Нови статии - март 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92220

Христов, Иво.  Човекът и след XXI век / Иво Христов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 527-530. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 008.2  + 316.42
Ключови думи: 1. човек 2. човечество 3. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35096

Философия

- 2 -

Цб II 92155

Беев, Ивайло.  Съвременни измерения на икономическия детерминизъм в учението на Маркс / Ивайло Беев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 69-76. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. политическа икономия 3. икономически процеси 4. икономически детерминизъм 5. обществен живот 6. икономика 7. нормативно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35026

- 3 -

Цб II 92155

Варзоновцев, Дмитрий.  Неикономическият характер на концепцията на Маркс за капитала / Дмитрий Варзоновцев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 144-147. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35035

- 4 -

Цб II 92155

Градинаров, Борислав.  Карл Маркс и "двигателят" на социалните процеси / Борислав Градинаров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 59-68. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 314/316
Ключови думи: 1. социални процеси 2. общество 3. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35025

- 5 -

Цб II 92155

Димитров, Валери.  Опровергана ли е икономическата теория концепцията на Маркс за принадената стойност и експлоатацията на наемния труд? / Валери Димитров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 108-111. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. икономически теории 3. принадена стойност 4. наемен труд 5. експлоатация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35030

- 6 -

Цб II 92155

Манолов, Георги Л.  Възгледите на Карл Маркс за властта и демокрацията през младохегелианския период / Георги Л. Манолов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 125-132. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. власт 3. демокрация 4. социализъм 5. младохегелиански период 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35033

- 7 -

Цб II 92155

Мизов, Максим.  Марксовият всеобщ интелект и дуелът между капитализма и социализма / Максим Мизов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 87-98. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. капитализъм 3. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
  

Сист. No: 35028

- 8 -

Цб II 92155

Найденов, Георги.  Отношението на Карл Маркс към буржоазните революции / Георги Найденов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 119-124. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. буржоазни революции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35032

- 9 -

Цб II 92155

Проданов, Христо.  Карл Маркс и Четвъртата индустриална революция / Христо Проданов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 133-143. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35034

- 10 -

Цб II 92155

Ракаджийска, Теменуга.  Тезиси за ... Карл Маркс / Теменуга Ракаджийска. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 77-86. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330  + 316.322
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. диалектически материализъм 3. гражданско общество 4. отчуждение 5. неравенства 6. икономика 7. капитал 8. принадена стойност 9. експлоатация 10. исторически материализъм 11. класова борба 12. политика 13. идеология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35027

- 11 -

Цб II 92155

Сярова, Елка.  Съвременната икономика и концепциите на Карл Маркс за труда / Елка Сярова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 148-155. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 141.82
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. Марксистка теория 3. труд 4. трудов процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35036

- 12 -

Цб II 92155

Тодоров, Любомир.  Идеите на Карл Маркс и стратегическите интереси на човешката цивилизация / Любомир Тодоров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 112-118. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. цивилизация 3. интереси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35031

- 13 -

Цб II 92155

Чипев, Пламен Д.  Актуален ли е приносът на Маркс към теорията за прогреса на обществото? / Пламен Д. Чипев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 50-58. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 316.3
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. обществено развитие 3. общество 4. прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35024

Религия

- 14 -

Цб II 92220

Бужашка, Боряна.  Българската колония в Истанбул и Вселенската патриаршия, 1945-2019 г. / Боряна Бужашка. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 247-252. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323.1  + 26
Ключови думи: 1. българска колония 2. Българска патриаршия 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Религия 
Географски понятия: 1. Турция 2. Истанбул 
  

Сист. No: 35067

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 15 -

Цб II 92155

Градинаров, Борислав.  Карл Маркс и "двигателят" на социалните процеси / Борислав Градинаров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 59-68. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 314/316
Ключови думи: 1. социални процеси 2. общество 3. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35025

- 16 -

Цб II 92155

Димитрова, Мария.  Социалното равенство и неравенство / Мария Димитрова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 99-107. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 316  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. социално неравенство 3. социално равенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35029

- 17 -

Цб II 92170

Златков, Златко.  Новият свят на краудсорсинга и краудфъндинга / Златко Златков. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 32-38. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.45  + 65.013  + 004
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. краудфъндинг 3. организационно поведение 4. икономическо поведение 5. интернет платформи 6. използване на ресурса на тълпата 7. колективна мъдрост 8. групово финансиране 9. благо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34985

- 18 -

Цб II 92170

Манолова, Виолета.  Адаптация на бизнес лидерите спрямо новата икономика / Виолета Манолова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 45-49. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.46  + 330.16  + 65.01
Ключови думи: 1. лидери 2. нова икономика 3. адаптация 4. психофизиологични показатели 5. дигитална икономика 6. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34987

- 19 -

Цб I 6155

Пенчева, Пламена.  Принципи на лидерството по време на криза / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 83-89. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 316.46  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. криза 4. лидерски стил 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Управление 
  

Сист. No: 35109

- 20 -

Цб II 92155

Ракаджийска, Теменуга.  Тезиси за ... Карл Маркс / Теменуга Ракаджийска. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 77-86. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330  + 316.322
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. диалектически материализъм 3. гражданско общество 4. отчуждение 5. неравенства 6. икономика 7. капитал 8. принадена стойност 9. експлоатация 10. исторически материализъм 11. класова борба 12. политика 13. идеология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35027

- 21 -

Цб II 92220

Танев, Стоян.  Българската университетска и академична интелигенция - с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ / Стоян Танев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 415-425. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72  + 316.343.652
Ключови думи: 1. българска интелигенция 2. патриотизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35083

- 22 -

Цб II 92220

Христов, Иво.  Човекът и след XXI век / Иво Христов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 527-530. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 008.2  + 316.42
Ключови думи: 1. човек 2. човечество 3. бъдеще 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35096

- 23 -

Цб II 92155

Чипев, Пламен Д.  Актуален ли е приносът на Маркс към теорията за прогреса на обществото? / Пламен Д. Чипев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 50-58. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 316.3
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. обществено развитие 3. общество 4. прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35024

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 24 -

Цб II 92220

Христов, Ивайло.  Поява и динамика на демократичния печат в България (1878-1944) / Ивайло Христов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 389-395. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 070.1.000.93
Ключови думи: 1. вестници 2. журналистика 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35080

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 25 -

Цб II 92220

Аврейски, Никола.  Френско-германският договор от Аахен (Екс ла Шапел) - искрица надежда за помръкващия Европейски съюз / Никола Аврейски. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 519-526. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Франция 2. Германия 
  

Сист. No: 35095

- 26 -

Цб II 92220

Баева, Искра.  Политическата цензура в постсоциалистическа България / Искра Баева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 467-474. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. политически промени 3. преход 4. цензура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35088

- 27 -

Цб II 92220

Бужашка, Боряна.  Българската колония в Истанбул и Вселенската патриаршия, 1945-2019 г. / Боряна Бужашка. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 247-252. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323.1  + 26
Ключови думи: 1. българска колония 2. Българска патриаршия 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Религия 
Географски понятия: 1. Турция 2. Истанбул 
  

Сист. No: 35067

- 28 -

Цб II 92220

Дюлгерова, Нина.  Историята - отново идеологическият инструмент на властта / Нина Дюлгерова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 269-272. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 93/99  + 321.011
Ключови думи: 1. власт 2. идеология 3. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35070

- 29 -

Цб II 92220

Желева, Мария.  Трансформации на "общия интерес" в упражняването на държавната власт / Мария Желева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 283-287. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 321.01
Ключови думи: 1. държава 2. власт 3. държавна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35073

- 30 -

Цб II 92220

Огнянов, Любомир.  Васил Коларов в политическата история на съвременна Българя (1944-1950) / Любомир Огнянов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 447-455. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.06  + 329.14
Ключови думи: 1. БКП 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Коларов, Васил 
  

Сист. No: 35086

- 31 -

Цб II 92220

Поппетров, Николай.  За характера на политическото развитие на България, 1918-1944 г. / Николай Поппетров. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 215-222. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.053
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35064

- 32 -

Цб II 92220

Ралчев, Пламен.  Дискурсна политика и трансформация в политиката / Пламен Ралчев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 511-517. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. политически модели 2. политически трансформации 3. публичен дискурс 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35094

- 33 -

Цб II 92220

Симеонов, Стефан.  Към теорията на обществената сигурност / Стефан Симеонов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 279-281. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. обществена сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35072

- 34 -

Цб II 92155

Станков, Петър.  Икономическо неранство и екстремни политически предпочитания / Петър Станков. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 162-166. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическо неравенство 3. лява политика 4. лявопопулистки политически предпочитания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Южна Америка 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35038

- 35 -

Цб II 92220

Узунов, Филип.  Мозъчните тръстове на съвременната външна политика на САЩ / Филип Узунов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 499-502. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327(73)
Ключови думи: 1. външна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35092

- 36 -

Цб II 92220

Boyadjieva, Nadia.  U.S. Intelligence Assessment and U.S. Policy Toward Yugoslavia During the Cold War / Nadia Boyadjieva, Надя Бояджиева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 253-258. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. разузнаване 2. Студена война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Югославия 2. САЩ 
  

Сист. No: 35068

Икономика. Икономически теории

- 37 -

Цб II 92155

Конджов, Тони.  Търсенето и предлагането имат второстепенно значение за пазарната цена (К. Маркс срещу А. Маршал) / Тони Конджов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 156-161. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. пазарна цена 3. икономическа мисъл 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Маршал, Алфред 
  

Сист. No: 35037

- 38 -

Цб II 92155

Манолов, Георги Л.  Възгледите на Карл Маркс за властта и демокрацията през младохегелианския период / Георги Л. Манолов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 125-132. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. власт 3. демокрация 4. социализъм 5. младохегелиански период 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35033

Стопанска история

- 39 -

Цб II 92220

Спасов, Людмил.  Засилване на държавния надзор в българската икономика, 1936-1939 г. / Людмил Спасов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 427-433. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 35084

Икономикс

- 40 -

Цб I 6155

Анкова, Илияна.  Върху екологичното отчитане и проблемите пред прилагането му от българските компании / Илияна Анкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 29-35. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. български компании 2. екологично счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Екология 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35099

- 41 -

Цб II 92171

Арнаутска, Надя.  Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" / Надя Арнаутска, Адрилена Сотирова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 375-387. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. европейски програми 2. обучение 3. бенефициенти 4. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34974

- 42 -

Цб II 92171

Балабанова, Христина.  Административен (йерархически) контрол в администрацията според АПК / Христина Балабанова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 33-38. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.9
Ключови думи: 1. административен контрол 2. контролна компетентност 3. надзор 4. администрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 34932

- 43 -

Цб II 92171

Беев, Ивайло.  Стопански и правен порядък: икономическа конституция / Ивайло Беев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 194-199. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 330.101.54  + 342.4.003.1
Ключови думи: 1. икономическа конституция 2. стопански порядък 3. правен порядък 4. макроикономически функции 5. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 6. квази-пазарен сектор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34954

- 44 -

Цб II 92155

Беев, Ивайло.  Съвременни измерения на икономическия детерминизъм в учението на Маркс / Ивайло Беев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 69-76. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. политическа икономия 3. икономически процеси 4. икономически детерминизъм 5. обществен живот 6. икономика 7. нормативно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35026

- 45 -

Цб I 6155

Боянова, Бояна.  Социално влияние и етика на рекламата / Бояна Боянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 36-38. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. социално въздействие 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35100

- 46 -

Цб I 6155

Вараджакова, Десислава.  Въздействие на цифровата икономика върху териториалното разпределение и функционалната трансформация на туристическите фирми / Десислава Вараджакова, Олга Манчева-Али. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 146-152. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. цифрова икономика 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 4. Туризъм 
  

Сист. No: 35116

- 47 -

Цб II 92171

Васева, Цветолюба.  Външен предварителен контрол върху процедури на договаряне, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки по чл.233 от Закона за обществени поръчки / Цветолюба Васева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 363-374. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. Агенция по обществени поръчки (АОП) 2. външен предварителен контрол 3. процедури на договаряне 4. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34973

- 48 -

Цб II 92171

Владимирова, Катя.  Относно предсрочната изискуемост по ЗЗД / Катя Владимирова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 149-155. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. предсрочна изискуемост 3. неплатежоспособност 4. обезпечения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34948

- 49 -

Цб II 92171

Воденичаров, Асен.  Едностепенна система на европейските наднационални образувания за стопанско сдружаване / Асен Воденичаров. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 139-148. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) 2. европейско дружество 3. Европейско кооперативно дружество (SCE) 4. управителен орган 5. административен орган 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34947

- 50 -

Цб I 6155

Врачовска, Мария.  Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране - възможности и инструменти / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 44-51. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. проектна дейност 2. финансиране 3. дългов капитал 4. банки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35102

- 51 -

Цб II 92171

Георгиев, Анастас.  Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала / Анастас Георгиев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 174-181. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 2. общини 3. стопанска дейност 4. търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34952

- 52 -

Цб II 92170

Гилина, Надя.  Бизнес преговорите в XXI век / Надя Гилина. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 222-227. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 330.16
Ключови думи: 1. стопански преговори 2. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) 3. критично мислене 4. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономикс 
  

Сист. No: 35016

- 53 -

Цб II 92171

Горанова, Илонка.  За правомощията на Комисията за защита на конкуренцията в производството по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки / Илонка Горанова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 200-211. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществена поръчка 2. контрол за законосъобразност 3. спиране на процедурата 4. налагане на санкция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34955

- 54 -

Цб II 92155

Градинаров, Борислав.  Карл Маркс и "двигателят" на социалните процеси / Борислав Градинаров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 59-68. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 314/316
Ключови думи: 1. социални процеси 2. общество 3. Марксистка теория 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 3. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35025

- 55 -

Цб II 92155

Димитров, Валери.  Опровергана ли е икономическата теория концепцията на Маркс за принадената стойност и експлоатацията на наемния труд? / Валери Димитров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 108-111. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. икономически теории 3. принадена стойност 4. наемен труд 5. експлоатация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35030

- 56 -

Цб I 6155

Димитров, Слави.  Религиозните обекти като туристически атракции / Слави Димитров, Милен Пенерлиев, Веселин Петков. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 131-139. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. религиозен туризъм 2. религия 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35114

- 57 -

Цб II 92155

Димитрова, Мария.  Социалното равенство и неравенство / Мария Димитрова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 99-107. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 316  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. социално неравенство 3. социално равенство 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35029

- 58 -

Цб II 92171

Дулевски, Стойчо.  Облагане на печалбата на чуждестранни юридически лица от мястото им на стопанска дейност в България съгласно ЗКПО / Стойчо Дулевски. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 344-354. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.73
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. място на стопанска дейност (МСД) 3. печалба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34971

- 59 -

Цб I 6155

Йорданова, Даниела.  За подхода "интелигентно управление на риска" / Даниела Йорданова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 79-82. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Управление 
  

Сист. No: 35108

- 60 -

Цб I 6155

Ковачи, Кямил.  Работата в екип и комуникацията между служителите - предпоставка за успешно управление на човешките ресурси в организацията / Кямил Ковачи. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 90-103. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. работа в екип 3. комуникации 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35110

- 61 -

Цб II 92155

Конджов, Тони.  Търсенето и предлагането имат второстепенно значение за пазарната цена (К. Маркс срещу А. Маршал) / Тони Конджов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 156-161. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. пазарна цена 3. икономическа мисъл 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Маршал, Алфред 
  

Сист. No: 35037

- 62 -

Цб I 6155

Кръстев, Бисер.  Съвременни модели за финансиране на здравеопазването / Бисер Кръстев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 18-25. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 614.003.2
Ключови думи: 1. финансиране 2. здравеопазване 3. данъци 4. социално и здравно осигуряване 5. здравно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35098

- 63 -

Цб II 92171

Кънева, Аглика.  Правно регулиране на дейността на банките / Аглика Кънева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 167-173. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. правно регулиране 4. европейска правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34951

- 64 -

Цб I 6155

Любенов, Любомир.  Изменение и адаптиране на пчелните продукти от Област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 39-43. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 638.1
Ключови думи: 1. пчеларство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 35101

- 65 -

Цб II 92155

Манолов, Георги Л.  Възгледите на Карл Маркс за властта и демокрацията през младохегелианския период / Георги Л. Манолов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 125-132. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. власт 3. демокрация 4. социализъм 5. младохегелиански период 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика. Икономически теории 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35033

- 66 -

Цб I 6155

Манчева-Али, Олга.  Туристически бизнес и цифрова трансформация в България / Олга Манчева-Али, Никола Наумов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 153-159. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35117

- 67 -

Цб II 92171

Маринова, Диана.  Потребителските договори в международното право / Диана Маринова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 103-114. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45  + 341
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. международно частно право 3. Римска конвенция 4. Регламент "Рим I" 5. приложим закон 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34942

- 68 -

Цб II 92155

Мизов, Максим.  Марксовият всеобщ интелект и дуелът между капитализма и социализма / Максим Мизов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 87-98. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. капитализъм 3. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
  

Сист. No: 35028

- 69 -

Цб I 6155

Минчев, Недко.  Дългосрочно планиране на човешките ресурси / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 75-78. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35107

- 70 -

Цб II 92155

Митев, Петър-Емил.  Край на историята или край на предисторията? Проблемът за историческия таван на капитализма - 50, 100 и 150 години след "Капиталът" / Петър-Емил Митев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 34-49. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330.012
Ключови думи: 1. капитализъм 2. икономически теории 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35023

- 71 -

Цб II 92171

Михайлова, Мария.  Ролята и значението на стимулиращите норми в Глава Седма от Особената част на Наказателния кодекс / Мария Михайлова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 263-273. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. стимулиращи правни норми 3. престъпления 4. финансова система 5. данъчна система 6. осигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34962

- 72 -

Цб II 92171

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансовият контрол и одит - традиции и перспективи / Савина Михайлова-Големинова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 98-102. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 657.6  + 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 3. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34941

- 73 -

Цб II 92155

Найденов, Георги.  Отношението на Карл Маркс към буржоазните революции / Георги Найденов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 119-124. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. буржоазни революции 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35032

- 74 -

Цб II 92171

Недев, Делян.  Добросъвестността във вещното право - сравнителноправни бележки / Делян Недев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 235-244. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.2
Ключови думи: 1. вещно право 2. първично придобиване 3. добросъвестност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34959

- 75 -

Цб I 6155

Нейкова, Мария.  Влияние на цифровизацията върху развитието на аграрния сектор на икономиката / Мария Нейкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 69-72. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35106

- 76 -

Цб II 92171

Николова, Анна.  Прехвърляне на дружествен дял в дружество-длъжник и неприложимост на чл. 255А от НК / Анна Николова, Нина Тагарова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 162-166. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 343
Ключови думи: 1. Наказателен кодекс (НК) 2. дружества 3. задължения 4. дружествени дялове 5. държавен фиск 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34950

- 77 -

Цб I 6155

Павлова, Мария.  Дигитализация, счетоводство и обучение / Мария Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 11-17. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дигитална епоха 3. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 4. Образование 
  

Сист. No: 35097

- 78 -

Цб I 6155

Павлова, Янка.  Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 / Янка Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 120-127. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 308  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемична криза 3. здравословно състояние 4. икономически показатели 5. психологически нагласи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35113

- 79 -

Цб I 6155

Пенчева, Пламена.  Принципи на лидерството по време на криза / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 83-89. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 316.46  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. криза 4. лидерски стил 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Управление 
  

Сист. No: 35109

- 80 -

Цб I 6155

Петков, Веселин.  Алтернатив(а)ен ли е кулиналният туризъм? / Веселин Петков, Слави Димитров, Милен Пенерлиев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 140-145. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35115

- 81 -

Цб I 6155

Петрова, Райна.  Учебната практика по счетоводство и професионалната компетентност на студентите / Райна Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 52-60. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657  + 378
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Образование 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35103

- 82 -

Цб II 92155

Проданов, Васил.  Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма / Васил Проданов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 23-33. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330.012
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономически теории 3. неолиберален капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35022

- 83 -

Цб II 92155

Проданов, Христо.  Карл Маркс и Четвъртата индустриална революция / Христо Проданов. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 133-143. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. Четвърта индустриална революция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35034

- 84 -

Цб I 6155

Пулова-Ганева, Юлия.  Предизвикателства пред интегрирания подход в грижата за хора с хронични заболявания и увреждания / Юлия Пулова-Ганева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 107-115. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. социална работа 3. хора с увреждания 4. здравни грижи 5. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35111

- 85 -

Цб I 6155

Радуканов, Сергей.  Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VAR) / Сергей Радуканов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 64-68. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. валутен пазар 2. валутен риск 3. пазарен риск 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35105

- 86 -

Цб II 92155

Ракаджийска, Теменуга.  Тезиси за ... Карл Маркс / Теменуга Ракаджийска. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 77-86. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330  + 316.322
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. диалектически материализъм 3. гражданско общество 4. отчуждение 5. неравенства 6. икономика 7. капитал 8. принадена стойност 9. експлоатация 10. исторически материализъм 11. класова борба 12. политика 13. идеология 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35027

- 87 -

Цб II 92171

Стайков, Ивайло.  Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. / Ивайло Стайков. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 115-120. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурително право 2. трудов стаж 3. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34943

- 88 -

Цб II 92155

Станков, Петър.  Икономическо неранство и екстремни политически предпочитания / Петър Станков. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 162-166. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. икономическо неравенство 3. лява политика 4. лявопопулистки политически предпочитания 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европа 2. Южна Америка 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35038

- 89 -

 

Стефанов, Драгомир.  Развитие на строителната активност в България в периода 2010-2019 година / Драгомир Стефанов, Мария Георгиева Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, [2020], 60-68. 

