Нови книги - ноември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Ивайло Атанасов, Мартина Минева, Мирослав Бачев, Нина Бахнева, Яна Митева, Дарина Стоименова, Лилия Чаушева, Десислава Чернева-Моллова, Ева Касева, Георги Георгиев, Пенка Христова, Любимка Андреева, Ралица Симеонова, Десислава Игнатова, Христо Кузов, Любослава Костова, Минчо Николов, Елиза Иванова, Антон Ангелов, Ралица Кирилова, Петя Толева.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-511-9 


   Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 360 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 3  + 04
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Философия 
Цб 120000129341
 съдържание 

Сист. No: 46480

Философия

- 2 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Ивайло Атанасов, Мартина Минева, Мирослав Бачев, Нина Бахнева, Яна Митева, Дарина Стоименова, Лилия Чаушева, Десислава Чернева-Моллова, Ева Касева, Георги Георгиев, Пенка Христова, Любимка Андреева, Ралица Симеонова, Десислава Игнатова, Христо Кузов, Любослава Костова, Минчо Николов, Елиза Иванова, Антон Ангелов, Ралица Кирилова, Петя Толева.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-511-9 


   Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 360 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 3  + 04
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Философия 
Цб 120000129341
 съдържание 

Сист. No: 46480

- 3 -

Цб II 92019 

Докторантски сборник 2015 : Т. 1 -  / Александра Арабаджиева и др. ; Ред. кол. Мария Стойчева и др. : Авангард Прима ("БПС" ООД)

   Съдържа материали от: Александра Арабаджиева, Красимира Криворова, Мирослав Бачев, Мария Спасова, Ралица Симеонова, Магдалена Атанасова, Христо Кузов, Стела Конакчиева, Мария Попковачева, Георги Георгиев, Яна Тодорова, Стоян Шиваров, Любомир Коцев, Валентина Неделчева, Славея Горанова, Лилия Денева, Мери Райкова, Десислава Добрева, Ростислав Давидов, Десислава Стоичкова, Тодор Симеонов, Силва Димитрова, Георги Налбантов, Десислава Иванова, Нина Ралева. Други ред.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев, Дарин Дросев, Димитър Божков. Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-160-453-1 


   Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2015 . - 336 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 32  + 8
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 4. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129339
 съдържание 

Сист. No: 46482

Психология

- 4 -

Цб II 92029 

Johnson, Kerry L.

   Selling with NLP. New Techniques That Will Double Your Sales Volume / Kerry L. Johnson . - London : Nicholas Brealey Publishing, 1993 . - 225 p. ; 22 sm

   

   ISBN 978-1-85788-047-2 


1. Невро-лингвистично програмиране (НЛП) 
 339.17  + 159.955
Ключови думи: 1. NLP (NeuroLinguistic Programming) 2. продажби 3. потенциални клиенти 4. търговска психология 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
Цб 120000129327
 съдържание 

Сист. No: 46493

- 5 -

Цб II 92022 

Soderholm, Craig E.

   How 10% of the people get 90% of the pie : get your share using subliminal persuasion techniques / Craig E. Soderholm . - New York : St. Martin's Griffin, 1997 . - 199 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-312-15468-2 (pbk)


1. Selling, marketing - psychological aspects 
 658.85  + 366.1
Ключови думи: 1. продажби 2. маркетинг 3. търговия 4. потребителско поведение 5. подсъзнателна реклама 6. subliminal advertizing 7. психологично въздействие 8. човешко поведение 9. подсъзнание 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
Цб 120000129320
 съдържание 

Сист. No: 46486

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 6 -

Цб II 92014 

Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe  /  Ed. Nikolai Genov . - Berlin : Lit Verlag, 2006 . - 198 p. ; 21 sm . -  (Gesellschaftliche Transformationen/Societal Transformations ; 9)

   

   ISBN 3-8258-9348-0 


1. Югоизточна Европа - общество, политика 
 316.77(4)
Ключови думи: 1. масмедии 2. етническа принадлежност 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Албания 3. Босна 4. Херцеговина 5. България 6. Хърватия 7. Македония (Северна Македония) 8. Молдова 9. Черна гора 10. Румъния 11. Сърбия 12. Словения 
Цб 120000129297
 съдържание 

Сист. No: 46083

- 7 -

Цб II 92028 

Ferguson, Niall

   The Great Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die / Niall Ferguson . - London : Penguin Books, 2013 . - 182 p. ; 20 sm

