Нови книги - юли 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 91832 

Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели  /  Автор и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова ; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева ; Науч. ред. Силвия Станчева ; Ред. Камелия Нушева . - Българска, Първо издание . - София : За буквите - О писменехь, 2015 (БПС ООД) . - 134 с. : с фиг., цв. ил., сх. ; 20,5 см + CD

   

   ISBN 978-619-185-198-0 


1. Издателска дейност - импакт фактор - наръчник 
 655.4/.5  + 001.3
Ключови думи: 1. издателски бизнес 2. цитиране 3. индексиране 4. рецензиране 5. академични списания 6. научни издания 7. SCOPUS 8. академични издателства 9. импакт фактор (IF) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000128600
 съдържание 

Сист. No: 42697

- 2 -

Цб II 91833 

Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор  /  Автор и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова ; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева ; Науч. ред. Силвия Станчева ; Ред. Камелия Нушева . - Българска, Първо издание . - София : За буквите - О писменехь, 2015 (БПС ООД) . - 198 с. : с фиг., с цв. ил., сх. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-185-199-7 


1. Издателска дейност - импакт фактор - наръчник 2. Научноизследователска работа - методи на изследване, техника на писане 
 001.3  + 655.4/.5
Ключови думи: 1. импакт фактор (IF) 2. български автори 3. академични списания 4. цитиране 5. рецензиране 6. индексиране 7. Web of Science 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000128601
 съдържание 

Сист. No: 42698

- 3 -

Цб II 91854 

Науката и жизненият свят  : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков /  Състав. Константин Янакиев, Димитър Елчинов ; Граф. оформл. Божена Серафимова ; Ред. кол. Анета Карагеоргиева . - Българкска. Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Катедра "Философия", 2017 . - 264 с. ; 24 см . -  (Библиотека на катедра "Философия")

   Публикации на проф. Герджиков с. 254-262.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4350-9 


1. Наука - философия - сборници 2. Сергей Герджиков (1956 - ), професор д-р на философските науки 
 001(0.026.2)  + 141.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. наука 2. природа 3. философия 4. философия на науката 5. бейсианство 6. свобода 7. избор 8. рационалност 9. еволюционна епистемология 10. научно познание 11. невронаука 12. идеи 13. вярвания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
Цб 120000128663
 съдържание 

Сист. No: 43038

- 4 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-063-9 


   Т. LVII. Погановская икона - "Православное обозрение". . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000128656
 съдържание 

Сист. No: 43135

- 5 -

Цб II 91824 

Сто години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна  : Юбилеен сборник /  Автор и ред. Росица Заркова и др. ; Предпечат Йордан Дамянов . - Българска. Първо издание . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 . - 124 с. : с ил., цв. сн., табл. ; 21 см

   Ориг. загл.: 100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна
   www.library@ue-varna.bg 

   ISBN 978-954-21-1024-8 


1. Икономически университет-Варна - Библиотека (100 год. юбилей) 
 027.7
Ключови думи: 1. университетски библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000128589
  

Сист. No: 42588

- 6 -

Цб II 91834 

Янкова, Иванка Василева

   Модерната библиотека . Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование / Иванка Василева Янкова ; Ред. Таня Йорданова Тодорова ; Предп. подг. и граф. дизайн Димитър Цветанов Кътовски . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004 . - 139 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   Съдържа и Издателска дейност и публикации на специалисти от Университетската библиотека 2001-2004 година Офс. изд. Библиогр. с. 130-136

   ISBN 954-07-2105-9 


1. Библиотеки, университетски – София – история 2. Библиотеки, университетски – София – автоматизация и механизация 3. София – библиотечно дело 4. Библиотеки, университетски – София – управление и организация 
 027.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. университетски библиотеки 2. управленска практика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Цб 120000128602
 съдържание 

Сист. No: 42699

Философия

- 7 -

Цб II 91798 

Бойчев, Бойчо

   Мислене и логика : (три очерка) / Бойчо Бойчев ; Рец. Валери Стоилов Стоянов, Ивайло Илиев Лазаров ; Науч. ред. Иво Стамболийски ; Худ. Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова ; Мениджър Деян Теодоров . - Първо издание . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020 . - 176 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-715-700-2 


1. Логика - философско-методологична основа 
 17
Ключови думи: 1. философия 2. логика 3. мислене 4. съждение 5. умозаключение 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Цб 120000128548
 съдържание 

Сист. No: 42549

- 8 -

Цб II 91854 

Науката и жизненият свят  : Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков /  Състав. Константин Янакиев, Димитър Елчинов ; Граф. оформл. Божена Серафимова ; Ред. кол. Анета Карагеоргиева . - Българкска. Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Катедра "Философия", 2017 . - 264 с. ; 24 см . -  (Библиотека на катедра "Философия")

   Публикации на проф. Герджиков с. 254-262.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4350-9 


1. Наука - философия - сборници 2. Сергей Герджиков (1956 - ), професор д-р на философските науки 
 001(0.026.2)  + 141.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. наука 2. природа 3. философия 4. философия на науката 5. бейсианство 6. свобода 7. избор 8. рационалност 9. еволюционна епистемология 10. научно познание 11. невронаука 12. идеи 13. вярвания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
Цб 120000128663
 съдържание 

Сист. No: 43038

- 9 -

Цб II 91866 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове : Том 1-2 / Карл Попър ; Прев. от англ. Камен Лозев ; Худ. оформ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Йорданова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (АБАГАР АД)

   

   ISBN 978-954-28-3177-8 


   Том 1. Магията на Платон. . - 2020 . - 440 с.

 

   Ориг. загл.: The Open Society and Its Enemies : Volume 1 : The Spell of Plato / Karl Popper ; Азбучен показалец с. 431-439; Показалец на Платоновите откъси с. 427-429.


1. Политика - теория и философия 2. Платонизъм 3. Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 
 1(0.026.2)  + 32.01(0.026.2)
Ключови думи: 1. Древна Гърция 2. философия 3. история 4. политика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Платон 
Цб 120000128831, Цб 120000128832, Цб 120000128833, Ф 120000129776, Ф 120000129777
 съдържание 

Сист. No: 43440

- 10 -

Цб II 91866 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове : Том 1-2 / Карл Попър ; Прев. от англ. Камен Лозев ; Худ. оформ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Йорданова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (АБАГАР АД)

   

   ISBN 978-954-28-3179-2 


   Том 2. Апогеят на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците. . - 2020 . - 488 с.

 

   Ориг. загл.: The Open Society and Its Enemies : Volume 2 : The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath / Karl Popper ; Азб. показалец с. 483-487


1. Политика - теория и философия 2. Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 
 1(0.026.2)  + 321.7.0001(0.026.2)
Ключови думи: 1. философия 2. отворено общество 3. либерална демокрация 4. социализъм 5. капитализъм 6. социални класи 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 2. Маркс, Карл 
Цб 120000128834, Цб 120000128835, Цб 120000128836, Ф 120000129778, Ф 120000129779
 съдържание 

Сист. No: 43444

- 11 -

Цб II 91862 

Скрутън, Роджър

   Зелената философия : Консервативно за екологията / Роджър Скрутън ; Прев. от англ. Анелия Янева ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. и кор. Русанка Одринска ; Дизайн на кор. Фиделия Косева . - Британска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 380 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: How to think seriously about the planet: the case for an environmental conservatism / Roger Scruton, 2012 Превод от анг. ез. на сонета на Уилям Уърдсуърт на с. 137-138 - Кристин Димитрова - Библиогр. под линия - Азбучен показалец с. 364-379.

   ISBN 978-954-28-2986-7 


1. Околна среда, природа - философски възгледи 2. Зелена философия - околна креда - консервативни подходи 
 574  + 141.7
Ключови думи: 1. глобална заплаха 2. околна среда 3. климатични промени 4. природозащитни каузи 5. социална екология 6. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
Цб 120000128816, Цб 120000128817, Цб 120000128818
 съдържание 

Сист. No: 43442

Религия

- 12 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-063-9 


   Т. LVII. Погановская икона - "Православное обозрение". . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000128656
 съдържание 

Сист. No: 43135

- 13 -

Цб II 91858 

Brusaporci, Gianfranco

   Gli architetti di Dio : I fratelli musulmani in egitto e la new christian right negli Stati Uniti d'America / Gianfranco Brusaporci ; Ed. Luca Casalini, Marzio Casalini . - S. l. : Societa Editrice "Il Ponte Vecchio", 2009 . - 197 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-88-8312-921-6 


1. Религиозни отношения - мюсюлмани, християни - политически аспект 2. Политически отношения - религиозни възгледи 
 322  + 323.118
Ключови думи: 1. религиозна политика 2. мюсюлмани 3. християнство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Географски понятия: 1. Египет 2. САЩ 
Цб 120000128676
 съдържание 

Сист. No: 43302

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 14 -

Цб II 91831 

Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България  : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. /  Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатерина Сотирова, Стела Ралева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Общоикономически факултет, 2014 . - 460 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-580-3 


1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 316.3  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. макроикономическа политика 3. политическа икономия 4. социология 5. труд 6. социална защита 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000128597
 съдържание 

Сист. No: 42832

- 15 -

Цб II 91797 

Калоянова, Надежда Ангелова

   Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система : (методически наръчник за педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства) / Надежда Ангелова Калоянова ; Съавт. и науч. ред. Диана Андонова Циркова ; Граф. дизайн Ненчо Попов . - Ямбол : Център за образователни програми и социални инициативи, 2014 ("Ракурс" СД) . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91443-7-6 


1. Етническа интеграция - деца - учебна среда 
 376.7-054.57  + 316.347.2
Ключови думи: 1. етнически малцинства 2. деца 3. роми 4. образователна интеграция 5. етническа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000128546, Цб 120000128547
 съдържание 

Сист. No: 42548

- 16 -

Цб I 6132 

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България : Сценарии за развитие  : Съкратен доклад . - [София] : WWF (World Wide Fund), 2019 (УИ "Св. Климент Охридски") . - 88 с. : цв. фиг., табл., ил. ; 30 см

   Проучването е изготвено в рамките на проект "Справедлив преход в Източна и Южна Еворпа" е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). Основна цел на EUKI е да поощрявасътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обяна на знания и опит.

   ISBN 978-954-07-4670-8 


1. Въглища, добив - Югозападна България 2. Енергийно потребление - оптимизация - интензивност 
 622.34(497.2).003.1  + 332.1(497.2)  + 314(497.2)
Ключови думи: 1. въгледобив 2. въглища 3. промишленост 4. Югозападен район 5. качество на водите 6. качество на въздуха 7. енергетика 8. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 9. климатични фактори 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югозападна България 2. Европейски съюз 
Цб 120000128661
 съдържание 

Сист. No: 43353

- 17 -

Цб II 91876 

Стайкова, Евелина

   Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век : Глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности / Евелина Радославова Стайкова ; Рец. Анна Кръстева, Александър Маринов ; Ред. Илдико Отова ; Корица, граф. дизайн, и предпеч. подг. Жанет Цанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини-94" ООД) . - 223 с. ; 20 см

   Приложение с. 218-223: 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво (от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа) Библиогр. в текста
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-106-1 


1. Развитие на градовете 
 316.334.56.000.32  + 321.7
Ключови думи: 1. градове 2. политология 3. местна демокрация 4. гражданско общество 5. градски политики 6. градски изследвания 7. урбанизация 8. устойчиво развитие 9. зелени градове 10. умни градове 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
Цб 120000128864
 съдържание 

Сист. No: 43056

- 18 -

Цб II 91860 

Стиглиц, Джоузеф

   Власт, народ, печалби : Прогресивен капитализъм за ерата на недоволствието / Джоузеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Венедикова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. оформ. на кор. Фиделия Косева . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2020 (Алианс Принт) . - 384 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: People, Power and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent / Joseph E. Stiglitz, 2019. Нобелова награда за икономика

   ISBN 978-954-28-3226-3 


1. Икономическа политика - САЩ - 21 век 2. Равенство - социални аспекти - САЩ 3. Корпорации - социални аспекти - САЩ 4. Общество - равенство 
 330.012  + 316.323.6-021.23
Ключови думи: 1. капитализъм 2. капиталистическа пазарна икономика 3. капиталистическо общество 4. богатство 5. равенство 6. расова дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000128810, Цб 120000128811, Цб 120000128812, Цб 120000129367
 съдържание 

Сист. No: 43436

- 19 -

Цб II 91830 

Христова, Адриана Валентинова

   Образователна структура на икономически активното население в България : [Монография] /  Автор-издател Адриана Валентинова Христова ; Предг. и рец. Маргарита Атанасова ; Рец. Катя Владимирова . - София : Велес Консулт, 2020 . - 328 с. : с фиг., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. под линия и в текста - Рез. на англ. ез. Монографията може да се ползва пълнотекстово през Е-каталога на библиотеката, както и в Дигитална библиотека през сайта на УНСС.

