Нови статии - февруари 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

 

Андреева-Попйорданова, Диана.  Културните и творческите индустрии-фактор за увеличаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическия растеж в българската икономика / Диана Андреева-Попйорданова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 98-102. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. културни индустрии 2. творчески индустрии 3. интелектуален растеж 4. иновации 5. Евразийски съюз 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 34851

- 2 -

Цб П I 1042

Василева, Румелина.  Относно меките умения на специалистите в културните и творческите индустрии / Румелина Василева, Иванка Янкова, Боряна Хаджиева. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1273-1280. 

 331.101.3  + 37
Ключови думи: 1. меки умения 2. поколения специалисти 3. двойна рефлексивност 4. образование 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
  

Сист. No: 34867

Философия

- 3 -

Цб II 92109

Батулева, Татяна.  Другост и идентичност: предизвикателства пред женското случване в български контекст / Татяна Батулева. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 230-248. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17-055.2  + 396
Ключови думи: 1. феминизъм 2. неравенство 3. майчинство 4. насилие 5. грижа 6. солидарност 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 34808

- 4 -

Цб II 92133

Вацев, Валентин.  Отвъд пост-истината / Валентин Вацев. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 93-105. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 111
Ключови думи: 1. медии 2. доверие 3. онтология 4. мит 5. неистина 6. лъжи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Философия 
  

Сист. No: 34907

- 5 -

Цб II 92109

Драмалиева, Валентина Ангелова.  Бедността като другот и като несправедливост / Валентина Ангелова Драмалиева. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 82-114. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 364.662
Ключови думи: 1. бедност 2. морал 3. етика 4. несправедливост 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34802

- 6 -

Цб II 92109

Ивков, Божидар.  Човекът с инвалидност като генерализираният "друг" / Божидар Ивков. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 186-205. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17
Ключови думи: 1. увреждания 2. предразсъдъци 3. стереотипи 4. стигма 5. аномалии 6. социална дистанция 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34806

- 7 -

Цб II 92109

Костова, Любослава.  Социални политики и практики при деца и младежи в неравностойно положение / Любослава Костова. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 206-229. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 364.465
Ключови думи: 1. деца в риск 2. социална политика 3. образование 4. институционализация 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34807

- 8 -

Цб II 92109

Маринова, Емилия Васил.  Да се огледаме в детските очи / Емилия Васил Маринова. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 7-24. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17-053.2
Ключови думи: 1. деца 2. възпитание 3. различия 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34799

- 9 -

Цб II 92109

Миков, Иван.  Морални принципи и норми в етиката на имиграцията / Иван Миков. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 25-59. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. имиграция 3. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34800

- 10 -

Цб II 92109

Неделчева, Таня.  Българските мюсюлмани (помаци) - близки и далечни / Таня Неделчева. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 59-81. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 297(497.2)
Ключови думи: 1. език 2. религия 3. помаци 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34801

- 11 -

Цб II 92109

Сотирова, Даниела.  Потребителят на езика на другостта: морално-философски ориентири за разбиране на потреблението / Даниела Сотирова. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 115-140. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17
Ключови думи: 1. етика 2. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 34803

- 12 -

Цб II 92109

Ставру, Стоян.  Роботът - новият "друг" в междините на правото / Стоян Ставру. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 249-267. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 004.8.000.34
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. роботи 3. норми 4. етика 5. алгоритми 6. свобода 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Право 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34809

- 13 -

Цб II 92109

Трайкова, Александра.  Заедно против "одругостяването" на лицата с психични заболявания: между европейския и българския етичен контекст / Александра Трайкова. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 164-185. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17
Ключови думи: 1. лица с увреждания 2. увреждания 3. стигма 4. изолация 5. морал 6. интеграция 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 2. Европа 
  

Сист. No: 34805

- 14 -

Цб II 92109

Христов, Христо.  Критическо изследване върху генезиса на съвременния популизъм. Как да спасим демокрацията, като спасим другостта в България / Христо Христов. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 141-163. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 321.7(497.2)
Ключови думи: 1. демокрация 2. популизъм 3. легитимност 4. политически дискурс 5. евроскептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34804

Психология

- 15 -

Цб II 92115

Спасова, Димитрия.  Социално предприемачество и национален манталитет / Димитрия Спасова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 111-125. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 159.922.4
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. национална култура 3. национален манталитет 4. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Психология 
  

Сист. No: 34848

- 16 -

 

Тилева, Ивет.  Психологически аспекти на процеса за вземане на решение в международната търговия / Ивет Тилева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 136-140. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.9  + 15
Ключови думи: 1. международна търговия 2. вземане на решения 3. психологически характеристики 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34863

Религия

- 17 -

Цб II 92118

Стоянова-Енчева, Олга.  Бурката и хиджабът като модна панацея / Олга Стоянова-Енчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 267-276. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 391  + 297
Ключови думи: 1. мода 2. ислям 3. жени 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Религия 
  

Сист. No: 34890

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 18 -

Цб II 92133

Аврейски, Никола.  Дирижирани медии на "свободния свят" или свободни медии на гражданското общество? / Никола Аврейски. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 77-92. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 316.322(73)
Ключови думи: 1. дирижирана медия 2. гражданско общество 3. медии 4. манипулация 5. демокрация 6. медийна политика 7. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 34906

- 19 -

Цб CD 272

Харалампиев, Калоян.  Двете поколения революционери - 30 години по-късно! / Калоян Харалампиев, Георги Найденов. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 653-661. 

   Прев.загл.: THE TWO GENERATIONS OF REVOLUTIONERS - 30 YEARS LATER!

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 323(497.2)  + 311.000.32
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. 10 ноември 1989 3. политическа промяна 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34898

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 20 -

Цб II 92133

Аврейски, Никола.  Дирижирани медии на "свободния свят" или свободни медии на гражданското общество? / Никола Аврейски. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 77-92. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 316.322(73)
Ключови думи: 1. дирижирана медия 2. гражданско общество 3. медии 4. манипулация 5. демокрация 6. медийна политика 7. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 34906

- 21 -

Цб II 92133

Ангова, Стела.  Бизнес модели в онлайн медиите за финансиране на съдържание / Стела Ангова, Иван Вълчанов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 233-243. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. дигитални медии 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34919

- 22 -

Цб II 92133

Атанасов, Пламен.  Новите и традиционните медии в конфликта между достоверност и навременност на съобщенията / Пламен Атанасов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 211-220. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. нови медии 2. традиционни медии 3. конфликт 4. комуникационна среда 5. общество 6. аудитория 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34917

- 23 -

Цб II 92133

Атанасова, Бойка.  Медиите в Гърция: възход и падение, тъмни връзки с властта и олигарсите / Бойка Атанасова. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 158-165. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(495)
Ключови думи: 1. медии 2. олигарси 3. зависимост 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 34912

- 24 -

Цб II 92133

Вангелов, Никола.  Събиране на онлайн информация за потребителите - какво знае фейсбук за нас? / Никола Вангелов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 221-232. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Фейсбук 3. Facebook 4. онлайн реклама 5. маркетингови комуникации 6. потребителски данни 7. потребителска информация 8. злоупотреба с информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34918

- 25 -

Цб II 92133

Вацев, Валентин.  Отвъд пост-истината / Валентин Вацев. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 93-105. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 111
Ключови думи: 1. медии 2. доверие 3. онтология 4. мит 5. неистина 6. лъжи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Философия 
  

Сист. No: 34907

- 26 -

Цб II 92133

Градинаров, Борислав.  Измеренията на медийната сигурност / Борислав Градинаров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 19-31. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. информационна сигурност 4. медии 5. манипулация 6. комуникационна сигурност (COMSEC) 7. IT сигурност 8. компютърна сигурност (COMPUSEC) 9. законова уредба 10. журналистически труд 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34901

- 27 -

Цб II 92133

Джунджуров, Щерион.  Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите? / Щерион Джунджуров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 106-117. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 321.011.5
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. права на човека 4. демокрация 5. гражданска сигурност 6. Закон за радиото и телевизията 7. Закон за специални разузнавателни средства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34908

- 28 -

Цб II 92133

Драмалиева, Валентина.  Защо политическата коректност на медиите не е етически коректна / Валентина Драмалиева. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 121-133. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 17
Ключови думи: 1. политическа коректност 2. етическа коректност 3. свобода 4. свобода на словото 5. толерантност 6. автоцензура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34909

- 29 -

Цб II 92133

Игич, Горан.  100 години...югоинерция? / Горан Игич. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 166-170. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(497.11)
Ключови думи: 1. наратив 2. пропаганда 3. анонимна журналистика 4. фалшиви новини 5. информационна война 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 34913

- 30 -

 

Минев, Георги.  Икономическата журналистика: история и дигитални тенденции / Георги Минев. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 17-25. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 07
Ключови думи: 1. икономическа журналистика 2. медии 3. дигитализация 4. бизнес медии 5. Четвърта индустриална революция 6. медийна конвергенция 7. нови технологии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34842

- 31 -

Цб II 92133

Михайлов, Николай.  Доверие, демокрация, медийно влияние / Николай Михайлов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 61-70. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 321.011.5
Ключови думи: 1. медии 2. доверие 3. социални медии 4. медийно влияние 5. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34904

- 32 -

Цб II 92118

Огнянова, Нели.  Правна уредба на обществените медии в България и правото на Европейския съюз / Нели Огнянова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 155-172. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. обществени медии 2. финансиране 3. държавна помощ 4. Закон за радиото и телевизията 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34882

- 33 -

Цб II 92112

Пенчева, Антония Иванова.  Концепт власть в болгарском медиадискурсе / Антония Иванова Пенчева. // Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : Сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 , София, Болгария / Ред. Антония Пенчева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 118-126. 

1. Руски език, култура, история - конференция 
 07.000.32(497.2)
Ключови думи: 1. медия 2. метафори 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34835

- 34 -

Цб II 92133

Пешева, Маргарита.  Медиите във времето на робожурналистиката / Маргарита Пешева. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 259-270. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. роботи 4. изкуствен интелект (AI) 5. робо-журналистика 6. дигитална робоетика 7. компютърна етика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34921

- 35 -

Цб II 92133

Проданов, Васил.  Медийна сигурност, идеологически апарати, дигитални медии и криза на капитализма / Васил Проданов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 32-51. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 32.01
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. медии 3. електронни медии 4. идеология 5. неолиберализъм 6. капитализъм 7. идеологически апарати 8. прозрачно общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34902

- 36 -

Цб II 92133

Пудин, Константин.  Аспекти на медийната сигурност / Константин Пудин. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 52-60. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 355.45
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34903

- 37 -

Цб II 92133

Райчева, Лилия.  Цифровизацията - новият медиен демон на Франкенщайн / Лилия Райчева. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 185-199. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. цифровизация 3. нови медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34915

- 38 -

Цб II 92118

Райчева, Рая.  Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език / Рая Райчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 186-195. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07=60
Ключови думи: 1. медии 2. култура 3. испански език 4. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 4. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34884

- 39 -

Цб II 92133

Тодоров, Валерий.  Подмяната. Кой финансира фалшивите новини? Обществените медии и обществената сигурност / Валерий Тодоров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 134-147. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. фалшиви новини 3. обществени медии 4. обществена сигурност 5. тролова журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34910

- 40 -

Цб II 92133

Тодоров, Любомир.  Антропологичните предпоставки за дезинформация в медиите / Любомир Тодоров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 200-210. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 572
Ключови думи: 1. медии 2. дезинформиране 3. нови медии 4. антропология 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 34916

- 41 -

Цб II 92133

Търкаланов, Юрий.  Медиите като източник на информация за националната сигурност / Юрий Търкаланов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 71-76. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. медии 3. информация 4. разузнаване 5. контраразузнаване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34905

- 42 -

Цб II 92133

Филипов, Костадин.  От монополизма до политическия слугинаж / Костадин Филипов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 171-181. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(381)
Ключови думи: 1. медии 2. политически слуги 3. монополи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34914

- 43 -

Цб CD 272

Христов, Ивайло.  Печатът в Княжество България (1878-1885) / Ивайло Христов. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 643-652. 

