Нови книги - април 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-00-3 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2018 . - 498 p.

   Volume 1

   Sections: Anthropology; Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антропология 2. образование 3. езикознание 4. лингвистика 5. философия 6. психология 7. социология 8. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131067
  

Сист. No: 57765

- 2 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

- 3 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-11-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2020 . - 320 p.

   Volume 3

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. философия 4. социология 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Философия 4. Статистика. Демография. Социология. 5. Здравеопазване 
Дп 120000131071
  

Сист. No: 57798

Психология

- 4 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-00-3 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2018 . - 498 p.

   Volume 1

   Sections: Anthropology; Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антропология 2. образование 3. езикознание 4. лингвистика 5. философия 6. психология 7. социология 8. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131067
  

Сист. No: 57765

Религия

Обществени науки

- 5 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-00-3 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2018 . - 498 p.

   Volume 1

   Sections: Anthropology; Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антропология 2. образование 3. езикознание 4. лингвистика 5. философия 6. психология 7. социология 8. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131067
  

Сист. No: 57765

- 6 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 7 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

Статистика. Демография. Социология.

- 8 -

Цб I 6196 

   

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./  . - София, 2019 . - 204 с. : с граф., портр. ; 30 см

   
   www.kzd-nondiscrimination.com 


 316.647.82.000.34
Ключови думи: 1. дискриминация 2. административни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131010
 съдържание 

Сист. No: 57151

- 9 -

Цб I 6195 

   

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./  . - София, 2020 . - 204 с. : с граф. портр. ; 30 см

   
   www.kzd-nondiscrimination.com 


 316.647.82.000.34
Ключови думи: 1. дискриминация 2. административни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131009
 съдържание 

Сист. No: 57150

- 10 -

Цб II 69903 

Етническата картина в България (проучвания 1992 г.)  . - София : Изд. " КЛУБ'90", 1993 (Ф Типографика) . - 182 с. ; 23 см

   "Проект за етнически взаимоотношения" Принстън, САЩ Библиогр. след отд. материали Офс. изд.

   ISBN 954-596-001-9 


1. Малцинства - България - социологични изследвания 
 316.48
Ключови думи: 1. национален въпрос 2. нова история 3. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131012
  

Сист. No: 57153

- 11 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-00-3 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2018 . - 498 p.

   Volume 1

   Sections: Anthropology; Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антропология 2. образование 3. езикознание 4. лингвистика 5. философия 6. психология 7. социология 8. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131067
  

Сист. No: 57765

- 12 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

- 13 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-11-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2020 . - 320 p.

   Volume 3

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. философия 4. социология 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Философия 4. Статистика. Демография. Социология. 5. Здравеопазване 
Дп 120000131071
  

Сист. No: 57798

- 14 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-21-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2021 . - 430 p.

   Volume 4

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. социология 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Дп 120000131073
  

Сист. No: 57807

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 15 -

Цб II 92605 

Пинкертън, Стюарт

   Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя = The fall of the house of forbes : История за Forbes в стила на Forbes / Стюарт Пинкертън ; Прев. от англ. Пейчо Кънев ; Ред. Анета Мечева . - София : Издателска къща "Кибеа", 2013 (ПК "Димитър Благоев") . - 415 с. ; 20 см . -  (Серия Личности)

   Библиогр. : с. 412-415

   ISBN 978-954-474-643-8 


1. Малкълм Форбс (1919-1990) 2. Списания - САЩ 
 05.003.2(73)  + 92 Форбс, Малкълм
Ключови думи: 1. биографии 2. предприемачество 3. Форбс (Forbes) 4. медийни компании 5. икономическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
Дп 120000131096
  

Сист. No: 58000

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 16 -

Цб II 69903 

Етническата картина в България (проучвания 1992 г.)  . - София : Изд. " КЛУБ'90", 1993 (Ф Типографика) . - 182 с. ; 23 см

   "Проект за етнически взаимоотношения" Принстън, САЩ Библиогр. след отд. материали Офс. изд.

   ISBN 954-596-001-9 


1. Малцинства - България - социологични изследвания 
 316.48
Ключови думи: 1. национален въпрос 2. нова история 3. малцинства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131012
  

Сист. No: 57153

- 17 -

Цб С II 2266 

Кратък политически словник  : Речник /  Състав. и автор Георги Любенов Манолов ; Рец. Тодор Галунов ; Ред. Олга Емилова ; Коректор и предпечат Камелия Алексиева ; Корица Мариана Еленова . - Българска, Първо издание . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ), 2022 (Изд. комплекс ВУСИ) . - 216 с. ; 21 см

   Л-ра : с. 206-214 За съставителя и автор на словника: с. 215-216

   ISBN 978-619-7343-47-2 


1. Политическа наука - речници 
 32(038)
Ключови думи: 1. политически термини 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Ч 120000131081
  

Сист. No: 57992

- 18 -

Цб II 70794 

Олбрайт, Мадлин

   Госпожа министър / Мадлин Олбрайт ; Прев. от англ. Калина Любомирова, Ружица Угринова, Цветана Русева ; Отг. ред. Иванка Томова ; Ред. Люба Камарашева . - Американско, Първо издание . - София : Сиела, 2004 . - 597 с. : с ил., портр. ; 23 см

   
   ww.mobilis.bg www.bgbook.dir.bg 

   ISBN 954-649-703-7 


1. САЩ - политика 2. Мадлин Корбел Олбрайт (1937-2022) 
 92 Олбрайт, Мадлин  + 32(73)
Ключови думи: 1. биографии 2. политици 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
Дп 120000131019
  

Сист. No: 57186

- 19 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

- 20 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-14-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2020 . - 170 p.

   Volume 3

   Sections: Business and Management; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. право 4. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Право 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131072
  

Сист. No: 57804

- 21 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-24-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2021 . - 348 p.

   Volume 4

   Sections: Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. икономикс 4. туризъм 5. финанси 6. право 7. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Туризъм 4. Право 5. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131074
  

Сист. No: 57809

Икономикс

- 22 -

Цб II 92593 

Асенова, Камелия

   Макроикономическо развитие на Дунавския регион : Фактори на растежа / Камелия Асенова ; Рец. Николай Неновски, Камен Петров . - Първо издание . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 123 с. : с табл., граф. ; 23 см

   Л-ра : с. 118-122

   ISBN 978-954-712-858-3 


1. Дунавски регион - икономически растеж 
 330.35(282.243.7)  + 332.12
Ключови думи: 1. макроикономика 2. икономически растеж 3. Дунавски регион 4. регионален анализ 5. факторен анализ 6. теория на Робърт Солоу 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономикс 
Дп 120000131055, Цб 120000131056, Цб 120000131057, Цб 120000131058, Цб 120000131059, Ф 120000131060, Ф 120000131061, Ф 120000131062, Ф 120000131063, Ф 120000131064
  

Сист. No: 57823

- 23 -

Цб II 92574 

Гюлеметова, Мария

   Концептуални основи на устойчиво развитие : Учебник / Мария Гюлеметова ; Рец. Румен Пенин, Рангел Гюров . - Българска, Първо издание . - София : Нов български университет (НБУ), 2016 (www.bgpechat.com) . - 214 с. : с портр.; граф. ; 21 см.

   Библиогр. : с. 181-184 Интернет информ. ресурси : с. 185-186 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-535-968-2 


 502:338
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Дп 120000131018
 съдържание 

Сист. No: 57173

- 24 -

Цб II 92595 

Иновационни предизвикателства : приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България  /  Науч. рък. и отг. ред Вера Пиримова, Марияна Кузманова, Аника Петкова, Елка Пиримова и др. ; Рец. Йордан Василев, Димитър Благоев ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 381 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 363-381 Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС, Договор № НИД НИ/10-2019 г.

