Нови книги - декември 2020г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92047 

Бейкър, Рандал

   Бъдещето не е това, което беше : Книга / Рандал Бейкър ; Прев. Боян Николаев, Виолета Цонева ; Предг. Иван Чалъков . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2007 . - 254 с. : с табл., сн., цв. граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-046-1 


1. Научно предвиждане и прогнозиране 2. Общество – развитие – прогнозиране 
 008.2.001.18  + 316.32.001.18
Ключови думи: 1. глобализация 2. бъдеще 3. промяна 4. регионализация 5. суверенитет 6. култура 7. духовност 8. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000129428
 съдържание 

Сист. No: 46623

Философия

Психология

- 2 -

Цб II 92037 

Маринова, Севда

   Депрограмиране от религиозни общества и култове / Севда Маринова ; Компют. обраб. и оформл. на кор. Марио Йорданов . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 48 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 47
   www.iztok-zapad.eu  

   ISBN 978-619-01-0685-2 


1. Религия - деструктивно влияние - депрограмиране 
 21  + 159.923
Ключови думи: 1. деструктивни общества 2. култове 3. синдром на религиозната травма 4. депрограмиране 5. психотерапия 6. образование 7. наука 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Психология 
Цб 120000129337, Цб 120000129338
 съдържание 

Сист. No: 46512

Религия

- 3 -

Цб II 92037 

Маринова, Севда

   Депрограмиране от религиозни общества и култове / Севда Маринова ; Компют. обраб. и оформл. на кор. Марио Йорданов . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 48 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 47
   www.iztok-zapad.eu  

   ISBN 978-619-01-0685-2 


1. Религия - деструктивно влияние - депрограмиране 
 21  + 159.923
Ключови думи: 1. деструктивни общества 2. култове 3. синдром на религиозната травма 4. депрограмиране 5. психотерапия 6. образование 7. наука 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Психология 
Цб 120000129337, Цб 120000129338
 съдържание 

Сист. No: 46512

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 4 -

Цб II 92047 

Бейкър, Рандал

   Бъдещето не е това, което беше : Книга / Рандал Бейкър ; Прев. Боян Николаев, Виолета Цонева ; Предг. Иван Чалъков . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2007 . - 254 с. : с табл., сн., цв. граф. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-046-1 


1. Научно предвиждане и прогнозиране 2. Общество – развитие – прогнозиране 
 008.2.001.18  + 316.32.001.18
Ключови думи: 1. глобализация 2. бъдеще 3. промяна 4. регионализация 5. суверенитет 6. култура 7. духовност 8. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000129428
 съдържание 

Сист. No: 46623

- 5 -

Цб II 92062 

Jones, Gillian

   50 Top Tools for Coaching : А complete toolkit for developing and empowering people / Gillian Jones, Ro Gorell . - Second Edition (2nd Edition) . - London etc. : Kogan Page, 2012 . - 209 p. : with tabl. ; 23,5 sm

   
   www.koganpage.com 

   ISBN 978-0-7494-6600-8 


1. Leadership - study and teaching 
 316.46  + 658.3
Ключови думи: 1. coaching 2. лидери 3. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129462
 съдържание 

Сист. No: 46505

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 6 -

Цб II 92035 

Димитров, Димитър Велков

   Постдемократичното европейско и световно управление / Димитър Велков Димитров . - София : ГорексПрес, 2020 . - 300 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 293-298 С автограф

   ISBN 978-954-616-303-5 


1. Европа и светът - постдемократично управление 
 327(4)(100)  + 321.7(4)(100)
Ключови думи: 1. съвременна демокрация 2. постдемокрация 3. гражданско общество 4. либерален модел 5. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Цб 120000129333, Цб 120000129334
 съдържание 

Сист. No: 46500

- 7 -

Цб II 92040 

Ишпекова-Братанова, Калина Филипова

   Идентичност, образ, национален бранд : България в британския политически дебат 2001 - 2015 г. : Книга / Калина Филипова Ишпекова-Братанова ; Худож. на кор. Петър Братанов . - Българска, Първо издание . - София : Унисон Арт, 2020 . - 184 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. л-ра : с. 170 -182 Цитир. в текста и под линия.

