Нови книги - януари 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92075 

Герджиков, Сергей

   Философия и наука = Philosophy and science : Collection of articles : Сборник статии / Сергей Герджиков ; Рец. Константин Янакиев, Димитър Елчинов ; Ред. Катя Пеева ; Худож. на кор. Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 421 с. ; 23,5 см

   Текст и на англ. ез. Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. след отд. статии Рез. на бълг., англ. ез.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4772-9 Мека корица


1. Наука – философия и методология 
 001  + 1(4/9)
Ключови думи: 1. съвременна философия 2. теория на познанието 3. отношения 4. относителност 5. свят 6. тяло 7. ум 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 2. Витгенщайн, Лудвиг 3. Куайн, Уилърд 
Цб 120000129476
 съдържание 

Сист. No: 46872

- 2 -

Цб II 92078 

Йорданова-Панчева, Юлия

   Между кориците и отвъд тях : Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенасат /  Състав. и ред. Юлия Йорданова-Панчева ; Състав. Малина Димитрова ; Рец. Антоанета Тотоманова ; Ред. Васил Загоров ; Библиогр. ред Биляна Яврукова ; Предпеч. подгот. Атанаска Христова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 214 с. ; 23,5 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4896-2 


1. Алберт Нисим Бенбасат (1950 - ) 2. Издателско дело, книги – България – конференция 
 002  + 92 Бенбасат, Алберт Нисим
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000129479
 съдържание 

Сист. No: 46875

- 3 -

Цб II 92074 

Млади изследователи : Том 3  : Сборник от Втората обща докторантска конференция, Февруари 2019 /  Състав. Иванка Мавровдиева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Докторантски център "Св. Климент Охридски"

   Библиогр. след отд. докл. Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-07-4747-7 


   Т. 3 . - 2019 . - 512 с. : с табл., фиг.

 

   


1. Обществени науки – СУ "Св. Климент Охридски" - конференция 
 04  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. докторанти 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Цб 120000129475
 съдържание 

Сист. No: 46871

- 4 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-065-3 


   Т. LVIII. Православный богословский институт преподобного Сергия Радонежского - Псковский снетогорский в честь рождества Пресвятой Богородицы монастырь. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000129486
 съдържание 

Сист. No: 47064

- 5 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-066-0 


   Т. LIX. Псой - Ринальди. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000129487
 съдържание 

Сист. No: 47065

Философия

- 6 -

Цб II 92075 

Герджиков, Сергей

   Философия и наука = Philosophy and science : Collection of articles : Сборник статии / Сергей Герджиков ; Рец. Константин Янакиев, Димитър Елчинов ; Ред. Катя Пеева ; Худож. на кор. Симона Петрова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 421 с. ; 23,5 см

   Текст и на англ. ез. Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. Библиогр. след отд. статии Рез. на бълг., англ. ез.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4772-9 Мека корица


1. Наука – философия и методология 
 001  + 1(4/9)
Ключови думи: 1. съвременна философия 2. теория на познанието 3. отношения 4. относителност 5. свят 6. тяло 7. ум 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Философия 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 2. Витгенщайн, Лудвиг 3. Куайн, Уилърд 
Цб 120000129476
 съдържание 

Сист. No: 46872

- 7 -

Цб II 92103 

Знеполски, Боян

   Епоха на разломи : Криза на идентичностите и социална критика / Боян Знеполски ; Коректор Жана Ганчева ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Худож. на кор. Деница Трифонова . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 376 с.

   За популизма, постпопулизма и съвременните митове / разговор с Мишел Виевиорка: с. 331-343 ; В какво общество живеем? Обществото на Вебер или обществото на Дюркем? / разговор с Венсан Декомб: с. 344-360 На корицата : Протест. София (25 юни 2013). Дванадесети пореден ден от протеста в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Пресфото - БТА; снимка : Минко Чернев (ЕД) Библиогр. с.361-371
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0564-0 


1. Социална психология – философия 
 316.3  + 316.6  + 1
Ключови думи: 1. социална психология 2. философия 3. криза на идентичността 4. социална критика 5. колективна идентичност 6. национална идентичност 7. граждански протести 8. политическа философия 9. социална промяна 10. онтология 11. виктимизация 12. критически радикализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Географски понятия: 1. Франция 2. България 
За него: 1. Хабермас, Юрген 2. Хонет, Аксел 3. Маркс, Карл 4. Хайдегер, Мартин 5. Нора, Пиер 6. Макрон, Еманюел 7. Касториадис, К. 8. Дюркем, Емил 
Цб 120000129543, Цб 120000129544, Цб 120000129545
 съдържание 

Сист. No: 47089

Религия

- 8 -

Цб II 57021 

Ножнакова, Н.Ф.

   Съвременният расизъм : [Сб. докл и материали] / Н.Ф. Ножнакова ; Прев. от рус. Алиса Киркова . - София : Партиздат, 1983 . - 352 с. ; 20 см

   


 323.118
Тематични рубрики: 1. Религия 
Цб 2966/83, Цб 2967/83, Цб 2968/83
  

Сист. No: 47030

- 9 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-065-3 


   Т. LVIII. Православный богословский институт преподобного Сергия Радонежского - Псковский снетогорский в честь рождества Пресвятой Богородицы монастырь. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000129486
 съдържание 

Сист. No: 47064

- 10 -

Цб С І 435 

Православная энциклопедия : Т. 1 -  /  Под ред. патриарх Моск. и всея Руси Кирилл . - Москва : ЦНЦ "Православная Энциклопедия", 2000 -

   

   ISBN 978-5-89572-066-0 


   Т. LIX. Псой - Ринальди. . - 2020 . - 752 с.

 

   


1. Православна енциклопедия 
 2(0.026.2)  + 03(0.026.2)
Ключови думи: 1. православие 2. енциклопедия 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Общ отдел. Наука. Култура 
С 120000129487
 съдържание 

Сист. No: 47065

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 11 -

Цб II 57032 

Елисеева, Ирина И.

   Логика прикладного статистического анализа / Ирина И. Елисеева, Владимир О. Рукавишников . - Moscow : Финансы и статистика, 1982 . - 192 с.: Библиогр. с. 188-191 ; 20 см

   


 311
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 3201/83, Цб 3203/83, Цб 3248/83
  

Сист. No: 47059

- 12 -

Цб II 92103 

Знеполски, Боян

   Епоха на разломи : Криза на идентичностите и социална критика / Боян Знеполски ; Коректор Жана Ганчева ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Худож. на кор. Деница Трифонова . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 376 с.

   За популизма, постпопулизма и съвременните митове / разговор с Мишел Виевиорка: с. 331-343 ; В какво общество живеем? Обществото на Вебер или обществото на Дюркем? / разговор с Венсан Декомб: с. 344-360 На корицата : Протест. София (25 юни 2013). Дванадесети пореден ден от протеста в столицата срещу правителството на Пламен Орешарски. Пресфото - БТА; снимка : Минко Чернев (ЕД) Библиогр. с.361-371
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0564-0 


1. Социална психология – философия 
 316.3  + 316.6  + 1
Ключови думи: 1. социална психология 2. философия 3. криза на идентичността 4. социална критика 5. колективна идентичност 6. национална идентичност 7. граждански протести 8. политическа философия 9. социална промяна 10. онтология 11. виктимизация 12. критически радикализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
Географски понятия: 1. Франция 2. България 
За него: 1. Хабермас, Юрген 2. Хонет, Аксел 3. Маркс, Карл 4. Хайдегер, Мартин 5. Нора, Пиер 6. Макрон, Еманюел 7. Касториадис, К. 8. Дюркем, Емил 
Цб 120000129543, Цб 120000129544, Цб 120000129545
 съдържание 

Сист. No: 47089

- 13 -

Цб II 57035 

Методы демографического прогнозирования  . - Москва : Финансы и статистика, 1982 . - 160 с. ; 20 см

   


 31
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 3035/83, Цб 3036/83, Цб К 609/83
  

Сист. No: 47061

- 14 -

Цб II 57034 

Статистика. Уч. пособие  /  Под ред. на А. П. Зинченко . - Москва : Финансы и статистика, 1982 . - 272 с. с табл. ; 21 см

   


 312
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 3192/83, Цб 3193/83, Цб 3194/83
  

Сист. No: 47060

- 15 -

Цб II 92104 

Стефанова, Марина

   Лидери за ново начало / Марина Стефанова, Жюстин Томс, Джейн Муита, Естер Гомбаш ; Отг. ред. Любен Козарев ; Ред. Надя Кафкова, Маргарита Крумова ; Прев. Юлиян Собаджиев ; таблици и графики Албена Лобутова ; Дизайн и предп. Арсения Христова ; рисунки и дизайн Естер Гомбаш . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 224 с. ; 23,5 см

   Библиогр. с. 205-207 Бележки : с. 210-233
   www.iztok-zapad.eu www/leadersforanewbeginning. org 

   ISBN 978-619-01-0756-9 


1. Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 
 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. лидерство 3. нови лидери 4. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Харисън, Джеймс 2. Нуи, Индра 3. Мане, Садио 4. Тихановска, Светлана 5. Маликян, Ара 6. Арма, Дженаро 7. Ардерн, Джасинда 8. Мар, Катрин 9. Франциск, папа 10. Каперник, Колин 11. Шафак, Елиф 12. Чаудури, Фарзана 13. Полман, Пол 14. Падней, Радима 15. Тунберг, Грета 16. Маркарио, Роуз 17. Маатаи, Вангари Мута 18. Макартър, Елън 19. Рослинг, Ханс 20. Робинсън, Кен 21. Слат, Боян 22. Очоа, Елън 23. Зоне, Торкил 24. Брансън, Ричард 25. Гинзбърг, Рут Бейдър 26. Шива, Вандана 27. Харари, Ювал Ноа 
Цб 120000129546, Цб 120000129547, Цб 120000129548
 съдържание 

Сист. No: 47090

- 16 -

Цб II 92069 

   

Economy, Society, and Public Policy  /  Екип Wendy Carlin, Samuel Bowles, Margaret Stevens, Eileen Tipoe . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 614 p. : with fug. ; 26,5 sm

   
   www.oup.com https://www.core-econ.org/espp/ 

   ISBN 978-0-19-884984-1 (print)


1. Икономика, общество, политика - взаимодействие 
 330.000.32  + 316.4.003.1
Ключови думи: 1. икономика 2. социални науки 3. политика 4. капитализъм 5. демокрация 6. социално взаимодействие 7. икономически резултат 8. публична политика 9. институции 10. фирми 11. заетост 12. пазар на труда 13. безработица 14. неравенство 15. кредитен пазар 16. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129470
 съдържание 

Сист. No: 46893

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 17 -

Цб II 92105 

Бернайс, Едуард

   Формиране на обществено мнение / Едуард Бернайс ; Прев. от англ. Денислав Йорданов ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 176 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Crystallizing Public Opinion : Originally publshed in English in 1923 by Boni and Liveright, Inc. / Edward L. Bernays, 1989.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0733-0 


1. Обществено мнение - връзки с обществеността 2. Едуард Л. Бернайс (1891-1995) - американски социолог 
 316.77  + 316.78  + 32.019.5
Ключови думи: 1. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 2. съветник по връзки с обществеността 3. обществено мнение 4. обществена мотивация 5. средства за комуникация 6. обществени групи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129552, Цб 120000129553, Цб 120000129554
 съдържание 

Сист. No: 47091

- 18 -

Цб II 92106 

Бернайс, Едуард

   Пропаганда / Едуард Бернайс ; Прев. от англ. Денислав Йорданов ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 144 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Propaganda / Edward Bernays Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0442-1 


1. Едуард Л. Бернайс (1891-1995) - американски социолог 2. Пропаганда - обществен живот 
 316.77  + 32.019.5
Ключови думи: 1. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 2. психология 3. бизнес 4. женски дейности 5. социални услуги 6. изкуство 7. наука 8. умствен контрол 9. манипулиране на обществото 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129555, Цб 120000129556, Цб 120000129557
 съдържание 

Сист. No: 47092

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 19 -

Цб II 57020 

Белчев, Иван

   Пари в политиката и политика в парите : [Моногр.] / Иван Белчев . - София : Партиздат, 1983 . - 203 с.: с табл. ; 20 см

   


 336  + 32
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 2969/83, Цб 2970/83, Цб 2971/83
  

Сист. No: 47021

- 20 -

Цб II 92105 

Бернайс, Едуард

   Формиране на обществено мнение / Едуард Бернайс ; Прев. от англ. Денислав Йорданов ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 176 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Crystallizing Public Opinion : Originally publshed in English in 1923 by Boni and Liveright, Inc. / Edward L. Bernays, 1989.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0733-0 


1. Обществено мнение - връзки с обществеността 2. Едуард Л. Бернайс (1891-1995) - американски социолог 
 316.77  + 316.78  + 32.019.5
Ключови думи: 1. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 2. съветник по връзки с обществеността 3. обществено мнение 4. обществена мотивация 5. средства за комуникация 6. обществени групи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129552, Цб 120000129553, Цб 120000129554
 съдържание 

Сист. No: 47091

- 21 -

Цб II 92106 

Бернайс, Едуард

   Пропаганда / Едуард Бернайс ; Прев. от англ. Денислав Йорданов ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Людмила Петрова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Американска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 144 с. ; 21,5 см

   Ориг. загл.: Propaganda / Edward Bernays Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0442-1 


1. Едуард Л. Бернайс (1891-1995) - американски социолог 2. Пропаганда - обществен живот 
 316.77  + 32.019.5
Ключови думи: 1. пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 2. психология 3. бизнес 4. женски дейности 5. социални услуги 6. изкуство 7. наука 8. умствен контрол 9. манипулиране на обществото 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129555, Цб 120000129556, Цб 120000129557
 съдържание 

Сист. No: 47092

- 22 -

Цб II 57023 

Бирман, Михаил

   Формиране и развитие на българския пролетариат 1878-1923 : [Изследване] / Михаил Бирман ; Прев. от рус. Ненчо Цветков . - София : Партиздат, 1983 . - 371 с. : табл. ; 20 см

   


 941  + 331.88
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 2959/83, Цб 2960/83, Цб 2961/83
  

Сист. No: 47033

- 23 -

Цб II 57018 

Грозева, Анастасия

   Партийната работа за научно-техническия прогрес и интелектуализация на труда : Сб / Анастасия Грозева, И. Величков, И. Иванов . - София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983 . - 81 с. ; 22 см

   


 32  + 62:001.71
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб К288/83, Цб К289/83, Цб К290/83
  

Сист. No: 47016

- 24 -

Цб II 57028 

Дълбоков, Сава

   Отечественият фронт - жизнена необходимост за България: Очерк / Сава Дълбоков : ОФ, 1982 ; 21 см

   


 32  + 329.71Б
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 2201/83, Цб 2202/83, Цб 2203/83
  

Сист. No: 47049

- 25 -

Цб II 73632 

Дюверже, Морис

   Полупрезидентският режим /Шах на царя/ / Морис Дюверже . - Френска, Първо издание . - София : Унив.изд."Св.Климент Охридски", 1995 . - 248 с. ; 20 см

   Книгата е включена в програмата "Витоша" за подпомагане на книгоиздаването и излиза с любезното съдействие на Министерството на външните работи на Франция и Службата за културно, научно и техническо сътрудничество на Франция в България

   ISBN 954-07-0524-Х 


 321.728
Ключови думи: 1. президент 2. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Франция 
Цб KN1999/03100, Цб 120000004291, Ф 120000118434
  

Сист. No: 12945

- 26 -

Цб II 92108 

Знеполски, Ивайло

   Измамната лекота на демокрацията : Една друга история на преходното време / Ивайло Знеполски ; Коректор Десислава Иванова ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Компют. обраб. Калоян Томов, Марио Йорданов . - Българска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 400 с. ; 24,5

   
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0732-3 


1. Демокрация - криза 
 321.011.5
Ключови думи: 1. демокрация 2. политически дискурс 3. преход 4. политически плурализъм 5. посткомунизъм 6. гражданско образование 7. глобална политика 8. социална критика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Цб 120000129561, Цб 120000129562, Цб 120000129563
 съдържание 

Сист. No: 47094

- 27 -

Цб II 92107 

Крауч, Колин

   Постдемокрация след кризите / Колин Крауч ; Прев. от англ. Димитър Димитров ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Татяна Джунова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Британска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 208 с. ; 21,5 см

   Загл. от англ. език : Colin Crouch : Post-Democracy after the crises, 2019
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0758-3 


1. Глобална финансова криза 2008 г. 
 321.011.5  + 330.131.7
Ключови думи: 1. постдемокрация 2. неравенство 3. корупция 4. финансова криза 5. еврокриза 6. политически идентичности 7. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129558, Цб 120000129559, Цб 120000129560
 съдържание 

Сист. No: 47093

- 28 -

Цб II 92069 

   

Economy, Society, and Public Policy  /  Екип Wendy Carlin, Samuel Bowles, Margaret Stevens, Eileen Tipoe . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 614 p. : with fug. ; 26,5 sm

   
   www.oup.com https://www.core-econ.org/espp/ 

   ISBN 978-0-19-884984-1 (print)


1. Икономика, общество, политика - взаимодействие 
 330.000.32  + 316.4.003.1
Ключови думи: 1. икономика 2. социални науки 3. политика 4. капитализъм 5. демокрация 6. социално взаимодействие 7. икономически резултат 8. публична политика 9. институции 10. фирми 11. заетост 12. пазар на труда 13. безработица 14. неравенство 15. кредитен пазар 16. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129470
 съдържание 

Сист. No: 46893

Икономика. Икономически теории

- 29 -

Цб II 57027 

Горелик, Александър Г.

