Нови статии - февруари 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 90313

Алапуро, Ристо.  Обетованата земя на неправителствените организации / Ристо Алапуро, Марти Сийсияйнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 281-284. 

1. Финландия 2. Неправителствени организации 
 061.2
Ключови думи: 1. неправителствени организации (НПО) 2. гражданско общество 3. гражданска ангажираност 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28593

- 2 -

Цб II 90313

Дромберг, Карина.  Финландските библиотеки / Карина Дромберг. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 216-218. 

1. Финландия 2. Библиотеки 
 021(480)
Ключови думи: 1. библиотеки 2. стратегия за развитие 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28560

- 3 -

Цб II 90313

Кусимяки, Кале.  Кампания за споделена отговорност / Кале Кусимяки. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 320-322. 

1. Финландия 2. Неправителствени организации 
 061.2
Ключови думи: 1. споделена отговорност 2. движение 3. дарения 4. помощи 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28611

- 4 -

Цб II 90358

Манолов, Карамфил.  Предприемачеството в българското книгоиздаване - социални неравенства и тенденции / Карамфил Манолов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 300-311. 

1. Книгоиздаване 2. Предприемачество 
 002.19
Ключови думи: 1. книгоиздаване 2. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 28747

- 5 -

Цб II 90313

Сундман, Фолке.  Център за услуги в областта на сътрудничеството за развитие / Фолке Сундман. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 305-308. 

1. Финландия 2. Неправителствени организации 
 061.2
Ключови думи: 1. неправителствени организации (НПО) 2. неправителствен сектор 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28607

- 6 -

Цб II 90313

Суомела, Калеви.  Гарата на мира / Калеви Суомела. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 313-316. 

1. Финландия 
 06
Ключови думи: 1. Финландски съюз на мира 2. съюз 3. мир 4. неправителствени организации (НПО) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28609

Философия

- 7 -

Цб II 90360

Батулева, Татяна.  Френската философия и българската етическа мисъл. Проекции и акценти на влияние / Татяна Батулева. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 63-73. 

1. България 2. Етика 
 17  + 1(44)
Ключови думи: 1. етическа мисъл 2. френска философия 3. влияние 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 2. Франция 
  

Сист. No: 28762

- 8 -

Цб II 90360

Данкова, Росина.  Зоя Ставрева (1883-1962) - основоположник на метаетиката в историята на българската философия / Росина Данкова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 80-93. 

1. България 2. Етика 
 17(092)
Ключови думи: 1. метаетика 2. философия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Ставрева, Зоя 
  

Сист. No: 28765

- 9 -

Цб II 90360

Димитрова, Нина.  Иван Кинкел - изследвания върху етосите на стопанските форми / Нина Димитрова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 94-98. 

1. Етика 
 17
Ключови думи: 1. християнска етика 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кинкел, Иван, проф. 
  

Сист. No: 28768

- 10 -

Цб II 90360

Драмалиев, Любомир.  По някои проблеми на родната етика / Любомир Драмалиев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 45-57. 

1. България 2. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. проблеми 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28760

- 11 -

Цб II 90360

Кацарски, Иван.  Народна морална философия (добро и зло у Елин Пелин) / Иван Кацарски. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 99-108. 

1. Морал 2. Философия 
 177
Ключови думи: 1. морална философия 2. добро 3. зло 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Елин Пелин 
  

Сист. No: 28769

- 12 -

Цб II 90358

Крумова-Пешева, Румяна.  Етиката на равнопоставеност към хората с трансплантация в България / Румяна Крумова-Пешева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 290-299. 

1. Социални неравенства 2. Етика 
 316.3-021.23  + 17.02
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. трансплантации 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
  

Сист. No: 28746

- 13 -

Цб II 90360

Латев, Латьо.  Български дисертации в областта на етиката от края на XIX - началото на XX век (Няколко бегли щрихи от европейското влияние върху етиката в България) / Латьо Латев. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 74-79. 

1. България 2. Етика 3. Дисертации 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. дисертации 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28764

- 14 -

Цб II 90358

Личева, Милена.  Етика на неравенството: излишните хора / Милена Личева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 269-277. 

1. Социални неравенства 2. Етика 
 316.3-021.23  + 17
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
  

Сист. No: 28743

- 15 -

Цб II 90360

Маринова, Емилия.  Секция "Етика" и нейният научно-изследователски потенциал / Емилия Маринова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 30-44. 

1. България 2. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. научноизследователска дейност 3. морал 4. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28759

- 16 -

Цб II 90334

Найденов, Георги.  Три несбъднати надежди за марксизъм / Георги Найденов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 17-25. 

1. Икономическа теория 2. Марксистко-ленинска философия 
 330.8  + 141.82
Ключови думи: 1. икономически теории 2. марксизъм 3. Марксистка теория 4. марксистко-ленинска философия 5. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
  

Сист. No: 28579

- 17 -

Цб II 90360

Проданов, Васил.  Етиката в България - вчера, днес и утре / Васил Проданов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 7-29. 

1. България 2. Етика 
 17
Ключови думи: 1. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28758

- 18 -

Цб II 90360

Славов, Слави Димитров.  Размисли за историята на българската етическа мисъл / Слави Димитров Славов. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 58-62. 

1. България 2. Етика 
 17
Ключови думи: 1. история 2. етическа мисъл 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28761

- 19 -

Цб II 90358

Сотирова, Даниела.  Етика на дигиталното равенство / Даниела Сотирова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 383-396. 

1. Дигитална среда 2. Етика 
 004-021.23  + 17
Ключови думи: 1. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28754

- 20 -

Цб II 90360

Христова, Станка.  Приложната етика - по света и у нас / Станка Христова. // Етиката в България - вчера, днес и утре : Сборник материали от национална кръгла маса, 17 март 2004 г. / Състав. Емилия В. Маринова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2005, 109-121. 

1. Приложна етика 
 17
Ключови думи: 1. приложна етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 28772

Психология

- 21 -

Цб II 90334

Андреев, Румен.  Поведенческата икономика в изследване на интуицията / Румен Андреев. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 53-63. 

1. Поведенческа (бихевиористична) икономика 2. Вземане на решения 
 159.955.003.1  + 159.956.003.1
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. интуиция 3. мислене 4. мозък 5. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
  

Сист. No: 28582

- 22 -

Цб II 90313

Рийхеля, Моника.  Финландски метод за разказване на истории / Моника Рийхеля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 246-249. 

1. Психология 
 159.923.2
Ключови думи: 1. метод за разказване на истории 2. психология 3. деца 4. възрастни хора 
Тематични рубрики: 1. Психология 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28573

- 23 -

Цб II 90334

Тилева, Ивет.  Съвременни теории в икономическата психология при процеса за вземане на решение / Ивет Тилева. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 172-181. 

1. Вземане на решения 2. Икономическа психология 3. Регионална икономика 
 519.81.003.1
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. вземане на решения 3. рационалност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
  

Сист. No: 28604

Религия

- 24 -

Цб II 90294

Ангелов, Петър.  Религия и дипломация в средновековна България / Петър Ангелов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 315-338. 

1. История на България 2. Религия 
 949.72  + 23/28
Ключови думи: 1. история на България 2. религия 3. дипломация 4. Средновековие 5. християнство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28436

- 25 -

Цб II 90294

Костова, Елена.  Светогорските метоси в Мелник според три документа от XIV век, регламентиращи владенията на Атон / Елена Костова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 715-728. 

1. История на България 2. Религия 
 904  + 271
Ключови думи: 1. паметници на културата 2. история на България 3. манастири 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
Географски понятия: 1. Мелник 
  

Сист. No: 28494

- 26 -

Цб II 90294

Манолова-Николова, Надя.  Бележки върху псалтир от 1495 г. / Надя Манолова-Николова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 828-833. 

1. Религия 
 2
Ключови думи: 1. псалтир 2. религия 3. книга 
Тематични рубрики: 1. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28499

- 27 -

Цб II 90294

Милтенова, Анисава.  Един щрих към творчеството на митрополит Киприан / Анисава Милтенова, Иван И. Илиев. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 784-794. 

1. Религия 
 281.9
Ключови думи: 1. източноправославна църква 2. религия 3. творчество 
Тематични рубрики: 1. Религия 
За него: 1. Киприан, митрополит 
  

Сист. No: 28498

- 28 -

Цб II 90294

Минчева, Калина.  Сведения за историята на манастира "Св. Йоаким Сарандопорски (Осоговски)" / Калина Минчева. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 729-748. 

1. История 2. Манастири 
 904  + 271
Ключови думи: 1. история 2. манастири 3. паметници на културата 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
  

Сист. No: 28495

- 29 -

Цб II 88632

Неделчева, Невена.  Свещениците и мястото им в градската икономика през XIX в. : (По примера на селища от Североизточните български земи) / Невена Неделчева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 231-243. 

1. Стопанска история 
 338 (091)  + 217
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Религия 
  

Сист. No: 28682

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 30 -

Цб II 90313

Айкио, Пека.  Коренното население саами / Пека Айкио. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 70-73. 

1. Финландия 2. Коренно население 
 316.72
Ключови думи: 1. коренно население 2. саами 3. култура 4. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28513

- 31 -

Цб II 90358

Балова, Стоянка.  Политическият език - съвременно средство за пораждане на неравенство / Стоянка Балова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 424-434. 

1. Социални неравенства 2. Демокрация 3. Политическа реторика 
 316.3-021.23  + 82.085.000.32
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. политическа реторика 3. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28770

- 32 -

Цб II 90358

Батулева, Татяна.  Равенство и неравенство: феминистки перспективи / Татяна Батулева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 348-358. 

1. Социални неравенства 2. Феминизъм 
 316.3-021.23-055.2
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. равенство на половете 3. феминизъм 4. жени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 28752

- 33 -

Цб II 90313

Валгрен, Тумас.  Един процент за глобална солидарност / Тумас Валгрен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 309-312. 

1. Финландия 2. Гражданско общество 
 316.322
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. групи за действие 3. Процентно движение 4. солидарност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28608

- 34 -

Цб II 90358

Василева, Даниела.  Гражданска не/активност - екологична не/свобода / Даниела Василева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 337-347. 

1. Гражданско общество 2. Екология 
 316.322  + 574
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. екологична политика 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Екология 
  

Сист. No: 28750

- 35 -

Цб II 90313

Векстрьом, Ласе.  Сдружение за поддръжка на пътищата / Ласе Векстрьом. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 285-288. 

1. Финландия 2. Пътна инфраструктура 
 316.322  + 625.7/.8
Ключови думи: 1. пътища 2. частни пътища 3. стопанисване 4. акционери 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28596

- 36 -

Цб II 90358

Велчева, Надя.  Илюзията "равен шанс" в прехода / Надя Велчева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 183-193. 

1. Социални неравенства 
 316.3
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28733

- 37 -

Цб II 90358

Ганчева, Вяра.  Преодоляване на неравенствата: "Отворени иновации" за ревитализация на междублокови пространства / Вяра Ганчева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 325-336. 

1. Социални неравенства 2. Градоустройство 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. градско планиране 3. междублокови пространства 4. градска среда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28749

- 38 -

Цб II 90358

Георгиева, Росица.  Ейджизъм - стереотипи, дискриминация, свързани с възрастта и остаряването / Росица Георгиева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 220-232. 

1. Социални неравенства 2. Възрастова дискриминация 
 316.3-053-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. възрастова дискриминация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28738

- 39 -

Цб II 90358

Градинаров, Борислав.  Скритите капани на неравенството / Борислав Градинаров. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 80-87. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28728

- 40 -

 

Дамянов, Димитър.  Демографски предизвикателства пред европейските икономики в зората на Четвъртата индустриална революция / Димитър Дамянов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 99-110. 

 314.17
Ключови думи: 1. демографска структура 2. нова икономика 3. образование 4. икономическо развитие 5. спестявания 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28663

- 41 -

Цб II 90358

Драмалиева, Валентина.  "Назаем брашно, тъпкано се връща" - едно морално регламентирано нервавенство / Валентина Драмалиева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 159-172. 

1. Социални неравенства 
 316.3
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28731

- 42 -

Цб II 90358

Иванчева, Людмила.  Технонаука и генериране на социални неравенства: етическо регулиране като метод за тяхното преодоляване / Людмила Иванчева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 397-409. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28757

- 43 -

Цб II 90358

Ивков, Божидар.  Инвалидността като източник на социални неравенства в здравето / Божидар Ивков. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 278-289. 

1. Социални неравенства 2. Здравеопазване 
 316.3-056.267
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. инвалиди 3. здраве 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 28744

- 44 -

Цб II 90358

Кацарски, Иван.  Българското битие в паралелния свят на статистиката / Иван Кацарски. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 88-100. 

1. Социални неравенства 2. Статистика 
 316.3-021.23  + 311
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28729

- 45 -

Цб II 90358

Кацарски, Иван.  Българското битие в паралелния свят на статистиката / Иван Кацарски. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 88-100. 

1. Социални неравенства 2. Статистика 
 316.3-021.23  + 311
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. статистика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28729

- 46 -

Цб II 90270

Кирилов, Адриан.  Новите млади : политическа култура, избори и авторитети /социо-политически анализ/ / Адриан Кирилов. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 90-101. 

1. Политическа култура 
 316.322  + 324
Ключови думи: 1. политическа култура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28294

- 47 -

Цб II 79695

Койчева, Райна.  Социалното подпомагане като инструмент на демографската политика? / Райна Койчева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 82-88. 

1. Социално подпомагане 2. Демографска политика 
 349  + 364  + 314.15
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28439

- 48 -

Цб II 90358

Колева, Бисера.  За общото избирателно право като несправедливо неравенство / Бисера Колева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 55-70. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28727

- 49 -

Цб II 90334

Колева-Стефанова, Десислава.  Икономически, социални и демографски причини за намаляващата раждаемост в България / Десислава Колева-Стефанова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 163-171. 

1. Демография - България 2. Раждаемост 
 314.3
Ключови думи: 1. демография 2. раждаемост 3. естествен прираст 4. демографски процеси 5. население 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28603

- 50 -

Цб II 90358

Костова, Любослава.  Категорията "деца в риск" - между неравенството и въображението / Любослава Костова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 233-244. 

1. Социални неравенства 2. Деца 3. Риск 
 316.3-021.23-053.2
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. деца в риск 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28740

- 51 -

Цб II 90358

Крумова-Пешева, Румяна.  Етиката на равнопоставеност към хората с трансплантация в България / Румяна Крумова-Пешева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 290-299. 

1. Социални неравенства 2. Етика 
 316.3-021.23  + 17.02
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. трансплантации 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
  

Сист. No: 28746

- 52 -

Цб II 90358

Личева, Милена.  Етика на неравенството: излишните хора / Милена Личева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 269-277. 

1. Социални неравенства 2. Етика 
 316.3-021.23  + 17
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. етика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Философия 
  

Сист. No: 28743

- 53 -

Цб II 90313

Лунтиала, Хану.  Регистър на населението / Хану Лунтиала. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 45-49. 

1. Финландия 2. Население 
 314
Ключови думи: 1. регистър 2. население 3. администрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28506

- 54 -

Цб II 90358

Манолов, Манол.  Субективната представа за себи си в контекста на социалното равенство/неравенство / Манол Манолов, Маргарита Бакрачева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 359-372. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28753

- 55 -

Цб II 90358

Мизов, Максим.  Политическият вандализъм и социалните неравенства в Прехода / Максим Мизов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 447-464. 

1. Социални неравенства 2. Политика 
 316.3-021.23  + 321.7
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. политики 3. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28773

- 56 -

Цб II 90358

Милошева, Милена.  Социален модел или модел на оцеляване? Социалното неравенство в съвременното българско общество / Милена Милошева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 435-446. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28771

- 57 -

Цб II 90358

Михова, Геновева.  Неравнопоставеност на мъжете и жените при възрастното население в България / Геновева Михова, Пенка Найденова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 204-219. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23-055.1-055.2
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. полова идентичност 3. различия 4. полово неравенство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28736

- 58 -

Цб II 90358

Накова, Албена.  Градското земеделие - една алтернатива за редуциране на социалните неравенства и изключване / Албена Накова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 312-324. 

1. Социални неравенства 2. Градско земеделие 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. градска среда 3. земеделие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28748

- 59 -

Цб II 90358

Неделчева, Таня.  Възможна ли е интеграцията на ромите?! / Таня Неделчева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 245-258. 

1. Социални неравенства 2. Дискриминация 3. Интеграция 
 316.32-054.57-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. дискриминация 3. роми 4. цигани 5. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28741

- 60 -

Цб II 90334

Нончев, Андрей.  Съвременната икономическа социология: към теоретичен синтез на сициологическото и икономическото познание / Андрей Нончев. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 26-36. 

1. Икономическа социология 
 316.1.003.1
Ключови думи: 1. икономическа социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28580

- 61 -

Цб II 90358

Пенчева, Силвия.  Морални последствия от детската бедност и неравенство в съвременното българско общество / Силвия Пенчева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 194-203. 

1. Социални неравенства 2. Бедност 3. Деца 
 316.3-021.23-053.2
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. деца 3. деца в риск 4. бедност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28735

- 62 -

Цб II 90358

Пирински, Георги.  Равенства и неравенства / Георги Пирински. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 14-16. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28722

- 63 -

Цб II 90358

Проданов, Васил.  Възможно ли е морално равенство в условията на социално икономическо неравенство? / Васил Проданов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 32-45. 

1. Социални неравенства 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28723

- 64 -

Цб II 90358

Проданов, Христо.  Технологии, равенство и неравенство / Христо Проданов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 410-423. 

1. Социални неравенства 2. Технологична революция 3. Индустриална революция 
 316.3-021.23  + 351.82
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. технологична революция 3. индустриални революции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28766

- 65 -

 

Райчева, Ива.  Зависимост на регионалния БВП от инвестициите: Емпиричен анализ чрез класическа производствена функция / Ива Райчева, Венелин Бошнаков. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 143-155. 

 330.35  + 311
Ключови думи: 1. производствена функция 2. инвестиции 3. регионално развитие 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28649

- 66 -

Цб II 90313

Суоноя, Кюости.  Положението на ромското население / Кюости Суоноя. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 93-96. 

1. Финландия 2. Етнически групи 
 316.347.2
Ключови думи: 1. роми 2. етнически групи 3. политики 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28519

- 67 -

Цб II 90358

Цакова, Ивка.  Илюзията за либерална равнопоставеност в съвременното българско общество / Ивка Цакова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 113-122. 

1. Социални неравенства 2. Общество - България 
 316.3-021.23
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28730

- 68 -

 

Mourgova, Mariana.  Gender Differences in Life Expectancy with Chronic Disease at Old Age in Bulgaria / Mariana Mourgova. // Economic alternatives, 2018, N 1, 25-34. 

 316
Ключови думи: 1. пол 2. продължителност на живота 3. здравеопазване 4. хронични заболявания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28330

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 69 -

 

Динкова, Мария.  Как да спечелим битката с фалшивите новини / Мария Динкова. // CIO, 2018, N 12, 36-38. 

   Цифровите умения и инструментите с изкуствен интелект се оказват определящи в отличаването на достоверната от лъжливата информация. 

 070
Ключови думи: 1. журналистика 2. фалшиви новини 3. икономическа информация 4. Bloomberg 5. новини 6. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28564

- 70 -

Цб II 90270

Мартинов, Милан.  Властта на медиите и медиите във властта / Милан Мартинов. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 46-52. 

1. Медии 2. Власт 
 07  + 321.011
Ключови думи: 1. медии 2. власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28288

- 71 -

Цб II 90270

Христакиев, Деян.  Власт, медии и политика в мрежовото общество / Деян Христакиев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 62-74. 

1. Медии 2. Власт 3. Мрежово общество 
 07  + 321.011
Ключови думи: 1. власт 2. медии 3. мрежово общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28291

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 72 -

Цб II 90334

Бакалова, Марина.  Теоретизиране на завръщащата се миграция: отвъд икономическата рационалност / Марина Бакалова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 120-131. 

1. Завръщаща се миграция (ЗМ) 2. Миграция 
 325.25
Ключови думи: 1. колаборативна (споделена) икономика 2. миграция 3. завръщаща се миграция (ЗМ) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28592

- 73 -

Цб II 90358

Балова, Стоянка.  Политическият език - съвременно средство за пораждане на неравенство / Стоянка Балова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 424-434. 

1. Социални неравенства 2. Демокрация 3. Политическа реторика 
 316.3-021.23  + 82.085.000.32
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. политическа реторика 3. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28770

- 74 -

Цб II 90313

Вуоринен, Ярмо.  Комисия по конституционно право / Ярмо Вуоринен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 29-32. 

1. Финландия 2. Парламент 
 328
Ключови думи: 1. парламент 2. администрация 3. политики 4. парламентарна комисия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28502

- 75 -

Цб II 85013

Вълков, Владимир.  Развитие на електронното правителство в България / Владимир Вълков. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 728-734. 

1. Електронно правителство 
 004.5  + 32
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. е-правителство 3. електронни услуги 4. администрация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28464

- 76 -

Цб II 90270

Емилова, Ели.  Електронното гласуване / Ели Емилова. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 82-89. 

1. Избори 2. Електронно гласуване 
 324
Ключови думи: 1. избори 2. електронно гласуване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28293

- 77 -

Цб II 90270

Жечев, Георги.  Опит за микротренд анализ на парламентарните избори от 2009 г. / Георги Жечев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 102-112. 

1. Избори - България 2. Парламентарни избори 
 324
Ключови думи: 1. избори 2. парламент 3. парламентарни избори 4. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28295

- 78 -

Цб II 90313

Катайнен, Юрки.  Комисия за бъдещето / Юрки Катайнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 33-36. 

1. Финландия 2. Парламент 
 328
Ключови думи: 1. парламентарна комисия 2. парламент 3. администрация 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28503

- 79 -

Цб II 90313

Килпеляйнен, Хану.  Преселването на карелците / Хану Килпеляйнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 272-275. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. преселение 2. карелци 3. евакуация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28587

- 80 -

Цб II 90270

Кирилов, Адриан.  Новите млади : политическа култура, избори и авторитети /социо-политически анализ/ / Адриан Кирилов. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 90-101. 

1. Политическа култура 
 316.322  + 324
Ключови думи: 1. политическа култура 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28294

- 81 -

Цб II 90297

Колев, Валери.  България през 1904 г. - монархия или република / Валери Колев. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 73-79. 

1. История на България 
 949.72  + 321.013
Ключови думи: 1. история 2. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28472

- 82 -

Цб II 90313

Коскинен, Йоханес.  Изкореняване на корупцията / Йоханес Коскинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 59-61. 

1. Финландия 2. Корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. корупция 2. борба с корупцията 3. администрация 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28510

- 83 -

Цб II 90270

Любенова, Лора.  Проблемът за популизма в българските избори / Лора Любенова. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 37-45. 

1. Избори - България 
 316.322  + 324
Ключови думи: 1. избори 2. България 3. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28287

- 84 -

Цб II 90270

Мартинов, Милан.  Властта на медиите и медиите във властта / Милан Мартинов. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 46-52. 

1. Медии 2. Власт 
 07  + 321.011
Ключови думи: 1. медии 2. власт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 28288

- 85 -

Цб II 90358

Мизов, Максим.  Политическият вандализъм и социалните неравенства в Прехода / Максим Мизов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 447-464. 

1. Социални неравенства 2. Политика 
 316.3-021.23  + 321.7
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. политики 3. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28773

- 86 -

Цб II 90297

Момчилов, Борислав.  Словото, основна характеристика на демокрацията: литературата и печата на аболиционализма в САЩ през първата половина на XIX в. / Борислав Момчилов. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 31-35. 