   ISBN 978-954-92475-8-9 


1. България - британски медиен и политически дебат 
 327(410)(497.2)  + 07(410)(497.2)
Ключови думи: 1. публични комуникации 2. политически дебат 3. политическа комуникация 4. дискурс анализ 5. лингвистика 6. масова комуникация 7. Списание "Икономист" 8. британски медиен пазар 9. брандиране на нации 10. публична дипломация 11. положителен международен образ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Великобритания 
За него: 1. Блеър, Тони 2. Камерън, Дейвид 3. Фараж, Найджъл 
Цб 120000129359, Цб 120000129360
 съдържание 

Сист. No: 46616

- 8 -

Цб II 92041 

Миланович, Бранко

   Само капитализъм : Бъдещето на системата, която управлява света / Бранко Миланович ; Прев. от англ. Димитър Събев ; Отг. ред. и комп. обраб. Марио Йорданов ; Коректор Здравка Петрова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 344 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 319- 339
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0741-5 (мека подвързия)


1. Капитализъм - глобализация, политика, бъдеще 
 330.012  + 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Студена война 3. либерален капитализъм 4. политически капитализъм 5. глобален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129375, Цб 120000129549, Цб 120000129550, Цб 120000129551
 съдържание 

Сист. No: 46627

- 9 -

Цб II 92042 

Христов, Ивайло Христов

   Неоосманизмът и междуетническите отношения в България : Монография / Ивайло Христов Христов, Георги Ненев Найденов, Пламен Маринов Ралчев, Константин Христов Пудин ; Рец. Васил Проданов, Петко Тодоров ; Ред. Лина Калайджиева ; Художник Истилиян Божилов ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 354 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 344-353 Монографията съдържа резултати от Университетски проект за научно изследване №НИД НИ 6/2016, финансиран от УНСС

   ISBN 978-619-232-275-5 


1. България - междуетнически отношения - неоосманизъм 
 949.72(560)  + 327(560)(497.2)
Ключови думи: 1. пантюркизъм 2. османизъм 3. кемализъм 4. неоосманизъм 5. османизъм 6. Османска империя 7. история на България 8. междуетнически отношения 9. Възраждане 10. 9 септември 1944 11. български национализъм 12. социализъм 13. Възродителен процес 14. българска национална сигурност 15. ДПС (Движение за права и свободи) 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Европейски съюз 4. САЩ 
За него: 1. Ататюрк, Мустафа Кемал 
Цб 120000129377
 съдържание 

Сист. No: 46644

- 10 -

Цб II 92043 

Baker, Randall

   Cold War in a Hot Place / Randall Baker, Mykola Polonskyi ; Computer design Lyuben Kozarev ; Artist and cover design Mira Rahneva . - Sofia : East-West Publishing, 2015 . - 352 p. ; 21,5 sm

   
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-152-710-1 


1. Международни отношения - Студена война - Африка 
 327.54(6)
Ключови думи: 1. Студена война 2. геополитика 3. съветско разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Африка 2. Етиопия 
Цб 120000129416, Цб 120000129417, Цб 120000129418
 съдържание 

Сист. No: 46619

- 11 -

Цб II 92044 

Baker, Randall

   Why America isn't Europe : a short guide / Randall Baker, John Karaagac . - Офс. изд. . - [Sofia] : Paradigma, [2010] ([София : Булгед]) . - 218 p. : с ил., табл., диагр. ; 20,5 sm

   
   e-mail: paradigma_books@abv.bg 

   ISBN 978-954-326-110-9 


1. Международни отношения - САЩ - Западна Европа 
 327(4)(73)(0.026.2)  + 327.51(4)(73)
Ключови думи: 1. Студена война 2. НАТО 3. световна политика 4. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. САЩ 
Цб 120000129419, Цб 120000129420, Цб 120000129421
 съдържание 

Сист. No: 46620

Икономикс

- 12 -

Цб II 92057 

Дудин, Михаил Николаевич

   Инновационное развитие социально-экономических систем в условиях формирования институциональной среды : Межвузовская научно-исследовательская работа (НИР) : Монография / Михаил Николаевич Дудин, Николай Васильевич Лясников, О. Н. Макаров, А. Н. Яндовский . - Москва : RuScience ; Русайнс, 2020 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Библиогр. л-ры : с.184-191
   htpp://ru-science.com 

   ISBN 978-5-4365-4734-3 


1. Национална икономика - Русия - 21 век 
 330.001.76(470)
Ключови думи: 1. социално-икономически системи 2. институционална среда 3. руска икономика 4. иновационна трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000129457
 съдържание 