   Автоматицация на инженерно-графични работи с ЕИМ : [Ръководство] / Александър Г. Горелик ; Прев. от рус. Слава Русева : Техника, 1983 . - 240 с. : с черт., табл. ; 22 см

   


 65.011.56
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 2912/83, Цб 2913/83, Цб 2914/83, Цб 2915/83, Цб 2916/83
  

Сист. No: 47044

- 30 -

Цб II 57025 

Марков, Марко

   Реалният социализъм: Диалектика на управление и самоуправление : [Изследване] / Марко Марков . - София : Партиздат, 1983 . - 236 с. ; 20 см

   


 330.014.2
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Цб 2942/83
  

Сист. No: 47036

Икономикс

- 31 -

Цб II 92172 

Благоева-Яркова, Юлияна Иванова

   Икономика на околната среда : Учебник / Юлияна Иванова Благоева-Яркова ; Ред. Десислава Русева . - Стара Загора : Издателски консорциум КОТА, 2008 ("Кота Принт") . - 296 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Л-ра : с. 292-296

   ISBN 978-954-305-247-9 


1. Околна среда – икономически проблеми – учебници за ВУЗ 2. Икономика и околна среда - устойчиво развитие 
 502:338
Ключови думи: 1. околна среда 2. човек 3. стопанска дейност 4. анализ разходи-ползи 5. анализ разходи ползи 6. пазар 7. ефективност 8. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Цб 120000129701
 съдържание 

Сист. No: 46952

- 32 -

Цб II 92082 

Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката  : Сборник с доклади от научна конференция : Организирана по повод 50-годишната от приемането на Наказателния кодекс, 24 октовмри 2018 /  Предс. на ред. съвет Бойко Рашков ; Чл. Илонка Пешева-Горанова ; Член и състав. Пресиян Марков ; Чл. Петя Митрева, Нели Радева, Делян Недев, Христина Атанасова ; Член и състав. Стефан Радев ; Ред. Лина Калайджиева ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, 2020 . - 522 с. : с фиг. ; 24 см

   Финансирана със средства от фонд НИД на УНСС , договор № НИД НП 17-2018

   ISBN 978-619-232-276-2 


1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 33.000.34  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Цб 120000129488
 съдържание 

Сист. No: 47066

- 33 -

Цб II 92069 

   

Economy, Society, and Public Policy  /  Екип Wendy Carlin, Samuel Bowles, Margaret Stevens, Eileen Tipoe . - Oxford : Oxford University Press, 2019 . - 614 p. : with fug. ; 26,5 sm

   
   www.oup.com https://www.core-econ.org/espp/ 

   ISBN 978-0-19-884984-1 (print)


1. Икономика, общество, политика - взаимодействие 
 330.000.32  + 316.4.003.1
Ключови думи: 1. икономика 2. социални науки 3. политика 4. капитализъм 5. демокрация 6. социално взаимодействие 7. икономически резултат 8. публична политика 9. институции 10. фирми 11. заетост 12. пазар на труда 13. безработица 14. неравенство 15. кредитен пазар 16. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Статистика. Демография. Социология. 
Цб 120000129470
 съдържание 

Сист. No: 46893

- 34 -

Цб II 92067 

Hanley, Nick

   Introduction to Environmental Economics / Nick Hanley, Jason F. Shogren, Ben White . - Third Edition . - Oxford : Oxford University Press, [2019] . - 392 p. : with fug. ; 24,5 sm

   
   www.oup.com 

   ISBN 978-0-19-873723-0 


1. Икономически растеж - околна среда 
 504.03.003.1  + 330.15
Ключови думи: 1. климатични промени 2. природни ресурси 3. управление на отпадъците 4. замърсяване на въздуха 5. икономика на околната среда 6. анализ разходи-ползи 7. environmental policy 8. Cost Benefit Analysis 9. economic growth 10. environmental risk 11. climate change 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Цб 120000129468
 съдържание 

Сист. No: 46891

- 35 -

Цб II 92064 

Stock, James H.

   Introduction to Econometrics / James H. Stock, Mark W. Watson . - Updated 3th ed. . - Boston etc. : Pearson India Education Services Pvt. Ltd., 2018 . - 839 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-93-528-6350-1 


1. Иконометрия - въведение 
 330.115
Ключови думи: 1. econometrics 2. иконометрия 3. регресионен анализ 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Цб 120000129465
 съдържание 

Сист. No: 46962

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 36 -

Цб II 57012 

Божилов, Йордан

   Доходите на населението: Политика и управление : [Изследване] / Йордан Божилов . - София : Партиздат, 1983 . - 195 с. ; 20 см

   


 331.2
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 2882/83, Цб 2883/83, Цб 2884/83, Цб 2885/83, Цб 2886/83, Цб 2887/83, Цб 2888/83, Цб 2889/83, Цб 2890/83, Цб 2891/83
  

Сист. No: 46994

- 37 -

Цб II 92051 

Иванова, Мария Александрова

   Управление на работодателската марка в XXI век : Възможности и органичения / Мария Александрова Иванова ; Рец. Галина Г. Куртева, Надя Маринова ; Науч. ред. Соня Алексиева . - София : Нов български университет (НБУ), 2020 ("Симолини - 94" ООД) . - 231 с. : с табл., фиг., сн. ; 21 см

   Библиогр. с. 155-168
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-135-1 


1. Работодателска марка - управление 
 331  + 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. организация на труда 3. работодатели 4. работодателски пазар 5. трудов пазар 6. пазар на труда 7. управление на работодателска марка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129438
 съдържание 

Сист. No: 46865

- 38 -

Цб II 92165 

Митева, Албена

   Организационно поведение : Учебник / Албена Митева ; Рец. Юлия Дойчинова, Светлинка Христова ; Ред. Стефан Стоев ; Коректор Нина Добрева ; Предпечат Цветан Русанов . - София : РК "Пони", [2007] (РК "Пони") . - 253 с. : с табл. ; 21 см

   Л-ра : с. 253

   ISBN 978-954-9467-12-3 


1. Организационно поведение – учебници за ВУЗ 
 005.32
Ключови думи: 1. трудово поведение 2. индивиди 3. социално възприятие 4. мотивация за труд 5. комуникация в организацията 6. екипи 7. лидерство 8. организационна култура 9. конфликти 10. стрес 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129694
 съдържание 

Сист. No: 46896

- 39 -

Цб II 92166 

Митева, Албена

   Организационно поведение : Тестове / Албена Митева ; Рец. Юлия Дойчинова, Светлинка Христова ; Ред. Стефан Стоев ; Коректор Нина Добрева ; Предпечат Цветан Русанов . - София : РК "Пони", [2007] (РК "Пони") . - 97 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. на кор.: Сборник тестове по организационно поведение.

   ISBN 978-954-9467-14-7 


1. Организационно поведение – учебници за ВУЗ 
 005.32
Ключови думи: 1. тестове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129695
 съдържание 

Сист. No: 46897

- 40 -

Цб II 92099 

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19  : Мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 /  Автор и състав. Огнян Атанасов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] "Мултипринт" ООД) . - 267 с. : с табл. ; 23,5 см

   
   www.trudipravo.bg 

   ISBN 978-954-608-280-0 


1. COVID 19 - работна среда 
 331.47  + 613.63
Ключови думи: 1. Международна организация на труда (МОТ) 2. COVID-19 3. оценка на риска 4. лични предпазни средства 5. защита на лични данни 6. здравеопазване 7. металургия 8. лека промишленост 9. строителство 10. селско стопанство 11. образование 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129534, Цб 120000129535, Цб 120000129536
 съдържание 

Сист. No: 47086

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 41 -

Цб II 92107 

Крауч, Колин

   Постдемокрация след кризите / Колин Крауч ; Прев. от англ. Димитър Димитров ; Отг. ред. Иван Атанасов ; Коректор Татяна Джунова ; Компют. обраб. Румен Хараламбиев ; Оформл. на кор. Деница Трифонова . - Британска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 208 с. ; 21,5 см

   Загл. от англ. език : Colin Crouch : Post-Democracy after the crises, 2019
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0758-3 


1. Глобална финансова криза 2008 г. 
 321.011.5  + 330.131.7
Ключови думи: 1. постдемокрация 2. неравенство 3. корупция 4. финансова криза 5. еврокриза 6. политически идентичности 7. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129558, Цб 120000129559, Цб 120000129560
 съдържание 

Сист. No: 47093

- 42 -

Цб I 6151 

Софийска стокова борса : 25 години борсова търговия  /  Състав. и ред. Десислава Николова ; Графика и дизайн Атанас Куртиян . - София : Софийска стокова борса АД, 2016 (ROPRINT) . - 96 с. ; 29 см

   
   www.sce-bg.com 


 336.7(0.026.2)(497.2)  + 339.17
Ключови думи: 1. Софийска стокова борса (ССБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129723
 съдържание 

Сист. No: 46967

- 43 -

Цб II 92088 

Ценов, Илия Георгиев

   Информационни аспекти на финансирането на системата за национална сигурност : Монография / Илия Георгиев Ценов ; Рец. Георги Петков, Евгени Манев ; Науч. ред. Атанас Начев ; Коректор и предпеч. подг. Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]) . - 278 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Загл. с англ.език : Informational aspects of the financing of the national security system / Iliya Tsenov ; 2020, Sofia : Paradigma Ltd. Библиогр. с. 267-273 Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-326-429-2 


1. Въоръжени сили – България – финанси 2. България – национална сигурност – икономически проблеми 
 355.6.003.
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. сигурност 3. национална сигурност 4. финансиране 5. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129501, Цб 120000129502, Цб 120000129503
 съдържание 

Сист. No: 47072

- 44 -

Цб II 92066 

Acocella, Nicola

   The European Monetary Union: Europe at the Crossroads / Nicola Acocella . - Cambridge : Cambridge University Press, 2020 . - 462 p. : with fug. ; 23 sm

   
   www.cambridge.org Inf. on this title : www.cambridge.org/9781108840873 

   ISBN 978-1-108-74410-2 Paperback


1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски валутен съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129467
 съдържание 

Сист. No: 46890

- 45 -

Цб II 92068 

Grauwe, Paul De

   Economics of Monetary Union / Paul De Grauwe . - 13-th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 291 p. : with fug. ; 24,5 sm

   
   www.oup.com 

   ISBN 978-0-19-884954-4 


1. Парични съюзи 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. паричен съюз 2. разходи 3. ползи 4. Еврозона 5. Monetary Union 6. Eurozone 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Цб 120000129469
 съдържание 

Сист. No: 46892

- 46 -

Цб II 92065 

Schuknecht, Ludger

   Public Spending and the Role of the State: History, Performance, Risk and Remedies / Ludger Schuknecht . - Cambridge : Cambridge University Press, 2021 . - 283 p. : with tabl., fug. ; 22,5 sm

   
   www.cambridge.org Information on this title : www.cambridge.org/9781108496230 

   ISBN 978-1-108-79170-0 Paperback


 336.1/.5
Ключови думи: 1. публични разходи 2. държавни разходи 3. ефективност 4. риск 5. защита 6. growth of government 7. value for money 8. fiscal risks 9. remedies 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000129466
 съдържание 

Сист. No: 46889

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 47 -

Цб II 92077 

Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова

   Сборник от казуси по въведение в счетоводството : Сборник / Елеонора Петрова Станчева-Тодорова, Илияна Анкова Стоянова, Надя Георгиева Велинова-Соколова ; Рец. Огнян Симеонов, Марселен Йовоган ; Ред. Елеонора Николова . - Българска, 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 247 с. : с табл. ; 23,5 см

   Л-ра : с. 246
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4737-8 


1. Счетоводство - въведение, казуси, тестови въпроси 
 657
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. МСФО 3. стопански операции 4. Национални счетоводни стандарти (НСС) 5. текущо счетоводно отчитане 6. периодично счетоводно отчитане 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Цб 120000129478
 съдържание 

Сист. No: 46874

Управление

- 48 -

Цб II 57029 

Димитров, Димитър

   Основи на управлението на производството : [Изследване] / Димитър Димитров : Г. Бакалов, 1982 . - 247 с. : със сх. ; 20 см

   


 65
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб 2204/83, Цб 2205/83, Цб 2206/83, Цб 2207/83, Цб 2208/83, Цб 2209/83, Цб 2210/83, Цб 2211/83, Цб 2212/83, Цб D 442/89
  

Сист. No: 47051

- 49 -

Цб II 92168 

Ексарху, Стефанос

   Управление на цялостното качество и маркетинг / Стефанос Ексарху ; Прев. Здравка Михайлова . - Гръцка, Първо издание . - София, 1999 ("Балканспрес" АД) . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   Без сведение за ориг. загл Съдържа и Въпросник за анализ на пазара ; За автора Изд. на М-во на търговията и туризма. Център за насърчаване на износа, Гръцката организация за външна търговия Офс. изд.

   ISBN 954-9979-03-2 


1. Качество на продукцията – управление и организация 
 339.13  + 339.5  + 658.5
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международна търговия 3. външна търговия 4. качество 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Цб 120000129697
 съдържание 

Сист. No: 46899

- 50 -

Цб II 92050 

Златанова, Зорница

   Интернет маркетингът и промените в управлението и дистрибуцията на туристическите компании / Зорница Златанова ; Рец. Николай Цонев, Марияна Янева, Ася Панджерова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, януари, 2020 . - 352 с. : с табл., цв. диагр. ; 20,5 см

   Загл. на кор.: "Приложението на интернет маркетингът в управлението на рекреационни обекти в спа дестинации". Библиогр. л-ра : с. 290-302 Цитир. под линия.

