Нови статии - юли 2021г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб I 6173

Аргирова, Дея.  Дигитална звукова колекция на библиотека "Паница" / Дея Аргирова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 71-73. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Библиотека "Паница" 2. Американски университет в България 3. дигитални колекции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35983

- 2 -

Цб I 6173

Атанасова, Гергана.  Дигиталната колекция от студентски публикации на Библиотека "Паница" - Американски университет в България / Гергана Атанасова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 84-88. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Библиотека "Паница" 2. Американски университет в България 3. дигитални колекции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35986

- 3 -

Цб I 6173

Бранкова, Мария.  Автоматизация, дигитализация и интеграция на ресурсите в библиотеките : Дигитализация на нотни издания - предизвикателство или необходимост / Мария Бранкова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 51-53. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 025.355
Ключови думи: 1. Национална библиотека "Св.св. Кирил и Методий" (НБКМ) 2. музикални издания 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35978

- 4 -

Цб I 6173

Бързачка, Аделина.  Специалната колекция на библиотека "Паница" и мястото й в академичната област / Аделина Бързачка. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 22-28. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 025.17
Ключови думи: 1. библиотечни колекции 2. Американски университет в България 3. Библиотека "Паница" 4. редки и ценни книги 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35971

- 5 -

Цб I 6173

Василев, Явор.  Дигитална колекция "Краезнание" на РБ "Димитър Талев" - Благоевград - история, настояще, бъдеще / Явор Василев. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 67-70. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Димитър Талев" - Благоевград 2. дигитални ресурси 3. краезнание 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35982

- 6 -

Цб П I 924

Ветов, Чавдар.  За някои портрети на наши революционни дейци / Чавдар Ветов . - .  (Поглед към миналото). // Наука, 2021, N 1, 52 - 58. 

   Прев.загл.: About Some Photographs of Bulgarian Revolutionary Activists

   ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf 

 77  + 9
Ключови думи: 1. фотографии 2. портрети 3. революционни дейци 4. снимки 5. Васил Левски 6. Кочо Чистеменски 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 36287

- 7 -

Цб I 6173

Георгиева, Петя.  Цифров научен архив на Аграрен университет - Пловдив / Петя Георгиева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 29-35. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 027.7  + 001.3
Ключови думи: 1. цифров научен архив 2. Аграрен университет - Пловдив 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35973

- 8 -

 

Големански, Васил.  Бележит учен и организатор на рибарството в България : (80 години от смъртта на проф. д-р Тодор Стоянов Моров) / Васил Големански . - .  (Личности). // Наука, 2021, N 1, 47 - 51. 

   Прев.загл.: Prominent Scientist and Organizer of Fisheries in Bulgaria

   ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf 

1. Бележити личности, интелектуалци 
 9  + 639
Ключови думи: 1. бележити българи 2. биографични данни 3. рибарство 4. ихтиология 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Моров, Тодор 
  

Сист. No: 36286

- 9 -

Цб I 6173

Грашкина, Ваня.  Българският портал за отворена наука / Ваня Грашкина, Йордан Илиев. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 8-16. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02  + 001
Ключови думи: 1. научни комуникации 2. отворена наука (Open Science) 3. Български портал за отворена наука (Bulgarian Portal for Open Science) 4. отворен достъп до научни публикации 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35967

- 10 -

Цб II 92333

Гълъбова, Лиана.  Биобиблиография на един малко известен юрист - служител на митрополия и полиция / Лиана Гълъбова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 581-597. 

1. Право - конференции 2. Рашко Николов Гълъбов (1907-1944) 
 34  + 322  + 016:92
Ключови думи: 1. църковно право 2. каноническо (канонично) право 3. православна църква 4. Софийска митрополия 5. църковно управление 6. църковно стопанство 7. църковни служители 8. полицейски служители 9. наказателно право 10. библиография 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36373

- 11 -

Цб I 6173

Дамянова, Радина.  Авторското право върху онлайн изображенията - опитът на библиотека "Паница" в изграждането на образователни колекции / Радина Дамянова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 40-45. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 027.7  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. онлайн изображения 3. Библиотека "Паница" 4. Американски университет в България 5. онлайн образователни ресурси 6. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 35975

- 12 -

Цб I 6168

Димитрова, Цветелина Димитрова.  Актуални проблеми на издателската дейност в Бълария / Цветелина Димитрова Димитрова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 50-55. 

 655.41
Ключови думи: 1. издателска дейност 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36341

- 13 -

Цб I 6173

Дякова, Надежда.  За мечтите и пътя към тяхното реализиране. Академичната библиотека на НАТФИЗ като част от този път / Надежда Дякова, Десислава Орлова, Борислава Маноилова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 46-50. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Академична библиотека НАТФИЗ 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 35977

- 14 -

Цб I 6173

Загоров, Васил.  Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878) - пътят на една е-библиография / Васил Загоров. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 95-97. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02  + 016:92
Ключови думи: 1. библиография 2. електронни ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35988

- 15 -

Цб I 6173

Здравков, Калоян.  Дигитална културна съкровищница "Север+" - история с продължение / Калоян Здравков. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 59-63. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. дигитални библиотеки 2. дигитални колекции 3. Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35980

- 16 -

Цб I 6173

Иванова, Десислава.  Въвеждане на радиочестотна идентификация в РБ "Михалаки Георгиев" - Видин / Десислава Иванова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 79-83. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 025.8
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" - Видин 2. Radio Frequency Identification (RFID) 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35985

- 17 -

Цб П I 924

Илиев, Йордан.  Българският портал за отворена наука: предимства и нови възможности за учените / Йордан Илиев . - .  (Научна политика). // Наука, 2021, N 1, 3 - 8. 

   Прев.загл.: Bulgarian Portal for Open Science: Advantages and New Opportunities for Researchers

   Статията се базира на доклад, част от програмата на поредицата онлайн семинари „Изграждане на обща визия за развитието на отворената наука в България“, организирани през януари 2021 г. от Националния център за информация и документация (НАЦИД) и Министерството на образованието и науката. ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf 

 001
Ключови думи: 1. отворена наука 2. отворен достъп 3. научни публикации 4. научна информация 5. научни платформи 6. дигитални хранилища 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36273

- 18 -

Цб I 6173

Илиева, Дарина.  Личният архив на проф. Петър Миятев - източник за нови научни изследвания / Дарина Илиева, Габриела Вапцарова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 36-39. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 3. Петър Димитров Миятев (1906-1991), професор 
 02
Ключови думи: 1. библиотечни колекции 2. дарения 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35974

- 19 -

Цб I 6173

Йовкова, Нина.  Домът на книгите - жалон за надеждно място в криза : Как материалното неравенство между библиотеките изпъква още по-отчетливо в пандемията / Нина Йовкова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 147-149. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. библиотеки 2. пандемия 3. Библиотека "Родина" - Стара Загора 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35998

- 20 -

Цб I 6173

Йончева, Албена.  Важният си ти! - изграждане на тийн компетенции в библиотеката / Албена Йончева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 121-124. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. библиотеки 2. образователна система 3. юноши 4. Регионална библиотека "Беню Цонев" - Ловеч 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35994

- 21 -

 

Казашка, Весела.  Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) - от проект PlantaSyst до център за върхови научни постижения / Весела Казашка, Цанко Гечев, Веселин Петров . - .  (Науката в полза на обществото). // Наука, 2021, N 1, 34 - 37. 

   ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf 

 001.89  + 57
Ключови думи: 1. биология 2. биотехнологии 3. научни изследвания 4. иновации 5. центрове за върхови постижения 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Математика. Естествени науки 
  

Сист. No: 36281

- 22 -

Цб I 6173

Константинова, Ренета.  Общуването с културното наследство - право на всеки : Иновативни практики в РБ "Любен Каравелов" - Русе / Ренета Константинова, Валерия Йорданова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 74-78. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе 2. културно наследство 3. дигитални колекции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 3. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35984

- 23 -

Цб I 6173

Крачанов, Иван.  Трансформация на дигиталните колекции в Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / Иван Крачанов. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 54-58. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Народна библиотека "Иван Вазов" 2. дигитални колекции 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35979

- 24 -

Цб I 6173

Лозанова-Белчева, Елица.  Инфодемия по време на пандемия: библиотеките - ключов фактор в борбата с дезинформацията / Елица Лозанова-Белчева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 125-130. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. информационно пространство 2. пандемия 3. COVID-19 4. дезинформация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35995

- 25 -

Цб I 6173

Найденова, Силвия.  Библиотеките в подкрепа на образованието и научните изследвания : Първото научно списание в България на 150 години / Силвия Найденова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 5-7. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. История. Биографии. Краезнание 
  

Сист. No: 35966

- 26 -

Цб I 6173

Пейчева-Дянкова, Теодора.  Интегрирана библиотечна система Koha и внедряването й в Регионална библиотека "Любен Каравелов" / Теодора Пейчева-Дянкова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 89-94. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 025.355
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе 2. електронни каталози 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35987

- 27 -

Цб I 6173

Пилева, Таня.  Дейността на училищните библиотеки в Област Пловдив в условията на дистанционно обучение / Таня Пилева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 150-155. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. училищни библиотеки 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. Пловдив 
  

Сист. No: 35999

- 28 -

Цб I 6173

Поппетров, Николай.  След дигиталната еуфория - интегриране на дигиталните ресурси / Николай Поппетров. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 98-101. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. библиотеки 2. дигитализация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35989

- 29 -

Цб I 6173

Преосмисляне на ролята на библиотеките като "трето място" след пандемията от Covid-19 . // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 131-138. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Народна библиотека "Иван Вазов" 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35996

- 30 -

Цб I 6173

Раева, Галина.  Библиотечни делници и празници в условията на коронавирус в РБ "Партений Павлович" - Силистра / Галина Раева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 144-146. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра 2. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35997

- 31 -

Цб I 6173

Русанова, Ирена.  Библиотечни пространства. Физическото и виртуалното измерение на библиотеката / Ирена Русанова, Валентина Караджова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 112-116. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 022
Ключови думи: 1. библиотечни сгради 2. виртуални библиотечни пространства 3. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35992

- 32 -

Цб II 92299

Симеонова, Руска.  Защо в музея? / Руска Симеонова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 121-126. 

1. Образование - България 
 37  + 069
Ключови думи: 1. начално образование 2. музеи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Добрич 
  

Сист. No: 36055

- 33 -

Цб I 6173

Симов, Кирил.  Инфраструктурният проект КЛаДА-БГ - мрежа от свързани отворени знания и приложения в библиотеките / Кирил Симов, Димитър Минев. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 17-21. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. е-инфраструктура 2. отворени знания 3. библиотеки 4. езиково наследство 5. културно наследство 6. дигитална хуманитаристика 7. мрежа от знания 8. дигитални ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35969

- 34 -

Цб I 6173

Ставрева, Ангелина.  Съвременни изисквания към библиотечните специалисти и възможности за повишаване на квалификацията / Ангелина Ставрева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 106-108. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. библиотечен персонал 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35991

- 35 -

Цб П I 924

Стоилов, Димо.  Футурологията като основа на дългосрочното прогнозиране и стратегическото планиране / Димо Стоилов . - .  (Научни изследвания). // Наука, 2021, N 1, 9 - 19. 

   Прев.загл.: Futurology as a Basis for Long Term Forecasting and Strategic Planning

   ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf  

 008.2
Ключови думи: 1. футурология 2. бъдеще 3. прогнозиране 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36275

- 36 -

Цб I 6173

Страшникова, Кирилка.  Библиотека - наследство - бъдеще / Кирилка Страшникова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 64-66. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Хасково 2. дигитални ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35981

- 37 -

Цб I 6173

Тарандова, Спаска.  Цифровата трансформация и библиотекарите: анализ на нуждите от нови знания и умения на пазара на труда в библиотечната сфера по проект БИБЛИО / Спаска Тарандова, Анета Дончева. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 102-105. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. библиотеки 2. цифровизация 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35990

- 38 -

Цб П I 1042

Терзиев, Венелин.  Отворената наука, като част от споделянето на знание / Венелин Терзиев. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 46, 2021, N 1, 83-90. 

   Прев.загл.: The Open Science as Part of Knowledge Sharing

 001.9
Ключови думи: 1. знания 2. отворена наука (Open Science) 3. споделяне на знания 4. регулиране на знанието 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36109

- 39 -

Цб I 6173

Цонева, Савина.  Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" като място за учене през целия живот / Савина Цонева, Йолина Христова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 117-120. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 02
Ключови думи: 1. Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово 2. учене през целия живот 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35993

- 40 -

Цб II 92333

Barbashov, Vladimir.  The Transformation of the Swastika from a Religious Sign to a Nazi Symbol as Expression of Extremism: Linguistic-legal Analysis / Vladimir Barbashov, Danil Shuvayev, Nikita Zolotin. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 758-766. 

   Прев.загл.: Трансформация на свастиката от религиозен знак до нацистки символ - израз на екстремизъм: правно-лингвистически анализ

1. Право - конференции 
 34  + 322  + 003
Ключови думи: 1. свастика 2. религиозен знак 3. нацистки символ 4. юридическа практика 5. екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36391

Философия

- 41 -

Цб II 92301

Delivogiatzi, Evangelia.  Between Physis and Logos: The origins of autonomy in Aristotle`s ethical thought / Evangelia Delivogiatzi. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 116-127. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Аристотел 
  

Сист. No: 36080

- 42 -

Цб II 92301

Hahnel, Martin.  Aristotle`s Late Reflections on Generation and Corruption: An Appropriate Model for Understanding and Evaluating Human Embryogenesis / Martin Hahnel. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 58-71. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Аристотел 
  

Сист. No: 36076

- 43 -

Цб II 92301

Hoffmann, Thomas Soren.  Philosophy of Nature - Natural Sciences - Life Sciences: Some General Remarks on Different Ways of Conceptualising the Natural with Special Regard to an Integrative Bioethics / Thomas Soren Hoffmann. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 13-29. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Ключови думи: 1. философия 2. природа 3. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 36067

- 44 -

Цб II 92301

Hristov, Kristiyan.  The treatment of HIV-positive patients as a dialogue between life sciences and ethics / Kristiyan Hristov. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 157-165. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1  + 614
Ключови думи: 1. СПИН 2. пациенти 3. етика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 36085

- 45 -

Цб II 92301

Kalokairinou, Eleni.  Moral Enhancement and the Issue of Autonomy. An Aristotelian Approach / Eleni Kalokairinou. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 72-85. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Аристотел 
  

Сист. No: 36077

- 46 -

Цб II 92301

Kaneva, Valentina.  Scientific Experiments and the Ethics of Medical Research / Valentina Kaneva. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 46-57. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1  + 614.256
Ключови думи: 1. медицинска етика 2. етика 3. медицински изследвания 4. биоетика 5. биомедицина 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 36069

- 47 -

Цб II 92301

Knaup, Marcus.  Naturally "NATURAL"? Redefining and Recreating the Natural / Marcus Knaup. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 86-101. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Ключови думи: 1. философия 2. природа 
Тематични рубрики: 1. Философия 
  

Сист. No: 36078

- 48 -

Цб II 92301

Kondova, Lydia.  How We Should, Could and Are Allowed to Treat the Animal Body? Leibniz and the Ethics of Life Sciences / Lydia Kondova. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 128-140. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Ключови думи: 1. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Лайбниц, Готфрид Вилхелм 
  

Сист. No: 36082

- 49 -

Цб II 92301

Kruger, Ludwig.  Big Data in Health Care as a Problem for Bioethics / Ludwig Kruger, Michael Spieker. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 102-115. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1  + 614
Ключови думи: 1. големи данни 2. здравеопазване 3. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Здравеопазване 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36079

- 50 -

Цб II 92301

Marx, Andre.  Genomic Engineering Using the CRISPR/Cas9-Technology - Possibilities, Limitations and Ethical Implications : An Introduction for Bioethicists / Andre Marx. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 141-156. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1  + 602.6
Ключови думи: 1. генно инженерство 2. геном 3. биоетика 
Тематични рубрики: 1. Философия 2. Приложни науки 
  

Сист. No: 36083

- 51 -

Цб II 92301

Tsinorema, Stavroula.  Kant on Scientific Knowledge and Free Agency / Stavroula Tsinorema. // Philosophy and Life Sciences in Dialogue : Theoretical and Practical Questions : Proceedings of the IV. International Summer School Bioethics in Context, hosted by Faculty of Philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" / Ed. by Thomas Soren Hoffmann, Valentina Kaneva. - Bulgarian, First edition  (Sofia). - Sofia. - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2019, 30-45. 

1. Философия – конференции 2. Биоетика – конференции 
 1
Тематични рубрики: 1. Философия 
За него: 1. Кант, Имануел 
  

Сист. No: 36068

Психология

- 52 -

 

Ivantchev, Boyan.  Foundations of Neuroeconomics as an Academic Field in Bulgaria / Boyan Ivantchev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 227 - 237. 

   Abstract: The pioneering and innovative research in Bulgaria in the field of neuroeconomics uses fMRI (functional magnetic resonance imaging) and the BOLD method (Blood Oxygenation Level Dependent). We will explain the methods and scientific base of neuroeconomics with real experiments in that new scientific field. The experiments are made in a lab situated in university hospital UMBAL "St. Ivan Rilski" using GE Signa HDxt 1.5T scanner and specialized equipment of the Nordic Neuro Lab for audio-video psychological paradigms and brain stimulation. This unique and original research for the Bulgarian scientific community employs an interdisciplinary field of neuroeconomics to explain human behaviour and decision making and might be perceived as a foundation of the neuroeconomics as an academic field in Bulgaria. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931942). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No13_B%20Ivantchev_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 616.8  + 33
Ключови думи: 1. neuroeconomics 2. fMRI experiments 3. Bulgaria 4. decision making 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономикс 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36081

Религия

- 53 -

Цб II 92333

Бозов, Петър.  Правото на вероизповедание по време на изпълнение на наказания с лишаване от свобода / Петър Бозов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 395-405. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право на вероизповедание 2. лишаване от свобода 3. затвор 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36353

- 54 -

Цб II 92333

Бурнева, Яна.  Религиозно-традиционното правно семейство, или регулация, основана на дълг, а не на права / Яна Бурнева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 327-343. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. обичайно право 2. ислямско право 3. задължения 4. принуда 5. санкции 6. държава 7. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Китай 2. Япония 3. Индия 4. Африка 
  

Сист. No: 36345

- 55 -

Цб II 92333

Велев, Огнян.  Свобода на религията според Европейската конвенция за правата на човека / Огнян Велев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 497-520. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. права на човека 2. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36365

- 56 -

Цб II 92333

Велчев, Ивелин.  Конституционни измерения на религията в държави от Европа / Ивелин Велчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 521-529. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. общество 3. Конституция 4. държава 5. национално единство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36368

- 57 -

Цб II 92333

Вълчев, Даниел.  Правото между сакралното и профанното / Даниел Вълчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 21-37. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. християнство 4. православие 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Кант, Имануел 2. Шмит, Карл 
  

Сист. No: 36243

- 58 -

Цб II 92333

Вълчева-Куманова, Елица.  Божествената оправданост на правото на съпротива / Елица Вълчева-Куманова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 198-206. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36256

- 59 -

Цб II 92333

Ганчев, Борислав.  Хаджийството като основание за промяна на името - някои правни проблеми / Борислав Ганчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 767-779. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. хаджийство 2. промяна 3. имена 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36393

- 60 -

Цб II 92333

Гройсман, Симеон.  За държавата и вероизповеданията като правосъздаващи общности / Симеон Гройсман. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 182-197. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. светска държава 4. религиозно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36254

- 61 -

Цб II 92333

Гълъбова, Лиана.  Биобиблиография на един малко известен юрист - служител на митрополия и полиция / Лиана Гълъбова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 581-597. 

