Нови книги - май 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

Цб II 92619 

Martyniak, Czeslaw

   Objective Legal Basis. Selected Writings / Czeslaw Martyniak, Antoni Szymanski, Ignacy Czuma ; Selec., introd. and footnotes Bogdan Szlachta . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2020 . - 217 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-83-66344-66-2 


 340.12(0.026.2)
Ключови думи: 1. философия на правото 2. philosophy of law 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
Дп 120000131148
  

Сист. No: 58136

Религия

- 2 -

Цб I 6203 

Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-18-6 


   Ч. II. Мюсюлманско изповедание и католическа църква в България (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131189
  

Сист. No: 58208

- 3 -

Цб I 6203 

Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-21-6 

   ISBN 978-619-7361-23-0 (CD)


   Ч. III. Протестанска църква и религиозни секти (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131190, Цб 120000131191
  

Сист. No: 58209

- 4 -

Цб I 6203 

Държавната сигурност и вероизповеданията част III протестанска църква и религиозни секти (1944-1991)

   Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-21-6 

   ISBN 978-619-7361-13-1 (CD)


   Ч. I. Българска православна църква (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131187, Цб 120000131188
  

Сист. No: 58203

- 5 -

Цб II 92612 

Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията  / Валери Стефанов, Николай Чернокожев, Митко Димитров, Вася Велинова ; Ред. Татяна Димитрова . - Българска, Първо издание . - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021 . - 115 с. ; 20 см

   Загл. на кор.: "150 години "Славейков" превод на Библията" Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.
   www.unipress.bg 

   ISBN 978-954-07-5238-9 


1. Библия - превод - 19 век 
 27-23"18"
Тематични рубрики: 1. Религия 
Дп 120000131138
 съдържание 

Сист. No: 58214

- 6 -

Цб II 92616 

Freedom of Religion . A Comparative Law Perspective  /  Ed. by Grzegorz Blicharz ; Review Philips Stanford, Andrezej Dziadzio . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 211 p. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 203-212

   ISBN 978-83-66344-14-3 


 2.000.34(0.026.2)
Ключови думи: 1. религия 2. религиозно право 3. религиозни символи 4. публично пространство 5. християнство 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Право 
Географски понятия: 1. Полша 2. Италия 3. Унгария 4. САЩ 
Дп 120000131145
  

Сист. No: 58133

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 7 -

Цб II 92610 

Пантев, Витко Борисов

   Незавършени записки. Капитализъм и социализъм / Витко Борисов Пантев ; Ред. Георги Найденов ; Коректор Даниела Иванова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2021 . - 388 с. : с ил., портр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-239-660-2 


1. Витко Борисов Пантев (1945-2020) 
 330.012  + 316.323.7
Ключови думи: 1. социализъм 2. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Дп 120000131134, Ч 120000131135, Ф 120000131136, Ф 120000131137
 съдържание 

Сист. No: 58215

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 8 -

Цб I 6206 

Държавна сигурност и средства за масово осведомяване (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см + CD/DVD . -  (Из архивите на ДС ; 46)

   

   ISBN 978-619-7361-30-8 

   ISBN 978-619-7361-32-2 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-31-5 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. масмедии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Дп 120000131195, Дп 120000131196, Ч 120000131197
  

Сист. No: 58220

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 9 -

Цб С II 2267 

Благоева, Блага

   Българо-английски тематичен речник на основни политически термини : Учебно помагало / Блага Благоева, Стоян Апостолов ; Рец. Елена Симеонова, Калина Братанова ; Предпеч. подг. и дизайн на кор. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 162 с. ; 20 см

   Изпол. източници : с. 159 Биография на автора : с. 160

   ISBN 978-619-232-590-9 


 32=867=20(038)
Ключови думи: 1. политика 2. речник 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
С 120000131126, Ч 120000131127
 съдържание 

Сист. No: 58211

Икономика. Икономически теории

- 10 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-42-1 

   ISBN 978-619-7361-44-5 (DVD)


