Нови статии - май 2019г.

Общ отдел. Наука. Култура

Философия

- 1 -

 

Александров, Николай.  Интервенционализмът като идеологическа основа на социалния либерализъм във Великобритания / Николай Александров. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 2, 84-95. 

 1
Ключови думи: 1. либерализъм 2. Великобритания 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 30246

- 2 -

 

Ангелов, Цветелин.  Философски интерпретации на християнството / Цветелин Ангелов. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 67-85. 

 1
Ключови думи: 1. философия на религията 2. история на религията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 30244

- 3 -

 

Богомилова, Нонка.  Двете религии: историко-философски интерпретации / Нонка Богомилова. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 85-111. 

 1
Ключови думи: 1. философия на религията 2. социология на религията 3. история на религията 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кант, Имануел 2. Шлайермахер, Ф. 3. Русо, Жан-Жак 4. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 5. Фром, Ерих 6. Бергсон, А. 7. Тилих, Паул 8. Ото, Рудолф 9. Бъргър, Питър 
  

Сист. No: 30245

- 4 -

 

Босаков, Веселин.  Контекстуализиране на отношението към исляма в България - поглед назад / Веселин Босаков. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 36-52. 

 1
Ключови думи: 1. трансформация 2. толерантност 3. конфликт 4. предразсъдъци 5. стереотипи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 30230

- 5 -

 

Гагов, Христо.  "Човекът в сравнение с другите животни" - удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл / Христо Гагов. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 2, 109-122. 

 1
Ключови думи: 1. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Берон, Васил Х. 
  

Сист. No: 30284

- 6 -

 

Димитрова, Нина.  Приносът на академик Богомил Берон за въвеждане на европейски социални ценности в България / Нина Димитрова. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 2, 148-156. 

 1
Ключови думи: 1. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Берон, Богомил 
  

Сист. No: 30289

- 7 -

 

Мавродиев, Стоил.  Иван Кинкел: За произхода на религията / Стоил Мавродиев. // Философия, ХХVІІІ, 2019, N 1

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кинкел, Иван, проф. 
  

Сист. No: 30196

- 8 -

 

Методиев, Сергей.  Въпросът за свободата на волята и съвестта / Сергей Методиев. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 62-66. 

 1
Ключови думи: 1. етика 2. морал 3. нравственост 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 30243

- 9 -

 

Николова, Севделина.  Карл Г. Юнг и гностицизмът - от червената нишка до „Червената книга“ / Севделина Николова. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 53-61. 

 1
Ключови думи: 1. аналитична психология 2. архетипове 3. християнство 4. гностицизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 30241

- 10 -

 

Пенов, Стефан.  Философията като логика и метафизика - системно и методологично превъзходство над науката, теологията и религията ( Философия, религия, наука и светоглед ) / Стефан Пенов. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 5-20. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 
  

Сист. No: 30220

- 11 -

 

Петров, Людмил.  Понятието "Логос" във философията на Мартин Хайдегер и Григорий Палама / Людмил Петров. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 1, 21-35. 

 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Палама, Григорий 2. Хайдегер, Мартин 
  

Сист. No: 30227

- 12 -

 

Стефанов, Ангел С.  " Логиката" на д-р Васил Хаджистоянов-Берон - първият български учебник по философия през Възраждането / Ангел С. Стефанов. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 2, 96-108. 

 1
Ключови думи: 1. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Берон, Васил Х. 
  

Сист. No: 30280

- 13 -

 

Табаков, Мартин.  Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането и в европейската култура / Мартин Табаков. // Философски алтернативи, ХХVІІ, 2019, N 2, 123-147. 

 1
Ключови думи: 1. бележити българи 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Берон, Васил Х. 
  

Сист. No: 30285

Психология

- 14 -

Цб II 90568

Войникова, Велина.  Обществото на затвора / Велина Войникова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 261-268. 

1. Защита 2. Места за лишаване от свобода 
 343.81  + 316  + 159.9
Ключови думи: 1. затвори 2. затворници 3. лишаване от свобода 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 3. Психология 
  

Сист. No: 30238

- 15 -

Цб II 90568

Димова, Златина.  Социолитгвистични особености на българския познавателен модел на света / Златина Димова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 252-260. 

1. Български познавателен модел 2. Българска народопсихология 
 316.3  + 159.922.4
Ключови думи: 1. социолингвистика 2. познавателен модел 3. България 4. българско общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30237

- 16 -

Цб II 90568

Левкова, Ирена И.  Социално-психологическите тенденции през погледа на психолога / Ирена И. Левкова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 30207

- 17 -

Цб II 90568

Панов, Димо.  Конструирането на девиантния субект и развитието на психиатричната власт, която го контролира / Димо Панов, Катерина Либова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 269-278. 

1. Девиантен субект 2. Съдебно-психиатрична експертиза 
 343.22  + 616.89
Ключови думи: 1. криминален девиантен субект 2. девиантно поведение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Психология 
  

Сист. No: 30239

- 18 -

 

Пирински, Христо.  Скритата цена на националното ни негативно мислене / Христо Пирински. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 10-12. 

 159.922.4
Ключови думи: 1. народопсихология 2. българи 
Тематични рубрики: 1. Психология 
  

Сист. No: 29991

Религия

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 19 -

Цб II 90561

Ангелова, Поля.  Тенденции в индикаторите за оценка на бедността в контекста на Стратегия "Европа 2020" / Поля Ангелова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 49-54. 

1. Бедност 2. Статистика 
 330.59  + 311:3
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. индикатори 4. статистически анализ 5. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30336

- 20 -

Цб II 90568

Балтов, Николай.  "Умората от демокрацията" като състояние на криза на модерните либерално-демократични режими / Николай Балтов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 224-229. 

1. Либерална демокрация 2. Демокрация - криза 
 316.334.3  + 321.7
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. кризи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30234

- 21 -

Цб II 90557

Бончева, Олга Игоревна.  Интеркултурна комуникация и нейното влияние върху туристическото обслужване / Олга Игоревна Бончева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 92-108. 

1. Междукултурна комуникация 2. Туризъм 
 316.77  + 338.48
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. туристическо обслужване 3. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 29953

- 22 -

 

Владимирова, Катя.  Трансконтиненталното движение на населението - икономически и демографски предизвикателства за България / Катя Владимирова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 1, 101-131. 

 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. бежанци 3. население 4. конвенция 5. директиви 6. стратегии 7. пазар на труда 8. бежанци 9. интеграция 10. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30049

- 23 -

 

Владимирова, Катя.  В търсене на съвременни решения за съвместяване на демографските, икономическите и джендърните политики / Катя Владимирова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2018, N 1, 129-166. 

 314.15
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. нова икономика 3. миграция 4. джендър политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30097

- 24 -

 

Владимирова, Катя.  Демографските перспективи и социалните инвестиции в контекста на съвместяването на раждането и отглеждането на деца със заетостта и професионалната кариера на мъжете и жените / Катя Владимирова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2018, N 2, 287-337. 

 314
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. демографско развитие 3. заетост 4. социални инвестиции 5. кариера 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30112

- 25 -

Цб II 90568

Войникова, Велина.  Обществото на затвора / Велина Войникова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 261-268. 

1. Защита 2. Места за лишаване от свобода 
 343.81  + 316  + 159.9
Ключови думи: 1. затвори 2. затворници 3. лишаване от свобода 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 3. Психология 
  

Сист. No: 30238

- 26 -

Цб II 90568

Гавраилов, Гавраил.  Рекламната брошура като опит за предизвикателство към студентите от първи курс / Гавраил Гавраилов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-160. 

1. Социология 2. Образование 
 378  + 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
  

Сист. No: 30222

- 27 -

Цб II 90568

Гетова, Антоанета.  Образът на социологията в онлайн медиите / Антоанета Гетова, Юлиан Борисов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 27-34. 

1. Социология - образование 2. Онлайн медии 
 316  + 077.5
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30200

- 28 -

Цб II 90568

Димитров, Калоян.  За проблемите в разбирането на лидерско обучение, образование и развитие / Калоян Димитров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 50-57. 

1. Социология - образование 2. Лидерство 3. Лидерско образование 
 316.46
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. лидери 4. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30203

- 29 -

Цб II 90557

Димова, Диана Неделчева.  България и българите през руски поглед : (на базата на етнолингвистичен експеримент) / Диана Неделчева Димова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 170-199. 

1. Социология 2. Социологическо проучване 
 316(=867)(=82)
Ключови думи: 1. социологически изследвания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29960

- 30 -

Цб II 90568

Димова, Златина.  Социолитгвистични особености на българския познавателен модел на света / Златина Димова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 252-260. 

1. Български познавателен модел 2. Българска народопсихология 
 316.3  + 159.922.4
Ключови думи: 1. социолингвистика 2. познавателен модел 3. България 4. българско общество 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30237

- 31 -

Цб II 90568

Иванова, Поля.  Социология и медии / Поля Иванова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-42. 

   В изследването се прави периодизация на историческото развитие на социологията в телевизията, както и класификация на съвременното представяне на социологическите изследвания. 

1. Социология - образование 2. Телевизия 
 075.2  + 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. телевизия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30201

- 32 -

Цб II 90568

Кроснаров, Георги.  Изграждане на позитивен фирмен имидж / Георги Кроснаров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 201-207. 

1. Фирмен имидж 
 005.73  + 316.334.24
Ключови думи: 1. фирмен имидж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30229

- 33 -

Цб II 90568

Кръстева, Венета.  Институционална подкрепа за младежка заетост по време на криза / Венета Кръстева. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 58-66. 

1. Социология - образование 2. Младежка заетост 3. Пазар на труда - младежи 
 316  + 331.45-053.81
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. заетост 4. младежи 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30204

- 34 -

Цб II 90568

Левкова, Ирена И.  Социално-психологическите тенденции през погледа на психолога / Ирена И. Левкова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 84-91. 

1. Социална психология 
 316.6
Ключови думи: 1. социална психология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Психология 
  

Сист. No: 30207

- 35 -

 

Лилова, Камелия.  Остаряване на населението и дълголетие в България (1947-2015) / Камелия Лилова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 36, 2018, N 1, 25-64. 

 314
Ключови думи: 1. остаряване на населението 2. смъртност 3. продължителност на живота 4. дълголетие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30083

- 36 -

 

Личев, Тихомир.  Депопулация в централна Северна България и възможности за развитие на алтернативен туризъм / Тихомир Личев, Кристина Георгиева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 136-166. 

   Процесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване. Основната цел на настоящото изследване е да се проучи същността на депопулацията като социално явление с неговите негативни резултати за обществото и икономиката. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1219 

 314.15  + 338.48
Ключови думи: 1. демографска криза 2. депопулация 3. обезлюдяване 4. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30268

- 37 -

Цб II 90568

Марангозова, Габриела.  Професии на бъдещето / Габриела Марангозова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 241-251. 

1. Професии 
 331.54  + 316.334.24
Ключови думи: 1. социология на труда 2. професии 3. нискоквалифициран персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30236

- 38 -

Цб II 90568

Михайлова, Катя.  Учи в България, завладей света! Учи социология и управлявай света! / Катя Михайлова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 18-26. 

1. Социология - образование 
 316  + 378
Ключови думи: 1. социология 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30199

- 39 -

Цб II 90568

Младенова, Цветина.  Методи и средства за управление на онлайн социалните мрежи / Цветина Младенова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 129-136. 

1. Социални мрежи - управление 
 077.5  + 316
Ключови думи: 1. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30213

- 40 -

 

Найденова, Пенка.  Икономически параметри на миграционния процес / Пенка Найденова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 1, 48-69. 

 314.7
Ключови думи: 1. стандарт на живот 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30029

- 41 -

Цб II 90568

Найденова, Пенка.  Демографският свят на XXI век и социологическата дисциплина / Пенка Найденова, Геновева Михова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 9-17. 

1. Социология - образование 
 314  + 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30197

- 42 -

Цб II 90568

Няголов, Лъчезар.  Меритокрация? Ефектът на произхода върху намирането на първа стабилна работа / Лъчезар Няголов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 161-168. 

1. Меритокрация 2. Социален произход 3. Пазар на труда 
 316
Ключови думи: 1. меритокрация 2. социология на семейството 3. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30223

- 43 -

 

Рангелова, Росица.  Демографските и миграционните процеси като фактор за формиране на човешкия ресурс в област Смолян / Росица Рангелова, Валентин Билянски. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 36, 2018, N 2, 215-245. 

 314
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. миграция 3. България 4. регионални различия 5. Смолян 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30109

- 44 -

Цб II 90568

Стаменков, Радослав.  Миграция и трудова експлоатация / Радослав Стаменков. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 183-191. 

1. Миграция 2. Трудова експлоатация 
 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. трудова експлоатация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30226

- 45 -

 

Стоянова, Павлина.  Емиграцията от България след 1989: причини, структури и последици / Павлина Стоянова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 36, 2018, N 2, 193-213. 

 314.7
Ключови думи: 1. емиграция 2. миграционни потоци 3. имиграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30099

- 46 -

 

Ташев, Спас.  Аспекти на демографската политика на България в условията на миграционен натиск / Спас Ташев. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 1, 132-142. 

 314.15
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. национална стратегия 3. миграционна криза 4. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30051

- 47 -

Цб II 90568

Тодоров, Теодор.  Дуализмът в образа на съвременния български политик (1990-2017 година) / Теодор Тодоров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 216-223. 

1. Политици - България 
 323(497.2)  + 316.334.3
Ключови думи: 1. политици 2. България 3. социология на политиката 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30233

- 48 -

 

Томова, Илона.  Оценка на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030) от гледна точка на намаляване на различията свързани с етничността / Илона Томова и др.. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 1, 143-165. 

 314.15
Ключови думи: 1. демографско развитие 2. етничност 3. роми 4. здравеопазване 5. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30054

- 49 -

Цб II 90568

Христов, Йоан.  Транзитната миграция в България - риск или не за националната сигурност? / Йоан Христов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 109-117. 

1. Транзитна миграция - България 2. Национална сигурност 
 314.7  + 355.02
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. транзитна миграция 3. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30211

- 50 -

 

Цеков, Николай.  Дългосрочни тенденции в селското обезлюдяване на България / Николай Цеков. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 2, 167-181. 

 314
Ключови думи: 1. обезлюдяване 2. селски райони 3. депопулация 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 29969

- 51 -

Цб II 90568

Якова, Ивета.  Социологът в заснемането другите и техните светове / Ивета Якова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 43-49. 

1. Социология - образование 
 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30202

- 52 -

Цб II 90568

Янков, Калоян.  Характеристики на новия млад човек по Ерих Фром / Калоян Янков. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 137-145. 

1. Младежи - България 2. Ерих Фром 
 316.346.32
Ключови думи: 1. младежи 2. България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Фром, Ерих 
  

Сист. No: 30215

- 53 -

 

Chobanov, George.  Common Secular Humanity Ethics or Let the Robots Come: The Misery of Humans / George Chobanov. // Yearbook of UNWE, 2018, 89-94. 

 314/316
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. дигитализация 3. роботи 4. изкуствен интелект (AI) 5. етика 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30127

- 54 -

 

Todorova, Elka.  Adaptation and Evaluation of the Bulgarian Version of Health Education Impact Questionnaire (HEIQ-BG) for the Evaluation of Self-Management Education Interventions / Elka Todorova, Todorka Kineva, Vasil Bosev. // Yearbook of UNWE, 2019, 157-170. 

 316
Ключови думи: 1. самоуправление 2. културна адаптация 3. хронични заболявания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30185

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 55 -

 

Балев, Васил.  И фалшивите, и истинските новини, за съжаление, са предимно лоши / Васил Балев. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 102-103. 

 07
Ключови думи: 1. фалшиви новини 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30055

- 56 -

 

Георгиев, Георги.  Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции / Георги Георгиев. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 7-11. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Факултет "Бизнес и мениджмънт"

 316.77
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. връзки с обществеността 3. институции 4. публични организации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30198

- 57 -

Цб II 90568

Гетова, Антоанета.  Образът на социологията в онлайн медиите / Антоанета Гетова, Юлиан Борисов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 27-34. 

1. Социология - образование 2. Онлайн медии 
 316  + 077.5
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30200

- 58 -

Цб II 90568

Иванова, Поля.  Социология и медии / Поля Иванова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 35-42. 

   В изследването се прави периодизация на историческото развитие на социологията в телевизията, както и класификация на съвременното представяне на социологическите изследвания. 

1. Социология - образование 2. Телевизия 
 075.2  + 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. телевизия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 30201

- 59 -

Цб II 90568

Младенова, Цветина.  Методи и средства за управление на онлайн социалните мрежи / Цветина Младенова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 129-136. 

1. Социални мрежи - управление 
 077.5  + 316
Ключови думи: 1. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30213

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 60 -

Цб II 90568

Балтов, Николай.  "Умората от демокрацията" като състояние на криза на модерните либерално-демократични режими / Николай Балтов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 224-229. 

1. Либерална демокрация 2. Демокрация - криза 
 316.334.3  + 321.7
Ключови думи: 1. либерална демокрация 2. кризи 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30234

- 61 -

Цб II 90568

Митев, Петър.  Рискови тенденции за демокрацията на съвременния етап / Петър Митев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 101-108. 

1. Демокрация 2. Публични финанси 
 321.7  + 330.11
Ключови думи: 1. публични финанси 2. демокрация 3. посткапитализъм 4. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30209

- 62 -

Цб II 90568

Найденов, Георги.  Американският военен бюджет и рисковете за света / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 118-126. 

   Изследва се 18 годишният цикъл в динамиката на американския воененбюджет. Той се "наслагва" върху дългите вълни на Кондратиев в развитието на световната икономика. Анализира се поведението на двата най-големи клана - на ротшилдите и рокфелерите, относно разпалването на световна война. 

1. Военен бюджет - Америка 2. Международна политика 
 327  + 355.02(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. военен бюджет 2. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 30212

- 63 -

 

Николов, Адриан.  Ефектите "Тръмп" върху нас : Как американското президентство влияе върху Европа и България / Адриан Николов. // Мениджър, (240), 2018, N 10, 130-131. 

 327
Ключови думи: 1. търговско споразумение 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 29973

- 64 -

 

Пехливанов, Константин.  Перспективи пред електронното правителство в България до 2020 г. / Константин Пехливанов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, Т. 23, 2016, 155-162. 

 351/354
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. електронно управление 3. стратегия 4. нормативна база 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30181

- 65 -

Цб II 90568

Райнова, Боряна.  Децата, търсещи международна закрила в РПЦ - гр. Харманли - проблеми, предизвикателства и възможни решения / Боряна Райнова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 233-240. 

1. Бежанци - деца 2. РПЦ Харманли 
 325.25-053.2
Ключови думи: 1. бежанци 2. деца 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Харманли 
  

Сист. No: 30235

- 66 -

Цб II 90568

Тодоров, Теодор.  Дуализмът в образа на съвременния български политик (1990-2017 година) / Теодор Тодоров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 216-223. 

1. Политици - България 
 323(497.2)  + 316.334.3
Ключови думи: 1. политици 2. България 3. социология на политиката 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30233

- 67 -

Цб П II 1592

Цеков, Иво.  Актуални предизвикателства пред политиката на признаване в Европа / Иво Цеков. // Геополитика & геостратегия, 14, 2017, N 5, 159-167. 

   Съвременни измерения на мултикултурализма в Европа Възходът на крайнодесните и националистическите партии в Европа. 

   
   https://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/164-2017/broi5-2017/2715-aktualni-predizvikatelstva-pred-politikata-na-priznavane-v-evropa 

 327:911.3
Ключови думи: 1. мултикултурализъм 2. национализъм 3. имигранти 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30119

- 68 -

Цб II 90568

Цолов, Георги.  Функции на публичността в българската икономика / Георги Цолов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 92-100. 

1. Икономика - България 2. Корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. публичност 2. корупция 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30208

- 69 -

 

Kandilarov, Evgeniy.  Bulgaria - China Relationship: Between the National Development Strategy and Belt and Road Initiative / Evgeniy Kandilarov, Aleksandar Dimitrov. // Yearbook of UNWE, 2018, 33-73. 

 327
Ключови думи: 1. Китай 2. България 3. път на коприната 4. международно сътрудничество 5. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30103

- 70 -

 

Ralchev, Plamen.  Non-State Agents in Contentious Politics: Transnational Networks of Soros' Open Society and Gulen's Hizmet Movement / Plamen Ralchev. // Yearbook of UNWE, 2018, 95-107. 

 327
Ключови думи: 1. политически структури 2. неправителствени организации (НПО) 3. фондации 4. транснационални мрежи 5. политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30139

Икономика. Икономически теории

- 71 -

Цб II 90561

Ангелова, Поля.  Тенденции в индикаторите за оценка на бедността в контекста на Стратегия "Европа 2020" / Поля Ангелова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 49-54. 

1. Бедност 2. Статистика 
 330.59  + 311:3
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. индикатори 4. статистически анализ 5. тенденции 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30336

- 72 -

 

Боева, Бистра.  Устойчивото развитие, институционалните инвеститори и новите фидуциарни задължения или как се променя правната рамка за решенията на институционалните инвеститори / Бистра Боева. // Бизнес и право, 2018, N 3, 5-23. 

   Тази статия изследва генезиса на промени в нормативна-та уредба на ангажиментите на институционалните инвеститори за устойчиво развитие. Последователно се конкретизира разбирането за инстуционални инвеститори - в икономически и правни измерения. Изяснява се категорията фидуциарни задължения на институционалните инвеститори. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10173 

 005.2
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. институционални инвеститори 3. доверително управление 4. устойчиво инвестиране 5. права на акционерите 6. саморегулиране 7. фидуциарни задължения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 30087

- 73 -

Цб II 90553

Велев, Румен.  Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие / Румен Велев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 276-285. 

1. Градове - България 2. Умни градове 3. Устойчиво развитие 4. Градска икономика 
 71  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. умна инфраструктура 2. умни градове 3. устойчиво развитие 4. градска икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 29939

- 74 -

 

Христова, Лора.  Регулиране на навлизането на пазара в България / Лора Христова. // Науч. трудове на УНСС, 2017, 48-53. 

 338.2
Ключови думи: 1. регулиран пазар 2. регулаторни мерки 3. регулация 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 30242

- 75 -

 

Zhelev, Paskal.  Structural Transformation and Industrial Competitiveness of Bulgaria After 10 Years of EU Membership / Paskal Zhelev. // Yearbook of UNWE, 2017, 87-103. 

 330.34  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. производство 2. индустриална политика 3. структурна промяна 4. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29972

Стопанска история

- 76 -

 

Маринова, Маргарита.  Из историята на търговията и банковото дело в Свищов. Търговско - банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи и значението им за градското стопанство (1878-1912 г.) / Маргарита Маринова, Емилия Вачева. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 2, 51-130. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 2. Свищов 3. търговия 4. банкерство 5. акционерно дело 6. лихварство 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
  

Сист. No: 30118

- 77 -

 

Николов, Григор.  От Габрово тръгва военната промишленост на България / Григор Николов. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 80-81. 

   През 1910 г. Иван Донков създава първата патронна фабрика в Габрово. 

 338 (091)
Ключови думи: 1. бележити българи 2. предприемачество 3. военна промишленост 
Тематични рубрики: 1. Стопанска история 
За него: 1. Донков, Иван 
  

Сист. No: 30001

Икономикс

- 78 -

Цб II 90568

Беев, Ивайло.  Икономическият контекст като необходимо условие за качеството "обществено " на отношението / Ивайло Беев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 78-83. 

   Авторът разглежда "отношение"-то като рода, а "обществено" като негов вид и извежда критерии за определянето на отношението като обществено във формата на необходимо условие: "икономически контекст". 

1. Политическа икономия 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30206

- 79 -

Цб II 90553

Влаев, Антоан.  Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания / Антоан Влаев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 295-304. 

1. Недвижима собственост 2. Инвестиции 
 332.8  + 330.322
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни комплекси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 29941

- 80 -

Цб II 90562

Илиев, Никола.  Инвестиционен портфейл и рисков профил на българския застрахователен пазар / Никола Илиев. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 170-177. 

1. Застраховане 2. Инвестиционен риск 
 368  + 330.322
Ключови думи: 1. инвестиционен портфейл 2. инвестиционен риск 3. застрахователен пазар 4. кредитен рейтинг 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30086

- 81 -

Цб II 90553

Мавров, Христо.  Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти - данни от България / Христо Мавров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 135-144. 

1. Недвижима собственост 2. Цени 
 332.8  + 330.101.54
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. макроикономическа динамика 3. макроикономика 4. цени 5. ценови индекси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономикс 
  

Сист. No: 29926

- 82 -

 

Марчева, Анастасия.  Младежта, университетите и бизнесът - ключови партньори в постигане на глобалните цели за устойчивото развитие / Анастасия Марчева, Ядвига Чибурене, Зоя Иванова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 227-256. 

   Дефинираните цели за устойчиво развитие и свързаните с тях подцели балансират три измерения - екологично, социално и икономическо в области като: бедност, неравенство, продоволствена сигурност, здраве, устойчиво потребление и производство, икономически растеж, заетост, инфраструктура, природоползване, климат, равенство между половете, мирни и приобщаващи общества. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1223 

 316.3:502.3
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. младежи 3. глобално икономическо управление 4. образование 5. развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30271

- 83 -

Цб II 90557

Методиев, Валентин Ивайлов.  Емпирично изследване на закона на Оукън в България за периода 1997-2015 г. / Валентин Ивайлов Методиев, Александра Иванова Атанасова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 160-169. 

1. Икономическо право 2. Макроикономика 
 346
Ключови думи: 1. икономическо право 2. безработица 3. икономически растеж 4. макроикономика 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Оукън, Артър Мелвин 
  

Сист. No: 29959

- 84 -

Цб II 90568

Митев, Петър.  Рискови тенденции за демокрацията на съвременния етап / Петър Митев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 101-108. 

1. Демокрация 2. Публични финанси 
 321.7  + 330.11
Ключови думи: 1. публични финанси 2. демокрация 3. посткапитализъм 4. публични разходи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 30209

- 85 -

 

Светът през 2019 г. . // Мениджър, (242), 2018, N 12, 34-61. 

   Статията съдържа статистически данни за 196-те държави в света, снимки и обобщена информация за важните събития в съответния регион. 

 330.34
Ключови думи: 1. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Европа 2. Африка 3. Близък Изток 4. Азия 5. Океания 6. Северна Америка 7. Южна Америка 
  

Сист. No: 30067

- 86 -

Цб II 90568

Славова, Петя Чавдарова.  Социални и икономическиползи при описанието на бизнес процеси чрез софтуерни инструменти / Петя Чавдарова Славова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 67-77. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Информационни технологии 
 005.591.6  + 338  + 004.4
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. бизнес процеси 4. организационна стратегия 5. управление на бизнес процеси (ВPM) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30205

- 87 -

 

Събев, Димитър.  Българските инвестиции в чужбина са повече от чуждите в България. Моментен куриоз или начало на тенденция / Димитър Събев. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 112-114. 