1. Право - конференции 2. Рашко Николов Гълъбов (1907-1944) 
 34  + 322  + 016:92
Ключови думи: 1. църковно право 2. каноническо (канонично) право 3. православна църква 4. Софийска митрополия 5. църковно управление 6. църковно стопанство 7. църковни служители 8. полицейски служители 9. наказателно право 10. библиография 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36373

- 62 -

Цб II 92333

Делиев, Благой.  Религията и убежденията като защитни (дискриминационни) признаци / Благой Делиев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 483-496. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. основни права 2. равенство 3. право на недискриминация 4. убеждение 5. вяра 6. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36362

- 63 -

Цб II 92333

Иванов, Иван.  Посещението на папата в България - между църковността, държавността и дипломацията. Интерконфесионални, църковно-правни, литургични, дипломатически и социо-политически аспекти / Иван Иванов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 557-580. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. православна църква 2. дипломация 3. църковна дипломация 4. протокол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 2. Ватикана 
За него: 1. Франциск, папа 2. Йоан Павел II, папа 
  

Сист. No: 36371

- 64 -

Цб II 92333

Йотов, Стилиян.  Хобс и Спиноза четат Евангелието / Стилиян Йотов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 118-130. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. светска власт 2. църковна власт 3. политическа култура 4. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Хобс, Томас 2. Спиноза 
  

Сист. No: 36248

- 65 -

Цб II 92333

Киселова, Наталия.  Конституционни измерения на вероизповеданията / Наталия Киселова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 449-468. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Конституция на Република България 2. право на вероизповедание 3. свобода на вероизповедание 4. религиозно сдружаване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36358

- 66 -

Цб II 92333

Кънева, Мира.  Религията като глобален регулативен фактор - между етиката на злото и хуманитаризма / Мира Кънева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 731-744. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. етика 3. регулиране 4. конфликти 5. десекуларизация 6. постпозитивизъм 7. парадигма 8. религиозна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36388

- 67 -

Цб II 92333

Кьосев, Иван.  Възстановяването на българската екзархия - социално-политически и културни предпоставки, стратегически ходове и правно-политически последици / Иван Кьосев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 257-265. 

1. Право - конференции 
 949.72  + 271
Ключови думи: 1. българска църква 2. екзархия 3. български диоцез 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 3. Религия 
  

Сист. No: 36263

- 68 -

Цб II 92333

Манов, Красимир.  Проповядването като изпълнително деяние на престъпления по българския наказателен кодекс / Красимир Манов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 360-371. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. престъпления 2. проповядване 3. изпълнително деяние 4. психическо въздействие 5. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36348

- 69 -

Цб II 92333

Матеева, Екатерина.  Понятието "несъществуващ брак" (matrimonium non existens) според каноническот оправо и влиянието му върху съвременната уредба на недействителността на брака / Екатерина Матеева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 601-652. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. семейно право 2. каноническо (канонично) право 3. несъществуващ брак 4. недействителност на брака 5. нищожен брак 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36377

- 70 -

Цб II 92333

Михайлов, Георги.  Религия, нравственост и правно регулиране / Георги Михайлов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 172-181. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. нравственост 4. нормативни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36253

- 71 -

Цб II 92333

Михайлов, Михаил.  Собствеността на българската православна църква - между църковното и гражданското право / Михаил Михайлов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 544-556. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. църковно имущество 2. право на собственост 3. църковно право 4. православна църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36370

- 72 -

Цб II 92333

Михайлова, Мария.  Нетипични престъпления против религиозните права на гражданите / Мария Михайлова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 385-394. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. религиозни права 3. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36351

- 73 -

Цб II 92333

Младенов, Димитър.  Покаянието в християнската религия и самопризнанието в наказателното производство / Димитър Младенов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 372-384. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно производство 2. наказателно право 3. религия 4. покаяние 5. самопризнания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36350

- 74 -

Цб II 92333

Наумов, Светослав.  Философско-правни аспекти на релацията между религиозното съзнание и правното съзнание / Светослав Наумов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 207-221. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. правно съзнание 2. религиозно съзнание 3. философия на правото 4. правно регулиране 5. ценност 6. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36257

- 75 -

Цб II 92333

Наумова, Стефка.  Правото и религията в системата за социален контрол / Стефка Наумова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 131-148. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. социален контрол 4. правна санкция 5. религиозни институции 6. религиозно съзнание 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36249

- 76 -

Цб II 92333

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Lex Dei / Малина Новкиришка-Стоянова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 72-109. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Lex Dei (Law of God) 2. универсално право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36246

- 77 -

Цб II 92333

Панайотов, Пламен.  За предписанията в Новия завет и в наказателното право / Пламен Панайотов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 61-71. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. Библия 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36245

- 78 -

Цб II 92333

Пандов, Васил.  Международното частно право - регулатор на търпимостта и нетолерантността на кръстопътя на религиозните идентичности / Васил Пандов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 693-730. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. международно частно право 2. права на човека 3. обществен ред 4. религиозно право 5. чуждо религиозно право 6. интерперсонални стълкновения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Израел 2. Европа 3. България 4. Либия 5. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36385

- 79 -

Цб II 92333

Панчев, Цветомир.  Влияние на Инквизицията върху формирането на института на самопризнанието в наказателния процес / Цветомир Панчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 406-418. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. самопризнания 3. Светата инквизиция 4. разпит 5. доказателства 6. изтезания 7. светски наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Испания 
  

Сист. No: 36355

- 80 -

Цб II 92333

Пенчев, Георги.  Християнската религия и българското екологично парво / Георги Пенчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 661-679. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. християнска религия 2. екологично право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36381

- 81 -

Цб II 92333

Петров, Венцислав Л.  Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България / Венцислав Л. Петров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 653-660. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. брак 2. семейно право 3. църковно брачно право 4. светско брачно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36380

- 82 -

Цб II 92333

Петров, Димитър.  Някои аспекти при приложението на ислямското наказателно право / Димитър Петров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 431-446. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. ислямско право 2. наказателно право 3. сунити 4. шиити 5. философия 6. сравнително право 7. шериат 8. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36357

- 83 -

Цб II 92333

Петрова, Десислава.  Тайната на изповедта в светския наказателен процес / Десислава Петрова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 419-430. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно производство 2. тайна на изповедта 3. неприкосновеност 4. свещенослужител 5. светски наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36356

- 84 -

Цб II 92333

Пушкарова, Ива.  Помилването в светското и божието право: поглед към влиянието на християнската нравственост и доктрина върху въздаването на висша милост / Ива Пушкарова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 347-359. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. помилване 3. религия 4. мит 5. грях 6. амнистия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36347

- 85 -

Цб II 92333

Радева, Виржиния.  Идеите на Хегел за религията - човешкият и божественият закон. Ретроспекция във времето / Виржиния Радева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 533-543. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. право 3. закони 4. философия 5. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 
  

Сист. No: 36369

- 86 -

Цб II 92333

Рачев, Тихомир.  Някои размишления за клетвата като пресечна точка между религия и право / Тихомир Рачев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 266-384. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. Римско право 3. граждански процес 4. християнство 5. римско общество 6. римско правораздаване 7. римскоправна традиция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36264

- 87 -

Цб II 92333

Славов, Атанас.  Публично право и християнство: за религиозните основи на модерните институции и право / Атанас Славов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 469-482. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Конституция 2. християнство 3. човешки права 4. права на човека 5. политическа теология 6. православна църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Европа 2. Ирландия 3. Гърция 4. Германия 5. Полша 
  

Сист. No: 36360

- 88 -

Цб II 92333

Славова, Мария.  За правните принципи и християнските ценности / Мария Славова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 149-158. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. философия на правото 2. християнски ценности 3. дигитално общество 4. управление на данни 5. международно хуманитарно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36250

- 89 -

Цб II 92333

Смочевски, Александър.  Формиране на конституционните отношения държава-църква в Гърция (В контекста на предоставянето на автокефалия на Гръцката православна църква от Вселенската Константинополска патриаршия през XIX век) : Кратък канонично-правен преглед / Александър Смочевски. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 285-313. 

   Приложение: Съборен Томос на Светия и Свещен събор, събрал се в Константинопол в лето от Христа Спасителя хиляда осемстотин и петдесето, в месец юни, индикт VIII относно Православната църква в Гърция. 

1. Право - конференции 
 34(495)  + 322(495)
Ключови думи: 1. каноническо (канонично) право 2. Гръцка православна църква 3. Конституция 4. ойкумен 5. автокефална църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 36265

- 90 -

Цб II 92333

Стоилов, Янаки.  Светско и свещено в правото и правосъдието / Янаки Стоилов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 38-60. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. каноническо (канонично) право 4. модерно право 5. рационалност 6. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36244

- 91 -

Цб II 92333

Стойнев, Иван.  "Let`s leave God out of this...", или трудният път на утвърждаване на религията като източник на конституционните ценности на Европейския съюз / Иван Стойнев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 680-692. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. конституционни ценности 2. обществен морал 3. културно наследство 4. Конвент 5. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36382

- 92 -

Цб II 92333

Топуров, Петър.  Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица / Петър Топуров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 745-757. 

1. Право - конференции 
 34.000.93  + 322
Ключови думи: 1. договорно право 2. Средновековие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Кралство Кастилия 
  

Сист. No: 36390

- 93 -

Цб II 92333

Топчийска, Деница.  Право, религия и социални медии / Деница Топчийска. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 159-171. 

1. Право - конференции 
 34  + 322  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. право 3. свобода 4. религия 5. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36252

- 94 -

Цб II 92333

Barbashov, Vladimir.  The Transformation of the Swastika from a Religious Sign to a Nazi Symbol as Expression of Extremism: Linguistic-legal Analysis / Vladimir Barbashov, Danil Shuvayev, Nikita Zolotin. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 758-766. 

   Прев.загл.: Трансформация на свастиката от религиозен знак до нацистки символ - израз на екстремизъм: правно-лингвистически анализ

1. Право - конференции 
 34  + 322  + 003
Ключови думи: 1. свастика 2. религиозен знак 3. нацистки символ 4. юридическа практика 5. екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36391

- 95 -

Цб I 6172

Ivanov, Iskren.  Church and Communism: Bulgarian Orthodoxy at Stake / Iskren Ivanov. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 9-14. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7  + 281.962
Ключови думи: 1. православна църква 2. комунизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36401

Обществени науки

- 96 -

 

Andreev, Rumen.  The Approach of Complex Systems in the Study of Contemporary Socio-Economic Phenomena / Rumen Andreev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 201 - 216. 

   Abstract: The objective of this paper has been to analyze some of the existing socio-economic phenomena such as progress, class division, new industries and forecasts. According to the author, modern life, new technologies and the abundance of information have distort­ed the understanding of them and a new complex approach to their study was required. That approach included the study of human behaviour, social relations, the consequences of policies and decisions in society. The approach of complex research and comparative, social anthropological and historical analysis was used. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939026). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No12_Andreev.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 330
Ключови думи: 1. socio-economic phenomena 2. complex systems 3. progress 4. class division 5. industry 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Обществени науки 
  

Сист. No: 36155

- 97 -

 

Lyubomirova, Veselina.  Social Innovations between Politics and Policy / Veselina Lyubomirova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 265 - 283. 

   Abstract: The Social innovations are a trendy approach for presenting modern ideas in management and policy plans especially at the local and regional levels. It is also a well-adopted concept on the national level mainly in the social policy, and partly in some economic development measures. The understanding of their role, place, and capacity in the contemporary and future governance mix of instruments is an area open to debate. Where do social innovations stand between politics for social change and the policy for social problem-solving? What is their specific implementation in the social sector and policy? These are the main questions that this piece of research addresses. The results expose two different understandings and approaches to the development and implementation of social innovations. The presented conclusions are useful in reconsidering the social or societal variety of innovations at the policy level. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931946). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No15_V%20Lyubomirova-R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 316.42
Ключови думи: 1. social innovations 2. social transformation 3. social entrepreneurship 4. societal change 5. societal innovations 6. innovations 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Информационни технологии. Иновации 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36134

Статистика. Демография. Социология.

- 98 -

Цб П II 403

Ангелова, Валерия.  Методи и концепции за функционално географско райониране за статистически цели / Валерия Ангелова. // Статистика, 2021, N 1, 1-30. 

   Целта на настоящото изследване е да се анализират практическите предимства на различни статистически подходи за функционално географско райониране, основани на данни за ежедневните трудови пътувания, и да се направи обобщение на методите по достъпен начин с помощта на редица примери. Акцентът е поставен върху функционалните градски райони и районите на пазара на труда. Авторът представя и редица предизвикателства, свързани с дефинирането и използването на тези функционални райони за статистически и аналитични цели, и очертава възможни насоки за бъдещето, като отчита промените в моделите на трудова мобилност и в условията на пазара на труда в резултат на пандемията от COVID-19. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=255 

 31
Ключови думи: 1. териториални типологии 2. географско указание 3. работна сила 4. пазар на труда 5. икономическа интеграция 6. трудови пътувания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36282

- 99 -

Цб П II 403

Гатева, Цветозария.  Организационната структура на националния статистически институт - синтез между традиции и съвременност / Цветозария Гатева. // Статистика, 2021, N 1, 1-18. 

   Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се основава на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребности от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването ? през 1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=256 

 31
Ключови думи: 1. статистическа институция 2. статистическа система 3. Национален статистически институт (НСИ) 4. организационна структура 5. реорганизация 6. ресурсно осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36297

- 100 -

Цб II 92327

Куликов, Михаил В.  Статистическая оценка динамики теневой экономики России за период с 1991 по 2018 гг. / Михаил В. Куликов, Динара Орлова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 113-122. 

 311
Ключови думи: 1. методи за оценяване 2. сенчеста икономика 3. Русия 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 36329

- 101 -

 

Проданов, Михаил.  Българска версия на скалата за темпоралната (времева) удовлетвореност от живота - TSWLS / Михаил Проданов. // Годишник на БСУ, 2020, 200-210. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 316
Ключови думи: 1. удовлетвореност 2. живот 3. щастие 4. благополучие 5. клъстърен анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36143

- 102 -

Цб П II 403

Статева, Галя.  Производство на експериментална статистика за характеристики на предприятията с данни от интернет / Галя Статева. // Статистика, 2021, N 1, 1-42. 

   С всяка изминала година онлайн бизнесът става все по-важен за икономиката, а с наличието на глобалната пандемия COVID е по-важен от всякога. Работният пакет C (WPC) за онлайн базирани характеристики на предприятията (OBEC) в рамките на европейския проект ESSnet on Big data II е свързан с разбирането на онлайн икономическата и бизнес активност на предприятията от гледна точка на националната статистика. Ключов резултат от работата е подобряването на качеството на статистическия бизнес регистър по отношение на характеристики за онлайн присъствието на национално регистрираните фирми като наличието на уебсайтове, електронна търговия или акаунти в социални медии. В рамките на WPC методологията от предишния проект ESSnet on Big data I беше обобщена и разширена с цел използване във всяка държава от ЕСС, като се вземе предвид разнообразието, необходимо за поддържане на различните случаи на използване (use-cases) в статистическата практика. Националният статистически институт имаше честта и привилегията да бъде водеща институция и активен партньор по изпълнението на дейностите в рамките на работен пакет C. Настоящата статия има за цел да запознае читателя с постигнатите резултати относно възможностите и предизвикателствата за производство на експериментална статистика от източници на "големи данни" за онлайн характеристики на предприятията на европейско и национално ниво. . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=254 

 311.1
Ключови думи: 1. експериментална статистика 2. големи данни 3. статистически Бизнес регистър 4. Национален статистически институт (НСИ) 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36278

- 103 -

Цб П II 1654

Тодоров, Павлин.  Развитие на цивилизационната перспектива в социологическия анализ през последните десетилетия / Павлин Тодоров. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 2, 139-153. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20507 

 316
Ключови думи: 1. цивилизация 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36063

- 104 -

 

Peters, Lucien.  Students’ Social Capital, Social Space, and Civic Life in Sofia / Lucien Peters. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 111-141. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10404 

 316
Ключови думи: 1. социален капитал 2. студенти 3. България 4. гражданска ангажираност 5. градско развитие 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 36346

- 105 -

Цб I 6172

Stefanova, Julia.  Empathy, Deliberation, and Democracy in Present-Day Bulgarian Society? / Julia Stefanova. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 40-48. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7  + 316.3(497.2)
Ключови думи: 1. общество 2. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36412

- 106 -

Цб П II 1655

Tavassoli, Nahid.  The Gender-Biased Fertility Behavior: Evidence from Southeast Asian Countries / Nahid Tavassoli. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 235-261. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20487 

 314.8
Ключови думи: 1. пол 2. дискриминация 3. семейство 4. плодовитост 5. култура 6. дискриминация 7. предпочитания 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 35945

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 107 -

Цб I 6168

Балабанова, Анна-МАрия Кирилова.  Дигиталните новини през 2018 г. - погледът на институт „Райтерс“ (Оксфорд) / Анна-МАрия Кирилова Балабанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 170-174. 

 07
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. Оксфорд 3. приложения 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36378

- 108 -

Цб I 6168

Благоева, Даяна Цецова.  Революция в журналистиката / Даяна Цецова Благоева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 164-169. 