   Ч. I . - 2018 + 2DVD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131206, Дп 120000131207, Ч 120000131208
  

Сист. No: 58248

- 11 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-45-2 

   ISBN 978-619-7361-46-9 (CD)


   Ч. II . - 2018 . - 520 с. + 2CD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. българска икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131209, Дп 120000131210, Ч 120000131211
  

Сист. No: 58259

- 12 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-48-3 

   ISBN 978-619-7361-49-0 (DVD)


   Ч. III . - 2018 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. българска икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131212, Дп 120000131213, Ч 120000131214
  

Сист. No: 58261

Икономикс

- 13 -

Цб II 92610 

Пантев, Витко Борисов

   Незавършени записки. Капитализъм и социализъм / Витко Борисов Пантев ; Ред. Георги Найденов ; Коректор Даниела Иванова . - Българска, Първо издание . - София : Авангард Прима, 2021 . - 388 с. : с ил., портр. ; 23,5 см

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-239-660-2 


1. Витко Борисов Пантев (1945-2020) 
 330.012  + 316.323.7
Ключови думи: 1. социализъм 2. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономикс 
Дп 120000131134, Ч 120000131135, Ф 120000131136, Ф 120000131137
 съдържание 

Сист. No: 58215

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 14 -

Цб II 92626 

Дечев, Теодор Данаилов

   Индустриални отношения и сигурност : Част 1 - / Теодор Данаилов Дечев ; Рец. Нансен Алфред Бехар, Елка Николаева Тодорова : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив (ВУСИ) (Рекламна къща "Д-Арт")

   

   ISBN 978-954-92720-2-4 


   Ч. 1. Социални концесии в колективното договоряне. . - 2015 . - 116 с. : с табл.

 

   


1. Икономика на труда 
 331.106
Ключови думи: 1. колективен трудов договор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Дп 120000131167
  

Сист. No: 58372

Регионална икономика. Геоикономика.

- 15 -

Цб II 92607 

Анализ и оценка на съсредоточието на висшите училища на регионално ниво и възможностите за тяхната оптимизация  : Научно изследване /  Ръков. на авт. кол. Николай Иванов Цонков ; Чл. на науч. кол. Симеон Желев, Даниела Тодорова, Надя Миронова, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Борислав Борисов, Маруся Любчева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 234 с. : с табл. ; 24 см

   Заглавието може да се ползва пълнотекстово през Електронен каталог на Университетска библиотека-УНСС

   ISBN 978-619-232-593-0 


1. Висше образование - региони - България 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. университетско образование 3. управление 4. качество 5. български бизнес 6. специалисти с висше образование 7. регионално управление 8. общини 9. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131111
 пълен текст 

Сист. No: 58005

Управление

- 16 -

Цб II 92608 

Гешков, Марин Веселинов

   Рекламен мениджмънт : Учебно помагало / Марин Веселинов Гешков ; Предпеч. подгот. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 170 с. : с табл., граф., ил. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 159-162

   ISBN 978-619-232-579-4 


1. Реклама - управление и организация 
 659.1
Ключови думи: 1. рекламна индустрия 2. маркетингови комуникации 3. рекламни изследвания 4. рекламни цели 5. медия планиране 6. промоции 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
Дп 120000131128, Цб 120000131171
 съдържание 

Сист. No: 58213

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 17 -

Цб II 92608 

Гешков, Марин Веселинов

   Рекламен мениджмънт : Учебно помагало / Марин Веселинов Гешков ; Предпеч. подгот. Лора Ангелова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 170 с. : с табл., граф., ил. ; 24 см

   Изпол. л-ра : с. 159-162

   ISBN 978-619-232-579-4 


1. Реклама - управление и организация 
 659.1
Ключови думи: 1. рекламна индустрия 2. маркетингови комуникации 3. рекламни изследвания 4. рекламни цели 5. медия планиране 6. промоции 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Управление 
Дп 120000131128, Цб 120000131171
 съдържание 