1. Строителство - България 
 69.003
Ключови думи: 1. строителство 2. строително предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
 пълен текст 

Сист. No: 35043

- 90 -

Цб I 6155

Стефанов, Цанко.  Изследване на маркетинговите дейности на търговските фирми в Област Велико Търново / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 61-63. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.13
Ключови думи: 1. търговия 2. фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 35104

- 91 -

Цб I 6155

Стоянова, Жанина.  Социалистическото минало като ресурс за развитие на туризъм (по примера на България) / Жанина Стоянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 160-164. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социалистическо минало 3. музеи 4. туристически обекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35118

- 92 -

Цб II 92171

Сукарева, Златка.  Неравноправните клаузи в потребителските договори / Златка Сукарева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 9-20. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.451.9
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. неравноправни клаузи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34929

- 93 -

Цб II 92155

Сярова, Елка.  Съвременната икономика и концепциите на Карл Маркс за труда / Елка Сярова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 148-155. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 141.82
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. Марксистка теория 3. труд 4. трудов процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35036

- 94 -

Цб II 92155

Тодоров, Любомир.  Идеите на Карл Маркс и стратегическите интереси на човешката цивилизация / Любомир Тодоров. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 112-118. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 330
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. цивилизация 3. интереси 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35031

- 95 -

Цб II 92171

Торманов, Захари.  Актуални проблеми на франчайзинга в България / Захари Торманов, Кристина Стефанова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 133-138. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.74  + 347.45
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. франчайзингов договор 3. договор за франчайз 4. задължения 5. франчайзодател 6. франчайзополучател 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34946

- 96 -

Цб II 92155

Тошкова, Светла.  Концепции за бъдещето на капитализма / Светла Тошкова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 11-22. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330.012
Ключови думи: 1. капитализъм 2. глобализация 3. неравенство 4. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35021

- 97 -

Цб II 92155

Хитов, Митко.  Марксизмът - най-пълен опит за цялостно описание на икономическата действителност / Митко Хитов, Олег Григориев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 167-177. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35039

- 98 -

Цб II 92171

Чилова, Нина.  Правна характеристика на контрола, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса, съгласно Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 217-223. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.003.1.000.34
Ключови думи: 1. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 2. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 3. правен контрол 4. финансовоправно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34957

- 99 -

Цб II 92155

Чипев, Пламен Д.  Актуален ли е приносът на Маркс към теорията за прогреса на обществото? / Пламен Д. Чипев. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 50-58. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 141.82  + 316.3
Ключови думи: 1. Марксистка теория 2. обществено развитие 3. общество 4. прогрес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Маркс, Карл 
  

Сист. No: 35024

- 100 -

Цб II 92171

Чочова, Мария.  Законодателна рамка на социалните предприятия в България / Мария Чочова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 285-291. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. търговски дружества 2. социално предприятие 3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ) 4. кооперации 5. социално предприемачество 6. европейски политики 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34964

- 101 -

Цб I 6155

Tsakova, Tsvetina.  The Social Problems and the Challenges of the Digitalization in the European Economy / Tsvetina Tsakova, Цветина Цакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 116-119. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социални проблеми 2. дигитализация 3. европейска икономика 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35112

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 102 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Набиране на кандидати през сайтовете с обяви за работа / Мария Георгиева Димитрова. // Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства  (Варна). - Варна : Наука и икономика, [2020], 57-64. 

1. Обяви за работа - интернет сайтове 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. кандидатстване за работа 2. обява за работа 3. сайт 4. career sites 5. подбор на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35041

- 103 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Приложение на социалните мрежи при набирането на кандидати / Мария Георгиева Димитрова. // Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, [2020], 65-72. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. подбор на персонала 3. социални медии 4. социални мрежи 5. кандидатстване за работа 6. интернет-базирани инструменти 7. LinkedIn 8. Facebook 9. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35042

- 104 -

Цб I 6155

Ковачи, Кямил.  Работата в екип и комуникацията между служителите - предпоставка за успешно управление на човешките ресурси в организацията / Кямил Ковачи. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 90-103. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. работа в екип 3. комуникации 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35110

- 105 -

Цб I 6155

Минчев, Недко.  Дългосрочно планиране на човешките ресурси / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 75-78. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35107

- 106 -

Цб II 92155

Сярова, Елка.  Съвременната икономика и концепциите на Карл Маркс за труда / Елка Сярова. // Карл Маркс,  политическата икономия и бъдещето на капитализма. Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма : 200 години от рождението на Карл Маркс : Кръгла маса под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, 22 май 2018 г. : Сборник с доработени доклади / Състав. и науч. ред. Валентина Ангелова Драмалиева; Науч. ред. Васил Костадинов Проданов, Светла Бор  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 148-155. 

1. Карл Маркс (1818-1883) 2. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 141.82
Ключови думи: 1. политическа икономия 2. Марксистка теория 3. труд 4. трудов процес 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35036

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 107 -

Цб I 6155

Врачовска, Мария.  Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране - възможности и инструменти / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 44-51. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. проектна дейност 2. финансиране 3. дългов капитал 4. банки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35102

- 108 -

Цб II 92170

Иванов, Сотир.  Показатели за ефективност на устойчиви и екологосъобразни проекти / Сотир Иванов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 39-44. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45  + 336.6
Ключови думи: 1. показатели 2. ефективност 3. устойчивост 4. околна среда 5. разходи-ползи 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34986

- 109 -

Цб I 6155

Кръстев, Бисер.  Съвременни модели за финансиране на здравеопазването / Бисер Кръстев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 18-25. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 614.003.2
Ключови думи: 1. финансиране 2. здравеопазване 3. данъци 4. социално и здравно осигуряване 5. здравно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35098

- 110 -

Цб II 92171

Кънева, Аглика.  Правно регулиране на дейността на банките / Аглика Кънева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 167-173. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. правно регулиране 4. европейска правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34951

- 111 -

Цб II 92171

Маринова, Елина.  Сътрудничество между данъчните администрации на държавите-членки на ЕС, във връзка с данъчния контрол / Елина Маринова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 182-193. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. държави-членки на ЕС 2. данъчна администрация 3. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34953

- 112 -

Цб II 92171

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансовият контрол и одит - традиции и перспективи / Савина Михайлова-Големинова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 98-102. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 657.6  + 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 3. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34941

- 113 -

Цб II 92170

Пашов, Радослав.  Правилната оценка на инвестиции създаващи троен краен резултат като инструмент за растеж на индустрията / Радослав Пашов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 177-183. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45.003.2
Ключови думи: 1. индустриален растеж 2. инвестиции 3. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35010

- 114 -

Цб II 92170

Проданов, Преслав.  Вътрешнофирмените иновации като фактор за организационно развитие на банките в България / Преслав Проданов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 104-109. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34998

- 115 -

Цб II 92170

Проданов, Преслав.  Приложение на гъвкави методологии за разработка на иновативни дигитални банкови продукти и услуги в България / Преслав Проданов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 110-115. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. иновации 3. дигитално банкиране 4. Сосиете Женерал Експресбанк АД 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34999

- 116 -

Цб I 6155

Радуканов, Сергей.  Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VAR) / Сергей Радуканов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 64-68. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. валутен пазар 2. валутен риск 3. пазарен риск 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35105

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 117 -

Цб I 6155

Анкова, Илияна.  Върху екологичното отчитане и проблемите пред прилагането му от българските компании / Илияна Анкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 29-35. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. български компании 2. екологично счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Екология 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35099

- 118 -

Цб II 92171

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансовият контрол и одит - традиции и перспективи / Савина Михайлова-Големинова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 98-102. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 657.6  + 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 3. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34941

- 119 -

Цб I 6155

Павлова, Мария.  Дигитализация, счетоводство и обучение / Мария Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 11-17. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дигитална епоха 3. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 4. Образование 
  

Сист. No: 35097

- 120 -

Цб I 6155

Петрова, Райна.  Учебната практика по счетоводство и професионалната компетентност на студентите / Райна Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 52-60. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657  + 378
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Образование 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35103

Управление

- 121 -

Цб II 92170

Златков, Златко.  Новият свят на краудсорсинга и краудфъндинга / Златко Златков. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 32-38. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.45  + 65.013  + 004
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. краудфъндинг 3. организационно поведение 4. икономическо поведение 5. интернет платформи 6. използване на ресурса на тълпата 7. колективна мъдрост 8. групово финансиране 9. благо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34985

- 122 -

Цб II 92170

Иванов, Ивайло.  За ползата от конфликтите в организациите / Ивайло Иванов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 24-31. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. организация 2. конфликт 3. управление 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34984

- 123 -

Цб II 92170

Иванова, Маргарита.  Предизвикателства пред експортно-ориентирани малки и средни предприятия в условията на криза / Маргарита Иванова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 19-23. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 658.017.2/.3  + 330.131.7
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. експорт 3. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34983

- 124 -

Цб I 6155

Йорданова, Даниела.  За подхода "интелигентно управление на риска" / Даниела Йорданова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 79-82. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Управление 
  

Сист. No: 35108

- 125 -

Цб II 92170

Манолова, Виолета.  Адаптация на бизнес лидерите спрямо новата икономика / Виолета Манолова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 45-49. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.46  + 330.16  + 65.01
Ключови думи: 1. лидери 2. нова икономика 3. адаптация 4. психофизиологични показатели 5. дигитална икономика 6. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34987

- 126 -

Цб II 92170

Мечикян, Емил.  Промяна на парадигмата за управлението на собствеността / Емил Мечикян. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 193-203. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. управление на собствеността 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 35012

- 127 -

Цб I 6155

Пенчева, Пламена.  Принципи на лидерството по време на криза / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 83-89. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 316.46  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. криза 4. лидерски стил 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Управление 
  

Сист. No: 35109

- 128 -

Цб II 92170

Праматаров, Антон.  Фасилити мениджмънт в лечебните заведения в България по време на пандемия / Антон Праматаров, Силвия Трифонова, Георги Кукушев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 186-192. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 005.52:005.334  + 614.2
Ключови думи: 1. COVID-19 2. медицински услуги 3. болници 4. лечебни заведения 5. управление на поддържащи дейности 6. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35011

- 129 -

Цб II 92170

Проданов, Преслав.  Вътрешнофирмените иновации като фактор за организационно развитие на банките в България / Преслав Проданов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 104-109. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34998

- 130 -

Цб II 92170

Славова, Петя.  Връзка между реинжинеринг, оптимизация и усъвършенстване управлениет она процесите / Петя Славова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 98-103. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 65.012  + 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. бизнес процеси 3. реинженеринг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34997

- 131 -

Цб II 92170

Томова, Ан-Мари.  Устойчиво управление на горските ресурси в България / Ан-Мари Томова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 171-176. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 630
Ключови думи: 1. горски сектор 2. горско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35009

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 132 -

Цб II 92171

Атанасова, Христина.  Сблъсъкът търговска марка - търговско име / Христина Атанасова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 245-250. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 659.126.000.34
Ключови думи: 1. търговска марка 2. търговско име 3. законодателна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34960

- 133 -

Цб I 6155

Боянова, Бояна.  Социално влияние и етика на рекламата / Бояна Боянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 36-38. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. социално въздействие 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35100

- 134 -

Цб I 6155

Стефанов, Цанко.  Изследване на маркетинговите дейности на търговските фирми в Област Велико Търново / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 61-63. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.13
Ключови думи: 1. търговия 2. фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 35104

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 135 -

Цб II 92170

Благоев, Антон.  Фактори, оказващи влияние върху прилагането на агроекологични практики от земеделските стопанства / Антон Благоев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 149-154. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. земеделски стопанства 3. екология 4. агроекологична политика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35005

- 136 -

Цб II 92171

Бобчев, Константин.  Неясноти в нормативната уредба, свързани с управлението на жилищните комплекси от затворен тип. Трудности за строителните предприемачи и фасилити мениджмънт компаниите / Константин Бобчев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 292-299. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 332.83.000.34
Ключови думи: 1. жилищен недвижим имот 2. жилищен комплекс 3. етажна собственост 4. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34965

- 137 -

Цб II 92170

Герганова, Стела.  Избор на перспективни райони за инвестиране в недвижими имоти в условията на реакция на глобалните процеси / Стела Герганова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 209-215. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. инвестиране 3. инвестиции 4. устойчиво строителство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35014

- 138 -

Цб II 92170

Гетова, Емилия.  Анализ върху производството на пшеница в България / Емилия Гетова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 155-159. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 633.11.003.1
Ключови думи: 1. зърнопроизводство 2. пшеница 3. инвестиции 4. модернизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35006

- 139 -

Цб II 92170

Димитрова, Ани.  Политики за подпомагане внедрянето на иновации в аграрния сектор / Ани Димитрова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 165-170. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. селско стопанство 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35008

- 140 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Социалните мрежи като инструмент в работата на агенциите за недвижими имоти / Мария Георгиева Димитрова. // Недвижими имоти & бизнес  (София), IV, 2020, N 2, 112-122. 

1. Недвижими имоти - агенции 
 332.2  + 077.5
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. социални медии 3. агенции за недвижими имоти 4. пазар на недвижима собственост 5. LinkedIn 6. Facebook 7. социални мрежи 8. маркетинг в социалните мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35040

- 141 -

Цб II 92170

Кабаджова, Моника.  Бариери пред екологизацията на българското земеделие / Моника Кабаджова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 143-148. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. екология 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35004

- 142 -

Цб II 92170

Калчев, Щелян.  Стимули за инвестиране в недвижими имоти / Щелян Калчев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 228-233. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижими имоти 2. инвестиране 3. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35017

- 143 -

Цб I 6155

Любенов, Любомир.  Изменение и адаптиране на пчелните продукти от Област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 39-43. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 638.1
Ключови думи: 1. пчеларство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 35101

- 144 -

Цб II 92170

Мазурска, Елизабет.  Анализ на развитието на овцевъдството в България / Елизабет Мазурска. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 160-164. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 636.32/.39
Ключови думи: 1. животновъдство 2. овцевъдни стопанства 3. мляко и млечни продукти 4. месо и месни продукти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35007

- 145 -

Цб II 92170

Маринова, Марина.  Възможносит за пълноценно използване на жилищния фонд в България / Марина Маринова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 234-238. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.87
Ключови думи: 1. жилищна политика 2. регионални различия 3. жилищен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35018

- 146 -

Цб II 92170

Маринова, Марина.  Отражението на Covid-19 кризата върху българските жилищни пазари / Марина Маринова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 239-243. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8(497.2)  + 614(497.2)
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. жилищен пазар 4. недвижима собственост 5. имотен пазар 6. сделки с недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35019

- 147 -

Цб II 92170

Мечикян, Емил.  Промяна на парадигмата за управлението на собствеността / Емил Мечикян. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 193-203. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. управление на собствеността 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Управление 
  

Сист. No: 35012

- 148 -

Цб I 6155

Нейкова, Мария.  Влияние на цифровизацията върху развитието на аграрния сектор на икономиката / Мария Нейкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 69-72. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35106

- 149 -

Цб II 92170

Потапенко, Олга.  Анализ на пазара на недвижими имоти в Украйна / Олга Потапенко. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 204-208. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8(477)
Ключови думи: 1. пазар на недвижима собственост 2. финансов пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 35013

- 150 -

Цб II 92170

Томова, Ан-Мари.  Устойчиво управление на горските ресурси в България / Ан-Мари Томова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 171-176. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 630
Ключови думи: 1. горски сектор 2. горско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35009

- 151 -

Цб II 92170

Чаева, Деница Мари.  Иновации в управлението на имоти отдавани под наем дългосрочно и краткокрочно / Деница Мари Чаева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 216-221. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8
Ключови думи: 1. пропърти мениджмънт 2. недвижима собственост 3. недвижими имоти 4. наеми 5. отдаване под наем 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35015

Икономика на индустрията

- 152 -

Цб II 92170

Величков, Николай.  Екстензивен и интензивен икономически растеж в избрани страни от ЦИЕ / Николай Величков. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 12-18. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 339.9(4)
Ключови думи: 1. икономически растеж 2. брутен вътрешен продукт (БВП) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
Географски понятия: 1. Централна и Източна Европа 2. България 3. Румъния 4. Унгария 5. Хърватия 
  

Сист. No: 34982

- 153 -

Цб II 92170

Гилина, Надя.  Бизнес преговорите в XXI век / Надя Гилина. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 222-227. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 330.16
Ключови думи: 1. стопански преговори 2. BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) 3. критично мислене 4. бизнес преговори 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Икономикс 
  

Сист. No: 35016

- 154 -

Цб II 92170

Златков, Златко.  Новият свят на краудсорсинга и краудфъндинга / Златко Златков. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 32-38. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.45  + 65.013  + 004
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. краудфъндинг 3. организационно поведение 4. икономическо поведение 5. интернет платформи 6. използване на ресурса на тълпата 7. колективна мъдрост 8. групово финансиране 9. благо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34985

- 155 -

Цб II 92170

Иванов, Ивайло.  За ползата от конфликтите в организациите / Ивайло Иванов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 24-31. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 005.7
Ключови думи: 1. организация 2. конфликт 3. управление 4. ползи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34984

- 156 -

Цб II 92170

Иванов, Сотир.  Показатели за ефективност на устойчиви и екологосъобразни проекти / Сотир Иванов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 39-44. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45  + 336.6
Ключови думи: 1. показатели 2. ефективност 3. устойчивост 4. околна среда 5. разходи-ползи 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34986

- 157 -

Цб II 92170

Иванова, Маргарита.  Предизвикателства пред експортно-ориентирани малки и средни предприятия в условията на криза / Маргарита Иванова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 19-23. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 658.017.2/.3  + 330.131.7
Ключови думи: 1. малки и средни предприятия (МСП) 2. експорт 3. криза 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34983

- 158 -

Цб II 92170

Коляндов, Симеон.  Икономиката на България по време на пандемия / Симеон Коляндов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 81-85. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338(497.223)  + 614
Ключови думи: 1. икономика на България 2. пандемия 3. COVID-19 4. социално-икономически процеси 5. заетост 6. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34994

- 159 -

Цб II 92170

Манолова, Виолета.  Адаптация на бизнес лидерите спрямо новата икономика / Виолета Манолова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 45-49. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.46  + 330.16  + 65.01
Ключови думи: 1. лидери 2. нова икономика 3. адаптация 4. психофизиологични показатели 5. дигитална икономика 6. бизнес организации 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 34987

- 160 -

Цб II 92170

Масалджийска, Стефка.  Предизвикателства на кризата пред растежа в българската индустрия / Стефка Масалджийска. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 50-55. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. индустриални предприятия 2. конкурентоспособност 3. криза 4. оптимизация 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34988

- 161 -

Цб II 92170

Милушева, Вяра.  Процес по оценяване на фирмената конкурентоспособност / Вяра Милушева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 116-122. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. индустриални организации 2. бизнес организации 3. конкурентоспособност 4. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 35000

- 162 -

Цб II 92170

Пашов, Радослав.  Правилната оценка на инвестиции създаващи троен краен резултат като инструмент за растеж на индустрията / Радослав Пашов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 177-183. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45.003.2
Ключови думи: 1. индустриален растеж 2. инвестиции 3. оценка 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35010

- 163 -

Цб II 92171

Пехливанов, Константин.  Правен режим и проблеми на публичните предприятия / Константин Пехливанов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 45-53. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7  + 342.9
Ключови думи: 1. публични предприятия 2. законодателство 3. законопроект 4. Търговски закон (ТЗ) 5. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34934

- 164 -

Цб II 92170

Славова, Петя.  Връзка между реинжинеринг, оптимизация и усъвършенстване управлениет она процесите / Петя Славова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 98-103. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 65.012  + 005.7
Ключови думи: 1. управление на организацията 2. бизнес процеси 3. реинженеринг 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 
  

Сист. No: 34997

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 165 -

Цб CD 273

Chankov, Georgi.  Use of chess playing in international logistics training / Georgi Chankov, Георги Чанков. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 40-50. 