   По данни на БНБ българските инвестиции в чужбина бележат значителен ръст през 2018 г. Най-много са вложени в развити страни като Германия, САЩ, Холандия, Италия, Австрия. 

 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30057

- 88 -

 

Цанов, Васил.  Териториални различия в материалния жизнен стандарт на населението в България ( 2010 - 2017 г.) / Васил Цанов. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 2, 3-31. 

 330.59
Ключови думи: 1. жизнен стандарт 2. икономическо развитие 3. доходи 4. разходи 5. бедност 6. неравенство 7. демография 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 30106

- 89 -

Цб II 90568

Цолов, Георги.  Функции на публичността в българската икономика / Георги Цолов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 92-100. 

1. Икономика - България 2. Корупция 
 328.185
Ключови думи: 1. публичност 2. корупция 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30208

- 90 -

Цб II 90568

Шипочка, Гергина.  Предизвикателствата пред бизнеса в България - ролята на образованието и мястото на държавата / Гергина Шипочка. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 146-154. 

1. Бизнес 2. Образование 
 378
Ключови думи: 1. бизнес 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30218

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 91 -

 

Атанасов, Атанас.  Последваща оценка на активната политика на пазара на труда от гледна точка на участвалите в нея работодатели / Атанас Атанасов. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 2, 79-101. 

 331.1
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. работодатели 3. заетост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30060

- 92 -

 

Белева, Искра.  Заетостта на жените като възможност за удължаване на техния активен живот / Искра Белева. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 102-110. 

 331
Ключови думи: 1. заетост 2. заетост на жените 3. учене през целия живот 4. квалификация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30066

- 93 -

 

Борисова-Маринова, Кремена.  Различия по пол при работната сила на възраст над 55 години в България и страните от ЕС / Кремена Борисова-Маринова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 9-30. 

 331
Ключови думи: 1. пол 2. стареене на населението 3. работна сила 4. заетост 5. доходи 6. икономическа неактивност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30061

- 94 -

 

Владимирова, Катя.  Политики за намаляване на различията по пол при възрастната работна сила / Катя Владимирова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 142-161. 

 331
Ключови думи: 1. джендър 2. политики 3. работна сила 4. различия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30077

- 95 -

 

Големанов, Николай.  Жизнен и трудов потенциал в третата възраст / Николай Големанов. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 48-50. 

 331
Ключови думи: 1. пенсионна реформа 2. пазар на труда 3. възрастни хора 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30062

- 96 -

Цб II 90553

Димитрова, Мария.  Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти / Мария Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 265-275. 

1. Недвижима собственост 2. Кариерно ориентиране 3. Управление на човешките ресурси 
 332.8  + 005.966
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. брокер 3. интервю за работа 4. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
  

Сист. No: 29938

- 97 -

Цб II 90551

Иванова, Павлина.  Потенциал на лозаро-винарския сектор за създаване на заетост / Павлина Иванова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 213-221. 

1. Лозарство 2. Трудова заетост 
 634.8  + 331
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. трудова заетост 3. работна сила 4. лозарство 5. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29996

- 98 -

Цб II 90562

Илиева, Таня.  Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите и приложението й в България / Таня Илиева. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 257-261. 

1. Професионална квалификация 
 331.5
Ключови думи: 1. класификация на професиите 2. знания 3. компетентност 4. квалификация 5. професии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30110

- 99 -

Цб II 90568

Капитанов, Тодор.  Бъдещето на труда. Предизвикателства и възможности / Тодор Капитанов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 177-182. 

1. Пазар на труда 
 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30225

- 100 -

Цб II 90568

Климентова, Петя Борисова.  Съвременни форми на всекидневно гражданство в сферата на труда : гледната точка на експертите : Интервю с председателя на сдружението на надомните работници в България / Петя Борисова Климентова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 169-176. 

1. Заетост 2. Пазар на труда 3. Надомни работници 
 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. заетост 3. самонаети работници 4. самонаети работници 5. надомна работа 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30224

- 101 -

Цб II 90568

Кръстева, Венета.  Институционална подкрепа за младежка заетост по време на криза / Венета Кръстева. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 58-66. 

1. Социология - образование 2. Младежка заетост 3. Пазар на труда - младежи 
 316  + 331.45-053.81
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. заетост 4. младежи 5. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30204

- 102 -

Цб II 90568

Марангозова, Габриела.  Професии на бъдещето / Габриела Марангозова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 241-251. 

1. Професии 
 331.54  + 316.334.24
Ключови думи: 1. социология на труда 2. професии 3. нискоквалифициран персонал 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30236

- 103 -

Цб II 90561

Маринов, Георги.  Проучване на нагласи към трудова миграция у нас / Георги Маринов, Недялка Александрова. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 14-20. 

1. Пазар на труда 
 331.55
Ключови думи: 1. трудова миграция 2. заплата 3. икономически нагласи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30314

- 104 -

Цб II 90553

Михайлов, Деян.  Оптимизация на планирането на работното време при изпълнение на малки строителни услуги / Деян Михайлов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 193-200. 

1. Работно време 2. Строителни услуги 
 331.31
Ключови думи: 1. работно време 2. строителни услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 29930

- 105 -

 

Найденова, Пенка.  Джендър различия в заетостта, доходите и стандарта на живота на възрастната работна сила / Пенка Найденова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 80-101. 

 331
Ключови думи: 1. безработица 2. бедност 3. благоденствие 4. стандарт на живот 5. джендър 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30065

- 106 -

 

Николова, Силвия.  Качество на живот на хората в предпенсионна възраст в България / Силвия Николова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 128-141. 

 331
Ключови думи: 1. качество на живот 2. бедност 3. икономическа активност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30071

- 107 -

 

Рангелова, Росица.  Промени в здравния статус на застаряващата работна сила в България / Росица Рангелова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 51-65. 

 331
Ключови думи: 1. работна сила 2. здравен статус 3. джендър 4. демографски характеристики 5. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30063

- 108 -

 

Христова, Адриана.  Образованието като качествена характеристика на икономически активното население / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 1, 23-46. 

 331  + 37
Ключови думи: 1. образование 2. квалификация 3. икономическа активност 4. труд 5. качество на работната сила 6. икономически активно население 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 29963

- 109 -

 

Христова, Адриана.  Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 г. / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 2, 58-78. 

 37  + 331
Ключови думи: 1. образование 2. активно населеление 3. икономически активно население 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30059

- 110 -

 

Черкезова, Стоянка.  Доходи в третата възраст - ефекти от удължаването на трудовата кариера / Стоянка Черкезова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 111-128. 

 331
Ключови думи: 1. осигурителен стаж 2. трудов живот 3. бедност 4. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30068

- 111 -

 

Янкова, Диана.  Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им / Диана Янкова. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 17-21. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Факултет "Бизнес и мениджмънт"

 331.21
Ключови думи: 1. планиране 2. контрол 3. анализ 4. разходи за труд 5. индустриални предприятия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30210

- 112 -

 

Hristova, Adriana.  Projected Changes in the Structure of Economically Active Population According to the Education Level in Bulgaria to 2021 / Adriana Hristova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 1, 85-104. 

 331  + 37
Ключови думи: 1. икономически активно население 2. образование 3. икономическа активност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 29968

Регионална икономика. Геоикономика.

- 113 -

Цб II 90553

Борисов, Борислав.  Ново териториалноустройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона / Борислав Борисов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 13-27. 

1. Териториално управление 2. Териториално развитие 3. Регионална икономика 
 332.12
Ключови думи: 1. териториално управление 2. планиране 3. региони 4. регионална икономика 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29921

- 114 -

 

Борисов, Борислав.  Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи / Борислав Борисов, Красимира Славева, Пламен Петков, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 7-38. 

   Студията представя резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), като представя насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. 

 657.6  + 352.07
Ключови думи: 1. финансово управление 2. контрол 3. вътрешен контрол 4. публична администрация 5. общини 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30232

- 115 -

Цб II 90553

Калинков, Константин.  Необходимост от ново териториалноустройствено райониране на Р. България - европейски изисквания / Константин Калинков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 29-40. 

1. Териториално управление 2. Териториално развитие 
 332.12
Ключови думи: 1. териториално управление 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29922

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 116 -

 

Василева, Валя.  Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България / Валя Василева. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, 75-88. 

   Това изследване е посветено на потребителските кредити, отпуснати от дружествата, специализирани в кредитиране в България, през периода март 2008 – септември 2018 г. Направено е кратко представяне на същностните характеристики на потребителския кредит и е отделено внимание на ключови аспекти от нормативното регламентиране на този вид кредитиране у нас. Откроени са основните тенденции в динамиката на обема на потребителските кредити, отпуснати от специализираните в кредитиране дружества, и са изведени основните им детерминанти в страната. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=1350 

 336.77
Ключови думи: 1. потребителско кредитиране 2. небанкови институции 3. потребителски кредит 4. бързи кредити 5. небанкови финансови институции 6. небанкови потребителски кредити 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30165

- 117 -

Цб II 90551

Влаев, Милен.  Кредитиране на компании от лозаро-винарския сектор в България - възможности за развитие и перспективи / Милен Влаев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 222-232. 

1. Кредитиране 2. Лозарство 3. България 
 336.77  + 634.8
Ключови думи: 1. кредитиране 2. финансиране 3. лозаро-винарски сектор 4. агробизнес 5. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29997

- 118 -

 

Захариев, Андрей.  Балансови позиции на БНБ в условията на членство в ЕС / Андрей Захариев. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 17-44. 

   Целта на изследването е да се установят спецификата (в условията на валутен борд), динамиката, трендът и рисковите параметри на балансовите позиции на БНБ с фокус върху корелацията на тези позиции с БВП на България. Специален акцент е поставен върху валутния риск при деноминираните в USD балансови позиции. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1305 

 336
Ключови думи: 1. БНБ 2. конвергенция 3. балансови позиции 4. корелационен анализ 5. валутен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30302

- 119 -

Цб II 90561

Захариев, Андрей.  Валутен риск и балансови позиции на БНБ (2006-2018 г.) / Андрей Захариев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 42-48. 

1. Валутен риск 
 336.7
Ключови думи: 1. БНБ 2. балансови позиции 3. валутен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30334

- 120 -

 

Колева, Яна.  Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии / Яна Колева. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 27-33. 

    Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Факултет "Бизнес и мениджмънт"

 336
Ключови думи: 1. инвестиции 2. икономическо развитие 3. образование 4. транспорт 5. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30221

- 121 -

 

Костова, Силвия.  Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства / Силвия Костова, Крум Крумов, Пенко Димитров, Юлиян Господинов, Ивана Димова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 39-70. 

   Целта на студията е да се анализират съществуващите механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства като инструмент за повисока възвръщаемост на инвестициите и ефективното усвояване на паричните средства, постигането на по-добро финансово управление и подобряване развитието на икономиката в страната. Предметът на студията е фокусиран върху съществуващите механизми за тяхното управление и контрол. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/issue.asp?issue=311 

 336.1/.5  + 657.6
Ключови думи: 1. публично-частно партньорство 2. регулиране 3. публичен сектор 4. частен сектор 5. вътрешен контрол 6. външен одит 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30253

- 122 -

Цб II 90553

Кусев, Ангел.  Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България : Сравнителен анализ за 2017 г. спрямо 2007 г. / Ангел Кусев, Елена Парова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 256-264. 

1. Недвижима собственост 2. Кредити 
 332.8  + 336.77
Ключови думи: 1. жилищни имоти 2. недвижими имоти 3. кредити 4. жилищно кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29937

- 123 -

Цб II 90561

Лизун, Мария Владимировна.  Методологические подходы к исследованию функциональной и региональной валютной интеграции / Мария Владимировна Лизун, Игорь Орестович Лищинский. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 74-78. 

1. Валутна интеграция 
 336.7
Ключови думи: 1. валутна интеграция 2. валутен курс 3. валутна координация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30343

- 124 -

Цб II 90561

Милинов, Валентин.  Еволюция на ипотечния пазар и пазара на жилища / Валентин Милинов, Борислав Киров. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 62-68. 

1. Кредитиране 2. Ипотеки 
 336.77
Ключови думи: 1. ипотечен пазар 2. пазар на жилища 3. ипотечно кредитиране 4. лихвени равнища 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30341

- 125 -

Цб II 90553

Мирянов, Радан.  Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие / Радан Мирянов, Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 145-152. 

1. Строителство 2. Предприятия 3. Лизинг 
 69  + 336.77
Ключови думи: 1. строителство 2. строителни предприятия 3. строителни фирми 4. лизинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29927

- 126 -

Цб II 90568

Найденов, Георги.  Американският военен бюджет и рисковете за света / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 118-126. 

   Изследва се 18 годишният цикъл в динамиката на американския воененбюджет. Той се "наслагва" върху дългите вълни на Кондратиев в развитието на световната икономика. Анализира се поведението на двата най-големи клана - на ротшилдите и рокфелерите, относно разпалването на световна война. 

1. Военен бюджет - Америка 2. Международна политика 
 327  + 355.02(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. военен бюджет 2. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 30212

- 127 -

Цб II 90553

Николаев, Росен.  Някои варианти за погасяване на дългосрочни ипотечни кредити / Росен Николаев, Танка Милкова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 50-59. 

1. Кредити 
 336.77
Ключови думи: 1. ипотечен кредит 2. ипотека 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29923

- 128 -

 

Петрова, Беата.  Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г. / Беата Петрова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 42-46. 

   В статията се коментира промяната извършена в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. 

 336.2
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30339

- 129 -

 

Пирински, Павел.  Базел ІV променя правилата / Павел Пирински. // Мениджър, (240), 2018, N 10, 132-133. 

 336
Ключови думи: 1. банкови регулатори 2. банкова система 3. Базел IV 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29974

- 130 -

 

Попова, Евгения.  Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 23-29. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 2. годишна данъчна декларация 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30330

- 131 -

 

Ралинска, Елена.  Моделиране на източниците на стойност при банките и оценяване по метода на сконтираните парични потоци / Елена Ралинска. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, 38-58. 

   Авторът предлага надграждане, адаптация и приложение на факторен модел за исторически финансов анализ, прогнозиране и оценяване на банкова финансова институция по метода на сконтираните парични потоци въз основа на публично достъпна информация, който да може да бъде прилаган в практиката. Изследвана е адекватността и реализма на подхода, неговите предимства и недостатъци, като го апробираме върху "Уникредит Булбанк" АД. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=1348 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. стойност на банка 3. парични потоци 4. дисконтиране 5. нетен доход 6. акционери 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30161

- 132 -

 

Симеонов, Стефан.  Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на Българската фондова борса за периода август 2016 - декември 2017 / Стефан Симеонов, Теодор Тодоров. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 1, 85-116. 

 336
Ключови думи: 1. инвестиционен профил 2. инвестиционни параметри 3. коефициент на търговските дни 4. коефициент на търгувания обем 5. пазарен риск 6. честотен анализ на променливостта 7. пазарна ликвидност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30096

- 133 -

 

Стойкова, Пепа.  Съвременни аспекти на данъчните процеси и контрол / Пепа Стойкова, Емилиян Тананеев, Жельо Желев. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 198-226. 

   В разработката се изследват основните процедури в данъчния контролен процес: регистрация, деклариране, установяване, събиране, обезпечаване и обжалване. Проучени са разпоредбите на материалните и процесуалните данъчно-осигурителни нормативни актове. Изследвани са теоретичните постановки и практическите проблеми на данъчните служители (органи по приходите и публични изпълнители) и на данъчнозадължените физически и юридически лица. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1221 

 351.72:336.2
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчен процес 3. данъчен контрол 4. данъчни процедури 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30270

- 134 -

Цб II 90557

Тодоров, Иван Тодоров.  Форекс търговия в България / Иван Тодоров Тодоров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 150-159. 

1. Форекс 2. Валутна търговия 
 336.76
Ключови думи: 1. Форекс 2. Форекс пазар 3. FOREX 4. валутна търговия 5. трейдинг 6. психология 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29958

- 135 -

 

Христозов, Янко.  Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация? Мит или факт? / Янко Христозов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, 3-21. 

   Замяната на местната валута с еврото води до редица дискусии, коментари, спорове, най-честите от които са свързани с въпросите относно нарастващите общи нива на цените на стоките и услугите. Обект на изследването са държавите, които приеха единната европейска валута след 2007 година. Не се разглеждат Кипър и Малта поради ограниченията за обем. Целта на статията е да разгледа фактите относно мита за високата инфлация след приемането на еврото, да установи дали този мит е съществен или може да бъде опроверган. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=1346 

 330.101.54  + 336
Ключови думи: 1. евро (EU) 2. Еврозона 3. интуиция 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30115

- 136 -

 

Янкова, Цветана.  Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2018 г. / Цветана Янкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 16-22. 

 336.2
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. Закон за счетоводството (ЗСч) 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30329

- 137 -

 

Nenkova, Presiana.  Bulgarian Municipalities' Capacity to Invest and Factors Affecting Local Government Capital Spending for the Period 2003-2017 / Presiana Nenkova, Desislava Kalcheva. // Yearbook of UNWE, 2018, 141-155. 

 336.1/.5
Ключови думи: 1. държавни инвестиции 2. директни инвестиции 3. местно управление 4. фискална децентрализация 5. местни разходи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 30166

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 138 -

 

Атанасов, Атанас.  Класифициране, оценяване и възможности за текущо счетоводно отчитане на производни финансови инструменти / Атанас Атанасов, Ирина Пъшева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 26, 2018, 45-78. 

   Целта на изследването е да се очертаят възможностите за класифициране на деривативите и да се маркират основни моменти при текущото им счетоводно отчитане. Конкретните задачи, решени в разработката са: извеждане на алтернативите за класифициране на деривативите и посочване на непосредственото им текущо счетоводно отчитане. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1306 

 657
Ключови думи: 1. деривативи 2. финансови инструменти 3. класификация 4. оценяване 5. текущо счетоводно отчитане 6. МСФО 9 Финансови инструменти 7. МСФО 4 - Застрахователни договори 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30307

- 139 -

Цб II 90557

Бакърджиева, Нана Пламенова.  Счетоводни аспекти, данъчно третиране и правно регулиране на придобиването на състезателни права върху футболисти / Нана Пламенова Бакърджиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 26-37. 

1. Счетоводство 2. Данъци 3. Спорт 
 657  + 796.332
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводна отчетност 3. данъци 4. данъчно третиране 5. футбол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 29947

- 140 -

 

Борисов, Борислав.  Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи / Борислав Борисов, Красимира Славева, Пламен Петков, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 7-38. 

   Студията представя резултатите от проведено емпирично проучване на практиката на българските общини по прилагане на системите за финансово управление и контрол (СФУК), като представя насоките за бъдещото развитие и подобряване на вътрешния контрол и системите. 

 657.6  + 352.07
Ключови думи: 1. финансово управление 2. контрол 3. вътрешен контрол 4. публична администрация 5. общини 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30232

- 141 -

Цб II 90561

Вечев, Венцислав.  Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните организации в Република България в условията на европейска интеграция / Венцислав Вечев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 69-73. 

1. Счетоводство 2. Бюджетни организации 3. България 
 657
Ключови думи: 1. счетоводно отчитане 2. бюджетни организации 3. балансови активи 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30342

- 142 -

 

Иванова, Дияна.  Професионална компетентност на вътрешните одитори в публичния сектор в България - предизвикателства и възможности / Дияна Иванова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, 76-92. 

   Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и възможностите за поддържане и развитие професионалната компетентност на вътрешните одитори като важна предпоставка за качествено изпълнение на одитните ангажименти. 

   
   http://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=1345 

 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. вътрешен одит 3. професионална компетентност 4. вътрешни одитори 5. международни стандарти 6. публичен сектор 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30178

- 143 -

Цб II 90551

Костова, Надя.  Особености в отчитането и оценяването на лозови масиви за целите на финансовата отчетност в унисон с "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година" / Надя Костова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 187-197. 

1. Лозарство 2. България 
 634.8  + 657
Ключови думи: 1. лозови насаждения 2. лозарство 3. разходи за управление 4. биологични активи 5. финансова отчетност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29994

- 144 -

 

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала / Евгени Рангелов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 5-15. 

   Статията запознава с промените на ЗКПО и ЗДДС (обн. ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) относно изискванията към ваучерите като документ, участващ в стопанския оборот по ЗДДС като средство за разплащане. 

 657
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 30328

Управление

- 145 -

 

Аламанов, Любомир.  Идеалната обява за работа / Любомир Аламанов. // Мениджър, (239), 2018, N 9, 58-59. 

 005
Ключови думи: 1. обява за работа 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29988

- 146 -

 

Алексиев, Явор.  Силно вярваме в непреходността на своите умения / Явор Алексиев. // Мениджър, (239), 2018, N 9, 24-26. 

   Проучване на ИПИ и Cedefop по темата за уменията и професионалната квалификация на работната ръка в България, необходими за успешно развитие на бизнеса. 

 005
Ключови думи: 1. работна сила 2. квалификация 3. професионални умения 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29983

- 147 -

 

Армстронг, Стивън.  Сложният живот на Илон Мъск / Стивън Армстронг. // Мениджър, (239), 2018, N 9, 46-50. 

 005
Ключови думи: 1. предприемачество 2. мениджъри 
Тематични рубрики: 1. Управление 
За него: 1. Мъск, Илън 
  

Сист. No: 29984

- 148 -

 

Асенов, Анатолий.  Мениджмънтът - реалност и бъдеще / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Ирена Емилова, Милен Динков, Надежда Стефанова, Иван Иванов, Йоана Михайлова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 243-267. 

   Целта на студията е да се посочат тенденциите в развитието на мениджмънта като наука и да се разкрият предизвикателствата пред икономическото и управленското познание през XXI век. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1213 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. социална среда 3. организационно развитие 4. стратегически мениджмънт 5. екологичен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30216

- 149 -

 

Боева, Бистра.  Устойчивото развитие, институционалните инвеститори и новите фидуциарни задължения или как се променя правната рамка за решенията на институционалните инвеститори / Бистра Боева. // Бизнес и право, 2018, N 3, 5-23. 

   Тази статия изследва генезиса на промени в нормативна-та уредба на ангажиментите на институционалните инвеститори за устойчиво развитие. Последователно се конкретизира разбирането за инстуционални инвеститори - в икономически и правни измерения. Изяснява се категорията фидуциарни задължения на институционалните инвеститори. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10173 

 005.2
Ключови думи: 1. корпоративно управление 2. институционални инвеститори 3. доверително управление 4. устойчиво инвестиране 5. права на акционерите 6. саморегулиране 7. фидуциарни задължения 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Управление 
  

Сист. No: 30087

- 150 -

 

Бошнакова, Десислава.  Да слушаме клиента или да създаваме клиенти / Десислава Бошнакова. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 84-85. 

 005
Ключови думи: 1. мениджмънт 2. продукти 3. клиенти 4. потребители 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30013

- 151 -

 

Вейсалова, Есин.  Мястото на Корпоративната социална отговорност в българската бизнес среда / Есин Вейсалова, Нурие Нуриева. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, с. 43-47. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Факултет "Бизнес и мениджмънт"

 005
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. бизнес среда 3. социални дейности 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30240

- 152 -

 

Векова, Петя.  Ръководство за кандидатизпълнителен директор / Петя Векова. // Мениджър, (240), 2018, N 10

 005
Ключови думи: 1. кариерно развитие 2. мениджъри 3. лидерски умения 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29965

- 153 -

 

Виденова, Милена.  [ Петдесет ] 50-те шампиона по растеж / Милена Виденова. // Мениджър, (240), 2018, N 10, 16-17. 

   Статията е за 50-те най-големи по оборот компании с ръст спрямо оборота през 2016 г. от над 10%, на база публикувани в Търговския регистър отчети за 2017 г. 

 005
Ключови думи: 1. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29964

- 154 -

 

Виденова, Милена.  ИТ шампионите по растеж / Милена Виденова. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 110-111. 

   Статията съдържа Топ 30 на ИТ компаниите, които имат най-висок растеж на оборотите през 2017 г. спрямо предишната година. 

 005
Ключови думи: 1. ИТ сектор 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30056

- 155 -

 

Габровска, Анна.  Създай структура, създай смисъл / Анна Габровска. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 74-76. 

 005
Ключови думи: 1. организационна структура 2. стратегия 3. бизнес приоритети 4. мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29993

- 156 -

 

Ганчев, Станимир Радомиров.  Тръжна оферта за инвестиционен проект - подготовка, изработване, характерни особености / Станимир Радомиров Ганчев. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 88-92. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Факултет "Бизнес и мениджмънт"

 005.8
Ключови думи: 1. търг 2. публичен сектор 3. проекти 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30251

- 157 -

 

Георгиев, Румен.  Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика / Румен Георгиев, Милен Велушев. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 1, 50-84. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. иновации 2. иновационна стратегия 3. интелигентна специализация 4. национална конкурентоспособност 5. сравнителни предимства 6. ключови компетентности 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30095

- 158 -

Цб II 90553

Димитрова, Мария.  Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти / Мария Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 265-275. 

1. Недвижима собственост 2. Кариерно ориентиране 3. Управление на човешките ресурси 
 332.8  + 005.966
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. брокер 3. интервю за работа 4. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
  

Сист. No: 29938

- 159 -

Цб II 90553

Желев, Иван.  Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 124-134. 

1. Фасилити мениджмънт 2. Информационни технологии 
 005.7  + 004.9
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. управление на организацията 3. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29925

- 160 -

Цб II 90557

Иванова, Екатерина Стоянова.  Взаимоотношения между корпоративните субекти на TUI Group / Екатерина Стоянова Иванова, Александра Миленова Ангелова, Ивелина Красимирова Карова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 7-17. 

1. Управление на организацията 
 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. корпорации 3. компании 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29945

- 161 -

Цб II 90568

Кроснаров, Георги.  Изграждане на позитивен фирмен имидж / Георги Кроснаров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 201-207. 

1. Фирмен имидж 
 005.73  + 316.334.24
Ключови думи: 1. фирмен имидж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30229

- 162 -

 

Кутевски, Боян.  Пиарът обича добрите дела / Боян Кутевски. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 96-97. 

 005
Ключови думи: 1. връзки с обществеността 2. корпоративна социална отговорност (CSR) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30050

- 163 -

 

Манев, Виктор.  SWOT анализ на българските малки и средни фирми / Виктор Манев. // Мениджър, (242), 2018, N 12, 160. 

 005
Ключови думи: 1. SWOT анализ 2. малки и средни предприятия (МСП) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30075

- 164 -

Цб II 90557

Маринов, Румен Добромиров.  Подобряване организационна структура на "СТАТ" ООД, гр. Варна / Румен Добромиров Маринов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 130-139. 