Сист. No: 46510

- 13 -

Цб II 92041 

Миланович, Бранко

   Само капитализъм : Бъдещето на системата, която управлява света / Бранко Миланович ; Прев. от англ. Димитър Събев ; Отг. ред. и комп. обраб. Марио Йорданов ; Коректор Здравка Петрова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 344 с. ; 21,5 см

   Библиогр. с. 319- 339
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0741-5 (мека подвързия)


1. Капитализъм - глобализация, политика, бъдеще 
 330.012  + 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. Студена война 3. либерален капитализъм 4. политически капитализъм 5. глобален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129375, Цб 120000129549, Цб 120000129550, Цб 120000129551
 съдържание 

Сист. No: 46627

- 14 -

Цб II 92058 

Шапиро, Сергей Александрович

   Современные тенденции развития экономической наука : Курс лекций, практикум для студентов экономических специальностей / Сергей Александрович Шапиро, Ольга Владимировна Шатаева, В. Ю. Маслихина ; Рец. Е. В. Скубрий, Е. Н. Акимова ; Отв. ред. Н. Соломадина ; Корректор С. Мартынович ; Верстальщик Т. Качанова . - Москва - Берлин : Директ-Медиа, 2015 . - 430 с. : с фиг. ; 21 см

   Библиогр. л-ры : 426-428
   www.biblioclub.ru 

   ISBN 978-5-4475-3676-3 


1. Икономическа наука 
 330(470)
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. микроикономика 3. макроикономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000129458
 съдържание 

Сист. No: 46511

- 15 -

Цб II 92056 

Modern Economic Thought  /  Ed. by Sidney Weintraub . - Pennsylvania : University of Pennsylvania Press, 1977, Reprint 2016 . - 584 p. ; 24 sm

   
   www.upenn.edu/pennpress 

   ISBN 978-0-8122-7712-8 


1. Икономически теории - есета 
 330(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономическа мисъл 2. неокласицизъм 3. посткейнсианство 4. микроикономикс 5. пари 6. растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маршал, Алфред 2. Кейнс, Джон Мейнард 
Цб 120000129456
 съдържание 

Сист. No: 46509

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 16 -

Цб II 92062 

Jones, Gillian

   50 Top Tools for Coaching : А complete toolkit for developing and empowering people / Gillian Jones, Ro Gorell . - Second Edition (2nd Edition) . - London etc. : Kogan Page, 2012 . - 209 p. : with tabl. ; 23,5 sm

   
   www.koganpage.com 

   ISBN 978-0-7494-6600-8 


1. Leadership - study and teaching 
 316.46  + 658.3
Ключови думи: 1. coaching 2. лидери 3. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129462
 съдържание 

Сист. No: 46505

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 17 -

Цб II 92061 

Bessis, Joel

   Risk Management in Banking / Joel Bessis . - Fourth Edition . - West Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2015 . - 364 p. : wth tabl., fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-1-118-66021-8 (paperback)


1. Банки - управление на риска 
 005.915  + 336
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. банков мениджмънт 3. активи и пасиви 4. bank management 5. risk management 6. asset-liability management 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000129461
  

Сист. No: 46504

- 18 -

Цб II 92055 

Vernimmen, Pierre

   Finance d'entreprise 2018 / Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le Fur . - 16e edition . - S. l. : Dalloz, 2018 . - 1199 p. : with fug., tabl. ; 24 sm

   
   www.editions-DALLOZ.fr www.vernimmenenligne.net 

   ISBN 978-2-247-16978-8 


 336.6
Ключови думи: 1. корпоративни финанси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129455
 съдържание 

Сист. No: 46508

Управление

- 19 -

Цб II 92038 

Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция  : Сборник . - София : Университет за национално и световно стопанство ; Студентски съвет ; Катедра "Управление" ; Научноизследователски център за добри управленски практики, 2018 . - 118 с. : с табл., фиг. ; 20,5 см

   Библиогр. л-ра : с. 118
   sc.unwe.bg 


1. Мениджмънт - студентска научна конференция 
 005  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 120000129344, Цб 120000129345
 съдържание 

Сист. No: 46541

- 20 -

Цб II 92061 

Bessis, Joel

   Risk Management in Banking / Joel Bessis . - Fourth Edition . - West Sussex : John Wiley & Sons Ltd., 2015 . - 364 p. : wth tabl., fig. ; 24,5 sm