   The use of game training methods is an ancient practice. Today, the potential of these methods is very high, incl. thanks to new technologies that enable fast connection and reliable simulation of case studies. By accurately reflecting life and, in particular, rivalry, chess is the game that offers the largest range of possibilities. His connection to military affairs makes him extremely suitable for training in international logistics, whose relationship with military affairs is indisputable. A number of examples from history show the importance of logistics in military campaigns. Key points in chess accurately reflect the importance of logistical factors for success. The complex rivalry of today to master key points in order to control important trade routes and supply lines can be successfully simulated with chess models. Especially the Three-player chess reflects best today's reality – the rivalry between major players in a multipolar world. Hence the use of chess playing in international logistics training could be very useful. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378  + 794.1
Ключови думи: 1. игровизация 2. международна логистика 3. шахмат 4. война 5. шах 6. игрови подход 7. симулация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34926

- 166 -

Цб CD 273

Parvanov, Hristo.  Educational edutainment in logistics and transport / Hristo Parvanov, Христо Първанов. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 4-15. 

   Knowledge is a means of dealing with challenges, but the new tools of knowledge are moving away from the fundamental prerequisites of the classical approach. Information is not knowledge, with the addition of the "approach to deal with the problem" information becomes knowledge. In order to unleash creativity and ingenuity in overcoming the challenges it is necessary to learn and work in a completely different way than before. Continuous training and acquired capacity for self-education are not sufficient to deal with the known and unfamiliar problems that he faces. In computer training with the help of special software, certain problematic situations are set, then their "overcoming" is simulated, and finally tests for checking the acquired knowledge and skills are completed. Educational entertainment is media designed to educate through entertainment and a term used as early as 1954 by Walt Disney. It refers to any form of entertainment that is educational. The goal of edutainment is to make learning enjoyable and fun. This effective way of learning also requires real interaction with the teacher/moderator when questions arise that cannot be answered by the digital program. 

1. Висше образование - логистика 
 338.47  + 378
Ключови думи: 1. обучение 2. развлечения 3. транспорт 4. логистика 5. знания 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 34923

- 167 -

Цб CD 273

Vodenicharova, Maria.  Gamification in business logistics training / Maria Vodenicharova, Мария Воденичарова. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 16-31. 

   Developing multifaceted contemporary individuals implies that they have to be constructed as one whole system, as well as provide for their creative realization. In order to improve the training of university students, innovative models for conducting lectures and seminars should be implemented. The change in curricula should meet the social requirements of the modern world and technologies used by students. Implementing gamification in the business logistics training should aim at studying and establishing logistics knowledge and skills activities and processes. The games included in the curriculum should take into consideration the changes and not only identify the state and progress students make and to provide opportunities for making business decisions, they should be motivating and correcting, generating ideas and alternatives. Gamification is the application of game-design elements in various systems which can be used in education. Within the education framework this can involve a number of game mechanisms. The possibilities to use these game-design mechanisms to facilitate training have become the object of increasingly more research and are ever so often included in practice. The report will focus on identifying how these game mechanisms can improve knowledge in business logistics and along with that strengthen efficiency and the provision of new opportunities for instructors. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. игровизация 2. бизнес логистика 3. обучение 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 34924

- 168 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Learning how to mitigate the impact of a pandemic on the logistics and transport industry through a gamification approach / Susanne Wilpers, Herbert Streit, Thorben Peters. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 51-65. 

   The SARS COVID 19 pandemic in the year 2020 has damaged large parts of the international economy in a way that hardly anyone could have foreseen. The disruptions of national and international supply chains in consequence of the quarantine measures established, made the situation even worse. The logistics industry was not prepared for such a crisis, but should learn from it for the future. This article takes a look at the most striking problems the international supply chains were dealing with during the crisis. It also offers possible solutions. As this will most likely not be the last great pandemic, we have to get ourselves better prepared for the future and train our current experts and those who are actually in education. Besides all the theoretical basic knowledge, we have to find ways how to train them in more practical way. This can be a game that is able to simulate the real logistics business in normal operation as well as in times of a crisis like a pandemic. Besides the problems and possible solutions, this article also models a gamification approach on top of a highly digitized logistics ecosystem, that would help to provide all kinds of logistics training in all kinds of close to reality simulations. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. COVID-19 2. критична инфраструктура 3. пандемия 4. дигитализация 5. логистика 6. верига на доставките 7. игровизация 8. управление на верига на доставките 9. дигитализация 10. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34927

- 169 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Gamification approach to management of viral supplies : The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Susanne Wilpers, Herbert Streit. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 66-89. 

   Logistics and supply chain management is subject to rapid change. The clear tendency in the past was continuous growth, adopting new trends and technologies. This couldn’t even be stopped by the actual SARS COVID 19 pandemic. Consequently, the training of logistics experts must always be adapted to the latest trends. For this purpose, the teaching of theoretical principles is an indispensable factor. A gamification approach would be a promising tool to achieve this. The first chapter of this study examines this approach in general. Internal and external factors that influence the character of logistics and supply chain management are analyzed and evaluated. The second chapter deals with the disruption of the supply chains in the health care sector with special emphasis on the EU region. The third chapter focuses on the food supply chain as one of the most important factors for human survival. The food supply chains in the EU have demonstrated remarkable resilience in the face of the crisis so far. Dealing with the supply chain problems this study shows how a gamification approach in logistics and supply chain management, especially for the food and health care sectors, could help to be better prepared for the next crisis. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. управление на верига на доставките 4. логистика 5. здравеопазване 6. дигитализация 7. игровизация 8. игрови подход 9. доставки на храни 10. pharma supply chain 11. доставки на лекарства 12. health care logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34928

Туризъм

- 170 -

Цб I 6155

Вараджакова, Десислава.  Въздействие на цифровата икономика върху териториалното разпределение и функционалната трансформация на туристическите фирми / Десислава Вараджакова, Олга Манчева-Али. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 146-152. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. цифрова икономика 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 4. Туризъм 
  

Сист. No: 35116

- 171 -

Цб I 6155

Димитров, Слави.  Религиозните обекти като туристически атракции / Слави Димитров, Милен Пенерлиев, Веселин Петков. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 131-139. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. религиозен туризъм 2. религия 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35114

- 172 -

Цб I 6155

Манчева-Али, Олга.  Туристически бизнес и цифрова трансформация в България / Олга Манчева-Али, Никола Наумов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 153-159. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35117

- 173 -

Цб I 6155

Петков, Веселин.  Алтернатив(а)ен ли е кулиналният туризъм? / Веселин Петков, Слави Димитров, Милен Пенерлиев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 140-145. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35115

- 174 -

Цб I 6155

Стоянова, Жанина.  Социалистическото минало като ресурс за развитие на туризъм (по примера на България) / Жанина Стоянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 160-164. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социалистическо минало 3. музеи 4. туристически обекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35118

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 175 -

Цб II 92171

Атанасова, Христина.  Сблъсъкът търговска марка - търговско име / Христина Атанасова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 245-250. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 659.126.000.34
Ключови думи: 1. търговска марка 2. търговско име 3. законодателна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34960

- 176 -

Цб II 92170

Дичева, Мария.  Ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти / Мария Дичева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 56-59. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. управление на връзки с клиентите 2. взаимоотношения с клиентите 3. Customer Relationship Management (CRM) 4. електронна търговия 5. маркетинг 6. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34989

- 177 -

Цб II 92170

Коляндов, Симеон.  Фактори и стратегии за развитие на електронната търговия / Симеон Коляндов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-80. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34993

- 178 -

Цб II 92171

Кънева, Йоана.  Съдържание на договора от разстояние според Закона за защита на потребителите / Йоана Кънева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 422-429. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 366.7.000.34
Ключови думи: 1. потребители 2. защита 3. продажби 4. договор от разстояние 5. Закон за защита на потребителите (ЗЗП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34978

Европейски съюз

- 179 -

Цб I 6155

Анкова, Илияна.  Върху екологичното отчитане и проблемите пред прилагането му от българските компании / Илияна Анкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 29-35. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. български компании 2. екологично счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Екология 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35099

- 180 -

Цб I 6155

Боянова, Бояна.  Социално влияние и етика на рекламата / Бояна Боянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 36-38. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 659.1
Ключови думи: 1. реклама 2. социално въздействие 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35100

- 181 -

Цб I 6155

Вараджакова, Десислава.  Въздействие на цифровата икономика върху териториалното разпределение и функционалната трансформация на туристическите фирми / Десислава Вараджакова, Олга Манчева-Али. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 146-152. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. цифрова икономика 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 4. Туризъм 
  

Сист. No: 35116

- 182 -

Цб II 92171

Воденичаров, Асен.  Едностепенна система на европейските наднационални образувания за стопанско сдружаване / Асен Воденичаров. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 139-148. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) 2. европейско дружество 3. Европейско кооперативно дружество (SCE) 4. управителен орган 5. административен орган 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34947

- 183 -

Цб I 6155

Врачовска, Мария.  Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране - възможности и инструменти / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 44-51. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. проектна дейност 2. финансиране 3. дългов капитал 4. банки 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35102

- 184 -

Цб I 6155

Димитров, Слави.  Религиозните обекти като туристически атракции / Слави Димитров, Милен Пенерлиев, Веселин Петков. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 131-139. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. религиозен туризъм 2. религия 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35114

- 185 -

Цб I 6155

Йорданова, Даниела.  За подхода "интелигентно управление на риска" / Даниела Йорданова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 79-82. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.52:005.334
Ключови думи: 1. управление на риска 2. конкурентно предимство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Управление 
  

Сист. No: 35108

- 186 -

Цб I 6155

Ковачи, Кямил.  Работата в екип и комуникацията между служителите - предпоставка за успешно управление на човешките ресурси в организацията / Кямил Ковачи. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 90-103. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. работа в екип 3. комуникации 4. служители 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35110

- 187 -

Цб I 6155

Кръстев, Бисер.  Съвременни модели за финансиране на здравеопазването / Бисер Кръстев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 18-25. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 614.003.2
Ключови думи: 1. финансиране 2. здравеопазване 3. данъци 4. социално и здравно осигуряване 5. здравно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35098

- 188 -

Цб I 6155

Любенов, Любомир.  Изменение и адаптиране на пчелните продукти от Област Русе / Любомир Любенов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 39-43. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 638.1
Ключови думи: 1. пчеларство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 2. Русе 
  

Сист. No: 35101

- 189 -

Цб I 6155

Манчева-Али, Олга.  Туристически бизнес и цифрова трансформация в България / Олга Манчева-Али, Никола Наумов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 153-159. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35117

- 190 -

Цб II 92171

Маринова, Елина.  Сътрудничество между данъчните администрации на държавите-членки на ЕС, във връзка с данъчния контрол / Елина Маринова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 182-193. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. държави-членки на ЕС 2. данъчна администрация 3. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34953

- 191 -

Цб I 6155

Минчев, Недко.  Дългосрочно планиране на човешките ресурси / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 75-78. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35107

- 192 -

Цб I 6155

Нейкова, Мария.  Влияние на цифровизацията върху развитието на аграрния сектор на икономиката / Мария Нейкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 69-72. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35106

- 193 -

Цб I 6155

Павлова, Мария.  Дигитализация, счетоводство и обучение / Мария Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 11-17. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дигитална епоха 3. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 4. Образование 
  

Сист. No: 35097

- 194 -

Цб I 6155

Павлова, Янка.  Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 / Янка Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 120-127. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 308  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемична криза 3. здравословно състояние 4. икономически показатели 5. психологически нагласи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35113

- 195 -

Цб I 6155

Пенчева, Пламена.  Принципи на лидерството по време на криза / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 83-89. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 316.46  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. лидерство 2. лидери 3. криза 4. лидерски стил 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Управление 
  

Сист. No: 35109

- 196 -

Цб I 6155

Петков, Веселин.  Алтернатив(а)ен ли е кулиналният туризъм? / Веселин Петков, Слави Димитров, Милен Пенерлиев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 140-145. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35115

- 197 -

Цб I 6155

Петрова, Райна.  Учебната практика по счетоводство и професионалната компетентност на студентите / Райна Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 52-60. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657  + 378
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Образование 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35103

- 198 -

Цб I 6155

Пулова-Ганева, Юлия.  Предизвикателства пред интегрирания подход в грижата за хора с хронични заболявания и увреждания / Юлия Пулова-Ганева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 107-115. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. социална работа 3. хора с увреждания 4. здравни грижи 5. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35111

- 199 -

Цб I 6155

Радуканов, Сергей.  Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VAR) / Сергей Радуканов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 64-68. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 336.76
Ключови думи: 1. валутен пазар 2. валутен риск 3. пазарен риск 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35105

- 200 -

Цб I 6155

Стефанов, Цанко.  Изследване на маркетинговите дейности на търговските фирми в Област Велико Търново / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 61-63. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.13
Ключови думи: 1. търговия 2. фирми 3. маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
Географски понятия: 1. България 2. Велико Търново 
  

Сист. No: 35104

- 201 -

Цб I 6155

Стоянова, Жанина.  Социалистическото минало като ресурс за развитие на туризъм (по примера на България) / Жанина Стоянова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 160-164. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. социалистическо минало 3. музеи 4. туристически обекти 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35118

- 202 -

Цб I 6155

Tsakova, Tsvetina.  The Social Problems and the Challenges of the Digitalization in the European Economy / Tsvetina Tsakova, Цветина Цакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 116-119. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социални проблеми 2. дигитализация 3. европейска икономика 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35112

- 203 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Learning how to mitigate the impact of a pandemic on the logistics and transport industry through a gamification approach / Susanne Wilpers, Herbert Streit, Thorben Peters. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 51-65. 

   The SARS COVID 19 pandemic in the year 2020 has damaged large parts of the international economy in a way that hardly anyone could have foreseen. The disruptions of national and international supply chains in consequence of the quarantine measures established, made the situation even worse. The logistics industry was not prepared for such a crisis, but should learn from it for the future. This article takes a look at the most striking problems the international supply chains were dealing with during the crisis. It also offers possible solutions. As this will most likely not be the last great pandemic, we have to get ourselves better prepared for the future and train our current experts and those who are actually in education. Besides all the theoretical basic knowledge, we have to find ways how to train them in more practical way. This can be a game that is able to simulate the real logistics business in normal operation as well as in times of a crisis like a pandemic. Besides the problems and possible solutions, this article also models a gamification approach on top of a highly digitized logistics ecosystem, that would help to provide all kinds of logistics training in all kinds of close to reality simulations. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. COVID-19 2. критична инфраструктура 3. пандемия 4. дигитализация 5. логистика 6. верига на доставките 7. игровизация 8. управление на верига на доставките 9. дигитализация 10. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34927

- 204 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Gamification approach to management of viral supplies : The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Susanne Wilpers, Herbert Streit. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 66-89. 

   Logistics and supply chain management is subject to rapid change. The clear tendency in the past was continuous growth, adopting new trends and technologies. This couldn’t even be stopped by the actual SARS COVID 19 pandemic. Consequently, the training of logistics experts must always be adapted to the latest trends. For this purpose, the teaching of theoretical principles is an indispensable factor. A gamification approach would be a promising tool to achieve this. The first chapter of this study examines this approach in general. Internal and external factors that influence the character of logistics and supply chain management are analyzed and evaluated. The second chapter deals with the disruption of the supply chains in the health care sector with special emphasis on the EU region. The third chapter focuses on the food supply chain as one of the most important factors for human survival. The food supply chains in the EU have demonstrated remarkable resilience in the face of the crisis so far. Dealing with the supply chain problems this study shows how a gamification approach in logistics and supply chain management, especially for the food and health care sectors, could help to be better prepared for the next crisis. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. управление на верига на доставките 4. логистика 5. здравеопазване 6. дигитализация 7. игровизация 8. игрови подход 9. доставки на храни 10. pharma supply chain 11. доставки на лекарства 12. health care logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34928

Право

- 205 -

Цб II 92171

Андреева, Андрияна.  Административнонаказателна отговорност на възложителя при нарушаване на реда за възлагане на обществени поръчки / Андрияна Андреева, Диана Димитрова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 70-76. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34937

- 206 -

Цб II 92171

Арнаутска, Надя.  Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" / Надя Арнаутска, Адрилена Сотирова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 375-387. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. европейски програми 2. обучение 3. бенефициенти 4. Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34974

- 207 -

Цб II 92171

Атанасова, Христина.  Сблъсъкът търговска марка - търговско име / Христина Атанасова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 245-250. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 659.126.000.34
Ключови думи: 1. търговска марка 2. търговско име 3. законодателна дейност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34960

- 208 -

Цб II 92171

Башов, Сюлейман.  Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договора в полза на трето лице / Сюлейман Башов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 449-463. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.2
Ключови думи: 1. вещно право 2. договор 3. трето лице 4. бенефициер 5. стипулант 6. промитент 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34981

- 209 -

Цб II 92171

Беев, Ивайло.  Стопански и правен порядък: икономическа конституция / Ивайло Беев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 194-199. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 330.101.54  + 342.4.003.1
Ключови думи: 1. икономическа конституция 2. стопански порядък 3. правен порядък 4. макроикономически функции 5. Закон за обществените поръчки (ЗОП) 6. квази-пазарен сектор 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34954

- 210 -

Цб II 92171

Бобчев, Константин.  Неясноти в нормативната уредба, свързани с управлението на жилищните комплекси от затворен тип. Трудности за строителните предприемачи и фасилити мениджмънт компаниите / Константин Бобчев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 292-299. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 332.83.000.34
Ключови думи: 1. жилищен недвижим имот 2. жилищен комплекс 3. етажна собственост 4. нормативна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 34965

- 211 -

Цб II 92171

Бойчев, Георги.  De Lege Ferenda за нова редакция на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания / Георги Бойчев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 39-44. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.9
Ключови думи: 1. административни нарушения 2. административни наказания 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34933

- 212 -

Цб II 92171

Васева, Цветолюба.  Външен предварителен контрол върху процедури на договаряне, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки по чл.233 от Закона за обществени поръчки / Цветолюба Васева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 363-374. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. Агенция по обществени поръчки (АОП) 2. външен предварителен контрол 3. процедури на договаряне 4. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34973