   ISBN 978-619-188-385-1 


1. Икономическо активно население - България - 1985-2021 г. 2. Образователни категории - България 3. Трудова заетост 
 314(=867)  + 316.3(=867)  + 37.014(497.2)
Ключови думи: 1. активно населеление 2. образователна структура 3. демографски характеристики 4. социално-икономическо развитие 5. българско общество 6. безработица 7. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000128598, Цб 120000128599
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 42786

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 20 -

Цб II 91813 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов ; Рец. Димитър В. Димитров, Георги Янков ; Ред. Олга Емилова ; Предпеч. подгот. и кор. Камелия Алексиева ; Корица Мариана Еленова . - Българска, Второ доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2020 (Печат и подвързия : ИК ВУСИ - Пловдив) . - 749 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-31-1 


1. Политология - въведение 2. Приложна политология - теоретични проблеми 
 32.01
Ключови думи: 1. теория на политиката 2. история на политологията 3. политически идеи 4. Древна Гърция 5. Античен Рим 6. Средновековие 7. Възраждане 8. Марксистка теория 9. елитаристки теории 10. бихейвиоризъм 11. социална демокрация 12. съвременни политически теории 13. национализъм 14. тоталитаризъм 15. глобализъм 16. политическа власт 17. политическа демокрация 18. политическа система 19. политически партии 20. политическа култура 21. политическо лидерство 22. предизборна кампания 23. политически бранд 24. политически PR 25. политически имидж 26. политическа реклама 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
За него: 1. Конфуций 2. Платон 3. Аристотел 4. Цицерон 5. Васил Левски 6. Тома Аквински 7. Макиавели, Николо 8. Лок, Джон 9. Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 10. Русо, Жан-Жак 11. Джеферсън, Томас 12. Хамилтън, Александър 13. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 14. Токвил, Алексис дьо 15. Бакунин, Михаил 16. Вебер, Макс 17. Парето, Вилфредо 18. Моска, Гаетано 19. Михелс, Робърт 20. Джилас, Милован 
Цб 120000128573, Цб 120000128574, Цб 120000128575, Цб 120000128576, Цб 120000128577
 съдържание 

Сист. No: 42640

- 21 -

Цб II 91853 

Отвъд преградите  / Ана-Мария Иванова и др. ; Корица Ивана Станчева . - Българска. Първо издание . - София : Факултет по журналистика и масова комуникация ; Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2019 (Университетското изд. "Св. Климент Охридски") . - 200 с. ; 20 см

   Редактирането, коригирането, дизайнът и предпечатната подготовка са извършени от студентите от II курс, специалност "Книгоиздаване", във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през академичната 2018/2019 г.

   ISBN 978-954-8194-94-5 


1. Бежанци 
 325.25
Ключови думи: 1. миграционна криза 2. бежанци 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000128659, Цб 120000128933
 съдържание 

Сист. No: 43037

- 22 -

Цб II 91866 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове : Том 1-2 / Карл Попър ; Прев. от англ. Камен Лозев ; Худ. оформ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Йорданова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (АБАГАР АД)

   

   ISBN 978-954-28-3177-8 


   Том 1. Магията на Платон. . - 2020 . - 440 с.

 

   Ориг. загл.: The Open Society and Its Enemies : Volume 1 : The Spell of Plato / Karl Popper ; Азбучен показалец с. 431-439; Показалец на Платоновите откъси с. 427-429.


1. Политика - теория и философия 2. Платонизъм 3. Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 
 1(0.026.2)  + 32.01(0.026.2)
Ключови думи: 1. Древна Гърция 2. философия 3. история 4. политика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Платон 
Цб 120000128831, Цб 120000128832, Цб 120000128833, Ф 120000129776, Ф 120000129777
 съдържание 

Сист. No: 43440

- 23 -

Цб II 91866 

Попър, Карл

   Отвореното общество и неговите врагове : Том 1-2 / Карл Попър ; Прев. от англ. Камен Лозев ; Худ. оформ. на кор. Дамян Дамянов ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Йорданова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева : Сиела (АБАГАР АД)

   

   ISBN 978-954-28-3179-2 


   Том 2. Апогеят на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците. . - 2020 . - 488 с.

 

   Ориг. загл.: The Open Society and Its Enemies : Volume 2 : The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath / Karl Popper ; Азб. показалец с. 483-487


1. Политика - теория и философия 2. Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 
 1(0.026.2)  + 321.7.0001(0.026.2)
Ключови думи: 1. философия 2. отворено общество 3. либерална демокрация 4. социализъм 5. капитализъм 6. социални класи 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 2. Маркс, Карл 
Цб 120000128834, Цб 120000128835, Цб 120000128836, Ф 120000129778, Ф 120000129779
 съдържание 

Сист. No: 43444

- 24 -

Цб II 91876 

Стайкова, Евелина

   Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век : Глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности / Евелина Радославова Стайкова ; Рец. Анна Кръстева, Александър Маринов ; Ред. Илдико Отова ; Корица, граф. дизайн, и предпеч. подг. Жанет Цанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини-94" ООД) . - 223 с. ; 20 см

   Приложение с. 218-223: 12 принципа за добро демократично управление на местно ниво (от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа) Библиогр. в текста
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-106-1 


1. Развитие на градовете 
 316.334.56.000.32  + 321.7
Ключови думи: 1. градове 2. политология 3. местна демокрация 4. гражданско общество 5. градски политики 6. градски изследвания 7. урбанизация 8. устойчиво развитие 9. зелени градове 10. умни градове 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
Цб 120000128864
 съдържание 

Сист. No: 43056

- 25 -

Цб II 91801 

Четвъртата промишлена революция и Балканите  : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади /  Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова ; Худ. Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 152 с. : с фиг. и табл. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; кн. 36)

   

   ISBN  ISSN 1313-7263


1. Четвърта промишлена революция - Балкани - доклади 
 355.45  + 323.28  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. балкански държави 3. мигранти 4. оценка на риска 5. тероризъм 6. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. България 
Цб 120000128551
 съдържание 

Сист. No: 42552

- 26 -

Цб II 91871 

Чомски, Ноам

   Югославия : мир, война и разпадане / Ноам Чомски, Давор Джалто ; Прев. от англ. Марианна Панова ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. Веселина Седларска ; Коректор Габриела Манова ; Худ. на кор. Фиделия Косева . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2020 (Алианс Принт) . - 244 с. ; 23 см

   Библиогр. под линия Ориг. загл.: Yugoslavia: Peace, War and Dissolution

   ISBN 978-954-28-3130-3 


1. Международни отношения - Югославия - история 
 327(497.1)
Ключови думи: 1. политически отношения 2. международна политика 3. военно напрежение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Югославия 2. Косово 3. Балкани 
Цб 120000128849, Цб 120000128850, Цб 120000128851
 съдържание 

Сист. No: 43455

- 27 -

Цб II 91858 

Brusaporci, Gianfranco

   Gli architetti di Dio : I fratelli musulmani in egitto e la new christian right negli Stati Uniti d'America / Gianfranco Brusaporci ; Ed. Luca Casalini, Marzio Casalini . - S. l. : Societa Editrice "Il Ponte Vecchio", 2009 . - 197 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-88-8312-921-6 


1. Религиозни отношения - мюсюлмани, християни - политически аспект 2. Политически отношения - религиозни възгледи 
 322  + 323.118
Ключови думи: 1. религиозна политика 2. мюсюлмани 3. християнство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Географски понятия: 1. Египет 2. САЩ 
Цб 120000128676
 съдържание 

Сист. No: 43302

Икономика. Икономически теории

- 28 -

Цб II 91831 

Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България  : Сборник материали от научна конференция, проведена в УНСС - София, на 31.10.2013 г. /  Ред. кол. Любомир Стефанов, Пенчо Пенчев, Мария Стоянова, Галина Димитрова, Емилия Георгиева, Екатерина Сотирова, Стела Ралева . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Общоикономически факултет, 2014 . - 460 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-580-3 


1. Икономика и общество - УНСС - конференция 
 33  + 316.3  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. макроикономическа политика 3. политическа икономия 4. социология 5. труд 6. социална защита 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика. Икономически теории 
Цб 120000128597
 съдържание 

Сист. No: 42832

- 29 -

Цб II 91860 

Стиглиц, Джоузеф

   Власт, народ, печалби : Прогресивен капитализъм за ерата на недоволствието / Джоузеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова ; Отг. ред. Димитър Николов ; Коректор Мария Венедикова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. оформ. на кор. Фиделия Косева . - Американска. Първо издание . - София : Сиела, 2020 (Алианс Принт) . - 384 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: People, Power and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent / Joseph E. Stiglitz, 2019. Нобелова награда за икономика

   ISBN 978-954-28-3226-3 


1. Икономическа политика - САЩ - 21 век 2. Равенство - социални аспекти - САЩ 3. Корпорации - социални аспекти - САЩ 4. Общество - равенство 
 330.012  + 316.323.6-021.23
Ключови думи: 1. капитализъм 2. капиталистическа пазарна икономика 3. капиталистическо общество 4. богатство 5. равенство 6. расова дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000128810, Цб 120000128811, Цб 120000128812, Цб 120000129367
 съдържание 

Сист. No: 43436

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 30 -

Цб II 91847 

Банов, Христо

   Трудов договор за обучение по време на работа / Христо Банов ; Под науч. ред. на Андрей Александров ; Науч. рец. Дарина Зиновиева, Андрияна Андреева . - Първо издание . - София : Нова звезда, 2020 . - 370 с. ; 21,5 см

   Библиогр под линия

   ISBN 978-619-198-129-8 


1. Трудов договор - обучение - професионална квалификация 
 349.2  + 331.000.34
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудов договор за обучение по време на работа 3. професионално обучение 4. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000128644, Цб 120000128645, Цб 120000128646
 съдържание 

Сист. No: 43008

- 31 -

Цб II 91830 

Христова, Адриана Валентинова

   Образователна структура на икономически активното население в България : [Монография] /  Автор-издател Адриана Валентинова Христова ; Предг. и рец. Маргарита Атанасова ; Рец. Катя Владимирова . - София : Велес Консулт, 2020 . - 328 с. : с фиг., табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. под линия и в текста - Рез. на англ. ез. Монографията може да се ползва пълнотекстово през Е-каталога на библиотеката, както и в Дигитална библиотека през сайта на УНСС.

   ISBN 978-619-188-385-1 


1. Икономическо активно население - България - 1985-2021 г. 2. Образователни категории - България 3. Трудова заетост 
 314(=867)  + 316.3(=867)  + 37.014(497.2)
Ключови думи: 1. активно населеление 2. образователна структура 3. демографски характеристики 4. социално-икономическо развитие 5. българско общество 6. безработица 7. работна сила 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000128598, Цб 120000128599
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 42786

Регионална икономика. Геоикономика.

- 32 -

Цб II 91812 

Trends in Regional Development and Security Management  = Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността : 4 - 6 октовмри 2018 : Международна научна конференция, УОБ - Равда : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 /  Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov ; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev, Kamen Dimitrov Petrov et al. ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Sofia : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност", 2019 . - 226 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   40 тир.

   ISBN 978-619-232-265-6 


1. Регионално развитие и сигурност - конференция 
 332  + 355.45  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. регионално развитие 3. сигурност 4. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000128570, Цб 120000128571, Цб 120000128572
  

Сист. No: 42605

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 33 -

Цб II 91837 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 13. актуализирано издание . - София : Сиби, към 12 март 2020 г. . - 432 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: ДОПК; ЗНАП; ЗЛДТДПДВ; законна лихва; ограничаване на плащанията в брой

   ISBN 978-619-226-133-7 


1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 2. осигурителен кодекс 3. Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128611, Цб 120000128612, Цб 120000128613
 съдържание 

Сист. No: 42920

- 34 -

Цб II 91829 

Димитрова, Руслана

   Финансов контрол : Учебник / Руслана Иванова Димитрова и др. ; Рец. Светлозар Стефанов ; Ред. Светлана Тодорова ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 237 с. ; 21,5 см

   100 тир.

