Нови статии - май 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92229

Винаров, Иван.  Знанието - фундаментът в десетилетната творческа и научна дейност на проф. Трендафил Митев / Иван Винаров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 539-554. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 92 Митев, Трендафил  + 001.3
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35361

- 2 -

Цб II 92229

Войчин, Милена.  Ролята на научния ръководител в изграждането на младите учени / Милена Войчин. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 581-587. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 001
Ключови думи: 1. университетско образование 2. учени 3. научен ръководител 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35364

- 3 -

Цб II 92229

Дойков, Йордан.  Влияние на науката и културата върху военното дело и армията / Йордан Дойков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 529-538. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 00  + 355
Ключови думи: 1. култура 2. наука 3. военно дело 4. армия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35360

- 4 -

Цб II 92229

Недков, Симеон.  Народният музей в София - основоположник на научното музейно дело в България / Симеон Недков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 172-186. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 069(497.223)
Ключови думи: 1. музеи 2. музейно дело 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 2. София 
  

Сист. No: 35337

- 5 -

Цб II 92269

Тилева, Ивет.  Бъдещето на международните бизнес конференции - алтернативни модели за организация / Ивет Тилева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 142-152. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 061.3.003.1
Ключови думи: 1. конференции 2. реорганизация 3. бизнес конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35315

Философия

- 6 -

Цб II 92229

Тюлеков, Димитър.  За родолюбието и бутафорния патриотизъм / Димитър Тюлеков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 287-306. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 172.15
Ключови думи: 1. родолюбие 2. патриотизъм 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 35346

Психология

- 7 -

Цб II 92269

Кунова, Милена.  Взаимовръзка на икономиката с психологията в контекста на поведенческата икономика / Милена Кунова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 134-141. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. психология 2. икономика 3. поведенческа икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
  

Сист. No: 35314

Религия

- 8 -

Цб II 92229

Иванова, Ваня Ангелова.  Борбата на Истанбулския патриарх Вартоломей с паметника на Екзарх Антим I / Ваня Ангелова Иванова. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 337-351. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 27
Ключови думи: 1. Съюз на тракийските дружества в България (СТБД) 
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 35349

- 9 -

Цб II 92229

Манолов, Георги Л.  Съвременните теокрации и ислямският фундаментализъм / Георги Л. Манолов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 409-422. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 321.63  + 297.000.32
Ключови думи: 1. ислямски фундаментализъм 2. теокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
  

Сист. No: 35354

Обществени науки

Статистика. Демография. Социология.

- 10 -

Цб II 92229

Германов, Стоян.  Проблеми на единението в българското общество през втората половина на 40-те и 50-те години на ХХ век / Стоян Германов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 250-260. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 316.323.7
Ключови думи: 1. българско общество 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35343

- 11 -

Цб II 92229

Димитров, Александър.  Мястото на политическото апостолство в общата теория за лидерството / Александър Димитров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 555-565. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. политическо апостолство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35362

- 12 -

Цб II 92269

Кинева, Тодорка.  Пандемията Ковид-19 - опасности и възможности / Тодорка Кинева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 103-118. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 316
Ключови думи: 1. пандемична криза 2. пандемия 3. COVID-19 4. световна криза 5. социални последици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35312

- 13 -

Цб II 92229

Манов, Борис.  Гражданството - основни възгледи и измерения / Борис Манов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 454-476. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 316.322
Ключови думи: 1. антично гражданство 2. средновековно гражданство 3. модерно гражданство 4. постмодерно гражданство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35357

- 14 -

Цб II 92246

Николова, Виолета Йорданова.  Сравнителен анализ като метод за изследване на имидж / Виолета Йорданова Николова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 69-74. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 659.4  + 316.77
Ключови думи: 1. връзки с обществеността 2. социология на комуникацията 3. президентска кампания 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Радев, Румен 2. Цачева, Цецка 
  

Сист. No: 35382

- 15 -

 

Павлов, Атанас.  Влияние на миграцията върху новата многогодишната финансова рамка на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 75-78. 

   Статията прави оценка на предложената за обсъждане нова многогодишна финансова рамка на Европейския съюз (2021-2027), свързана с миграционните процеси, сравнявайки я с предходната финансова рамка за периода 2014-2020. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf  

 061.1ЕС  + 314.15
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. многогодишна финансова рамка на ЕС 3. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35390

- 16 -

Цб II 92229

Танев, Стоян.  Българската университетска и академична интелигенция с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ / Стоян Танев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 127-160. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.051  + 316.343.652(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. интелигенция 3. интелектуален елит 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35335

- 17 -

Цб II 92246

Тодорова, Цветелина Иванова.  Медийни образи на уязвими групи в обществото / Цветелина Иванова Тодорова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 114-121. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 316.347.2  + 07
Ключови думи: 1. малцинства 2. медиен образ 3. уязвими групи 4. етични въпроси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35391

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 18 -

Цб II 92246

Алексиев, Яни Янев.  Бранд комуникация и стратегии по време на Covid-19 / Яни Янев Алексиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 142-147. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 077.5
Ключови думи: 1. бранд комуникации 2. социални медии 3. ИКЕА-България 4. онлайн продажби 5. пандемия 6. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35395

- 19 -

Цб II 92246

Балабанова, Анна-МАрия Кирилова.  Аудио манипулации в медиите / Анна-МАрия Кирилова Балабанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 92-98. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. медии 2. аудио манипулации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35387

- 20 -

Цб II 92246

Бойчев, Владимир Бойчев.  Нови възможности пред туроператорите в областта на конгресния туризъм в условията на Ковид 19 / Владимир Бойчев Бойчев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 187-197. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:005
Ключови думи: 1. конгресен туризъм 2. туроператори 3. Ковид-19 4. пандемия 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35400

- 21 -

Цб II 92246

Георгиев, Георги Ивайлов.  Жанрове в телевизията: трансформация на телевизионния футболен коментар / Георги Ивайлов Георгиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 133-141. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 075.2  + 796.332
Ключови думи: 1. телевизионна журналистика 2. спортна журналистика 3. футбол 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35394

- 22 -

Цб II 92246

Георгиева, Теодора Руменова.  Дигитален медиен пейзаж на Балканите през погледа на Института "Ройтерс", Оксфорд / Теодора Руменова Георгиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 75-84. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. дигитални новини 3. пандемия 4. Ройтерс 5. онлайн новини 6. подкаст 7. балкански страни 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Балкани 2. България 3. Гърция 4. Румъния 5. Турция 6. Хърватия 
  

Сист. No: 35383

- 23 -

Цб II 92246

Гоцева, Косара Любомирова.  Взаимодействие между интернет и социалните медии с хотелиерството / Косара Любомирова Гоцева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 175-186. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 077.5
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35399

- 24 -

Цб II 92246

Димитрова, Симона Василева.  Бизнес модели в печатните медии / Симона Василева Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 122-132. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07.003.1
Ключови думи: 1. печатни медии 2. вестници 3. анализ на пазара 4. финансиране 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35392

- 25 -

Цб II 92246

Димова, Деница Диянова.  Изисквания на потребителите към цифровизацията в уелнес туризма / Деница Диянова Димова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 161-174. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. уелнес туризъм 2. дигитализация 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35397

- 26 -

Цб II 92246

Николова, Виолета Йорданова.  Сравнителен анализ като метод за изследване на имидж / Виолета Йорданова Николова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 69-74. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 659.4  + 316.77
Ключови думи: 1. връзки с обществеността 2. социология на комуникацията 3. президентска кампания 4. социални мрежи 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Статистика. Демография. Социология. 
За него: 1. Радев, Румен 2. Цачева, Цецка 
  

Сист. No: 35382

- 27 -

Цб II 92246

Славова, Мирослава Димитрова.  Фестивален туризъм / Мирослава Димитрова Славова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 241-251. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:005
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. културни събития 3. фестивален туризъм 4. музикални фестивали 5. имидж 6. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35407

- 28 -

Цб II 92246

Станчева, Калина Станчева.  Deepfakes и опасностите от изкуствения интелект в медиите / Калина Станчева Станчева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 85-91. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004.8
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. Deepfake 3. медии 4. манипулиране 5. Интернет 6. видеоматериали 7. юридически контрол 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35386

- 29 -

Цб II 92246

Тодоров, Теодор Стоянов.  Влиянието на онлайн резервационните платформи върху туристическите агенции / Теодор Стоянов Тодоров. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 209-219. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. платформи за онлайн туризъм 2. туристически агенции 3. туристическа индустрия 4. дигитализация 5. онлайн резервации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35402

- 30 -

Цб II 92246

Тодорова, Цветелина Иванова.  Медийни образи на уязвими групи в обществото / Цветелина Иванова Тодорова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 114-121. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 316.347.2  + 07
Ключови думи: 1. малцинства 2. медиен образ 3. уязвими групи 4. етични въпроси 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35391

- 31 -

Цб II 92246

Тошкова, Ивелина Росенова.  Стратегически насоки за развитието на културния туризъм като част от икономиката / Ивелина Росенова Тошкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 151-160. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. икономика на туризма 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35396

- 32 -

Цб II 92229

Христов, Ивайло.  Възходът и драмата на левия печат в България през 20-те и 30-те години на ХХ век / Ивайло Христов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 214-241. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 070.000.93
Ключови думи: 1. социалистически идеи 2. печат 3. история 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35341

- 33 -

Цб II 92246

Христова, Боряна Цветкова.  Водещите турски онлайн медии - типология и характеристика / Боряна Цветкова Христова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 62-68. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. свобода на словото 3. цензура 4. медийна среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 35381

- 34 -

 

Цанкова, Светла.  Сегментът на вестници за хората от третата възраст – специфика и профили на изданията / Светла Цанкова. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 85-126. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10350 

 07
Ключови думи: 1. фирмена стратегия 2. резултати 3. вестници 4. пенсионери 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35301

- 35 -

Цб II 92246

Ценова, Габриела Младенова.  Дигиталната преса - перспективи или заплаха за печатните медии / Габриела Младенова Ценова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 107-113. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 655  + 004  + 070
Ключови думи: 1. печатни медии 2. дигитални технологии 3. дигитални издания 4. хартиен вестник 5. онлайн вестник 6. вестник Капитал 7. вестник Ню Йорк Таймс 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35389

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 36 -

Цб II 92229

Аврейски, Никола.  Проблемът Запад - Изток пред българската геополитика / Никола Аврейски. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 439-453. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 327:911.3(497.2)
Ключови думи: 1. геополитическа визия на България 2. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35356

- 37 -

Цб II 92246

Александрова, Светла Христова.  Влияние на пандемията от Ковид 19 върху миграционните процеси / Светла Христова Александрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 25-32. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 325.25  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. миграции 5. мигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35375

- 38 -

Цб II 92224

Апостолова, Рая.  Тютюнът преди тютюн / Рая Апостолова, Момчил Христов. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 73-112. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 396  + 321.74
Ключови думи: 1. социализъм 2. класова борба 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35321

- 39 -

Цб II 92224

Банков, Петър.  Особено мнение: позициите на основните леви партии в Централна и Източна Европа към неолибералната икономическа система / Петър Банков. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 335-376. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.14
Ключови думи: 1. неолиберална идеология 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Централна и Източна Европа 
  

Сист. No: 35328

- 40 -

Цб II 92229

Благоева, Блага.  Проблемът на политическите интереси: някои теоретически аспекти / Блага Благоева. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 477-491. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 32.01
Ключови думи: 1. политика 2. интерес 3. обществени науки 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35358

- 41 -

Цб II 92224

Бортун, Владимир.  Румънското ляво след 30 години капитализъм / Владимир Бортун ; Прев. от англ. Ирина Самоковска. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 377-393. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.14(498)
Ключови думи: 1. политика 2. постсоциализъм 3. капитализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 35329

- 42 -

 

Бошнаков, Венелин.  Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия / Венелин Бошнаков. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 301-312. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10359 

 325
Ключови думи: 1. мигранти 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35404

- 43 -

Цб II 92224

Валявичарска, Живка.  От сталинизъм към постсталинизъм: променливи истории, променливи прочити / Живка Валявичарска ; Прев. от англ. Неда Генова. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 263-306. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 321.64
Ключови думи: 1. социализъм 2. Сталински тоталитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35327

- 44 -

Цб II 92224

Де Грааф, Ян.  Социализъм на участието на социалдемократичните партии в Източна Европа (1945-1948): история, характеристики и наследство / Ян Де Грааф ; Прев. от англ. Росица Кратункова. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 175-198. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.14
Ключови думи: 1. социалдемокрация 2. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
  

Сист. No: 35324

- 45 -

Цб II 92229

Димитров, Александър.  Мястото на политическото апостолство в общата теория за лидерството / Александър Димитров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 555-565. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 316.46.000.32
Ключови думи: 1. лидерство 2. политическо апостолство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35362

- 46 -

Цб II 92229

Димитров, Димитър В.  Политическият елит и неговото поведение / Димитър В. Димитров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 383-398. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 321.63  + 321.727
Ключови думи: 1. политически елит 2. политическо поведение 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35352

- 47 -

Цб II 92229

Динков, Динко.  Патогенеза на сателитния синдром във външна политика на България / Динко Динков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 423-438. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 327
Ключови думи: 1. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35355

- 48 -

Цб II 92246

Илиев, Пламен Станиславов.  Влиянието на "Brexit" върху транспорта на международните куриерски пратки / Пламен Станиславов Илиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 452-463. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7  + 327
Ключови думи: 1. Брекзит 2. международен транспорт 3. куриерски услуги 4. международни пратки 5. митнически процедури 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35450

- 49 -

Цб II 92229

Любомирова, Веселина.  Дефекти на българската политика и стратегиране - модел и практика / Веселина Любомирова. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 566-580. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 323(497.2)
Ключови думи: 1. българска политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35363

- 50 -

Цб II 92229

Манолов, Георги Л.  Съвременните теокрации и ислямският фундаментализъм / Георги Л. Манолов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 409-422. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 321.63  + 297.000.32
Ключови думи: 1. ислямски фундаментализъм 2. теокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
  

Сист. No: 35354

- 51 -

 

Минчев, Веселин.  Влияние на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България / Веселин Минчев. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 337-353. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10361 

 336  + 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. парични преводи 3. работници 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35409

- 52 -

 

Мишева, Михаела.  Устойчивост на завръщането и реинтеграция на завръщащите се в България: индекс на ре-емиграцията / Михаела Мишева, Мария Бакалова, Антоанета Гетова. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 355-384. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10362 

 325
Ключови думи: 1. миграции 2. завръщаща се миграция (ЗМ) 3. реинтеграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35431

- 53 -

Цб II 92224

Мравов, Константин.  Какво наследи социалистическата партия от собствената си история и къде стои в момента? : Интервю на Константин Мравов с Искра Баева. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 421-459. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.14(047.53)
Ключови думи: 1. социалистическа партия 2. интервю 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35331

- 54 -

 

Нончев, Андрей.  Завръщащите се български мигранти: статусни неравенства и социално-икономическа мобилност / Андрей Нончев, Мариета Христова. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 331-336. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10360 

 325
Ключови думи: 1. социална стратификация 2. мобилност 3. диференциация 4. неравенства 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35408

- 55 -

Цб II 92224

Орбова, Таня.  Демократично представителство без политически партии? Политическите идеи на радикалното земеделско движение в България от началото на 20. век / Таня Орбова. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 147-174. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 949.72.052
Ключови думи: 1. земеделско движение 2. политически идеологии 3. БЗНС 4. демокрация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35323

- 56 -

Цб II 92246

Павлов, Васил Павлов.  Бежански потоци към Република България в условията на пандемия - тенденции и възможности / Васил Павлов Павлов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 13-24. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 325.25  + 614
Ключови думи: 1. бежанци 2. Ковид-19 3. пандемия 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35374

- 57 -

Цб II 92224

Попиванов, Борис.  "Социални алтернативи" на лявото: Обществото във възгледите на радикалнодесните организации в България пред и1944 г. / Борис Попиванов. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 201-234. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.000.93
Ключови думи: 1. радикални идеологии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35325

- 58 -

Цб II 92269

Ралчев, Пламен.  Стратегия и политика на малките държави в Европейския съюз / Пламен Ралчев. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 48-59. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35306

- 59 -

Цб II 92224

Салварани, Джакомо.  Транснационалното като съвременно поле за политически борби. Платформата Транснационална социална стачка - от/на изток и отвъд / Джакомо Салварани ; Прев. от англ. Калина Дренска. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 395-419. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 327
Ключови думи: 1. социални движения 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35330

- 60 -

Цб II 92243

Симеонов, Стефан.  Протести и обществена сигурност / Стефан Симеонов. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 17-22. 