 07:654.197
Ключови думи: 1. медии 2. журналистика 3. прогнози 4. Харвард 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36376

- 109 -

Цб I 6168

Борисова, Магдалена Станиславова.  Виртуалната реалност и прилжението й в медийната среда / Магдалена Станиславова Борисова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 149-155. 

 07
Ключови думи: 1. виртуална реалност 2. технологии 3. медийна среда 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36374

- 110 -

Цб II 92309

Ватева, Веселина.  Експресивни ефекти при лексеми от различни лексико-семантични групи в блогове на журналисти и във форума "BG - Мамма" / Веселина Ватева. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 12-35. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. блогове 2. форум 3. пароними 4. омоними 5. антоними 6. синоними 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35920

- 111 -

 

Ведър, Олимпия.  Дидактически и методически аспекти при формиране и развитие на комуникационни умения на бъдещи мениджъри : (втора част) / Олимпия Ведър. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 53-71. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9VEA.wVWCU-8oeGc2cI9s27lT6Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 316.454.5
Ключови думи: 1. дидактика 2. методи 3. мениджъри 4. комуникиране 5. дидактика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36181

- 112 -

Цб I 6168

Вълчанова, Златина Димитрова.  Моделът „Нетфликс“ и трансформации в зрителските нагласи / Златина Димитрова Вълчанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 100-108. 

 075
Ключови думи: 1. телевизия 2. аудитория 3. стрийминг 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36359

- 113 -

 

Даулова, Теа.  Виртуалните общности и социални кампании (кампанията "Планета или пластмаса" на National Geographic) / Теа Даулова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 10-16. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.77
Ключови думи: 1. виртуална общност 2. социални мрежи 3. социална мрежа 4. онлайн медии 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35963

- 114 -

 

Димитрова, Мария.  Социалните мрежи като инструмент в работата на агенциите за недвижими имоти / Мария Димитрова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 112 - 122. 

   Прев.загл.: Social Medias as a Tool in the Real Estate Agencies Work

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899604). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/05.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 077.5  + 332
Ключови думи: 1. социални медии 2. социални мрежи 3. недвижими имоти 4. агенции за недвижими имоти 5. брокери 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36429

- 115 -

Цб II 92309

Здравевска, Мария.  Социалните медии и техните възможности / Мария Здравевска. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 123-141. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. социални медии 2. теоретичен обзор 3. немски информационни източници 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35927

- 116 -

Цб II 92309

Здравкова, Евелина.  Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование / Евелина Здравкова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 184-194. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. авторско право 3. висше образование 4. университети 5. авторскоправна грамотност 6. медии 7. медийно съдържание 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 4. Интелектуална собственост 5. Образование 
  

Сист. No: 35932

- 117 -

Цб II 92309

Иванов, Дончо.  Лобизмът - с противоречива семантика в езика на комуникациите и медиите / Дончо Иванов. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 176-183. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. лоби 2. лобизъм 3. езикова комуникация 4. медиен език 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. Европа 2. Америка 
  

Сист. No: 35931

- 118 -

Цб I 6168

Иванова, Емануела Валентинова.  Предизвикателства на платформената икономика в аспектите на културните индустрии - трансформации и фактори на влиятние / Емануела Валентинова Иванова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 74-82. 

 07
Ключови думи: 1. културни индустрии 2. платформена икономика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36349

- 119 -

Цб II 92309

Игнатова, Соня Ганчева.  Политическа реторика и езикова стилистика в социалните медии / Соня Ганчева Игнатова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 163-175. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. социални медии 2. реторика 3. стилистика 4. език 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35930

- 120 -

Цб I 6168

Красимирова, Кристин Ивайлова.  Инстаграм историите в структурата на стратегическата медийна комуникация / Кристин Ивайлова Красимирова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 156-163. 

 077.5  + 07
Ключови думи: 1. аудитория 2. медийни комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36375

- 121 -

Цб II 92309

Кръстева, Мила.  "Пасиада" - социалната медия на Българското възраждане / Мила Кръстева. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 142-154. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5.000.93  + 80
Ключови думи: 1. Българско възраждане 2. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 4. История. Биографии. Краезнание 
За него: 1. Паисий Хилендарски 
  

Сист. No: 35928

- 122 -

Цб II 92309

Лукова, Калина.  Стилистични особености на комерсиалния език във Facebook профилите на политици (Бойко Борисов, Румен Радев) / Калина Лукова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 36-61. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. масов коментарен език 2. постове на политици 3. стилистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
За него: 1. Борисов, Бойко 2. Радев, Румен 
  

Сист. No: 35922

- 123 -

Цб I 6168

Минев, Георги, Лъчезаров.  Нови технологични решения за медийните маркетингови комуникации / Георги Лъчезаров Минев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 83-91. 

 07
Ключови думи: 1. медиен маркетинг 2. маркетинг 3. маркетингови комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36352

- 124 -

Цб II 92309

Мицова, София.  Феноменът [Л] като [У] в онлайн комуникацията / София Мицова, Гергана Падарева-Илиева. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 98-105. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. социални медии 2. spelling 3. интернет комуникации 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35925

- 125 -

Цб I 6168

Младенов, Петър Петров.  Дрон журналистика - същност, тенденции, етика / Петър Петров Младенов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 126-133. 

 070
Ключови думи: 1. журналистика 2. етична журналистика 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36366

- 126 -

Цб II 92309

Москова, Мария.  Петата власт / Мария Москова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 195-211. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. език в интернет 2. електронна комуникация 3. опазване на езика 4. чат език 5. Интернет 6. социални медии 7. пета власт 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35934

- 127 -

 

Паскова, Теодора.  Творческият ресурс на потребителите в структурата на социалните мрежи / Теодора Паскова. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 89-94. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 07
Ключови думи: 1. социални мрежи 2. социални медии 3. аудитория 4. медийно изкуство 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 35958

- 128 -

Цб I 6168

Пискова, Теодора, Георгиева.  Фактори за изграждането на корпоративен имидж в образователната система / Теодора Пискова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 109-118. 

 37.014  + 07
Ключови думи: 1. образование 2. имидж 3. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36363

- 129 -

Цб II 92309

Попова, Диана.  Чуждиците, които могат да се превърнат в заемки (върху материал от BG-Mamma) / Диана Попова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 74-97. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. интернет-форуми 2. социални медии 3. чуждици 4. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35924

- 130 -

Цб II 92309

Тренчева, Тереза.  Ролята на информационната грамотност в социалните мрежи в условия на изолация / Тереза Тренчева, Евелина Здравкова, Светослава Димитрова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 62-73. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. информационна грамотност 2. социални мрежи 3. Интернет 4. e-content 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
  

Сист. No: 35923

- 131 -

Цб II 92309

Филипов, Милен.  Българският език в социалните медии: мнения на журналисти от бургаски медии / Милен Филипов. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 155-162. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. социални медии 2. български книжовен език 3. регионални медии 4. анкетно проучване 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 2. Бургас 
  

Сист. No: 35929

- 132 -

Цб II 92309

Христозова, Галя.  Някои тенденции в българската пунктуация и графика в социалните медии / Галя Христозова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 106-122. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80
Ключови думи: 1. графични знаци 2. езикознание 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 35926

- 133 -

Цб I 6168

Цанова, Поли Цветомирова.  Развитие на фалшивите новини и борбата с дезинформацията през 2018 г. / Поли Цветомирова Цанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 119-125. 

 075
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. манипулация 3. дезинформация 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36364

- 134 -

Цб I 6168

Цветкова, Станислава Николаева.  Онлайн медиен бранд във фейсблук: сравнителен анализ между съдържанието на научнопопулярни медии / Станислава Николаева Цветкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 92-99. 

 077.5
Ключови думи: 1. бранд 2. социални медии 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36354

- 135 -

 

Mihailova, Katia.  Positive Election Campaign in the Gap between Theory and Practice / Katia Mihailova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 239 - 264. 

   Abstract: The paper presents research on the correspondence of the theoretical definition and the practical understanding and application by Bulgarian candidates for political posts in the elections hold in 2014 - 2019 of the concept "positive election campaign". The questions are: does the meaning that the candidates attach to the term "positive campaign" correspond to its scientifically determined theoretical definition and how do the concept and its application correlate? The hypothesis states that (1) the phrase "positive campaign" is a key statement in the rhetoric of candidates; (2) the more conquered a country turns out to be, the more often the candidates for power build their pre-election political statements on the concept; (3) most often the election candidates mean a campaign with no compromising materials or hate speech, held in a spirit of good tone and ethics, promising more effective governance and a better future when they use the concept "positive campaign"; (4) the theoretical definition of the concept needs to be further developed and conceptualized within the paradigm of positivism. The hypotheses are tested by a media monitoring which identified 130 media publications covering candidates' statements with the phrase "positive campaign" and content analyses. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931944). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No14_K%20Mihailova_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 324
Ключови думи: 1. elections 2. election campaigns 3. political communication 4. positivism 5. positive election campaign 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36115

- 136 -

Цб II 92289

Ruda, Albert.  Tort liability for retweet defamation / Albert Ruda. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 73-82. 

1. Право - конференции 
 077.5.000.34
Ключови думи: 1. деликтна отговорност 2. клевета 3. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36188

- 137 -

 

Valkov, Iliya.  Methodologies for Measuring Media Freedom. The Bulgarian Case (Comparative Analysis of the Methodologies Used by Freedom House, Reporters Without Borders, CMPF, IREX, and AEJ-Bulgaria) / Iliya Valkov. // Yearbook of UNWE, 2020, 139 - 165. 

   Abstract: This article examines the methodologies used by global and national organizations specialized in the study of media freedom, namely US-based Freedom House and International Research & Exchanges Board (IREX); French-based Reporters Without Borders (RSF); Italian-based Center for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF), which is funded by the European Commission, and the Association of European Journalists - Bulgaria (AEJ-Bulgaria). Employing a critical approach and a comparative analysis, this study outlines the approaches and tools used to measure freedom of the media, the social, political and economic factors that influence the results, and the Bulgarian perspective in the indices of these organizations. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931935). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No09_I%20Valkov_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 07  + 070
Ключови думи: 1. Freedom House 2. Reporters Without Borders 3. CMPF 4. Center for Media Pluralism and Media Freedom 5. IREX 6. International Research and Exchanges Board 7. AEJ-Bulgaria 8. Association of European Journalists – Bulgaria 9. press freedom 10. media freedom 11. comparative analysis 12. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35964

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 138 -

 

Андонова, Здравка.  Модели за управление на кризисна комуникация: приложимост от политически организации / Здравка Андонова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 5-25. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9Usl.ZMQxPvsSC35QFepkm_r_QQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 32
Ключови думи: 1. кризисна комуникация 2. управление на кризи 3. политическа партия 4. политическа криза 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36178

- 139 -

Цб II 92327

Бакалов, Йордан.  Руската политика в Близкия изток, взаимодействие и противопоставяне с Иран и Турция / Йордан Бакалов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 112-121. 

 327
Ключови думи: 1. руска политика 2. Близък Изток 3. взаимодействия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Близък Изток 2. Иран 3. Турция 
  

Сист. No: 36105

- 140 -

Цб II 92327

Бакалов, Йордан.  Руската дипломация в Близкия изток. Политика на взаимодействие и противопоставяне с Израел и Иран / Йордан Бакалов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 122-130. 

 327
Ключови думи: 1. геополитика 2. Близък Изток 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Русия 2. Израел 3. Иран 4. Близък Изток 
  

Сист. No: 36107

- 141 -

Цб II 92327

Бангова, Стефка.  Подобряване на обмена на опит със съседни държави / Стефка Бангова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 91-100. 

 327
Ключови думи: 1. сигурност 2. корупция 3. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36326

- 142 -

 

Банов, Банчо.  Петте обществени договора - проблеми и решения за България / Банчо Банов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 43-52. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9VEA.wVWCU-8oeGc2cI9s27lT6Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 32
Ключови думи: 1. международна търговия 2. политически процес 3. вътрешни пазари 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36180

- 143 -

Цб II 92327

Бойко, Надия.  Нациите умират не от инфаркт. Първо те онемяват или езикът като фактор за националната сигурност на Украйна / Надия Бойко. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 33-40. 

 327
Ключови думи: 1. Украйна 2. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 36088

- 144 -

Цб II 92327

Борисов, Томо.  Оценка на заплахата от използване на терористично насилие / Томо Борисов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 62-66. 

 323.28
Ключови думи: 1. заплахи 2. терористични заплахи 3. ислямистка радикализация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36094

- 145 -

Цб II 92327

Винаров, Иван.  Правно-политическа същност на суверенитета / Иван Винаров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 222-229. 

 34  + 32
Ключови думи: 1. държавна власт 2. суверенитет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36268

- 146 -

Цб II 92327

Георгиев, Васил.  Европейската политика на съседство / Васил Георгиев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 146-152. 

 32
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. политика 3. съседство 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36114

- 147 -

Цб II 92327

Георгиев, Васил.  Органичителните мерки (санкции) като инструмент на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС / Васил Георгиев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 153-161. 

 327
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. външна политика 3. мерки 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36117

- 148 -

Цб II 92289

Горгиев, Тони.  Таму кадешто застанува правото продолжува политиката а по неа доагаат военните деjствиjа / Тони Горгиев, Гоце Стоиловски. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 198-205. 

1. Право - конференции 
 355.01.000.32
Ключови думи: 1. право 2. политика 3. война 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36199

- 149 -

Цб II 92327

Дечев, Теодор.  Актуално състояние на арменско-азербайджанския конфликт - геополитически и геоикономически изменения / Теодор Дечев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 162-184. 

 327:911.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. геоикономика 3. етнически конфликт 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Армения 2. Азербайджан 
  

Сист. No: 36121

- 150 -

Цб II 92327

Дечев, Теодор.  Конспиративни теории и враждебна пропаганда в контекста на противопоставянето между Армения и Азербайджан (1988-2020) / Теодор Дечев, Бояна Димитрова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 185-204. 

 327
Ключови думи: 1. конспирация 2. пропаганда 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Армения 2. Азербайджан 
  

Сист. No: 36138

- 151 -

Цб II 92327

Джафарова, Есмира.  Възстановителното правосъдие в контекста на арменско-азербайджанския конфликт / Есмира Джафарова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 41-44. 

 327  + 34
Ключови думи: 1. Азербайджан 2. Армения 3. конфликт 4. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Азербайджан 2. Армения 
  

Сист. No: 36089

- 152 -

Цб II 92327

Димитров, Димитър.  Гражданското общество и неговата връзка с пазарите в условията на постдемакрация / Димитър Димитров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 390-395. 

 330.101.54  + 32
Ключови думи: 1. пазарни условия 2. гражданско общество 3. постдемокрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36307

- 153 -

Цб II 92327

Димитров, Мартин.  Прекомерната задлъжнялост като дългосрочен риск пред селектирани държави от Черноморския и Средиземноморския регион / Мартин Димитров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 348-353. 

 32
Ключови думи: 1. задлъжнялост 2. риск 3. Черноморски регион 4. Средиземноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36301

- 154 -

Цб II 92327

Димитрова, Снежана.  Регионален анализ на тероризма в Близкия изток / Снежана Димитрова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 136-138. 

 323.28
Ключови думи: 1. тероризъм 2. Близък Изток 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Близък Изток 
  

Сист. No: 36110

- 155 -

Цб II 92327

Йорданов, Денис.  Международно сътрудничество и стратегия за подобряване на обмена на опит със съседни държави / Денис Йорданов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 74-79. 

 339.9
Ключови думи: 1. международно сътрудничество 2. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36324

- 156 -

Цб II 92327

Михайлов, Михаил.  Национална програма за развитие „България 2030“ / Михаил Михайлов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 396-401. 

 32
Ключови думи: 1. национална програма 2. България 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36308

- 157 -

Цб II 92324

Наримбаева, Айнур.  Региональные проблемы регулирования миграционных процессов в странах содружесва независимых государств / Айнур Наримбаева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 232-235. 

 314.7
Ключови думи: 1. миграция 2. миграционни процеси 3. правно регулиране 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36053

- 158 -

Цб II 92327

Станков, Георги.  Националната идентичност в Македония - теория за дифузия и теория за реверсия / Георги Станков. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 6- 20. 

 32  + 93/99
Ключови думи: 1. Македония 2. национална идентичност 3. македонски въпрос 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 36312

- 159 -

Цб II 92327

Станков, Георги.  Колективната травма и колективната памет на азербайджанците като фактор за формиранто на нагласите им за решаването на конфликта в Нагорни Карабах / Георги Станков. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 21-28. 

 32
Ключови думи: 1. колективна памет 2. Нагорни Карабах 3. фактори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36313

- 160 -

 

Стоянов, Васил.  Възход и аспекти на съвренния национализъм в България и Европа / Васил Стоянов. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 95-101. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 32
Ключови думи: 1. национализъм 2. патриотизъм 3. глобализация 4. традиции 5. нови подходи 6. доверие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 35959

- 161 -

Цб II 92327

Фаразов, Данко.  Аспекти на кризата в Либия / Данко Фаразов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 213-221. 

 32
Ключови думи: 1. Либия 2. гражданска война 3. Турция 4. Русия 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Либия 
  

Сист. No: 36266

- 162 -

Цб II 92327

Чаушев, Христо.  Политика на Европейския съюз да киберсигурност / Христо Чаушев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 57-60. 

 32  + 004.056
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. политика 3. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36319

- 163 -

Цб I 6172

Avdjiiski, Lyubomir.  The oligarchy`s state / Lyubomir Avdjiiski. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 36-39. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. олигархия 2. държава 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36411

- 164 -

Цб I 6172

Baev, Borislav.  From Posts to Polls: Instagram as the New Norm for Electoral Engagement / Borislav Baev, Maria Mileva. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 55-59. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. Instagram 2. социални мрежи 3. избори 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36414

- 165 -

Цб I 6172

Calin, Dragos.  The Romanian Judicial System: Current Issues and the Necessity of Avoiding Regress / Dragos Calin. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 15-20. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7.000.34
Ключови думи: 1. съдебна система 2. право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 36405

- 166 -

Цб I 6172

Dainov, Evgenii.  Is Eastern Europe Transiting from Communism to Fascism? / Evgenii Dainov, Евгений Дайнов. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 4-8. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. преход 2. комунизъм 3. фашизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Източна Европа 
  

Сист. No: 36400

- 167 -

 

Dimitrov, Aleksandar.  The Concept of Leader and Leadership in the Protostudies of Leadership. The European Tradition / Aleksandar Dimitrov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 65 - 87. 