   ISBN 978-619-232-598-5 


 330.001.76(497.2)
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131076, Цб 120000131077, Цб 120000131078, Ф 120000131079, Ф 120000131080
  

Сист. No: 57991

- 25 -

Цб II 92575 

Йоцов, Виктор Иванов

   Финансови кризи и системи за ранното им разпознаване / Виктор Иванов Йоцов ; Рец. Гарабед Минасян, Таня Хубенова-Делисивкова ; Ред. Верислава Бенова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Българска академия на науките ; Институт за икономически изследвания, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 212 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. : с. 205-212 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-179-0 


 336  + 338.124.4.003.2
Ключови думи: 1. финансови кризи 2. емпирично изследване 3. валутни кризи 4. банкови кризи 5. дългови кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131021, Цб 120000131022, Цб 120000131023, Ф 120000131024, Ф 120000131025, Ф 120000131026, Ф 120000131027, Ф 120000131028, Ф 120000131029, Ф 120000131030
 съдържание 

Сист. No: 57174

- 26 -

Цб II 70815 

Пътеводител на икономическите показатели: Как да разбираме икономиката  /  Прев. от англ. Десислав Джарков ; Ред. Правда Игнатова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : "Класика и Стил", 2004 . - 294 с. ; 22 см . -  (Достъпно бизнес познание)

   

   ISBN 954-9964-48-5 

   ISBN 978-954-9964-92-9 


 330(0.026.2)
Ключови думи: 1. икономическа активност 2. икономически растеж 3. население 4. заетост 5. безработица 6. фискални показатели 7. потребители 8. инвестиции 9. спестявания 10. индустрия 11. търговия 12. платежен баланс 13. обменен курс 14. финансови пазари 15. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000131006
  

Сист. No: 57149

- 27 -

Цб II 92603 

Стефанов, Стефан

   Дигитална Реформа на Икономическата Наука - Визия за нов път в историята на бъдещето / Стефан Стефанов, Георги Велев ; Оформл. и кор. Мартина Димитрова . - София : Фондация "ИТБИН", 2022 . - 299 с. : с граф. ; 21 см

   Л-рни изт. : с. 297-299

   ISBN 978-619-188-755-2 


 33.001.76  + 004.003.1
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131094
  

Сист. No: 57995

- 28 -

Цб II 92578 

Устойчиво градско развитие - поуки за София  /  Състав. и науч. ред. Евелина Стайкова, Юлиана Хаджичонева ; Рец. Анна Кръстева, Кристиян Хаджиев . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 387 с. : с табл., граф. ; 23 см

   За авторите : с. 379-387
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-176-4 ( печатно издание)


1. Градска среда - устойчиво развитие 
 71(497.223)  + 502:338
Ключови думи: 1. екологична политика 2. развитие на градовете 3. столица 4. урбанистика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. София 
Дп 120000131034
 съдържание 

Сист. No: 57244

- 29 -

Цб I 6200 

Naidenov, Geori Nenev

   Identification, typology, dynamics and comparative analysis of the clusters of capitalist economies / Geori Nenev Naidenov, Kaloyan Valentinov Haralampiev . - Sofia : UNWE Publishing Complex ; University of National and World Economy, 2018 . - 164 p. : with tabl., graf. ; 29 sm

   References : p. 160-164

   ISBN 978-619-232-136-9 


 330.012
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Дп 120000131100
  

Сист. No: 58004

- 30 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 31 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

- 32 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-14-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2020 . - 170 p.

   Volume 3

   Sections: Business and Management; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. право 4. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Право 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131072
  

Сист. No: 57804

- 33 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-24-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2021 . - 348 p.

   Volume 4

   Sections: Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. икономикс 4. туризъм 5. финанси 6. право 7. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Туризъм 4. Право 5. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131074
  

Сист. No: 57809

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 34 -

Цб II 92586 

Димитров, Калоян Радостинов

   Пътят на мотивацията за работа на младото поколение служители в бизнес организации (изследване на ключови мотивационни измерения сред млади служители от Поколение Y и Z) : Монография / Калоян Радостинов Димитров ; Рец. Йосиф Илиев, Маргарита Атанасова ; Ред. и предпеч. подг. Калоян Димитров ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 136 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 125-129

   ISBN 978-619-232-606-7 


1. Човешки ресурси - бизнес организации - мотивация 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация за работа 2. поколение Y 3. поколение Z 4. млади специалисти 5. мултипоколенческа работна сила 6. организационна ангажираност 7. работно място 8. амотивация 9. емпирично проучване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 120000131044, Цб 120000131045, Цб 120000131046
 съдържание 

Сист. No: 57517

- 35 -

Цб II 92587 

Димитров, Калоян Радостинов

   Развитие на лидерство и лидери в бизнес организацията (по примера на големи бизнес организации в Р България) / Калоян Радостинов Димитров ; Науч. ред. Йосиф Илиев ; Ред. и предпеч. подг. Калоян Димитров ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 159 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. : с. 137-150

   ISBN 978-619-232-605-0 


 005.7  + 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. лидерство 3. бизнес среда 4. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 120000131047, Цб 120000131048, Цб 120000131049
 съдържание 

Сист. No: 57518

Регионална икономика. Геоикономика.

- 36 -

Цб II 92593 

Асенова, Камелия

   Макроикономическо развитие на Дунавския регион : Фактори на растежа / Камелия Асенова ; Рец. Николай Неновски, Камен Петров . - Първо издание . - Русе : Акад. изд. "Русенски университет", 2021 . - 123 с. : с табл., граф. ; 23 см

   Л-ра : с. 118-122

   ISBN 978-954-712-858-3 


1. Дунавски регион - икономически растеж 
 330.35(282.243.7)  + 332.12
Ключови думи: 1. макроикономика 2. икономически растеж 3. Дунавски регион 4. регионален анализ 5. факторен анализ 6. теория на Робърт Солоу 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Икономикс 
Дп 120000131055, Цб 120000131056, Цб 120000131057, Цб 120000131058, Цб 120000131059, Ф 120000131060, Ф 120000131061, Ф 120000131062, Ф 120000131063, Ф 120000131064
  

Сист. No: 57823

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 37 -

Цб II 92575 

Йоцов, Виктор Иванов

   Финансови кризи и системи за ранното им разпознаване / Виктор Иванов Йоцов ; Рец. Гарабед Минасян, Таня Хубенова-Делисивкова ; Ред. Верислава Бенова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов" ; Българска академия на науките ; Институт за икономически изследвания, 2021 (Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 212 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. : с. 205-212 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-179-0 


 336  + 338.124.4.003.2
Ключови думи: 1. финансови кризи 2. емпирично изследване 3. валутни кризи 4. банкови кризи 5. дългови кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131021, Цб 120000131022, Цб 120000131023, Ф 120000131024, Ф 120000131025, Ф 120000131026, Ф 120000131027, Ф 120000131028, Ф 120000131029, Ф 120000131030
 съдържание 

Сист. No: 57174

- 38 -

Цб II 92598 

Недев, Божидар

   Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси / Божидар Недев ; Рец. Теодор Седларски, Боряна Богданова ; Ред. Елеонора Николова ; Худож. на кор. Владимир Матов ; Предпечат Иво Ников . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" ; Стопански факултет, 2021 . - 171 с. : с табл. ; 23,5 см