 355.45  + 323
Ключови думи: 1. обществен ред 2. обществена сигурност 3. гражданско неподчинение 4. полицейско правомощие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35422

- 61 -

 

Ташев, Спас.  Текущи миграции на българите от Албания към България като модел за миграционно поведение на историческите български общности на Балканите / Спас Ташев. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 267-279. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10357 

 325
Ключови думи: 1. българи 2. миграционна политика 3. пазар на труда 4. миграция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35384

- 62 -

 

Тошева, Екатерина.  Да си тръгнеш или да останеш: плановете на българите във Великобритания след Брекзит / Екатерина Тошева, Евгения Маркова. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 281-299. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10358 

 325
Ключови думи: 1. Великобритания 2. Брекзит 3. български емигранти 4. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35393

- 63 -

Цб II 92224

Трайков, Божин.  Престъпление ли е Антифашизмът? / Божин Трайков. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 235-260. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 32.01
Ключови думи: 1. социализъм 2. антифашизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35326

Икономика. Икономически теории

- 64 -

Цб II 92243

Кънчев, Огнян.  Професионално приложна насоченост на обучението по лична защита при студенти / Огнян Кънчев. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 117-122.. 

 174
Ключови думи: 1. дисбаланси 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 35447

Икономикс

- 65 -

Цб II 92269

Величков, Николай.  Факторни въздействия върху икономическия растеж в България / Николай Величков. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 60-68. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35307

- 66 -

Цб II 92269

Дончева, Диана.  Удовлетвореността от труда, като фактор в икономически аспект / Диана Дончева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 195-205. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 331.101.3
Ключови думи: 1. труд 2. удовлетвореност 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35319

- 67 -

Цб II 92269

Йонева, Катина.  Моделът "Салтсьобаден" и шведските амбиции за инкорпорирането му в европейския интеграционен процес / Катина Йонева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 153-167. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330(485)
Ключови думи: 1. икономически модели 2. Северен модел 3. социална държава 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. Швеция 
  

Сист. No: 35316

- 68 -

Цб II 92269

Колева-Стефанова, Десислава Николова.  Датският модел на "гъвкава сигурност" на пазара на труд / Десислава Николова Колева-Стефанова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 90-102. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 331.45
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Дания 
  

Сист. No: 35311

- 69 -

Цб II 92269

Кунова, Милена.  Взаимовръзка на икономиката с психологията в контекста на поведенческата икономика / Милена Кунова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 134-141. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. психология 2. икономика 3. поведенческа икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Психология 
  

Сист. No: 35314

- 70 -

Цб II 92269

Кънева, Аглика Божидарова.  Необслужвани кредити в балансите на банките в България / Аглика Божидарова Кънева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 69-72. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. банкови кредити 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35308

- 71 -

Цб II 92269

Найденов, Георги.  Туган-Барановски за понятията ценност стойност, и "грешките" на Маркс в теорията му за разменната стойност / Георги Найденов. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 39-47. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
За него: 1. Маркс, Карл 2. Туган-Барановски, М. И. 
  

Сист. No: 35305

- 72 -

Цб II 92269

Проданов, Христо.  Covid-19 и бъдещето на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 119-133. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 004.77:33
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. COVID-19 3. пандемия 4. дигитална икономика 5. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35313

- 73 -

Цб II 92269

Ралчев, Пламен.  Стратегия и политика на малките държави в Европейския съюз / Пламен Ралчев. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 48-59. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. външна политика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35306

- 74 -

Цб II 92269

Стефанова, Кристина.  Тенденции в секторната производителност на труда в България / Кристина Стефанова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 73-80. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 338.312
Ключови думи: 1. производителност на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35309

- 75 -

Цб II 92269

Сярова, Елка.  Влияние на иновациите и дигитализацията върху работната сила в България / Елка Сярова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 81-89. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитална трансформация 3. цифрови технологии 4. производство 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35310

- 76 -

Цб II 92269

Тилева, Ивет.  Бъдещето на международните бизнес конференции - алтернативни модели за организация / Ивет Тилева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 142-152. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 061.3.003.1
Ключови думи: 1. конференции 2. реорганизация 3. бизнес конференция 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35315

- 77 -

Цб II 92269

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  За конкурентните предимства в международната търговия: съвременни концепции и регулативно-политически последици за международния търговски ред / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 5-26. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. международна търговия 3. международен търговски ред 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35303

- 78 -

Цб II 92269

Цанков, Руслан.  Развитие на дигиталната икономика и общество в страните-партньори в инициативата "Три морета". Регионални перспективи и различия / Руслан Цанков. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 184-194. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 339
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35318

- 79 -

Цб II 92269

Чипев, Пламен Д.  Релацията между категориите оскъдност (scarcity) и собственост в политическата икономия / Пламен Д. Чипев. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 27-38. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 35304

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 80 -

Цб II 92269

Дончева, Диана.  Удовлетвореността от труда, като фактор в икономически аспект / Диана Дончева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 195-205. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 331.101.3
Ключови думи: 1. труд 2. удовлетвореност 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35319

- 81 -

 

Иванова, Ваня.  Фактори за устойчиво завръщане на висококвалифицирани българи: мотивации и професионални траектории / Ваня Иванова. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 247-265. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10356 

 325
Ключови думи: 1. висококвалифицирани кадри 2. България 3. завръщаща се миграция (ЗМ) 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35370

- 82 -

Цб II 92269

Колева-Стефанова, Десислава Николова.  Датският модел на "гъвкава сигурност" на пазара на труд / Десислава Николова Колева-Стефанова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 90-102. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 331.45
Ключови думи: 1. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Дания 
  

Сист. No: 35311

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 83 -

Цб II 92246

Иванов, Севар Иванов.  Дефекти в методиката за финансиране на сценичните изкуства в България / Севар Иванов Иванов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 51-61. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 792.003.2
Ключови думи: 1. сценични изкуства 2. финансиране 3. арт мениджмънт 4. културна политика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35379

- 84 -

 

Канатов, Стоян.  Оценка на програми за публично финансиране: теоретико-методологичен преглед / Стоян Канатов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 84-88. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 336
Ключови думи: 1. публични финанси 2. оценка на въздействието 3. анализ разходи-ползи 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35418

- 85 -

Цб II 92269

Кънева, Аглика Божидарова.  Необслужвани кредити в балансите на банките в България / Аглика Божидарова Кънева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 69-72. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 336.71
Ключови думи: 1. банкови кредити 2. банки 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35308

- 86 -

 

Мавров, Христо.  Доходното неравенство в бързо развиващите се икономики / Христо Мавров. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 401-411. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10364 

 336
Ключови думи: 1. доходно неравенство 2. коефициент на Джини 3. БВП 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35451

- 87 -

 

Минчев, Веселин.  Влияние на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България / Веселин Минчев. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 337-353. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10361 

 336  + 325
Ключови думи: 1. завръщаща се миграция (ЗМ) 2. парични преводи 3. работници 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35409

- 88 -

Цб II 92269

Христова, Теодора.  Финансиране на здравноосигурителния водел в България - тенденции и насоки в условията на пандемия от Covid-19 / Теодора Христова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 168-183. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 368.06(497.2)
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. пандемия 3. Ковид-19 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35317

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 89 -

 

Боянов, Борислав.  Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите / Борислав Боянов. // Научни трудове на УНСС, Т.1, 2021, N 1, 165-205. 

   Актуалността на темата за категоризирането на предприятията за счетоводни цели се поражда от непрекъснато променящите се възможности и потребности на ползвателите на финансови отчети в национален, регионален и глобален мащаб. Счетоводното категоризиране на предприятията се разглежда като отправна точка към изграждането и функционирането на счетоводните системи на предприятията, които да съответстват на размерите, целите и потребностите на вътрешните и външните потребители на информация от финансовите отчети. Следователно процесът на категоризиране на предприятията следва да бъде едно от значимите условия, чрез които се удовлетворява обратната информационна връзка от потребителите на отчетите към счетоводните системи на предприятията. . 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10352 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. финансови отчети 3. концептуален клъстеринг 4. категоризация 5. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35365

- 90 -

Цб П I 1023

Вейсел, Али.  Насоки за защита на личните данни за одитори / Али Вейсел. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 13. 

   В статията се изследват насоките за защита на личните данни за одитори на ICAEW (Института на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс). Анализират се основните разпоредби на Общия регламент относно защита на данните (GDPR), включително приложимите облекчения. Набляга се на документирането на извършените процедури, както и на разработването на вътрешни правила за спазване на нормативните изисквания. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521396&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1822/01-2021-ali-veysel.pdf 

 657
Ключови думи: 1. лични данни 2. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 3. Международни одиторски стандарти (МОС) 4. одитна документация 5. JEL: M42, M48 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35293

- 91 -

Цб П II 1594

Вейсел, Али.  Одитна документация относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма / Али Вейсел. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-28. 

   В студията са изследвани изискванията на одиторските стандарти и българското законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Систематизирани са съответните разпоредби за контрола върху качеството, етиката и изпълнението на одиторските ангажименти. Синтезирани са допълнителните отговорности, въведени със законодателството - за контрола, процедурите за събиране на информация и идентифициране на клиента, законните представители и действителните собственици. На тази база е направено изследване за документирането на одитните процедури съгласно Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Представени са документите за вътрешния контрол и одиторските ангажименти, вкл. за комплексна проверка, оценка на риска и разкриване на информация. Анализирани са възможностите за подреждане и рефериране на работните документи при изпълнение на ангажиментите. Обобщено е какво трябва да съдържа одитното досие. 

   
   https://www.ides.bg/media/1835/02-g-2020-ali-veysel.pdf 

 657
Ключови думи: 1. одиторски стандарти 2. изпиране на пари 3. финансиране на тероризма 4. оценка на риска 5. одитна документация 6. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35371

- 92 -

Цб П II 1594

Динев, Димитър.  Противодействието на прането на пари и новите предизвикателства за лицата, предоставящи счетоводни услуги и данъчни консултации / Димитър Динев. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-50. 

   Прането на пари е международно признато като престъпление, което прикрива незаконните средства, генерирани чрез други предходни престъпления, и оказва големи негативни последици за икономиките и обществата в цял свят. Целта на тази студия е да изследва най-новите достижения в областта на борбата с изпирането на пари, предлагайки и нови подходи за изследване и противодействие, включващи въвеждането на термините "пари за изпиране", генерирани от предходните престъпления, и "пред-пране" - отнасящо се до етапа, предшестващ класическата фаза "пласиране (въвеждане)". Настоящото ни национално законодателство за противодействие на прането на пари прехвърля основната част от тежестта за проверяване, оценяване на риска, разкриване и докладване за евентуално пране на пари на определени групи физически и юридически лица, към които спадат счетоводителите и регистрираните одитори. В тази студия се очертават и някои възникващи предизвикателства (и COVID-19) за тези две оценени като високо рискови групи професионалисти, отговорни за ефективното прилагане на законодателните изисквания. 

   
   https://www.ides.bg/media/1847/09-g-2020-dimitar-dinev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. пране на пари 2. счетоводни услуги 3. данъчни консултации 4. Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35417

- 93 -

Цб П I 1023

Досев, Христо.  Данъчно третиране на разходите за дарения / Христо Досев. // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 4, 1-14. 

   Наближава времето, през което започва годишното счетоводно и данъчно приключване и съответното подаване на годишните данъчни декларации от предприятията по реда на ЗКПО и респективно на едноличните търговци и физическите лица по реда на ЗДДФЛ. Не малка част от данъчно задължените ФЛ и ЮЛ се включиха в различни инициативи с цел подпомагане на всеобщата борба с пандемията, причинена от COVID-19. Това означава, че в някаква степен са направили лични дарения, като за тях биха възникнали условия да ползват даренията като механизъм за оптимизиране и намаляване на данъчните си задължения. В настоящата статия ще разгледаме как приложимото данъчно законодателство третира разходите за дарения, направени от дарителите. Ще акцентираме върху това кога и при какви ситуации счетоводно отчетените разходи ще намалят данъчната печалба на предприятията или дарението ще намали годишната данъчна основа на физическите лица. Специално за дарителите - физически лица, ще изясним двата подхода, посредством които могат да ползват данъчните облекчения за даренията. Когато съответните дарения са направени в натура (стоки), а не в пари, отражение би могло да намерят разпоредбите на ЗДДС, когато дарителят е упражнил правото си на данъчен кредит, когато е закупил стоките, предмет на дарението. Няма да пропуснем да споменем и как ЗМДТ третира акта на дарение и какви данъчни задължения биха могли да възникнат за надарените лица. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148012391&site=ehost-live.
   https://www.ides.bg/media/1798/04-2020-hristo-dosev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. ЗКПО (Закон за корпоративно подоходно облагане) 2. ЗДДФЛ 3. ЗДДС 4. ЗМДТ-Закон за местните данъци и такси 5. ЗЗД 6. дарения 7. Даначно признат разход 8. Даначно облекчение 9. данъчно третиране 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35290

- 94 -

Цб П I 1023

Иванова, Росица.  Относно връзката рентабилност - ликвидност и нейното използване при анализа / Росица Иванова. // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 4, 1-19. 

   Рентабилността, изчислена на база активи, е важен показател, характеризиращ ефективността от дейността на предприятия от различни отрасли на икономиката на страната. Рентабилността на активите характеризира величината на печалбата (счетоводна, респ. балансова), падаща се на 100 лв. активи, независимо от начина на тяхното финансиране (със собствени и/или с привлечени капиталови източници). Ликвидността и платежоспособността са важни показатели, характеризиращи финансовото състояние и финансовата стабилност на всяко предприятие. В стопанската практика възниква проблем, произтичащ от обективно съществуващата зависимост между рентабилността на база активи и ликвидността. Въпросът е, че с повишаване на равнището на рентабилност на активите се намалява степента на обща ликвидност на предприятието и обратно. Обект на анализ в статията са рентабилността на база активи и общата ликвидност на предприятията с основна промишлена дейност. Рентабилността на база активи се изследва и оценява като самостоятелен обект на анализа. Изведен е модел, който позволява да се установява и дава оценка за влиянието на четири фактора върху изменението на равнището на рентабилност на база активи за текущия спрямо базисния период (предходен период и т.н.): 1) промени в размера на печалбата; 2) промени в средния размер на дълготрайните активи; 3) промени в коефициента на обща ликвидност и 4) промени в средния размер на краткосрочните задължения на предприятието. Анализът може да се задълбочи и към установяване на влиянието на следните фактори: 1) промени в рентабилността на база приходи; 2) промени в коефициента на поглъщаемост на дълготрайните активи; 3) промени в коефициента на обща ликвидност и 4) промени в коефициента на заетост на краткосрочния привлечен капитал. Методиката е илюстрирана с конкретен числов пример. . 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148012393&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1800/04-2020-rosica-ivanova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. анализ 2. рентабилност 3. активи 4. ликвидност 5. методика 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35292

- 95 -

Цб П II 1594

Иванова, Росица.  Анализ на финансовото състояние на предприятието / Росица Иванова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-39. 

   Финансовото състояние на предприятието е комплексно понятие. То може да се определи като състояние, състав, структура и динамика на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието, както и неговата способност своевременно да генерира парични средства и парични еквиваленти с определена степен на сигурност, необходими за уреждане на задълженията му. Стабилното финансово състояние е обективна предпоставка за продължаване на дейността на предприятието в обозримо бъдеще. В настоящата студия се разглеждат важни методологически въпроси, касаещи финансовото състояние на предприятието. Поставената цел е подобряване на методиката за анализ на финансовото състояние на предприятието, която да е теоретично обоснована на база научния метод и историко-логическия подход, която е приложима в стопанската практика и отговаря на тенденциите в развитието на икономиката. Разгледани са различни аспекти на анализа на финансовото състояние в условията на криза. Направен е опит за формулирането на интегриран подход за анализ на финансовото състояние на предприятието, базиран на логическото единство между теория и практика. Резултатната аналитична информация е полезна както за вътрешните, така и за външните потребители на финансовите отчети на предприятието. Въз основа на получената от анализа информация финансовият мениджмънт на предприятието има възможност да изработва и взема правилни и обосновани решения за постигане и поддържане на стабилно финансово състояние в оперативен и стратегически аспект. Външните потребители на финансовите отчети могат да вземат решения, свързани с осъществяването на бизнес контактите си с предприятието. Методиката за анализ на финансовото състояние е полезна за одиторите при извършването на одит на финансовите отчети на отделните предприятия. Въз основа на получената от анализа информация могат да бъдат разкрити и различни манипулации на данните, съдържащи се в тях. . 

   
   https://www.ides.bg/media/1840/07-g-2020-rosica-ivanova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. анализ 2. финансово състояние 3. предприятия 4. МСС (Международни счетоводни стандарти) 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35398

- 96 -

Цб П II 1594

Йосифова, Десислава.  Роля на счетоводството и одита при изпълнение екологичната политика на ЕС / Десислава Йосифова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-40. 