1. История 2. Франция 3. Демокрация 
 944  + 321.7
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Франция 
  

Сист. No: 28468

- 87 -

Цб II 90270

Пашов, Веселин.  Кампанийно поведение на политическите субекти в европейските и национални избори през 2009 г. в България / Веселин Пашов. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 113-127. 

1. Избори - България 2. Избори - Европейски парламент 
 324
Ключови думи: 1. избори 2. България 3. Европейски парламент 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28298

- 88 -

Цб II 90270

Петров, Петър.  За финансирането на политическите партии и купуването на гласове / Петър Петров. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 75-81. 

1. Политически партии - България 2. Купуване на гласове 3. Избори 
 329
Ключови думи: 1. избори 2. купуване на гласове 3. политически партии 4. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28292

- 89 -

Цб II 90313

Салонен, Ристо.  Субсидии за политическите партии / Ристо Салонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 295-297. 

1. Финландия 2. Партийни субсидии 
 329  + 336
Ключови думи: 1. субсидии 2. политически партии 3. партийни субсидии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28601

- 90 -

Цб II 90270

Славев, Теодор.  Криза на представителството в България - механизацията на политическия елит и възможностите на гражданското общество / Теодор Славев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 15-28. 

1. Политически елит - България 2. Гражданско общество 
 316.322  + 321.7
Ключови думи: 1. политически елит 2. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28285

- 91 -

Цб II 90297

Стоянов, Борис.  Срещу държавата: европейската интеграция като средство за отслабване на националната държава в Западна Европа през погледа на историци и политолози от втората половина на XX в. / Борис Стоянов. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 276-295. 

1. Европейска интеграция 
 327.8(4)
Ключови думи: 1. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Западна Европа 
  

Сист. No: 28487

- 92 -

Цб II 90270

Табаков, Мартин.  Юридически и структурно-организационни проблеми пред СДС / Мартин Табаков. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 53-61. 

1. Политически партии - България 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 
 329
Ключови думи: 1. политически партии 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28289

- 93 -

Цб II 90297

Тодорова, Надежда.  Отношението на СДС към социалистическата държава (1989-1992) / Надежда Тодорова. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 252-264. 

1. Политически партии - България 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 
 329
Ключови думи: 1. политически партии 2. СДС (Съюз на демократичните сили) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28486

- 94 -

Цб II 90270

Томова, Гергана.  Електорални нагласи в българското общество преди изборите 2009 г. / Гергана Томова. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 29-36. 

1. Общество - България 2. Електорат 3. Избори 
 316.322  + 321.7
Ключови думи: 1. електорат 2. българско общество 3. избори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28286

- 95 -

Цб II 90313

Уосукайнен, Рийта.  Еднокамарен парламент / Рийта Уосукайнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 25-28. 

1. Финландия 2. Парламент 
 328
Ключови думи: 1. парламент 2. администрация 3. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28501

- 96 -

Цб II 90313

Хегман, Ларшерик.  Сътрудничество между държавите от Скандинавския север / Ларшерик Хегман. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 253-255. 

1. Финландия 2. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 2. сътрудничество 3. северни страни 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28574

- 97 -

Цб II 90267

Хинев, Александър.  Обща европейска външна и отбранителна политика - механизми за смазване / Александър Хинев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 163-165. 

1. Отбрана 2. Политически отношения 3. Международни отношения 
 327  + 355.02
Ключови думи: 1. отбранителна политика 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 28277

- 98 -

Цб II 90313

Холкери, Хари.  Коалиционни правителства / Хари Холкери. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 50-52. 

1. Финландия 2. Правителство 
 328
Ключови думи: 1. правителство 2. коалиционно правителство 3. администрация 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28507

- 99 -

Цб II 90270

Христакиев, Деян.  Власт, медии и политика в мрежовото общество / Деян Христакиев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 62-74. 

1. Медии 2. Власт 3. Мрежово общество 
 07  + 321.011
Ключови думи: 1. власт 2. медии 3. мрежово общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28291

- 100 -

Цб II 90270

Христакиев, Деян.  Анализ на изборната победа на ГЕРБ. През медиите до спиралата на мълчанието / Деян Христакиев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 128-140. 

1. ГЕРБ 2. Политически партии - България 3. Избори 
 324  + 329
Ключови думи: 1. политически партии 2. ПП ГЕРБ 3. избори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28301

- 101 -

Цб II 90313

Хъксли, Стив.  Финландската пасивна съпротива / Стив Хъксли. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 276-278. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. пасивна съпротива 2. конфликт 3. протести 4. гражданско неподчинение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 2. Русия 
  

Сист. No: 28591

- 102 -

Цб II 90313

Янсон, Гунар.  Оландските острови - автономен регион във Финландия / Гунар Янсон. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 65-69. 

1. Финландия 2. Политика 
 323.17
Ключови думи: 1. автономия 2. администрация 3. политики 4. самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28512

- 103 -

Цб II 90313

Янсон, Рогер.  Демилитаризация на Оландските острови / Рогер Янсон. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 268-271. 

1. Международни отношения 
 327
Ключови думи: 1. демилитаризация 2. международни отношения 3. споразумение 4. неутралитет 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Оландски острови 
  

Сист. No: 28583

- 104 -

 

Dimitrov, Atanas.  Refugee Integration in the EU: Challenges and Economic Impact / Atanas Dimitrov, Goran Angelov. // Economic alternatives, 2017, N 4, 584-600. 

 325.25
Ключови думи: 1. ЕС 2. бежанци 3. интеграция 4. бежанска криза 5. деца 6. икономическа интеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28425

- 105 -

 

Vasileva, Evgeniya.  Democracy: ‘There is something wrong in Denmark’ The Case of Bulgaria in the Second Decade of XXI Century / Evgeniya Vasileva. // Economic alternatives, 2018, N 3, 445-456. 

 32
Ключови думи: 1. демокрация 2. управление на кризи 3. публична политика 4. корупция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28392

Икономика. Икономически теории

- 106 -

Цб II 90334

Андреев, Румен.  Поведенческата икономика в изследване на интуицията / Румен Андреев. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 53-63. 

1. Поведенческа (бихевиористична) икономика 2. Вземане на решения 
 159.955.003.1  + 159.956.003.1
Ключови думи: 1. поведенческа икономика 2. интуиция 3. мислене 4. мозък 5. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
  

Сист. No: 28582

- 107 -

Цб II 90334

Беев, Ивайло.  Икономическата конституция: от понятие към доктрина / Ивайло Беев. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 37-45. 

1. Икономическа теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28581

- 108 -

Цб II 90267

Благоев, Димитър.  Дефиниране на управленски компетентности - основа на ефективен процес на обучение на управленския персонал във фирмата / Димитър Благоев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 174-178. 

1. Обучение на персонала 2. Мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. обучение на персонала 2. управление на персонала 3. мениджмънт 4. управление на образованието 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 28279

- 109 -

Цб II 90334

Дамянов, Димитър.  Неокласическата икономическа теория и динамиката на потреблението на домакинствата / Димитър Дамянов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 92-99. 

1. Икономическа теория 2. Неокласицизъм 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. неокласическа теория 3. икономически процеси 4. потребление 5. домакинства 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28588

- 110 -

Цб I 4773

Димитров, Йордан.  Икономически клъстери - съществуват ли в България? / Йордан Димитров. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 97-102. 

1. България 2. Клъстери 
 334.784
Ключови думи: 1. икономически клъстери 2. възникване 3. клъстери 4. клъстерна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28699

- 111 -

Цб II 90334

Иванов, Деан.  Анализ на кривите на безразличие по метода на Австрийската икономическа школа / Деан Иванов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 182-190. 

1. Икономическа теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 2. Австрийска икономическа школа 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28605

- 112 -

 

Иванова, Ваня.  "Зелените" технологии - път към модел на устойчиво развитие в България / Ваня Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 71-84. 

 330.34  + 316.422
Ключови думи: 1. екополитика 2. зелена икономика 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28661

- 113 -

Цб II 90334

Найденов, Георги.  Три несбъднати надежди за марксизъм / Георги Найденов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 17-25. 

1. Икономическа теория 2. Марксистко-ленинска философия 
 330.8  + 141.82
Ключови думи: 1. икономически теории 2. марксизъм 3. Марксистка теория 4. марксистко-ленинска философия 5. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
  

Сист. No: 28579

- 114 -

 

Площаков, Илия.  Ролята на алтернативните инвестиции в управлението на богатството / Илия Площаков. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, 131-142. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. богатство 2. алтернативни инвестиции 3. доходност 4. възвръщаемост на инвестициите 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28328

- 115 -

Цб II 90334

Проданов, Христо.  Големите данни и икономическите теории / Христо Проданов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 73-82. 

1. Икономическа теория 2. Информационни технологии 
 330.8  + 004.6
Ключови думи: 1. икономически теории 2. политическа икономия 3. големи данни 4. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28585

- 116 -

 

Седларски, Теодор.  Икономика на щастието: относителната природа на човешкото субективно благосъстояние / Теодор Седларски. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 19-44. 

 33
Ключови думи: 1. субективно благополучие 2. щастие 3. доходи 4. потребление 5. социален статус 6. икономика на благосъстоянието 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28659

- 117 -

Цб I 4773

Стойчева, Цветана.  Преход към икономика, основана на знанието в България - възможности и ограничения / Цветана Стойчева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 107-112. 

1. България 2. Икономика на знанието 
 33  + 005.94
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 3. икономически растеж 4. макроикономическа стабилност 5. човешки ресурси 6. иновационна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28702

- 118 -

Цб II 90267

Стоянова, Милена.  Анализ на финансовите резултати и рентабилността на предприятието / Милена Стоянова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 125-136. 

1. Рентабилност 2. Предприятия 
 330.13
Ключови думи: 1. рентабилност 2. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28272

- 119 -

Цб II 90334

Тилева, Ивет.  Съвременни теории в икономическата психология при процеса за вземане на решение / Ивет Тилева. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 172-181. 

1. Вземане на решения 2. Икономическа психология 3. Регионална икономика 
 519.81.003.1
Ключови думи: 1. икономическа психология 2. вземане на решения 3. рационалност 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Психология 
  

Сист. No: 28604

- 120 -

Цб II 90334

Тошкова, Светла.  Методологични и парадигмални търсения в съвременната икономимеска теория / Светла Тошкова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 7-16. 

1. Икономическа теория 
 330.8
Ключови думи: 1. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28578

- 121 -

Цб II 90267

Цанов, Цветомир.  Трансгранични сливания и придобивания - теория и практика / Цветомир Цанов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 118-124. 

1. Преки чуждестранни инвестиции 
 330.322
Ключови думи: 1. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 2. капиталови пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28271

- 122 -

 

Becchio, Giandomenica.  Gender, Feminist and Heterodox Economics: Interconnections and Differences in a Historical Perspective / Giandomenica Becchio. // Economic alternatives, 2018, N 1, 5-24. 

 330
Ключови думи: 1. феминизъм 2. пол 3. история на икономическата мисъл 4. неокласическа икономика 5. австрийска икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28331

- 123 -

 

Guvercin, Deniz.  How Income Inequality Affects Voter Turnout / Deniz Guvercin. // Economic alternatives, 2018, N 1, 35-48. 

 330
Ключови думи: 1. избирателна активност 2. доходи 3. неравенство на доходите 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28332

- 124 -

 

Nenovsky, Nikolay.  Manoilescu's Approach of "Losses of Trade": a Ricardian Interpretation / Nikolay Nenovsky, Dominique Torre. // Economic alternatives, 2018, N 1, 49-68. 

 330
Ключови думи: 1. печалба 2. загуби 3. търговия 4. теория за протекционизма 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28333

- 125 -

 

Waterman, A. M. C.  On the Relation between Economics and Religion / A. M. C. Waterman. // Economic alternatives, 2017, N 2, 197-212. 

 33
Ключови думи: 1. меркантилизъм 2. Адам Смит 3. теология 4. икономика 5. религия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28393

- 126 -

 

Yakovlev, Andrei.  The Collective Action of Think Tanks as a Driver for Reforms: The Case of the Russian Analytical Community / Andrei Yakovlev, Lev Freinkman, Anton Zolotov. // Economic alternatives, 2017, N 4, 495-514. 

 338
Ключови думи: 1. икономическа политика 2. анализ 3. Русия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28404

Стопанска история

- 127 -

Цб II 88632

Атанасов, Християн.  Кредитни институции по българските земи през XVIII-XIX век : Опит за обзор / Християн Атанасов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 62-75. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. кредитни институции 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28637

- 128 -

Цб II 88632

Атанасова, Светла.  Официални норми за дейността на османските търговци с Берат от 60-те години на XIX век. : Споделени практики от българските земи / Светла Атанасова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 76-87 : с факс.. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Османска империя 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28641

- 129 -

Цб II 88632

Вачева, Емилия.  Свищовските възрожденски търговци в следосвобожденска България / Емилия Вачева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 332-342. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. търговци 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28688

- 130 -

Цб II 88632

Димитров, Марко П.  Поземлената собственост и развитието на селското стопанство в България (1879-1944) / Марко П. Димитров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 88-103. 

1. Стопанска история 2. Селско стопанство - България 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. поземлена собственост 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28642

- 131 -

Цб II 88632

Добрев, Петър.  "Най-важните двигатели на развитието на една страна" - ролята на окръжните съвети като институция в Североизточна България (до 1912 г.) / Петър Добрев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 312-321. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28684

- 132 -

Цб II 88632

Иванов, Пламен.  Производство на зърнени храни в България (1878-1912) / Пламен Иванов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 116-130. 

1. Стопанска история 2. Зърнопроизводство 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. зърнопроизводство 3. зърнени храни 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28654

- 133 -

Цб II 90297

Иванова, Ива.  Развитие на търговския обмен между България и Гърция (1964-1967) и значението му за двустранните отношения / Ива Иванова. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 206-216. 

1. Стопанска история 2. Търговия 
 338 (091)(497.2)(495)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. търговски обмен 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 2. Гърция 
  

Сист. No: 28483

- 134 -

Цб II 88632

Костов, Евгени.  Институтът на министерската наказателна отговорност в България. Вторият държавен съд (1910-1914) - стопански закононарушения / Евгени Костов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 131-138. 

1. Стопанска история 2. Право 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28657

- 135 -

Цб II 88632

Маринова, Маргарита.  Аспекти от развитието и значението на неорганизирания кредит в Свищов (1879-1912) / Маргарита Маринова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 322-331. 

1. Стопанска история 2. Кредити 
 338 (091)  + 336.77.000.93
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. Свищов 
  

Сист. No: 28687

- 136 -

Цб II 88632

Найденов, Ивайло.  Ролята на институциите в предприемаческата дейност на братя Пулиеви (1839-1868) / Ивайло Найденов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 258-269. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28683

- 137 -

Цб II 88632

Неделчева, Невена.  Свещениците и мястото им в градската икономика през XIX в. : (По примера на селища от Североизточните български земи) / Невена Неделчева. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 231-243. 

1. Стопанска история 
 338 (091)  + 217
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Религия 
  

Сист. No: 28682

- 138 -

Цб II 88632

Недков, Цветолин.  Политиката на Българската комунистическа партия за модернизиране на селското стопанство в Добруджа (1951-1956) / Цветолин Недков. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 343-356. 

1. Стопанска история 2. Селско стопанство - България 3. Политически партии - България 
 338 (091)  + 329(497.2).000.93
Ключови думи: 1. стопанска история 2. БКП 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28689

- 139 -

Цб II 88632

Палангурски, Милко.  Търновската конституция - собственост, финанси, икономика / Милко Палангурски. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 23-32. 

1. Стопанска история 2. Търновска конституция 
 338 (091)  + 342.4
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28631

- 140 -

Цб II 88632

Пенчев, Пенчо Д.  Конструиране на пазарна алтернатива за българската икономика през периода между двете световни войни / Пенчо Д. Пенчев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 33-48. 

1. Стопанска история 
 338 (091)"364"
Ключови думи: 1. стопанска история 2. военновременна икономика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28632

- 141 -

Цб II 88632

Петков, Петко Ст.  Институциите в документалното наследство на Христо Ботев / Петко Ст. Петков. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 49-61. 

1. Стопанска история 2. Христо Ботев (1848-1876) 
 338 (091)  + 92 Ботев, Христо
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Ботев, Христо 
  

Сист. No: 28635

- 142 -

Цб II 88632

Постомпиров, Иван.  Габровската текстилна промишленост след национализацията - окрупняване, структуриране и преструктуриране (1947-1989) / Иван Постомпиров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 357-367. 

1. Стопанска история 2. Текстилна промишленост - България 
 338 (091)  + 677  + 332.025.27
Ключови думи: 1. стопанска история 2. текстилна индустрия 3. текстилни предприятия 4. национализация 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28690

- 143 -

Цб II 88632

Първанова, Румяна.  Парламентът, стопанските и професионални организации и приемането на Закона за насърчение на местната индустрия (1928 г.) / Румяна Първанова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 139-150. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28672

- 144 -

Цб II 88632

Русев, Иван.  Търговско-правните институти през епохата на българското Възраждане - между традициите и модерността / Иван Русев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 9-22. 

1. Стопанска история 2. Право 
 338 (091)"715"(497.2)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. право 3. институции 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28630

- 145 -

Цб II 88632

Тошев, Мирослав.  Материали за заплащане на услуги в натура из българските земи : Част I / Мирослав Тошев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 165-177. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Услуги 
  

Сист. No: 28677

- 146 -

Цб II 88632

Христова, Венета.  Подкрепата за предприемачеството в България през вековете - някои аспекти / Венета Христова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 151-164. 

1. Стопанска история 2. Предприемачество 
 338 (091)  + 658
Ключови думи: 1. стопанска история 2. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28674

- 147 -

Цб II 88632

Шиваров, Александър.  Митниците - приемственост, промяна и влияние върху българското стопанско развитие (1878-1912) / Александър Шиваров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 104-115. 

1. Стопанска история 2. Митници 
 338 (091)  + 339.543
Ключови думи: 1. стопанска история 2. митници 3. митническа политика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28653

- 148 -

 

Marinov, Momchil.  Rehabilitation of Status or the Victory of Stagnation: Rose-Oil Industry in Bulgaria from the end of the First World War to the Great Depression (1919 – 1934) / Momchil Marinov. // Economic alternatives, 2018, N 3, 435-444. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. розопроизводство 2. розово масло 3. търговия 4. износ 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 28387

Икономикс

- 149 -

 

Андреев, Румен.  Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране / Румен Андреев. // Науч. трудове на УНСС, 2018, 311-325. 

   В съвременния свят информацията се увеличава, което усложнява вземането на решения и придържането към дългосрочни цели. Целта на статията е да докаже,че сега е по-трудно да се изгради стратегия и за налагането на успешни стратегии е необходимо повече твърдост и постоянство. За нуждите на изследването са използвани различни концепции на поведенческия икономикс и когнитивната психология. Използван е интердисциплинарен подход, като са съчетани и анализирани изследвания на психологията и невроикономиката. 

 330
Ключови думи: 1. стратегия 2. креативност 3. поведенчески икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28693

- 150 -

Цб II 90334

Атанасова, Веселина.  "Техносоциалният" възглед за икономиката: предизвикателства пред историята на икономикса / Веселина Атанасова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 64-72. 

1. Икономикс 
 330.8
Ключови думи: 1. икономикс 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28584

- 151 -

 

Беев, Ивайло.  За демаркацията и синтеза между политическата икономия и икономикса / Ивайло Беев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 339-347. 

 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономикс 3. детерминизъм 4. методологически индивидуализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28697

- 152 -

Цб II 90334

Величков, Николай.  Теоретични възгледи за детерминираността на макроикономическите ефекти на фискалните дискреции / Николай Величков. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 83-91. 

1. Икономикс 2. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. икономикс 2. макроикономика 3. фискална политика 4. лихвен процент 5. валутен курс 6. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28586

- 153 -

Цб I 4773

Георгиева, Елисавета.  Необходимост от "алтернативни" на БВП показатели при преструктуриране на българската икономика / Елисавета Георгиева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 18-21. 

1. България 2. Икономически растеж 
 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. показатели 3. БВП 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28655

- 154 -

Цб I 4773

Йотинска, Снежана.  Данъчната политика като фактор за икономически растеж и повишаване конкурентоспособността на българската икономика / Снежана Йотинска. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 66-70. 

1. България 2. Данъчна политика 
 336.2  + 330.35
Ключови думи: 1. данъчна политика 2. икономически растеж 3. конкурентоспособност 4. икономика 5. плосък данък 6. корпоративен данък 7. данък върху общия доход 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28686

- 155 -

Цб I 4773

Марикина, Мария.  България между стопански и социални проблеми и желание за благосъстояние / Мария Марикина. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 22-27. 

1. България 2. Икономическо развитие 
 330.59
Ключови думи: 1. благосъстояние 2. социални проблеми 3. икономически проблеми 4. работна сила 5. потребление 6. бедност 7. образование 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28656

- 156 -

Цб I 4773

Марков, Огнян.  Преструктурирането на българската икономика и предизвикателствата на инвестиционните решения / Огнян Марков. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 33-35. 

1. България 2. Инвестиции 
 330.322
Ключови думи: 1. преструктуриране 2. икономика 3. инвестиционни решения 4. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28662

- 157 -

Цб I 4773

Николов, Хари.  Отрасловото преструктуриране на българската икономика след въвеждането на валутния борд / Хари Николов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 28-32. 

1. България 2. Икономика 
 330.35
Ключови думи: 1. преструктуриране 2. икономика 3. валутен борд 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28658

- 158 -

 

Пенчев, Пенчо.  Пътят към социализма? Първият петгодишен план за развитие на българското селско стопанство / Пенчо Пенчев. // Науч. трудове на УНСС, Т.3, 2018, N 3, 253-279. 

 330
Ключови думи: 1. социализъм 2. капитализъм 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28679

- 159 -

Цб II 90334

Петкова, Аника.  Теоретични основи на зависимостта между търговски баланс, преки чуждестранни инвестиции и икономически растеж / Аника Петкова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 100-105. 

1. Икономикс 2. Икономически растеж 3. Преки чуждестранни инвестиции 
 33
Ключови думи: 1. икономикс 2. търговски баланс 3. преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) 4. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28589

- 160 -

Цб I 4773

Пиримова, Вера.  Институционално-структурна обусловеност и източници на растежа в България / Вера Пиримова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 8-17. 

1. България 2. Икономически растеж 
 330.35
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. отраслова структура 3. държавен сектор 4. частен сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28652

- 161 -

 

Проданов, Васил.  Дилемата методологически индивидуализъм срещу методологически холизъм в икономическата наука / Васил Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 349-361. 

 330
Ключови думи: 1. методологически индивидуализъм 2. икономическа наука 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28700

- 162 -

 

Райчева, Ива.  Зависимост на регионалния БВП от инвестициите: Емпиричен анализ чрез класическа производствена функция / Ива Райчева, Венелин Бошнаков. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 143-155. 

 330.35  + 311
Ключови думи: 1. производствена функция 2. инвестиции 3. регионално развитие 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28649

- 163 -

Цб I 4773

Русев, Добрил.  Изисквания към изграждане на модел за макроикономическо моделиране на технологичното развитие и неговото прилагане в условията на българската икономика / Добрил Русев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 71-75. 

1. България 2. Макроикономика 
 330.101.54
Ключови думи: 1. макроикономическо моделиране 2. макроикономическо развитие 3. иновации 4. математически модели 5. научно-технически прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28691

- 164 -

 

Седларски, Теодор.  Икономика на щастието: Обществената природа на човешкото щастие / Теодор Седларски. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 173-205. 

