоров (1889-1947) 
 92 Тодоров, Коста
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Тодоров, Коста 
Цб 120000125794, Цб 120000125795, Цб 120000125796
 съдържание 

Сист. No: 39166

- 316 -

Цб II 91065 

Грейбър, Дейвид

   Дългът - първите 5000 години / Дейвид Ролф Грейбър ; Прев. Владимир Германов ; Ред. Иван Тотоманов ; Предпечат Веселина Симеонова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2019 ("Алианс принт" ЕООД) . - 576 с. ; 21 см

   Ориг. загл.: Debt - the first 5000 years / David Graeber, 2011 За автора: с. 575 Библиогр. под линия Оформление на кор.: "Megachrom", 2019

   ISBN 978-954-655-921-0 


1. Дейвид Ролф Грейбър (1961 - ) 2. Дълг - история 3. Икономически отношения - морал 
 338 (091)  + 336.000.93
Ключови думи: 1. пари 2. дълг 3. история 4. власт 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. История. Биографии. Краезнание 3. Стопанска история 
Цб 120000126489, Цб 120000126490, Ф 120000126491, Цб 120000126492, Цб 120000126493
 съдържание 

Сист. No: 39718

- 317 -

Цб II 90949 

Даймънд, Джаред

   Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза / Джаред Даймънд ; Прев. Елена Филипова ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Маргарита Крумова ; Компют. обраб. Марио Йорданов ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, първо издание . - София : Изток-Запад, 2019 . - 480 с. ; 22 см

   Ориг. загл.: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis / Jared Diamond, 2019.

   ISBN 978-619-01-0492-6 


1. Световни държавни кризи - история 2. Кризи - лични и национални 
 316.72(0.026.2)  + 330.131.7(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. държава 2. кризи 3. световна политика 4. култура 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Екология 4. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Финландия 2. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 3. Япония 4. Чили 5. Индонезия 6. Германия 7. Австралия 8. САЩ 
За него: 1. Пиночет, Аугусто 
Цб 120000125797, Цб 120000125798, Ф 120000125799, Ф 120000125800, Цб 120000125801
 съдържание 

Сист. No: 39167

- 318 -

Цб II 91007 

Зайпель, Хуберт

   Путин. Логика власти = Putin. Innenansichten der Macht / Хуберт Зайпель ; Перев. с немец. М. С. Фирстов, М. В. Юдсон, И. П. Шматов . - Москва : Время, 2018 . - 384 с. ; 21 см . -  (Диалог)

   Литературно-публицистическое издание

   ISBN 978-5-9691-1692-4 


1. Политика - Русия 2. Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 
 323(470)(0.026.2)  + 92 Путин, Владимир
Ключови думи: 1. политика 2. политически отношения 3. вътрешна политика 4. президент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Русия 
За него: 1. Путин, Владимир 
Цб 120000126359
 съдържание 

Сист. No: 39478

- 319 -

Цб II 91059 

Илчев, Иван

   Рекламата през Възраждането : Монография / Иван Илчев ; Худ. на кор. Божена Серафимова ; Ред. Любов Йонева ; Коректор Здравка Тодорова . - Българска, Второ издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 219 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4745-3 


1. История на българската реклама 
 659.000.93"715"  + 949.72.04
Ключови думи: 1. реклама 2. история на България 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000126424, Цб 120000126425, Цб 120000126426, Ф 120000126427, Ф 120000126428, Ф 120000126429, Ф 120000126430, Ф 120000126431, Ф 120000126432, Ф 120000126433
 съдържание 

Сист. No: 39636

- 320 -

Цб II 90986 

Лидерите, които промениха историята  /  Прев. от англ. Герасим Славов ; Ред. Ирина Вагалинска ; Коректор Стела Зидарова . - София : Книгомания, 2019 (Словакия) . - 320 с. ; 24,5 см

   
   www.knigomania.bg 

   ISBN 978-619-195-227-4 


1. Световни лидери 2. Световна история 
 316.46(0.026.2)  + 930.9(0.026.2)  + 327(0.026.2)
Ключови думи: 1. световна история 2. лидери 3. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000126161, Цб 120000126162, Цб 120000126163, Ф 120000126164, Цб 120000126165
 съдържание 

Сист. No: 39439

- 321 -

Цб II 90988 

Павлов, Пламен

   Алманах. История на българщината / Пламен Павлов, Милко Палангурски ; Състав. Лъчезар Кръстев, Павлин Атанасов ; Коректор Милена Александрова ; Предп. и диз. на кор. Теодора Максимова . - София : Booktrading АК ЕООД, 2019 . - 342 с. : 34 с. с цв. сн. ; 22 см

   Снимки: ИК "Борина", Изгубената България www.lostbulgaria.com Правата върху фотографските произведения от предаването "Фермата" принадлежат на БТВ МЕДИЯ ГРУП ЕАД

   ISBN 978-619-188-321-9 


1. История на България 
 949.72(059)(0.026.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126236, Цб 120000126237, Цб 120000126238, Цб 120000126239, Цб 120000126240, Цб 120000126241, Цб 120000126242, Цб 120000126243, Цб 120000126244, Цб 120000126245
 съдържание 

Сист. No: 39490

- 322 -

Цб II 90957 

Паев, Костадин

   Спомени, размисли и оценки на Княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция (1881-1883 г.) / Костадин Илиев Паев ; Рец. Валентин Китанов, Гита Йовчева ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова ; Коректор Яница Радева . - Българска, първо издание . - София : Парадигма, 2019 . - 192 с. ; 21 см

   Изданието е посветено на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция Библиогр. под линия
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-390-5 


1. Търновска конституция 2. Княз Александър Дондуков-Корсаков (1820-1893) 
 949.72.051  + 342.4(497.2)
Ключови думи: 1. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
За него: 1. Дондуков-Корсаков, Александър, княз 
Цб 120000125852, Цб 120000125853, Цб 120000125854
 съдържание 

Сист. No: 39239

- 323 -

Цб II 90995 

Петров, Боян

   Първите седем. 7 х 8000 (2001-2016). Наръчник за изкачване на високи върхове / Боян Петров ; Отг. ред. Ралица Николова ; Коректор Мариана Пиронкова ; Предпечат Емил Бонев ; Сн. на кор. Станислав Стоянов ; Дизайн на кор. Емил Бонев . - Българска. Трето издание . - София : Вакон, 2018 . - 288 с. : с цв. сн., табл. ; 23,5 см . -  (Пътешествия и приключения)

   Библиогр. с. 285-287
   www.vakon.bg 

   ISBN 978-619-7300-08-6 


1. Боян Петров (1973-2018), алпинист 2. Алпинизъм 
 796.5  + 92 Петров, Боян
Ключови думи: 1. алпинизъм 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Петров, Боян 
Цб 120000126306, Цб 120000126307, Цб 120000126308, Цб 120000126309, Цб 120000126310
 съдържание 

Сист. No: 39500

- 324 -

Цб II 90991 

Рикс, Томас

   Чърчил и Оруел. Борбата за свобода / Томас Рикс ; Прев. от англ. Елияна Генчева ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Христо Блажев ; Ред. Милена Братованова ; Коректор Стойчо Иванов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов . - Американска, първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 295 с. ; 23 см . -  (Поредица "Власт и отговорност")

   Ориг. загл.: Churchill & Orwell / Thomas Ricks, 2017 Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3039-9 


1. Уинстън Чърчил (1874 — 1965) 2. Джордж Оруел (1903-1950) 
 321.7  + 92 Чърчил, Уинстън  + 92 Оруел, Джордж
Ключови думи: 1. демокрация 2. власт 3. свобода 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Оруел, Джордж 2. Чърчил, Уинстън 
Цб 120000126266, Цб 120000126267, Цб 120000126268, Ф 120000126269, Цб 120000126270, Ф 120000126271, Ф 120000126272, Цб 120000126273, Цб 120000126274, Ф 120000126275
 съдържание 

Сист. No: 39501

- 325 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3397-5 


   Книга първа. Древен Изток. Оратори от епоса. . - 2012 . - 511 с.

 

   


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори – Стар Изток – сборници 3. Стар Изток – литературознание 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. история 4. Древен Изток 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126434, Цб 120000126435, Цб 120000126436, Цб 120000126437, Цб 120000126438
 съдържание 

Сист. No: 39639

- 326 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3430-9 


   Книга втора. Оратори на Древна Гърция и Рим. . - 2012 . - 542 с.

 

   На корицата: Цицерон произнася реч против Катилина в сената (1889), художник Чезаре Макари (1840-1919)


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори, старогръцки – сборници 3. Оратори, римски – сборници 4. Древна Гърция – литературознание 5. Рим (държава) – литературознание 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. Древна Гърция 4. Древен Рим 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126439, Цб 120000126440, Цб 120000126441, Цб 120000126442, Цб 120000126443
 съдържание 

Сист. No: 39640

- 327 -

Цб II 91060 

Руменчев, Величко

   Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги /  Състав. Величко Руменчев ; Рец. Мирена Славова, Йордан Ведър ; Коректор Антония Паскова ; Граф. дизайн и предп. подг. Павлина Пенчева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерство на образованието, младежта и науката

   ISBN 978-954-07-3537-5 


   Книга трета. Оратори от Исус до пророците на маите. . - 2013 . - 652 с.