   ISBN 978-619-239-370-0 


1. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. управление на дистрибуцията 4. туристически продукти 5. дистрибуционни канали 6. маркетингови инструменти 7. туристически компании 8. емпирично изследване 9. маркетинг в туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 4. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Велинград 
Цб 120000129435, Цб 120000129436, Цб 120000129437
 съдържание 

Сист. No: 46866

- 51 -

Цб II 57016 

Луканов, Димитър

   Дидактичнески материали по управленска дейност на народните съвети: Уч. помагало / Димитър Луканов . - София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983 . - 154 с. ; 22 см

   


 352
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
Цб К 296/83, Цб К 297/83, Цб К 298/83, Цб К 299/83, Цб К 300/83
  

Сист. No: 47006

- 52 -

Цб II 92080 

Мениджмънт за конкурентоспособност на малкия и среден бизнес - опитът на Япония и България  : Книга / Валентина Драмалиева, Антоанета Дънешка, Боян Жеков, Георги Забунов, Живко Драганов, Иван Стойчев, Тодор Тодоров, Кристиан Желев, Стефан Петров ; Ред. Дилян Василев ; Предпеч. подг. и дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Институт за следдипломна квалификация, 2020 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Л-ра : с. 156-157

   ISBN 978-619-232-281-6 


1. Малък и среден бизнес - Япония, България - мениджмънт 
 005.7(497.2)(520)  + 658.017.2/.3
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 2. Япония 
Цб 120000129484
 съдържание 

Сист. No: 47062

- 53 -

Цб II 92165 

Митева, Албена

   Организационно поведение : Учебник / Албена Митева ; Рец. Юлия Дойчинова, Светлинка Христова ; Ред. Стефан Стоев ; Коректор Нина Добрева ; Предпечат Цветан Русанов . - София : РК "Пони", [2007] (РК "Пони") . - 253 с. : с табл. ; 21 см

   Л-ра : с. 253

   ISBN 978-954-9467-12-3 


1. Организационно поведение – учебници за ВУЗ 
 005.32
Ключови думи: 1. трудово поведение 2. индивиди 3. социално възприятие 4. мотивация за труд 5. комуникация в организацията 6. екипи 7. лидерство 8. организационна култура 9. конфликти 10. стрес 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129694
 съдържание 

Сист. No: 46896

- 54 -

Цб II 92166 

Митева, Албена

   Организационно поведение : Тестове / Албена Митева ; Рец. Юлия Дойчинова, Светлинка Христова ; Ред. Стефан Стоев ; Коректор Нина Добрева ; Предпечат Цветан Русанов . - София : РК "Пони", [2007] (РК "Пони") . - 97 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. на кор.: Сборник тестове по организационно поведение.

   ISBN 978-954-9467-14-7 


1. Организационно поведение – учебници за ВУЗ 
 005.32
Ключови думи: 1. тестове 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129695
 съдържание 

Сист. No: 46897

- 55 -

Цб II 73247 

Уейнстейн, Боб

   Мразя шефа си! Как да оцелееш и да продължиш напред, ако шефът ти е тиранин, авторитарен маниак или просто куку! / Боб Уейнстейн ; Прев. и състав. Надежда Петрова . - София : Princeps, 1998 . - 223 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-8067-38-2 


 338.24  + 005
Тематични рубрики: 1. Управление 
Цб PK1998/04954, Цб PK1998/04955, Цб PK1998/04956, Цб PK1998/04957, Цб PK1998/04958, Ф 120000059609, Цб 120000059610
  

Сист. No: 12445

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 56 -

Цб II 92168 

Ексарху, Стефанос

   Управление на цялостното качество и маркетинг / Стефанос Ексарху ; Прев. Здравка Михайлова . - Гръцка, Първо издание . - София, 1999 ("Балканспрес" АД) . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   Без сведение за ориг. загл Съдържа и Въпросник за анализ на пазара ; За автора Изд. на М-во на търговията и туризма. Център за насърчаване на износа, Гръцката организация за външна търговия Офс. изд.

   ISBN 954-9979-03-2 


1. Качество на продукцията – управление и организация 
 339.13  + 339.5  + 658.5
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международна търговия 3. външна търговия 4. качество 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Цб 120000129697
 съдържание 

Сист. No: 46899

- 57 -

Цб II 92050 

Златанова, Зорница

   Интернет маркетингът и промените в управлението и дистрибуцията на туристическите компании / Зорница Златанова ; Рец. Николай Цонев, Марияна Янева, Ася Панджерова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, януари, 2020 . - 352 с. : с табл., цв. диагр. ; 20,5 см

   Загл. на кор.: "Приложението на интернет маркетингът в управлението на рекреационни обекти в спа дестинации". Библиогр. л-ра : с. 290-302 Цитир. под линия.

   ISBN 978-619-239-370-0 


1. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. управление на дистрибуцията 4. туристически продукти 5. дистрибуционни канали 6. маркетингови инструменти 7. туристически компании 8. емпирично изследване 9. маркетинг в туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 4. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Велинград 
Цб 120000129435, Цб 120000129436, Цб 120000129437
 съдържание 

Сист. No: 46866

- 58 -

Цб II 92102 

Иванов, Алексей

   Скритите оръжия в рекламата : Как да създадеш идея, без да си Огилви / Алексей Николаевич Иванов ; Прев. от рус. Олга Дамянлиева ; Отг. ред. Вера Янчелова ; Коректор Десислава Иванова ; Компют. обраб. Румяна Дамянлиева ; Оформл. на кор. Деница Трифонова ; Илюстр. Юрий Герасимов, Юлия Яхновска . - Руска, Първо издание . - София : Изток-Запад, 2020 (Изток-Запад) . - 176 с. : с ил.; сн. ; 24,5 см . -  (Библиотека Маркетинг и реклама)

   Ориг. загл.: Как придумать идею, если вы не Огилви / Алексей Иванов За автора: с. 167 Библиогр.: с. 168
   www.iztok-zapad.eu 

   ISBN 978-619-01-0598-5 


1. Алексей Николаевич Иванов - "руският Огилви" 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129540, Цб 120000129541, Цб 120000129542
 съдържание 

Сист. No: 47088

- 59 -

Цб II 92167 

Томас, Платон

   Техники на маркетинговото проучване / Платон Томас ; Прев. Здравка Михайлова . - Гръцка, Първо издание . - София, 1999 ("Балканпрес" АД) . - 127 с. ; 24 см

   Библ. с .125-127

   ISBN 954-9979-01-6 


1. Пазари, международни – проучване 
 339.138  + 339.5
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международна търговия 3. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129696
 съдържание 

Сист. No: 46898

- 60 -

Цб II 92193 

Schmid, Otto

   Organic Marketing Initiatives and Rural Development : Vol. 1 - / Otto Schmid, Jurn Sanders, Peter Midmore : School of Management and Business

   

   ISBN 0-9543279-7-1 


   Vol. 7 . - 2004 . - 201 p. : with tabl.

 

   


1. Organic Food - european market 
 63
Ключови думи: 1. селски райони 2. развитие 3. маркетинг 4. земеделски производители 5. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129732
 съдържание 

Сист. No: 46989

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 61 -

Цб II 92175 

Биологичните продукти в България  : Ръководство за производители / Даниела Иванова, Елка Василева, Стилиян Стефанов, Нина Типова ; Рец. Благой Колев ; Ред. Ваня Миленкова ; Худож. на кор. Истилиян Божилов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2012 . - 60 с. ; 20,5 см

   Л-ра : с . 57-59

   ISBN 978-954-644-385-4 


1. Селско стопанство - България 
 631.1  + 338.43
Ключови думи: 1. биологично земеделие 2. биологични храни 3. селскостопанска продукция 4. потребители 5. биохрани 6. пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129704, Цб 120000129705
 съдържание 

Сист. No: 46955

- 62 -

Цб II 92173 

Въчковски, Христо Ив.

   Прогноза за потребление, производство и добив на дървесина и дървесни продукти през периода 2005-2025 година / Христо Ив. Въчковски . - Българска, Първо издание . - София : Фараго ; Германско дружество за техническо сътрудничество, 2007 . - 102 с. : с табл., фиг. ; 20,5 см

   Л-ра : с. 100

   ISBN 978-954-8641-12-8 


1. Европа – горско стопанство 
 630.3.001.18  + 630.6.001.18
Ключови думи: 1. дървообработваща промишленост 2. дърводобивна промишленост 3. прогнозиране 4. дървен материал 5. търговия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европа 
Цб 120000129702
 съдържание 

Сист. No: 46953

- 63 -

Цб II 92176 

Иванова, Недка

   Развитие на земеделските структури в условията на членство на България в Европейския съюз / Недка Иванова, Николай Щерев, Христина Харизанова ; Рец. Мария Цонева, Диана Копева . - София, 2011 . - 149 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Публикацията е реализирана със средства от фонд НИД на УНСС, № НИД 21.03-1/2008


1. Селско стопанство - България 
 338.43(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски стопанства 3. аграрни структури 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000129706, Цб 120000129707
 съдържание 

Сист. No: 46956

- 64 -

Цб II 92184 

Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци  . - София : Министерство на земеделието и горите, Б. г. (ГЕД ЕООД) . - 282 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   
   www.mzgar.government.bg 


1. Селско стопанство - България 
 633/635(497.2)
Ключови думи: 1. растениевъдство 2. контрол на качеството 3. плодово-зеленчукови стоки 4. плодове 5. зеленчуци 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129721
 съдържание 

Сист. No: 46965

- 65 -

Цб II 92180 

Костадинов, Димитър

   Национална програма за развитие на памукопроизводството в България / Димитър Костадинов, Нели Вълкова, Атанас Атанасов, Мартин Банов и др. . - Б. м. : Министерство на земеделието и храните, Ноември 2008 г. . - 39 с. ; 21 см

   Други автори: Божин Божинов, Димитър Греков, Цветко Георгиев, Емилия Манолова, Асен Сеньов, Милена Петрова, Пламен Мишев, Петя Траянова, Емил Миланов. Националната програма за развитие на памукопроизводството в България съобразно Европейските приотитети и съгласно Регламент (ЕО) №637/2008 г. от 23.06.2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 г. и за установяване на национални програми за преструктуриране на сектора на памука е разработена на основание заповед на Министъра на земеделието и храните /РД 09-702/ 31.10.2008 г. / и е осъдена и приета на заседание на Научно-консултативния съвет по земеделие /Протокол № 10 от 09.12.2008 г.


1. Памук - отглеждане 
 633.5/.7(497.2)
Ключови думи: 1. памукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129714, Цб 120000129715
 съдържание 

Сист. No: 46960

- 66 -

Цб II 92183 

Любенов, Любомир

   Пазари и реализация на земеделски продукти : Монография / Любомир Любенов ; Рец. Никола Вълчев, Дарина Русчева . - Русе : Медиатех, 2016 (Печатна база при РУ "А. Кънчев") . - 144 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-207-039-7 


1. Селскостопански стоки - пазари, цени 
 338.43
Ключови думи: 1. агропазари 2. земеделски продукти 3. пазари 4. производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129720
 съдържание 

Сист. No: 46964

- 67 -

Цб II 92179 

Мишев, Пламен

   Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие в периода 2009-2013 г. / Пламен Мишев, Атанас Атанасов, Никола Съботинов, Иван Станков и др. . - Б. м. : Министерство на земеделието и храните, Май 2009 . - 44 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Други автори: Людмил Петков, Димитър Греков, Недка Иванова, Мартин Банов, Георги Чобанов, Мария пенева, Зорница Стоянова, Хриситна Харизанова, Емил Миланов, Асен Сеньов. Програмата за приоритетите на българското земеделие в периода 2009-2013 г. е разработена на основание заповед на Министъра на земеделието и храните /РД 09-580/ 19.09.2008 г./ и е обсъедена и приета на заседание на Научно-консултативния съвет по земеделие /Протокол № 8 от 24.10.2008 г./


1. Селско стопанство - България 
 338.43(497.2)
Ключови думи: 1. земеделие 2. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129712, Цб 120000129713
 съдържание 

Сист. No: 46959

- 68 -

Цб II 92177 

Петков, Пламен

   Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република България в периода 2009-2013 година / Пламен Петков, Красимир Дандов, Калин Андреев, Бойчо Тенев и др. . - София : Министерство на земеделието и храните, Май 2009 . - 167 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Други автори: Таня Дудулова, Стела Виткова, Димитър Ванев, Мая Нинова, Евгения Борисова, Стежана Петрова. Националната програма е изготвена на основание заповед на Министъра на земеделието и храните /РД 09-923/10.12.2008 Г./ и е осъдена и приета назаседание на Научно-консултативния съвет по земеделие (Протокол № 6 от 03.04.2009г.)


1. Селско стопанство - България 
 631.6(497.2)
Ключови думи: 1. хидромелиоративна инфраструктура 2. хидромелиорации 3. напояване 4. земеделски култури 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129708, Цб 120000129709
 съдържание 

Сист. No: 46957

- 69 -

Цб I 6150 

Породи селскостопански животни в Република България  = Lifestock breeds in Republic of Bulgaria : Каталог /  Ред. Георги Йорданов, Иван Венев, Цонка Пеева и др. . - Пето издание . - София : Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, 2017 . - 259 с. ; 29,5 см

   Ориг. загл. : Farm animal breeds in Bulgaria :Catalogue, 5 th. edition.- Georgi Yordanov, et. al.. - Sofia, 2017 Л-ра : с. 258 - бълг. ез. с. 259 - англ. ез.


1. Селско стопанство - България 
 636/639(497.2)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. farm animal breeds 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129722
 съдържание 

Сист. No: 46966

- 70 -

Цб II 92182 

Програма за развитие на управлението на почвените ресурси в България в периода 2009-2013 г.  /  Под общ. ред. Атанас Атанасов . - София : Министерство на земеделието и храните, Април 2009 . - 83 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Експертна група: Божидар Кр. Георгиев, Дамян В. Михалев, венета Н. Кръстева, Мартин Д. Банов, Евгения Борисова, Мария Пенева, Стела Виткова, Енчо Г. Мянушев, Добринка И. Павлова, Николай С. Динев, Анка Я. Самалиева, Зорница К. Митрева, Мая Н. Нинова. Програмата за развитие на управлението на почвените ресурси в България в периода 2009-2013 г. е разработена на основание заповед на Министъра на земеделието и храните / РД 09-923/ 10.12.2008 г./ и е обсъдена и приета на заседание на Научно-консултативния съвет по земеделие / Протокол № 5 от 27.02.2009 г./


1. Почви - България 
 631.4(497.2)
Ключови думи: 1. почвознание 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129718, Цб 120000129719
 съдържание 

Сист. No: 46963

- 71 -

Цб II 92163 

Стоянова, Зорница Димова

   Местните инициативни групи в България - проблеми, възможности, перспективи / Зорница Димова Стоянова ; Рец. Иван Кънчев ; Ред. Албена Митева ; Предпечат Екатерина Иванова . - София : ИК АТЛ-50, 2011 (([София] : Спектър) . - 192 с. : с табл., сх., диагр. ; 20,5 см

   Библиогр.: с.188-192

   ISBN 978-954-92848-1-2 


1. Селско стопанство - България 
 631.1(497.2)
Ключови думи: 1. селскостопанска дейност 2. управление 3. селски райони 4. лидери 5. селскостопанска политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129692
 съдържание 

Сист. No: 46894

- 72 -

Цб II 92181 

Тодоров, Марин

   Национална програма за развитие на месодайното преживно животновъдство в България 2009-2013 г. / Марин Тодоров, Иван Станков, Камелия Костадонова, Атанас Атанасов и др. . - Б. м. : Министерство на земеделието и храните, Б. г. . - 19 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Други автори: Мартин Банов, Видьо Видев, Янко Горинов, Радослав Славов, Асен Сеньов, Цено Хинковски, Василка Гълъбова, Тр. Дарджонов. Програмата за развитие на месодайното животновъдство в България в периода 2009-2013 г. е разработена на основание заповед на Министъра на земеделието и хранните /РД 09-701/ 31. 10. 2008 г. / и е обсъдена и приета на заседание на Научно-конслултативния съвет по земеделие / Протокол № 10 от 09.12. 2008 г./


1. Селско стопанство - България 
 636/639(497.2)
Ключови думи: 1. животновъдство 2. преживни животни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129716, Цб 120000129717
 съдържание 

Сист. No: 46961

- 73 -

Цб II 92185 

Advances in Dairy Products  /  Ed. by Francesco Conto . - First Edition . - S. l. : Wiley-Blackwell ; John Wiley & Sons Ltd., 2018 . - 467 p. : with fug. ; 25 sm

   
   www.wiley.com/wiley-blackwell 

   ISBN 978-1-118-90643-9 


 637.1(0.026.2)
Ключови думи: 1. суровини 2. млекопреработка 3. мляко и млечни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129724
 съдържание 

Сист. No: 46968

- 74 -

Цб II 92188 

Agriculture in Germany  /  Ed. by Stefan Tangermann . - Frankfurt am Main : DLG-Verlag, 2000 . - 314 p. : with tabl., fug. ; 24 sm

   

   ISBN 3-7690-0588-0 


 338.43(430)
Ключови думи: 1. агробизнес 2. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Германия 
Цб 120000129727
 съдържание 

Сист. No: 46971

- 75 -

Цб II 92192 

Bahr, Michaela

   The European Consumer and Organic Food : Vol. 1 - / Michaela Bahr, Martina Botschen : School of Management and Business

   

   ISBN 0-9543279-3-9 


   Vol. 4. Organic marketing intiatives and rural development. . - 2004 . - 175 p. : with tabl.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. европейски пазар 2. органични продукти 3. органична храна 4. потребители 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129731
 съдържание 

Сист. No: 46987

- 76 -

Цб II 92189 

Battles, Ralph W.