- 213 -

Цб II 92171

Владимирова, Катя.  Относно предсрочната изискуемост по ЗЗД / Катя Владимирова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 149-155. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. предсрочна изискуемост 3. неплатежоспособност 4. обезпечения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34948

- 214 -

Цб II 92171

Воденичаров, Асен.  Едностепенна система на европейските наднационални образувания за стопанско сдружаване / Асен Воденичаров. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 139-148. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) 2. европейско дружество 3. Европейско кооперативно дружество (SCE) 4. управителен орган 5. административен орган 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34947

- 215 -

Цб II 92171

Ганева, Емилия.  Понятието "основателен страх" по смисъла на чл. 30 от ЗЗД, сравнено с понятието "metus" - "страх" по смисъла на D.4.2.0 Quod Metus Causa Gestum Erit / Емилия Ганева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 388-401. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 340.1
Ключови думи: 1. юридическа техника 2. страх 3. заплахи 4. унищожаемост 5. отворена текстуалност (open texture) 6. съвременно българско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34975

- 216 -

Цб II 92171

Георгиев, Анастас.  Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала / Анастас Георгиев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 174-181. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. търговско право 2. общини 3. стопанска дейност 4. търговски дружества 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34952

- 217 -

Цб II 92171

Георгиев, Боян.  Общи устройствени планове / Боян Георгиев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 83-90. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 69.000.34  + 711
Ключови думи: 1. териториално устройствено планиране 2. строителен контрол 3. общ устройствен план 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34939

- 218 -

Цб II 92171

Георгиева, Христина.  Правна закрила на видеоигрите / Христина Георгиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 438-448. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 004.5.000.34  + 347.77
Ключови думи: 1. видео игри 2. авторско право 3. патенти 4. полезен модел 5. търговска тайна 6. търговска марка 7. домейн имена 8. аудио-визуални произведения 9. компютърна програма 10. софтуер 11. правна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34980

- 219 -

Цб II 92171

Горанова, Илонка.  За правомощията на Комисията за защита на конкуренцията в производството по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки / Илонка Горанова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 200-211. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществена поръчка 2. контрол за законосъобразност 3. спиране на процедурата 4. налагане на санкция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34955

- 220 -

Цб II 92171

Градинарова, Таня.  Неравноправните клаузи в потребителски договори в практиката на Върховния касационен съд по колективни искове / Таня Градинарова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 124-132. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. производство по колектини искове 3. неравноправни клаузи 4. Върховен Касационен Съд (ВКС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34945

- 221 -

Цб II 92170

Дичева, Мария.  Ефективно управление на съдебни дела чрез изграждане на интегрирана електронна система / Мария Дичева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 60-63. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 004.4.000.34
Ключови думи: 1. управление на съдебни дела 2. право 3. информационни технологии 4. интегрирана информационна система 5. правораздаване 6. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34990

- 222 -

Цб II 92171

Дулевски, Стойчо.  Облагане на печалбата на чуждестранни юридически лица от мястото им на стопанска дейност в България съгласно ЗКПО / Стойчо Дулевски. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 344-354. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.73
Ключови думи: 1. Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 2. място на стопанска дейност (МСД) 3. печалба 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34971

- 223 -

Цб II 92171

Зиновиева, Дарина.  Колективните органи във висшето училище - правни проблеми / Дарина Зиновиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 21-27. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 378.11.000.34
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. университети 3. колективни органи 4. Закон за висшето образование (ЗВО) 5. правни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Образование 
  

Сист. No: 34930

- 224 -

Цб II 92171

Илиева, Антония.  Оперативната самостоятелност като елемент на административния контрол, упражняван в здравеопазването / Антония Илиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 77-82. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.003.1
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. административен контрол 3. контрол 4. оперативна самостоятелност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34938

- 225 -

Цб II 92171

Йосифов, Ивайло.  Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът "възможност за неучастие" в производство по колективен иск за вреди / Ивайло Йосифов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 251-262. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347
Ключови думи: 1. колективен иск 2. гражданско право 3. сила на пресъдено нещо 4. право на справедлив процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34961

- 226 -

Цб II 92171

Йосифова, Таня.  Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн / Таня Йосифова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 121-123. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. информационни технологии 3. европейско законодателство 4. дистанционни продажби 5. права на потребителя 6. право на отказ 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34944

- 227 -

Цб II 92171

Костов, Димитър.  Контрол върху конкурса за държавна служба / Димитър Костов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 28-32. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.951
Ключови думи: 1. държавни служители 2. конкурс 3. административно производство 4. административен контрол 5. административен акт 6. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34931

- 228 -

Цб II 92171

Кънев, Ивайло.  Някои въпроси относно правото на обезщетение за вреди при недействителност на сделките / Ивайло Кънев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 411-421. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347
Ключови думи: 1. право на обезщетение 2. отговорност за вреди 3. недействителност 4. правни сделки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34977

- 229 -

Цб II 92171

Кънева, Аглика.  Правно регулиране на дейността на банките / Аглика Кънева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 167-173. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 336.71.000.34
Ключови думи: 1. банки 2. банкова система 3. правно регулиране 4. европейска правна рамка 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34951

- 230 -

Цб II 92171

Кънева, Йоана.  Съдържание на договора от разстояние според Закона за защита на потребителите / Йоана Кънева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 422-429. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 366.7.000.34
Ключови думи: 1. потребители 2. защита 3. продажби 4. договор от разстояние 5. Закон за защита на потребителите (ЗЗП) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 34978

- 231 -

Цб II 92171

Маринова, Диана.  Потребителските договори в международното право / Диана Маринова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 103-114. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45  + 341
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. международно частно право 3. Римска конвенция 4. Регламент "Рим I" 5. приложим закон 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34942

- 232 -

Цб II 92171

Маринова, Елина.  Сътрудничество между данъчните администрации на държавите-членки на ЕС, във връзка с данъчния контрол / Елина Маринова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 182-193. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.17
Ключови думи: 1. държави-членки на ЕС 2. данъчна администрация 3. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34953

- 233 -

Цб II 92171

Митева, Ани.  Фактически състав на онговорността по чл. 19 ДОПК. Анализ на съдебната практика / Ани Митева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 312-320. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.73
Ключови думи: 1. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 2. данъци 3. отговорност 4. данъчни ревизии 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34967

- 234 -

Цб II 92171

Михайлова, Мария.  Ролята и значението на стимулиращите норми в Глава Седма от Особената част на Наказателния кодекс / Мария Михайлова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 263-273. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. стимулиращи правни норми 3. престъпления 4. финансова система 5. данъчна система 6. осигурителна система 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34962

- 235 -

Цб II 92171

Михайлова-Големинова, Савина.  Финансовият контрол и одит - традиции и перспективи / Савина Михайлова-Големинова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 98-102. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 657.6  + 336.126
Ключови думи: 1. финансов контрол 2. одит 3. бюджет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 34941

- 236 -

Цб II 92171

Мутафов, Красимир.  Производство по издаване на ревизионен акт / Красимир Мутафов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 54-63. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.73
Ключови думи: 1. ревизионен акт 2. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 3. данъци 4. данъчни задължения 5. нормативна уредба 6. историко-правен преглед 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34935

- 237 -

Цб II 92171

Найденов, Борислав.  Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност / Борислав Найденов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 274-284. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.736
Ключови думи: 1. производство по несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34963

- 238 -

Цб II 92171

Недев, Делян.  Добросъвестността във вещното право - сравнителноправни бележки / Делян Недев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 235-244. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.2
Ключови думи: 1. вещно право 2. първично придобиване 3. добросъвестност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34959

- 239 -

Цб II 92171

Николова, Анна.  Прехвърляне на дружествен дял в дружество-длъжник и неприложимост на чл. 255А от НК / Анна Николова, Нина Тагарова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 162-166. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 343
Ключови думи: 1. Наказателен кодекс (НК) 2. дружества 3. задължения 4. дружествени дялове 5. държавен фиск 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34950

- 240 -

Цб II 92171

Пехливанов, Константин.  Правен режим и проблеми на публичните предприятия / Константин Пехливанов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 45-53. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7  + 342.9
Ключови думи: 1. публични предприятия 2. законодателство 3. законопроект 4. Търговски закон (ТЗ) 5. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 34934

- 241 -

Цб II 92171

Раданова, Юлия.  Актуални проблеми на правната рамка на семейната медиация / Юлия Раданова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 300-311. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.6
Ключови думи: 1. семейно право 2. семеен спор 3. Семеен кодекс (СК) 4. родителски права 5. семейна медиация 6. международноправна уредба 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34966

- 242 -

Цб II 92171

Радев, Стефан.  Правото на регресен иск при виновно поведение на длъжностно лице за изплатено обезщетение по чл. 1 от ЗОДОВ / Стефан Радев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 339-343. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.5
Ключови думи: 1. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ( ЗОДОВ ) 2. длъжностно лице 3. регресен иск 4. виновно поведение 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34970

- 243 -

Цб II 92170

Радев, Стефан.  За някои възможни проблеми при свикването на общо събрание на сдружението / Стефан Радев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 64-70. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 347
Ключови думи: 1. организации с нестопанска цел 2. граждани 3. сдружения 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34991

- 244 -

Цб II 92170

Радев, Стефан.  Удостоверение за наследници, издадено на брат или сестра / Стефан Радев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 71-75. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 347.65
Ключови думи: 1. Закон за наследството (ЗН) 2. удостоверение за наследници 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34992

- 245 -

Цб II 92171

Радева, Мария.  Ограничения в търговския статут на лечебните заведения / Мария Радева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 91-97. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.2.000.34
Ключови думи: 1. Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) 2. лечебни заведения 3. търговски статут 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34940

- 246 -

Цб II 92171

Радева, Нели.  Административният контрол и административните юрисдикции в законодателството на буржоазната българска държава / Нели Радева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 224-234. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.9.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. административно правосъдие 3. административен акт 4. министерства 5. ведомства 6. комисии 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 34958

- 247 -

Цб II 92171

Рогова, Росица.  Правни проблеми при осъществяване на административен контрол от регионалните здравни инспекции / Росица Рогова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 332-338. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.000.34
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. административен контрол 3. нарушения 4. санкции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34969

- 248 -

Цб II 92171

Симова, Неделина.  Позоваване на погасителната давност чрез иск / Неделина Симова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 430-437. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347
Ключови думи: 1. погасителна давност 2. длъжник 3. отрицателен установителен иск 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34979

- 249 -

Цб II 92171

Смолички, Павел.  За кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък поради непозволено увреждане / Павел Смолички. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 156-161. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 343  + 347
Ключови думи: 1. обезщетение 2. легитимирани лица 3. неимуществени вреди 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34949

- 250 -

Цб II 92171

Стайков, Ивайло.  Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. / Ивайло Стайков. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 115-120. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 349.3:368
Ключови думи: 1. осигурително право 2. трудов стаж 3. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34943

- 251 -

Цб II 92171

Стоянов, Любомир.  Отграничение на процесуалното от материалното право чрез анализ на предназначението им в процеса на правно регулиране / Любомир Стоянов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 321-331. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347
Ключови думи: 1. процесуално право 2. вторични правила 3. институционализъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34968

- 252 -

Цб II 92171

Сукарева, Златка.  Неравноправните клаузи в потребителските договори / Златка Сукарева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 9-20. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.451.9
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. неравноправни клаузи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 34929

- 253 -

Цб II 92171

Събев, Събин.  Дискусионни въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки / Събин Събев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 64-69. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 2. външни експерти 3. комисия 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34936

- 254 -

Цб II 92171

Тодоров, Тодор.  Автоматичен обмен на отчети по държави: същност и правна уредба според българското законодателство / Тодор Тодоров. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 355-362. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 341.1/.8
Ключови думи: 1. Country-by-Country Reporting 2. автоматичен обмен на отчети по държави 3. нормативна база 4. административно сътрудничество 5. наднационално ниво 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34972

- 255 -

Цб II 92171

Торманов, Захари.  Актуални проблеми на франчайзинга в България / Захари Торманов, Кристина Стефанова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 133-138. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.74  + 347.45
Ключови думи: 1. франчайзинг 2. франчайзингов договор 3. договор за франчайз 4. задължения 5. франчайзодател 6. франчайзополучател 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34946

- 256 -

Цб II 92171

Тосков, Ивайло.  Особености на възлагането на работа като предпоставка за отговорността на възложителя по чл.49 от ЗЗД / Ивайло Тосков. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 402-410. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347
Ключови думи: 1. възлагане на работа 2. възложител 3. изпълнител 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 34976

- 257 -

Цб II 92171

Христова, Надежда.  Правен режим на националните паркове в Русия / Надежда Христова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 212-216. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 71.000.34(470)
Ключови думи: 1. национални паркове 2. природни забележителности 3. защитени природни територии 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 34956

- 258 -

Цб II 92171

Чилова, Нина.  Правна характеристика на контрола, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса, съгласно Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 217-223. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.003.1.000.34
Ключови думи: 1. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 2. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 3. правен контрол 4. финансовоправно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34957

- 259 -

Цб II 92171

Чочова, Мария.  Законодателна рамка на социалните предприятия в България / Мария Чочова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 285-291. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.7
Ключови думи: 1. търговски дружества 2. социално предприятие 3. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ) 4. кооперации 5. социално предприемачество 6. европейски политики 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34964

Интелектуална собственост

- 260 -

Цб I 6154

Борисов, Борислав.  Пречки пред икономическата реализация на университетските иновации в България / Борислав Борисов, Borislav Borissov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 9-16. 

   Прев.загл.: Obstacles to the economic realization of university innovations in Bulgaria

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=826=20
Ключови думи: 1. университети 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35044

- 261 -

Цб I 6154

Василева, Мими.  Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост : (Върху примера на ТТО към Пловдивски университет) : Презентация / Мими Василева, Mimi Vasileva. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 103-110. 

   Прев.загл.: National examples of best practices for developing an institutional IP policy (on the example of TTO at the Plovdiv university

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35052

- 262 -

Цб I 6154

Евгениев, Евгени.  Роля на университетите в иновационната екосистема : Презентация / Евгени Евгениев, Evgeni Evgeniev. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 73-82. 

   Прев.загл.: The Role of Universities in the Innovation Eco-System

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35050

- 263 -

Цб I 6154

Костадинов, Костадин.  Институционална политика на университетите и научните организации в Република България в областта на интелектуалната собственост. Състояние и бъдеще : Презентация / Костадин Костадинов, Kostadin Kostadinov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 27-36. 

   Прев.загл.: Intellectual Property Institutional Policy of Universities and R&D Institutions in the Republic of Bulgaria. Current State and Future

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35046

- 264 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Национална политика по интелектуална собственост: стратегии, правила и разпоредби като рамка за институционална политика в областта на интелектуалната собственост в университетите и изследователските институции : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 83-102. 

   Прев.загл.: National IP Policies: Strategies, Rules and Regulations as a Framework for Institutional OP Policies in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35051

- 265 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 2 / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 119-128. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy - 2

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35054

- 266 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 141-151. 

   Прев.загл.: IP ownership of research results

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35056

- 267 -

Цб I 6154

Николов, Румен.  Университетът - среда за иновации / Румен Николов, Roumen Nikolov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 47-58. 

   Прев.загл.: The University - an Environment for Innovation

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35048

- 268 -

Цб I 6154

Петрович, Владка.  Основни стълбове на институционалните иновационни екосистеми в университетите и изследователските институции : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 59-72. 

   Прев.загл.: Main Pillars of Institutional Innovation Eco-System in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35049

- 269 -

Цб I 6154

Петрович, Влатка.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 1 : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 111-118. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35053

- 270 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 17-26. 

   Прев.загл.: The Global Innovation Index and Introduction to WIPO Services Related to IP Issues in the University Setting

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35045

- 271 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Защо е необходима политика по интелектуална собственост за университетите и изследователските институции? : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 37-46. 

   Прев.загл.: Why an Intellectual Property Policy?

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35047

- 272 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Запознаване със структурата на институционална политика по интелектуална собственост. Метод "Десетте въпроса" : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 129-140. 

   Прев.загл.: The structure of an IP institutional policy. "Ten questions method"

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35055

Обществено управление. Публична администрация

- 273 -

Цб II 92171

Костов, Димитър.  Контрол върху конкурса за държавна служба / Димитър Костов. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 28-32. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.951
Ключови думи: 1. държавни служители 2. конкурс 3. административно производство 4. административен контрол 5. административен акт 6. съдебен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 34931

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 274 -

Цб II 92220

Баев, Йордан.  Трансформация на българското военно разузнаване (1999-2019) / Йордан Баев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 259-267. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 355.02
Ключови думи: 1. военно разузнаване 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35069

- 275 -

Цб II 92220

Boyadjieva, Nadia.  U.S. Intelligence Assessment and U.S. Policy Toward Yugoslavia During the Cold War / Nadia Boyadjieva, Надя Бояджиева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 253-258. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. разузнаване 2. Студена война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Югославия 2. САЩ 
  

Сист. No: 35068

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 276 -

Цб I 6155

Павлова, Янка.  Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 / Янка Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 120-127. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 308  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемична криза 3. здравословно състояние 4. икономически показатели 5. психологически нагласи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35113

- 277 -

Цб I 6155

Пулова-Ганева, Юлия.  Предизвикателства пред интегрирания подход в грижата за хора с хронични заболявания и увреждания / Юлия Пулова-Ганева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 107-115. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 304
Ключови думи: 1. социална политика 2. социална работа 3. хора с увреждания 4. здравни грижи 5. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35111

Образование

- 278 -

Цб I 6154

Борисов, Борислав.  Пречки пред икономическата реализация на университетските иновации в България / Борислав Борисов, Borislav Borissov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 9-16. 

   Прев.загл.: Obstacles to the economic realization of university innovations in Bulgaria

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=826=20
Ключови думи: 1. университети 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35044

- 279 -

Цб I 6154

Василева, Мими.  Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост : (Върху примера на ТТО към Пловдивски университет) : Презентация / Мими Василева, Mimi Vasileva. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 103-110. 

   Прев.загл.: National examples of best practices for developing an institutional IP policy (on the example of TTO at the Plovdiv university

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35052

- 280 -

Цб II 92170

Димитров, Калоян.  Инструмент за измерване на учене през целия живот във висши училища в България / Калоян Димитров. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 86-90. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 378(497.2)
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. висши учебни заведения (ВУЗ) 3. университети 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34995

- 281 -

Цб II 92170

Димитров, Калоян.  Оценка на склонността за учене през целия живот на студенти от Бизнес факултет на УНСС / Калоян Димитров. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 91-97. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 378
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. университети 3. УНСС 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34996

- 282 -

Цб II 92170

Димитрова, Мария.  E-learning - новият начин на обучение / Мария Димитрова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 244-249. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 378
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. онлайн обучение 3. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35020

- 283 -

Цб I 6154

Евгениев, Евгени.  Роля на университетите в иновационната екосистема : Презентация / Евгени Евгениев, Evgeni Evgeniev. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 73-82. 

   Прев.загл.: The Role of Universities in the Innovation Eco-System

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35050

- 284 -

Цб II 92171

Зиновиева, Дарина.  Колективните органи във висшето училище - правни проблеми / Дарина Зиновиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 21-27. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 378.11.000.34
Ключови думи: 1. висши учебни заведения (ВУЗ) 2. университети 3. колективни органи 4. Закон за висшето образование (ЗВО) 5. правни проблеми 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Образование 
  

Сист. No: 34930

- 285 -

Цб I 6154

Костадинов, Костадин.  Институционална политика на университетите и научните организации в Република България в областта на интелектуалната собственост. Състояние и бъдеще : Презентация / Костадин Костадинов, Kostadin Kostadinov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 27-36. 

   Прев.загл.: Intellectual Property Institutional Policy of Universities and R&D Institutions in the Republic of Bulgaria. Current State and Future

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35046

- 286 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Национална политика по интелектуална собственост: стратегии, правила и разпоредби като рамка за институционална политика в областта на интелектуалната собственост в университетите и изследователските институции : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 83-102. 