 

   На корицата: Проповед на планината, 1890 г. масло върху платно, художник Карл Блох (1834-1890)


1. Реторика – история – сборници 2. Оратори – сборници 3. Маи - пророчества 4. Исус Христос 
 82.085
Ключови думи: 1. ораторско изкуство 2. реторика 3. християнство 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Исус Христос 
Цб 120000126444, Цб 120000126445, Цб 120000126446, Цб 120000126447, Цб 120000126448
 съдържание 

Сист. No: 39641

- 328 -

Цб II 90962 

Станев, Владимир Георгиев

   Междусъюзническият военен контрол в България (1920-1927) : [Монография] / Владимир Георгиев Станев ; Рец. Веселин Янчев, Валери Колев ; Ред. Емилия Истаткова ; Худ. оформ. Ани Истаткова-Иванова . - Българска, първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018 . - 328 с. ; 24 см

   Снимка на корицата: Оръжейна работилница на 81 пехотен полк, Първа световна война - БИА-НБКМ Библиогр. под линия
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4524-4 


1. Военна история на България - 1920-1927 г. 2. Ньойски договор - военни клаузи, България 
 949.72.053(0.026.2)  + 355.48(497.2)
Ключови думи: 1. България 2. Първа световна война 3. Парижка мирна конференция 1918-1920 г. 4. военна история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Цб 120000125896, Цб 120000125897, Цб 120000125898
 съдържание 

Сист. No: 39231

- 329 -

Цб II 90976 

Тотева, Весела

   Падение и спасение. Изповедта на една хероинова наркоманка / Весела Тотева ; Ред. Митко Новков, Марта Евтимова ; Коректор Мая Любенова ; Худ. Димитър Келбечев . - Българска, първо издание . - Пловдив : Жанет 45, 2016 (Студио Стандарт ЕООД - Пловдив) . - 144 с. : със сн. ; 20 см

   Филмът "Доза щастие" е по романа "Падение и спасение : Изповедта на една хероинова наркоманка" на Весела Тотева
   www.janet45.com 

   ISBN 978-619-186-274-0 


1. Весела Руменова Тотева (1973-2019), журналист 2. Автобиографични романи 
 92 Тотева, Весела  + 82-312.6
Ключови думи: 1. автобиография 2. наркозависимост 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Тотева, Весела 
Цб 120000126076, Цб 120000126077, Цб 120000126078, Ф 120000126079, Ф 120000126080, Ф 120000126081, Ф 120000126082, Ф 120000126083, Ф 120000126084, Ф 120000126085
 съдържание 

Сист. No: 39427

- 330 -

Цб II 90953 

Улф, Майкъл

   Огън и ярост. Белият дом на Тръмп отвътре / Майкъл Улф ; Прев. от англ. Надя Баева ; Отг. ред. Росица Ташева ; Техн. ред. Симеон Айтов ; Коректор Здравка Букова ; Худ. на кор. Стефан Касъров . - Американска. Първо издание . - София : Колибри (Colibri), 2018 ("Инвестпрес") . - 424 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Fire and Fury / Michael Wolff, 2018

   ISBN 978-619-02-0182-3 


1. Политика - САЩ 2. Доналд Тръмп (1946 - ) 3. Президенти - САЩ 
 323(73)  + 92 Тръмп, Доналд
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. политическа журналистика 3. американски президент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
За него: 1. Тръмп, Доналд 
Цб 120000125822, Цб 120000125823, Ф 120000125824, Цб 120000125825, Цб 120000125826
 съдържание 

Сист. No: 39172

- 331 -

Цб II 90958 

Цветкова, Цветелина

   Руската колонизация на Кавказ (1785-1864) / Цветелина Цветкова ; Ред. Яница Радева ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова . - Българска, първо издание . - София : Парадигма, 2019 (Булгед) . - 576 с. : със сн., карт. ; 24 см

   На кор.: "Имам Шамил пред главнокомандващия княз А. И. Барятински, 25 август 1859" Художник: Алексей Кившенко, 1880. Лиценз: Fine Art Images Форзаци: карта 10 и карта 8. Библиогр. под линия
   www. paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-383-7 


1. История на Кавказ 
 93/99(479)(0.026.2)
Ключови думи: 1. Кавказ 2. Русия 3. колониална политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Кавказ 
Цб 120000125865, Цб 120000125866, Цб 120000125867
 съдържание 

Сист. No: 39225

- 332 -

Цб II 91064 

Чомски, Ноам

   Глобални недоволства / Ноам Чомски ; Интервю Дейвид Бармасян ; Прев. Валерий Русинов ; Ред. Евгения Мирева ; Предпечат Десислава Петкова . - Американска, първо издание . - [София] : БАРД, 2018 ("Алианс Принт" ЕООД) . - 256 с. ; 20 см

   Ориг. загл.: Global discontents / Noam Chomsky, interviews with David Barsamian, 2017 За авторите: с. 251 Оформление на кор.: "Megachrom", 2018

   ISBN 978-954-655-843-5 


1. Ноам Чомски (1928 - ) 2. Глобални проблеми на човечеството – 21 век - интервюта 3. Международни отношения – 21 век – интервюта 
 327(047.53)  + 92 Чомски, Ноам
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000126479, Ф 120000126480, Ф 120000126481, Ф 120000126482, Цб 120000126483, Ф 120000126484, Ф 120000126485, Ф 120000126486, Ф 120000126487, Цб 120000126488, Ф 120000127101
 съдържание 

Сист. No: 39717

- 333 -

Цб II 91055 

Polyainos

   Strategika : Griechisch-deutsch / Polyainos ; Herausgegeben und ubersetzt Kai Brodersen . - Berlin : Walter de Gruyter, 2017 . - 720 p. ; 19 sm

   

   ISBN 978-3-11-053664-5 


1. Античност - бизнес стратегии 2. Древно стратегическо мислене 
 931(0.026.2)
Ключови думи: 1. strategy 2. antiquity 3. стратегии 4. Античност 5. антична история 6. гръцка литература 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Икономикс 
Цб 120000126408
 съдържание 