 330
Ключови думи: 1. благосъстояние 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28233

- 165 -

 

Седларски, Теодор.  От класическа към поведенческа финансова теория / Теодор Седларски, Габриела Георгиева. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 207-241. 

 330
Ключови думи: 1. финансова теория 2. инвестиционни решения 3. теория на портфейла 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28235

- 166 -

Цб I 4773

Сотирова, Екатерина.  Банковата система и възможностите на растежа в България / Екатерина Сотирова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 45-49. 

1. Банкова система - България 
 336.71  + 330.35
Ключови думи: 1. банкова система 2. икономически растеж 3. макросреда 4. МВФ 5. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28668

- 167 -

 

Стоянов, Петър.  Политическа икономия на движението за социален кредит / Петър Стоянов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 327-338. 

 330
Ключови думи: 1. покупателна способност 2. дълг 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28695

- 168 -

Цб I 4773

Тодоров, Игнат.  Трудовите ресурси като фактор за икономически растеж в България / Игнат Тодоров. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 87-90. 

1. България 2. Икономически растеж 3. Трудови ресурси 
 331.5  + 330.35
Ключови думи: 1. трудови ресурси 2. икономически растеж 3. производителност на труда 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28696

- 169 -

Цб I 4773

Тонев, Младен.  Чуждестранните инвестиции като компенсатор на липсата на капиталова адекватност в българското стопанство / Младен Тонев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 36-39. 

1. България 2. Чуждестранни инвестиции 
 339.9  + 330.322
Ключови думи: 1. чуждестранни инвестиции 2. капиталова адекватност 3. икономическо развитие 4. компенсаторни инструменти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28665

- 170 -

 

Тошкова, Светла.  Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето / Светла Тошкова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 296-309. 

 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическа теория 3. методология 4. история 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28681

- 171 -

 

Stankov, Petar.  Right-Wing Populism and Macroeconomic Shocks in Germany and Bulgaria / Petar Stankov. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 145-151. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. популизъм 2. макроикономика 3. България 4. Германия 5. рецесия 6. миграция 7. неравенство на доходите 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28669

- 172 -

 

Yadav, Inder Sekhar.  Saving, Investment and Growth in India: Evidence from Cointegration and Causality Tests / Inder Sekhar Yadav, Phanindra Goyari, R. K. Mishra. // Economic alternatives, 2018, N 1, 55-68. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. спестявания 3. инвестиции 4. Индия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 28346

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 173 -

Цб II 90334

Апостолов, Валери.  Комплексни подходи при изпълнението на европейската инициатива "Гаранция за младежта" / Валери Апостолов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 132-138. 

1. Икономика на труда 2. Трудова заетост 3. Безработица 4. Трудово право 5. Законодателство 
 331.5-053.81
Ключови думи: 1. трудова заетост 2. трудов пазар 3. пазар на труда 4. безработица 5. младежи 6. младежка заетост 7. младежка безработица 8. трудово законодателство 9. младежки организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28594

- 174 -

Цб II 90334

Атанасова, Маргарита.  Управление на човешките ресурси в организациите - съвременни тенденции и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 109-119. 

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 28590

- 175 -

Цб II 90267

Бонева, Светла.  Разходи и ползи за ЕС-15 и страните от Централна и Източна Европа при новото международно разделение на труда в разширения ЕС / Светла Бонева. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 18-27. 

   Разработката разглежда някои основни ефекти от миграцията на трудовите ресурси от СЦИЕ към ЕС в предприсъединителния период и особеностите на заплащането и производителностт на труда в СЦИЕ. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Трудов пазар 
 339.923:061.1  + 331
Ключови думи: 1. европейски трудов пазар 2. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28260

- 176 -

 

Боянов, Калин.  Мотивацията на служителите в местната администрация в България - проблеми и възможни решения / Калин Боянов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 145-160. 

 331
Ключови думи: 1. местна администрация 2. служители 3. мотивация 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28751

- 177 -

 

Динкова, Мария.  Хибриден модел на образование е необходим за подготовката на бъдещите ИТ специалисти / Мария Динкова. // CIO, 2018, N 12, 16-18. 

 004.9
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. хибридно обучение 3. квалифицирани специалисти 4. университетско образование 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28559

- 178 -

 

Енчевски, Енчо.  Влияние на работната среда върху производителността на труда / Енчо Енчевски. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 93-102. 

 331
Ключови думи: 1. работна среда 2. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28716

- 179 -

Цб II 85013

Иванова, Мирослава.  Приложение на социо-техническият подход в обучението на персонала / Мирослава Иванова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 565-571. 

1. Обучение на персонала 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. обучение на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28410

- 180 -

Цб II 90334

Костов, Любослав.  Производителност на труда и работни заплати: основни резултати в емпиричната литература / Любослав Костов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 139-147. 

1. Икономика на труда 2. Производителност на труда 3. Заплати 
 331.21
Ключови думи: 1. работна заплата 2. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28595

- 181 -

Цб II 90313

Мяенпя, Мико.  Профсъюзи / Мико Мяенпя. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 292-294. 

1. Финландия 2. Профсъюзи 
 331.105.5
Ключови думи: 1. профсъюзи 2. трудови отношения 3. работници 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28600

- 182 -

Цб II 85015

Петков, Йордан.  Възможности за управление на движението на човешките ресурси в бюджетните организации / Йордан Петков. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 325-331. 

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. бюджетни организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28256

- 183 -

Цб I 4773

Ралева, Стела.  Средните разходи за труд и конкурентоспособност / Стела Ралева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 82-86. 

1. България 2. Икономика на труда 
 331.1
Ключови думи: 1. разходи за труд 2. конкурентоспособност 3. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28694

- 184 -

 

Сярова, Елка.  Преструктуриране на труда и заетостта (политикономически аспекти) / Елка Сярова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 363-377. 

 331
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. пазар на труда 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28703

- 185 -

Цб I 4773

Тодоров, Игнат.  Трудовите ресурси като фактор за икономически растеж в България / Игнат Тодоров. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 87-90. 

1. България 2. Икономически растеж 3. Трудови ресурси 
 331.5  + 330.35
Ключови думи: 1. трудови ресурси 2. икономически растеж 3. производителност на труда 4. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28696

Регионална икономика. Геоикономика.

- 186 -

 

Томова, Доротея.  Регламентация на дейността на агенциите за недвижими имоти в България / Доротея Томова. // Науч. трудове на УНСС, 2018, 117-130. 

 332.8
Ключови думи: 1. агенции за недвижими имоти 2. дейност 3. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28719

- 187 -

 

Чобанова, Росица.  Иновативните градове - съвременна концепция за развитието им / Росица Чобанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 45-69. 

 711  + 316.422
Ключови думи: 1. урбанизация 2. иновации 3. стратегия за развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 28660

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 188 -

Цб II 90267

Александрова, Райна.  Проблеми на банковото кредитиране в България - позитиви и негативи на експанзията / Райна Александрова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 146-150. 

1. Банки 2. Кредитиране 
 336.71
Ключови думи: 1. банково кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28274

- 189 -

 

Ангелов, Горан.  Има ли бъдеще за банките / Горан Ангелов. // CIO, 2018, N 11, 12-13. 

   Статията засяга необходимостта от сериозна промяна в бизнес модела на банките и дава идеи за трансформирането им в банки на бъдещето. 

 336
Ключови думи: 1. банки 2. бизнес модели 3. PSD2 (Европейска директива за платежни услуги) 4. API приложения 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28541

- 190 -

Цб I 4773

Арнаудова, Цветанка.  Нарастващото значение на държавните ценни книжа, емитирани за финансиране на бюджетния дефицит, в преструктурирането на държавния дълг / Цветанка Арнаудова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 58-61. 

1. България 2. Финанси 
 336.1/.5
Ключови думи: 1. държавни ценни книжа (ДЦК) 2. бюджетен дефицит 3. държавен дълг 4. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28676

- 191 -

Цб I 4773

Беев, Ивайло.  Ограничаване на кредита: ефекти в процеса на преструктуриране на българската икономика / Ивайло Беев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 54-57. 

1. Банкова система - България 
 336.77
Ключови думи: 1. кредит 2. икономика 3. кредитна експанзия 4. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28671

- 192 -

Цб I 4773

Богданова, Светла.  Бюджетът на ЕС за 2007-2013 г. и приоритетите за развитие на разширения съюз / Светла Богданова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 159-163. 

1. Бюджет - ЕС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. бюджет на ЕС 2. финансова рамка на ЕС 3. Европейска комисия (ЕК) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28724

- 193 -

Цб II 90264

Брезоева, Бойка.  Криптовалутата - счетоводно предизвикателство / Бойка Брезоева. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 133-150. 

1. Криптовалута 2. Счетоводство 
 657  + 336.747.5
Ключови думи: 1. криптовалути 2. биткойн 3. финансови инструменти 4. Bitcoin 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28300

- 194 -

 

Гайдаров, Иван.  "Ремедиум" с пилотен проект за автоматизация на разплащанията в аптеките си / Иван Гайдаров. // CIO, 2018, N 11, 50-51. 

 336.7
Ключови думи: 1. аптеки 2. разплащания 3. вериги аптеки 4. управление на парите 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28556

- 195 -

 

Дженева, Деница.  10 технологични тенденции в банковия сектор / Деница Дженева. // CIO, 2018, N 10, 10-11. 

   10-те най-важни фактора, които ще влияят на финансовата индустрия до края на десетилетието са финтех, споделената икономика, блокчейн, дигиталният бизнес, Азия - ключов център, публичния облак, изкуствения еинтелект и др. 

 004.7
Ключови думи: 1. банков сектор 2. банкови технологии 3. ФинТех индустрия 4. блокчейн 5. дигитален бизнес 6. споделена икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28532

- 196 -

 

Динкова, Мария.  Пощенска банка с първия банков кредитен чатбот у нас / Мария Динкова. // CIO, 2018, N 11, 46-47. 

   Виртуалният асистент подобрява потребителското изживяване, предлагайки денонощно обслужване на клиенти. 

 336.747.5
Ключови думи: 1. кредитен чатбот 2. виртуални асистенти 3. денонощно обслужване на клиенти 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28554

- 197 -

Цб II 90272

Желязкова, Звезделина.  Присъединяването на България към еврозоната - изпълнение на Маастрихтските критерии / Звезделина Желязкова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 241-263. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 
 339.9  + 336.74
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 5. евро (EU) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28326

- 198 -

 

Игнатова, Николинка.  Аспекти на анализ на активите на строителните компании в България за периода 2012-2015 г. / Николинка Игнатова. // Науч. трудове на УНСС, Т.4, 2018, N 4, 19-44. 

 336.6
Ключови думи: 1. нетекущи активи 2. текущи активи 3. рентабилност 4. ефективност 5. строителни фирми 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28706

- 199 -

Цб I 4773

Йотинска, Снежана.  Данъчната политика като фактор за икономически растеж и повишаване конкурентоспособността на българската икономика / Снежана Йотинска. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 66-70. 

1. България 2. Данъчна политика 
 336.2  + 330.35
Ключови думи: 1. данъчна политика 2. икономически растеж 3. конкурентоспособност 4. икономика 5. плосък данък 6. корпоративен данък 7. данък върху общия доход 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28686

- 200 -

Цб II 90264

Маркова, Мария.  Приходи за признаване на актив в резултат на ПЧП - счетоводни аспекти / Мария Маркова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 167-176. 

1. Счетоводство 2. Публично-частно партньорство 
 657  + 336.127
Ключови думи: 1. счетоводство 2. публично-частно партньорство 3. лизинг 4. концепции 5. контрол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28303

- 201 -

Цб I 4773

Петков, Петър.  За някои аспекти на регулацията на феномена лихвен риск - макроикономическа стабилност в условия на кредитна експанзия / Петър Петков. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 50-53. 

1. Банкова система - България 
 336.77
Ключови думи: 1. лихвен риск 2. макроикономическа стабилност 3. кредитна експанзия 4. банки 5. банкова система 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28670

- 202 -

Цб I 4773

Пешева, Миглена.  Финансиране на висшето образование при преструктуриране на българската икономика / Миглена Пешева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 175-178. 

1. България 2. Висше образование 3. Финансиране 
 378  + 336
Ключови думи: 1. висше образование 2. финансиране 3. финансова реформа 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28734

- 203 -

 

Попова, Евгения.  Особености при данъчното третиране на доходите от аранда/рента, придобити от физически лица / Евгения Попова. // Актив, 2018, N 11, 40-43. 

 336.2
Ключови думи: 1. арендни отношения 2. рента 3. доходи 4. данък върху доходите на физическите лица 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28366

- 204 -

Цб II 90313

Салонен, Ристо.  Субсидии за политическите партии / Ристо Салонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 295-297. 

1. Финландия 2. Партийни субсидии 
 329  + 336
Ключови думи: 1. субсидии 2. политически партии 3. партийни субсидии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28601

- 205 -

Цб II 90272

Сотирова, Екатерина.  Паричната интеграция на България към европейските структури / Екатерина Сотирова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 158-184. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28322

- 206 -

Цб I 4773

Сотирова, Екатерина.  Банковата система и възможностите на растежа в България / Екатерина Сотирова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 45-49. 

1. Банкова система - България 
 336.71  + 330.35
Ключови думи: 1. банкова система 2. икономически растеж 3. макросреда 4. МВФ 5. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28668

- 207 -

 

Станкулов, Цветан.  За регулацията на данъчни разлики, произтичащи от придобиването, използването и отписването на ДМА / Цветан Станкулов. // Актив, 2018, N 11, 32-39. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. дълготрайни материални активи (ДМА) 3. амортизации 4. данъчни разлики 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28327

- 208 -

Цб II 90267

Стойчева, Мария.  Някои съвременни аспекти при управлението на външния дълг на Р България / Мария Стойчева. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 71-79. 

1. Държавен дълг 2. България 
 336.3
Ключови думи: 1. външен дълг 2. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28266

- 209 -

Цб II 90272

Трифонова, Венелина.  Интеграцията на финансовите пазари в рамките на ЕС / Венелина Трифонова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 99-134. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Международни финанси 
 339.9  + 339.7
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28320

- 210 -

Цб II 85013

Трифонова, Силвия.  Нови аспекти на платежния поток с нареждания за превод и заявки за сетълмент в системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) / Силвия Трифонова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 53-65. 

 336.71:681.324
Ключови думи: 1. система за брутен сетълмент (RINGS) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28334

- 211 -

Цб II 90264

Фесчиян, Даниела.  Модели за банкова регулация на риска - динамика в моделирането и перспективи / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 121-131. 

1. Банки 2. Регулации 
 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. регулации 3. кредитен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28299

- 212 -

Цб II 90264

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Периодизация на финансовите отчети на банките в България / Атанаска Филипова-Сланчева. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-202. 

1. Банки 2. Финансово счетоводство 
 657.6  + 336.71
Ключови думи: 1. финансова отчетност 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28304

- 213 -

Цб I 4773

Христова, Росица.  Роля на фондовата борса за преструктуриране на българската икономика / Росица Христова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 62-65. 

1. България 2. Фондова борса 
 336.76
Ключови думи: 1. фондови борси 2. икономика 3. капиталови пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28685

- 214 -

 

Hachem, Hicham M.  How Moderate was the Great Moderation and how Destabilizing is Secular Stagnation? : Fiscal and Monetary Policy Implications based on Еvidence from US Macro Data / Hicham M. Hachem. // Economic alternatives, 2017, N 2, 226-236. 

 336
Ключови думи: 1. фискална политика 2. парична политика 3. стагнация 4. инфлация 5. САЩ 6. парична политика 7. пазарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28395

- 215 -

 

How Important is the Contagion Effect for the Romanian Capital Market?  / Daniel Stefan Armeanu, Adrian Enciu, Sorin-Lulian Cioaca. // Economic alternatives, 2017, N 2, 265-282. 

 336
Ключови думи: 1. капиталови пазари 2. Румъния 3. доходност 4. финансови пазари 5. риск 6. нестабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28399

- 216 -

 

Raykov, Evgeni.  Analysis of the Weighted Average Cost of Working Capital of Selected Companies on the Bulgarian Stock Exchange During the Financial and Economic Crisis / Evgeni Raykov. // Economic alternatives, 2017, N 4, 555-572. 

 336.6
Ключови думи: 1. оборотен капитал 2. икономическа криза 3. финансова криза 4. управление на капитали 5. среднопретеглена цена на капитала (WACC) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28419

- 217 -

 

Sotiropoulou, Irene.  Byzantine Yperpyra And Venetian Ducats: Missing Pieces In The Puzzle Of Monetary Theory / Irene Sotiropoulou. // Economic alternatives, 2018, N 3, 419-434. 

 336.74
Ключови думи: 1. икономическа история 2. парична система 3. парична история 4. парична теория 5. ренесансова Венеция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28386

- 218 -

 

Stoitsova-Stoykova, Ani.  Relationship Between Public Expectations and Financial Market Dynamics in South-East Europe Capital Markets / Ani Stoitsova-Stoykova. // Economic alternatives, 2017, N 2

 336
Ключови думи: 1. капиталови пазари 2. финансов пазар 3. Югоизточна Европа 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28397

- 219 -

 

Sumskaya, Tatiana.  The Role of Decentralization in the Formation of the Budget System in a Federal State / Tatiana Sumskaya. // Economic alternatives, 2017, N 2, 293-306. 

 336.12
Ключови думи: 1. бюджетни приходи 2. бюджетни разходи 3. местно самоуправление 4. Държавен бюджет 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28400

- 220 -

 

Velichkov, Nikolay.  Tax Models in the EU: a Cluster Analysis / Nikolay Velichkov, Kristina Stefanova. // Economic alternatives, 2017, N 4, 573-583. 

 336.2
Ключови думи: 1. ЕС 2. данъчно облагане 3. данъчна система 4. клъстерен анализ 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28423

- 221 -

 

Zhang, Wei-bin.  National Debt and Economic Growth with Externalities and Congestions / Wei-bin Zhang. // Economic alternatives, 2018, N 2, 175-191. 

 336
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. държавен дълг 3. външни фактори 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28367

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 222 -

Цб II 90264

Башева, Снежана.  Концептуални основи на счетоводната теория - счетоводни правила / Снежана Башева. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 107-120. 

1. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. теория на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28297

- 223 -

 

Бонев, Живко.  Отчитане на незавършеното производство / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 11, 6-10. 

 657
Ключови думи: 1. незавършено производство 2. счетоводни аспекти 3. себестойност 4. отчитане на разходите 5. финансов отчет 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28316

- 224 -

 

Бонев, Живко.  Разработнаве на конкретна (индивидуална) счетоводна политика за дадено предприятие / Живко Бонев. // Актив, 2018, N 12, 2-6. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство на предприятието 2. счетоводна политика 3. активи и пасиви 4. счетоводни събития 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28373

- 225 -

Цб II 90264

Брезоева, Бойка.  Криптовалутата - счетоводно предизвикателство / Бойка Брезоева. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 133-150. 

1. Криптовалута 2. Счетоводство 
 657  + 336.747.5
Ключови думи: 1. криптовалути 2. биткойн 3. финансови инструменти 4. Bitcoin 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28300

- 226 -

 

Велинова-Соколова, Надя.  Отчитане на кредитните загуби според МСФО 9 : Финансови инструменти / Надя Велинова-Соколова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 243-254. 

 657
Ключови думи: 1. МСФО 9 Финансови инструменти 2. кредитни загуби 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28236

- 227 -

Цб II 90264

Даскалов, Ясен.  Качествени характеристики на информацията, съдържаща се във финансовите отчети, изготвени на база Международните счетоводни стандарти за публичния сектор / Ясен Даскалов. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 211-218. 

1. Финансови отчети 
 657.6
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. финансова отчетност 3. МССПС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28306

- 228 -

 

Дурин, Стоян.  Задължение за извършване на независим финансов одит / Стоян Дурин. // Актив, 2018, N 12, 7-8. 

 657.6
Ключови думи: 1. независим финансов одит 2. регистрирани одитори 3. Общо събрание на съдружниците 4. одиторски доклад 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28374

- 229 -

Цб II 90264

Душанов, Иван.  Сто и тридесет години от рождението на патриарха на българската счетоводна наука - проф. д-р Димитър Добрев (1888-1961) / Иван Душанов. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 19-24. 

1. Счетоводство 
 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 2. теория на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
За него: 1. Добрев, Димитър 
  

Сист. No: 28281

- 230 -

Цб II 90264

Иванова, Росица.  Въпроси на анализа на стопанската дейност в творчеството на проф. Добрев / Росица Иванова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 85-103. 

1. Счетоводство 
 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28296

- 231 -

Цб II 85013

Иванова, Росица.  Приложение на информационните технологии във финансово-стопанския анализ / Росица Иванова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 171-178. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. финансово-стопански анализ 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28347

- 232 -

Цб II 90264

Камбурова, Лиляна.  Концепцията за контрол при съставяне на консолизирани финансови отчети - минало и настояще / Лиляна Камбурова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 203-210. 

1. Финансови отчети 
 657.6
Ключови думи: 1. финансова отчетност 2. контрол 3. Национални счетоводни стандарти (НСС) 4. Международни счетоводни стандарти (МСС) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28305

- 233 -

Цб II 90264

Маркова, Мария.  Приходи за признаване на актив в резултат на ПЧП - счетоводни аспекти / Мария Маркова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 167-176. 

1. Счетоводство 2. Публично-частно партньорство 
 657  + 336.127
Ключови думи: 1. счетоводство 2. публично-частно партньорство 3. лизинг 4. концепции 5. контрол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28303

- 234 -

Цб II 90264

Мусов, Михаил.  Развитие и проблеми на висшето счетоводно образование в САЩ и България: някои паралели от миналото / Михаил Мусов. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 151-166. 

1. Счетоводство 2. Висше образование 
 378(73)(497.2)  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 28302

- 235 -

Цб II 85015

Несторов, Кольо.  Автоматични счетоводни индекси / Кольо Несторов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 153-157. 

1. Счетоводство 2. Информационни технологии 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индекси 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28250

- 236 -

 

Петрова, Диана.  Организационни и методологически проблеми при отчитане на износа на стоки / Диана Петрова. // Актив, 2018, N 12, 12-17. 

 657
Ключови думи: 1. износ 2. счетоводно отчитане 3. продажби 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28375

- 237 -

Цб II 90264

Райчев, Васко.  Димитър Добрев - основател и председател на Института на заклетите експерт-счетоводители в България / Васко Райчев. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 25-31. 

1. Счетоводство 
 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 2. ИДЕС 3. теория на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
За него: 1. Добрев, Димитър 
  

Сист. No: 28282

- 238 -

 

Рангелов, Евгени.  Инвестиционните имоти като обект на счетоводно отчитане / Евгени Рангелов. // Актив, 2018, N 11, 2-5. 

 657
Ключови думи: 1. инвестиционни имоти 2. земя 3. сгради 4. счетоводно отчитане 5. нетекущи активи 6. дълготрайни материални активи (ДМА) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28314

- 239 -

Цб II 90264

Савова, Камелия.  Проф. Димитър Добрев - за принципната основа на счетоводството / Камелия Савова. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 73-84. 

1. Счетоводство 
 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28290

- 240 -

Цб I 4773

Савова, Камелия.  Насоки за усъвършенстване на счетоводството при преструктуриране на българската икономика / Камелия Савова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 113-116. 

1. България 2. Счетоводство 
 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. икономика 3. функции 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28704

- 241 -

 

Станчева-Тодорова, Елеонора.  Фактори, оказващи влияние върху професионалните преценки на счетоводителите в България / Елеонора Станчева-Тодорова, Илияна Анкова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018

 657
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28238

- 242 -

Цб II 90264

Трифонов, Трифон.  Проф. Димитър Добреве - основоположник, методолог и вдъхновител на счетоводното знание / Трифон Трифонов. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 32-58. 