   Л-ра : с. 139-144 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-9399-57-8 


 336.761(497.2)
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131089
  

Сист. No: 57997

- 39 -

Цб II 92597 

Сметната палата и напредъкът на България  : Осем интервюта, посветени на 140 години от създаването и 25 години от възстановяването на Сметната палата /  Автор на интервю Кирил Александров Вълчев ; Ред. Мила Вълкова ; Художник София Попйорданова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021 (Печ. на изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 117 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

   
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-186-8 


1. Сметни палати - България - история - интервюта 
 336.07(497.2)
Ключови думи: 1. Сметна палата 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131085, Ф 120000131086, Ф 120000131087, Ф 120000131088
  

Сист. No: 57994

- 40 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 41 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 42 -

Цб I 6199 

Management Accounting (FMA) : Foundations in Accountancy / ACCA. Paper F2  : ACCA Approved for exams from 1 September 2017 to 31 August 2018 . - 6th ed. . - London : BPP Learning Media, 2017 . - 638 p. ; 29 sm

   Interactive Text

   ISBN 978-1-5097-1134-5 


1. Управленско счетоводство 
 378  + 657
Ключови думи: 1. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Дп 120000131075
  

Сист. No: 57813

Управление

- 43 -

Цб II 92587 

Димитров, Калоян Радостинов

   Развитие на лидерство и лидери в бизнес организацията (по примера на големи бизнес организации в Р България) / Калоян Радостинов Димитров ; Науч. ред. Йосиф Илиев ; Ред. и предпеч. подг. Калоян Димитров ; Дизайн на кор. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 159 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Библиогр. : с. 137-150

   ISBN 978-619-232-605-0 


 005.7  + 316.46
Ключови думи: 1. лидери 2. лидерство 3. бизнес среда 4. емпирично изследване 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 120000131047, Цб 120000131048, Цб 120000131049
 съдържание 

Сист. No: 57518

- 44 -

Цб II 92604 

Изследване на отделни правни проблеми в светлината на принципите на корпоративното управление : Част 1 -  : Научно изследване / Елина Кърпачева, Атанас Петров, Деян Дунавски, Златка Вангелова, Николай Колев ; Худож. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство

   Работата е създадена в изпълнение на университетски проект за научно изследване № НИД НИ-1-10-2015 "Концептуални проблеми на правния режим на доброто корпоративно управление в България", УНСС, София, през периода април 2015 г. - февруари 2018 г.

   ISBN 978-619-232-150-5 


   Втора част . - 2018 . - 267 с.

 

   


 334.784.000.34
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Право 
Дп 120000131095
  

Сист. No: 57996

- 45 -

Цб II 92606 

Kopeva, Diana

   Quality Management and Competitiveness of Bulgarian and Japanese Small and Medium Enterprises / Diana Kopeva, Valentina Dramalieva, Milanka Slavova, Boyan Jekov, Antoaneta Daneshka, Ivan Stoychev, Todor Todorov, Christian Zhelev . - Sofia : UNWE Publishing Complex ; University of National and World Economy ; Institute for Postgraduate studies, 2020 . - 123 p. : with tabl. graf. ; 24 sm

   

   ISBN 978-619-232-447-6 


1. Small and Medium Enterprises - Bulgaria, Japan 
 658.017.2/.3(497.2)(520)
Ключови думи: 1. малки и средни фирми (МСФ) 2. управление на качеството 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 2. Япония 
Дп 120000131097, Цб 120000131098, Цб 120000131099
  

Сист. No: 58002

- 46 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

- 47 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-14-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2020 . - 170 p.

   Volume 3

   Sections: Business and Management; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. право 4. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Право 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131072
  

Сист. No: 57804

- 48 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-24-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2021 . - 348 p.

   Volume 4

   Sections: Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. икономикс 4. туризъм 5. финанси 6. право 7. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Туризъм 4. Право 5. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131074
  

Сист. No: 57809

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 49 -

Цб II 69224 

Цаков, Димитър

   Производство на домашни вина и ракии / Димитър Цаков ; Ред. Владимир Иванов . - Българска, 2. прераб. и доп. изд. . - София : Винарство, 2001 (MYSTIC MATCH) . - 127 с. : с табл., граф. ; 21 см . -  (Библиотека "Фермер")

   С автограф Изпол. л-ра : с. 127


1. Алкохол - производство - наръчници 
 663.2  + 663.5
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. спиртни напитки 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Ф 120000131002
  

Сист. No: 57148

Туризъм

- 50 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 51 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-24-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2021 . - 348 p.

   Volume 4

   Sections: Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. икономикс 4. туризъм 5. финанси 6. право 7. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Туризъм 4. Право 5. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131074
  

Сист. No: 57809

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 52 -

Цб II 92576 

Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол  = The economy of Bulgaria and European union : finance, accounting, financial control : : Колективна монография /  Науч. ред. Румен Брусарски и др. ; Рец. Богомил Борисов Манов, Стоян Димитров Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ; Луцкий национальный технический университет ; Полтавский университет экономики и торговли ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит-Р Хърватска ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня-Италия ; Технологичен университет на гр. Лодз - Полша, 2022 . - 470 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.unwe.bg www.vuzf.bg 

   ISBN 978-619-232-591-6 


1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. финансово посредничество 2. финансови пазари 3. финансов мениджмънт 4. фискална политика 5. счетоводна политика 6. управленски контрол 7. одит 8. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Дп 120000131031, Цб 120000131032
  

Сист. No: 57224

Европейски съюз

- 53 -

Цб II 92576 

Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол  = The economy of Bulgaria and European union : finance, accounting, financial control : : Колективна монография /  Науч. ред. Румен Брусарски и др. ; Рец. Богомил Борисов Манов, Стоян Димитров Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство ; Финансово-счетоводен факултет ; Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ; Луцкий национальный технический университет ; Полтавский университет экономики и торговли ; Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит-Р Хърватска ; Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня-Италия ; Технологичен университет на гр. Лодз - Полша, 2022 . - 470 с. : с табл., граф. ; 24 см

   
   www.unwe.bg www.vuzf.bg 

   ISBN 978-619-232-591-6 


1. Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 
 339.923:061.1  + 061.3
Ключови думи: 1. финансово посредничество 2. финансови пазари 3. финансов мениджмънт 4. фискална политика 5. счетоводна политика 6. управленски контрол 7. одит 8. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
Дп 120000131031, Цб 120000131032
  

Сист. No: 57224

Право

- 54 -

Цб II 92596 

Алиев, Намък Хасан оглу

   Противопоставянето между Армения и Азербайджан : правни аспекти = Противостояние Армении и Азербайджана : правовые аспекты : Монография / Намък Хасан оглу Алиев ; Рец. Румен Младенов Георгиев ; Рец. и ред. Дария Крачунова-Николиева ; Прев. от рус. Теодор Дечев ; Коректор и предпечат Камелия Алексиева ; Корица Мариана Еленова . - Руска, Първо издание на български . - Пловдив : Издателски комплекс ВУСИ, 2022 (Изд. комплекс ВУСИ) . - 232 с. ; 23 см

   Библиогр. : с. 139-165

   ISBN 978-619-7343-49-6 (Print)


 341(479.25)(479.24)
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131082, Цб 120000131083, Цб 120000131084
  

Сист. No: 57993

- 55 -

Цб II 69558 

Владикин, Любомир

   История на Търновската конституция / Любомир Владикин . - София : Народна култура, 1994 (ДФ "Полиграфически комбинат" - София) . - 284 с. ; 20 см