   

   ISBN 978-1-118-66021-8 (paperback)


1. Банки - управление на риска 
 005.915  + 336
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. банков мениджмънт 3. активи и пасиви 4. bank management 5. risk management 6. asset-liability management 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 
Цб 120000129461
  

Сист. No: 46504

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 21 -

Цб II 92135 

Василева, Бистра

   Международен маркетинг : Учебник / Бистра Василева ; Рец. Евгения Тонкова ; Ред. Весела Мръвкова ; Предпеч. подгот. Мария Янчева, Бистра Константинова Василева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2018 (Печатна база на ИУ -Варна) . - 403 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0978-5 


1. Международен маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. международни пазари 2. сегментиране на пазара 3. маркетингов микс 4. продуктова политика 5. промоционална политика 6. международен бизнес 7. цени 8. ценови решения 9. бизнес решения 10. международни канали 11. пазарен вход 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129643
 съдържание 

Сист. No: 46643

- 22 -

Цб II 92059 

Preissner, Andreas

   Marketing-Controlling / Andreas Preissner . - Zweite, erganzte Auflage . - Munchen etc. : R. Oldenbourg Verlag, 1999, Reprint 2020 . - 353 p. : with tabl. ; 23,5 sm

   
   www.degruyter.com htpp://www.oldenbourg.de 

   ISBN 3-486-25279-8 


 339.138(0.026.2)
Ключови думи: 1. маркетинг 2. контрол 3. маркетингово планиране 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129459
 съдържание 

Сист. No: 46502

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 23 -

Цб II 92054 

Munizzo, Mark A.

   Residential Market Analysis and Highest and Best Use / Mark A. Munizzo, Lisa Virruso Musial . - Chicago etc. : Dearborn ; Financial Publishing, Inc., 2007 . - 136 p. ; 27,5 sm

   
   www.dearbornRE.com 

   ISBN 978-1-4195-9261-4 


1. Residential real estate 
 332.8
Ключови думи: 1. жилищен пазар 2. недвижима собственост 3. residential market 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129454
 съдържание 

Сист. No: 46507

Туризъм

- 24 -

Цб II 92039 

Туризмът и иновациите  = Tourism and innovations : Collection of Proceedings from in international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна /  Председател Генка Рафаилова ; Зам.-предс. Гинка Димитрова ; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златка Тодорова, Росица Димитрова ; Ред. кол. Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Марин Нешков и др. . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна ; Колеж по туризъм - Варна, 2018 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 576 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   
   www.ct-varna.com 

   ISBN 978-954-21-0973-0 


1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48.001.76  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. туристически продукти 3. социални иновации 4. технологични иновации 5. чуждоезиково обучение 6. интеркултурно обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
Цб 120000129346
 съдържание 

Сист. No: 46542

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 25 -

Цб II 92135 

Василева, Бистра

   Международен маркетинг : Учебник / Бистра Василева ; Рец. Евгения Тонкова ; Ред. Весела Мръвкова ; Предпеч. подгот. Мария Янчева, Бистра Константинова Василева . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна, 2018 (Печатна база на ИУ -Варна) . - 403 с. ; 21,5 см

   

   ISBN 978-954-21-0978-5 


1. Международен маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. международни пазари 2. сегментиране на пазара 3. маркетингов микс 4. продуктова политика 5. промоционална политика 6. международен бизнес 7. цени 8. ценови решения 9. бизнес решения 10. международни канали 11. пазарен вход 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129643
 съдържание 

Сист. No: 46643

- 26 -

Цб II 92063 

Proceedings of the Conference on Consumption and Saving : Volume I and II  /  Ed. by Irwin Friend, Robert Jones : University of Pennsylvania Press

   
   www.upenn.edu/pennpress 

   ISBN 978-1-5128-1350-0 


   Vol. I . - 1960 . - 498 p. : with tabl. fig.