1. Счетоводство 
 657  + 92 Добрев, Димитър
Ключови думи: 1. счетоводство 2. теория на счетоводството 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28283

- 243 -

Цб II 90264

Филипова-Сланчева, Атанаска.  Периодизация на финансовите отчети на банките в България / Атанаска Филипова-Сланчева. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-202. 

1. Банки 2. Финансово счетоводство 
 657.6  + 336.71
Ключови думи: 1. финансова отчетност 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28304

- 244 -

Цб II 90264

Щерев, Николай.  Индустрията на България: минало, настояще и бъдеще / Николай Щерев, Йосиф Илиев, Димитър Благоев. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 59-72. 

1. Счетоводство 2. Индустрия - България 3. Индустрия 4.0 
 657  + 351.82
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индустрия 3. индустриален растеж 4. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28284

- 245 -

 

Feschiyan, Daniela.  Accounting Analysis of the Loan Portfolio of Banks and Feasibility of the Model for Credit Losses / Daniela Feschiyan, Radka Andasarova. // Economic alternatives, 2017, N 4, 532-554. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводен анализ 2. кредитен портфейл 3. кредитен риск 4. счетоводни стандарти 5. кредитни загуби 6. счетоводни стандарти 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28409

Управление

- 246 -

Цб II 90334

Атанасова, Маргарита.  Управление на човешките ресурси в организациите - съвременни тенденции и предизвикателства / Маргарита Атанасова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 109-119. 

1. Управление на човешките ресурси 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Управление 
  

Сист. No: 28590

- 247 -

Цб II 90272

Бакърджиева, Радостина.  Корпоративна социална отговорност на фирмите в България / Радостина Бакърджиева. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 218-240. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Корпоративна социална отговорност 
 005.35
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28325

- 248 -

Цб II 90267

Благоев, Димитър.  Дефиниране на управленски компетентности - основа на ефективен процес на обучение на управленския персонал във фирмата / Димитър Благоев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 174-178. 

1. Обучение на персонала 2. Мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. обучение на персонала 2. управление на персонала 3. мениджмънт 4. управление на образованието 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 28279

- 249 -

Цб I 4773

Благоев, Димитър.  Компетентностен подход при обучението на управленски персонал в индустриалните предприятия / Димитър Благоев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 179-182. 

1. Управление 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управленски кадри 2. индустриални предприятия 3. компетентностен подход 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28737

- 250 -

Цб II 90267

Георгиева, Петя.  Процесът на прехвърляне н адейности (outsourcing) в света и България - развитие и тенденции през последното десетилетие / Петя Георгиева. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 81-88. 

1. Аутсорсинг 2. Управление 
 339.97  + 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 28267

- 251 -

Цб II 90334

Данаилова, Ирина.  Мотивация за учене - обзор на концепции и теории / Ирина Данаилова. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 148-154. 

1. Управление на знанието 2. Мотивация 3. Обучение 
 005.94
Ключови думи: 1. мотивация 2. обучение 3. управление на знанието 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28597

- 252 -

Цб II 90267

Делиибрамов, Селман.  Ценностният подход в управлението на предприятието: промяна на културата или култура на промяната / Селман Делиибрамов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 179-183. 

1. Управление на организацията 2. Мениджмънт 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. фирмен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28280

- 253 -

Цб II 90267

Дънешка, Антоанета.  Отделът за управление на проекти като катализатор за формиране на проектноориентирана организация / Антоанета Дънешка. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 137-145. 

1. Управление на проекти 
 005.8
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. project management 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28273

- 254 -

Цб II 85013

Кабакчиева, Д.  Основни принципи и насоки в развитието на технологиите за бизнес процеси / Д. Кабакчиева, К. Стефанова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 483-491. 

1. Бизнес процеси 
 005.342
Ключови думи: 1. бизнес процеси 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28358

- 255 -

Цб II 85013

Кирилов, Росен.  Бизнес процеси и системи за управление на качеството / Росен Кирилов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 119-126. 

1. Управление на качеството 2. Информационни технологии 
 005.6  + 004.9
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. бизнес процеси 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28340

- 256 -

Цб II 85013

Кирилов, Росен.  Софтуер за риск мениджмънт / Росен Кирилов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 127-133. 

1. Риск мениджмънт 2. Информационни технологии 
 004.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. риск мениджмънт 3. информационни технологии 4. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28341

- 257 -

 

Николов, Александър.  Структура на изследователска програма за управленския алгоритъм на политиките за доходи от труд / Александър Николов, Теменужка Златанова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 93-121. 

 005
Ключови думи: 1. политика на доходите 2. мениджмънт 3. труд 4. публична политика 5. управленски алгоритъм за правене на политики (УАПП) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28216

- 258 -

Цб I 4773

Николова, Ина.  Концепция за интегрирания мениджмънт в българските предприятия / Ина Николова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 188-191. 

1. България 2. Мениджмънт 
 005
Ключови думи: 1. интегрирана система по управление 2. подходи 3. предимства 4. недостатъци 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28745

- 259 -

Цб II 85013

Павлов, Георги.  Мерки при управлението на риска за сигурността на класифицираната информация / Георги Павлов, Веселина Александрова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 595-599. 

1. Управление на риска 2. Класифицирана информация 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. класифицирана информация 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28414

- 260 -

Цб II 85013

Павлов, Георги.  Управление разработката на системите за сигурност на информацията в организацията (фирмата) / Георги Павлов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 600-607. 

1. Информационни технологии 2. Сигурност 
 004.056  + 005.7
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. управление на организацията 3. анализ на риска 4. система за управление на информационната сигурност (СУИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28418

- 261 -

 

Радев, Кирил.  Четвъртата индустриална революция - предизвикателства пред предприемачеството и управлението на бизнеса / Кирил Радев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 47-59. 

 005.7
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. предприемачество 3. управление на промените 4. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28707

- 262 -

Цб I 4773

Стойчева, Цветана.  Преход към икономика, основана на знанието в България - възможности и ограничения / Цветана Стойчева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 107-112. 

1. България 2. Икономика на знанието 
 33  + 005.94
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 3. икономически растеж 4. макроикономическа стабилност 5. човешки ресурси 6. иновационна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28702

- 263 -

Цб II 85013

Стоянова, Цветана.  "Знанието" в стратегическото развитие на българските бизнес организации / Цветана Стоянова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 157-164. 

1. Управление на знанието 
 005.94
Ключови думи: 1. управление на знанието 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28345

- 264 -

Цб II 85013

Страхилова, Катя.  Аутсорсинг на услуги в публичния сектор / Катя Страхилова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 187-193. 

1. Аутсорсинг 
 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 2. услуги 3. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28349

- 265 -

Цб II 90313

Таряне, Пека.  Намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата / Пека Таряне. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 179-182. 

1. Финландия 2. Безопасност на движението по пътищата 
 656.11
Ключови думи: 1. безопасност на движението по пътищата 2. смъртни случаи 3. пътни инциденти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28546

- 266 -

 

Янкова-Младенова, Мария.  Оценяване на зрелостта на партньорска мрежа при реализацията на проекти / Мария Янкова-Младенова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 155-169. 

 005.8
Ключови думи: 1. проектно управление 2. партньорство 3. проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28650

- 267 -

 

Anass, Melloul.  Obstacles to the Implementation of Management Control in Public Institutions / Melloul Anass. // Economic alternatives, 2018, N 3, 373-383. 

 005
Ключови думи: 1. управленски контрол 2. публично управление 3. финансов контрол 4. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28384

- 268 -

 

Bozhikin, Ivan.  Discovering a Wilderness of Regulatory Mechanisms for Corporate Social Responsibility: Literature Review / Ivan Bozhikin, Nikolay Dentchev. // Economic alternatives, 2018, N 2, 145-174. 

 005.7
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. корпоративна социална отговорност 3. правителство 4. бизнес 5. общество 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28360

- 269 -

Цб II 85013

Daskalova, Tatyana.  Creation of an Inventory System for the Municipal Property Management / Tatyana Daskalova. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 134-141. 

1. Общинско управление 2. Информационни технологии 
 352.07  + 004.9
Ключови думи: 1. общинско управление 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 28342

- 270 -

 

Dimitrov, Kiril.  Dominating Attributes Of Professed Firm Culture Of Holding Companies – Members Of The Bulgarian Industrial Capital Association / Kiril Dimitrov, Marin Geshkov. // Economic alternatives, 2018, N 3, 384-418. 

 005
Ключови думи: 1. организационна култура 2. фирмена култура 3. корпоративна култура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28385

- 271 -

 

Krushkov, Nikolay.  Identifying and Managing Protected Information Types in Information Society / Nikolay Krushkov. // Economic alternatives, 2018, 311-324. 

 005.9
Ключови думи: 1. информация 2. информационно общество 3. защита на информацията 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28371

- 272 -

 

Lai, P C.  Research, Innovation and Development Strategic Planning for Intellectual Property Management / P. C. Lai. // Economic alternatives, 2018, N 3, 303-310. 

 005.342
Ключови думи: 1. технологичен трансфер 2. стратегическо планиране 3. изследвания 4. иновации 5. изследвания 6. управление 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28376

- 273 -

 

Prodanov, Hristo.  Social Enterpreneurship And Digital Technologies / Hristo Prodanov. // Economic alternatives, 2018, N 1, 123-138. 

 005.35
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. цифрови технологии 3. социална държава 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28357

- 274 -

 

Stoyanova, Zornitsa.  Risk Management Strategies in Water Projects in Bulgaria / Zornitsa Stoyanova, Ivelina Petkova, Kistina Todorova. // Economic alternatives, 2018, N 2, 228-238. 

 005.8
Ключови думи: 1. управление на риска 2. риск мениджмънт 3. воден сектор 4. управление на проекти 5. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 28370

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 275 -

Цб I 4773

Гълъбова, Виолета.  Марки на търговците - фактори за развитие / Виолета Гълъбова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 91-96. 

1. България 2. Търговска марка 
 339.13  + 659.126
Ключови думи: 1. марка 2. търговска марка 3. търговия 4. търговски фирми 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28698

- 276 -

Цб II 85015

Димитров, Георги.  Маркетингово проучване в областта на спортно-анимационните услуги / Георги Димитров. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 407-412. 

1. Маркетинг 2. Туризъм 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетингови проучвания 2. туристическа анимация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28258

- 277 -

Цб II 85013

Забунов, Георги.  Възможности за представяне на хедонистични модели за ценообразуване на жилищни имоти в системи за управление на взаимоотношенията с клиентите / Георги Забунов, Димитър Велев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 104-111. 

1. Недвижима собственост 2. Ценообразуване 
 332.8  + 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. недвижими имоти 3. недвижима собственост 4. жилищни имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28338

- 278 -

Цб I 4773

Радев, Радко.  Маркетинговото планиране - необходимо условие за ефективно функциониране на фирмите в преструктурираща се икономика / Радко Радев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 126-129. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетингово планиране 2. маркетингов план 3. маркетингова концепция 4. бизнес стратегия 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28710

- 279 -

Цб II 90267

Щерев, Николай.  Внедряване на конкурентен маркетинг в българските фирми / Николай Щерев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 151-156. 

1. Маркетинг 2. Предприятия 3. България 
 339.138
Ключови думи: 1. конкурентна стратегия 2. маркетинг 3. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28275

- 280 -

Цб I 4773

Щерев, Николай.  Някои особености на обучението във фирмата при внедряване на маркетинговата концепция / Николай Щерев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 183-187. 

1. Маркетинг 
 339.138
Ключови думи: 1. маркетингова концепция 2. управление на фирмата 3. маркетинг 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28742

- 281 -

 

Borisova, Vl.  Essential Characteristics And Market Of The Creative Industries’ Product / Vl. Borisova. // Economic alternatives, 2018, N 1, 113-122. 

 339.13
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. творчески индустрии 3. продукти 4. икономика на знанието 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28354

- 282 -

 

Delistavrou, Antonia.  Understanding Ethical Consumption: Types and Antecedents / Antonia Delistavrou, Hristo Katrandjiev, Irene Tilikidou. // Economic alternatives, 2017, N 4, 612-633. 

 339.13
Ключови думи: 1. етично потребление 2. материализъм 3. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28437

- 283 -

 

Tzvetkova, Svetla.  Marketing Approaches for Increasing the Competitiveness of Air Transport / Svetla Tzvetkova. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 165-187. 

 339.138
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. маркетингова стратегия 3. конкурентоспособност 4. маркетингови подходи 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28673

Услуги

- 284 -

Цб II 88632

Тошев, Мирослав.  Материали за заплащане на услуги в натура из българските земи : Част I / Мирослав Тошев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 165-177. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Услуги 
  

Сист. No: 28677

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 285 -

Цб II 88632

Димитров, Марко П.  Поземлената собственост и развитието на селското стопанство в България (1879-1944) / Марко П. Димитров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 88-103. 

1. Стопанска история 2. Селско стопанство - България 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. поземлена собственост 3. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28642

- 286 -

Цб II 85013

Забунов, Георги.  Възможности за представяне на хедонистични модели за ценообразуване на жилищни имоти в системи за управление на взаимоотношенията с клиентите / Георги Забунов, Димитър Велев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 104-111. 

1. Недвижима собственост 2. Ценообразуване 
 332.8  + 338.5
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. недвижими имоти 3. недвижима собственост 4. жилищни имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 28338

- 287 -

Цб II 88632

Иванов, Пламен.  Производство на зърнени храни в България (1878-1912) / Пламен Иванов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 116-130. 

1. Стопанска история 2. Зърнопроизводство 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. зърнопроизводство 3. зърнени храни 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28654

- 288 -

 

Павлова-Трайкова, Ели.  Фасилити мениджмънт и градска сигурност / Ели Павлова-Трайкова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 131-142. 

 332.8
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. градска сигурност 3. риск 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28720

- 289 -

 

Stoencheva, Yana.  Comparative Analysis of Return on Investment in the Bulgarian Real Estate Market / Yana Stoencheva. // Economic alternatives, 2017, N 4, 634-650. 

 332.6
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. инвестиции 3. пазар на недвижима собственост 4. възвръщаемост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 28442

Икономика на индустрията

- 290 -

Цб II 90267

Воденичарова, Мария.  Местната индустрия в България през предприсъединителния период към ЕС - проблеми и задачи / Мария Воденичарова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 109-117. 

1. Индустрия - България 
 351.82
Ключови думи: 1. индустрия 2. система НАССР 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28270

- 291 -

Цб I 4773

Воденичарова, Мария.  Особености на месната индустрия в етапа на преструктуриране на българската икономика / Мария Воденичарова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 144-147. 

1. България 2. Месна индустрия 
 637
Ключови думи: 1. месна индустрия 2. месопреработване 3. преструктуриране 4. европейски изисквания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28715

- 292 -

Цб I 4773

Карев, Николай.  Възможности за преструктуриране на обувната промишленост в България / Николай Карев. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 130-132. 

1. България 2. Обувна промишленост 
 685.3
Ключови думи: 1. обувна промишленост 2. преструктуриране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28712

- 293 -

Цб I 4773

Костадинов, Антон.  Необходимостта от преструктуриране на пазара на мебели в България / Антон Костадинов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 133-137. 

1. България 2. Мебелна промишленост 
 684
Ключови думи: 1. мебелна промишленост 2. мебели 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28713

- 294 -

Цб II 88632

Постомпиров, Иван.  Габровската текстилна промишленост след национализацията - окрупняване, структуриране и преструктуриране (1947-1989) / Иван Постомпиров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 357-367. 

1. Стопанска история 2. Текстилна промишленост - България 
 338 (091)  + 677  + 332.025.27
Ключови думи: 1. стопанска история 2. текстилна индустрия 3. текстилни предприятия 4. национализация 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28690

- 295 -

 

Проданов, Христо.  Четвъртата индустриална революция и политическата икономия на големите данни / Христо Проданов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 223-251. 

 338.2
Ключови думи: 1. големи данни 2. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28678

- 296 -

Цб II 90358

Проданов, Христо.  Технологии, равенство и неравенство / Христо Проданов. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 410-423. 

1. Социални неравенства 2. Технологична революция 3. Индустриална революция 
 316.3-021.23  + 351.82
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. технологична революция 3. индустриални революции 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28766

- 297 -

Цб II 90264

Щерев, Николай.  Индустрията на България: минало, настояще и бъдеще / Николай Щерев, Йосиф Илиев, Димитър Благоев. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 59-72. 

1. Счетоводство 2. Индустрия - България 3. Индустрия 4.0 
 657  + 351.82
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индустрия 3. индустриален растеж 4. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 28284

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 298 -

Цб I 4773

Николова, Христина.  Актуални проблеми на пазарните структури в транспорта / Христина Николова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 138-143. 

1. България 2. Транспорт 
 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. пазарна структура 3. транспортни услуги 4. транспортна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28714

- 299 -

Цб II 90313

Таряне, Пека.  Намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата / Пека Таряне. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 179-182. 

1. Финландия 2. Безопасност на движението по пътищата 
 656.11
Ключови думи: 1. безопасност на движението по пътищата 2. смъртни случаи 3. пътни инциденти 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28546

Туризъм

- 300 -

Цб II 85015

Деливерска, Екатерина.  Образователният потенциал на спортния аниматор / Екатерина Деливерска. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 383-388. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туристическа анимация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28257

- 301 -

Цб II 85015

Димитров, Георги.  Маркетингово проучване в областта на спортно-анимационните услуги / Георги Димитров. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 407-412. 

1. Маркетинг 2. Туризъм 
 339.13:379.85
Ключови думи: 1. маркетингови проучвания 2. туристическа анимация 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28258

- 302 -

 

Димитрова, Стела.  Стратегии за намаляване на последиците, произтичащи от сезонността в туризма / Стела Димитрова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 75-91. 

 338.48
Ключови думи: 1. сезонност 2. стратегии 3. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28711

- 303 -

 

Русев, Руси.  Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване / Руси Русев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 103-115. 

 502.3  + 338.48
Ключови думи: 1. околна среда 2. замърсяване 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28718

- 304 -

Цб II 85013

Янева, Мариана.  Приложение на информационните технологии при промотиране на туристически продукти от пътническите агенции / Мариана Янева, Маргарита Мишева. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 550-557. 

1. Информационни технологии 2. Туристически продукти 
 004  + 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. туристически продукти 3. туристически агенции 4. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28405

- 305 -

 

Ianeva, Mariana.  Enhancement of Competitiveness of the Product in the Tourist Business by Health Tourism Marketing Management / Mariana Ianeva et al.. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 89-108. 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически бизнес 2. маркетингово управление 3. стандарти 4. здравен туризъм 5. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 28739

- 306 -

Цб II 85013

Tagareva, Svetla D.  Information and Communication Technology in Global hotel Industry: Challenges and Opportunities / Svetla D. Tagareva. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 707-712. 

1. Информационни технологии 2. Хотели 
 004  + 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. хотелиерска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28430

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 307 -

Цб II 90243

Атанасов, Борислав.  Аспекти от регулиране на търговската дейност / Борислав Атанасов. // Проблеми на законодателството и правоприлагането,  свързани с развитието на бизнеса в Република Бълга. Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 187-193. 

1. Право 2. Търговия 
 346.7
Ключови думи: 1. търговска дейност 2. търговия 3. конкуренция 4. купувач 5. правно регулиране 6. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28204

- 308 -

Цб II 90243

Георгиев, Иван.  Доброволен отказ от участие в картелно споразумение / Иван Георгиев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 237-241. 

1. Право 
 342.9  + 339.5
Ключови думи: 1. защита на конкуренцията 2. картели 3. глоби 4. имунитет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28224

- 309 -

Цб II 90272

Георгиева, Емилия.  Икономиката на България в контекста на интеграцията на държавите от Централна и Източна Европа в Европейския съюз / Емилия Георгиева. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 137-157. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28321

- 310 -

Цб II 90267

Георгиева, Петя.  Процесът на прехвърляне н адейности (outsourcing) в света и България - развитие и тенденции през последното десетилетие / Петя Георгиева. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 81-88. 

1. Аутсорсинг 2. Управление 
 339.97  + 005.591.43
Ключови думи: 1. аутсорсинг 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 28267

- 311 -

Цб II 85013

Димова, Надежда.  Предизвикателствата на използването на съвременни технологии в търговията на дребно / Надежда Димова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 148-156. 

1. Информационни технологии 2. Търговия на дребно 
 004.9  + 339.37
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. търговия на дребно 3. маркетинг 4. потребители 5. Radio Frequency Identification (RFID) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28344

- 312 -

Цб II 90272

Желязкова, Звезделина.  Присъединяването на България към еврозоната - изпълнение на Маастрихтските критерии / Звезделина Желязкова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 241-263. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 
 339.9  + 336.74
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 5. евро (EU) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28326

- 313 -

Цб II 90272

Керчев, Красимир.  Новата икономика и предизвикателствата за иновациите в ЕС / Красимир Керчев. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 80-98. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Иновации 5. Иновационна икономика 
 339.9  + 316.422
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. иновации 5. иновационна икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28319

- 314 -

Цб II 85013

Колев, Орлин.  Интернет сайтовете за групово пазаруване като нов канал за продажби / Орлин Колев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 202-207. 

1. Онлайн търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. Интернет 2. онлайн пазаруване 3. продажби 4. колективно (групово) пазаруване 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28350

- 315 -

Цб I 4773

Конджов, Тони.  Еволюция на политиката спрямо фирмените споразумения в Европейския съюз и България / Тони Конджов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 117-120. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конкуренция 
 339.13  + 34
Ключови думи: 1. фирмени споразумения 2. политики 3. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 4. конкурентна политика 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Великобритания 
  

Сист. No: 28705

- 316 -

Цб II 90313

Корпи-Томола, Аура.  Движение на "общините кръстници" / Аура Корпи-Томола. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 265-267. 

1. Международни отношения 
 339.9
Ключови думи: 1. международни отношения 2. международно сътрудничество 3. финансова помощ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Финландия 2. Швеция 
  

Сист. No: 28577

- 317 -

Цб II 90243

Лекова, Мария.  Проверка на преобразуването при вливане и сливане на търговски дружества / Мария Лекова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 318-323. 

1. Търговско право 
 347.7
Ключови думи: 1. проверка 2. преобразуване на търговски дружества 3. вливания 4. сливания 5. договор 6. одитори 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28241

- 318 -

Цб II 90313

Липонен, Паво.  Северното измерение / Паво Липонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 256-259. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.9
Ключови думи: 1. международни икономически отношения 2. Северно измерение 3. околна среда 4. транспорт 5. логистика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28575

- 319 -

Цб II 90313

Манинен, Ханес.  Градовете близнаци Торнио и Хапаранда / Ханес Манинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 260-264. 

1. Международни отношения 
 339.92
Ключови думи: 1. международни отношения 2. международна търговия 3. трансгранични връзки 4. международно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Финландия 2. Швеция 
  

Сист. No: 28576

- 320 -

Цб II 90272

Марикина, Мария.  Глобализация и конкурентоспособност на националните икономики и България / Мария Марикина. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 42-67. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Конкурентоспособност 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28317

- 321 -

Цб II 90272

Минчев, Дянко.  Процесът на глобализация и приоритетите в развитието на България / Дянко Минчев. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 15-41. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28315

- 322 -

Цб II 90267

Петков, Васил.  Системата НАССР и конкурентоспособността на българската експортна продукция : (на примера на местната промишленост) / Васил Петков. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 99-108. 