   Изпол. библиогр. : с. 283-284

   ISBN 954-04-0085-6 


1. Търновска конституция 
 342.4(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131011
  

Сист. No: 57152

- 56 -

Цб I 6196 

   

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./  . - София, 2019 . - 204 с. : с граф., портр. ; 30 см

   
   www.kzd-nondiscrimination.com 


 316.647.82.000.34
Ключови думи: 1. дискриминация 2. административни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131010
 съдържание 

Сист. No: 57151

- 57 -

Цб I 6195 

   

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./  . - София, 2020 . - 204 с. : с граф. портр. ; 30 см

   
   www.kzd-nondiscrimination.com 


 316.647.82.000.34
Ключови думи: 1. дискриминация 2. административни актове 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131009
 съдържание 

Сист. No: 57150

- 58 -

Цб II 92604 

Изследване на отделни правни проблеми в светлината на принципите на корпоративното управление : Част 1 -  : Научно изследване / Елина Кърпачева, Атанас Петров, Деян Дунавски, Златка Вангелова, Николай Колев ; Худож. на кор. Величка Йорданова ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство

   Работата е създадена в изпълнение на университетски проект за научно изследване № НИД НИ-1-10-2015 "Концептуални проблеми на правния режим на доброто корпоративно управление в България", УНСС, София, през периода април 2015 г. - февруари 2018 г.

   ISBN 978-619-232-150-5 


   Втора част . - 2018 . - 267 с.

 

   


 334.784.000.34
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Право 
Дп 120000131095
  

Сист. No: 57996

- 59 -

Цб II 92577 

Предизвикателства към правото : Научни четения в памет на Кристиан Таков  : Сборник /  Състав. и автор Деяна Марчева ; Рец. Мартин Канушев, Ралица Костандинова ; Коректор Александра Трифонова . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 540 с. : с портр., с табл. ; 24,5 см

   Авторите по азбучен ред : с. 529-530
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-181-8 


1. Право - конференции 
 34  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Право 
За него: 1. Таков, Кристиан 
Дп 120000131033
  

Сист. No: 57243

- 60 -

Цб II 92573 

Станкова, Татяна Сашкова

   Разследване на убийства, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирани престъпни групи : Монография / Татяна Сашкова Станкова ; Ред. и кор. Жанет Косева . - София : Академия на МВР, 2019 . - 241 с. ; 21,5 см

   Библиогр. списък на изпол, източници : с. 225-240 Сектор "Научноизследователски и информационна дейност" към отдел "Учебна инфромационна дейност" към Академията на МВР

   ISBN 978-954-348-180-4 


 343.3/.7:316
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131017
 съдържание 

Сист. No: 57172

- 61 -

Цб II 92579 

Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи  : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ /  Състав. и науч. ред. Цветалина Петкова ; Рец. Веселин Вучков, Тодор Коларов ; Ред., кор. и прев. от англ. Катерина Йочева . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 596 с. ; 23,5 см

   
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-200-6 (печатно издание)


1. Право - конференции 
 342.7-053.2  + 061.3
Ключови думи: 1. права на децата 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131035
  

Сист. No: 57245

- 62 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 63 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

- 64 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-14-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2020 . - 170 p.

   Volume 3

   Sections: Business and Management; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. право 4. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Право 4. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131072
  

Сист. No: 57804

- 65 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-24-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2021 . - 348 p.

   Volume 4

   Sections: Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Science


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес 2. мениджмънт 3. икономикс 4. туризъм 5. финанси 6. право 7. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Туризъм 4. Право 5. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131074
  

Сист. No: 57809

Интелектуална собственост

- 66 -

Цб I 6197 

Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Business-to-Business Digital Copyright and Content-Related Disputes  : A report on the results of the WIPO-MCST Survey . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 83 p. ; 30 sm

   
   https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4558 

   ISBN 978-92-805-3266-1 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131042
 съдържание 

Сист. No: 57324

- 67 -

Цб II 92585 

From Paper to Platform: Publishing, Intellectual Property and the Digital Revolution  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 148 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int 

   ISBN 978-92-805-3310-1 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. издателска дейност 3. цифрова революция 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131041
 съдържание 

Сист. No: 57323

- 68 -

Цб II 92583 

Geographical Indications  : An Introduction . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 40 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-3283-8 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. география 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131039
 съдържание 

Сист. No: 57319

- 69 -

Цб II 92581 

Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs of November 6, 1925 ...  : Common Regulations (as in force on Jan. 1, 2022) and Administrative Instructions (as in force on January 1, 2019) ; I. Hague Act 1960 ; II. Complementary Act of Stockholm 1967 : as amended on September 28, 1979 ; III. Geneva Act 1999 /  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2022 . - 125 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-3214-2 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131036
 съдържание 

Сист. No: 57316

- 70 -

Цб II 92584 

Protecting your Mobile App: Intellectual Property Solutions  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 103 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1071.pdf 

   ISBN 978-92-805-3308-8 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131040
 съдържание 

Сист. No: 57322

- 71 -

Цб II 92580 

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006, and on November 12, 2007  ; Regulations Under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : as in force on November 1, 2021 ; Administrative Instructions for the Application of the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks : as in force on February 1, 2021 ; Schedule of Fees : as in force on November 1, 2021 /  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 155 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_207_2021_2.pdf 

   ISBN 978-92-805-3301-9 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131037
 съдържание 

Сист. No: 57315

- 72 -

Цб II 92582 

WIPO IP Facts and Figures 2021  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 52 p. ; 21 sm

   

   ISBN 978-92-805-3341-5 


1. WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131038
 съдържание 

Сист. No: 57318

- 73 -

Цб I 6198 

World Intellectual Property Indicators 2021  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 230 p. ; 30 sm

   
   https://tind.wipo.int/record/44461 

   ISBN 978-92-805-3329-3 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. патенти 3. търговски марки 4. индустриален дизайн 5. растения 6. сортове 7. издателски бизнес 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
Дп 120000131043
 съдържание 

Сист. No: 57327

Обществено управление. Публична администрация

- 74 -

Цб II 92599 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2019 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов ; Стопанска академия "Д. А. Ценов" ; Фондация "ЦЕНОВ" ; Институт по публична администрация, 2020 (Изд. и печат : Академично изд. "Ценов") . - 31 с. : с табл., диагр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1814-9 


 351/354"2019"
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Дп 120000131090
  

Сист. No: 57998

- 75 -

Цб II 92600 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2020 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : Академично издателство "Ценов" - Свищов ; Стопанска академия "Д. А. Ценов" ; Фондация "Д. А. Ценов" ; Институт по публична администрация, 2021 (Изд. и печат : Акад. изд. "Ценов") . - 46 с. : с табл., диагр. ; 23,5 см

   Цитирана л-ра : с. 32

   ISBN  ISSN: 2738-8565


 351/354"2020"
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Дп 120000131091
  

Сист. No: 57999

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 76 -

Цб II 92601 

Воденичаров, Стефан

   Четвърта национална конференция с международно участие "Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност 2014" = Fourth National Ionference with International Participation, Materials science, Hydro- and Aerodynamics and National Security : Сборник с доклади, 23-24 Октомври 2014 г. / Стефан Воденичаров . - София : Българска академия на науките ; Инст. по металознание, съоръжения и технологии"Акад. А. Балевски" с це, 2014 . - 435 с. : с табл., граф., диагр. ; 25 см

   
   www.ims.bas.bg 

   ISBN  1313-8308 ISSN


 6  + 355.02  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Приложни науки 
Дп 120000131092
  

Сист. No: 58001

- 77 -

Цб II 92602 

Димитров, Димитър

   East-West Defence & Security Co-operation : Part 1 - / Димитър Димитров ; Науч. ред. Георги Пенчев : UNWE Publishing Complex ; University of National and World Economy

   Публикацията съдържа резултати от проект, финансиран със средства субсидия за фонд НИД на УНСС, договор № НИД НП-8/2013

   ISBN 978-954-644-794-4 


   Part 1 . - 2015 . - 113 p.