Сист. No: 39523


 Индекс по АВТОРИ

Агафонов, Г. 3 172 293 
Агеев, Александр Иванович 191 290 
Агийон, Филипп 107 163 
Айтов, Симеон 5 14 19 22 31 83 188 287 330 
Александров, Андрей 125 247 
Александрова, Милена 321 
Алексиев, Николай 239 243 250 
Алтънчев, Огнян 7 17 35 
Альстранд, Брюс 170 
Ангелова, Пенка 82 
Андонова, Евелина 13 
Андреев, Александър 64 
Андреева, Людмила 28 
Антонопулос, Андреас М. 131 286 
Антонян, Юрий Миранович 234 258 
Атанасов, Гриша 57 288 
Атанасов, Иван 32 66 131 283 286 317 
Атанасов, Павлин 321 
Атанасов, Стоян 169 291 304 
Атанасова, Даниела 7 17 35 
Атанасова-Дренска, Таня 146 192 248 
Баев, Йордан 259 
Баева, Искра 64 
Баева, Надя 83 330 
Бакушева, Е. 110 165 
Балева, Анна 36 73 
Балканска, Искра 109 282 
Баннай, Таку 314 
Барева, Ирен 59 
Бармасян, Дейвид 87 332 
Барух, Еми 188 287 
Баръмова, Мария 45 79 274 
Басат, Луис 188 287 
Биолчева, Петя 138 
Бишоп, Дэвид М. 187 229 
Благодатских, Александр Иванович 277 
Благоева, Екатерина 238 
Блажев, Христо 77 169 291 324 
Божилов, Венцислав 86 
Божилов, Владимир 67 112 167 237 
Божинов, Георги Петров 303 
Бойнова, Кремена 9 18 38 40 78 102 
Бонев, Емил 58 302 305 323 
Бонев, Радослав 43 260 
Борисова, Гергана 68 
Борисова, Десислава 9 11 18 23 24 38 40 42 46 47 67 74 78 102 112 114 167 171 175 204 237 306 314 
Бояджиева, Румяна 41 115 
Боянов, Борислав Андреев 147 
Братованова, Милена 77 324 
Букова, Здравка 64 83 188 287 330 
Бърдаров, Георги 304 
Быстрова, Ю. 110 165 
Вагалинска, Ирина 9 34 40 71 78 320 
Василева, Мария 64 
Ватова, Пенка 11 23 24 46 47 
Вацова, Диана 15 
Ведър, Йордан 307 308 309 325 326 327 
Величко, Михаил Викторович 99 108 
Велчев, Васил 22 
Велчев, Камен 67 112 167 237 
Велчев, Камен Петков 21 174 
Велчева, Мирела 125 247 
Висенте, Естер 188 287 
Власов, Петр Константинович 33 168 
Волокитин, Николай Иванович 191 290 
Воронцовский, Алексей Владимирович 164 
Вос, Крис 13 
Вуков, Николай 8 37 
Вълканова, Веселина Йорданова 57 288 
Вълков, Георги 80 
Ганев, Митко 12 25 26 61 84 85 
Ганчева, Жана 1 
Гапоненко, Н. В. 255 292 
Гарафович, Хамидуллин Фильза 111 
Гейдж, Дэвид 110 165 
Генов, Паун 315 
Генов, Севдалин 315 
Генчева, Елияна 77 324 
Георгиев, Атанас Леонидов 100 
Георгиева, Гергана 306 
Георгиева, Диляна 7 17 35 
Георгиева, Емилия 138 
Георгиева, Златинка 15 
Гергева, Красимира 125 247 
Германов, Владимир 36 73 106 132 316 
Гильова, Мария 80 
Гинев, Марин 1 
Глинков, Сергей 74 114 171 204 
Глухов, Владимир Викторович 166 278 
Голева, Поля 203 242 
Горанов, Горан 76 
Грейбър, Дейвид Ролф 106 132 316 
Грекова, Майя 65 267 
Григоров, Григор 203 242 
Григорьева, Екатерина Анатольевна 111 
Д`Ансамбур, Тома 14 31 
Даймънд, Джаред 32 66 283 317 
Дайнов, Евгений 64 
Дамянлиева, Румяна 28 131 286 
Дамянов, Дамян 6 77 81 203 239 242 243 312 324 
Дамянов, Петър 27 77 203 242 250 304 324 
Дамянова, Дима 188 287 
Даракчиева, Боряна 10 44 
Даскалова, Лилия 146 192 248 
Дасманова, Мария Алексеевна 191 290 
Девънпорт, Крисчън 67 112 167 237 
Делчев, Красимир 20 
Демарест, Ребека 131 286 
Демидов, Юрий Николаевич 234 258 
Денкова, Лидия 4 6 
Дженкинс, Брайън Майкъл 68 
Дженкинс, Браян Майкъл 68 
Джунова, Татяна 28 259 
Димитров, Георги 75 285 
Димитров, Иван Илчев 189 319 
Димитров, Йордан 12 25 26 61 84 85 
Димитрова, Елисавета 109 282 
Дичева, Теодора 125 238 247 
Дончева, Донка 5 14 19 22 31 
Драгоева, Севда 60 201 
Евтимова, Марта 329 
Егинлиян, Ева 303 
Еленков, Иван 45 79 274 
Енев, Деян 303 
Ено, Шоки 314 
Ердман, Щефан 84 
Ефимов, Виктор Алексеевич 99 108 
Ефремов, Ефрем 57 288 
Ефтимова, Андреана 57 288 
Жеков, Румен 310 311 
Желева, София 310 
Желязкова, Антонина 64 
Загорска, Екатерина 250 
Зазнобин, Владимир Михайлович 99 108 
Зайпель, Хуберт 69 318 
Захариев, Боян 65 267 
Здравкова, Виолета 146 192 248 
Зидарова, Стела 34 71 314 320 
Златков, Кирил 5 19 
Знеполски, Ивайло 1 
Иванникова, Наталья Николаевна 200 
Иванов, Братислав 314 
Иванов, Георги 131 286 
Иванов, Иво 59 
Иванов, Михаил 64 
Иванов, Светослав 58 59 305 
Иванов, Стойчо 77 169 291 324 
Иванова, Ваня 109 138 282 
Иванова, Десислава 41 43 48 115 117 260 
Иванова, Екатерина 86 
Иванова, Росица Недкова 147 
Игълтън, Тери 5 
Илиев, Илия 314 
Илиев, Любомир 81 312 
Илиев, Огнян 12 25 26 61 84 85 
Илиева, Анета 68 
Илиева, Антония 239 
Илиева, Соня 67 112 167 237 
Илиева, Христа 250 
Илчев, Иван 189 319 
Ильин, Евгений Павлович 16 
Ильин, Илья Вячеславович 70 
Истаткова, Емилия 261 328 
Истаткова-Иванова, Ани 261 328 
Ищенко, Евгений Григорьевич 255 292 
Йовчева, Гита 246 322 
Йонева, Любов 189 319 
Йорданов, Красимир 75 285 
Йорданов, Марио 13 32 41 48 66 115 117 131 283 286 315 317 
Йосифова, Десислава Владимирова 147 
Йотов, Стилиян 6 
Кабакчиева, Петя 65 267 
Кайтазов, Георги 12 25 26 61 84 85 
Калайджиева, Лина 75 285 
Камбурова, Лиляна Костадинова 145 
Камър, Ранди 131 286 
Карастоянов, Христо 304 
Каретеро, Начо 60 201 
Касабов, Огнян 48 117 
Касъров, Стефан 14 22 31 64 83 330 
Катасонов, Валентин Юрьевич 133 134 135 202 
Катранджиев, Христо 72 113 
Келбечев, Димитър 329 
Кеннеди, Дэн 190 289 
Кенов, Тодор 169 291 
Ким, Уэлш-Филлипс 190 289 
Киряков, Златин 75 285 
Киселева, Анна А. 33 168 
Кискинов, Вихър 240 241 
Кисляк, Надежда Валерьевна 49 104 
Китанов, Валентин 246 322 
Кличмурадова, Жана 27 
Коева, Кремена 72 113 
Кожухарова, Габриела 80 
Кожушко, Оюна Алексеевна 191 290 
Козарев, Димитър 12 26 84 
Козарев, Любен 43 48 117 260 315 
Койнарев, Васил 21 174 
Колев, Валери 261 328 
Колева, Жана 203 242 
Колева, Ива 304 
Констан, Бенджамен 6 
Косева, Дарина 243 
Косева, Фиделия 27 80 
Косиенда, Кен 169 291 
Костенников, Михаил Валерьевич 234 258 
Костов, Александър 259 
Костов, Боян 131 286 
Крумова, Маргарита 32 66 283 317 
Кръстев, Александър 169 291 
Кръстев, Иван 64 
Кръстев, Лъчезар 321 
Куракин, Алексей Владимирович 234 258 
Кушлин, Валерий Иванович 255 292 
Кьосев, Борислав 272 273 
Лалева, Мария 306 
Лампель, Жозеф 170 
Леви, Дейвид А. 28 
Леонова, Ольга Георгиевна 70 
Лозанов, Георги 64 
Лозанова, Емилия 138 
Лозанова-Белчева, Елица 2 
Любенова, Мая 329 
Мак-Лин, Эндрю Джеймс 137 193 
Максимова, Теодора 321 
Манов, Васил 72 113 
Манолов, Тодор 306 
Мантарова, Анна 76 
Мариев, Олег Святославович 49 104 
Маринов, Александър 256 
Маринов, Владимир 6 
Маринов, Марин 72 113 
Маринова, Гергана 244 
Маринова, Светла 39 
Маркова, Аглика 41 115 
Маркова, Мира 8 37 45 79 274 
Маркова, Теодора 75 285 
Мартынова, Тамара 301 
Медаров, Георги 48 117 
Медников, Михаил Дмитриевич 166 278 
Меймарис, Йоаннис 6 
Мельников, Роман Михайлович 255 292 
Менсън, Марк 7 17 35 
Мизов, Максим 76 
Миланова, Емилия Георгиева 147 
Миланова, Милена 2 
Милева, Деница 238 
Миленкова, Елка 8 37 272 273 
Милина, Величка 43 260 
Милчева, Милета 45 79 274 
Минева, Светлана 82 
Минтан, Сюи 301 
Минцберг, Генри 170 
Мирева, Евгения 87 332 
Миронова, Ольга Алексеевна 136 
Мирчев, Красимир 6 
Митев, Трендафил 259 
Михайлов, Николай 64 
Михайлова, Свидна 60 201 
Михова, Доротея Валентинова 42 175 
Мичев, Стефан 75 285 
Мичева, Паулина 5 
Мишев, Пламен 109 282 
Младенов, Димитър Каменов 244 
Можолич, Елена 58 305 
Мънзов, Борислав 203 242 
Мышляев, Николай Прокофьевич 234 258 
Набатовой, Юлии 107 163 
Назаров, В. Ю. 234 258 
Найденова, Рия 304 
Накаяма, Ахикиру 314 
Наков, Иван 109 282 
Недкова, Силвия 42 175 
Нейсбит, Джон 36 73 
Нейсбит, Дорис 36 73 
Несторова, София 311 
Николов, Димитър 27 81 312 
Николова, Мадлен 48 117 
Николова, Ралица 59 302 323 
Ничева-Карастойчева, Емилия 11 23 24 46 47 
Новков, Митко 329 
Одринска, Русанка 27 80 
Орешаров, Николай 145 
Осипов, Владимир Сергеевич 101 
Павлов, Пламен 321 
Павлова, Цвети 246 322 331 
Паев, Костадин Илиев 246 322 
Палангурски, Милко 321 
Панайотова, Росица 10 44 
Панева, Силвия 15 
Папучиев, Николай 8 37 272 273 
Парашинкова-Аролска, Яна 60 201 
Паскова, Антония 239 307 308 309 325 326 327 
Пеева, Ина 43 260 
Пенов, Любомир 82 
Пенчева, Павлина 307 308 309 325 326 327 
Перети, Жак 74 114 171 204 
Петинджър, Теджван 18 38 102 
Петков, Румен 68 
Петкова, Аника 109 282 
Петкова, Аспасия 125 247 
Петкова, Габриела 11 23 24 46 47 
Петкова, Десислава 87 332 
Петкова, Ивелина 75 285 
Петров, Ангел 21 42 67 112 167 174 175 237 
Петров, Антон 80 
Петров, Боян 302 323 
Петров, Красимир 14 31 
Петров, Николай Никандрович 277 
Петров, Светлозар 10 44 
Петрова, Диана Димитрова 147 
Петрова, Здравка 13 
Петрова, Людмила 20 
Петрова, Наталия 306 
Петрова, Симона 8 37 39 65 256 267 
Пехливанова, Кремена Тошкова 21 42 174 175 
Пиронкова, Мариана 58 59 302 305 323 
Попиванов, Борис 41 115 
Попова, Добродана 58 305 
Попова, Ели 2 
Попова, Людмила 20 
Попова, Саша 36 73 
Попчева, Мая 272 
Прабху, Джайдип 3 172 293 
Праматаров, Веселин 1 
Радева, Яница 246 322 331 