1. Безопасност на храните 2. НАССР 
 339.56
Ключови думи: 1. система НАССР 2. безопасност на храните 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28269

- 323 -

Цб I 4773

Петкова, Мартина.  Ролята на законите в процеса на преструктуриране на българската икономика / Мартина Петкова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 121-125. 

1. България 2. Конкуренция 
 34  + 339.13
Ключови думи: 1. икономика 2. защита на конкуренцията 3. Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) 4. нелоялна конкуренция 5. Закон за държавните помощи (ЗДП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28709

- 324 -

Цб II 90272

Ралева, Стела.  Предлагане на знания в България : структурни характеристики и факторни влияния / Стела Ралева. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 185-204. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9  + 373.1
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Образование 
  

Сист. No: 28323

- 325 -

Цб II 90272

Сотирова, Екатерина.  Паричната интеграция на България към европейските структури / Екатерина Сотирова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 158-184. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28322

- 326 -

Цб II 90272

Тодоров, Игнат.  Източници на икономически растеж в условията на глобализация и интеграция / Игнат Тодоров. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 68-79. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28318

- 327 -

Цб II 90272

Трифонова, Венелина.  Интеграцията на финансовите пазари в рамките на ЕС / Венелина Трифонова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 99-134. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Международни финанси 
 339.9  + 339.7
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. международни финанси 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28320

- 328 -

Цб I 4773

Хаджиева, Ваня.  Системата на националния организиран пазар в контекста на преструктуриране на българската икономика / Ваня Хаджиева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 76-80. 

1. България 2. Пазар 
 339.13
Ключови думи: 1. организирани пазари 2. нормативна база 3. система 4. компоненти 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28692

- 329 -

Цб I 4773

Цанов, Цветомир.  Трансгранични сливания и придобивания в България / Цветомир Цанов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 168-171. 

1. България 2. Сливания и придобивания 
 339.94
Ключови думи: 1. трансгранични сливания 2. трансгранични придобивания 3. чуждестранни инвеститори 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28726

- 330 -

Цб II 88632

Шиваров, Александър.  Митниците - приемственост, промяна и влияние върху българското стопанско развитие (1878-1912) / Александър Шиваров. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 104-115. 

1. Стопанска история 2. Митници 
 338 (091)  + 339.543
Ключови думи: 1. стопанска история 2. митници 3. митническа политика 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28653

- 331 -

 

Durova, Kalina.  Long-Term Impact of the European Funds on Bulgaria’s Economy / Kalina Durova. // Economic alternatives, 2018, N 3, 325-333. 

 339.92
Ключови думи: 1. европейски фондове 2. икономика 3. трудова заетост 4. безработица 5. финансиране на програми 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28380

- 332 -

 

Papachashvili, Nino.  The Analysis of Export Drivers and Impediments Using Extended Gravity Model (The Case of Georgia) / Nino Papachashvili, Lela Jamagidze, Nino Melitauri. // Economic alternatives, 2018, N 1, 69-85. 

 339.5
Ключови думи: 1. износ 2. търговия 3. Грузия 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28351

Европейски съюз

- 333 -

Цб I 4773

Богданова, Светла.  Бюджетът на ЕС за 2007-2013 г. и приоритетите за развитие на разширения съюз / Светла Богданова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 159-163. 

1. Бюджет - ЕС 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. бюджет на ЕС 2. финансова рамка на ЕС 3. Европейска комисия (ЕК) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28724

- 334 -

Цб II 90267

Бонева, Светла.  Разходи и ползи за ЕС-15 и страните от Централна и Източна Европа при новото международно разделение на труда в разширения ЕС / Светла Бонева. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 18-27. 

   Разработката разглежда някои основни ефекти от миграцията на трудовите ресурси от СЦИЕ към ЕС в предприсъединителния период и особеностите на заплащането и производителностт на труда в СЦИЕ. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Трудов пазар 
 339.923:061.1  + 331
Ключови думи: 1. европейски трудов пазар 2. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28260

- 335 -

Цб II 90267

Василев, Йордан.  "Новата икономика": възможноссти на България / Йордан Василев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 36-39. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Икономика - България 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. нова икономика 2. икономика на знанието 3. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28262

- 336 -

Цб II 90267

Вълков, Петко.  Входящи капиталови потоци - роля и влияние върху платежния баланс и лихвените проценти в условията на паричен съвет / Петко Вълков. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 63-70. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Паричен съвет 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. капиталови потоци 2. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28265

- 337 -

Цб II 90272

Георгиева, Емилия.  Икономиката на България в контекста на интеграцията на държавите от Централна и Източна Европа в Европейския съюз / Емилия Георгиева. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 137-157. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз (ЕС) 
 339.9
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Централна Европа 2. Източна Европа 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28321

- 338 -

Цб I 4773

Даскалова, Татяна.  Предизвикателства пред подготовката на България за участие в Структурните фондове на Европейския съюз / Татяна Даскалова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 150-153. 

1. България 2. Европейски съюз (ЕС) 3. Структурни фондове 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. структурни фондове 2. предприсъединителни фондове 3. Кохезионен фонд 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28717

- 339 -

Цб II 90267

Димитрова, Спаска.  Дебатът за пакта за стабилност и растеж и структурната политика на ЕС - някои изводи за новоприсъединилите се страни и България / Спаска Димитрова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 157-162. 

1. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. растеж 3. стабилност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28276

- 340 -

Цб II 90267

Драганов, Живко.  Правна закрила на марката в правото на Европейския съюз и присъединяването на нови държави / Живко Драганов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 89-98. 

1. Търговска марка 2. Право 
 347.77
Ключови думи: 1. търговска марка 2. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
  

Сист. No: 28268

- 341 -

Цб II 90267

Драганова, Корнелия.  Общи проблеми на хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз към настоящия момент / Корнелия Драганова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 28-35. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28261

- 342 -

Цб II 90272

Желязкова, Звезделина.  Присъединяването на България към еврозоната - изпълнение на Маастрихтските критерии / Звезделина Желязкова. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 241-263. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 
 339.9  + 336.74
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. Еврозона 5. евро (EU) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28326

- 343 -

Цб I 4773

Милкова, Светлана.  Предприсъединителната стратегия на ЕС - предпоставка за икономически растеж в България / Светлана Милкова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 154-158. 

1. България 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. предприсъединителна стратегия 2. икономически растеж 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. предприсъединителни финансови инструменти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28721

- 344 -

 

Моралийска, Моника.  Дебатът след бялата книга за бъдещето на ЕС - очаквания и резултати / Моника Моралийска. // Науч. трудове на УНСС, Т.2, 2018, N 2, 126-141. 

 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. ЕС 2. Бяла книга на Комисията на ЕС 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28648

- 345 -

Цб I 4773

Петрова, Маринела.  Преструктуриране на разходите на Европейския съюз във връзка с прилагането на кохезионната политика след последното разширяване / Маринела Петрова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 164-167. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Кохезионна политика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. кохезионна политика 2. разходи 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. разширяване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28725

- 346 -

Цб II 90267

Симеонов, Калоян.  Членството на България в Еврозоната - далечен мираж или близка реалност / Калоян Симеонов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 45-56. 

1. Еврозона 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. Европейска централна банка (ЕЦБ) 3. паричен съвет 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28263

- 347 -

Цб II 90267

Стоянов, Ради.  Движението на България към пълноправно членство в ЕС: проблеми и последствия / Ради Стоянов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 166-173. 

1. България 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28278

- 348 -

Цб II 90267

Трифонова, Силвия.  Предизвикателства пред създаването на единен европейски пазар / Силвия Трифонова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 12-17. 

1. Европейски капиталов пазар 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Единен европейски пазар 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28259

- 349 -

Цб II 90267

Чакалов, Стоимен.  Европейско политическо сътрудничество и интеграция / Стоимен Чакалов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 57-62. 

1. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. европейска интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28264

- 350 -

 

Hadjinikolov, Dimitar.  Bulgaria in the EU Cohesion Process / Dimitar Hadjinikolov. // Economic alternatives, 2017, N 2, 213-225. 

 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. България 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. политики на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28394

Право

- 351 -

Цб II 79695

Александров, Андрей.  Дългосрочната грижа за възрастни - правна уредба в българското законодателство / Андрей Александров. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 162-177. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги - възрастни хора 3. Социални услуги - България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. възрастни хора 3. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28451

- 352 -

Цб II 90243

Атанасов, Борислав.  Аспекти от регулиране на търговската дейност / Борислав Атанасов. // Проблеми на законодателството и правоприлагането,  свързани с развитието на бизнеса в Република Бълга. Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 187-193. 

1. Право 2. Търговия 
 346.7
Ключови думи: 1. търговска дейност 2. търговия 3. конкуренция 4. купувач 5. правно регулиране 6. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28204

- 353 -

Цб II 88632

Атанасова, Светла.  Официални норми за дейността на османските търговци с Берат от 60-те години на XIX век. : Споделени практики от българските земи / Светла Атанасова. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 76-87 : с факс.. 

1. Стопанска история 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Османска империя 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28641

- 354 -

Цб II 90243

Балтов, Росен.  Делба на безналични акции / Росен Балтов. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 230-236. 

1. Право 
 347.65
Ключови думи: 1. безналични акции 2. делба 3. финансови инструменти 4. Централен депозитар (ЦД) 5. наследяване 6. съд 7. Закон за публичното предлагане на ценни книжа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28223

- 355 -

Цб II 90341

Банов, Христо.  Същност на промените от 2018 г. в правната уредба на развитието на академичния състав и тяхното значение за довършването на откритите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности / Христо Банов. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 67-145. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28628

- 356 -

Цб II 90243

Белев, Константин.  Предмет на договора за извършване на услуга / Константин Белев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 310-317. 

1. Право 
 347.4
Ключови думи: 1. договор 2. услуги 3. дейност 4. полза 5. правоотношения 6. интерес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28240

- 357 -

Цб II 79695

Бонева, Добринка.  Социалното подпомагане като елемент на системата за социална защита - развитие на националното ни законодателство в тази област чрез европейския стълб на социалните права и европейския семестър / Добринка Бонева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 68-81. 

1. Социално подпомагане 2. Социално право 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социално право 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28438

- 358 -

 

Ботева, Мария.  Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел ( тръжна манипулация ) / Мария Ботева. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 10, 73-86. 

 347
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28493

- 359 -

Цб II 90313

Бракс, Туйя.  Правна помощ и компенсация за нанесени щети / Туйя Бракс. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 157-159. 

1. Финландия 2. Правна помощ 
 342.7
Ключови думи: 1. правна помощ 2. компенсации 3. щети 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28539

- 360 -

Цб II 79695

Великова-Стоянова, Албена.  Доходът като условие за отпускане на социални помощи / Албена Великова-Стоянова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 117-124. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални помощи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28445

- 361 -

Цб II 90243

Велчева, Албена.  Основания за оспорване преобразуването на търговски дружества / Албена Велчева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 275-279. 

1. Право 
 347.72
Ключови думи: 1. преобразуване на търговски дружества 2. оспорване 3. процесуални средства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28230

- 362 -

Цб II 90243

Воденичарова, Катя.  Системи за привръзка на дружествата и влиянието им върху тяхната мобилност в Европейския съюз / Катя Воденичарова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането,  свързани с развитието на бизнеса в Република Бълга. Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 194-203. 

1. Право 
 341
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. юридическо лице 3. седалище 4. мобилност 5. чужд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28218

- 363 -

Цб II 90243

Ганева, Емилия.  Механизми за защита срещу принудително въздействие под формата на сила (vis) - развитие на правната регулация в контекста на преторското право / Емилия Ганева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 331-337. 

1. Право 
 34
Ключови думи: 1. принуда 2. насилие 3. механизми 4. реституция 5. правна регулация 6. морал 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28243

- 364 -

Цб II 79695

Гевренова, Нина.  Правото на социално подпомагане в контекста на социалната помощ и социалната услуга / Нина Гевренова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 89-101. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социална помощ 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28441

- 365 -

 

Георгиев, Веселин.  Конкуренция между производството по несъстоятелност и изпълнение по Закона за особените залози върху търговско предприятие : Необходимост от преразглеждане на традиционни разрешения / Веселин Георгиев. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 10, 45-59. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. несъстоятелност 3. Закон за особените залози (ЗОЗ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28491

- 366 -

Цб II 90243

Георгиев, Георги.  Относно действителността на уговорка длъжник в производство по несъстоятелност да не предявява искове по чл. 694 от ТЗ срещу приетите вземания на определен кредитор / Георги Георгиев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 324-330. 

1. Търговско право 
 347.736
Ключови думи: 1. право на иск 2. отказ от иск 3. имущество 4. несъстоятелност 5. кредитори 6. длъжник 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28242

- 367 -

Цб II 90243

Георгиев, Иван.  Доброволен отказ от участие в картелно споразумение / Иван Георгиев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 237-241. 

1. Право 
 342.9  + 339.5
Ключови думи: 1. защита на конкуренцията 2. картели 3. глоби 4. имунитет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28224

- 368 -

Цб II 90243

Георгиева, Христина.  Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи / Христина Георгиева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 344-349. 

1. Право 
 349.41
Ключови думи: 1. земеделски земи 2. земеделски стопани 3. земеделски производители 4. оземляване 5. принудително изпълнение 6. несеквестируемост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28245

- 369 -

 

Григоров, Григор.  Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация / Григор Григоров. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 65-77. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. производство по стабилизация 3. търговец 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28388

- 370 -

 

Григоров, Григор.  Действие на утвърдения план за стабилизация ( чл. 791 от Търговския закон ) / Григор Григоров. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 10, 60-67. 

 347
Ключови думи: 1. стабилизация 2. търговец 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28492

- 371 -

Цб II 90243

Димитрова, Силвия.  Правна същност на електрическата енергия в гражданското право / Силвия Димитрова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 252-254. 

1. Право 
 347.2
Ключови думи: 1. електрическа енергия 2. гражданско право 3. енергетика 4. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28226

- 372 -

Цб II 90243

Димитрушева, Екатерина.  Предизвикателства пред закрилата на правото на интелектуална собственост / Екатерина Димитрушева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 367-372. 

1. Интелектуална собственост - право 
 347.77/.78
Ключови думи: 1. закрила на интелектуалната собственост 2. авторско право 3. компютърни програми 4. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28248

- 373 -

Цб II 90267

Драганов, Живко.  Правна закрила на марката в правото на Европейския съюз и присъединяването на нови държави / Живко Драганов. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 89-98. 

1. Търговска марка 2. Право 
 347.77
Ключови думи: 1. търговска марка 2. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
  

Сист. No: 28268

- 374 -

Цб II 90341

Драганов, Живко.  Новата уредба на плагиатството по Закона за развитието на академичния състав в Република България / Живко Драганов. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 51-65. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 3. Плагиатство 
 378.12  + 342.52  + 82-995
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 4. плагиатство 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28626

- 375 -

 

Драганов, Живко.  Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно регламент 2017/1001 / Живко Драганов. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 173-182. 

 341.17
Ключови думи: 1. ЕС 2. Регламент 2017/1001 3. европейско право 4. марка на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28651

- 376 -

Цб II 90267

Драганова, Корнелия.  Общи проблеми на хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз към настоящия момент / Корнелия Драганова. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 28-35. 

1. Право на Европейския съюз 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28261

- 377 -

Цб II 90243

Зарева, Даниела.  Обжалване на определения, постановявани по граждански дела, в практиката на Върховния касационен съд на Република България / Даниела Зарева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 217-223. 

1. Право 
 347
Ключови думи: 1. граждански дела 2. Върховен Касационен Съд (ВКС) 3. обжалване 4. съдебна практика 5. тълкувателни решения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28221

- 378 -

Цб II 90341

Зиновиева, Дарина.  Законодателството за развитие на академичния състав в административното правораздаване / Дарина Зиновиева. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 23-50. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 3. Административно право 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 4. административно правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28625

- 379 -

Цб II 90313

Ийвари, Юхани.  Посредничество между подсъдими и потърпевши при наказателни дела / Юхани Ийвари. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 160-162. 

1. Финландия 2. Право 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. наказателни дела 3. посредничество 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28540

- 380 -

Цб II 90243

Калев, Пламен.  Правно-политически условия за конструиране на императивни теории за право в българската правна литература от първата половина на XX век / Пламен Калев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 224-229. 

1. Право 
 34
Ключови думи: 1. право 2. теории 3. правен позитивизъм 4. Конституция 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28222

- 381 -

 

Касабова, Камелия.  Първично публично предлагане на облигации и допускането им до търговия на регулиран пазар / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 5-11. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28390

- 382 -

 

Касабова, Камелия.  Промени в уредбата на публичните акционерни дружества / Камелия Касабова. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 10, 5-12. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28391

- 383 -

Цб II 79695

Кирилова-Андреева, Гергана.  Общината като доставчик на социални услуги - тенденции и предизвикателства / Гергана Кирилова-Андреева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 178-195. 

1. Социално подпомагане 2. Общини 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. общини 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28453

- 384 -

Цб II 79695

Киселова, Наталия.  "Второто поколение" основни социални права на човешката личност в конституцията на Република България / Наталия Киселова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 35-51. 

1. Социално подпомагане 2. Права на човека 3. Конституция на България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. права на човека 3. Конституция на България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28434

- 385 -

Цб II 79695

Койчева, Райна.  Социалното подпомагане като инструмент на демографската политика? / Райна Койчева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 82-88. 

1. Социално подпомагане 2. Демографска политика 
 349  + 364  + 314.15
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28439

- 386 -

Цб II 90243

Колева, Жана.  Нов поглед върху понятието за несъщински спедиционен договор в светлината на практиката на съда на ЕС / Жана Колева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 267-274. 

1. Право 
 347.7
Ключови думи: 1. несъщински спедиционен договор 2. Търговски закон (ТЗ) 3. Директива 2011/7/ЕС 4. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28229

- 387 -

Цб I 4773

Конджов, Тони.  Еволюция на политиката спрямо фирмените споразумения в Европейския съюз и България / Тони Конджов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 117-120. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. България 3. Конкуренция 
 339.13  + 34
Ключови думи: 1. фирмени споразумения 2. политики 3. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) 4. конкурентна политика 5. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 3. Великобритания 
  

Сист. No: 28705

- 388 -

Цб II 88632

Костов, Евгени.  Институтът на министерската наказателна отговорност в България. Вторият държавен съд (1910-1914) - стопански закононарушения / Евгени Костов. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 131-138. 

1. Стопанска история 2. Право 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28657

- 389 -

Цб II 90243

Кърпачева, Елина.  Национален кодекс за корпоративно управление - валидност, легитимност и ефективност на стандартите за добро управление / Елина Кърпачева. // Проблеми на законодателството и правоприлагането,  свързани с развитието на бизнеса в Република Бълга. Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 297-303. 

1. Право 
 346
Ключови думи: 1. стандарти 2. корпоративно управление 3. правни предписания 4. легитимност 5. ефикасност 6. бизнес практики 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28237

- 390 -

Цб II 90243

Лазаров, Стоян.  Сравнителен анализ между американското право на суброгацията и суброгирането в застрахователните отношения / Стоян Лазаров. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 361-366. 

1. Право 
 349.3:368
Ключови думи: 1. суброгация 2. застрахователни отношения 3. сравнителен анализ 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Северна Америка 2. Европа 3. Австралия 
  

Сист. No: 28247

- 391 -

Цб II 90243

Лекова, Мария.  Проверка на преобразуването при вливане и сливане на търговски дружества / Мария Лекова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 318-323. 

1. Търговско право 
 347.7
Ключови думи: 1. проверка 2. преобразуване на търговски дружества 3. вливания 4. сливания 5. договор 6. одитори 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28241

- 392 -

 

Лекова, Мария.  Проверка на преобразуването и доклад на проверителя при дружествените вливания и сливания / Мария Лекова. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 12-23. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. преобразуване на търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28377

- 393 -

Цб II 90313

Лехтонен, Ласе.  Принципът на прозрачност / Ласе Лехтонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 40-44. 

1. Финландия 2. Публична администрация 
 351/354  + 342.7
Ключови думи: 1. принцип на прозрачност 2. обществено управление 3. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28505

- 394 -

 

Маданска, Нели.  Търговският регистър с нови функции / Нели Маданска. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 10, 13-21. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за търговския регистър и юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРЮЛНЦ) 2. Закон за особените залози (ЗОЗ) 3. производство по стабилизация 4. Търговски регистър 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28396

- 395 -

Цб II 90243

Маринова, Паолина.  Практически проблеми при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу гледане и/или издръжка / Паолина Маринова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 287-291. 

1. Право 
 347.44
Ключови думи: 1. договор 2. прехвърляне на собственост 3. недвижими имоти 4. издръжка 5. проблеми 6. неизпълнение на договор 7. разваляне на договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28232

- 396 -

Цб II 79695

Мингов, Емил.  За социалното в социалното подпомагане / Емил Мингов. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 26-34. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28433

- 397 -

Цб II 90243

Минчев, Минчо.  Предизвикателства пред стопанските субекти, опериращи на пазара с авторски и сродни на тях права / Минчо Минчев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 338-343. 

1. Авторско право 
 347.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. Интернет 3. системи за управление на дигитални права (DRM) 4. закрила на авторските и сродните права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28244

- 398 -

Цб II 90243

Мозжухина, Генка.  Общ преглед на фидуциарните сделки в българското и италианското законодателство / Генка Мозжухина. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 292-296. 

1. Право 
 342(497.2)(45)
Ключови думи: 1. фидуциарни сделки 2. българско законодателство 3. италианско законодателство 4. практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28234

- 399 -

Цб II 79695

Мръчков, Васил.  Правото на социално подпомагане - основно право на гражданите / Васил Мръчков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 52-67. 

1. Социално подпомагане 2. Права на човека 
 349  + 364  + 342.7
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28435

- 400 -

Цб II 90243

Недев, Делян.  Фигурата на "оригинерния приобретател" на вещни права в хипотезата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД / Делян Недев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 242-251. 

1. Право 
 347.2
Ключови думи: 1. оригинерен приобретател 2. първично придобиване 3. трети лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28225

- 401 -

 

Николова, Галина.  Условия и ред за ползване на отпуск за предходни годиин / Галина Николова. // Актив, 2018, N 11, 44-46. 

 351.83
Ключови думи: 1. отпуски 2. платен годишен отпуск 3. трудови правоотношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28369

- 402 -

Цб II 88632

Палангурски, Милко.  Търновската конституция - собственост, финанси, икономика / Милко Палангурски. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 23-32. 

1. Стопанска история 2. Търновска конституция 
 338 (091)  + 342.4
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Търновска конституция 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
  

Сист. No: 28631

- 403 -

Цб II 79695

Петкова, Жанета.  Социалното подпомагане и лицата на независимия труд / Жанета Петкова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 102-108. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28443

- 404 -

Цб I 4773

Петкова, Мартина.  Ролята на законите в процеса на преструктуриране на българската икономика / Мартина Петкова. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 121-125. 

1. България 2. Конкуренция 
 34  + 339.13
Ключови думи: 1. икономика 2. защита на конкуренцията 3. Закон за защита на конкуренцията (ЗЗК) 4. нелоялна конкуренция 5. Закон за държавните помощи (ЗДП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28709

- 405 -

Цб II 90243

Петров, Атанас.  Специалната уредба на непаричната вноска в капитала на търговско дружество в светлината на гаранционната функция на капитала / Атанас Петров. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 261-266. 

1. Право 
 347.72
Ключови думи: 1. търговски дружества 2. капитал 3. непарични вноски 4. законодателство 5. обезпечения 6. кредитори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28228

- 406 -

Цб II 79695

Попова, Цвета.  Актуални въпроси пред предоставянето на социални услуги в България / Цвета Попова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 147-161. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги - България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 3. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28449

- 407 -

Цб II 90313

Руохонен, Марку.  Финландската асоциация за слот машини / Марку Руохонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 289-291. 