   Прев.загл.: THE PRESS IN THE PRINCIPALITY OF BULGARIA (1878-1885)

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 949.72.051  + 070.000.93
Ключови думи: 1. журналистика 2. Княжество България 3. Освобождение 4. преса 5. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34897

- 44 -

Цб II 92133

Ценкова, Мирослава.  Кибератаките - заплаха за бизнеса / Мирослава Ценкова. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 244-258. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. кибератаки 3. заплахи за сигурността 4. бизнес 5. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34920

- 45 -

Цб II 92133

Юмер, Мехмед.  Агонията на свободното слово в "Нова Турция" / Мехмед Юмер. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 148-157. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(560)
Ключови думи: 1. медии 2. демократизация 3. свобода на словото 4. цензура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 34911

- 46 -

Цб II 92118

Юрукова, Мария.  Европейските избори през 2019: ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България / Мария Юрукова, Иглика Иванова, Божидар Ангелов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 196-218. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. Европейски парламент 2. избори 3. медиен контент-анализ 4. онлайн медии 5. извличане на данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34885

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 47 -

Цб II 92133

Аврейски, Никола.  Дирижирани медии на "свободния свят" или свободни медии на гражданското общество? / Никола Аврейски. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 77-92. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 316.322(73)
Ключови думи: 1. дирижирана медия 2. гражданско общество 3. медии 4. манипулация 5. демокрация 6. медийна политика 7. световна политика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 34906

- 48 -

Цб II 92110

Александров, Димитър.  Колизия вежду свободното движение на стоки и останалите свободи, основните права и държавните монополи / Димитър Александров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 481-496. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. колизия 2. конвергенция 3. държавен монопол 4. основни права 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34826

- 49 -

Цб II 92110

Ангелов, Христо.  Понятието "социален пол" и еднополовите бракове в практиката на българските и международните съдилища / Христо Ангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 717-735. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. биологичен пол 2. социален пол 3. еднополови бракове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34834

- 50 -

Цб II 92110

Байчев, Илиян.  Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз / Илиян Байчев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 285-303. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. процесуално право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34818

- 51 -

Цб II 92110

Белова, Габриела.  Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз / Габриела Белова, Станислав Павлов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 385-402. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 614(4)
Ключови думи: 1. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34822

- 52 -

Цб II 92110

Бъбаров, Мартин.  Проблем ив приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския дъюз / Мартин Бъбаров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 435-458. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. нотариално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34824

- 53 -

Цб II 92110

Велева-Ефтимова, Мирела.  Оценка на политическите инициативи на ротационното председателство на Съвета на ЕС / Мирела Велева-Ефтимова, Мирела Велева-Евтимова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 85-108. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. България 2. оценка 3. индикатори 4. количествен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34812

- 54 -

Цб II 92110

Георгиев, Вихър.  Планът "Фуше" - поглед в миналото и изводи за бъдещето на европейския интеграционен процес / Вихър Георгиев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 39-64. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. институции на Европейския съюз 2. интеграционни процеси 3. външна политика 4. политика за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34810

- 55 -

Цб II 92110

Градевска, Венцислава.  Правната природа на публичното финансиране на задължения за обществена услуга - държавна помощ или финансова компенсация? / Венцислава Градевска. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 459-480. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. публично финансиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34825

- 56 -

Цб II 92118

Грозева, Румяна.  Пораснали ли сме за следващите седем? / Румяна Грозева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 57-66. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. въглища 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34874

- 57 -

Цб II 92133

Джунджуров, Щерион.  Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите? / Щерион Джунджуров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 106-117. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 321.011.5
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. права на човека 4. демокрация 5. гражданска сигурност 6. Закон за радиото и телевизията 7. Закон за специални разузнавателни средства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34908

- 58 -

Цб II 92110

Драганов, Живко.  Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 641-660. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. основни права 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 34831

- 59 -

Цб II 92133

Игич, Горан.  100 години...югоинерция? / Горан Игич. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 166-170. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(497.11)
Ключови думи: 1. наратив 2. пропаганда 3. анонимна журналистика 4. фалшиви новини 5. информационна война 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 34913

- 60 -

Цб II 92110

Кирилова, Агапия.  Въпросът за съвместимостта на арбитражните решения с режима на държавните помощи в ЕС / Агапия Кирилова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 305-322. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34819

- 61 -

Цб II 92110

Киселова, Наталия.  Правомощия на президента на Република България в областта на външната политика / Наталия Киселова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 109-131. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.6
Ключови думи: 1. Президент на Република България 2. вицепрезидент 3. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34813

- 62 -

Цб II 92110

Костов, Станислав.  Възражението за незаконност по Член 277 ДФЕС / Станислав Костов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 251-283. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. процесуално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34817

- 63 -

Цб II 92110

Кънева, Мира.  Общоевропейският процес на сътрудничество през призмата на еволюцията на три концепции на сигурността / Мира Кънева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 691-716. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. сигурност 3. Европа 4. разведряване 5. интеграция 6. общност 7. реализъм 8. либерализъм 9. конструктивизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 34833

- 64 -

Цб II 92118

Лилков, Димитър.  Ефектът от напускането на Обединеното кралство за Съвета на ЕС: институционални и политически последствия / Димитър Лилков. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 108-118. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 34878

- 65 -

Цб II 92118

Малинов, Светослав.  Демократичен дефицит или демоикратична легитимност? Към нова понятийна рамка на Европейския съюз / Светослав Малинов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 69-80. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. демократичен дефицит 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. демоикрация 4. легитимност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34875

- 66 -

Цб II 92110

Матеева, Екатерина.  Понятието "най-добри интереси на детето" според източниците на международното право и правото на Европейския съюз / Екатерина Матеева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 593-640. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Конвенция за правата на детето 2. дете 3. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34830

- 67 -

Цб II 92110

Методиева, Екатерина.  Средства за осигуряване на правото на ЕС, когато правният спор е подчинен на доброволен арбитраж / Екатерина Методиева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 365-381. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. арбитраж 2. ефективност 3. юрисдикции 4. правораздаване 5. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34821

- 68 -

Цб II 92133

Михайлов, Николай.  Доверие, демокрация, медийно влияние / Николай Михайлов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 61-70. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 321.011.5
Ключови думи: 1. медии 2. доверие 3. социални медии 4. медийно влияние 5. общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34904

- 69 -

Цб II 92110

Николов, Александър.  Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз / Александър Николов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 323-364. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. съответствие 2. ефективност 3. национално право 4. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34820

- 70 -

Цб II 92110

Огнянова, Нели.  Към въпроса за баланса на комуникационни права: журналистическото изключение в законодателството за защита на личните данни / Нели Огнянова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 67-84. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.7
Ключови думи: 1. комуникационни права 2. защита на лични данни 3. свобода на изразяване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34811

- 71 -

Цб II 92110

Пангелов, Кирил.  Директива (ЕС) 20191 - необходимата стъпка напред към подобряване на едропейския модел на правоприлагане по конкуренцията / Кирил Пангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 497-527. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейска комисия (ЕК) 2. правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34827

- 72 -

Цб II 92112

Пенчева, Антония Иванова.  Концепт власть в болгарском медиадискурсе / Антония Иванова Пенчева. // Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : Сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 , София, Болгария / Ред. Антония Пенчева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 118-126. 

1. Руски език, култура, история - конференция 
 07.000.32(497.2)
Ключови думи: 1. медия 2. метафори 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34835

- 73 -

Цб II 92133

Проданов, Васил.  Медийна сигурност, идеологически апарати, дигитални медии и криза на капитализма / Васил Проданов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 32-51. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 32.01
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. медии 3. електронни медии 4. идеология 5. неолиберализъм 6. капитализъм 7. идеологически апарати 8. прозрачно общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34902

- 74 -

Цб II 92110

Семов, Атанас.  Когато спазваме, прилагаме ли? / Атанас Семов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 219-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. приложимо право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34816

- 75 -

Цб II 92110

Симеонов, Калоян.  Правни аспекти на присъединяването към ERM II / Калоян Симеонов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 569-589. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. валутен курс 2. Валутнокурсов механизъм 2 3. Еврозона 4. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34829

- 76 -

Цб II 92110

Стефанова, Милена.  Европейската харта за местно самоуправление и приложението й в българските законодателство и практика / Милена Стефанова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 661-689. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34832

- 77 -

Цб II 92110

Стойнев, Иван.  "Пусни народа ми да си тръгне...", или утвърждаване свободата на установяване на дружествата в практиката на Съда на Европейския съюз - от Daily Mail до Polbud / Иван Стойнев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 403-433. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. дружества 2. седалище 3. ограничения 4. преобразуване 5. икономическа дейност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34823

- 78 -

Цб II 92133

Филипов, Костадин.  От монополизма до политическия слугинаж / Костадин Филипов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 171-181. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(381)
Ключови думи: 1. медии 2. политически слуги 3. монополи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34914

- 79 -

Цб CD 272

Харалампиев, Калоян.  Двете поколения революционери - 30 години по-късно! / Калоян Харалампиев, Георги Найденов. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 653-661. 

   Прев.загл.: THE TWO GENERATIONS OF REVOLUTIONERS - 30 YEARS LATER!

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 323(497.2)  + 311.000.32
Ключови думи: 1. вътрешна политика 2. 10 ноември 1989 3. политическа промяна 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34898

- 80 -

Цб II 92110

Христев, Христо.  Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз - еволюция, предизвикателства и перспективи / Христо Христев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 133-177. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. правова държава 2. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34814

- 81 -

Цб II 92110

Чернева, Десислава.  Изслушванията на кандидатите за членове на Европейската комисия: успешният "проект" на Европейския парламент / Десислава Чернева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 179-215. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. междуинституционални отношения 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34815

- 82 -

Цб II 92110

Шикова, Ингрид.  Търговската политика на Европейския съюз - в търсене на разумния баланс / Ингрид Шикова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 547-567. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. търговска политика 3. протекционизъм 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34828

- 83 -

Цб II 92133

Юмер, Мехмед.  Агонията на свободното слово в "Нова Турция" / Мехмед Юмер. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 148-157. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07(560)
Ключови думи: 1. медии 2. демократизация 3. свобода на словото 4. цензура 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Турция 
За него: 1. Ердоган, Реджеп Таип 
  

Сист. No: 34911

- 84 -

Цб II 92118

Boneva, Svetla.  Towards a Disintegrated Europe: A Literature Review in an International Context / Svetla Boneva, Светла Бонева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 81-98. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. дезинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34876

- 85 -

Цб II 92118

Ciceo, Georgiana.  Future of Europe. Between Remarkable Aspirations and Crucial Reforms / Georgiana Ciceo. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 144-152. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. бъдеще 2. Европа 3. differentiated integration 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34881

- 86 -

Цб II 92118

Pejovic, Aleksandar Andrija.  Amendments to the Constitution in the Area of Judiciary in the Candidate Countries for the Membership in the EU - the Examples of Montenegro, Albania and Serbia / Aleksandar Andrija Pejovic. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 119-134. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Конституция 2. промяна 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. Сърбия 3. Черна гора 4. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34879

- 87 -

Цб II 92118

Runcheva-Tasev, Hristina.  EU Perspective: Window of Challenge or Opportunity / Hristina Runcheva-Tasev. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 135-143. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. ЕU enlargement 2. Macedonian case 3. negotiation methodology 4. разширяване 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. македонски въпрос 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34880

- 88 -

Цб II 92118

Stefanov, Lyubomir.  Is Democracy the only "Game in Town" in Post-Truth Europe? / Lyubomir Stefanov. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 99-107. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. демокрация 2. representative government 3. rule of law 4. elections 5. justice 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34877

- 89 -

Цб II 92118

Veleva-Eftimova, Mirela.  Expert Evaluation of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union (2018). An Insight from Brussels / Mirela Veleva-Eftimova, Kaloyan Haralampiev. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 277-287. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. българско председателство 2. експертни оценки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34891

Икономикс

- 90 -

Цб II 92115

Вълкова, Мария.  Социално предприемачество и развитие на местните общности / Мария Вълкова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 17-32. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. местни общности 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34837

- 91 -

Цб II 92116

Вълкова, Мария.  Сътрудничеството в мрежа и холистичният подход като възможности за разширяване позитивния ефект от работата на социалните предприятия / Мария Вълкова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 6-19. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социални предприятия 2. сътрудничество 3. мрежи 4. холистичен подход 5. междусекторно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34853

- 92 -

Цб II 92115

Генов, Антон.  Комплексното предварително проучване - необходим инструмент за успешно социално предприемачество / Антон Генов. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 98-110. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34843

- 93 -

Цб II 92116

Йоргова, Ралица.  Практически измерения на обученията за ефестивна комуникация за хора с увреждания в екипа - инструмент за успешно включване в работна среда / Ралица Йоргова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 65-83. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. работна среда 3. трудова заетост 4. екипи 5. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34857

- 94 -

Цб II 92116

Карагьозов, Иван.  Готовност и предизвикателства на средата в диадата "бизнес-увреждане" / Иван Карагьозов. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 20-42. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. глобализация 3. социална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34854

- 95 -

Цб II 92115

Лазаров, Владислав.  Социалното предприемачество - стратегически ресурс за развитието на местните общности / Владислав Лазаров. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 74-83. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. стратегически ресурси 3. местна власт 4. местни общности 5. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34839

- 96 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Съвременните бизнес модели за осигуряване на социална подкрепа като фактор влияещ върху състоянието на националната сигурност / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 59-64. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. социална подкрепа 3. политическа култура 4. ценности 5. социален статус 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34856

- 97 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Социалният ефект от стратегическото управление на ресурсите / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 84-96. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. стратегически ресурси 3. бюджет 4. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Управление 
  

Сист. No: 34858

- 98 -

Цб II 92115

Марков, Васил.  Социално предприемачество и културен туризъм / Васил Марков. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 5-16. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338.48  + 338:36
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Туризъм 
  

Сист. No: 34836

- 99 -

Цб II 92115

Петкова, Надежда.  Ролята на креативността и иновативността като ключов фактор за успех при социалното предприемачество / Надежда Петкова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 126-135. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. креативност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34849

- 100 -

Цб II 92115

Спасова, Димитрия.  Социално предприемачество и национален манталитет / Димитрия Спасова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 111-125. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 159.922.4
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. национална култура 3. национален манталитет 4. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Психология 
  

Сист. No: 34848

- 101 -

Цб II 92115

Стоилова, Десислава.  Финансови стимули за развитие на социалното предприемачество в България / Десислава Стоилова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 33-60. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36.003.2
Ключови думи: 1. социално предприятие 2. данъчни облекчения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34838

- 102 -

Цб II 92115

Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева.  Дуалното професионалното обучение в Германия - положителни практики за включване на хора с увреждания в социалната икономика / Адриана Георгиева Стоименова-Стефанова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 136-159. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36(430)  + 364.465(430)
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. хора с увреждания 3. социална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 34850

- 103 -

Цб II 92116

Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева.  Дуалното професионално обучение и квалификация на хората с увреждания / Адриана Георгиева Стоименова-Стефанова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 97-127. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 377
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. хора с увреждания 3. достъпност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 34859

- 104 -

Цб II 92115

Харизанова, Надежда.  Социалното предприемачество и ролята му за социалното приобщаване на хората с увреждания / Надежда Харизанова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 84-97. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 364.465
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. социално участие 3. право на работа 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34841

- 105 -

Цб II 92116

Харизанова, Надежда.  Социалното предприемачество и Конвенцията за правата на хората с увреждания (CRPD) / Надежда Харизанова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 43-58. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. хора с увреждания 3. социална работа 4. солидарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34855

- 106 -

П II 1370

Gechev, Rumen.  Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria / Rumen Gechev, Ivaylo Beev, Yanko Hristozov. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 2, 19-44. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. евро (EU) 2. икономика на България 3. монетарна политика 4. валутен риск 5. валутен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34789

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 107 -

Цб П I 1042

Василева, Румелина.  Относно меките умения на специалистите в културните и творческите индустрии / Румелина Василева, Иванка Янкова, Боряна Хаджиева. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1273-1280. 