Раджу, Нави 3 172 293 
Раевская, Д. 170 
Раз, Тал 13 
Райчев, Андрей 64 
Рангелова, Любка 238 
Ранчев, Георги Христов 146 192 248 
Рашитович, Сафиуллин Азат 111 
Рибов, Манол Николов 103 173 
Рикс, Томас 77 324 
Росс, Джордж 137 193 
Руменчев, Величко 307 308 309 325 326 327 
Рупска, Теодора Йорданова 147 
Русев, Марин 43 260 
Русинов, Валерий 87 332 
Русков, Милен 310 311 
Саутуел, Гарет 9 40 78 
Свинтила, Владимир 20 
Свинцова, Ксения Юрьевна 191 290 
Седларски, Теодор Венков 100 
Селени, Иван 41 115 
Серафимова, Божена 2 45 79 189 240 274 319 
Сигал, Анатолий Викторович 279 
Симеонова, Веселина 106 132 316 
Симеонова, Нина 74 114 171 204 
Синек, Саймън 21 42 174 175 
Сиромахов, Иво 58 305 
Славков, Бисер 146 192 248 
Славов, Герасим 9 18 34 38 40 71 78 102 320 
Славова, Мирена 307 308 309 325 326 327 
Славова, Нина 7 17 35 
Слатински, Николай Димитров 43 260 
Смотрицкая, Ирина Ивановна 101 
Смыкалин, Александр Сергеевич 249 
Сотирова, Антоанета 145 
Сотирова, Екатерина 109 138 282 
Стамболов, Иван (псевд. Сула) 64 
Станев, Владимир Георгиев 261 328 
Станева, Валентина Илиева 147 
Станкова, Мариана Кръстева 303 
Станкова, Мария 103 173 
Станкулов, Пенчо 239 
Стефанов, Нако 76 
Стефанов, Сергей 4 
Стойчев, Кънчо 64 
Стоянов, Божидар 82 313 
Стоянов, Мирослав 82 313 
Стоянов, Станислав 302 323 
Стоянов, Стоян 145 
Султанова, Лора 243 
Сушард, Лиор 22 
Събев, Димитър 18 38 74 102 114 171 204 
Талеб, Насим Никълъс 10 44 
Ташева, Росица 5 14 22 31 64 83 330 
Телбис, Мария 188 287 
Тепавичаров, Веселин Иванов 45 79 274 
Тодоров, Антоний 64 
Тодоров, Орлин 19 80 
Тодорова, Здравка 189 319 
Томли, Сара 23 46 
Томова, Ваня 82 313 
Топалов, Румен 203 242 
Торбов, Цеко 6 
Тотева, Весела 329 
Тотоманов, Иван 86 106 132 316 
Тошева, Надежда 81 169 239 243 291 312 
Трифонов, Емил 138 
Трифонова, Деница 13 32 43 66 259 260 283 315 317 
Троянов, Илия 81 82 312 313 
Туганбаев, Аскар Аканович 280 
Търкаланов, Юрий 43 260 
Уикс, Маркъс 11 24 47 
Уильямсон, Джеффри 107 163 
Улф, Майкъл 83 330 
Уразгалиев, Владимир Шайхатович 116 
Устенко, В. С. 255 292 
Филипова, Елена 32 66 283 317 
Филипова, Милена 103 173 
Филиповска, Ганка 81 312 
Фирстов, М. С. 69 318 
Фоломьев, А. Н. 255 292 
Фомин, Геннадий Петрович 205 
Футато, Дейвид 131 286 
Фъркова, Гергана 313 
Хаджийска, Аделина 250 
Хаджикотева, Милка 4 
Хараламбиев, Румен 20 43 259 260 
Хелсинг, Ян ван 25 61 84 85 
Холей, Йоханес 12 26 
Холидей, Райън 27 
Христова, Василена 125 247 
Христова, Кармен 125 247 
Хърсев, Емил 64 
Цанкова, Ана 7 17 35 303 
Царук, Л. 170 
Цветков, Благовест 138 
Цветкова, Цветелина 331 
Чернышов, Иван Михайлович 191 290 
Чибер, Вивек 48 117 
Чигряй, Марина Максимовна 191 290 
Чомски, Ноам 86 87 332 
Чуков, Владимир 58 305 
Чуркин, Игорь Владимирович 191 290 
Шираев, Ерик Б. 28 
Шматов, И. П. 69 318 
Шорохова, Ирина Сергеевна 49 104 
Шукадарова, Полина 65 267 
Юдсон, М. В. 69 318 
Ядзава, Ютака 314 
Янакиева, Елена 2 
Янчев, Веселин 259 261 328 
Янчелова, Вера 13 
Яременко, Надежда Юрьевна 191 290 
Accornero, Guya 30 55 97 
Adornato, Anthony 62 
Alves, Luis Ferreira 269 
Andresen, Knud 105 
Bacchetta, Marc 127 206 
Balkan, Erol 88 
Balkan, Nesecan 88 
Barrera-Gonzalez, Andres 281 
Bear, Hans A. 89 
Bernhagen, Patrick 91 
Bloss, Michael 118 140 
Borek, Dominika 54 
Brodersen, Kai 123 333 
Brzostowska, Malgorzata 50 
Callegaro, Mario 294 
Clifford, Paul G. 119 
Davim, J. Paulo 182 
Dolan, Catherine 185 265 
Fillieule, Olivier 30 55 97 
Gale, Fred P. 121 
Gayi, Samuel K. 194 207 
Gembries, Ann-Katrin 51 
Gilchrist, Alasdair 295 
Gvosdev, Nikolas K. 90 
Haerpfer, Christian W. 91 
Hall, Douglas T. 126 
Hann, Chris 122 
Harrington, Brad 126 
Hart, Keith 142 
Heidenreich, Sven 257 
Heinemann, Isabel 51 
Heintz, Monica 281 
Hettler, Uwe 63 296 
Heydemann, Gunther 92 233 
Hoffmann, Michael 93 
Horolets, Anna 281 
Ihalainen, Pasi 94 
Ilie, Cornelia 94 
Inglehart, Ronald F. 91 
Katrandziev, Christo Ivanov 72 113 
Klandt, Heinz 257 
Kneuer, Marianne 95 298 
Koster, Kathrin 179 214 
Larch, Mario 130 228 
Lehavi, Dorene 29 180 
Machado, Carolina 182 
Manfreda, Katja Lozar 294 
Marinov, Marin Georgiev 72 113 
Marsh, Christopher 90 
Milner, Helen V. 95 298 
Monteiro, Joce-Antonio 130 228 
Muller, Stefan 105 
Oncu, Ahmet 88 
Palonen, Kari 94 
Parry, Jonathan 122 
Petkov, Vasil Manov 72 113 
Piermartini, Roberta 130 228 
Polyainos 123 333 
Rajak, Dinah 185 265 
Santos, Candido dos 269 
Schulz, Kristina 266 276 
Shugart, Matthew S. 96 252 
Taagepera, Rein 96 252 
Taleb, Nassim Nicholas 10 44 
Theuke, Theresia 51 
Torre, M. Gomes da 269 
Tsowou, Komi 194 207 
Van Belle, Douglas A. 98 
Vehovar, Vasja 294 
Vodicka, Karel 92 233 
Welz, Gisela 124 225 275 
Welzel, Christian 91 
William, Claire 269 
Wolke, Thomas 186 
Yotov, Yoto V. 130 228 
Эванс, Фрэнк Ч. 187 229 
Эриашвили, Нодари Дарчоевич 234 258 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аз още броя дните 304 
Азбука на капитализма. Да разберем капитализма. Капитализмът и държавата. Капитализмът и класовата борба 48 117 
Актуальные проблемы институциональной экономики 101 
Алманах. История на българщината 321 
Антология на ораторската реч : III хил.пр.н.е. - средата на II хил.сл.н.е. : В 3 книги 307 308 309 325 326 327 
Антропология на вещта и символните форми 8 37 
Без компромис? Преговаряй така, сякаш животът ти зависи от това 13 
Безкрайната игра 21 174 
Бережливые инновации : Технологии умных затрат 3 172 293 
България 0.5 грешките в кода 80 
Бял прах 60 201 
Власт и съпротива 81 312 
Възвишение 311 
Възможностите на "зелената икономика" в България и формиране на модел на социално-екологично развитие 109 282 
Высшая математика. Основы математического анализа. Задачи с решениями и теория 280 
Глобални недоволства 87 332 
Глобальный мир финансов : от кризиса к хаосу 135 202 
Годишен доклад 2017 г. : Обзор на годината 230 235 
Годишен доклад 2018 г. : Обзор на годината 231 236 
Голямата битка за Космоса : Съревнованието между Илън Мъск, Джеф Безос, Ричард Брансън и Пол Алън 67 112 167 237 
Государственное управление научно-инновационным развитием: Новое в мировой практике 255 292 
Грифонът и Химерата. Българската душевност през Възраждането 20 
Да заложиш своята кожа. Скритите асиметрии в живота ни 10 44 
Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти 146 192 248 
Дигиталната трансформация 103 173 
Длъжностното присвояване според българското наказателно право 243 
Дългът - първите 5000 години 106 132 316 
Жесткий SMM : Выжать из соцсетей максимум 190 289 
Живот в скалите 306 
Животът в Япония 314 
За нормата, шестото чувство и "незнайно-какво" 4 
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания 238 
Започни със Защо. Главният въпрос на вдъхновяващото лидерство и успешния бизнес 42 175 
Изследване и практика 15 
Икономически теории. Антология : Т. 1 - 100 
Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической безопасности 111 
Интернет-маркетинг и Digital-стратегии : Принципы эффективного использования 191 290 
История на българското военно разузнаване : Т. 1 - 259 
Какво би направил Кейнс? Как великите икономисти биха разрешили ежедневните ви проблеми? 18 38 102 
Какво би направил Маркс? Как великите политически философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? 9 40 78 
Какво би направил Ницше? Как великите философи биха разрешили ежедневните ви проблеми? 11 24 47 
Какво би направил Фройд? Как най-изтъкнатите психотерапевти биха разрешили ежедневните ви проблеми 23 46 
Какво е сбъркано с политиките за "интеграция на ромите в България"? 65 267 
Калуня-каля 303 
Каноническое право (на примере Русской православной церкви XI-XXI вв.) 249 
Катаклизъм. Преломни моменти за държавите в криза 32 66 283 317 
Консолидирани финансови отчети : Теоретични и методологични аспекти 145 
Креативен отбор : Поглед отвътре към създаването на iPhone, iPad и Safari - и към креативния гений на Стив Джобс 169 291 
Креативността 188 287 
Криминология и административная юрисдикция полиции 234 258 
Културна антропология : В 2 тома 272 273 
Кучешки времена. Революцията менте - 1989 82 
Лидерите, които промениха историята 34 71 320 
Математические модели менеджмента 166 278 
Мегапромяна. Ръководство за живот в кризисни времена 12 26 
Медии & Уеб дизайн. Култура и функционалност на онлайн комуникацията 57 288 
Междукултурна психология. Критично мислене и съвременни приложения 28 
Международна научна конференция "30 години : преход, поуки, перспективи" 72 113 
Междусъюзническият военен контрол в България (1920-1927) 261 328 
Методы работы с трудными клиентами 200 
Млади предприемачи : Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай 245 
Налоговая безопасность 136 
Не бъдете любезни, бъдете искрени : Общувайте с другите, но останете себе си 14 31 