1. Финландия 
 342.5  + 794.9
Ключови думи: 1. хазарт 2. казина 3. слот машини 4. държава 5. неправителствен сектор 6. благотворителност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28598

- 408 -

Цб II 88632

Русев, Иван.  Търговско-правните институти през епохата на българското Възраждане - между традициите и модерността / Иван Русев. // Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 - : Т. III. Институциите и българското стопанско развитие през вековете : Център за стопанско-исторически изследвания, 9-22. 

1. Стопанска история 2. Право 
 338 (091)"715"(497.2)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. право 3. институции 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28630

- 409 -

Цб II 90341

Салкова, Екатерина.  Устойчивото развитие на академичния състав в продължаващата реформа в правната му регламентация / Екатерина Салкова. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 9-21. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28624

- 410 -

Цб II 79695

Средкова, Красимира.  За предмета на социалното подпомагане и неговото изучаване / Красимира Средкова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 17-25. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28432

- 411 -

Цб II 90243

Ставру, Стоян.  Какво става с владението за право на строеж след изграждането на сградата в груб строеж? / Стоян Ставру. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 211-216. 

1. Право 
 347.2
Ключови думи: 1. владение 2. придобивна давност 3. право на строеж 4. сгради 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28220

- 412 -

Цб II 79695

Стайков, Ивайло.  Изискването за получаване на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд / Ивайло Стайков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 125-138. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 3. Общественополезен труд 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. общественополезен труд 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28446

- 413 -

Цб II 90243

Стефанова, Кристина.  Нужна ли е законодателна намеса в преддоговорните отношения при сключването на договор за франчайзинг? / Кристина Стефанова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 304-309. 

1. Право 
 347.74
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. франчайзингов договор 3. преддоговорни отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28239

- 414 -

 

Терзиева, Мариана.  Договор за лизинг на недвижим имот / Мариана Терзиева. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 29-41. 

 347
Ключови думи: 1. договор за лизинг 2. недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28379

- 415 -

Цб II 90243

Тончев, Чавдар.  За пътя и смисъла на закона / Чавдар Тончев. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 350-360. 

1. Право 
 342
Ключови думи: 1. закони 2. законова уредба 3. промени 4. суверен 5. тайни общества 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28246

- 416 -

Цб II 90313

Хара, Мерви.  Закони и правни действия в областта на тютюнопушенето / Мерви Хара. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 198-204. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 613.8  + 34
Ключови думи: 1. закони 2. правни действия 3. тютюнопушене 4. тютюневи изделия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28552

- 417 -

 

Хорозов, Георги.  Извънсъдебно удовлетворяване на кредитора по търговски залог / Георги Хорозов. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 42-52. 

 347
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. заложено имущество 3. особени залози 4. заложен кредитор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28382

- 418 -

Цб II 79695

Цветков, Радослав.  Някои въпроси около възлагането на управление на социални услуги в светлината на социалното договаряне / Радослав Цветков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 201-218. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28459

- 419 -

 

Цокова, Полина.  Някои въпроси във връзка с кандидатите и участниците в процедури по обществени поръчки / Полина Цокова. // Търговско и облигационно право, XXІ, 2017, N 9, 78-89. 

 347
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28389

- 420 -

Цб II 79695

Чакърова-Димитрова, Изабела.  Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл.36 ЗСП / Изабела Чакърова-Димитрова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 109-113. 

1. Социално подпомагане 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28444

- 421 -

Цб II 90243

Челебийска, Атанаска.  Понятието "печалба" в правния живот на предприятието / Атанаска Челебийска. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 255-260. 

1. Право 
 347.7
Ключови думи: 1. печалба 2. дивиденти 3. право 4. дружества 5. акционери 6. разпределение 7. инвеститори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28227

- 422 -

Цб II 90243

Чочова, Мария.  За някои законодателни несъвършенства в областта на работническото представителство по Кодекса на труда / Мария Чочова. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 280-286. 

1. Право 
 349.2
Ключови думи: 1. Кодекс на труда (КТ) 2. трудово право 3. работническо представителство 4. консултиране 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28231

- 423 -

Цб II 79695

Чочова, Мария.  Някои въпроси относно семейните помощи за деца в България / Мария Чочова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 139-143. 

1. Социално подпомагане 2. Семейни помощи - деца 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални помощи 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28448

- 424 -

Цб II 79695

Шопов, Атанас.  Правосубектност на доставчиците на социални услуги (в контекста на въпроса за неперсонифицираните субекти на правото) / Атанас Шопов. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 196-200. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28457

- 425 -

Цб II 90243

Ahmedi, Sulejman.  The divorce causes according to the legislation of Republic of Kosovo / Sulejman Ahmedi. // Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа : Сборник с доклади : В 2 тома : Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин : Том 1 / Ред. кол. Мирослав Димитров, Илонка Пешева-Горанова, Гергана Боянова, Пресиян Марков, Стефан Радев  (София). - София. - София : УНСС, 2015, 204-210. 

1. Право 
 347.6
Ключови думи: 1. развод 2. семейство 3. законодателство 4. семейно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28219

- 426 -

 

Nozharov, Shteryo.  Transaction Costs and Institutional Change of Trade litigations in Bulgaria / Shteryo Nozharov, Petya Koralova-Nozharova. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 123-133. 

 347.7
Ключови думи: 1. търговски спорове 2. сива икономика 3. транзакционни разходи 4. съдебна реформа 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 28666

Интелектуална собственост

- 427 -

 

Маркова, Мария.  Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост "промишлен дизайн" (Правна регламентация, регистрационна активност в България, икономическа значемост) / Мария Маркова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 189-219. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. промишлен дизайн 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 28675

Обществено управление. Публична администрация

- 428 -

Цб I 4773

Гичева, Валентина.  Преструктуриране на публичния сектор в България / Валентина Гичева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 40-44. 

1. България 2. Публичен сектор 
 351/354
Ключови думи: 1. преструктуриране 2. публичен сектор 3. публичен мениджмънт 4. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28667

- 429 -

Цб II 90313

Каупинен, Тимо.  Тристранно сътрудничество / Тимо Каупинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 53-55. 

1. Финландия 2. Публична администрация 
 351.83
Ключови думи: 1. обществено управление 2. тристранно сътрудничество 3. работници 4. работодатели 5. правителство 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28508

- 430 -

Цб II 90313

Лехтонен, Ласе.  Принципът на прозрачност / Ласе Лехтонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 40-44. 

1. Финландия 2. Публична администрация 
 351/354  + 342.7
Ключови думи: 1. принцип на прозрачност 2. обществено управление 3. публична администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28505

- 431 -

Цб II 90313

Ноусиайнен, Пека.  Общинско самоуправление / Пека Ноусиайнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 37-39. 

1. Финландия 2. Общинско управление 
 352.07
Ключови думи: 1. общинско самоуправление 2. общини 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28504

- 432 -

 

Павлова, Йоана.  Е-комуникация на гражданите и местното самоуправление / Йоана Павлова. // Науч. трудове на УНСС, Т.4, 2018, N 4, 187-197. 

 352
Ключови думи: 1. граждани 2. администрация 3. управление 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 28763

- 433 -

Цб II 85015

Страхилова, Катя.  Електронна местна администрация / Катя Страхилова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 199-204. 

1. Публична администрация 2. Информационни технологии 
 352  + 004.5
Ключови думи: 1. местна администрация 2. електронна администрация 3. е-администрация 4. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28251

- 434 -

Цб II 85013

Страхилова, Катя.  Хардуерна и софтуерна осигуреност на общините в България / Катя Страхилова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 179-186. 

1. Публична администрация 2. Информационни технологии 
 351/354  + 004
Ключови думи: 1. общини 2. общинска администрация 3. информационни технологии 4. софтуер 5. хардуер 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28348

- 435 -

Цб II 85013

Daskalova, Tatyana.  Creation of an Inventory System for the Municipal Property Management / Tatyana Daskalova. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 134-141. 

1. Общинско управление 2. Информационни технологии 
 352.07  + 004.9
Ключови думи: 1. общинско управление 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 28342

- 436 -

Цб II 85013

Kabakchieva, D.  Innovative Identity Management Architecture Development for the European e-Government / D. Kabakchieva, K. Stefanova. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 66-73. 

 351/354  + 004.5
Ключови думи: 1. е-правителство 2. иновации 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28335

- 437 -

 

Nozharov, Shteryo.  Efficiency of Public Administration Management in Cultural Heritage Protection / Shteryo Nozharov. // Economic alternatives, 2017, N 2, 307-316. 

 351/354
Ключови думи: 1. публична администрация 2. управление 3. човешки капитал 4. културно наследство 5. опазване на културното наследство 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 28401

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 438 -

Цб II 90313

Коски, Хейки.  Коктейл "Молотов" / Хейки Коски. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 338-339. 

1. Финландия 2. Отбрана 
 355/359
Ключови думи: 1. война 2. бомби 3. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28616

- 439 -

Цб II 90267

Хинев, Александър.  Обща европейска външна и отбранителна политика - механизми за смазване / Александър Хинев. // Проблеми на българската икономика в предприсъединителния период : Научна конференция / Отг. ред. Тинка Атанасова  (София). - София. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2006, 163-165. 

1. Отбрана 2. Политически отношения 3. Международни отношения 
 327  + 355.02
Ключови думи: 1. отбранителна политика 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 28277

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 440 -

Цб II 79695

Александров, Андрей.  Дългосрочната грижа за възрастни - правна уредба в българското законодателство / Андрей Александров. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 162-177. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги - възрастни хора 3. Социални услуги - България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. възрастни хора 3. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28451

- 441 -

Цб II 79695

Бонева, Добринка.  Социалното подпомагане като елемент на системата за социална защита - развитие на националното ни законодателство в тази област чрез европейския стълб на социалните права и европейския семестър / Добринка Бонева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 68-81. 

1. Социално подпомагане 2. Социално право 3. Европейски съюз (ЕС) 4. България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социално право 3. Европейски съюз ( ЕС) 4. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 28438

- 442 -

Цб II 90313

Вейкола, Лена.  Справяне с дълговете и фондация "Гаранция" / Лена Вейкола. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 139-142. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. дълг 3. фондации 4. социално кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28534

- 443 -

 

Велева, Ралица.  Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване / Ралица Велева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 161-172. 

 304  + 364.662
Ключови думи: 1. публични политики 2. риск 3. бедност 4. социално изключване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28755

- 444 -

Цб II 79695

Великова-Стоянова, Албена.  Доходът като условие за отпускане на социални помощи / Албена Великова-Стоянова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 117-124. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални помощи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28445

- 445 -

Цб II 90313

Вянянен, Марята.  Надбавки за отглеждане на деца в домашни условия / Марята Вянянен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 108-111. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. отглеждане на деца 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28523

- 446 -

Цб II 79695

Гевренова, Нина.  Правото на социално подпомагане в контекста на социалната помощ и социалната услуга / Нина Гевренова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 89-101. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социална помощ 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28441

- 447 -

Цб II 85019

Гуновска, Мариета Боянова.  Проучване информираността на родителите на деца с увреждания, относно ролята на двигателната активност като фактор за социалното им развитие / Мариета Боянова Гуновска. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 262-271. 

1. Спорт 2. Деца 3. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-053.2
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. деца 5. социални неравенства 6. неравностойно положение 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28311

- 448 -

Цб II 85019

Караджова, Катерина.  Използване на играта като средство за развитие и обучение при деца с умствена изостаналост / Катерина Караджова, Данка Щерева. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 283-290. 

1. Спорт 2. Деца 3. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-053.2
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. деца 5. социални неравенства 6. неравностойно положение 7. психични заболявания 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28312

- 449 -

Цб II 90313

Карху, Ула-Мари.  Студентски жилища / Ула-Мари Карху. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 86-88. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. студентски жилища 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28517

- 450 -

Цб II 79695

Кирилова-Андреева, Гергана.  Общината като доставчик на социални услуги - тенденции и предизвикателства / Гергана Кирилова-Андреева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 178-195. 

1. Социално подпомагане 2. Общини 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. общини 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28453

- 451 -

Цб II 79695

Киселова, Наталия.  "Второто поколение" основни социални права на човешката личност в конституцията на Република България / Наталия Киселова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 35-51. 

1. Социално подпомагане 2. Права на човека 3. Конституция на България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. права на човека 3. Конституция на България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28434

- 452 -

Цб II 79695

Койчева, Райна.  Социалното подпомагане като инструмент на демографската политика? / Райна Койчева. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 82-88. 

1. Социално подпомагане 2. Демографска политика 
 349  + 364  + 314.15
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. демографска политика 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 28439

- 453 -

 

Кондева, Снежана.  Саморегулация на лекарската компетентност във връзка с въздействието на медицинската експертиза върху социалното и здравното осигуряване / Снежана Кондева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 1, 143-152. 

 368
Ключови думи: 1. осигурителни фондове 2. здравно осигуряване 3. социално осигуряване 4. здравна икономика 5. медицинска експертиза 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28329

- 454 -

Цб II 90313

Корпинен, Пека.  Никакви бедняшки квартали / Пека Корпинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 81-82. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. общини 3. самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28515

- 455 -

Цб II 90313

Коскинен, Йоханес.  Отпуск по бащинство / Йоханес Коскинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 112-114. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. отпуск по бащинство 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28525

- 456 -

Цб II 90313

Кьонкьоля, Кале.  Фондация "Абилис" / Кале Кьонкьоля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 128-132. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28530

- 457 -

Цб II 90313

Линдрус, Кирси.  Безплатна топла храна в училищата / Кирси Линдрус. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 119-122. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. безплатна храна 3. училища 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28527

- 458 -

Цб II 90313

Луянен, Марти.  Социални жилища / Марти Луянен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 77-80. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304(480)
Ключови думи: 1. социална политика 2. социални жилища 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28514

- 459 -

Цб II 90313

Луянен, Марти.  Жилищни кооперативи / Марти Луянен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 97-100. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. жилищни кооперативи 2. жилищни акционерни дружества 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28520

- 460 -

Цб II 79695

Мингов, Емил.  За социалното в социалното подпомагане / Емил Мингов. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 26-34. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28433

- 461 -

Цб II 79695

Мръчков, Васил.  Правото на социално подпомагане - основно право на гражданите / Васил Мръчков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 52-67. 

1. Социално подпомагане 2. Права на човека 
 349  + 364  + 342.7
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28435

- 462 -

 

Мушкаров, Гошо.  Осигуряване на организирано хранене на работниците и служителите / Гошо Мушкаров. // Актив, 2018, N 11, /специално приложение #11/. 

 368
Ключови думи: 1. организирано хранене 2. социално осигуряване 3. ваучери за храна 4. безплатна храна 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28372

- 463 -

Цб II 90334

Пандурска, Ралица.  Повишаването на необходимостта от дългосрочна грижа за възрастните хора като последствие от процесите на застаряване на населението / Ралица Пандурска. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 155-162. 

1. Социални услуги - възрастни хора 2. Социални грижи 
 364-057.75
Ключови думи: 1. възрастни хора 2. социални грижи 3. застаряващо население 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28599

- 464 -

Цб II 79695

Петкова, Жанета.  Социалното подпомагане и лицата на независимия труд / Жанета Петкова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 102-108. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28443

- 465 -

Цб II 79695

Попова, Цвета.  Актуални въпроси пред предоставянето на социални услуги в България / Цвета Попова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 147-161. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги - България 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 3. България 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28449

- 466 -

Цб II 90313

Пуро, Кари.  Система на пенсионно осигуряване / Кари Пуро. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 101-103. 

1. Финландия 2. Пенсионна система 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионна система 2. пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28521

- 467 -

Цб II 90313

Путонен, Хану.  Фондация "Y" / Хану Путонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 83-85. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. фондации 3. жилища 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28516

- 468 -

Цб II 90313

Рикама, Мариане.  Социално кредитиране / Мариане Рикама. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 143-145. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. социално кредитиране 3. дълг 4. потребителски кредит 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28535

- 469 -

Цб II 90313

Симпура, Юси.  Държавен монопол върху алкохола / Юси Симпура. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 146-148. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. държавен монопол 2. алкохол 3. обществено здраве 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28536

- 470 -

Цб II 79695

Средкова, Красимира.  За предмета на социалното подпомагане и неговото изучаване / Красимира Средкова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 17-25. 

1. Социално подпомагане 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28432

- 471 -

Цб II 79695

Стайков, Ивайло.  Изискването за получаване на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд / Ивайло Стайков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 125-138. 

1. Социално подпомагане 2. Социална помощ 3. Общественополезен труд 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. общественополезен труд 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28446

- 472 -

Цб II 90313

Тайпале, Вапу.  Целодневни грижи за деца / Вапу Тайпале. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 104-107. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. деца 3. грижа 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28522

- 473 -

Цб II 90313

Тайпале, Илка.  Социални домове с денонощно обслужване / Илка Тайпале. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 89-92. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. социални домове 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28518

- 474 -

Цб II 90313

Тайпале, Илка.  Ноемврийското движение / Илка Тайпале. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 149-152. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. обществено положение 3. Ноемврийско движение 4. обществени групи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28537

- 475 -

Цб II 90313

Тайпале, Илка.  Теория за трите процента / Илка Тайпале. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 153-156. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. обществени групи 3. обществено положение 4. бездомни хора 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28538

- 476 -

Цб II 90313

Таскинен, Сирпа.  Майчински пакет / Сирпа Таскинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 115-118. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. майчински пакет 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28526

- 477 -

Цб II 90313

Хейкиля, Мати.  Борба с бедността / Мати Хейкиля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 136-138. 

1. Финландия 2. Социално осигуряване 
 36
Ключови думи: 1. борба с бедността 2. социално осигуряване 3. социално подпомагане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28533

- 478 -

Цб II 90313

Хейнола, Рейя.  Субсидия за роднини болногледачи / Рейя Хейнола. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 133-135. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. субсидии 3. роднини 4. болногледачи 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28531

- 479 -

Цб II 85013

Христова, Светлинка.  Социално осигуряване и електронен обмен с Националната агенция за приходите / Светлинка Христова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 112-118. 

1. Социално осигуряване 2. Информационни технологии 
 368  + 004
Ключови думи: 1. социално осигуряване 2. Национална агенция за приходите (НАП) 3. информационни технологии 4. цифров сертификат 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28339

- 480 -

Цб II 90313

Хуйтинен, Вели-Мати.  Грижа за военноинвалидите / Вели-Мати Хуйтинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 123-127. 

1. Финландия 2. Социална политика 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. военноинвалиди 3. грижа 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28528

- 481 -

Цб II 79695

Цветков, Радослав.  Някои въпроси около възлагането на управление на социални услуги в светлината на социалното договаряне / Радослав Цветков. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 201-218. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28459

- 482 -

Цб II 79695

Чакърова-Димитрова, Изабела.  Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл.36 ЗСП / Изабела Чакърова-Димитрова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 109-113. 

1. Социално подпомагане 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. Закон за социално подпомагане (ЗСП) 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28444

- 483 -

Цб II 79695

Чочова, Мария.  Някои въпроси относно семейните помощи за деца в България / Мария Чочова. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 139-143. 

1. Социално подпомагане 2. Семейни помощи - деца 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални помощи 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28448

- 484 -

Цб II 79695

Шопов, Атанас.  Правосубектност на доставчиците на социални услуги (в контекста на въпроса за неперсонифицираните субекти на правото) / Атанас Шопов. // Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право : Т. 1 - : Т. X. Социално подпомагане - проблеми и перспективи / Състав. Нина Гевренова; Ред. Галя Краликова  (София). - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 196-200. 

1. Социално подпомагане 2. Социални услуги 
 349  + 364
Ключови думи: 1. социално подпомагане 2. социални услуги 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Право 
  

Сист. No: 28457

- 485 -

Цб II 85019

Янев, Иван.  Спортът сред незрящите в България - половин век организирана спортна дейност / Иван Янев. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 358-369. 

1. Спорт 2. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-056.262
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. социални неравенства 5. неравностойно положение 6. незрящи 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28313

Образование

- 486 -

Цб II 85013

Андонов, Венко.  Проблеми и възможности при проектирането, разработването и внедряването на обучаваща социална мрежа за университет / Венко Андонов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 661-668. 

1. Социални мрежи 2. Висше образование 
 004.7  + 378
Ключови думи: 1. университети 2. социални мрежи 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28420

- 487 -

Цб II 90313

Ахо, Ерки.  Финландските общообразователни училища / Ерки Ахо. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 219-221. 

1. Финландия 2. Образование 
 37.014
Ключови думи: 1. училища 2. образование 3. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28561

- 488 -

Цб II 90341

Банов, Христо.  Същност на промените от 2018 г. в правната уредба на развитието на академичния състав и тяхното значение за довършването на откритите процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности / Христо Банов. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 67-145. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28628

- 489 -

 

Гайдаров, Иван.  Стартъп изгражда университетски чатбот с IBM Watson Assistant : Smarty на хърватската компания Careesma осигурява 24/7 административно обслужване на студентите на ZSEM / Иван Гайдаров. // CIO, 2018, N 12, 52-54. 

   ZSEM - Zagreb School of Economics and Management

 378  + 004.5
Ключови думи: 1. университети 2. студенти 3. административно обслужване 4. изкуствен интелект (AI) 5. чатботове 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28565

- 490 -

Цб I 4773

Гетов, Георги.  Инфлацията на ценности при средношколското обучение в условията на преструктуриране на родната икономика / Георги Гетов. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 172-174. 

1. България 2. Образование 
 373.5
Ключови думи: 1. средно образование 2. ценности 3. преструктуриране 4. икономика 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28732

- 491 -

Цб II 90341

Драганов, Живко.  Новата уредба на плагиатството по Закона за развитието на академичния състав в Република България / Живко Драганов. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 51-65. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 3. Плагиатство 
 378.12  + 342.52  + 82-995
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 4. плагиатство 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28626

- 492 -

Цб II 90341

Зиновиева, Дарина.  Законодателството за развитие на академичния състав в административното правораздаване / Дарина Зиновиева. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 23-50. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 3. Административно право 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 4. административно правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28625

- 493 -

Цб II 90313

Ияс, Юрки.  Неформално образование за възрастни / Юрки Ияс. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 238-242. 

1. Финландия 2. Неформално образование 
 374(480)
Ключови думи: 1. образование 2. неформално образование 3. либерално образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28571

- 494 -

Цб II 90313

Карялайнен, Елина.  Студентски стипендии / Елина Карялайнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 233-235. 

1. Финландия 2. Висше образование 
 378.3(480)
Ключови думи: 1. студентски стипендии 2. висше образование 3. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28569

- 495 -

Цб II 90313

Косунен, Соня.  Безплатно образование / Соня Косунен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 222-224. 

1. Финландия 2. Образование 
 37.014(480)
Ключови думи: 1. образование 2. образователна система 3. училища 4. университети 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28563

- 496 -

Цб II 90313

Линтонен, Мина.  Музикални училища / Мина Линтонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 236-237. 

1. Финландия 2. Музикални училища 
 377  + 78
Ключови думи: 1. музикални училища 2. музикално образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28570

- 497 -

Цб II 90313

Медер, Линеа.  Икономическа автономия на студентските съюзи / Линеа Медер. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 298-301. 

1. Финландия 2. Студентски съюзи 
 378
Ключови думи: 1. студентски съюзи 2. икономическа автономия 3. университети 4. студентски организации 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28602

- 498 -

Цб II 90264

Мусов, Михаил.  Развитие и проблеми на висшето счетоводно образование в САЩ и България: някои паралели от миналото / Михаил Мусов. // Счетоводството - наука, образование, практика : Конференция, посветена на 130-ата годишнина от рождението на проф. Димитър Добрев (1888-2018) / Науч. редкол. Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян, Румяна Пожаревска, Камелия Савова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 151-166. 