 

   


1. Consumption and Saving - conference 
 366.1(0.026.2)  + 339.18(0.026.2)
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. потребление 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 120000129463, Цб 120000129464
 съдържание 

Сист. No: 46506

Европейски съюз

- 27 -

Цб II 92035 

Димитров, Димитър Велков

   Постдемократичното европейско и световно управление / Димитър Велков Димитров . - София : ГорексПрес, 2020 . - 300 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 293-298 С автограф

   ISBN 978-954-616-303-5 


1. Европа и светът - постдемократично управление 
 327(4)(100)  + 321.7(4)(100)
Ключови думи: 1. съвременна демокрация 2. постдемокрация 3. гражданско общество 4. либерален модел 5. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Европейски съюз 
Цб 120000129333, Цб 120000129334
 съдържание 

Сист. No: 46500

Право

- 28 -

Цб II 92060 

Fairpo, Anne

   Revenue Law : Principles and Practice /  General ed. Anne Fairpo, David Salter . - 37th Edition . - London etc. : Bloomsbury Professional ; Bloomsbury Publishing Plc, 2019 . - 1843 p. ; 23,5 sm

   
   www.bloomsburyprofessional.com 

   ISBN 978-1-52651-112-6 RB


1. Данъци - Великобритания 
 347.73(410)
Ключови думи: 1. данъчно облагане 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Великобритания 
Цб 120000129460
 съдържание 

Сист. No: 46503

Образование

- 29 -

Цб I 6146 

 Университет за национално и световно стопанство 

   Годишна научна сесия на УНСС, 1 декември 2016 г., УНСС, Голяма и Малка конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 183 с. ; 29 см

   Годишната научна сесия е организирана по договор за университетска научна проява № НИД НП-15/2016 г.


1. УНСС - научна сесия 2. Научноизследователски проекти - УНСС 
 378
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129353, Цб 120000129354
 съдържание 

Сист. No: 46628

- 30 -

Цб I 6147 

 Университет за национално и световно стопанство 

   Годишна научна сесия на УНСС, 14 декември 2017 г., УНСС, Голяма конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 215 с. ; 29 см + CD

   Годишната научна сесия е организирана по договор за университетска научна проява № НИД НП-6/2017 г.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. УНСС - научна сесия 
 378
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129355, Цб 120000129356
 съдържание 

Сист. No: 46629

- 31 -

Цб I 6148 

 Университет за национално и световно стопанство 

   Годишна научна сесия на УНСС, 13 декември 2018 г., УНСС, Голяма конферентна зала . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 181 с. ; 29 см + CD

   Годишната научна сесия е организирана по договор за университетска научна проява № НИД НП-10/2018 г.


1. Научноизследователски проекти - УНСС 2. УНСС - научна сесия 
 378
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129357, Цб 120000129358
 съдържание 

Сист. No: 46630

- 32 -

Цб II 92045 

Baker, Randall

   TPU : murder and mayhem in hire education : Die Dulce Fruere / Randall Baker . - [Sofia] : Paradigma, 2011 ([София] : Булгед) . - 248 p. : с цв. ил. ; 20 sm

   
   paradigma_books@abv.bg 

   ISBN 978-954-326-150-5 


1. Висше образование - Запад 
 820  + 378
Ключови думи: 1. университетско образование 2. подмяна на ценности 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129422, Цб 120000129423, Цб 120000129424
 съдържание 

Сист. No: 46621

Математика. Естествени науки

- 33 -

Цб II 92036 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика : Част I - / Никола Димитров Раев : Академично изд. на УХТ - Пловдив (Полиграф Комерс, гр. Пловдив)

   

   ISBN 978-954-24-0325-8 


   Ч. I. Прости термодинамична системи. : Ентропия . - 2020 . - 138 с. : с формули и табл.

   Тема 5

   


1. Химична термодинамика - ентропия 
 541
Ключови думи: 1. химия 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Цб 120000129335, Цб 120000129336
 съдържание 

Сист. No: 46501

Приложни науки

Информационни технологии. Иновации

- 34 -

Цб II 92057 

Дудин, Михаил Николаевич

   Инновационное развитие социально-экономических систем в условиях формирования институциональной среды : Межвузовская научно-исследовательская работа (НИР) : Монография / Михаил Николаевич Дудин, Николай Васильевич Лясников, О. Н. Макаров, А. Н. Яндовский . - Москва : RuScience ; Русайнс, 2020 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Библиогр. л-ры : с.184-191
   htpp://ru-science.com 

   ISBN 978-5-4365-4734-3 


1. Национална икономика - Русия - 21 век 
 330.001.76(470)
Ключови думи: 1. социално-икономически системи 2. институционална среда 3. руска икономика 4. иновационна трансформация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Русия 
Цб 120000129457
 съдържание 