   Bibliog. l-re : p.176-182

   ISBN 978-0-141-97523-8 


 330.131.7  + 316.3
Ключови думи: 1. упадък 2. гражданско общество 3. дълг 4. неравенство 5. застаряващо население 6. асоциално поведение 7. институции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129326
 съдържание 

Сист. No: 46492

- 8 -

Цб II 92026 

Klein, Naomi

   The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism / Naomi Klein . - London : Penguin Books, 2007 . - 665 p. ; 20 sm

   
   www.greenpenguin.co.uk 

   ISBN 978-0-141-02453-0 


1. Капитализъм – кризи 
 316.322  + 338.1
Ключови думи: 1. предприемачество 2. глобализация 3. свободен пазар 4. икономически кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 2. Чили 3. Русия 4. САЩ 
За него: 1. Фридман, Милтън 
Цб 120000129324
 съдържание 

Сист. No: 46490

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 9 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  / Георги Кръстев и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др. ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Десислава Стоичкова, Албена Миланова, Боряна Митева, Валентин Костадинов, Христина Михайлова, Станислава Груева, Ивана Давидков, Галина Кръстева, Мартина Нинова, Алексей Стамболов, Мила Бегова, Росица Цветанова, Любомир Бончев, Виолета Ашикова, Иглика Касабова, Ива Апостолова, Ивайло Александров, Веселина Любенова, Ина Бачева, Десислава Манова, Венцислава Миндова, Цветелина Йорданова. Други ред. и състав.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-592-8 


   Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 93/99  + 8  + 07
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000129340
 съдържание 

Сист. No: 46481

- 10 -

Цб II 92014 

Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe  /  Ed. Nikolai Genov . - Berlin : Lit Verlag, 2006 . - 198 p. ; 21 sm . -  (Gesellschaftliche Transformationen/Societal Transformations ; 9)

   

   ISBN 3-8258-9348-0 


1. Югоизточна Европа - общество, политика 
 316.77(4)
Ключови думи: 1. масмедии 2. етническа принадлежност 3. средства за масова информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Югоизточна Европа 2. Албания 3. Босна 4. Херцеговина 5. България 6. Хърватия 7. Македония (Северна Македония) 8. Молдова 9. Черна гора 10. Румъния 11. Сърбия 12. Словения 
Цб 120000129297
 съдържание 

Сист. No: 46083

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 11 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Ивайло Атанасов, Мартина Минева, Мирослав Бачев, Нина Бахнева, Яна Митева, Дарина Стоименова, Лилия Чаушева, Десислава Чернева-Моллова, Ева Касева, Георги Георгиев, Пенка Христова, Любимка Андреева, Ралица Симеонова, Десислава Игнатова, Христо Кузов, Любослава Костова, Минчо Николов, Елиза Иванова, Антон Ангелов, Ралица Кирилова, Петя Толева.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-511-9 


   Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 360 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 3  + 04
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Философия 
Цб 120000129341
 съдържание 

Сист. No: 46480

- 12 -

Цб II 92019 

Докторантски сборник 2015 : Т. 1 -  / Александра Арабаджиева и др. ; Ред. кол. Мария Стойчева и др. : Авангард Прима ("БПС" ООД)

   Съдържа материали от: Александра Арабаджиева, Красимира Криворова, Мирослав Бачев, Мария Спасова, Ралица Симеонова, Магдалена Атанасова, Христо Кузов, Стела Конакчиева, Мария Попковачева, Георги Георгиев, Яна Тодорова, Стоян Шиваров, Любомир Коцев, Валентина Неделчева, Славея Горанова, Лилия Денева, Мери Райкова, Десислава Добрева, Ростислав Давидов, Десислава Стоичкова, Тодор Симеонов, Силва Димитрова, Георги Налбантов, Десислава Иванова, Нина Ралева. Други ред.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев, Дарин Дросев, Димитър Божков. Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-160-453-1 


   Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2015 . - 336 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 32  + 8
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 4. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129339
 съдържание 

Сист. No: 46482

- 13 -

Цб II 92028 

Ferguson, Niall

   The Great Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die / Niall Ferguson . - London : Penguin Books, 2013 . - 182 p. ; 20 sm