   ISBN 978-954-21-1019-4 


1. Финансов контрол 
 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 3. дълготрайни материални активи (ДМА) 4. материални запаси 5. безналични плащания 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128596
 съдържание 

Сист. No: 42594

- 35 -

Цб II 91800 

Колев, Веселин

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Колев ; Худ. Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова ; Мениджър Деян Теодоров . - Първо издание . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 164 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-715-698-2 


1. Данъци - наказателноправна защита 
 346.003.2  + 336.2.000.34
Ключови думи: 1. данъчна система 2. наказателно право 3. данъчни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000128550
 съдържание 

Сист. No: 42551

- 36 -

Цб II 91827 

Костова, Надя

   Счетоводство на банките / Надя Костова и др. ; Рец. Анита Атанасова ; Ред. Весела Мръвкова ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 (Печатна база ИУ - Варна) . - 348 с. : с табл., фиг. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия - 150 тир.

   ISBN 978-954-21-1021-7 


1. Банково счетоводство 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банкова система 3. счетоводно отчитане 4. разплащания 5. финансови активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128594
 съдържание 

Сист. No: 42592

- 37 -

Цб II 91850 

Славчев, Здравко

   Финансово право : Обща част. Специална част. Юридическа теория. Съдебна практика. Незавършено изследване / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2020 . - 552 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 528-538

   ISBN 978-619-198-127-4 


1. Финансово право 
 347.73
Ключови думи: 1. финансово право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128653, Цб 120000128654, Цб 120000128655
 съдържание 

Сист. No: 43015

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 38 -

Цб II 91827 

Костова, Надя

   Счетоводство на банките / Надя Костова и др. ; Рец. Анита Атанасова ; Ред. Весела Мръвкова ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 (Печатна база ИУ - Варна) . - 348 с. : с табл., фиг. ; 21,5 см

   Библиогр. под линия - 150 тир.

   ISBN 978-954-21-1021-7 


1. Банково счетоводство 
 657  + 336.71
Ключови думи: 1. банково счетоводство 2. банкова система 3. счетоводно отчитане 4. разплащания 5. финансови активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128594
 съдържание 

Сист. No: 42592

- 39 -

Цб II 91872 

Филипов, Велин

   Счетоводство 2020 година : Книга-годишник / Велин Филипов и др. ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, към 29 февруари 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 656 с. ; 23,5 см

   Други автори: Антон Свраков; Бойка Брезоева; Христо Досев; Беата Петрова; Николай Ризов. Съдържа: Промените в счетоводното законодателство; Практически въпроси по прилагането на НСС и МСС; Казуси от практиката на счетоводителя; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

   ISBN  ISSN: 1313-3128


1. Счетоводство 2. Право 
 657  + 34
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000128852, Цб 120000128853, Цб 120000128854
 съдържание 

Сист. No: 43476

Управление

- 40 -

Цб II 91832 

Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели  /  Автор и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова ; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева ; Науч. ред. Силвия Станчева ; Ред. Камелия Нушева . - Българска, Първо издание . - София : За буквите - О писменехь, 2015 (БПС ООД) . - 134 с. : с фиг., цв. ил., сх. ; 20,5 см + CD

   

   ISBN 978-619-185-198-0 


1. Издателска дейност - импакт фактор - наръчник 
 655.4/.5  + 001.3
Ключови думи: 1. издателски бизнес 2. цитиране 3. индексиране 4. рецензиране 5. академични списания 6. научни издания 7. SCOPUS 8. академични издателства 9. импакт фактор (IF) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000128600
 съдържание 

Сист. No: 42697

- 41 -

Цб II 91833 

Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор  /  Автор и прев. Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова ; Науч. рец. Стоян Денчев, Иванка Янкова, Ирена Петева ; Науч. ред. Силвия Станчева ; Ред. Камелия Нушева . - Българска, Първо издание . - София : За буквите - О писменехь, 2015 (БПС ООД) . - 198 с. : с фиг., с цв. ил., сх. ; 20,5 см

   

   ISBN 978-619-185-199-7 


1. Издателска дейност - импакт фактор - наръчник 2. Научноизследователска работа - методи на изследване, техника на писане 
 001.3  + 655.4/.5
Ключови думи: 1. импакт фактор (IF) 2. български автори 3. академични списания 4. цитиране 5. рецензиране 6. индексиране 7. Web of Science 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000128601
 съдържание 

Сист. No: 42698

- 42 -

Цб II 91857 

Пеева, Даниела

   Ръководство по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа : Обобщение на съдебната практика и практиката на Комисията за финансов надзор / Даниела Пеева, Иван Даскалов ; Рец. Милена Ангелова и др. ; Ред. и кор. Виктория Лазова . - Б. м., б. г. (ДЕДРАКС АД) . - 136 с. ; 21 см

   


1. Публични дружества - ценни книжа - нормативна уредба 
 347.72  + 005.941.000.34
Ключови думи: 1. ценни книжа 2. Комисия за финансов надзор (КФН) 3. Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 4. капиталови пазари 5. корпоративно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Управление 
Цб 120000128666, Цб 120000128667, Цб 120000128668, Ф 120000128669, Ф 120000128670, Ф 120000128671, Ф 120000128672, Ф 120000128673, Ф 120000128674, Ф 120000128675
 съдържание 

Сист. No: 42976

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 43 -

Цб II 91826 

Иванов, Йордан

   Ценова стратегия за българските акумулаторни батерии на националния пазар / Йордан Иванов ; Рец. Минков. Илиан, Добрин Добрев . - Варна : "Данграфик" ЕООД, 2019 . - 168 с. : с табл. , фиг. ; 25 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-7530-00-1 


1. Акумулаторно производство - пазар - цени 2. Ценообразуване 
 338.5  + 621.355
Ключови думи: 1. цени 2. ценообразуване 3. ценова политика 4. ценови стратегии 5. акумулаторни батерии 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000128593
 съдържание 

Сист. No: 42591

Икономика на индустрията

- 44 -

Цб II 91825 

Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката  : Сборник с доклади от междунардна научно-практическа конференция, посветена на 70 год. от създаването на специалностт "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет-Варна /  Науч. комитет Тодор Ненов и др. ; Организац. комитет Илиан Минков и др. ; Предпеч. подгот. Яна Стефанова . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2018 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 530 с. ; 21,5 см

   100 тир.

   ISBN 978-954-21-0982-2 


1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 2. Предприемачество - иновации 
 351.82  + 061.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриален бизнес 3. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Цб 120000128592
 съдържание 

Сист. No: 42590

- 45 -

Цб I 6131 

Перспективи пред индустриалния бизнес  : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60 год. юбилей на катедра "Икономика и управление на индустрията", 6-7 декември 2013, Варна /  и др. ; Предпеч. подгот. Йордан Иванов . - Варна : "Ико-консулт" Варна, 2013 (Печат : Растер ЕООД) . - 346 с. : с табл., фиг. ; 29,2 см

   150 тир.

   ISBN 978-954-8235-09-9 


1. Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 
 351.82  + 061.3
Ключови думи: 1. индустрия 2. индустриален бизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Цб 120000128591
  

Сист. No: 42589

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 46 -

Цб II 91859 

Николова, Христина Лазарова

   Международен транспорт и спедиция : Казуси и практикум / Христина Лазарова Николова, Георги Георгиев Димимтров ; Рец. Христо Първанов, Виолета Мутафчиева-Бакалова ; Ред. Лилия Даскалова ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпечат Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 182 с. : с табл., 1 фиг. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 175-177

   ISBN 978-619-232-234-2 


1. Международен транспорт, спедиция - практика, казуси 
 338.47  + 339.9
Ключови думи: 1. международен транспорт 2. логистика 3. спедиторска дейност 4. покупко-продажби 5. морски транспорт 6. железопътен транспорт 7. автомобилен транспорт 8. речен транспорт 9. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000128677, Цб 120000128688, Цб 120000128689, Цб 120000128690, Цб 120000128691, Ф 120000128678, Ф 120000128679, Ф 120000128682, Ф 120000128683, Ф 120000128684, Ф 120000128687, Ф 120000128692, Ф 120000128694, Ф 120000128695, Ф 120000128696, Ф 120000128697, Ф 120000128699, Ф 120000128700, Ф 120000128701, Ф 120000128702, Ф 120000128703, Ф 120000128704, Ф 120000128706, Ф 120000128680, Цб 120000128681, Цб 120000128685, Ф 120000128686, Цб 120000128693, Цб 120000128698, Ф 120000128705
 съдържание 

Сист. No: 43415

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 47 -

Цб II 91859 

Николова, Христина Лазарова

   Международен транспорт и спедиция : Казуси и практикум / Христина Лазарова Николова, Георги Георгиев Димимтров ; Рец. Христо Първанов, Виолета Мутафчиева-Бакалова ; Ред. Лилия Даскалова ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпечат Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 182 с. : с табл., 1 фиг. ; 20,5 см

   Библиогр. с. 175-177

   ISBN 978-619-232-234-2 


1. Международен транспорт, спедиция - практика, казуси 
 338.47  + 339.9
Ключови думи: 1. международен транспорт 2. логистика 3. спедиторска дейност 4. покупко-продажби 5. морски транспорт 6. железопътен транспорт 7. автомобилен транспорт 8. речен транспорт 9. въздушен транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000128677, Цб 120000128688, Цб 120000128689, Цб 120000128690, Цб 120000128691, Ф 120000128678, Ф 120000128679, Ф 120000128682, Ф 120000128683, Ф 120000128684, Ф 120000128687, Ф 120000128692, Ф 120000128694, Ф 120000128695, Ф 120000128696, Ф 120000128697, Ф 120000128699, Ф 120000128700, Ф 120000128701, Ф 120000128702, Ф 120000128703, Ф 120000128704, Ф 120000128706, Ф 120000128680, Цб 120000128681, Цб 120000128685, Ф 120000128686, Цб 120000128693, Цб 120000128698, Ф 120000128705
 съдържание 

Сист. No: 43415

Европейски съюз

- 48 -

Цб II 91873 

Пунев, Благовест

   Промените в Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 86 от 2017 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. : Тематичен коментар; Съдебна практика; Практически решения; Нормативен текст на ГПК / Благовест Пунев и др. ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова ; Компют. обраб. Ивана Радева . - София : Труд и право, към 30 април 2020 (Мултипринт ООД) . - 568 с. ; 23,5

   

   ISBN 978-954-608-274-9 


1. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. исково производство 3. касационно обжалване 4. заповедно производство 5. изпълнително производство 6. парични вземания 7. движими вещи 8. Върховен Касационен Съд (ВКС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000128855, Цб 120000128856, Цб 120000128857
 съдържание 

Сист. No: 43480

Право

- 49 -

Цб II 91847 

Банов, Христо

   Трудов договор за обучение по време на работа / Христо Банов ; Под науч. ред. на Андрей Александров ; Науч. рец. Дарина Зиновиева, Андрияна Андреева . - Първо издание . - София : Нова звезда, 2020 . - 370 с. ; 21,5 см

   Библиогр под линия

   ISBN 978-619-198-129-8 


1. Трудов договор - обучение - професионална квалификация 
 349.2  + 331.000.34
Ключови думи: 1. трудово право 2. трудов договор за обучение по време на работа 3. професионално обучение 4. Кодекс на труда (КТ) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000128644, Цб 120000128645, Цб 120000128646
 съдържание 

Сист. No: 43008

- 50 -

Цб II 91828 

Благойчева, Христина

   Осигурителни системи и фондове : Учебно помагало / Христина Благойчева ; Рец. Стоян Киров ; Ред. Анелия Герчева ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 160 с. : с табл. ; 21,5 см

   300 тир.