Сист. No: 58213

Право

- 18 -

Цб II 92613 

Blicharz, Grzegorz

   Marriage, Children, and Family : Modern Challenges and Comparative Law Perspective /  Ed. by Grzegorz Blicharz ; Review Teresa Stanton Collet, Wojciech Lis, Andrzej Sakowicz . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 521 p. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 495-509

   ISBN 978-83-66344-13-6 


 347.6(0.026.2)
Ключови думи: 1. family law 2. семейно право 3. брак 4. деца 5. семейство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 
Дп 120000131142
  

Сист. No: 58130

- 19 -

Цб II 92622 

Division of Power. Continuity and Change  /  Ed. Marcin Romanowski, Bogumil Szmulik, Jaroslaw Szymanek ; Review Artur Lawniczak, Marzal Marszal . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2021 . - 313 p. ; 24 sm

   

   ISBN 78-83-66344-72-3 


 342.5
Ключови думи: 1. разделение на властите 2. демокрация 3. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131151
  

Сист. No: 58139

- 20 -

Цб II 92617 

Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective  /  Ed. by Grzegorz Blicharz ; Review Gerard V. Bradley, James C. Philips . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 424 p. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 399-424

   ISBN 978-83-66344-12-9 


 340.13(0.026.2)
Ключови думи: 1. свобода на съвестта 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 2. Италия 3. САЩ 4. Великобритания 5. Швеция 6. Норвегия 7. Финландия 
Дп 120000131146
  

Сист. No: 58134

- 21 -

Цб II 92616 

Freedom of Religion . A Comparative Law Perspective  /  Ed. by Grzegorz Blicharz ; Review Philips Stanford, Andrezej Dziadzio . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 211 p. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 203-212

   ISBN 978-83-66344-14-3 


 2.000.34(0.026.2)
Ключови думи: 1. религия 2. религиозно право 3. религиозни символи 4. публично пространство 5. християнство 
Тематични рубрики: 1. Религия 2. Право 
Географски понятия: 1. Полша 2. Италия 3. Унгария 4. САЩ 
Дп 120000131145
  

Сист. No: 58133

- 22 -

Цб II 92621 

Legal dispute over the Constitutional Court in Poland  /  Ed. by Bogumil Szmulik, Jaroslaw Szymanek ; Review Marszal Mrszaj, Pawel Sobczyk . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2020 . - 276 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-83-66344-50-1 


 342(438)(0.026.2)
Ключови думи: 1. конституционно право 2. Конституционен съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 
Дп 120000131150
  

Сист. No: 58138

- 23 -

Цб II 92614 

Fundamental legal problems of surrogate motherhood : Global perspective  /  Ed. by Piotr Mostowik ; Review Jacek Mazurkiewicz, Michal Kowalski . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 1061 p. ; 24 sm

   Bibliogr. : p. 1007-1047

   ISBN 978-83-66344-06-8 


 347.63(0.026.2)
Ключови думи: 1. surrogate motherhood 2. сурогатно майчинство 3. правни проблеми 4. семейно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131143
 съдържание 

Сист. No: 58131

- 24 -

Цб II 92619 

Martyniak, Czeslaw

   Objective Legal Basis. Selected Writings / Czeslaw Martyniak, Antoni Szymanski, Ignacy Czuma ; Selec., introd. and footnotes Bogdan Szlachta . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2020 . - 217 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-83-66344-66-2 


 340.12(0.026.2)
Ключови думи: 1. философия на правото 2. philosophy of law 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Философия 
Дп 120000131148
  

Сист. No: 58136

- 25 -

Цб II 92615 

Public Policy and Public Morality  /  Ed. by Grzegorz Blicharz ; Review Franciszek Longchamps, Krzysztof Motyka, Pawel Cichon . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019 . - 279 p.