Носталгията по социализма в България (етноложко изследване) 45 79 274 
Овладяване на мегатенденциите. Осъзнаване на реалностите и действие в развиващия се нов свят 36 73 
Огън и ярост. Белият дом на Тръмп отвътре 83 330 
От държавен социализъм към посткомунистически капитализъм : критически поглед 41 115 
Оценка компаний при слияниях и поглощениях : Создание стоимости в частных компаниях 187 229 
Оценка на въздействието и въздействие на оценката 256 
Падение и спасение. Изповедта на една хероинова наркоманка 329 
Партнерское соглашение : Как построить совместный бизнес на надежной основе 110 165 
По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век 39 
Политическая глобалистика 70 
Политически некоректно. Неудобни факти и опасни истини, които не трябва да се споменават 61 85 
Потребители и ползване на библиотеките 2 
Правен режим на обществените поръчки по ЗОП 239 
Правилно прекратяване на трудови договори - решения и съвети от експерти 125 247 
Правната система : В 2 части 240 241 
Право на истина и свобода във всичко 6 
Преди да се гръмнеш, прочети тази книга! : Когато вече смяташ, че няма накъде, ще блесне светлинката, незнайно откъде! 25 
Преходът и паралелната държава 76 
Преходът. 30 години по-късно 64 
Противодействие на корупцията в здравеопазването 75 285 
Психоанализа в България: тук и сега 19 
Путин. Логика власти 69 318 
Първите седем. 7 х 8000 (2001-2016). Наръчник за изкачване на високи върхове 302 323 
Размисли за сенките 68 
Разобличители. Откровени разкрития на вътрешни хора от политиката, икономиката, медицината, полицията, тайните служби, армията и ложите 84 
Реквием за американската мечта. Десет принципа на съсредоточаване на богатство и власт 86 
Рекламата през Възраждането 189 319 
Рискът : новото име на сигурността 43 260 
Рицар, поет и дипломат. Книга за Коста Тодоров 315 
Руската колонизация на Кавказ (1785-1864) 331 
Сборник задач и упражнений по теории игр 277 
Светът е голям и спасение дебне отвсякъде 313 
Семиотика и критика на културата 1 
Смисълът на живота 5 
Спомени, размисли и оценки на Княз Александър Дондуков-Корсаков за създаването на Търновската конституция (1881-1883 г.) 246 322 
Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 г. 138 
Станете биткойн експерт. Програмиране на отворения блокчейн 131 286 
Статистические методы анализа 49 104 
Стратегии Дональда Трампа по инвестированию в недвижимость : Уроки миллиардера для мелкого инвестора 137 193 
Стратегическое сафари : Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента 170 
Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието 147 
Съдебните актове в наказателния процес 250 
Съдебните заседатели в наказателното производство 244 
Там, където загинаха дърветата 58 305 
Твоето его е врагът 27 
Теория игр и ее экономические приложения 279 
Тънкото изкуство да не ти пука 7 17 35 
Търговско право. Казуси. Съдебна практика 203 242 
Уговорено. Тайните сделки, които променят нашия свят 74 114 171 204 
Управление конфликтами 33 168 
Управление рисками 164 
Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь? 134 
Чамкория 310 
Четецът на мисли : Отключи силата на ума си, за да постигнеш каквото искаш 22 
Чжун Юань Цигун. Второй этап восхождения : Тишина 301 
Чудовища и будители 59 
Чърчил и Оруел. Борбата за свобода 77 324 
"Черные дыры" банковской системы. Как банкиры минируют Россию 133 
A Novel Approach to Politics 98 
A Practical Guide to Trade Policy Analysis 127 206 
Accountant in Business (FAB/AB) : Foundations in Accountancy / ACCA 148 
Advanced Audit and Assurance - International (AAA - INT) : ACCA 149 262 
Advanced Audit and Assurance - United Kingdom (AAA - UK) : ACCA 150 263 
Advanced Financial Management (AFM) : ACCA 151 176 
Advanced Performance Management (APM) : ACCA 152 177 
Advanced Taxation - United Kingdom (ATX - UK) (P6) FA 2018 : ACCA 139 153 
An Advanced Guide to Trade Policy Analysis : The Structural Gravity Model 130 228 
Atlas Statystyczny Polski 50 
Audit and Assurance (AA) : ACCA 154 264 
Business Partnership Essentials : A step-by-Step Action Plan for Succeeding in Business with a Partner 29 180 
Career Management & Work-Life Integration : Using Self-Assessment to Navigate Contemporary Careers 126 
Children by Choice? Changing Values, Reproduction, and Family Planning in the 20th Century 51 
Cocoa industry : Integrating small farmers into the global value chain 194 207 
Commodities and Development : Report 2017 : Commodity Markets, Economic Growth and Development 208 
Contesting Deregulation. Debates, Practices and Developments in the West since the 1970s 105 
Corporate and Business Law - Global (LW - GLO) : ACCA 155 251 
Democratic Eco-socialism as a Real Utopia: Transitioning to an Alternative World System 89 
Democratization 91 
Diploma in International Financial Reporting : ACCA 156 268 
Economic Development in Africa : Report 2016 128 209 
Economic Development in Africa : Report 2017 129 210 
Empirische Forschungsmethoden in der Betriebswirtschaftslehre:Von Der Forschungsfrage zum Untersuchungsdesign eine Einfuhrung 257 
European Anthropologies 281 
European Products : Making and Unmaking Heritage in Cyprus 124 225 275 
Fact Book 2019 : Trends in European Investment Funds 52 120 232 
Financial Management (FM) : ACCA 157 178 
Financial Accounting (FFA/FA) : Foundations in Accountancy / ACCA 158 
Financial Engineering : Strategien, Bewertungen und Risikomanagent 118 140 
Financial Reporting (FR) : ACCA 141 159 
From Eastern Bloc to European Union: Comparative Processes of Transformation since 1990 92 233 
Global Value Chains and South-South Trade : Economic Cooperation and Integration among Developing Countries, UNCTAD 211 
Handbook of Statistics 2017 53 
Industrial Labor on the Margins of Capitalism : Pracarity, Class, and the Neoliberal Subject 122 
Information Economy Report 2017 : Digitalization, Trade and Development 212 297 
International Project Management 179 214 
Investment Policy Review - Kyrgyzstan 213 
IoT Security Issues 295 
Maly Rocznik Statystyczny Polski 54 
Management Accounting (FMA/MA) : Foundations in Accountancy / ACCA 160 
Mobile and Social Media Journalism 62 
Money in a Human Economy 142 
Parliament and Parliamentarism. A Comparative History of a European Concept 94 
Performance Management (PM) : ACCA 161 181 
Political Science and Digitalization - Global Perspectives 95 298 
Productivity and Organizational Management 182 
Reflection on a Future Trade Facilitation Agreement 215 
Review of e-commerce legislation harmonization in the economic Community of West African States 216 
Review of Maritime Transport 2016 197 217 
Review of Maritime Transport 2017 198 218 
Review of Maritime Transport 2018 199 219 
Risk Management 186 
Russian Foreign Policy : Interests, vectors, and sectors 90 
Social Media Marketing: Marketing mit Blogs, Sozialen Netzwerken und weiteren Anwendungen des Web 2.0 63 296 
Social Movement Studies in Europe. The State of the Art 30 55 97 
Strategic Business Leader (SBL) : ACCA 183 270 
Strategic Business Reporting - International and United Kingdom (SBR - INT and UK) : ACCA 184 271 
Strategika 123 333 
Study on the Harmonization of Cyberlegislation in Latin America 253 299 
Taxation - United Kingdom (TX - UK) FA 2018 : ACCA 143 162 
The Anthropology of Corporate Social Responsibility 185 265 
The China Paradox: At the Front Line of Economic Transformation 119 
The Least Developed Countries : Report 2015 195 220 
The Least Developed Countries : Report 2016 : The Path to graduation and beyond : Making the most of the process 221 
The Neoliberal Landscape and the Rise of Islamist Capital in Turkey 88 
The Partial Revolution: Labor, Social Movements and the Invisible Hand of Mao in Western Nepal 93 
The Political Economy of Sustainability 121 
The University of Porto : Roots and Memories of the Institution 269 
The Women's Liberation Movement : Impacts and Outcomes 266 276 
Trade Facilitation and Development : Driving trade competitiveness, border agency effectiveness and strengthened governance 222 
UNCTAD Handbook of Statistics 56 
Virtual Institute Teaching Material on Structural Transformation and Industrial Policy 196 223 
Virtual Institute Teaching Material on Trade, The Environment and Sustainable Development : Transition to a Low-Carbon Economy 224 284 
Virtual Institute Teaching Material on Transfer of Technology 254 
Votes from Seats. Logical Models of Electoral Systems 96 252 
Web Survey Methodology 294 
Why Geographical Indications for Least Developed Countries? 226 
World Investment Report 2017 : Investment and the Digital Economy 144 227 300 
Экономика инновационного развития : Управленческие основы экономической теории 99 108 
Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности 205 
Экономическая безопасность 116 
Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика 107 163 
Эмоции и чувства 16 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автобиографични романи 329 
Азиатски бойни изкуства 301 
Азия 95 298 
Алпинизъм 302 323 
Анализ на риска - личност, общество 10 44 
Античност - бизнес стратегии 123 333 
Антропология 272 273 
Антропология на вещите 8 37 
Антропософия 12 26 
Африка 95 208 298 
Африка - икономическо развитие 128 129 209 210 
Банкова сигурност - България 138 
Банкова система - България 138 
Бенжамен Констан (1767-1830) 6 
Библиотеки - услуги, потребители 2 
Бивши социалистически държави 92 233 
Бизнес администрация 257 
Бизнес етика и морал 21 174 
Бизнес организации 187 229 
Бизнес партньорство 29 110 165 180 
Биткойн - децентрализирана дигитална валута 131 286 
Блокчейн 131 286 
Боян Петров (1973-2018), алпинист 302 323 
България - политическа история 64 
Българска литература 81 304 306 312 313 
Българска литература - история 303 310 311 
Весела Руменова Тотева (1973-2019), журналист 329 
Виртуална правна реалност 240 
Висша математика 280 
Владимир Владимирович Путин (1952 - ) 69 318 
Военна история на България - 1920-1927 г. 261 328 
Военно разузнаване - България 259 
Вътрешна политика - България 64 76 82 
Вътрешна политика – САЩ 86 
Геополитика и световна икономика 36 73 
Георги Бърдаров (1973 - ) 304 
Георги Петров Божинов (1924 - 2004 ), писател 303 
Гещалт психология и уеб дизайн 57 288 
Глобализация 103 107 163 173 
Глобализация - 21 век 36 73 
Глобални проблеми на човечеството 61 85 
Глобални проблеми на човечеството – 21 век - интервюта 87 332 
Групова идентичност - икономически измерения 8 37 
Данъци - Великобритания 139 143 153 162 
Данъчен контрол 146 192 248 
Данъчна сигурност 136 
Данъчно облагане 146 192 248 
Дейвид Ролф Грейбър (1961 - ) 106 132 316 
Дейвид Хюм (1711-1776) 4 
Демократичен екосоциализъм 89 
Демокрация - защита 68 
Дерегулация 105 
Джеф Безос (1964 - ) 67 112 167 237 
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) 18 38 102 
Джордж Оруел (1903-1950) 77 324 
Дигитална икономика 103 144 173 212 227 297 300 
Директен маркетинг 190 289 
Доналд Тръмп (1946 - ) 83 137 193 330 
Древна Гърция – литературознание 308 326 
Древно стратегическо мислене 123 333 
Дълг - история 106 132 316 
Държавно управление - наука, иновации 255 292 
Европа 95 298 
Европеизация 124 225 275 
Европейски съюз (ЕС) 52 92 120 232 233 
Европейски съюз - източно разширяване 92 233 
Екология 109 282 
Електронна икономика 134 
Електронна търговия - Западна Африка 216 
Емоции - класификации и свойства 16 
Емоционална интелигентност 13 
Емпирични изследвания - методи 257 
Естетика 4 
Етнография 272 273 
Жак Перети (1967 - ), разследващ журналист 74 114 171 204 
Жени - либерални движения 266 276 
Женски движения - Европа 266 276 
Журналистика 62 
Журналистика онлайн 57 288 
Загадки и мистерии 12 26 84 
Задкулисие 61 84 85 
Задкулисни бизнес сделки 74 114 171 204 
Заетост 122 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 239 
Закон за хората с увреждания 238 
Законодателна власт - Европа 94 
Западен Непал - политика 93 
Застраховане 149 150 154 262 263 264 
Здравеопазване - корупция 75 285 
Зелена икономика - България 109 282 
Зигмунд Фройд (1856-1939) 23 46 
Избирателна система 96 252 
Изкуството на преговорите 13 
Иконометрия 49 104 
Икономика на занаятчийското производство 8 37 
Икономико-математически модели 166 205 278 
Икономикс 109 282 
Икономическа безопасност - Русия 116 
Икономическа политика 101 111 
Икономически отношения - морал 106 132 316 
Икономически растеж 107 163 208 
Икономически теории 18 38 99 100 102 108 
Икономическо развитие 89 
Илия Троянов (1965 - ) 81 82 312 313 
Илън Мъск (1971 - ) 67 112 167 237 
Инвестиционни фондове 52 120 232 
Индивидуална психология - самоусъвършенстване 25 
Индустриална политика 196 223 
Иновации 3 169 172 291 293 
Иновационни програми - инвестиции 255 292 
Интеграция на ромите - България 65 267 
Интелектуална собственост 254 
Интернет-маркетинг 191 290 
Интуиция 13 
Информационни технологии 294 295 
Информационно общество 240 241 
История на България 321 
История на България - Възраждане 20 
История на българската реклама 189 319 
История на Кавказ 331 
Исус Христос 309 327 
Йоханес Холей (1934 - ) 12 26 
Какаова индустрия 194 207 
Капитализъм 48 117 
Карл Маркс (1818-1883) 9 40 78 
Киргизия (Киргизстан) 213 
Киргизия - инвестиционна политика 213 
Китай 245 
Китай - икономически растеж и трансформации 119 
Китайска корпоративна система 119 
Княз Александър Дондуков-Корсаков (1820-1893) 246 322 
Контрабанда 60 201 
Конференция 72 113 256 
Конфликти 33 168 
Корпоративна социална отговорност 185 265 
Корпоративно и търговско право 155 251 
Корпоративно управление 110 165 
Корупция - здравеопазване 75 285 
Космос 67 112 167 237 
Коста Тодоров (1889-1947) 315 
Креативност 188 287 
Кризи - лични и национални 32 66 283 317 
Криминология 234 258 
Криптовалута 134 
Културно наследство - Кипър 124 225 275 
Латинска Америка 208 
Латинска Америка - киберзаконодателство 253 299 
Лидерство 21 42 174 175 
Маи - пророчества 309 327 
Макроикономика 99 108 
Малцинство - доминация 10 44 
Мария Лалева (1969 - ) 306 
Маркетинг на социалните медии 63 296 
Маркетинг с блогове 63 296 
Медии 57 288 
Медии онлайн 57 288 
Междукултурна психология 28 
Международна търговия 105 194 207 222 
Международни икономически отношения (МИО) 195 196 208 211 212 215 220 221 223 226 297 
Международни инвестиции 144 227 300 
Международни отношения – 21 век – интервюта 87 332 
Международни проекти 179 214 
Международни финанси 135 202 
Мениджмънт 166 278 
Милен Русков (1966 - ) 310 311 
Морски транспорт 197 198 199 217 218 219 
Музеи и изложби - идеология и икономика 8 37 
Наказателен процес 244 250 
Наказателно право 250 
Наказателно право - България 243 
Наркотици - търговия 60 201 
Народопсихология - България 20 
Наука за сигурността 43 260 
Начо Каретеро (1981 - ), писател, разследващ журналист 60 201 
Недвижима собственост - инвестиции 137 193 
Неолиберален капитализъм 122 
Нисковъглеродна икономика 224 284 
Ноам Чомски (1928 - ) 87 332 
Нов търговски ред - 21 век 36 73 
Ньойски договор - военни клаузи, България 261 328 
Обществено устройство и обществени отношения 80 
Общество - философски проблеми 7 17 35 
Общество и сигурност 68 
Одит 149 150 154 262 263 264 
Околна среда 89 
Окултизъм 12 26 
Онлайн комуникации 57 288 
Онтология на правото 240 
Оратори – сборници 309 327 
Оратори – Стар Изток – сборници 307 325 
Оратори, римски – сборници 308 326 
Оратори, старогръцки – сборници 308 326 
Организационна култура 21 174 
Оценка на въздействие 256 
Пазарна икономика 105 124 225 275 
Парапсихология 25 84 
Пари - история 142 
Парламентаризъм - Европа 94 
Платежна индустрия 142 
Пол Алън (1953-2018) 67 112 167 237 
Политика - Русия 69 318 
Политика - САЩ 83 330 
Политическа етика 61 85 
Политическа журналистика 58 59 305 
Политическа икономия 121 
Политическа икономия - държавен социализъм 41 115 
Политическа наука - дигитализация 95 298 
Политическа философия 6 9 40 78 
Политически идеологии 89 98 
Политология 98 
Полиция - административна юрисдикция 234 258 
Полша 50 54 
Популярна психология 7 9 11 17 18 23 24 35 38 40 46 47 78 102 
Посткомунизъм 41 115 
Потребителски идеологии - всекидневие 8 37 
Потребителско поведение 74 114 171 204 
Потребителско поведение - трудни клиенти 200 
Права на жените - история, 20 век 266 276 
Правна система 241 
Правна система - история 240 
Правни субекти - виртуална среда 241 
Президенти - САЩ 83 330 
Преход - България - след 1989 г. 64 76 82 
Преход към демокрация 64 76 82 91 
Психика - Его - Успех 27 
Психоанализа 19 
Психология 12 15 16 22 26 
Психология на личността 14 27 31 
Психотерапия 14 31 
Публична администрация 256 
Публични политики 256 
Пътеписи 58 305 
Работа с клиенти - риск 200 
Развиващи се страни 195 211 220 221 226 
Развитие на личността 25 
Рекламна индустрия 188 287 
Религия - вяра - добродетели 10 44 
Религия и окултизъм 84 
Република Татарстан 111 
Реторика – история – сборници 307 308 309 325 326 327 
Рим (държава) – литературознание 308 326 
Римско право 240 
Риск 43 260 
Риск - рационалност 10 44 
Риск мениджмънт 186 
Рисково общество 43 260 
Ричард Брансън (1950 - ) 67 112 167 237 
Русия - международни отношения, 21 век 90 
Руска православна църква - XI-XXI вв. 249 
Самопознание 22 
Самоусъвършенстване 22 
САЩ - доходи - неравенство 86 
Световна история 34 71 320 
Световна политика 70 
Световна търговска организация (СТО) 215 
Световна финансова система 135 202 
Световни държавни кризи - история 32 66 283 317 
Световни лидери 34 71 320 
Свобода на информацията 61 85 
Северна Америка 95 298 