 331.101.3  + 37
Ключови думи: 1. меки умения 2. поколения специалисти 3. двойна рефлексивност 4. образование 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
  

Сист. No: 34867

- 108 -

Цб II 92116

Йоргова, Ралица.  Практически измерения на обученията за ефестивна комуникация за хора с увреждания в екипа - инструмент за успешно включване в работна среда / Ралица Йоргова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 65-83. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. работна среда 3. трудова заетост 4. екипи 5. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34857

- 109 -

П II 1370

Atanassova, Margarita.  Quality of Working Environment - Challenges to the Attractiveness of Organizations / Margarita Atanassova. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 6, 26-43. 

 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. социално осигуряване 3. работодатели 4. трудово законодателство 5. трудова мотивация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34795

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 110 -

Цб II 92110

Бъбаров, Мартин.  Проблем ив приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския дъюз / Мартин Бъбаров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 435-458. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. нотариално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34824

- 111 -

 

Кънева, Аглика.  Изследване влиянието на някои банкови показатели върху БВП, безработицата и преките чуждестранни инвестиции / Аглика Кънева. // Бизнес управление, 2020, N 3, 36-61. 

   Прев.загл.: The Effect of Some Bank Indicators Upon the GDP, the Unemployment Rate and Foreign Direct Investment in Bulgaria

   Статията е поместена в същия брой на английски език. https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4372
   https://dlib.uni-svishtov.bg/handle/10610/4367 

 336.71
Ключови думи: 1. банки 2. регресионен анализ 3. банкови показатели 4. макроикономически променливи 5. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34922

- 112 -

Цб II 92118

Симеонов, Калоян.  Новата криза и финансовият сектор - помагат ли ни предишните уроци? / Калоян Симеонов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 13-24. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансова криза 2. икономическа криза 3. COVID-19 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34870

- 113 -

Цб II 92118

Трифонова, Роксана.  Финансовите инструменти - алтернатива за пазпределение на бюджета на Европейския съюз през програмен период 2021-2027 / Роксана Трифонова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 37-44. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. безвъзмездно финансиране 3. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34872

- 114 -

П II 1370

Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana.  Fiscal Discipline Assesment model for Bulgarian Municipalities / Svetlana Aleksandrova-Zlatanska. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 2, 45-73. 

 352.07  + 336.2
Ключови думи: 1. фискална дисциплина 2. общини 3. фискална стабилност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34790

- 115 -

П II 1370

Dulevski, Stoycho.  Scientific and Applied Challenges in the Concept "Fixed Establishment" in the Modern Tax Systems / Stoycho Dulevski. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 4, 52-69. 

 336.2
Ключови думи: 1. данъчна система 2. данъчна политика 3. ДДС 4. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34792

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 116 -

Цб CD 272

Иванова, Росица.  Анализ на ефективността на бизнеса – проблеми и решения / Росица Иванова, Rositsa Ivanova. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 159-169. 

   Прев.загл.: ANALYSIS OF BUSINESS EFFECTIVENESS – PROBLEMS AND SOLUTIONS

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 657.92
Ключови думи: 1. ефективност 2. бизнес 3. анализ 4. методология 5. решения 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34892

- 117 -

 

Костова, Силвия.  Ролята на вътрешните и външните одитори за идентифициране на измами в предприятията : Раздел II Глобализация, конкурентоспособност и сътрудничество за интелигентен растеж / Силвия Костова, Крум Крумов, Даниела Петрова Въткова-Милушева. // Алманах научни изследвания, СА Д. А. Ценов - Свищов, 2020, N 1, 95-125. 

 657.6
Ключови думи: 1. вътрешен контрол 2. външен одит 3. измами 4. оценка на риска 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34865

- 118 -

Цб CD 272

Начкова, Мая.  Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите / Мая Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 589-598. 

   Прев.загл.: CURRENT ISSUES OF ANALYSIS OF INSURERS’ LIQUIDITY

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 657  + 368.02
Ключови думи: 1. застрахователно счетоводство 2. ликвидност 3. застрахователен риск 4. възвръщаемост 5. платежоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34896

- 119 -

Цб П I 1042

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ на конкурентоспособността и ефективността на балансирана система от показатели / Марко Тимчев, Marco Timchev. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.1, 2020

   Прев.загл.: ACCOUNTING BUSINESS ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY IN A BALANCED SCORECARD SYSTEM

 657
Ключови думи: 1. анализ 2. счетоводство 3. балансирана система 4. конкурентоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34900

- 120 -

Цб П I 1042

Ivanova, Rositsa.  Подобряване на методиката за анализ на пълната себестойност на продукцията / Росица Иванова, Rositsa Ivanova. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.1, 2020, 123-129. 

   Прев.загл.: ENHANCEMENT OF THE METHODS FOR ANALYSIS OF THE FULL PRODUCT COST

 657.4
Ключови думи: 1. разходи 2. себестойност 3. анализ 4. икономия 5. преразход 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34899

Управление

- 121 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Социалният ефект от стратегическото управление на ресурсите / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 84-96. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. стратегически ресурси 3. бюджет 4. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Управление 
  

Сист. No: 34858

- 122 -

Цб CD 272

Радев, Радко.  Приложение на конкурентните бизнес стратегии във франчайзинговите бизнес формати / Радко Радев, Radko Radev. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 149-158. 

   Прев.загл.: APPLICABILITY OF COMPETITIVE BUSINESS STRATEGIES INTO FRANCHISING BUSINESS FORMATS

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 334.75
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. бизнес стратегии 3. конкурентна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34893

- 123 -

П II 1370

Galabov, Marin.  Economic Efficiency of Real Sector Companies - Nature, Types, Elements, Indicators and Models / Marin Galabov. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 5, 28-59. 

 338
Ключови думи: 1. икономическа ефективност 2. корпоративен сектор 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34793

- 124 -

П II 1370

Hristozov, Yanko.  Innovation Environment Towards Smart Specialisation and Circular Economy / Yanko Hristozov, Petar Chobanov. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 6, 79-105. 

 005.591.6
Ключови думи: 1. иновационна активност 2. компании 3. кръгова икономика 4. ресурси 5. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 6. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 34796

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 125 -

Цб II 92133

Вангелов, Никола.  Събиране на онлайн информация за потребителите - какво знае фейсбук за нас? / Никола Вангелов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 221-232. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Фейсбук 3. Facebook 4. онлайн реклама 5. маркетингови комуникации 6. потребителски данни 7. потребителска информация 8. злоупотреба с информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34918

- 126 -

 

Йовчева, Ирина.  Инфлуенс маркетингът и бартерната система в побза на брандинга в бюти индустрията по време на криза в пандемията COVID-19 / Ирина Йовчева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 132-135. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. инфлуенс 3. бартер 4. бюти индустрия 5. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34862

- 127 -

Цб CD 272

Михайлова, Михаела.  Директният маркетинг в България - прилагане и проявления / Михаела Михайлова, Mihaela Mihaylova. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 224-233. 

   Прев.загл.: DIRECT MARKETING IN BULGARIA – APPLICATION AND MANIFESTATION

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 339.138(497.2)
Ключови думи: 1. директен маркетинг 2. български компании 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34894

- 128 -

 

Филева, Петя.  Пазар на фулфилмънт услуги в България - основни участници и предлагани услуги / Петя Филева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 123-126. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 658.7
Ключови думи: 1. логистични услуги 2. доставчици 3. аутсорсинг 4. изпълнение на заявки 5. фулфилмънт 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34860

- 129 -

П II 1370

Netseva-Porcheva, Tatyana.  Research on the Relation Between Company Pricing Objectives and Pricing Strategies / Tatyana Netseva-Porcheva, Vasil Bozev. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 5, 99-123. 

 339.138
Ключови думи: 1. ценообразуване 2. ценови стратегии 3. ценови цели 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34794

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 130 -

П II 1370

Stoyanova, Zornitsa.  Economic Aspects of Urban Agriculture / Zornitsa Stoyanova, Galina Koleva. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 6, 138-154. 

 338.43
Ключови думи: 1. градско земеделие 2. градски ферми 3. приходи 4. икономически ефекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34797

Икономика на индустрията

- 131 -

Цб CD 272

Радев, Радко.  Приложение на конкурентните бизнес стратегии във франчайзинговите бизнес формати / Радко Радев, Radko Radev. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 149-158. 

   Прев.загл.: APPLICABILITY OF COMPETITIVE BUSINESS STRATEGIES INTO FRANCHISING BUSINESS FORMATS

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 334.75
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. бизнес стратегии 3. конкурентна стратегия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34893

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 132 -

 

Драгомиров, Николай.  Общи принципи на управлението на конкурентни складови системи / Николай Драгомиров. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 59-62. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. складови системи 3. складова дейност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 34864

Туризъм

- 133 -

Цб II 92115

Марков, Васил.  Социално предприемачество и културен туризъм / Васил Марков. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 5-16. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338.48  + 338:36
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Туризъм 
  

Сист. No: 34836

- 134 -

Цб П I 1042

Станков, Станко.  Празничната обредност - фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм в Странджа / Станко Станков, Хафизе Фидан, Кремена Никовска. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1281-1286. 

 338.48
Ключови думи: 1. алтернативен туризъм 2. обреди 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Странджа 
  

Сист. No: 34868

- 135 -

П II 1370

Ianeva, Mariana.  Developing a Methodology for Tourism Region Management (the Case of Sofia) / Mariana Ianeva. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 6, 171-181. 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически район 2. София 3. туристическо райониране 4. туристически дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 34798

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 136 -

 

Ангелов, Светослав.  Конкурентоспособност и иновации в търговията / Светослав Ангелов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 127-131. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. търговия 3. иновации 4. бързооборотни стоки 5. CRM системи (customer portfolio models CRM) 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34861

- 137 -

 

Атанасов, Борислав.  Някои отражения на пандемията от COVID-19 върху търговията в България / Борислав Атанасов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 86-89. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. търговия 2. потребители 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34847

- 138 -

Цб II 92118

Георгиева, Емилия.  Икономиката на Европейския съюз на кръстопът / Емилия Георгиева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 25-36. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономическа криза 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34871

- 139 -

 

Кънева, Аглика.  Анализ на салдото на търговския баланс на платежния баланс на България / Аглика Кънева. // Инфраструктура & Комуникации, 2020, N 15, 118-122. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339
Ключови думи: 1. търговски баланс 2. платежен баланс 3. търговско салдо 4. внос-износ 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34852

- 140 -

 

Кътева, Марияна.  Последна миля на доставката при прилагане на омниканална стратегия / Марияна Кътева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 82-85. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.37
Ключови думи: 1. омниканална търговия 2. потребители 3. доставки 4. доставка до дома 5. мърчандайзинг 6. ценообразуване 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34846

- 141 -

 

Тилева, Ивет.  Психологически аспекти на процеса за вземане на решение в международната търговия / Ивет Тилева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 136-140. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.9  + 15
Ключови думи: 1. международна търговия 2. вземане на решения 3. психологически характеристики 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34863

- 142 -

Цб II 92118

Трифонова, Роксана.  Финансовите инструменти - алтернатива за пазпределение на бюджета на Европейския съюз през програмен период 2021-2027 / Роксана Трифонова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 37-44. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. безвъзмездно финансиране 3. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34872

- 143 -

Цб II 92110

Шикова, Ингрид.  Търговската политика на Европейския съюз - в търсене на разумния баланс / Ингрид Шикова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 547-567. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. търговска политика 3. протекционизъм 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34828

- 144 -

 

Янкулов, Явор.  Търговски и бизнес възможности в Linkedin / Явор Янкулов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 40-43. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. LinkedIn 3. бизнес 4. професионални социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34845

- 145 -

Цб II 92118

Ronald, Bindu Samuel.  GDPR: Legal Impact on Extra-Territorial Commercial Pressure on Indian Business, Trade and Investment / Bindu Samuel Ronald, Abhijit Vasmatkar, Shashikala Gurpur. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 45-56. 