Сист. No: 46510

- 35 -

Цб II 92039 

Туризмът и иновациите  = Tourism and innovations : Collection of Proceedings from in international scientific conference devoted to the 55th anniversary of College of tourism - Varna : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна /  Председател Генка Рафаилова ; Зам.-предс. Гинка Димитрова ; Член Снежина Кадиева, Светла Недева, Златка Тодорова, Росица Димитрова ; Ред. кол. Светла Ракаджийска, Стоян Маринов, Марин Нешков и др. . - Варна : Наука и икономика ; Икономически университет - Варна ; Колеж по туризъм - Варна, 2018 (Печ. база на ИУ - Варна) . - 576 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   
   www.ct-varna.com 

   ISBN 978-954-21-0973-0 


1. Туризъм, иновации - международна конференция 
 338.48.001.76  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. туристически продукти 3. социални иновации 4. технологични иновации 5. чуждоезиково обучение 6. интеркултурно обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
Цб 120000129346
 съдържание 

Сист. No: 46542

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 36 -

Цб II 92046 

Baker, Randall

   In Passing : Strange Experiences in Often Unexpected Places / Randall Baker ; Illustration Iva Tsankova ; Cover design Metodi Stoyanov . - English paperback edtion . - Sofia : Paradigma, 2018 ([София] : [Булгед]) . - 250 p. ; 20,5 sm

   
   www.randallbaker.org 

   ISBN 978-954-326-367-7 


1. Английска литература 
 820  + 82-992(420)
Ключови думи: 1. пътеписи 2. репортажи 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129425, Цб 120000129426, Цб 120000129427
 съдържание 

Сист. No: 46622

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 37 -

Цб II 92042 

Христов, Ивайло Христов

   Неоосманизмът и междуетническите отношения в България : Монография / Ивайло Христов Христов, Георги Ненев Найденов, Пламен Маринов Ралчев, Константин Христов Пудин ; Рец. Васил Проданов, Петко Тодоров ; Ред. Лина Калайджиева ; Художник Истилиян Божилов ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 354 с. ; 24 см

   Библиогр. с. 344-353 Монографията съдържа резултати от Университетски проект за научно изследване №НИД НИ 6/2016, финансиран от УНСС

   ISBN 978-619-232-275-5 


1. България - междуетнически отношения - неоосманизъм 
 949.72(560)  + 327(560)(497.2)
Ключови думи: 1. пантюркизъм 2. османизъм 3. кемализъм 4. неоосманизъм 5. османизъм 6. Османска империя 7. история на България 8. междуетнически отношения 9. Възраждане 10. 9 септември 1944 11. български национализъм 12. социализъм 13. Възродителен процес 14. българска национална сигурност 15. ДПС (Движение за права и свободи) 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 2. Турция 3. Европейски съюз 4. САЩ 
За него: 1. Ататюрк, Мустафа Кемал 
Цб 120000129377
 съдържание 

Сист. No: 46644

- 38 -

Цб I 6149 

Baker, Randall

   Moresnet : The Curious Complexities of a Neutral Zone / Randall Baker, Roger Mallion . - Second Edition . - Sofia : Paradigma, 2013 . - 46 p. : с цв. ил., факс., карт. ; 30 sm

   Bibliogr. p. 44 - 45.

   ISBN 978-954-326-197-0 


1. Европа – история 
 940.2(0.026.2)(493)(430)
Ключови думи: 1. история 2. граници 3. нова история 4. неутрална зона 5. Neutral Moresnet 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Белгия 2. Германия 3. Виена 
Цб 120000129413, Цб 120000129414, Цб 120000129415
 съдържание 