   Abstract: The study aims to make a review of the main concepts regarding leadership (especially political leadership) in the period prior to the emergence of the contemporary theories of leadership. The author reveals one of the problematic issues in the above field - this is the full ignoring or neglect of the concepts, theories and studies before the XIX century as a main or significant base of the leadership studies. Nowadays there is only one explanatory concept for the period before the XIX century and this is "The great man theory" (or Heroic theory) which the author sees as highly insufficient and as a flaw in the overall evolution of the leadership theory. This is a flaw that at some point should be rectified. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1548). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No05_A%20Dimitrov_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 316.46
Ключови думи: 1. leadership 2. leadership theory 3. leadership concepts 4. great man theory 5. mirrors for princes 6. kingship 7. divine mandate 8. autocrat 9. leader 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35941

- 168 -

Цб I 6172

Ivanov, Iskren.  Church and Communism: Bulgarian Orthodoxy at Stake / Iskren Ivanov. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 9-14. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7  + 281.962
Ключови думи: 1. православна църква 2. комунизъм 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36401

- 169 -

Цб II 92327

Jovanovic, Aleksandra.  The impact of the changed nature of conflict and risk on international security and the role of preventive diplomacy / Aleksandra Jovanovic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 8-16. 

 338.97
Ключови думи: 1. международна сигурност 2. конфликт 3. риск 4. дипломация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36066

- 170 -

Цб I 6172

Makariev, Plamen.  An Ideal of Unmanipulated Public Communication / Plamen Makariev. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 21-24. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. публична комуникация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36407

- 171 -

 

Mihailova, Katia.  Positive Election Campaign in the Gap between Theory and Practice / Katia Mihailova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 239 - 264. 

   Abstract: The paper presents research on the correspondence of the theoretical definition and the practical understanding and application by Bulgarian candidates for political posts in the elections hold in 2014 - 2019 of the concept "positive election campaign". The questions are: does the meaning that the candidates attach to the term "positive campaign" correspond to its scientifically determined theoretical definition and how do the concept and its application correlate? The hypothesis states that (1) the phrase "positive campaign" is a key statement in the rhetoric of candidates; (2) the more conquered a country turns out to be, the more often the candidates for power build their pre-election political statements on the concept; (3) most often the election candidates mean a campaign with no compromising materials or hate speech, held in a spirit of good tone and ethics, promising more effective governance and a better future when they use the concept "positive campaign"; (4) the theoretical definition of the concept needs to be further developed and conceptualized within the paradigm of positivism. The hypotheses are tested by a media monitoring which identified 130 media publications covering candidates' statements with the phrase "positive campaign" and content analyses. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931944). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No14_K%20Mihailova_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 324
Ключови думи: 1. elections 2. election campaigns 3. political communication 4. positivism 5. positive election campaign 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36115

- 172 -

Цб I 6172

Neikova, Mariya.  Bulgaria`s media landscape 30 years after the fall of communism / Mariya Neikova. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 25-28. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. преход към демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36408

- 173 -

Цб I 6172

Stefanova, Julia.  Empathy, Deliberation, and Democracy in Present-Day Bulgarian Society? / Julia Stefanova. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 40-48. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7  + 316.3(497.2)
Ключови думи: 1. общество 2. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36412

- 174 -

Цб I 6172

Tcholakova, Maya.  Reflections on Social Inclusion / Maya Tcholakova. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 49-54. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. общество 2. социално включване 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36413

- 175 -

Цб I 6172

Yanakiev, Yantsislav.  Strengthening social resilience as a means to protect from hybrid threats / Yantsislav Yanakiev. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 29-35. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7
Ключови думи: 1. хибридни заплахи 2. защита 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36409

Икономика. Икономически теории

- 176 -

 

Гълъбов, Марин.  Правилото 80/20 във фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 91 - 94. 

   Прев.загл.: The 80/20 Rule within Real Estate Companies

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899601). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. правило 80/20 2. закон на Парето 3. недвижими имоти 4. компании 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36290

- 177 -

Цб I 6168

Даскалова, Мария Стоянова.  Предимства и недостатъци на молекулярната гастрономия / Мария Стоянова Даскалова, Микаела Иванова Иванова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 251-257. 

 338.45
Ключови думи: 1. молекулярна гастрономия 2. наука 3. храни 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36398

- 178 -

Цб I 6168

Димова, Маргарита Данаилова.  Бъдещето на комуникационите професии в дигиталната ера / Маргарита Данаилова Димова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 143-148. 

 004.77:33
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36372

- 179 -

Цб I 6168

Кирилова, Магдалена Красимирова.  Защитата на личните данни в социалните мрежи / Магдалена Красимирова Кирилова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 64-72. 

 801.313  + 077.5
Ключови думи: 1. социална мрежа 2. лични данни 3. защита 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36343

- 180 -

 

Конджов, Тони.  Икономически анализ на пазара на картини (маслена живопис) / Тони Конджов. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 129-140. 

   Целта на тази статия е от чисто икономическа гледна точка да се направи синтезиран анализ на посочения пазар. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9neR.lsBcoRR_CtPWTAC40DxMyw&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 330
Ключови думи: 1. икономически анализ 2. пазар на картини 3. маслени картини 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36198

- 181 -

Цб П II 1654

Митев, Веселин.  Усреднен метод на верижните замествания – приложимост, предимства и недостатъци / Веселин Митев. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 2, 127-138. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20506 

 330.115
Ключови думи: 1. детерминиран факторен анализ 2. методи 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36030

- 182 -

 

Моралийска-Иванова, Моника.  Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността / Моника Моралийска-Иванова. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 57-94. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10402 

 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. доходно неравенство 4. икономически растеж 5. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36337

- 183 -

 

Седларски, Теодор.  Политическа икономия на социалния статус: икономически и социалнопсихологически ефекти от статусното съревнование на пазарите, на които победителите получават всичко / Теодор Седларски. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 211-277. 

 330
Ключови думи: 1. социален статус 2. потребление 3. политическа икономия 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36318

- 184 -

Цб II 92327

Тиен, Мариана.  Китайският мегапроект „един пояс, един път“ - предизвикателство пред глобалното и регионалното икономическо развитие / Мариана Тиен. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 317-327. 

 330.34
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. регионално развитие 3. Китай 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 36295

- 185 -

 

Andreev, Rumen.  The Approach of Complex Systems in the Study of Contemporary Socio-Economic Phenomena / Rumen Andreev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 201 - 216. 

   Abstract: The objective of this paper has been to analyze some of the existing socio-economic phenomena such as progress, class division, new industries and forecasts. According to the author, modern life, new technologies and the abundance of information have distort­ed the understanding of them and a new complex approach to their study was required. That approach included the study of human behaviour, social relations, the consequences of policies and decisions in society. The approach of complex research and comparative, social anthropological and historical analysis was used. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939026). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No12_Andreev.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 330
Ключови думи: 1. socio-economic phenomena 2. complex systems 3. progress 4. class division 5. industry 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Обществени науки 
  

Сист. No: 36155

- 186 -

 

Raycheva, Iva.  Regional Convergence in Income Inequality Since the EU Integration of Bulgaria / Iva Raycheva. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 121 - 132. 

   Abstract: Economic theory emphasizes on the statement that income level is a major determi­nant of living standards, the risk for poverty, and social exclusion. Over the years, a num­ber of researchers have focused on the assertion for huge differences between Bulgarian regions in terms of income inequality, along with many other economic indicators. This article examines the differences in Bulgarian districts by their income inequality levels. The study investigates the regional convergence in district income inequality applying different convergence assessment methods. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939018). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No08_Raycheva.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 338.314
Ключови думи: 1. income 2. inequality 3. income inequality 4. convergence 5. regions 6. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36151

- 187 -

Цб I 6168

Reul, Oliver.  Improvement of the procurement process through E-procurement using the example of the aviation industry / Oliver Reul. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 313-320. 

 347.45/.47
Ключови думи: 1. обществени поръчки 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36416

Икономикс

- 188 -

Цб II 92327

Димитров, Димитър.  Гражданското общество и неговата връзка с пазарите в условията на постдемакрация / Димитър Димитров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 390-395. 

 330.101.54  + 32
Ключови думи: 1. пазарни условия 2. гражданско общество 3. постдемокрация 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36307

- 189 -

Цб II 92289

Киселова, Наталия.  Свободната стопанска инициатива - основно начало на икономическата система / Наталия Киселова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 597-611. 

1. Право - конференции 
 346
Ключови думи: 1. пазарна икономика 2. свободна стопанска инициатива 3. държавно регулиране 4. Конституция на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36229

- 190 -

Цб II 92327

Михова, Тони.  Повишаване на конкурентоспособността на индустриалните зони в България / Тони Михова, Александър Стайков. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 342-347. 

 330
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. индустриални зони 3. България 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36300

- 191 -

Цб II 92327

Николова- Алексиева, Валентина.  Взаимната обвързаност между кръговата икономика и биоикономиката / Валентина Николова- Алексиева. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 328-335. 

 330.101.54
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. биоикономика 3. отпадъци 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
  

Сист. No: 36298

- 192 -

 

Ivantchev, Boyan.  Foundations of Neuroeconomics as an Academic Field in Bulgaria / Boyan Ivantchev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 227 - 237. 

   Abstract: The pioneering and innovative research in Bulgaria in the field of neuroeconomics uses fMRI (functional magnetic resonance imaging) and the BOLD method (Blood Oxygenation Level Dependent). We will explain the methods and scientific base of neuroeconomics with real experiments in that new scientific field. The experiments are made in a lab situated in university hospital UMBAL "St. Ivan Rilski" using GE Signa HDxt 1.5T scanner and specialized equipment of the Nordic Neuro Lab for audio-video psychological paradigms and brain stimulation. This unique and original research for the Bulgarian scientific community employs an interdisciplinary field of neuroeconomics to explain human behaviour and decision making and might be perceived as a foundation of the neuroeconomics as an academic field in Bulgaria. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931942). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No13_B%20Ivantchev_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 616.8  + 33
Ключови думи: 1. neuroeconomics 2. fMRI experiments 3. Bulgaria 4. decision making 
Тематични рубрики: 1. Психология 2. Икономикс 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36081

- 193 -

 

Mancheva, Ivanina.  Data Protection, Property Rights and Value Creation / Ivanina Mancheva. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 171 - 200. 

   Abstract: The study discusses data protection and property rights in terms of how value is creat­ed. The paper highlights specific features of the data: Data are public goods. Their value is not defined in advance, but their processing requires significant upfront investment. The data-based economy relies on network externalities that depend on user participa­tion. Critical questions arise such as who should hold the property rights of data collect­ed through various devices, processed by AI, combined with other pieces of information, etc. What are the economic justifications for the introduction of property or other rights over data? Disclosures about the misuse of personal data led to new regulations like the GDPR. But the research shows that without clarity about the contribution of various participants in the value chain and their rights, new regulations could prove to be a chal­lenge. On the other hand, the uncertainty about property rights undermines innovation. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939023). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No11_Mancheva.pdf 

 005.32
Ключови думи: 1. data 2. data protection 3. intellectual property 4. property rights 5. digitalization 6. public goods 7. privacy 8. trade secrets 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36154

- 194 -

 

Raleva, Stela.  Bulgarian GDP Expenditure Structure: Growth Impact and Convergence with Eurozone / Stela Raleva. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 167 - 191. 

   Abstract: The study represents an analysis of the Bulgarian GDP expenditure structure and its dynamics in the period 2000-2019. This structure is examined through two perspectives - its impact on economic growth in the short and long run, and its convergence with the one in the Eurozone. The relevance of structural convergence is interpreted in the context of its relation to the business cycle synchronization and the effectiveness of the future common monetary policy. The research methodology includes the assessment of the impact of GDP's various components on the economic growth rate, the measurement of the rates of accumulation and consumption, and the evaluation of structural convergence through the indices of dissimilarity and divergence. Based on the empirical analysis, the conclusion is drawn that the high economic growth rate prior to 2009 was largely determined by the significant increase in investments, while during the following years there was a trend of growing decapitalization in the economy which had unfavorable implications for economic growth. At the same time the expenditure structure of the country's GDP manifested an ever increasing convergence with the one in the Eurozone, which comes to show that the economy's structural convergence appears to run counter to real convergence. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931937). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No10_S%20Raleva_R.pdf 

 330.35  + 330.34
Ключови думи: 1. GDP 2. Gross domestic product 3. expenditure structure 4. economic growth 5. structural convergence 6. Eurozone 7. divergence index 8. dissimilarity index 9. accumulation rate 10. consumption rate 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36050

- 195 -

 

Shotarov, Antoan.  Innovation and Competitiveness of the Republic of Bulgaria During the Period 2007-2017 / Antoan Shotarov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 161 - 170. 

   Abstract: As a result of the deepening globalization processes of the late 20th and early 21st centuries, competitiveness is perceived as one of the main indicators determining wheth­er a country will maintain its global economic position. The countries of Central and Eastern Europe, including Bulgaria, lagged significantly behind at the beginning of the century in terms of competitiveness compared to the highly developed Western European countries. Innovation is one of the main factors influencing competitiveness. The aim of the study is to analyze the change in the innovation activity and competitiveness of Bulgaria in the period 2007-2017. The study will be developed through empirical and DESK analysis. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939022). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No10_Shotarov.pdf 

 316.422
Ключови думи: 1. innovations 2. competitiveness 3. European Union (EU) 4. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36153

- 196 -

Цб П I 1042

Valkov, Alexander.  University in the Market Environment: To Prepare Staff for Business or to Function as a Business Enterprise / Alexander Valkov, Evgenia Penkova-Pantaleeva. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 46, 2021, N 1, 91-98. 

 378.003.
Ключови думи: 1. entrepreneurial university 2. labour market 3. state regulation 4. quality of education 5. университетско предприемачество 6. пазар на труда 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36112

Икономика на труда. Човешки ресурси

- 197 -

Цб II 92327

Атанасов, Росен.  Мотивация на служителите в системата на МВР / Росен Атанасов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 101-104. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. управление 3. служители 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36327

- 198 -

 

Атанасова, Маргарита.  Развитие на човешките ресурси в транспорта в контекста на съвременните социално-икономически и технологични промени – предизвикателства пред системата за образование и обучение / Маргарита Атанасова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 165-176. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10406 

 331
Ключови думи: 1. човешки ресурси 2. развитие 3. образование 4. обучение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36397

- 199 -

 

Иванова, Радостина.  Отношения, по повод сключване на трудов договор и други отношения, предмет на уреждане от колективен трудов договор / Радостина Иванова. // Годишник на БСУ, 2020, 128-133. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 331.1
Ключови думи: 1. трудов договор 2. професионална квалификация 3. трудово правоотношение 4. трудов договор 5. колективен трудов договор 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36116

- 200 -

Цб П II 1654

Игнатова, Николинка.  Изследване влиянието на човешките ресурси върху приходите в търговията / Николинка Игнатова. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 2, 32-45. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20501 

 331
Ключови думи: 1. приходи 2. заети лица 3. производителност на труда 4. търговски вериги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36003

- 201 -

Цб II 92327

Кънев, Андрея.  Предложение за повишаване на мотивацията на служителите в МВР / Андрея Кънев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 69-73. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. управление 3. МВР 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36321

- 202 -

 

Масалджийска, Стефка.  Емоционалната интелигентност - съвкупност от умения, притежавани от успешните брокери на недвижими имоти / Стефка Масалджийска . - .  (Emotional Intelligence - A Combination of Skills Owned by Successful Real Estates Agents). // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 123 - 130. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899605). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/06.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 159.923  + 332
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. агенции за недвижими имоти 3. брокери 4. недвижими имоти 5. трудово представяне 6. трудово поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36430

- 203 -

Цб II 92327

Славчева, Иглика.  Пазарът на труда и работещите бедни - социални и икономически аспекти / Иглика Славчева. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 134-139*. 

 331.5
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. социални аспекти 3. икономически аспекти 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36332

- 204 -

Цб II 92327

Славчева, Иглика.  Работещите бедни като индикатор за икономическо развитие / Иглика Славчева. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 140-145. 

 331.5
Ключови думи: 1. икономическо развитие 2. работещи бедни 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36333

- 205 -

Цб П II 1654

Тошева, Екатерина.  Трудова заетост след пенсиониране – тенденции в България за периода 2009-2019 година / Екатерина Тошева. // Икономически и социални алтернативи, Т. 27, 2021, N 2, 5-18. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20499 

 331
Ключови думи: 1. работна сила 2. остаряване на населението 3. заетост 4. пенсиониране 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35960

- 206 -

 

Bimi, Indrit.  Empirical Research of Job Satisfaction of Albanian Nurses / Indrit Bimi. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 231 - 242. 

   Abstract: The paper analyzes nurses’ job satisfaction using a predefined questionnaire, in a well-defined nurse population. The model clearly describes all dimensions of nursing practice in hospitals and the responses to the applied instrument. Albania is a country faced with the actual shortage of medical doctors and nurses due to the latter’s emi­gration. Considering that the principal reasons for the phenomenon are of economic nature, their satisfaction with their daily job, colleagues, system and other measurable variables are helpful endpoints to understand the causes and take measures to contain the migratory process. In terms of methods, the Healthcare Environment Survey (HES) questionnaire has been used, through a cross-sectional application, to which N=2067 nurses responded, distributed in secondary and tertiary hospital care in Albania. All questions range in a Likert scale from 1 to 7. As the results show, evaluating nurse job satisfaction remains a delicate enterprise because of the needed tools and the challenge to collect honest answers. Results are affected by demographics but generally show a clear picture of the daily challenges that nurses are faced with and the critical topics that need intervention. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939029). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No14_Bimi.pdf 

 331.101.3  + 614
Ключови думи: 1. job satisfaction 2. nurses 3. Albania 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Здравеопазване 
  

Сист. No: 36241

- 207 -

Цб II 92327

Gostimirovic, Ladin.  Crisis msnsgement and human resources planning of large-scale migration of population / Ladin Gostimirovic, Radislav Jovicic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 380-389. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление 2. човешки ресурси 3. планиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36306

- 208 -

 

Lyubomirova, Veselina.  Human Resources in the Social Services – Problems and Challenges in the Bulgarian Regions / Veselina Lyubomirova, Georgi Nikolov. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 143-162. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10405 

 331  + 332
Ключови думи: 1. социални работници 2. социални услуги 3. човешки ресурси 4. български региони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 36361

- 209 -

Цб II 92327

Menshikov, Andrei.  Methods of assessment of the shadow economy in the Russian Federation / Andrei Menshikov, Dinara Ornova. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 123-129. 