   В настоящата студия е направен преглед на ключови функции, които изпълняват счетоводството и одита при изпълнение на различни изисквания и показатели, като част от общата екологична политика на ЕС съгласно европейското екологично законодателство. От гледна точка на допирните точки с околната среда функциите на счетоводната информация и системите за финансова и интегрирана отчетност са засегнати в няколко контекста. На първо място са маркирани някои стъпки в развитието на екологичните аспекти на счетоводната наука и практика. В тази връзка са представени и някои значими проекции на съвременното екологично счетоводство. На тази основа, на следващо място в студията, вниманието е насочено върху конкретна проекция, а именно: счетоводството и независимия финансов одит през призмата на цялостния процес на управление, администриране и оползотворяване на отпадъци (по примера на едни от най-големите представители на продукти, генериращи масово разпространени отпадъци - МРО, след тяхното излизане от употреба, каквито са автомобилите). Това е направено най-вече от гледна точка на задълженията на отговорните по закон частни организации (колективните схеми за управление и оползотворяване на отпадъци) и в контекста на факторите, влияещи върху калкулирането себестойността и размера на възнагражденията за услугите, извършвани от тях. Обосновава се тезата, че счетоводството и финансовият одит изпълняват съществена роля в надзорния процес на националните ресорни ведомства върху съблюдаването на съответните екологични норми при изпълнение регулациите и целите на ЕС за оползотворяването на МРО. . 

   
   https://www.ides.bg/media/1841/08-g-2020-desislava-yosifova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. одит 3. екологична политика 4. МСС (Международни счетоводни стандарти) 5. МСФО 6. европейски практики 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35414

- 97 -

Цб П I 1023

Лучков, Кирил Иванов.  Парични потоци: информационна значимост, класификация по дейности и методи за отчитане / Кирил Иванов Лучков. // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 4, 18. 

   Настоящата статия поставя акцент върху информационното съдържание и значението на отчета на паричните потоци. В съответствие с МСС 7 Отчети за паричните потоци са представени основните принципни положения при групиране на паричните потоци като такива от оперативна, инвестиционна и финансова дейност. За някои специфични сделки и събития, които пораждат дискусии в счетоводната общност, са посочени фундаментални правила за тяхната класификация в отчета за паричните потоци. Анализирани са концептуалната логика и практическата приложимост на допустимите методи за отчитане на паричните потоци. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148012390&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1799/04-2020-kiril-luchkov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. парични потоци 2. оперативна дейност 3. инвестиционна дейност 4. финансова дейност 5. пряк метод 6. косвен метод 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35289

- 98 -

Цб П II 1594

Начкова, Мая.  Финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на предприятията / Мая Начкова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-26. 

   Студията е посветена на финансовите измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на предприятията. Осъществяването на независим финансов одит от дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори, на финансовите отчети на предприятията дава възможност за навременно разкриване и предотвратяване на финансови измами и престъпления, които са свързани със съществени неточности, отклонения и несъответствия в представената информация във финансовите отчети на предприятията. Финансовите измами и престъпления са осъществени в резултат на незаконни присвоявания на активи, на подправяне на първични счетоводни документи и на информация от текущото счетоводно отчитане; на подправяне, изкривяване, избирателно и неточно оповестяване, спестяване и неоповестяване във финансовите отчети на предприятията на значими сделки, събития и дейности за предприятията; на действия, свързани със значителни ограничения на одита, и на действия, свързани с нарушаване на честността и почтеността на ръководствата на предприятията и на лицата, натоварени с общо управление в тях. Вниманието е насочено и към правилата, принципите, предписанията и концепциите за изготвяне на достоверни финансови отчети на предприятията, за да се определи надеждна база за изразяване на одиторско мнение относно спазването на счетоводния принцип "действащо предприятие". Необходими са нови законодателни мерки, които да бъдат насочени към предотвратяване извършването на финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на предприятията. Целта е да се създадат единни правила и добри практики, чрез които вярно и точно да се представя информацията за финансовите измами и престъпления във финансовите отчети на предприятията, да се подобри управлението на техните активи, пасиви и собствен капитал, да се изградят прецизни системи за мениджмънт на риска. Много е важно дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори, да подобрят координацията и ефективното партньорство с различни международни институции и организации с цел предотвратяване на финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на предприятията. Представената разработка може да се използва от контролните органи, осъществяващи различните видове финансов одит: независим финансов одит, осъществяван от дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори; вътрешен одит, осъществяван от самите предприятия, и външен одит, осъществяван от държавните органи - Национална агенция за приходите, Комисия за финансов надзор, прокуратура, съд и от други държавни органи. 

   
   https://www.ides.bg/media/1839/06-g-2020-maya-nachkova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. финансови измами 2. финансови престъпления 3. финансови отчети 4. Закон за счетоводството (ЗСч) 5. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 6. МСФО 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35380

- 99 -

Цб П I 1023

Ранчев, Георги.  Особености на облагането с ДДС на доставките на услуги за използване на спортни съоръжения / Георги Ранчев. // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 4, 1-8. 

   Усложнената епидемиологична и икономическа обстановка налага спешни законодателни решения, касаещи данъчното третиране на определени доставки и дейности. Въвеждането на много допълнителни доставки, подлежащи на облагане с намалена ДДС ставка от 9% извън структуроопределящия сектор на туристическите услуги, е значителна изненада за голяма част от експертната общност. Създаването на три възможни третирания за ДДС цели на услугите за използване на спортни съоръжения - облагаеми с 9%, 20% или освободени доставки, ще създаде неясноти при първоначалното прилагане на новия режим, но и възможности за данъчно планиране. В настоящите условия ново разширяване на кръга на доставките, подлежащи на облагане с намалени ДДС ставки, удължение на срока на временните мерки и дори въвеждане на нови категории доставки с нулеви ставки няма да бъдат неочаквани. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148012392&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1797/04-2020-georgi-ranchev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. данъчен контрол 2. спортни съоръжения 3. облагане с ДДС 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35291

- 100 -

 

Ранчев, Георги.  Задължителното електронно фактуриране и докладване като дигитална екосистема / Георги Ранчев. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 207-2016. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10353 

 657
Ключови думи: 1. електронно фактуриране 2. дигитална трансформация 3. данъчен контрол 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35366

- 101 -

Цб П I 1023

Станева, Валентина.  Счетоводни подходи при отчитане на експлоатационен лизинг по условията на СС 17 - лизинг в транспортно предприятие / Валентина Станева. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 1-11. 

   Лизинговите договори са утвърден начин за осигуряване на стопанската дейност в транспортните предприятия. От 01.01.2019 г. влезе в действие новият МСФО 16 Лизинг, чрез който се въведоха нови принципи за признаване, измерване и представяне на лизинговите сделки. Последвалата актуализация на българския Счетоводен стандарт 17 - Лизинг въведе условието признаването на разходите и приходите по експлоатационен (оперативен) лизинг да се осъществява по линейния метод за целия срок на неговото действие (включително когато не се осъществяват на тази база), освен ако друга системна база е по-представителна и отразява по-точно времевия модел на използване на актива, обект на експлоатационен лизинг. Целта на настоящия доклад е да се представят счетоводни подходи за интерпретация и възможностите за практическо приложение на промяната по условията на договори за експлоатационен лизинг, както и оповестяването им във финансовите отчети на транспортно предприятие в съответствие с новите изисквания на СС 17 - Лизинг. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521399&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1828/01-2021-valentina-staneva-1.pdf 

 657
Ключови думи: 1. експлоатационен лизинг 2. счетоводни подходи 3. транспортни предприятия 4. лизингополучател 5. лизингодател 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35295

- 102 -

Цб П I 1023

Станева, Валентина.  Счетоводно-правни аспекти при формиране на еднократно задължение, превишаващо срока за погасителна давност на периодични плащания при предоставяне на обществена услуга "Водоснабдяване и канализация" / Валентина Станева. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 1-9. 

   Много често в счетоводната практика възникват казуси, чието решаване изисква познаване както на счетоводната теория, така и на действащата нормативна уредба. В зависимост от прилаганата счетоводна база се използват различни методически подходи за решаването на съответните казуси. Чрез изследване на спецификите при счетоводното и правно интерпретиране на процесите по формиране на задължения в сферата на обществените услуги след изтичане на срока за погасителна давност по периодични плащания се акцентира върху документалното и коректно отчитане на задълженията при потребяване на обществената услуга "водоснабдяване и канализация" в режим на етажна съсобственост. В изследването е представен действителен нетипичен казус от практиката, който предполага, че се допуска счетоводно дублиране на задължения, формирани в един период, но пренесени в следващ по-късен период, без припокриване на задълженията на стария и новия потребител при смяна на собственост. Изведена е необходимостта от спазване на действащото законодателство и избягване на умишлена злоупотреба с права (чрез използване на нелоялни търговски практики) от страна на операторите на обществена услуга за нарушаване на икономическите интереси на потребителите. . 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521401&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1825/01-2021-v-staneva-h-stanev.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводно решение 2. оператор на обществена услуга 3. заповедно производство 4. погасителна давност 5. периодични задължения 6. JEL 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35297

- 103 -

Цб II 92243

Тимчев, Марко.  Счетоводен анализ на финансовата стабилност, ситурност и риск от дестабилизация на бизнес организациите / Марко Тимчев. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 82-88.. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводен анализ 2. риск 3. несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35437

- 104 -

Цб II 92243

Тимчев, Марко.  Стопански счетоводен анализ на риска, финансовия резултат и рентабилността в балансирана система от показатели / Марко Тимчев. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 89-97.. 

 657
Ключови думи: 1. счетоводен анализ 2. балансирана система 3. риск 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35438

- 105 -

Цб П I 1023

Тодоров, Любомир.  Стойността на компанията - възможности за анализ, оценка и управление / Любомир Тодоров. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 1-15. 

   Статията обяснява стойността на компанията като съвременен бизнес показател от особена важност за широк кръг субекти. Тя изяснява същността на стойностно-базирания мениджмънт (VBM - Value-Based Management) като популярна концепция за управление на бизнеса. Представен е аналитичен модел, с помощта на който стойността на компанията може да бъде оценена към определен момент - моделът на дисконтираните бъдещи парични потоци (DCF - Valuation). Също така е представен аналитичен модел, чрез който може да се анализира и управлява процесът на създаване на стойност в предприятието - моделът на Стюарт за икономическата добавена стойност (EVA - Economic Value Added). Изяснени са въпросите, свързани с определянето на цената на капитала, една от ключовите детерминанти на стойността. В тази връзка са представени и обяснени способи за определяне цената на дълга и цената на собствения капитал - метода на синтетичния рейтинг и модификациите на модела за оценка на капиталовите активи (CAPM), приложими за държави със слаборазвити капиталови пазари. В заключение са направени изводи относно допълнителните възможности, които дава бизнес анализът при вземането на управленски решения, насочени към максимизиране на стойността на компанията. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521398&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1824/01-2021-lyubomir-todorov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. стойност на компаниите 2. стойностно-базиран мениджмънт 3. модел на дисконтираните парични потоци 4. икономическа добавена стойност (EVA) 5. възвръщаемост на инвестирания капитал (ROIC) 6. цена на капитала 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35298

- 106 -

Цб П I 1023

Фесчиян, Даниела.  За съхраняването на счетоводната професия чрез отстояване на компетенции, почтеност и професионализъм / Даниела Фесчиян. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 12. 

   В статията се акцентира върху необходимостта от съхраняването на традиционните изисквания, свързани с висока компетентност, придобиването и поддържането на професионални знания и умения на практикуващите счетоводители. Целта на авторите е чрез критичен анализ на обективното състояние на счетоводната професия в страната да поставят основата на открит и задълбочен професионален дебат относно настоящето и бъдещето на счетоводната професия в Република България. След разкриването на основните фактори, влияещи върху състоянието на счетоводната професия, се поставят въпросите за необходимостта от сертифициране на съставителите на финансови отчети и свързаните с това законодателни промени. Представените мисли и идеи са лично виждане на авторите за състоянието и тенденциите в развитието на счетоводната професия в Република България и не ангажират професионалните организации и институциите, в които членуват. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521397&site=ehost-live. 
   https://www.ides.bg/media/1823/01-2021-d-feschiyan-v-hristov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. счетоводство 2. счетоводна професия 3. професионална квалификация 4. професионална компетентност 5. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35294

- 107 -

Цб П I 1023

Христов, Владимир.  Счетоводен стандарт 11 "Договори за строителство" или Счетоводен стандарт 18 "Приходи" - една не чак толкова трудна за решаване дилема / Владимир Христов. // ИДЕС, ХХIV, 2020, N 4, 10. 

   В статията се прави опит да се подпомогне създаването и усъвършенстването на добра практика за правилното определяне на приложимия счетоводен стандарт по отношение на конкретни договори за строителство на недвижими имоти за отчитащите се предприятия, прилагащи Националните счетоводни стандарти. Систематизирани са критерии за правилното определяне на приложимия счетоводен стандарт към конкретен договор за строителство и са изградени приложни модели за счетоводно отразяване на договорите за строителство, с апробирането на които се постига усъвършенстване на добрите практики в изследваната област. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=148012389&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1801/04-2020-vladimir-hristov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. договор за строителство 2. недвижими имоти 3. приходи 4. етап на завършеност на сделката 5. завършено строителство 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35288

- 108 -

Цб П I 1023

Христов, Владимир.  Прехвърлянето на търговски вземания в правен и счетоводен аспект / Владимир Христов. // ИДЕС, ХХV, 2021, N 1, 1-20. 

   Прехвърлянето на вземания е широко разпространено в търговския оборот в страната. В разработката са разгледани някои правни и счетоводни аспекти на прехвърлянето на вземания. Дефинирани, критично анализирани и систематизирани са проблемите, свързани с архаичността, лаконичността и неизчерпателността на нормативното регламентиране на прехвърлянето на вземания. Авторът доказва неадекватността на съществуващата правна уредба и неспособността и? да отговори на съвременното развитие на стопанския оборот. Предложени са проекции за промени, с които да се постигне създаването на модерна правна рамка, адекватна на съвременните изисквания, наложени от тенденциите в развитието на прехвърлянето на вземания в търговския оборот. Представени са примерни казуси и приложни модели за счетоводно отразяване на прехвърлянето на вземания. 

   Статията е публикувана в EBSCO. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=149521400&site=ehost-live
   https://www.ides.bg/media/1829/01-2021-vladimir-hristov-1.pdf 

 657
Ключови думи: 1. прехвърляне на вземания 2. цесия 3. финансов инструмент 4. финансов актив 5. отписване 6. модел на счетоводно отразяване 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35296

- 109 -

Цб П II 1594

Ценова, Любка.  Актуални дерогации по ДДС / Любка Ценова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2020, 1-17. 

   В студията се разглежда възможността всяка държава членка, след получено разрешение от Съвета, да въведе специални мерки за дерогация, за да се опрости процедурата за начисляване на ДДС или за да се предотвратят определени форми на отклонение от данъчно облагане или избягване на данъци. Изследвани са дерогациите, поискани от Малта, Нидерландия, Латвия, Румъния, Италия, Швеция, Дания, Хърватия и Финландия през 2020 г., които се отнасят до: правото на данъчен кредит за стоки и услуги, които се ползват и за лични цели; промени в изискванията за плащане на ДДС; редуциране на задължителните реквизити при фактуриране на ДДС; разрешените дерогации на изискуемия се оборот за регистрация по ДДС. Студията е предназначена за специализираната аудитория на дипломираните експерт-счетоводители, регистрираните одитори и всички, които се интересуват от прилагането на ДДС в държавите - членки на ЕС. 

   
   https://www.ides.bg/media/1838/05-g-2020-lyubka-tsenova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. дерогация 2. ДДС 3. Директива 2006/112/ЕО 4. Директива 2008/9/ЕО 5. Директива (EС) 2020/285 6. Тринадесета директива 86/560/ЕИО 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35376

- 110 -

Цб П II 1594

Цончева-Миланова, Емилия.  Оценка на вътрешното управление и механизмите за контрол при банките в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) / Емилия Цончева-Миланова. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-48. 