Сист. No: 46618


 Индекс по АВТОРИ

Акимова, Е. Н. 14 
Бейкър, Рандал 1 4 10 11 32 36 38 
Божилов, Истилиян 9 37 
Братанов, Петър 7 
Василева, Бистра 21 25 
Василева, Бистра Константинова 21 25 
Димитров, Димитър Велков 6 27 
Димитрова, Гинка 24 35 
Димитрова, Росица 24 35 
Дудин, Михаил Николаевич 12 34 
Здравкова, Виолета 9 37 
Ишпекова-Братанова, Калина Филипова 7 
Йорданов, Марио 2 3 8 13 
Кадиева, Снежина 24 35 
Калайджиева, Лина 9 37 
Караагач, Джон 11 
Качанова, Т. 14 
Лясников, Николай Васильевич 12 34 
Макаров, О. Н. 12 34 
Маринов, Стоян 24 35 
Маринова, Севда 2 3 
Мартынович, С. 14 
Маслихина, В. Ю. 14 
Миланович, Бранко 8 13 
Мръвкова, Весела 21 25 
Найденов, Георги Ненев 9 37 
Недева, Светла 24 35 
Нешков, Марин 24 35 
Николаев, Боян 1 4 
Петрова, Здравка 8 13 
Полонски, Микола 10 
Проданов, Васил 9 37 
Пудин, Константин Христов 9 37 
Раев, Никола Димитров 33 
Ракаджийска, Светла 24 35 
Ралчев, Пламен Маринов 9 37 
Рафаилова, Генка 24 35 
Скубрий, Е. В. 14 
Соломадина, Н. 14 
Събев, Димитър 8 13 
Тодоров, Петко 9 37 
Тодорова, Златка 24 35 
Тонкова, Евгения 21 25 
Трифонова, Деница 8 13 
Христов, Ивайло Христов 9 37 
Цонева, Виолета 1 4 
Чалъков, Иван 1 4 
Шапиро, Сергей Александрович 14 
Шатаева, Ольга Владимировна 14 
Яндовский, А. Н. 12 34 
Янчева, Мария 21 25 
Baker, Randall 1 4 10 11 32 36 38 
Bessis, Joel 17 20 
Fairpo, Anne 28 
Friend, Irwin 26 
Fur, Yann Le 18 
Gorell, Ro 5 16 
Jones, Gillian 5 16 
Jones, Robert 26 
Karaagac, John 11 
Kozarev, Lyuben 10 
Mallion, Roger 38 
Munizzo, Mark A. 23 
Musial, Lisa Virruso 23 
Polonskyi, Mykola 10 
Preissner, Andreas 22 
Quiry, Pascal 18 
Rahneva, Mira 10 
Salter, David 28 
Stoyanov, Metodi 36 
Tsankova, Iva 36 
Vernimmen, Pierre 18 
Weintraub, Sidney 15 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бъдещето не е това, което беше 1 4 
Годишна научна сесия на УНСС, 1 декември 2016 г., УНСС, Голяма и Малка конферентна зала 29 
Годишна научна сесия на УНСС, 13 декември 2018 г., УНСС, Голяма конферентна зала 31 
Годишна научна сесия на УНСС, 14 декември 2017 г., УНСС, Голяма конферентна зала 30 
Депрограмиране от религиозни общества и култове 2 3 
Идентичност, образ, национален бранд : България в британския политически дебат 2001 - 2015 г. 7 
Инновационное развитие социально-экономических систем в условиях формирования институциональной среды 12 34 
Международен маркетинг 21 25 
Неоосманизмът и междуетническите отношения в България 9 37 
Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта : Икономически разработки от Студентска научна конференция 19 
Постдемократичното европейско и световно управление 6 27 
Приложна химична термодинамика : Част I - 33 
Само капитализъм : Бъдещето на системата, която управлява света 8 13 
Современные тенденции развития экономической наука 14 
Туризмът и иновациите 24 35 
50 Top Tools for Coaching : А complete toolkit for developing and empowering people 5 16 
Cold War in a Hot Place 10 
Finance d'entreprise 2018 18 
In Passing : Strange Experiences in Often Unexpected Places 36 
Marketing-Controlling 22 
Modern Economic Thought 15 
Moresnet : The Curious Complexities of a Neutral Zone 38 
Proceedings of the Conference on Consumption and Saving : Volume I and II 26 
Residential Market Analysis and Highest and Best Use 23 
Revenue Law : Principles and Practice 28 
Risk Management in Banking 17 20 
TPU : murder and mayhem in hire education 32 
Why America isn't Europe : a short guide 11 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Английска литература 36 
Банки - управление на риска 17 20 
България - британски медиен и политически дебат 7 
България - междуетнически отношения - неоосманизъм 9 37 
Висше образование - Запад 32 
Данъци - Великобритания 28 
Европа – история 38 
Европа и светът - постдемократично управление 6 27 
Икономическа наука 14 
Икономически теории - есета 15 
Капитализъм - глобализация, политика, бъдеще 8 13 
Международен маркетинг 21 25 
Международни отношения - САЩ - Западна Европа 11 
Международни отношения - Студена война - Африка 10 
Мениджмънт - студентска научна конференция 19 
Научно предвиждане и прогнозиране 1 4 
Научноизследователски проекти - УНСС 29 30 31 
Национална икономика - Русия - 21 век 12 34 
Общество – развитие – прогнозиране 1 4 
Религия - деструктивно влияние - депрограмиране 2 3 
Туризъм, иновации - международна конференция 24 35 
УНСС - научна сесия 29 30 31 
Химична термодинамика - ентропия 33 
Consumption and Saving - conference 26 
Leadership - study and teaching 5 16 
Residential real estate 23 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