 

   


 355/359
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131093
  

Сист. No: 58003

Образование

- 78 -

Цб II 92594 

Правилник за учебната дейност на УНСС  . - София : Университет за национално и световно стопанство, 2021 . - 71 с. ; 24 см

   


 378
Ключови думи: 1. УНСС (UNWE) 2. учебна дейност 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000131065, Цб 120000131066
  

Сист. No: 57825

- 79 -

Цб II 92588 

Радев, Радко Асенов

   Изследване мотивираността на студентите за учене през целия живот : Монография / Радко Асенов Радев, Калоян Радостинов Димитров ; Рец. Мария Стоянова, Илиян Минков . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 225 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Изпоп. л-ра : с. 195-205 Публикуваната колективна монография представя резултати от научно изследване по договор за университетска научна поръчка НИД НИ-18/2017 "Изследване мотивираността на студентите за учене през целия живот".

   ISBN 978-619-232-607-4 


 378
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. студенти 3. мотивация 4. УНСС (UNWE) 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000131050, Цб 120000131051, Цб 120000131052
 съдържание 

Сист. No: 57519

- 80 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

- 81 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-11-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2020 . - 320 p.

   Volume 3

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. философия 4. социология 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Философия 4. Статистика. Демография. Социология. 5. Здравеопазване 
Дп 120000131071
  

Сист. No: 57798

- 82 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-21-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2021 . - 430 p.

   Volume 4

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. социология 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Дп 120000131073
  

Сист. No: 57807

Математика. Естествени науки

Екология

- 83 -

Цб II 92574 

Гюлеметова, Мария

   Концептуални основи на устойчиво развитие : Учебник / Мария Гюлеметова ; Рец. Румен Пенин, Рангел Гюров . - Българска, Първо издание . - София : Нов български университет (НБУ), 2016 (www.bgpechat.com) . - 214 с. : с портр.; граф. ; 21 см.

   Библиогр. : с. 181-184 Интернет информ. ресурси : с. 185-186 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-954-535-968-2 


 502:338
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Дп 120000131018
 съдържание 

Сист. No: 57173

- 84 -

Цб II 92578 

Устойчиво градско развитие - поуки за София  /  Състав. и науч. ред. Евелина Стайкова, Юлиана Хаджичонева ; Рец. Анна Кръстева, Кристиян Хаджиев . - София : Нов български университет (НБУ), 2021 ("Симолини-94" ООД) . - 387 с. : с табл., граф. ; 23 см

   За авторите : с. 379-387
   www.nbu.bg www.bookshop.nbu.bg 

   ISBN 978-619-233-176-4 ( печатно издание)


1. Градска среда - устойчиво развитие 
 71(497.223)  + 502:338
Ключови думи: 1. екологична политика 2. развитие на градовете 3. столица 4. урбанистика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 2. София 
Дп 120000131034
 съдържание 

Сист. No: 57244

Приложни науки

- 85 -

Цб II 92601 

Воденичаров, Стефан

   Четвърта национална конференция с международно участие "Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност 2014" = Fourth National Ionference with International Participation, Materials science, Hydro- and Aerodynamics and National Security : Сборник с доклади, 23-24 Октомври 2014 г. / Стефан Воденичаров . - София : Българска академия на науките ; Инст. по металознание, съоръжения и технологии"Акад. А. Балевски" с це, 2014 . - 435 с. : с табл., граф., диагр. ; 25 см

   
   www.ims.bas.bg 

   ISBN  1313-8308 ISSN


 6  + 355.02  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Приложни науки 
Дп 120000131092
  

Сист. No: 58001

Здравеопазване

- 86 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-00-3 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2018 . - 498 p.

   Volume 1

   Sections: Anthropology; Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Psychology and Psychiatry; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антропология 2. образование 3. езикознание 4. лингвистика 5. философия 6. психология 7. социология 8. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Дп 120000131067
  

Сист. No: 57765

- 87 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

- 88 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-11-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2020 . - 320 p.

   Volume 3

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. философия 4. социология 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Философия 4. Статистика. Демография. Социология. 5. Здравеопазване 
Дп 120000131071
  

Сист. No: 57798

- 89 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-21-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2021 . - 430 p.

   Volume 4

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. социология 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Дп 120000131073
  

Сист. No: 57807

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 90 -

Цб II 92589 

NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-01-0 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2018 . - 506 p.

   Volume 1

   Sections: Architecture and Design; Business and Management; Economic and Tourism; Finance; Law; Political Sciences; Urban Studies, Planning and Development


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. бизнес 4. мениджмънт 5. управление 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политика 11. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Дп 120000131068
  

Сист. No: 57782

- 91 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-06-5 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 2 . - 2019 . - 482 p.

   Volume 2

   Sections: Architecture, Design and Urban Studies; Business and Management; Economics and Tourism; Finance; Law; Political Sciences


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. дизайн 3. градоустройство 4. бизнес 5. мениджмънт 6. икономикс 7. туризъм 8. финанси 9. право 10. политически науки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Дп 120000131070
  

Сист. No: 57791

Информационни технологии. Иновации

- 92 -

Цб II 92595 

Иновационни предизвикателства : приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България  /  Науч. рък. и отг. ред Вера Пиримова, Марияна Кузманова, Аника Петкова, Елка Пиримова и др. ; Рец. Йордан Василев, Димитър Благоев ; Дизайн на кор. и предпеч. подг. Емилия Лозанова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 381 с. : с табл., граф. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 363-381 Публикацията съдържа резултати от изследване, финансирано със средства от целева субсидия за НИД на УНСС, Договор № НИД НИ/10-2019 г.

   ISBN 978-619-232-598-5 


 330.001.76(497.2)
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131076, Цб 120000131077, Цб 120000131078, Ф 120000131079, Ф 120000131080
  

Сист. No: 57991

- 93 -

Цб II 92603 

Стефанов, Стефан

   Дигитална Реформа на Икономическата Наука - Визия за нов път в историята на бъдещето / Стефан Стефанов, Георги Велев ; Оформл. и кор. Мартина Димитрова . - София : Фондация "ИТБИН", 2022 . - 299 с. : с граф. ; 21 см

   Л-рни изт. : с. 297-299

   ISBN 978-619-188-755-2 


 33.001.76  + 004.003.1
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131094
  

Сист. No: 57995

- 94 -

Цб II 92584 

Protecting your Mobile App: Intellectual Property Solutions  . - Geneva : WIPO /World Intellectual Property Organization/, 2021 . - 103 p. ; 21 sm

   
   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1071.pdf 

   ISBN 978-92-805-3308-8 


1. Интелектуална собственост 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
Дп 120000131040
 съдържание 

Сист. No: 57322

Изкуство. Музика. Спорт

- 95 -

Цб II 86870 

Лоури, Дейв

   Боккен : изкуството на японския меч = Bokken - art of the japanese sword : Книга / Дейв Лоури ; Прев. от англ. Стефан Калайджиев . - Б. м. : Хелиопол, 2019 . - 192 с. : с портр. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-954-578-385-2 


 796.85
Ключови думи: 1. бойни изкуства 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Япония 
Ф 120000131008
  