1. Счетоводство 2. Висше образование 
 378(73)(497.2)  + 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Образование 
  

Сист. No: 28302

- 499 -

Цб II 90313

Мякеля, Мати.  Прометеевите лагери и младежкото философско събитие / Мати Мякеля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 317-319. 

1. Финландия 
 37.018.6
Ключови думи: 1. младежки лагери 2. възпитание 3. обучение 4. доброволци 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28610

- 500 -

Цб II 90313

Нуминен, Яако.  Децентрализация на университетите / Яако Нуминен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 229-232. 

1. Финландия 2. Висше образование 
 378(480)
Ключови думи: 1. университети 2. децентрализация 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28568

- 501 -

Цб I 4773

Пешева, Миглена.  Финансиране на висшето образование при преструктуриране на българската икономика / Миглена Пешева. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 175-178. 

1. България 2. Висше образование 3. Финансиране 
 378  + 336
Ключови думи: 1. висше образование 2. финансиране 3. финансова реформа 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28734

- 502 -

Цб II 90272

Ралева, Стела.  Предлагане на знания в България : структурни характеристики и факторни влияния / Стела Ралева. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 185-204. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 
 339.9  + 373.1
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Образование 
  

Сист. No: 28323

- 503 -

Цб II 90341

Салкова, Екатерина.  Устойчивото развитие на академичния състав в продължаващата реформа в правната му регламентация / Екатерина Салкова. // Салкова,  Екатерина. Законодателството за академичното развитие в Република България : [Сборник от кръгла маса, организирана на 29 май 2018 г. от Института за държавата и правото при БАН и Съюза на юристите в България] / Екатерина Салкова и др.; Ред. Андриана Спасова. - София : БАН, 2018, 9-21. 

1. Академично развитие 2. Законодателство 
 378.12  + 342.52
Ключови думи: 1. академична среда 2. развитие 3. законова уредба 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Право 
  

Сист. No: 28624

- 504 -

Цб II 90313

Саряла, Юка.  Грамотността на финландците / Юка Саряла. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 225-228. 

1. Финландия 2. Образование 
 37.014(480)
Ключови думи: 1. образование 2. грамотност 3. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28566

- 505 -

Цб II 85013

Семерджиев, Атанас.  Автоматизирани инструменти за подпомагане на учебния процес по информатика / Атанас Семерджиев, Трифон Трифонов, Мария Нишева. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 429-434. 

1. Висше образование 2. Информационни технологии 
 378
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. висше образование 3. плагиатство 4. Moodle 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28356

- 506 -

Цб II 85013

Тимчев, Марко.  Информационните технологии в процеса на усъвършенстване на преподавателската работа по "Финансово-стопански (бизнес) анализ във ВУЗ" / Марко Тимчев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 97-103. 

1. Информационни технологии 2. Висше образование 
 004  + 378
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. висше образование 3. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28337

- 507 -

 

Цакова, Ивка.  Гражданското образование в училище в условия на постдемокрация / Ивка Цакова, Ивайла Стоева. // Науч. трудове на УНСС, Т. 2, 2018, N 2, 13-51. 

 37.014
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. неолиберален капитализъм 3. постдемокрация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 28629

- 508 -

Цб II 90313

Ямада, Мачико.  Методът "фигурални ноти" / Мачико Ямада. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 243-245. 

1. Финландия 2. Хора с увреждания 
 376(480)
Ключови думи: 1. музика 2. музикални произведения 3. обучение 4. хора с увреждания 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28572

- 509 -

 

Horvath, Julius.  Policy Considerations for Education for Educational Performs in Central European Countries / Julius Horvath. // Economic alternatives, 2018, 192-196. 

 37
Ключови думи: 1. образование 2. Централна Европа 3. реформи 4. бивши социалистически страни 5. икономическа политика 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 28368

Етнология. Нрави. Обичаи

- 510 -

Цб II 90313

Вийника, Ласе.  Сауна / Ласе Вийника. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 345-346. 

1. Финландия 2. Традиции 
 394
Ключови думи: 1. сауна 2. традиции 3. култура 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28618

- 511 -

Цб II 90313

Йерпе, Рейно.  Тлаки / Рейно Йерпе. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 343-344. 

1. Финландия 2. Традиции 
 394
Ключови думи: 1. тлаки 2. традиции 3. обичаи 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28617

- 512 -

Цб II 90313

Коркеаоя, Юха.  Право на общо ползване / Юха Коркеаоя. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 358-360. 

1. Финландия 2. Традиции 
 39
Ключови думи: 1. традиции 2. право на общо ползване 3. земя 4. свободен достъп 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28623

- 513 -

Цб II 90313

Нирко, Юха.  Дядо Коледа / Юха Нирко. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 347-350. 

1. Финландия 2. Народни обичаи 
 398.3
Ключови думи: 1. народни вярвания 2. обичаи 3. фолклор 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28619

Обществено положение на жената

- 514 -

Цб II 90313

Аувинен, Таня.  Коалиция на сдруженията на финландските жени / Таня Аувинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 302-304. 

1. Финландия 2. Сдружения на жените 
 396
Ключови думи: 1. сдружения на жените 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28606

- 515 -

Цб II 90358

Батулева, Татяна.  Равенство и неравенство: феминистки перспективи / Татяна Батулева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 348-358. 

1. Социални неравенства 2. Феминизъм 
 316.3-021.23-055.2
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. равенство на половете 3. феминизъм 4. жени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 28752

- 516 -

Цб II 90313

Хатайнен, Тула.  Избирателно право за жените и квотата от 40% / Тула Хатайнен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 56-58. 

1. Финландия 2. Избирателно право 
 396
Ключови думи: 1. избирателно право 2. жени 3. обществено положение 4. политики 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28509

Математика. Естествени науки

Екология

- 517 -

Цб II 90358

Василева, Даниела.  Гражданска не/активност - екологична не/свобода / Даниела Василева. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 337-347. 

1. Гражданско общество 2. Екология 
 316.322  + 574
Ключови думи: 1. гражданско общество 2. екологична политика 3. климатични промени 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Екология 
  

Сист. No: 28750

- 518 -

 

Иванова, Ваня.  "Зелените" технологии - път към модел на устойчиво развитие в България / Ваня Иванова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 71-84. 

 330.34  + 316.422
Ключови думи: 1. екополитика 2. зелена икономика 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 28661

- 519 -

 

Русев, Руси.  Опазване на околната среда в рамките на туристическото ползване / Руси Русев. // Науч. трудове на УНСС, Т. 4, 2018, N 4, 103-115. 

 502.3  + 338.48
Ключови думи: 1. околна среда 2. замърсяване 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28718

- 520 -

 

Neychev, Stoyan.  About The Main Social Effects From Application of the European Union’s Environmental Protection Policy in Bulgaria by Using the Cohesion Funds / Stoyan Neychev. // Economic alternatives, 2018, N 2, 267-278. 

 502.3
Ключови думи: 1. опазване на околната среда 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Кохезионен фонд 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 28622

- 521 -

 

Onanuga, Olaronke T.  Elasticity of CO2 emissions with Respect to Income, Population, and Energy Use: Time Series Evidence from African Countries / Olaronke T. Onanuga. // Economic alternatives, 2017, N 4, 651-670. 

 502.3
Ключови думи: 1. околна среда 2. въглеродни емисии 3. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 28454

Приложни науки

- 522 -

Цб II 90313

Касанен, Пирко.  Шкаф за сушене на съдове / Пирко Касанен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 379-381. 

1. Финландия 2. Домакинство 
 646/648
Ключови думи: 1. домакинства 2. домакинска работа 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28643

- 523 -

Цб I 4773

Контилски, Светослав.  REACH - ползи и недостатъци на новата политика / Светослав Контилски. // Преструктуриране на българската икономика : Научна конференция на млади научни работници, 11 ноем. 2005 г., София  (София). - София. - София : УНСС, 2007, 103-106. 

1. Европейски съюз (ЕС) 2. Химическа промишленост 
 66
Ключови думи: 1. химическа промишленост 2. европейско законодателство 3. химикали 4. регистрация 5. оценка 6. оторизация 7. политики 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 28701

- 524 -

Цб II 90313

Раяла, Аста.  Сухи тоалетни / Аста Раяла. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 385-387. 

1. Финландия 
 628
Ключови думи: 1. сухи тоалетни 2. хигиена 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28645

- 525 -

Цб II 90313

Русканен-Парукоски, Пирко.  Обществени кейове за пране / Пирко Русканен-Парукоски. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 382-384. 

1. Финландия 2. Домакинство 
 646/648
Ключови думи: 1. домакинства 2. домакинска работа 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28644

- 526 -

Цб II 90313

Сяркеля, Юси.  Вицове за луди / Юси Сяркеля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 388-389. 

1. Финландия 2. Психично здраве 
 616.89
Ключови думи: 1. психично здраве 2. психични заболявания 3. психиатрия 4. рехабилитация 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28646

- 527 -

Цб II 90313

Хавио-Манила, Елина.  Еротика в ежедневието / Елина Хавио-Манила. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 361-364. 

1. Финландия 2. Полов живот 
 613.88/.89
Ключови думи: 1. еротика 2. полов живот 3. секс 4. сексуални отношения 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28627

Здравеопазване

- 528 -

Цб II 90313

Аланен, Юрьо О.  Национален проект за лечение на шизофрения / Юрьо О. Аланен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 188-192. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614  + 616.89
Ключови думи: 1. шизофрения 2. психични заболявания 3. психично-здравни грижи 4. болнично лечение 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28549

- 529 -

Цб II 90313

Вайнио, Хари.  Финландски институт по трудова медицина / Хари Вайнио. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 176-178. 

1. Финландия 2. Трудова медицина 
 613.6  + 614.2
Ключови думи: 1. трудова медицина 2. здраве 3. професионални заболявания 4. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28545

- 530 -

Цб II 90313

Вуоренкоски, Веса.  Финландска фондация за здравето на студентите / Веса Вуоренкоски. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 173-175. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614.2
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. студенти 3. фондации 4. здраве 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28544

- 531 -

Цб II 90358

Ивков, Божидар.  Инвалидността като източник на социални неравенства в здравето / Божидар Ивков. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 278-289. 

1. Социални неравенства 2. Здравеопазване 
 316.3-056.267
Ключови думи: 1. социални неравенства 2. инвалиди 3. здраве 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 28744

- 532 -

Цб II 90313

Коко, Симо.  Центрове за пълно здравно обслужване / Симо Коко. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 165-169. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614.2
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. здравно обслужване на гражданите 3. здравни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28542

- 533 -

Цб II 90313

Контула, Осмо.  Контрол на болестите, предавани по полов път / Осмо Контула. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 195-197. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 616.97
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. болести предавани по полов път 3. сексуално образование 4. контрол 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28551

- 534 -

Цб II 90313

Лайхо, Хану-Пека.  Операцията на Червения кръст "Ден на глада" / Хану-Пека Лайхо. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 323-325. 

1. Финландия 2. Червен кръст 
 614.8
Ключови думи: 1. Червен кръст 2. помощи 3. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28612

- 535 -

Цб II 90313

Льонквист, Йоуко.  Превенция на самоубийствата / Йоуко Льонквист. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 193-194. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614
Ключови думи: 1. превенция 2. самоубийство 3. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28550

- 536 -

Цб II 90313

Мякеля, Марюка.  Акушеро-гинекологични болници и детски консултации / Марюка Мякеля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 170-172. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614.2
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. болници 3. детски консултации 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28543

- 537 -

Цб II 90313

Пуска, Пека.  Проектът "Северна Карелия" / Пека Пуска. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 183-187. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 614  + 616.12
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. сърдечни заболявания 3. превенция 4. рискови фактори 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28548

- 538 -

Цб II 90313

Сандстрьом, Марята.  Ксилитол / Марята Сандстрьом. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 205-206. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 616.31:614.2
Ключови думи: 1. ксилитол 2. дентална медицина 3. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28555

- 539 -

Цб II 90313

Хара, Мерви.  Закони и правни действия в областта на тютюнопушенето / Мерви Хара. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 198-204. 

1. Финландия 2. Здравеопазване 
 613.8  + 34
Ключови думи: 1. закони 2. правни действия 3. тютюнопушене 4. тютюневи изделия 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Право 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28552

- 540 -

 

Csorba, Luiela Magdalena.  The Controversial Behavior Of Romanian Consumers Regarding The Safety Of Flu Shot Immunization / Luiela Magdalena Csorba, Valentin Burca, Sergiu Rusu. // Economic alternatives, 2018, N 1, 86-112. 

 614
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. безопасност 3. Румъния 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
  

Сист. No: 28353

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 541 -

Цб II 90313

Векстрьом, Ласе.  Сдружение за поддръжка на пътищата / Ласе Векстрьом. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 285-288. 

1. Финландия 2. Пътна инфраструктура 
 316.322  + 625.7/.8
Ключови думи: 1. пътища 2. частни пътища 3. стопанисване 4. акционери 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28596

- 542 -

 

Николова, Ралица.  Оценка на въздействието на механизмите за подкрепа на развитието на ВЕИ в България / Ралица Николова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2018, 123-144. 

 621.31
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. оценка на въздействието 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 28217

- 543 -

 

Chen, Chien-Hsun.  The Housing Affordability Crisis and Government Policy Actions in Taiwan / Chien-Hsun Chen. // Economic alternatives, 2018, N 3, 334-347. 

 332.83
Ключови думи: 1. Тайван 2. жилищно строителство 3. жилищна политика 4. пазар на недвижима собственост 5. доходи на домакинствата 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 28383

- 544 -

 

Kulinska, Emiliya.  Defining Energy Poverty in Implementing Energy Efficiency Policy in Bulgaria / Emiliya Kulinska. // Economic alternatives, 2017, N 4, 671-684. 

 620.9
Ключови думи: 1. енергийна ефективност 2. енергетика 3. енергийна политика 4. домакинства 5. потребление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 28455

Информационни технологии. Иновации

- 545 -

Цб II 85013

Андонов, Венко.  Проблеми и възможности при проектирането, разработването и внедряването на обучаваща социална мрежа за университет / Венко Андонов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 661-668. 

1. Социални мрежи 2. Висше образование 
 004.7  + 378
Ключови думи: 1. университети 2. социални мрежи 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28420

- 546 -

Цб II 85013

Божиков, Асен.  Аварийно възстановяване на данните и Клауд компютинг / Асен Божиков. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 513-519. 

1. Информационни технологии 2. Cloud Computing 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. Cloud Computing 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28361

- 547 -

 

Величков, Николай.  Дигиталните умения в ЕС: клъстер анализ / Николай Величков, Кристина Стефанова. // Науч. трудове на УНСС, Т. 3, 2018, N 3, 111-122. 

 004
Ключови думи: 1. дигитални умения 2. клъстерен анализ 3. ЕС 4. Индустрия 4.0 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28664

- 548 -

Цб II 85013

Вълков, Владимир.  Развитие на електронното правителство в България / Владимир Вълков. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 728-734. 

1. Електронно правителство 
 004.5  + 32
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. е-правителство 3. електронни услуги 4. администрация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 28464

- 549 -

 

Гайдаров, Иван.  Пазарът на бизнес софтуер у нас - все още в развитие, но в крак със световните тенденции / Иван Гайдаров. // CIO, 2018, N 10, 4-7. 

   Пазарът на бизнес софтуер е един от най-бързо развиващите се сегменти на технологичната икономика в световен мащаб. Глобалното разпределение по категории отрежда първо място на ERPсистемите, следвани от CRM платформите и решенията за бизнес анализи, а това по сектори сочи, че банковият, този на комуникациите, медиите и услугите, както и производството са първите три отраслови вертикала за пазара на бизнес софтуер. Основен дял също така имат застраховането и търговията на дребно. 

 004.4
Ключови думи: 1. бизнес софтуер 2. пазар 3. ERP системи 4. бизнес анализ 5. CRM системи (customer portfolio models CRM) 6. облачни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28524

- 550 -

 

Гайдаров, Иван.  Стартъп изгражда университетски чатбот с IBM Watson Assistant : Smarty на хърватската компания Careesma осигурява 24/7 административно обслужване на студентите на ZSEM / Иван Гайдаров. // CIO, 2018, N 12, 52-54. 

   ZSEM - Zagreb School of Economics and Management

 378  + 004.5
Ключови думи: 1. университети 2. студенти 3. административно обслужване 4. изкуствен интелект (AI) 5. чатботове 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28565

- 551 -

Цб II 85013

Георгиев, Веселин.  Разполагане на бизнес интелигентни системи в публични споделени изчислителни средни - проблеми и рискове / Веселин Георгиев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 526-532. 

1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28363

- 552 -

Цб II 85013

Гълъбов, Марин.  Показатели за анализ на определени аспекти на стопанската дейност на фирмите, предлагащи интернет услуги / Марин Гълъбов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 78-86. 

 004.9
Ключови думи: 1. интернет услуги 2. икономическа ефективност 3. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28336

- 553 -

 

Денчев, Емил.  Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери / Емил Денчев. // Науч. трудове на УНСС, Т.2, 2018, N 2, 109-125. 

 004
Ключови думи: 1. концептуален модел 2. софтуерен модел 3. ERP системи 4. SQL заявки 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28636

- 554 -

 

Дженева, Деница.  Изкуственият интелект промени бизнес моделите в редица индустрии / Деница Дженева. // CIO, 2018, N 10, 12-15. 

   Банките, финансовият сектор и Ритейл сегментът са сред най-големите потребители на изкуствен интелект. Основното им проложение там е в областта на сигурността, защитата на данни Очаква се най-големи разходи за изкуствен интелект да направят компаниите от сектора на здравеопазването. 

 004.8
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. бизнес софтуер 3. модели 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28529

- 555 -

 

Дженева, Деница.  10 технологични тенденции в банковия сектор / Деница Дженева. // CIO, 2018, N 10, 10-11. 

   10-те най-важни фактора, които ще влияят на финансовата индустрия до края на десетилетието са финтех, споделената икономика, блокчейн, дигиталният бизнес, Азия - ключов център, публичния облак, изкуствения еинтелект и др. 

 004.7
Ключови думи: 1. банков сектор 2. банкови технологии 3. ФинТех индустрия 4. блокчейн 5. дигитален бизнес 6. споделена икономика 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 28532

- 556 -

Цб II 85013

Димитров, Димитър.  Логическо развитие на мрежата в университетския кампус / Димитър Димитров. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 372-377. 

1. Информационни технологии 
 004.7
Ключови думи: 1. компютърни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28352

- 557 -

Цб II 85013

Димова, Надежда.  Предизвикателствата на използването на съвременни технологии в търговията на дребно / Надежда Димова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 148-156. 

1. Информационни технологии 2. Търговия на дребно 
 004.9  + 339.37
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. търговия на дребно 3. маркетинг 4. потребители 5. Radio Frequency Identification (RFID) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28344

- 558 -

 

Динкова, Мария.  Хибриден модел на образование е необходим за подготовката на бъдещите ИТ специалисти / Мария Динкова. // CIO, 2018, N 12, 16-18. 

 004.9
Ключови думи: 1. ИТ специалисти 2. хибридно обучение 3. квалифицирани специалисти 4. университетско образование 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 28559

- 559 -

Цб II 90270

Емилова, Ели.  Електронното гласуване / Ели Емилова. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 82-89. 

1. Избори 2. Електронно гласуване 
 324
Ключови думи: 1. избори 2. електронно гласуване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28293

- 560 -

Цб II 85013

Желязова, Боянка.  Виртуална среда за обучение и развитие на научните изследвания / Боянка Желязова, Марина Младенова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 400-407. 

1. Виртуално пространство 
 004.5
Ключови думи: 1. виртуална среда 2. горски екосистеми 3. ГИС (Географски Информационни Системи) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28355

- 561 -

 

Жечева, Йорданка.  Базови мерки за сигурност за подобряване на киберсигурността на ICS (SCADA) / Йорданка Жечева. // CIO, 2018, N 12, 60-63. 

   В изпълнение на ангажиментите на страната като член на ЕС е изготвен и внесен за приемане Закон за киберсигурност, който цели да въведе и регламентира нормативно изисквания относно сигурността на мрежите и информационните системи на територията на страната ни. С него се определят ясно секторите на въздействие, като голям процент от тях са стратегически обекти и дейности от значение за националната ни сигурност. 

 004.056
Ключови думи: 1. киберсигурност 2. комуникационни активи 3. Закон за киберсигурност на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28567

- 562 -

Цб II 85013

Златева, Пламена.  Рискове от използването на интернет социални мрежи в бизнеса / Пламена Златева, Милена Стамболийска, Димитър Велев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 585-594. 

1. Социални медии 2. Информационни технологии 
 077.5  + 004.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Интернет 3. комуникации 4. риск 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28413

- 563 -

Цб II 85013

Иванов, Методи.  Възможности за използване на информационни и комуникационни технологии в процеса на концесиониране в България / Методи Иванов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 720-727. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28463

- 564 -

Цб II 85013

Иванова, Росица.  Приложение на информационните технологии във финансово-стопанския анализ / Росица Иванова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 171-178. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. финансово-стопански анализ 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 28347

- 565 -

Цб II 85015

Илиев, Петко.  Информационни технологии - тенденции и предизвикателства / Петко Илиев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 56-65. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28249

- 566 -

 

Караангова, Полина.  Мобилните разплащания между фикцията и реалността / Полина Караангова. // CIO, 2018, N 11, 24-25. 

   Проучване показва, че безконтактните плащания са предпочитани от българските потребители. 

 004.9
Ключови думи: 1. мобилни разплащания 2. мобилно банкиране 3. дебитни карти 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28553

- 567 -

Цб II 90313

Касви, Юрки Й. Ю.  "Линукс" / Юрки Й. Ю. Касви. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 329-331. 

1. Финландия 2. Информационни технологии 
 004.4
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28613

- 568 -

Цб II 90272

Каспарян, Агоп.  Развитие на информационните и комуникационните технологии в България / Агоп Каспарян. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 205-217. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28324

- 569 -

Цб II 90272

Керчев, Красимир.  Новата икономика и предизвикателствата за иновациите в ЕС / Красимир Керчев. // Структурни и институционални аспекти на икономическата интеграция на България в Европейския съюз : Научен изследователски проект / Науч. рък. Вера Пиримова; Чл. Венелина Трифонова, Дянко Минчев, Екатерина Сотирова, Емилия Георгиева  (София). - София. - София : УНСС, 2011, 80-98. 

1. Глобализация 2. Икономическо развитие 3. България 4. Иновации 5. Иновационна икономика 
 339.9  + 316.422
Ключови думи: 1. глобализация 2. икономическо развитие 3. България 4. иновации 5. иновационна икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28319

- 570 -

Цб II 85013

Кирилов, Росен.  Бизнес процеси и системи за управление на качеството / Росен Кирилов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 119-126. 

1. Управление на качеството 2. Информационни технологии 
 005.6  + 004.9
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. бизнес процеси 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28340

- 571 -

Цб II 85013

Кирилов, Росен.  Софтуер за риск мениджмънт / Росен Кирилов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 127-133. 

1. Риск мениджмънт 2. Информационни технологии 
 004.4  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. риск мениджмънт 3. информационни технологии 4. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28341

- 572 -

Цб II 85013

Колев, Орлин.  Интернет сайтовете за групово пазаруване като нов канал за продажби / Орлин Колев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 202-207. 