активи и пасиви 17 20 
банков мениджмънт 17 20 
бизнес решения 21 25 
брандиране на нации 7 
британски медиен пазар 7 
бъдеще 1 4 6 27 
българска национална сигурност 9 37 
български национализъм 9 37 
Възраждане 9 37 
Възродителен процес 9 37 
външна политика 11 
геополитика 10 
глобален капитализъм 8 13 
глобализация 1 4 
гражданско общество 6 27 
граници 38 
данъчно облагане 28 
депрограмиране 2 3 
деструктивни общества 2 3 
дискурс анализ 7 
ДПС (Движение за права и свободи) 9 37 
духовност 1 4 
жилищен пазар 23 
икономическа мисъл 15 
икономическа теория 14 
иновационна трансформация 12 34 
институционална среда 12 34 
интеркултурно обучение 24 35 
история 38 
история на България 9 37 
кемализъм 9 37 
контрол 22 
конференция 24 35 
корпоративни финанси 18 
култове 2 3 
култура 1 4 
либерален капитализъм 8 13 
либерален модел 6 27 
лидери 5 16 
лидерство 5 16 
лингвистика 7 
макроикономика 14 
маркетинг 22 
маркетингов микс 21 25 
маркетингово планиране 22 
масова комуникация 7 
междуетнически отношения 9 37 
международен бизнес 21 25 
международни канали 21 25 
международни отношения 8 13 
международни пазари 21 25 
микроикономика 14 
микроикономикс 15 
НАТО 11 
наука 2 3 
недвижима собственост 23 
неокласицизъм 15 
неоосманизъм 9 37 
неутрална зона 38 
нова история 38 
образование 2 3 
общество 1 4 
османизъм 9 37 
Османска империя 9 37 
пазарен вход 21 25 
пантюркизъм 9 37 
пари 15 
подмяна на ценности 32 
политическа комуникация 7 
политически дебат 7 
политически капитализъм 8 13 
положителен международен образ 7 
постдемокрация 6 27 
посткейнсианство 15 
потребителско поведение 26 
потребление 26 
продуктова политика 21 25 
промоционална политика 21 25 
промяна 1 4 
психотерапия 2 3 
публична дипломация 7 
публични комуникации 7 
пътеписи 36 
растеж 15 
регионализация 1 4 
репортажи 36 
риск мениджмънт 17 20 
руска икономика 12 34 
световна политика 11 
сегментиране на пазара 21 25 
синдром на религиозната травма 2 3 
социализъм 9 37 
социални иновации 24 35 
социално-икономически системи 12 34 
Списание "Икономист" 7 
Студена война 8 10 11 13 
суверенитет 1 4 
съветско разузнаване 10 
съвременна демокрация 6 27 
технологични иновации 24 35 
туристически продукти 24 35 
университетско образование 32 
химия 33 
цени 21 25 
ценови решения 21 25 
чуждоезиково обучение 24 35 
9 септември 1944 9 37 
asset-liability management 17 20 
bank management 17 20 
coaching 5 16 
Neutral Moresnet 38 
residential market 23 
risk management 17 20 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ататюрк, Мустафа Кемал 9 37 
Блеър, Тони 7 
Камерън, Дейвид 7 
Кейнс, Джон Мейнард 15 
Маршал, Алфред 15 
Фараж, Найджъл 7 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Африка 10 
Белгия 38 
България 7 9 37 
Великобритания 7 28 
Виена 38 
Германия 38 
Европа 11 
Европейски съюз 9 37 
Етиопия 10 
Русия 12 34 
САЩ 9 11 37 
Турция 9 37