 331.56
Ключови думи: 1. безработица 2. данъци 3. сенчеста икономика 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 36330

- 210 -

Цб II 92327

Radovic, Tomislav.  Motivation and satisfaction of employees in the communal police of the city of Zajecar - pilot project / Tomislav Radovic, Saska Manic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 17-24. 

 005.32
Ключови думи: 1. мотивация 2. удовлетвореност 3. работа 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36070

- 211 -

 

Toncheva-Zlatkova, Violeta.  Competence-Based Approach: Tools for Self-Management of the Youth Worker / Violeta Toncheva-Zlatkova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 45 - 61. 

   Abstract: The purpose of this article is to introduce the competence-based model for youth workers and to link it to diversity of personal youth work practices. The first part is de­voted to the youth work and a wide range of activities, topics and measures provided by a number of actors in assorted fields and settings. It also discusses the roles of youth work­ers and proposes different tools for their self-management. The second part of the text is devoted to the competence-based approach (content, origins and intentions) and its applicability in the context of youth work. It puts the European Training Strategy (ETS) competence model for youth workers within the context of European youth policies and programmes and explains the benefits and challenges in front of youth workers. It also discusses how this model can support training and provoke professional development. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939004). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No03_Toncheva-Zlatkova.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 351/354  + 331.45
Ключови думи: 1. competencies 2. competence model 3. self-management 4. tools 5. youth policies 6. YOCOMO 7. Youthpass 8. European Youth Work Portfolio 9. professional development 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36146

- 212 -

Цб П II 1655

Williams, Colin C.  Tackling Undeclared Self-Employment in South-East Europe: from Deterrents to Preventative Policy Measures / Colin C. Williams. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 280-298. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20489 

 331
Ключови думи: 1. предприемачество 2. Югоизточна Европа 3. публична политика 4. неформална икономика 5. укриване на данъци 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 35954

Регионална икономика. Геоикономика.

- 213 -

Цб II 92327

Панайотова, Светла.  Зелените градове - модел на устойчиво развитие на Европа / Светла Панайотова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 336-341. 

 316.3:502.3
Ключови думи: 1. Европа 2. зелени градове 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 36299

- 214 -

 

Портарска, Веселина.  Специализация на туристическите райони в България като основа за развитие на регионалното управление на туристическите дестинации / Веселина Портарска. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 41-45. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.48  + 332.1
Ключови думи: 1. териториално райониране 2. туризъм 3. туристическо райониране 4. Закон за туризма (ЗТур.) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 35947

- 215 -

 

Lyubomirova, Veselina.  Human Resources in the Social Services – Problems and Challenges in the Bulgarian Regions / Veselina Lyubomirova, Georgi Nikolov. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 143-162. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10405 

 331  + 332
Ключови думи: 1. социални работници 2. социални услуги 3. човешки ресурси 4. български региони 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 36361

- 216 -

Цб II 92327

Matovic, Ivana.  Application of pestel analysis in the function of strengthening sustainable development in the Republic of Serbia: a cese study / Ivana Matovic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 299-305. 

 316.3:502.3
Ключови думи: 1. Сърбия 2. устойчивост 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
Географски понятия: 1. Сърбия 
  

Сист. No: 36293

- 217 -

 

Petrov, Kamen.  Problematic Aspects of Regional Development Policy in Bulgaria / Kamen Petrov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 133 - 160. 

   Abstract: Bulgaria implements a socio-economic policy aimed at the development of an ef­ficient and competitive economy and equitable integration in the European structures. The regional development policy, which is assuming importance, is part of this policy. The problems in the development of urban territories are particularly topical in the coun­tries of Central and Eastern Europe due to the ongoing processes of transformation. The settlement structure forms the basis of the existence and interaction of society and thus offers geo-demographic characteristics of the territory. The problems of the urban­ized systems are brought to the fore with increasing problems of the improvement and functioning of the individual settlements. These problems raise the need to systematize geographical theory through the prism of regional development and the development of intelligent urban management systems. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939020). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No09_Petrov.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. regions 2. regional development 3. regional planning 4. regionalization 5. territorial development 6. spatial planning 7. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 36152

Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело

- 218 -

 

Видолова, Мария.  Стандартите и рискът в банковата сфера. Възможности за измерване на пазарния риск / Мария Видолова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 73 - 106. 

   
   https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87&oq=%D0%BF%D1%80&aqs=chrome.0.69i59j69i57j46i199i291i433j0i131i433l2j46i131i433j0i433j0i131i433l3.2268j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 336
Ключови думи: 1. банков риск 2. измерване 3. пазарен риск 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36182

- 219 -

Цб П II 1654

Йорданов, Йордан.  Оценка на слабата форма на ефективност на Българска фондова борса с тест за серийна последователност / Йордан Йорданов. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 2, 60-71. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20503 

 336
Ключови думи: 1. капиталов пазар 2. ефективност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36022

- 220 -

 

Каназирева, Рая.  Социално отговорни инвестиции: възможности за устойчиво предприемачество / Рая Каназирева. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 107-127. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9neR.lsBcoRR_CtPWTAC40DxMyw&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 336  + 502:338
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. предприемачество 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Екология 
  

Сист. No: 36183

- 221 -

 

Койшибеков, Кайрат Болатович.  Идентифициране на двигателите за финансов риск и техните пандемични стрес сценарии / Кайрат Болатович Койшибеков. // Годишник на БСУ, 2020, 402-417. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 336
Ключови думи: 1. идентифициране 2. финансов риск 3. стрес-тестове 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36177

- 222 -

Цб II 92327

Льондев, Атанас.  Използване на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма / Атанас Льондев, Бойко Петев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 306-316. 

 336
Ключови думи: 1. финансова система 2. изпиране на пари 3. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36294

- 223 -

 

Недев, Божидар.  Поведенческите деформации и тяхното влияние върху действията на инвеститорите / Божидар Недев. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 169 - 186. 

 330.322
Ключови думи: 1. инвестиции 2. емоции 3. решения 4. финансови пазари 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36311

- 224 -

Цб II 92327

Перминов, Станислав.  Preconditions for the development of trust management in banking / Станислав Перминов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 105-112. 

 336.71
Ключови думи: 1. частно банкиране 2. доверие 3. доверително управление 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36328

- 225 -

 

Ранчев, Георги.  Основи на ДДС облагането на сделките с недвижими имоти в Европейския съюз и България / Георги Ранчев. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 95 - 102. 

   Прев.загл.: Foundations of VAT Taxation of Real Estate Transactions within the European Union and Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899602). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/03.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 336.2  + 332
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчно законодателство 3. ДДС 4. сделки 5. недвижими имоти 6. Европейски съюз (ЕС) 7. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36296

- 226 -

Цб П II 1654

Тасева, Галя.  Ограничения в приложимостта на моделите за предсказване на фалит / Галя Тасева. // Икономически и социални алтернативи, Т. 27, 2021, N 2, 19-31. 

   Проблемите, свързани с приложе­нието на моделите за предсказване на фалит, са от широк спектър. Прегледът на литературата показва липсата на единна дефиниция за фалит. Съществуващото многообразие в дефинициите за фалит затруднява съпоставимостта на различните изследвания и изисква за коректно при приложението на моделите за предсказване на фалит в практиката да се отчита конкретната дефиниция за фалит, на която те са базирани. Подборът на фирмите при различните изследвания също е обект на множество критики. В литературата се поставя и въпросът за качеството на счетоводната информация. Дискусии има и по въпроса за това кои показатели трябва да участват в моделите. В много изследвания се доказва ползата от включване при анализа на риска от фалит и на информация от пазара, както и на нефинансова информация. Няма консенсус и по отношение на твърдението, че за повишаване на прогностичната способ ност на моделите би трябвало да се ползват данни за паричния поток на фирмите. 

   
   https://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/20500 

 336
Ключови думи: 1. риск от фалит 2. финансов дистрес 3. неплатежоспособност 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35962

- 227 -

Цб П II 1655

Challoumis, Constantinos.  Index of the Cycle of Money – the Case of Bulgaria / Constantinos Challoumis. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 225-234. 

 336
Ключови думи: 1. пари 2. България 3. индекси 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35943

- 228 -

Цб П II 1655

Goldman, Sarah.  Monetary Policy within a COVID-19 Environment: The Role of Central Banks and the Main Challenges for the Euro-zone / Sarah Goldman, Shouyi Zhang. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 197-212. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20484 

 336
Ключови думи: 1. Еврозона 2. парична политика 3. здравна криза 4. централни банки 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 35939

- 229 -

 

Milev, Jeko.  Pay-out Phase for The Universal Pension Funds in Bulgaria - New Risks and Opportunities for the Insured Individuals / Jeko Milev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 89 - 101. 

   Abstract: The universal pension funds in Bulgaria are going to enter a new phase in 2021. Women born at the beginning of 1960 are going to receive part of their pension benefit from the universal pension fund of their choice. The so-called pay-out phase is knocking on the door which means that some new risks and opportunities arise for the insured individuals born after 31.12.1959. The article examines the proposed changes in the normative rules concerning the pay-out phase for the universal pension funds and analyses some of the risks that currently appear on the surface. There is a clear need for some additional reforms in the supplementary compulsory pension insurance in Bulgaria if policymakers really want fully funded private pension schemes to support the financially constrained pay-as-you-go column of the social security system in the long term. The article suggests some measures that would be beneficial both for the insured individuals and for the pension system in Bulgaria. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931929). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No06_J%20Milev_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 364.35
Ключови думи: 1. pension funds 2. pension system 3. pay-out phase 4. insured individuals 5. supplementary compulsory pension insurance 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35952

- 230 -

 

Muzho, Neda.  Environmental Fiscal Policy for Sustainable and Efficient Renewable Energy / Neda Muzho. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 193 - 209. 

   Abstract: The article is focused on the appropriate factors for the effective implementation of fiscal policy instruments that lead to more efficient and competitive models for the production of renewable energy. These models became an efficiency tool for value creation and delivery for the customers as part of the transition management for sustainable development. The analysis is based on in-depth case studies in Bulgaria and Belgium and compares the polycentric approaches for governance. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931938). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No11_N%20Muzho_R.pdf 

 336  + 620.91
Ключови думи: 1. fiscal policy 2. policy instruments 3. renewable energy 4. sustainable development 5. circular economy 6. Belgium 7. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36064

- 231 -

 

Stefanova, Kristina.  Structural Convergence of the CEE Countries with the Euro Area: Evidence from the Distribution of Employment between the Economic Sectors / Kristina Stefanova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 49 - 63. 

   Abstract: This paper examines the structural convergence of the CEE countries with the euro area with respect to the distribution of employment between the economic sectors. The existence of such a process contributes to the synchronization of business cycles and the efficiency of monetary policy. The purpose of the paper is to explore in which member states a convergence process with the euro area exists and smaller dissimilarities are observed over the period 2000 - 2018. Through the evaluation of the divergence index and the application of sigma convergence analysis it is identified that employment structure convergence of most CEE countries towards the euro area exists. However, considerably less dissimilarities with the euro area are observed over the whole period in countries that currently use the euro. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931926). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No04_K%20Stefanova_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 336
Ключови думи: 1. structural convergence 2. CEE countries 3. employment 4. Eurozone 5. euro area 6. divergence index 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35933

- 232 -

Цб II 92327

Vucic, Vladan.  Financial engineering and measuring the business performance / Vladan Vucic, Zorana Kostic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 293-298. 

 005.915
Ключови думи: 1. финансови резултати 2. управление 3. предприятия 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 36292

Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ

- 233 -

Цб П I 1042

Иванова, Росица.  Актуални въпроси на анализа на финансовите отчети на предприятието / Росица Иванова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 46, 2021, N 1, 75-81. 

   Прев.загл.: Relevant Issues of the Analysis of Enterprise`s Financial Statements

 657.3
Ключови думи: 1. финансови отчети 2. концептуална рамка 3. информация 4. анализ 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36106

- 234 -

 

Иванова, Росица.  Финансово състояние на транспортното предприятие (методология и методика за анализ) / Росица Иванова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 227-245. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10410 

 657
Ключови думи: 1. финансово състояние 2. методика 3. анализ 4. фактори 5. транспортни предприятия 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36425

- 235 -

 

Михайлов, Олег.  Поемане на ангажимент за финансов одит според нормативната уредба и съдебната практика / Олег Михайлов . - .  (Дискусии). // Адвокатски преглед, 2020, N 10, 27 - 63. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv10-2020-3-10181.pdf 

 34  + 657.6
Ключови думи: 1. финансов одит 2. нормативна уредба 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36261

- 236 -

 

Начкова, Мая.  Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия / Мая Начкова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 247-263. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10411 

 657
Ключови думи: 1. транспортни предприятия 2. независим финансов одит 3. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36426

Управление

- 237 -

Цб I 6167

Илиева, Беатрис Валентинова.  Аспекти на управление на бизнес туризма чрез специализираните туристическите агенции / Беатрис Валентинова Илиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 393-399. 

 338.48  + 005
Ключови думи: 1. бизнес туризъм 2. управление 3. туристически агенции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 36000

- 238 -

Цб II 92327

Корнажев, Етиен.  Управление на политики за киберсигурност в Европейския съюз / Етиен Корнажев, Мирослава Бонева. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 29-34. 

 005
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. управление 3. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36314

- 239 -

Цб II 92327

Кънев, Андрея.  Предложение за повишаване на мотивацията на служителите в МВР / Андрея Кънев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 69-73. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. мотивация 2. управление 3. МВР 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36321

- 240 -

 

Сейменлийски, Камен.  Оперативно управление - нови предизвикателства / Камен Сейменлийски. // Годишник на БСУ, 2020, 183-191. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 005.7  + 621.31
Ключови думи: 1. мощности 2. електроенергетика 3. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 4. бъдеще 5. тенденции 6. развитие 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 36126

- 241 -

 

Ташев, Петър.  Фактори, влияещи върху решението за професионализация на фасилити мениджмънт услугите / Петър Ташев. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 279-292. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg_lSw.DYUbsNclsbgg1fn7TBoZcA&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 005
Ключови думи: 1. фасилити мениджмънт (управление на поддържащи дейности) 2. услуги 3. България 4. добавена стойност 5. фактори 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 36322

- 242 -

Цб II 92327

Фердов, Ставри.  Управление на риска в граничната сигурност на Република България: Настоящи и бъдещи предизвикателства / Ставри Фердов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 54-61. 

 005.52:005.334  + 004.056
Ключови думи: 1. управление 2. управление на риска 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36093

- 243 -

 

Dimitrov, Aleksandar.  The Concept of Leader and Leadership in the Protostudies of Leadership. The European Tradition / Aleksandar Dimitrov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 65 - 87. 

   Abstract: The study aims to make a review of the main concepts regarding leadership (especially political leadership) in the period prior to the emergence of the contemporary theories of leadership. The author reveals one of the problematic issues in the above field - this is the full ignoring or neglect of the concepts, theories and studies before the XIX century as a main or significant base of the leadership studies. Nowadays there is only one explanatory concept for the period before the XIX century and this is "The great man theory" (or Heroic theory) which the author sees as highly insufficient and as a flaw in the overall evolution of the leadership theory. This is a flaw that at some point should be rectified. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1548). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No05_A%20Dimitrov_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 316.46
Ключови думи: 1. leadership 2. leadership theory 3. leadership concepts 4. great man theory 5. mirrors for princes 6. kingship 7. divine mandate 8. autocrat 9. leader 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Управление 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35941

- 244 -

Цб II 92327

Gostimirovic, Ladin.  Crisis msnsgement and human resources planning of large-scale migration of population / Ladin Gostimirovic, Radislav Jovicic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 380-389. 

 005.95/.96
Ключови думи: 1. управление 2. човешки ресурси 3. планиране 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36306

- 245 -

 

Ivanova, Yordanka.  Entrepreneurs’ Characteristics as Determinants of the Internationalization of Bulgarian Small and Medium-Sized Enterprises / Yordanka Ivanova, Silviya Georgieva, Kostadin Kolarov, Krasimira Shindarova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 9 - 27. 

   Abstract: The internationalization of Bulgarian Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) is mostly seen as predetermined by external factors, such as the country's participation in economic unions, lowering barriers to international trade, technology development, etc. Less attention is paid by researchers to the entrepreneurs' characteristics as a determinant of internationalization. One of the study's objectives presented here is to analyze the impact of these characteristics on SMEs' internationalization success. To achieve this objective, applied methods involve review and analysis of available research and information sources, an empirical survey of 468 Bulgarian SMEs, statistical processing, analysis, and synthesis of results. The empirical results prove the importance of entrepreneurs' characteristics for the internationalization and competitive performance of Bulgarian SMEs. The findings show that the length of overall professional experience gained by entrepreneurs is a significant determinant of SMEs' internationalization while managerial knowledge and skills acquired by entrepreneurs could not be considered as such. The surveyed sample excludes micro-enterprises due to the low share of internationalized companies and their strong dependence on factors beyond the control of the entrepreneur-manager. The originality of the study lies in revealing the potential of an adequate managerial training of entrepreneurs for the internationalization of Bulgarian SMEs - mostly small and family and thereby with restricted use of professional managers. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=938998). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No01_Ivanova,%20Georgieva,%20Kolarov,%20Shindarova.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 658.017.2/.3
Ключови думи: 1. internationalization 2. Small and medium-sized enterprises (SMEs) 3. entrepreneurship 4. entrepreneurs 5. competitive performance 6. owner-manager 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 36144

- 246 -

Цб II 92327

Radovic, Tomislav.  Motivation and satisfaction of employees in the communal police of the city of Zajecar - pilot project / Tomislav Radovic, Saska Manic. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 17-24. 

 005.32
Ключови думи: 1. мотивация 2. удовлетвореност 3. работа 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36070

- 247 -

Цб I 6168

Shala, Arberasha.  The logistics and management of distribution channels the case of Kosovo / Arberasha Shala, Rrita Ternava. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 280-285. 

 164  + 005
Ключови думи: 1. logistics 2. management 3. distribution channels 4. Косово 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 36403

- 248 -

 

Tripunoska, Maja.  Corporate Management, Contemporary Development Process of the Economy / Maja Tripunoska, Fisnik Ferati, Mirko Tripunoski. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 97 - 108. 