   Fundamentals of Agribusiness Finance / Ralph W. Battles, Robert C. Thompson . - First Edition . - Ames : Iowa State University Press ; Blackwell Publishing, 2000 . - 184 p. : with tabl. ; 26 sm

   
   www.iupress.edu 

   ISBN 0-8138-2069-3 


1. Agriculture - economic aspects 
 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. агробизнес 2. финанси 3. селско стопанство 4. кредит 5. икономика на селското стопанство 6. ипотека 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129728
 съдържание 

Сист. No: 46972

- 77 -

Цб II 92190 

EU policy for agriculture, food and rural areas  /  Ed. by Arie Oskam . - Second, revised edition . - Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2011 . - 453 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-90-8686-180-4 


1. Европейски съюз - селскостопанска политика 
 338.43(4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. храни 3. селски райони 4. европейски институции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129729
 съдържание 

Сист. No: 46973

- 78 -

Цб II 92187 

Ferris, John N.

   Agricultural prices and commodity market analysis / John N. Ferris . - 1st Edition . - Michigan : Michigan State University Press, 2005 . - 361 p. : with fug. ; 24 sm

   

   ISBN 0-87013-751-4 


 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономическа теория 2. иконометрия 3. селско стопанство 4. хранителна индустрия 5. прогнозиране 6. анализ на пазара 7. стохастично моделиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129726
 съдържание 

Сист. No: 46970

- 79 -

Цб II 92191 

Hamm, Ulrich

   Analysis of the European market for organic food : Vol. I - / Ulrich Hamm, Frienderike Gronefeld, Darren Halpin : School Of Management and Business

   

   ISBN 0-9543270-0-4 


   Vol. I. Organic marketing nitiatives and rural development. . - 2002 . - 157 p.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. органични продукти 2. органична храна 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129730
 съдържание 

Сист. No: 46986

- 80 -

Цб II 92186 

Hudson, Darren

   Agricultural Markets and Prices / Darren Hudson . - Malden : Blackwell Publishing, 2007 . - 235 p. ; 25 sm

   

   ISBN 1-4051-3667-7 (hardcover : alk.paper)


 338.43(0.026.2)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделие 3. пазарен анализ 4. селскостопански пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Цб 120000129725
 съдържание 

Сист. No: 46969

- 81 -

Цб II 92193 

Schmid, Otto

   Organic Marketing Initiatives and Rural Development : Vol. 1 - / Otto Schmid, Jurn Sanders, Peter Midmore : School of Management and Business

   

   ISBN 0-9543279-7-1 


   Vol. 7 . - 2004 . - 201 p. : with tabl.

 

   


1. Organic Food - european market 
 63
Ключови думи: 1. селски райони 2. развитие 3. маркетинг 4. земеделски производители 5. биологично земеделие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129732
 съдържание 

Сист. No: 46989

Икономика на индустрията

- 82 -

Цб II 92080 

Мениджмънт за конкурентоспособност на малкия и среден бизнес - опитът на Япония и България  : Книга / Валентина Драмалиева, Антоанета Дънешка, Боян Жеков, Георги Забунов, Живко Драганов, Иван Стойчев, Тодор Тодоров, Кристиан Желев, Стефан Петров ; Ред. Дилян Василев ; Предпеч. подг. и дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Институт за следдипломна квалификация, 2020 . - 158 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Л-ра : с. 156-157

   ISBN 978-619-232-281-6 


1. Малък и среден бизнес - Япония, България - мениджмънт 
 005.7(497.2)(520)  + 658.017.2/.3
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 2. Япония 
Цб 120000129484
 съдържание 

Сист. No: 47062

Туризъм

- 83 -

Цб II 92100 

Великова, Еленита

   Връзки и зависимости между събитията и туризма : Монография / Еленита Великова ; Рец. Манол Рибов, Таня Парушева . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2020 ([София] : [БПС]) . - 328 с. : с табл., диагр. ; 20,5 см

   Изп. л-ра : с. 319-327.

   ISBN 978-619-239-404-2 


1. Алтернативни видове туризъм 
 338.48  + 394
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. обществени събития 3. събитиен туризъм 4. събитиен мениджмънт 5. туристическа дестинация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000129537
 съдържание 

Сист. No: 47083

- 84 -

Цб II 92101 

Великова, Еленита

   Преодоляване на сезонността в туризма - проблеми и решения : Монография / Еленита Великова ; Рец. Манол Рибов, Мариана Янева . - Българска, Първо изданиe . - София : Авангард Прима, 2019 . - 134 с. : с табл., сх. ; 20,5 см

   Използвана л-ра : с. 126-133

   ISBN 978-619-239-161-4 


1. Сезонен и целогодишен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. сезонност 2. икономика на туризма 3. туристическа специализация 4. сезонен туризъм 5. туристическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Цб 120000129538, Цб 120000129539
 съдържание 

Сист. No: 47084

- 85 -

Цб II 92050 

Златанова, Зорница

   Интернет маркетингът и промените в управлението и дистрибуцията на туристическите компании / Зорница Златанова ; Рец. Николай Цонев, Марияна Янева, Ася Панджерова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, януари, 2020 . - 352 с. : с табл., цв. диагр. ; 20,5 см

   Загл. на кор.: "Приложението на интернет маркетингът в управлението на рекреационни обекти в спа дестинации". Библиогр. л-ра : с. 290-302 Цитир. под линия.

   ISBN 978-619-239-370-0 


1. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. управление на дистрибуцията 4. туристически продукти 5. дистрибуционни канали 6. маркетингови инструменти 7. туристически компании 8. емпирично изследване 9. маркетинг в туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 4. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Велинград 
Цб 120000129435, Цб 120000129436, Цб 120000129437
 съдържание 

Сист. No: 46866

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 86 -

Цб II 92086 

Георгиев, Благовест

   България в Европейския съюз - баланс на ползите и вредите? / Благовест Георгиев ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Л-ра : с.181-182
   www. paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-433-9 


1. България - Европейски съюз - членство 
 338(497.2 + 4)  + 339.923:061.1(497.2)
Ключови думи: 1. национална икономика 2. социалистическа икономика 3. преход към демокрация 4. селско стопанство 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. стокооборот 7. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129495, Цб 120000129496, Цб 120000129497
 съдържание 

Сист. No: 47070

- 87 -

Цб II 92168 

Ексарху, Стефанос

   Управление на цялостното качество и маркетинг / Стефанос Ексарху ; Прев. Здравка Михайлова . - Гръцка, Първо издание . - София, 1999 ("Балканспрес" АД) . - 128 с. : с табл. ; 24 см

   Без сведение за ориг. загл Съдържа и Въпросник за анализ на пазара ; За автора Изд. на М-во на търговията и туризма. Център за насърчаване на износа, Гръцката организация за външна търговия Офс. изд.

   ISBN 954-9979-03-2 


1. Качество на продукцията – управление и организация 
 339.13  + 339.5  + 658.5
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международна търговия 3. външна търговия 4. качество 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Управление 
Цб 120000129697
 съдържание 

Сист. No: 46899

- 88 -

Цб I 6151 

Софийска стокова борса : 25 години борсова търговия  /  Състав. и ред. Десислава Николова ; Графика и дизайн Атанас Куртиян . - София : Софийска стокова борса АД, 2016 (ROPRINT) . - 96 с. ; 29 см

   
   www.sce-bg.com 


 336.7(0.026.2)(497.2)  + 339.17
Ключови думи: 1. Софийска стокова борса (ССБ) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129723
 съдържание 

Сист. No: 46967

- 89 -

Цб II 92167 

Томас, Платон

   Техники на маркетинговото проучване / Платон Томас ; Прев. Здравка Михайлова . - Гръцка, Първо издание . - София, 1999 ("Балканпрес" АД) . - 127 с. ; 24 см

   Библ. с .125-127

   ISBN 954-9979-01-6 


1. Пазари, международни – проучване 
 339.138  + 339.5
Ключови думи: 1. маркетинг 2. международна търговия 3. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Цб 120000129696
 съдържание 

Сист. No: 46898

- 90 -

Цб II 92079 

Членството на България в ЕС : Дванадесет години по-късно  = The membership of Bulgaria in the EU : Twelve years later : Международна научна конференция в посветена на 90-годишния юбилей на проф. д. ик. н. Марин Петров, 25 октомври 2019, УНСС /  Ред. съвет Димитър Хаджисотиров, Йорданка Статева, Мирко Трипуноски и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 326 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Ориг. загл. : The membership of Bulgaria in the EU : Twelve years later : the conference has been dedicated to the 90-th annivesrery of prof. D. Sc. (Econ) Marin Petrov, 25 October 2019, UNWE

   ISBN 978-619-232-370-7 


1. Европейски съюз - икономика 2. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000129481, Цб 120000129482
 съдържание 

Сист. No: 47058

- 91 -

Цб II 57033 

Шепелюк, Галина А.

   Промышленная интеграфия стран- членов СЭВ : [Монография] / Галина А. Шепелюк . - Москва : Наук. думка, 1982 . - 192 с. ; 20 см

   


 327 С
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Цб 3181/83, Цб 3182/83, Цб 3183/83, Цб 3184/83, Цб 3185/83, Цб 3186/83, Цб 3187/83
  

Сист. No: 47056

- 92 -

Цб II 92192 

Bahr, Michaela

   The European Consumer and Organic Food : Vol. 1 - / Michaela Bahr, Martina Botschen : School of Management and Business

   

   ISBN 0-9543279-3-9 


   Vol. 4. Organic marketing intiatives and rural development. . - 2004 . - 175 p. : with tabl.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. европейски пазар 2. органични продукти 3. органична храна 4. потребители 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129731
 съдържание 

Сист. No: 46987

- 93 -

Цб II 92191 

Hamm, Ulrich

   Analysis of the European market for organic food : Vol. I - / Ulrich Hamm, Frienderike Gronefeld, Darren Halpin : School Of Management and Business

   

   ISBN 0-9543270-0-4 


   Vol. I. Organic marketing nitiatives and rural development. . - 2002 . - 157 p.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. органични продукти 2. органична храна 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129730
 съдържание 

Сист. No: 46986

Европейски съюз

- 94 -

Цб II 92086 

Георгиев, Благовест

   България в Европейския съюз - баланс на ползите и вредите? / Благовест Георгиев ; Предпеч. подгот. и кор. Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   Л-ра : с.181-182
   www. paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-433-9 


1. България - Европейски съюз - членство 
 338(497.2 + 4)  + 339.923:061.1(497.2)
Ключови думи: 1. национална икономика 2. социалистическа икономика 3. преход към демокрация 4. селско стопанство 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 6. стокооборот 7. чуждестранни инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129495, Цб 120000129496, Цб 120000129497
 съдържание 

Сист. No: 47070

- 95 -

Цб II 92176 

Иванова, Недка

   Развитие на земеделските структури в условията на членство на България в Европейския съюз / Недка Иванова, Николай Щерев, Христина Харизанова ; Рец. Мария Цонева, Диана Копева . - София, 2011 . - 149 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Публикацията е реализирана със средства от фонд НИД на УНСС, № НИД 21.03-1/2008


1. Селско стопанство - България 
 338.43(497.2 + 4)
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски стопанства 3. аграрни структури 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000129706, Цб 120000129707
 съдържание 

Сист. No: 46956

- 96 -

Цб II 92079 

Членството на България в ЕС : Дванадесет години по-късно  = The membership of Bulgaria in the EU : Twelve years later : Международна научна конференция в посветена на 90-годишния юбилей на проф. д. ик. н. Марин Петров, 25 октомври 2019, УНСС /  Ред. съвет Димитър Хаджисотиров, Йорданка Статева, Мирко Трипуноски и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 326 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Ориг. загл. : The membership of Bulgaria in the EU : Twelve years later : the conference has been dedicated to the 90-th annivesrery of prof. D. Sc. (Econ) Marin Petrov, 25 October 2019, UNWE

   ISBN 978-619-232-370-7 


1. Европейски съюз - икономика 2. Конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
Цб 120000129481, Цб 120000129482
 съдържание 

Сист. No: 47058

- 97 -

Цб II 92066 

Acocella, Nicola

   The European Monetary Union: Europe at the Crossroads / Nicola Acocella . - Cambridge : Cambridge University Press, 2020 . - 462 p. : with fug. ; 23 sm

   
   www.cambridge.org Inf. on this title : www.cambridge.org/9781108840873 

   ISBN 978-1-108-74410-2 Paperback


1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски валутен съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129467
 съдържание 

Сист. No: 46890

- 98 -

Цб II 92192 

Bahr, Michaela

   The European Consumer and Organic Food : Vol. 1 - / Michaela Bahr, Martina Botschen : School of Management and Business

   

   ISBN 0-9543279-3-9 


   Vol. 4. Organic marketing intiatives and rural development. . - 2004 . - 175 p. : with tabl.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. европейски пазар 2. органични продукти 3. органична храна 4. потребители 5. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129731
 съдържание 

Сист. No: 46987

- 99 -

Цб II 92190 

EU policy for agriculture, food and rural areas  /  Ed. by Arie Oskam . - Second, revised edition . - Netherlands : Wageningen Academic Publishers, 2011 . - 453 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-90-8686-180-4 


1. Европейски съюз - селскостопанска политика 
 338.43(4)  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. земеделие 2. храни 3. селски райони 4. европейски институции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129729
 съдържание 

Сист. No: 46973

- 100 -

Цб II 92068 

Grauwe, Paul De

   Economics of Monetary Union / Paul De Grauwe . - 13-th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2020 . - 291 p. : with fug. ; 24,5 sm

   
   www.oup.com 

   ISBN 978-0-19-884954-4 


1. Парични съюзи 
 336  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. паричен съюз 2. разходи 3. ползи 4. Еврозона 5. Monetary Union 6. Eurozone 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Европейски съюз 
Цб 120000129469
 съдържание 

Сист. No: 46892

- 101 -

Цб II 92191 

Hamm, Ulrich

   Analysis of the European market for organic food : Vol. I - / Ulrich Hamm, Frienderike Gronefeld, Darren Halpin : School Of Management and Business

   

   ISBN 0-9543270-0-4 


   Vol. I. Organic marketing nitiatives and rural development. . - 2002 . - 157 p.

 

   


1. Organic Food - european market 
 339.923:061.1  + 63
Ключови думи: 1. органични продукти 2. органична храна 3. европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Европейски съюз 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
Цб 120000129730
 съдържание 

Сист. No: 46986

Право

- 102 -

Цб II 79695 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 -  : Сборник с доклади от научнопрактическа конференция, проведена от катедра "Трудово и осигурително право" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на 28 октомври 2019 г. /  Състав. и науч. рец. Нина Гевренова ; Състав. Атлиана Милева, Цвета Попова ; Науч. рец. Цветан Сивков, Райна Койчева ; Водещ ред. Явор Михайлов ; Ред. и кор. Людмила Никова, Йоланта Георгиева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   
   unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5027-9 


   Т. XI. В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. . - 2020 . - 288 с.