   ISBN 978-954-21-1014-9 


1. Осигурителни системи - граждански договори 2. Социално осигуряване - казуси 
 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурително право 2. социално осигуряване 3. граждански договор 4. трудови договори 5. осигурителен фонд 6. осигурени лица 7. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 8. самоосигуряващи се лица 9. безработица 10. трудова злополука 11. неработоспособност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000128595
 съдържание 

Сист. No: 42593

- 51 -

Цб II 91851 

Близнашки, Георги

   Основен закон на Федерална Република Германия / Георги Близнашки ; Прев. от нем. Симона Велева ; Рец. Мария Славова, Лъчезар Дачев ; Науч. ред. Емилия Друмева . - Българска. Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 118 с. ; 21 см . -  (EX CONSTITUTIONE)

   Издава се по случай 70-годишната от приемането на Основния закон на Федерална Република България - Библиогр. под линия
   www.unipress.g 

   ISBN 978-954-07-4680-7 


1. Конституция - Федерална Република Германия 
 342(430)
Ключови думи: 1. конституционализъм 2. право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Федерална Република Германия 
Цб 120000128657
 съдържание 

Сист. No: 43035

- 52 -

Цб II 91861 

Воденичаров, Асен

   Европейско кооперативно дружество = Societas Cooperativa Europaea : [Монография] / Асен Воденичаров ; Водещ ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Дизайн на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 388 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3121-1 


1. Европейско кооперативно дружество (ЕКД) 
 347.72
Ключови думи: 1. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128813, Цб 120000128814, Цб 120000128815
 съдържание 

Сист. No: 43439

- 53 -

Цб II 91865 

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на правото : Част 1-2 / Даниел Вълчев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Христа Илиева ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Людмил Веселинов : Сиела

   

   ISBN 978-954-28-2232-5 


   Част 1 . - 2016 . - 328 с.

 

   Библиогр. под линия


1. Право 
 340(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128825, Цб 120000128826, Цб 120000128827
 съдържание 

Сист. No: 43434

- 54 -

Цб II 91865 

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на правото : Част 1-2 / Даниел Вълчев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Людмил Веселинов : Сиела (АБАГАР АД)

   

   ISBN 978-954-28-3072-6 


   Част 2 . - 2019 . - 296 с. : със сх.

 

   Библиогр. под линия


1. Право 
 340(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128828, Цб 120000128829, Цб 120000128830
 съдържание 

Сист. No: 43437

- 55 -

Цб II 91842 

Граждански процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 18. актуализирано издание . - София : Сиби, към 22 юни 2020 г. . - 424 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: ГПК; правна помощ; медиация; арбитраж; такси

   ISBN 978-619-226-144-3 


1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. гражданско процесуално право 3. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128629, Цб 120000128630, Ч 120000128631
 съдържание 

Сист. No: 42942

- 56 -

Цб II 91799 

Грозданов, Антон

   Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година : Теоретико-приложни аспекти / Антон Грозданов ; Худ. Николай Иванов ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова ; Мениджър Деян Теодоров . - Първо издание . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър" ; Университетско издателство, 2019 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-697-5 


1. Морско право - Брюкселска конвенция от 1924 г. 
 347.79
Ключови думи: 1. морска търговия 2. търговско корабоплаване 3. морски превоз на товари 4. договор за морски превоз 5. коносамент 6. превоз на опасни товари 7. погасителна давност 8. превозни правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128549
 съдържание 

Сист. No: 42550

- 57 -

Цб II 91837 

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 13. актуализирано издание . - София : Сиби, към 12 март 2020 г. . - 432 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: ДОПК; ЗНАП; ЗЛДТДПДВ; законна лихва; ограничаване на плащанията в брой

   ISBN 978-619-226-133-7 


1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 
 342.9  + 336.2
Ключови думи: 1. данъчно право 2. осигурителен кодекс 3. Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128611, Цб 120000128612, Цб 120000128613
 съдържание 

Сист. No: 42920

- 58 -

Цб II 91863 

Даскалов, Вълчин

   Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството / Вълчин Даскалов ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Дизайн и корица Стоян Кораков ; Худ. на кор. Здравко Даскалов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (ЗИП ЕООД) . - 368 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3087-0 


1. Акционерни дружества - управителска отговорност - правен режим 
 347.72
Ключови думи: 1. акционерно дружество (АД) 2. публични дружества 3. договорна отговорност 4. управители 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128819, Цб 120000128820, Цб 120000128821
 съдържание 

Сист. No: 43443

- 59 -

Цб II 91848 

Драгиев, Александър

   Международно правораздаване : Международен арбитраж и международен съд на ООН / Александър Драгиев ; Корица Ивайло Иванов . - 4. осн. прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2020 . - 498 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-125-0 


1. Международно право - спорове, арбитраж 2. Международен съд - ООН 
 341
Ключови думи: 1. международно право 2. международен арбитраж 3. международни спорове 4. ООН 5. Международен съд на ООН 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128647, Цб 120000128648, Цб 120000128649
 съдържание 

Сист. No: 43011

- 60 -

Цб II 91841 

Закон за здравното осигуряване  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Йоана Петрова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 16. издание . - София : Сиби, към 6 януари 2020 г. . - 184 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: Задължително и доброволно здравно осигуряване; здравноосигурителни вноски; достъп до медицинска помощ; медицински контрол; нарушения и наказания

   ISBN 978-619-226-145-0 


1. Здравно осигуряване - право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. здравноосигурителна система 3. здравноосигурителна каса 4. здравноосигурителни права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Цб 120000128626, Цб 120000128627, Цб 120000128628
 съдържание 

Сист. No: 42938

- 61 -

Цб II 91845 

Закон за хазарта. Съдебна практика : Преюдициални запитвания  /  Състав. Бисер Динев . - София : Нова звезда, 2019 . - 682 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-619-198-117-5 


1. Хазартни игри - правен аспект 
 347.9  + 794.9.000.34
Ключови думи: 1. Закон за хазарта 2. съдебна практика 3. хазарт 4. лотаририя 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128638, Цб 120000128639, Цб 120000128640
 съдържание 

Сист. No: 42995

- 62 -

Цб II 91844 

Иванов, Атанас Симеонов

   Съдебните актове в гражданското съдопроизводство / Атанас Симеонов Иванов . - 3. актуал. и доп. изд. . - София : Нова звезда, 2020 . - 236 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-122-9 


1. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. съдебни актове 2. съдебна практика 3. граждански процес 4. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 5. съдопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128635, Цб 120000128636, Цб 120000128637
 съдържание 

Сист. No: 42991

- 63 -

Цб II 91849 

Иванов, Иван Пенков

   Телефонната измама - характеристика и превенция : [Монография] / Иван Пенков Иванов . - София : Нова звезда, 2020 . - 184 с. ; 23,5 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-198-130-4 


1. Телефонни измами - наказателноправна характеристика 2. Телефонни измами - криминологична характеристика 
 343.6
Ключови думи: 1. телефонни измами 2. наказателно право 3. престъпления 4. престъпна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128650, Цб 120000128651, Цб 120000128652
 съдържание 

Сист. No: 43012

- 64 -

Цб II 91840 

Интелектуална собственост : Ч. 1-  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-147-4 


   Част I. Авторско право и сродни права. . - към януари 2020 г. . - 288 с.

 

   Съдържа: Обекти; носители; колективно управление на права; свободно използване; защита; контрол


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000128620, Цб 120000128621, Цб 120000128622
 съдържание 

Сист. No: 42927

- 65 -

Цб II 91840 

Интелектуална собственост : Ч. 1-  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-148-1 


   Част II. Индустриална собственост. . - към 15 януари 2020 г. . - 280 с.

 

   Съдържа: Патенти и полезни модели; марки и географски означения; промишлен дизайн; топология на интегралните схеми; сортове растения и породи животни


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. индустриална собственост 3. промишлен дизайн 4. патенти 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000128623, Цб 120000128624, Цб 120000128625
 съдържание 

Сист. No: 42934

- 66 -

Цб II 91878 

Йочева, Катерина

   Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека / Катерина Йочева ; Рец. Райна Николова, Благой Видин ; Ред. Силвия Цонева ; Автор на кор., дизайн и предп. подг. Жанет Цанова . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини-94" ООД) . - 374 с. ; 23,5 см

   В книгата е отразена действащата правна уредба към септември 2019 г. Библиогр. : с. 355-362 Рез. на англ. език
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-104-7 


1. Права на човека 
 341  + 342.7
Ключови думи: 1. международни договори 2. човешки права 3. устав на ООН 4. Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 5. Конвенция за правата на детето 6. Конвенция за правата на хората с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000128866
 съдържание 

Сист. No: 43058

- 67 -

Цб II 91839 

Кодекс за социално осигуряване  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Цветан Купенов ; Худ. на кор. Димитър Ганев . - 28. актуализирано издание . - София : Сиби, към 15 май 2020 г. . - 520 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: Държавно обществено осигуряване; допълнително социално осигуряване; осигурителни вноски; обезщетения; пенсии; осигурителен стаж

   ISBN 978-619-226-143-6 


1. Социално осигуряване - право 
 349.3  + 368.4
Ключови думи: 1. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 2. социално право 3. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128617, Цб 120000128618, Цб 120000128619
 съдържание 

Сист. No: 42925

- 68 -

Цб II 91874 

Кодекс на труда 2020  . - София : Труд и право, 20 май 2020 (Мултипринт ООД) . - 248 с. ; 21,5 см

   Издава се за 14 (четиринадесета) поредна година.

   ISBN 978-954-608-275-6 


1. Кодекс на труда 
 349.2(0.026.2)
Ключови думи: 1. трудово право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128858, Цб 120000128859, Цб 120000128860
 съдържание 

Сист. No: 43484

- 69 -

Цб II 91800 

Колев, Веселин

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Колев ; Худ. Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова ; Мениджър Деян Теодоров . - Първо издание . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 164 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-715-698-2 


1. Данъци - наказателноправна защита 
 346.003.2  + 336.2.000.34
Ключови думи: 1. данъчна система 2. наказателно право 3. данъчни престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000128550
 съдържание 

Сист. No: 42551

- 70 -

Цб II 91856 

Конституция на Република България  /  Встъп. студия и обща ред. Георги Близнашки ; Ценности, принципи и институции на Конституцията на Република България от 12 юли 1991 година / Георги Близнашки . - Българска. Второ издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 58 с. ; 21 см . -  (EX CONSTITUTIONE)

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-07-4715-6 


1. Конституция на България 
 342.4(497.2)
Ключови думи: 1. Конституция 2. Конституция на България 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128665
 съдържание 

Сист. No: 43040

- 71 -

Цб II 91868 

Кръстева, Силвия

   Откриване на производство по несъстоятелност : [Монография] / Силвия Кръстева ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (ЗИП ЕООД) . - 368 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия

   ISBN 978-954-28-3008-5 


1. Несъстоятелност 2. Право 
 347.736
Ключови думи: 1. правна уредба 2. производство по несъстоятелност 3. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 4. Търговски закон (ТЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128840, Цб 120000128841, Цб 120000128842
 съдържание 

Сист. No: 43450

- 72 -

Цб II 91864 

Кунчев, Йонко

   Курс по криминалистика : Т. 1- / Йонко Кунчев ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Христа Илиева ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Дамян Дамянов : Сиела (ЗИП ЕООД)

   

   ISBN 978-954-28-3122-8 


   Том 1. Въведение в криминалистиката. . - 2020 . - 424 с.