   Bibliogr. : p. 259-279

   ISBN 978-83-66344-15-0 


 34(438)(0.026.2)
Ключови думи: 1. обществен морал 2. обществен ред 3. съвременно право 4. Конституция на Република Полша 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 
Дп 120000131144
  

Сист. No: 58132

- 26 -

Цб II 92620 

Szmulik, Bogumil

   Legal dispute over the judiciary in Poland / Bogumil Szmulik, Jaroslaw Szymanek ; Review Warchalowski Krzysztof, Stefana Wyszynskiego, Marcin Wielec . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2020 . - 206 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-83-66344-51-8 


 34(438)(0.026.2)
Ключови думи: 1. право 2. съдебна система 3. правова държава 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 
Дп 120000131149
  

Сист. No: 58137

- 27 -

Цб II 92618 

Szmulik, Bogumit

   Introduction to the Constitution of the Republic of Poland / Bogumil Szmulik, Jaroslaw Szymanek ; Review Genowefa Grabowska, Pawel Sobczyk . - 2nd ed., enlarged . - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwosci, 2020 . - 251 p. ; 24 sm

   

   ISBN 978-83-66344-52-5 


 342.4(438)(0.026.2)
Ключови думи: 1. Конституция на Република Полша 2. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Полша 
Дп 120000131147
 съдържание 

Сист. No: 58135

- 28 -

Цб II 92627 

The European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution  . - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005 . - 266 p. ; 24 sm

   Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 92-95022-86-6 


 342.7(0.026.2)
Тематични рубрики: 1. Право 
Дп 120000131168
  

Сист. No: 58373

Обществено управление. Публична администрация

- 29 -

Цб II 92609 

Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление"  : Сборник с доклади от кръгла маса /  Председател Симеон Желев ; Отг. ред. Камен Петров ; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 180 с. : с табл., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-600-5 


1. Управление и администрация - образование 
 378  + 351/354  + 061.3
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
Дп 120000131132, Цб 120000131133
  

Сист. No: 58212

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 30 -

Цб I 6205 

Държавна сигулност и страните от Латинска Америка (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 45)

   

   ISBN 978-619-7361-27-8 


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. латиноамерикански страни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 2. Куба 3. Никарагуа 4. Мексико 5. Аржентина 
Дп 120000131194
  

Сист. No: 58218

- 31 -

Цб I 6201 

Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см + DVD . -  (Из архивите на ДС ; 40)

   

   ISBN 978-619-7361-06-3 

   ISBN 978-619-7361-08-7 DVD-Разширен вариант


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131181, Дп 120000131182, Ч 120000131183
  

Сист. No: 58185

- 32 -

Цб I 6207 

Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 47)

   

   ISBN 978-619-7361-33-9 

   ISBN 978-619-7361-35-3 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131198, Дп 120000131199
  

Сист. No: 58223

- 33 -

Цб I 6213 

Държавна сигурност и бежанските лагери на Запад (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2019 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 53)

   

   ISBN 978-619-7361-??-? 

   ISBN 978-619-7361-59-9 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-58-2 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. бежанци 4. бежански лагери 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131221, Дп 120000131222, Ч 120000131223
  

Сист. No: 58268

- 34 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-42-1 

   ISBN 978-619-7361-44-5 (DVD)


   Ч. I . - 2018 + 2DVD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131206, Дп 120000131207, Ч 120000131208
  

Сист. No: 58248

- 35 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-45-2 

   ISBN 978-619-7361-46-9 (CD)


   Ч. II . - 2018 . - 520 с. + 2CD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. българска икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131209, Дп 120000131210, Ч 120000131211
  

Сист. No: 58259

- 36 -

Цб I 6210 

Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 50)

   

   ISBN 978-619-7361-48-3 

   ISBN 978-619-7361-49-0 (DVD)


   Ч. III . - 2018 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. българска икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Икономика. Икономически теории 
Дп 120000131212, Дп 120000131213, Ч 120000131214
  

Сист. No: 58261

- 37 -

Цб I 6204 

Държавна сигурност и бялата емиграция в България (1944-1991)  . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 44)

   

   ISBN 978-619-7361-24-7 

   ISBN 978-619-7361-25-4 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. бяла емиграция 3. белоемигранти 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131192, Цб 120000131193
  