1. Управление на организацията 2. Строителство 
 005.7  + 69
Ключови думи: 1. строителство 2. строителен бизнес 3. строителни фирми 4. управление на организацията 5. фирмен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 29956

- 165 -

 

Пирински, Христо.  България и особеностите на новата икономика / Христо Пирински. // Мениджър, (239), 2018, N 9, 15-17. 

 005
Ключови думи: 1. нова индустиална революция 2. автоматизация 3. технологичен прогрес 4. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29980

- 166 -

Цб II 90568

Славова, Петя Чавдарова.  Социални и икономическиползи при описанието на бизнес процеси чрез софтуерни инструменти / Петя Чавдарова Славова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 67-77. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Информационни технологии 
 005.591.6  + 338  + 004.4
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. бизнес процеси 4. организационна стратегия 5. управление на бизнес процеси (ВPM) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30205

- 167 -

Цб II 90553

Станева-Тодорова, Миглена.  Управление на риска чрез серия от международни стандарти ISO 31000 / Миглена Станева-Тодорова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 286-294. 

1. Управление на риска 2. Стандарти 
 005.52:005.334  + 006
Ключови думи: 1. управление на риска 2. международни стандарти 3. международни стандарти ISO 4. риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 29940

- 168 -

Цб II 90554

Стоянова, Антоанета.  Одитът - инструмент за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на храните / Антоанета Стоянова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 113-123. 

1. Безопасност на храните 2. Одит 
 664  + 005.6
Ключови думи: 1. одит 2. безопасност на храните 3. системи за управление на качеството 4. Системи за управление на безопасността на хранителните продукти 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Управление 
  

Сист. No: 30255

- 169 -

 

Цветкова, Петя.  Новата религия на бизнеса / Петя Цветкова. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 98-99. 

 005
Ключови думи: 1. програми за лоялност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30052

- 170 -

 

Dimitrova, Yanica P.  Communication on Corporate Soccial Responsibility and Management of Responsible Corporate Reputation / Yanica P. Dimitrova. // Yearbook of UNWE, 2018, 221-246. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No14_Y%20Dimitrova.pdf 

 005.73
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. корпоративно управление 3. корпоративен имидж 4. корпоративна идентичност 5. легитимност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 30332

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 171 -

Цб II 90568

Величкова, Цветелина М.  Предизвикателства пред маркетинга на куриерските услуги / Цветелина М. Величкова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 208-215. 

1. Куриерски услуги - маркетинг 
 658.7  + 339.138  + 338.46
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. куриерски фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30231

- 172 -

 

Гущеров, Никола.  Моделиране на потребителското поведение на пазара на електроенергия / Никола Гущеров. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 1, 29-49. 

 366.1
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. модел на поведение 3. потребление на електроенергия 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30091

- 173 -

Цб II 90557

Драганова, Моника Антонова.  Потребителски възприятия на рекламата в България / Моника Антонова Драганова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 82-91. 

1. Реклама 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29952

- 174 -

Цб II 90617

Златанова, Зорница Ангелова.  Видове интернет маркетинг / Зорница Ангелова Златанова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 37-45. 

1. Интернет-маркетинг 2. Социални мрежи 
 339.13:004.5
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. банер 4. имейл маркетинг 5. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30148

- 175 -

 

Костадинов, Бисер.  Красивото лице на нейтив рекламата / Бисер Костадинов. // Мениджър, (240), 2018, N 10, 98-99. 

 659
Ключови думи: 1. маркетинг послания 2. нейтив реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29970

- 176 -

 

Костадинов, Бисер.  Онлайн рекламата изпревари телевизионната. По света, но не и у нас / Бисер Костадинов. // Мениджър, (239), 2018, N 9, 60-61. 

 659
Ключови думи: 1. онлайн реклама 2. дигитална реклама 3. интернет реклама 4. телевизионна реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29989

- 177 -

 

Костова, Гергана.  Хората искат да бъдат разсмени / Гергана Костова. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 100-101. 

 659
Ключови думи: 1. реклама 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30053

- 178 -

Цб II 90568

Кроснаров, Георги.  Изграждане на позитивен фирмен имидж / Георги Кроснаров. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 201-207. 

1. Фирмен имидж 
 005.73  + 316.334.24
Ключови думи: 1. фирмен имидж 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30229

- 179 -

Цб II 90557

Лалева, Богосвета Христофорова.  Анализ и изследване на пазара на кисело мляко "Верея" / Богосвета Христофорова Лалева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 38-51. 

1. Пазар 2. Млечни продукти 
 339.13  + 637.1
Ключови думи: 1. анализ на пазара 2. млечна промишленост 3. мляко и млечни продукти 4. млечен сектор 5. маркетингови изследвания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 29948

Услуги

- 180 -

Цб II 90568

Величкова, Цветелина М.  Предизвикателства пред маркетинга на куриерските услуги / Цветелина М. Величкова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 208-215. 

1. Куриерски услуги - маркетинг 
 658.7  + 339.138  + 338.46
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. куриерски фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30231

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 181 -

Цб II 90551

Андреева, Андрияна.  Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 172-184. 

1. Трудово право 2. Лозарство 
 349.2  + 634.8
Ключови думи: 1. трудов договор 2. сезонна работа 3. лозаро-винарски сектор 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29992

- 182 -

Цб II 90553

Апостолов, Иван.  Възможности за повишаване/оправдаване цената на жилищните имоти - концепцията "Умен дом" / Иван Апостолов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 238-246. 

1. Недвижима собственост 2. Автоматизация 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. умна инфраструктура 3. Smart Home 4. инвестиции 5. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29935

- 183 -

Цб II 90553

Апостолов, Иван.  Безжични системи за домашна автоматизация - бъдеще / Иван Апостолов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 247-255. 

1. Недвижима собственост 2. Автоматизация 
 332.8
Ключови думи: 1. умна инфраструктура 2. Smart Home 3. автоматизация 4. комуникационни мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29936

- 184 -

 

Башев, Храбрин.  Въздействие на пазарните, частните, колективните и хибридните форми на управление върху аграрната устойчивост в България / Храбрин Башев. // Икономика 21, 2018, 131-176. 

 338.43
Ключови думи: 1. аграрен мениджмънт 2. устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30128

- 185 -

Цб II 90553

Близнаков, Милчо.  Ефективност на инвестициите в жилищни имоти / Милчо Близнаков. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 174-181. 

1. Недвижима собственост 2. Инвестиции 
 332.8  + 330.322
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. инвестиции в недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29928

- 186 -

Цб II 90551

Бошнаков, Петьо.  Проблеми в лозарството, породени от нестабилността на нормативната рамка за лозаро-винарския сектор / Петьо Бошнаков. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 149-159. 

1. Лозарство 
 634.8  + 34
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарски сектор 3. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 29987

- 187 -

Цб П I 946

Бюджетните разходи на ЕС за селското стопанство след 2020 г. се свиват . // Агробизнесът, 2018, N 3, 31; 46. 

 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. разходи 3. бюджетни разходи 4. ЕС 5. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30318

- 188 -

Цб П I 946

Ванчев, Михаил.  Опазване на почвите в България / Михаил Ванчев. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, 38-39. 

 63
Ключови думи: 1. почви 2. опазване 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30299

- 189 -

Цб II 90553

Влаев, Антоан.  Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания / Антоан Влаев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 295-304. 

1. Недвижима собственост 2. Инвестиции 
 332.8  + 330.322
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилищни комплекси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 29941

- 190 -

Цб II 90551

Влаев, Милен.  Кредитиране на компании от лозаро-винарския сектор в България - възможности за развитие и перспективи / Милен Влаев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 222-232. 

1. Кредитиране 2. Лозарство 3. България 
 336.77  + 634.8
Ключови думи: 1. кредитиране 2. финансиране 3. лозаро-винарски сектор 4. агробизнес 5. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29997

- 191 -

Цб П I 946

Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, 28-29; 45. 

 63
Ключови думи: 1. ОСП (Обща селскостопанска политика) 2. земеделие 3. износ 4. животновъдство 5. лозаро-винарски сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30298

- 192 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа / Боряна Вулова. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, 19-21. 

 631/635
Ключови думи: 1. зеленчуци 2. зеленчукопроизводство 3. внос 4. износ 5. оранжерийно производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30297

- 193 -

Цб II 90553

Вълчев, Кристиян.  Тенденции на пазара за луксозните жилища / Кристиян Вълчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 327-336. 

1. Недвижима собственост 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. луксозен имот 3. луксозни жилища 4. пазар на недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29944

- 194 -

Цб II 90551

Георгиева, Таня.  Относно някои тенденции в износа на бутилирано вино от България / Таня Георгиева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 59-72. 

1. Винопроизводство 2. България 
 316.3:502.3  + 663.2
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29978

- 195 -

Цб II 90551

Димитрова, Даниела.  Сортовото разнообразие като елемент на устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор / Даниела Димитрова, Илиян Симеонов. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 103-120. 

1. Лозарство 2. Винопроизводство 3. България 
 316.3:502.3  + 634.8  + 663.2
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. лозарство 3. вино 4. винопроизводство 5. сортове 6. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29981

- 196 -

Цб II 90553

Димитрова, Мария.  Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти / Мария Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 265-275. 

1. Недвижима собственост 2. Кариерно ориентиране 3. Управление на човешките ресурси 
 332.8  + 005.966
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. брокер 3. интервю за работа 4. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 3. Управление 
  

Сист. No: 29938

- 197 -

Цб П I 917

Дронове в лозарството . // Лозарство и винарство, 2018, N 2, 8-9. 

 634.8
Ключови думи: 1. лозарство 2. технологии 3. дронове 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29920

- 198 -

Цб П I 946

ЕС предприема мерки за защита на пчелите . // Агробизнесът, 2018, N 4, 24-25. 

 631
Ключови думи: 1. пчеларство 2. опазване 3. пчелен мед 4. защита 5. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30325

- 199 -

Цб II 90557

Загорчев, Димо Вълков.  Тенденции при цените на земеделските земи в Югоизточен район за периода 2010-2015 г. / Димо Вълков Загорчев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 73-81. 

1. Земеделие - България 2. Цени 
 338.43  + 338.5
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделски земи 3. цени 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Югоизточна България 
  

Сист. No: 29951

- 200 -

Цб П I 917

Иванов, Ангел.  Влияние на екстремни климатични фактори върху устойчивото развитие на лозарството в България : (Доклад от национална кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж", 15 ноември 2018 г., гр. Варна) / Ангел Иванов и др.. // Лозарство и винарство, 2019, N 1, 30-32. 

 634.8
Ключови думи: 1. лозарство 2. устойчиво развитие 3. климатични фактори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29917

- 201 -

Цб II 90551

Иванов, Ангел.  Влияние на екстремни климатични фактори върху устойчивото развитие на лозарството в България / Ангел Иванов, Димитър Брайков, Венелин Ройчев, Венета Янева, Милко Янев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 121-132. 

1. Лозарство 2. България 
 316.3:502.3  + 634.8
Ключови думи: 1. лозарство 2. климатични фактори 3. щети 4. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29982

- 202 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Ябълките: Ниски добиви, влошено качество и по-високи цени / Петко Иванов. // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, 40-41. 

 63
Ключови думи: 1. ябълки 2. земеделски продукти 3. добив 4. цени 5. производство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30300

- 203 -

Цб П I 946

Иванов, Петко.  Холандия - страна с най-интензивно земеделие в ЕС : Холандия е най-крупният производител и износител на цветя в света, а лалето е символ на страната / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2018, N 5, 32-33. 

 633/635
Ключови думи: 1. земеделие 2. Холандия 3. цветя 4. износ 5. агробизнес 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30335

- 204 -

Цб II 90551

Иванова, Павлина.  Потенциал на лозаро-винарския сектор за създаване на заетост / Павлина Иванова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 213-221. 

1. Лозарство 2. Трудова заетост 
 634.8  + 331
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. трудова заетост 3. работна сила 4. лозарство 5. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29996

- 205 -

Цб II 90553

Игнатова, Николинка.  Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България / Николинка Игнатова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 182-192. 

1. Недвижима собственост 2. Предприятия 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. предприятия 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29929

- 206 -

Цб II 90557

Илиев, Илия Неделчев.  Внедряване на иновации в градските комплекси от затворен тип / Илия Неделчев Илиев. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 140-149. 

1. Недвижима собственост 2. Иновации 3. Градоустройство 
 332.8  + 71
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. иновации 3. нововъведения 4. градоустройство 5. жилищни комплекси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29957

- 207 -

Цб П I 917

Йорданов, Йордан.  Църковните вина нашата история и новите пазарни възможности за България / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, 2018, N 2, 35-39. 

 663.2
Ключови думи: 1. вино 2. пазар 3. винен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29918

- 208 -

Цб П I 946

Как държавите - членки на ЕС, прилагат новата ОСП . // Агробизнесът, 2018, N 2, 29-31. 

 63
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. ОСП (Обща селскостопанска политика) 3. ЕС 4. земеделски стопанства 5. плащания 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30310

- 209 -

Цб II 90553

Калчев, Румен.  Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти / Румен Калчев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 71-81. 

1. Недвижима собственост 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. бизнес 3. работни места 4. Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 5. брокер 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29924

- 210 -

Цб II 90551

Киречев, Дамян.  Състояние и тенденции на продуктивното лозарство в България / Дамян Киречев, Радмил Николов. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 15-40. 

1. Лозарство 2. България 
 316.3:502.3  + 634.8
Ключови думи: 1. лозарство 2. лози 3. лозови насаждения 4. лозаро-винарски сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29976

- 211 -

Цб II 90551

Киречев, Дамян.  Институционална рамка и политика на подкрепа на лозаро-винарския сектор в България / Дамян Киречев, Антоанета Стоянова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 73-99. 

1. Лозарство 2. Винопроизводство 3. България 
 316.3:502.3  + 634.8  + 663.2
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. лозарство 3. лози 4. вино 5. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29979

- 212 -

Цб II 90551

Киречев, Дамян.  Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства в България / Дамян Киречев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 265-289. 

1. Инвестиции 2. Лозарство 3. България 
 330.322  + 634.8
Ключови думи: 1. инвестиционен процес 2. лозарство 3. инвестиционно проектиране 4. лозаро-винарски сектор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30002

- 213 -

Цб II 90553

Косева, Деница.  Зелените сгради и агротуризма / Деница Косева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 305-315. 

1. Недвижима собственост 2. Зелена икономика 
 332.8  + 338.43
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. зелени сгради 3. агротуризъм 4. зелен туризъм 5. екологичен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
  

Сист. No: 29942

- 214 -

Цб II 90551

Костова, Надя.  Особености в отчитането и оценяването на лозови масиви за целите на финансовата отчетност в унисон с "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година" / Надя Костова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 187-197. 

1. Лозарство 2. България 
 634.8  + 657
Ключови думи: 1. лозови насаждения 2. лозарство 3. разходи за управление 4. биологични активи 5. финансова отчетност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29994

- 215 -

 

Котева, Нина.  Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства / Нина Котева, Емилия Соколова, Десислава Тотева. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 1, 3-28. 

 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. земеделски стопанства 3. икономическа устойчивост 4. икономическа ефективност 5. конкурентоспособност 6. финансова стабилност 7. адаптивност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30088

- 216 -

Цб II 90553

Кусев, Ангел.  Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България : Сравнителен анализ за 2017 г. спрямо 2007 г. / Ангел Кусев, Елена Парова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 256-264. 

1. Недвижима собственост 2. Кредити 
 332.8  + 336.77
Ключови думи: 1. жилищни имоти 2. недвижими имоти 3. кредити 4. жилищно кредитиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 29937

- 217 -

Цб II 90553

Мавров, Христо.  Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти - данни от България / Христо Мавров. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 135-144. 

1. Недвижима собственост 2. Цени 
 332.8  + 330.101.54
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. макроикономическа динамика 3. макроикономика 4. цени 5. ценови индекси 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономикс 
  

Сист. No: 29926

- 218 -

Цб II 90553

Найденова, Красимира.  Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти / Красимира Найденова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 229-237. 

1. Недвижима собственост 2. Непреки инвестиции 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. непреки инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29934

- 219 -

 

Николова, Марина.  Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова, Илияна Кръстева, Георги Димитров, Георги Ангелов, Десислава Милкова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 156-184. 

   Настоящото изследване има за цел да изследва проблемите и възможностите за изграждане на регионални фермерски пазари в България. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1210 

 338.43
Ключови думи: 1. агробизнес 2. селскостопанска продукция 3. фермерски пазари 4. координация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30192

- 220 -

Цб II 90551

Пейчева, Ангелина.  Състояние на винопроизводството и търговията с вино в България / Ангелина Пейчева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 41-58. 

1. Винопроизводство 2. България 
 316.3:502.3  + 663.2
Ключови думи: 1. вино 2. винопроизводство 3. търговия 4. пазари 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29977

- 221 -

Цб II 90551

Петрова, Надежда.  Специфични характеристика на производството, преработката и търговията на десертно грозде / Надежда Петрова, Румен Отузбиров. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 133-140. 

1. Лозарство 
 316.3:502.3  + 634.8
Ключови думи: 1. грозде 2. лозаро-винарски сектор 3. лозарство 4. лозови насаждения 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29985

- 222 -

Цб П I 917

Приложения за смартфони - повече възможности за гроздопроизводителите . // Лозарство и винарство, 2018, N 6, 11. 

 634.8
Ключови думи: 1. грозде 2. лозарство 3. приложения 4. смартфони 5. управление на качеството 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30293

- 223 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Животновъдството в ЕС ще продължи да нараства поне до 2030 г. / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2018, N 2, 32-33. 

 636/639
Ключови думи: 1. животновъдство 2. пазар 3. мляко и млечни продукти 4. месо и месни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30312

- 224 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Земеделските работници в България са все още в графа бедни / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2018, N 4, 26-27. 

 63
Ключови думи: 1. доходи 2. бедност 3. ОСП (Обща селскостопанска политика) 4. селско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30326

- 225 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Рекордите в месопроизводството - по света и у нас / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2018, N 4, 42-43. 

 636/639
Ключови думи: 1. месо и месни продукти 2. животновъдство 3. Китай 4. ЕС 5. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30327

- 226 -

Цб II 90551

Славова, Гергана.  Възможности за стратегическо развитие на лозаро-винарския сектор в Североизточна България / Гергана Славова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 198-212. 

1. Лозарство 2. Винопроизводство 3. България 
 316.3:502.3  + 634.8
Ключови думи: 1. стратегическо развитие 2. лозаро-винарски сектор 3. лозарство 4. винопроизводство 5. Североизточен район 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Североизточна България 
  

Сист. No: 29995

- 227 -

Цб II 90553

Стоенчева, Яна.  Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна / Яна Стоенчева, Драгомир Стефанов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 201-212. 

1. Недвижима собственост 2. Варна 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. жилища 3. цени 4. статистически данни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Варна 2. България 
  

Сист. No: 29931

- 228 -

Цб II 90551

Тонев, Тодор.  Винарски изби с почти нулево енергопотребление / Тодор Тонев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 141-145. 

1. Винопроизводство 
 316.3:502.3  + 663.2
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. енергийна ефективност 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. вредни емисии 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 29986

- 229 -

Цб П I 946

Търсенето и цените на зърно ще продължат да растат . // Агробизнесът, 2018, N 2, 17-19. 

 633.1
Ключови думи: 1. зърнопроизводство 2. пазар 3. цени 4. пазар на пшеница 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30315

- 230 -

Цб П I 946

Цената на земеделската земя с нов рекорд в края на 2017 г. . // Агробизнесът, XVI, 2018, N 1, 16-17. 

 63
Ключови думи: 1. земеделска земя 2. земя 3. продажби 4. цена 5. ОСП (Обща селскостопанска политика) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30296

- 231 -

Цб II 90551

Ширванян, Марияна.  Актуален анализ на съдебната практика по административнонаказателните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки / Марияна Ширванян. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 160-171. 

1. Винопроизводство 2. Административно право 
 663.2  + 342.951
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. вино 3. винопроизводство 4. Изпълнителна агенция по лозата и виното 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29990

- 232 -

 

Terziev, Dimitar.  Food Safety: Technologies and Governance / Dimitar Terziev, Ralitsa Terziyska, Pei Zhou, Dan Zhang. // Yearbook of UNWE, 2018, 121-140. 

 338.43
Ключови думи: 1. Китай 2. България 3. безопасност на храните 4. разходи 5. управленски стратегии 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30182

- 233 -

 

Vasileva, Elka.  State Property Management in Support of Regional Development / Elka Vasileva. // Yearbook of UNWE, 2018, 171-176. 

 005.936
Ключови думи: 1. държавна собственост 2. управление 3. публична собственост 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 30214

Икономика на индустрията

- 234 -

 

Емилова, Петя.  Инфраструктура на голямо предприятие в България - особености и проблеми / Петя Емилова, Теодора Спасова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, 25-46. 

   Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на информационната инфраструктура в епохата на дигитална трансформация чрез решаване на теоретични задачи за дефиниране на понятието „информационна инфраструктура“ и очертаване на възможности за нейното развитие; както и на практически задачи за изследване проблемите на информационната инфраструктура на голямо българско предприятие и методите, които могат да се прилагат за оценяване на разходите за неговата информационна инфраструктура. 

   
   http://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=1342 

 338.49
Ключови думи: 1. информационна инфраструктура 2. крупни фирми 3. дигитална трансформация 4. хардуер 5. софтуер 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30169

- 235 -

 

Петрова, Анжела.  Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост / Анжела Петрова. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 22-26. 

 338.45
Ключови думи: 1. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 2. европейски фондове 3. инвестиции 4. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 30217

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 236 -

Цб II 90568

Величкова, Цветелина М.  Предизвикателства пред маркетинга на куриерските услуги / Цветелина М. Величкова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 208-215. 

1. Куриерски услуги - маркетинг 
 658.7  + 339.138  + 338.46
Ключови думи: 1. куриерски услуги 2. куриерски фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Услуги 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30231

- 237 -

Цб II 90557

Димитров, Стайко Петков.  Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България / Стайко Петков Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 52-61. 

1. Железопътен транспорт 
 656.2  + 338.47
Ключови думи: 1. железопътен транспорт 2. БДЖ 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 29949

- 238 -

 

Иванова, Петя.  Модернизиране на транспортната система в България в посока развитие на туризма / Петя Иванова. // Икономика 21, VІІІ, 2018, N 2, 32-50. 

 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. туризъм 3. мултимодални системи 4. интермодални системи 5. транспортна инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 30116

- 239 -

Цб II 90551

Пейчева, Ангелина.  Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България / Ангелина Пейчева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 254-264. 

1. Верига на доставки 2. Лозарство 3. Винопроизводство 
 658.7  + 339
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. верига на добавената стойност 3. лозаро-винарски сектор 4. лозарство 5. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30000

Туризъм

- 240 -

Цб II 90617

Анев, Иво Петров.  Икономически и туристически потенциал на минералните извори от находище "София-Център" / Иво Петров Анев. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 47-59. 

1. Спа туризъм - София 2. Минерални води - София 
 338.48
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. София 3. България 4. минерални води 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. София 
  

Сист. No: 30149

- 241 -

Цб II 90617

Басмаджиева, Стилияна Димитрова.  Приложение на комуникационната политика в областта на здравния туризъм в България на макроравнище / Стилияна Димитрова Басмаджиева. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 135-146. 

1. Здравен туризъм 2. Специализиран туризъм 3. Комуникационна политика 4. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. комуникационна политика 3. макроикономика 4. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30158

- 242 -

 

Божинова, Марияна.  Състояние, проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България / Марияна Божинова, Любомира Тодорова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 104-135. 

   Целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване на състоянието на предприемачеството в сферата на туризма в България да се очертаят съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие на предприемаческия туристически бизнес, допринасящи за утвърждаване на България като туристическа дестинация. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1218 

 338.48
Ключови думи: 1. предприемачество 2. туризъм 3. хотелиерство 4. туроператори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30267

- 243 -

Цб II 90551

Бойчев, Бойчо.  Алтернативни форми за развитие на туризма / Бойчо Бойчев. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 290-297. 

1. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. алтернативен туризъм 3. културен туризъм 4. медицински туризъм 5. лечебен туризъм 6. конгресен туризъм 7. етнотуризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30003

- 244 -

Цб II 90617

Бойчев, Владимир Бойчев.  Българската фармацевтична индустрия - фактор за въздействие върху туризма / Владимир Бойчев Бойчев. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 25-35. 

1. Фармацевтична индустрия 2. Медицински конгресен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. медицински туризъм 2. фармацевтична индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30147

- 245 -

Цб II 90557

Бончева, Олга Игоревна.  Интеркултурна комуникация и нейното влияние върху туристическото обслужване / Олга Игоревна Бончева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 92-108. 

1. Междукултурна комуникация 2. Туризъм 
 316.77  + 338.48
Ключови думи: 1. междукултурни комуникации 2. туристическо обслужване 3. туристически сектор 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Туризъм 
  

Сист. No: 29953

- 246 -

Цб II 90617

Гайдаров, Никола Драгомиров.  Анализ на добрите практики в казино туризма / Никола Драгомиров Гайдаров. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 77-88. 

1. Хазартен туризъм 2. Казино туризъм 
 338.48  + 794.9
Ключови думи: 1. туризъм 2. хазарт 3. хазартен туризъм 4. казина 5. туроператори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30152

- 247 -

Цб II 90617

Георгиев, Мартин Пламенов.  Глобални аспекти в развитието на културния туризъм / Мартин Пламенов Георгиев. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 67-75. 

1. Културен туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. икономическо въздействие 3. социален принос 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30151

- 248 -

Цб II 90551

Горанова, Пенка.  Виненият туризъм като алтернативна форма на развитие / Пенка Горанова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 233-240. 

1. Винен туризъм 
 338.48  + 663.2
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. туристическа индустрия 3. туризъм 4. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 29998

- 249 -

 

Горанова, Пенка.  Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) / Пенка Горанова, Ева Цветанова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 167-197. 

   Основната цел на студията е да проучи ролята на винения туризъм за устойчивото регионално развитие на Северния (Дунавски) и Южния (Тракийски) лозаро-винарски райони. Задачите са свързани с: изучаване на нагласите на местния бизнес, предлагащ винен туризъм, спрямо политиките и инструментите за неговото развитие, конкурентния му потенциал и значение за устойчивото регионално развитие; анализиране на продукта винен туризъм, съобразно очертаните регионални специфики на изучаваните райони; дефиниране на конкретни препоръки и мерки, за утвърждаване ролята на винения туризъм като силно конкурентоспособен продукт, привличащ платежоспособни клиенти, с признат социален и културен статус, и носещ висока добавена стойност за местните общности и регионалното развитие. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1220 

 338.48
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. маркетингова стратегия 3. промоционални стратегии 4. концептуален модел 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30269

- 250 -

Цб II 90617

Гроздева, Ралица Георгиева.  Особености на брандинга в хотелиерството / Ралица Георгиева Гроздева. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 89-102. 