1. Европейски съюз - икономика 
 346
Ключови думи: 1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2. data protection 3. trade 4. business 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Индия 
  

Сист. No: 34873

Европейски съюз

- 146 -

Цб II 92110

Александров, Димитър.  Колизия вежду свободното движение на стоки и останалите свободи, основните права и държавните монополи / Димитър Александров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 481-496. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. колизия 2. конвергенция 3. държавен монопол 4. основни права 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34826

- 147 -

Цб II 92110

Ангелов, Христо.  Понятието "социален пол" и еднополовите бракове в практиката на българските и международните съдилища / Христо Ангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 717-735. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. биологичен пол 2. социален пол 3. еднополови бракове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34834

- 148 -

Цб II 92110

Байчев, Илиян.  Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз / Илиян Байчев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 285-303. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. процесуално право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34818

- 149 -

Цб II 92110

Белова, Габриела.  Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз / Габриела Белова, Станислав Павлов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 385-402. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 614(4)
Ключови думи: 1. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34822

- 150 -

Цб II 92110

Бъбаров, Мартин.  Проблем ив приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския дъюз / Мартин Бъбаров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 435-458. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. нотариално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34824

- 151 -

Цб II 92110

Велева-Ефтимова, Мирела.  Оценка на политическите инициативи на ротационното председателство на Съвета на ЕС / Мирела Велева-Ефтимова, Мирела Велева-Евтимова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 85-108. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. България 2. оценка 3. индикатори 4. количествен анализ 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34812

- 152 -

Цб II 92110

Георгиев, Вихър.  Планът "Фуше" - поглед в миналото и изводи за бъдещето на европейския интеграционен процес / Вихър Георгиев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 39-64. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. институции на Европейския съюз 2. интеграционни процеси 3. външна политика 4. политика за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34810

- 153 -

Цб II 92118

Георгиева, Емилия.  Икономиката на Европейския съюз на кръстопът / Емилия Георгиева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 25-36. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. COVID-19 2. икономическа криза 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34871

- 154 -

Цб II 92110

Градевска, Венцислава.  Правната природа на публичното финансиране на задължения за обществена услуга - държавна помощ или финансова компенсация? / Венцислава Градевска. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 459-480. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. публично финансиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34825

- 155 -

Цб II 92118

Грозева, Румяна.  Пораснали ли сме за следващите седем? / Румяна Грозева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 57-66. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Зелена сделка 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. въглища 4. преход 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34874

- 156 -

Цб II 92110

Драганов, Живко.  Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 641-660. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. основни права 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 34831

- 157 -

Цб II 92110

Кирилова, Агапия.  Въпросът за съвместимостта на арбитражните решения с режима на държавните помощи в ЕС / Агапия Кирилова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 305-322. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34819

- 158 -

Цб II 92110

Киселова, Наталия.  Правомощия на президента на Република България в областта на външната политика / Наталия Киселова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 109-131. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.6
Ключови думи: 1. Президент на Република България 2. вицепрезидент 3. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34813

- 159 -

Цб II 92110

Костов, Станислав.  Възражението за незаконност по Член 277 ДФЕС / Станислав Костов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 251-283. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. процесуално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34817

- 160 -

Цб II 92110

Кънева, Мира.  Общоевропейският процес на сътрудничество през призмата на еволюцията на три концепции на сигурността / Мира Кънева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 691-716. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. сигурност 3. Европа 4. разведряване 5. интеграция 6. общност 7. реализъм 8. либерализъм 9. конструктивизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 34833

- 161 -

Цб II 92118

Лилков, Димитър.  Ефектът от напускането на Обединеното кралство за Съвета на ЕС: институционални и политически последствия / Димитър Лилков. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 108-118. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Брекзит 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 34878

- 162 -

Цб II 92118

Малинов, Светослав.  Демократичен дефицит или демоикратична легитимност? Към нова понятийна рамка на Европейския съюз / Светослав Малинов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 69-80. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. демократичен дефицит 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. демоикрация 4. легитимност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34875

- 163 -

Цб II 92110

Матеева, Екатерина.  Понятието "най-добри интереси на детето" според източниците на международното право и правото на Европейския съюз / Екатерина Матеева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 593-640. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Конвенция за правата на детето 2. дете 3. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34830

- 164 -

Цб II 92110

Методиева, Екатерина.  Средства за осигуряване на правото на ЕС, когато правният спор е подчинен на доброволен арбитраж / Екатерина Методиева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 365-381. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. арбитраж 2. ефективност 3. юрисдикции 4. правораздаване 5. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34821

- 165 -

Цб II 92110

Николов, Александър.  Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз / Александър Николов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 323-364. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. съответствие 2. ефективност 3. национално право 4. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34820

- 166 -

Цб II 92110

Огнянова, Нели.  Към въпроса за баланса на комуникационни права: журналистическото изключение в законодателството за защита на личните данни / Нели Огнянова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 67-84. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.7
Ключови думи: 1. комуникационни права 2. защита на лични данни 3. свобода на изразяване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34811

- 167 -

Цб II 92118

Огнянова, Нели.  Правна уредба на обществените медии в България и правото на Европейския съюз / Нели Огнянова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 155-172. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. обществени медии 2. финансиране 3. държавна помощ 4. Закон за радиото и телевизията 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34882

- 168 -

Цб II 92110

Пангелов, Кирил.  Директива (ЕС) 20191 - необходимата стъпка напред към подобряване на едропейския модел на правоприлагане по конкуренцията / Кирил Пангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 497-527. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейска комисия (ЕК) 2. правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34827

- 169 -

Цб II 92118

Радойкова, Гергана.  Европейско измерение на гражданското образование в България. Защо са важни първите седем? / Гергана Радойкова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 229-238. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 37.0
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. знания 3. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34887

- 170 -

Цб II 92118

Райчева, Рая.  Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език / Рая Райчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 186-195. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07=60
Ключови думи: 1. медии 2. култура 3. испански език 4. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 4. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34884

- 171 -

Цб II 92110

Семов, Атанас.  Когато спазваме, прилагаме ли? / Атанас Семов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 219-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. приложимо право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34816

- 172 -

Цб II 92110

Симеонов, Калоян.  Правни аспекти на присъединяването към ERM II / Калоян Симеонов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 569-589. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. валутен курс 2. Валутнокурсов механизъм 2 3. Еврозона 4. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34829

- 173 -

Цб II 92118

Симеонов, Калоян.  Новата криза и финансовият сектор - помагат ли ни предишните уроци? / Калоян Симеонов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 13-24. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансова криза 2. икономическа криза 3. COVID-19 4. реформи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34870

- 174 -

Цб II 92110

Стефанова, Милена.  Европейската харта за местно самоуправление и приложението й в българските законодателство и практика / Милена Стефанова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 661-689. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34832

- 175 -

Цб II 92110

Стойнев, Иван.  "Пусни народа ми да си тръгне...", или утвърждаване свободата на установяване на дружествата в практиката на Съда на Европейския съюз - от Daily Mail до Polbud / Иван Стойнев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 403-433. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. дружества 2. седалище 3. ограничения 4. преобразуване 5. икономическа дейност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34823

- 176 -

Цб II 92118

Трифонова, Роксана.  Финансовите инструменти - алтернатива за пазпределение на бюджета на Европейския съюз през програмен период 2021-2027 / Роксана Трифонова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 37-44. 

1. Европейски съюз - икономика 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. финансови инструменти 2. безвъзмездно финансиране 3. регионална политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34872

- 177 -

Цб II 92110

Христев, Христо.  Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз - еволюция, предизвикателства и перспективи / Христо Христев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 133-177. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. правова държава 2. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34814

- 178 -

Цб II 92110

Чернева, Десислава.  Изслушванията на кандидатите за членове на Европейската комисия: успешният "проект" на Европейския парламент / Десислава Чернева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 179-215. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. междуинституционални отношения 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34815

- 179 -

Цб II 92110

Шикова, Ингрид.  Търговската политика на Европейския съюз - в търсене на разумния баланс / Ингрид Шикова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 547-567. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. търговска политика 3. протекционизъм 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34828

- 180 -

Цб II 92118

Юрукова, Мария.  Европейските избори през 2019: ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България / Мария Юрукова, Иглика Иванова, Божидар Ангелов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 196-218. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. Европейски парламент 2. избори 3. медиен контент-анализ 4. онлайн медии 5. извличане на данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34885

- 181 -

Цб II 92118

Boneva, Svetla.  Towards a Disintegrated Europe: A Literature Review in an International Context / Svetla Boneva, Светла Бонева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 81-98. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. дезинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34876

- 182 -

Цб II 92118

Ciceo, Georgiana.  Future of Europe. Between Remarkable Aspirations and Crucial Reforms / Georgiana Ciceo. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 144-152. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. бъдеще 2. Европа 3. differentiated integration 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34881

- 183 -

Цб II 92118

Karaasenova, Desislava.  Internationalisation and Europeanisation of Higher Education: Attitudes of Academic Staff / Desislava Karaasenova. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 221-228. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. академичен състав 3. higher education 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 
  

Сист. No: 34886

- 184 -

Цб II 92118

Pejovic, Aleksandar Andrija.  Amendments to the Constitution in the Area of Judiciary in the Candidate Countries for the Membership in the EU - the Examples of Montenegro, Albania and Serbia / Aleksandar Andrija Pejovic. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 119-134. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Конституция 2. промяна 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Албания 2. Сърбия 3. Черна гора 4. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34879

- 185 -

Цб II 92118

Rautdesai, Rupal.  Prescriptive or Outcome Based? A Comparative Analysis of India`s Personal Data Protection Bill and European Union`s GDPR / Rupal Rautdesai, Sudipta Chakraborty, Shashikala Gurpur. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 173-185. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17
Ключови думи: 1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2. защита на лични данни 3. personal data protection 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Индия 
  

Сист. No: 34883

- 186 -

Цб II 92118

Runcheva-Tasev, Hristina.  EU Perspective: Window of Challenge or Opportunity / Hristina Runcheva-Tasev. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 135-143. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. ЕU enlargement 2. Macedonian case 3. negotiation methodology 4. разширяване 5. Европейски съюз ( ЕС) 6. македонски въпрос 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 34880

- 187 -

Цб II 92118

Stefanov, Lyubomir.  Is Democracy the only "Game in Town" in Post-Truth Europe? / Lyubomir Stefanov. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 99-107. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. демокрация 2. representative government 3. rule of law 4. elections 5. justice 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34877

- 188 -

Цб II 92118

Tsvetkova, Nikolina.  Towards a Pedagogical Framework for Teaching English for Communication at EU Institutions / Nikolina Tsvetkova. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 239-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 802.0
Ключови думи: 1. институции на Европейския съюз 2. английски език 3. преподаване 4. European Studies 5. multilingualism 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34888

- 189 -

Цб II 92118

Veleva-Eftimova, Mirela.  Expert Evaluation of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union (2018). An Insight from Brussels / Mirela Veleva-Eftimova, Kaloyan Haralampiev. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 277-287. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. българско председателство 2. експертни оценки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34891

Право

- 190 -

Цб II 92110

Александров, Димитър.  Колизия вежду свободното движение на стоки и останалите свободи, основните права и държавните монополи / Димитър Александров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 481-496. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. колизия 2. конвергенция 3. държавен монопол 4. основни права 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34826

- 191 -

Цб II 92110

Ангелов, Христо.  Понятието "социален пол" и еднополовите бракове в практиката на българските и международните съдилища / Христо Ангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 717-735. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. биологичен пол 2. социален пол 3. еднополови бракове 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34834

- 192 -

Цб II 92110

Байчев, Илиян.  Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз / Илиян Байчев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 285-303. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Съд на ЕС (СЕС) 2. процесуално право 3. Европейски съюз ( ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34818

- 193 -

Цб II 92110

Белова, Габриела.  Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз / Габриела Белова, Станислав Павлов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 385-402. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 614(4)
Ключови думи: 1. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34822

- 194 -

Цб II 92110

Бъбаров, Мартин.  Проблем ив приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския дъюз / Мартин Бъбаров. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 435-458. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. нотариално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34824

- 195 -

Цб II 92110

Градевска, Венцислава.  Правната природа на публичното финансиране на задължения за обществена услуга - държавна помощ или финансова компенсация? / Венцислава Градевска. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 459-480. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. публично финансиране 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34825

- 196 -

Цб II 92133

Джунджуров, Щерион.  Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите? / Щерион Джунджуров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 106-117. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 321.011.5
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. права на човека 4. демокрация 5. гражданска сигурност 6. Закон за радиото и телевизията 7. Закон за специални разузнавателни средства 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34908

- 197 -

Цб II 92110

Драганов, Живко.  Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 641-660. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. основни права 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 34831

- 198 -

Цб II 92110

Кирилова, Агапия.  Въпросът за съвместимостта на арбитражните решения с режима на държавните помощи в ЕС / Агапия Кирилова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 305-322. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. държавна помощ 2. обезщетение 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34819

- 199 -

Цб II 92110

Киселова, Наталия.  Правомощия на президента на Република България в областта на външната политика / Наталия Киселова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 109-131. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.6
Ключови думи: 1. Президент на Република България 2. вицепрезидент 3. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34813

- 200 -

Цб II 92110

Костов, Станислав.  Възражението за незаконност по Член 277 ДФЕС / Станислав Костов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 251-283. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. процесуално право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34817

- 201 -

Цб II 92110

Кънева, Мира.  Общоевропейският процес на сътрудничество през призмата на еволюцията на три концепции на сигурността / Мира Кънева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 691-716. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. сътрудничество 2. сигурност 3. Европа 4. разведряване 5. интеграция 6. общност 7. реализъм 8. либерализъм 9. конструктивизъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 34833

- 202 -

Цб II 92110

Матеева, Екатерина.  Понятието "най-добри интереси на детето" според източниците на международното право и правото на Европейския съюз / Екатерина Матеева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 593-640. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Конвенция за правата на детето 2. дете 3. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34830

- 203 -

Цб II 92110

Методиева, Екатерина.  Средства за осигуряване на правото на ЕС, когато правният спор е подчинен на доброволен арбитраж / Екатерина Методиева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 365-381. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. арбитраж 2. ефективност 3. юрисдикции 4. правораздаване 5. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34821

- 204 -

Цб II 92110

Николов, Александър.  Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз / Александър Николов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 323-364. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. съответствие 2. ефективност 3. национално право 4. директиви 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34820

- 205 -

Цб II 92110

Огнянова, Нели.  Към въпроса за баланса на комуникационни права: журналистическото изключение в законодателството за защита на личните данни / Нели Огнянова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 67-84. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 342.7
Ключови думи: 1. комуникационни права 2. защита на лични данни 3. свобода на изразяване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34811

- 206 -

Цб II 92118

Огнянова, Нели.  Правна уредба на обществените медии в България и правото на Европейския съюз / Нели Огнянова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 155-172. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. обществени медии 2. финансиране 3. държавна помощ 4. Закон за радиото и телевизията 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 34882