 

   


1. Трудово и осигурително право - конференция 
 349.2(0.026.2)  + 349.3:368(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. трудово право 2. осигурително право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000129483
 съдържание 

Сист. No: 47055

- 103 -

Цб II 92090 

Александров, Васил

   Задатъкът по българското частно право / Васил Александров ; Науч. ред. Мирослав Иванов ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 384 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 366-376
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3358-1 


1. Частно право - задатък - България 
 347.45
Ключови думи: 1. задатък (капаро) 2. частноправни отношения 3. исторически анализи 4. сравнителноправен анализ 5. Римско частно право 6. континентални правни системи 7. залог 8. договори 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129507, Цб 120000129508, Цб 120000129509
 съдържание 

Сист. No: 47076

- 104 -

Цб II 92076 

Близнашки, Георги

   Предмет и източници на конституционното право / Георги Близнашки ; Рец. Емилия Друмева, Мария Славова ; Науч. ред. Мария Стойчева ; Ред. Галя Краликова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 56 с. ; 23,5 см . -  (Свитъци по конституционно право ; 1)

   Библиогр. л-ра : с . 53-55
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4830-6 


1. Конституционно право - предмет, източници 
 342
Ключови думи: 1. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Цб 120000129477
 съдържание 

Сист. No: 46873

- 105 -

Цб II 92092 

Видин, Благой

   Международно право / Благой Видин ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 368 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 359-366 За корицата е използвана картината на Ritorno degli ambasciatori alla corte inglese ( "Завръщане на посланиците в английския двор" ) от Виторе Карпачо
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3133-4 


1. Международно право - университетски курс 
 341
Ключови думи: 1. съвременно международно право 2. международно признаване 3. международно правоприемство 4. международни спорове 5. международна отговорност 6. международни договори 7. права на човека 8. дипломатическо право 9. консулско право 10. държавна територия 11. международно въздушно право 12. международно морско право 13. международно космическо право 14. въоръжени конфликти 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129513, Цб 120000129514, Цб 120000129515
 съдържание 

Сист. No: 47078

- 106 -

Цб II 92097 

Георгиева, Анета

   Новото данъчно законодателство през 2021 година : Книга - годишник / Анета Георгиева и др. . - София : Труд и право, 2021 . - 767 с. ; 24 см

   +достъп до специализиран сайт eknigi.trudipravo.bg/ndz Потребителско име: dn2014y Парола: psn014y


1. Данъчно законодателство 
 336.2  + 347.73
Ключови думи: 1. корпоративно подоходно облагане 2. данък върху доходите на физическите лица 3. ДДС 4. акциз 5. местни данъци и такси 6. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129528, Цб 120000129529, Ч 120000129530
 съдържание 

Сист. No: 47087

- 107 -

Цб II 92089 

Лазаров, Кино

   Административен процес : с измененията в АПК от 2019 г. и 2020 г. и проекта за изменения в ЗАНН от 2020 г. : Учебник [отразява действащото законодателство към края на септември 2020 т.] / Кино Лазаров, Иван Т. Тодоров ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Седмо прераб. и доп. издание . - София : Сиела Норма АД ; Ciela, 2020 (ЗИП) . - 736 с. : с табл. ; 23,5 см

   Всеки учебник съдържа уникален код за достъп за един компютър до електронен вариант на пълния текст. http://admpr2020.ciela.com a95d3d25-f98
   www.ciela.bg  www.ciela.com Учебник е достъпен на адрес : http://admpr2020.ciela.com a95d3d25-f98 

   ISBN 978-954-28-3299-7 


1. Административен процес 
 342.9
Ключови думи: 1. Административнопроцесуален кодекс (АПК) 2. административни нарушения 3. административни конфликти 4. индивидуални административни актове (ИАА) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129504, Ч 120000129505, Цб 120000129506
 съдържание 

Сист. No: 47075

- 108 -

Цб II 92094 

Милева, Атлиана

   Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване : Книга / Атлиана Милева ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД ; Ciela, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 396 с. ; 21 см

   Осн. изпол. л-ра : с. 386-394
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3384-0 


1. Здравно осигуряване - право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. здравноосигурителни отношения 2. здравно осигуряване 3. осигурителни правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129519, Цб 120000129520, Цб 120000129521
 съдържание 

Сист. No: 47080

- 109 -

Цб II 57013 

Милованов, Кругер

   Трудово правоотношение на младия специалист : [Монография] / Кругер Милованов . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 179 с. ; 20 см

   


 349.2
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 2875/83, Цб 2876/83, Цб 2877/83, Цб 2878/83, Цб 2879/83
  

Сист. No: 46999

- 110 -

Цб II 92095 

Мръчков, Васил

   Социални права на българските граждани : Книга / Васил Мръчков ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 472 с. ; 21 см

   Вместо предговор: за социалните права / Васил Мръчков: с. 13 Библиогр.: с. 453-471 Предм. показалец
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3253-9 


1. Социални права - България - граждани 
 349.3:368
Ключови думи: 1. трудови права 2. осигурителни права 3. право на социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129522, Цб 120000129523, Цб 120000129524
 съдържание 

Сист. No: 47081

- 111 -

Цб II 92083 

Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост  : Международна научна конференция по повод 80-годишната на проф. Божана Неделчева, 16 октомври 2019 /  Председател Вълчин Даскалов ; Член Деян Дунавски, Стефан Радев, Атанас Петров ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 332 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-363-9 


1. Интелектуална собственост, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.77/.78  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000129489
 съдържание 

Сист. No: 47067

- 112 -

Цб II 92093 

Пушкарова, Ива

   Организирана престъпна дейност : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела : [Сборник] / Ива Пушкарова ; Науч. ред. Ралица Илкова ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Надежда Тошева ; Худ. оформ. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД ; Ciela, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 412 с. : с табл. ; 21 см

   
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3264-5 


1. Организирана престъпност 
 343
Ключови думи: 1. престъпно сдружение 2. наказателно право 3. Наказателен кодекс (НК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129516, Цб 120000129517, Цб 120000129518
 съдържание 

Сист. No: 47079

- 113 -

Цб II 92082 

Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката  : Сборник с доклади от научна конференция : Организирана по повод 50-годишната от приемането на Наказателния кодекс, 24 октовмри 2018 /  Предс. на ред. съвет Бойко Рашков ; Чл. Илонка Пешева-Горанова ; Член и състав. Пресиян Марков ; Чл. Петя Митрева, Нели Радева, Делян Недев, Христина Атанасова ; Член и състав. Стефан Радев ; Ред. Лина Калайджиева ; Коректор и предпеч. подг. Жулиета Витова ; Дизайн на кор. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Юридически факултет ; Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, 2020 . - 522 с. : с фиг. ; 24 см

   Финансирана със средства от фонд НИД на УНСС , договор № НИД НП 17-2018

   ISBN 978-619-232-276-2 


1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 33.000.34  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Цб 120000129488
 съдържание 

Сист. No: 47066

- 114 -

Цб II 92164 

Трифонов, Александър

   Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и Правилника за неговото прилагане / Александър Трифонов ; Ред. Валентин Атанасов ; Коректор и дизайн Петя Дикова . - София : Издателски консорциум КОТА, Май 2013 ("Кота Принт") . - 256 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-305-358-2 


1. Публично-частно партньорство 
 347.45/.47  + 351
Ключови думи: 1. обществен интерес 2. публичен партньор 3. частен партньор 4. публична собственост 5. финансова подкрепа 6. тръжна документация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000129693
 съдържание 

Сист. No: 46895

- 115 -

Цб II 92098 

Фети, Невин

   Прилагане на защитата на личните данни : Методики, препоръки и практически стъпки / Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова ; Предг. Веселин Целков ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова ; Компют. обраб. Ивана Радева . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 528 с. ; 23,5 см

   
   www.trudipravo.bg www.epi.bg 

   ISBN 978-954-608-279-4 


1. Защита на лични данни (GDPR) 
 342.7  + 004.6
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. Регламент (ЕС) 2016/679 3. обработване на лични данни 4. правна уредба 5. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129531, Цб 120000129532, Цб 120000129533
 съдържание 

Сист. No: 47085

- 116 -

Цб II 92096 

Чернева, Бойка

   Юриспруденция и легиспруденция : Институционалният контекст на правото / Бойка Чернева ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Фиделия Косева . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 428 с. ; 21 см

   Цитирана л-ра : с 407-427
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3339-0 


1. Юриспруденция, легиспруденция - институционален контекст 
 340.1
Ключови думи: 1. институционалност 2. право 3. политически институционализъм 4. обществена структура 5. институционална икономика 6. институционални теории 7. институти на правото 
Тематични рубрики: 1. Право 
Цб 120000129525, Цб 120000129526, Цб 120000129527
 съдържание 

Сист. No: 47082

- 117 -

Цб II 92091 

Янкулова, Радослава

   Конституционното правосъдие и защитата на основните права : Книга / Радослава Янкулова ; Науч. ред. Константин Пехливанов ; Отг. ред. Николай Алексиев ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП) . - 216 с. ; 20 см

   Л-ра : с. 201-215
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3195-2 


1. Конституционно право - права на човека 
 342  + 342.7
Ключови думи: 1. защита на правата на човека 2. Конституционен съд 3. сезиране 4. граждани 5. конституционна жалба 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европа 2. Германия 3. Австрия 4. Испания 5. Чехия 6. Полша 7. Хърватия 8. България 
Цб 120000129510, Цб 120000129511, Цб 120000129512
 съдържание 

Сист. No: 47077

Интелектуална собственост

- 118 -

Цб II 92083 

Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост  : Международна научна конференция по повод 80-годишната на проф. Божана Неделчева, 16 октомври 2019 /  Председател Вълчин Даскалов ; Член Деян Дунавски, Стефан Радев, Атанас Петров ; Дизайн на кор. Кремена Коева ; Предпеч. подгот. Виолета Здравкова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2020 . - 332 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-363-9 


1. Интелектуална собственост, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.77/.78  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Право 
Цб 120000129489
 съдържание 

Сист. No: 47067

Обществено управление. Публична администрация

- 119 -

Цб II 57016 

Луканов, Димитър

   Дидактичнески материали по управленска дейност на народните съвети: Уч. помагало / Димитър Луканов . - София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983 . - 154 с. ; 22 см

   


 352
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
Цб К 296/83, Цб К 297/83, Цб К 298/83, Цб К 299/83, Цб К 300/83
  

Сист. No: 47006

- 120 -

Цб II 92164 

Трифонов, Александър

   Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и Правилника за неговото прилагане / Александър Трифонов ; Ред. Валентин Атанасов ; Коректор и дизайн Петя Дикова . - София : Издателски консорциум КОТА, Май 2013 ("Кота Принт") . - 256 с. ; 23,5 см

   

   ISBN 978-954-305-358-2 


1. Публично-частно партньорство 
 347.45/.47  + 351
Ключови думи: 1. обществен интерес 2. публичен партньор 3. частен партньор 4. публична собственост 5. финансова подкрепа 6. тръжна документация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
Цб 120000129693
 съдържание 

Сист. No: 46895

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 121 -

Цб II 92088 

Ценов, Илия Георгиев

   Информационни аспекти на финансирането на системата за национална сигурност : Монография / Илия Георгиев Ценов ; Рец. Георги Петков, Евгени Манев ; Науч. ред. Атанас Начев ; Коректор и предпеч. подг. Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 ([София] : [Булгед]) . - 278 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Загл. с англ.език : Informational aspects of the financing of the national security system / Iliya Tsenov ; 2020, Sofia : Paradigma Ltd. Библиогр. с. 267-273 Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-326-429-2 


1. Въоръжени сили – България – финанси 2. България – национална сигурност – икономически проблеми 
 355.6.003.
Ключови думи: 1. въоръжени сили 2. сигурност 3. национална сигурност 4. финансиране 5. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129501, Цб 120000129502, Цб 120000129503
 съдържание 

Сист. No: 47072

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 122 -

Цб II 79695 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 -  : Сборник с доклади от научнопрактическа конференция, проведена от катедра "Трудово и осигурително право" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" на 28 октомври 2019 г. /  Състав. и науч. рец. Нина Гевренова ; Състав. Атлиана Милева, Цвета Попова ; Науч. рец. Цветан Сивков, Райна Койчева ; Водещ ред. Явор Михайлов ; Ред. и кор. Людмила Никова, Йоланта Георгиева : Унив. изд. "Св. Климент Охридски"

   
   unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5027-9 


   Т. XI. В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. . - 2020 . - 288 с.

 

   


1. Трудово и осигурително право - конференция 
 349.2(0.026.2)  + 349.3:368(0.026.2)  + 061.3
Ключови думи: 1. трудово право 2. осигурително право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Цб 120000129483
 съдържание 

Сист. No: 47055

- 123 -

Цб II 92095 

Мръчков, Васил

   Социални права на българските граждани : Книга / Васил Мръчков ; Отг. ред. Борислав Мънзов ; Коректор Лора Султанова ; Предпеч. подгот. Петър Дамянов ; Худож. на кор. Дамян Дамянов . - Българска, Първо издание . - София : Сиела Норма АД, 2020 (ЗИП ЕООД) . - 472 с. ; 21 см

   Вместо предговор: за социалните права / Васил Мръчков: с. 13 Библиогр.: с. 453-471 Предм. показалец
   www.ciela.bg www.ciela.com 

   ISBN 978-954-28-3253-9 


1. Социални права - България - граждани 
 349.3:368
Ключови думи: 1. трудови права 2. осигурителни права 3. право на социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129522, Цб 120000129523, Цб 120000129524
 съдържание 

Сист. No: 47081

Образование

- 124 -

Цб II 92072 

Григорова, Албена Петрова

   Образователно-квалификационна степен магистър 2019/2020 : Справочник на СУ "Св. Климент Охридски" / Албена Петрова Григорова, Антоанета Димитрова Бечева . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 856 с. ; 20 см

   

   ISBN  ISSN 1313-1796


1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
 378.2
Ключови думи: 1. университетско образование 2. магистърски програми 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Цб 120000129473
 съдържание 

Сист. No: 46869

Обществено положение на жената

- 125 -

Цб II 92049 

Кинева, Тодорка Димова

   Ролеви конфликти на съвременната българска жена : между семейството и кариерата : Монография / Тодорка Димова Кинева ; Рец. Мария Стоянова, Геновева Михова ; Ред. Лина Калайджиева ; Предпеч. подг. и дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020 . - 262 с. : с табл., фиг. ; 20,5 см

   Л-ра : с. 243-257 Библиогр. под линия

   ISBN 978-619-232-337-0 


1. Обществено положение на жената 2. Жени - семейство, кариера - България 
 316.356.2-055.2  + 396
Ключови думи: 1. българската жена 2. ролеви конфликти 3. социално-икономически статус 4. женски движения 5. съвременно българско семейство 6. патриархална традиция 7. модерно общество 8. репродуктивно поведение 9. равнопоставеност на жените 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129433, Цб 120000129434
 съдържание 

Сист. No: 46876

Математика. Естествени науки

- 126 -

Цб II 92178 

Недков, Недко

   Програма за развитието на ароматните и лечебни растения в България за периода 2009-2013 г. / Недко Недков, Наташа Ковачева, Станко Станев, Анатоли Джурмански и др. . - Б. м. : Министерство на земеделието и храните, Б. г. . - 119 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   Други автори: Генка Жекова, Христина Михайлова, Румен Попов, Мария Атанасова, Стамен Димитров, Валери Тотевски, Божура Фиданска, Кристина Стоянова, Райчо Георгиев, татяна Ангелова, Люба Евстатиева. Програма за развитие на ароматните и лечебни растения в България в периода 2009-2013г. е разработена на основание заповед на Министъра на земеделието и храните /РД 09-918/10.12.2008 Г./ и е осъдена и приета назаседание на Научно-консултативния съвет по земеделие (Протокол № 2 от 23.01.2009г.)