   Прев.загл.: National IP Policies: Strategies, Rules and Regulations as a Framework for Institutional OP Policies in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35051

- 287 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 2 / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 119-128. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy - 2

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35054

- 288 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 141-151. 

   Прев.загл.: IP ownership of research results

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35056

- 289 -

Цб I 6154

Николов, Румен.  Университетът - среда за иновации / Румен Николов, Roumen Nikolov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 47-58. 

   Прев.загл.: The University - an Environment for Innovation

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35048

- 290 -

Цб I 6155

Павлова, Мария.  Дигитализация, счетоводство и обучение / Мария Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 11-17. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. дигитална епоха 3. счетоводно образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 4. Образование 
  

Сист. No: 35097

- 291 -

Цб I 6155

Петрова, Райна.  Учебната практика по счетоводство и професионалната компетентност на студентите / Райна Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 52-60. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 657  + 378
Ключови думи: 1. счетоводна професия 2. обучение по счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Образование 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35103

- 292 -

Цб I 6154

Петрович, Владка.  Основни стълбове на институционалните иновационни екосистеми в университетите и изследователските институции : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 59-72. 

   Прев.загл.: Main Pillars of Institutional Innovation Eco-System in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35049

- 293 -

Цб I 6154

Петрович, Влатка.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 1 : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 111-118. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35053

- 294 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 17-26. 

   Прев.загл.: The Global Innovation Index and Introduction to WIPO Services Related to IP Issues in the University Setting

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35045

- 295 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Защо е необходима политика по интелектуална собственост за университетите и изследователските институции? : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 37-46. 

   Прев.загл.: Why an Intellectual Property Policy?

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35047

- 296 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Запознаване със структурата на институционална политика по интелектуална собственост. Метод "Десетте въпроса" : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 129-140. 

   Прев.загл.: The structure of an IP institutional policy. "Ten questions method"

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35055

- 297 -

Цб CD 273

Chankov, Georgi.  Use of chess playing in international logistics training / Georgi Chankov, Георги Чанков. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 40-50. 

   The use of game training methods is an ancient practice. Today, the potential of these methods is very high, incl. thanks to new technologies that enable fast connection and reliable simulation of case studies. By accurately reflecting life and, in particular, rivalry, chess is the game that offers the largest range of possibilities. His connection to military affairs makes him extremely suitable for training in international logistics, whose relationship with military affairs is indisputable. A number of examples from history show the importance of logistics in military campaigns. Key points in chess accurately reflect the importance of logistical factors for success. The complex rivalry of today to master key points in order to control important trade routes and supply lines can be successfully simulated with chess models. Especially the Three-player chess reflects best today's reality – the rivalry between major players in a multipolar world. Hence the use of chess playing in international logistics training could be very useful. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378  + 794.1
Ключови думи: 1. игровизация 2. международна логистика 3. шахмат 4. война 5. шах 6. игрови подход 7. симулация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34926

- 298 -

Цб CD 273

Marchev, Angel Jr.  GAD selection - an educational game on evolutionary algorithms / Angel Marchev, Ангел Марчев. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 32-39. 

   This paper presents an educational computer game for evolutionary algorithms (EA) which could be used in class as well as for distance learning. After the essence of the EAs is reviewed, the plot and mechanics of the game are described as well. Furthermore, a comprehensive study on the game balance is conducted to showcase the advantages of using the game as an educational tool. 

1. Висше образование - логистика 
 378
Ключови думи: 1. еволюционни алгоритми (ЕА) 2. компютърни образователни игри 3. игровизация 4. обучение 5. игрови подход 6. multi-stage selection procedure 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 34925

- 299 -

Цб CD 273

Parvanov, Hristo.  Educational edutainment in logistics and transport / Hristo Parvanov, Христо Първанов. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 4-15. 

   Knowledge is a means of dealing with challenges, but the new tools of knowledge are moving away from the fundamental prerequisites of the classical approach. Information is not knowledge, with the addition of the "approach to deal with the problem" information becomes knowledge. In order to unleash creativity and ingenuity in overcoming the challenges it is necessary to learn and work in a completely different way than before. Continuous training and acquired capacity for self-education are not sufficient to deal with the known and unfamiliar problems that he faces. In computer training with the help of special software, certain problematic situations are set, then their "overcoming" is simulated, and finally tests for checking the acquired knowledge and skills are completed. Educational entertainment is media designed to educate through entertainment and a term used as early as 1954 by Walt Disney. It refers to any form of entertainment that is educational. The goal of edutainment is to make learning enjoyable and fun. This effective way of learning also requires real interaction with the teacher/moderator when questions arise that cannot be answered by the digital program. 

1. Висше образование - логистика 
 338.47  + 378
Ключови думи: 1. обучение 2. развлечения 3. транспорт 4. логистика 5. знания 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 34923

- 300 -

Цб CD 273

Vodenicharova, Maria.  Gamification in business logistics training / Maria Vodenicharova, Мария Воденичарова. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 16-31. 

   Developing multifaceted contemporary individuals implies that they have to be constructed as one whole system, as well as provide for their creative realization. In order to improve the training of university students, innovative models for conducting lectures and seminars should be implemented. The change in curricula should meet the social requirements of the modern world and technologies used by students. Implementing gamification in the business logistics training should aim at studying and establishing logistics knowledge and skills activities and processes. The games included in the curriculum should take into consideration the changes and not only identify the state and progress students make and to provide opportunities for making business decisions, they should be motivating and correcting, generating ideas and alternatives. Gamification is the application of game-design elements in various systems which can be used in education. Within the education framework this can involve a number of game mechanisms. The possibilities to use these game-design mechanisms to facilitate training have become the object of increasingly more research and are ever so often included in practice. The report will focus on identifying how these game mechanisms can improve knowledge in business logistics and along with that strengthen efficiency and the provision of new opportunities for instructors. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. игровизация 2. бизнес логистика 3. обучение 4. верига на доставките 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 
  

Сист. No: 34924

- 301 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Learning how to mitigate the impact of a pandemic on the logistics and transport industry through a gamification approach / Susanne Wilpers, Herbert Streit, Thorben Peters. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 51-65. 

   The SARS COVID 19 pandemic in the year 2020 has damaged large parts of the international economy in a way that hardly anyone could have foreseen. The disruptions of national and international supply chains in consequence of the quarantine measures established, made the situation even worse. The logistics industry was not prepared for such a crisis, but should learn from it for the future. This article takes a look at the most striking problems the international supply chains were dealing with during the crisis. It also offers possible solutions. As this will most likely not be the last great pandemic, we have to get ourselves better prepared for the future and train our current experts and those who are actually in education. Besides all the theoretical basic knowledge, we have to find ways how to train them in more practical way. This can be a game that is able to simulate the real logistics business in normal operation as well as in times of a crisis like a pandemic. Besides the problems and possible solutions, this article also models a gamification approach on top of a highly digitized logistics ecosystem, that would help to provide all kinds of logistics training in all kinds of close to reality simulations. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. COVID-19 2. критична инфраструктура 3. пандемия 4. дигитализация 5. логистика 6. верига на доставките 7. игровизация 8. управление на верига на доставките 9. дигитализация 10. транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34927

- 302 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Gamification approach to management of viral supplies : The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Susanne Wilpers, Herbert Streit. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 66-89. 

   Logistics and supply chain management is subject to rapid change. The clear tendency in the past was continuous growth, adopting new trends and technologies. This couldn’t even be stopped by the actual SARS COVID 19 pandemic. Consequently, the training of logistics experts must always be adapted to the latest trends. For this purpose, the teaching of theoretical principles is an indispensable factor. A gamification approach would be a promising tool to achieve this. The first chapter of this study examines this approach in general. Internal and external factors that influence the character of logistics and supply chain management are analyzed and evaluated. The second chapter deals with the disruption of the supply chains in the health care sector with special emphasis on the EU region. The third chapter focuses on the food supply chain as one of the most important factors for human survival. The food supply chains in the EU have demonstrated remarkable resilience in the face of the crisis so far. Dealing with the supply chain problems this study shows how a gamification approach in logistics and supply chain management, especially for the food and health care sectors, could help to be better prepared for the next crisis. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. управление на верига на доставките 4. логистика 5. здравеопазване 6. дигитализация 7. игровизация 8. игрови подход 9. доставки на храни 10. pharma supply chain 11. доставки на лекарства 12. health care logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34928

Математика. Естествени науки

Екология

- 303 -

Цб I 6155

Анкова, Илияна.  Върху екологичното отчитане и проблемите пред прилагането му от българските компании / Илияна Анкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 29-35. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.45
Ключови думи: 1. български компании 2. екологично счетоводство 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Екология 4. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35099

- 304 -

Цб II 92170

Благоев, Антон.  Фактори, оказващи влияние върху прилагането на агроекологични практики от земеделските стопанства / Антон Благоев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 149-154. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрна икономика 2. земеделски стопанства 3. екология 4. агроекологична политика 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35005

- 305 -

Цб II 92170

Георгиев, Георги.  Управление на качеството на атмосферния въздух в България / Георги Георгиев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 124-129. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 502/504(497.2)
Ключови думи: 1. въздух 2. замърсяване на въздуха 3. качество на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35001

- 306 -

Цб II 92170

Грозев, Мартин.  Опазване на биоразнообразието в България - състояние и тенденции / Мартин Грозев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 130-136. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 502/504(497.2)
Ключови думи: 1. биологично разнообразие 2. екология 3. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35002

- 307 -

Цб II 92170

Димитрова, Ани.  Политики за подпомагане внедрянето на иновации в аграрния сектор / Ани Димитрова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 165-170. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. селско стопанство 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35008

- 308 -

Цб II 92170

Иванов, Сотир.  Показатели за ефективност на устойчиви и екологосъобразни проекти / Сотир Иванов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 39-44. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.45  + 336.6
Ключови думи: 1. показатели 2. ефективност 3. устойчивост 4. околна среда 5. разходи-ползи 6. инвестиции 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Екология 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 34986

- 309 -

Цб II 92170

Иванова, Камелия.  Управление на качеството на водните ресурси в България / Камелия Иванова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 137-142. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 502/504
Ключови думи: 1. опазване на околната среда 2. качество на водите 3. водни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35003

- 310 -

Цб II 92170

Кабаджова, Моника.  Бариери пред екологизацията на българското земеделие / Моника Кабаджова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 143-148. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. земеделие 2. екология 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35004

- 311 -

Цб II 92170

Томова, Ан-Мари.  Устойчиво управление на горските ресурси в България / Ан-Мари Томова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 171-176. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 630
Ключови думи: 1. горски сектор 2. горско стопанство 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35009

Приложни науки

Здравеопазване

- 312 -

Цб II 92171

Илиева, Антония.  Оперативната самостоятелност като елемент на административния контрол, упражняван в здравеопазването / Антония Илиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 77-82. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.003.1
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. административен контрол 3. контрол 4. оперативна самостоятелност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34938

- 313 -

Цб II 92170

Коляндов, Симеон.  Икономиката на България по време на пандемия / Симеон Коляндов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 81-85. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338(497.223)  + 614
Ключови думи: 1. икономика на България 2. пандемия 3. COVID-19 4. социално-икономически процеси 5. заетост 6. Еврозона 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. България 
  

Сист. No: 34994

- 314 -

Цб I 6155

Кръстев, Бисер.  Съвременни модели за финансиране на здравеопазването / Бисер Кръстев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 18-25. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 614.003.2
Ключови думи: 1. финансиране 2. здравеопазване 3. данъци 4. социално и здравно осигуряване 5. здравно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35098

- 315 -

Цб II 92170

Маринова, Марина.  Отражението на Covid-19 кризата върху българските жилищни пазари / Марина Маринова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 239-243. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 332.8(497.2)  + 614(497.2)
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. жилищен пазар 4. недвижима собственост 5. имотен пазар 6. сделки с недвижими имоти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35019

- 316 -

Цб I 6155

Павлова, Янка.  Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 / Янка Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 120-127. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 308  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемична криза 3. здравословно състояние 4. икономически показатели 5. психологически нагласи 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Здравеопазване 4. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35113

- 317 -

Цб II 92170

Праматаров, Антон.  Фасилити мениджмънт в лечебните заведения в България по време на пандемия / Антон Праматаров, Силвия Трифонова, Георги Кукушев. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 186-192. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 005.52:005.334  + 614.2
Ключови думи: 1. COVID-19 2. медицински услуги 3. болници 4. лечебни заведения 5. управление на поддържащи дейности 6. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35011

- 318 -

Цб II 92171

Радева, Мария.  Ограничения в търговския статут на лечебните заведения / Мария Радева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 91-97. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.2.000.34
Ключови думи: 1. Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) 2. лечебни заведения 3. търговски статут 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34940

- 319 -

Цб II 92171

Рогова, Росица.  Правни проблеми при осъществяване на административен контрол от регионалните здравни инспекции / Росица Рогова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 332-338. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.000.34
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. административен контрол 3. нарушения 4. санкции 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34969

- 320 -

Цб II 92171

Чилова, Нина.  Правна характеристика на контрола, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса, съгласно Закона за здравното осигуряване / Нина Чилова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 217-223. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 614.003.1.000.34
Ключови думи: 1. Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 2. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 3. правен контрол 4. финансовоправно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 34957

- 321 -

Цб CD 273

Wilpers, Susanne.  Gamification approach to management of viral supplies : The pandemic as a factor for changes in supply chain management / Susanne Wilpers, Herbert Streit. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 66-89. 

   Logistics and supply chain management is subject to rapid change. The clear tendency in the past was continuous growth, adopting new trends and technologies. This couldn’t even be stopped by the actual SARS COVID 19 pandemic. Consequently, the training of logistics experts must always be adapted to the latest trends. For this purpose, the teaching of theoretical principles is an indispensable factor. A gamification approach would be a promising tool to achieve this. The first chapter of this study examines this approach in general. Internal and external factors that influence the character of logistics and supply chain management are analyzed and evaluated. The second chapter deals with the disruption of the supply chains in the health care sector with special emphasis on the EU region. The third chapter focuses on the food supply chain as one of the most important factors for human survival. The food supply chains in the EU have demonstrated remarkable resilience in the face of the crisis so far. Dealing with the supply chain problems this study shows how a gamification approach in logistics and supply chain management, especially for the food and health care sectors, could help to be better prepared for the next crisis. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378
Ключови думи: 1. пандемия 2. COVID-19 3. управление на верига на доставките 4. логистика 5. здравеопазване 6. дигитализация 7. игровизация 8. игрови подход 9. доставки на храни 10. pharma supply chain 11. доставки на лекарства 12. health care logistics 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Европейски съюз 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 34928

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 322 -

Цб II 92171

Георгиев, Боян.  Общи устройствени планове / Боян Георгиев. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 83-90. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 69.000.34  + 711
Ключови думи: 1. териториално устройствено планиране 2. строителен контрол 3. общ устройствен план 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 34939

- 323 -

 

Стефанов, Драгомир.  Развитие на строителната активност в България в периода 2010-2019 година / Драгомир Стефанов, Мария Георгиева Димитрова. // Строително предприемачество и недвижима собственост  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, [2020], 60-68. 

1. Строителство - България 
 69.003
Ключови думи: 1. строителство 2. строително предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
 пълен текст 

Сист. No: 35043

Информационни технологии. Иновации

- 324 -

Цб I 6154

Борисов, Борислав.  Пречки пред икономическата реализация на университетските иновации в България / Борислав Борисов, Borislav Borissov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 9-16. 

   Прев.загл.: Obstacles to the economic realization of university innovations in Bulgaria

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=826=20
Ключови думи: 1. университети 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35044

- 325 -

Цб I 6155

Вараджакова, Десислава.  Въздействие на цифровата икономика върху териториалното разпределение и функционалната трансформация на туристическите фирми / Десислава Вараджакова, Олга Манчева-Али. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 146-152. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. цифрова икономика 3. въздействие 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 4. Туризъм 
  

Сист. No: 35116

- 326 -

Цб I 6154

Василева, Мими.  Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост : (Върху примера на ТТО към Пловдивски университет) : Презентация / Мими Василева, Mimi Vasileva. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 103-110. 

   Прев.загл.: National examples of best practices for developing an institutional IP policy (on the example of TTO at the Plovdiv university

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35052

- 327 -

Цб II 92171

Георгиева, Христина.  Правна закрила на видеоигрите / Христина Георгиева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 438-448. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 004.5.000.34  + 347.77
Ключови думи: 1. видео игри 2. авторско право 3. патенти 4. полезен модел 5. търговска тайна 6. търговска марка 7. домейн имена 8. аудио-визуални произведения 9. компютърна програма 10. софтуер 11. правна защита 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34980

- 328 -

Цб II 92170

Димитрова, Ани.  Политики за подпомагане внедрянето на иновации в аграрния сектор / Ани Димитрова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 165-170. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. селско стопанство 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Информационни технологии. Иновации 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35008

- 329 -

Цб II 92170

Димитрова, Мария.  E-learning - новият начин на обучение / Мария Димитрова. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 244-249. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 378
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. онлайн обучение 3. недвижима собственост 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35020

- 330 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Социалните мрежи като инструмент в работата на агенциите за недвижими имоти / Мария Георгиева Димитрова. // Недвижими имоти & бизнес  (София), IV, 2020, N 2, 112-122. 

1. Недвижими имоти - агенции 
 332.2  + 077.5
Ключови думи: 1. недвижима собственост 2. социални медии 3. агенции за недвижими имоти 4. пазар на недвижима собственост 5. LinkedIn 6. Facebook 7. социални мрежи 8. маркетинг в социалните мрежи 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35040

- 331 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Набиране на кандидати през сайтовете с обяви за работа / Мария Георгиева Димитрова. // Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства  (Варна). - Варна : Наука и икономика, [2020], 57-64. 

1. Обяви за работа - интернет сайтове 
 005.95/.96
Ключови думи: 1. кандидатстване за работа 2. обява за работа 3. сайт 4. career sites 5. подбор на персонала 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35041

- 332 -

 

Димитрова, Мария Георгиева.  Приложение на социалните мрежи при набирането на кандидати / Мария Георгиева Димитрова. // Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства.  (Варна). - Варна. - Варна : Наука и икономика, [2020], 65-72. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. подбор на персонала 3. социални медии 4. социални мрежи 5. кандидатстване за работа 6. интернет-базирани инструменти 7. LinkedIn 8. Facebook 9. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Информационни технологии. Иновации 
 пълен текст 

Сист. No: 35042

- 333 -

Цб II 92170

Дичева, Мария.  Ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти / Мария Дичева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 56-59. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. управление на връзки с клиентите 2. взаимоотношения с клиентите 3. Customer Relationship Management (CRM) 4. електронна търговия 5. маркетинг 6. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34989

- 334 -

Цб II 92170

Дичева, Мария.  Ефективно управление на съдебни дела чрез изграждане на интегрирана електронна система / Мария Дичева. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 60-63. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 004.4.000.34
Ключови думи: 1. управление на съдебни дела 2. право 3. информационни технологии 4. интегрирана информационна система 5. правораздаване 6. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34990

- 335 -

Цб I 6154

Евгениев, Евгени.  Роля на университетите в иновационната екосистема : Презентация / Евгени Евгениев, Evgeni Evgeniev. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 73-82. 