   Bibliog. l-re : p.176-182

   ISBN 978-0-141-97523-8 


 330.131.7  + 316.3
Ключови думи: 1. упадък 2. гражданско общество 3. дълг 4. неравенство 5. застаряващо население 6. асоциално поведение 7. институции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129326
 съдържание 

Сист. No: 46492

Икономикс

- 14 -

Цб II 92028 

Ferguson, Niall

   The Great Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die / Niall Ferguson . - London : Penguin Books, 2013 . - 182 p. ; 20 sm

   Bibliog. l-re : p.176-182

   ISBN 978-0-141-97523-8 


 330.131.7  + 316.3
Ключови думи: 1. упадък 2. гражданско общество 3. дълг 4. неравенство 5. застаряващо население 6. асоциално поведение 7. институции 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129326
 съдържание 

Сист. No: 46492

- 15 -

Цб II 92026 

Klein, Naomi

   The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism / Naomi Klein . - London : Penguin Books, 2007 . - 665 p. ; 20 sm

   
   www.greenpenguin.co.uk 

   ISBN 978-0-141-02453-0 


1. Капитализъм – кризи 
 316.322  + 338.1
Ключови думи: 1. предприемачество 2. глобализация 3. свободен пазар 4. икономически кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 2. Чили 3. Русия 4. САЩ 
За него: 1. Фридман, Милтън 
Цб 120000129324
 съдържание 

Сист. No: 46490

Управление

- 16 -

Цб I 6145 

Давидков, Цветан

   Управление на организациите : поведението в организационен контекст : Учебник / Цветан Давидков ; Рец. Олимпия Ведър ; Ред. Дария Найденова . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2003 . - 184 с. ; 29 см . -  (Пор. "Стопанско управление" ; 1/2003)

   Библиогр. л-ра : с. 181-183.


1. Управление на организациите - организационно поведение - учебник 
 005.7
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. мениджъри 3. теория на управлението 4. кибернетика 5. организационно поведение 6. организационна култура 7. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000129342
 съдържание 

Сист. No: 46483

- 17 -

Цб I 6145 

Давидков, Цветан

   Управление на организациите : поведението в организационен контекст : Работна тетрадка / Цветан Давидков ; Рец. Олимпия Ведър ; Ред. Дария Найденова . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2003 . - 176 с. ; 29 см . -  (Пор. "Стопанско управление" ; 1/2003)

   


1. Управление на организациите - организационно поведение - работна тетрадка 
 005.7
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000129343
 съдържание 

Сист. No: 46484

- 18 -

Цб II 92023 

Gorchels, Linda

   The Product Manager's Handbook / Linda Gorchels . - Third Edition . - New York etc. : McGraw-Hill ; McGraw-Hill Companies, Inc., 2006 . - 392 p. ; 23,5 sm

   
   www.books.mcgraw-hill.com 

   ISBN 978-0-07-145946-4 


1. Продуктов мениджмънт - ръководство 
 65.012.002.64(0.026.2)  + 005.002.64(0.026.2)
Ключови думи: 1. стратегическо планиране 2. управление на продуктите 3. product managers 4. branding strategies 5. new products 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000129321
 съдържание 

Сист. No: 46487

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 19 -

Цб II 92033 

Dobkin, Jeffrey

   Direct Marketing Strategies : Forget Theory - Here's what Really Works / Jeffrey Dobkin . - Merion Station, PA : The Danielle Adams Publishing Company, 2009 . - 211 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-9642879-8-6 


1. Директен маркетинг - практически съвети, техники, методи 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингови стратегии 3. реклама 4. търговия на дребно 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129331
 съдържание 

Сист. No: 46497

- 20 -

Цб II 92025 

Hiam, Alexander

   Marketing Kit for Dummies / Alexander Hiam . - 2nd Edition . - Hoboken, NJ : Wiley Publishing, Inc., 2005 . - 364 p. ; 23,5 sm

   Marketing samples and ready-to-use templates on CD-ROM

   ISBN 0-7645-5999-0 


 339.138
Ключови думи: 1. маркетингови стратегии 2. онлайн маркетинг 3. малък бизнес 4. маркетингови инструменти 5. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129323
 съдържание 

Сист. No: 46489

- 21 -

Цб II 92030 

Sittig-Rolf, Andrea

   Power Referrals : The Ambassador Method for Empowering Others to Promote Your Business and Do the Selling for You / Andrea Sittig-Rolf . - New York etc. : McGraw-Hill, 2009 . - 173 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-07-159768-5 