   Abstract: The level of integration and interconnectedness within states and societies is steadi­ly rising, so goods, capital, people and knowledge easily overcome existing obstacles. The process of corporate management systems is improving, but is also bringing certain problems. One of the important determinants is managing the human resources process, skills and creative abilities to properly manage the overall processes of the organizations in the economy and the public sector, thus achieving its efficiency and effectiveness where the modern corporate management principle points to the fact that the most important capital is the intellectual, which at the same time provides a wealth of knowledge. Changing needs is an opportunity that represents a different approach to thinking both at an organizational and at an individual standpoint. The advancements in econom­ic, political and cultural processes lead to the shift of the boundaries for understanding the contemporary ways of their acting and functioning. Special emphasis is placed on employee relations, ethical management, market relationships, environmental relation­ships and community investment. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939013). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No06_Tripunoska,%20Ferati,%20Tripunoski.pdf 

 005
Ключови думи: 1. corporate management 2. human resources 
Тематични рубрики: 1. Управление 
  

Сист. No: 36149

Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране.

- 249 -

Цб II 92327

Алашки, Максим.  За мотивацията: теорията на Маслоу - критики / Максим Алашки. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 131-135. 

 366.1  + 339.138
Ключови думи: 1. мотивация 2. теория на Маслоу 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
За него: 1. Маслоу, Ейбрахам 
  

Сист. No: 36108

- 250 -

 

Димитрова, Пламена.  Усъвършенстване на продуктовото портфолио на фирма за услуги в контекста на маркетинг чрез преживявания - по примера на курортен хотел / Пламена Димитрова, Лина Анастасова. // Годишник на БСУ, 2020, 276-292. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. портфолио 3. удовлетвореност 4. емоции 5. гости 6. преживявания 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36161

- 251 -

 

Кръстева, Невяна.  Съвместното създаване на стойност като тенденция в съвременния маркетинг / Невяна Кръстева. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 149-168. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9rav.qf3kot84C3NgcAlx1dFvAQ&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. стойност 3. маркетингов микс 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36206

- 252 -

 

Луизов, Атанас.  Промяна на поведението - теории и приложението им в маркетинга / Атанас Луизов. // Годишник на БСУ, 2020, 118-127. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. маркетинг 2. маркетингови комуникации 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36098

- 253 -

 

Русева, Виляна Янкова.  Зелен маркетинг и неговите дигитални измерения в условия на кръгова икономика / Виляна Янкова Русева. // Годишник на БСУ, 2020, 380-401. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 339.138  + 574
Ключови думи: 1. кръгова икономика 2. устойчивост 3. зелен маркетинг 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 2. Екология 
  

Сист. No: 36176

- 254 -

 

Стоянова, Виктория.  Необходимост от мерки за противодействие на негативното въздействие на рекламата върху децата / Виктория Стоянова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 160-164. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 659.1(03)
Ключови думи: 1. реклама 2. деца 3. психологично въздействие 4. негативни ефекти 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36127

- 255 -

 

Kozhuharov, Georgi.  Risk Management System in the Marketing of the Organization in the Conditions of Internationalization / Georgi Kozhuharov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 63 - 77. 

   Abstract: The constant change of contemporary business conditions, increasing competition and the development of international companies give rise to the need that the employees in organizations should change their frame of thought. What is more, there is a need to manage the organization's marketing risks in the conditions of internationalization. In search of a response to this situation, this article attempts to present a risk management system in the organization's marketing amidst internationalization. The article further presents the content and relevance of the system developed by the author, outlining the arguments that the author advances in favor of the establishment of such a system that adequately corresponds to (matches) the contemporary business environment. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939007). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No04_Kozhuharov.pdf 

 339.138
Ключови думи: 1. management 2. marketing 3. risk 4. risk management 5. marketing risk 6. internationalization 
Тематични рубрики: 1. Маркетинг. Реклама. Цени. Планиране. 
  

Сист. No: 36147

Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество

- 256 -

Цб П II 1026

Башев, Храбрин.  Равнище на управленческа устойчивост на селското стопанство в България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 21-39. 

   Необходимостта от включване на "четвърти" управленчески стълб в концепцията за разбиране и в системата за оценка на (съвкупната и) аграрната устойчивост нарастващо се обосновава в академичната литература и намира място в подходите на правителствени, международни, частни и други организации. В България, подобно на много други страни, практически няма цялостни оценки на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Целта на тази статия е да се направи оценка на управленческата устойчивост на селското стопанство на отраслово и подотраслово ниво в България. Многопринципната, критериална и индикаторна оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство установи, че цялостната устойчивост е на "добро", но близко до "задоволително" ниво. Освен това, съществува значителна диференциация на равнищата на интегрална управленческа устойчивост на основните подотрасли. Нещо повече, индивидуалните показатели с найвисоки и ниски стойности за устойчивост определят "критичните" фактори, подсилващи и влошаващи частната и интегрална управленческа устойчивост на оценяваната агросистема. Последно, но не и най-малко важно, резултатите от оценката на интегралната устойчивост в тази разработка, базирани на микро (стопански) и макро (статистически и др.) данни, показват определено разминаване, което трябва да се има предвид при анализите и интерпретациите, като същевременно оценителните показатели, методи и данни продължават да се подобряват. Имайки предвид значимостта на холистични оценки от този тип за подобряване на аграрната устойчивост, като цяло, и на управленческата устойчивост на селското стопанство - в частност, те следва да се разширяват и тяхната прецизност, и представителност да се подобрява. Това изисква повишаване на прецизността чрез разширяване на анкетираните ферми и заинтересовани страни, и използване на "по-обективни" данни от проучвания, статистика, професионални експертизи в дадената област и др. . 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=523 

 338.43
Ключови думи: 1. управленческа устойчивост 2. оценка 3. аграрни подотрасли 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35921

- 257 -

 

Бобчев, Константин.  Proptech предизвикателството в сферата на недвижимите имоти / Константин Бобчев. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 103 - 111. 

   Прев.загл.: Proptech Challenges in the Sphere of Property Industry

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899603). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/04.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. PropTech 2. недвижими имоти 3. технологии 4. дигитализация 5. стартъп компании 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36428

- 258 -

Цб П II 1026

Боевски, Иван.  Възможности за управление на клиентската стойност на агроекосистемните услуги в България (І част) / Иван Боевски. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 40-52. 

   Настоящата разработка се фокусира върху изследването на мястото и ролята на клиентската стойност в икономическите системи, като се концентрира върху ролята на клиентската стойност при(агро)екосистемните услуги. Разгледани са различни теоретични и приложни дисциплини, за които понятието клиентска стойност има пряко или косвено значение. Обобщени са различните дефиниции, както е проследено и развитието на понятието за клиентска стойност. В емпиричната част на изследването, на база на направено анкетно проучване, са обобщени резултатите за връзката на продавачите на (агро)екосистемни продукти към техните клиенти, степента им на познаване на пазара, клиентите и техните специфики. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=524 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистемни услуги 2. клиенти 3. стойност 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35949

- 259 -

 

Гълъбов, Марин.  Правилото 80/20 във фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 91 - 94. 

   Прев.загл.: The 80/20 Rule within Real Estate Companies

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899601). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/02.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 332
Ключови думи: 1. правило 80/20 2. закон на Парето 3. недвижими имоти 4. компании 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 36290

- 260 -

 

Димитрова, Мария.  Социалните мрежи като инструмент в работата на агенциите за недвижими имоти / Мария Димитрова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 112 - 122. 

   Прев.загл.: Social Medias as a Tool in the Real Estate Agencies Work

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899604). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/05.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 077.5  + 332
Ключови думи: 1. социални медии 2. социални мрежи 3. недвижими имоти 4. агенции за недвижими имоти 5. брокери 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36429

- 261 -

Цб П II 1026

Котева, Нина.  Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 3-20. 

   Целта на изследването е да се дефинира категорията, да се разработи методически подход и да се направи оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Използвани методи: метод на главните компоненти (МГК); аналитичен метод; метод на статистическите групировки; графичен метод; вариационен анализ; сравнителен анализ; дескриптивен анализ и др. В теоретико-методологически, методически и практико-приложен аспект се разглеждат основни въпроси на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Въз основа на критичен преглед на научната литература е предложено наше работно определение за конкурентоспособност на земеделските стопанства. Разработен е холистичен подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Обоснована е система от критерии и предложена система от адекватни показатели за тяхното измерване. Изведен е интегрален показател - индекс на конкурентоспособност, който дава възможност за сравнения на отделните типове земеделски стопанства. Направена е оценка на равнището на конкурентоспособност по специализация на земеделските стопанства. Резултатите показват, че общата конкурентоспособност на земеделските стопанства в България е на средно равнище. Налице са определени различия в равнището на конкурентоспособност между отделните специализирани стопанства. Над средната конкурентоспособност са стопанствата, специализирани в отглеждането на свине, птици и зайци, следват тези на полските култури и зеленчуковите стопанства. Под средното равнище са стопанствата, специализирани в отглеждането на трайни насаждения, и тези с тревопасни животни. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=521 

 338.43
Ключови думи: 1. селско стопанство 2. земеделски стопанства 3. конкурентоспособност 4. България 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35915

- 262 -

 

Масалджийска, Стефка.  Емоционалната интелигентност - съвкупност от умения, притежавани от успешните брокери на недвижими имоти / Стефка Масалджийска . - .  (Emotional Intelligence - A Combination of Skills Owned by Successful Real Estates Agents). // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 123 - 130. 

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899605). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/06.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 159.923  + 332
Ключови думи: 1. емоционална интелигентност 2. агенции за недвижими имоти 3. брокери 4. недвижими имоти 5. трудово представяне 6. трудово поведение 
Тематични рубрики: 1. Икономика на труда. Човешки ресурси 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36430

- 263 -

Цб П II 1026

Митова, Диляна.  Биологичното земеделие в контекста на управление на услугите на агроекосистемите / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 53-69. 

   Агроекосистемни услуги е понятие, което се използва все повече както в науката, така и в практиката в Европа и в останалата част от света, докато у нас изслед-ванията, свързани с услугите от агроекосистемите, с техния анализ и управление, са все още "прохождащи". Управлението на агроекоуслугите е сложен имногопластов процес, в който важна роля е отредена на редица фактори, един от които е именно биологичното земеделие. Целта на изследването е в контекста на някои теоретико-методологически и мето-дически въпроси на агроекосистемните услуги, проследявайки връзката между еко-логия и земеделие, както и някои особености на управлението и анализа на екоси-стемните услуги от селското стопанство, да се акцентира върху ролята на биоло-гичното земеделие като основна форма за управление на агроекосистемните услуги, бидейки систематичен подход към земеделието, целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, засилване на устойчивостта, повишаване на ефектив-ността и рентабилността, запазване на околната среда и здравето на хората и животните. . 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=525&tab=bg 

 338.43
Ключови думи: 1. агроекосистеми 2. селско стопанство 3. управление 4. биоземеделие 5. услуги 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35951

- 264 -

Цб П II 1026

Радева, Тихомира.  Перспективи при добавяне на стойност от българските зеленчукопроизводители / Тихомира Радева. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 79-92. 

   Управлението на земеделските стопанства е комплексна дейност. Мениджърите имат за задача да изпълняват множество дейности, които са разнородни по своя характер. Тези дейности са свързани с вземане на управленски решения. Целта на настоящата статия е да се идентифицират перспективи за добавяне на стойност от зеленчукопроизводителите. Перспективите за развитие се определят по следния начин: потенциалът за развитие на зеленчукопроизводство в България е свързан със затруднения достъп до пазар и ограничените производствени ресурси; при добавяне на стойност в зеленчукопроизводството основните средства са агротехниката и агротехническите мероприятия; прилагането на принципите за добавяне на стойност създава очаквания сред зеленчукопроизводителите да получат по-добра цена за своите продукти; за добавяне на стойност към своите продукти зеленчукопроизводителите имат необходимост от административна подкрепа и стимулиране на съвместни маркетингови дейности; зеленчукопроизводителите очакват подкрепа от страна на държавата за осигуряване на пазар, финансово подпомагане и оказване на административна подкрепа; стопанската дейност в сектора ще се развива в посока увеличаване на производството и предлагане на нови продукти. . 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=527 

 338.43
Ключови думи: 1. управление 2. решения 3. развитие 4. бизнес условия 5. зеленчукопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 35968

- 265 -

 

Ранчев, Георги.  Основи на ДДС облагането на сделките с недвижими имоти в Европейския съюз и България / Георги Ранчев. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 95 - 102. 

   Прев.загл.: Foundations of VAT Taxation of Real Estate Transactions within the European Union and Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899602). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/03.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 336.2  + 332
Ключови думи: 1. данъчно облагане 2. данъчно законодателство 3. ДДС 4. сделки 5. недвижими имоти 6. Европейски съюз (ЕС) 7. България 
Тематични рубрики: 1. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 2. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36296

- 266 -

Цб П II 1026

Саров, Ангел.  Българският модел на земеползване и собственост върху земята: феномен на бялото пространство и права на собственост / Ангел Саров. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 93-100. 

   Целта на настоящата статия е да подчертае феномена на "бялото пространство" в българския модел на земевладение и земеползване, в резултат на поземлените реформи в България. Въз основа на регресионен анализ се проверява връзката между изменението на средния наем на "бялото пространство" и средния наем на земята. Заключението е, че средният наем на "бяло пространство" следва промяната в средния наем, но със закъснение, което от своя страна е предпоставка за недоволство на някои собственици. Феноменът "бяло пространство", в резултат на "формалните правила" на институционалната среда, защитава интересите на собствениците на земеделски земи. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=528 

 338.43
Ключови думи: 1. собственост върху земя 2. права на собственост 3. бяло пространство 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36025

- 267 -

Цб П II 1026

Lyubenova, Anelia.  Management accounting in the practice of Bulgarian agricultural farms / Anelia Lyubenova. // Икономика и управление на селското стопанство, 66, 2021, N 2, 70-78. 

   The aim of this paper is to apply management accounting as a model of management in the practice of agricultural farms in Ruse and Targovishte through a management information system to increase the efficiency of their activities. The purpose of the study is rea-lized through the implementation of two main tasks: 1. specifics of the agricultural sector in the application of management accounting, 2. management information system in the activities of agricultural farms in accordance with the objectives of management accounting. Research methods are based on the use of general logical methods of analy-sis and synthesis, abstraction and generalization, deduction and induction. Management accounting both as a theory and practice in Bulgarian farms combines the techniques of financial accounting, finance, planning, analysis and control of economic activity,with the aim of long-term planning of costs, revenues and financial results. The purpose of this is a successful long-term planning of costs, revenues and last but not least the financial result. The information base provided by the accounting regarding the finan-cial resources of the agricultural holding allows research of the expenses, calculation of the prime cost of the agricultural production, analysis, planning, budgeting and control of the occurred deviations, as well as differentiation of different centers of responsibility by applying the management accounting sector. Management accounting is an integral part of the overall process of financial management of Bulgarian agricultu-ral farms, putting the emphasis on ensuring control over liquidity and profitability within certain limits and parameters. 

   
   https://journal.jaem.info/page/en/details.php?article_id=526 

 338.43
Ключови думи: 1. agricultural farms 2. financial management 3. management accounting 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 
  

Сист. No: 36026

Транспорт. Логистика. Съобщения

- 268 -

 

Арнаудов, Борислав.  Пътната безопасност при уязвимите участници – състояние и насоки за нейното подобряване / Борислав Арнаудов. // Научни трудове на УНСС, 2021, 207-225. 

 338.47
Ключови думи: 1. пътна безопасност 2. безопасност 3. устойчива мобилност 4. градска транспортна система 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36424

- 269 -

 

Гаджев, Петър.  Корпоративна идентичност и стил на транспортната фирма / Петър Гаджев. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 68-73. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.47
Ключови думи: 1. транспортни услуги 2. маркетинг на услугите 3. корпоративен имидж 4. стил на управление 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35953

- 270 -

Цб I 6168

Георгиева, Румяна Петрова.  Специфика и насоки за развитие на пазара и преноса на електроенергия в България / Румяна Петрова Георгиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 338-345. 

 621.31  + 338.47
Ключови думи: 1. енергийна бедност 2. електрическа енергия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36419

- 271 -

Цб I 6168

Господинов, Иван Василев.  Конкурентоспособност на морския транспорт при съвременните екологични изисквания (Марпол Анекс VI) / Иван Василев Господинов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 355-361. 

 629.5
Ключови думи: 1. морски транспорт 2. замърсяване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36421

- 272 -

 

Гътовски, Илия.  Търсене и предлагане на обществен превоз на пътници в градска среда / Илия Гътовски. // Научни трудове на УНСС, 2021, 265-279. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10412 

 338.47
Ключови думи: 1. градски транспорт 2. транспортен пазар 3. градска мобилност 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36427

- 273 -

Цб I 6168

Димитров, Стоян Иванов.  Взаимодействието между гражданското общество и общинската администрация за подобряване на транспорта в столицата / Стоян Иванов Димитров. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 362-369. 

 338.47
Ключови думи: 1. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36422

- 274 -

 

Драгнева, Николина.  Морските превози - състояние и перспективи за развитие / Николина Драгнева. // Годишник на БСУ, 2020, 104-108. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 338.47
Ключови думи: 1. морски транспорт 2. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36087

- 275 -

Цб I 6168

Михайлова, Деница Благовескова.  Анализ на външните ползи от внедряването на биогорива / Деница Благовескова Михайлова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 330-337. 

 621.6
Ключови думи: 1. горива 2. биогориво 3. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36418

- 276 -

 

Николова, Христина.  Търсене на товарни превози – фактори и подходи за изследване / Христина Николова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 177-194. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10407 

 338.47
Ключови думи: 1. товарни превози 2. търсене 3. изследване 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36404

- 277 -

Цб I 6168

Павлов, Даниел Ангелов.  Влияние на „четвъртата индустриална революция“ върху дейностите по физическа дистрибуция / Даниел Ангелов Павлов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 258-269. 

 658.7
Ключови думи: 1. логистични дейности 2. физическа дистрибуция 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36399

- 278 -

 

Размов, Тодор.  Икономическа оценка на нивото на безопасност в железопътния транспорт на база възникналите произшествия и инциденти / Тодор Размов, Юлия Варадинова. // Научни трудове на УНСС, 2021, 195-206. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10408 

 338.47
Ключови думи: 1. икономическа оценка 2. безопасност 3. движение 4. влакове 5. аварии 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36423

- 279 -

 

Христова, Катя.  Аспекти на дигитализацията на автомобилния транспорт като част от логистичните системи / Катя Христова. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 85-88. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.47
Ключови думи: 1. транспорт 2. логистика 3. дигитализация 4. устойчиво развитие 5. камиони 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 35956

- 280 -

Цб II 92327

Цветанов, Володя.  Изисквания към подготовката и притежаваните качества на личния състав, участващ в процеса за управление на риска в логистиката на системата за национална сигурност на Република България / Володя Цветанов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 266-271. 