Сист. No: 58210

- 38 -

Цб I 6203 

Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-18-6 


   Ч. II. Мюсюлманско изповедание и католическа църква в България (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131189
  

Сист. No: 58208

- 39 -

Цб I 6203 

Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-21-6 

   ISBN 978-619-7361-23-0 (CD)


   Ч. III. Протестанска църква и религиозни секти (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131190, Цб 120000131191
  

Сист. No: 58209

- 40 -

Цб I 6202 

Държавна сигурност и забранени организации (Бранниците, Ратниците, Легионерите и младежите от „Отец Паисий“) (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 502 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 42)

   

   ISBN 978-619-7361-15-5 


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131186
  

Сист. No: 58200

- 41 -

Цб I 6211 

Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 51)

   

   ISBN 978-619-7361-51-3 

   ISBN 978-619-7361-53-7 (DVD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. земеделско движение 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131215, Дп 120000131216, Ч 120000131217
  

Сист. No: 58262

- 42 -

Цб I 6212 

Държавна сигурност и изборният процес (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 52)

   

   ISBN 978-619-7361-54-4 

   ISBN 978-619-7361-56-8 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-55-1 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131218, Дп 120000131219, Ч 120000131220
  

Сист. No: 58264

- 43 -

Цб I 6209 

Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 49)

   

   ISBN 978-619-7361-39-1 

   ISBN 978-619-7361-41-4 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-40-7 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131203, Дп 120000131204, Ч 120000131205
  

Сист. No: 58244

- 44 -

Цб I 6208 

Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Африка - Том I (1944-1991)  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 48)

   

   ISBN 978-619-7361-36-0 

   ISBN 978-619-7361-38-4 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-37-7 (CD)


   Том I . - 2018 . - 520 с. + DVD+CD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131200, Дп 120000131201, Ч 120000131202
  

Сист. No: 58229

- 45 -

Цб I 6206 

Държавна сигурност и средства за масово осведомяване (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см + CD/DVD . -  (Из архивите на ДС ; 46)

   

   ISBN 978-619-7361-30-8 

   ISBN 978-619-7361-32-2 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-31-5 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. масмедии 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Дп 120000131195, Дп 120000131196, Ч 120000131197
  

Сист. No: 58220

- 46 -

Цб I 6203 

Държавната сигурност и вероизповеданията част III протестанска църква и религиозни секти (1944-1991)

   Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 43)

   

   ISBN 978-619-7361-21-6 

   ISBN 978-619-7361-13-1 (CD)


   Ч. I. Българска православна църква (1944-1991). . - 2017 . - 520 с.

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 3. религия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Религия 
Дп 120000131187, Цб 120000131188
  

Сист. No: 58203

Образование

- 47 -

Цб II 92607 

Анализ и оценка на съсредоточието на висшите училища на регионално ниво и възможностите за тяхната оптимизация  : Научно изследване /  Ръков. на авт. кол. Николай Иванов Цонков ; Чл. на науч. кол. Симеон Желев, Даниела Тодорова, Надя Миронова, Камен Петров, Цветелина Берберова-Вълчева ; Рец. Борислав Борисов, Маруся Любчева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022 . - 234 с. : с табл. ; 24 см

   Заглавието може да се ползва пълнотекстово през Електронен каталог на Университетска библиотека-УНСС

   ISBN 978-619-232-593-0 


1. Висше образование - региони - България 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. университетско образование 3. управление 4. качество 5. български бизнес 6. специалисти с висше образование 7. регионално управление 8. общини 9. регионално развитие 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131111
 пълен текст 

Сист. No: 58005

- 48 -

Цб II 92625 

Лулански, Пано

   Сто позиции на докторантския успех : кратък практически наръчник по методика на стопанските изследвания = One hundered perspectives on the Phd SUCCESS / Пано Лулански ; Рец. Васил Проданов, Светла Тошкова . - София : Дайрект Сървисиз ООД, 2018 . - 176 с. : с табл. ; 21 см