1. Билково дело - България 2. Ароматни и лечебни растения - България 
 581.6(497.2)
Ключови думи: 1. билки 2. ароматни растения 
Тематични рубрики: 1. Математика. Естествени науки 
Географски понятия: 1. България 
Цб 120000129710, Цб 120000129711
 съдържание 

Сист. No: 46958

Екология

- 127 -

Цб II 92172 

Благоева-Яркова, Юлияна Иванова

   Икономика на околната среда : Учебник / Юлияна Иванова Благоева-Яркова ; Ред. Десислава Русева . - Стара Загора : Издателски консорциум КОТА, 2008 ("Кота Принт") . - 296 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   Л-ра : с. 292-296

   ISBN 978-954-305-247-9 


1. Околна среда – икономически проблеми – учебници за ВУЗ 2. Икономика и околна среда - устойчиво развитие 
 502:338
Ключови думи: 1. околна среда 2. човек 3. стопанска дейност 4. анализ разходи-ползи 5. анализ разходи ползи 6. пазар 7. ефективност 8. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Цб 120000129701
 съдържание 

Сист. No: 46952

- 128 -

Цб II 92174 

Богданов, Кирил Мартинов

   Тревожни знаци : Природа, гори, общество / Кирил Мартинов Богданов ; Худож. на кор. Иван Гроздев ; Предпеч. подгот. Валери Даков . - София : ИК "Рута" -ХБ, 2008 . - 199 с. ; 20,5 см

   Л-ра : с. 190-193

   ISBN 978-954-9557-04-6 


1. Природа – защита – популярна литература 
 502.3
Ключови думи: 1. екология 2. гори 3. общество 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Цб 120000129703
 съдържание 

Сист. No: 46954

- 129 -

Цб II 92067 

Hanley, Nick

   Introduction to Environmental Economics / Nick Hanley, Jason F. Shogren, Ben White . - Third Edition . - Oxford : Oxford University Press, [2019] . - 392 p. : with fug. ; 24,5 sm

   
   www.oup.com 

   ISBN 978-0-19-873723-0 


1. Икономически растеж - околна среда 
 504.03.003.1  + 330.15
Ключови думи: 1. климатични промени 2. природни ресурси 3. управление на отпадъците 4. замърсяване на въздуха 5. икономика на околната среда 6. анализ разходи-ползи 7. environmental policy 8. Cost Benefit Analysis 9. economic growth 10. environmental risk 11. climate change 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Цб 120000129468
 съдържание 

Сист. No: 46891

Приложни науки

- 130 -

Цб II 92169 

Цаков, Димитър

   Живот отдаден на виното / Димитър Цаков ; Худож. на кор. Истилиян Божилов . - София : Университетска печатница на УНСС, 2009 . - 360 с. ; 23,5 см

   


 663.2  + 92 Цаков, Димитър
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. вино 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000129698
 съдържание 

Сист. No: 46951

Здравеопазване

- 131 -

Цб II 92099 

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19  : Мерки и добри практики за ограничаване на разпространението на COVID-19 /  Автор и състав. Огнян Атанасов ; Ред. Деница Милева ; Коректор Екатерина Благоева ; Компют. обраб. Любка Рангелова . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] "Мултипринт" ООД) . - 267 с. : с табл. ; 23,5 см

   
   www.trudipravo.bg 

   ISBN 978-954-608-280-0 


1. COVID 19 - работна среда 
 331.47  + 613.63
Ключови думи: 1. Международна организация на труда (МОТ) 2. COVID-19 3. оценка на риска 4. лични предпазни средства 5. защита на лични данни 6. здравеопазване 7. металургия 8. лека промишленост 9. строителство 10. селско стопанство 11. образование 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Цб 120000129534, Цб 120000129535, Цб 120000129536
 съдържание 

Сист. No: 47086

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 132 -

Цб II 57022 

Опенхайм, Алън

   Приложение на цифровата обработка на сигналите : [Сб.] / Алън Опенхайм ; Прев. от англ. Румяна Кунчева . - София : Техника, 1982 . - 551 с.: с ил., сх., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 954-03- 


 621  + 621.39
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 2962/83
  

Сист. No: 47032

- 133 -

Цб II 57026 

Хефнер, Гюнтер

   Интензификация чрез наука и техника : [Ръководство] / Гюнтер Хефнер ; Прев. от нем. Никола Петров : Техника, 1983 . - 116 с. : със сх., табл. ; 20 см

   


 62:001.71
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб 2927/83, Цб 2928/83, Цб 2929/83, Цб 2930/83, Цб 2931/83, Цб 2932/83, Цб 2933/83, Цб 2934/83, Цб 2935/83, Цб 2936/83, Цб 2937/83, Цб 2938/83, Цб 2939/83, Цб 2940/83, Цб 2941/83
  

Сист. No: 47040

- 134 -

Цб II 57017 

Цикулас, Василис Г.

   Комунистическото строителство в СССР: Уч. помагало / Василис Г. Цикулас . - София : АОНСУ при ЦК на БКП, 1983 . - 132 с. ; 22 см

   


 69
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Цб К291/83, Цб К292/83, Цб К293/83, Цб К294/83, Цб К295/83
  

Сист. No: 47010

Информационни технологии. Иновации

- 135 -

Цб II 92050 

Златанова, Зорница

   Интернет маркетингът и промените в управлението и дистрибуцията на туристическите компании / Зорница Златанова ; Рец. Николай Цонев, Марияна Янева, Ася Панджерова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, януари, 2020 . - 352 с. : с табл., цв. диагр. ; 20,5 см

   Загл. на кор.: "Приложението на интернет маркетингът в управлението на рекреационни обекти в спа дестинации". Библиогр. л-ра : с. 290-302 Цитир. под линия.

   ISBN 978-619-239-370-0 


1. Маркетинг - туризъм 
 339.13:379.85  + 338.48
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. управление на дистрибуцията 4. туристически продукти 5. дистрибуционни канали 6. маркетингови инструменти 7. туристически компании 8. емпирично изследване 9. маркетинг в туризма 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 4. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Велинград 
Цб 120000129435, Цб 120000129436, Цб 120000129437
 съдържание 

Сист. No: 46866

- 136 -

Цб II 57031 

Мелдман, М.

   RISS : система управления реляционными базами данных для малых ЭВМ. / М. Мелдман : Финансы и статистика, 1982 . - 144 с. ; 22 см

   


 519.68
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Цб 3204/83, Цб 3205/83
  

Сист. No: 47057

- 137 -

Цб II 92098 

Фети, Невин

   Прилагане на защитата на личните данни : Методики, препоръки и практически стъпки / Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова ; Предг. Веселин Целков ; Ред. Ася Димитрова ; Коректор Антония Паскова ; Компют. обраб. Ивана Радева . - Първо издание . - София : Труд и право, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД) . - 528 с. ; 23,5 см

   
   www.trudipravo.bg www.epi.bg 

   ISBN 978-954-608-279-4 


1. Защита на лични данни (GDPR) 
 342.7  + 004.6
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. Регламент (ЕС) 2016/679 3. обработване на лични данни 4. правна уредба 5. анализ на риска 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
Цб 120000129531, Цб 120000129532, Цб 120000129533
 съдържание 

Сист. No: 47085

Изкуство. Музика. Спорт

- 138 -

Цб II 92048 

Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища  : III научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д. ик. н. Стати Статев, 25 ноември 2016 г. /  Организац. комитет Спас Ставрев ; Науч. комитет Валентин Гоев ; Рец. Лариса Касабова, Иван Несторов Танов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 204 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   Публикацията съдържа резултати от научен форум, финансиран със средства от фонд "НИД на УНСС" по договор № НИД НП-5/2016 г.

   ISBN 978-954-644-943-6 


1. Физическо възпитание и спорт - висши училища - конференция 
 796  + 061.3
Ключови думи: 1. спорт 2. образование 3. конференция 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Цб 120000129431, Цб 120000129432
 съдържание 

Сист. No: 46877

Езикознание. Литературознание

- 139 -

Цб II 92071 

Аврамов, Кирил

   В търсене на Бог : [Поезия] / Кирил Аврамов . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 104 с. ; 21 см

   
   unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4723-1 


1. Българска литература 
 82-1=867
Ключови думи: 1. поезия 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129472
 съдържание 

Сист. No: 46868

- 140 -

Цб II 92070 

Блажев, Калоян

   Херман Хесе по пътя към божественото единство / Калоян Блажев ; Ред. Красимира Василева ; Предпеч. и оформ. Ваня Недева . - [Русе] : Авангард Прима, 2018 (Авангард принт) . - 216 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. За Калоян Блажев in memoriam / Елица Дубарова: с. 7-9 Библиогр. с. 203-212

   ISBN 978-954-337-341-3 


1. Херман Хесе (1877-1962) – творчество 
 92 Хесе, Херман  + 830(092)
Ключови думи: 1. немска литература 2. литературознание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Германия 
Цб 120000129471
 съдържание 

Сист. No: 46867

- 141 -

Цб II 57014 

Маслов, С. Ю.

   Граматика на български език / С. Ю. Маслов ; Прев. на рус. Блажо Блажев . - София : Наука и изкуство, 1983 . - 403 с. ; 21 см

   


 808 Б
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 2867/83, Цб 2868/83, Цб 2869/83
  

Сист. No: 47001

- 142 -

Цб II 92073 

Михайлов, Михаил

   Лов и любов / Михаил Михайлов ; Ред. Ирена Михайлова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019 . - 144 с. ; 21 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4756-9 


1. Българска литература 
 886.7
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Цб 120000129474
 съдържание 

Сист. No: 46870

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 143 -

Цб II 92070 

Блажев, Калоян

   Херман Хесе по пътя към божественото единство / Калоян Блажев ; Ред. Красимира Василева ; Предпеч. и оформ. Ваня Недева . - [Русе] : Авангард Прима, 2018 (Авангард принт) . - 216 с. ; 21 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. За Калоян Блажев in memoriam / Елица Дубарова: с. 7-9 Библиогр. с. 203-212

   ISBN 978-954-337-341-3 


1. Херман Хесе (1877-1962) – творчество 
 92 Хесе, Херман  + 830(092)
Ключови думи: 1. немска литература 2. литературознание 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Германия 
Цб 120000129471
 съдържание 

Сист. No: 46867

- 144 -

Цб II 92087 

Богомилова, Нонка

   Балканите : белязани пътища (1991 - 2016) / Нонка Богомилова ; Предпеч. подгот. Силвия Павлева ; Корица Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 178 с. ; 21,5 см

   
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-431-5 


1. Балкани (1991-2016) - пътеписи 
 82-992(497)  + 914/919(497)
Ключови думи: 1. балкански държави 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Дубровник 3. Белград 
Цб 120000129498, Цб 120000129499, Цб 120000129500
 съдържание 

Сист. No: 47071

- 145 -

Цб II 92078 

Йорданова-Панчева, Юлия

   Между кориците и отвъд тях : Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенасат /  Състав. и ред. Юлия Йорданова-Панчева ; Състав. Малина Димитрова ; Рец. Антоанета Тотоманова ; Ред. Васил Загоров ; Библиогр. ред Биляна Яврукова ; Предпеч. подгот. Атанаска Христова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020 . - 214 с. ; 23,5 см

   
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-4896-2 


1. Алберт Нисим Бенбасат (1950 - ) 2. Издателско дело, книги – България – конференция 
 002  + 92 Бенбасат, Алберт Нисим
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000129479
 съдържание 

Сист. No: 46875

- 146 -

Цб II 92053 

Никифорова, Сия

   Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941-1944) / Сия Иванова Никифорова ; Ред. Стоян Германов, Ангел Джонев ; Предпеч. подгот. Емил Илиев . - Българска, Първо издание . - София : Македонски научен институт - София, 2018 ("Симолини - 94") . - 294 с. : с табл. ; 23,5 см

   Bulgarian economic policy in vardar Macedonia (1941-1944) : Sia Nikiforova ; Sofia, 2018 Библиогр. с. 286-293

   ISBN 978-619-7377-02-6 


1. Вардарска Македония - стопанство (1941-1944) 
 338 (091)"1941/1944"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. стопанска политика 3. селско стопанство 4. горско стопанство 5. занаяти 6. промишленост 7. търговия 8. транспорт 9. комуникации 10. благоустройство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Вардарска Македония 
Цб 120000129441
 съдържание 

Сист. No: 46864

- 147 -

Цб II 92084 

Пенчев, Пенчо Денчев

   Минало несвършено : Пропуснати уроци от българската история : [Сборник исторически есета] / Пенчо Денчев Пенчев ; Ред. Мартин Христов ; Фотогр. Владислав Минчев Христов ; Дизайн Василена Стоянова Георгиева ; Предпечат Митко Ганев . - Българска, Първо издание . - София : Ерго, 2020 ("Дайрект Сървисиз" ООД) . - 156 с. ; 22 см . -  (Контрапункти)

   Библиогр. с. 148-153
   www.store.ergobooks.eu 

   ISBN 978-619-7392-67-8 


1. История на България - есета 
 949.72  + 82-4.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. Българско възраждане 3. Търновска конституция 4. Източна Румелия 5. Освобождение 6. БАН (Българска академия на науките) 7. стопанска история 8. Втора световна война 9. социализъм 10. Трета българска държава 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Начович, Григор Димитров 
Цб 120000129490, Цб 120000129491, Цб 120000129492
 съдържание 

Сист. No: 47068

- 148 -

Цб II 92052 

Попов, Тервел Жечков

   Куберовите българи и техните потомци = Kuber's bulgarians and their descendants / Тервел Жечков Попов ; Науч. ред. Георги Николов ; Рец. Илия Г. Илиев, Пламен Павлов ; Предпечат Гергана Николова-Арабаджиева . - Българска, Първо издание . - София : Македонски научен институт - София, 2020 (Симолини) . - 188 с. : със сн. ; 21 см . -  (Македонска библиотека ; 53)

   Библиогр. л-ра : с.165-167 Науч. изследвания : с. 168-178
   www.simolini.com 

   ISBN 978-619-7377-13-2 


1. Куберова България - средновековие 
 949.72"653"
Ключови думи: 1. история на България 2. куберови българи 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Македония (Северна Македония) 
За него: 1. Кубер, хан 
Цб 120000129439, Цб 120000129440
 съдържание 

Сист. No: 46863

- 149 -

Цб II 92169 

Цаков, Димитър

   Живот отдаден на виното / Димитър Цаков ; Худож. на кор. Истилиян Божилов . - София : Университетска печатница на УНСС, 2009 . - 360 с. ; 23,5 см

   


 663.2  + 92 Цаков, Димитър
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. вино 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 2. История. Биографии. Краезнание 
Цб 120000129698
 съдържание 

Сист. No: 46951

- 150 -

Цб II 92085 

Шивачев, Самуил Стойков

   Съветско-германските отношения 1918-1939 : дипломация, икономика, военно дело / Самуил Стойков Шивачев ; Рец. Валентин Спиридонов, Валентин Петрусенко ; Дизайн на кор. и граф. оформ. Цвети Павлова . - Българска, Първо издание . - София : Парадигма, 2020 . - 360 с. : с снимки, фиг. ; 23, 5 см

   
   www.paradigma.bg 

   ISBN 978-954-326-434-6 


1. Международни отношения - СССР, Германия - 1918-1939 г. 
 941(47)(57)(430)"1918/1939"
Ключови думи: 1. международни отношения 2. политика 3. икономика 4. дипломация 5. военно сътрудничество 6. историографски анализ 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 2. Германия 
Цб 120000129493, Цб 120000129494
 съдържание 