   В процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) на кредитните институции компетентните органи определят поотделно рейтинги, за да се обобщи нивото на риска за жизнеспособността на институцията чрез резултатите от оценката на четири основни елемента: бизнес модел и стратегия, в съответствие със система от критерии; вътрешно управление и механизми за контрол в рамките на банката; адекватност на капитала и адекватност на ликвидността и финансирането. В публикацията е представено вътрешното управление и механизмите за контрол в рамките на банката като част от ПНПО. Рамката за вътрешен контрол на банката обхваща цялата организация, включително дейностите на всички структурни, спомагателни и контролни звена, с надеждни административни и отчетни процедури, съответстващи на дейността на банката. От гл.т. на ефективност на процеса на управление е необходимо контролните функции да включват функции по контрол на риска, по спазване на правилата и вътрешен одит. В тази връзка специално място е отделено на рамката за управление на риска, на рамката за нормативно съответствие и на ролята на вътрешния одит. Представени са и предизвикателствата пред банките при управлението на рисковете в несигурната среда на COVID пандемията. В заключението са обобщени добри практики по отношение на политиките и процедурите за управление на кредитния риск в банките в България с цел да се постигне баланс между прекомерната процикличност, което е една от целите на частния мораториум и адекватно отразяване на рисковете както във вътрешните процеси на банките по измерването и управлението им, така и в публичните финансови отчети и в надзорната отчетност. 

   
   https://www.ides.bg/media/1834/01-g-2020-emilia-milanova.pdf 

 657
Ключови думи: 1. банкови институции 2. вътрешен контрол 3. модели 4. механизми 5. МСФО 9 Финансови инструменти 6. банкови кредити 7. управление на риска 8. стрес-тестове 9. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35369

- 111 -

Цб П II 1594

Чуков, Кръстьо.  Методология и методика за анализ на рентабилността на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд / Кръстьо Чуков. // Годишник на ИДЕС, 2020, 2021, 1-25. 

   Обект на изследване в представената студия са два показателя за рентабилността, отнасящи се за предприятията с основна промишлена дейност: 1) рентабилност на база трудови ресурси и 2) рентабилност на база разходи за жив труд. Първият показател по същество характеризира крайната ефективност от използването на един от основните производствени фактори - работната сила, а вторият - крайната ефективност на извършените разходи за функционирането на работната сила. Макар че в литературата има предложения за използването на тези два показателя за рентабилността, липсват създадени модели и методики за анализ на тяхната динамика. Чрез метода на детерминираното факторно моделиране е изведен и представен двуфакторен модел за анализ на рентабилността на база трудови ресурси и четирифакторен модел за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд. Двуфакторният модел позволява да се установява и дава оценка за влиянието на два фактора върху отклонението между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на база трудови ресурси: 1) промени в производителността на труда; и 2) промени в рентабилността на продажбите. Четирифакторният модел осигурява възможност да се установява и дава оценка за влиянието на следните фактори върху отклонението между фактическото и критерийното равнище на рентабилността на база разходи за жив труд: 1) промени в производителността на труда; 2) промени в средната работна заплата на едно лице от персонала; 3) промени в разходите за осигуровки на едно лице от персонала; и 4) промени в рентабилността на продажбите. Основавайки се на изведените модели, са предложени методики за анализ на динамиката и на двата показателя, илюстрирани с конкретни числови данни. Анализът може да се задълбочи чрез метода на детайлизация на получените резултати за влиянието на факторите върху динамиката на двата показателя за рентабилност, съчетан с метода на дяловото участие. По отношение на първия показател това изисква първоначално да се установи и даде оценка за влиянието на факторите, дефиниращи динамиката на производителността на труда и рентабилността на продажбите, а след това чрез метода на дяловото участие - влиянието им и върху динамиката на рентабилността на база трудови ресурси. По отношение на втория показател се постъпва аналогично, т.е. след анализ и оценка на влиянието на факторите, дефиниращи динамиката на производителността на труда, средната работна заплата на едно лице от персонала, разходите за осигуровки на едно лице от персонала и рентабилността на продажбите, чрез метода на дяловото участие се установява влиянието им и върху динамиката на рентабилността на база разходи за жив труд. . 

   
   https://www.ides.bg/media/1837/04-g-2020-krastyo-chukov.pdf 

 657
Ключови думи: 1. методология 2. методика 3. анализ на рентабилността 4. трудови ресурси 5. модели за анализ 6. разходи за жив труд 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 35373

Управление

- 112 -

Цб II 92246

Алеков, Данаил.  Диагностициране приложението на управленското консултиране - съвременни практики и приложение в смарт туризма / Данаил Алеков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 230-240. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. туризъм 3. иновации 4. управленско консултиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35406

- 113 -

Цб II 92246

Белчева, Марина Стефанова.  Изграждане и управление на инфраструктура, необходима за реализацията на проекти, свързани с използване на природни ресурси / Марина Стефанова Белчева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 345-353. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49
Ключови думи: 1. природни ресурси 2. инфраструктура 3. управление 4. концесия 5. минерални води 6. подземни богатства 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35421

- 114 -

Цб II 92243

Казаков, Константин.  Управление на риска в европейските критични инфраструктури / Константин Казаков. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 38-45. 

 005  + 338.49
Ключови думи: 1. инфраструктура 2. управление на риска 3. критична инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 35426

- 115 -

 

Киранчев, Георги.  Анализът на платежната матрица в игра срещу неутрален противник / Георги Киранчев. // Научни трудове на УНСС, 2021, 13-47. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10348 

 005
Ключови думи: 1. теория на игрите 2. игри 3. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 35299

- 116 -

Цб II 92246

Любомирова, Теодора Божидарова.  Управление процеса на защита на критичната инфраструктура / Теодора Божидарова Любомирова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 40-47. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35378

- 117 -

Цб II 92246

Милушева, Надежда Милчева.  Управление на риска в предприятията за градски автобусен транспорт / Надежда Милчева Милушева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 476-487. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 656.13  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. автобусен градски транспорт 3. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 35455

- 118 -

Цб II 92246

Тинева, Нора Владимирова.  Приложимост на метода Алтман при управление на риска на търговската фирма / Нора Владимирова Тинева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 406-415. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 339  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. модел на Алтман 2. търговска фирма 3. управление на риска 4. риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 35435

- 119 -

 

Dimitrov, Kiril.  Important Shades in The Meaning of Military Culture – An Etymological Study / Kiril Dimitrov. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 127-164. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10351 

 355  + 005.73
Ключови думи: 1. организационна култура 2. корпоративна култура 3. национална сигурност 4. война 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 35302

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 120 -

Цб II 92246

Дикова, Илияна Козмова.  Web базирани маркетингови проучвания за изследване на потребителското поведение в условията на световна здравна и икономическа криза / Илияна Козмова Дикова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 397-405. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 339.13:004.5  + 366.1
Ключови думи: 1. онлайн маркетинг 2. световна икономическа криза 3. здравна криза 4. пандемия 5. потребителско поведение 6. Ковид-19 7. COVID-19 8. онлайн маркетингови изследвания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35433

- 121 -

Цб II 92246

Еленков, Радостин Георгиев.  Сравнение между традиционна и дигитална реклама / Радостин Георгиев Еленков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 354-360. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 659.1  + 004.7
Ключови думи: 1. маркетинг 2. дигитална реклама 3. традиционна реклама 4. маркетингови комуникации 5. пандемия 6. Ковид-19 7. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35424

- 122 -

 

Tripunoska, Maja.  Marketing Communications in the Environment and Awareness of Sustainable Development / Maja Tripunoska, Mirko Tripunoski, Borche Sibinovski. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 233-243. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10355 

 339.13
Ключови думи: 1. маркетингови комуникации 2. околна среда 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 35368

Икономика на индустрията

- 123 -

 

Георгиева, Румяна.  Пазарно интегриране на ВЕИ в България / Румяна Георгиева. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 61-67. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 621.311
Ключови думи: 1. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 2. производители 3. интеграция 4. свободен пазар 5. договори за премия 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 35348

- 124 -

 

Лазаров, Светлозар.  Трудности при създаването на концептуален модел на система за защита на обектите от критичната енергийна инфраструктура в Република България / Светлозар Лазаров. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 48-51. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 621.311
Ключови думи: 1. енергийна инфраструктура 2. защитени обекти 3. сигурност 4. критична инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 
  

Сист. No: 35286

- 125 -

Цб II 92246

Любомирова, Теодора Божидарова.  Управление процеса на защита на критичната инфраструктура / Теодора Божидарова Любомирова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 40-47. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35378

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 126 -

Цб II 92246

Айрединова, Тюлай Тунаева.  E-CMR в контекста на пандемията от Covid-19 / Тюлай Тунаева Айрединова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 416-424. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. Ковид-19 3. пандемия 4. международен автомобилен транспорт 5. конвенция CMR 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35441

- 127 -

Цб II 92246

Бозова, Незифе Емин.  Водещи авиокомпании в света по региони - критерии за успех / Незифе Емин Бозова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 284-294. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 656.7
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. авиолинии 3. авиокомпании 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Азия 2. Океания 3. Европа 4. Близък Изток 5. Америка 6. Индийски океан 7. Африка 8. Кариби 
  

Сист. No: 35413

- 128 -

Цб II 92246

Генова, Юлия Гришева.  Верига на доставките на ваксини и нейните предизвикателства при ваксинацията срещу коронавирус / Юлия Гришева Генова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 363-376. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 614.003.1  + 658.7
Ключови думи: 1. управление на верига на доставките 2. ваксини 3. доставка на ваксини 4. здравеопазване 5. логистика 6. Ковид-19 7. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35427

- 129 -

Цб II 92246

Джамбазов, Боян Веселинов.  Имплементиране на групиране на поръчки за паралелно събиране във фирма дистрибутор на бързооборотни стоки / Боян Веселинов Джамбазов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 377-396. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. управление на склад 2. логистика 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35429

- 130 -

 

Димитров, Георги.  Тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт в България / Георги Димитров. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 49-83. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10349 

 338.47
Ключови думи: 1. товарен автомобилен транспорт 2. товарен железопътен транспорт 3. перспективи 4. развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35300

- 131 -

Цб II 92246

Иванова, Радислава Иванова.  Интермодален терминал Пловдив в условията на пандемията от Covid-19 / Радислава Иванова Иванова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 441-451. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. транспорт 2. логистика 3. COVID-19 4. Ковид-19 5. пандемия 6. интермодални превози 7. интермодален транспорт 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 2. Пловдив 
  

Сист. No: 35448

- 132 -

Цб II 92246

Илиев, Пламен Станиславов.  Влиянието на "Brexit" върху транспорта на международните куриерски пратки / Пламен Станиславов Илиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 452-463. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7  + 327
Ключови думи: 1. Брекзит 2. международен транспорт 3. куриерски услуги 4. международни пратки 5. митнически процедури 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35450

- 133 -

Цб II 92246

Милушева, Надежда Милчева.  Управление на риска в предприятията за градски автобусен транспорт / Надежда Милчева Милушева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 476-487. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 656.13  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. риск мениджмънт 2. автобусен градски транспорт 3. управление на риска 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
  

Сист. No: 35455

- 134 -

 

Монов, Слав.  Европейска политичаска рамка за устойчив (градски) транспорт / Слав Монов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 52-60. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 338.47  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. транспорт 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Пакетът "Макрон" 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35287

- 135 -

Цб II 92246

Gyurova, Margarita Georgieva.  Logistics at Kaufland Bulgaria - before and after the pandemic / Margarita Georgieva Gyurova, Маргарита Георгиева Гюрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 434-440. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7
Ключови думи: 1. логистика 2. пандемия 3. търговски вериги 4. Кауфланд 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35446

Туризъм

- 136 -

Цб II 92246

Алеков, Данаил.  Диагностициране приложението на управленското консултиране - съвременни практики и приложение в смарт туризма / Данаил Алеков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 230-240. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. туризъм 3. иновации 4. управленско консултиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35406

- 137 -

Цб II 92246

Александрова, Десислава Александрова.  Добри практики за медицински туризъм на Балканския полуостров / Десислава Александрова Александрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 336-344. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:615.8  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. медицински туризъм 3. Ковид-19 4. COVID-19 5. Joint Commission International (JCI) 6. здравни пътувания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Турция 
  

Сист. No: 35420

- 138 -

Цб II 92246

Божилов, Владо Славчев.  Приложно поле при прилагане на "зелени политики" в хотелиерството / Владо Славчев Божилов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 317-325. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 64.024.1  + 574
Ключови думи: 1. зелени политики 2. туризъм 3. хотелиерски услуги 4. хотели 5. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
Географски понятия: 1. Норвегия 
  

Сист. No: 35416

- 139 -

Цб II 92246

Бозова, Незифе Емин.  Водещи авиокомпании в света по региони - критерии за успех / Незифе Емин Бозова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 284-294. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 656.7
Ключови думи: 1. въздушен транспорт 2. авиолинии 3. авиокомпании 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Азия 2. Океания 3. Европа 4. Близък Изток 5. Америка 6. Индийски океан 7. Африка 8. Кариби 
  

Сист. No: 35413

- 140 -

Цб II 92246

Бойчев, Владимир Бойчев.  Нови възможности пред туроператорите в областта на конгресния туризъм в условията на Ковид 19 / Владимир Бойчев Бойчев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 187-197. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:005
Ключови думи: 1. конгресен туризъм 2. туроператори 3. Ковид-19 4. пандемия 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35400

- 141 -

Цб II 92246

Борисова, Биляна Константинова.  Приложение на иновативни филтриращи системи за въздух в туристическата индустрия / Биляна Константинова Борисова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 295-305. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 614.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. опазване на въздуха 3. качество на въздуха 4. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
  

Сист. No: 35415

- 142 -

Цб II 92246

Гоцева, Косара Любомирова.  Взаимодействие между интернет и социалните медии с хотелиерството / Косара Любомирова Гоцева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 175-186. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 077.5
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35399

- 143 -

Цб II 92246

Димова, Деница Диянова.  Изисквания на потребителите към цифровизацията в уелнес туризма / Деница Диянова Димова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 161-174. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. уелнес туризъм 2. дигитализация 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35397

- 144 -

 

Драганов, Тихомир.  Устойчиво развитие на туристическите дестинации / Тихомир Драганов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 68-74. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически дестинации 2. райониране 3. устойчиво развитие 4. екологично въздействие 5. хотелиерство 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35385

- 145 -

Цб II 92246

Златина, Димитринка Иванова.  Възможности и проблеми за развитието на туризма по Черноморието / Димитринка Иванова Златина. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 252-260. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. Черноморски курорти 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 2. Черноморски регион 
  

Сист. No: 35410

- 146 -

Цб II 92246

Иванов, Илия Светозаров.  Дигитализацията: ключът към възстановяване на хотелиерския бизнес в условията на Ковид 19 / Илия Светозаров Иванов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 326-335. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 64.024.1  + 614
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. дигитализация 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35419

- 147 -

Цб II 92246

Йорданова, Ралица Людмилова.  Събитийният туризъм като начин за развитие на дестинацията / Ралица Людмилова Йорданова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 261-270. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:005
Ключови думи: 1. събитиен туризъм 2. дестинации 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35411

- 148 -

Цб II 92246

Каменова, Ружа Георгиева.  Културният туризъм - индустрия на бъдещето / Ружа Георгиева Каменова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 198-208. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35401

- 149 -

Цб II 92246

Кръстева, Владислава Иванова.  Влияние на културния туризъм върху туристическите дестинации / Владислава Иванова Кръстева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 271-283. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. икономическо въздействие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35412

- 150 -

Цб II 92246

Огнянова, Йоана Владимирова.  Роля на кулинарното наследство за развитието на селските райони / Йоана Владимирова Огнянова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 220-229. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:641/642
Ключови думи: 1. кулинарен туризъм 2. кулинария 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35403

- 151 -

Цб II 92246

Тодоров, Теодор Стоянов.  Влиянието на онлайн резервационните платформи върху туристическите агенции / Теодор Стоянов Тодоров. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 209-219. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. платформи за онлайн туризъм 2. туристически агенции 3. туристическа индустрия 4. дигитализация 5. онлайн резервации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35402

- 152 -

Цб II 92246

Тошкова, Ивелина Росенова.  Стратегически насоки за развитието на културния туризъм като част от икономиката / Ивелина Росенова Тошкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 151-160. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:7/8
Ключови думи: 1. културен туризъм 2. икономика на туризма 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Туризъм 
  

Сист. No: 35396

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 153 -

Цб II 92246

Алексиев, Яни Янев.  Бранд комуникация и стратегии по време на Covid-19 / Яни Янев Алексиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 142-147. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 077.5
Ключови думи: 1. бранд комуникации 2. социални медии 3. ИКЕА-България 4. онлайн продажби 5. пандемия 6. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35395

- 154 -

 

Бакова, Елена.  Проблеми и предизвикателства при осъществяване на експортен контрол на продукти, свързани с отбраната / Елена Бакова. // Инфраструктура & Комуникации, 2020, N 14, 41-47. 