   Библиогр. : с. 162 -176 Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

   ISBN 978-619-7171-66-2 


 378.22
Ключови думи: 1. висше образование 2. докторанти 3. научноизследователска дейност 4. дисертации 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Дп 120000131166
  

Сист. No: 58371

- 49 -

Цб II 92609 

Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление"  : Сборник с доклади от кръгла маса /  Председател Симеон Желев ; Отг. ред. Камен Петров ; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 180 с. : с табл., граф. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-600-5 


1. Управление и администрация - образование 
 378  + 351/354  + 061.3
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Образование 
Дп 120000131132, Цб 120000131133
  

Сист. No: 58212

Математика. Естествени науки

Приложни науки

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 50 -

Цб II 92623 

Попова, Стефка Дойчева

   Диригент е съдбата : Избрани творби 1977 - 2020 год. : Книга албум. Стихове, /  Автор, състав., ред. и прев. Стефка Дойчева Попова ; Рец. Марин Кадиев ; Набор на текст Виктор Гуцев ; Компют. обраб. Румен Русинов ; Предпечат Бойко Чуруков . - Българска, Първо издание . - София : Сафина Дойч, 2022 . - 400 с. : със сн., рис. ; 22,5 см

   

   ISBN 978-954-90436-0-0 


1. Стефка Дойчева Попова (1951 - ) 
 82-1(497.2)(0.026.2)
Ключови думи: 1. българска литература 2. поезия 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Дп 120000131163, Ф 120000131164
 съдържание 

Сист. No: 58216

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 51 -

Цб I 6205 

Държавна сигулност и страните от Латинска Америка (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 45)

   

   ISBN 978-619-7361-27-8 


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. латиноамерикански страни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Латинска Америка 2. Куба 3. Никарагуа 4. Мексико 5. Аржентина 
Дп 120000131194
  

Сист. No: 58218

- 52 -

Цб I 6201 

Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см + DVD . -  (Из архивите на ДС ; 40)

   

   ISBN 978-619-7361-06-3 

   ISBN 978-619-7361-08-7 DVD-Разширен вариант


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131181, Дп 120000131182, Ч 120000131183
  

Сист. No: 58185

- 53 -

Цб I 6207 

Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2018 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 47)

   

   ISBN 978-619-7361-33-9 

   ISBN 978-619-7361-35-3 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
Дп 120000131198, Дп 120000131199
  

Сист. No: 58223

- 54 -

Цб I 6204 

Държавна сигурност и бялата емиграция в България (1944-1991)  . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 520 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 44)

   

   ISBN 978-619-7361-24-7 

   ISBN 978-619-7361-25-4 (CD)


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. бяла емиграция 3. белоемигранти 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Дп 120000131192, Цб 120000131193
  

Сист. No: 58210

- 55 -

Цб I 6202 

Държавна сигурност и забранени организации (Бранниците, Ратниците, Легионерите и младежите от „Отец Паисий“) (1944-1991)  : Документален сборник . - София : КРДОПБГДСРСБНА, 2017 . - 502 с. ; 30 см . -  (Из архивите на ДС ; 42)

   

   ISBN 978-619-7361-15-5 


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131186
  

Сист. No: 58200

- 56 -

Цб I 6208 

Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Африка - Том I (1944-1991)  : Документален сборник : КРДОПБГДСРСБНА . -  (Из архивите на ДС ; 48)

   

   ISBN 978-619-7361-36-0 

   ISBN 978-619-7361-38-4 (DVD)

   ISBN 978-619-7361-37-7 (CD)


   Том I . - 2018 . - 520 с. + DVD+CD

 

   


 930.25  + 351.74
Ключови думи: 1. държавна сигурност 2. архиви 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
Дп 120000131200, Дп 120000131201, Ч 120000131202
  

Сист. No: 58229

- 57 -

Цб II 92611 

Първанов, Петър

   Славянин в родината си, българин в чужбина : Биография на Стефан С. Бобчев / Петър Първанов ; Рец. Росица Стоянова, Тодор Попнеделев ; Дизайн на кор. Стефан Власев ; Предпеч. подгот. Теодора Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС ; Университет за национално и световно стопанство, 2022 . - 255 с. ; 24 см