- 207 -

Цб II 92110

Пангелов, Кирил.  Директива (ЕС) 20191 - необходимата стъпка напред към подобряване на едропейския модел на правоприлагане по конкуренцията / Кирил Пангелов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 497-527. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. Европейска комисия (ЕК) 2. правораздаване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34827

- 208 -

Цб II 92118

Райчева, Рая.  Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език / Рая Райчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 186-195. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07=60
Ключови думи: 1. медии 2. култура 3. испански език 4. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 4. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34884

- 209 -

Цб II 92110

Семов, Атанас.  Когато спазваме, прилагаме ли? / Атанас Семов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 219-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. приложимо право 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34816

- 210 -

Цб II 92110

Симеонов, Калоян.  Правни аспекти на присъединяването към ERM II / Калоян Симеонов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 569-589. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. валутен курс 2. Валутнокурсов механизъм 2 3. Еврозона 4. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34829

- 211 -

Цб II 92109

Ставру, Стоян.  Роботът - новият "друг" в междините на правото / Стоян Ставру. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 249-267. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 004.8.000.34
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. роботи 3. норми 4. етика 5. алгоритми 6. свобода 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Право 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34809

- 212 -

Цб II 92110

Стефанова, Милена.  Европейската харта за местно самоуправление и приложението й в българските законодателство и практика / Милена Стефанова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 661-689. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34832

- 213 -

Цб II 92110

Стойнев, Иван.  "Пусни народа ми да си тръгне...", или утвърждаване свободата на установяване на дружествата в практиката на Съда на Европейския съюз - от Daily Mail до Polbud / Иван Стойнев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 403-433. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС
Ключови думи: 1. дружества 2. седалище 3. ограничения 4. преобразуване 5. икономическа дейност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34823

- 214 -

Цб II 92110

Христев, Христо.  Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз - еволюция, предизвикателства и перспективи / Христо Христев. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 133-177. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. правова държава 2. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34814

- 215 -

Цб II 92110

Чернева, Десислава.  Изслушванията на кандидатите за членове на Европейската комисия: успешният "проект" на Европейския парламент / Десислава Чернева. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 179-215. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 327.7:061.1 ЕС  + 341.17
Ключови думи: 1. междуинституционални отношения 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 
  

Сист. No: 34815

- 216 -

Цб II 92110

Шикова, Ингрид.  Търговската политика на Европейския съюз - в търсене на разумния баланс / Ингрид Шикова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 547-567. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. търговска политика 3. протекционизъм 4. свободна търговия 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34828

- 217 -

Цб II 92118

Юрукова, Мария.  Европейските избори през 2019: ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България / Мария Юрукова, Иглика Иванова, Божидар Ангелов. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 196-218. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07
Ключови думи: 1. Европейски парламент 2. избори 3. медиен контент-анализ 4. онлайн медии 5. извличане на данни 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34885

- 218 -

Цб II 92118

Rautdesai, Rupal.  Prescriptive or Outcome Based? A Comparative Analysis of India`s Personal Data Protection Bill and European Union`s GDPR / Rupal Rautdesai, Sudipta Chakraborty, Shashikala Gurpur. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 173-185. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17
Ключови думи: 1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2. защита на лични данни 3. personal data protection 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 
Географски понятия: 1. Индия 
  

Сист. No: 34883

- 219 -

Цб II 92118

Ronald, Bindu Samuel.  GDPR: Legal Impact on Extra-Territorial Commercial Pressure on Indian Business, Trade and Investment / Bindu Samuel Ronald, Abhijit Vasmatkar, Shashikala Gurpur. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 45-56. 

1. Европейски съюз - икономика 
 346
Ключови думи: 1. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 2. data protection 3. trade 4. business 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Индия 
  

Сист. No: 34873

- 220 -

Цб II 92118

Tsvetkova, Nikolina.  Towards a Pedagogical Framework for Teaching English for Communication at EU Institutions / Nikolina Tsvetkova. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 239-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 802.0
Ключови думи: 1. институции на Европейския съюз 2. английски език 3. преподаване 4. European Studies 5. multilingualism 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34888

Интелектуална собственост

- 221 -

 

Андреева-Попйорданова, Диана.  Културните и творческите индустрии-фактор за увеличаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическия растеж в българската икономика / Диана Андреева-Попйорданова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 98-102. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. културни индустрии 2. творчески индустрии 3. интелектуален растеж 4. иновации 5. Евразийски съюз 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 34851

- 222 -

Цб II 92110

Драганов, Живко.  Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 641-660. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. основни права 2. интелектуална собственост 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 34831

Обществено управление. Публична администрация

- 223 -

Цб II 92110

Стефанова, Милена.  Европейската харта за местно самоуправление и приложението й в българските законодателство и практика / Милена Стефанова. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 661-689. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 352
Ключови думи: 1. местно самоуправление 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34832

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 224 -

Цб II 92133

Градинаров, Борислав.  Измеренията на медийната сигурност / Борислав Градинаров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 19-31. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. информационна сигурност 4. медии 5. манипулация 6. комуникационна сигурност (COMSEC) 7. IT сигурност 8. компютърна сигурност (COMPUSEC) 9. законова уредба 10. журналистически труд 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34901

- 225 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Съвременните бизнес модели за осигуряване на социална подкрепа като фактор влияещ върху състоянието на националната сигурност / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 59-64. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. социална подкрепа 3. политическа култура 4. ценности 5. социален статус 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34856

- 226 -

Цб II 92133

Пудин, Константин.  Аспекти на медийната сигурност / Константин Пудин. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 52-60. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 355.45
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. управление 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34903

- 227 -

Цб II 92133

Търкаланов, Юрий.  Медиите като източник на информация за националната сигурност / Юрий Търкаланов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 71-76. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. медии 3. информация 4. разузнаване 5. контраразузнаване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34905

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 228 -

Цб II 92115

Вълкова, Мария.  Социално предприемачество и развитие на местните общности / Мария Вълкова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 17-32. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. местни общности 3. социален капитал 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34837

- 229 -

Цб II 92116

Вълкова, Мария.  Сътрудничеството в мрежа и холистичният подход като възможности за разширяване позитивния ефект от работата на социалните предприятия / Мария Вълкова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 6-19. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социални предприятия 2. сътрудничество 3. мрежи 4. холистичен подход 5. междусекторно сътрудничество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34853

- 230 -

Цб II 92115

Генов, Антон.  Комплексното предварително проучване - необходим инструмент за успешно социално предприемачество / Антон Генов. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 98-110. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34843

- 231 -

Цб II 92109

Драмалиева, Валентина Ангелова.  Бедността като другот и като несправедливост / Валентина Ангелова Драмалиева. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 82-114. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 364.662
Ключови думи: 1. бедност 2. морал 3. етика 4. несправедливост 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34802

- 232 -

Цб II 92116

Йоргова, Ралица.  Практически измерения на обученията за ефестивна комуникация за хора с увреждания в екипа - инструмент за успешно включване в работна среда / Ралица Йоргова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 65-83. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. работна среда 3. трудова заетост 4. екипи 5. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 34857

- 233 -

Цб II 92116

Карагьозов, Иван.  Готовност и предизвикателства на средата в диадата "бизнес-увреждане" / Иван Карагьозов. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 20-42. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. глобализация 3. социална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34854

- 234 -

Цб II 92109

Костова, Любослава.  Социални политики и практики при деца и младежи в неравностойно положение / Любослава Костова. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 206-229. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 364.465
Ключови думи: 1. деца в риск 2. социална политика 3. образование 4. институционализация 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34807

- 235 -

Цб II 92115

Лазаров, Владислав.  Социалното предприемачество - стратегически ресурс за развитието на местните общности / Владислав Лазаров. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 74-83. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. стратегически ресурси 3. местна власт 4. местни общности 5. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34839

- 236 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Съвременните бизнес модели за осигуряване на социална подкрепа като фактор влияещ върху състоянието на националната сигурност / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 59-64. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. социална подкрепа 3. политическа култура 4. ценности 5. социален статус 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34856

- 237 -

Цб II 92116

Лазаров, Владислав.  Социалният ефект от стратегическото управление на ресурсите / Владислав Лазаров. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 84-96. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. стратегически ресурси 3. бюджет 4. стратегическо управление 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Управление 
  

Сист. No: 34858

- 238 -

Цб II 92115

Марков, Васил.  Социално предприемачество и културен туризъм / Васил Марков. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 5-16. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338.48  + 338:36
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социално предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Туризъм 
  

Сист. No: 34836

- 239 -

Цб CD 272

Начкова, Мая.  Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите / Мая Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 589-598. 

   Прев.загл.: CURRENT ISSUES OF ANALYSIS OF INSURERS’ LIQUIDITY

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 657  + 368.02
Ключови думи: 1. застрахователно счетоводство 2. ликвидност 3. застрахователен риск 4. възвръщаемост 5. платежоспособност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34896

- 240 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Предизикателства пред здравните застрахователи в условията на световна здравна криза / Мая Янкова Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1287-1291. 

   Прев.загл.: Challenges that health insurers face in a situation of global health crisis

 368.06
Ключови думи: 1. здравно застраховане 2. COVID-19 3. световна пандемия 4. счетоводна отчетност 5. криза 6. здравни застраховки 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34866

- 241 -

Цб II 92115

Петкова, Надежда.  Ролята на креативността и иновативността като ключов фактор за успех при социалното предприемачество / Надежда Петкова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 126-135. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. креативност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34849

- 242 -

Цб II 92115

Спасова, Димитрия.  Социално предприемачество и национален манталитет / Димитрия Спасова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 111-125. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 159.922.4
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. национална култура 3. национален манталитет 4. народопсихология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Психология 
  

Сист. No: 34848

- 243 -

Цб II 92115

Стоилова, Десислава.  Финансови стимули за развитие на социалното предприемачество в България / Десислава Стоилова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 33-60. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36.003.2
Ключови думи: 1. социално предприятие 2. данъчни облекчения 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34838

- 244 -

Цб II 92115

Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева.  Дуалното професионалното обучение в Германия - положителни практики за включване на хора с увреждания в социалната икономика / Адриана Георгиева Стоименова-Стефанова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 136-159. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36(430)  + 364.465(430)
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. хора с увреждания 3. социална икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 34850

- 245 -

Цб II 92116

Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева.  Дуалното професионално обучение и квалификация на хората с увреждания / Адриана Георгиева Стоименова-Стефанова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 97-127. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 377
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. хора с увреждания 3. достъпност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 34859

- 246 -

Цб II 92115

Харизанова, Надежда.  Социалното предприемачество и ролята му за социалното приобщаване на хората с увреждания / Надежда Харизанова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 84-97. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 364.465
Ключови думи: 1. хора с увреждания 2. социално участие 3. право на работа 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34841

- 247 -

Цб II 92116

Харизанова, Надежда.  Социалното предприемачество и Конвенцията за правата на хората с увреждания (CRPD) / Надежда Харизанова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 43-58. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социална икономика 2. хора с увреждания 3. социална работа 4. солидарна икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 34855

Образование

- 248 -

Цб П I 1042

Василева, Румелина.  Относно меките умения на специалистите в културните и творческите индустрии / Румелина Василева, Иванка Янкова, Боряна Хаджиева. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1273-1280. 

 331.101.3  + 37
Ключови думи: 1. меки умения 2. поколения специалисти 3. двойна рефлексивност 4. образование 5. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Общ отдел. Наука. Култура 3. Образование 
  

Сист. No: 34867

- 249 -

 

Гълъбова, Виолета.  Дигиталната трансформация във висшето образование - предизвикателства и добри практики / Виолета Гълъбова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 5-9. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 005.342  + 37.014.54
Ключови думи: 1. образование 2. дигитализация 3. технологии 4. трансформация 5. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 34840

- 250 -

Цб CD 272

Радев, Радко.  Възприемане на концепцията за учене през целия живот от обучаващите се в бакалавърска и магистърска степен на обучение / Радко Радев, Radko Radev. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 428-436. 

   Прев.загл.: PERCEPTION OF THE CONCEPT OF LIFELONG LEARNING FOR BACHELOR AND MASTER DEGREE STUDENTS

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 378
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. бакалавърски програми 3. магистърски програми 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34895

- 251 -

Цб II 92118

Радойкова, Гергана.  Европейско измерение на гражданското образование в България. Защо са важни първите седем? / Гергана Радойкова. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 229-238. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 37.0
Ключови думи: 1. гражданско образование 2. знания 3. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34887

- 252 -

Цб II 92116

Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева.  Дуалното професионално обучение и квалификация на хората с увреждания / Адриана Георгиева Стоименова-Стефанова. // Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа, . Успешни съвременни бизнес модели за социална подкрепа : Осми европейски форум за социално предприемачество : Научно-практическа конференция 28 - 31 март 2019, Пловдив, България  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 97-127. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36  + 377
Ключови думи: 1. професионално обучение 2. хора с увреждания 3. достъпност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Образование 
  

Сист. No: 34859

- 253 -

Цб II 92118

Gurpur, Shashikala.  Internationalisation of Legal Education - an Unfinished Agenda: The Case of Symbiosis Law School Pune / Shashikala Gurpur, Aparajita Mohanty. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 250-266. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. higher education 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34889

- 254 -

Цб II 92118

Karaasenova, Desislava.  Internationalisation and Europeanisation of Higher Education: Attitudes of Academic Staff / Desislava Karaasenova. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 221-228. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 378
Ключови думи: 1. висше образование 2. академичен състав 3. higher education 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Образование 
  

Сист. No: 34886

Етнология. Нрави. Обичаи

- 255 -

Цб II 92118

Стоянова-Енчева, Олга.  Бурката и хиджабът като модна панацея / Олга Стоянова-Енчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 267-276. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 391  + 297
Ключови думи: 1. мода 2. ислям 3. жени 4. Европа 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Религия 
  

Сист. No: 34890

- 256 -

Цб П I 1042

Kertakova, Marija.  Анализ на трансфера и прилагането на концептуалните измерения на историческия костюм от XIX век в практиката на моделиерите на дамска мода в началото на XXI век - 200 година / Marija Kertakova. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1355-1361. 