Сист. No: 57141

Езикознание. Литературознание

- 96 -

Цб II 69070 

Ибсен във времето  = IBSEN in the time : Proceedings from the international conference held at "St. Kliment Ohridski" university of Sofia (November 6-8 2006) dedicated to the centennial anniversary of Henrik Ibsen's death : Материали от международната конференция проведена в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (6-8 ноември 2006) посветена на стогодишинината от смъртта на Хенрик Ибсен /  Ред. Елизария Рускова ; Ред. кол. Камелия Николова, Антония Господинова и др. . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Катедра по германистика и скандинавистика ; Факултет по класически и нови филологии, 2008 . - 294 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-2857-5 


1. Хенрик Ибсен (1828-1906) 
 821.113.5(063)  + 92 Ибсен, Хенрик(063)
Ключови думи: 1. норвежка литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131003
  

Сист. No: 57140

- 97 -

Цб II 70814 

Кристенсен, Ларш Собю

   Полубрат = Halvbroren / Ларш Собю Кристенсен ; Прев. от норвежки Анюта Качева . - Първо издание . - София : Изд. Весела Люцканова, 2005 (Инвестпрес АД) . - 735 с. ; 20 см

   
   www.vessela.slovar.org 

   ISBN 954-311-032-8 


1. Ларш Собю Кристенсен (1953 - ) 
 821.113.5
Ключови думи: 1. норвежка литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131007
  

Сист. No: 57144

- 98 -

Цб II 68983 

Скот, Майкъл

   Ирландски митове и легенди = Irish myths and legends / Майкъл Скот ; Прев. от англ. Маргарита Спасова ; Ред. Вихра Манова . - Ирландска, Първо издание . - София : Изд. Весела Люцканова, 2007 (Инвестпрес АД) . - 351 с. ; 20 см

   
   www.vessela.slovar.org.uk www. irelandliterature.com 

   ISBN 978-954-311-055-1 


 820(417)
Ключови думи: 1. ирландска митология 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131004
  

Сист. No: 57146

- 99 -

Цб II 70808 

Стендал

   Пармският манастир / Стендал ; Прев. Атанас Далчев . - София : Вестникарска група България, 2009 . - 463 с. ; 21 см . -  (Златна колекция ХХ век. Изборът на Дневен Труд и 24 часа ; 5)

   

   ISBN 978-954-9976-06-9 


1. Стендал (псевд. на Анри Мари Бейл 1783-1842) 
 840(0.026.2)
Ключови думи: 1. френска литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131016
  

Сист. No: 57175

- 100 -

Цб II 69379 

Тетимова, Евгения

   Кнут Хамсун и България : За рецепцията и преводите на произведенията на норвежкия писател у нас / Евгения Тетимова ; Коректор Крета Петрова . - Българска, литературно изследване, първо издание . - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски" ; Специалност "Скандинавистика", 2009 ("Симолини-94") . - 195 с. ; 21 см

   Списък на изд. у нас произведения на Кнут Хамсун : с. 183-185 Библиогр. : с. 186-192 Източници : с. 193-195

   ISBN 978-954-91249-5-8 


1. Кнут Хамсун (1859-1952) 
 821.113.5  + 92 Хамсун, Кнут
Ключови думи: 1. норвежка литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131001
  

Сист. No: 57142

- 101 -

Цб II 69517 

Хамсун, Кнут

   ПАН : Роман / Кнут Хамсун ; Прев. от норвежки Вера Ганчева . - Норвежка, художествена, 2 изд. . - София : Хемус, 2001 ("Балкан Прес" АД) . - 151 с. ; 22 см . -  (Поредица "НАНИЗ")

   

   ISBN 954-428-210-6 


1. Кнут Хамсун (1859-1952) 
 821.113.5
Ключови думи: 1. норвежка литература 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Ф 120000131000
  

Сист. No: 57143

- 102 -

Цб II 69531 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Духовна биография / Ивайло Христов ; Коректор Стоянка Душева ; Предпеч. подгот. Мирела Асенова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. къща "Зов', 2009 . - 411 с. : с портр. ; 21,5 см

   Библиогр. : с. 401-402 По-важни публ. върху творчеството на Николай Хайтов : с. 402-408 Тази книга се издава с родолюбивото съдействие на Национална телевизия СКАТ

   ISBN 978-954-8772-12-9 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 
 92 Хайтов, Николай  + 886.7.09
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Ф 120000130999
  

Сист. No: 57145

- 103 -

Цб II 92590 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   
   https://www.nordsci.org 

   ISBN 978-619-7495-05-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2019 . - 336 p.

   Volume 2

   Sections: Education and Educational Research; History; Language and Linguistics; Philosophy; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. история 3. езикознание 4. лингвистика 5. социология 6. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Дп 120000131069
  

Сист. No: 57786

- 104 -

Цб II 92591 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 12-14 October 2020 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-11-9 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2020 . - 320 p.

   Volume 3

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. философия 4. социология 5. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Философия 4. Статистика. Демография. Социология. 5. Здравеопазване 
Дп 120000131071
  

Сист. No: 57798

- 105 -

Цб II 92592 

NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2  : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : NORDSCI ; Saima Consult LTD

   

   ISBN 978-619-7495-21-8 

   ISBN  ISSN: 2603-4107


   Book 1 . - 2021 . - 430 p.

   Volume 4

   Sections: Education and Educational Research; Language and Linguistics; Sociology and Healthcare


1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. езикознание 3. социология 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Дп 120000131073
  

Сист. No: 57807

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 106 -

Цб II 69558 

Владикин, Любомир

   История на Търновската конституция / Любомир Владикин . - София : Народна култура, 1994 (ДФ "Полиграфически комбинат" - София) . - 284 с. ; 20 см

   Изпол. библиогр. : с. 283-284

   ISBN 954-04-0085-6 


1. Търновска конституция 
 342.4(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131011
  

Сист. No: 57152

- 107 -

Цб II 68769 

Каймаканов, Кирил

   Приятели на Перущица / Кирил Власов Каймаканов ; Ред. Димитър. Тилев . - Пловдив : Община - Перущица, 1991 ("Деми принт" ООД - гр. Пловдив) . - 160 с. ; 20 см

   


1. Перущица - краезнание 2. Перущица - биографии 
 908  + 92
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Ф 120000131005
  

Сист. No: 57147

- 108 -

Цб II 70794 

Олбрайт, Мадлин

   Госпожа министър / Мадлин Олбрайт ; Прев. от англ. Калина Любомирова, Ружица Угринова, Цветана Русева ; Отг. ред. Иванка Томова ; Ред. Люба Камарашева . - Американско, Първо издание . - София : Сиела, 2004 . - 597 с. : с ил., портр. ; 23 см

   
   ww.mobilis.bg www.bgbook.dir.bg 

   ISBN 954-649-703-7 


1. САЩ - политика 2. Мадлин Корбел Олбрайт (1937-2022) 
 92 Олбрайт, Мадлин  + 32(73)
Ключови думи: 1. биографии 2. политици 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
Дп 120000131019
  

Сист. No: 57186

- 109 -

Цб II 92605 

Пинкертън, Стюарт

   Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя = The fall of the house of forbes : История за Forbes в стила на Forbes / Стюарт Пинкертън ; Прев. от англ. Пейчо Кънев ; Ред. Анета Мечева . - София : Издателска къща "Кибеа", 2013 (ПК "Димитър Благоев") . - 415 с. ; 20 см . -  (Серия Личности)