   Извори и литература : с. 195-246 Животопис на Стефан Савов Бобчев : с. 247-255

   ISBN 878-619-232-617-3 


1. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 92 Бобчев, Стефан Савов
Ключови думи: 1. биографии 2. българска интелигенция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
Дп 120000131139, Цб 120000131140, Цб 120000131141
 съдържание 

Сист. No: 58278


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Лора 9 16 17 
Апостолов, Стоян 9 
Берберова-Вълчева, Цветелина 15 47 
Бехар, Нансен Алфред 14 
Благоева, Блага 9 
Борисов, Борислав 15 47 
Братанова, Калина 9 
Велинова, Вася 5 
Власев, Стефан 57 
Гешков, Марин Веселинов 16 17 
Гуцев, Виктор 50 
Дечев, Теодор Данаилов 14 
Димитров, Митко 5 
Димитрова, Татяна 5 
Желев, Симеон 15 29 47 49 
Иванова, Даниела 7 13 
Кадиев, Марин 50 
Лулански, Пано 48 
Любчева, Маруся 15 47 
Маркова, Теодора 57 
Миронова, Надя 15 29 47 49 
Найденов, Георги 7 13 
Найденов, Климент 29 49 
Пантев, Витко Борисов 7 13 
Петров, Камен 15 29 47 49 
Попнеделев, Тодор 57 
Попова, Стефка Дойчева 50 
Проданов, Васил 48 
Първанов, Петър 57 
Русинов, Румен 50 
Симеонова, Елена 9 
Стефанов, Валери 5 
Стоянова, Росица 57 
Тодорова, Даниела 15 47 
Тодорова, Елка Николаева 14 
Тошкова, Светла 48 
Цонков, Николай Иванов 15 47 
Чернокожев, Николай 5 
Чуруков, Бойко 50 
Blicharz, Grzegorz 6 18 20 21 25 
Bradley, Gerard V. 20 
Cichon, Pawel 25 
Collet, Teresa Stanton 18 
Czuma, Ignacy 1 24 
Dziadzio, Andrezej 6 21 
Grabowska, Genowefa 27 
Kowalski, Michal 23 
Krzysztof, Warchalowski 26 
Lawniczak, Artur 19 
Lis, Wojciech 18 
Longchamps, Franciszek 25 
Marszal, Marzal 19 
Martyniak, Czeslaw 1 24 
Mazurkiewicz, Jacek 23 
Mostowik, Piotr 23 
Motyka, Krzysztof 25 
Mrszaj, Marszal 22 
Philips, James C. 20 
Romanowski, Marcin 19 
Sakowicz, Andrzej 18 
Sobczyk, Pawel 22 27 
Stanford, Philips 6 21 
Szlachta, Bogdan 1 24 
Szmulik, Bogumil 19 22 26 27 
Szymanek, Jaroslaw 19 22 26 27 
Szymanski, Antoni 1 24 
Wielec, Marcin 26 
Wyszynskiego, Stefana 26 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Анализ и оценка на съсредоточието на висшите училища на регионално ниво и възможностите за тяхната оптимизация 15 47 
Българо-английски тематичен речник на основни политически термини 9 
Диригент е съдбата : Избрани творби 1977 - 2020 год. 50 
Държавна сигулност и страните от Латинска Америка (1944-1991) 30 51 
Държавна сигурност и „врага с партиен билет“ (1944-1991) 31 52 
Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991) 32 53 
Държавна сигурност и бежанските лагери на Запад (1944-1991) 33 
Държавна сигурност и българската икономика (1944-1991) : В 3 части 10 11 12 34 35 36 
Държавна сигурност и бялата емиграция в България (1944-1991) 37 54 
Държавна сигурност и вероизповеданията : В 3 части 2 3 4 38 39 46 
Държавна сигурност и забранени организации (Бранниците, Ратниците, Легионерите и младежите от „Отец Паисий“) (1944-1991) 40 55 
Държавна сигурност и земеделците (1944-1991) 41 
Държавна сигурност и изборният процес (1944-1991) 42 
Държавна сигурност и опазването на държавната тайна (1944-1991) 43 
Държавна сигурност и РУ на ГЩ на БНА в Африка - Том I (1944-1991) 44 56 
Държавна сигурност и средства за масово осведомяване (1944-1991) 8 45 
Индустриални отношения и сигурност : Част 1 - 14 
Незавършени записки. Капитализъм и социализъм 7 13 
Рекламен мениджмънт 16 17 
Славянин в родината си, българин в чужбина 57 
Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията 5 
Сто позиции на докторантския успех : кратък практически наръчник по методика на стопанските изследвания 48 
Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" 29 49 
Division of Power. Continuity and Change 19 
Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective 20 
Freedom of Religion . A Comparative Law Perspective 6 21 
Fundamental legal problems of surrogate motherhood : Global perspective 23 
Introduction to the Constitution of the Republic of Poland 27 
Legal dispute over the Constitutional Court in Poland 22 
Legal dispute over the judiciary in Poland 26 
Marriage, Children, and Family : Modern Challenges and Comparative Law Perspective 18 
Objective Legal Basis. Selected Writings 1 24 
Public Policy and Public Morality 25 
The European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution 28 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Библия - превод - 19 век 5 
Висше образование - региони - България 15 47 
Витко Борисов Пантев (1945-2020) 7 13 
Икономика на труда 14 
Реклама - управление и организация 16 17 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 57 
Стефка Дойчева Попова (1951 - ) 50 
Управление и администрация - образование 29 49 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