1. Онлайн търговия 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. Интернет 2. онлайн пазаруване 3. продажби 4. колективно (групово) пазаруване 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 28350

- 573 -

Цб II 85013

Кончев, Михаил.  Бизнес интелигентните приложения, като средство за намаляване на латентността / Михаил Кончев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 669-673. 

1. Информационни технологии 2. Бизнес интелигентни системи 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28422

- 574 -

Цб II 85013

Кончев, Михаил.  Бизнес интелигентните системи в реално време - някои ограничения и практически решения / Михаил Кончев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 674-678. 

1. Информационни технологии 2. Бизнес интелигентни системи 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 3. реално време 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28426

- 575 -

 

Крумов, Кристин.  Доброто сътрудничество между ИТ и бизнес гарантира успешни проекти / Кристин Крумов. // CIO, 2018, N 12, 32-34. 

 004
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. бизнес 3. банков сектор 4. банкови информационни системи 5. ФинТех компании 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28562

- 576 -

Цб II 85013

Лазарова, Ваня.  Потребителски-ориентирани характеристики на облачните услуги / Ваня Лазарова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 499-502. 

1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. облачни технологии 3. облачни услуги 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28359

- 577 -

Цб II 85013

Лалев, Ангелин.  Използване на публични облаци за извличане на данни / Ангелин Лалев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 520-525. 

1. Информационни технологии 2. Cloud Computing 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. Cloud Computing 3. данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28362

- 578 -

Цб II 90313

Маконен, Мати.  Есемеси / Мати Маконен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 332-335. 

1. Финландия 2. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. текстови съобщения 2. мобилни комуникации 3. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28614

- 579 -

Цб II 85013

Маринова, Наталия.  Някои аспекти от използването на системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в българските финансови институции / Наталия Маринова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 142-147. 

1. Информационни технологии 
 004.4
Ключови думи: 1. CRM системи (customer portfolio models CRM) 2. финансови институции 3. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28343

- 580 -

Цб II 85013

Милев, Васил.  3D модел на архитектура на данните / Васил Милев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 735-739. 

1. Информационни технологии 
 004.2  + 004.6
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. компютърна архитектура 3. данни 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28465

- 581 -

Цб II 85015

Милев, Пламен.  Методи за оценка на софтуера в общините на Р България / Пламен Милев. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 290-295. 

1. Информационни технологии 2. Общини 3. Софтуер 
 004.4
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. общини 3. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28254

- 582 -

Цб II 85013

Милев, Пламен.  Алгоритъм за определяне на сходни новини посредством индекс в реално време / Пламен Милев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 679-683. 

1. Информационни технологии 
 004.6
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. данни 3. реално време 4. индекс 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28427

- 583 -

Цб II 85013

Милев, Пламен.  Анализиране и извличане на Уеб съдържание чрез използване на обектно-ориентиран подход / Пламен Милев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 684-687. 

1. Информационни технологии 
 004.6
Ключови думи: 1. бази данни 2. HTML 3. уеб структури 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28428

- 584 -

Цб II 85013

Милков, Лучиян.  Роля на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за професионалния избор на личността / Лучиян Милков. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 534-541. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. професии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28364

- 585 -

Цб II 85013

Милкова, Румяна.  Влияние на информационните и комуникационни технологии върху образователната система / Румяна Милкова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 542-549. 

1. Информационни технологии 
 004
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. образователна система 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28365

- 586 -

Цб II 85015

Несторов, Кольо.  Автоматични счетоводни индекси / Кольо Несторов. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 153-157. 

1. Счетоводство 2. Информационни технологии 
 657  + 004
Ключови думи: 1. счетоводство 2. индекси 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28250

- 587 -

Цб II 90313

Ойкаринен, Ярко.  Раговори през интернет (IRC) / Ярко Ойкаринен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 336-337. 

1. Финландия 2. Информационни технологии 
 004.7
Ключови думи: 1. Интернет 2. разговор 3. компютърни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28615

- 588 -

Цб II 85013

Павлов, Георги.  Управление разработката на системите за сигурност на информацията в организацията (фирмата) / Георги Павлов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 600-607. 

1. Информационни технологии 2. Сигурност 
 004.056  + 005.7
Ключови думи: 1. информационна сигурност 2. управление на организацията 3. анализ на риска 4. система за управление на информационната сигурност (СУИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Управление 
  

Сист. No: 28418

- 589 -

Цб II 90334

Проданов, Христо.  Големите данни и икономическите теории / Христо Проданов. // Съвременна динамика на икономическите процеси : Доклади от кръгла маса, посветена на 60-годишнината от основаването на Общоикономическия факултет на УНСС, 11 октомври 2018 г. / Ред. кол. Лилия Йотова, Мария Стоянова, Пенчо Д. Пенчев, Галина Димитрова. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 73-82. 

1. Икономическа теория 2. Информационни технологии 
 330.8  + 004.6
Ключови думи: 1. икономически теории 2. политическа икономия 3. големи данни 4. Big Data 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28585

- 590 -

Цб II 85013

Семерджиев, Атанас.  Автоматизирани инструменти за подпомагане на учебния процес по информатика / Атанас Семерджиев, Трифон Трифонов, Мария Нишева. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 429-434. 

1. Висше образование 2. Информационни технологии 
 378
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. висше образование 3. плагиатство 4. Moodle 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28356

- 591 -

Цб II 90358

Сотирова, Даниела.  Етика на дигиталното равенство / Даниела Сотирова. // Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество : [Сборник] / Състав. и науч. ред. Емилия Маринова, Максим Мизов; Рец. Станка Христова, Константин Пеев. - София : Авангард Прима, 2018, 383-396. 

1. Дигитална среда 2. Етика 
 004-021.23  + 17
Ключови думи: 1. дигитална среда 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28754

- 592 -

Цб II 85015

Страхилова, Катя.  Електронна местна администрация / Катя Страхилова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 199-204. 

1. Публична администрация 2. Информационни технологии 
 352  + 004.5
Ключови думи: 1. местна администрация 2. електронна администрация 3. е-администрация 4. онлайн услуги 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28251

- 593 -

Цб II 85013

Страхилова, Катя.  Хардуерна и софтуерна осигуреност на общините в България / Катя Страхилова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 179-186. 

1. Публична администрация 2. Информационни технологии 
 351/354  + 004
Ключови думи: 1. общини 2. общинска администрация 3. информационни технологии 4. софтуер 5. хардуер 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28348

- 594 -

Цб II 85013

Тимчев, Марко.  Информационните технологии в процеса на усъвършенстване на преподавателската работа по "Финансово-стопански (бизнес) анализ във ВУЗ" / Марко Тимчев. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 97-103. 

1. Информационни технологии 2. Висше образование 
 004  + 378
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. висше образование 3. преподаватели 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 28337

- 595 -

Цб II 85015

Тодоранова, Латинка.  Развитие на бизнес интелигентните системи в отговор на явлението "големи данни" / Латинка Тодоранова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 267-271. 

1. Информационни технологии 2. Бизнес интелигентни системи 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. бизнес интелигентни системи (БИС) 3. големи данни 4. Big Data 5. business intelligence 6. SQL 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28253

- 596 -

Цб II 85013

Трифонова, Силвия.  Нови аспекти на платежния поток с нареждания за превод и заявки за сетълмент в системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) / Силвия Трифонова. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 53-65. 

 336.71:681.324
Ключови думи: 1. система за брутен сетълмент (RINGS) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28334

- 597 -

Цб II 85015

Футекова, Наталия.  Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи / Наталия Футекова. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 250-255. 

1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. автоматизация на бизнес процеси 3. ERP системи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28252

- 598 -

Цб II 90270

Христакиев, Деян.  Власт, медии и политика в мрежовото общество / Деян Христакиев. // Избори - медии - гражданско общество : Сборник със студентски доклади / Под науч. ред. на Елена Симеонова  (София). - София. - София : УНСС, 2010, 62-74. 

1. Медии 2. Власт 3. Мрежово общество 
 07  + 321.011
Ключови думи: 1. власт 2. медии 3. мрежово общество 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28291

- 599 -

Цб II 85013

Христов, Стефан.  Информационно подпомагане на борбата с трафика на хора / Стефан Христов. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 578-584. 

1. Информационни технологии 2. Трафик на хора 
 004  + 343.4
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. трафик на хора 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28411

- 600 -

Цб II 85013

Шейретски, Костадин.  Комуникативни особености на Twitter / Костадин Шейретски, Цонев Георги. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 558-564. 

1. Информационни технологии 2. Социални медии 
 077.5  + 004.7
Ключови думи: 1. Twitter 2. социални медии 3. комуникации 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28407

- 601 -

 

Шиби, Ричард.  Блокчейн ще е следващата революция в комуникациите / Ричард Шиби. // CIO, 2018, N 11, 14-18. 

 004
Ключови думи: 1. ИТ сектор 2. криптовалути 3. биткойн 4. блокчейн 5. IPO компании (Initial Public Offering) 6. ICO компнии (Initial Coin Offering) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28547

- 602 -

Цб II 85013

Янева, Мариана.  Приложение на информационните технологии при промотиране на туристически продукти от пътническите агенции / Мариана Янева, Маргарита Мишева. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 550-557. 

1. Информационни технологии 2. Туристически продукти 
 004  + 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. туристически продукти 3. туристически агенции 4. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28405

- 603 -

Цб II 85013

Kabakchieva, D.  Innovative Identity Management Architecture Development for the European e-Government / D. Kabakchieva, K. Stefanova. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 66-73. 

 351/354  + 004.5
Ключови думи: 1. е-правителство 2. иновации 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28335

- 604 -

Цб II 85015

Nikolov, Samuil.  Construction of a Portfolio Analysis System Using an Ontology-Based Information System Builder / Samuil Nikolov. // Съвременни методи и технологии в научните изследвания : Сб. докл. от междунар. науч. конф. / Предс. на организац. комитет Тодорка Атанасова. - Варна : Наука и икономика, 2013, 296-301. 

1. Информационни технологии 
 004.9
Ключови думи: 1. информационни системи 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 28255

- 605 -

Цб II 85013

Tagareva, Svetla D.  Information and Communication Technology in Global hotel Industry: Challenges and Opportunities / Svetla D. Tagareva. // Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието : Междунар. науч. конф., 2-3 дек. 2011 г., УНСС, София / Предс. на организац. комитет Димитър Г. Велев. - София : УНСС, 2011, 707-712. 

1. Информационни технологии 2. Хотели 
 004  + 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. хотелиерска индустрия 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Туризъм 
  

Сист. No: 28430

Изкуство. Музика. Спорт

- 606 -

Цб II 90313

Акан-Пентиля, Еро.  Северно ходене / Еро Акан-Пентиля. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 376-378. 

1. Финландия 2. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. северно ходене 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28640

- 607 -

Цб II 90294

Бакалова, Елка.  Център и периферия. Стилови тенденции в стенната живопис по българските земи през XIV век / Елка Бакалова, Любен Домозетски. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 694-714. 

1. Изкуство 
 75(497.2)
Ключови думи: 1. живопис 2. изкуство 3. тенденции 4. паметници на културата 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28490

- 608 -

Цб II 85019

Гуновска, Мариета Боянова.  Проучване информираността на родителите на деца с увреждания, относно ролята на двигателната активност като фактор за социалното им развитие / Мариета Боянова Гуновска. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 262-271. 

1. Спорт 2. Деца 3. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-053.2
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. деца 5. социални неравенства 6. неравностойно положение 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28311

- 609 -

Цб II 85019

Димитрова, Елена.  Спортът през свободното време и неформалното образование / Елена Димитрова. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 192-200. 

1. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 28310

- 610 -

Цб II 85019

Златарова, Йорданка Методиева.  Ефективност от използването в учебния процес по физическо възпитание на кростренажор като тренировъчно средство за развиване издръжливостта на студентки / Йорданка Методиева Златарова. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 54-58. 

1. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 28307

- 611 -

Цб II 85019

Караджова, Катерина.  Използване на играта като средство за развитие и обучение при деца с умствена изостаналост / Катерина Караджова, Данка Щерева. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 283-290. 

1. Спорт 2. Деца 3. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-053.2
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. деца 5. социални неравенства 6. неравностойно положение 7. психични заболявания 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28312

- 612 -

Цб II 90313

Каупинен, Марялийса.  Коледната пътека / Марялийса Каупинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 351-353. 

1. Финландия 2. Празници 
 793
Ключови думи: 1. празници 2. забавления 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28620

- 613 -

Цб II 90313

Коконен, Паула.  Плуване в ледени води / Паула Коконен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 369-372. 

1. Финландия 2. Плуване 
 797
Ключови думи: 1. плуване 2. зимно плуване 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28638

- 614 -

Цб II 90313

Манерла, Кари.  "Звездата на Африка" / Кари Манерла. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 390-392. 

1. Финландия 2. Игри 
 794
Ключови думи: 1. настолна игра 2. забавления 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28647

- 615 -

Цб II 90313

Пулинен, Марку.  Финландски бейзбол / Марку Пулинен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 373-375. 

1. Финландия 2. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. бейзбол 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28639

- 616 -

Цб II 90313

Раямяки, Кари.  Риболов в дупка в леда / Кари Раямяки. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 365-368. 

1. Финландия 2. Риболов 
 639
Ключови думи: 1. риболов 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28633

- 617 -

Цб II 90313

Руохонен, Марку.  Финландската асоциация за слот машини / Марку Руохонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 289-291. 

1. Финландия 
 342.5  + 794.9
Ключови думи: 1. хазарт 2. казина 3. слот машини 4. държава 5. неправителствен сектор 6. благотворителност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28598

- 618 -

Цб II 85019

Ставрев, Спас.  Сравняване на морално-волевите качества и темперамента при студентки, избрали да спортуват баскетбол и тенис на маса в Университет за Национално и световно стопанство / Спас Ставрев, Елена Монева. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 124-128. 

1. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. баскетбол 4. тенис на маса 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 28308

- 619 -

Цб II 85019

Стоилов, Иван.  Сравнителен анализ на бързината и взривната сила между студентки от представителните отбори по волейбол и футзал на Университета за национално и световно стопанство / Иван Стоилов, Ралица Арсова. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 129-133. 

1. Спорт 
 796
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. волейбол 4. футзал 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 28309

- 620 -

Цб II 90313

Ялканен, Пека.  Финландско танго / Пека Ялканен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 354-357. 

1. Финландия 2. Танци 
 793.3
Ключови думи: 1. танго 2. танцова музика 3. танци 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28621

- 621 -

Цб II 85019

Янев, Иван.  Спортът сред незрящите в България - половин век организирана спортна дейност / Иван Янев. // Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта : Четвърта междунар. науч. конф. / Състав. Анжелина Янева-Прокопова. - София : Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2012, 358-369. 

1. Спорт 2. Хора с увреждания 
 796  + 364.2-056.262
Ключови думи: 1. спорт 2. физическо възпитание 3. хора с увреждания 4. социални неравенства 5. неравностойно положение 6. незрящи 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 28313

Езикознание. Литературознание

- 622 -

Цб II 90313

Бунсдорф, Йоран фон.  Двуезичие / Йоран фон Бунсдорф. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 62-64. 

1. Финландия 2. Език 
 800.73
Ключови думи: 1. двуезичие 2. билингвизъм 3. официални езици 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28511

- 623 -

Цб II 90313

Грюнтал, Рихо.  Угро-финско дружество / Рихо Грюнтал. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 212-215. 

1. Угро-фински езици 
 80
Ключови думи: 1. угро-фински езици 2. езикознание 3. история 4. култура 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28558

- 624 -

Цб II 90313

Лехтонен, Туомас М. С.  Финското литературно дружество / Туомас М. С. Лехтонен. // Сто социални иновации от Финландия / Състав. Илка Тайпале; Прев. Росица Цветанова, Даниел Пенев; Ред. Мария Донева  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Фабер, 2017, 209-211. 

1. Финландия 2. Език 3. Литература 
 8
Ключови думи: 1. литературно дружество 2. литературознание 3. култура 4. фински език 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Финландия 
  

Сист. No: 28557

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 625 -

Цб II 90297

Алексиева, Гергана.  Ролята на държавата в икономиката при Народния фронт в Чили (1938-1941 г.): теория и практика / Гергана Алексиева. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 120-131. 

1. История 
 98(83)
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Южна Америка 2. Латинска Америка 3. Чили 
  

Сист. No: 28476

- 626 -

Цб II 90294

Ангелов, Владимир.  Пловдив във византийските исторически съчинения от XV век / Владимир Ангелов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 768-773. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. исторически съчинения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 28497

- 627 -

Цб II 90294

Ангелов, Петър.  Религия и дипломация в средновековна България / Петър Ангелов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 315-338. 

1. История на България 2. Религия 
 949.72  + 23/28
Ключови думи: 1. история на България 2. религия 3. дипломация 4. Средновековие 5. християнство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28436

- 628 -

Цб II 90294

Аризанова, Силвия.  Проблеми на селищната мрежа в Лудогорието през XIII - XV век / Силвия Аризанова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 749-767. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. селищна мрежа 3. население 4. миграция 5. Лудогорие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 28496

- 629 -

Цб II 90297

Баева, Искра.  Възход, падение и завръщане на националната държава през XX и XXI в. / Искра Баева. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 296-310. 

1. История 
 930.9
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 28488

- 630 -

Цб II 90294

Бенчева, Йоанна.  Трапезата на владетеля в балканското средновековие (X - XV век) / Йоанна Бенчева. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 449-475. 

1. История - Балкани 
 949.7
Ключови думи: 1. история 2. владетел 3. Средновековие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 28456

- 631 -

Цб II 90294

Бибиков, Михаил В.  Договори на Русия с гърците в контекста на международните отношения / Михаил В. Бибиков. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 367-383. 

1. История - Русия 
 947
Ключови думи: 1. руско-византийски отношения 2. договори 3. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Русия 2. Византия 
  

Сист. No: 28447

- 632 -

Цб II 90294

Владимирова-Аладжова, Дочка.  Анонимен печат от края на V и началото на VI век, открит в Сердика / Дочка Владимирова-Аладжова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 125-131. 

1. История на България 
 904(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. археологически колекции 3. печат 4. паметници 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28408

- 633 -

Цб II 90294

Георгиева, Сашка.  Брачната дипломация на цар Георги I Тертер с татарите / Сашка Георгиева. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 654-670. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. дипломация 3. татари 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28477

- 634 -

Цб II 90294

Господинов, Кирил.  Георги Н. Николов и неговият път в попрището на медиевистиката. Биографични бележки / Кирил Господинов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 15-17. 

1. Биография 
 92 Николов, Георги Н.
Ключови думи: 1. биографии 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Николов, Георги Н. 
  

Сист. No: 28402

- 635 -

Цб II 90294

Господинов, Кирил.  Георги Пахимер, Пиер Пусин и хронологията на събитията в България през 1277-1279 г. / Кирил Господинов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 621-653. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Византия 
За него: 1. Пахимер, Георги 2. Пусин, Пиер 
  

Сист. No: 28475

- 636 -

Цб II 90294

Гюзелев, Васил.  Made in Bulgaria, made by the Bulgarians и други "български работи" през Средновековието (VII-XV век) / Васил Гюзелев. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 202-216. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. Средновековие 3. развитие 4. занаятчийство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28417

- 637 -

Цб II 90297

Данчев, Денчо.  Идеите на САЩ и Великобритания за Източното Средиземноморие и Близкия Изток : (октомври - ноември 1947 г.) / Денчо Данчев. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 160-171. 

1. История 
 930.9
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Великобритания 2. САЩ 3. Средиземноморски регион 4. Близък Изток 5. СССР (Съюз на съветските социалистически републики) 
  

Сист. No: 28480

- 638 -

Цб II 90294

Данчева-Василева, Ани.  Социална стратификация на населението в средновековна София (Сердика-Средец-Триадица-София) през IV-XIV век / Ани Данчева-Василева. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 82-100. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. население 3. социална стратификация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. София 
  

Сист. No: 28403

- 639 -

Цб II 90294

Димитров, Теодор.  Бележки върху икономическите ефекти на Юстиниановата чума (541-750) във Византийската империя / Теодор Димитров. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 143-157. 

1. История 
 949.72
Ключови думи: 1. история 2. Юстинианова чума 3. епидемии 4. икономически ефекти 5. историческа демография 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Византия 
  

Сист. No: 28412

- 640 -

Цб II 90297

Димитрова, Александра.  Николае Чаушеску и вижданията му за румънската държава в първите години от управлението му / Александра Димитрова. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 183-192. 

1. История 
 949.8
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Румъния 
За него: 1. Чаушеску, Николае 
  

Сист. No: 28482

- 641 -

Цб II 90294

Дончева-Петкова, Людмила.  Керамиката от езическите некрополи в България (края на VII - 60-те години на IX век) / Людмила Дончева-Петкова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 187-201. 

1. История на България 
 904(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. керамика 3. езичество 4. некрополи 5. гробници 6. културно-историческо наследство 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28416

- 642 -

Цб II 90297

Жеков, Боян.  Засаждането на Червените макове : Създаването на помощник-командирския институт в българската армия (септември - декември 1944 г.) / Боян Жеков. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 147-159. 

1. История на България 
 949.72.053
Ключови думи: 1. история 2. Българска работническа партия (БРП) 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 28479

- 643 -

Цб II 90294

Жекова, Женя.  Две бронзови матрици на цар Петър I (927 - 969), намерени в Плиска / Женя Жекова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 394-403. 

1. История на България 
 904(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. бронзови матрици 3. Цар Петър I 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Плиска 
  

Сист. No: 28450

- 644 -

Цб II 90297

Златков, Ангел.  Даме Груев и Мицко Кръстев между българската национална идея и сръбската прапаганда в Македония / Ангел Златков. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 50-65. 

1. История 
 949.7
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 
  

Сист. No: 28470

- 645 -

Цб II 90294

Йорданов, Иван.  За колекцията от средновековни печати, намерени в Скопие / Иван Йорданов, Димитър Стоименов. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 498-517. 

1. История 
 904
Ключови думи: 1. история 2. средновековни печати 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 28458

- 646 -

Цб II 90294

Каймакамова, Милияна.  Зараждане и начално развитие на българската дворцова култура през първата половина на IX век / Милияна Каймакамова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 250-275. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. дворцова култура 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28424

- 647 -

Цб II 90297

Колев, Валери.  България през 1904 г. - монархия или република / Валери Колев. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 73-79. 

1. История на България 
 949.72  + 321.013
Ключови думи: 1. история 2. вътрешна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28472

- 648 -

Цб II 90294

Костова, Елена.  Светогорските метоси в Мелник според три документа от XIV век, регламентиращи владенията на Атон / Елена Костова. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 715-728. 

1. История на България 2. Религия 
 904  + 271
Ключови думи: 1. паметници на културата 2. история на България 3. манастири 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Религия 
Географски понятия: 1. Мелник 
  

Сист. No: 28494

- 649 -

Цб II 90297

Кривокапов, Николай.  Куба в предреволюционния период (1898 - 1960) / Николай Кривокапов. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 172-182. 

1. История 
 972.91
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Куба 
  

Сист. No: 28481

- 650 -

Цб II 90294

Кръстев, Красимир С.  Арабски и сирийски извори за управлението на хановете Крум (след 796 - 814) и Омуртаг (814 - около 831) / Красимир С. Кръстев. // Българско царство : Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов / Отг. ред. Ангел Николов  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 276-303. 

1. История на България 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 2. Византия 3. български ханове 4. война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 28429

- 651 -

Цб II 90297

Кръстев, Любомир.  Британските радикали срещу държавната доктрина на Уилям Пит-младши (1799-1815) / Любомир Кръстев. // Държавната идея в модерната епоха / Състав. Искра Баева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, 36-49. 

1. Великобритания - история 
 942