 

   Библиогр. под линия


1. Криминалистика - теория и методология 
 343.98
Ключови думи: 1. криминалистика 2. криминология 3. наказателно право 4. съдебна медицина 5. съдебна експертиза 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128822, Цб 120000128823, Цб 120000128824
 съдържание 

Сист. No: 43446

- 73 -

Цб II 91846 

Наказателноправни науки  : Сборник с нормативни актове /  Състав. Христо Паунов, Ивайло Василев . - София : Нова звезда, 2019 . - 590 с. ; 23,5 см . -  (Поредица De Lege Lata+)

   Сборник нормативни актове, подходящ за: учебните дисциплини "Наказателно право", "Наказателен процес" и "Наказателно-изпълнително право"; Държавен изпит по "Наказателноправни науки"; Изпит за юридическа правоспособност; Конкурс за младши съдии, прокурори и следователи; Изпит за адвокати и младши адвокати

   ISBN 978-619-198-116-8 


1. Наказателно право - сборници 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. съдебни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128641, Цб 120000128642, Цб 120000128643
 съдържание 

Сист. No: 43002

- 74 -

Цб II 91838 

Обществени поръчки  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 17. актуализирано издание . - София : Сиби, към 10 април 2020 . - 480 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: ЗОП; ППЗОП; Тарифа за таксите; ЗУСЕСИФ

   ISBN 978-619-226-141-2 


1. Обществени поръчки 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128614, Цб 120000128615, Ч 120000128616
 съдържание 

Сист. No: 42924

- 75 -

Цб II 91857 

Пеева, Даниела

   Ръководство по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа : Обобщение на съдебната практика и практиката на Комисията за финансов надзор / Даниела Пеева, Иван Даскалов ; Рец. Милена Ангелова и др. ; Ред. и кор. Виктория Лазова . - Б. м., б. г. (ДЕДРАКС АД) . - 136 с. ; 21 см

   


1. Публични дружества - ценни книжа - нормативна уредба 
 347.72  + 005.941.000.34
Ключови думи: 1. ценни книжа 2. Комисия за финансов надзор (КФН) 3. Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 4. капиталови пазари 5. корпоративно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Управление 
Цб 120000128666, Цб 120000128667, Цб 120000128668, Ф 120000128669, Ф 120000128670, Ф 120000128671, Ф 120000128672, Ф 120000128673, Ф 120000128674, Ф 120000128675
 съдържание 

Сист. No: 42976

- 76 -

Цб II 91869 

Помагало по данъчно право  : [Учебно помагало] / Ганета Минкова, Нина Чилова ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Второ акт. и доп. изд. . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 359 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3071-9 


1. Данъчно право 
 347.73
Ключови думи: 1. данъчно право 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128843, Цб 120000128844, Цб 120000128845
 съдържание 

Сист. No: 43451

- 77 -

Цб II 91879 

Правата на гражданите и тяхната защита  = Rights of citizens and their protection : Collection of reports and papers presented at the international scientific conference in honour of acad. Antonio Fernandez de Bujan y Fernandez, Doctor Honor : Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. /  Ред. и кор. Катерина Йочева ; Предг. Екатерина Михайлова, Малина Новкиришка-Стоянова и др. . - София : Нов български университет (НБУ), 2019 ("Симолини-94" ООД) . - 563 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия. Рез. на бълг., англ. и исп. ез.
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg  

   ISBN 978-619-233-079-8 (книжно издание)


1. Права и задължения на гражданите - конференции 2. Права на човека - конференции 
 342.7(06)  + 061.3
Ключови думи: 1. права на човека 2. защита на правата на човека 3. граждански права 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128867
 съдържание 

Сист. No: 43059

- 78 -

Цб II 91823 

Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката  = The Law and the Business in the Contemporary Society : Actual Legal Challenges in the Economics : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. /  и др. ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна ; Катедра "Правни науки", 2019 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 425 с. ; 21,5 см

   80 тир.
   E-mail : katedra_pn@ue-varna.bg 

   ISBN  ISSN: 2603-5073


1. Правни науки - Икономически университет-Варна - конференция 
 346  + 368.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо право 2. бизнес 3. социална икономика 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000128588
 съдържание 

Сист. No: 42587

- 79 -

Цб II 91836 

Пунев, Атанас

   Спиране на исковото производство / Атанас Пунев ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Искра Душкова ; Корица Мария Цанова . - София : Сиби, 2020 (Симолини) . - 324 с. ; 23,5 см

   Издава се с подкрепата на Висшия адвокатски съвет Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-151-1 


1. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128608, Цб 120000128609, Цб 120000128610
 съдържание 

Сист. No: 42918

- 80 -

Цб II 91873 

Пунев, Благовест

   Промените в Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 86 от 2017 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. : Тематичен коментар; Съдебна практика; Практически решения; Нормативен текст на ГПК / Благовест Пунев и др. ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова ; Компют. обраб. Ивана Радева . - София : Труд и право, към 30 април 2020 (Мултипринт ООД) . - 568 с. ; 23,5

   

   ISBN 978-954-608-274-9 


1. Гражданско право 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. исково производство 3. касационно обжалване 4. заповедно производство 5. изпълнително производство 6. парични вземания 7. движими вещи 8. Върховен Касационен Съд (ВКС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000128855, Цб 120000128856, Цб 120000128857
 съдържание 

Сист. No: 43480

- 81 -

Цб II 91867 

Радев, Стефан

   Отговорност на държавата и общините за вреди : (Административноправни аспекти) / Стефан Радев ; Науч. ред. Илонка Пешева-Горанова ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Румен Топалов ; Предпечат Петър Дамянов ; Худ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 312 с. ; 21 см

   Библиогр. под линия Текстът е съобразен с действащото законодателство към октомври 2019 г.

   ISBN 978-954-28-3089-4 


1. Юридическа отговорност - характеристики 2. Административно право 
 342.951
Ключови думи: 1. административно право 2. правонарушение 3. правовъзстановителна отговорност 4. вина 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128837, Ч 120000128838, Цб 120000128839, Цб 120000129774
 съдържание 

Сист. No: 43447

- 82 -

Цб II 91870 

Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция  : Организирани от Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" /  Състав. Христо Паунов ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Гергана Иванова ; Науч. рец. Надя Бояджиева, Тервел Георгиев . - Българска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (ЗИП) . - 492 с. ; 24 см

   Библиогр. под линия Ред. кол.: Д. Дончева, К. Пехливанов, Хр. Паунов, Л. Панайотова-Чалъкова

   ISBN 978-954-28-3043-6 


1. Търновска конституция 
 342.4(0.026.2)
Ключови думи: 1. конституционно право 2. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128846, Цб 120000128847, Цб 120000128848
 съдържание 

Сист. No: 43453

- 83 -

Цб II 91850 

Славчев, Здравко

   Финансово право : Обща част. Специална част. Юридическа теория. Съдебна практика. Незавършено изследване / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2020 . - 552 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 528-538

   ISBN 978-619-198-127-4 


1. Финансово право 
 347.73
Ключови думи: 1. финансово право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000128653, Цб 120000128654, Цб 120000128655
 съдържание 

Сист. No: 43015

- 84 -

Цб III 6069 

Ставру, Стоян

   Вещи в природно състояние : Собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД : [Монография] /  Автор, структура и оформ. Стоян Ставру ; Худ. на кор. Стоян Кораков ; Атор на рис. Адриана Ставру ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Българска, Първо издание . - София : Сиела, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 316 с. ; 17 см

   Библиогр. под линия - Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-28-3097-9 


1. Вещи в природно състояние - правна доктрина 2. Екологично право 
 347.24  + 502.3.000.34
Ключови думи: 1. екологични проблеми 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. публична собственост 4. съдебна практика 5. опазване на околната среда 6. природни бедствия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
Цб 120000128807, Цб 120000128808, Цб 120000128809
 съдържание 

Сист. No: 43432

- 85 -

Цб II 91843 

Стоименов, Димитър

   Ръководство по решаване на казуси. Гражданско и облигационно право : Методика на решаване, схеми, примери и техните решения / Димитър Стоименов, Анастас Пунев ; Ред. Наталия Гуджева ; Коректор Искра Душкова ; Корица Антонина Георгиева . - София : Сиби, 2020 (Симолини) . - 236 с. ; 23,5 см

   Издава се с подкрепата на Висшия адвокатски съвет Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-156-6 


1. Гражданско право - ръководство 2. Облигационно право - ръководство 
 347(035)  + 347.4(035)
Ключови думи: 1. гражданско право 2. облигационно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000128632, Цб 120000128633, Цб 120000128634
 съдържание 

Сист. No: 42944

- 86 -

Цб II 91877 

Топчийска, Деница

   Върховенство на правото : Теоретични аспекти / Деница Топчийска ; Рец. Софка Матеева, Евгени Танчев ; Ред. Светла Девкова . - Второ издание . - София : Нов български университет (НБУ) ; "Авангард Прима", 2020 ("Симолини-94" ООД) . - 318 с. ; 20,5 см

   Загл. и на англ. ез. The rule of law Първо издание : "Авангард Прима", 2016 г. Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. под линия Библиогр. : с. 301-315 Рез. на англ. ез.
   www.nbu.bg. www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-114-6 


1. Право - теория 
 340.1
Ключови думи: 1. правна система 2. история на правото 3. Античност 4. съвременно право 5. теории за правото 6. справедливост 7. казуси 8. върховенство на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Торбов, Цеко 
Цб 120000128865
 съдържание 

Сист. No: 43057

- 87 -

Цб II 91872 

Филипов, Велин

   Счетоводство 2020 година : Книга-годишник / Велин Филипов и др. ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, към 29 февруари 2020 ("Мултипринт" ООД) . - 656 с. ; 23,5 см

   Други автори: Антон Свраков; Бойка Брезоева; Христо Досев; Беата Петрова; Николай Ризов. Съдържа: Промените в счетоводното законодателство; Практически въпроси по прилагането на НСС и МСС; Казуси от практиката на счетоводителя; Новите изисквания в Наредба № Н-18; Справочник на счетоводителя

   ISBN  ISSN: 1313-3128


1. Счетоводство 2. Право 
 657  + 34
Ключови думи: 1. счетоводно законодателство 2. Национални счетоводни стандарти (НСС) 3. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Право 
Цб 120000128852, Цб 120000128853, Цб 120000128854
 съдържание 

Сист. No: 43476

- 88 -

Цб II 91835 

Шопов, Ангел

   Унищожаемост на договорите поради измама / Ангел Шопов ; Науч. ред. Красен Стойчев ; Ред. Гергана Мирчева ; Коректор Нели Германова ; Корица Кирил Златков . - София : Сиби, 2019 (Симолини) . - 224 с. ; 21,5 см

   Отпечатването на книгата се съфинансира от проект по договор № НИ 15 ЮФ 14 с фонд "Научни изследвания" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-226-138-2 


1. Правна уредба - договори - историческо развитие 
 347.44
Ключови думи: 1. правна уредба 2. договорно право 3. договаряне 4. измами 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Франция 2. Германия 
Цб 120000128605, Цб 120000128606, Цб 120000128607
 съдържание 

Сист. No: 42917

Интелектуална собственост

- 89 -

Цб II 91840 

Интелектуална собственост : Ч. 1-  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-147-4 


   Част I. Авторско право и сродни права. . - към януари 2020 г. . - 288 с.

 

   Съдържа: Обекти; носители; колективно управление на права; свободно използване; защита; контрол


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000128620, Цб 120000128621, Цб 120000128622
 съдържание 

Сист. No: 42927

- 90 -

Цб II 91840 

Интелектуална собственост : Ч. 1-  : [Сборник нормативни актове] /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Виолета Готева ; Худ. на кор. Драгомир Ганев : Сиби . -  (Поредица Джобни издания)

   

   ISBN 978-619-226-148-1 


   Част II. Индустриална собственост. . - към 15 януари 2020 г. . - 280 с.

 

   Съдържа: Патенти и полезни модели; марки и географски означения; промишлен дизайн; топология на интегралните схеми; сортове растения и породи животни


1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. индустриална собственост 3. промишлен дизайн 4. патенти 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000128623, Цб 120000128624, Цб 120000128625
 съдържание 

Сист. No: 42934

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 91 -

Цб II 91801 

Четвъртата промишлена революция и Балканите  : Лятната научна сесия на Юридическия факултет Катедра "Сигурност и безопасност" 21-22 юни 2019 г. : Сборник с доклади /  Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова ; Худ. Олга Паскалева ; Коректор Стела Зидарова ; Комп. дизайн Мариана Христова . - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2019 . - 152 с. : с фиг. и табл. ; 23,5 см . -  (Юридически науки и обществена сигурност ; кн. 36)

   

   ISBN  ISSN 1313-7263


1. Четвърта промишлена революция - Балкани - доклади 
 355.45  + 323.28  + 061.3
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. балкански държави 3. мигранти 4. оценка на риска 5. тероризъм 6. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Балкани 2. България 
Цб 120000128551
 съдържание 

Сист. No: 42552

- 92 -

Цб II 91812 

Trends in Regional Development and Security Management  = Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността : 4 - 6 октовмри 2018 : Международна научна конференция, УОБ - Равда : International Scientific Conference : 4 - 6 October 2018 /  Ред. съвет Dimitar Dimitrov, Georgi Nikolov ; Чл. Constantin Christov Pudin, Georgi Georgiev Penchev, Kamen Dimitrov Petrov et al. ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - Sofia : Издателски комплекс - УНСС ; Катедра "Регионално развитие" ; Катедра "Национална и регионална сигурност", 2019 . - 226 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   40 тир.