   Библиогр. : с. 412-415

   ISBN 978-954-474-643-8 


1. Малкълм Форбс (1919-1990) 2. Списания - САЩ 
 05.003.2(73)  + 92 Форбс, Малкълм
Ключови думи: 1. биографии 2. предприемачество 3. Форбс (Forbes) 4. медийни компании 5. икономическа журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
Дп 120000131096
  

Сист. No: 58000

- 110 -

Цб II 92597 

Сметната палата и напредъкът на България  : Осем интервюта, посветени на 140 години от създаването и 25 години от възстановяването на Сметната палата /  Автор на интервю Кирил Александров Вълчев ; Ред. Мила Вълкова ; Художник София Попйорданова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2021 (Печ. на изд. на БАН "Проф. Марин Дринов") . - 117 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

   
   www.press.bas.bg 

   ISBN 978-619-245-186-8 


1. Сметни палати - България - история - интервюта 
 336.07(497.2)
Ключови думи: 1. Сметна палата 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131085, Ф 120000131086, Ф 120000131087, Ф 120000131088
  

Сист. No: 57994

- 111 -

Цб II 69531 

Христов, Ивайло

   Николай Хайтов : Духовна биография / Ивайло Христов ; Коректор Стоянка Душева ; Предпеч. подгот. Мирела Асенова . - Българска, Първо издание . - София : Изд. къща "Зов', 2009 . - 411 с. : с портр. ; 21,5 см

   Библиогр. : с. 401-402 По-важни публ. върху творчеството на Николай Хайтов : с. 402-408 Тази книга се издава с родолюбивото съдействие на Национална телевизия СКАТ

   ISBN 978-954-8772-12-9 


1. Николай Хайтов (1919-2002) 
 92 Хайтов, Николай  + 886.7.09
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 2. История. Биографии. Краезнание 
Ф 120000130999
  

