Нови книги - август 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Икономикс

- 1 -

Цб II 92337 

Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г.  : Колективна монография /  Науч. рък. Стати Статев ; Чл. на науч. кол. Стела Ралева, Николай Величков, Лалко Дулевски, Маргарита Атанасова, Христо Малешков, Тодор Тодоров, Ралица Пандурска, Димитър Дамянов, Петър Пешев, Васил Петков, Екатерина Сотирова, Паскал Желев, Олег Лозанов, Недка Иванова, Мария Пенева, Йосиф Илиев, Николай Щерев, Димитър Благоев, Евгения Делчева, Евгения Пенкова, Александър Вълков, Биляна Томова, Гергана Михайлова, Милена Ковачевич, Жеко Милев, Дияна Митева, Венцислава Чобанова, Пресияна Ненкова, Виктор Йоцов, Дияна Металова, Димитър Чобанов, Деница Горчилова ; Рец. Иван Георгиев, Татяна Хубенова-Делисивкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 538 с. ; 24 см

   Университетски проект по НИД 1-26/2014 Библиогр.: с. 534-536 Рез. на бълг. ез. / Виктор Йоцов

   ISBN 978-619-232-189-5 


1. България – стопанство 
 330.101.54  + 336
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. инфлация 3. трудов пазар 4. потребление 5. спестявания 6. инвестиции 7. селско стопанство 8. горско стопанство 9. индустрия 10. банкова система 11. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000130281, Цб 120000130282, Цб 120000130283
 съдържание 

Сист. No: 50938

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 2 -

Цб II 92337 

Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г.  : Колективна монография /  Науч. рък. Стати Статев ; Чл. на науч. кол. Стела Ралева, Николай Величков, Лалко Дулевски, Маргарита Атанасова, Христо Малешков, Тодор Тодоров, Ралица Пандурска, Димитър Дамянов, Петър Пешев, Васил Петков, Екатерина Сотирова, Паскал Желев, Олег Лозанов, Недка Иванова, Мария Пенева, Йосиф Илиев, Николай Щерев, Димитър Благоев, Евгения Делчева, Евгения Пенкова, Александър Вълков, Биляна Томова, Гергана Михайлова, Милена Ковачевич, Жеко Милев, Дияна Митева, Венцислава Чобанова, Пресияна Ненкова, Виктор Йоцов, Дияна Металова, Димитър Чобанов, Деница Горчилова ; Рец. Иван Георгиев, Татяна Хубенова-Делисивкова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 538 с. ; 24 см

   Университетски проект по НИД 1-26/2014 Библиогр.: с. 534-536 Рез. на бълг. ез. / Виктор Йоцов

   ISBN 978-619-232-189-5 


1. България – стопанство 
 330.101.54  + 336
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. инфлация 3. трудов пазар 4. потребление 5. спестявания 6. инвестиции 7. селско стопанство 8. горско стопанство 9. индустрия 10. банкова система 11. публични финанси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000130281, Цб 120000130282, Цб 120000130283
 съдържание 

Сист. No: 50938

- 3 -

Цб II 92338 

The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward?  : Joint Bulgarian National Bank - Bank for International Settlements Conference on the Occasion of the 140th Anniversary og BNB, 8 July 2019, Sofia . - Sofia : Българска народна банка, 2020 . - 125 p. ; 24 sm . -  (Bulgarian National Bank Conference Proceedings)

   Университетски проект по НИД 1-26/2014

   ISBN 978-619-7409-18-5 

   ISBN  ISSN: 2738-7682


1. Българска народна банка (БНБ) 
 336  + 061.3
Ключови думи: 1. конференция 2. финанси 3. банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Цб 120000130284
 съдържание 

Сист. No: 50950


 Индекс по АВТОРИ

Атанасова, Маргарита 1 2 
Благоев, Димитър 1 2 
Величков, Николай 1 2 
Вълков, Александър 1 2 
Георгиев, Иван 1 2 
Горчилова, Деница 1 2 
Дамянов, Димитър 1 2 
Делчева, Евгения 1 2 
Дулевски, Лалко 1 2 
Желев, Паскал 1 2 
Иванова, Недка 1 2 
Илиев, Йосиф 1 2 
Йоцов, Виктор 1 2 
Ковачевич, Милена 1 2 
Лозанов, Олег 1 2 
Малешков, Христо 1 2 
Металова, Дияна 1 2 
Милев, Жеко 1 2 
Митева, Дияна 1 2 
Михайлова, Гергана 1 2 
Ненкова, Пресияна 1 2 
Пандурска, Ралица 1 2 
Пенева, Мария 1 2 
Пенкова, Евгения 1 2 
Петков, Васил 1 2 
Пешев, Петър 1 2 
Ралева, Стела 1 2 
Сотирова, Екатерина 1 2 
Статев, Стати 1 2 
Тодоров, Тодор 1 2 
Томова, Биляна 1 2 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 1 2 
Чобанов, Димитър 1 2 
Чобанова, Венцислава 1 2 
Щерев, Николай 1 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014, 2015 и 2016 г. 1 2 
The Current Global and European Financial Cycle: Where do We Stand and How we Move Forward? 3 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

България – стопанство 1 2 
Българска народна банка (БНБ) 3 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 3 
банкова система 1 2 
горско стопанство 1 2 
икономически растеж 1 2 
инвестиции 1 2 
индустрия 1 2 
инфлация 1 2 
конференция 3 
потребление 1 2 
публични финанси 1 2 
селско стопанство 1 2 
спестявания 1 2 
трудов пазар 1 2 
финанси 3 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/


 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