1. Туризъм 2. Хотелиерство 3. Световни хотелски вериги 
 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. туризъм 3. брандинг 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30153

- 251 -

Цб II 90551

Димитров, Владимир.  Потенциал за развитие на винен туризъм в областите Хасково и Кърджали / Владимир Димитров, Юлия Джабарова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 241-253. 

1. Винен туризъм 2. България 
 338.48  + 663.2
Ключови думи: 1. винен туризъм 2. лозарство 3. вино 4. SWOT анализ 5. лозаро-винарски райони 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Хасково 2. Кърджали 
  

Сист. No: 29999

- 252 -

Цб II 90617

Димитрова, Камелия Николова.  Иновациите при туризма в действие / Камелия Николова Димитрова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 61-66. 

1. Туризъм - иновации 2. Хотели 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. хотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30150

- 253 -

Цб II 90617

Димитрова, Стела Цанкова.  Анализ на потенциала на събитията за превръщане на зимните ни курорти в целогодишни туристически дестинации / Стела Цанкова Димитрова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 123-134. 

1. Туризъм - България 2. Зимни курорти 
 338.48
Ключови думи: 1. зимни курорти 2. туризъм 3. планински курорти 4. планински туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30156

- 254 -

Цб II 90617

Драганов, Тихомиров Марианов.  Управление на приходите в хотела / Тихомиров Марианов Драганов. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 147-158. 

1. Туризъм 2. Хотели 
 338.48  + 64.024.1
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. приходи 4. управление на хотели 5. ревеню мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30159

- 255 -

Цб II 90617

Енчева, Станислава Тошкова.  Бъдещи тенденции в кулинарния туризъм / Станислава Тошкова Енчева. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 113-121. 

1. Кулинарен туризъм 2. Гастрономия 
 338.48  + 641
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. хранене 3. гастрономически туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30155

- 256 -

Цб II 90617

Златанова, Зорница Ангелова.  Видове интернет маркетинг / Зорница Ангелова Златанова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 37-45. 

1. Интернет-маркетинг 2. Социални мрежи 
 339.13:004.5
Ключови думи: 1. интернет маркетинг 2. онлайн маркетинг 3. банер 4. имейл маркетинг 5. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 30148

- 257 -

Цб II 90553

Косева, Деница.  Зелените сгради и агротуризма / Деница Косева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 305-315. 

1. Недвижима собственост 2. Зелена икономика 
 332.8  + 338.43
Ключови думи: 1. зелена икономика 2. зелени сгради 3. агротуризъм 4. зелен туризъм 5. екологичен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Туризъм 
  

Сист. No: 29942

- 258 -

 

Личев, Тихомир.  Депопулация в централна Северна България и възможности за развитие на алтернативен туризъм / Тихомир Личев, Кристина Георгиева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 136-166. 

   Процесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване. Основната цел на настоящото изследване е да се проучи същността на депопулацията като социално явление с неговите негативни резултати за обществото и икономиката. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1219 

 314.15  + 338.48
Ключови думи: 1. демографска криза 2. депопулация 3. обезлюдяване 4. алтернативен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 30268

- 259 -

 

Маринова, Наталия.  Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България / Наталия Маринова, Искрен Таиров, Цветелин Борисов, Анатолий Петров, Радостин Георгиев. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 95-123. 

   Основната цел на студията е да се изследват и анализират текущото състояние на хотелиерските информационни системи в България и възможностите за внедряване на мобилни информационни технологии в хотелиерсия сектор. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1208 

 338.48
Ключови думи: 1. хотелиерска индустрия 2. мобилен бизнес 3. туризъм 4. мобилни технологии 5. информационно обслужване 6. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30188

- 260 -

Цб II 90617

Румполова, Вероника Тонева.  Влияние на иновативните технологии върху културния туризъм / Вероника Тонева Румполова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 15-23. 

1. Културен туризъм 2. Социални мрежи 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социални мрежи 3. мобилни приложения 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30146

- 261 -

Цб II 90617

Русинова, Ралица Николова.  Навлизането на виртуалната реалност в туристическия сектор / Ралица Николова Русинова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 103-111. 

1. Туризъм - иновации 2. Виртуално пространство 3. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30154

- 262 -

Цб II 90551

Стефанов, Цанко.  Туристическата индустрия в концепцията за устойчиво развитие / Цанко Стефанов. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 298-303. 

1. Туризъм 2. Устойчиво развитие 
 338.48  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристическа индустрия 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30004

- 263 -

Цб II 90617

Христова, Антоанета Валентинова.  Културен туризъм : наследство, идентичност и античност / Антоанета Валентинова Христова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 5-13. 

1. Културен туризъм 2. Културно наследство 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30145

- 264 -

Цб II 90554

Di Noia, Alfredo Ernesto.  "Socio-ecological Label" of Tourist Accommodation Aimed at Tourists with Disabilities in Protect Natural Area / Alfredo Ernesto Di Noia, Giuseppe Martino Nikoletti. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 98-105. 

1. Туризъм 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. туристи 3. хора с увреждания 4. природна среда 5. устойчив туризъм 6. инвалидност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 30250

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 265 -

 

Виденова, Милена.  Бързооборотните отличници / Милена Виденова. // Мениджър, (242), 2018, N 12, 162-163. 

   Класацията, която е представена, е на 30-те компании от търговията на дребно, чийто ръст в оборота през 2017 към 2016 г. е по-голям от средния за сектора. 

 339.13
Ключови думи: 1. търговия на дребно 2. България 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30076

- 266 -

Цб П I 946

Вулова, Боряна.  Край на географското блокиране при онлайн пазаруване в ЕС / Боряна Вулова. // Агробизнесът, 2018, N 5, 14-15. 

 339.1:681.324
Ключови думи: 1. онлайн пазаруване 2. електронна търговия 3. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30333

- 267 -

Цб II 90561

Горчева, Таня.  Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт / Таня Горчева. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 3-13. 

1. Международна търговия 
 339.9
Ключови думи: 1. експорт 2. добри практики 3. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30309

- 268 -

 

Димитрова, Аделина.  Правни аспекти на електронната търговия / Аделина Димитрова, Симилиян Стефанов. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 7-11. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Юридически факултет

 34  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. правни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30254

- 269 -

 

Кръстанова, Весела.  Как си, добре ли се справяш. Икономическите перспективи пред някои от водещите ни търговски партньори / Весела Кръстанова. // Мениджър, (241), 2018, N 11, 116-118. 

   Авторът предлага анализ на търговските отношения между България и Германия, Русия, Италия, Румъния, Турция, Испания и Гърция. Къде ще се увеличи износът ни и къде вносът ?. 

 339.9
Ключови думи: 1. икономически анализ 2. стокообмен 3. внос 4. износ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30058

- 270 -

Цб II 90568

Найденов, Георги.  Американският военен бюджет и рисковете за света / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 118-126. 

   Изследва се 18 годишният цикъл в динамиката на американския воененбюджет. Той се "наслагва" върху дългите вълни на Кондратиев в развитието на световната икономика. Анализира се поведението на двата най-големи клана - на ротшилдите и рокфелерите, относно разпалването на световна война. 

1. Военен бюджет - Америка 2. Международна политика 
 327  + 355.02(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. военен бюджет 2. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 30212

- 271 -

Цб II 90561

Панушев, Емил.  Участието на България в глобалните стойностни вериги и членството в Европейския съюз / Емил Панушев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 25-30. 

1. Международна търговия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. България 
 339.9  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. международна търговия 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. глобални стойностни вериги 4. търговия с добавена стойност 5. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30317

- 272 -

Цб II 90554

Парушев, Пламен.  Обзор, преглед на теоретични въпроси, обвързани в рамката на наблюдението и контрола върху пазара на родно производство и внесени продукти, за да се гарантира тяхното съответствие със стандартите на Европейския съюз / Пламен Парушев, Милен Митков. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 223-235. 

1. Пазар 
 339.13
Ключови думи: 1. продукт 2. пазар 3. регулации 4. директиви 5. икономика 6. социално поведение 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30288

- 273 -

Цб II 90551

Пейчева, Ангелина.  Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България / Ангелина Пейчева. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 254-264. 

1. Верига на доставки 2. Лозарство 3. Винопроизводство 
 658.7  + 339
Ключови думи: 1. верига на доставките 2. верига на добавената стойност 3. лозаро-винарски сектор 4. лозарство 5. винопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30000

- 274 -

Цб II 90568

Янев, Николай.  От революцията до капитала: бележки върху ранната история на българската оръжейна търговия (от материали от делото "Тексим") / Николай Янев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 192-200. 

1. Търговия с оръжие 2. Делото Тексим 
 623.4.003.
Ключови думи: 1. оръжейна търговия 2. оръжия 3. търговия 4. Тексим 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30228

- 275 -

Цб II 90561

Chobanova, Rossitsa.  Innovation Potential in the Balkan Integration / Rossitsa Chobanova. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 31-41. 

1. Международни икономически отношения (МИО) 
 339.92
Ключови думи: 1. интеграция 2. иновации 3. Балкани 4. международни икономически отношения 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
  

Сист. No: 30321

- 276 -

Цб II 90561

Ciburiene, Jadvyga.  Economic Integration Lessons: Lithuanian Case / Jadvyga Ciburiene. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 55-61. 

1. Икономическа интеграция 
 339.92
Ключови думи: 1. икономическа интеграция 2. икономически растеж 3. икономическо развитие 4. емиграция 5. безработица 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30340

- 277 -

Цб II 90561

Khadzhynov, Iliya.  International Trade of Ukraine under Modern Conditions / Iliya Khadzhynov. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 21-24. 

1. Международна търговия 
 339.5
Ключови думи: 1. международна търговия 2. експорт 3. импорт 4. външна търговия 5. военен конфликт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 30316

- 278 -

Цб II 90554

Sydorenko, Olena.  Status and Prospects for the Shrimp Market / Olena Sydorenko, Raiisa Donchevska, Olena Petrova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 205-213. 

1. Пазар 
 339.13
Ключови думи: 1. пазар 2. потребление 3. скариди 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30278

Европейски съюз

- 279 -

 

Дан, Хорациу.  Присъединяването към еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия / Хорациу Дан. // Народностопански архив, LXXII, 2018, N 3, 22-37. 

   Двадесет години след създаването на еврозоната, валутният съюз остава предмет на академичен и политически дебат, често се фокусира върху държавите-членки извън ЕС и техните стремежи към парична интеграция (или липса на такива). Статията анализира някои показатели, свързани с реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия, като се съсредоточи върху ключови аспекти по отношение на капацитета за достигане на изчисления БВП на глава от населението на ЕС, специализация, синхронизация на бизнес цикъла и структура на текущата сметка. Признавайки, че тези четири елемента не са достатъчни, за да гарантират успешното членство в EЗ, включването им като входящи данни в процеса на вземане на решения за приемане на евро ще има благоприятен ефект върху неговата ефективност. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=1347 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. евро (EU) 3. инфлация 4. Румъния 5. България 6. Хърватия 7. конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30117

- 280 -

 

Дахабре, Нанси.  Европа на различни скорости / Нанси Дахабре. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 100-103. 

 339.923:061ЕС
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. закони 3. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30276

- 281 -

Цб II 90557

Димитров, Михаил Емилов.  България в ЕС - минало, настояще и бъдеще / Михаил Емилов Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 200-209. 

1. България 2. Европейски съюз (ЕС) 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. страни-членки на ЕС 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29961

- 282 -

 

Мавров, Момчил.  Стратегия на Европейската комисия за обществените поръчки. Възприемане на европейските приоритети в областта на обществените поръчки от Република България / Момчил Мавров. // Бизнес и право, 2018, N 3, 39-54. 

   В рамките на Европейския съюз много голям процент от публичните инвестиции се изразходват чрез обществени поръчки. Тази тенденция оказва значително въздействие върху финансовите разходи на Съюза, поради което са предприети редица мерки за създаване на адекватна и гъвкава правна рамка, която да осигури по-добро и по-ефективно възлагане на обществени поръчки. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10175 

 34
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. обществени поръчки 3. приоритети 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30104

- 283 -

 

Найденова, Красимира Костадинова.  Някои ефекти на българското не-членство в Еврозоната / Красимира Костадинова Найденова. // Икономика 21, 2018, 177-192. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. Еврозона 3. евро (EU) 4. лихвен процент 5. държавен дълг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30129

- 284 -

Цб II 90561

Панушев, Емил.  Участието на България в глобалните стойностни вериги и членството в Европейския съюз / Емил Панушев. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 25-30. 

1. Международна търговия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. България 
 339.9  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. международна търговия 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. глобални стойностни вериги 4. търговия с добавена стойност 5. структурна промяна 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30317

- 285 -

 

Zhelev, Paskal.  Structural Transformation and Industrial Competitiveness of Bulgaria After 10 Years of EU Membership / Paskal Zhelev. // Yearbook of UNWE, 2017, 87-103. 

 330.34  + 061.1ЕС
Ключови думи: 1. производство 2. индустриална политика 3. структурна промяна 4. износ 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 29972

Право

- 286 -

Цб II 90551

Андреева, Андрияна.  Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 172-184. 

1. Трудово право 2. Лозарство 
 349.2  + 634.8
Ключови думи: 1. трудов договор 2. сезонна работа 3. лозаро-винарски сектор 4. трудово законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29992

- 287 -

 

Андреева, Андрияна.  Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности / Андрияна Андреева, Дарина Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, XXV, 2018, N 1, 86-97. 

 342
Ключови думи: 1. академичен състав 2. административен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30144

- 288 -

 

Андреева, Ружа Огнянова.  Обща характеристика на вещното право на ползване. Съпоставка на правната фигура на ползвателя с наемателя и арендатора съгласно действащото гражданско законодателство / Ружа Огнянова Андреева. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 113-117. 

 347.22
Ключови думи: 1. вещно право 2. имоти 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30281

- 289 -

 

Асенов, Асен.  Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година / Асен Асенов, Александър Раков. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 59-72. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30323

- 290 -

 

Борисова, Радина Йорданова.  Арбитражен съд - начин за решаване на международни правни спорове / Радина Йорданова Борисова. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 109-112. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Юридически факултет

 341
Ключови думи: 1. международни спорове 2. международно право 3. арбитражен съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30279

- 291 -

Цб II 90551

Бошнаков, Петьо.  Проблеми в лозарството, породени от нестабилността на нормативната рамка за лозаро-винарския сектор / Петьо Бошнаков. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 149-159. 

1. Лозарство 
 634.8  + 34
Ключови думи: 1. лозарство 2. лозаро-винарски сектор 3. правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
  

Сист. No: 29987

- 292 -

 

Василева, Румяна.  Права на субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) / Румяна Василева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2018, 185-193. 

 34
Ключови думи: 1. лични данни 2. защита 3. права 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30163

- 293 -

Цб II 90568

Войникова, Велина.  Обществото на затвора / Велина Войникова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 261-268. 

1. Защита 2. Места за лишаване от свобода 
 343.81  + 316  + 159.9
Ключови думи: 1. затвори 2. затворници 3. лишаване от свобода 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Право 3. Психология 
  

Сист. No: 30238

- 294 -

 

Върбанова, Гергана.  Упълномощаване на адвокат по електронен път / Гергана Върбанова, Георги Димитров. // Адвокатски преглед, 2019, N 1, 3-15. 

 34
Ключови думи: 1. електронно общуване 2. електронно упълномощаване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30137

- 295 -

 

Георгиева, Анета.  Преглед на промените в ЗКПО за 2019 година / Анета Георгиева. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 13-24. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30319

- 296 -

 

Георгиева, Калина.  Преходът от повторно използване на информация от обществения сектор към отворени данни. Понятия и концепции / Калина Георгиева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 145-154. 

 340
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. информация 3. отворени данни 4. нормативна уредба 5. електронно управление 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30180

- 297 -

 

Димитрова, Аделина.  Правни аспекти на електронната търговия / Аделина Димитрова, Симилиян Стефанов. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 7-11. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Юридически факултет

 34  + 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. правни аспекти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 30254

- 298 -

 

Димитрова, Славка.  Доброволни пробационни служители. Сравнителен анализ на изпълнението на наказанието пробация в Европа и Азия / Славка Димитрова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2018, 55-74. 

 343
Ключови думи: 1. пробация 2. Япония 3. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30141

- 299 -

 

Донкова, Веселка.  Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година / Веселка Донкова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 73-86. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30324

- 300 -

 

Драгиев, Александър.  Еднообразието, последователността и продължителността - обективен елемент от обичайната норма в международното право / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2019, N 1, 11-28. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. обичайни норми 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30187

- 301 -

 

Екимджиев, Михаил.  Колизии на режима за полицейска регистрация по чл. 68 от Закона за Министерството на вътрешните работи с Конституцията и с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи / Михаил Екимджиев. // Адвокатски преглед, 2019, N 1, 46-58. 

 34
Ключови думи: 1. Закон за МВР 2. полицейска регистрация 3. колизия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30157

- 302 -

 

Златанов, Благой.  Правна уредба на контокорентния договор според италианския граждански процес - сравнителноправен анализ / Благой Златанов, Сузан Руфат. // Адвокатски преглед, 2019, N 1, 16-28. 

 34
Ключови думи: 1. договор за текуща сметка (ДТС) ( conto corrente ) 2. италиански граждански кодекс 3. сравнителноправен анализ 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30138

- 303 -

 

Йочев, Евгени.  Сто години от основаването на Съюза на българските съдии / Евгени Йочев. // Юридически свят, 2019, N 1, 58-80. 

 34
Ключови думи: 1. Съюз на българските съдии (СБС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30194

- 304 -

 

Калинков, Сергей.  Правната уредба на владението според законодателствата на други държави / Сергей Калинков. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 138-145. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Юридически факултет

 34
Ключови думи: 1. владение 2. законодателство 3. правна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30283

- 305 -

 

Кискинов, Вихър.  Правото в интернет / Вихър Кискинов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 27-32. 

 34
Ключови думи: 1. право 2. Интернет 3. правна регламентация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30164

- 306 -

 

Кондарев, Ивайло.  Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 39-59. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30322

- 307 -

 

Кондарев, Ивайло.  Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година / Ивайло Кондарев. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 2, 30-41. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30331

- 308 -

 

Кънев, Ивайло.  Последици за правата на трети лица, придобити от страна по унищожена правна сделка / Ивайло Кънев. // Юридически свят, 2019, N 1, 29-57. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30189

- 309 -

 

Мавров, Момчил.  Стратегия на Европейската комисия за обществените поръчки. Възприемане на европейските приоритети в областта на обществените поръчки от Република България / Момчил Мавров. // Бизнес и право, 2018, N 3, 39-54. 

   В рамките на Европейския съюз много голям процент от публичните инвестиции се изразходват чрез обществени поръчки. Тази тенденция оказва значително въздействие върху финансовите разходи на Съюза, поради което са предприети редица мерки за създаване на адекватна и гъвкава правна рамка, която да осигури по-добро и по-ефективно възлагане на обществени поръчки. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10175 

 34
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. обществени поръчки 3. приоритети 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30104

- 310 -

 

Маргаритова-Вучкова, Светла.  Отговорността на държавата за вреди от законодателство, което противоречи на правото на Европейския съюз / Светла Маргаритова-Вучкова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2018, 7-29. 

 342.52
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. законодателна дейност 3. вреди 4. солидарна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30121

- 311 -

Цб II 90557

Методиев, Валентин Ивайлов.  Емпирично изследване на закона на Оукън в България за периода 1997-2015 г. / Валентин Ивайлов Методиев, Александра Иванова Атанасова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 160-169. 

1. Икономическо право 2. Макроикономика 
 346
Ключови думи: 1. икономическо право 2. безработица 3. икономически растеж 4. макроикономика 5. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Оукън, Артър Мелвин 
  

Сист. No: 29959

- 312 -

 

Мутафова, Деница.  Международноправна отговорност / Деница Мутафова. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 64-67. 

 341
Ключови думи: 1. международно право 2. закони 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30262

- 313 -

 

Нанова, Александра.  Дипломацията, като средство за постигане на външно политически цели на държавата / Александра Нанова. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 17-22. 

 341.7
Ключови думи: 1. дипломация 2. държава 3. политика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30259

- 314 -

 

Нейкова, Мария.  Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно - териториално устройство / Мария Нейкова. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2018, 30-54. 

 342.9
Ключови думи: 1. административно-териториално устройство 2. райони за планиране 3. местна власт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30140

- 315 -

Цб II 90568

Панов, Димо.  Конструирането на девиантния субект и развитието на психиатричната власт, която го контролира / Димо Панов, Катерина Либова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 269-278. 

1. Девиантен субект 2. Съдебно-психиатрична експертиза 
 343.22  + 616.89
Ключови думи: 1. криминален девиантен субект 2. девиантно поведение 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Психология 
  

Сист. No: 30239

- 316 -

 

Пеева, Милена.  Прихващане на насрещни дългове в различна валута / Милена Пеева. // Науч. трудове на Русен. унив., 2017, 89-93. 

   Сборник доклади на студентска научна сесия - СНС 2017 Юридически факултет

 347.4
Ключови думи: 1. компенсации 2. пари 3. облигационно право 4. валута 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30272

- 317 -

 

Попова, Евгения.  Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г. / Евгения Попова. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 25-38. 

 347
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30320

- 318 -

 

Салчев, Ненко.  Непълен работен ден и работа на повикване / Ненко Салчев. // Бизнес и право, 2018, N 3, 55-87. 

   Тази статия разглежда степента и естеството на работата на непълно работно време и как тя се е променила с времето. Той разглежда факторите, влияещи върху решенията на предприятията и отделните лица да предлагат и приемат работа на непълно работно време. Работата на непълно работно време се превърна във важна форма на заетост, която нараства непрекъснато от 70-те години до днес. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10176  

 34
Ключови думи: 1. трудово законодателство 2. трудови правоотношения 3. трудов договор 4. почасова заетост 5. гъвкавост 6. трудов договор на повикване 7. непълно работно време 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30108

- 319 -

 

Филипов, Велин.  Промените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС / Велин Филипов. // Счетоводство, данъци и право, 2019, N 1, 5-12. 

   В статията се разяснява какво регламентира новия чл. 34 от ЗСч по отношение на приложимата счетоводна база. 

 347
Ключови думи: 1. Закон за счетоводството (ЗСч) 2. приложима счетоводна база 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30311

- 320 -

Цб II 90557

Христова, Елора Димитрова.  Балансът между ограничаването на личните права в името на общоприетите правила и норми / Елора Димитрова Христова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 18-25. 

1. Права на човека 
 342.7
Ключови думи: 1. права на човека 2. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 29946

- 321 -

 

Цветанов, Иван.  Относно свободната инициатива по чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България / Иван Цветанов. // Бизнес и право, 2018, N 3, 25-38. 

   Статията разглежда и обяснява концепцията “свобода на стопанска дейност”. Тя разглежда и анализира в два възможни аспекта: от една страна като конституционен принцип за развитие на икономиката на страната и за другата като субективно право. Той анализира основните характеристики на свободата на стопанска дейност като принцип и субективно право, както и възможните принципни изключения и ограничение на закона. 

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10174  

 34
Ключови думи: 1. свобода на стопанска дейност 2. принципи 3. субективно право 4. полово неравенство 5. конкуренция 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30101

- 322 -

Цб II 90551

Ширванян, Марияна.  Актуален анализ на съдебната практика по административнонаказателните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки / Марияна Ширванян. // Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 160-171. 

1. Винопроизводство 2. Административно право 
 663.2  + 342.951
Ключови думи: 1. лозаро-винарски сектор 2. вино 3. винопроизводство 4. Изпълнителна агенция по лозата и виното 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 29990

- 323 -

 

Marinova, Diana.  UNCITRAL - Traditions and Perspectives / Diana Marinova. // Yearbook of UNWE, 2018, 75-87. 

   Статията разглежда ролята и важността на Комисията по международно търговско право към ООН (UNCITRAL). Анализирани са нейните функции и цели, особено що се отнася до законотворческия процес. 

 341.16
Ключови думи: 1. Комисия на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) 2. правни инструменти 3. международна търговия 4. международно търговско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 30124

- 324 -

 

Radanova, Yuliya.  Co-parenting and mediating the way to its achieve / Yuliya Radanova. // Бизнес и право, 2018, N 3, 89-101. 

   Прев.загл.: Сътрудничество и посредничество на пътя към неговото постигане

   
   http://business-law.unwe.bg/bg/journalissues/article/10177  

 347.6
Ключови думи: 1. споделено родителство 2. попечителство 3. Семеен кодекс (СК) 4. развод 
Тематични рубрики: 1. Право 
 пълен текст 

Сист. No: 30111

Интелектуална собственост

- 325 -

 

Пантелеева, Искра.  Иновации и интелектуална собственост - състояние и влияние върху фирменото развитие / Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Нина Костадинова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 124-155. 

   Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1209 

 005.591.6  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. иновации 2. интелектуална собственост 3. предприятия 4. преработвателна промишленост 5. фирмено развитие 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30191

- 326 -

 

Borisova, Vladia.  Economic Approach in Structuring the Creative Industries / Vladia Borisova. // Yearbook of UNWE, 2017, 105-118. 

 347.78
Ключови думи: 1. икономика на знанието 2. творчески индустрии 3. интелектуална собственост 4. технологичен трансфер 5. технологични паркове 6. бизнес инкубатори 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 30030

Обществено управление. Публична администрация

- 327 -

 

Борисов, Борис.  Административен капацитет на изпълнителната власт / Борис Борисов, Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 70-103. 

   Целта на настоящото изследване е да се разгледат и критично да се анализират концепциите, системите и инструментите за изграждане на административен капацитет и постигане на добро управление, както и да се представят от-делни аспекти на резултатите от емпирично проучване на капацитета на администрацията на изпълнителната власт в България. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1217 

 3.07
Ключови думи: 1. административен капацитет 2. работни процеси 3. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30257

- 328 -

 

Димитров, Георги Георгиев.  Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги / Георги Георгиев Димитров, Свилена Ракшиева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 100-112. 

 35.07
Ключови думи: 1. електронни услуги 2. реформи 3. регламенти 4. сигурност на данните 5. електронна идентификация 6. правна рамка 7. услуги 8. електронен подпис 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30172

- 329 -

 

Кискинов, Вихър.  Правна същност на електронното правителство / Вихър Кискинов. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 95-99. 

 35.07
Ключови думи: 1. електронно правителство 2. право 3. електронни услуги 4. държава 5. виртуална среда 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30170

- 330 -

Цб II 90562

Радоева, Росица.  Подобряване на финансовите и застрахователните компетенции на областните администрации като стратегически партньор на земеделските производители / Росица Радоева. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 208-214. 