1. ACT (Acquire, Cultivate, Teach) - Ambassador sales force 
 339.138  + 339.372
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. маркетинг 3. продажби 4. печалба 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129328
 съдържание 

Сист. No: 46494

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 22 -

Цб II 92034 

Hurst, Janet

   The Farm to Market Handbook : How to create a Profitable Business from your small farm / Janet Hurst . - Minneapolis, MN : Voyageur Press, 2014 . - 176 p. ; 25,5 sm

   

   ISBN 978-0-7603-4660-0 


1. Фермерство - семеен бизнес 2. Farm produce - United States - marketing 3. Малки ферми - икономически аспекти - САЩ 
 338.43
Ключови думи: 1. селскостопанска продукция 2. малки земеделски стопанства 3. фермерски пазари 4. маркетингов план 5. пласмент 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. САЩ 
Цб 120000129332
 съдържание 

Сист. No: 46498

Икономика на индустрията

- 23 -

Цб II 92021 

Ross, Alec

   The Industries of the Future / Alec Ross . - London etc. : Simon & Schuster, 2016 . - 304 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-1-4711-3526-2 (Paperback)


1. Икономика на бъдещето 
 004.77:33
Ключови думи: 1. индустрия 2. глобална икономика 3. информационни технологии 4. икономическо бъдеще 5. пари 6. пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129319
 съдържание 

Сист. No: 46485

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 24 -

Цб II 75137 

Костова, Септемврина

   Продаване и управление на продажбите / Септемврина Костова, Иван Петров . - Първо издание . - София : Тракия-М, 2002 . - 464 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-8401-10-9 


 339.13
Ключови думи: 1. търговия 2. управление на продажбите 3. бизнес 4. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000012089, Ф 120000012090, Ф 120000012091, Ф 120000012092, Цб 120000012093, Ф 120000012094, Ф 120000012095, Цб 120000012096, Цб 120000012097, Цб 120000012098, Ф 120000012099, Цб 120000012100, Ф 120000012101, Ч2 120000012102, Ч2 120000012103, Цб 120000017673, Ф 120000048080, Ф 120000074074, Цб 120000109153
  

Сист. No: 15027

- 25 -

Цб II 92024 

Bird, Drayton

   How Write Sales Letters that Sell / Drayton Bird . - London : Kogan Page, 1994 . - 312 p. ; 23 sm

   

   ISBN 0-7494-1431-6 


1. Търговска кореспонденция - ръководство 
 339.5  + 651.7
Ключови думи: 1. sales letter 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129322
 съдържание 

Сист. No: 46488

- 26 -

Цб II 92029 

Johnson, Kerry L.

   Selling with NLP. New Techniques That Will Double Your Sales Volume / Kerry L. Johnson . - London : Nicholas Brealey Publishing, 1993 . - 225 p. ; 22 sm

   

   ISBN 978-1-85788-047-2 


1. Невро-лингвистично програмиране (НЛП) 
 339.17  + 159.955
Ключови думи: 1. NLP (NeuroLinguistic Programming) 2. продажби 3. потенциални клиенти 4. търговска психология 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
Цб 120000129327
 съдържание 

Сист. No: 46493

- 27 -

Цб II 92032 

Klapholz, Richard

   The Cash Machine : Using the Theory of Constraints for Sales Management / Richard Klapholz, Alex Klarman . - Great Barrington, MA : The North River Press Publishing Corporation, 2004 . - 164 p. ; 22,5 sm

   
   www.northriverpress.com 

   ISBN 0-88427-177-3 


1. Продажби - потребители - управление 
 339.17
Ключови думи: 1. Теория на ограниченията 2. критична верига 3. потенциални клиенти 4. управление на продажбите 5. банкомати 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129330
 съдържание 

Сист. No: 46496

- 28 -

Цб II 92030 

Sittig-Rolf, Andrea

   Power Referrals : The Ambassador Method for Empowering Others to Promote Your Business and Do the Selling for You / Andrea Sittig-Rolf . - New York etc. : McGraw-Hill, 2009 . - 173 p. ; 23 sm

   

   ISBN 978-0-07-159768-5 


1. ACT (Acquire, Cultivate, Teach) - Ambassador sales force 
 339.138  + 339.372
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. маркетинг 3. продажби 4. печалба 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129328
 съдържание 

Сист. No: 46494

- 29 -

Цб II 92022 

Soderholm, Craig E.