Селско стопанство 195 220 
Семиотика 1 
Софтуер 169 291 
Социализъм - България, носталгия 45 79 274 
Социална справедливост 10 44 
Социална структура - капитализъм 41 115 
Социална структура - социализъм 41 115 
Социални движения - Европа - история 30 55 97 
Социални медии 62 
Социални условия - Европа 30 55 97 
Социокултурна глобализация 70 
Социология 14 31 39 
Справедливост - чест - саможертва 10 44 
Стар Изток – литературознание 307 325 
Статистика 49 50 52 53 54 56 104 120 232 
Стокови пазари 208 
Странознание - Япония 314 
Стратегии за развитие на кариерата 126 
Стратегии за сигурност 43 260 
Стратегически мениджмънт 170 
Счетоводство 147 148 
Съд на ЕС 230 231 235 236 
Съдебни заседатели 244 
Теория на игрите 277 279 
Теория на самоуправлението 80 
Теорията за Черния лебед (Black Swan) 13 
Тероризъм 68 
Терористи - права 68 
Традиционна култура и модерност 8 37 
Трансфер на технологии 254 
Трудови договори - прекратяване 125 247 
Трудово законодателство - хора с увреждания 238 
Трудово право 125 247 
Туризъм - Африка 129 210 
Турция - вътрешна политика 88 
Търговия 205 215 224 284 
Търговска марка 245 
Търговска политика 127 130 206 228 
Търговско право - казуси 203 242 
Търновска конституция 246 322 
Уеб проучване 294 
Уинстън Чърчил (1874 — 1965) 77 324 
Улрих Бек (1944-2015) 39 
Университети 269 
Управление 33 161 168 169 181 291 
Управление на кариерата 126 
Управление на организацията 182 
Управление на проекти 179 214 
Управление на производителността 152 177 
Управление на риска 164 
Управленска психология 21 110 165 174 
Управленско счетоводство 160 
Устойчиво развитие 121 224 284 
Феминизъм - история, 21 век 266 276 
Философия 5 11 12 24 26 47 
Финансов инженеринг 118 140 
Финансов мениджмънт 151 157 176 178 
Финансови отчети 145 147 
Финансово отчитане 141 159 
Финансово счетоводство 158 
Франсис Хътчесън (1694-1746) 4 
Църковно право - Русия 249 
Шарл дьо Монтескьо (1689-1755) 4 
Южна Америка 95 298 
Ян ван Хелсинг - псевд. на авт. Ян Удо Холей (1967 - ) 25 61 84 85 
Япония - народопсихология 314 
SMM /Social Media Marketing/ 63 190 289 296 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 329 
авторитет 42 175 
административна юрисдикция 234 258 
Азия 301 
алпинизъм 302 323 
американски президент 83 330 
анализ 49 104 
анализ на риска 164 
антична история 123 333 
Античност 123 333 
антропология 281 
атлас 50 
Африка 128 129 209 210 216 
банкова сигурност 138 
банкова система 138 
библиотеки 2 
библиотекознание 2 
библиотечно общуване 2 
бизнес 101 187 229 
бизнес администрация 257 
бизнес етика 21 174 
бизнес комуникация 29 180 
бизнес мениджмънт 169 291 
бизнес модели 119 
бизнес партньорство 29 110 165 180 
бизнес сделки 74 114 171 204 
бизнес управление 169 291 
биоземеделие 109 282 
биоикономика 109 282 
биткойн 131 142 286 
блог маркетинг 63 296 
богатство 74 114 171 204 
бойни изкуства 301 
борба с тероризма 68 
Брекзит 135 202 
България 45 76 79 138 261 274 328 
българска литература 81 303 304 306 310 311 312 313 
Българско възраждане 20 
българско общество 65 267 
валидност 245 
вещи 8 37 
виртуални пари 131 286 
висша математика 280 
висше образование 269 
власт 77 106 132 316 324 
воден транспорт 197 198 199 217 218 219 
военна история 261 328 
военно напрежение 58 305 
военно разузнаване 259 
възприятия 7 17 35 
Възраждане 20 
вътрешна политика 64 69 76 80 83 86 318 330 
ГДР (Германска Демократична Република) 92 233 
геополитика 36 73 
гещалт психология 57 288 
глобализация 36 70 73 107 163 
глобално общество 103 173 
граждани 80 
гръцка литература 123 333 
данъци 136 
данъчен контрол 146 192 248 
данъчна администрация 136 
данъчна политика 136 
данъчна сигурност 136 
данъчно облагане 143 146 162 192 248 
ДДС 146 192 248 
демократизация 91 
демократичен политически процес 30 55 97 
демокрация 77 80 89 91 324 
дерегулиране 105 
дигитализация 95 298 
дигитална валута 131 286 
дигитална икономика 103 144 173 212 227 297 300 
доброволчество 15 
Дойче банк 135 202 
Древен Изток 307 325 
Древен Рим 308 326 
Древна Гърция 308 326 
духовно развитие 12 26 
дълг 106 132 316 
дълготрайни материални активи (ДМА) 147 
държава 32 48 66 117 283 317 
държавно управление 255 292 
Европа 94 
европеизация 124 225 275 
европейска общност 105 
Европейски съд 230 231 235 236 
Европейски съюз ( ЕС) 52 92 120 232 233 
езотерика 25 
екологична отговорност 185 265 
електронна търговия 216 
електронно правителство 212 297 
емоции 14 16 28 31 
емпатия 14 31 
емпирични изследвания 257 
енергийна безопастност 116 
естетика 4 
етика 10 44 
етнография 124 225 275 
жалби 200 
жени 266 276 
женски движения 266 276 
журналистика 57 288 
задкулисие 74 114 171 204 
заетост 122 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 146 192 248 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 239 
Закон за хора с увреждания (ЗХУ) 238 
законодателна власт 94 250 
Западна Европа 30 55 97 
здравеопазване 75 285 
зелен туризъм 109 282 
зелена икономика 109 282 
зелени инвестиции 109 282 
избирателна система 96 252 
иконометрия 49 104 
икономика 111 257 
икономика на занаятите 8 37 
икономико-математически модели 205 
икономическа безопасност 111 116 
икономическа демокрация 142 
икономическа политика 101 
икономически растеж 109 119 208 282 
икономически ръст 107 163 
икономически теории 18 38 99 100 102 108 
икономическо развитие 128 129 209 210 
инвестиции 137 144 193 213 227 300 
инвестиционен мениджмънт 52 120 232 
инвестиционен риск 164 
инвестиционни фондове 52 120 232 
индивид 10 44 
индивидуална психология 21 25 174 
индустриална политика 196 223 
индустрия 194 207 
иновации 3 169 172 255 291 292 293 
иновационно развитие 99 108 
институционална икономика 101 
институционална теория 101 
институционално обезпечение 111 
интелектуална собственост 254 
интелектуалци 10 44 
интелигентност 28 
интернет маркетинг 190 289 
интернет маркетингова стратегия 191 290 
информационни технологии 95 294 295 298 
информационно право 253 299 
ислямизъм 88 
истина 6 
история 4 106 132 142 259 269 307 316 325 
история на България 20 189 319 321 
Кавказ 331 
какао 194 207 
каноническо право 249 
капитализъм 41 48 89 115 117 
кариерно развитие 126 
Кейнс и кейнсианство 100 
киберпространство 253 299 
Китай 119 
класова борба 48 117 
климатични промени 89 224 284 
кокаин 60 201 
колониална политика 331 
консолидация 145 
консолидирани финансови отчети (КФО) 145 
конституционна икономика 100 
контрабанда 60 201 
конференция 72 113 256 
конфликти 200 
корпоративна социална отговорност (CSR) 185 265 
корпоративно право 155 251 
корпоративно управление 110 165 
корупционни практики 75 285 
корупция 75 285 
космическа индустрия 67 112 167 237 
космическо пространство 67 112 167 237 
креативност 169 188 287 291 
кризи 32 66 283 317 
криминология 234 258 
критично мислене 28 
култура 32 66 283 317 
културна антропология 124 225 272 273 275 
културно наследство 124 225 275 
Латинска Америка 253 299 
либерализъм 266 276 
либерални движения 266 276 
лидери 21 34 36 71 73 174 320 
лидерство 21 42 174 175 
линейно програмиране 205 
макроикономика 99 108 
малцинства 10 44 
манипулиране на обществото 84 
маркетингови стратегии 137 193 
математически анализ 280 
математически модели 166 278 
материална култура 8 37 
медии 57 61 85 288 
междукултурни изследвания 28 
междуличностна комуникация 14 31 
междуличностни взаимоотношения 14 31 
междуличностни отношения 14 31 
междуличностно общуване 14 31 
международен пазар 105 
международна политика 90 
международна търговия 211 
международни икономически отношения МИО 144 194 195 196 207 208 211 212 215 220 221 222 223 224 226 227 284 297 300 
международни отношения 90 
международни проекти 179 214 
международни финанси 135 202 
мениджмънт 166 278 
мениджър по продажбите 200 
менталност 22 
мироглед 7 17 35 
модернизация 111 
монетаризъм 100 
морски транспорт 197 198 199 217 218 219 
мрежово моделиране 205 
МСФО 10 145 
наказателен процес 244 250 
наказателно право 243 250 
наказателно производство 244 
Наказателно процесуален кодекс (НПК) 250 
наркозависимост 329 
народопсихология 20 314 
научно-технически прогрес 99 108 
национални политики 65 267 
невро-лингвистично програмиране (НЛП) 22 
недвижима собственост 137 193 
неоинституционализъм 100 
неолиберален капитализъм 122 
неолиберализъм 88 100 
неопределен интеграл 280 
Непал 93 
неравенство 74 107 114 163 171 204 
неравностойно положение 238 
нисковъглеродна икономика 224 284 
нововъведения 169 255 291 292 
обществени нагласи 45 79 274 
общество 7 10 17 35 44 124 225 275 
околна среда 89 
окултизъм 12 26 
онлайн комуникации 57 288 
онлайн маркетинг 63 190 289 296 
онлайн-маркетинг 191 290 
онтология 240 
опазване на околната среда 3 172 293 
определен интеграл 280 