   Прев.загл.: The Role of Universities in the Innovation Eco-System

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35050

- 336 -

Цб II 92170

Златков, Златко.  Новият свят на краудсорсинга и краудфъндинга / Златко Златков. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 32-38. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 316.45  + 65.013  + 004
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. краудфъндинг 3. организационно поведение 4. икономическо поведение 5. интернет платформи 6. използване на ресурса на тълпата 7. колективна мъдрост 8. групово финансиране 9. благо 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Управление 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34985

- 337 -

Цб II 92171

Йосифова, Таня.  Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн / Таня Йосифова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция / Председател Валери Димитров; Член Нина Чилова, Илонка Горанова, Стефан Радев, Стойчо Дулевски  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 121-123. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 347.45
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. информационни технологии 3. европейско законодателство 4. дистанционни продажби 5. права на потребителя 6. право на отказ 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34944

- 338 -

Цб II 92170

Коляндов, Симеон.  Фактори и стратегии за развитие на електронната търговия / Симеон Коляндов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 76-80. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 339.1:681.324
Ключови думи: 1. електронна търговия 2. онлайн търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 34993

- 339 -

Цб I 6154

Костадинов, Костадин.  Институционална политика на университетите и научните организации в Република България в областта на интелектуалната собственост. Състояние и бъдеще : Презентация / Костадин Костадинов, Kostadin Kostadinov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 27-36. 

   Прев.загл.: Intellectual Property Institutional Policy of Universities and R&D Institutions in the Republic of Bulgaria. Current State and Future

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35046

- 340 -

Цб I 6155

Манчева-Али, Олга.  Туристически бизнес и цифрова трансформация в България / Олга Манчева-Али, Никола Наумов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 153-159. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. информационни технологии 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Туризъм 4. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35117

- 341 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Национална политика по интелектуална собственост: стратегии, правила и разпоредби като рамка за институционална политика в областта на интелектуалната собственост в университетите и изследователските институции : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 83-102. 

   Прев.загл.: National IP Policies: Strategies, Rules and Regulations as a Framework for Institutional OP Policies in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35051

- 342 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 2 / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 119-128. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy - 2

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35054

- 343 -

Цб I 6154

Милосавлевич, Неделко.  Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания : Презентация / Неделко Милосавлевич, Nedeljko Milosavljevic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 141-151. 

   Прев.загл.: IP ownership of research results

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35056

- 344 -

Цб I 6155

Нейкова, Мария.  Влияние на цифровизацията върху развитието на аграрния сектор на икономиката / Мария Нейкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 69-72. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 338.43
Ключови думи: 1. аграрен сектор 2. дигитална икономика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 4. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35106

- 345 -

Цб I 6154

Николов, Румен.  Университетът - среда за иновации / Румен Николов, Roumen Nikolov. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 47-58. 

   Прев.загл.: The University - an Environment for Innovation

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35048

- 346 -

Цб I 6154

Петрович, Владка.  Основни стълбове на институционалните иновационни екосистеми в университетите и изследователските институции : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 59-72. 

   Прев.загл.: Main Pillars of Institutional Innovation Eco-System in Universities and Research Institutions

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35049

- 347 -

Цб I 6154

Петрович, Влатка.  Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 1 : Презентация / Влатка Петрович, Vlatka Petrovic. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 111-118. 

   Прев.загл.: Regional examples of best practices for developing an institutional IP policy

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35053

- 348 -

Цб II 92170

Проданов, Преслав.  Вътрешнофирмените иновации като фактор за организационно развитие на банките в България / Преслав Проданов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 104-109. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. иновации 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34998

- 349 -

Цб II 92170

Проданов, Преслав.  Приложение на гъвкави методологии за разработка на иновативни дигитални банкови продукти и услуги в България / Преслав Проданов. // Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето, . Бизнесът в XXI век България 2030 Проектиране на бъдещето : ново общество - нова икономика : Трети национален научен форум. Сборник с доклади / Науч. съвет Диана Копева, Димитър Благоев, Христина Харизанова-Бартос, Радко Радев, Николай Щерев, Ю  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 110-115. 

1. Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 
 336.71(497.2)
Ключови думи: 1. банки 2. иновации 3. дигитално банкиране 4. Сосиете Женерал Експресбанк АД 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 34999

- 350 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 17-26. 

   Прев.загл.: The Global Innovation Index and Introduction to WIPO Services Related to IP Issues in the University Setting

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35045

- 351 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Защо е необходима политика по интелектуална собственост за университетите и изследователските институции? : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 37-46. 

   Прев.загл.: Why an Intellectual Property Policy?

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35047

- 352 -

Цб I 6154

Сесицкий, Евгений.  Запознаване със структурата на институционална политика по интелектуална собственост. Метод "Десетте въпроса" : Презентация / Евгений Сесицкий, Evgeniy Sesitsky. // Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации : Национална конференция 25 - 26 номеври 2015 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015, 129-140. 

   Прев.загл.: The structure of an IP institutional policy. "Ten questions method"

1. Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 
 347.77/.78=867=20  + 378=867=20
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Информационни технологии. Иновации 3. Образование 
  

Сист. No: 35055

- 353 -

Цб I 6155

Tsakova, Tsvetina.  The Social Problems and the Challenges of the Digitalization in the European Economy / Tsvetina Tsakova, Цветина Цакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 4 -, . Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Том 1 - : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.10.2020, Велико Търново : Т. 4. / Ред. кол. Пенчо Пенчев, Карим Наама, Мария Павлова, Венцислав Статев, Милена Йоргова  (Велико Търново). - Велико Търново. - Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", [2018 - ], 116-119. 

1. Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 
 339.923:061.1
Ключови думи: 1. социални проблеми 2. дигитализация 3. европейска икономика 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Икономикс 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35112

Изкуство. Музика. Спорт

- 354 -

Цб II 92171

Христова, Надежда.  Правен режим на националните паркове в Русия / Надежда Христова. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 212-216. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 71.000.34(470)
Ключови думи: 1. национални паркове 2. природни забележителности 3. защитени природни територии 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Изкуство. Музика. Спорт 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 34956

- 355 -

Цб CD 273

Chankov, Georgi.  Use of chess playing in international logistics training / Georgi Chankov, Георги Чанков. // Application of new methods in logistics training : Proceedings of the round table debate, November 20, 2020, Sofia  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Publishing Complex - UNWE, 2021, 40-50. 

   The use of game training methods is an ancient practice. Today, the potential of these methods is very high, incl. thanks to new technologies that enable fast connection and reliable simulation of case studies. By accurately reflecting life and, in particular, rivalry, chess is the game that offers the largest range of possibilities. His connection to military affairs makes him extremely suitable for training in international logistics, whose relationship with military affairs is indisputable. A number of examples from history show the importance of logistics in military campaigns. Key points in chess accurately reflect the importance of logistical factors for success. The complex rivalry of today to master key points in order to control important trade routes and supply lines can be successfully simulated with chess models. Especially the Three-player chess reflects best today's reality – the rivalry between major players in a multipolar world. Hence the use of chess playing in international logistics training could be very useful. 

1. Висше образование - логистика 
 658.7  + 378  + 794.1
Ключови думи: 1. игровизация 2. международна логистика 3. шахмат 4. война 5. шах 6. игрови подход 7. симулация 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Образование 3. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 34926

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 356 -

Цб II 92220

Аврейски, Никола.  Френско-германският договор от Аахен (Екс ла Шапел) - искрица надежда за помръкващия Европейски съюз / Никола Аврейски. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 519-526. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Франция 2. Германия 
  

Сист. No: 35095

- 357 -

Цб II 92220

Баева, Искра.  Политическата цензура в постсоциалистическа България / Искра Баева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 467-474. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323
Ключови думи: 1. постсоциализъм 2. политически промени 3. преход 4. цензура 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35088

- 358 -

Цб II 92220

Бужашка, Боряна.  Българската колония в Истанбул и Вселенската патриаршия, 1945-2019 г. / Боряна Бужашка. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 247-252. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323.1  + 26
Ключови думи: 1. българска колония 2. Българска патриаршия 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Религия 
Географски понятия: 1. Турция 2. Истанбул 
  

Сист. No: 35067

- 359 -

Цб II 92220

Генов, Румен.  "Гласът на съвестта" - срещу "безцеремонното българофобство": Уилям Гладстон и Бенджамин Дизраели в историческата памет на българите / Румен Генов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 177-186. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
За него: 1. Гладстон, Уилям 2. Дизраели, Бенджамин 
  

Сист. No: 35059

- 360 -

Цб II 92220

Глушков, Христо.  Пътят на Русия в Европа през XIX-XX век - събития, личности, коментари / Христо Глушков. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 347-354. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 947
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 35077

- 361 -

Цб II 92220

Глушкова, Светла.  Княз Леополд Сакскобургготски (1790-1865) - труден избор за пръв крал на модерна гърция / Светла Глушкова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 159-169. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.5
Ключови думи: 1. история на Гърция 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 35057

- 362 -

Цб II 92220

Дюлгерова, Нина.  Историята - отново идеологическият инструмент на властта / Нина Дюлгерова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 269-272. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 93/99  + 321.011
Ключови думи: 1. власт 2. идеология 3. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35070

- 363 -

Цб II 92220

Желева, Мария.  Трансформации на "общия интерес" в упражняването на държавната власт / Мария Желева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 283-287. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 321.01
Ключови думи: 1. държава 2. власт 3. държавна власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35073

- 364 -

Цб II 92220

Калинова, Евгения.  Стратегическите бомбардировки в Европа през Втората световна война и мястото на България в тях / Евгения Калинова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 239-245. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.053.2
Ключови думи: 1. история на Европа 2. история на България 3. Втора световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35066

- 365 -

Цб II 92220

Костов, Александър.  За историята на едно българско предприятие: Пивоварна "Каменица" в Пловдив (1879-2019) / Александър Костов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 193-198. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 663.4.000.93(497.2)
Ключови думи: 1. пивоварни предприятия 2. Каменица АД 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Пловдив 
  

Сист. No: 35061

- 366 -

Цб II 92220

Любенова, Лизбет.  Нов прочит на Руско-турската война от 1828-1829 г. / Лизбет Любенова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 309-315. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.043
Ключови думи: 1. история на България 2. Руско-турска освободителна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35075

- 367 -

Цб II 92220

Марковска, Ангелина.  Проекции за нови мирови порядки след края на Студената война / Ангелина Марковска. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 493-498. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. Студена война 2. международни отношения 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35091

- 368 -

Цб II 92220

Мирков, Александър.  Трагедията на царското семейство. Царица Елеонора умира, а цар Фердинанд I абдикира / Александър Мирков. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 207-214. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.051.2/.052
Ключови думи: 1. династия Кобурги 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Фердинанд I, български цар 2. Елеонора, царица 
  

Сист. No: 35063

- 369 -

Цб II 92220

Михайлова, Анета.  Владетели в бурно време: Цар Борис III и генерал Йон Антонеску в сравнителна перспектива / Анета Михайлова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 231-237. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Борис ІІІ, цар 2. Антонеску, Йон 
  

Сист. No: 35065

- 370 -

Цб II 92220

Мишев, Радослав.  София между Виена и Санкт Петербург. Двубоят "Ерентал-Изволски" за спечелване на България през 1908-1909 г. / Радослав Мишев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 369-377. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.052.1
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35079

- 371 -

Цб II 92220

Начев, Йордан.  Интелигентната сила като стратегия във външната политика / Йордан Начев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 503-509. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. външна политика 2. международни отношения 3. власт 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35093

- 372 -

Цб II 92220

Огнянов, Любомир.  Васил Коларов в политическата история на съвременна Българя (1944-1950) / Любомир Огнянов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 447-455. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.06  + 329.14
Ключови думи: 1. БКП 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
За него: 1. Коларов, Васил 
  

Сист. No: 35086

- 373 -

Цб II 92220

Петков, Петко Ст.  Три конституционни решения на Учредителното събрание в Търново от 1879 г. / Петко Ст. Петков. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 187-192. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.043
Ключови думи: 1. история на България 2. Освобождение 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Велико Търново 
  

Сист. No: 35060

- 374 -

Цб II 92220

Петров, Иван.  Военна кампания на херцог Марлборо от 1704 г. / Иван Петров. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 303-307. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 942
Ключови думи: 1. история на Европа 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Марлборо, Джон Чърчил, херцог 
  

Сист. No: 35074

- 375 -

Цб II 92220

Петрусенко, Валентин.  "Легитимиране на търсенето на свобода и напредък в балканските страни през епохата на националната еманципация". : Влиянието на Декларацията за правата на човека и гражданина (1789 г.) върху националноосвободителните движения на България и Балканите / Валентин Петрусенко, Бисерка Велева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 317-323. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72  + 949.7
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 2. Балкани 
  

Сист. No: 35076

- 376 -

Цб II 92220

Поппетров, Николай.  За характера на политическото развитие на България, 1918-1944 г. / Николай Поппетров. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 215-222. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.053
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35064

- 377 -

Цб II 92171

Радева, Нели.  Административният контрол и административните юрисдикции в законодателството на буржоазната българска държава / Нели Радева. // Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса : Научна конференция  (София). - София. - София, 224-234. 

1. Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 
 342.9.000.93
Ключови думи: 1. история на България 2. административно правосъдие 3. административен акт 4. министерства 5. ведомства 6. комисии 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 34958

- 378 -

Цб II 92220

Ралчев, Пламен.  Дискурсна политика и трансформация в политиката / Пламен Ралчев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 511-517. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. политически модели 2. политически трансформации 3. публичен дискурс 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35094

- 379 -

Цб II 92220

Саздов, Димитър.  Проф. Стефан Савов Бобчев - радетел за славянско единство / Димитър Саздов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 405-413. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 3. Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 
 92 Бобчев, Стефан Савов
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Бобчев, Стефан Савов 
  

Сист. No: 35082

- 380 -

Цб II 92220

Сачев, Евгений.  История, историография и историология / Евгений Сачев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 273-277. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 93/99
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35071

- 381 -

Цб II 92220

Симеонов, Стефан.  Към теорията на обществената сигурност / Стефан Симеонов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 279-281. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. обществена сигурност 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35072

- 382 -

Цб II 92220

Спасов, Людмил.  Засилване на държавния надзор в българската икономика, 1936-1939 г. / Людмил Спасов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 427-433. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 338 (091)
Ключови думи: 1. стопанска история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Стопанска история 
  

Сист. No: 35084

- 383 -

Цб II 92220

Спиридонов, Валентин.  100 години по-късно - Ваймарската конституция от 1919 г. / Валентин Спиридонов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 397-403. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 943.0
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Германия 
  

Сист. No: 35081

- 384 -

Цб II 92220

Стоянов, Желязко.  Американската историография до първата половина на XX век - теория и пракитка / Желязко Стоянов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 487-491. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 973
Ключови думи: 1. история 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35090

- 385 -

Цб II 92220

Стоянович, Петър.  Модерност и благотворителност зад пропагандната завеса в България и Европа: игралният филм "Борис Стимов" и участието на българското царско семейство в него (1916 г.) / Петър Стоянович. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 199-205. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.052
Ключови думи: 1. история на България 2. династия Кобурги 3. Първа световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35062

- 386 -

Цб II 92220

Танев, Стоян.  Българската университетска и академична интелигенция - с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ / Стоян Танев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 415-425. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72  + 316.343.652
Ключови думи: 1. българска интелигенция 2. патриотизъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35083

- 387 -

Цб II 92220

Тодев, Илия.  Имперската дуализация при унгарци и българи през третата четвърт на XIX век. Възможности, проекти, резултати / Илия Тодев. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 171-176. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72  + 943.6
Ключови думи: 1. история на България 2. история на Унгария 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Унгария 2. България 
  

Сист. No: 35058

- 388 -

Цб II 92220

Тошкова, Витка.  Перспективата на България след 1941 г. / Витка Тошкова. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 441-445. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.053.2
Ключови думи: 1. история на България 2. Втора световна война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35085

- 389 -

Цб II 92220

Узунов, Филип.  Мозъчните тръстове на съвременната външна политика на САЩ / Филип Узунов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 499-502. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327(73)
Ключови думи: 1. външна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35092

- 390 -

Цб II 92220

Христов, Ивайло.  Поява и динамика на демократичния печат в България (1878-1944) / Ивайло Христов. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 389-395. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 070.1.000.93
Ключови думи: 1. вестници 2. журналистика 3. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35080

- 391 -

Цб II 92220

Янков, Георги.  Държавничество и историческа приемственост / Георги Янков. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 475-482. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 323
Ключови думи: 1. държава 2. политици 3. история 4. приемственост 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35089

- 392 -

Цб II 92220

Boyadjieva, Nadia.  U.S. Intelligence Assessment and U.S. Policy Toward Yugoslavia During the Cold War / Nadia Boyadjieva, Надя Бояджиева. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 253-258. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. разузнаване 2. Студена война 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 3. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Югославия 2. САЩ 
  

Сист. No: 35068

- 393 -

Цб II 92220

Kramer, Mark.  Exchange Programs and U.S. Foreign Policy During the Cold War: An Assessment / Mark Kramer. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 457-466. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 327
Ключови думи: 1. Студена война 2. външна политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 35087

- 394 -

Цб II 92220

Shashko, Philip.  Powerless Power: Prince Alexander I and his Political and Moral Restitude, 1885-1886 / Philip Shashko, Tanya Shashko. // Модерният историк 3 баланс,  атрактивност. Модерният историк 3 : баланс, атрактивност, въображение : Сборник по случай 80-годишната на проф. д. ист. н. Андрей Пантев / Състав. Стоян Денчев, Никола Аврейски, Диана Стоянова  (София). - София. - София : За буквите - О писменехь, 2019, 355-368. 

1. Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 2. История – България – сборници 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. Освобождение 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Батенберг, Александър княз 
  

Сист. No: 35078


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 25 356 
Андреева, Андрияна 205 
Анкова, Илияна 40 117 179 303 
Арнаутска, Надя 41 206 
Атанасова, Христина 132 175 207 
Баев, Йордан 274 
Баева, Искра 26 357 
Балабанова, Христина 42 
Башов, Сюлейман 208 
Беев, Ивайло 2 43 44 209 
Благоев, Антон 135 304 
Бобчев, Константин 136 210 
Бойчев, Георги 211 
Борисов, Борислав 260 278 324 
Бояджиева, Надя 36 275 392 
Боянова, Бояна 45 133 180 
Бужашка, Боряна 14 27 358 
Вараджакова, Десислава 46 170 181 325 
Варзоновцев, Дмитрий 3 
Васева, Цветолюба 47 212 
Василева, Мими 261 279 326 
Велева, Бисерка 375 
Величков, Николай 152 
Владимирова, Катя 48 213 
Воденичаров, Асен 49 182 214 
Воденичарова, Мария 167 300 
Врачовска, Мария 50 107 183 
Ганева, Емилия 215 
Генов, Румен 359 
Георгиев, Анастас 51 216 
Георгиев, Боян 217 322 
Георгиев, Георги 305 
Георгиева, Христина 218 327 
Герганова, Стела 137 
Гетова, Емилия 138 
Гилина, Надя 52 153 
Глушков, Христо 360 
Глушкова, Светла 361 
Горанова, Илонка 53 219 
Градинаров, Борислав 4 15 54 
Градинарова, Таня 220 
Григориев, Олег 97 
Грозев, Мартин 306 
Димитров, Валери 5 55 
Димитров, Калоян 280 281 
Димитров, Слави 56 80 171 173 184 196 
Димитрова, Ани 139 307 328 
Димитрова, Диана 205 
Димитрова, Мария 16 57 282 329 
Димитрова, Мария Георгиева 89 102 103 140 323 330 331 332 
Дичева, Мария 176 221 333 334 
Дулевски, Стойчо 58 222 
Дюлгерова, Нина 28 362 
Евгениев, Евгени 262 283 335 
Желева, Мария 29 363 
Зиновиева, Дарина 223 284 
Златков, Златко 17 121 154 336 
Иванов, Ивайло 122 155 
Иванов, Сотир 108 156 308 
Иванова, Камелия 309 
Иванова, Маргарита 123 157 
Илиева, Антония 224 312 
Йорданова, Даниела 59 124 185 
Йосифов, Ивайло 225 
Йосифова, Таня 226 337 
Кабаджова, Моника 141 310 
Калинова, Евгения 364 
Калчев, Щелян 142 
Ковачи, Кямил 60 104 186 
Коляндов, Симеон 158 177 313 338 
Конджов, Тони 37 61 
Костадинов, Костадин 263 285 339 
Костов, Александър 365 
Костов, Димитър 227 273 
Кръстев, Бисер 62 109 187 314 
Кукушев, Георги 128 317 
Кънев, Ивайло 228 
Кънева, Аглика 63 110 229 
Кънева, Йоана 178 230 
Любенов, Любомир 64 143 188 
Любенова, Лизбет 366 
Мазурска, Елизабет 144 
Манолов, Георги Л. 6 38 65 
Манолова, Виолета 18 125 159 
Манчева-Али, Олга 46 66 170 172 181 189 325 340 
Маринова, Диана 67 231 
Маринова, Елина 111 190 232 
Маринова, Марина 145 146 315 
Марковска, Ангелина 367 
Марчев, Ангел, мл. 298 
Масалджийска, Стефка 160 
Мечикян, Емил 126 147 
Мизов, Максим 7 68 
Милосавлевич, Неделко 264 265 266 286 287 288 341 342 343 
Милушева, Вяра 161 
Минчев, Недко 69 105 191 
Мирков, Александър 368 
Митев, Петър-Емил 70 
Митева, Ани 233 
Михайлова, Анета 369 
Михайлова, Мария 71 234 
Михайлова-Големинова, Савина 72 112 118 235 
Мишев, Радослав 370 
Мутафов, Красимир 236 
Найденов, Борислав 237 
Найденов, Георги 8 73 
Наумов, Никола 66 172 189 340 
Начев, Йордан 371 
Недев, Делян 74 238 
Нейкова, Мария 75 148 192 344 
Николов, Румен 267 289 345 
Николова, Анна 76 239 
Огнянов, Любомир 30 372 
Павлова, Мария 77 119 193 290 
Павлова, Янка 78 194 276 316 
Пашов, Радослав 113 162 
Пенерлиев, Милен 56 80 171 173 184 196 
Пенчева, Пламена 19 79 127 195 
Петков, Веселин 56 80 171 173 184 196 
Петков, Петко Ст. 373 
Петров, Иван 374 
Петрова, Райна 81 120 197 291 
Петрович, Влатка 268 269 292 293 346 347 
Петрусенко, Валентин 375 
Пехливанов, Константин 163 240 
Поппетров, Николай 31 376 
Потапенко, Олга 149 
Праматаров, Антон 128 317 
Проданов, Васил 82 
Проданов, Преслав 114 115 129 348 349 
Проданов, Христо 9 83 
Пулова-Ганева, Юлия 84 198 277 
Първанов, Христо 166 299 
Раданова, Юлия 241 
Радев, Стефан 242 243 244 
Радева, Мария 245 318 
Радева, Нели 246 377 
Радуканов, Сергей 85 116 199 
Ракаджийска, Теменуга 10 20 86 
Ралчев, Пламен 32 378 
Рогова, Росица 247 319 
Саздов, Димитър 379 
Сачев, Евгений 380 
Сесицкий, Евгений 270 271 272 294 295 296 350 351 352 
Симеонов, Стефан 33 381 
Симова, Неделина 248 
Славова, Петя 130 164 
Смолички, Павел 249 
Сотирова, Адрилена 41 206 
Спасов, Людмил 39 382 
Спиридонов, Валентин 383 
Стайков, Ивайло 87 250 
Станков, Петър 34 88 
Стефанов, Драгомир 89 323 
Стефанов, Цанко 90 134 200 
Стефанова, Кристина 95 255 
Стоянов, Желязко 384 
Стоянов, Любомир 251 
Стоянова, Жанина 91 174 201 
Стоянович, Петър 385 
Сукарева, Златка 92 252 
Събев, Събин 253 
Сярова, Елка 11 93 106 
Тагарова, Нина 76 239 
Танев, Стоян 21 386 
Тодев, Илия 387 
Тодоров, Любомир 12 94 
Тодоров, Тодор 254 
Томова, Ан-Мари 131 150 311 
Торманов, Захари 95 255 
Тосков, Ивайло 256 
Тошкова, Витка 388 
Тошкова, Светла 96 
Трифонова, Силвия 128 317 
Узунов, Филип 35 389 
Хитов, Митко 97 
Христов, Ивайло 24 390 
Христов, Иво 1 22 
Христова, Надежда 257 354 
Цакова, Цветина 101 202 353 
Чаева, Деница Мари 151 
Чанков, Георги 165 297 355 
Чилова, Нина 98 258 320 
Чипев, Пламен Д. 13 23 99 
Чочова, Мария 100 259 
Янков, Георги 391 
Borissov, Borislav 260 278 324 
Boyadjieva, Nadia 36 275 392 
Chankov, Georgi 165 297 355 
Evgeniev, Evgeni 262 283 335 
Kostadinov, Kostadin 263 285 339 
Kramer, Mark 393 
Marchev, Angel, Jr. 298 
Milosavljevic, Nedeljko 264 265 266 286 287 288 341 342 343 
Nikolov, Roumen 267 289 345 
Parvanov, Hristo 166 299 
Peters, Thorben 168 203 301 
Petrovic, Vlatka 268 269 292 293 346 347 
Sesitsky, Evgeniy 270 271 272 294 295 296 350 351 352 
Shashko, Philip 394 
Shashko, Tanya 394 
Streit, Herbert 168 169 203 204 301 302 321 
Tsakova, Tsvetina 101 202 353 
Vasileva, Mimi 261 279 326 
Vodenicharova, Maria 167 300 
Wilpers, Susanne 168 169 203 204 301 302 321 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматичен обмен на отчети по държави: същност и правна уредба според българското законодателство 254 
Адаптация на бизнес лидерите спрямо новата икономика 18 125 159 
Административен (йерархически) контрол в администрацията според АПК 42 
Административният контрол и административните юрисдикции в законодателството на буржоазната българска държава 246 377 
Административнонаказателна отговорност на възложителя при нарушаване на реда за възлагане на обществени поръчки 205 
Актуален ли е приносът на Маркс към теорията за прогреса на обществото? 13 23 99 
Актуални проблеми на правната рамка на семейната медиация 241 
Актуални проблеми на франчайзинга в България 95 255 
Алтернатив(а)ен ли е кулиналният туризъм? 80 173 196 
Американската историография до първата половина на XX век - теория и пракитка 384 
Анализ върху производството на пшеница в България 138 
Анализ на пазара на недвижими имоти в Украйна 149 
Анализ на потребностите от обучение и провеждане на специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 41 206 
Анализ на развитието на овцевъдството в България 144 
Банките и дълговият капитал в условията на проектно финансиране - възможности и инструменти 50 107 183 
Бариери пред екологизацията на българското земеделие 141 310 
Бизнес преговорите в XXI век 52 153 
Българската колония в Истанбул и Вселенската патриаршия, 1945-2019 г. 14 27 358 
Българската университетска и академична интелигенция - с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ 21 386 
Васил Коларов в политическата история на съвременна Българя (1944-1950) 30 372 
Владетели в бурно време: Цар Борис III и генерал Йон Антонеску в сравнителна перспектива 369 
Влияние на цифровизацията върху развитието на аграрния сектор на икономиката 75 148 192 344 
Военна кампания на херцог Марлборо от 1704 г. 374 
Връзка между реинжинеринг, оптимизация и усъвършенстване управлениет она процесите 130 164 
Възгледите на Карл Маркс за властта и демокрацията през младохегелианския период 6 38 65 
Въздействие на цифровата икономика върху териториалното разпределение и функционалната трансформация на туристическите фирми 46 170 181 325 
Възлагане на управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала 51 216 
Възможносит за пълноценно използване на жилищния фонд в България 145 
Външен предварителен контрол върху процедури на договаряне, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки по чл.233 от Закона за обществени поръчки 47 212 
Върху екологичното отчитане и проблемите пред прилагането му от българските компании 40 117 179 303 
Вътрешнофирмените иновации като фактор за организационно развитие на банките в България 114 129 348 
Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетите 270 294 350 
Дигитализация, счетоводство и обучение 77 119 193 290 
Дискурсна политика и трансформация в политиката 32 378 
Дискусионни въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки 253 
Добросъвестността във вещното право - сравнителноправни бележки 74 238 
Дългосрочно планиране на човешките ресурси 69 105 191 
Държавничество и историческа приемственост 391 
Едностепенна система на европейските наднационални образувания за стопанско сдружаване 49 182 214 
Екстензивен и интензивен икономически растеж в избрани страни от ЦИЕ 152 
Ефекти, последици и нагласи в условията на пандемия от COVID-19 78 194 276 316 
Ефективно управление на взаимоотношенията с клиенти 176 333 
Ефективно управление на съдебни дела чрез изграждане на интегрирана електронна система 221 334 
За историята на едно българско предприятие: Пивоварна "Каменица" в Пловдив (1879-2019) 365 
За кръга на лицата, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък поради непозволено увреждане 249 
За някои възможни проблеми при свикването на общо събрание на сдружението 243 
За подхода "интелигентно управление на риска" 59 124 185 
За ползата от конфликтите в организациите 122 155 
За правомощията на Комисията за защита на конкуренцията в производството по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки 53 219 
За характера на политическото развитие на България, 1918-1944 г. 31 376 
Законодателна рамка на социалните предприятия в България 100 259 
Запознаване със структурата на институционална политика по интелектуална собственост. Метод "Десетте въпроса" 272 296 352 
Засилване на държавния надзор в българската икономика, 1936-1939 г. 39 382 
Защо е необходима политика по интелектуална собственост за университетите и изследователските институции? 271 295 351 
Идеите на Карл Маркс и стратегическите интереси на човешката цивилизация 12 94 
Избор на перспективни райони за инвестиране в недвижими имоти в условията на реакция на глобалните процеси 137 
Изменение и адаптиране на пчелните продукти от Област Русе 64 143 188 
Изследване на маркетинговите дейности на търговските фирми в Област Велико Търново 90 134 200 
Икономиката на България по време на пандемия 158 313 
Икономическо неранство и екстремни политически предпочитания 34 88 
Имперската дуализация при унгарци и българи през третата четвърт на XIX век. Възможности, проекти, резултати 387 
Иновации в управлението на имоти отдавани под наем дългосрочно и краткокрочно 151 
Институционална политика на университетите и научните организации в Република България в областта на интелектуалната собственост. Състояние и бъдеще 263 285 339 
Инструмент за измерване на учене през целия живот във висши училища в България 280 
Интелигентната сила като стратегия във външната политика 371 
История, историография и историология 380 
Историята - отново идеологическият инструмент на властта 28 362 
Карл Маркс и "двигателят" на социалните процеси 4 15 54 
Карл Маркс и Четвъртата индустриална революция 9 83 
Княз Леополд Сакскобургготски (1790-1865) - труден избор за пръв крал на модерна гърция 361 
Колективните органи във висшето училище - правни проблеми 223 284 
Контрол върху конкурса за държавна служба 227 273 
Концепции за бъдещето на капитализма 96 
Край на историята или край на предисторията? Проблемът за историческия таван на капитализма - 50, 100 и 150 години след "Капиталът" 70 
Към теорията на обществената сигурност 33 381 
Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма 82 
Марксизмът - най-пълен опит за цялостно описание на икономическата действителност 97 
Марксовият всеобщ интелект и дуелът между капитализма и социализма 7 68 
Модерност и благотворителност зад пропагандната завеса в България и Европа: игралният филм "Борис Стимов" и участието на българското царско семейство в него (1916 г.) 385 
Мозъчните тръстове на съвременната външна политика на САЩ 35 389 
Набиране на кандидати през сайтовете с обяви за работа 102 331 
Национална политика по интелектуална собственост: стратегии, правила и разпоредби като рамка за институционална политика в областта на интелектуалната собственост в университетите и изследователските институции 264 286 341 
Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост 261 279 326 
Неикономическият характер на концепцията на Маркс за капитала 3 
Неравноправните клаузи в потребителски договори в практиката на Върховния касационен съд по колективни искове 220 
Неравноправните клаузи в потребителските договори 92 252 
Неясноти в нормативната уредба, свързани с управлението на жилищните комплекси от затворен тип. Трудности за строителните предприемачи и фасилити мениджмънт компаниите 136 210 
Нов прочит на Руско-турската война от 1828-1829 г. 366 
Новият свят на краудсорсинга и краудфъндинга 17 121 154 336 
Някои въпроси относно правото на обезщетение за вреди при недействителност на сделките 228 
Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн 226 337 
Облагане на печалбата на чуждестранни юридически лица от мястото им на стопанска дейност в България съгласно ЗКПО 58 222 
Общи устройствени планове 217 322 
Ограничения в търговския статут на лечебните заведения 245 318 
Опазване на биоразнообразието в България - състояние и тенденции 306 
Оперативната самостоятелност като елемент на административния контрол, упражняван в здравеопазването 224 312 
Опровергана ли е икономическата теория концепцията на Маркс за принадената стойност и експлоатацията на наемния труд? 5 55 
Основни стълбове на институционалните иновационни екосистеми в университетите и изследователските институции 268 292 346 
Особености на възлагането на работа като предпоставка за отговорността на възложителя по чл.49 от ЗЗД 256 
Отграничение на процесуалното от материалното право чрез анализ на предназначението им в процеса на правно регулиране 251 
Относно някои спорни и дискусионни моменти около действието и вещнотранслативния режим на договора в полза на трето лице 208 
Относно предсрочната изискуемост по ЗЗД 48 213 
Отношението на Карл Маркс към буржоазните революции 8 73 
Отражението на Covid-19 кризата върху българските жилищни пазари 146 315 
Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност 237 
Оценка на склонността за учене през целия живот на студенти от Бизнес факултет на УНСС 281 
Оценяване на валутния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VAR) 85 116 199 
Перспективата на България след 1941 г. 388 
Позоваване на погасителната давност чрез иск 248 
Показатели за ефективност на устойчиви и екологосъобразни проекти 108 156 308 
Политики за подпомагане внедрянето на иновации в аграрния сектор 139 307 328 
Политическата цензура в постсоциалистическа България 26 357 
Понятието "основателен страх" по смисъла на чл. 30 от ЗЗД, сравнено с понятието "metus" - "страх" по смисъла на D.4.2.0 Quod Metus Causa Gestum Erit 215 
Потребителските договори в международното право 67 231 
Поява и динамика на демократичния печат в България (1878-1944) 24 390 
Правен режим и проблеми на публичните предприятия 163 240 
Правен режим на националните паркове в Русия 257 354 
Правилната оценка на инвестиции създаващи троен краен резултат като инструмент за растеж на индустрията 113 162 
Правна закрила на видеоигрите 218 327 
Правна характеристика на контрола, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса, съгласно Закона за здравното осигуряване 98 258 320 
Правни проблеми при осъществяване на административен контрол от регионалните здравни инспекции 247 319 
Правно регулиране на дейността на банките 63 110 229 
Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания 266 288 343 
Правото на регресен иск при виновно поведение на длъжностно лице за изплатено обезщетение по чл. 1 от ЗОДОВ 242 
Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът "възможност за неучастие" в производство по колективен иск за вреди 225 
Предизвикателства на кризата пред растежа в българската индустрия 160 
Предизвикателства пред експортно-ориентирани малки и средни предприятия в условията на криза 123 157 
Предизвикателства пред интегрирания подход в грижата за хора с хронични заболявания и увреждания 84 198 277 
Прехвърляне на дружествен дял в дружество-длъжник и неприложимост на чл. 255А от НК 76 239 
Пречки пред икономическата реализация на университетските иновации в България 260 278 324 
Приложение на гъвкави методологии за разработка на иновативни дигитални банкови продукти и услуги в България 115 349 
Приложение на социалните мрежи при набирането на кандидати 103 332 
Принципи на лидерството по време на криза 19 79 127 195 
Проекции за нови мирови порядки след края на Студената война 367 
Производство по издаване на ревизионен акт 236 
Промяна на парадигмата за управлението на собствеността 126 147 
Проф. Стефан Савов Бобчев - радетел за славянско единство 379 
Процес по оценяване на фирмената конкурентоспособност 161 
Пътят на Русия в Европа през XIX-XX век - събития, личности, коментари 360 
Работата в екип и комуникацията между служителите - предпоставка за успешно управление на човешките ресурси в организацията 60 104 186 
Развитие на строителната активност в България в периода 2010-2019 година 89 323 
Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 1 269 293 347 
Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост - 2 265 287 342 
Религиозните обекти като туристически атракции 56 171 184 
Роля на университетите в иновационната екосистема 262 283 335 
Ролята и значението на стимулиращите норми в Глава Седма от Особената част на Наказателния кодекс 71 234 
Сблъсъкът търговска марка - търговско име 132 175 207 
София между Виена и Санкт Петербург. Двубоят "Ерентал-Изволски" за спечелване на България през 1908-1909 г. 370 
Социалистическото минало като ресурс за развитие на туризъм (по примера на България) 91 174 201 
Социалните мрежи като инструмент в работата на агенциите за недвижими имоти 140 330 
Социално влияние и етика на рекламата 45 133 180 
Социалното равенство и неравенство 16 57 
Стимули за инвестиране в недвижими имоти 142 
Стопански и правен порядък: икономическа конституция 43 209 
Стратегическите бомбардировки в Европа през Втората световна война и мястото на България в тях 364 
Съвременната икономика и концепциите на Карл Маркс за труда 11 93 106 
Съвременни измерения на икономическия детерминизъм в учението на Маркс 2 44 
Съвременни модели за финансиране на здравеопазването 62 109 187 314 
Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. 87 250 
Съдържание на договора от разстояние според Закона за защита на потребителите 178 230 
Сътрудничество между данъчните администрации на държавите-членки на ЕС, във връзка с данъчния контрол 111 190 232 
Тезиси за ... Карл Маркс 10 20 86 
Трагедията на царското семейство. Царица Елеонора умира, а цар Фердинанд I абдикира 368 
Трансформации на "общия интерес" в упражняването на държавната власт 29 363 
Трансформация на българското военно разузнаване (1999-2019) 274 
Три конституционни решения на Учредителното събрание в Търново от 1879 г. 373 
Туристически бизнес и цифрова трансформация в България 66 172 189 340 
Търсенето и предлагането имат второстепенно значение за пазарната цена (К. Маркс срещу А. Маршал) 37 61 
Удостоверение за наследници, издадено на брат или сестра 244 
Университетът - среда за иновации 267 289 345 
Управление на качеството на атмосферния въздух в България 305 
Управление на качеството на водните ресурси в България 309 
Устойчиво управление на горските ресурси в България 131 150 311 