1. Публична администрация 
 351/354
Ключови думи: 1. областна администрация 2. човешки ресурси 3. застраховане 4. земеделски производители 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30094

- 331 -

 

Katsamunska, Polya.  Training Models for Public Sector Servants: The Experience of France and Bulgaria / Polya Katsamunska. // Yearbook of UNWE, 2018, 7-31. 

 35.07
Ключови думи: 1. държавни служители 2. обучение 3. публична администрация 4. обучение на персонала 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 30093

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 332 -

 

Йовчев, Цветлин Йовчев.  Информационната война на Ислямска държава / Цветлин Йовчев Йовчев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 49-57. 

 355.01
Ключови думи: 1. информационна война 2. Ислямска държава 3. въоръжен конфликт 4. война 5. насилие 6. социален конфликт 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30168

- 333 -

 

Казаков, Константин.  Гарантирано споделяне на информация в системата за национална сигурност / Константин Казаков. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 118-124. 

 35
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. информация 3. киберсигурност 4. сигурност на данните 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30175

- 334 -

 

Манев, Красимир.  Бизнес разузнаването и информационно-комуникативните технологии в съвременното общество, фактор за повишаване конкурентоспособността на българските икономически субекти / Красимир Манев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 170-176. 

 355.40
Ключови думи: 1. бизнес разузнаване 2. конкурентно разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30190

- 335 -

Цб II 90568

Найденов, Георги.  Американският военен бюджет и рисковете за света / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 118-126. 

   Изследва се 18 годишният цикъл в динамиката на американския воененбюджет. Той се "наслагва" върху дългите вълни на Кондратиев в развитието на световната икономика. Анализира се поведението на двата най-големи клана - на ротшилдите и рокфелерите, относно разпалването на световна война. 

1. Военен бюджет - Америка 2. Международна политика 
 327  + 355.02(73)  + 339.97
Ключови думи: 1. военен бюджет 2. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 30212

- 336 -

 

Начев, Йордан.  Социалните мрежи в правителствената политика за сигурност / Йордан Начев. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 137-144. 

 35
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30179

- 337 -

 

Стоева, Десислава Панчева.  Актуални проблеми за сигурността и електронната критична инфраструктура / Десислава Панчева Стоева. // Бургаски свободен университет - Юридически сборник, 2016, 113-117. 

 35
Ключови думи: 1. сигурност 2. електронна инфраструктура 3. киберсигурност 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 30173

- 338 -

Цб II 90568

Христов, Йоан.  Транзитната миграция в България - риск или не за националната сигурност? / Йоан Христов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 109-117. 

1. Транзитна миграция - България 2. Национална сигурност 
 314.7  + 355.02
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. транзитна миграция 3. България 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30211

- 339 -

Цб II 90568

Янев, Николай.  От революцията до капитала: бележки върху ранната история на българската оръжейна търговия (от материали от делото "Тексим") / Николай Янев. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 192-200. 

1. Търговия с оръжие 2. Делото Тексим 
 623.4.003.
Ключови думи: 1. оръжейна търговия 2. оръжия 3. търговия 4. Тексим 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30228

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 340 -

Цб II 90562

Вазов, Радостин.  Застраховане на катастрофични рискове посредством алтернативно трансфериране на риска / Радостин Вазов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 150-169. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. катастрофични рискове 3. алтернативно трансфериране на риска 4. секюритизация 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30084

- 341 -

Цб II 90562

Василев, Венцислав.  Катастрофичното презастрахователно покритие "Превес на загубата" като възможност за минимизиране на плащанията на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите / Венцислав Василев. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 123-128. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. застраховка "Гражданска отговорност" 3. застрахователно покритие 4. застрахователно дружество 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30073

- 342 -

Цб II 90562

Векова, Людмила.  Тенденции в развитието на пенсионноосигурителните дружества в България в периода 2010-2017 г. / Людмила Векова. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 219-228. 

1. Пенсионно осигуряване 2. България 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионноосигурителни дружества 2. пенсионно осигуряване 3. допълнително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30100

- 343 -

Цб II 90562

Ганева, Ваня.  Роля на социалната работа в подготовката на специалистите по социално дело / Ваня Ганева. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 271-277. 

1. Социална работа 
 304
Ключови думи: 1. социална работа 2. социални работници 3. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30114

- 344 -

Цб II 90562

Грозданов, Иван.  Особености на проявлението и превенцията на временната неработоспособност с общ характер на територията на област Враца в контекста на организационното развитие на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ / Иван Грозданов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 248-256. 

1. Временна неработоспособност 
 368.42
Ключови думи: 1. временна неработоспособност 2. превенция 3. профилактика 4. рехабилитация 5. социалноосигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Враца 
  

Сист. No: 30107

- 345 -

Цб II 90562

Димитрова, Полина.  Теоретичната и практическата подготовка по застраховане през очите на двама студенти от специалност "Застраховане и социално дело" / Полина Димитрова, Йонко Петков. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 215-216. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователни дружества 3. застраховка 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30098

- 346 -

Цб II 90562

Димоларова, Антоанета.  Проблеми и предизвикателства пред застраховането в България 2018 - 2020 / Антоанета Димоларова. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 43-54. 

1. Застраховане 2. България 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. проблеми 3. предизвикателства 4. застрахователни компании 5. защита на потребителите 6. застрахователни продукти 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30012

- 347 -

Цб II 90562

Драганов, Христо.  Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-Малус" на българския застрахователен пазар / Христо Драганов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 81-87. 

1. Застраховане 2. България 
 368.2
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователен пазар 3. Бонус-малус 4. застрахователна премия 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30019

- 348 -

 

Драганов, Христо.  Моралните вреди в работата на застрахователното дружество / Христо Драганов, Георги Драганов. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, 64-75. 

   Разработката е свързана с моралните вреди, които настъпват при пътнотранспортни произшествия (ПТП) и са свързани със застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Изясняват се същността на моралните вреди и тяхното влияние върху дейността на застрахователните дружества. Специално внимание се отделя на основните причини за възникване на моралните вреди. Отделено е място на основните етапи при оценка размера на моралните вреди. Дават се и препоръки за подобряване на дейността. 

 368.8
Ключови думи: 1. застрахователно дружество 2. застрахователно обезщетение 3. застрахователен лимит 4. Бонус-малус 5. морална вреда 6. вреда 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30176

- 349 -

Цб II 90562

Иванова, Диана.  Проучване на застраховането в горския сектор - методични аспекти / Диана Иванова, Иван Лазаров. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 138-149. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. горски сектор 3. европейски практики 4. застраховка 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30082

- 350 -

Цб II 90562

Илиев, Никола.  Инвестиционен портфейл и рисков профил на българския застрахователен пазар / Никола Илиев. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 170-177. 

1. Застраховане 2. Инвестиционен риск 
 368  + 330.322
Ключови думи: 1. инвестиционен портфейл 2. инвестиционен риск 3. застрахователен пазар 4. кредитен рейтинг 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30086

- 351 -

Цб II 90562

Йорданов, Йордан Стефанов.  Социалната защита при майчинство в България - състояние, проблеми и възможности / Йордан Стефанов Йорданов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 278-284. 

1. Социално осигуряване 2. Майчинство 3. България 
 368.4
Ключови думи: 1. майчинство 2. социална защита 3. социално осигуряване 4. социална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30125

- 352 -

Цб II 90562

Йорданов, Пламен.  Измерения на еквивалентността в публичното пенсионно осигуряване в България / Пламен Йорданов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 229-238. 

1. Пенсионно осигуряване 2. България 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсионно осигуряване 2. пенсии 3. еквивалентност 4. публично пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30102

- 353 -

Цб II 90562

Йотов, Йото Д.  Безумна надпревара! Докога? / Йото Д. Йотов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 129-137. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. застраховка "Гражданска отговорност" 3. премия 4. плащания 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30081

- 354 -

Цб II 90562

Митков, Милен.  Развитие на автомобилното застраховане в България (2005-2017) / Милен Митков. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 190-200. 

1. Застраховане 2. България 
 368
Ключови думи: 1. автомобилно застраховане 2. развитие 3. застраховане 4. застраховка "Гражданска отговорност" 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30090

- 355 -

 

Митков, Милен.  Развитие на застрахователния пазар в условията на финансово-икономическата интеграция на България в ес за 10 години членство (2007?2016 г.) / Милен Митков. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 219-241. 

   Основната цел на изследването е да се очертае състоянието на застрахователния пазар в България след приемането на България в Европейския съюз. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1212 

 368.8
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователни плащания 3. брутен вътрешен продукт (БВП) 4. ЕС 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30193

- 356 -

 

Митков, Милен.  Предизвикателства пред застрахователните посредници в условията на нови регулации / Милен Митков, Милен Иванов. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част II, 2018, 290-317. 

   Основната цел на изследването е да се очертаят състоянието и възможностите за усъвършенстване на дейността на застрахователните посредници в съответствие с регулациите на Европейския съюз. Застъпената теза е, че застрахователните посредници са определящ фактор за развитието на застрахователните дружества. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1225 

 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. застрахователен брокер 3. застрахователен агент 4. застрахователен пазар 5. премиен приход 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30291

- 357 -

Цб II 90562

Монова, Михаела Стоянова.  Финансови предизвикателства пред българския застрахователен пазар във връзка със законодателните промени по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите / Михаела Стоянова Монова. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 201-207. 

1. Застраховане 2. България 
 368
Ключови думи: 1. застрахователен пазар 2. застраховка "Гражданска отговорност" 3. законодателни промени 4. застрахователно обезщетение 5. финансова устойчивост 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30092

- 358 -

Цб II 90562

Нинов, Николай.  Горна граница на размера на пенсиите - причини и последствия / Николай Нинов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 239-247. 

1. Пенсионна система 
 368.43
Ключови думи: 1. пенсии 2. пенсионна система 3. осигурителни вноски 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30105

- 359 -

Цб II 90562

Пеев, Константин.  Ролята на застрахователните брокери в съвременната бизнес среда / Константин Пеев, Йото Д. Йотов, Жени Парпулова. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 88-94. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застрахователни брокери 2. бизнес среда 3. застраховане 4. застрахователен пазар 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30035

- 360 -

Цб II 90562

Пенев, Орлинр.  Генеративен потенциал на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални аспекти и индикатори / Орлинр Пенев. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 101-113. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. агрегиран застрахователен портфейл 2. общозастрахователно дружество 3. портфейлен мениджмънт 4. застраховане 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30070

- 361 -

Цб II 90562

Проданов, Стоян.  Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха / Стоян Проданов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 114-122. 

1. Застраховане 
 368
Ключови думи: 1. застраховане 2. нематериални активи 3. дигитална епоха 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30072

- 362 -

 

Славова, Зоя.  За намаляване на джендърните разлики в социалното осигуряване / Зоя Славова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 3, 172-179. 

 368.4
Ключови думи: 1. джендър 2. социално осигуряване 3. пенсии 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 30078

- 363 -

Цб II 90562

Славчев, Николай.  Новите европейски измерения на допълнителното пенсионно осигуряване в България - справедливо и лично / Николай Славчев. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 55-64. 

1. Допълнително пенсионно осигуряване 2. България 
 368.43
Ключови думи: 1. допълнително пенсионно осигуряване 2. доброволни пенсионни фондове 3. доброволно пенсионно осигуряване 4. допълнително задължително пенсионно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30014

Образование

- 364 -

 

Ангелов, Ангел Г.  Публични разходи за образование в страните - членки на ЕС: клъстерен анализ / Ангел Г. Ангелов. // Народностопански архив, LXXII, 2019, N 1, 59-74. 

   Статията цели да представи ангажираността на страните – членки на ЕС по отношение на провежданата от тях политика в областта на образованието. Основни моменти в статията са отчитане на значимостта от инвестиране в човешки капитал и доколко държавата се справя в ролята си на такъв „инвеститор“. Посредством клъстеризация на наличните данни в статията са диференцирани определени групи от страни в рамките на ЕС съобразно политиката на правителствата по финансирането на образователните услуги. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=1349 

 37.014.54
Ключови думи: 1. публични разходи 2. образование 3. ЕС 4. финансиране 5. човешки капитал 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30162

- 365 -

 

Атанасова, Маргарита.  Развитие на компетенциите чрез обучение в организациите и заети младежи с висше образование в България / Маргарита Атанасова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 2, 183-202. 

 37
Ключови думи: 1. обучение 2. младежи 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30010

- 366 -

Цб II 90568

Гавраилов, Гавраил.  Рекламната брошура като опит за предизвикателство към студентите от първи курс / Гавраил Гавраилов. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 155-160. 

1. Социология 2. Образование 
 378  + 316
Ключови думи: 1. социология 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Образование 
  

Сист. No: 30222

- 367 -

Цб II 90562

Павлов, Нено.  Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в Застраховането и социалното дело / Нено Павлов. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 3-22. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. застраховане 3. университетско образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30008

- 368 -

Цб II 90562

Панева, Анелия.  Конкурентни предимства на СА "Д. А. Ценов" при обучението по застраховане и социално дело / Анелия Панева. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 178-189. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. обучение 3. застраховане 4. конкурентни предимства 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30089

- 369 -

 

Решеткова, Атанаска.  Принос на дигиталните рекламни канали в привличането на студенти онлайн / Атанаска Решеткова, Костадин Башев, Криста Първанова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 66-94. 

   Целта на настоящата студия е да демонстрира резултатите от прилагането на модел за определяне приноса на различни дигитални маркетингови канали в привличането на кандидат-студенти онлайн, който отчита спецификата на образователните продукти. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1207 

 378  + 659.1
Ключови думи: 1. онлайн реклама 2. образователен пазар 3. студенти 4. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30186

- 370 -

 

Христова, Адриана.  Образованието като качествена характеристика на икономически активното население / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 1, 23-46. 

 331  + 37
Ключови думи: 1. образование 2. квалификация 3. икономическа активност 4. труд 5. качество на работната сила 6. икономически активно население 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 29963

- 371 -

 

Христова, Адриана.  Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 г. / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2016, N 2, 58-78. 

 37  + 331
Ключови думи: 1. образование 2. активно населеление 3. икономически активно население 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 30059

- 372 -

 

Христова, Адриана.  Промени в системата за професионално образование и обучение в България / Адриана Христова. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, Т. 36, 2018, N 1, 65-92. 

 37
Ключови думи: 1. образование 2. професионално образование 3. професионална квалификация 4. безработица 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30085

- 373 -

Цб II 90568

Шипочка, Гергина.  Предизвикателствата пред бизнеса в България - ролята на образованието и мястото на държавата / Гергина Шипочка. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 146-154. 

1. Бизнес 2. Образование 
 378
Ключови думи: 1. бизнес 2. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономикс 
  

Сист. No: 30218

- 374 -

 

Hristova, Adriana.  Projected Changes in the Structure of Economically Active Population According to the Education Level in Bulgaria to 2021 / Adriana Hristova. // Население: Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2017, N 1, 85-104. 

 331  + 37
Ключови думи: 1. икономически активно население 2. образование 3. икономическа активност 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Образование 
  

Сист. No: 29968

- 375 -

 

Peicheva, Miroslava.  Academic Training in Social Audit - Analysis of Needs, Conditions and Trends / Miroslava Peicheva. // Yearbook of UNWE, 2018, 209-219. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No13_M%20Peicheva.pdf 

 657.6  + 378.1
Ключови думи: 1. корпоративна социална отговорност 2. социален одит 3. стандарти 4. методи за обучение 5. информация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30286

- 376 -

Цб II 90562

Zahariev, Andrey.  Bachelor program of Finance, banking and insurance - through an Academic Degree Towards International business career / Andrey Zahariev. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 95-100. 

1. Висше образование 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. бакалавърски програми 3. кариера 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 30069

Математика. Естествени науки

Екология

- 377 -

Цб П I 946

Европейската комисия поведе битка срещу пластмасовите боклуци . // Агробизнесът, 2018, N 2, 38-39. 

 504.03
Ключови думи: 1. рециклиране 2. замърсяване 3. замърсяване на води 4. отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30313

- 378 -

Цб II 90554

Karkalikova, Marta.  Environmental Management Systems and its Benefits for Organization / Marta Karkalikova, Alica Lackova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 188-195. 

1. Околна среда 
 574
Ключови думи: 1. управление на околната среда 2. конкурентоспособност 3. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30275

- 379 -

Цб II 90554

Marinova, Velichka.  Ecological Effectiveness in Context of Paper Recycling / Velichka Marinova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 300-308. 

1. Екология 
 574
Ключови думи: 1. екологична ефективност 2. рециклиране 3. хартия 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 30305

Приложни науки

- 380 -

Цб II 90557

Кожухарова, Кристина Каменова.  Анализ на американския винен пазар за периода 2010-2015 година / Кристина Каменова Кожухарова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 62-72. 

1. Винопроизводство 2. Пазар 3. Америка 
 663.2(7/8)
Ключови думи: 1. винопроизводство 2. винарска промишленост 3. вино 4. анализ на пазара 5. дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
Географски понятия: 1. Америка 
  

Сист. No: 29950

Здравеопазване

- 381 -

Цб II 90562

Димитров, Григор.  Реформирането на здравната система в България - проблеми, алтернативи и възможности / Григор Димитров. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 65-78. 

1. Здравна система 2. България 
 614.2
Ключови думи: 1. здравна система 2. реформи 3. здравно осигуряване 4. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 5. здравни услуги 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30016

- 382 -

Цб II 90562

Николаева, Нора.  Непълен обхват и ограничена финансова осигуреност на населението в програмата за профилактика на НЗОК "Годишен общ профилактичен преглед на здравноосигурените лица над 18 години" / Нора Николаева. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 285-293. 

1. Здравеопазване 
 614
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. НЗОК 3. профилактика 4. здравноосигурени лица 5. първична медицинска помощ 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30126

- 383 -

Цб II 90562

Николова, Маргарита.  Предлаганата спешна здравна реформа - предпоставки и очаквания / Маргарита Николова. // Осемдесет години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застрховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства : Национална кръгла маса, Свищов, 13 октомври 2018 г. : Сборник с доклади / Под науч. ред. на Нено Павлов, Румен Ерусалимов  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 262-270. 

1. Здравеопазване 
 614
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. здравна реформа 3. здравна система 4. здравно осигуряване 5. болнична помощ 6. извънболнична помощ 7. НЗОК 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30113

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 384 -

Цб II 90554

Атанасова, Петя Атанасова.  Възможности за използване на специфични и локални видове бира за повишаване удовлетвореността на клиентите на заведения за хранене и развлечения / Петя Атанасова Атанасова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 214-222. 

1. Стокознание 
 620.2  + 663.4
Ключови думи: 1. стокознание 2. бира 3. качество 4. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30287

- 385 -

Цб II 90557

Борисова, Андреана Димитрова.  Анализ на телекомуникационния пазар в България / Андреана Димитрова Борисова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 109-119. 

1. Телекомуникации 
 659.3
Ключови думи: 1. телекомуникации 2. телекомуникационен пазар 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29954

- 386 -

Цб II 90553

Господинова, Анна.  Предимства от използването на соларни покриви в строителството в България / Анна Господинова, Александра Колева. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 213-222. 

1. Строителство 
 69
Ключови думи: 1. строителство 2. соларни системи 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29932

- 387 -

Цб II 90554

Димитров, Георги.  Приложение на протеинови филми и покрития в хранителните технологии / Георги Димитров, Радослав Радев. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 131-141. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. протеинови филми и покрития 2. хранителни технологии 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30258

- 388 -

Цб II 90554

Дончев, Христо.  Роля на експерименталните изследвания на хранително-вкусовите стоки за развитие на стоковедната наука / Христо Дончев. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 78-85. 

   Прев.загл.: The Role of Experimental Studies of Agri-Food Goods for the Development of Commodity Science

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. стоковедна наука 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30248

- 389 -

Цб II 90554

Живкова, Ваня.  Протекторни свойства на слънцезащитни продукти / Ваня Живкова, Юлиан Василев, Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 261-274. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. слънцезащитни продукти 3. протекторни свойства 4. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30301

- 390 -

Цб II 90554

Живкова, Ваня.  Перспективи за приложение на биоразградими материали / Ваня Живкова, Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 275-290. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. биоразградими материали 3. приложения 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30303

- 391 -

Цб II 90554

Живкова, Ваня.  Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци / Ваня Живкова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 291-299. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. биометанизация 3. плодови и зеленчукови отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30304

- 392 -

Цб II 90554

Златева, Денка Й.  Изследване съдържанието на желязо в безглутенови брашна / Денка Й. Златева, Дана А. Стефанова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 124-130. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. безглутеново брашно 3. желязо 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30256

- 393 -

Цб II 90554

Костова, Ива.  Екологичните маркировки и познанията на европейските и българските потребители / Ива Костова, Даниела Иванова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 165-171. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. екологични маркировки 3. потребители 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 30266

- 394 -

Цб II 90557

Маринов, Румен Добромиров.  Подобряване организационна структура на "СТАТ" ООД, гр. Варна / Румен Добромиров Маринов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 130-139. 

1. Управление на организацията 2. Строителство 
 005.7  + 69
Ключови думи: 1. строителство 2. строителен бизнес 3. строителни фирми 4. управление на организацията 5. фирмен мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 29956

- 395 -

Цб II 90553

Мирянов, Радан.  Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие / Радан Мирянов, Велина Йорданова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 145-152. 

1. Строителство 2. Предприятия 3. Лизинг 
 69  + 336.77
Ключови думи: 1. строителство 2. строителни предприятия 3. строителни фирми 4. лизинг 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29927

- 396 -

Цб II 90557

Николова, Жанета Кирилова.  Изследване на асортимента и сравнителна характеристика на макаронени изделия от нетрадиционни суровини в търговската мрежа на град Варна / Жанета Кирилова Николова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 120-129. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. търговска мрежа 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. Варна 
  

Сист. No: 29955

- 397 -

Цб II 90554

Пашова, Събка.  Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България / Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 11-32. 

   Прев.загл.: Professor Tsani Kalyandzhiev - Founder of Scientific Commodity Science in Bulgaria

1. Биографии 2. Стокознание 
 92 Калянджиев, Цани  + 620.2
Ключови думи: 1. биографии 2. стокознание 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Калянджиев, Цани 
  

Сист. No: 30247

- 398 -

Цб II 90554

Петрова, Мими П.  Влияние на водорасли Kelp върху съдържанието на магнезий в пшеничен хляб / Мими П. Петрова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 196-204. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. водорасли 3. хляб 4. хлебна пшеница 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30277

- 399 -

Цб II 90554

Радев, Радослав.  Безопасност на мононатриевия глутамат / Радослав Радев, Ваня Живкова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 236-244. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. мононатриев глутамат 3. безопасност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30290

- 400 -

Цб П I 946

Семкова, Боряна.  Ориентирана към бъдещето технология за биоенергия : Германия все още е лидер на световния пазар в използването на биогаз / Боряна Семкова. // Агробизнесът, 2018, N 5, 42-43. 

 620.95
Ключови думи: 1. биоенергия 2. биогаз 3. Германия 4. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 5. устойчива енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30338

- 401 -

Цб II 90554

Стефанова, Мариета.  Анализ на рискове от кръстосано замърсяване при продукти от преработката на плодове / Мариета Стефанова, Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 180-187. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. анализ на риска 3. продукти 4. плодове 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30274

- 402 -

Цб II 90554

Стоянова, Антоанета.  Одитът - инструмент за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на храните / Антоанета Стоянова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 113-123. 

1. Безопасност на храните 2. Одит 
 664  + 005.6
Ключови думи: 1. одит 2. безопасност на храните 3. системи за управление на качеството 4. Системи за управление на безопасността на хранителните продукти 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Управление 
  

Сист. No: 30255

- 403 -

Цб II 90553

Стоянова, Ваня.  Строителството в България в условията на застаряване на населението / Ваня Стоянова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 223-228. 

1. Строителство 
 69
Ключови думи: 1. строителство 2. продължителност на живота 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 29933

- 404 -

Цб II 90561

Bodiagin, Oleg.  Adaptiveness of Russia to the EU Third Energy Package Provisions / Oleg Bodiagin, Milena Balanova. // Интеграционни процеси в глобалната икономика : Международна научна конференция, Свищов 11-12 май 2018 г. : Сборник с доклади посветен на 25 години катедра "Международни икономически отношения"  (Свищов). - Свищов. - Свищов : Академично издателство "Ценов", 2018, 79-84. 

1. Енергийна политика - ЕС 
 620.9
Ключови думи: 1. енергиен пазар 2. търговия с природен газ 3. Трети енергопакет 4. енергийна политика 5. Газпром 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30344

- 405 -

Цб II 90554

Cappelletti, Giulio Mario.  Food Loss Implication in Water Use Assessment of a Fresh-Cut Salad / Giulio Mario Cappelletti, Giuseppe Martino Nikoletti, Carlo Russo. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 142-149. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. свежа салата 3. устойчивост 4. храни 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30263

- 406 -

Цб II 90554

Chochkov, Rosen.  Effect of Storage Time on Deformation Characteristics and Water Activity of Wheat Bread with Beer Yeast / Rosen Chochkov, Stefan Iovchev. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 245-253. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. хляб 3. бирена мая 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30292

- 407 -

Цб II 90554

Deynichenko, Gregoriy.  Contemporary Technologies of Food Packaging / Gregoriy Deynichenko, Dmytro Horielkov, Dmytro Dmytrevskyi, Vitalii Chervonyi. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 150-156. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. опаковки 2. храни 3. технологии 4. срок на годност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30264

- 408 -

Цб II 90554

Deynichenko, Gregoriy.  Innovative Technology of Structured Dairy Desserts / Gregoriy Deynichenko, Ludmila Maliuk, Viktoriia Fedak. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 157-164. 

1. Стокознание 2. Хранително-вкусова промишленост 
 620.2  + 664
Ключови думи: 1. мляко и млечни продукти 2. технологии 3. хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 4. хранителни технологии 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30265

- 409 -

Цб II 90554

Knoskova, L'ubica.  Consumer Perception of Regional Products: The Case of Regional Product Podpol'anie / L'ubica Knoskova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 172-179. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. регионални продукти 3. потребители 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30273

- 410 -

Цб II 90554

Lackova, Alica.  Attitudes and Opinions of Slovak Consumers Towards Functional Foods / Alica Lackova, Marta Karkalikova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 106-112. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. храни 3. здравословно хранене 4. етикетиране 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30252

- 411 -

Цб II 90554

Lehnert, Svetlana.  Changes in the Quality Indicators of Peanut Butter Pastes During Storage / Svetlana Lehnert, Lyudmila Maluk, Antonina Dubinina, Olga Khomenko, Anna Radchenko, Elena Sokolovskaya. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 254-260. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. показатели 3. съхранение 4. храни 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30294

- 412 -

Цб II 90554

Popek, Adam.  Analysis of the Behavior of Players in Competitive Athletes in Relation to the Use of Specialized Dietary Supplements Designed for Professional Athletes as Part of Creating an Innovative Product Range / Adam Popek. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 86-97. 