ораторско изкуство 307 308 309 325 326 327 
организационно управление 182 
оценка на бизнес 187 229 
оценка на въздействието 256 
пазар на труда 107 163 
пазари 208 
паралелна държава 76 
парапсихология 12 26 84 
пари 106 132 142 316 
Парижка мирна конференция 1918-1920 г. 261 328 
парламент 94 
парламентарна теория 94 
поведенчески науки 28 
подсъзнание 22 
политика 6 9 40 69 70 78 93 95 98 298 318 
политическа журналистика 58 59 83 305 330 
политическа икономия 41 115 121 
политическа история 64 
политическа манипулация 84 
политическа наука 95 298 
политическа социология 30 55 97 
политическа теория 89 94 
политически отношения 69 318 
политически роман 81 312 
политология 98 
полиция 234 258 
посткомунистически капитализъм 41 115 
потребители 2 
потребителско поведение 74 114 171 204 
потребление 74 114 171 204 
правна система 240 
правна теория 240 
правна уредба 243 
право 234 258 
право на информационното общество 240 241 
правораздаване 230 231 235 236 
православна църква 249 
преговарящи 13 
преговори 13 137 193 
предприятие майка 145 
предприятия 147 
президент 69 318 
престъпност 68 
преход 41 76 115 
преход към демокрация 41 64 82 115 
присвояване 243 
производствени разходи 3 172 293 
противодействие 75 285 
професионален живот 126 
психично здраве 15 
психоанализа 19 23 46 
психология 7 9 15 16 17 23 28 35 40 46 78 
психология на личността 13 27 
психотерапия 14 31 
публична администрация 256 
публични политики 256 
Първа световна война 261 328 
пътеписи 58 305 
работа с клиенти 200 
развиващи се страни 195 220 221 226 
развитие на човека 12 26 
разследваща журналистика 60 201 
революция 82 
регионална безопасност 116 
регистрация 245 
регресия 49 104 
регулиране на пазара 105 
реклама 188 189 287 319 
рекламни инструменти 191 290 
религия 10 44 
реторика 307 308 309 325 326 327 
риск 10 43 44 260 
риск мениджмънт 186 
роман 303 310 311 313 
роми 65 267 
ромска общност 65 267 
Русия 90 116 249 331 
самосъзнание 25 
самоусъвършенстване 21 25 27 174 
САЩ 68 86 
световна история 34 71 320 
световна политика 32 34 66 71 283 317 320 
Световна търговска организация (СТО) 215 
световни предприемачи 67 112 167 237 
свобода 6 77 324 
свобода на волята 12 26 
свобода на словото 61 85 
сделки с недвижими имоти 146 192 248 
селска икономика 195 220 
селскостопанска продукция 195 220 
семиотика 1 
сигурност 43 68 260 
символи 8 37 
софтуер 169 291 
социализация 28 
социализъм 41 45 79 89 115 274 
социалистическо минало 45 79 274 
социална адаптация 15 
социална психология 11 18 23 24 38 46 47 102 
социална структура 41 115 
социални движения 30 55 93 97 
социални конфликти 80 
социални медии 62 63 190 289 296 
социални науки 28 269 
социални условия 266 276 
социално-екологично развитие 89 109 282 
социално-икономическо развитие 89 
социология 39 240 
социология на културата 124 225 275 
справедливост 10 44 48 117 
средства за масова информация 61 85 
статистика 49 50 53 54 56 104 
статистически данни 52 120 232 
статистически методи 49 104 
статистическо наблюдение 49 104 
стигматизация 15 
стоки 208 
страни-членки на ЕС 92 233 
странознание 314 
стратегии 123 170 333 
стратегически мениджмънт 170 
Студена война 259 
субкултура 8 37 
счетоводство 145 147 
съвместен бизнес 110 165 
Съд на ЕС (СЕС) 230 231 235 236 
съдебни заседатели 244 
тайни служби 84 
телепатия 22 
теория на игрите 277 279 
тероризъм 68 
технологичен трансфер 254 
толерантност 6 
транснационални корпорации (ТНК) 185 265 
транспортна безопасност 116 
трансфер на технологии 254 
трансформация 195 220 
труд 93 
трудови договори 125 247 
трудови отношения 125 247 
трудово право 125 238 247 
туризъм 129 210 
Турция 88 
търговия 127 130 205 206 222 228 
търговия с наркотици 60 201 
търговска марка 245 
търговско право 155 203 242 251 
търговско регулирае 105 
Търновска конституция 246 322 
уеб дизайн 57 288 
университети 269 
управление 166 170 278 
управление на конфликти 33 168 
управление на организацията 169 291 
управление на проекти 179 214 
управление на риска 118 140 164 
управленска психология 21 174 
устойчиво развитие 121 224 284 
феминизъм 266 276 
философия 5 6 9 12 26 40 78 
философия на икономиката 18 38 102 
Философски теории 11 24 47 
финансов инженеринг 118 140 
финансов риск 186 
финансова безопасност 116 
финансови деривати 118 140 
финансови отчети 145 147 
финансово отчитане 141 159 
фолклор 8 37 
хора с увреждания 238 
християнство 309 327 
цензура 61 85 
ценности 7 17 35 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 30 55 97 
цивилизационна трансформация 43 260 
цивилизация 32 66 283 317 
църковно право 249 
читатели 2 
човешко развитие 28 
чувства 16 
Япония 314 
10 ноември 1989 82 
antiquity 123 333 
Apple 169 291 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 139 141 143 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 176 177 178 181 183 184 251 262 263 264 268 270 271 
Bitcoin 131 286 
Black Swan 13 
cocoa industry 194 207 
democracy 91 
digitalization 95 298 
financial engineering 118 140 
IKEA 74 114 171 204 
Nepal 93 
organizational management 182 
political economy 121 
political ideology 98 
politology 95 298 
project management 179 214 
risk management 186 
Russian foreign policy 90 
SMM /Social Media Marketing/ 63 190 289 296 
strategic management 170 
strategy 123 333 
sustainability 121 
Web 2.0 63 296 
web survey software 294 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Алън, Пол 67 112 167 237 
Барт, Роланд 1 
Безос, Джеф 67 112 167 237 
Бек, Улрих 39 
Брансън, Ричард 67 112 167 237 
Вебер, Макс 41 115 
Гюлен, Фетхуллах 88 
Джобс, Стив 169 291 
Дондуков-Корсаков, Александър, княз 246 322 
Еко, Умберто 1 
Исус Христос 309 327 
Кейнс, Джон Мейнард 18 38 100 102 
Констан, Бенжамен 6 
Лотман, Юрий 1 
Мао Дзедун 93 
Мао Цзедун 93 
Маркс, Карл 9 40 78 
Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 4 
Мъск, Илън 67 112 167 237 
Оруел, Джордж 77 324 
Петров, Боян 302 323 
Пиночет, Аугусто 32 66 283 317 
Путин, Владимир 69 318 
Тодоров, Коста 315 
Тотева, Весела 329 
Тръмп, Доналд 83 137 193 330 
Фридман, Милтън 100 
Фройд, Зигмунд 23 46 
Хътчесън, Френсис (Хътчисън, Франсис ) 4 
Хюм, Дейвид 4 
Чърчил, Уинстън 77 324 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австралия 32 66 283 317 
Азия 144 227 300 301 
Америка 105 
Аржентина 142 208 253 299 
Афганистан 58 305 
Африка 95 128 129 144 209 210 216 227 298 300 
Бангладеш 208 
Белгия 95 298 
Бенин 216 
Бодсвана 208 
Боливия 95 253 298 299 
Бразилия 95 208 253 298 299 
Буркина Фасо 208 216 
България 19 20 64 65 76 80 82 92 109 122 138 189 233 259 267 282 319 
Великобритания 30 55 94 95 97 139 143 153 162 266 276 298 
Венецуела 253 299 
Галисия 60 201 
Гана 185 208 216 265 
Гватемала 253 299 
Гвинея 216 226 
Германия 30 32 55 66 80 92 94 95 97 105 233 266 276 283 298 317 
Гърция 30 55 97 
Дания 30 55 97 
Доминиканска Република 253 299 
Евразия 70 
Европа 30 55 94 97 105 135 202 266 276 
Европейски съюз 52 80 92 94 120 124 135 202 225 230 231 232 233 235 236 275 
Египет 122 
Еквадор 253 299 
Ел Салвадор 253 299 
Естония 92 233 
Етиопия 226 
Замбия 122 208 216 
Западен Непал 93 122 
Израел 58 305 
Източна Европа 41 115 
Индия 122 142 185 265 
Индонезия 32 66 122 283 317 
Ирак 58 305 
Иран 58 305 
Ирландия 30 55 80 97 
Испания 60 95 201 298 
Италия 30 55 97 266 276 
Кабо Верде 216 
Кавказ 331 
Казахстан 122 
Камбоджа 226 
Камерун 185 265 
Кариби 144 227 300 
Кипър 124 225 275 
Киргизия 213 
Китай 119 122 142 
Колумбия 253 299 
Конго 58 305 
Коста Рика 208 253 299 
Кот д'Ивоар 216 
Куба 253 299 
Латвия 92 233 
Латинска Америка 91 144 227 253 299 300 
Либерия 216 
Либия 58 305 
Ливан 58 305 
Литва 92 233 
Лондон 58 305 
Мадагаскар 226 
Мали 208 216 
Мексико 95 253 298 299 
Мозамбик 226 
Нигерия 208 216 
Никарагуа 253 299 
Палестина 58 305 
Панама 253 299 
Парагвай 95 253 298 299 
Перу 95 185 253 265 298 299 
Полша 50 54 92 94 95 233 298 
Португалия 30 55 95 97 269 298 
Румъния 30 55 80 92 94 97 233 
Русия 30 55 69 70 90 94 97 116 122 191 249 266 276 290 318 
САЩ 32 66 67 68 80 83 86 95 112 135 167 202 237 283 298 317 330 
Северна Европа 94 
Сенегал 216 226 
Сиера Леоне 208 216 
Словакия 92 233 
Словения 92 233 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 32 66 283 317 
Сърбия 58 305 
Татарстан 111 
Того 216 
Тринидад и Тобаго 122 
Турция 30 55 88 97 
Украйна 135 202 
Унгария 30 55 92 97 233 
Уругвай 95 253 298 299 
Финландия 32 66 95 283 298 317 
Франция 30 55 94 95 97 266 276 298 
Хаити 253 299 
Хондурас 253 299 
Централна Африка 185 265 
Чад 185 265 
Чехия 92 233 
Чили 32 66 185 253 265 283 299 317 
Швейцария 30 55 80 97 135 202 266 276 
Швеция 30 55 97 266 276 
Южна Африка 142 185 265 
Южна Европа 91 
Южна Корея 95 122 298 
Ямайка 80 
Япония 32 66 95 283 298 314 317