 339.56
Ключови думи: 1. отбранителна продукция 2. експорт 3. външна търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35285

- 155 -

Цб II 92246

Банков, Калоян Светославов.  Управление качеството на плодовете и зеленчуците в големите търговски вериги / Калоян Светославов Банков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 425-433. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 339.18
Ключови думи: 1. управление на качеството 2. търговски вериги 3. стандарти за качество 4. хранителни стоки 5. плодово-зеленчукови стоки 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35444

- 156 -

Цб II 92246

Дикова, Илияна Козмова.  Web базирани маркетингови проучвания за изследване на потребителското поведение в условията на световна здравна и икономическа криза / Илияна Козмова Дикова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 397-405. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 339.13:004.5  + 366.1
Ключови думи: 1. онлайн маркетинг 2. световна икономическа криза 3. здравна криза 4. пандемия 5. потребителско поведение 6. Ковид-19 7. COVID-19 8. онлайн маркетингови изследвания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35433

- 157 -

Цб II 92246

Тинева, Нора Владимирова.  Приложимост на метода Алтман при управление на риска на търговската фирма / Нора Владимирова Тинева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 406-415. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 339  + 005.52:005.334
Ключови думи: 1. модел на Алтман 2. търговска фирма 3. управление на риска 4. риск мениджмънт 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 2. Управление 
  

Сист. No: 35435

- 158 -

Цб II 92269

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  За конкурентните предимства в международната търговия: съвременни концепции и регулативно-политически последици за международния търговски ред / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 5-26. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330
Ключови думи: 1. конкурентно предимство 2. международна търговия 3. международен търговски ред 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35303

- 159 -

Цб II 92269

Цанков, Руслан.  Развитие на дигиталната икономика и общество в страните-партньори в инициативата "Три морета". Регионални перспективи и различия / Руслан Цанков. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 184-194. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 339
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35318

Европейски съюз

- 160 -

 

Драганов, Христо.  Политиката на Европейския съюз в областта на спорта / Христо Драганов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 79-83. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 796.1
Ключови думи: 1. спортен мениджмънт 2. европейски политики 3. финансиране 4. икономика на спорта 5. контент анализ 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35405

- 161 -

 

Монов, Слав.  Европейска политичаска рамка за устойчив (градски) транспорт / Слав Монов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 52-60. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 338.47  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. транспорт 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. Пакетът "Макрон" 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35287

- 162 -

 

Павлов, Атанас.  Влияние на миграцията върху новата многогодишната финансова рамка на Европейския съюз / Атанас Павлов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 75-78. 

   Статията прави оценка на предложената за обсъждане нова многогодишна финансова рамка на Европейския съюз (2021-2027), свързана с миграционните процеси, сравнявайки я с предходната финансова рамка за периода 2014-2020. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf  

 061.1ЕС  + 314.15
Ключови думи: 1. Европейски съюз ( ЕС) 2. многогодишна финансова рамка на ЕС 3. миграционна политика 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35390

- 163 -

 

Ценай, Индрит Фари.  Приносът на инструмента за предприсъединителна помощ в подготовката на Албания за членство в ЕС / Индрит Фари Ценай. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 89-93. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Албания 2. Европейски съюз ( ЕС) 3. предприсъединителни програми 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35428

Право

- 164 -

Цб II 92243

Йорданов, Йордан.  Трудовата заетост на лишените от свобода в чуждите правни системи / Йордан Йорданов. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 133-146.. 

 34
Ключови думи: 1. общественополезен труд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35452

- 165 -

Цб II 92243

Кръстев, Драгомир.  Институционални проблеми при противодействието на организираната престъпност в Република България / Драгомир Кръстев. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 55-63.. 

 34
Ключови думи: 1. наказателно право 2. организирана престъпност 3. служби за сигурност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35432

- 166 -

Цб II 92243

Минева, Станислава.  Оценката на въздействието върху защитата на личните данни като процес за осигуряване на правно съответствие в условията на епидемиологична криза. / Станислава Минева. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 104-109.. 

 34
Ключови думи: 1. лични данни 2. работодатели 3. правно съответствие (комплайънс) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 35443

- 167 -

Цб II 92229

Янков, Георги.  Търновската конституция и европейският конституционализъм в края на XIX век: сравнителен анализ / Георги Янков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 399-408. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 342.4.000.93
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. конституционализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
  

Сист. No: 35353

Обществено управление. Публична администрация

- 168 -

 

Nenkova, Presiana.  Pandemic Crisis and Local Government Fiscal Health / Presiana Nenkova, Desislava Kalcheva. // Научни трудове на УНСС, Т.1, 2021, N 1, 217-232. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10354 

 352
Ключови думи: 1. България 2. общински бюджет 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
  

Сист. No: 35367

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 169 -

Цб II 92243

Алгоритъм за вземане на решение за управление на риска в системата за логистиката на системата за национална сигурност на Република България . // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 46-54.. 

 355.45
Ключови думи: 1. управление 2. риск 3. логистика 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35430

- 170 -

 

Велинова, Албена.  Кратък сравнителен анализ на законодателството на Република България и държавите от англоговорящата общност - Австралия, великобритания, Нова Зеландия и Канада, относно законовото използване на специални разузнавателни средства (СРС) / Албена Велинова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 97--100. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 355/359
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. специални разузнавателни средства (СРС) 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35442

- 171 -

Цб II 92229

Дойков, Йордан.  Влияние на науката и културата върху военното дело и армията / Йордан Дойков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 529-538. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 00  + 355
Ключови думи: 1. култура 2. наука 3. военно дело 4. армия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35360

- 172 -

Цб II 92229

Елдъров, Светлозар.  Празници и ритуали на българската войска (1879-1912) / Светлозар Елдъров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 90-107. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 355.17
Ключови думи: 1. военен церемониал 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35333

- 173 -

Цб II 92243

Иванов, Милен.  Противодействие на подривната дейност / Милен Иванов. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 76-81.. 

 355.45
Ключови думи: 1. контраразузнаване 2. държавна сигурност 3. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35436

- 174 -

Цб II 92243

Лечева, Мария.  Интегриран граничен контрол в Република България / Мария Лечева. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 110-116.. 

 355.45
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35445

- 175 -

Цб II 92243

Люцканов, Емил.  Националната отбранителна система на Република България в многополярния свят / Емил Люцканов. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 23-31. 

 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. глобализация 3. еднополярен свят 4. конференция 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35423

- 176 -

Цб II 92243

Някои фрагменти на съвременния сблъсък между разузнаванията . // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 64-75.. 

 355.40
Ключови думи: 1. разузнаване 2. сблъсъци 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35434

- 177 -

Цб II 92243

Особености в планирането и подготовката на силите на НАТО за участие във военния конфликт в съюзна Република Югославия през 1999 г. . // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 98-103.. 

 355/359
Ключови думи: 1. планиране 2. НАТО 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35439

- 178 -

Цб II 92243

Раянова, Кремена.  Сигурността в епохата на глобализацията / Кремена Раянова. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 33-37. 

 355.45
Ключови думи: 1. глобализация 2. сигурност 3. национална стратегия 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35425

- 179 -

Цб II 92243

Симеонов, Стефан.  Протести и обществена сигурност / Стефан Симеонов. // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 17-22. 

 355.45  + 323
Ключови думи: 1. обществен ред 2. обществена сигурност 3. гражданско неподчинение 4. полицейско правомощие 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35422

- 180 -

Цб II 92229

Станчев, Станчо.  Армията на Третата българска държава и консолидацията на обществото / Станчо Станчев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 261-269. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 355.3.000.93
Ключови думи: 1. българска армия 2. Трета българска държава 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35344

- 181 -

 

Dimitrov, Kiril.  Important Shades in The Meaning of Military Culture – An Etymological Study / Kiril Dimitrov. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 127-164. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10351 

 355  + 005.73
Ключови думи: 1. организационна култура 2. корпоративна култура 3. национална сигурност 4. война 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Управление 
  

Сист. No: 35302

- 182 -

Цб II 92229

Doykov, Yordan.  The Security Councils. The Bulgarian Attempt / Yordan Doykov. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 270-286. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 355.45
Ключови думи: 1. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35345

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 183 -

Цб II 92269

Христова, Теодора.  Финансиране на здравноосигурителния водел в България - тенденции и насоки в условията на пандемия от Covid-19 / Теодора Христова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 168-183. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 368.06(497.2)
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. пандемия 3. Ковид-19 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35317

Образование

- 184 -

 

Димитров, Атанас.  Висшето образование в България - инструмент за ограничаване на "изтичането на мозъци" от страната / Атанас Димитров. // Научни трудове на УНСС, Т. 1, 2021, N 1, 385-400. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10363 

 37
Ключови думи: 1. висше образование 2. емиграция 3. етика 4. изтичане на умове 5. интегритет 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 35440

- 185 -

Цб II 92246

Павлова, Елица Георгиева.  Инфраструктура и управление на достъпа до информационни ресурси в УНСС / Елица Георгиева Павлова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 33-39. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 004  + 378
Ключови думи: 1. университети 2. информационни ресурси 3. контрол на достъп 4. single sign-on 5. multifactor authentication 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 35377

Обществено положение на жената

- 186 -

Цб II 92224

Апостолова, Рая.  Тютюнът преди тютюн / Рая Апостолова, Момчил Христов. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 73-112. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 396  + 321.74
Ключови думи: 1. социализъм 2. класова борба 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35321

- 187 -

Цб II 92224

Залески, Стефан Павел.  От работнически съвети към неправителствени организации: синдикатът "Солидарност" и митотворчеството за гражданското общество / Стефан Павел Залески ; Прев. от англ. Станислав Додов. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 307-332. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 334.754  + 323(438)
Ключови думи: 1. синдикати 2. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 35332

- 188 -

Цб II 92229

Пачкова, Петя.  Семейният статус днес. Темата за "щастието на прекалено еманципираната жена" / Петя Пачкова. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 492-528. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 396
Ключови думи: 1. жени 2. еманципация 3. семейство 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
  

Сист. No: 35359

- 189 -

Цб II 92224

Тодорова, Мария.  Жени социалистки или съпруги на социалисти / Мария Тодорова ; Прев. от англ. Мартин Петров. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 19-71. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 396
Ключови думи: 1. социалистически идеи 2. жени 3. социализъм 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35320

- 190 -

Цб II 92224

Ценева, Камелия.  История на жените и половете и развитие на левия феминизъм в България преди 1944 г. / Камелия Ценева. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 113-144. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 396
Ключови думи: 1. социализъм 2. ляв феминизъм 3. жени 4. женски движения 5. идеология 
Тематични рубрики: 1. Обществено положение на жената 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35322

Математика. Естествени науки

Екология

- 191 -

Цб II 92246

Божилов, Владо Славчев.  Приложно поле при прилагане на "зелени политики" в хотелиерството / Владо Славчев Божилов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 317-325. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 64.024.1  + 574
Ключови думи: 1. зелени политики 2. туризъм 3. хотелиерски услуги 4. хотели 5. опазване на околната среда 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
Географски понятия: 1. Норвегия 
  

Сист. No: 35416

- 192 -

Цб II 92246

Борисова, Биляна Константинова.  Приложение на иновативни филтриращи системи за въздух в туристическата индустрия / Биляна Константинова Борисова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 295-305. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 614.7
Ключови думи: 1. туризъм 2. опазване на въздуха 3. качество на въздуха 4. замърсяване на въздуха 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Екология 
  

Сист. No: 35415

- 193 -

Цб II 92246

Маринов, Иван Красимиров.  Нормативни и технологични позходи за управление на въглеродните емисии от горивни инсталации / Иван Красимиров Маринов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 502-512. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 621.31
Ключови думи: 1. производство на електроенергия 2. въглеродни емисии 3. управление 4. контрол 5. европейско законодателство 6. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Екология 
  

Сист. No: 35457

- 194 -

Цб II 92246

Митева, Симона.  Аспекти на ядрената енергетика към пътя за нискоемисионно електропроизводство / Симона Митева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 513-526. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 621.039  + 502.3
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. климатични промени 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 6. потребление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Екология 
  

Сист. No: 35458

Приложни науки

- 195 -

Цб II 92243

Биологичен, химически и радиоционен тероризъм в дигиталната епоха . // Проблеми на националната сигурност : Сборник с доклади : Научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ,18-19 септември 2020 г. / Ред. екип Петър Христов, Стефан Симеонов, Анелия Ненова; Художник Олга Паскалева; Коректор Стела Зид  (Варна). - Варна. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2020, 147-159.. 

 57
Ключови думи: 1. тероризъм 2. медицински специалисти 
Тематични рубрики: 1. Приложни науки 
  

Сист. No: 35453

Здравеопазване

- 196 -

Цб II 92246

Айрединова, Тюлай Тунаева.  E-CMR в контекста на пандемията от Covid-19 / Тюлай Тунаева Айрединова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 416-424. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 658.7  + 614
Ключови думи: 1. COVID-19 2. Ковид-19 3. пандемия 4. международен автомобилен транспорт 5. конвенция CMR 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35441

- 197 -

Цб II 92246

Александрова, Десислава Александрова.  Добри практики за медицински туризъм на Балканския полуостров / Десислава Александрова Александрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 336-344. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48-6:615.8  + 614
Ключови думи: 1. здравен туризъм 2. медицински туризъм 3. Ковид-19 4. COVID-19 5. Joint Commission International (JCI) 6. здравни пътувания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Турция 
  

Сист. No: 35420

- 198 -

Цб II 92246

Александрова, Светла Христова.  Влияние на пандемията от Ковид 19 върху миграционните процеси / Светла Христова Александрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 25-32. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 325.25  + 614
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. миграции 5. мигранти 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35375

- 199 -

Цб II 92246

Генова, Юлия Гришева.  Верига на доставките на ваксини и нейните предизвикателства при ваксинацията срещу коронавирус / Юлия Гришева Генова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 363-376. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 614.003.1  + 658.7
Ключови думи: 1. управление на верига на доставките 2. ваксини 3. доставка на ваксини 4. здравеопазване 5. логистика 6. Ковид-19 7. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35427

- 200 -

Цб II 92246

Иванов, Илия Светозаров.  Дигитализацията: ключът към възстановяване на хотелиерския бизнес в условията на Ковид 19 / Илия Светозаров Иванов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 326-335. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 64.024.1  + 614
Ключови думи: 1. хотелиерство 2. дигитализация 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35419

- 201 -

Цб II 92269

Кинева, Тодорка.  Пандемията Ковид-19 - опасности и възможности / Тодорка Кинева. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 103-118. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 316
Ключови думи: 1. пандемична криза 2. пандемия 3. COVID-19 4. световна криза 5. социални последици 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35312

- 202 -

Цб II 92246

Павлов, Васил Павлов.  Бежански потоци към Република България в условията на пандемия - тенденции и възможности / Васил Павлов Павлов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 13-24. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 325.25  + 614
Ключови думи: 1. бежанци 2. Ковид-19 3. пандемия 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35374

- 203 -

Цб II 92269

Проданов, Христо.  Covid-19 и бъдещето на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 119-133. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 004.77:33
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. COVID-19 3. пандемия 4. дигитална икономика 5. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35313

- 204 -

Цб II 92269

Христова, Теодора.  Финансиране на здравноосигурителния водел в България - тенденции и насоки в условията на пандемия от Covid-19 / Теодора Христова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 168-183. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 368.06(497.2)
Ключови думи: 1. здравно осигуряване 2. пандемия 3. Ковид-19 4. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 3. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35317

Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство

- 205 -

Цб II 92246

Любомирова, Теодора Божидарова.  Управление процеса на защита на критичната инфраструктура / Теодора Божидарова Любомирова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 40-47. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.49
Ключови думи: 1. критична инфраструктура 2. защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика на индустрията 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Управление 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35378

- 206 -

Цб II 92246

Маринов, Иван Красимиров.  Нормативни и технологични позходи за управление на въглеродните емисии от горивни инсталации / Иван Красимиров Маринов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 502-512. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 621.31
Ключови думи: 1. производство на електроенергия 2. въглеродни емисии 3. управление 4. контрол 5. европейско законодателство 6. екологична политика 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Екология 
  

Сист. No: 35457

- 207 -

Цб II 92246

Мирчева, Веселина Емилова.  Въздействие на Covid-19 пандемията върху българския електроенергиен пазар / Веселина Емилова Мирчева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 467-475. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 621.31.003.1
Ключови думи: 1. електроенергиен пазар 2. Ковид-19 3. COVID-19 4. пандемия 5. ограничителни мерки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35454

- 208 -

Цб II 92246

Митева, Симона.  Аспекти на ядрената енергетика към пътя за нискоемисионно електропроизводство / Симона Митева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 513-526. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 621.039  + 502.3
Ключови думи: 1. ядрена енергетика 2. климатични промени 3. пандемия 4. Ковид-19 5. COVID-19 6. потребление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Екология 
  

Сист. No: 35458

- 209 -

Цб II 92246

Чернев, Виктор Любомиров.  Геотермална енергия / Виктор Любомиров Чернев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 488-501. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 620.91
Ключови думи: 1. геотермални източници 2. геотермални централи 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35456

Информационни технологии. Иновации

- 210 -

Цб II 92246

Алеков, Данаил.  Диагностициране приложението на управленското консултиране - съвременни практики и приложение в смарт туризма / Данаил Алеков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 230-240. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. информационни технологии 2. туризъм 3. иновации 4. управленско консултиране 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35406

- 211 -

Цб II 92246

Алексиев, Яни Янев.  Бранд комуникация и стратегии по време на Covid-19 / Яни Янев Алексиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 142-147. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 077.5
Ключови думи: 1. бранд комуникации 2. социални медии 3. ИКЕА-България 4. онлайн продажби 5. пандемия 6. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35395

- 212 -

Цб II 92246

Балабанова, Анна-МАрия Кирилова.  Аудио манипулации в медиите / Анна-МАрия Кирилова Балабанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 92-98. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. медии 2. аудио манипулации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35387

- 213 -

Цб II 92246

Георгиева, Теодора Руменова.  Дигитален медиен пейзаж на Балканите през погледа на Института "Ройтерс", Оксфорд / Теодора Руменова Георгиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 75-84. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. дигитални медии 2. дигитални новини 3. пандемия 4. Ройтерс 5. онлайн новини 6. подкаст 7. балкански страни 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Балкани 2. България 3. Гърция 4. Румъния 5. Турция 6. Хърватия 
  

Сист. No: 35383

- 214 -

Цб II 92246

Гоцева, Косара Любомирова.  Взаимодействие между интернет и социалните медии с хотелиерството / Косара Любомирова Гоцева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 175-186. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48  + 077.5
Ключови думи: 1. туризъм 2. хотелиерство 3. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35399

- 215 -

Цб II 92246

Димова, Деница Диянова.  Изисквания на потребителите към цифровизацията в уелнес туризма / Деница Диянова Димова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 161-174. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 338.48
Ключови думи: 1. уелнес туризъм 2. дигитализация 3. туризъм 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Туризъм 
  

Сист. No: 35397

- 216 -

Цб II 92246

Еленков, Радостин Георгиев.  Сравнение между традиционна и дигитална реклама / Радостин Георгиев Еленков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 354-360. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 659.1  + 004.7
Ключови думи: 1. маркетинг 2. дигитална реклама 3. традиционна реклама 4. маркетингови комуникации 5. пандемия 6. Ковид-19 7. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35424

- 217 -

Цб II 92246

Манова, Надя Митева.  Уеб дизайн и графичната реклама в дигиталната култура / Надя Митева Манова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 99-106. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 004.9
Ключови думи: 1. web design 2. web page 3. graphic advertising 4. дигитална култура 5. уеб дизайн 6. графична реклама 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35388

- 218 -

Цб II 92246

Павлова, Елица Георгиева.  Инфраструктура и управление на достъпа до информационни ресурси в УНСС / Елица Георгиева Павлова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 33-39. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 004  + 378
Ключови думи: 1. университети 2. информационни ресурси 3. контрол на достъп 4. single sign-on 5. multifactor authentication 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Образование 
  

Сист. No: 35377

- 219 -

Цб II 92269

Проданов, Христо.  Covid-19 и бъдещето на дигиталната икономика / Христо Проданов. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 119-133. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 004.77:33
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. COVID-19 3. пандемия 4. дигитална икономика 5. управление на кризи 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 3. Здравеопазване 
  

Сист. No: 35313

- 220 -

Цб II 92246

Станчева, Калина Станчева.  Deepfakes и опасностите от изкуствения интелект в медиите / Калина Станчева Станчева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 85-91. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004.8
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. Deepfake 3. медии 4. манипулиране 5. Интернет 6. видеоматериали 7. юридически контрол 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35386

- 221 -

Цб II 92269

Сярова, Елка.  Влияние на иновациите и дигитализацията върху работната сила в България / Елка Сярова. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 81-89. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитална трансформация 3. цифрови технологии 4. производство 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35310

- 222 -

Цб II 92246

Христова, Боряна Цветкова.  Водещите турски онлайн медии - типология и характеристика / Боряна Цветкова Христова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 62-68. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 07  + 004
Ключови думи: 1. онлайн медии 2. свобода на словото 3. цензура 4. медийна среда 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 35381

- 223 -

Цб II 92269

Цанков, Руслан.  Развитие на дигиталната икономика и общество в страните-партньори в инициативата "Три морета". Регионални перспективи и различия / Руслан Цанков. // Политическата икономия и бъдещето на световната икономика : Пета национална научна конференция по политическа икономия, 18 ноември 2020 г.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 184-194. 

1. Политическа икономия - УНСС - конференция 
 330  + 339
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. международни икономически отношения МИО 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35318

- 224 -

Цб II 92246

Ценова, Габриела Младенова.  Дигиталната преса - перспективи или заплаха за печатните медии / Габриела Младенова Ценова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 107-113. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 655  + 004  + 070
Ключови думи: 1. печатни медии 2. дигитални технологии 3. дигитални издания 4. хартиен вестник 5. онлайн вестник 6. вестник Капитал 7. вестник Ню Йорк Таймс 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35389

Изкуство. Музика. Спорт

- 225 -

Цб II 92246

Георгиев, Георги Ивайлов.  Жанрове в телевизията: трансформация на телевизионния футболен коментар / Георги Ивайлов Георгиев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 133-141. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 075.2  + 796.332
Ключови думи: 1. телевизионна журналистика 2. спортна журналистика 3. футбол 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 35394

- 226 -

 

Драганов, Христо.  Политиката на Европейския съюз в областта на спорта / Христо Драганов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 79-83. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 796.1
Ключови думи: 1. спортен мениджмънт 2. европейски политики 3. финансиране 4. икономика на спорта 5. контент анализ 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 35405

- 227 -

Цб II 92246

Иванов, Севар Иванов.  Дефекти в методиката за финансиране на сценичните изкуства в България / Севар Иванов Иванов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от десета юбилейна международна научна конференция за докторанти и студенти "Инфраструктура : бизнес и комуникации" / Прогр. ком. и орган. ком. Силвия Терезова, Мария Воденичарова; Програмен комитет Мирослава Раковска,  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021, 51-61. 

1. Инфраструктура - УНСС - конференция 
 792.003.2
Ключови думи: 1. сценични изкуства 2. финансиране 3. арт мениджмънт 4. културна политика 
Тематични рубрики: 1. Изкуство. Музика. Спорт 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35379

Езикознание. Литературознание

География. Странознание

История. Биографии. Краезнание

- 228 -

Цб II 92229

Алексиев, Кирил.  "Балканското буре с барут": Балканите и големите фактори в европейската политика в периода 1912-1918 г. / Кирил Алексиев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 352-367. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.7
Ключови думи: 1. история на Балканите 2. европейска политика 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Балкани 2. Европа 
  

Сист. No: 35350

- 229 -

Цб II 92229

Винаров, Иван.  Знанието - фундаментът в десетилетната творческа и научна дейност на проф. Трендафил Митев / Иван Винаров. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 539-554. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 92 Митев, Трендафил  + 001.3
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35361

- 230 -

Цб II 92229

Галунов, Тодор.  Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов (1886-1887 г.) / Тодор Галунов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 203-213. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.051
Ключови думи: 1. история на България 2. Стамболово управление 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 35340

- 231 -

Цб II 92229

Гешева, Йорданка.  Академичният човек Иван Евстратиев Гешов. Размишления / Йорданка Гешева. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 192-202. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 92 Гешов, Иван Евстратиев
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Гешов, Иван Евстратиев 
  

Сист. No: 35339

- 232 -

Цб II 92229

Колев, Йордан К.  Светите и забележителни български места в Република Косово / Йордан К. Колев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 307-336. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 93/99
Ключови думи: 1. забележителности 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Косово 2. България 
  

Сист. No: 35347

- 233 -

Цб II 92229

Костадинова, Десислава.  Професор Александър Цанков и цар Борис III - надежди и разочарования / Десислава Костадинова. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 368-379. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.05
Ключови думи: 1. история на България 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Цанков, Александър 2. Борис ІІІ, цар 
  

Сист. No: 35351

- 234 -

Цб II 92229

Куманов, Милен.  Стефан стамболов и Априлското въстание 1876 година (Принос към идейната му еволюция) / Милен Куманов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 242-249. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.042.22
Ключови думи: 1. Априлско въстание 1876 г. 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Стамболов, Стефан 
  

Сист. No: 35342

- 235 -

Цб II 92229

Любенова, Лизбет.  Нови щрихи към портрета на Екзарх Стефан / Лизбет Любенова. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 161-171. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 92 Екзарх Стефан
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Екзарх Стефан 
  

Сист. No: 35336

- 236 -

Цб II 92229

Манов, Борис.  Гражданството - основни възгледи и измерения / Борис Манов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 454-476. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 316.322
Ключови думи: 1. антично гражданство 2. средновековно гражданство 3. модерно гражданство 4. постмодерно гражданство 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35357

- 237 -

Цб II 92229

Мигев, Владимир.  Съпоставителен анализ на двата въоръжени конфликта в България: "1941-1944 г." и "1944-1954 г." : (Историческа публицистика) / Владимир Мигев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 187-191. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.053.2
Ключови думи: 1. партизанско движение 2. горянско движение 3. въоръжени конфликти 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35338

- 238 -

Цб II 92229

Мишев, Радослав.  Военните аспекти на австро-унгарската балканска политика 1878-1914 г. / Радослав Мишев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 108-126. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 943.6
Ключови думи: 1. история на Австро-Унгария 2. Балкани 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35334

- 239 -

Цб II 92224

Орбова, Таня.  Демократично представителство без политически партии? Политическите идеи на радикалното земеделско движение в България от началото на 20. век / Таня Орбова. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 147-174. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 949.72.052
Ключови думи: 1. земеделско движение 2. политически идеологии 3. БЗНС 4. демокрация 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35323

- 240 -

Цб II 92224

Попиванов, Борис.  "Социални алтернативи" на лявото: Обществото във възгледите на радикалнодесните организации в България пред и1944 г. / Борис Попиванов. // Социализъм : Презареждане : V годишен сборник / Състав. Рая Апостолова, Неда Генова, Калина Дренска, Росица Кратункова; Оформл. и кор. Боряна Красим  (София). - София. - София : dВерсия, 2021, 201-234. 

1. Социализъм - социална алтернатива 
 329.000.93
Ключови думи: 1. радикални идеологии 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35325

- 241 -

Цб II 92229

Станчев, Станчо.  Армията на Третата българска държава и консолидацията на обществото / Станчо Станчев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 261-269. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 355.3.000.93
Ключови думи: 1. българска армия 2. Трета българска държава 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35344

- 242 -

Цб II 92229

Танев, Стоян.  Българската университетска и академична интелигенция с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ / Стоян Танев. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 127-160. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 949.72.051  + 316.343.652(497.2)
Ключови думи: 1. история на България 2. интелигенция 3. интелектуален елит 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35335

- 243 -

Цб II 92229

Христов, Ивайло.  Възходът и драмата на левия печат в България през 20-те и 30-те години на ХХ век / Ивайло Христов. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 214-241. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 070.000.93
Ключови думи: 1. социалистически идеи 2. печат 3. история 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35341

- 244 -

Цб II 92229

Янков, Георги.  Търновската конституция и европейският конституционализъм в края на XIX век: сравнителен анализ / Георги Янков. // Веков,  Манчо. Поуките от историята за ефективността на политиката : Юбилеен сборник, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев / Състав. и отг. ред. Манчо Веков; Стилов ред. и кор. Катя Митева; Автор на кор. Александър Димитров;  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020, 399-408. 

1. Политика - исторически поуки - сборник 
 342.4.000.93
Ключови думи: 1. Търновска конституция 2. конституционализъм 
Тематични рубрики: 1. История. Биографии. Краезнание 2. Право 
Географски понятия: 1. Европа 2. България 
  