Сист. No: 57145


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Камелия 17 54 
Алиев, Намък Хасан оглу 54 
Асенова, Камелия 22 36 
Асенова, Мирела 102 111 
Атанасова, Маргарита 34 
Бенова, Верислава 25 37 
Благоев, Димитър 24 92 
Богданова, Боряна 38 
Борисов, Борислав 74 75 
Брусарски, Румен 52 53 
Вангелова, Златка 44 58 
Василев, Йордан 24 92 
Велев, Георги 27 93 
Владикин, Любомир 55 106 
Воденичаров, Стефан 76 85 
Вучков, Веселин 61 
Вълкова, Мила 39 110 
Вълчев, Кирил Александров 39 110 
Галунов, Тодор 17 
Ганчева, Вера 101 
Георгиев, Румен Младенов 54 
Господинова, Антония 96 
Гюлеметова, Мария 23 83 
Гюров, Рангел 23 83 
Далчев, Атанас 99 
Дечев, Теодор 54 
Джарков, Десислав 26 
Димитров, Димитър 77 
Димитров, Калоян 34 35 43 
Димитров, Калоян Радостинов 34 35 43 79 
Димитрова, Мартина 27 93 
Дунавски, Деян 44 58 
Душева, Стоянка 102 111 
Еленова, Мариана 17 54 
Емилова, Олга 17 
Иванов, Владимир 49 
Игнатова, Правда 26 
Илиев, Йосиф 34 35 43 
Йорданова, Величка 44 58 
Йоцов, Виктор Иванов 25 37 
Йочева, Катерина 61 
Каймаканов, Кирил Власов 107 
Калайджиев, Стефан 95 
Камарашева, Люба 18 108 
Канушев, Мартин 59 
Качева, Анюта 97 
Коларов, Тодор 61 
Колев, Николай 44 58 
Косева, Жанет 60 
Костандинова, Ралица 59 
Крачунова-Николиева, Дария 54 
Кристенсен, Ларш Собю 97 
Кръстева, Анна 28 84 
Кузманова, Марияна 24 92 
Кънев, Пейчо 15 109 
Кърпачева, Елина 44 58 
Лозанова, Емилия 24 34 35 43 92 
Лоури, Дейв 95 
Любомирова, Калина 18 108 
Манов, Богомил Борисов 52 53 
Манова, Вихра 98 
Манолов, Георги Любенов 17 
Маркова, Теодора 44 58 
Марчева, Деяна 59 
Матов, Владимир 38 
Мечева, Анета 15 109 
Минасян, Гарабед 25 37 
Минков, Илиян 79 
Недев, Божидар 38 
Неновски, Николай 22 36 
Ников, Иво 38 
Николова, Елеонора 38 
Николова, Камелия 96 
Олбрайт, Мадлин 18 108 
Пенин, Румен 23 83 
Пенчев, Георги 77 
Петкова, Аника 24 92 
Петкова, Цветалина 61 
Петров, Атанас 44 58 
Петров, Камен 22 36 
Петрова, Крета 100 
Пинкертън, Стюарт 15 109 
Пиримова, Вера 24 92 
Пиримова, Елка 24 92 
Попйорданова, София 39 110 
Радев, Радко Асенов 79 
Русева, Цветана 18 108 
Рускова, Елизария 96 
Седларски, Теодор 38 
Скот, Майкъл 98 
Спасова, Маргарита 98 
Стайкова, Евелина 28 84 
Станкова, Татяна Сашкова 60 
Стендал 99 
Стефанов, Стефан 27 93 
Стоянов, Стоян Димитров 52 53 
Стоянова, Мария 79 
Тетимова, Евгения 100 
Тилев, Димитър. 107 
Томова, Иванка 18 108 
Трифонова, Александра 59 
Угринова, Ружица 18 108 
Хаджиев, Кристиян 28 84 
Хаджичонева, Юлиана 28 84 
Хамсун, Кнут 101 
Христов, Ивайло 102 111 
Хубенова-Делисивкова, Таня 25 37 
Цаков, Димитър 49 
Daneshka, Antoaneta 45 
Dimitrov, Dimitar 77 
Dramalieva, Valentina 45 
Haralampiev, Kaloyan Valentinov 29 
Jekov, Boyan 45 
Kopeva, Diana 45 
Naidenov, Geori Nenev 29 
Slavova, Milanka 45 
Stoychev, Ivan 45 
Todorov, Todor 45 
Zhelev, Christian 45 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Боккен : изкуството на японския меч 95 
Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./ 8 56 
Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 /съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗДискр./ 9 57 
Госпожа министър 18 108 
Дигитална Реформа на Икономическата Наука - Визия за нов път в историята на бъдещето 27 93 
Етническата картина в България (проучвания 1992 г.) 10 16 
Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД. Анализ от гледна точка на поведенческите финанси 38 
Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя 15 109 
Ибсен във времето 96 
Изследване мотивираността на студентите за учене през целия живот 79 
Изследване на отделни правни проблеми в светлината на принципите на корпоративното управление : Част 1 - 44 58 
Икономиката на България и Европейския съюз : финанси, счетоводство, финансов контрол 52 53 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2019 година 74 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2020 година 75 
Иновационни предизвикателства : приоритети и ефекти за фирмите и икономиката на България 24 92 
Ирландски митове и легенди 98 
История на Търновската конституция 55 106 
Кнут Хамсун и България : За рецепцията и преводите на произведенията на норвежкия писател у нас 100 
Концептуални основи на устойчиво развитие 23 83 
Кратък политически словник 17 
Макроикономическо развитие на Дунавския регион : Фактори на растежа 22 36 
Николай Хайтов 102 111 
ПАН 101 
Пармският манастир 99 
Полубрат 97 
Правилник за учебната дейност на УНСС 78 
Предизвикателства към правото : Научни четения в памет на Кристиан Таков 59 
Приятели на Перущица 107 
Производство на домашни вина и ракии 49 
Противопоставянето между Армения и Азербайджан : правни аспекти 54 
Пътеводител на икономическите показатели: Как да разбираме икономиката 26 
Пътят на мотивацията за работа на младото поколение служители в бизнес организации (изследване на ключови мотивационни измерения сред млади служители от Поколение Y и Z) 34 
Развитие на лидерство и лидери в бизнес организацията (по примера на големи бизнес организации в Р България) 35 43 
Разследване на убийства, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирани престъпни групи 60 
Сметната палата и напредъкът на България 39 110 
Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето - предизвикателства и перспективи 61 
Устойчиво градско развитие - поуки за София 28 84 
Финансови кризи и системи за ранното им разпознаване 25 37 
Четвърта национална конференция с международно участие "Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност 2014" 76 85 
Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Business-to-Business Digital Copyright and Content-Related Disputes 66 
East-West Defence & Security Co-operation : Part 1 - 77 
From Paper to Platform: Publishing, Intellectual Property and the Digital Revolution 67 
Geographical Indications 68 
Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs of November 6, 1925 ... 69 
Identification, typology, dynamics and comparative analysis of the clusters of capitalist economies 29 
Management Accounting (FMA) : Foundations in Accountancy / ACCA. Paper F2 42 
NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 1 4 5 6 11 30 40 50 62 86 90 
NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 2 3 7 12 13 14 19 20 21 31 32 33 41 46 47 48 51 63 64 65 80 81 82 87 88 89 91 103 104 105 
Protecting your Mobile App: Intellectual Property Solutions 70 94 
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks adopted at Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006, and on November 12, 2007 71 
Quality Management and Competitiveness of Bulgarian and Japanese Small and Medium Enterprises 45 
WIPO IP Facts and Figures 2021 72 
World Intellectual Property Indicators 2021 73 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Алкохол - производство - наръчници 49 
Градска среда - устойчиво развитие 28 84 
Дунавски регион - икономически растеж 22 36 
Икономика (България, ЕС) - УНСС - конференция 52 53 
Интелектуална собственост 66 67 68 70 73 94 
Кнут Хамсун (1859-1952) 100 101 
Ларш Собю Кристенсен (1953 - ) 97 
Мадлин Корбел Олбрайт (1937-2022) 18 108 
Малкълм Форбс (1919-1990) 15 109 
Малцинства - България - социологични изследвания 10 16 
Николай Хайтов (1919-2002) 102 111 
Перущица - биографии 107 
Перущица - краезнание 107 
Политическа наука - речници 17 
Право - конференции 59 61 
САЩ - политика 18 108 
Сметни палати - България - история - интервюта 39 110 
Списания - САЩ 15 109 
Стендал (псевд. на Анри Мари Бейл 1783-1842) 99 
Търновска конституция 55 106 
Управленско счетоводство 42 
Хенрик Ибсен (1828-1906) 96 
Човешки ресурси - бизнес организации - мотивация 34 
Small and Medium Enterprises - Bulgaria, Japan 45 
Social Sciences - conference 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 19 20 21 30 31 32 33 40 41 46 47 48 50 51 62 63 64 65 80 81 82 86 87 88 89 90 91 103 104 105 
WIPO (СОИС) - интелектуална собственост - издания 69 71 72 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторско право 66 
административни актове 8 9 56 57 
амотивация 34 
антропология 1 4 5 11 86 
архитектура 6 19 30 31 40 41 46 50 62 63 90 91 
банкови кризи 25 37 
безработица 26 
бизнес 6 19 20 21 30 31 32 33 40 41 46 47 48 50 51 62 63 64 65 90 91 
бизнес среда 35 43 
биографии 15 18 108 109 
бойни изкуства 95 
валутни кризи 25 37 
винопроизводство 49 
география 68 
градоустройство 6 19 30 31 40 41 46 50 62 63 90 91 
данъчен контрол 52 53 
дизайн 6 19 30 31 40 41 46 50 62 63 90 91 
дискриминация 8 9 56 57 
Дунавски регион 22 36 
дългови кризи 25 37 
езикознание 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 80 81 82 86 87 88 89 103 104 105 
екологична политика 28 84 
емпирично изследване 25 35 37 43 
емпирично проучване 34 
заетост 26 
здравеопазване 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 80 81 82 86 87 88 89 103 104 105 
издателска дейност 67 
издателски бизнес 73 
икономикс 6 19 21 30 31 33 40 41 46 48 50 51 62 63 65 90 91 
икономическа активност 26 
икономическа журналистика 15 109 
икономически растеж 22 26 36 
инвестиции 26 
индустриален дизайн 73 
индустрия 26 
интелектуална собственост 66 67 68 69 70 71 72 73 94 
ирландска митология 98 
история 2 7 12 80 87 103 
история на България 55 106 
конкурентоспособност 45 
лидери 35 43 
лидерство 35 43 
лингвистика 1 2 4 5 7 11 12 80 86 87 103 
макроикономика 22 36 
малки и средни фирми (МСФ) 45 
малцинства 10 16 
медийни компании 15 109 
мениджмънт 6 19 20 21 30 31 32 33 40 41 46 47 48 50 51 62 63 64 65 90 91 
млади специалисти 34 
мобилни приложения 70 94 
мотивация 79 
мотивация за работа 34 
мултипоколенческа работна сила 34 
население 26 
национален въпрос 10 16 
нова история 10 16 
норвежка литература 96 97 100 101 
обменен курс 26 
образование 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 80 81 82 86 87 88 89 103 104 105 
одит 52 53 
организационна ангажираност 34 
патенти 73 
платежен баланс 26 
поколение Y 34 
поколение Z 34 
политика 6 30 40 50 62 90 
политици 18 108 
политически науки 19 20 21 31 32 33 41 46 47 48 51 63 64 65 91 
политически термини 17 
потребители 26 
права на децата 61 
право 6 19 20 21 30 31 32 33 40 41 46 47 48 50 51 62 63 64 65 90 91 
предприемачество 15 109 
психология 1 4 5 11 86 
работно място 34 
развитие на градовете 28 84 
растения 73 
регионален анализ 22 36 
Сметна палата 39 110 
сортове 73 
социология 1 2 3 4 5 7 11 12 13 14 80 81 82 86 87 88 89 103 104 105 
спестявания 26 
спиртни напитки 49 
столица 28 84 
студенти 79 
счетоводна политика 52 53 
теория на Робърт Солоу 22 36 
туризъм 6 19 21 30 31 33 40 41 46 48 50 51 62 63 65 90 91 
търговия 26 
търговски марки 73 
УНСС (UNWE) 78 79 
управление 6 30 40 50 62 90 
управление на качеството 45 
управленски контрол 52 53 
урбанистика 28 84 
учебна дейност 78 
учене през целия живот 79 
факторен анализ 22 36 
философия 1 3 4 5 11 13 81 86 88 104 
финанси 6 19 21 30 31 33 40 41 46 48 50 51 62 63 65 90 91 
финансов мениджмънт 52 53 
финансови кризи 25 37 
финансови пазари 26 52 53 
финансово посредничество 52 53 
фискална политика 52 53 
фискални показатели 26 
Форбс (Forbes) 15 109 
френска литература 99 
цени 26 
цифрова революция 67 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 42 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Таков, Кристиан 59 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

България 28 45 52 53 84 
Европейски съюз 52 53 
САЩ 15 18 108 109 
София 28 84 
Япония 45 95