 391"18""20"
Ключови думи: 1. мода 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Приложни науки 
  

Сист. No: 34869

Обществено положение на жената

- 257 -

Цб II 92109

Батулева, Татяна.  Другост и идентичност: предизвикателства пред женското случване в български контекст / Татяна Батулева. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 230-248. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17-055.2  + 396
Ключови думи: 1. феминизъм 2. неравенство 3. майчинство 4. насилие 5. грижа 6. солидарност 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 34808

Математика. Естествени науки

- 258 -

Цб II 92133

Тодоров, Любомир.  Антропологичните предпоставки за дезинформация в медиите / Любомир Тодоров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 200-210. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 572
Ключови думи: 1. медии 2. дезинформиране 3. нови медии 4. антропология 5. цивилизация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 34916

Екология

- 259 -

П II 1370

Nikolova, Nina.  Shadow Economy and Populism - Risk and Uncertainty Factors for Establishing Low-Carbon Economy of Balkan Countries (Case Study for Bulgaria) / Nina Nikolova, Shteryo Nozharov. // Иконом. изследвания, 29, 2020, N 3, 121-144. 

 574
Ключови думи: 1. климатични промени 2. нисковъглеродна икономика 3. сива икономика 
Тематични рубрики: 1. Екология 
  

Сист. No: 34791

Приложни науки

- 260 -

Цб П I 1042

Kertakova, Marija.  Анализ на трансфера и прилагането на концептуалните измерения на историческия костюм от XIX век в практиката на моделиерите на дамска мода в началото на XXI век - 200 година / Marija Kertakova. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1355-1361. 

 391"18""20"
Ключови думи: 1. мода 
Тематични рубрики: 1. Етнология. Нрави. Обичаи 2. Приложни науки 
  

Сист. No: 34869

Здравеопазване

- 261 -

Цб II 92110

Белова, Габриела.  Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз / Габриела Белова, Станислав Павлов. // Кирилова,  Агапия. Liber Amicorum : в чест на доц. д-р Юлия Захариева / Агапия Кирилова, Александър Николов, Атанас Семов, Венцслава Градевска, Вихър Георгиев и др.; Състав  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, 385-402. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 327.7:061.1 ЕС  + 614(4)
Ключови думи: 1. здравни грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Право 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34822

- 262 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Предизикателства пред здравните застрахователи в условията на световна здравна криза / Мая Янкова Начкова, Maia Iankova Natchkova. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 43.6, 2020, 1287-1291. 

   Прев.загл.: Challenges that health insurers face in a situation of global health crisis

 368.06
Ключови думи: 1. здравно застраховане 2. COVID-19 3. световна пандемия 4. счетоводна отчетност 5. криза 6. здравни застраховки 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34866

Информационни технологии. Иновации

- 263 -

Цб II 92133

Ангова, Стела.  Бизнес модели в онлайн медиите за финансиране на съдържание / Стела Ангова, Иван Вълчанов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 233-243. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. дигитални медии 3. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34919

- 264 -

Цб II 92133

Атанасов, Пламен.  Новите и традиционните медии в конфликта между достоверност и навременност на съобщенията / Пламен Атанасов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 211-220. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. нови медии 2. традиционни медии 3. конфликт 4. комуникационна среда 5. общество 6. аудитория 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34917

- 265 -

Цб II 92133

Вангелов, Никола.  Събиране на онлайн информация за потребителите - какво знае фейсбук за нас? / Никола Вангелов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 221-232. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. Фейсбук 3. Facebook 4. онлайн реклама 5. маркетингови комуникации 6. потребителски данни 7. потребителска информация 8. злоупотреба с информация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 34918

- 266 -

Цб II 92133

Градинаров, Борислав.  Измеренията на медийната сигурност / Борислав Градинаров. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 19-31. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. национална сигурност 3. информационна сигурност 4. медии 5. манипулация 6. комуникационна сигурност (COMSEC) 7. IT сигурност 8. компютърна сигурност (COMPUSEC) 9. законова уредба 10. журналистически труд 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 34901

- 267 -

 

Гълъбова, Виолета.  Дигиталната трансформация във висшето образование - предизвикателства и добри практики / Виолета Гълъбова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 5-9. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 005.342  + 37.014.54
Ключови думи: 1. образование 2. дигитализация 3. технологии 4. трансформация 5. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 34840

- 268 -

Цб II 92115

Петкова, Надежда.  Ролята на креативността и иновативността като ключов фактор за успех при социалното предприемачество / Надежда Петкова. // Социално предприемачество и устойчиво развитие на местнит общности, . Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности : Научно-практическа конференция - гр. Благоевград - 22.10.2019 г.  (София). - София. - София : Национален съюз на трудовопроизводителните коопера, 2020, 126-135. 

1. Социално предприемачество - конференция 
 338:36
Ключови думи: 1. социално предприемачество 2. иновации 3. креативност 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34849

- 269 -

Цб II 92133

Пешева, Маргарита.  Медиите във времето на робожурналистиката / Маргарита Пешева. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 259-270. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. роботи 4. изкуствен интелект (AI) 5. робо-журналистика 6. дигитална робоетика 7. компютърна етика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34921

- 270 -

Цб II 92133

Проданов, Васил.  Медийна сигурност, идеологически апарати, дигитални медии и криза на капитализма / Васил Проданов. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 32-51. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 32.01
Ключови думи: 1. медийна сигурност 2. медии 3. електронни медии 4. идеология 5. неолиберализъм 6. капитализъм 7. идеологически апарати 8. прозрачно общество 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 34902

- 271 -

Цб II 92133

Райчева, Лилия.  Цифровизацията - новият медиен демон на Франкенщайн / Лилия Райчева. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 185-199. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07  + 077
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. цифровизация 3. нови медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34915

- 272 -

Цб II 92109

Ставру, Стоян.  Роботът - новият "друг" в междините на правото / Стоян Ставру. // Маринова,  Емилия. Другостта като морално предизвикателство (българският контекст) / Автор и състав. Емилия Маринова, Иван Миков, Таня Неделчева, Валентина Драмалиева, Даниела Сотирова  (Велико Търново). - Велико Търново. - София : Фабер, 2020, 249-267. 

1. Другост - български контекст - сборник 
 17  + 004.8.000.34
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. роботи 3. норми 4. етика 5. алгоритми 6. свобода 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Право 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34809

- 273 -

Цб II 92133

Ценкова, Мирослава.  Кибератаките - заплаха за бизнеса / Мирослава Ценкова. // Градинаров,  Борислав. Медиите - между пазара и контрола : Медийна сигурност 1 / Борислав Градинаров, Валерий Тодоров; Рец. Ивайло Христов, Теодора Петрова; Дизайн и предпеч. подг.  (София). - София. - София : BISFRIM, 2019, 244-258. 

1. Средства за масова информация – влияние – сборници 2. Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 
 07
Ключови думи: 1. киберпрестъпления 2. кибератаки 3. заплахи за сигурността 4. бизнес 5. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34920

Изкуство. Музика. Спорт

Езикознание. Литературознание

- 274 -

Цб II 92112

Пенчева, Антония Иванова.  Концепт власть в болгарском медиадискурсе / Антония Иванова Пенчева. // Современные тенденции в изучении русского языка, культуры и истории : Сборник материалов научно-практической конференции, 2-3 октября 2020 , София, Болгария / Ред. Антония Пенчева  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 118-126. 

1. Руски език, култура, история - конференция 
 07.000.32(497.2)
Ключови думи: 1. медия 2. метафори 3. власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34835

- 275 -

Цб II 92118

Райчева, Рая.  Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език / Рая Райчева. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 186-195. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 07=60
Ключови думи: 1. медии 2. култура 3. испански език 4. толерантност 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 4. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34884

- 276 -

Цб II 92118

Tsvetkova, Nikolina.  Towards a Pedagogical Framework for Teaching English for Communication at EU Institutions / Nikolina Tsvetkova. // Следващите седем на Европейския съюз : Доклади от Седмата международна научна конференция на катедра "Европеистика", Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски", май 2020 / Науч. ред. Ингрид Шикова, Нели Огнянова, Калоян Симеонов, Николина Цветкова, Гергана Радойкова, Деси  (София). - София. - София : Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, 239-249. 

1. Европейски съюз – политика – сборници 
 341.17  + 802.0
Ключови думи: 1. институции на Европейския съюз 2. английски език 3. преподаване 4. European Studies 5. multilingualism 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Право 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 34888

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 277 -

Цб CD 272

Христов, Ивайло.  Печатът в Княжество България (1878-1885) / Ивайло Христов. // Management and Engineering `20 : Conference Proceedings : XVIII International Scientific Conference, Days of Science TU-Sofia, 13-16.09.2020, Sozopol  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Technical University - Sofia, 2020, 643-652. 

   Прев.загл.: THE PRESS IN THE PRINCIPALITY OF BULGARIA (1878-1885)

1. Мениджмънт и инженеринг - конференция 
 949.72.051  + 070.000.93
Ключови думи: 1. журналистика 2. Княжество България 3. Освобождение 4. преса 5. политически партии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34897


