Нови книги - декември 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

Религия

Обществени науки

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 1 -

Цб II 92453 

Винаров, Иван Стойчев

   Българската изборна система от Освобождението до днес : история, тенденции, модели за усъвършенстване : Монография / Иван Стойчев Винаров ; Рец. Георги Манолов, Блага Благоева ; Ред. Олга Емилова ; Коректор и предпечат Камелия Алексиева ; Корица Мариана Еленова . - Българска, Първо издание . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ), 2021 (Изд. комплекс ВУСИ) . - 480 с. : с табл. ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 448-474

   ISBN 978-619-7343-43-4 


1. Избори - България 
 324(497.2)
Ключови думи: 1. изборни системи 2. Освобождение 3. изборна традиция 4. изборно право 5. избирателно право 6. изборен процес 7. история на България 8. демократичен преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130665, Цб 120000130666, Цб 120000130667, Ф 120000130668, Ф 120000130669
 съдържание 

Сист. No: 53916

Образование

- 2 -

Цб I 6181 

Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова - 110! : Штрихи к портрету на фоне эпохи  . - [Москва], [2017] . - 104 с. ; 30 см

   


1. Российский экономический университет (1907-2017) 
 378.933(470)(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономическо образование 2. икономически университети 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Русия 2. Москва 
Ч 120000130671
 съдържание 

Сист. No: 53933

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

- 3 -

Цб II 92454 

Новониколаевск - Новосибирск  = Novonikolayevsk - Novosibirsk : Historical photo album : Исторический фотоальбом /  Инициатор проекта К. К. Гиберт . - 4. прераб. и доп. изд. . - Б. м. : Изд. Дом "Историческое наследие Сибири", Б. г. . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-8402-0375-0 


1. Новосибирск (1893-2017) - Русия - фотоалбум 
 911.375(0.026.2)
Ключови думи: 1. руски градове 2. история 3. съвременност 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Новосибирск 
Ч 120000130670
 съдържание 

Сист. No: 53931

История. Биографии. Краезнание

- 4 -

Цб II 92453 

Винаров, Иван Стойчев

   Българската изборна система от Освобождението до днес : история, тенденции, модели за усъвършенстване : Монография / Иван Стойчев Винаров ; Рец. Георги Манолов, Блага Благоева ; Ред. Олга Емилова ; Коректор и предпечат Камелия Алексиева ; Корица Мариана Еленова . - Българска, Първо издание . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ), 2021 (Изд. комплекс ВУСИ) . - 480 с. : с табл. ; 23,5 см

   Изпол. л-ра : с. 448-474

   ISBN 978-619-7343-43-4 


1. Избори - България 
 324(497.2)
Ключови думи: 1. изборни системи 2. Освобождение 3. изборна традиция 4. изборно право 5. избирателно право 6. изборен процес 7. история на България 8. демократичен преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000130665, Цб 120000130666, Цб 120000130667, Ф 120000130668, Ф 120000130669
 съдържание 

Сист. No: 53916

- 5 -

Цб II 92454 

Новониколаевск - Новосибирск  = Novonikolayevsk - Novosibirsk : Historical photo album : Исторический фотоальбом /  Инициатор проекта К. К. Гиберт . - 4. прераб. и доп. изд. . - Б. м. : Изд. Дом "Историческое наследие Сибири", Б. г. . - 252 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-8402-0375-0 


1. Новосибирск (1893-2017) - Русия - фотоалбум 
 911.375(0.026.2)
Ключови думи: 1. руски градове 2. история 3. съвременност 
Тематични рубрики: 1. География. Странознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Новосибирск 
Ч 120000130670
 съдържание 

Сист. No: 53931

- 6 -

Цб III 6074 

Степанова, Евгения

   Фридрих Енгелс : Биографичен очерк / Евгения Степанова ; Прев. от рус. Роза Бъчварова . - Москва : Прогресс ; Партиздат, 1981 . - 327 с. ; 17,5

   


1. Фридрих Енгелс (1820-1895) 2. Научен комунизъм 
 92 Енгелс, Фридрих(0.026.2)  + 141.82
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Енгелс, Фридрих 2. Маркс, Карл 
Ч 120000130777
 съдържание 

Сист. No: 53740


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Камелия 1 4 
Благоева, Блага 1 4 
Бъчварова, Роза 6 
Винаров, Иван Стойчев 1 4 
Гиберт, К. К. 3 5 
Еленова, Мариана 1 4 
Емилова, Олга 1 4 
Манолов, Георги 1 4 
Степанова, Евгения 6 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Българската изборна система от Освобождението до днес : история, тенденции, модели за усъвършенстване 1 4 
Новониколаевск - Новосибирск 3 5 
Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова - 110! : Штрихи к портрету на фоне эпохи 2 
Фридрих Енгелс 6 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Избори - България 1 4 
Научен комунизъм 6 
Новосибирск (1893-2017) - Русия - фотоалбум 3 5 
Российский экономический университет (1907-2017) 2 
Фридрих Енгелс (1820-1895) 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

демократичен преход 1 4 
избирателно право 1 4 
изборен процес 1 4 
изборна традиция 1 4 
изборни системи 1 4 
изборно право 1 4 
икономически университети 2 
икономическо образование 2 
история 3 5 
история на България 1 4 
Освобождение 1 4 
руски градове 3 5 
съвременност 3 5 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Енгелс, Фридрих 6 
Маркс, Карл 6 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 1 4 
Москва 2 
Новосибирск 3 5 
Русия 2