   ISBN 978-619-232-265-6 


1. Регионално развитие и сигурност - конференция 
 332  + 355.45  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. регионално развитие 3. сигурност 4. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Цб 120000128570, Цб 120000128571, Цб 120000128572
  

Сист. No: 42605

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 93 -

Цб II 91828 

Благойчева, Христина

   Осигурителни системи и фондове : Учебно помагало / Христина Благойчева ; Рец. Стоян Киров ; Ред. Анелия Герчева ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2020 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 160 с. : с табл. ; 21,5 см

   300 тир.

   ISBN 978-954-21-1014-9 


1. Осигурителни системи - граждански договори 2. Социално осигуряване - казуси 
 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурително право 2. социално осигуряване 3. граждански договор 4. трудови договори 5. осигурителен фонд 6. осигурени лица 7. Кодекс за социално осигуряване (КСО) 8. самоосигуряващи се лица 9. безработица 10. трудова злополука 11. неработоспособност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000128595
 съдържание 

Сист. No: 42593

- 94 -

Цб II 91823 

Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката  = The Law and the Business in the Contemporary Society : Actual Legal Challenges in the Economics : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. /  и др. ; Предпеч. подгот. Мария Янчева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна ; Катедра "Правни науки", 2019 (Печатна база на ИУ - Варна) . - 425 с. ; 21,5 см

   80 тир.
   E-mail : katedra_pn@ue-varna.bg 

   ISBN  ISSN: 2603-5073


1. Правни науки - Икономически университет-Варна - конференция 
 346  + 368.000.34  + 061.3
Ключови думи: 1. икономическо право 2. бизнес 3. социална икономика 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000128588
 съдържание 

Сист. No: 42587

Образование

- 95 -

Цб II 91855 

Език и професионална комуникация 3 : Нови стадарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение  : [Тематичен сборник] /  Състав. Галина Павлова ; Редколегия Лучия Кирилова-Барч, Магдалена Маркова, Пенка Христова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 262 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-4699-9 


1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Чуждоезиково обучение - университети 
 80  + 378
Ключови думи: 1. езикознание 2. чуждоезиково обучение 3. университетско образование 4. дипломатическа кореспонденция 5. хумор 6. превод 7. юридически документи 8. чат-дискусии 9. многоезичие 10. Европейски съюз ( ЕС) 11. Еразъм 12. лингводидактическо изследване 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Образование 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000128664
 съдържание 

Сист. No: 43039

- 96 -

Цб II 91797 

Калоянова, Надежда Ангелова

   Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система : (методически наръчник за педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства) / Надежда Ангелова Калоянова ; Съавт. и науч. ред. Диана Андонова Циркова ; Граф. дизайн Ненчо Попов . - Ямбол : Център за образователни програми и социални инициативи, 2014 ("Ракурс" СД) . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91443-7-6 


1. Етническа интеграция - деца - учебна среда 
 376.7-054.57  + 316.347.2
Ключови думи: 1. етнически малцинства 2. деца 3. роми 4. образователна интеграция 5. етническа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000128546, Цб 120000128547
 съдържание 

Сист. No: 42548

- 97 -

Цб II 91834 

Янкова, Иванка Василева

   Модерната библиотека . Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование / Иванка Василева Янкова ; Ред. Таня Йорданова Тодорова ; Предп. подг. и граф. дизайн Димитър Цветанов Кътовски . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2004 . - 139 с. : с ил., табл., диагр. ; 22 см

   Съдържа и Издателска дейност и публикации на специалисти от Университетската библиотека 2001-2004 година Офс. изд. Библиогр. с. 130-136

   ISBN 954-07-2105-9 


1. Библиотеки, университетски – София – история 2. Библиотеки, университетски – София – автоматизация и механизация 3. София – библиотечно дело 4. Библиотеки, университетски – София – управление и организация 
 027.7(0.026.2)
Ключови думи: 1. университетски библиотеки 2. управленска практика 3. България 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Образование 
Цб 120000128602
 съдържание 

Сист. No: 42699

Математика. Естествени науки

Екология

- 98 -

Цб II 91862 

Скрутън, Роджър

   Зелената философия : Консервативно за екологията / Роджър Скрутън ; Прев. от англ. Анелия Янева ; Отг. ред. Димитър Николов ; Ред. и кор. Русанка Одринска ; Дизайн на кор. Фиделия Косева . - Британска. Първо издание . - София : Сиела, 2019 (Алианс Принт) . - 380 с. ; 23 см

   Ориг. загл.: How to think seriously about the planet: the case for an environmental conservatism / Roger Scruton, 2012 Превод от анг. ез. на сонета на Уилям Уърдсуърт на с. 137-138 - Кристин Димитрова - Библиогр. под линия - Азбучен показалец с. 364-379.

   ISBN 978-954-28-2986-7 


1. Околна среда, природа - философски възгледи 2. Зелена философия - околна креда - консервативни подходи 
 574  + 141.7
Ключови думи: 1. глобална заплаха 2. околна среда 3. климатични промени 4. природозащитни каузи 5. социална екология 6. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Философия 
Цб 120000128816, Цб 120000128817, Цб 120000128818
 съдържание 

Сист. No: 43442

- 99 -

Цб III 6069 

Ставру, Стоян

   Вещи в природно състояние : Собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД : [Монография] /  Автор, структура и оформ. Стоян Ставру ; Худ. на кор. Стоян Кораков ; Атор на рис. Адриана Ставру ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Антония Паскова ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева . - Българска, Първо издание . - София : Сиела, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 316 с. ; 17 см

   Библиогр. под линия - Рез. на рус. и англ. ез.

   ISBN 978-954-28-3097-9 


1. Вещи в природно състояние - правна доктрина 2. Екологично право 
 347.24  + 502.3.000.34
Ключови думи: 1. екологични проблеми 2. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 3. публична собственост 4. съдебна практика 5. опазване на околната среда 6. природни бедствия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Екология 
Цб 120000128807, Цб 120000128808, Цб 120000128809
 съдържание 

Сист. No: 43432

Приложни науки

Здравеопазване

- 100 -

Цб II 91841 

Закон за здравното осигуряване  : Сборник нормативни актове /  Водещ ред. Росен Григоров ; Ред. Йоана Петрова ; Худ. на кор. Драгомир Ганев . - 16. издание . - София : Сиби, към 6 януари 2020 г. . - 184 с. ; 19 см . -  (Поредица Джобни издания)

   Съдържа: Задължително и доброволно здравно осигуряване; здравноосигурителни вноски; достъп до медицинска помощ; медицински контрол; нарушения и наказания

   ISBN 978-619-226-145-0 


1. Здравно осигуряване - право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. здравноосигурителна система 3. здравноосигурителна каса 4. здравноосигурителни права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Цб 120000128626, Цб 120000128627, Цб 120000128628
 съдържание 

Сист. No: 42938

- 101 -

Цб II 91852 

Павлова, Галинка

   Здравноосигурителен модел в България - предизвикателства и възможни решения : Монография / Галинка Павлова ; Рец. Цекомир Воденичаров, Добриана Сиджимова ; Предпечат Галя Герасимова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 164 с. : с цв. фиг., табл. ; 21 см

   Библиогр. в текста
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4676-0 


1. Здравно осигуряване 
 614.2
Ключови думи: 1. извънболнична помощ 2. здравноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 3. Европейски съюз 4. България 
Цб 120000128658
 съдържание 

Сист. No: 43036

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 102 -

Цб I 6132 

Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България : Сценарии за развитие  : Съкратен доклад . - [София] : WWF (World Wide Fund), 2019 (УИ "Св. Климент Охридски") . - 88 с. : цв. фиг., табл., ил. ; 30 см

   Проучването е изготвено в рамките на проект "Справедлив преход в Източна и Южна Еворпа" е финансиран от програма Европейска инициатива за климата (EUKI). Основна цел на EUKI е да поощрявасътрудничеството по темата за климата в рамките на ЕС с цел смекчаване на последиците от емисиите парникови газове. Това се осъществява чрез засилване на трансграничния диалог и сътрудничество, както и чрез обяна на знания и опит.

   ISBN 978-954-07-4670-8 


1. Въглища, добив - Югозападна България 2. Енергийно потребление - оптимизация - интензивност 
 622.34(497.2).003.1  + 332.1(497.2)  + 314(497.2)
Ключови думи: 1. въгледобив 2. въглища 3. промишленост 4. Югозападен район 5. качество на водите 6. качество на въздуха 7. енергетика 8. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 9. климатични фактори 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югозападна България 2. Европейски съюз 
Цб 120000128661
 съдържание 

Сист. No: 43353

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 103 -

Цб II 91855 

Език и професионална комуникация 3 : Нови стадарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение  : [Тематичен сборник] /  Състав. Галина Павлова ; Редколегия Лучия Кирилова-Барч, Магдалена Маркова, Пенка Христова . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 262 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-07-4699-9 


1. Чуждоезиково обучение - университети 2. Чуждоезиково обучение - университети 
 80  + 378
Ключови думи: 1. езикознание 2. чуждоезиково обучение 3. университетско образование 4. дипломатическа кореспонденция 5. хумор 6. превод 7. юридически документи 8. чат-дискусии 9. многоезичие 10. Европейски съюз ( ЕС) 11. Еразъм 12. лингводидактическо изследване 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. Образование 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000128664
 съдържание 

Сист. No: 43039

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 104 -

Цб III 6068 

Станчевъ, Стефанъ

   Живият Паисий : Есе / Стефанъ Станчевъ ; Кор. и ил. Иванъ Маневъ ; Наборъ и свързване Михаилъ (Михо) Гроздановъ . - София : Книгоиздателство Българско четиво, 1942 (Художникъ) . - 96 с. : с ил. ; 18 см

   Ориг. загл. : "Живиятъ Паисии" 1. изд. 1941 Тираж 5000 бр.


1. Паисий Хилендарски (Отец Паисий) (1722-1773) 
 92 Паисий Хилендарски
Ключови думи: 1. българска история 2. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Паисий Хилендарски 
Обр. 120000128568
 съдържание | пълен текст 