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 18 20 47 
Александров, Димитър 48 146 190 
Ангелов, Божидар 46 180 217 
Ангелов, Светослав 136 
Ангелов, Христо 49 147 191 
Ангова, Стела 21 263 
Андреева-Попйорданова, Диана 1 221 
Атанасов, Борислав 137 
Атанасов, Пламен 22 264 
Атанасова, Бойка 23 
Байчев, Илиян 50 148 192 
Батулева, Татяна 3 257 
Белова, Габриела 51 149 193 261 
Бонева, Светла 84 181 
Бъбаров, Мартин 52 110 150 194 
Вангелов, Никола 24 125 265 
Василева, Румелина 2 107 248 
Вацев, Валентин 4 25 
Велева-Евтимова, Мирела 53 151 
Велева-Ефтимова, Мирела 53 151 
Вълкова, Мария 90 91 228 229 
Вълчанов, Иван 21 263 
Въткова-Милушева, Даниела Петрова 117 
Генов, Антон 92 230 
Георгиев, Вихър 54 152 
Георгиева, Емилия 138 153 
Градевска, Венцислава 55 154 195 
Градинаров, Борислав 26 224 266 
Грозева, Румяна 56 155 
Гълъбова, Виолета 249 267 
Джунджуров, Щерион 27 57 196 
Драганов, Живко 58 156 197 222 
Драгомиров, Николай 132 
Драмалиева, Валентина 28 
Драмалиева, Валентина Ангелова 5 231 
Иванова, Иглика 46 180 217 
Иванова, Росица 116 120 
Ивков, Божидар 6 
Игич, Горан 29 59 
Йовчева, Ирина 126 
Йоргова, Ралица 93 108 232 
Карагьозов, Иван 94 233 
Кирилова, Агапия 60 157 198 
Киселова, Наталия 61 158 199 
Костов, Станислав 62 159 200 
Костова, Любослава 7 234 
Костова, Силвия 117 
Крумов, Крум 117 
Кънева, Аглика 111 139 
Кънева, Мира 63 160 201 
Кътева, Марияна 140 
Лазаров, Владислав 95 96 97 121 225 235 236 237 
Лилков, Димитър 64 161 
Малинов, Светослав 65 162 
Маринова, Емилия Васил 8 
Марков, Васил 98 133 238 
Матеева, Екатерина 66 163 202 
Методиева, Екатерина 67 164 203 
Миков, Иван 9 
Минев, Георги 30 
Михайлов, Николай 31 68 
Михайлова, Михаела 127 
Найденов, Георги 19 79 
Начкова, Мая 118 239 
Начкова, Мая Янкова 240 262 
Неделчева, Таня 10 
Никовска, Кремена 134 
Николов, Александър 69 165 204 
Огнянова, Нели 32 70 166 167 205 206 
Павлов, Станислав 51 149 193 261 
Пангелов, Кирил 71 168 207 
Пенчева, Антония Иванова 33 72 274 
Петкова, Надежда 99 241 268 
Пешева, Маргарита 34 269 
Проданов, Васил 35 73 270 
Пудин, Константин 36 226 
Радев, Радко 122 131 250 
Радойкова, Гергана 169 251 
Райчева, Лилия 37 271 
Райчева, Рая 38 170 208 275 
Семов, Атанас 74 171 209 
Симеонов, Калоян 75 112 172 173 210 
Сотирова, Даниела 11 
Спасова, Димитрия 15 100 242 
Ставру, Стоян 12 211 272 
Станков, Станко 134 
Стефанова, Милена 76 174 212 223 
Стоилова, Десислава 101 243 
Стоименова-Стефанова, Адриана Георгиева 102 103 244 245 252 
Стойнев, Иван 77 175 213 
Стоянова-Енчева, Олга 17 255 
Тилева, Ивет 16 141 
Тимчев, Марко 119 
Тодоров, Валерий 39 
Тодоров, Любомир 40 258 
Трайкова, Александра 13 
Трифонова, Роксана 113 142 176 
Търкаланов, Юрий 41 227 
Фидан, Хафизе 134 
Филева, Петя 128 
Филипов, Костадин 42 78 
Хаджиева, Боряна 2 107 248 
Харалампиев, Калоян 19 79 
Харизанова, Надежда 104 105 246 247 
Христев, Христо 80 177 214 
Христов, Ивайло 43 277 
Христов, Христо 14 
Ценкова, Мирослава 44 273 
Чернева, Десислава 81 178 215 
Шикова, Ингрид 82 143 179 216 
Юмер, Мехмед 45 83 
Юрукова, Мария 46 180 217 
Янкова, Иванка 2 107 248 
Янкулов, Явор 144 
Aleksandrova-Zlatanska, Svetlana 114 
Arya, Sujata 253 
Atanassova, Margarita 109 
Beev, Ivaylo 106 
Boneva, Svetla 84 181 
Bozev, Vasil 129 
Chakraborty, Sudipta 185 218 
Chobanov, Petar 124 
Ciceo, Georgiana 85 182 
Dulevski, Stoycho 115 
Galabov, Marin 123 
Gechev, Rumen 106 
Gurpur, Shashikala 145 185 218 219 253 
Haralampiev, Kaloyan 89 189 
Hristozov, Yanko 106 124 
Ianeva, Mariana 135 
Ivanova, Rositsa 116 120 
Karaasenova, Desislava 183 254 
Kertakova, Marija 256 260 
Koleva, Galina 130 
Mihaylova, Mihaela 127 
Mohanty, Aparajita 253 
Natchkova, Maia Iankova 118 239 240 262 
Netseva-Porcheva, Tatyana 129 
Nikolova, Nina 259 
Nozharov, Shteryo 259 
Pejovic, Aleksandar Andrija 86 184 
Radev, Radko 122 131 250 
Rautdesai, Rupal 185 218 
Ronald, Bindu Samuel 145 219 
Runcheva-Tasev, Hristina 87 186 
Stefanov, Lyubomir 88 187 
Stoyanova, Zornitsa 130 
Timchev, Marco 119 
Tsvetkova, Nikolina 188 220 276 
Vasmatkar, Abhijit 145 219 
Veleva-Eftimova, Mirela 89 189 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агонията на свободното слово в "Нова Турция" 45 83 
Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите 118 239 
Анализ на ефективността на бизнеса – проблеми и решения 116 
Анализ на салдото на търговския баланс на платежния баланс на България 139 
Анализ на трансфера и прилагането на концептуалните измерения на историческия костюм от XIX век в практиката на моделиерите на дамска мода в началото на XXI век - 200 година 256 260 
Антропологичните предпоставки за дезинформация в медиите 40 258 
Аспекти на медийната сигурност 36 226 
Бедността като другот и като несправедливост 5 231 
Бизнес модели в онлайн медиите за финансиране на съдържание 21 263 
Бурката и хиджабът като модна панацея 17 255 
Българските мюсюлмани (помаци) - близки и далечни 10 
Възприемане на концепцията за учене през целия живот от обучаващите се в бакалавърска и магистърска степен на обучение 250 
Възражението за незаконност по Член 277 ДФЕС 62 159 200 
Въпросът за съвместимостта на арбитражните решения с режима на държавните помощи в ЕС 60 157 198 
Готовност и предизвикателства на средата в диадата "бизнес-увреждане" 94 233 
Да се огледаме в детските очи 8 
Двете поколения революционери - 30 години по-късно! 19 79 
Демократичен дефицит или демоикратична легитимност? Към нова понятийна рамка на Европейския съюз 65 162 
Дигиталната трансформация във висшето образование - предизвикателства и добри практики 249 267 
Директива (ЕС) 20191 - необходимата стъпка напред към подобряване на едропейския модел на правоприлагане по конкуренцията 71 168 207 
Директният маркетинг в България - прилагане и проявления 127 
Дирижирани медии на "свободния свят" или свободни медии на гражданското общество? 18 20 47 
Доверие, демокрация, медийно влияние 31 68 
Другост и идентичност: предизвикателства пред женското случване в български контекст 3 257 
Дуалното професионално обучение и квалификация на хората с увреждания 103 245 252 
Дуалното професионалното обучение в Германия - положителни практики за включване на хора с увреждания в социалната икономика 102 244 
Европейската харта за местно самоуправление и приложението й в българските законодателство и практика 76 174 212 223 
Европейските избори през 2019: ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България 46 180 217 
Европейско измерение на гражданското образование в България. Защо са важни първите седем? 169 251 
Ефектът от напускането на Обединеното кралство за Съвета на ЕС: институционални и политически последствия 64 161 
Заедно против "одругостяването" на лицата с психични заболявания: между европейския и българския етичен контекст 13 
Защо политическата коректност на медиите не е етически коректна 28 
Измеренията на медийната сигурност 26 224 266 
Изследване влиянието на някои банкови показатели върху БВП, безработицата и преките чуждестранни инвестиции 111 
Изслушванията на кандидатите за членове на Европейската комисия: успешният "проект" на Европейския парламент 81 178 215 
Икономиката на Европейския съюз на кръстопът 138 153 
Икономическата журналистика: история и дигитални тенденции 30 
Инфлуенс маркетингът и бартерната система в побза на брандинга в бюти индустрията по време на криза в пандемията COVID-19 126 
Кибератаките - заплаха за бизнеса 44 273 
Когато спазваме, прилагаме ли? 74 171 209 
Колизия вежду свободното движение на стоки и останалите свободи, основните права и държавните монополи 48 146 190 
Комплексното предварително проучване - необходим инструмент за успешно социално предприемачество 92 230 
Конкурентоспособност и иновации в търговията 136 
Концепт власть в болгарском медиадискурсе 33 72 274 
Критическо изследване върху генезиса на съвременния популизъм. Как да спасим демокрацията, като спасим другостта в България 14 
Културните и творческите индустрии-фактор за увеличаване на конкурентоспособността, иновациите и икономическия растеж в българската икономика 1 221 
Към въпроса за баланса на комуникационни права: журналистическото изключение в законодателството за защита на личните данни 70 166 205 
Медиите в Гърция: възход и падение, тъмни връзки с властта и олигарсите 23 
Медиите във времето на робожурналистиката 34 269 
Медиите като източник на информация за националната сигурност 41 227 
Медийна сигурност или кой ще ни пази от пазачите? 27 57 196 
Медийна сигурност, идеологически апарати, дигитални медии и криза на капитализма 35 73 270 
Морални принципи и норми в етиката на имиграцията 9 
Новата криза и финансовият сектор - помагат ли ни предишните уроци? 112 173 
Новите и традиционните медии в конфликта между достоверност и навременност на съобщенията 22 264 
Някои отражения на пандемията от COVID-19 върху търговията в България 137 
Общи принципи на управлението на конкурентни складови системи 132 
Общоевропейският процес на сътрудничество през призмата на еволюцията на три концепции на сигурността 63 160 201 
От монополизма до политическия слугинаж 42 78 
Отвъд пост-истината 4 25 
Относно меките умения на специалистите в културните и творческите индустрии 2 107 248 
Относно тълкуването на националното право в съответствие с буквата и целта на директивите на Европейския съюз 69 165 204 
Оценка на политическите инициативи на ротационното председателство на Съвета на ЕС 53 151 
Пазар на фулфилмънт услуги в България - основни участници и предлагани услуги 128 
Печатът в Княжество България (1878-1885) 43 277 
Планът "Фуше" - поглед в миналото и изводи за бъдещето на европейския интеграционен процес 54 152 
Подмяната. Кой финансира фалшивите новини? Обществените медии и обществената сигурност 39 
Подобряване на методиката за анализ на пълната себестойност на продукцията 120 
Понятието "най-добри интереси на детето" според източниците на международното право и правото на Европейския съюз 66 163 202 
Понятието "социален пол" и еднополовите бракове в практиката на българските и международните съдилища 49 147 191 
Пораснали ли сме за следващите седем? 56 155 
Послания на толерантност вместо търсене на конфронтация с езикови средства в медийно съдържание на съвременен испански език 38 170 208 275 
Последна миля на доставката при прилагане на омниканална стратегия 140 
Потребителят на езика на другостта: морално-философски ориентири за разбиране на потреблението 11 
Правна уредба на обществените медии в България и правото на Европейския съюз 32 167 206 
Правната природа на публичното финансиране на задължения за обществена услуга - държавна помощ или финансова компенсация? 55 154 195 
Правни аспекти на присъединяването към ERM II 75 172 210 
Правомощия на президента на Република България в областта на външната политика 61 158 199 
Празничната обредност - фактор за развитие на алтернативни форми на туризъм в Странджа 134 
Практически измерения на обученията за ефестивна комуникация за хора с увреждания в екипа - инструмент за успешно включване в работна среда 93 108 232 
Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост 58 156 197 222 
Предизикателства пред здравните застрахователи в условията на световна здравна криза 240 262 
Претеглянето на интересите в процедурите по постановяване на временни мерки пред Съда на Европейския съюз 50 148 192 
Приложение на конкурентните бизнес стратегии във франчайзинговите бизнес формати 122 131 
Принципът на правовата държава в правния ред на Европейския съюз - еволюция, предизвикателства и перспективи 80 177 214 
Проблем ив приложението на чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон в контекста на правото на Европейския дъюз 52 110 150 194 
Психологически аспекти на процеса за вземане на решение в международната търговия 16 141 
Роботът - новият "друг" в междините на правото 12 211 272 
Ролята на вътрешните и външните одитори за идентифициране на измами в предприятията 117 
Ролята на креативността и иновативността като ключов фактор за успех при социалното предприемачество 99 241 268 
Социални политики и практики при деца и младежи в неравностойно положение 7 234 
Социалният ефект от стратегическото управление на ресурсите 97 121 237 
Социално предприемачество и културен туризъм 98 133 238 
Социално предприемачество и национален манталитет 15 100 242 
Социално предприемачество и развитие на местните общности 90 228 
Социалното предприемачество - стратегически ресурс за развитието на местните общности 95 235 
Социалното предприемачество и Конвенцията за правата на хората с увреждания (CRPD) 105 247 
Социалното предприемачество и ролята му за социалното приобщаване на хората с увреждания 104 246 
Средства за осигуряване на правото на ЕС, когато правният спор е подчинен на доброволен арбитраж 67 164 203 
Стопански счетоводен анализ на конкурентоспособността и ефективността на балансирана система от показатели 119 
Събиране на онлайн информация за потребителите - какво знае фейсбук за нас? 24 125 265 
Съвременните бизнес модели за осигуряване на социална подкрепа като фактор влияещ върху състоянието на националната сигурност 96 225 236 
Сътрудничеството в мрежа и холистичният подход като възможности за разширяване позитивния ефект от работата на социалните предприятия 91 229 
Трансгранично предоставяне и получаване на здравни и медицински услуги в Европейския съюз 51 149 193 261 
Търговската политика на Европейския съюз - в търсене на разумния баланс 82 143 179 216 
Търговски и бизнес възможности в Linkedin 144 
Финансови стимули за развитие на социалното предприемачество в България 101 243 
Финансовите инструменти - алтернатива за пазпределение на бюджета на Европейския съюз през програмен период 2021-2027 113 142 176 
Цифровизацията - новият медиен демон на Франкенщайн 37 271 
Човекът с инвалидност като генерализираният "друг" 6 
"Пусни народа ми да си тръгне...", или утвърждаване свободата на установяване на дружествата в практиката на Съда на Европейския съюз - от Daily Mail до Polbud 77 175 213 
100 години...югоинерция? 29 59 
Amendments to the Constitution in the Area of Judiciary in the Candidate Countries for the Membership in the EU - the Examples of Montenegro, Albania and Serbia 86 184 
Developing a Methodology for Tourism Region Management (the Case of Sofia) 135 
Economic Aspects of Urban Agriculture 130 