 355.45
Ключови думи: 1. логистика 2. управление 3. национална сигурност 4. Република България 5. логистика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36277

- 281 -

Цб I 6168

Ayturk, Ece.  Outsourcing logistics activities in Turkey / Ece Ayturk, Mehmet Selim Kaya. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 295-302. 

 658.7
Ключови думи: 1. logistics 2. Турция 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 36410

- 282 -

Цб I 6168

Matushynskyi, Denys.  Problems of transport logistics in Ukraine / Denys Matushynskyi. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 321-328. 

 658.7
Ключови думи: 1. Украйна 2. logistics 3. government 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Украйна 
  

Сист. No: 36417

- 283 -

Цб I 6168

Shala, Arberasha.  The logistics and management of distribution channels the case of Kosovo / Arberasha Shala, Rrita Ternava. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 280-285. 

 164  + 005
Ключови думи: 1. logistics 2. management 3. distribution channels 4. Косово 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 2. Управление 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 36403

- 284 -

Цб I 6168

Thuong, Nguyen Phan Hoai.  Vientam logistics costs: obstacles and solutions / Nguyen Phan Hoai Thuong, Doan Vo Tram Anh. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 303-312. 

 658.7
Ключови думи: 1. logistics 2. Виетнам 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Виетнам 
  

Сист. No: 36415

- 285 -

Цб I 6168

Tsonkova, Asya Grigorova.  Internet of things is making fundamental changes to transport and logistics / Asya Grigorova Tsonkova. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 346-354. 

 338.47  + 658.7
Ключови думи: 1. Internet of Things (IoT) 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
  

Сист. No: 36420

- 286 -

Цб I 6168

Yildiz, Damla.  Green logistics, green logistics applivations in Turkey / Damla Yildiz. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 286-294. 

 658.7
Ключови думи: 1. green logistics 2. Турция 
Тематични рубрики: 1. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. Турция 
  

Сист. No: 36406

Туризъм

- 287 -

Цб I 6167

Андреана, Андреева Любомирова.  Надграждане на професионалните умения и компетентности на човешките ресурси в туристическото предприятие чрез управление на проекти / Андреева Любомирова Андреана. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 366-372. 

 338.48
Ключови думи: 1. туристически предприятия 2. мениджмънт 3. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35916

- 288 -

Цб I 6168

Божилов, Георги Адрианов.  Въздействия на събитийния туризъм върху дестинацията и местното население / Георги Адрианов Божилов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 205-212. 

 338.48-6:005
Ключови думи: 1. дестинации 2. местно население 3. туристи 4. влияние 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36387

- 289 -

 

Великова, Еленита.  Устойчиво планиране и развитие на планинските курорти в България / Еленита Великова. // Недвижими имоти & бизнес, IV, 2020, N 2, 81 - 90. 

   Прев.загл.: Sustainable Planning and Development of the Mountain Resorts in Bulgaria

   ISSN 2603-2759 (печатно издание); ISSN 22603-2767 (електронно издание). Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899600). 
   http://realestatejournal-bg.org/images/doc/vol-4-2/01.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 911.372.4:379.84
Ключови думи: 1. устойчиво развитие 2. устойчив туризъм 3. планиране 4. планински курорти 5. България 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36289

- 290 -

Цб I 6168

Георгиева, Ралица Валентинова.  Приложение на новите тенденции в бизнес туризма / Ралица Валентинова Георгиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 176-182. 

 338.48-6:005
Ключови думи: 1. тенденции 2. бизнес туризъм 3. бизнес туристи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36379

- 291 -

Цб I 6168

Герджикова, Елена Иванова.  Туризмът като средство за международен диалог / Елена Иванова Герджикова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 221-. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36392

- 292 -

Цб I 6168

Гроздева, Ралица Георгиева.  Дилемата: независим хотел или част от верига / Ралица Георгиева Гроздева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 183-192. 

 64.024.1
Ключови думи: 1. хотелски вериги 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36383

- 293 -

Цб I 6167

Дамянова, Борислава Михайлова.  Нови пазарни ниши в ресторантьорството / Борислава Михайлова Дамянова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 379-384. 

 64.024.3
Ключови думи: 1. ресторантьорство 2. пазарни ниши 3. добри практики 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35918

- 294 -

 

Димитрова, Ралица.  Онлайн туризмът - перспектива за качествено оползотворяване на свободното време / Ралица Димитрова. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 52-55. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.48
Ключови думи: 1. онлайн туризъм 2. свободно време 3. туристически дестинации 4. Интернет 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35948

- 295 -

Цб I 6168

Иванова, Микаела Кирилова.  Сезонните колебания в туризма / Микаела Кирилова Иванова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 229-236. 

 338.48
Ключови думи: 1. сезонност 2. туризъм 3. сезонен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36394

- 296 -

Цб I 6167

Илиева, Беатрис Валентинова.  Аспекти на управление на бизнес туризма чрез специализираните туристическите агенции / Беатрис Валентинова Илиева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 393-399. 

 338.48  + 005
Ключови думи: 1. бизнес туризъм 2. управление 3. туристически агенции 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Управление 
  

Сист. No: 36000

- 297 -

Цб I 6167

Карафизов, Владимир Василев.  Рискове при използване на онлайн резервационни системи в туризма / Владимир Василев Карафизов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 373-378. 

 338.48  + 338.46:681.324
Ключови думи: 1. онлайн резервации 2. рискове 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 35917

- 298 -

Цб I 6168

Маджурова, Симона Руменова.  Предизвикателства пред развитието на туристическата индустрия в България / Симона Руменова Маджурова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 242-249. 

 338.483
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. туристическа индустрия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36396

- 299 -

Цб I 6167

Мая, Василева Славчева.  Анализ на добрите практики по повод сертификацията в туризма / Василева Славчева Мая. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 400-407. 

 338.48
Ключови думи: 1. туризъм 2. добри практики 3. сертификация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36001

- 300 -

Цб I 6167

Мишева, Мария Живкова.  Влияние на културата и идентичността върху туризма в дестинациите / Мария Живкова Мишева. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 385-392. 

 338.483
Ключови думи: 1. туризъм 2. дестинации 3. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 35919

- 301 -

Цб I 6168

Нинова, Валери Тонева.  Фестивалът на народната носия като бранд на село Жеравна / Валери Тонева Нинова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 198-204. 

 338.48
Ключови думи: 1. фестивален туризъм 2. бранд 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
Географски понятия: 1. Жеравна 
  

Сист. No: 36386

- 302 -

 

Портарска, Веселина.  Специализация на туристическите райони в България като основа за развитие на регионалното управление на туристическите дестинации / Веселина Портарска. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 41-45. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 338.48  + 332.1
Ключови думи: 1. териториално райониране 2. туризъм 3. туристическо райониране 4. Закон за туризма (ЗТур.) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Регионална икономика. Геоикономика. 
  

Сист. No: 35947

- 303 -

Цб I 6167

Ралчев, Росен Дашков.  Анализ на спа туризма / Росен Дашков Ралчев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Доклади от Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 20 април 2016 г. ; Сборник. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016, 408-414. 

 338.48
Ключови думи: 1. СПА туризъм 2. анализ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36002

- 304 -

Цб I 6168

Русев, Руси Русков.  Управление на отпадъците в туризма / Руси Русков Русев. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 193-197. 

 338.484
Ключови думи: 1. управление на отпадъците 2. хотели 3. стратегия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36384

- 305 -

Цб I 6168

Стефанова, Грета Стефанова.  Влияние на културната глобализация върху туризма / Грета Стефанова Стефанова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 213-220. 

 005.44  + 338.48
Ключови думи: 1. глобализация 2. туризъм 3. културен туризъм 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 
  

Сист. No: 36389

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 306 -

Цб I 6168

Бозмарова, Адела Руменова.  Комуникация и координация при противодействието на трафика на хора / Адела Руменова Бозмарова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 10-21. 

 326.1
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. комуникация 3. координация 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36336

- 307 -

 

Маринов, Цветомир.  Търговското противопоставяне между САЩ и Китай / Цветомир Маринов. // Год. на Иконом. унив. - Варна, Т. 90 2019-2020, 2020, 228-284. 

   Научната разработка проследява възникването, развитието и ефектите от търговския конфликт между САЩ и Китай. Представят се теоретичните предпоставки за сблъсъка, анализират се търговските взаимоотношения между двете страни от края на 70-те години на XX век до началото на септември 2019 г. Представят се и се анализират ефектите върху икономиките на САЩ и Китай, върху глобалните производствени вериги и върху инвестиционните потоци между двете държави. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/19 

 339
Ключови думи: 1. конфликт 2. глобално лидерство 3. инвестиции 4. световна икономика 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35937

- 308 -

 

Маринова, Величка.  Експертна оценка на потребителните свойства на транспортни опаковки от рециклирани хартиени материали / Величка Маринова, Теменуга Стойкова, Денка Златева. // Год. на Иконом. унив. - Варна, Т. 90 2019-2020, 2020, 147-187. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/19 

 339.1
Ключови думи: 1. рециклиране 2. експертни оценки 3. опаковки 4. потребители 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35935

- 309 -

 

Парушева, Силвия.  Модел на бизнес интелигентна система за управление на поръчки към доставчици във верига за търговия на дребно / Силвия Парушева, Даниела Пенчева. // Год. на Иконом. унив. - Варна, Т. 90 2019-2020, 2020, 188-227. 

   
   https://godishnik.ue-varna.bg/issue/contents/19 

 339
Ключови думи: 1. проектиране 2. бизнес интелигентни системи 3. търговски вериги 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35936

- 310 -

 

Петрова, Симеонка.  Трансформации в ритейл стратегиите за асортиментна вариантност / Симеонка Петрова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 15, 63-67. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2015.pdf 

 339.3
Ключови думи: 1. ритейлъри 2. асортимент 3. стратегии 4. дигитална трансформация 5. асортиментна политика 6. дигиталени магазини 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35965

- 311 -

Цб II 92327

Попов, Димитър.  Противодействие на незаконния трафик на наркотични вещества през държавите от Черноморския регион / Димитър Попов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 61-68. 

 339.19:663.99
Ключови думи: 1. наркотрафик 2. Черноморски регион 3. противодействие 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 36320

- 312 -

Цб I 6168

Стаменков, Радослав Тихомиров.  Борбата с трафина на хора и устойчиво развитие / Радослав Тихомиров Стаменков. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 31-38. 

 326.1  + 316.3:502.3
Ключови думи: 1. трафик на хора 2. устойчиво развитие 3. международна сигурност 4. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36339

- 313 -

 

Съботинова, Диана.  Глобалният пазар на вода / Диана Съботинова. // Годишник на БСУ, 2020, 191-199. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 339.16
Ключови думи: 1. воден сектор 2. глобален пазар 3. води 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36128

- 314 -

 

Цанкова, Гергана Цветелинова.  Анализ на проблемите при контрабандата с тютюневи изделия / Гергана Цветелинова Цанкова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 109-116. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 339.19:663.99
Ключови думи: 1. тютюн 2. тютюневи изделия 3. контрабанда 4. нелегална търговия 5. акции 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35972

- 315 -

 

Hadjitchoneva, Juliana.  EU-Mercosur Agreement: Developments and Prospects for Bulgarian-Brazilian Economic and Trade Relations / Juliana Hadjitchoneva, Daniel Teixeira. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 103 - 124. 

   Abstract: As the signing of the Free Trade Agreement between the European Union and the Southern Common Market is a fact, the paper aims at revealing the impacts and the prospects of it on the Bulgarian-Brazilian economic and trade relations. After presenting the EU-Mercosur trade context briefly, it discusses the dynamics of the bilateral trade flows both between the European Union and Mercosur and, Bulgaria and Brazil and, emphasises on the novelty of the features and opportunities. The prospects for future economic developments are stated. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931930). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No07_J%20Hadjitchoneva,%20D%20Moura_R.pdf 

 339
Ключови думи: 1. economic relations 2. trade 3. Mercosur 4. European Union (EU) 5. Bulgaria 6. Brazil 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35955

- 316 -

Цб П II 1655

Ivanova, Margarita.  Bulgarian Export of Consumption Goods and Intermediate Goods Since the Outbreak of the Corona-virus / Margarita Ivanova. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 213-224. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20485 

 339
Ключови думи: 1. износ 2. потребление 3. стоки 4. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35940

- 317 -

 

Kang, Hannah.  Trade and Economic Relations Between the European Union and the Republic of Korea / Hannah Kang. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 125 - 137. 

   Abstract: The objective of the research is to outline the main trends in the economic relations between the European Union and the Republic of Korea. The research methods used in the study involve retrospective, comparative and content analysis, as well as table presentation of empirical data for the relations between the two countries. The paper is of conceptual character. The thesis of the research is that the Free trade agreement (FTA) between the two countries is beneficial to both parties but changes in trade flows trends are difficult to attribute clearly, as other macroeconomic factors are also in place. The results of the research involve several major findings. The slow GDP growth of the EU and the depreciation of the euro against the South Korean won over the past five years are obvious. Korea's exporters have a higher rate of utilization of preferences than European companies (there are also large differences between the EU Member States). Two key reasons are at the heart of this observation - first, Korea's exporters, which are often large export family conglomerates, are experienced and resourceful when it comes to administrative customs procedures, while the EU industry is more fragmented. Second, the "direct transport clause" of the agreement does not allow some EU exporters to use their regional centers in Asia to benefit from FTA preferences. The conclusion of the research is that despite the overall positive assessment of the bilateral economic relations, specific concerns remain on both sides. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931933). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No08_H%20Kang_R.pdf 

 339
Ключови думи: 1. Republic of Korea 2. European Union (EU) 3. economic relations 4. trade 5. Free Trade Agreement 6. FTA 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35961

- 318 -

 

Pavlova, Miglena.  The Advantages of the Dynamic Purchasing System in the Context of the Bulgarian Reality / Miglena Pavlova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 109 - 119. 

   Abstract: In the past few years, Bulgaria has made significant progress with a comprehensive reform of the public procurement sector. One of the main directions is the development of e-procurement. The introduction of e-procurement has allowed the use of procurement techniques that have not been widely used so far. One of these methods is the Dynamic Purchasing System (DPS). It is an entirely electronic process, the potential of which is yet to be unleashed. This method is part of the development and implementation of the Cen­tralised Automated Information System“Electronic Public Procurement” (Cais EPP). 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939016). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No07_Pavlova.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 658.7
Ключови думи: 1. dynamic purchasing system 2. electronic procurement 3. framework agreements 4. suppliers 5. public goods 6. public services 7. public procurement 8. Bulgaria 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 36150

- 319 -

Цб П II 1655

Sino-Bulgarian Economic Relations in the Post Pandemic World  / Hongxing Cao, Huirong Zhan, Yuan Wang, Ziyao Wei. // Economic Alternatives, 2021, N 2, 177-196. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2021.2/EA.2021.2.01.pdf 

 339.9
Ключови думи: 1. икономически отношения 2. пандемия 3. Китай 4. България 5. търговия 
Тематични рубрики: 1. Търговия. МИО. Световно стопанство 
  

Сист. No: 35938

Европейски съюз

- 320 -

Цб II 92298

Велева, Симона.  Европейският стълб на социалните права - между политическият опит и ефективните правни граници / Симона Велева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 266-275. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. социални права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36162

- 321 -

 

Илиев, Ивайло.  Европейската вътрешна сигурност след пандемията COVID-19. Дейността на специалните служби в Република България. / Ивайло Илиев. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 136-140. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056
Ключови думи: 1. вътрешна сигурност 2. Европейски съюз (ЕС) 3. COVID-19 4. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36084

- 322 -

Цб II 92299

Легурска, Мирена.  Гражданско образование - европейски и национални политики / Мирена Легурска. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 19-29. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. европейски политики 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36034

- 323 -

Цб II 92289

Маринова, Диана.  Международното частно право на Европейския съюз - идеал или действителност? / Диана Маринова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 427-442. 

1. Право - конференции 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36217

- 324 -

Цб II 92289

Матеева, Екатерина.  Интеграционно частно право / Екатерина Матеева. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 17-53. 

1. Право - конференции 
 341.9
Ключови думи: 1. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36184

- 325 -

 

Моралийска-Иванова, Моника.  Доходното неравенство в Европейския съюз и неговата взаимовръзка с икономическия растеж и бедността / Моника Моралийска-Иванова. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 57-94. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10402 

 330  + 339.923:061.1
Ключови думи: 1. бедност 2. социално изключване 3. доходно неравенство 4. икономически растеж 5. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36337

- 326 -

Цб II 92289

Пандов, Васил.  Новата уредба на имуществените отношения между съпрузи с международен елемент - начало на края на МЧП кодификацията на семейните отношения в ЕС? / Васил Пандов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 454-467. 

1. Право - конференции 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно право 2. семейно право 3. съпружески отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36219

- 327 -

Цб П II 1654

Статева, Йорданка.  България в еврозоната – опитът на други държави и сравнения / Йорданка Статева. // Икономически и социални алтернативи, 2021, N 2, 109-126. 

 339.923:061.1
Ключови думи: 1. Еврозона 2. ERM II 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36027

- 328 -

Цб II 92289

Стоянов, Димитър.  Наднационални опити за хармонизация на уговорката за непрехвърлимост на вземане / Димитър Стоянов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 263-277. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. pactum de non cedendo 3. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36204

Право

- 329 -

Цб II 92327

Анастасов, Ангел.  Кибершпионството и някои аспекти на българското национално право и съвременното международно право / Ангел Анастасов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 67-72. 

 34  + 341
Ключови думи: 1. национално право 2. международно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36095

- 330 -

Цб II 92289

Ангелов, Христо.  Взаимодействие между националните и международните съдилища в материята на гражданските аспекти на международното отвличане на деца / Христо Ангелов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 480-494. 

1. Право - конференции 
 347.63
Ключови думи: 1. родителски права 2. отвличане 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36221

- 331 -

Цб II 92298

Андонова, Камелия.  Преглед на съдебната практика относно предпоставките за провеждане на задочно производство по наказателно-процесуалния кодекс от 1952 г. / Камелия Андонова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 444-455. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. Наказателно процесуален кодекс (НПК) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36175

- 332 -

Цб II 92289

Антонова, Анета.  Някои въпроси относно общата уредба на сключване на търговски сделки / Анета Антонова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 103-122. 