Сист. No: 42603


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Андрей 30 49 
Алексиев, Николай 52 53 54 72 76 82 84 99 
Алексиева, Камелия 20 
Ангелова, Вяра 5 
Ангелова, Милена 42 75 
Андреева, Андрияна 30 49 78 94 
Апостолов, Иван Веселинов 34 
Аргирова- Атанасова, София 42 75 
Атанасов, Бойко 44 
Атанасова, Анита 36 38 
Атанасова, Маргарита 19 31 
Банов, Христо 30 49 
Бахнев, Георги 42 75 
Благоева, Екатерина 39 87 
Благоева, Силвия 45 
Благойчева, Христина 50 93 
Близнашки, Георги 51 70 
Богданов, Христоско Иванов 34 
Бойчев, Бойчо 7 
Бояджиева, Надя 82 
Бъчварова, Маргарита 78 94 
Василев, Ивайло 73 
Василева, Румелина 1 2 40 41 
Велев, Младен 44 
Велева, Симона 51 
Велизарова, Деница 21 
Венедикова, Мария 18 29 
Веселинов, Людмил 53 54 
Видин, Благой 66 
Виячева, Пелагия 42 75 
Владимирова, Катя 19 31 
Воденичаров, Асен 52 
Воденичаров, Цекомир 101 
Вълчев, Даниел 53 54 
Ганев, Димитър 67 
Ганев, Драгомир 33 55 57 60 64 65 74 89 90 100 
Георгиев, Тервел 82 
Георгиева, Антонина 85 
Георгиева, Емилия 14 28 
Герасимова, Галя 101 
Германова, Нели 88 
Герчева, Анелия 50 93 
Гигова, Валя 48 80 
Готева, Виолета 33 55 57 64 65 74 89 90 
Григоров, Росен 33 55 57 60 64 65 67 74 89 90 100 
Грозданов, Антон 56 
Грозданов, Михаил 104 
Гроздановъ, Михаилъ (Михо) 104 
Гуджева, Наталия 79 85 
Гълъбов, Антоний 21 
Дамянов, Дамян 9 10 22 23 52 71 72 76 81 
Дамянов, Йордан 5 
Дамянов, Петър 52 81 
Данкова, Петя 45 
Даскалов, Вълчин 58 
Даскалов, Здравко 58 
Даскалов, Иван 42 75 
Даскалова, Лилия 46 47 
Дачев, Лъчезар 51 
Девкова, Светла 86 
Денчев, Стоян 1 2 40 41 
Джалто, Давор 26 
Димимтров, Георги Георгиев 46 47 
Димитров, Димитър В. 20 
Димитрова, Ася 48 80 
Димитрова, Галина 14 28 
Димитрова, Дарина 78 94 
Димитрова, Диана 78 94 
Димитрова, Мария 3 8 
Димитрова, Руслана Иванова 34 
Димитрова, Цветелина 1 2 40 41 
Динев, Бисер 61 
Добрев, Добрин 43 
Драгиев, Александър 59 
Друмева, Емилия 51 
Душкова, Искра 79 85 
Еленова, Мариана 20 
Елчинов, Димитър 3 8 
Емилова, Олга 20 
Заркова, Росица 5 
Захариев, Петко 36 38 
Здравкова, Виолета 32 46 47 92 
Зидарова, Стела 7 25 35 56 69 91 
Зиновиева, Дарина 30 49 
Златков, Кирил 88 
Иванов, Атанас Симеонов 62 
Иванов, Ивайло 59 
Иванов, Иван Пенков 63 
Иванов, Йордан 43 44 45 
Иванов, Николай 56 
Иванова, Ана-Мария 21 
Иванова, Гергана 82 
Илиев, Йосиф 44 
Илиева, Христа 53 72 
Йолова, Галина 78 94 
Йорданова, Мария 9 10 22 23 
Йочева, Катерина 66 77 
Калоянова, Надежда Ангелова 15 96 
Калпачев, Стефан 44 
Карагеоргиева, Анета 3 8 
Кирилл, патриарх Моск. и всея Руси 4 12 
Кирилова-Барч, Лучия 95 103 
Киров, Стоян 50 93 
Коева, Кремена 46 47 
Колев, Веселин 35 69 
Колев, Иван 3 8 
Кораков, Стоян 58 84 99 
Косева, Фиделия 11 18 26 29 98 
Костова, Надя 36 38 
Кръстева, Анна 17 24 
Кръстева, Силвия 71 
Кунчев, Йонко 72 
Купенов, Цветан 67 
Куршумов, Влади 44 
Кътовски, Димитър Цветанов 6 97 
Лазаров, Ивайло Илиев 7 
Лазова, Виктория 42 75 
Лозев, Камен 9 10 22 23 
Манев, Иван 104 
Маневъ, Иванъ 104 
Манова, Габриела 26 
Манолов, Георги Любенов 20 
Маринов, Александър 17 24 
Маринова, Румяна 36 38 
Маркова, Деница 42 75 
Маркова, Магдалена 95 103 
Матеева, Живка 78 94 
Матеева, Софка 86 
Милева, Деница 39 87 
Минков, Илиан 44 45 
Минков. Илиан 43 
Минкова, Ганета 76 
Мирчева, Гергана 88 
Митанкин, Николай 42 75 
Михайлова, Екатерина 77 
Михайлова, Моника 44 
Мръвкова, Весела 36 38 
Мусева, Боряна 48 80 
Мутафчиева-Бакалова, Виолета 46 47 
Мънзов, Борислав 58 71 81 
Недялкова, Пламена Георгиева 34 
Ненов, Тодор 44 
Ненова, Анелия 25 91 
Николов, Димитър 9 10 11 18 22 23 26 29 98 
Николова, Бистра 48 80 
Николова, Райна 66 
Николова, Ралица 77 
Николова, Христина Лазарова 46 47 
Новкиришка-Стоянова, Малина 77 
Нушева, Камелия 1 2 40 41 
Обретенова, Мариана 48 80 
Одринска, Русанка 11 98 
Отова, Илдико 17 24 
Павлова, Галина 95 103 
Павлова, Галинка 101 
Панова, Марианна 26 
Паскалева, Олга 7 25 35 69 91 
Паскова, Антония 48 52 54 80 84 99 
Паунов, Христо 73 82 
Пеева, Даниела 42 75 
Пенчев, Пенчо 14 28 
Петева, Ирена 1 2 40 41 
Петров, Иван 45 
Петрова, Ива 21 
Петрова, Йоана 60 100 
Петрова, Светломира 5 
Пешева-Горанова, Илонка 81 
Пожарлиев, Райчо 3 8 
Попов, Здравко 3 8 
Попов, Ненчо 15 96 
Попова-Йосифова, Надежда 36 38 
Попър, Карл 9 10 22 23 
Пунев, Анастас 85 
Пунев, Атанас 79 
Пунев, Благовест 48 80 
Първанов, Христо 46 47 
Радев, Стефан 81 
Радева, Ивана 48 80 
Ралева, Стела 14 28 
Рангелова, Любка 39 87 
Рачева, Цветина 3 8 
Седларска, Веселина 26 
Серафимова, Божена 3 8 
Сиджимова, Добриана 101 
Симеонов, Стефан 25 91 
Симеонова, Гинка 77 
Скрутън, Роджър 11 98 
Славова, Мария 51 
Славчев, Здравко 37 83 
Сотирова, Екатерина 14 28 
Ставру, Адриана 84 99 
Ставру, Стоян 84 99 
Стайкова, Евелина Радославова 17 24 
Стамболийски, Иво 7 
Станчев, Стефан 104 
Станчева, Ивана 21 
Станчева, Силвия 1 2 40 41 
Станчевъ, Стефанъ 104 
Стефанов, Любомир 14 28 
Стефанов, Светлозар 34 
Стефанова, Яна 44 
Стиглиц, Джоузеф 18 29 
Стоименов, Димитър 85 
Стойкова, Добринка 1 2 40 41 
Стойчев, Красен 88 
Стоянов, Валери Стоилов 7 
Стоянова, Мария 14 28 
Султанова, Лора 58 
Танчев, Евгени 86 
Теодоров, Деян 7 35 56 69 
Тодорова, Анка 5 
Тодорова, Светлана 34 
Тодорова, Таня Йорданова 6 97 
Топалов, Румен 71 81 
Топчийска, Деница 86 
Тошева, Надежда 9 10 18 22 23 29 53 54 58 71 72 76 84 99 
Тушанова, Владимира 21 
Филипов, Антон 42 75 
Филипов, Велин 39 87 
Филипова, Елена 18 29 
Хаджиев, Божидар 44 
Христов, Петър 25 91 
Христова, Адриана Валентинова 19 31 
Христова, Мариана 7 25 35 56 69 91 
Христова, Пенка 95 103 
Цанова, Жанет 17 24 66 
Цанова, Мария 79 
Циркова, Диана Андонова 15 96 
Цонева, Силвия 66 
Чакалов, Иван 42 75 
Чилова, Нина 76 
Чомски, Ноам 26 
Шинева, Румяна 45 
Шопов, Ангел 88 
Янакиев, Константин 3 8 
Янева, Анелия 11 98 
Янков, Георги 20 
Янкова, Иванка 1 2 40 41 
Янкова, Иванка Василева 6 97 
Янчева, Мария 34 36 38 50 78 93 94 
Brusaporci, Gianfranco 13 27 
Casalini, Luca 13 27 
Casalini, Marzio 13 27 
Dimitrov, Dimitar 32 92 
Nikolov, Georgi 32 92 
Penchev, Georgi Georgiev 32 92 
Petrov, Kamen Dimitrov 32 92 
Pudin, Constantin Christov 32 92 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Вещи в природно състояние : Собственост и отговорност за вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД 84 99 
Власт, народ, печалби : Прогресивен капитализъм за ерата на недоволствието 18 29 
Въведение в политическата наука 20 
Върховенство на правото 86 
Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век 17 24 
Граждански процесуален кодекс 55 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 33 57 
Европейско кооперативно дружество 52 
Език и професионална комуникация 3 : Нови стадарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение 95 103 
Живият Паисий 104 
Закон за здравното осигуряване 60 100 
Закон за хазарта. Съдебна практика : Преюдициални запитвания 61 
Здравноосигурителен модел в България - предизвикателства и възможни решения 101 
Зелената философия : Консервативно за екологията 11 98 
Икономика и общество : глобални и регионални предизвикателства пред България 14 28 
Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството 58 
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката 44 
Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система 15 96 
Интелектуална собственост : Ч. 1- 64 65 89 90 
Кодекс за социално осигуряване 67 
Кодекс на труда 2020 68 
Конституция на Република България 70 
Курс по криминалистика : Т. 1- 72 
Лекции по обща теория на правото : Част 1-2 53 54 
Международен транспорт и спедиция 46 47 
Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година 56 
Международно правораздаване : Международен арбитраж и международен съд на ООН 59 
Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека 66 
Мислене и логика 7 
Модерната библиотека . Мястото на Университетската библиотека в съвременното образование 6 97 
Наказателноправна защита на данъчната система 35 69 
Наказателноправни науки 73 
Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели 1 40 
Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор 2 41 
Науката и жизненият свят 3 8 
Образователна структура на икономически активното население в България 19 31 
Обществени поръчки 74 
Осигурителни системи и фондове 50 93 
Основен закон на Федерална Република Германия 51 
Отвореното общество и неговите врагове : Том 1-2 9 10 22 23 
Отвъд преградите 21 
Отговорност на държавата и общините за вреди : (Административноправни аспекти) 81 
Откриване на производство по несъстоятелност 71 
Перспективи пред индустриалния бизнес 45 
Помагало по данъчно право 76 
Правата на гражданите и тяхната защита 77 
Православная энциклопедия : Т. 1 - 4 12 
Правото и бизнесът в съвременното общество : Актуални правни предизвикателства в икономиката 78 94 
Промените в Гражданския процесуален кодекс ДВ, бр. 86 от 2017 г. - ДВ, бр. 100 от 2019 г. 48 80 
Ръководство по прилагане на чл. 114, ал. 1 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа 42 75 
Ръководство по решаване на казуси. Гражданско и облигационно право : Методика на решаване, схеми, примери и техните решения 85 
Сборник от научни четения посветени на 140-годишнината от приемането на Търновската конституция 82 
Спиране на исковото производство 79 
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югозападна България : Сценарии за развитие 16 102 
Сто години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна 5 
Счетоводство 2020 година 39 87 
Счетоводство на банките 36 38 
Съдебните актове в гражданското съдопроизводство 62 
Телефонната измама - характеристика и превенция 63 
Трудов договор за обучение по време на работа 30 49 
Унищожаемост на договорите поради измама 88 
Финансов контрол 34 
Финансово право : Обща част. Специална част. Юридическа теория. Съдебна практика. Незавършено изследване 37 83 
Ценова стратегия за българските акумулаторни батерии на националния пазар 43 
Четвъртата промишлена революция и Балканите 25 91 
Югославия : мир, война и разпадане 26 
Gli architetti di Dio : I fratelli musulmani in egitto e la new christian right negli Stati Uniti d'America 13 27 
Trends in Regional Development and Security Management 32 92 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право 81 
Акумулаторно производство - пазар - цени 43 
Акционерни дружества - управителска отговорност - правен режим 58 
Банково счетоводство 36 38 
Бежанци 21 
Библиотеки, университетски – София – автоматизация и механизация 6 97 
Библиотеки, университетски – София – история 6 97 
Библиотеки, университетски – София – управление и организация 6 97 
Вещи в природно състояние - правна доктрина 84 99 
Въглища, добив - Югозападна България 16 102 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 55 
Гражданско право 48 55 62 79 80 
Гражданско право - ръководство 85 
Данъци - наказателноправна защита 35 69 
Данъчно право 76 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - ДОПК 33 57 
Европейско кооперативно дружество (ЕКД) 52 
Екологично право 84 99 
Енергийно потребление - оптимизация - интензивност 16 102 
Етническа интеграция - деца - учебна среда 15 96 
Здравно осигуряване 101 
Здравно осигуряване - право 60 100 