Economic Efficiency of Real Sector Companies - Nature, Types, Elements, Indicators and Models 123 
EU Perspective: Window of Challenge or Opportunity 87 186 
Expected Effects of the Euro Adoption in Bulgaria 106 
Expert Evaluation of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union (2018). An Insight from Brussels 89 189 
Fiscal Discipline Assesment model for Bulgarian Municipalities 114 
Future of Europe. Between Remarkable Aspirations and Crucial Reforms 85 182 
GDPR: Legal Impact on Extra-Territorial Commercial Pressure on Indian Business, Trade and Investment 145 219 
Innovation Environment Towards Smart Specialisation and Circular Economy 124 
Internationalisation and Europeanisation of Higher Education: Attitudes of Academic Staff 183 254 
Internationalisation of Legal Education - an Unfinished Agenda: The Case of Symbiosis Law School Pune 253 
Is Democracy the only "Game in Town" in Post-Truth Europe? 88 187 
Prescriptive or Outcome Based? A Comparative Analysis of India`s Personal Data Protection Bill and European Union`s GDPR 185 218 
Quality of Working Environment - Challenges to the Attractiveness of Organizations 109 
Research on the Relation Between Company Pricing Objectives and Pricing Strategies 129 
Scientific and Applied Challenges in the Concept "Fixed Establishment" in the Modern Tax Systems 115 
Shadow Economy and Populism - Risk and Uncertainty Factors for Establishing Low-Carbon Economy of Balkan Countries (Case Study for Bulgaria) 259 
Towards a Disintegrated Europe: A Literature Review in an International Context 84 181 
Towards a Pedagogical Framework for Teaching English for Communication at EU Institutions 188 220 276 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Другост - български контекст - сборник 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 211 231 234 257 272 
Европейски съюз - икономика 56 112 113 138 142 145 153 155 173 176 219 
Европейски съюз – политика – сборници 17 32 38 46 48 49 50 51 52 53 54 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71 74 75 76 77 80 81 82 84 85 86 87 88 89 110 143 146 147 148 149 150 151 152 154 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 174 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 217 218 220 222 223 251 253 254 255 261 275 276 
Мениджмънт и инженеринг - конференция 19 43 79 116 118 122 127 131 239 250 277 
Онлайн журналистика – управление и организация – сборници 4 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 47 57 59 68 73 78 83 125 196 224 226 227 258 263 264 265 266 269 270 271 273 
Руски език, култура, история - конференция 33 72 274 
Социално предприемачество - конференция 15 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 108 121 133 225 228 229 230 232 233 235 236 237 238 241 242 243 244 245 246 247 252 268 
Средства за масова информация – влияние – сборници 4 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 47 57 59 68 73 78 83 125 196 224 226 227 258 263 264 265 266 269 270 271 273 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоцензура 28 
академичен състав 183 254 
алгоритми 12 211 272 
алтернативен туризъм 134 
анализ 116 119 120 
английски език 188 220 276 
аномалии 6 
анонимна журналистика 29 59 
антропология 40 258 
арбитраж 67 164 203 
аудитория 22 264 
аутсорсинг 128 
бакалавърски програми 250 
балансирана система 119 
банки 111 
банкови показатели 111 
бартер 126 
бедност 5 231 
безвъзмездно финансиране 113 142 176 
бизнес 44 116 144 273 
бизнес медии 30 
бизнес модели 21 263 
бизнес стратегии 122 131 
биологичен пол 49 147 191 
Брекзит 64 161 
бъдеще 85 182 
България 53 111 151 
български компании 127 
българско председателство 89 189 
бързооборотни стоки 136 
бюджет 97 121 237 
бюти индустрия 126 
валутен курс 75 172 210 
валутен пазар 106 
валутен риск 106 
Валутнокурсов механизъм 2 75 172 210 
вземане на решения 16 141 
висше образование 183 249 253 254 267 
вицепрезидент 61 158 199 
власт 33 72 274 
внос-износ 139 
въглища 56 155 
възвръщаемост 118 239 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 124 
възпитание 8 
външен одит 117 
външна политика 54 61 152 158 199 
вътрешен контрол 117 
вътрешна политика 19 79 
глобализация 94 233 
градски ферми 130 
градско земеделие 130 
гражданска сигурност 27 57 196 
гражданско образование 169 251 
гражданско общество 18 20 47 
грижа 3 257 
данъчна политика 115 
данъчна система 115 
данъчни облекчения 101 243 
двойна рефлексивност 2 107 248 
ДДС 115 
дезинтеграция 84 181 
дезинформиране 40 258 
демоикрация 65 162 
демократизация 45 83 
демократичен дефицит 65 162 
демокрация 14 18 20 27 47 57 88 187 196 
дете 66 163 202 
деца 8 
деца в риск 7 234 
дигитализация 30 249 267 
дигитална робоетика 34 269 
дигитални медии 21 37 263 271 
директен маркетинг 127 
директиви 69 165 204 
дирижирана медия 18 20 47 
доверие 4 25 31 68 
доставка до дома 140 
доставки 140 
доставчици 128 
достъпност 103 245 252 
дружества 77 175 213 
държавен монопол 48 146 190 
държавна помощ 32 55 60 154 157 167 195 198 206 
ЕU enlargement 87 186 
Евразийски съюз 1 221 
евро (EU) 106 
Еврозона 75 172 210 
Европа 17 63 85 160 182 201 255 
Европейска комисия (ЕК) 71 168 207 
Европейски парламент 46 180 217 
Европейски съд 115 
Европейски съюз ( ЕС) 50 56 65 82 87 138 143 148 153 155 162 179 186 192 216 
евроскептицизъм 14 
еднополови бракове 49 147 191 
език 10 
екипи 93 108 232 
експертни оценки 89 189 
електронни медии 35 73 270 
етика 5 9 11 12 211 231 272 
етическа коректност 28 
ефективност 67 69 116 164 165 203 204 
жени 17 255 
журналистика 34 43 269 277 
журналистически труд 26 224 266 
зависимост 23 
Закон за радиото и телевизията 27 32 57 167 196 206 
Закон за специални разузнавателни средства 27 57 196 
законова уредба 26 224 266 
законодателство 123 
заплахи за сигурността 44 273 
застрахователен риск 118 239 
застрахователно счетоводство 118 239 
защита на лични данни 70 166 185 205 218 
здравни грижи 51 149 193 261 
здравни застраховки 240 262 
здравно застраховане 240 262 
Зелена сделка 56 155 
злоупотреба с информация 24 125 265 
знания 169 251 
идентичност 169 251 
идеологически апарати 35 73 270 
идеология 35 73 270 
избори 46 180 217 
извличане на данни 46 180 217 
изкуствен интелект (AI) 12 34 211 269 272 
измами 117 
изолация 13 
изпълнение на заявки 128 
икономика на България 106 
икономическа дейност 77 175 213 
икономическа ефективност 123 
икономическа журналистика 30 
икономическа криза 112 138 153 173 
икономически ефекти 130 
икономия 120 
имиграция 9 
индикатори 53 151 
иновации 1 99 136 221 241 268 
иновационна активност 124 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация 124 
институции на Европейския съюз 54 152 188 220 276 
институционализация 7 234 
интеграционни процеси 54 152 
интеграция 13 63 160 201 
интелектуален растеж 1 221 
интелектуална собственост 58 156 197 222 
инфлуенс 126 
информационна война 29 59 
информационна сигурност 26 224 266 
информация 41 227 
ислям 17 255 
испански език 38 170 208 275 
капитализъм 35 73 270 
кибератаки 44 273 
киберпрестъпления 44 273 
киберсигурност 44 273 
клиенти 11 
климатични промени 259 
Княжество България 43 277 
колизия 48 146 190 
количествен анализ 53 151 
компании 124 
компютърна етика 34 269 
компютърна сигурност (COMPUSEC) 26 224 266 
комуникационна сигурност (COMSEC) 26 224 266 
комуникационна среда 22 264 
комуникационни права 70 166 205 
комуникация 93 108 232 
Конвенция за правата на детето 66 163 202 
конвергенция 48 146 190 
конкурентна стратегия 122 131 
конкурентоспособност 119 136 
Конституция 86 184 
конструктивизъм 63 160 201 
контраразузнаване 41 227 
конфликт 22 264 
корпоративен сектор 123 
креативност 99 241 268 
криза 240 262 
кръгова икономика 124 
култура 38 170 208 275 
културен туризъм 98 133 238 
културни индустрии 1 221 
легитимност 14 65 162 
либерализъм 63 160 201 
ликвидност 118 239 
лица с увреждания 13 
логистика 132 
логистични услуги 128 
лъжи 4 25 
магистърски програми 250 
майчинство 3 257 
македонски въпрос 87 186 
макроикономически променливи 111 
манипулация 18 20 26 47 224 266 
маркетинг 126 
маркетингови комуникации 24 125 265 
медиен контент-анализ 46 180 217 
медии 4 18 20 23 25 26 30 31 34 35 38 40 41 42 45 47 68 73 78 83 170 208 224 227 258 266 269 270 275 
медийна конвергенция 30 
медийна политика 18 20 47 
медийна сигурност 26 27 35 36 39 57 73 196 224 226 266 270 
медийно влияние 31 68 
медия 33 72 274 
междуинституционални отношения 81 178 215 
международна търговия 16 141 
междусекторно сътрудничество 91 229 
меки умения 2 107 248 
местна власт 95 235 
местни общности 90 95 228 235 
местно самоуправление 76 174 212 223 
метафори 33 72 274 
методология 116 
мит 4 25 
мода 17 255 256 260 
монетарна политика 106 
монополи 42 78 
морал 5 13 231 
мрежи 91 229 
мърчандайзинг 140 
наратив 29 59 
народопсихология 15 100 242 
насилие 3 257 
национален манталитет 15 100 242 
национална култура 15 100 242 
национална сигурност 26 27 36 41 57 96 196 224 225 226 227 236 266 
национално право 69 165 204 
неистина 4 25 
неолиберализъм 35 73 270 
неравенство 3 257 
несправедливост 5 231 
нисковъглеродна икономика 259 
нови медии 22 37 40 258 264 271 
нови технологии 30 
норми 12 211 272 
нотариално право 52 110 150 194 
обезщетение 60 157 198 
образование 2 7 107 234 248 249 250 267 
обреди 134 
обучение 2 107 248 
Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 145 185 218 219 
обществена сигурност 39 
обществени медии 32 39 167 206 
общество 22 31 68 264 
общини 114 
общност 63 160 201 
ограничения 77 175 213 
олигарси 23 
омниканална търговия 140 
онлайн медии 21 46 180 217 263 
онлайн реклама 24 125 265 
онтология 4 25 
Освобождение 43 277 
основни права 48 58 146 156 190 197 222 
оценка 53 151 
оценка на риска 117 
пазар на труда 109 
пандемична криза 126 
платежен баланс 139 
платежоспособност 118 239 
поколения специалисти 2 107 248 
политика за сигурност 54 152 
политическа коректност 28 
политическа култура 96 225 236 
политическа промяна 19 79 
политически дискурс 14 
политически партии 43 277 
политически слуги 42 78 
помаци 10 
популизъм 14 
потребители 137 140 
потребителска информация 24 125 265 
потребителски данни 24 125 265 
права на човека 27 57 66 163 196 202 
право на Европейския съюз 75 172 210 
право на работа 104 246 
правова държава 80 177 214 
правораздаване 67 71 164 168 203 207 
предразсъдъци 6 
Президент на Република България 61 158 199 
преобразуване 77 175 213 
преподаване 188 220 276 
преразход 120 
преса 43 277 
преход 19 56 79 155 
приложимо право 74 171 209 
приходи 130 
прозрачно общество 35 73 270 
промяна 86 184 
пропаганда 29 59 
протекционизъм 82 143 179 216 
професионални социални мрежи 144 
професионално обучение 102 103 244 245 252 
процесуално право 50 62 148 159 192 200 
психологически характеристики 16 141 
публично финансиране 55 154 195 
работна среда 93 108 232 
работодатели 109 
разведряване 63 160 201 
различия 8 
разузнаване 41 227 
разходи 120 
разширяване 87 186 
реализъм 63 160 201 
регионална политика 113 142 176 
регресионен анализ 111 
религия 10 
ресурси 124 
реформи 112 173 
решения 116 
робо-журналистика 34 269 
роботи 12 34 211 269 272 
световна пандемия 240 262 
световна политика 18 20 47 
свобода 12 28 211 272 
свобода на изразяване 70 166 205 
свобода на словото 28 45 83 
свободна търговия 82 143 179 216 
себестойност 120 
седалище 77 175 213 
сива икономика 259 
сигурност 63 160 201 
складова дейност 132 
складови системи 132 
солидарна икономика 105 247 
солидарност 3 257 
София 135 
социален капитал 90 228 
социален пол 49 147 191 
социален статус 96 225 236 
социална дистанция 6 
социална икономика 94 95 97 102 105 121 233 235 237 244 247 
социална подкрепа 96 225 236 
социална политика 7 234 
социална работа 105 247 
социални медии 24 31 68 125 265 
социални мрежи 144 
социални предприятия 91 229 
социално осигуряване 109 
социално предприемачество 15 90 92 98 99 100 133 228 230 238 241 242 268 
социално предприятие 101 243 
социално участие 104 246 
справедливост 9 
стереотипи 6 
стигма 6 13 
стратегически ресурси 95 97 121 235 237 
стратегическо управление 95 97 121 235 237 
стратегия 81 178 215 
счетоводна отчетност 240 262 
счетоводство 119 
Съд на ЕС (СЕС) 50 80 148 177 192 214 
съдебен контрол 67 164 203 
съответствие 69 165 204 
сътрудничество 63 91 160 201 229 
творчески индустрии 1 221 
технологии 249 267 
толерантност 28 38 170 208 275 
традиционни медии 22 264 
трансформация 249 267 
тролова журналистика 39 
трудова заетост 93 108 232 
трудова мотивация 109 
трудово законодателство 109 
туристически дестинации 135 
туристически район 135 
туристическо райониране 135 
търговия 136 137 
търговска политика 82 143 179 216 
търговски баланс 139 
търговско салдо 139 
увреждания 6 13 
управление 36 226 
учене през целия живот 250 
фалшиви новини 29 39 59 
Фейсбук 24 125 265 
феминизъм 3 257 
финансиране 32 167 206 
финансова криза 112 173 
финансови инструменти 113 142 176 
фискална дисциплина 114 
фискална стабилност 114 
франчайзинг 122 131 
фулфилмънт 128 
холистичен подход 91 229 
хора с увреждания 93 94 102 103 104 105 108 232 233 244 245 246 247 252 
цензура 45 83 
ценности 96 225 236 
ценови стратегии 129 
ценови цели 129 
ценообразуване 129 140 
цивилизация 40 258 
цифровизация 37 271 
Четвърта индустриална революция 30 
юрисдикции 67 164 203 
10 ноември 1989 19 79 
business 145 219 
COVID-19 112 137 138 153 173 240 262 
CRM системи (customer portfolio models CRM) 136 
data protection 145 219 
differentiated integration 85 182 
elections 88 187 
European Studies 188 220 276 
Facebook 24 125 265 
higher education 183 253 254 
IT сигурност 26 224 266 
justice 88 187 
LinkedIn 144 
Macedonian case 87 186 
multilingualism 188 220 276 
negotiation methodology 87 186 
personal data protection 185 218 
representative government 88 187 
rule of law 88 187 
trade 145 219 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Ердоган, Реджеп Таип 45 83 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Албания 86 184 
България 13 14 19 39 43 46 79 89 101 127 169 180 189 217 243 251 277 
Великобритания 64 161 
Германия 102 244 
Гърция 23 
Европа 13 63 160 201 
Европейски съюз 54 65 84 85 86 89 138 152 153 162 169 181 182 184 189 251 
Индия 145 185 218 219 
Македония (Северна Македония) 42 78 87 186 
САЩ 18 20 47 
Странджа 134 
Сърбия 29 59 86 184 
Турция 45 83 
Черна гора 86 184