Учебната практика по счетоводство и професионалната компетентност на студентите 81 120 197 291 
Фактически състав на онговорността по чл. 19 ДОПК. Анализ на съдебната практика 233 
Фактори и стратегии за развитие на електронната търговия 177 338 
Фактори, оказващи влияние върху прилагането на агроекологични практики от земеделските стопанства 135 304 
Фасилити мениджмънт в лечебните заведения в България по време на пандемия 128 317 
Финансовият контрол и одит - традиции и перспективи 72 112 118 235 
Френско-германският договор от Аахен (Екс ла Шапел) - искрица надежда за помръкващия Европейски съюз 25 356 
Човекът и след XXI век 1 22 
"Гласът на съвестта" - срещу "безцеремонното българофобство": Уилям Гладстон и Бенджамин Дизраели в историческата памет на българите 359 
"Легитимиране на търсенето на свобода и напредък в балканските страни през епохата на националната еманципация". 375 
100 години по-късно - Ваймарската конституция от 1919 г. 383 
De Lege Ferenda за нова редакция на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания 211 
E-learning - новият начин на обучение 282 329 
Educational edutainment in logistics and transport 166 299 
Exchange Programs and U.S. Foreign Policy During the Cold War: An Assessment 393 
GAD selection - an educational game on evolutionary algorithms 298 
Gamification approach to management of viral supplies : The pandemic as a factor for changes in supply chain management 169 204 302 321 
Gamification in business logistics training 167 300 
Learning how to mitigate the impact of a pandemic on the logistics and transport industry through a gamification approach 168 203 301 
Powerless Power: Prince Alexander I and his Political and Moral Restitude, 1885-1886 394 
The Social Problems and the Challenges of the Digitalization in the European Economy 101 202 353 
U.S. Intelligence Assessment and U.S. Policy Toward Yugoslavia During the Cold War 36 275 392 
Use of chess playing in international logistics training 165 297 355 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Андрей Лазаров Пантев (1939 - ), професор д.ист.н. 1 14 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 39 274 275 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 
Бизнес - България 2030 - УНСС, конференция 17 18 52 108 113 114 115 121 122 123 125 126 128 129 130 131 135 137 138 139 141 142 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 164 176 177 221 243 244 280 281 282 304 305 306 307 308 309 310 311 313 315 317 328 329 333 334 336 338 348 349 
Висше образование - логистика 165 166 167 168 169 203 204 297 298 299 300 301 302 321 355 
Икономика - България, Европа - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - конференция 19 40 45 46 50 56 59 60 62 64 66 69 75 77 78 79 80 81 84 85 90 91 101 104 105 107 109 116 117 119 120 124 127 133 134 143 148 170 171 172 173 174 179 180 181 183 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 276 277 290 291 303 314 316 325 340 344 353 
Икономика, право - ЮФ, УНСС - конференция 41 42 43 47 48 49 51 53 58 63 67 71 72 74 76 87 92 95 98 100 110 111 112 118 132 136 163 175 178 182 190 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 273 284 312 318 319 320 322 327 337 354 377 
Интелектуална собственост - университети, иновации - конференция 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 278 279 283 285 286 287 288 289 292 293 294 295 296 324 326 335 339 341 342 343 345 346 347 350 351 352 
История – България – сборници 1 14 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 39 274 275 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 
Карл Маркс (1818-1883) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 23 34 37 38 44 54 55 57 61 65 68 70 73 82 83 86 88 93 94 96 97 99 106 
Недвижими имоти - агенции 140 330 
Обяви за работа - интернет сайтове 102 331 
Политическа икономия - УНСС - конференция 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 23 34 37 38 44 54 55 57 61 65 68 70 73 82 83 86 88 93 94 96 97 99 106 
Стефан Савов Бобчев (1853 - 1940), професор 379 
Строителство - България 89 323 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматичен обмен на отчети по държави 254 
авторско право 218 327 
агенции за недвижими имоти 140 330 
Агенция по обществени поръчки (АОП) 47 212 
аграрен сектор 75 139 148 192 307 328 344 
аграрна икономика 135 304 
агроекологична политика 135 304 
адаптация 18 125 159 
административен акт 227 246 273 377 
административен контрол 42 224 227 247 273 312 319 
административен орган 49 182 214 
административни наказания 211 
административни нарушения 211 
административно правосъдие 246 377 
административно производство 227 273 
административно сътрудничество 254 
администрация 42 
аудио-визуални произведения 218 327 
банки 50 63 107 110 114 115 129 183 229 348 349 
банкова система 63 110 229 
бенефициенти 41 206 
бенефициер 208 
бизнес логистика 167 300 
бизнес организации 18 125 159 161 
бизнес преговори 52 153 
бизнес процеси 130 164 
биологично разнообразие 306 
БКП 30 372 
благо 17 121 154 336 
болници 128 317 
брутен вътрешен продукт (БВП) 152 
буржоазни революции 8 73 
бъдеще 1 22 
българска интелигенция 21 386 
българска колония 14 27 358 
Българска патриаршия 14 27 358 
български компании 40 117 179 303 
бюджет 72 112 118 235 
валутен пазар 85 116 199 
валутен риск 85 116 199 
ведомства 246 377 
верига на доставките 167 168 203 300 301 
вестници 24 390 
вещно право 74 208 238 
взаимоотношения с клиентите 176 333 
видео игри 218 327 
виновно поведение 242 
висши учебни заведения (ВУЗ) 223 280 284 
власт 6 28 29 38 65 362 363 371 
водни ресурси 309 
военно разузнаване 274 
война 165 297 355 
Втора световна война 364 388 
вторични правила 251 
въздействие 46 170 181 325 
въздух 305 
възлагане на работа 256 
възложител 256 
външен предварителен контрол 47 212 
външна политика 35 371 389 393 
външни експерти 253 
Върховен Касационен Съд (ВКС) 220 
глобализация 96 
горски сектор 131 150 311 
горско стопанство 131 150 311 
граждани 243 
гражданско общество 10 20 86 
гражданско право 225 
групово финансиране 17 121 154 336 
данъци 62 109 187 233 236 314 
данъчен контрол 111 190 232 
данъчна администрация 111 190 232 
данъчна система 71 234 
данъчни задължения 236 
данъчни ревизии 233 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) 233 236 
демокрация 6 38 65 96 
диалектически материализъм 10 20 86 
дигитализация 101 168 169 202 203 204 301 302 321 353 
дигитална епоха 77 119 193 290 
дигитална икономика 18 75 125 148 159 192 344 
дигитално банкиране 115 349 
династия Кобурги 368 385 
дистанционни продажби 226 337 
длъжник 248 
длъжностно лице 242 
добросъвестност 74 238 
договор 208 
договор за франчайз 95 255 
договор от разстояние 178 230 
домейн имена 218 327 
доставки на лекарства 169 204 302 321 
доставки на храни 169 204 302 321 
дружества 76 239 
дружествени дялове 76 239 
дългов капитал 50 107 183 
държава 29 363 391 
държавен фиск 76 239 
държави-членки на ЕС 111 190 232 
държавна власт 29 363 
държавни служители 227 273 
еволюционни алгоритми (ЕА) 298 
Еврозона 158 313 
европейска икономика 101 202 353 
европейска правна рамка 63 110 229 
европейски политики 100 259 
европейски програми 41 206 
европейско дружество 49 182 214 
европейско законодателство 226 337 
Европейско кооперативно дружество (SCE) 49 182 214 
Европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) 49 182 214 
екологично счетоводство 40 117 179 303 
екология 135 141 304 306 310 
експлоатация 5 10 20 55 86 
експорт 123 157 
електронна търговия 176 177 333 338 
електронно обучение 282 329 
етажна собственост 136 210 
етика 45 133 180 
ефективност 108 156 308 
животновъдство 144 
жилищен комплекс 136 210 
жилищен недвижим имот 136 210 
жилищен пазар 145 146 315 
жилищна политика 145 
журналистика 24 390 
задължения 76 95 239 255 
заетост 158 313 
Закон за висшето образование (ЗВО) 223 284 
Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 48 213 
Закон за защита на потребителите (ЗЗП) 178 230 
Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) 98 258 320 
Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) 58 222 
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) 245 318 
Закон за наследството (ЗН) 244 
Закон за обществените поръчки (ЗОП) 43 209 
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ( ЗОДОВ ) 242 
законодателна дейност 132 175 207 
законодателство 163 240 
законопроект 163 240 
замърсяване на въздуха 305 
заплахи 215 
защита 178 230 
защитени природни територии 257 354 
здравеопазване 62 109 169 187 204 224 247 302 312 314 319 321 
здравни грижи 84 198 277 
здравно осигуряване 62 109 187 314 
здравословно състояние 78 194 276 316 
земеделие 141 310 
земеделски стопанства 135 304 
знания 166 299 
зърнопроизводство 138 
игрови подход 165 169 204 297 298 302 321 355 
игровизация 165 167 168 169 203 204 297 298 300 301 302 321 355 
идеология 10 20 28 86 362 
използване на ресурса на тълпата 17 121 154 336 
изпълнител 256 
икономика 2 10 20 44 86 
икономика на България 158 313 
икономическа конституция 43 209 
икономическа мисъл 37 61 
икономически детерминизъм 2 44 
икономически показатели 78 194 276 316 
икономически процеси 2 44 
икономически растеж 152 
икономически теории 5 55 70 82 
икономическо неравенство 34 88 
икономическо поведение 17 121 154 336 
имотен пазар 146 315 
инвестиране 137 142 
инвестиции 108 113 137 138 156 162 308 
индустриален растеж 113 162 
индустриални организации 161 
индустриални предприятия 160 
иновации 114 115 129 139 260 278 307 324 328 348 349 
институционализъм 251 
интегрирана информационна система 221 334 
интереси 12 94 
интернет платформи 17 121 154 336 
интернет-базирани инструменти 103 332 
информационни технологии 66 172 176 189 221 226 333 334 337 340 
историко-правен преглед 236 
исторически материализъм 10 20 86 
история 28 360 362 375 380 383 384 391 
история на България 24 31 246 359 364 366 369 370 373 376 377 385 387 388 390 394 
история на Гърция 361 
история на Европа 364 374 
история на Унгария 387 
Каменица АД 365 
кандидатстване за работа 102 103 331 332 
капитал 10 20 86 
капитализъм 7 68 70 96 
качество на водите 309 
качество на въздуха 305 
квази-пазарен сектор 43 209 
класова борба 10 20 86 
колективен иск 225 
колективна мъдрост 17 121 154 336 
колективни органи 223 284 
комисии 246 377 
комисия 253 
компютърна програма 218 327 
компютърни образователни игри 298 
комуникации 60 104 186 
конкурентно предимство 59 124 185 
конкурентоспособност 160 161 
конкурс 227 273 
контрол 224 312 
контрол за законосъобразност 53 219 
контролна компетентност 42 
конфликт 122 155 
кооперации 100 259 
краудсорсинг 17 121 154 336 
краудфъндинг 17 121 154 336 
криза 19 79 123 127 157 160 195 
критична инфраструктура 168 203 301 
критично мислене 52 153 
кулинарен туризъм 80 173 196 
културен туризъм 91 174 201 
легитимирани лица 249 
лечебни заведения 128 245 317 318 
лидери 18 19 79 125 127 159 195 
лидерски стил 19 79 127 195 
лидерство 19 79 127 195 
логистика 166 168 169 203 204 299 301 302 321 
лява политика 34 88 
лявопопулистки политически предпочитания 34 88 
макроикономически функции 43 209 
малки и средни предприятия (МСП) 123 157 
маркетинг 90 134 176 200 333 
маркетинг в социалните мрежи 140 330 
Марксистка теория 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20 23 38 44 54 55 57 65 68 73 83 86 93 94 99 106 
медицински услуги 128 317 
международна логистика 165 297 355 
международни отношения 25 356 367 371 
международно частно право 67 231 
международноправна уредба 241 
месо и месни продукти 144 
министерства 246 377 
младохегелиански период 6 38 65 
мляко и млечни продукти 144 
модернизация 138 
музеи 91 174 201 
място на стопанска дейност (МСД) 58 222 
надзор 42 
наднационално ниво 254 
наемен труд 5 55 
наеми 151 
Наказателен кодекс (НК) 76 239 
наказателно право 71 234 
налагане на санкция 53 219 
нарушения 247 319 
Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) 98 258 320 
национална сигурност 33 381 
национални паркове 257 354 
недвижима собственост 126 140 146 147 151 282 315 329 330 
недвижими имоти 137 142 151 
недействителност 228 
неимуществени вреди 249 
неолиберален капитализъм 82 
неплатежоспособност 48 213 
неравенства 10 20 86 
неравенство 96 
неравноправни клаузи 92 220 252 
нова икономика 18 125 159 
нормативна база 254 
нормативна уредба 136 210 236 
нормативно регулиране 2 44 
обезпечения 48 213 
обезщетение 249 
образование 101 202 353 
обучение 41 166 167 206 298 299 300 
обучение по счетоводство 81 120 197 291 
общ устройствен план 217 322 
обществен живот 2 44 
обществена поръчка 53 219 
обществена сигурност 33 381 
обществени поръчки 47 205 212 253 
обществено развитие 13 23 99 
общество 4 13 15 23 54 99 
общини 51 216 
обява за работа 102 331 
овцевъдни стопанства 144 
одит 72 112 118 235 
околна среда 108 156 308 
онлайн обучение 282 329 
онлайн търговия 177 338 
опазване на околната среда 306 309 
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 41 206 
оперативна самостоятелност 224 312 
оптимизация 160 
организации с нестопанска цел 243 
организационно поведение 17 121 154 336 
организация 122 155 
Освобождение 373 394 
осигурителна система 71 234 
осигурително право 87 250 
отворена текстуалност (open texture) 215 
отговорност 233 
отговорност за вреди 228 
отдаване под наем 151 
отрицателен установителен иск 248 
отчуждение 10 20 86 
оценка 113 161 162 
пазар на недвижима собственост 140 149 330 
пазарен риск 85 116 199 
пазарна цена 37 61 
пандемична криза 78 194 276 316 
пандемия 146 158 168 169 203 204 301 302 313 315 321 
патенти 218 327 
патриотизъм 21 386 
пенсиониране 87 250 
печалба 58 222 
пивоварни предприятия 365 
погасителна давност 248 
подбор на персонала 102 103 331 332 
показатели 108 156 308 
полезен модел 218 327 
ползи 122 155 
политика 10 20 86 
политици 391 
политическа икономия 2 11 34 37 44 61 82 88 93 97 106 
политически модели 32 378 
политически промени 26 357 
политически трансформации 32 378 
постсоциализъм 26 357 
потребители 178 230 
потребителски договори 67 92 220 226 231 252 337 
права на потребителя 226 337 
правен контрол 98 258 320 
правен порядък 43 209 
правна защита 218 327 
правни проблеми 223 284 
правни сделки 228 
правно регулиране 63 110 229 
право 221 334 
право на обезщетение 228 
право на отказ 226 337 
право на справедлив процес 225 
правораздаване 221 334 
правосъдие 221 334 
предсрочна изискуемост 48 213 
престъпления 71 234 
преход 26 357 
приемственост 391 
приложим закон 67 231 
принадена стойност 5 10 20 55 86 
природни забележителности 257 354 
прогрес 13 23 99 
продажби 178 230 
проектна дейност 50 107 183 
производство по колектини искове 220 
производство по несъстоятелност 237 
промитент 208 
пропърти мениджмънт 151 
процедури на договаряне 47 212 
процесуално право 251 
психологически нагласи 78 194 276 316 
психофизиологични показатели 18 125 159 
публичен дискурс 32 378 
публични предприятия 163 240 
пчеларство 64 143 188 
пшеница 138 
Първа световна война 385 
първично придобиване 74 238 
работа в екип 60 104 186 
развлечения 166 299 
разузнаване 36 275 392 
разходи-ползи 108 156 308 
ревизионен акт 236 
регионални различия 145 
Регламент "Рим I" 67 231 
регресен иск 242 
реинженеринг 130 164 
реклама 45 133 180 
религиозен туризъм 56 171 184 
религия 56 171 184 
Римска конвенция 67 231 
родителски права 241 
Руско-турска освободителна война 366 
сайт 102 331 
санкции 247 319 
сделки с недвижими имоти 146 315 
сдружения 243 
селско стопанство 139 307 328 
Семеен кодекс (СК) 241 
семеен спор 241 
семейна медиация 241 
семейно право 241 
сила на пресъдено нещо 225 
симулация 165 297 355 
служители 60 104 186 
Сосиете Женерал Експресбанк АД 115 349 
софтуер 218 327 
социализъм 6 7 30 38 65 68 372 
социалистическо минало 91 174 201 
социална политика 84 198 277 
социална работа 84 198 277 
социални грижи 84 198 277 
социални медии 103 140 330 332 
социални мрежи 103 140 330 332 
социални проблеми 101 202 353 
социални процеси 4 15 54 
социално въздействие 45 133 180 
социално и здравно осигуряване 62 109 187 314 
социално неравенство 16 57 
социално предприемачество 100 259 
социално предприятие 100 259 
социално равенство 16 57 
социално-икономически процеси 158 313 
спиране на процедурата 53 219 
стимулиращи правни норми 71 234 
стипулант 208 
стопанска дейност 51 216 
стопанска история 39 382 
стопански порядък 43 209 
стопански преговори 52 153 
страх 215 
строителен контрол 217 322 
строително предприемачество 89 323 
строителство 89 323 
Студена война 36 275 367 392 393 
счетоводна професия 77 81 119 120 193 197 290 291 
счетоводно образование 77 119 193 290 
съвременно българско право 215 
Съд на ЕС (СЕС) 163 240 
съдебен контрол 227 273 
териториално устройствено планиране 217 322 
транспорт 166 168 203 299 301 
трето лице 208 
труд 11 93 106 
трудов процес 11 93 106 
трудов стаж 87 250 
туризъм 46 56 66 170 171 172 181 184 189 325 340 
туристически обекти 91 174 201 
търговия 90 134 200 
търговска марка 132 175 207 218 327 
търговска тайна 218 327 
търговски дружества 51 100 216 259 
Търговски закон (ТЗ) 163 240 
търговски статут 245 318 
търговско име 132 175 207 
търговско право 51 216 
удостоверение за наследници 244 
университети 223 260 278 280 281 284 324 
унищожаемост 215 
УНСС 281 
управителен орган 49 182 214 
управление 122 155 
управление на верига на доставките 168 169 203 204 301 302 321 
управление на връзки с клиентите 176 333 
управление на организацията 130 164 
управление на поддържащи дейности 128 317 
управление на риска 59 124 185 
управление на собствеността 126 147 
управление на съдебни дела 221 334 
управление на човешките ресурси 60 69 104 105 186 191 
устойчиво строителство 137 
устойчивост 108 156 308 
учене през целия живот 280 281 
фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 128 317 
финансиране 50 62 107 109 183 187 314 
финансов контрол 72 112 118 235 
финансов пазар 149 
финансова система 71 234 
финансовоправно регулиране 98 258 320 
фирми 90 134 200 
франчайзинг 95 255 
франчайзингов договор 95 255 
франчайзодател 95 255 
франчайзополучател 95 255 
хора с увреждания 84 198 277 
цензура 26 357 
цивилизация 12 94 
цифрова икономика 46 170 181 325 
Четвърта индустриална революция 9 83 
човек 1 22 
човечество 1 22 
човешки ресурси 103 332 
шах 165 297 355 
шахмат 165 297 355 
юридическа техника 215 
юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ ) 100 259 
BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) 52 153 
career sites 102 331 
Country-by-Country Reporting 254 
COVID-19 78 128 142 146 158 168 169 194 203 204 276 301 302 313 315 316 317 321 
Customer Relationship Management (CRM) 176 333 
Facebook 103 140 330 332 
health care logistics 169 204 302 321 
LinkedIn 103 140 330 332 
multi-stage selection procedure 298 
pharma supply chain 169 204 302 321 
Twitter 103 332 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Антонеску, Йон 369 
Батенберг, Александър княз 394 
Бобчев, Стефан Савов 379 
Борис ІІІ, цар 369 
Гладстон, Уилям 359 
Дизраели, Бенджамин 359 
Елеонора, царица 368 
Коларов, Васил 30 372 
Маркс, Карл 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 15 16 20 23 34 37 38 44 54 55 57 61 65 70 73 82 83 86 88 94 96 97 99 
Марлборо, Джон Чърчил, херцог 374 
Маршал, Алфред 37 61 
Фердинанд I, български цар 368 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Балкани 375 
България 26 40 58 64 66 78 89 90 95 100 114 115 117 128 129 131 134 138 141 143 144 145 146 150 152 158 172 179 188 189 194 200 222 245 255 259 260 274 276 278 280 303 305 306 309 310 311 313 315 316 317 318 323 324 340 348 349 357 359 365 375 387 391 
Велико Търново 90 134 200 373 
Германия 25 356 383 
Гърция 361 
Европа 34 88 
Европейски съюз 111 158 168 169 190 203 204 232 301 302 313 321 
Истанбул 14 27 358 
Пловдив 365 
Румъния 152 
Русе 64 143 188 
Русия 257 354 360 
САЩ 35 36 142 275 384 389 392 393 
Турция 14 27 358 
Украйна 149 
Унгария 152 387 
Франция 25 356 
Хърватия 152 
Централна и Източна Европа 152 
Югославия 36 275 392 
Южна Америка 34 88