1. Стокознание 2. Спорт 
 620.2  + 796
Ключови думи: 1. хранителни добавки 2. спорт 3. иновативни стоки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30249

- 413 -

Цб II 90554

Uzunova, Yuliya.  The "5G" Signals: Disruption of Commodity Economy / Yuliya Uzunova. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 309-319. 

1. Стокознание 
 620.2
Ключови думи: 1. стокознание 2. 5G сигнали 3. дисрупционни вълни 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 30306

Информационни технологии. Иновации

- 414 -

Цб II 90617

Димитрова, Камелия Николова.  Иновациите при туризма в действие / Камелия Николова Димитрова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 61-66. 

1. Туризъм - иновации 2. Хотели 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. хотели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30150

- 415 -

 

Емилова, Петя.  Облачните изчисления в дейността на големите български предприятия и организации / Петя Емилова, Кремена Маринова, Теодора Спасова, Яница Димитрова, Антония Манолова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 7-40. 

   Целта на настоящата студия е да се изследват особеностите, състоянието и проблемите на информационната инфраструктура на големите български предприятия, като се анализират възможностите на технологията на облачните изчисления за решаване на очертаните проблеми. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1205 

 004.9
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. ИТ инфраструктура 3. крупни фирми 4. индустриални предприятия 5. публичен облак 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30183

- 416 -

Цб II 90553

Желев, Иван.  Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта / Иван Желев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 124-134. 

1. Фасилити мениджмънт 2. Информационни технологии 
 005.7  + 004.9
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. управление на организацията 3. информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29925

- 417 -

 

Йорданова, Станимира.  Основни технологии и приложни насоки за дигитална трансформация на бизнеса в среда на големи данни / Станимира Йорданова, Камелия Стефанова. // Бизнес управление, XXIX, 2019, N 1, 5-24. 

   Разгледани са популярни технологии за обработка на големи данни с отворен код и текущи насоки за бизнес приложения в средата на големи данни. 

   
   http://bm.uni-svishtov.bg/title.asp?lang=bg&title=1341 

 004.6
Ключови думи: 1. големи данни 2. дигитална трансформация 3. обработка на данни 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30167

- 418 -

 

Пантелеева, Искра.  Иновации и интелектуална собственост - състояние и влияние върху фирменото развитие / Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Нина Костадинова. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 124-155. 

   Целта на студията е, въз основа на проведено емпирично проучване да се установи влиянието на иновациите и интелектуалната собственост върху фирменото развитие. Обект на изследване са предприятията от преработващата промишленост, а предмет на изследване – връзката между иновациите и интелектуалната собственост, между индивидуалния и екипния подход като източник за генериране на многопосочни ползи за стопанските субекти. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1209 

 005.591.6  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. иновации 2. интелектуална собственост 3. предприятия 4. преработвателна промишленост 5. фирмено развитие 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30191

- 419 -

Цб II 90553

Петрова, Радостина.  Интелигентен уеб базиран помощник за планиране на строителна и ремонтна дейност / Радостина Петрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборникс доклади от 33-та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 години от създаването на катедра "Икономика и управление на строителството". - Варна : Наука и икономика, 2018, 316-326. 

1. Строителство 2. Информационни технологии 
 004.9  + 69
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. строителство 3. бизнес интелигентни системи (БИС) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29943

- 420 -

Цб II 90617

Русинова, Ралица Николова.  Навлизането на виртуалната реалност в туристическия сектор / Ралица Николова Русинова. // Многообразието на туризма в научното познание : Сборник от Седма научна конференция за студенти и докторанти / Отг. ред. Еленита Великова  (София). - София. - София : Университет за национално и световно стопанство, 2019, 103-111. 

1. Туризъм - иновации 2. Виртуално пространство 3. Туризъм - България 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. иновации 3. виртуално пространство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 30154

- 421 -

Цб II 90568

Славова, Петя Чавдарова.  Социални и икономическиползи при описанието на бизнес процеси чрез софтуерни инструменти / Петя Чавдарова Славова. // Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология : Сборник с доклади от научна конференция, проведена в УНСС, 20-21 ноември 2017 / Ред. кол. Андрей Нончев, Георги Петрунов, Тодорка Кинева, Мариета Христова  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018, 67-77. 

1. Бизнес процеси - управление 2. Информационни технологии 
 005.591.6  + 338  + 004.4
Ключови думи: 1. социология 2. образование 3. бизнес процеси 4. организационна стратегия 5. управление на бизнес процеси (ВPM) 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30205

- 422 -

Цб II 90557

Стоянов, Стоян Пламенов.  Разработка на мобилни приложения - Simple Browser и Simple Weather / Стоян Пламенов Стоянов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 210-216. 

1. Мобилни приложения 2. Софтуер 
 004.9
Ключови думи: 1. мобилно приложение 2. мобилни технологии 3. софтуерни приложения 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 29962

- 423 -

 

Шишманов, Красимир.  Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване / Красимир Шишманов, Мария Ташкова, Александър Петров. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, Т. 25, Част I, 2018, 41-65. 

   Обект на изследването е информационното обслужване в организациите. Особено внимание се отделя на тези, които имат собствено ИТ подразделение за обслужване. Предмет на изследването са съвременните подходи за усъвършенстване на управлението на информационното обслужване в организациите. 

   
   https://www2.uni-svishtov.bg/almanahni/title.asp?title=1206 

 002.6
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. информационно обслужване 3. ИТ услуги 4. трансформация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30184

- 424 -

 

Belev, Ivan.  Software Business Process for Digital Transformation / Ivan Belev. // Yearbook of UNWE, 2018, 109-119. 

 004.4
Ключови думи: 1. автоматизация 2. бизнес процеси 3. софтуер за управление 4. дигитална трансформация 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30143

- 425 -

 

Moraliyska, Monika.  Preparing for Industry 4.0 and Digital Transformations in SMEs. European and National Aspects / Monika Moraliyska, Albena Antonova. // Yearbook of UNWE, 2018, 191-207. 

 004.4
Ключови думи: 1. Индустрия 4.0 2. технологии 3. малки и средни предприятия (МСП) 4. дигитална трансформация 5. Европейска комисия (ЕК) 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 30282

Изкуство. Музика. Спорт

- 426 -

Цб II 90557

Бакърджиева, Нана Пламенова.  Счетоводни аспекти, данъчно третиране и правно регулиране на придобиването на състезателни права върху футболисти / Нана Пламенова Бакърджиева. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади. - Варна : Наука и икономика, 2017, 26-37. 

1. Счетоводство 2. Данъци 3. Спорт 
 657  + 796.332
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводна отчетност 3. данъци 4. данъчно третиране 5. футбол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 29947

- 427 -

 

Kasabova, Larisa.  Study of Side Factors with Negative Impact on the Accuracy of Shooting in Basketball / Larisa Kasabova. // Yearbook of UNWE, 2018, 247-253. 

   
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2018_No15_L%20Kasabova.pdf 

 796.323
Ключови думи: 1. тренировка 2. баскетбол 3. студенти 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30337

- 428 -

Цб II 90554

Popek, Adam.  Analysis of the Behavior of Players in Competitive Athletes in Relation to the Use of Specialized Dietary Supplements Designed for Professional Athletes as Part of Creating an Innovative Product Range / Adam Popek. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 86-97. 

1. Стокознание 2. Спорт 
 620.2  + 796
Ключови думи: 1. хранителни добавки 2. спорт 3. иновативни стоки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 30249

Езикознание. Литературознание

- 429 -

 

Vasileva, Silviya.  A Contrastive Study of the Similarities and Differences of Bulgarian and German Economic Journalistic Texts / Silviya Vasileva. // Yearbook of UNWE, 2018, 171-176. 

 80
Ключови думи: 1. икономически текстове 2. лингвистичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 30195

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 430 -

Цб II 90554

Пашова, Събка.  Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България / Събка Пашова. // Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от тринадесета научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание", 18-19 октомври 2018 г.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, 2018, 11-32. 

   Прев.загл.: Professor Tsani Kalyandzhiev - Founder of Scientific Commodity Science in Bulgaria

1. Биографии 2. Стокознание 
 92 Калянджиев, Цани  + 620.2
Ключови думи: 1. биографии 2. стокознание 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Калянджиев, Цани 
  