архиви 2 3 4 8 10 11 12 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 53 55 56 
бежански лагери 33 
бежанци 33 
белоемигранти 37 54 
биографии 57 
брак 18 
българска икономика 11 12 35 36 
българска интелигенция 57 
българска литература 50 
български бизнес 15 47 
бяла емиграция 37 54 
висше образование 15 29 47 48 49 
демокрация 19 
деца 18 
дисертации 48 
докторанти 48 
държавна сигурност 2 3 4 8 10 11 12 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 
земеделско движение 41 
капитализъм 7 13 
качество 15 47 
колективен трудов договор 14 
Конституционен съд 22 
конституционно право 19 22 27 
Конституция на Република Полша 25 27 
латиноамерикански страни 30 51 
маркетингови комуникации 16 17 
масмедии 8 45 
медия планиране 16 17 
научноизследователска дейност 48 
обществен морал 25 
обществен ред 25 
общини 15 47 
поезия 50 
политика 9 
правни проблеми 23 
право 26 
правова държава 26 
промоции 16 17 
професионално обучение 29 49 
публично пространство 6 21 
разделение на властите 19 
регионално развитие 15 47 
регионално управление 15 47 
рекламна индустрия 16 17 
рекламни изследвания 16 17 
рекламни цели 16 17 
религиозни символи 6 21 
религиозно право 6 21 
религия 2 3 4 6 21 38 39 46 
речник 9 
свобода на съвестта 20 
семейно право 18 23 
семейство 18 
социализъм 7 13 
специалисти с висше образование 15 47 
сурогатно майчинство 23 
съвременно право 25 
съдебна система 26 
университетско образование 15 47 
управление 15 47 
философия на правото 1 24 
християнство 6 21 
family law 18 
philosophy of law 1 24 
surrogate motherhood 23 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бобчев, Стефан Савов 57 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Аржентина 30 51 
България 15 32 47 53 
Великобритания 20 
Италия 6 20 21 
Куба 30 51 
Латинска Америка 30 51 
Мексико 30 51 
Никарагуа 30 51 
Норвегия 20 
Полша 6 18 20 21 22 25 26 27 
САЩ 6 20 21 
Унгария 6 21 
Финландия 20 
Швеция 20