Сист. No: 47069


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Кирил 139 
Александров, Васил 103 
Алексиев, Николай 107 112 116 117 
Алексиева, Соня 37 
Ангелова, Лора 32 113 
Андреев, Калин 68 
Асенов, Асен 106 
Атанасов, Атанас 65 67 70 72 
Атанасов, Валентин 114 120 
Атанасов, Иван 17 18 20 21 27 41 
Атанасов, Огнян 40 131 
Атанасова, Христина 32 113 
Банов, Мартин 65 
Бахметова, Гюлъджан Ш. 13 
Белчев, Иван 19 
Бернайс, Едуард 17 18 20 21 
Бечева, Антоанета Димитрова 124 
Бирман, Михаил 22 
Благоева, Екатерина 40 131 
Благоева-Яркова, Юлияна Иванова 31 127 
Блажев, Блажо 141 
Блажев, Калоян 140 143 
Близнашки, Георги 104 
Богданов, Кирил Мартинов 128 
Богомилова, Нонка 144 
Божилов, Истилиян 61 130 149 
Божилов, Йордан 36 
Василев, Дилян 52 82 
Василева, Елка 61 
Василева, Красимира 140 143 
Великова, Еленита 83 84 
Велинова-Соколова, Надя Георгиева 47 
Величков, И. 23 
Венев, Иван 69 
Видин, Благой 105 
Витова, Жулиета 32 113 
Вълкова, Нели 65 
Вълчев, Никола 66 
Въчковски, Христо Ив. 62 
Ганев, Митко 147 
Ганчева, Жана 7 12 
Гевренова, Нина 102 122 
Георгиев, Благовест 86 94 
Георгиева, Анета 106 
Георгиева, Василена Стоянова 147 
Георгиева, Йоланта 102 122 
Герасимов, Юрий 58 
Герджиков, Сергей 1 6 
Германов, Стоян 146 
Гецова, Биляна 106 
Гоев, Валентин 138 
Гомбаш, Естер 15 
Горелик, Александър Г. 29 
Григорова, Албена Петрова 124 
Гроздев, Иван 128 
Грозева, Анастасия 23 
Даков, Валери 128 
Дамянлиева, Олга 58 
Дамянлиева, Румяна 7 12 17 18 20 21 58 
Дамянов, Дамян 103 105 107 108 110 112 117 123 
Дамянов, Петър 103 108 110 116 117 123 
Дандов, Красимир 68 
Даскалов, Вълчин 111 118 
Джонев, Ангел 146 
Джунова, Татяна 27 41 
Джурмански, Анатоли 126 
Дикова, Петя 114 120 
Димитров, Димитър 27 41 48 
Димитрова, Ася 115 137 
Димитрова, Малина 2 145 
Добрева, Нина 38 39 53 54 
Дойчинова, Юлия 38 39 53 54 
Драганов, Живко 52 82 
Драмалиева, Валентина 52 82 
Друмева, Емилия 104 
Дунавски, Деян 111 118 
Дълбоков, Сава 24 
Дънешка, Антоанета 52 82 
Дюверже, Морис 25 
Ексарху, Стефанос 49 56 87 
Елисеева, Ирина И. 11 
Елчинов, Димитър 1 6 
Жеков, Боян 52 82 
Желев, Кристиан 52 82 
Забунов, Георги 52 82 
Загоров, Васил 2 145 
Здравкова, Виолета 111 118 
Зинченко, А. П. 14 
Златанова, Зорница 50 57 85 135 
Знеполски, Боян 7 12 
Знеполски, Ивайло 26 
Иванов, Алексей Николаевич 58 
Иванов, И. 23 
Иванов, Мирослав 103 
Иванова, Даниела 61 
Иванова, Десислава 17 20 26 58 
Иванова, Екатерина 71 
Иванова, Мария Александрова 37 
Иванова, Недка 63 95 
Илиев, Емил 146 
Илиев, Илия Г. 148 
Илкова, Ралица 112 
Йовоган, Марселен 47 
Йорданов, Георги 69 
Йорданов, Денислав 17 18 20 21 
Йорданов, Марио 26 
Йорданова-Панчева, Юлия 2 145 
Калайджиева, Лина 32 113 125 
Касабова, Лариса 138 
Кафкова, Надя 15 
Кинева, Тодорка Димова 125 
Кирилл, патриарх Моск. и всея Руси 4 5 9 10 
Киркова, Алиса 8 
Ковачева, Наташа 126 
Коева, Кремена 111 118 
Козарев, Любен 15 
Койчева, Райна 102 122 
Колев, Благой 61 
Кондарев, Ивайло 106 
Копева, Диана 63 95 
Косева, Фиделия 116 
Костадинов, Димитър 65 
Костадонова, Камелия 72 
Краликова, Галя 104 
Крауч, Колин 27 41 
Крумова, Маргарита 15 
Кунчева, Румяна 132 
Куртева, Галина Г. 37 
Куртиян, Атанас 42 88 
Кънчев, Иван 71 
Лазаров, Кино 107 
Лобутова, Албена 15 
Лозанова, Емилия 52 82 125 
Луканов, Димитър 51 119 
Любенов, Любомир 66 
Мавровдиева, Иванка 3 
Манев, Евгени 43 121 
Маринова, Надя 37 
Марков, Марко 30 
Марков, Пресиян 32 113 
Маслов, С. Ю. 141 
Мелдман, М. 136 
Милева, Атлиана 102 108 122 
Милева, Деница 40 131 
Миленкова, Ваня 61 
Милованов, Кругер 109 
Минкова, Ганета 106 
Митева, Албена 38 39 53 54 71 
Митрева, Петя 32 113 
Михайлов, Михаил 142 
Михайлов, Явор 102 122 
Михайлова, Здравка 49 56 59 87 89 
Михайлова, Ирена 142 
Михова, Геновева 125 
Мишев, Пламен 67 
Мръчков, Васил 110 123 
Муита, Джейн 15 
Мънзов, Борислав 103 105 108 110 123 
Начев, Атанас 43 121 
Недев, Делян 32 113 
Недева, Ваня 140 143 
Недков, Недко 126 
Никифорова, Сия Иванова 146 
Никова, Людмила 102 122 
Николов, Георги 148 
Николова, Десислава 42 88 
Николова, Елеонора 47 
Николова-Арабаджиева, Гергана 148 
Ножнакова, Н.Ф. 8 
Опенхайм, Алън 132 
Павлева, Силвия 144 
Павлов, Пламен 148 
Павлова, Цвети 43 86 94 121 144 150 
Панджерова, Ася 50 57 85 135 
Парушева, Таня 83 
Паскова, Антония 115 137 
Пеева, Катя 1 6 
Пеева, Цонка 69 
Пенчев, Пенчо Денчев 147 
Петков, Георги 43 121 
Петков, Пламен 68 
Петров, Атанас 111 118 
Петров, Никола 133 
Петров, Стефан 52 82 
Петрова, Людмила 18 21 
Петрова, Надежда 55 
Петрова, Симона 1 6 
Петрусенко, Валентин 150 
Пехливанов, Константин 117 
Пешева-Горанова, Илонка 32 113 
Попов, Тервел Жечков 148 
Попова, Евгения 106 
Попова, Цвета 102 122 
Пушкарова, Ива 112 
Радев, Стефан 32 111 113 118 
Радева, Ивана 115 137 
Радева, Нели 32 113 
Раков, Александър 106 
Рангелова, Любка 40 131 
Рашков, Бойко 32 113 
Рибов, Манол 83 84 
Ризов, Николай 106 
Рукавишников, Владимир О. 11 
Русанов, Цветан 38 39 53 54 
Русева, Десислава 31 127 
Русева, Слава 29 
Русчева, Дарина 66 
Сивков, Цветан 102 122 
Симеонов, Огнян 47 
Славова, Мария 104 
Собаджиев, Юлиян 15 
Спиридонов, Валентин 150 
Ставрев, Спас 138 
Станев, Станко 126 
Станков, Иван 67 72 
Станчева-Тодорова, Елеонора Петрова 47 
Статева, Йорданка 90 96 
Стефанов, Стилиян 61 
Стефанова, Марина 15 
Стоев, Стефан 38 39 53 54 
Стойчев, Иван 52 82 
Стойчева, Мария 104 
Стоянова, Зорница Димова 71 
Стоянова, Илияна Анкова 47 
Стоянова, Мария 125 
Султанова, Лора 110 117 123 
Съботинов, Никола 67 
Танов, Иван Несторов 138 
Тенев, Бойчо 68 
Типова, Нина 61 
Тодоров, Иван Т. 107 
Тодоров, Марин 72 
Тодоров, Тодор 52 82 
Томас, Платон 59 89 
Томов, Калоян 26 
Томс, Жюстин 15 
Тотоманова, Антоанета 2 145 
Тошева, Надежда 105 107 112 
Тошкова-Николова, Десислава 115 137 
Трипуноски, Мирко 90 96 
Трифонов, Александър 114 120 
Трифонова, Деница 7 12 17 18 20 21 26 27 41 58 
Уейнстейн, Боб 55 
Фети, Невин 115 137 
Хаджисотиров, Димитър 90 96 
Хараламбиев, Румен 27 41 
Харизанова, Христина 63 95 
Хефнер, Гюнтер 133 
Христов, Владислав Минчев 147 
Христов, Мартин 147 
Христова, Арсения 15 
Христова, Атанаска 2 145 
Христова, Светлинка 38 39 53 54 
Цаков, Димитър 130 149 
Цветков, Ненчо 22 
Целков, Веселин 115 137 
Ценов, Илия Георгиев 43 121 
Цикулас, Василис Г. 134 
Цонев, Николай 50 57 85 135 
Цонева, Мария 63 95 
Чернева, Бойка 116 
Шепелюк, Галина А. 91 
Шивачев, Самуил Стойков 150 
Щерев, Николай 63 95 
Яврукова, Биляна 2 145 
Янакиев, Константин 1 6 
Янева, Мариана 84 
Янева, Марияна 50 57 85 135 
Янкова, Цветана 106 
Янкулова, Радослава 117 
Янчелова, Вера 58 
Яхновска, Юлия 58 
Acocella, Nicola 44 97 
Bahr, Michaela 75 92 98 
Battles, Ralph W. 76 
Botschen, Martina 75 92 98 
Bowles, Samuel 16 28 33 
Carlin, Wendy 16 28 33 
Conte, Amalia 73 
Conto, Francesco 73 
Faccia, Michele 73 
Ferris, John N. 78 
Grauwe, Paul De 45 100 
Gronefeld, Frienderike 79 93 101 
Halpin, Darren 79 93 101 
Hamm, Ulrich 79 93 101 
Hanley, Nick 34 129 
Hudson, Darren 80 
Laberenz, Helmut 75 92 98 
Midmore, Peter 60 81 
Naspetti, Simona 75 92 98 
Nobile, Matteo A. Del 73 
Oskam, Arie 77 99 
Sanders, Jurn 60 81 
Schmid, Otto 60 81 
Schuknecht, Ludger 46 
Shogren, Jason F. 34 129 
Stevens, Margaret 16 28 33 
Stock, James H. 35 
Tangermann, Stefan 74 
Thelen, Eva 75 92 98 
Thompson, Robert C. 76 
Tipoe, Eileen 16 28 33 
Watson, Mark W. 35 
White, Ben 34 129 
Zambrini, Angelo V. 73 
Zanoli, Raffaele 75 92 98 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматицация на инженерно-графични работи с ЕИМ 29 
Административен процес : с измененията в АПК от 2019 г. и 2020 г. и проекта за изменения в ЗАНН от 2020 г. 107 
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - 102 122 
Балканите : белязани пътища (1991 - 2016) 144 
Биологичните продукти в България 61 
България в Европейския съюз - баланс на ползите и вредите? 86 94 
Българската стопанска политика във Вардарска Македония (1941-1944) 146 
В търсене на Бог 139 
Връзки и зависимости между събитията и туризма 83 
Граматика на български език 141 
Дидактичнески материали по управленска дейност на народните съвети: Уч. помагало 51 119 
Доходите на населението: Политика и управление 36 
Епоха на разломи : Криза на идентичностите и социална критика 7 12 
Живот отдаден на виното 130 149 
Задатъкът по българското частно право 103 
Измамната лекота на демокрацията : Една друга история на преходното време 26 
Икономика на околната среда 31 127 
Интензификация чрез наука и техника 133 
Интернет маркетингът и промените в управлението и дистрибуцията на туристическите компании 50 57 85 135 
Информационни аспекти на финансирането на системата за национална сигурност 43 121 
Коментар върху Закона за публично-частно партньорство и Правилника за неговото прилагане 114 120 
Комунистическото строителство в СССР: Уч. помагало 134 
Конституционното правосъдие и защитата на основните права 117 
Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци 64 
Куберовите българи и техните потомци 148 
Лидери за ново начало 15 
Лов и любов 142 
Логика прикладного статистического анализа 11 
Между кориците и отвъд тях 2 145 
Международно право 105 
Мениджмънт за конкурентоспособност на малкия и среден бизнес - опитът на Япония и България 52 82 
Местните инициативни групи в България - проблеми, възможности, перспективи 71 
Методы демографического прогнозирования 13 
Минало несвършено : Пропуснати уроци от българската история 147 
Млади изследователи : Том 3 3 
Мразя шефа си! Как да оцелееш и да продължиш напред, ако шефът ти е тиранин, авторитарен маниак или просто куку! 55 
Национална програма за възстановяване и развитие на хидромелиорациите в Република България в периода 2009-2013 година 68 
Национална програма за развитие на месодайното преживно животновъдство в България 2009-2013 г. 72 
Национална програма за развитие на памукопроизводството в България 65 
Новото данъчно законодателство през 2021 година 106 
Образователно-квалификационна степен магистър 2019/2020 124 
Организационно поведение 38 39 53 54 
Организирана престъпна дейност : Практика на ВС и ВКС по наказателни дела 112 
Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване 108 
Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19 40 131 
Основи на управлението на производството 48 
Отечественият фронт - жизнена необходимост за България: Очерк 24 
Пазари и реализация на земеделски продукти 66 
Пари в политиката и политика в парите 19 
Партийната работа за научно-техническия прогрес и интелектуализация на труда 23 
Полупрезидентският режим /Шах на царя/ 25 
Породи селскостопански животни в Република България 69 
Постдемокрация след кризите 27 41 
Православная энциклопедия : Т. 1 - 4 5 9 10 
Предмет и източници на конституционното право 104 
Преодоляване на сезонността в туризма - проблеми и решения 84 
Прилагане на защитата на личните данни : Методики, препоръки и практически стъпки 115 137 
Приложение на цифровата обработка на сигналите 132 
Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост 111 118 
Прогноза за потребление, производство и добив на дървесина и дървесни продукти през периода 2005-2025 година 62 
Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие в периода 2009-2013 г. 67 
Програма за развитие на управлението на почвените ресурси в България в периода 2009-2013 г. 70 
Програма за развитието на ароматните и лечебни растения в България за периода 2009-2013 г. 126 
Промышленная интеграфия стран- членов СЭВ 91 
Пропаганда 18 21 
Развитие на земеделските структури в условията на членство на България в Европейския съюз 63 95 
Реалният социализъм: Диалектика на управление и самоуправление 30 
Ролеви конфликти на съвременната българска жена : между семейството и кариерата 125 
Сборник от казуси по въведение в счетоводството 47 
Скритите оръжия в рекламата : Как да създадеш идея, без да си Огилви 58 
Софийска стокова борса : 25 години борсова търговия 42 88 
Социални права на българските граждани 110 123 
Статистика. Уч. пособие 14 
Съветско-германските отношения 1918-1939 : дипломация, икономика, военно дело 150 
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища 138 
Съвременният расизъм 8 
Техники на маркетинговото проучване 59 89 
Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката 32 113 
Тревожни знаци : Природа, гори, общество 128 
Трудово правоотношение на младия специалист 109 
Управление на работодателската марка в XXI век : Възможности и органичения 37 
Управление на цялостното качество и маркетинг 49 56 87 
Философия и наука 1 6 
Формиране и развитие на българския пролетариат 1878-1923 22 
Формиране на обществено мнение 17 20 
Херман Хесе по пътя към божественото единство 140 143 
Членството на България в ЕС : Дванадесет години по-късно 90 96 
Юриспруденция и легиспруденция : Институционалният контекст на правото 116 
Advances in Dairy Products 73 
Agricultural Markets and Prices 80 
Agricultural prices and commodity market analysis 78 
Agriculture in Germany 74 
Analysis of the European market for organic food : Vol. I - 79 93 101 
Economics of Monetary Union 45 100 
Economy, Society, and Public Policy 16 28 33 
EU policy for agriculture, food and rural areas 77 99 
Fundamentals of Agribusiness Finance 76 
Introduction to Econometrics 35 
Introduction to Environmental Economics 34 129 
Organic Marketing Initiatives and Rural Development : Vol. 1 - 60 81 
Public Spending and the Role of the State: History, Performance, Risk and Remedies 46 