   How 10% of the people get 90% of the pie : get your share using subliminal persuasion techniques / Craig E. Soderholm . - New York : St. Martin's Griffin, 1997 . - 199 p. ; 21 sm

   

   ISBN 0-312-15468-2 (pbk)


1. Selling, marketing - psychological aspects 
 658.85  + 366.1
Ключови думи: 1. продажби 2. маркетинг 3. търговия 4. потребителско поведение 5. подсъзнателна реклама 6. subliminal advertizing 7. психологично въздействие 8. човешко поведение 9. подсъзнание 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Психология 
Цб 120000129320
 съдържание 

Сист. No: 46486

- 30 -

Цб II 92031 

Stewart, Grant

   Successful Key Account Management In A Week : Be a brilliant key account manager in seven simple steps / Grant Stewart . - London : Hodder Education, 2016 . - 121 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-1-473-60854-2 


1. Продажби - потребители - управление 
 339.18
Ключови думи: 1. управление на продажбите 2. конкурентоспособност 3. клиенти 4. водене на преговори 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129329
 съдържание 

Сист. No: 46495

Право

- 31 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  : Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки / Михаела Шанова и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева, Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Ивайло Атанасов, Мартина Минева, Мирослав Бачев, Нина Бахнева, Яна Митева, Дарина Стоименова, Лилия Чаушева, Десислава Чернева-Моллова, Ева Касева, Георги Георгиев, Пенка Христова, Любимка Андреева, Ралица Симеонова, Десислава Игнатова, Христо Кузов, Любослава Костова, Минчо Николов, Елиза Иванова, Антон Ангелов, Ралица Кирилова, Петя Толева.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-511-9 


   Т. 1. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 360 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 3  + 04
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Философия 
Цб 120000129341
 съдържание 

Сист. No: 46480

Образование

- 32 -

Цб II 92027 

Kaufman, Josh

   The First 20 hours. How to Learn Anything... Fast / Josh Kaufman . - London : Portfolio / Penguin, 2013 . - 274 p. ; 20 sm

   
   www.penguin.com 

   ISBN 978-0-670-92192-8 


1. Придобиване на умения - системен подход 
 371.32.001.71
Ключови думи: 1. методи за обучение 2. придобиване на умения 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129325
 съдържание 

Сист. No: 46491

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 33 -

Цб II 92021 

Ross, Alec

   The Industries of the Future / Alec Ross . - London etc. : Simon & Schuster, 2016 . - 304 p. ; 20 sm

   

   ISBN 978-1-4711-3526-2 (Paperback)


1. Икономика на бъдещето 
 004.77:33
Ключови думи: 1. индустрия 2. глобална икономика 3. информационни технологии 4. икономическо бъдеще 5. пари 6. пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129319
 съдържание 

Сист. No: 46485

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 34 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  / Георги Кръстев и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др. ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Десислава Стоичкова, Албена Миланова, Боряна Митева, Валентин Костадинов, Христина Михайлова, Станислава Груева, Ивана Давидков, Галина Кръстева, Мартина Нинова, Алексей Стамболов, Мила Бегова, Росица Цветанова, Любомир Бончев, Виолета Ашикова, Иглика Касабова, Ива Апостолова, Ивайло Александров, Веселина Любенова, Ина Бачева, Десислава Манова, Венцислава Миндова, Цветелина Йорданова. Други ред. и състав.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-592-8 


   Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 93/99  + 8  + 07
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000129340
 съдържание 

Сист. No: 46481

- 35 -

Цб II 92019 

Докторантски сборник 2015 : Т. 1 -  / Александра Арабаджиева и др. ; Ред. кол. Мария Стойчева и др. : Авангард Прима ("БПС" ООД)

   Съдържа материали от: Александра Арабаджиева, Красимира Криворова, Мирослав Бачев, Мария Спасова, Ралица Симеонова, Магдалена Атанасова, Христо Кузов, Стела Конакчиева, Мария Попковачева, Георги Георгиев, Яна Тодорова, Стоян Шиваров, Любомир Коцев, Валентина Неделчева, Славея Горанова, Лилия Денева, Мери Райкова, Десислава Добрева, Ростислав Давидов, Десислава Стоичкова, Тодор Симеонов, Силва Димитрова, Георги Налбантов, Десислава Иванова, Нина Ралева. Други ред.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев, Дарин Дросев, Димитър Божков. Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-160-453-1 


   Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2015 . - 336 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 32  + 8
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 4. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129339
 съдържание 

Сист. No: 46482

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 36 -

Цб II 92018 

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 -  / Георги Кръстев и др. ; Ред. кол. и състав. Мария Стойчева и др. ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Джиговска ; Оформл. на кор. Деница Трифонова : Изток-Запад (Изток-Запад)

   Други авт.: Десислава Стоичкова, Албена Миланова, Боряна Митева, Валентин Костадинов, Христина Михайлова, Станислава Груева, Ивана Давидков, Галина Кръстева, Мартина Нинова, Алексей Стамболов, Мила Бегова, Росица Цветанова, Любомир Бончев, Виолета Ашикова, Иглика Касабова, Ива Апостолова, Ивайло Александров, Веселина Любенова, Ина Бачева, Десислава Манова, Венцислава Миндова, Цветелина Йорданова. Други ред. и състав.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-592-8 


   Т. 2. Традиции и новаторството. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2014 . - 400 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 93/99  + 8  + 07
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Цб 120000129340
 съдържание 

Сист. No: 46481

- 37 -

Цб II 92019 

Докторантски сборник 2015 : Т. 1 -  / Александра Арабаджиева и др. ; Ред. кол. Мария Стойчева и др. : Авангард Прима ("БПС" ООД)

   Съдържа материали от: Александра Арабаджиева, Красимира Криворова, Мирослав Бачев, Мария Спасова, Ралица Симеонова, Магдалена Атанасова, Христо Кузов, Стела Конакчиева, Мария Попковачева, Георги Георгиев, Яна Тодорова, Стоян Шиваров, Любомир Коцев, Валентина Неделчева, Славея Горанова, Лилия Денева, Мери Райкова, Десислава Добрева, Ростислав Давидов, Десислава Стоичкова, Тодор Симеонов, Силва Димитрова, Георги Налбантов, Десислава Иванова, Нина Ралева. Други ред.: Иванка Мавродиева, Мадлен Данова, Галина Русева-Соколова, Стойчо Стойчев, Дарин Дросев, Димитър Божков. Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-619-160-453-1 


   Т. 4. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки. . - 2015 . - 336 с.

 

   


1. Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 
 1  + 32  + 8
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. История. Биографии. Краезнание 4. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129339
 съдържание 