Зелена философия - околна креда - консервативни подходи 11 98 
Издателска дейност - импакт фактор - наръчник 1 2 40 41 
Икономика и общество - УНСС - конференция 14 28 
Икономическа политика - САЩ - 21 век 18 29 
Икономически университет-Варна - Библиотека (100 год. юбилей) 5 
Икономическо активно население - България - 1985-2021 г. 19 31 
Индустрия - Икономически университет-Варна - конференция 44 45 
Интелектуална собственост - право 64 65 89 90 
Карл Реймънд Попър (1902-1994), британски философ 9 10 22 23 
Кодекс на труда 68 
Конституция - Федерална Република Германия 51 
Конституция на България 70 
Корпорации - социални аспекти - САЩ 18 29 
Криминалистика - теория и методология 72 
Логика - философско-методологична основа 7 
Международен съд - ООН 59 
Международен транспорт, спедиция - практика, казуси 46 47 
Международни отношения - Югославия - история 26 
Международно право - спорове, арбитраж 59 
Морско право - Брюкселска конвенция от 1924 г. 56 
Наказателно право - сборници 73 
Наука - философия - сборници 3 8 
Научноизследователска работа - методи на изследване, техника на писане 2 41 
Несъстоятелност 71 
Облигационно право - ръководство 85 
Образователни категории - България 19 31 
Обществени поръчки 74 
Общество - равенство 18 29 
Околна среда, природа - философски възгледи 11 98 
Осигурителни системи - граждански договори 50 93 
Паисий Хилендарски (Отец Паисий) (1722-1773) 104 
Платонизъм 9 22 
Политика - теория и философия 9 10 22 23 
Политически отношения - религиозни възгледи 13 27 
Политология - въведение 20 
Права и задължения на гражданите - конференции 77 
Права на човека 66 
Права на човека - конференции 77 
Правна уредба - договори - историческо развитие 88 
Правни науки - Икономически университет-Варна - конференция 78 94 
Право 39 53 54 71 87 
Право - теория 86 
Православна енциклопедия 4 12 
Предприемачество - иновации 44 
Приложна политология - теоретични проблеми 20 
Публични дружества - ценни книжа - нормативна уредба 42 75 
Равенство - социални аспекти - САЩ 18 29 
Развитие на градовете 17 24 
Регионално развитие и сигурност - конференция 32 92 
Религиозни отношения - мюсюлмани, християни - политически аспект 13 27 
Сергей Герджиков (1956 - ), професор д-р на философските науки 3 8 
София – библиотечно дело 6 97 
Социално осигуряване - казуси 50 93 
Социално осигуряване - право 67 
Счетоводство 39 87 
Телефонни измами - криминологична характеристика 63 
Телефонни измами - наказателноправна характеристика 63 
Трудов договор - обучение - професионална квалификация 30 49 
Трудова заетост 19 31 
Търновска конституция 82 
Финансов контрол 34 
Финансово право 37 83 
Хазартни игри - правен аспект 61 
Ценообразуване 43 
Четвърта промишлена революция - Балкани - доклади 25 91 
Чуждоезиково обучение - университети 95 103 
Юридическа отговорност - характеристики 81 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилен транспорт 46 47 
Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) 34 
административно право 81 
академични издателства 1 40 
академични списания 1 2 40 41 
активно населеление 19 31 
акумулаторни батерии 43 
акционерно дружество (АД) 58 
Античен Рим 20 
Античност 86 
балкански държави 25 91 
банкова система 36 38 
банково счетоводство 36 38 
бежанци 21 
безналични плащания 34 
безработица 19 31 50 93 
бейсианство 3 8 
бележити българи 104 
бизнес 78 94 
бихейвиоризъм 20 
богатство 18 29 
България 6 97 
българска история 104 
български автори 2 41 
българско общество 19 31 
вина 81 
военно напрежение 26 
въгледобив 16 102 
въглища 16 102 
въздушен транспорт 46 47 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 16 102 
Възраждане 20 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 48 80 
върховенство на правото 86 
вярвания 3 8 
глобализъм 20 
глобална заплаха 11 98 
градове 17 24 
градски изследвания 17 24 
градски политики 17 24 
граждански договор 50 93 
граждански права 77 
граждански процес 62 
Граждански процесуален кодекс (ГПК) 48 55 62 71 79 80 
гражданско общество 17 24 
гражданско право 55 85 
гражданско процесуално право 55 
данъчна система 35 69 
данъчни престъпления 35 69 
данъчно право 33 57 76 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 76 
движими вещи 48 80 
демографски характеристики 19 31 
деца 15 96 
дипломатическа кореспонденция 95 103 
договаряне 88 
договор за морски превоз 56 
договорна отговорност 58 
договорно право 88 
Древна Гърция 9 20 22 
дълготрайни материални активи (ДМА) 34 
еволюционна епистемология 3 8 
Европейски съюз ( ЕС) 95 103 
езикознание 95 103 
екологични проблеми 84 99 
елитаристки теории 20 
енергетика 16 102 
енциклопедия 4 12 
Еразъм 95 103 
етническа интеграция 15 96 
етнически малцинства 15 96 
железопътен транспорт 46 47 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 84 99 
Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП) 33 57 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 74 
Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 42 75 
Закон за хазарта 61 
заповедно производство 48 80 
защита на правата на човека 77 
здравно осигуряване 60 100 
здравноосигурителна каса 60 100 
здравноосигурителна система 60 100 101 
здравноосигурителни права 60 100 
зелени градове 17 24 
идеи 3 8 
избор 3 8 
извънболнична помощ 101 
издателски бизнес 1 40 
измами 88 
изпълнително производство 48 80 
икономическо право 78 94 
импакт фактор (IF) 1 2 40 41 
индексиране 1 2 40 41 
индустриален бизнес 44 45 
индустриална собственост 65 90 
индустрия 44 45 
интелектуална собственост 64 65 89 90 
исково производство 48 80 
история 9 22 
история на политологията 20 
история на правото 86 
казуси 86 
капитализъм 10 18 23 29 
капиталистическа пазарна икономика 18 29 
капиталистическо общество 18 29 
капиталови пазари 42 75 
касационно обжалване 48 80 
качество на водите 16 102 
качество на въздуха 16 102 
климатични промени 11 98 
климатични фактори 16 102 
Кодекс за социално осигуряване (КСО) 50 67 93 
Кодекс на труда (КТ) 30 49 
Комисия за финансов надзор (КФН) 42 75 
Конвенция за защите на правата на човека и основните свободи 66 
Конвенция за правата на детето 66 
Конвенция за правата на хората с увреждания 66 
коносамент 56 
конституционализъм 51 
конституционно право 82 
Конституция 70 
Конституция на България 70 
конференция 14 28 32 78 92 94 
корпоративно право 42 75 
криминалистика 72 
криминология 72 
либерална демокрация 10 23 
лингводидактическо изследване 95 103 
логика 7 
логистика 46 47 
лотаририя 61 
макроикономическа политика 14 28 
Марксистка теория 20 
материални запаси 34 
международен арбитраж 59 
Международен съд на ООН 59 
международен транспорт 46 47 
международна политика 26 
международни договори 66 
международни спорове 59 
Международни счетоводни стандарти (МСС) 39 87 
международно право 59 
местна демокрация 17 24 
мигранти 25 91 
миграционна криза 21 
мислене 7 
многоезичие 95 103 
морска търговия 56 
морски превоз на товари 56 
морски транспорт 46 47 
мюсюлмани 13 27 
наказателно право 35 63 69 72 73 
наука 3 8 
научни издания 1 40 
научно познание 3 8 
национализъм 20 
национална сигурност 25 91 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 39 87 
невронаука 3 8 
неработоспособност 50 93 
облигационно право 85 
образователна интеграция 15 96 
образователна структура 19 31 
обществени поръчки 74 
околна среда 11 98 
ООН 59 
опазване на околната среда 11 84 98 99 
осигурени лица 50 93 
осигурителен кодекс 33 57 
осигурителен фонд 50 93 
осигурително право 50 93 
отворено общество 10 23 
оценка на риска 25 91 
парични вземания 48 80 
патенти 65 90 
погасителна давност 56 
покупко-продажби 46 47 
политика 9 22 
политическа власт 20 
политическа демокрация 20 
политическа икономия 14 28 
политическа култура 20 
политическа реклама 20 
политическа система 20 
политически PR 20 
политически бранд 20 
политически идеи 20 
политически имидж 20 
политически отношения 26 
политически партии 20 
политическо лидерство 20 
политология 17 24 
права на човека 25 77 91 
правна система 86 
правна уредба 52 71 88 
право 51 
правовъзстановителна отговорност 81 
правонарушение 81 
православие 4 12 
превод 95 103 
превоз на опасни товари 56 
превозни правоотношения 56 
предизборна кампания 20 
предприемачество 44 
престъпления 63 
престъпна дейност 63 
природа 3 8 
природни бедствия 84 99 
природозащитни каузи 11 98 
производство по несъстоятелност 71 
промишлен дизайн 65 90 
промишленост 16 102 
професионално обучение 30 49 
публична собственост 84 99 
публични дружества 58 
работна сила 19 31 
равенство 18 29 
разплащания 36 38 
расова дискриминация 18 29 
рационалност 3 8 
регионално развитие 32 92 
религиозна политика 13 27 
рецензиране 1 2 40 41 
речен транспорт 46 47 
роми 15 96 
самоосигуряващи се лица 50 93 
свобода 3 8 
сигурност 32 92 
социализъм 10 23 
социална демокрация 20 
социална екология 11 98 
социална защита 14 28 
социална икономика 78 94 
социални класи 10 23 
социално осигуряване 50 67 93 
социално право 67 
социално-икономическо развитие 19 31 
социология 14 28 
спедиторска дейност 46 47 
справедливост 86 
Средновековие 20 
счетоводно законодателство 39 87 
счетоводно отчитане 36 38 
съвременни политически теории 20 
съвременно право 86 
съдебна експертиза 72 
съдебна медицина 72 
съдебна практика 61 62 84 99 
съдебни актове 62 73 
съдопроизводство 62 
съждение 7 
телефонни измами 63 
теории за правото 86 
теория на политиката 20 
тероризъм 25 91 
тоталитаризъм 20 
труд 14 28 
трудов договор за обучение по време на работа 30 49 
трудова злополука 50 93 
трудови договори 50 93 
трудово право 30 49 68 
Търговски закон (ТЗ) 71 
търговско корабоплаване 56 
Търновска конституция 82 
умни градове 17 24 
умозаключение 7 
университетски библиотеки 5 6 97 
университетско образование 95 103 
УНСС 32 92 
управители 58 
управленска практика 6 97 
урбанизация 17 24 
устав на ООН 66 
устойчиво развитие 17 24 
философия 3 7 8 9 10 22 23 
философия на науката 3 8 
финансов контрол 34 
финансови активи 36 38 
финансово право 37 83 
хазарт 61 
християнство 13 27 
хумор 95 103 
цени 43 
ценни книжа 42 75 
ценова политика 43 
ценови стратегии 43 
ценообразуване 43 
цитиране 1 2 40 41 
чат-дискусии 95 103 
човешки права 66 
чуждоезиково обучение 95 103 
Югозападен район 16 102 
юридически документи 95 103 
SCOPUS 1 40 
Web of Science 2 41 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аристотел 20 
Бакунин, Михаил 20 
Васил Левски 20 
Вебер, Макс 20 
Джеферсън, Томас 20 
Джилас, Милован 20 
Конфуций 20 
Лок, Джон 20 
Макиавели, Николо 20 
Маркс, Карл 10 23 
Михелс, Робърт 20 
Монтескьо, Шарл дьо (Шарл Луи дьо Секонда) 20 
Моска, Гаетано 20 
Паисий Хилендарски 104 
Парето, Вилфредо 20 
Платон 9 20 22 
Русо, Жан-Жак 20 
Токвил, Алексис дьо 20 
Тома Аквински 20 
Торбов, Цеко 86 
Хамилтън, Александър 20 
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 10 20 23 
Цицерон 20 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 25 26 91 
България 17 19 24 25 31 35 66 69 91 101 
Германия 88 
Европа 17 24 95 103 
Европейски съюз 16 20 48 80 101 102 
Египет 13 27 
Източна Европа 101 
Косово 26 
САЩ 13 27 
Федерална Република Германия 51 
Франция 88 
Централна Европа 101 
Югозападна България 16 102 
Югославия 26