Сист. No: 30247


 Индекс по АВТОРИ

Аламанов, Любомир 145 
Александров, Николай 1 
Александрова, Недялка 103 
Алексиев, Явор 146 
Ангелов, Ангел Г. 364 
Ангелов, Георги 219 
Ангелов, Цветелин 2 
Ангелова, Александра Миленова 160 
Ангелова, Поля 19 71 
Андреева, Андрияна 181 286 287 
Андреева, Ружа Огнянова 288 
Анев, Иво Петров 240 
Апостолов, Иван 182 183 
Армстронг, Стивън 147 
Асенов, Анатолий 148 
Асенов, Асен 289 
Атанасов, Атанас 91 138 
Атанасова, Александра Иванова 83 311 
Атанасова, Маргарита 365 
Атанасова, Петя Атанасова 384 
Бакърджиева, Нана Пламенова 139 426 
Балев, Васил 55 
Балтов, Николай 20 60 
Басмаджиева, Стилияна Димитрова 241 
Башев, Костадин 369 
Башев, Храбрин 184 
Беев, Ивайло 78 
Белева, Искра 92 
Билянски, Валентин 43 
Близнаков, Милчо 185 
Богданова, Маргарита 327 
Богомилова, Нонка 3 
Боева, Бистра 72 149 
Божинова, Марияна 242 
Бойчев, Бойчо 243 
Бойчев, Владимир Бойчев 244 
Бончева, Олга Игоревна 21 245 
Борисов, Борис 327 
Борисов, Борислав 113 114 140 
Борисов, Цветелин 259 
Борисов, Юлиан 27 57 
Борисова, Андреана Димитрова 385 
Борисова, Радина Йорданова 290 
Борисова-Маринова, Кремена 93 
Босаков, Веселин 4 
Бошнаков, Петьо 186 291 
Бошнакова, Десислава 150 
Брайков, Димитър 200 201 
Вазов, Радостин 340 
Ванчев, Михаил 188 
Варамезов, Любчо 325 418 
Василев, Венцислав 341 
Василев, Юлиан 389 
Василева, Валя 116 
Василева, Румяна 292 
Вачева, Емилия 76 
Вейсалова, Есин 151 
Векова, Людмила 342 
Векова, Петя 152 
Велев, Румен 73 
Величкова, Цветелина М. 171 180 236 
Велушев, Милен 157 
Вечев, Венцислав 141 
Виденова, Милена 153 154 265 
Владимирова, Катя 22 23 24 94 
Влаев, Антоан 79 189 
Влаев, Милен 117 190 
Войникова, Велина 14 25 293 
Вулова, Боряна 192 266 
Вълчев, Кристиян 193 
Върбанова, Гергана 294 
Габровска, Анна 155 
Гавраилов, Гавраил 26 366 
Гагов, Христо 5 
Гайдаров, Никола Драгомиров 246 
Ганева, Ваня 343 
Ганчев, Станимир Радомиров 156 
Георгиев, Георги 56 
Георгиев, Мартин Пламенов 247 
Георгиев, Радостин 259 
Георгиев, Румен 157 
Георгиева, Анета 295 
Георгиева, Калина 296 
Георгиева, Кристина 36 258 
Георгиева, Таня 194 
Гетова, Антоанета 27 57 
Големанов, Николай 95 
Горанова, Пенка 248 249 
Горчева, Таня 267 
Господинов, Юлиян 121 
Господинова, Анна 386 
Грозданов, Иван 344 
Гроздева, Ралица Георгиева 250 
Гущеров, Никола 172 
Дан, Хорациу 279 
Дахабре, Нанси 280 
Джабарова, Юлия 251 
Дилков, Цветан 148 
Димитров, Владимир 251 
Димитров, Георги 219 294 387 
Димитров, Георги Георгиев 328 
Димитров, Григор 381 
Димитров, Калоян 28 
Димитров, Михаил Емилов 281 
Димитров, Пенко 121 
Димитров, Стайко Петков 237 
Димитрова, Аделина 268 297 
Димитрова, Даниела 195 
Димитрова, Дарина 287 
Димитрова, Камелия Николова 252 414 
Димитрова, Мария 96 158 196 
Димитрова, Нина 6 
Димитрова, Полина 345 
Димитрова, Славка 298 
Димитрова, Стела Цанкова 253 
Димитрова, Татяна 207 
Димитрова, Яница 415 
Димова, Диана Неделчева 29 
Димова, Златина 15 30 
Димова, Ивана 121 
Димоларова, Антоанета 346 
Динков, Милен 148 
Донкова, Веселка 299 
Дончев, Христо 388 
Драганов, Георги 348 
Драганов, Тихомиров Марианов 254 
Драганов, Христо 347 348 
Драганова, Моника Антонова 173 
Драгиев, Александър 300 
Екимджиев, Михаил 301 
Емилова, Ирена 148 
Емилова, Петя 234 415 
Енчева, Станислава Тошкова 255 
Ерусалимов, Румен 367 
Желев, Жельо 133 
Желев, Иван 159 416 
Живкова, Ваня 389 390 391 399 
Загорчев, Димо Вълков 199 
Захариев, Андрей 118 119 
Златанов, Благой 302 
Златанова, Зорница Ангелова 174 256 
Златева, Денка Й. 392 
Иванов, Ангел 200 201 
Иванов, Иван 148 
Иванов, Милен 356 
Иванов, Петко 202 203 
Иванова, Даниела 393 
Иванова, Диана 349 
Иванова, Дияна 142 
Иванова, Екатерина Стоянова 160 
Иванова, Зоя 82 
Иванова, Павлина 97 204 
Иванова, Петя 238 
Иванова, Поля 31 58 
Игнатова, Николинка 205 
Илиев, Илия Неделчев 206 
Илиев, Никола 80 350 
Илиева, Таня 98 
Йовчев, Цветлин Йовчев 332 
Йолова, Галина 181 286 
Йорданов, Йордан 207 
Йорданов, Йордан Стефанов 351 
Йорданов, Пламен 352 
Йорданова, Велина 125 395 
Йорданова, Станимира 417 
Йотов, Йото Д. 353 359 
Йочев, Евгени 303 
Казаков, Константин 333 
Калинков, Константин 115 
Калинков, Сергей 304 
Калчев, Румен 209 
Капитанов, Тодор 99 
Карова, Ивелина Красимирова 160 
Киречев, Дамян 210 211 212 
Киров, Борислав 124 
Кискинов, Вихър 305 329 
Климентова, Петя Борисова 100 
Кожухарова, Кристина Каменова 380 
Колева, Александра 386 
Колева, Яна 120 
Кондарев, Ивайло 306 307 
Косева, Деница 213 257 
Костадинов, Бисер 175 176 
Костадинова, Нина 325 418 
Костова, Гергана 177 
Костова, Ива 393 
Костова, Надя 143 214 
Костова, Силвия 121 
Котева, Нина 215 
Кроснаров, Георги 32 161 178 
Крумов, Крум 121 
Кръстанова, Весела 269 
Кръстева, Венета 33 101 
Кръстева, Илияна 219 
Кусев, Ангел 122 216 
Кутевски, Боян 162 
Кънев, Ивайло 308 
Лазаров, Иван 349 
Лалева, Богосвета Христофорова 179 
Левкова, Ирена И. 16 34 
Либова, Катерина 17 315 
Лизун, Мария Владимировна 123 
Лилова, Камелия 35 
Линкова, Маруся 219 
Личев, Тихомир 36 258 
Лищинский, Игорь Орестович 123 
Мавров, Момчил 282 309 
Мавров, Христо 81 217 
Мавродиев, Стоил 7 
Манев, Виктор 163 
Манев, Красимир 334 
Манолова, Антония 415 
Марангозова, Габриела 37 102 
Маргаритова-Вучкова, Светла 310 
Маринов, Георги 103 
Маринов, Румен Добромиров 164 394 
Маринова, Кремена 415 
Маринова, Маргарита 76 
Маринова, Наталия 259 
Марчева, Анастасия 82 
Методиев, Валентин Ивайлов 83 311 
Методиев, Сергей 8 
Милинов, Валентин 124 
Милкова, Десислава 219 
Милкова, Танка 127 
Мирянов, Радан 125 395 
Митев, Петър 61 84 
Митков, Милен 272 354 355 356 
Михайлов, Деян 104 
Михайлова, Йоана 148 
Михайлова, Катя 38 
Михова, Геновева 41 
Младенова, Цветина 39 59 
Монова, Михаела Стоянова 357 
Мутафова, Деница 312 
Найденов, Георги 62 126 270 335 
Найденова, Красимира 218 
Найденова, Красимира Костадинова 283 
Найденова, Пенка 40 41 105 
Нанова, Александра 313 
Начев, Йордан 336 
Нейкова, Мария 314 
Ненова, Радка 219 
Николаев, Росен 127 
Николаева, Нора 382 
Николов, Адриан 63 
Николов, Григор 77 
Николов, Радмил 210 
Николова, Жанета Кирилова 396 
Николова, Маргарита 383 
Николова, Марина 219 
Николова, Севделина 9 
Николова, Силвия 106 
Николова, Станислава 48 
Нинов, Николай 358 
Нуриева, Нурие 151 
Няголов, Лъчезар 42 
Отузбиров, Румен 221 
Павлов, Нено 367 
Павлов, Павлин 242 
Панева, Анелия 368 
Панов, Димо 17 315 
Пантелеева, Искра 325 418 
Панушев, Емил 271 284 
Парашкевова, Евелина 114 140 327 
Парова, Елена 122 216 
Парпулова, Жени 359 
Парушев, Пламен 272 
Пашова, Събка 389 390 397 401 430 
Пеев, Константин 359 
Пеева, Милена 316 
Пейчева, Ангелина 220 239 273 
Пенев, Орлинр 360 
Пенов, Стефан 10 
Петков, Йонко 345 
Петков, Пламен 114 140 
Петров, Александър 423 
Петров, Анатолий 259 
Петров, Людмил 11 
Петрова, Анжела 235 
Петрова, Беата 128 
Петрова, Мими П. 398 
Петрова, Надежда 221 
Петрова, Радостина 419 
Пехливанов, Константин 64 
Пирински, Павел 129 
Пирински, Христо 18 165 
Попова, Евгения 130 317 
Проданов, Стоян 361 
Първанова, Криста 369 
Пъшева, Ирина 138 
Радев, Радослав 387 399 
Радоева, Росица 330 
Райнова, Боряна 65 
Раков, Александър 289 
Ракшиева, Свилена 328 
Ралинска, Елена 131 
Рангелов, Евгени 144 
Рангелова, Росица 43 107 
Решеткова, Атанаска 369 
Ройчев, Венелин 200 201 
Румполова, Вероника Тонева 260 
Русинова, Ралица Николова 261 420 
Руфат, Сузан 302 
Салчев, Ненко 318 
Семкова, Боряна 223 224 225 400 
Симеонов, Илиян 195 
Симеонов, Стефан 132 
Славева, Красимира 114 140 
Славова, Гергана 226 
Славова, Зоя 362 
Славова, Петя Чавдарова 86 166 421 
Славчев, Николай 363 
Соколова, Емилия 215 
Спасова, Теодора 234 415 
Стаменков, Радослав 44 
Станева-Тодорова, Миглена 167 
Стефанов, Ангел С. 12 
Стефанов, Драгомир 227 
Стефанов, Симилиян 268 297 
Стефанов, Цанко 262 
Стефанова, Дана А. 392 
Стефанова, Камелия 417 
Стефанова, Мариета 401 
Стефанова, Надежда 148 
Стоева, Десислава Панчева 337 
Стоенчева, Яна 227 
Стойкова, Пепа 133 
Стойчев, Любомир 48 
Стоянов, Стоян Пламенов 422 
Стоянова, Антоанета 168 211 402 
Стоянова, Ваня 403 
Стоянова, Павлина 45 
Събев, Димитър 87 
Табаков, Мартин 13 
Таиров, Искрен 259 
Тананеев, Емилиян 133 
Ташев, Спас 46 
Ташкова, Мария 423 
Тодоров, Иван Тодоров 134 
Тодоров, Теодор 47 66 132 
Тодорова, Любомира 242 
Томова, Илона 48 
Тонев, Тодор 228 
Тотева, Десислава 215 
Филипов, Велин 319 
Харалампиев, Калоян 62 126 270 335 
Христов, Йоан 49 338 
Христова, Адриана 108 109 370 371 372 
Христова, Антоанета Валентинова 263 
Христова, Елора Димитрова 320 
Христова, Лора 74 
Христозов, Янко 135 
Цанов, Васил 88 
Цветанов, Иван 321 
Цветанова, Ева 249 
Цветкова, Петя 169 
Цеков, Иво 67 
Цеков, Николай 50 
Цолов, Георги 68 89 
Черкезова, Стоянка 48 110 
Чибурене, Ядвига 82 
Шипочка, Гергина 90 373 
Ширванян, Марияна 231 322 
Шишманов, Красимир 423 
Якова, Ивета 51 
Янев, Милко 200 201 
Янев, Николай 274 339 
Янева, Венета 200 201 
Янков, Калоян 52 
Янкова, Диана 111 
Янкова, Цветана 136 
Antonova, Albena 425 
Balanova, Milena 404 
Belev, Ivan 424 
Bodiagin, Oleg 404 
Borisova, Vladia 326 
Bosev, Vasil 54 
Cappelletti, Giulio Mario 405 
Chervonyi, Vitalii 407 
Chobanov, George 53 
Chobanova, Rossitsa 275 
Chochkov, Rosen 406 
Ciburiene, Jadvyga 276 
Dan Zhang 232 
Deynichenko, Gregoriy 407 408 
Di Noia, Alfredo Ernesto 264 
Dimitrov, Aleksandar 69 
Dimitrova, Yanica P. 170 
Dmytrevskyi, Dmytro 407 
Donchevska, Raiisa 278 
Dubinina, Antonina 411 
Fedak, Viktoriia 408 
Horielkov, Dmytro 407 
Hristova, Adriana 112 374 
Iovchev, Stefan 406 
Kalcheva, Desislava 137 
Kandilarov, Evgeniy 69 
Karkalikova, Marta 378 410 
Kasabova, Larisa 427 
Katsamunska, Polya 331 
Khadzhynov, Iliya 277 
Khomenko, Olga 411 
Kineva, Todorka 54 
Knoskova, L'ubica 409 
Lackova, Alica 378 410 
Lehnert, Svetlana 411 
Maliuk, Ludmila 408 
Maluk, Lyudmila 411 
Marinova, Diana 323 
Marinova, Velichka 379 
Moraliyska, Monika 425 
Nenkova, Presiana 137 
Nikoletti, Giuseppe Martino 264 405 
Pei Zhou 232 
Peicheva, Miroslava 375 
Petrova, Olena 278 
Popek, Adam 412 428 
Radanova, Yuliya 324 
Radchenko, Anna 411 
Ralchev, Plamen 70 
Russo, Carlo 405 
Sokolovskaya, Elena 411 
Sydorenko, Olena 278 
Terziev, Dimitar 232 
Terziyska, Ralitsa 232 
Todorova, Elka 54 
Uzunova, Yuliya 413 
Vasileva, Elka 233 
Vasileva, Silviya 429 
Zahariev, Andrey 376 
Zhelev, Paskal 75 285 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен капацитет на изпълнителната власт 327 
Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 287 
Актуален анализ на съдебната практика по административнонаказателните разпоредби на Закона за виното и спиртните напитки 231 322 
Актуални предизвикателства пред политиката на признаване в Европа 67 
Актуални проблеми за сигурността и електронната критична инфраструктура 337 
Алтернативни форми за развитие на туризма 243 
Американският военен бюджет и рисковете за света 62 126 270 335 
Анализ и изследване на пазара на кисело мляко "Верея" 179 
Анализ и оценка на организационно-управленските аспекти на инвестиционния процес в лозарските стопанства в България 212 
Анализ на американския винен пазар за периода 2010-2015 година 380 
Анализ на добрите практики в казино туризма 246 
Анализ на потенциала на събитията за превръщане на зимните ни курорти в целогодишни туристически дестинации 253 
Анализ на рискове от кръстосано замърсяване при продукти от преработката на плодове 401 
Анализ на телекомуникационния пазар в България 385 
Арбитражен съд - начин за решаване на международни правни спорове 290 
Аспекти на демографската политика на България в условията на миграционен натиск 46 
Базел ІV променя правилата 129 
Балансови позиции на БНБ в условията на членство в ЕС 118 
Балансът между ограничаването на личните права в името на общоприетите правила и норми 320 
Безжични системи за домашна автоматизация - бъдеще 183 
Безопасност на мононатриевия глутамат 399 
Безумна надпревара! Докога? 353 
Бизнес разузнаването и информационно-комуникативните технологии в съвременното общество, фактор за повишаване конкурентоспособността на българските икономически субекти 334 
Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци 391 
Бъдещето на труда. Предизвикателства и възможности 99 
Бъдещи тенденции в кулинарния туризъм 255 
България в ЕС - минало, настояще и бъдеще 281 
България и българите през руски поглед 29 
България и особеностите на новата икономика 165 
Българската фармацевтична индустрия - фактор за въздействие върху туризма 244 
Българските инвестиции в чужбина са повече от чуждите в България. Моментен куриоз или начало на тенденция 87 
Бързооборотните отличници 265 
Бюджетните разходи на ЕС за селското стопанство след 2020 г. се свиват 187 
В търсене на съвременни решения за съвместяване на демографските, икономическите и джендърните политики 23 
Валутен риск и балансови позиции на БНБ (2006-2018 г.) 119 
Взаимоотношения между корпоративните субекти на TUI Group 160 
Видове интернет маркетинг 174 256 
Винарски изби с почти нулево енергопотребление 228 
Виненият туризъм като алтернативна форма на развитие 248 
Влияние на водорасли Kelp върху съдържанието на магнезий в пшеничен хляб 398 
Влияние на екстремни климатични фактори върху устойчивото развитие на лозарството в България 200 201 
Влияние на иновативните технологии върху културния туризъм 260 
Влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие 191 
Внедряване на иновации в градските комплекси от затворен тип 206 
Води ли въвеждането на еврото до висока инфлация? Мит или факт? 135 
Въздействие на пазарните, частните, колективните и хибридните форми на управление върху аграрната устойчивост в България 184 
Възможности за използване на специфични и локални видове бира за повишаване удовлетвореността на клиентите на заведения за хранене и развлечения 384 
Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти 218 
Възможности за оптимизиране на лизинговата дейност на строителното предприятие 125 395 
Възможности за повишаване/оправдаване цената на жилищните имоти - концепцията "Умен дом" 182 
Възможности за придобиване на жилищни недвижими имоти на територията на град Варна 227 
Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България 237 
Възможности за стратегическо развитие на лозаро-винарския сектор в Североизточна България 226 
Възможности и модели за функциониране на регионални фермерски пазари 219 
Въпросът за свободата на волята и съвестта 8 
Гарантирано споделяне на информация в системата за национална сигурност 333 
Генеративен потенциал на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални аспекти и индикатори 360 
Глобални аспекти в развитието на културния туризъм 247 
Горна граница на размера на пенсиите - причини и последствия 358 
Да слушаме клиента или да създаваме клиенти 150 
Двете религии: историко-философски интерпретации 3 
Демографските и миграционните процеси като фактор за формиране на човешкия ресурс в област Смолян 43 
Демографските перспективи и социалните инвестиции в контекста на съвместяването на раждането и отглеждането на деца със заетостта и професионалната кариера на мъжете и жените 24 
Демографският свят на XXI век и социологическата дисциплина 41 
Депопулация в централна Северна България и възможности за развитие на алтернативен туризъм 36 258 
Десетгодишната равносметка: Вносът на зеленчуци изпреварва износа 192 
Децата, търсещи международна закрила в РПЦ - гр. Харманли - проблеми, предизвикателства и възможни решения 65 
Джендър различия в заетостта, доходите и стандарта на живота на възрастната работна сила 105 
Динамика на жилищните цени и макроикономическите им ефекти - данни от България 81 217 
Динамика на пазара на кредитите за покупка на жилищни имоти в Р. България 122 216 
Дипломацията, като средство за постигане на външно политически цели на държавата 313 
Длъжности и работни места в бизнеса с недвижими имоти 209 
Доброволни пробационни служители. Сравнителен анализ на изпълнението на наказанието пробация в Европа и Азия 298 
Доходи в третата възраст - ефекти от удължаването на трудовата кариера 110 
Дронове в лозарството 197 
Дуализмът в образа на съвременния български политик (1990-2017 година) 47 66 
Дългосрочни тенденции в селското обезлюдяване на България 50 
Еволюция на ипотечния пазар и пазара на жилища 124 
Европа на различни скорости 280 
Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите и приложението й в България 98 
Европейската комисия поведе битка срещу пластмасовите боклуци 377 
Европейски фондове и българската хранително-вкусова промишленост 235 
Еднообразието, последователността и продължителността - обективен елемент от обичайната норма в международното право 300 
Екологичните маркировки и познанията на европейските и българските потребители 393 
Електронна идентификация и електронни удостоверителни услуги 328 
Емиграцията от България след 1989: причини, структури и последици 45 
Емпирично изследване на закона на Оукън в България за периода 1997-2015 г. 83 311 
ЕС предприема мерки за защита на пчелите 198 
Етапи на приложението на информационните и комуникационните технологии при фасилити мениджмънта 159 416 
Ефективност на инвестициите в жилищни имоти 185 
Ефектите "Тръмп" върху нас 63 
Животновъдството в ЕС ще продължи да нараства поне до 2030 г. 223 
Жизнен и трудов потенциал в третата възраст 95 
За намаляване на джендърните разлики в социалното осигуряване 362 
За проблемите в разбирането на лидерско обучение, образование и развитие 28 
Заетостта на жените като възможност за удължаване на техния активен живот 92 
Застраховане на катастрофични рискове посредством алтернативно трансфериране на риска 340 
Застраховане на нематериални активи в дигиталната епоха 361 
Зелените сгради и агротуризма 213 257 
Земеделските работници в България са все още в графа бедни 224 
И фалшивите, и истинските новини, за съжаление, са предимно лоши 55 
Иван Кинкел: За произхода на религията 7 
Идеалната обява за работа 145 
Из историята на търговията и банковото дело в Свищов. Търговско - банкерски (сарафски) фирми и банкерски къщи и значението им за градското стопанство (1878-1912 г.) 76 
Изграждане на позитивен фирмен имидж 32 161 178 
Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции 56 
Измерения на еквивалентността в публичното пенсионно осигуряване в България 352 
Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им 111 
Изследване на асортимента и сравнителна характеристика на макаронени изделия от нетрадиционни суровини в търговската мрежа на град Варна 396 
Изследване на състоянието и тенденциите в развитието на мобилния бизнес в хотелиерския бранш в България 259 
Изследване съдържанието на желязо в безглутенови брашна 392 
Икономически и туристически потенциал на минералните извори от находище "София-Център" 240 
Икономически параметри на миграционния процес 40 
Икономическият контекст като необходимо условие за качеството "обществено " на отношението 78 
Инвестиционен портфейл и рисков профил на българския застрахователен пазар 80 350 
Инвестиционни и функционални предимства на жилищните комплекси в селищните образувания 79 189 
Иновации и интелектуална собственост - състояние и влияние върху фирменото развитие 325 418 
Иновациите при туризма в действие 252 414 
Иновационната стратегия и конкурентните позиции на българската икономика 157 
Институционална подкрепа за младежка заетост по време на криза 33 101 
Институционална рамка и политика на подкрепа на лозаро-винарския сектор в България 211 
Интелигентен уеб базиран помощник за планиране на строителна и ремонтна дейност 419 
Интелигентните градове в контекста на устойчиво градско развитие 73 
Интервенционализмът като идеологическа основа на социалния либерализъм във Великобритания 1 
Интеркултурна комуникация и нейното влияние върху туристическото обслужване 21 245 
Информационната война на Ислямска държава 332 
Инфраструктура на голямо предприятие в България - особености и проблеми 234 
ИТ шампионите по растеж 154 
Как държавите - членки на ЕС, прилагат новата ОСП 208 
Как си, добре ли се справяш. Икономическите перспективи пред някои от водещите ни търговски партньори 269 
Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г. 128 
Карл Г. Юнг и гностицизмът - от червената нишка до „Червената книга“ 9 
Катастрофичното презастрахователно покритие "Превес на загубата" като възможност за минимизиране на плащанията на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 341 
Качество на живот на хората в предпенсионна възраст в България 106 
Класифициране, оценяване и възможности за текущо счетоводно отчитане на производни финансови инструменти 138 
Колизии на режима за полицейска регистрация по чл. 68 от Закона за Министерството на вътрешните работи с Конституцията и с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи 301 
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г. 317 
Конкурентни предимства на СА "Д. А. Ценов" при обучението по застраховане и социално дело 368 
Конструирането на девиантния субект и развитието на психиатричната власт, която го контролира 17 315 
Контекстуализиране на отношението към исляма в България - поглед назад 4 
Край на географското блокиране при онлайн пазаруване в ЕС 266 
Красивото лице на нейтив рекламата 175 
Кредитиране на компании от лозаро-винарския сектор в България - възможности за развитие и перспективи 117 190 
Културен туризъм : наследство, идентичност и античност 263 
Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии 120 
Международноправна отговорност 312 
Мениджмънтът - реалност и бъдеще 148 
Меритокрация? Ефектът на произхода върху намирането на първа стабилна работа 42 
Методи и средства за управление на онлайн социалните мрежи 39 59 
Методологически и методически въпроси на икономическата устойчивост на земеделието и земеделските стопанства 215 
Методологические подходы к исследованию функциональной и региональной валютной интеграции 123 
Механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства 121 
Миграция и трудова експлоатация 44 
Младежта, университетите и бизнесът - ключови партньори в постигане на глобалните цели за устойчивото развитие 82 
Модел на интегрирана верига в лозаро-винарския сектор в България 239 273 
Моделиране на източниците на стойност при банките и оценяване по метода на сконтираните парични потоци 131 
Моделиране на потребителското поведение на пазара на електроенергия 172 
Модернизиране на транспортната система в България в посока развитие на туризма 238 
Моралните вреди в работата на застрахователното дружество 348 
Мястото на Корпоративната социална отговорност в българската бизнес среда 151 
Навлизането на виртуалната реалност в туристическия сектор 261 420 
Необходимост от ново териториалноустройствено райониране на Р. България - европейски изисквания 115 
Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в Застраховането и социалното дело 367 
Непълен обхват и ограничена финансова осигуреност на населението в програмата за профилактика на НЗОК "Годишен общ профилактичен преглед на здравноосигурените лица над 18 години" 382 
Непълен работен ден и работа на повикване 318 
Новата религия на бизнеса 169 
Новите европейски измерения на допълнителното пенсионно осигуряване в България - справедливо и лично 363 
Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г. 130 
Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г. 306 
Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година 307 
Ново териториалноустройствено планиране на България. Обособяване на четири нови региона 113 
Някои варианти за погасяване на дългосрочни ипотечни кредити 127 
Някои ефекти на българското не-членство в Еврозоната 283 
Обзор, преглед на теоретични въпроси, обвързани в рамката на наблюдението и контрола върху пазара на родно производство и внесени продукти, за да се гарантира тяхното съответствие със стандартите на Европейския съюз 272 
Облачните изчисления в дейността на големите български предприятия и организации 415 
Образованието като качествена характеристика на икономически активното население 108 370 
Образът на социологията в онлайн медиите 27 57 
Обща характеристика на вещното право на ползване. Съпоставка на правната фигура на ползвателя с наемателя и арендатора съгласно действащото гражданско законодателство 288 
Обществото на затвора 14 25 293 
Одитът - инструмент за постигане на съответствие с изискванията за безопасност на храните 168 402 
Онлайн рекламата изпревари телевизионната. По света, но не и у нас 176 
Опазване на почвите в България 188 
Оптимизация на планирането на работното време при изпълнение на малки строителни услуги 104 
Ориентирана към бъдещето технология за биоенергия 400 
Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година 299 
Основни технологии и приложни насоки за дигитална трансформация на бизнеса в среда на големи данни 417 
Особености в отчитането и оценяването на лозови масиви за целите на финансовата отчетност в унисон с "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година" 143 214 
Особености на брандинга в хотелиерството 250 
Особености на проявлението и превенцията на временната неработоспособност с общ характер на територията на област Враца в контекста на организационното развитие на програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ 344 
Особености, свързани с прилагането на системата "Бонус-Малус" на българския застрахователен пазар 347 
Остаряване на населението и дълголетие в България (1947-2015) 35 
От Габрово тръгва военната промишленост на България 77 
От революцията до капитала: бележки върху ранната история на българската оръжейна търговия (от материали от делото "Тексим") 274 339 
Отговорността на държавата за вреди от законодателство, което противоречи на правото на Европейския съюз 310 
Относно някои тенденции в износа на бутилирано вино от България 194 
Относно свободната инициатива по чл. 19, ал. 1 от Конституцията на Република България 321 
Оценка на актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030) от гледна точка на намаляване на различията свързани с етничността 48 
Перспективи за приложение на биоразградими материали 390 
Перспективи пред електронното правителство в България до 2020 г. 64 
Пиарът обича добрите дела 162 
Повишаване на ефективността на предприятията за недвижими имоти в България 205 
Подобряване на финансовите и застрахователните компетенции на областните администрации като стратегически партньор на земеделските производители 330 
Подобряване организационна структура на "СТАТ" ООД, гр. Варна 164 394 
Политики за намаляване на различията по пол при възрастната работна сила 94 
Понятието "Логос" във философията на Мартин Хайдегер и Григорий Палама 11 
Последваща оценка на активната политика на пазара на труда от гледна точка на участвалите в нея работодатели 91 
Последици за правата на трети лица, придобити от страна по унищожена правна сделка 308 
Потенциал за развитие на винен туризъм в областите Хасково и Кърджали 251 
Потенциал на лозаро-винарския сектор за създаване на заетост 97 204 
Потребителски възприятия на рекламата в България 173 
Права на субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) 292 
Правна същност на електронното правителство 329 
Правна уредба на контокорентния договор според италианския граждански процес - сравнителноправен анализ 302 
Правната уредба на владението според законодателствата на други държави 304 
Правни аспекти на електронната търговия 268 297 
Правото в интернет 305 
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година 289 
Преглед на промените в ЗКПО за 2019 година 295 
Предизвикателства пред застрахователните посредници в условията на нови регулации 356 
Предизвикателства пред маркетинга на куриерските услуги 171 180 236 
Предизвикателствата пред бизнеса в България - ролята на образованието и мястото на държавата 90 373 
Предимства от използването на соларни покриви в строителството в България 386 
Предлаганата спешна здравна реформа - предпоставки и очаквания 383 
Преходът от повторно използване на информация от обществения сектор към отворени данни. Понятия и концепции 296 
Приложение на комуникационната политика в областта на здравния туризъм в България на макроравнище 241 
Приложение на протеинови филми и покрития в хранителните технологии 387 
Приложения за смартфони - повече възможности за гроздопроизводителите 222 
Принос на дигиталните рекламни канали в привличането на студенти онлайн 369 
Приносът на академик Богомил Берон за въвеждане на европейски социални ценности в България 6 
Присъединяването към еврозоната - изследване на реалната и структурната конвергенция в Румъния, България и Хърватия 279 
Прихващане на насрещни дългове в различна валута 316 
Проблеми в лозарството, породени от нестабилността на нормативната рамка за лозаро-винарския сектор 186 291 
Проблеми и предизвикателства пред застраховането в България 2018 - 2020 346 
Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните организации в Република България в условията на европейска интеграция 141 
Прогнозни изменения в структурата на икономически активното население по образователно равнище в България до 2021 г. 109 371 
Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт 267 
Промени в здравния статус на застаряващата работна сила в България 107 
Промени в системата за професионално образование и обучение в България 372 
Промените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС 319 
Протекторни свойства на слънцезащитни продукти 389 
Проучване на застраховането в горския сектор - методични аспекти 349 
Проучване на нагласи към трудова миграция у нас 103 
Проучване ролята на винения туризъм за устойчивото развитие на районите за производство на регионално вино в България (Дунавски и Тракийски) 249 
Професии на бъдещето 37 102 
Професионална компетентност на вътрешните одитори в публичния сектор в България - предизвикателства и възможности 142 
Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България 397 430 
Публични разходи за образование в страните - членки на ЕС: клъстерен анализ 364 
Развитие на автомобилното застраховане в България (2005-2017) 354 
Развитие на застрахователния пазар в условията на финансово-икономическата интеграция на България в ес за 10 години членство (2007?2016 г.) 355 
Развитие на компетенциите чрез обучение в организациите и заети младежи с висше образование в България 365 
Развитие на потребителското кредитиране от небанковите кредитиращи дружества в България 116 
Различия по пол при работната сила на възраст над 55 години в България и страните от ЕС 93 
Разработка на мобилни приложения - Simple Browser и Simple Weather 422 
Районите за планиране в България или необходимостта от ново административно - териториално устройство 314 
Регулиране на навлизането на пазара в България 74 
Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2018 г. 136 
Рекламната брошура като опит за предизвикателство към студентите от първи курс 26 366 
Рекордите в месопроизводството - по света и у нас 225 
Реформирането на здравната система в България - проблеми, алтернативи и възможности 381 
Рискови тенденции за демокрацията на съвременния етап 61 84 
Роля на експерименталните изследвания на хранително-вкусовите стоки за развитие на стоковедната наука 388 
Роля на социалната работа в подготовката на специалистите по социално дело 343 
Ролята на Васил Хаджистоянов-Берон за духовното развитие на България и интегрирането и в европейската култура 13 
Ролята на застрахователните брокери в съвременната бизнес среда 359 
Ръководство за кандидатизпълнителен директор 152 
Светът през 2019 г. 85 
Силно вярваме в непреходността на своите умения 146 
Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи 114 140 
Скритата цена на националното ни негативно мислене 18 
Сложният живот на Илон Мъск 147 
Сортовото разнообразие като елемент на устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор 195 
Социалната защита при майчинство в България - състояние, проблеми и възможности 351 
Социални и икономическиползи при описанието на бизнес процеси чрез софтуерни инструменти 86 166 421 
Социалните мрежи в правителствената политика за сигурност 336 
Социално-психологическите тенденции през погледа на психолога 16 34 
Социолитгвистични особености на българския познавателен модел на света 15 30 
Социология и медии 31 58 
Социологът в заснемането другите и техните светове 51 
Специфики на интервюто при подбор на брокери на недвижими имоти 96 158 196 
Специфични характеристика на производството, преработката и търговията на десертно грозде 221 
Сто години от основаването на Съюза на българските съдии 303 
Стратегия на Европейската комисия за обществените поръчки. Възприемане на европейските приоритети в областта на обществените поръчки от Република България 282 309 
Строителството в България в условията на застаряване на населението 403 
Счетоводни аспекти, данъчно третиране и правно регулиране на придобиването на състезателни права върху футболисти 139 426 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала 144 
Съвременни аспекти на данъчните процеси и контрол 133 
Съвременни подходи за усъвършенстване на информационното обслужване 423 
Съвременни форми на всекидневно гражданство в сферата на труда : гледната точка на експертите 100 
Създай структура, създай смисъл 155 
Състояние и тенденции на продуктивното лозарство в България 210 
Състояние на винопроизводството и търговията с вино в България 220 
Състояние, проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България 242 
Тенденции в индикаторите за оценка на бедността в контекста на Стратегия "Европа 2020" 19 71 