RISS : система управления реляционными базами данных для малых ЭВМ. 136 
The European Consumer and Organic Food : Vol. 1 - 75 92 98 
The European Monetary Union: Europe at the Crossroads 44 97 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административен процес 107 
Алберт Нисим Бенбасат (1950 - ) 2 145 
Алексей Николаевич Иванов - "руският Огилви" 58 
Алтернативни видове туризъм 83 
Ароматни и лечебни растения - България 126 
Балкани (1991-2016) - пътеписи 144 
Билково дело - България 126 
България - Европейски съюз - членство 86 94 
България – национална сигурност – икономически проблеми 43 121 
Българска литература 139 142 
Вардарска Македония - стопанство (1941-1944) 146 
Въоръжени сили – България – финанси 43 121 
Глобална финансова криза 2008 г. 27 41 
Данъчно законодателство 106 
Демокрация - криза 26 
Европа – горско стопанство 62 
Европейски съюз - икономика 44 90 96 97 
Европейски съюз - селскостопанска политика 77 99 
Едуард Л. Бернайс (1891-1995) - американски социолог 17 18 20 21 
Жени - семейство, кариера - България 125 
Защита на лични данни (GDPR) 115 137 
Здравно осигуряване - право 108 
Издателско дело, книги – България – конференция 2 145 
Иконометрия - въведение 35 
Икономика и околна среда - устойчиво развитие 31 127 
Икономика, общество, политика - взаимодействие 16 28 33 
Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 32 113 
Икономически растеж - околна среда 34 129 
Интелектуална собственост, право - ЮФ, УНСС - конференция 111 118 
История на България - есета 147 
Качество на продукцията – управление и организация 49 56 87 
Конституционно право - права на човека 117 
Конституционно право - предмет, източници 104 
Конференция 90 96 
Куберова България - средновековие 148 
Лидер (ръководител) - мотивация - трансформация 15 
Малък и среден бизнес - Япония, България - мениджмънт 52 82 
Маркетинг - туризъм 50 57 85 135 
Международни отношения - СССР, Германия - 1918-1939 г. 150 
Международно право - университетски курс 105 
Наука – философия и методология 1 6 
Обществени науки – СУ "Св. Климент Охридски" - конференция 3 
Обществено мнение - връзки с обществеността 17 20 
Обществено положение на жената 125 
Околна среда – икономически проблеми – учебници за ВУЗ 31 127 
Организационно поведение – учебници за ВУЗ 38 39 53 54 
Организирана престъпност 112 
Пазари, международни – проучване 59 89 
Памук - отглеждане 65 
Парични съюзи 45 100 
Почви - България 70 
Православна енциклопедия 4 5 9 10 
Природа – защита – популярна литература 128 
Пропаганда - обществен живот 18 21 
Публично-частно партньорство 114 120 
Работодателска марка - управление 37 
Сезонен и целогодишен туризъм 84 
Селско стопанство - България 61 63 64 67 68 69 71 72 95 
Селскостопански стоки - пазари, цени 66 
Софийски университет "Св. Климент Охридски" 124 
Социална психология – философия 7 12 
Социални права - България - граждани 110 123 
Счетоводство - въведение, казуси, тестови въпроси 47 
Трудово и осигурително право - конференция 102 122 
Физическо възпитание и спорт - висши училища - конференция 138 
Херман Хесе (1877-1962) – творчество 140 143 
Частно право - задатък - България 103 
Юриспруденция, легиспруденция - институционален контекст 116 
Agriculture - economic aspects 76 
COVID 19 - работна среда 40 131 
Organic Food - european market 60 75 79 81 92 93 98 101 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрни структури 63 95 
агробизнес 74 76 
агропазари 66 
административни конфликти 107 
административни нарушения 107 
Административнопроцесуален кодекс (АПК) 107 
акциз 106 
алтернативен туризъм 83 
анализ на пазара 78 
анализ на риска 115 137 
анализ разходи ползи 31 127 
анализ разходи-ползи 31 34 127 129 
ароматни растения 126 
балкански държави 144 
БАН (Българска академия на науките) 147 
банки 16 28 33 
безработица 16 28 33 
бизнес 18 21 
билки 126 
биологични храни 61 
биологично земеделие 60 61 81 
биохрани 61 
благоустройство 146 
брутен вътрешен продукт (БВП) 86 94 
българската жена 125 
Българско възраждане 147 
бюджет 43 121 
виктимизация 7 12 
вино 130 149 
винопроизводство 130 149 
военно сътрудничество 150 
Втора световна война 147 
външна търговия 49 56 59 87 89 
въоръжени конфликти 105 
въоръжени сили 43 121 
глобализация 27 41 
глобална политика 26 
гори 128 
горско стопанство 146 
граждани 117 
граждански протести 7 12 
гражданско образование 26 
данък върху доходите на физическите лица 106 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 106 
ДДС 106 
демокрация 16 26 28 33 
дипломатическо право 105 
дипломация 150 
дистрибуционни канали 50 57 85 135 
договори 103 
докторанти 3 
дървен материал 62 
дърводобивна промишленост 62 
дървообработваща промишленост 62 
държавна територия 105 
държавни разходи 46 
Еврозона 45 100 
еврокриза 27 41 
Европейски валутен съюз 44 97 
европейски институции 77 99 
европейски пазар 75 79 92 93 98 101 
екипи 38 53 
екология 128 
емпирично изследване 50 57 85 135 
енциклопедия 4 5 9 10 
ефективност 31 46 127 
женски движения 125 
женски дейности 18 21 
животновъдство 69 72 
задатък (капаро) 103 
заетост 16 28 33 
залог 103 
замърсяване на въздуха 34 129 
занаяти 146 
защита 46 
защита на лични данни 40 131 
защита на правата на човека 117 
здравеопазване 40 131 
здравно осигуряване 108 
здравноосигурителни отношения 108 
зеленчуци 64 
земеделие 67 74 77 80 99 
земеделски култури 68 
земеделски продукти 66 
земеделски производители 60 81 
земеделски стопанства 63 95 
изкуство 18 21 
Източна Румелия 147 
иконометрия 35 78 
икономика 16 28 33 150 
икономика на околната среда 34 129 
икономика на селското стопанство 76 
икономика на туризма 84 
икономическа теория 78 
икономически резултат 16 28 33 
индивиди 38 53 
индивидуални административни актове (ИАА) 107 
институти на правото 116 
институции 16 28 33 
институционална икономика 116 
институционални теории 116 
институционалност 116 
интернет маркетинг 50 57 85 135 
информационна сигурност 115 137 
ипотека 76 
историографски анализ 150 
исторически анализи 103 
история на България 147 148 
капитализъм 16 28 33 
качество 49 56 87 
климатични промени 34 129 
колективна идентичност 7 12 
комуникации 146 
комуникация в организацията 38 53 
Конституционен съд 117 
конституционна жалба 117 
конституционно право 104 
консулско право 105 
континентални правни системи 103 
контрол на качеството 64 
конференция 3 138 
конфликти 38 53 
корпоративно подоходно облагане 106 
корупция 27 41 
кредит 76 
кредитен пазар 16 28 33 
криза на идентичността 7 12 
критически радикализъм 7 12 
куберови българи 148 
лека промишленост 40 131 
лидери 15 71 
лидерство 15 38 53 
литературознание 140 143 
лични предпазни средства 40 131 
магистърски програми 124 
манипулиране на обществото 18 21 
маркетинг 49 56 59 60 81 87 89 
маркетинг в туризма 50 57 85 135 
маркетингови инструменти 50 57 85 135 
Международна организация на труда (МОТ) 40 131 
международна отговорност 105 
международна търговия 49 56 59 87 89 
международни договори 105 
международни отношения 150 
международни спорове 105 
международно въздушно право 105 
международно космическо право 105 
международно морско право 105 
международно правоприемство 105 
международно признаване 105 
местни данъци и такси 106 
металургия 40 131 
млекопреработка 73 
мляко и млечни продукти 73 
модерно общество 125 
мотивация за труд 38 53 
МСФО 47 
Наказателен кодекс (НК) 112 
наказателно право 112 
напояване 68 
наука 18 21 
национална идентичност 7 12 
национална икономика 86 94 
национална сигурност 43 121 
Национални счетоводни стандарти (НСС) 47 
немска литература 140 143 
неравенство 16 27 28 33 41 
нови лидери 15 
обработване на лични данни 115 137 
образование 40 131 138 
обществен интерес 114 120 
обществена мотивация 17 20 
обществена структура 116 
обществени групи 17 20 
обществени събития 83 
обществено мнение 17 20 
общество 128 
околна среда 31 127 
онлайн маркетинг 50 57 85 135 
онтология 7 12 
опазване на околната среда 31 127 
организационна култура 38 53 
организация на труда 37 
органична храна 75 79 92 93 98 101 
органични продукти 75 79 92 93 98 101 
Освобождение 147 
осигурителни права 110 123 
осигурителни правоотношения 108 
осигурително право 102 122 
относителност 1 6 
отношения 1 6 
оценка на риска 40 131 
пазар 31 61 127 
пазар на труда 16 28 33 37 
пазарен анализ 80 
пазари 66 
памукопроизводство 65 
паричен съюз 45 100 
патриархална традиция 125 
периодично счетоводно отчитане 47 
плодове 64 
плодово-зеленчукови стоки 64 
поезия 139 
ползи 45 100 
политика 16 28 33 150 
политики 25 
политическа философия 7 12 
политически дискурс 26 
политически идентичности 27 41 
политически институционализъм 116 
политически плурализъм 26 
постдемокрация 27 41 
посткомунизъм 26 
потребители 61 75 92 98 
почвознание 70 
права на човека 105 
правна уредба 115 137 
право 116 
право на социално подпомагане 110 123 
православие 4 5 9 10 
преживни животни 72 
президент 25 
престъпно сдружение 112 
преход 26 
преход към демокрация 86 94 
природни ресурси 34 129 
прогнозиране 62 78 
производство 66 
промишленост 146 
психология 18 21 
публичен партньор 114 120 
публична политика 16 28 33 
публична собственост 114 120 
публични разходи 46 
пъблик рилейшънс (връзки с обществеността) 17 18 20 21 
работодатели 37 
работодателски пазар 37 
равнопоставеност на жените 125 
развитие 60 81 
разходи 45 100 
растениевъдство 64 
Регламент (ЕС) 2016/679 115 137 
регресионен анализ 35 
реклама 58 
репродуктивно поведение 125 
Римско частно право 103 
риск 46 
ролеви конфликти 125 
свят 1 6 
сезиране 117 
сезонен туризъм 84 
сезонност 84 
селски райони 60 71 75 77 81 92 98 99 
селско стопанство 40 63 67 76 78 80 86 94 95 131 146 
селскостопанска дейност 71 
селскостопанска политика 71 
селскостопанска продукция 61 
селскостопански пазари 80 
сигурност 43 121 
Софийска стокова борса (ССБ) 42 88 
социализъм 147 
социалистическа икономика 86 94 
социална критика 7 12 26 
социална промяна 7 12 
социална психология 7 12 
социални науки 16 28 33 
социални услуги 18 21 
социално взаимодействие 16 28 33 
социално възприятие 38 53 
социално-икономически статус 125 
спорт 138 
сравнителноправен анализ 103 
средства за комуникация 17 20 
стокооборот 86 94 
стопанска дейност 31 127 
стопанска история 146 147 
стопанска политика 146 
стопански операции 47 
стохастично моделиране 78 
стрес 38 53 
строителство 40 131 
суровини 73 
счетоводно отчитане 47 
събитиен мениджмънт 83 
събитиен туризъм 83 
съветник по връзки с обществеността 17 20 
съвременна философия 1 6 
съвременно българско семейство 125 
съвременно международно право 105 
текущо счетоводно отчитане 47 
теория на познанието 1 6 
тестове 39 54 
транспорт 146 
Трета българска държава 147 
трудов пазар 37 
трудови права 110 123 
трудово поведение 38 53 
трудово право 102 122 
тръжна документация 114 120 
туристическа дестинация 83 
туристическа специализация 84 
туристически компании 50 57 85 135 
туристически продукти 50 57 85 135 
туристическо развитие 84 
търговия 62 146 
Търновска конституция 147 
тяло 1 6 
ум 1 6 
умствен контрол 18 21 
университетско образование 124 
управление 49 56 71 87 
управление на дистрибуцията 50 57 85 135 
управление на отпадъците 34 129 
управление на работодателска марка 37 
управление на човешките ресурси 37 
устойчивост 15 
философия 7 12 
финанси 76 
финансиране 43 121 
финансова криза 27 41 
финансова подкрепа 114 120 
фирми 16 28 33 
хидромелиоративна инфраструктура 68 
хидромелиорации 68 
храни 77 99 
хранителна индустрия 78 
частен партньор 114 120 
частноправни отношения 103 
човек 31 127 
чуждестранни инвестиции 86 94 
climate change 34 129 
Cost Benefit Analysis 34 129 
COVID-19 40 131 
econometrics 35 
economic growth 34 129 
environmental policy 34 129 
environmental risk 34 129 
Eurozone 45 100 
farm animal breeds 69 
fiscal risks 46 
growth of government 46 
Monetary Union 45 100 
remedies 46 
value for money 46 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ардерн, Джасинда 15 
Арма, Дженаро 15 
Брансън, Ричард 15 
Витгенщайн, Лудвиг 1 6 
Гинзбърг, Рут Бейдър 15 
Дюркем, Емил 7 12 
Зоне, Торкил 15 
Каперник, Колин 15 
Касториадис, К. 7 12 
Куайн, Уилърд 1 6 
Кубер, хан 148 
Маатаи, Вангари Мута 15 
Макартър, Елън 15 
Макрон, Еманюел 7 12 
Маликян, Ара 15 
Мане, Садио 15 
Мар, Катрин 15 
Маркарио, Роуз 15 
Маркс, Карл 7 12 
Начович, Григор Димитров 147 
Нора, Пиер 7 12 
Нуи, Индра 15 
Очоа, Елън 15 
Падней, Радима 15 
Полман, Пол 15 
Робинсън, Кен 15 
Рослинг, Ханс 15 
Слат, Боян 15 
Тихановска, Светлана 15 
Тунберг, Грета 15 
Франциск, папа 15 
Хабермас, Юрген 7 12 
Хайдегер, Мартин 7 12 
Харари, Ювал Ноа 15 
Харисън, Джеймс 15 
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 1 6 
Хонет, Аксел 7 12 
Чаудури, Фарзана 15 
Шафак, Елиф 15 
Шива, Вандана 15 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Австрия 117 
Балкани 144 
Белград 144 
България 7 12 15 42 43 50 52 57 61 63 64 65 67 68 69 70 71 72 82 85 86 88 90 94 95 96 104 110 117 121 123 125 126 135 147 148 
Вардарска Македония 146 
Велинград 50 57 85 135 
Германия 74 117 140 143 150 
Дубровник 144 
Европа 62 117 
Европейски съюз 44 63 75 77 79 86 90 92 93 94 95 96 97 98 99 101 104 
Испания 117 
Македония (Северна Македония) 148 
Полша 117 
СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 150 
Франция 7 12 25 
Хърватия 117 
Чехия 117 
Япония 52 82