Сист. No: 35353


 Индекс по АВТОРИ

Аврейски, Никола 36 
Айрединова, Тюлай Тунаева 126 196 
Алеков, Данаил 112 136 210 
Александрова, Десислава Александрова 137 197 
Александрова, Светла Христова 37 198 
Алексиев, Кирил 228 
Алексиев, Яни Янев 18 153 211 
Апостолова, Рая 38 186 
Бакалова, Мария 52 
Бакова, Елена 154 
Балабанова, Анна-МАрия Кирилова 19 212 
Банков, Калоян Светославов 155 
Банков, Петър 39 
Белчева, Марина Стефанова 113 
Благоева, Блага 40 
Божилов, Владо Славчев 138 191 
Бозова, Незифе Емин 127 139 
Бойчев, Владимир Бойчев 20 140 
Борисова, Биляна Константинова 141 192 
Бортун, Владимир 41 
Бошнаков, Венелин 42 
Боянов, Борислав 89 
Валявичарска, Живка 43 
Вейсел, Али 90 91 
Велинова, Албена 170 
Величков, Николай 65 
Винаров, Иван 1 229 
Войчин, Милена 2 
Галунов, Тодор 230 
Генова, Неда 43 
Генова, Юлия Гришева 128 199 
Георгиев, Георги Ивайлов 21 225 
Георгиева, Румяна 123 
Георгиева, Теодора Руменова 22 213 
Германов, Стоян 10 
Гетова, Антоанета 52 
Гешева, Йорданка 231 
Гоцева, Косара Любомирова 23 142 214 
Гюрова, Маргарита Георгиева 135 
Де Грааф, Ян 44 
Джамбазов, Боян Веселинов 129 
Дикова, Илияна Козмова 120 156 
Димитров, Александър 11 45 
Димитров, Атанас 184 
Димитров, Георги 130 
Димитров, Димитър В. 46 
Димитрова, Симона Василева 24 
Димова, Деница Диянова 25 143 215 
Динев, Димитър 92 
Динков, Динко 47 
Додов, Станислав 187 
Дойков, Йордан 3 171 
Дончева, Диана 66 80 
Досев, Христо 93 
Драганов, Тихомир 144 
Драганов, Христо 160 226 
Дренска, Калина 59 
Елдъров, Светлозар 172 
Еленков, Радостин Георгиев 121 216 
Залески, Стефан Павел 187 
Златина, Димитринка Иванова 145 
Иванов, Илия Светозаров 146 200 
Иванов, Милен 173 
Иванов, Севар Иванов 83 227 
Иванова, Ваня 81 
Иванова, Ваня Ангелова 8 
Иванова, Радислава Иванова 131 
Иванова, Росица 94 95 
Илиев, Пламен Станиславов 48 132 
Йонева, Катина 67 
Йорданов, Йордан 164 
Йорданова, Ралица Людмилова 147 
Йосифова, Десислава 96 
Казаков, Константин 114 
Каменова, Ружа Георгиева 148 
Канатов, Стоян 84 
Кинева, Тодорка 12 201 
Киранчев, Георги 115 
Колев, Йордан К. 232 
Колева-Стефанова, Десислава Николова 68 82 
Костадинова, Десислава 233 
Кратункова, Росица 44 
Кръстев, Драгомир 165 
Кръстева, Владислава Иванова 149 
Куманов, Милен 234 
Кунова, Милена 7 69 
Кънева, Аглика Божидарова 70 85 
Кънчев, Огнян 64 
Лазаров, Светлозар 124 
Лечева, Мария 174 
Лучков, Кирил Иванов 97 
Любенова, Лизбет 235 
Любомирова, Веселина 49 
Любомирова, Теодора Божидарова 116 125 205 
Люцканов, Емил 175 
Мавров, Христо 86 
Манов, Борис 13 236 
Манова, Надя Митева 217 
Манолов, Георги Л. 9 50 
Маринов, Иван Красимиров 193 206 
Маркова, Евгения 62 
Мигев, Владимир 237 
Милушева, Надежда Милчева 117 133 
Минева, Станислава 166 
Минчев, Веселин 51 87 
Мирчева, Веселина Емилова 207 
Митева, Симона 194 208 
Мишев, Радослав 238 
Мишева, Михаела 52 
Монов, Слав 134 161 
Найденов, Георги 71 
Начкова, Мая 98 
Недков, Симеон 4 
Николова, Виолета Йорданова 14 26 
Нончев, Андрей 54 
Огнянова, Йоана Владимирова 150 
Орбова, Таня 55 239 
Павлов, Атанас 15 162 
Павлов, Васил Павлов 56 202 
Павлова, Елица Георгиева 185 218 
Пачкова, Петя 188 
Петров, Мартин 189 
Попиванов, Борис 57 240 
Проданов, Христо 72 203 219 
Ралчев, Пламен 58 73 
Ранчев, Георги 99 100 
Раянова, Кремена 178 
Салварани, Джакомо 59 
Самоковска, Ирина 41 
Симеонов, Стефан 60 179 
Славова, Мирослава Димитрова 27 
Станев, Христо 102 
Станева, Валентина 101 102 
Станчев, Станчо 180 241 
Станчева, Калина Станчева 28 220 
Стефанова, Кристина 74 
Сярова, Елка 75 221 
Танев, Стоян 16 242 
Ташев, Спас 61 
Тилева, Ивет 5 76 
Тимчев, Марко 103 104 
Тинева, Нора Владимирова 118 157 
Тодоров, Любомир 105 
Тодоров, Теодор Стоянов 29 151 
Тодорова, Мария 189 
Тодорова, Цветелина Иванова 17 30 
Тошева, Екатерина 62 
Тошкова, Ивелина Росенова 31 152 
Трайков, Божин 63 
Тюлеков, Димитър 6 
Фесчиян, Даниела 106 
Христов, Владимир 106 107 108 
Христов, Ивайло 32 243 
Христов, Момчил 38 186 
Христова, Боряна Цветкова 33 222 
Христова, Мариета 54 
Христова, Теодора 88 183 204 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 77 158 
Цанков, Руслан 78 159 223 
Цанкова, Светла 34 
Ценай, Индрит Фари 163 
Ценева, Камелия 190 
Ценова, Габриела Младенова 35 224 
Ценова, Любка 109 
Цончева-Миланова, Емилия 110 
Чернев, Виктор Любомиров 209 
Чипев, Пламен Д. 79 
Чуков, Кръстьо 111 
Янков, Георги 167 244 
Dimitrov, Kiril 119 181 
Doykov, Yordan 182 
Gyurova, Margarita Georgieva 135 
Kalcheva, Desislava 168 
Nenkova, Presiana 168 
Sibinovski, Borche 122 
Tripunoska, Maja 122 
Tripunoski, Mirko 122 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академичният човек Иван Евстратиев Гешов. Размишления 231 
Актуални дерогации по ДДС 109 
Алгоритъм за вземане на решение за управление на риска в системата за логистиката на системата за национална сигурност на Република България 169 
Анализ на финансовото състояние на предприятието 95 
Анализът на платежната матрица в игра срещу неутрален противник 115 
Армията на Третата българска държава и консолидацията на обществото 180 241 
Аспекти на ядрената енергетика към пътя за нискоемисионно електропроизводство 194 208 
Аудио манипулации в медиите 19 212 
Бежански потоци към Република България в условията на пандемия - тенденции и възможности 56 202 
Бизнес модели в печатните медии 24 
Биологичен, химически и радиоционен тероризъм в дигиталната епоха 195 
Борбата на Истанбулския патриарх Вартоломей с паметника на Екзарх Антим I 8 
Бранд комуникация и стратегии по време на Covid-19 18 153 211 
Бъдещето на международните бизнес конференции - алтернативни модели за организация 5 76 
Българската университетска и академична интелигенция с интелектуална мисъл и патриотични дела за национално единство на своя народ 16 242 
Верига на доставките на ваксини и нейните предизвикателства при ваксинацията срещу коронавирус 128 199 
Взаимовръзка на икономиката с психологията в контекста на поведенческата икономика 7 69 
Взаимодействие между интернет и социалните медии с хотелиерството 23 142 214 
Висшето образование в България - инструмент за ограничаване на "изтичането на мозъци" от страната 184 
Влияние на иновациите и дигитализацията върху работната сила в България 75 221 
Влияние на културния туризъм върху туристическите дестинации 149 
Влияние на миграцията върху новата многогодишната финансова рамка на Европейския съюз 15 162 
Влияние на науката и културата върху военното дело и армията 3 171 
Влияние на пандемията от Ковид 19 върху миграционните процеси 37 198 
Влияние на паричните преводи от емигрантите на изпращащите страни: на примера на България 51 87 
Влиянието на "Brexit" върху транспорта на международните куриерски пратки 48 132 
Влиянието на онлайн резервационните платформи върху туристическите агенции 29 151 
Водещи авиокомпании в света по региони - критерии за успех 127 139 
Водещите турски онлайн медии - типология и характеристика 33 222 
Военните аспекти на австро-унгарската балканска политика 1878-1914 г. 238 
Въздействие на Covid-19 пандемията върху българския електроенергиен пазар 207 
Възможности и проблеми за развитието на туризма по Черноморието 145 
Възходът и драмата на левия печат в България през 20-те и 30-те години на ХХ век 32 243 
Геотермална енергия 209 
Гражданството - основни възгледи и измерения 13 236 
Да си тръгнеш или да останеш: плановете на българите във Великобритания след Брекзит 62 
Данъчно третиране на разходите за дарения 93 
Датският модел на "гъвкава сигурност" на пазара на труд 68 82 
Демократично представителство без политически партии? Политическите идеи на радикалното земеделско движение в България от началото на 20. век 55 239 
Дефекти в методиката за финансиране на сценичните изкуства в България 83 227 
Дефекти на българската политика и стратегиране - модел и практика 49 
Диагностициране приложението на управленското консултиране - съвременни практики и приложение в смарт туризма 112 136 210 
Дигитален медиен пейзаж на Балканите през погледа на Института "Ройтерс", Оксфорд 22 213 
Дигитализацията: ключът към възстановяване на хотелиерския бизнес в условията на Ковид 19 146 200 
Дигиталната преса - перспективи или заплаха за печатните медии 35 224 
Добри практики за медицински туризъм на Балканския полуостров 137 197 
Доходното неравенство в бързо развиващите се икономики 86 
Европейска политичаска рамка за устойчив (градски) транспорт 134 161 
Жанрове в телевизията: трансформация на телевизионния футболен коментар 21 225 
Жени социалистки или съпруги на социалисти 189 
За конкурентните предимства в международната търговия: съвременни концепции и регулативно-политически последици за международния търговски ред 77 158 
За родолюбието и бутафорния патриотизъм 6 
За съхраняването на счетоводната професия чрез отстояване на компетенции, почтеност и професионализъм 106 
Завръщащите се български мигранти: статусни неравенства и социално-икономическа мобилност 54 
Задължителното електронно фактуриране и докладване като дигитална екосистема 100 
Знанието - фундаментът в десетилетната творческа и научна дейност на проф. Трендафил Митев 1 229 
Изборните практики в началото на управлението на Стефан Стамболов (1886-1887 г.) 230 
Изграждане и управление на инфраструктура, необходима за реализацията на проекти, свързани с използване на природни ресурси 113 
Изисквания на потребителите към цифровизацията в уелнес туризма 25 143 215 
Имплементиране на групиране на поръчки за паралелно събиране във фирма дистрибутор на бързооборотни стоки 129 
Институционални проблеми при противодействието на организираната престъпност в Република България 165 
Интегриран граничен контрол в Република България 174 
Интермодален терминал Пловдив в условията на пандемията от Covid-19 131 
Инфраструктура и управление на достъпа до информационни ресурси в УНСС 185 218 
История на жените и половете и развитие на левия феминизъм в България преди 1944 г. 190 
Какво наследи социалистическата партия от собствената си история и къде стои в момента? 53 
Категоризирането на предприятията като предпоставка за финансова отчетност по мярка на потребителите 89 
Кратък сравнителен анализ на законодателството на Република България и държавите от англоговорящата общност - Австралия, великобритания, Нова Зеландия и Канада, относно законовото използване на специални разузнавателни средства (СРС) 170 
Културният туризъм - индустрия на бъдещето 148 
Медийни образи на уязвими групи в обществото 17 30 
Методология и методика за анализ на рентабилността на база трудови ресурси и на база разходи за жив труд 111 
Моделът "Салтсьобаден" и шведските амбиции за инкорпорирането му в европейския интеграционен процес 67 
Мястото на политическото апостолство в общата теория за лидерството 11 45 
Народният музей в София - основоположник на научното музейно дело в България 4 
Насоки за защита на личните данни за одитори 90 
Националната отбранителна система на Република България в многополярния свят 175 
Необслужвани кредити в балансите на банките в България 70 85 
Нови възможности пред туроператорите в областта на конгресния туризъм в условията на Ковид 19 20 140 
Нови щрихи към портрета на Екзарх Стефан 235 
Нормативни и технологични позходи за управление на въглеродните емисии от горивни инсталации 193 206 
Някои фрагменти на съвременния сблъсък между разузнаванията 176 
Одитна документация относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма 91 
Особено мнение: позициите на основните леви партии в Централна и Източна Европа към неолибералната икономическа система 39 
Особености в планирането и подготовката на силите на НАТО за участие във военния конфликт в съюзна Република Югославия през 1999 г. 177 
Особености на облагането с ДДС на доставките на услуги за използване на спортни съоръжения 99 
От работнически съвети към неправителствени организации: синдикатът "Солидарност" и митотворчеството за гражданското общество 187 
От сталинизъм към постсталинизъм: променливи истории, променливи прочити 43 
Относно връзката рентабилност - ликвидност и нейното използване при анализа 94 
Оценка на вътрешното управление и механизмите за контрол при банките в рамките на процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) 110 
Оценка на програми за публично финансиране: теоретико-методологичен преглед 84 
Оценката на въздействието върху защитата на личните данни като процес за осигуряване на правно съответствие в условията на епидемиологична криза. 166 
Пазарно интегриране на ВЕИ в България 123 
Пандемията Ковид-19 - опасности и възможности 12 201 
Парични потоци: информационна значимост, класификация по дейности и методи за отчитане 97 
Патогенеза на сателитния синдром във външна политика на България 47 
Политиката на Европейския съюз в областта на спорта 160 226 
Политическият елит и неговото поведение 46 
Постигане целите на външната миграция: емпиричен анализ чрез модел на логистична регресия 42 
Празници и ритуали на българската войска (1879-1912) 172 
Престъпление ли е Антифашизмът? 63 
Прехвърлянето на търговски вземания в правен и счетоводен аспект 108 
Приложение на иновативни филтриращи системи за въздух в туристическата индустрия 141 192 
Приложимост на метода Алтман при управление на риска на търговската фирма 118 157 
Приложно поле при прилагане на "зелени политики" в хотелиерството 138 191 
Приносът на инструмента за предприсъединителна помощ в подготовката на Албания за членство в ЕС 163 
Проблеми и предизвикателства при осъществяване на експортен контрол на продукти, свързани с отбраната 154 
Проблеми на единението в българското общество през втората половина на 40-те и 50-те години на ХХ век 10 
Проблемът Запад - Изток пред българската геополитика 36 
Проблемът на политическите интереси: някои теоретически аспекти 40 
Протести и обществена сигурност 60 179 
Противодействие на подривната дейност 173 
Противодействието на прането на пари и новите предизвикателства за лицата, предоставящи счетоводни услуги и данъчни консултации 92 
Професионално приложна насоченост на обучението по лична защита при студенти 64 
Професор Александър Цанков и цар Борис III - надежди и разочарования 233 
Развитие на дигиталната икономика и общество в страните-партньори в инициативата "Три морета". Регионални перспективи и различия 78 159 223 
Релацията между категориите оскъдност (scarcity) и собственост в политическата икономия 79 
Роля на кулинарното наследство за развитието на селските райони 150 
Роля на счетоводството и одита при изпълнение екологичната политика на ЕС 96 
Ролята на научния ръководител в изграждането на младите учени 2 
Румънското ляво след 30 години капитализъм 41 
Светите и забележителни български места в Република Косово 232 
Сегментът на вестници за хората от третата възраст – специфика и профили на изданията 34 
Семейният статус днес. Темата за "щастието на прекалено еманципираната жена" 188 
Сигурността в епохата на глобализацията 178 
Социализъм на участието на социалдемократичните партии в Източна Европа (1945-1948): история, характеристики и наследство 44 
Сравнение между традиционна и дигитална реклама 121 216 
Сравнителен анализ като метод за изследване на имидж 14 26 
Стефан стамболов и Априлското въстание 1876 година (Принос към идейната му еволюция) 234 
Стойността на компанията - възможности за анализ, оценка и управление 105 
Стопански счетоводен анализ на риска, финансовия резултат и рентабилността в балансирана система от показатели 104 
Стратегически насоки за развитието на културния туризъм като част от икономиката 31 152 
Стратегия и политика на малките държави в Европейския съюз 58 73 
Счетоводен анализ на финансовата стабилност, ситурност и риск от дестабилизация на бизнес организациите 103 
Счетоводен стандарт 11 "Договори за строителство" или Счетоводен стандарт 18 "Приходи" - една не чак толкова трудна за решаване дилема 107 
Счетоводни подходи при отчитане на експлоатационен лизинг по условията на СС 17 - лизинг в транспортно предприятие 101 
Счетоводно-правни аспекти при формиране на еднократно задължение, превишаващо срока за погасителна давност на периодични плащания при предоставяне на обществена услуга "Водоснабдяване и канализация" 102 
Събитийният туризъм като начин за развитие на дестинацията 147 
Съвременните теокрации и ислямският фундаментализъм 9 50 
Съпоставителен анализ на двата въоръжени конфликта в България: "1941-1944 г." и "1944-1954 г." 237 