Тенденции в развитието на пенсионноосигурителните дружества в България в периода 2010-2017 г. 342 
Тенденции на пазара за луксозните жилища 193 
Тенденции при цените на земеделските земи в Югоизточен район за периода 2010-2015 г. 199 
Теоретичната и практическата подготовка по застраховане през очите на двама студенти от специалност "Застраховане и социално дело" 345 
Териториални различия в материалния жизнен стандарт на населението в България ( 2010 - 2017 г.) 88 
Транзитната миграция в България - риск или не за националната сигурност? 49 338 
Трансконтиненталното движение на населението - икономически и демографски предизвикателства за България 22 
Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа 181 286 
Тръжна оферта за инвестиционен проект - подготовка, изработване, характерни особености 156 
Туристическата индустрия в концепцията за устойчиво развитие 262 
Търсенето и цените на зърно ще продължат да растат 229 
Управление на приходите в хотела 254 
Управление на риска чрез серия от международни стандарти ISO 31000 167 
Упълномощаване на адвокат по електронен път 294 
Устойчивото развитие, институционалните инвеститори и новите фидуциарни задължения или как се променя правната рамка за решенията на институционалните инвеститори 72 149 
Участието на България в глобалните стойностни вериги и членството в Европейския съюз 271 284 
Учи в България, завладей света! Учи социология и управлявай света! 38 
Философията като логика и метафизика - системно и методологично превъзходство над науката, теологията и религията ( Философия, религия, наука и светоглед ) 10 
Философски интерпретации на християнството 2 
Финансови предизвикателства пред българския застрахователен пазар във връзка със законодателните промени по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите 357 
Форекс търговия в България 134 
Формиране на инвестиционен профил за акции, търгувани на Българската фондова борса за периода август 2016 - декември 2017 132 
Функции на публичността в българската икономика 68 89 
Характеристики на новия млад човек по Ерих Фром 52 
Холандия - страна с най-интензивно земеделие в ЕС 203 
Хората искат да бъдат разсмени 177 
Цената на земеделската земя с нов рекорд в края на 2017 г. 230 
Църковните вина нашата история и новите пазарни възможности за България 207 
Ябълките: Ниски добиви, влошено качество и по-високи цени 202 
" Логиката" на д-р Васил Хаджистоянов-Берон - първият български учебник по философия през Възраждането 12 
"Socio-ecological Label" of Tourist Accommodation Aimed at Tourists with Disabilities in Protect Natural Area 264 
"Умората от демокрацията" като състояние на криза на модерните либерално-демократични режими 20 60 
"Човекът в сравнение с другите животни" - удивително творение на възрожденската ни натурфилософска мисъл 5 
[ Петдесет ] 50-те шампиона по растеж 153 
A Contrastive Study of the Similarities and Differences of Bulgarian and German Economic Journalistic Texts 429 
Academic Training in Social Audit - Analysis of Needs, Conditions and Trends 375 
Adaptation and Evaluation of the Bulgarian Version of Health Education Impact Questionnaire (HEIQ-BG) for the Evaluation of Self-Management Education Interventions 54 
Adaptiveness of Russia to the EU Third Energy Package Provisions 404 
Analysis of the Behavior of Players in Competitive Athletes in Relation to the Use of Specialized Dietary Supplements Designed for Professional Athletes as Part of Creating an Innovative Product Range 412 428 
Attitudes and Opinions of Slovak Consumers Towards Functional Foods 410 
Bachelor program of Finance, banking and insurance - through an Academic Degree Towards International business career 376 
Bulgaria - China Relationship: Between the National Development Strategy and Belt and Road Initiative 69 
Bulgarian Municipalities' Capacity to Invest and Factors Affecting Local Government Capital Spending for the Period 2003-2017 137 
Changes in the Quality Indicators of Peanut Butter Pastes During Storage 411 
Co-parenting and mediating the way to its achieve 324 
Common Secular Humanity Ethics or Let the Robots Come: The Misery of Humans 53 
Communication on Corporate Soccial Responsibility and Management of Responsible Corporate Reputation 170 
Consumer Perception of Regional Products: The Case of Regional Product Podpol'anie 409 
Contemporary Technologies of Food Packaging 407 
Ecological Effectiveness in Context of Paper Recycling 379 
Economic Approach in Structuring the Creative Industries 326 
Economic Integration Lessons: Lithuanian Case 276 
Effect of Storage Time on Deformation Characteristics and Water Activity of Wheat Bread with Beer Yeast 406 
Environmental Management Systems and its Benefits for Organization 378 
Food Loss Implication in Water Use Assessment of a Fresh-Cut Salad 405 
Food Safety: Technologies and Governance 232 
Innovation Potential in the Balkan Integration 275 
Innovative Technology of Structured Dairy Desserts 408 
International Trade of Ukraine under Modern Conditions 277 
Non-State Agents in Contentious Politics: Transnational Networks of Soros' Open Society and Gulen's Hizmet Movement 70 
Preparing for Industry 4.0 and Digital Transformations in SMEs. European and National Aspects 425 
Projected Changes in the Structure of Economically Active Population According to the Education Level in Bulgaria to 2021 112 374 
Software Business Process for Digital Transformation 424 
State Property Management in Support of Regional Development 233 
Status and Prospects for the Shrimp Market 278 
Structural Transformation and Industrial Competitiveness of Bulgaria After 10 Years of EU Membership 75 285 
Study of Side Factors with Negative Impact on the Accuracy of Shooting in Basketball 427 
SWOT анализ на българските малки и средни фирми 163 
The "5G" Signals: Disruption of Commodity Economy 413 
Training Models for Public Sector Servants: The Experience of France and Bulgaria 331 
UNCITRAL - Traditions and Perspectives 323 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Автоматизация 182 183 
Административно право 231 322 
Америка 380 
Бедност 19 71 
Бежанци - деца 65 
Безопасност на храните 168 402 
Бизнес 90 373 
Бизнес процеси - управление 86 166 421 
Биографии 397 430 
България 117 141 143 190 194 195 201 210 211 212 214 220 226 251 271 281 284 342 346 347 351 352 354 357 363 381 
Българска народопсихология 15 30 
Български познавателен модел 15 30 
Бюджетни организации 141 
Валутен риск 119 
Валутна интеграция 123 
Валутна търговия 134 
Варна 227 
Верига на доставки 239 273 
Винен туризъм 248 251 
Винопроизводство 194 195 211 220 226 228 231 239 273 322 380 
Виртуално пространство 261 420 
Висше образование 367 368 376 
Военен бюджет - Америка 62 126 270 335 
Временна неработоспособност 344 
Гастрономия 255 
Градове - България 73 
Градоустройство 206 
Градска икономика 73 
Данъци 139 426 
Девиантен субект 17 315 
Делото Тексим 274 339 
Демокрация 61 84 
Демокрация - криза 20 60 
Допълнително пенсионно осигуряване 363 
Европейски съюз (ЕС) 271 281 284 
Екология 379 
Енергийна политика - ЕС 404 
Ерих Фром 52 
Железопътен транспорт 237 
Заетост 100 
Застраховане 80 340 341 345 346 347 349 350 353 354 357 359 360 361 
Защита 14 25 293 
Здравен туризъм 241 
Здравеопазване 382 383 
Здравна система 381 
Зелена икономика 213 257 
Земеделие - България 199 
Зимни курорти 253 
Икономика - България 68 89 
Икономическа интеграция 276 
Икономическо право 83 311 
Инвестиции 79 185 189 212 
Инвестиционен риск 80 350 
Иновации 206 
Интернет-маркетинг 174 256 
Информационни технологии 86 159 166 416 419 421 
Ипотеки 124 
Казино туризъм 246 
Кариерно ориентиране 96 158 196 
Комуникационна политика 241 
Корупция 68 89 
Кредити 122 127 216 
Кредитиране 117 124 190 
Кулинарен туризъм 255 
Културен туризъм 247 260 263 
Културно наследство 263 
Куриерски услуги - маркетинг 171 180 236 
Либерална демокрация 20 60 
Лидерско образование 28 
Лидерство 28 
Лизинг 125 395 
Лозарство 97 117 143 181 186 190 195 201 204 210 211 212 214 221 226 239 273 286 291 
Майчинство 351 
Макроикономика 83 311 
Медицински конгресен туризъм 244 
Междукултурна комуникация 21 245 
Международна политика 62 126 270 335 
Международна търговия 267 271 277 284 
Международни икономически отношения (МИО) 275 
Меритокрация 42 
Места за лишаване от свобода 14 25 293 
Миграция 44 
Минерални води - София 240 
Младежи - България 52 
Младежка заетост 33 101 
Млечни продукти 179 
Мобилни приложения 422 
Надомни работници 100 
Национална сигурност 49 338 
Недвижима собственост 79 81 96 122 158 182 183 185 189 193 196 205 206 209 213 216 217 218 227 257 
Непреки инвестиции 218 
Образование 26 90 366 373 
Одит 168 402 
Околна среда 378 
Онлайн медии 27 57 
Пазар 179 272 278 380 
Пазар на труда 42 99 100 103 
Пазар на труда - младежи 33 101 
Пенсионна система 358 
Пенсионно осигуряване 342 352 
Политици - България 47 66 
Политическа икономия 78 
Права на човека 320 
Предприятия 125 205 395 
Професии 37 102 
Професионална квалификация 98 
Публична администрация 330 
Публични финанси 61 84 
Работно време 104 
Регионална икономика 113 
Реклама 173 
РПЦ Харманли 65 
Световни хотелски вериги 250 
Софтуер 422 
Социален произход 42 
Социална психология 16 34 
Социална работа 343 
Социални мрежи 174 256 260 
Социални мрежи - управление 39 59 
Социално осигуряване 351 
Социологическо проучване 29 
Социология 26 29 366 
Социология - образование 27 28 31 33 38 41 51 57 58 101 
Спа туризъм - София 240 
Специализиран туризъм 241 
Спорт 139 412 426 428 
Стандарти 167 
Статистика 19 71 
Стокознание 384 387 388 389 390 391 392 393 396 397 398 399 401 405 406 407 408 409 410 411 412 413 428 430 
Строителни услуги 104 
Строителство 125 164 386 394 395 403 419 
Счетоводство 139 141 426 
Съдебно-психиатрична експертиза 17 315 
Телевизия 31 58 
Телекомуникации 385 
Териториално развитие 113 115 
Териториално управление 113 115 
Транзитна миграция - България 49 338 
Трудова експлоатация 44 
Трудова заетост 97 204 
Трудово право 181 286 
Туризъм 21 245 250 254 262 264 
Туризъм - България 241 243 253 261 420 
Туризъм - иновации 252 261 414 420 
Търговия с оръжие 274 339 
Умни градове 73 
Управление на организацията 160 164 394 
Управление на риска 167 
Управление на човешките ресурси 96 158 196 
Устойчиво развитие 73 262 
Фармацевтична индустрия 244 
Фасилити мениджмънт 159 416 
Фирмен имидж 32 161 178 
Форекс 134 
Хазартен туризъм 246 
Хотели 252 254 414 
Хотелиерство 250 
Хранително-вкусова промишленост 408 
Цени 81 199 217 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация 165 183 424 
автомобилно застраховане 354 
аграрен мениджмънт 184 
агрегиран застрахователен портфейл 360 
агробизнес 117 190 203 219 
агротуризъм 213 257 
адаптивност 215 
административен капацитет 327 
административен контрол 287 
административно-териториално устройство 314 
академичен състав 287 
активно населеление 109 371 
акционери 131 
акционерно дело 76 
алтернативен туризъм 36 243 258 
алтернативно трансфериране на риска 340 
анализ 111 
анализ на пазара 179 380 
анализ на риска 401 
аналитична психология 9 
арбитражен съд 290 
архетипове 9 
Базел IV 129 
бакалавърски програми 376 
балансови активи 141 
балансови позиции 118 119 
Балкани 275 
банер 174 256 
банкерство 76 
банки 131 
банкова система 129 
банкови регулатори 129 
баскетбол 427 
БДЖ 237 
бедност 19 71 88 105 106 110 224 
бежанци 22 65 
безглутеново брашно 392 
безопасност 389 399 
безопасност на храните 168 232 402 
безработица 83 105 276 311 372 
бележити българи 5 6 12 13 77 
бизнес 90 209 373 
бизнес инкубатори 326 
бизнес интелигентни системи (БИС) 419 
бизнес приоритети 155 
бизнес процеси 86 166 421 424 
бизнес разузнаване 334 
бизнес среда 151 359 
биогаз 400 
биографии 397 430 
биоенергия 400 
биологични активи 143 214 
биометанизация 391 
биоразградими материали 390 
бира 384 
бирена мая 406 
благоденствие 105 
БНБ 118 119 
болнична помощ 383 
Бонус-малус 347 348 
брандинг 250 
брокер 96 158 196 209 
брутен вътрешен продукт (БВП) 83 311 355 
българи 18 
България 15 30 43 47 49 52 66 68 69 89 107 163 225 232 240 241 265 279 338 
българско общество 15 30 
бързи кредити 116 
бюджетни организации 141 
бюджетни разходи 187 
валута 316 
валутен курс 123 
валутен риск 118 119 
валутна интеграция 123 
валутна координация 123 
валутна търговия 134 
Великобритания 1 
верига на добавената стойност 239 273 
верига на доставките 239 273 
вещно право 288 
винарска промишленост 380 
винен туризъм 207 248 249 251 
вино 194 195 207 211 220 231 251 322 380 
винопроизводство 97 194 195 204 211 220 226 228 231 239 248 273 322 380 
виртуална среда 329 
виртуално пространство 261 420 
висше образование 365 367 368 369 376 
владение 304 
внос 192 269 
водорасли 398 
военен бюджет 62 126 270 335 
военен конфликт 277 
военна промишленост 77 
война 332 
вреда 348 
вреди 310 
вредни емисии 228 
временна неработоспособност 344 
връзки с обществеността 56 162 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 228 400 
възрастни хора 95 
външен одит 121 
външна търговия 277 
въоръжен конфликт 332 
вътрешен контрол 114 121 140 142 
вътрешен одит 142 
вътрешни одитори 142 
Газпром 404 
гастрономически туризъм 255 
Германия 400 
глобални стойностни вериги 271 284 
глобално икономическо управление 82 
гностицизъм 9 
годишна данъчна декларация 130 
големи данни 417 
горски сектор 349 
градоустройство 206 
градска икономика 73 
грозде 221 222 
гъвкавост 318 
данъци 139 426 
данъчен контрол 133 
данъчен процес 133 
данъчни процедури 133 
данъчно облагане 133 
данъчно третиране 139 426 
девиантно поведение 17 315 
демография 88 
демографска криза 36 258 
демографски характеристики 107 
демографско развитие 23 24 43 46 48 
демокрация 61 84 
депопулация 36 50 258 
деривативи 138 
деца 65 
джендър 94 105 107 362 
джендър политика 23 
дигитализация 53 
дигитална епоха 361 
дигитална реклама 176 
дигитална трансформация 234 417 424 425 
дипломация 313 
директиви 22 272 
директни инвестиции 137 
дисконтиране 131 
дисрупционни вълни 413 
дистрибуция 380 
добив 202 
добри практики 267 
доброволни пенсионни фондове 363 
доброволно пенсионно осигуряване 363 
доверително управление 72 149 
договор за текуща сметка (ДТС) ( conto corrente ) 302 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 363 
допълнително пенсионно осигуряване 342 363 
доходи 88 93 224 
дронове 197 
дълголетие 35 
държава 313 329 
държавен дълг 283 
държавна собственост 233 
държавни инвестиции 137 
държавни служители 331 
евро (EU) 135 279 283 
Еврозона 135 279 283 
Европейска комисия (ЕК) 425 
европейски практики 349 
Европейски съюз ( ЕС) 63 271 280 282 283 284 309 
европейски фондове 235 
еквивалентност 352 
екологичен мениджмънт 148 
екологичен туризъм 213 257 
екологична ефективност 379 
екологични маркировки 393 
експорт 267 277 
електронен подпис 328 
електронна идентификация 328 
електронна инфраструктура 337 
електронна търговия 266 268 297 
електронни услуги 328 329 
електронно общуване 294 
електронно правителство 64 329 
електронно управление 64 296 
електронно упълномощаване 294 
емиграция 45 276 
енергиен пазар 404 
енергийна ефективност 228 
енергийна политика 404 
ЕС 187 198 208 225 266 355 364 
етика 8 53 
етикетиране 410 
етничност 48 
етнотуризъм 243 
ефективност 205 378 
железопътен транспорт 237 
желязо 392 
животновъдство 191 223 225 
жизнен стандарт 88 
жилища 227 
жилищни имоти 122 216 
жилищни комплекси 79 189 206 
жилищно кредитиране 122 216 
заетост 24 33 91 92 93 100 101 
заетост на жените 92 
Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) 289 
Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 306 307 
Закон за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) 130 
Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 299 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 308 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 136 295 
Закон за МВР 301 
Закон за счетоводството (ЗСч) 136 319 
закони 280 312 
законодателна дейност 310 
законодателни промени 357 
законодателство 288 304 
замърсяване 377 
замърсяване на води 377 
заплата 103 
застраховане 330 340 341 345 346 347 349 353 354 355 356 359 360 361 367 368 
застрахователен агент 356 
застрахователен брокер 356 
застрахователен лимит 348 
застрахователен пазар 80 347 350 356 357 359 
застрахователна премия 347 
застрахователни брокери 359 
застрахователни дружества 345 
застрахователни компании 346 
застрахователни плащания 355 
застрахователни продукти 346 
застрахователно дружество 341 348 
застрахователно обезщетение 348 357 
застрахователно покритие 341 
застраховка 345 349 
застраховка "Гражданска отговорност" 341 353 354 357 
затвори 14 25 293 
затворници 14 25 293 
защита 198 292 
защита на потребителите 346 
здравен статус 107 
здравен туризъм 241 
здравеопазване 48 382 383 
здравна реформа 383 
здравна система 381 383 
здравни услуги 381 
здравно осигуряване 381 383 
здравноосигурени лица 382 
здравословно хранене 410 
зелен туризъм 213 257 
зелена икономика 213 257 
зелени сгради 213 257 
зеленчукопроизводство 192 
зеленчуци 192 
земеделие 191 199 203 215 
земеделска земя 230 
земеделски земи 199 
земеделски продукти 202 
земеделски производители 330 
земеделски стопанства 208 215 
земя 230 
зимни курорти 253 
знания 98 
зърнопроизводство 229 
извънболнична помощ 383 
изкуствен интелект (AI) 53 56 165 
износ 75 191 192 194 203 269 285 
Изпълнителна агенция по лозата и виното 231 322 
икономика 272 
икономика на знанието 326 
икономическа активност 106 108 112 370 374 
икономическа ефективност 215 
икономическа интеграция 276 
икономическа неактивност 93 
икономическа устойчивост 215 
икономически активно население 108 109 112 370 371 374 
икономически анализ 269 
икономически нагласи 103 
икономически растеж 83 153 276 311 
икономически текстове 429 
икономическо въздействие 247 
икономическо право 83 311 
икономическо развитие 24 85 88 120 276 
имейл маркетинг 174 256 
имигранти 67 
имиграция 45 
имоти 288 
импорт 277 
инвалидност 264 
инвестиции 87 120 182 232 235 
инвестиции в недвижими имоти 185 
инвестиционен портфейл 80 350 
инвестиционен профил 132 
инвестиционен процес 212 
инвестиционен риск 80 350 
инвестиционни параметри 132 
инвестиционно проектиране 212 
индикатори 19 71 
индустриална политика 75 285 
индустриални предприятия 111 415 
Индустрия 4.0 53 425 
иновативни стоки 412 428 
иновации 157 206 252 261 275 325 414 418 420 
иновационна стратегия 157 
институции 56 
институционални инвеститори 72 149 
интеграция 22 275 280 
интелектуална собственост 325 326 418 
интелигентна специализация 157 
интервю за работа 96 158 196 
интермодални системи 238 
Интернет 305 
интернет маркетинг 174 256 
интернет реклама 176 
интуиция 135 
инфлация 279 
информационна война 332 
информационна инфраструктура 234 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 159 416 
информационни технологии 419 423 
информационно обслужване 259 423 
информация 296 333 375 
ипотека 127 
ипотечен кредит 127 
ипотечен пазар 124 
ипотечно кредитиране 124 
Ислямска държава 332 
история на религията 2 3 
ИТ инфраструктура 415 
ИТ сектор 154 
ИТ услуги 423 
италиански граждански кодекс 302 
казина 246 
кариера 24 376 
кариерно развитие 152 
катастрофични рискове 340 
качество 384 
качество на живот 106 
качество на работната сила 108 370 
квалификация 92 98 108 146 370 
киберсигурност 333 337 
Китай 69 225 232 
класификация 138 
класификация на професиите 98 
клиенти 150 384 
климатични фактори 200 201 
ключови компетентности 157 
коефициент на търговските дни 132 
коефициент на търгувания обем 132 
колизия 301 
Комисия на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) 323 
компании 160 
компенсации 316 
компетентност 98 
комуникационна политика 241 
комуникационни мрежи 183 
конвенция 22 
конвергенция 118 279 
конгресен туризъм 243 
конкурентни предимства 368 
конкурентно разузнаване 334 
конкурентоспособност 215 378 
конкуренция 321 
контрол 111 114 140 
конфликт 4 
конфликти 67 
концептуален модел 249 
координация 219 
корелационен анализ 118 
корпоративен имидж 170 
корпоративна идентичност 170 
корпоративна социална отговорност 151 170 375 
корпоративна социална отговорност (CSR) 162 
корпоративно управление 72 149 170 
корпорации 160 
корупция 68 89 
кредитен рейтинг 80 350 
кредити 122 216 
кредитиране 117 190 
кризи 20 60 
криминален девиантен субект 17 315 
крупни фирми 234 415 
кулинарен туризъм 255 
културен туризъм 243 247 260 263 
културна адаптация 54 
куриерски услуги 171 180 236 
куриерски фирми 171 180 236 
легитимност 170 
лечебен туризъм 243 
либерализъм 1 
либерална демокрация 20 60 
лидери 28 
лидерски умения 152 
лидерство 28 
лизинг 125 395 
лингвистичен анализ 429 
лихварство 76 
лихвен процент 283 
лихвени равнища 124 
лични данни 292 
лишаване от свобода 14 25 293 
лозаро-винарски райони 251 
лозаро-винарски сектор 97 117 181 186 190 191 195 204 210 211 212 221 226 231 239 273 286 291 322 
лозарство 97 143 186 195 197 200 201 204 210 211 212 214 221 222 226 239 251 273 291 
лози 210 211 
лозови насаждения 143 210 214 221 
луксозен имот 193 
луксозни жилища 193 
майчинство 351 
макроикономика 81 83 217 241 311 
макроикономическа динамика 81 217 
малки и средни предприятия (МСП) 163 425 
маркетинг 171 180 236 
маркетинг послания 175 
маркетингова стратегия 249 
маркетингови изследвания 179 
медицински туризъм 243 244 
междукултурни комуникации 21 245 
международна търговия 271 277 284 323 
международни икономически отношения 275 
международни спорове 290 
международни стандарти 142 167 
международни стандарти ISO 167 
международно право 290 300 312 
международно сътрудничество 69 
международно търговско право 323 
мениджмънт 148 150 155 
мениджъри 147 152 
меритокрация 42 
месо и месни продукти 223 225 
местна власт 314 
местни разходи 137 
местно управление 137 
методи за обучение 375 
миграционна криза 46 
миграционна политика 46 
миграционни потоци 45 
миграция 22 23 40 43 44 
минерални води 240 
младежи 33 52 82 101 365 
млечен сектор 179 
млечна промишленост 179 
мляко и млечни продукти 179 223 408 
мобилен бизнес 259 
мобилни приложения 174 256 259 260 
мобилни технологии 259 422 
мобилно приложение 422 
модел на поведение 172 
модернизация 327 
мононатриев глутамат 399 
морал 8 
морална вреда 348 
МСФО 4 - Застрахователни договори 138 
МСФО 9 Финансови инструменти 138 
мултикултурализъм 67 
мултимодални системи 238 
надомна работа 100 
народопсихология 18 
население 22 
насилие 332 
НАТО 63 
национализъм 67 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 381 
Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) 209 
национална конкурентоспособност 157 
национална сигурност 49 333 336 337 338 
национална стратегия 46 69 
небанкови институции 116 
небанкови потребителски кредити 116 
небанкови финансови институции 116 
недвижими имоти 79 81 96 122 158 182 185 189 193 196 205 206 209 216 217 218 227 
нейтив реклама 175 
нематериални активи 361 
неправителствени организации (НПО) 70 
непреки инвестиции 218 
непълно работно време 318 
неравенство 88 
нетен доход 131 
НЗОК 382 383 
нискоквалифициран персонал 37 102 
нова икономика 23 
нова индустиална революция 165 
нововъведения 206 
нормативна база 64 
нормативна уредба 296 
нравственост 8 
обезлюдяване 36 50 258 
обичайни норми 300 
областна администрация 330 
облачни технологии 415 
облигационно право 316 
обработка на данни 417 
образование 26 27 28 31 33 38 41 48 51 57 58 82 86 90 101 108 109 112 120 166 364 366 370 371 372 373 374 421 
образователен пазар 369 
обучение 331 365 368 
обучение на персонала 331 
обществени поръчки 282 309 
общини 114 140 
общозастрахователно дружество 360 
обява за работа 145 
одит 168 402 
онлайн маркетинг 174 256 
онлайн медии 27 57 
онлайн пазаруване 266 
онлайн реклама 176 369 
опазване 188 198 
опаковки 407 
оранжерийно производство 192 
организационна стратегия 86 166 421 
организационна структура 155 
организационно развитие 148 
оръжейна търговия 274 339 
оръжия 274 339 
осигурителен стаж 110 
осигурителни вноски 358 
ОСП (Обща селскостопанска политика) 187 191 208 224 230 
остаряване на населението 35 
отворени данни 296 
отпадъци 377 
оценяване 138 
пазар 207 223 229 272 278 
пазар на жилища 124 
пазар на недвижима собственост 193 
пазар на пшеница 229 
пазар на труда 22 33 42 91 95 99 100 101 
пазарен риск 132 
пазари 220 
пазарна ликвидност 132 
пари 316 
парични потоци 131 
пенсии 352 358 362 
пенсионна реформа 95 
пенсионна система 110 358 
пенсионно осигуряване 342 352 
пенсионноосигурителни дружества 342 
планински курорти 253 
планински туризъм 253 
планиране 111 113 115 
плащания 208 353 
плодове 401 
плодови и зеленчукови отпадъци 391 
познавателен модел 15 30 
показатели 411 
пол 93 
политика 70 313 
политики 94 
политици 47 66 
политическа икономия 78 
политически структури 70 
полицейска регистрация 301 
полово неравенство 321 
попечителство 324 
портфейлен мениджмънт 360 
посткапитализъм 61 84 
потребители 150 393 409 
потребителски кредит 116 
потребителско кредитиране 116 
потребителско поведение 172 
потребление 278 
потребление на електроенергия 172 
почасова заетост 318 
почви 188 
права 292 
права на акционерите 72 149 
права на човека 320 
правна рамка 186 291 328 
правна регламентация 305 
правна уредба 304 
правни аспекти 268 297 
правни инструменти 323 
право 305 329 
право на Европейския съюз 310 
превенция 344 
предизвикателства 346 
предприемачество 77 147 242 
предприятия 205 325 418 
предразсъдъци 4 
премиен приход 356 
премия 353 
преработвателна промишленост 325 418 
престъпност 298 
приложения 222 390 
приложима счетоводна база 319 
принципи 321 
приоритети 282 309 
природна среда 264 
приходи 254 
пробация 298 
проблеми 346 
програми за лоялност 169 
продажби 230 
продукт 272 
продукти 150 401 
продължителност на живота 35 403 
проекти 156 
производство 75 202 285 
промоционални стратегии 249 
протеинови филми и покрития 387 
протекторни свойства 389 
професии 37 98 102 
професионална квалификация 372 
професионална компетентност 142 
професионални умения 146 
професионално образование 372 
профилактика 344 382 
психология 134 
публичен облак 415 
публичен сектор 121 142 156 296 
публична администрация 114 140 331 
публична собственост 233 
публични организации 56 
публични разходи 61 84 364 
публични финанси 61 84 
публично пенсионно осигуряване 352 
публично-частно партньорство 121 
публичност 68 89 
пчеларство 198 
пчелен мед 198 
първична медицинска помощ 382 
път на коприната 69 
работна сила 93 94 97 107 146 204 
работни места 209 
работни процеси 327 
работно време 104 
работодатели 91 
развитие 82 354 
развод 324 
различия 94 
разходи 88 187 232 
разходи за труд 111 
разходи за управление 143 214 
райони за планиране 314 
ревеню мениджмънт 254 
регионална икономика 113 
регионални продукти 409 
регионални различия 43 
региони 113 
регламенти 328 
регулаторни мерки 74 
регулации 272 
регулация 74 
регулиран пазар 74 
регулиране 121 
реклама 173 177 
реформи 328 381 
рехабилитация 344 
рециклиране 377 379 
Римско право 320 
риск мениджмънт 167 
роботи 53 
роми 48 
Румъния 279 
самонаети работници 100 
саморегулиране 72 149 
самоуправление 54 
САЩ 62 126 270 335 
свежа салата 405 
Свищов 76 
свобода на стопанска дейност 321 
Североизточен район 226 
сезонна работа 181 286 
секюритизация 340 
селски райони 50 
селско стопанство 187 208 224 
селскостопанска продукция 219 
Семеен кодекс (СК) 324 
сигурност 22 337 
сигурност на данните 328 333 
Системи за управление на безопасността на хранителните продукти 168 402 
системи за управление на качеството 168 402 
скариди 278 
слънцезащитни продукти 389 
смартфони 222 
Смолян 43 
смъртност 35 
соларни системи 386 
солидарна отговорност 310 
сортове 195 
София 240 
софтуер 234 
софтуер за управление 424 
софтуерни приложения 422 
социален конфликт 332 
социален одит 375 
социален принос 247 
социална защита 351 
социална психология 16 34 
социална работа 343 
социална сигурност 351 
социална среда 148 
социални дейности 151 
социални инвестиции 24 
социални мрежи 39 59 260 336 
социални работници 343 
социално изключване 19 71 
социално осигуряване 351 362 
социално поведение 272 
социалноосигурителна система 344 
социолингвистика 15 30 
социологически изследвания 29 
социология 26 27 28 31 33 38 41 51 57 58 86 101 166 366 421 
социология на политиката 47 66 
социология на религията 3 
социология на семейството 42 
социология на труда 37 102 
СПА туризъм 240 
специалисти 343 
споделено родителство 324 
спорт 412 428 
сравнителни предимства 157 
сравнителноправен анализ 302 
срок на годност 407 
стандарт на живот 40 105 
стандарти 375 
стареене на населението 93 
статистически анализ 19 71 
статистически данни 227 
стереотипи 4 
стойност на банка 131 
стоковедна наука 388 
стокознание 384 388 389 390 391 392 393 396 397 398 399 401 405 406 409 410 411 413 430 
стокообмен 269 
стопанска история 76 
страни-членки на ЕС 281 
стратегии 22 
стратегически мениджмънт 148 
стратегическо развитие 226 
стратегия 64 155 
строителен бизнес 164 394 
строителни предприятия 125 395 
строителни услуги 104 
строителни фирми 125 164 394 395 
строителство 125 164 386 394 395 403 419 
структурна промяна 75 117 190 271 284 285 
студенти 369 427 
субективно право 321 
счетоводна отчетност 139 426 
счетоводно отчитане 141 
счетоводство 139 426 
съхранение 411 
Съюз на българските съдии (СБС) 303 
творчески индустрии 326 
Тексим 274 339 
текущо счетоводно отчитане 138 
телевизионна реклама 176 
телевизия 31 58 
телекомуникации 385 
телекомуникационен пазар 385 
тенденции 19 71 
териториално управление 113 115 
технологии 197 407 408 417 425 
технологичен прогрес 165 
технологичен трансфер 326 
технологични паркове 326 
толерантност 4 
транзитна миграция 49 338 
транснационални мрежи 70 
транспорт 120 238 
транспортна инфраструктура 238 
трансформация 4 423 
трейдинг 134 
тренировка 427 
Трети енергопакет 404 
труд 108 370 
трудов договор 181 286 318 
трудов договор на повикване 318 
трудов живот 110 
трудова експлоатация 44 
трудова заетост 97 204 
трудова миграция 103 
трудови правоотношения 318 
трудово законодателство 181 286 318 
туризъм 120 238 242 243 246 248 250 252 253 254 259 261 262 264 414 420 
туристи 264 
туристическа индустрия 248 262 
туристически сектор 21 245 
туристическо обслужване 21 245 
туроператори 242 246 
търг 156 
търговия 76 220 267 274 339 
търговия на дребно 265 
търговия с добавена стойност 271 284 
търговия с природен газ 404 
търговска мрежа 396 
търговско споразумение 63 
умна инфраструктура 73 182 183 
умни градове 73 
университетско образование 367 
управление 233 
управление на бизнес процеси (ВPM) 86 166 421 
управление на качеството 222 
управление на околната среда 378 
управление на организацията 159 160 164 394 416 
управление на риска 167 
управление на хотели 254 
управление на човешките ресурси 96 158 196 
управленски стратегии 232 
услуги 328 
устойчив туризъм 264 
устойчива енергия 400 
устойчиво инвестиране 72 149 
устойчиво развитие 73 82 195 200 201 262 
устойчивост 184 405 
учене през целия живот 92 
фалшиви новини 55 
фармацевтична индустрия 244 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 159 416 
фермерски пазари 219 
фидуциарни задължения 72 149 
философия на религията 2 3 
финансиране 117 190 235 364 
финансова отчетност 143 214 
финансова стабилност 215 
финансова устойчивост 357 
финансови инструменти 138 
финансово управление 114 140 
фирмен имидж 32 161 178 
фирмен мениджмънт 164 394 
фирмено развитие 325 418 
фискална децентрализация 137 
фондации 70 
Форекс 134 
Форекс пазар 134 
футбол 139 426 
хазарт 246 
хазартен туризъм 246 
хардуер 234 
хартия 379 
хлебна пшеница 398 
хляб 398 406 
Холандия 203 
хора с увреждания 264 
хотели 252 414 
хотелиерска индустрия 259 
хотелиерство 242 250 254 
хранене 255 
храни 405 407 410 411 
хранителни добавки 412 428 
хранителни стоки 388 
хранителни технологии 387 408 
хранително-вкусова промишленост ( ХВП ) 235 408 
християнство 9 
хронични заболявания 54 
Хърватия 279 
цветя 203 
цена 230 
цени 81 182 199 202 217 227 229 
ценови индекси 81 217 
частен сектор 121 
честотен анализ на променливостта 132 
човешки капитал 364 
човешки ресурси 330 
щети 201 
ябълки 202 
Япония 298 
5G сигнали 413 
FOREX 134 
Smart Home 182 183 
SWOT анализ 163 251 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Бергсон, А. 3 
Берон, Богомил 6 
Берон, Васил Х. 5 12 13 
Бъргър, Питър 3 
Донков, Иван 77 
Калянджиев, Цани 397 430 
Кант, Имануел 3 
Кинкел, Иван, проф. 7 
Мъск, Илън 147 
Ото, Рудолф 3 
Оукън, Артър Мелвин 83 311 
Палама, Григорий 11 
Русо, Жан-Жак 3 
Тилих, Паул 3 
Фром, Ерих 3 52 
Хайдегер, Мартин 11 
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 3 10 
Шлайермахер, Ф. 3 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азия 85 
Америка 380 
Африка 85 
Балкани 275 
Близък Изток 85 
България 15 19 30 37 47 49 52 66 68 71 83 89 97 102 113 115 117 119 141 143 171 180 181 190 194 195 201 204 210 211 212 214 220 227 231 236 239 240 241 243 244 261 267 271 273 274 275 281 284 286 311 322 338 339 342 346 347 351 352 354 357 358 363 367 368 381 382 383 393 397 420 430 
Варна 79 164 189 227 394 396 
Враца 344 
Европа 85 
Европейски съюз 19 71 267 271 276 281 284 393 
Кърджали 251 
Океания 85 
САЩ 62 126 270 335 
Северна Америка 85 
Североизточна България 226 
София 240 
Украйна 277 
Харманли 65 
Хасково 251 
Югоизточна България 199 
Южна Америка 85