Сист. No: 46482


 Индекс по АВТОРИ

Арабаджиева, Александра 3 12 35 37 
Ведър, Олимпия 16 17 
Генов, Николай 6 10 
Давидков, Цветан 16 17 
Данова, Мадлен 1 2 11 31 
Джиговска, Румяна 1 2 9 11 31 34 36 
Костова, Септемврина 24 
Кръстев, Георги 9 34 36 
Мавродиева, Иванка 1 2 11 31 
Найденова, Дария 16 17 
Петров, Иван 24 
Петрова, Людмила 1 2 9 11 31 34 36 
Русева-Соколова, Галина 1 2 11 31 
Стойчев, Стойчо 1 2 11 31 
Стойчева, Мария 1 2 3 9 11 12 31 34 35 36 37 
Трифонова, Деница 1 2 9 11 31 34 36 
Шанова, Михаела 1 2 11 31 
Bird, Drayton 25 
Dobkin, Jeffrey 19 
Ferguson, Niall 7 13 14 
Genov, Nikolai 6 10 
Gorchels, Linda 18 
Hiam, Alexander 20 
Hurst, Janet 22 
Johnson, Kerry L. 4 26 
Kaufman, Josh 32 
Klapholz, Richard 27 
Klarman, Alex 27 
Klein, Naomi 8 15 
Ross, Alec 23 33 
Sittig-Rolf, Andrea 21 28 
Soderholm, Craig E. 5 29 
Stewart, Grant 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Докторантски сборник 2014 : Т. 1 - 1 2 9 11 31 34 36 
Докторантски сборник 2015 : Т. 1 - 3 12 35 37 
Продаване и управление на продажбите 24 
Управление на организациите : поведението в организационен контекст 16 17 
Direct Marketing Strategies : Forget Theory - Here's what Really Works 19 
Ethnicity and Mass Media in South Eastern Europe 6 10 
How 10% of the people get 90% of the pie : get your share using subliminal persuasion techniques 5 29 
How Write Sales Letters that Sell 25 
Marketing Kit for Dummies 20 
Power Referrals : The Ambassador Method for Empowering Others to Promote Your Business and Do the Selling for You 21 28 
Selling with NLP. New Techniques That Will Double Your Sales Volume 4 26 
Successful Key Account Management In A Week : Be a brilliant key account manager in seven simple steps 30 
The Cash Machine : Using the Theory of Constraints for Sales Management 27 
The Farm to Market Handbook : How to create a Profitable Business from your small farm 22 
The First 20 hours. How to Learn Anything... Fast 32 
The Great Degeneration. How Institutions Decay and Economies Die 7 13 14 
The Industries of the Future 23 33 
The Product Manager's Handbook 18 
The Shock Doctrine. The rise of disaster capitalism 8 15 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Директен маркетинг - практически съвети, техники, методи 19 
Докторантски изследвания - социални, хуманитарни науки - сборник 1 2 3 9 11 12 31 34 35 36 37 
Икономика на бъдещето 23 33 
Капитализъм – кризи 8 15 
Малки ферми - икономически аспекти - САЩ 22 
Невро-лингвистично програмиране (НЛП) 4 26 
Придобиване на умения - системен подход 32 
Продажби - потребители - управление 27 30 
Продуктов мениджмънт - ръководство 18 
Търговска кореспонденция - ръководство 25 
Управление на организациите - организационно поведение - работна тетрадка 17 
Управление на организациите - организационно поведение - учебник 16 
Фермерство - семеен бизнес 22 
Югоизточна Европа - общество, политика 6 10 
ACT (Acquire, Cultivate, Teach) - Ambassador sales force 21 28 
Farm produce - United States - marketing 22 
Selling, marketing - psychological aspects 5 29 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

асоциално поведение 7 13 14 
банкомати 27 
бизнес 24 
бизнес етика 24 
водене на преговори 30 
глобализация 8 15 
глобална икономика 23 33 
гражданско общество 7 13 14 
дълг 7 13 14 
етническа принадлежност 6 10 
застаряващо население 7 13 14 
икономически кризи 8 15 
икономическо бъдеще 23 33 
индустрия 23 33 
институции 7 13 14 
информационни технологии 23 33 
кибернетика 16 
клиенти 30 
конкурентно предимство 21 28 
конкурентоспособност 30 
критична верига 27 
малки земеделски стопанства 22 
малък бизнес 20 
маркетинг 5 19 21 28 29 
маркетингов план 22 
маркетингови инструменти 20 
маркетингови стратегии 19 20 
масмедии 6 10 
мениджмънт 16 
мениджъри 16 
методи за обучение 32 
мотивация 16 
неравенство 7 13 14 
онлайн маркетинг 20 
организационна култура 16 
организационно поведение 16 
пазари 23 33 
пари 23 33 
печалба 21 28 
пласмент 22 
подсъзнание 5 29 
подсъзнателна реклама 5 29 
потенциални клиенти 4 26 27 
потребителско поведение 5 29 
предприемачество 8 15 
придобиване на умения 32 
продажби 4 5 21 26 28 29 
психологично въздействие 5 29 
реклама 19 20 
свободен пазар 8 15 
селскостопанска продукция 22 
средства за масова информация 6 10 
стратегическо планиране 18 
Теория на ограниченията 27 
теория на управлението 16 
търговия 5 24 29 
търговия на дребно 19 
търговска психология 4 26 
упадък 7 13 14 
управление на продажбите 24 27 30 
управление на продуктите 18 
фермерски пазари 22 
човешко поведение 5 29 
branding strategies 18 
new products 18 
NLP (NeuroLinguistic Programming) 4 26 
product managers 18 
sales letter 25 
subliminal advertizing 5 29 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Фридман, Милтън 8 15 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 6 10 
Босна 6 10 
България 6 10 
Македония (Северна Македония) 6 10 
Молдова 6 10 
Полша 8 15 
Румъния 6 10 
Русия 8 15 
САЩ 8 15 22 
Словения 6 10 
Сърбия 6 10 
Херцеговина 6 10 
Хърватия 6 10 
Черна гора 6 10 
Чили 8 15 
Югоизточна Европа 6 10