Текущи миграции на българите от Албания към България като модел за миграционно поведение на историческите български общности на Балканите 61 
Тенденции в развитието на сухопътния товарен транспорт в България 130 
Тенденции в секторната производителност на труда в България 74 
Транснационалното като съвременно поле за политически борби. Платформата Транснационална социална стачка - от/на изток и отвъд 59 
Трудности при създаването на концептуален модел на система за защита на обектите от критичната енергийна инфраструктура в Република България 124 
Трудовата заетост на лишените от свобода в чуждите правни системи 164 
Туган-Барановски за понятията ценност стойност, и "грешките" на Маркс в теорията му за разменната стойност 71 
Търновската конституция и европейският конституционализъм в края на XIX век: сравнителен анализ 167 244 
Тютюнът преди тютюн 38 186 
Удовлетвореността от труда, като фактор в икономически аспект 66 80 
Уеб дизайн и графичната реклама в дигиталната култура 217 
Управление качеството на плодовете и зеленчуците в големите търговски вериги 155 
Управление на риска в европейските критични инфраструктури 114 
Управление на риска в предприятията за градски автобусен транспорт 117 133 
Управление процеса на защита на критичната инфраструктура 116 125 205 
Устойчиво развитие на туристическите дестинации 144 
Устойчивост на завръщането и реинтеграция на завръщащите се в България: индекс на ре-емиграцията 52 
Фактори за устойчиво завръщане на висококвалифицирани българи: мотивации и професионални траектории 81 
Факторни въздействия върху икономическия растеж в България 65 
Фестивален туризъм 27 
Финансиране на здравноосигурителния водел в България - тенденции и насоки в условията на пандемия от Covid-19 88 183 204 
Финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на предприятията 98 
"Балканското буре с барут": Балканите и големите фактори в европейската политика в периода 1912-1918 г. 228 
"Социални алтернативи" на лявото: Обществото във възгледите на радикалнодесните организации в България пред и1944 г. 57 240 
Covid-19 и бъдещето на дигиталната икономика 72 203 219 
Deepfakes и опасностите от изкуствения интелект в медиите 28 220 
E-CMR в контекста на пандемията от Covid-19 126 196 
Important Shades in The Meaning of Military Culture – An Etymological Study 119 181 
Logistics at Kaufland Bulgaria - before and after the pandemic 135 
Marketing Communications in the Environment and Awareness of Sustainable Development 122 
Pandemic Crisis and Local Government Fiscal Health 168 
The Security Councils. The Bulgarian Attempt 182 
Web базирани маркетингови проучвания за изследване на потребителското поведение в условията на световна здравна и икономическа криза 120 156 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Инфраструктура - УНСС - конференция 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 35 37 48 56 83 112 113 116 117 118 120 121 125 126 127 128 129 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 185 191 192 193 194 196 197 198 199 200 202 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 220 222 224 225 227 
Политика - исторически поуки - сборник 1 2 3 4 6 8 9 10 11 13 16 32 36 40 45 46 47 49 50 167 171 172 180 182 188 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 241 242 243 244 
Политическа икономия - УНСС - конференция 5 7 12 58 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 85 88 158 159 183 201 203 204 219 221 223 
Социализъм - социална алтернатива 38 39 41 43 44 53 55 57 59 63 186 187 189 190 239 240 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авиокомпании 127 139 
авиолинии 127 139 
автобусен градски транспорт 117 133 
активи 94 
Албания 163 
анализ 94 95 
анализ на пазара 24 
анализ на рентабилността 111 
анализ разходи-ползи 84 
антифашизъм 63 
антично гражданство 13 236 
Априлско въстание 1876 г. 234 
армия 3 171 
арт мениджмънт 83 227 
аудио манипулации 19 212 
балансирана система 104 
Балкани 238 
балкански страни 22 213 
банки 70 85 
банкови институции 110 
банкови кредити 70 85 110 
БВП 86 
бежанци 56 202 
БЗНС 55 239 
бизнес конференция 5 76 
бранд комуникации 18 153 211 
Брекзит 48 62 132 
българи 61 
България 42 81 168 
българска армия 180 241 
българска политика 49 
български емигранти 62 
българско общество 10 
ваксини 128 199 
Великобритания 62 
вестник Капитал 35 224 
вестник Ню Йорк Таймс 35 224 
вестници 24 34 
видеоматериали 28 220 
висококвалифицирани кадри 81 
висше образование 184 
военен церемониал 172 
военно дело 3 171 
война 119 181 
връзки с обществеността 14 26 
въглеродни емисии 193 206 
възвръщаемост на инвестирания капитал (ROIC) 105 
въздушен транспорт 127 139 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 123 209 
външна политика 36 47 58 73 
външна търговия 154 
въоръжени конфликти 237 
вътрешен контрол 110 
геополитическа визия на България 36 
геотермални източници 209 
геотермални централи 209 
глобализация 175 178 
горянско движение 237 
гражданско неподчинение 60 179 
гражданско общество 187 
графична реклама 217 
Даначно облекчение 93 
Даначно признат разход 93 
данъчен контрол 99 100 
данъчни консултации 92 
данъчно третиране 93 
дарения 93 
ДДС 109 
демокрация 55 239 
дерогация 109 
дестинации 27 147 
дигитализация 25 29 143 146 151 200 215 
дигитална икономика 72 75 78 159 203 219 221 223 
дигитална култура 217 
дигитална реклама 121 216 
дигитална трансформация 75 100 221 
дигитални издания 35 224 
дигитални медии 22 213 
дигитални новини 22 213 
дигитални технологии 35 224 
Директива (EС) 2020/285 109 
Директива 2006/112/ЕО 109 
Директива 2008/9/ЕО 109 
дисбаланси 64 
диференциация 54 
договор за строителство 107 
договори за премия 123 
доставка на ваксини 128 199 
доходно неравенство 86 
държавна сигурност 173 
европейска политика 228 
европейски политики 160 226 
европейски практики 96 
Европейски съюз ( ЕС) 15 134 161 162 163 
европейско законодателство 193 206 
еднополярен свят 175 
екологична политика 96 193 206 
екологично въздействие 144 
експлоатационен лизинг 101 
експорт 154 
електроенергиен пазар 207 
електронно фактуриране 100 
еманципация 188 
емиграция 184 
енергийна инфраструктура 124 
етап на завършеност на сделката 107 
етика 184 
етични въпроси 17 30 
жени 188 189 190 
женски движения 190 
забележителности 232 
завръщаща се миграция (ЗМ) 42 51 52 81 87 
завършено строителство 107 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 91 92 
Закон за счетоводството (ЗСч) 98 
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 98 
законодателство 170 
замърсяване на въздуха 141 192 
заповедно производство 102 
защита 116 125 205 
защитени обекти 124 
ЗДДС 93 
ЗДДФЛ 93 
здравен туризъм 137 197 
здравеопазване 128 199 
здравна криза 120 156 
здравни пътувания 137 197 
здравно осигуряване 88 183 204 
зелени политики 138 191 
земеделско движение 55 239 
ЗЗД 93 
ЗКПО (Закон за корпоративно подоходно облагане) 93 
ЗМДТ-Закон за местните данъци и такси 93 
игри 115 
идеология 190 
изпиране на пари 91 
изтичане на умове 184 
ИКЕА-България 18 153 211 
икономика 7 69 
икономика на спорта 160 226 
икономика на туризма 31 152 
икономическа добавена стойност (EVA) 105 
икономически аспекти 66 80 
икономически модели 67 
икономически растеж 65 148 
икономическо въздействие 149 
имидж 27 
инвестиционна дейност 97 
иновации 112 136 210 
интеграция 123 
интегритет 184 
интелектуален елит 16 242 
интелигенция 16 242 
интервю 53 
интерес 40 
интермодален транспорт 131 
интермодални превози 131 
Интернет 28 220 
информационни ресурси 185 218 
информационни технологии 112 136 210 
инфраструктура 113 114 
ислямски фундаментализъм 9 50 
история 32 243 
история на Австро-Унгария 238 
история на Балканите 228 
история на България 16 230 233 242 
капитализъм 41 
категоризация 89 
Кауфланд 135 
качество на въздуха 141 192 
класова борба 38 186 
климатични промени 194 208 
Ковид-19 18 20 37 56 72 88 120 121 126 127 128 131 137 139 140 146 153 156 183 194 196 197 198 199 200 202 203 204 207 208 211 216 219 
коефициент на Джини 86 
конвенция CMR 126 196 
конгресен туризъм 20 140 
конкурентно предимство 77 158 
конституционализъм 167 244 
контент анализ 160 226 
контраразузнаване 173 
контрол 193 206 
контрол на достъп 185 218 
конференции 5 76 
конференция 175 
концептуален клъстеринг 89 
концесия 113 
корпоративна култура 119 181 
косвен метод 97 
критична инфраструктура 114 116 124 125 205 
кулинарен туризъм 150 
кулинария 150 
култура 3 171 
културен туризъм 31 148 149 152 
културна политика 83 227 
културни събития 27 
куриерски услуги 48 132 
лидерство 11 45 
лизингодател 101 
лизингополучател 101 
ликвидност 94 
лични данни 90 166 
логистика 128 129 131 135 169 199 
ляв феминизъм 190 
малцинства 17 30 
манипулиране 28 220 
маркетинг 121 216 
маркетингови комуникации 121 122 216 
медиен образ 17 30 
медии 19 28 212 220 
медийна среда 33 222 
медицински специалисти 195 
медицински туризъм 137 197 
международен автомобилен транспорт 126 196 
международен транспорт 48 132 
международен търговски ред 77 158 
международна търговия 77 158 
международни икономически отношения МИО 78 159 223 
Международни одиторски стандарти (МОС) 90 
международни пратки 48 132 
методика 94 111 
методология 111 
механизми 110 
мигранти 37 42 198 
миграции 37 52 198 
миграционна политика 15 61 162 
миграция 61 
минерални води 113 
митнически процедури 48 132 
многогодишна финансова рамка на ЕС 15 162 
мобилност 54 
модел на Алтман 118 157 
модел на дисконтираните парични потоци 105 
модел на счетоводно отразяване 108 
модели 110 
модели за анализ 111 
модерно гражданство 13 236 
МСС (Международни счетоводни стандарти) 95 96 
МСФО 96 98 
МСФО 9 Финансови инструменти 110 
музеи 4 
музейно дело 4 
музикални фестивали 27 
наказателно право 165 
НАТО 177 
наука 3 171 
научен ръководител 2 
национална сигурност 119 169 170 175 181 182 
национална стратегия 178 
недвижими имоти 107 
неолиберална идеология 39 
неравенства 54 
несъстоятелност 103 
облагане с ДДС 99 
Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) 90 
обществен ред 60 179 
обществена сигурност 60 179 
обществени науки 40 
общественополезен труд 164 
общински бюджет 168 
ограничителни мерки 207 
одит 96 
одитна документация 90 91 
одиторски стандарти 91 
околна среда 122 
онлайн вестник 35 224 
онлайн маркетинг 120 156 
онлайн маркетингови изследвания 120 156 
онлайн медии 33 222 
онлайн новини 22 213 
онлайн продажби 18 153 211 
онлайн резервации 29 151 
опазване на въздуха 141 192 
опазване на околната среда 138 191 
оперативна дейност 97 
оператор на обществена услуга 102 
организационна култура 119 181 
организирана престъпност 165 
отбранителна продукция 154 
отписване 108 
оценка на въздействието 84 
оценка на риска 91 
пазар на труда 61 62 68 82 
Пакетът "Макрон" 134 161 
пандемична криза 12 201 
пандемия 12 18 20 22 37 56 72 88 120 121 126 131 135 140 146 153 156 168 183 194 196 198 200 201 202 203 204 207 208 211 213 216 219 
парични потоци 97 
парични преводи 51 87 
партизанско движение 237 
патриотизъм 6 
пенсионери 34 
периодични задължения 102 
перспективи 130 
печат 32 243 
печатни медии 24 35 224 
планиране 177 
платформи за онлайн туризъм 29 151 
плодово-зеленчукови стоки 155 
поведенческа икономика 7 69 
погасителна давност 102 
подземни богатства 113 
подкаст 22 213 
политика 40 41 
политически елит 46 
политически идеологии 55 239 
политическо апостолство 11 45 
политическо поведение 46 
полицейско правомощие 60 179 
постмодерно гражданство 13 236 
постсоциализъм 41 
потребителско поведение 120 156 
потребление 194 208 
правно съответствие (комплайънс) 166 
пране на пари 92 
предизвикателства 176 
предприсъединителни програми 163 
предприятия 89 95 
президентска кампания 14 26 
прехвърляне на вземания 108 
природни ресурси 113 
приходи 107 
производители 123 
производителност на труда 74 
производство 75 221 
производство на електроенергия 193 206 
противодействие 173 
професионална квалификация 106 
професионална компетентност 106 
пряк метод 97 
психология 7 69 
публични финанси 84 
работници 51 87 
работодатели 166 
радикални идеологии 57 240 
развитие 130 
разузнаване 176 
разходи за жив труд 111 
райониране 144 
резултати 34 
реинтеграция 52 
рентабилност 94 
реорганизация 5 76 
риск 103 104 169 
риск мениджмънт 117 118 133 157 
родолюбие 6 
Ройтерс 22 213 
сблъсъци 176 
световна икономическа криза 120 156 
световна криза 12 201 
свобода на словото 33 222 
свободен пазар 123 
Северен модел 67 
селски райони 150 
семейство 188 
сигурност 124 178 
синдикати 187 
служби за сигурност 165 
социалдемокрация 44 
социализъм 10 38 39 43 44 63 186 189 190 
социалистическа партия 53 
социалистически идеи 32 189 243 
социална държава 67 
социална стратификация 54 
социални движения 59 
социални медии 18 23 142 153 211 214 
социални мрежи 14 26 
социални последици 12 201 
социология на комуникацията 14 26 
специални разузнавателни средства (СРС) 170 
спортен мениджмънт 160 226 
спортна журналистика 21 225 
спортни съоръжения 99 
средновековно гражданство 13 236 
Сталински тоталитаризъм 43 
Стамболово управление 230 
стандарти за качество 155 
стойност на компаниите 105 
стойностно-базиран мениджмънт 105 
стратегия 115 
стрес-тестове 110 
сценични изкуства 83 227 
счетоводен анализ 103 104 
счетоводна професия 106 
счетоводни подходи 101 
счетоводни услуги 92 
счетоводно решение 102 
счетоводство 89 96 106 
събитиен туризъм 27 147 
Съюз на тракийските дружества в България (СТБД) 8 
телевизионна журналистика 21 225 
теокрация 9 50 
теория на игрите 115 
тероризъм 195 
товарен автомобилен транспорт 130 
товарен железопътен транспорт 130 
традиционна реклама 121 216 
транспорт 131 134 161 
транспортни предприятия 101 
Трета българска държава 180 241 
Тринадесета директива 86/560/ЕИО 109 
труд 66 80 
трудови ресурси 111 
туризъм 23 25 112 136 138 141 142 143 145 191 192 209 210 214 215 
туристическа индустрия 29 151 
туристически агенции 29 151 
туристически дестинации 144 
туроператори 20 140 
търговска фирма 118 157 
търговски вериги 135 155 
Търновска конституция 167 244 
удовлетвореност 66 80 
уеб дизайн 217 
уелнес туризъм 25 143 215 
университети 185 218 
университетско образование 2 
управление 113 169 193 206 
управление на верига на доставките 128 199 
управление на качеството 155 
управление на кризи 72 203 219 
управление на риска 110 114 117 118 133 157 
управление на склад 129 
управленско консултиране 112 136 210 
услуги 75 221 
устойчиво развитие 122 144 
учени 2 
уязвими групи 17 30 
фалшиви новини 28 220 
фестивален туризъм 27 
финансиране 24 83 160 226 227 
финансиране на тероризма 91 
финансов актив 108 
финансов инструмент 108 
финансова дейност 97 
финансови измами 98 
финансови отчети 89 98 106 
финансови престъпления 98 
финансово състояние 95 
фирмена стратегия 34 
футбол 21 225 
хартиен вестник 35 224 
хотели 138 191 
хотелиерски услуги 138 191 
хотелиерство 23 142 144 146 200 214 
хранителни стоки 155 
цена на капитала 105 
цензура 33 222 
цесия 108 
цифрови технологии 75 221 
Черноморски курорти 145 
юридически контрол 28 220 
ядрена енергетика 194 208 
COVID-19 12 20 37 56 72 88 110 120 121 126 127 128 131 137 139 140 146 156 183 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 207 208 216 219 
Deepfake 28 220 
graphic advertising 217 
JEL 102 
JEL: M42, M48 90 
Joint Commission International (JCI) 137 197 
multifactor authentication 185 218 
single sign-on 185 218 
web design 217 
web page 217 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Борис ІІІ, цар 233 
Гешов, Иван Евстратиев 231 
Екзарх Стефан 235 
Маркс, Карл 71 
Радев, Румен 14 26 
Стамболов, Стефан 230 234 
Туган-Барановски, М. И. 71 
Цанков, Александър 233 
Цачева, Цецка 14 26 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Азия 127 139 
Америка 127 139 
Африка 127 139 
Балкани 22 137 197 213 228 
Близък Изток 127 139 
България 4 22 36 38 47 55 56 57 65 70 74 83 85 88 116 125 131 135 145 155 167 169 183 186 189 190 202 204 205 207 209 213 227 232 239 240 244 
Гърция 22 213 
Дания 68 82 
Европа 114 127 139 167 228 244 
Европейски съюз 58 73 
Източна Европа 44 
Индийски океан 127 139 
Кариби 127 139 
Косово 232 
Норвегия 138 191 
Океания 127 139 
Пловдив 131 
Полша 187 
Румъния 22 41 213 
София 4 
Турция 22 33 137 197 213 222 
Хърватия 22 213 
Централна и Източна Европа 39 
Черноморски регион 145 
Швеция 67