1. Право - конференции 
 347.7
Ключови думи: 1. търговски сделки 2. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36190

- 333 -

Цб II 92289

Байрактарова, Цветелина.  Що е то подчинен дълг и има ли валидна почва у нас? / Цветелина Байрактарова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 385-405. 

1. Право - конференции 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. подчинен дълг 3. subordination agreements 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36215

- 334 -

Цб II 92324

Балабанова, Христина.  По въпроса за общия административен акт / Христина Балабанова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 38-42. 

 342.9
Ключови думи: 1. административен акт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36008

- 335 -

Цб II 92324

Балпеисова, Светлана.  Медиация в судопроизводстве Болгарии / Светлана Балпеисова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 248-253. 

 34  + 342.56
Ключови думи: 1. България 2. медиация 3. съдопроизводство 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36059

- 336 -

Цб II 92327

Бангова, Стефка.  Някои аспекти на правната регулация на задържането на лица от полицейските органи / Стефка Бангова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 80-90. 

 34
Ключови думи: 1. право 2. национална сигурност 3. свобода 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36325

- 337 -

Цб II 92324

Бауберикова, Айжан.  Международный терроризм и транснациональнаяорганизованная преступность / Айжан Бауберикова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 211-217. 

 34
Ключови думи: 1. престъпност 2. международен тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36047

- 338 -

Цб II 92298

Белов, Мартин.  Хуманизмът и рационализмът като основополагащи нормативни идеологии на конституционализма / Мартин Белов. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 69-89. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. конституционализъм 2. хуманизъм 3. рационализъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36125

- 339 -

Цб II 92289

Богданова, Ирина.  Материалноправно или процесуалноправно е изискването за "липса на друг иск", съдържимо в чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите? / Ирина Богданова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 357-367. 

1. Право - конференции 
 347.45
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36212

- 340 -

Цб II 92333

Бозов, Петър.  Правото на вероизповедание по време на изпълнение на наказания с лишаване от свобода / Петър Бозов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 395-405. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право на вероизповедание 2. лишаване от свобода 3. затвор 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36353

- 341 -

Цб II 92289

Борисов, Борислав.  Някои бележки във връзка с измененията на Гражданския процесуален кодекс в материята на заповедното производство (ДВ, бр.86 от 27.10.2017 г.) / Борислав Борисов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 538-550. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. заповедно производство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36225

- 342 -

Цб II 92324

Борисова, Олга.  Одитни комитети в публичния сектор на Р България - тенденции в развитието на нормативната уредба, проблеми и препоръки за усъвършенстване / Олга Борисова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 87-95. 

 34
Ключови думи: 1. вътрешен одит 2. контрол 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36014

- 343 -

Цб II 92333

Бурнева, Яна.  Религиозно-традиционното правно семейство, или регулация, основана на дълг, а не на права / Яна Бурнева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 327-343. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. обичайно право 2. ислямско право 3. задължения 4. принуда 5. санкции 6. държава 7. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Китай 2. Япония 3. Индия 4. Африка 
  

Сист. No: 36345

- 344 -

Цб II 92289

Бъбаров, Мартин.  Брекзит и свободата на установяване на юридически лица / Мартин Бъбаров. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 495-507. 

1. Право - конференции 
 341
Ключови думи: 1. Брекзит 2. свобода на движение 3. юридически лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Великобритания 
  

Сист. No: 36222

- 345 -

Цб II 92333

Велев, Огнян.  Свобода на религията според Европейската конвенция за правата на човека / Огнян Велев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 497-520. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. права на човека 2. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36365

- 346 -

Цб II 92298

Велева, Симона.  Европейският стълб на социалните права - между политическият опит и ефективните правни граници / Симона Велева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 266-275. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. социални права 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36162

- 347 -

Цб II 92298

Великова-Стоянова, Албена.  Нови правни средства за постигане на подходящо жизнено равнище / Албена Великова-Стоянова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 276-289. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. социална защита 2. жизнен стандарт 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36164

- 348 -

Цб II 92333

Велчев, Ивелин.  Конституционни измерения на религията в държави от Европа / Ивелин Велчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 521-529. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. общество 3. Конституция 4. държава 5. национално единство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36368

- 349 -

Цб II 92327

Винаров, Иван.  Правно-политическа същност на суверенитета / Иван Винаров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 222-229. 

 34  + 32
Ключови думи: 1. държавна власт 2. суверенитет 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36268

- 350 -

Цб II 92327

Влайкова, Тамара.  За някои промени в закона за мерките срещу изпирането на пари / Тамара Влайкова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 139-145. 

 34
Ключови думи: 1. изпиране на пари 2. мерки 3. промени 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36113

- 351 -

Цб II 92333

Вълчев, Даниел.  Правото между сакралното и профанното / Даниел Вълчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 21-37. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. християнство 4. православие 5. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Кант, Имануел 2. Шмит, Карл 
  

Сист. No: 36243

- 352 -

Цб II 92333

Вълчева-Куманова, Елица.  Божествената оправданост на правото на съпротива / Елица Вълчева-Куманова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 198-206. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36256

- 353 -

Цб II 92289

Ганчев, Атанас.  Недействителност на търговско дружество поради порок в дружествения договор / Атанас Ганчев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 368-372. 

1. Право - конференции 
 347.72
Ключови думи: 1. търговско дружество 2. дружествен договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36213

- 354 -

Цб II 92333

Ганчев, Борислав.  Хаджийството като основание за промяна на името - някои правни проблеми / Борислав Ганчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 767-779. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. хаджийство 2. промяна 3. имена 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36393

- 355 -

Цб II 92289

Георгиев, Георги.  Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри / Георги Георгиев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 339-356. 

1. Право - конференции 
 347.72
Ключови думи: 1. търговско предприятие 2. договор за залог 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36211

- 356 -

Цб II 92289

Горгиев, Тони.  Таму кадешто застанува правото продолжува политиката а по неа доагаат военните деjствиjа / Тони Горгиев, Гоце Стоиловски. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 198-205. 

1. Право - конференции 
 355.01.000.32
Ключови думи: 1. право 2. политика 3. война 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36199

- 357 -

Цб II 92289

Градинарова, Таня.  Ненадлежното представителство и отмяната на влязло в сила съдебно решение / Таня Градинарова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 523-537. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 3. ненадлежно представителство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36224

- 358 -

Цб II 92332

Градинарова, Таня.  Неравноправните клаузи в договори с потребители в заповедното производство / Таня Градинарова. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 152-181. 

 347.44
Ключови думи: 1. потребителски договори 2. заповедно производство 3. Съд на ЕС (СЕС) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36237

- 359 -

Цб II 92298

Гройсман, Симеон.  Правата като власти. Върховенството на правата като овластяване / Симеон Гройсман. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 95-113. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. власт 2. право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36131

- 360 -

Цб II 92333

Гройсман, Симеон.  За държавата и вероизповеданията като правосъздаващи общности / Симеон Гройсман. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 182-197. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. светска държава 4. религиозно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36254

- 361 -

Цб II 92327

Грошев, Чавдар.  Предсрочното освобождаване от изтърпяване на наложено наказание - сравнителен анализ с чуджи законодателства / Чавдар Грошев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 258-265. 

 34
Ключови думи: 1. Освобождение 2. сравнителен анализ 3. законодателство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36276

- 362 -

Цб II 92333

Гълъбова, Лиана.  Биобиблиография на един малко известен юрист - служител на митрополия и полиция / Лиана Гълъбова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 581-597. 

1. Право - конференции 2. Рашко Николов Гълъбов (1907-1944) 
 34  + 322  + 016:92
Ключови думи: 1. църковно право 2. каноническо (канонично) право 3. православна църква 4. Софийска митрополия 5. църковно управление 6. църковно стопанство 7. църковни служители 8. полицейски служители 9. наказателно право 10. библиография 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36373

- 363 -

Цб II 92333

Делиев, Благой.  Религията и убежденията като защитни (дискриминационни) признаци / Благой Делиев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 483-496. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. основни права 2. равенство 3. право на недискриминация 4. убеждение 5. вяра 6. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36362

- 364 -

Цб II 92327

Джафарова, Есмира.  Възстановителното правосъдие в контекста на арменско-азербайджанския конфликт / Есмира Джафарова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 41-44. 

 327  + 34
Ключови думи: 1. Азербайджан 2. Армения 3. конфликт 4. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Азербайджан 2. Армения 
  

Сист. No: 36089

- 365 -

Цб II 92324

Джорджанова, Аделина.  Оценка на експертизите и решенията в различните области на гражданското право / Аделина Джорджанова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 127-135. 

 347
Ключови думи: 1. гражданско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36019

- 366 -

Цб II 92289

Димитров, Мирослав.  За някои последици от прехвърляне на вещните права по време на изпълнение на договор за строителство / Мирослав Димитров. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 183-191. 

1. Право - конференции 
 347.24
Ключови думи: 1. вещно право 2. строително право 3. договор за строителство 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 
  

Сист. No: 36196

- 367 -

Цб II 92298

Димитрова, Галина.  Лишаване от родителски права и настаняване на дете извън семейството / Галина Димитрова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 312-324. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. семейно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36166

- 368 -

 

Добчев, Андон.  Списъци на действащите адвокати и адвокатски помощници, публикувани в "Държавен вестник" / Андон Добчев. // Адвокатски преглед, 2020, N 11, 26 - 64. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv11-2020-3-10239.pdf 

 34
Ключови думи: 1. адвокати 2. адвокатура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36271

- 369 -

Цб II 92332

Драганов, Живко.  Тенденции в правната закрила на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 85-96. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. правна закрила 3. паралелна закрила 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 36234

- 370 -

 

Драгиев, Александър.  Видове, основания и правен режим на встъпването в дело в международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Годишник на БСУ, 2020, 73-79. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Международен съд на ООН 2. правен режим 3. съдебен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36072

- 371 -

Цб II 92333

Иванов, Иван.  Посещението на папата в България - между църковността, държавността и дипломацията. Интерконфесионални, църковно-правни, литургични, дипломатически и социо-политически аспекти / Иван Иванов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 557-580. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. православна църква 2. дипломация 3. църковна дипломация 4. протокол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 2. Ватикана 
За него: 1. Франциск, папа 2. Йоан Павел II, папа 
  

Сист. No: 36371

- 372 -

Цб II 92324

Илиева, Мария.  Прехвърляне на дружествен дял в събирателно дружество / Мария Илиева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 152-158. 

 34
Ключови думи: 1. събирателно дружество 2. залог 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36023

- 373 -

Цб II 92324

Илиева, Правда.  Някои нетрадиционни криминалистически методи за идентификация на човек / Правда Илиева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 172-177. 

 34  + 343.98
Ключови думи: 1. идентификация 2. криминалистика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36029

- 374 -

Цб II 92324

Ильясова, Индира.  Особенности защиты конституционных прав субъектов свободы предпринимательскойъ деятельности / Индира Ильясова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 259-263. 

 342
Ключови думи: 1. конституционно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36062

- 375 -

Цб II 92298

Йорданова, Зорница.  Относно правото на равен достъп до държавна служба съгласно Конституцията на Република България / Зорница Йорданова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 426-443. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. държавни служители 2. равен достъп 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36174

- 376 -

Цб II 92289

Йосифова, Таня.  По въпроса за конкуренцията на права при Павловия иск (бележки по Тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС, Н.3) / Таня Йосифова, Ивайло Димитров. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 165-170. 

1. Право - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. Павлов иск 2. права на кредитора 3. договорни отношения 4. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36194

- 377 -

Цб II 92333

Йотов, Стилиян.  Хобс и Спиноза четат Евангелието / Стилиян Йотов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 118-130. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. светска власт 2. църковна власт 3. политическа култура 4. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Хобс, Томас 2. Спиноза 
  

Сист. No: 36248

- 378 -

 

Йочев, Евгени.  Адвокатурата в България в началото на ХХ век / Евгени Йочев. // Адвокатски преглед, 2020, N 9, 6 - 22. 

   Посвещава се на 100-годишнината от създаването на Съюза на българските адвокати. 
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv9-2020-2-10131.pdf 

 34
Ключови думи: 1. адвокатура 2. адвокати 3. България 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36255

- 379 -

 

Йочев, Евгени.  Адвокатурата в навечерието на създаването на Съюза на българските адвокати / Евгени Йочев. // Адвокатски преглед, 2020, N 10, 9 - 26. 

   Посвещава се на 100-годишнината от създаването на Съюза на българските адвокати. 
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv10-2020-2-10180.pdf 

 34
Ключови думи: 1. адвокатура 2. адвокати 3. Съюз на българските адвокати 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36260

- 380 -

 

Йочев, Евгени.  100 години от основаването на Съюза на българските адвокати / Евгени Йочев. // Адвокатски преглед, 2020, N 11, 5 - 25. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv11-2020-2-10238.pdf 

 34
Ключови думи: 1. Съюз на българските адвокати 2. адвокати 3. адвокатура 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36267

- 381 -

Цб II 92298

Йочева, Катерина.  Действащи правораздавателни механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори / Катерина Йочева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 233-247. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. договори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36156

- 382 -

Цб II 92324

Калинова, Елисавета.  Международно признание на моряшкия труд / Елисавета Калинова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 109-112. 

 347.79
Ключови думи: 1. международни организации 2. корабоплаване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36016

- 383 -

Цб II 92298

Киселова, Наталия.  Човешката конституция на света / Наталия Киселова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 57-68. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36124

- 384 -

Цб II 92289

Киселова, Наталия.  Свободната стопанска инициатива - основно начало на икономическата система / Наталия Киселова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 597-611. 

1. Право - конференции 
 346
Ключови думи: 1. пазарна икономика 2. свободна стопанска инициатива 3. държавно регулиране 4. Конституция на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36229

- 385 -

Цб II 92333

Киселова, Наталия.  Конституционни измерения на вероизповеданията / Наталия Киселова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 449-468. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Конституция на Република България 2. право на вероизповедание 3. свобода на вероизповедание 4. религиозно сдружаване 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36358

- 386 -

Цб II 92324

Ковачева, Галина.  Современные особенности факторов, влияющих на возникновение экстремизма / Галина Ковачева, Серик Усипбеков. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 218-225. 

 34
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. фактори 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36049

- 387 -

Цб II 92324

Коджахристов, Павлин.  Влиянието на пълния локдаун при пандемията Covid - 19 ърху тенденциите при самоубийства за територията на област Русе / Павлин Коджахристов. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 122-126. 

 34
Ключови думи: 1. коронавирус 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36018

- 388 -

Цб II 92324

Коев, Станислав.  Трудовото право на XXI: Тенденции и предизвикателства / Станислав Коев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 96-108. 

 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. тенденции 3. предизвикателства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36015

- 389 -

Цб II 92327

Козарев, Атанас.  Права и свободи на човека, рискове и заплахи за демокрацията и сигурността - съвременен аспект / Атанас Козарев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 25-32. 

 34
Ключови думи: 1. справедливост 2. истина 3. престъпност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36074

- 390 -

Цб II 92289

Костов, Ивайло.  За приложното поле на иска по чл. 124, ал. 4 ГПК / Ивайло Костов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 551-561. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. иск 3. истинност на документ 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36226

- 391 -

Цб II 92289

Костов, Станислав.  Необвързващият характер на задължителното тълкуване на върховните съдилища при противоречие с правото на ЕС / Станислав Костов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 443-453. 

1. Право - конференции 
 341.17
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36218

- 392 -

Цб II 92324

Коцев, Орлин.  Използване на оперативните данни в досъдебното разследване / Орлин Коцев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 178-182. 

 34
Ключови думи: 1. разузнаване 2. досъдебно производство 3. криминалистика 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36031

- 393 -

Цб II 92324

Криминогенни ситуации при кражбите . // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 79-86. 

 343.97  + 34
Ключови думи: 1. кражби 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36013

- 394 -

Цб II 92298

Кръстева, Здравка.  Актуални въпроси на правата на човека при прилагането на средства за масово следене на електронните комуникации / Здравка Кръстева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 259-265. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. право на личен живот 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36159

- 395 -

Цб II 92324

Кунтуганкызы, Айнур.  Современные проблемы применения меры пресечения в виде содержания под стражей / Айнур Кунтуганкызы. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 204-206. 

 343
Ключови думи: 1. задържане под стража 2. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36043

- 396 -

Цб II 92324

Кунтуганкызы, Айнур.  Процессуальный порядок задержания подозреваемого: условия и основания задержания / Айнур Кунтуганкызы. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 207-210. 

 343
Ключови думи: 1. процедури 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36045

- 397 -

Цб II 92324

Кунчев, Йонко.  Отношение между категориите „следи“ и „доказателства“ през призмата на техните теории / Йонко Кунчев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 9-23. 

 34
Ключови думи: 1. доказателства 2. криминалистика 3. наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36004

- 398 -

Цб II 92324

Кунчев, Йонко.  Одорологичното доказване в наказателния процес / Йонко Кунчев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 24-29. 

 343  + 34
Ключови думи: 1. доказване 2. експертизи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36005

- 399 -

Цб II 92298

Кънева, Мира.  Гражданство без граници? Актуални препятствия пред свободата на движение като универсално право съгласно Всеобщата декларация за правата на човека / Мира Кънева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 126-135. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36133

- 400 -

Цб II 92333

Кънева, Мира.  Религията като глобален регулативен фактор - между етиката на злото и хуманитаризма / Мира Кънева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 731-744. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. етика 3. регулиране 4. конфликти 5. десекуларизация 6. постпозитивизъм 7. парадигма 8. религиозна идентичност 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36388

- 401 -

Цб II 92298

Кьосев, Иван.  Всеобщата декларация за правата на човека - необходимият правнополитически и правнонормативен фундамент за защитата на основните права / Иван Кьосев. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 44-50. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36122

- 402 -

Цб II 92333

Кьосев, Иван.  Възстановяването на българската екзархия - социално-политически и културни предпоставки, стратегически ходове и правно-политически последици / Иван Кьосев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 257-265. 

1. Право - конференции 
 949.72  + 271
Ключови думи: 1. българска църква 2. екзархия 3. български диоцез 4. история на България 
Тематични рубрики: 1. Право 2. История. Биографии. Краезнание 3. Религия 
  

Сист. No: 36263

- 403 -

Цб II 92289

Малчев, Михаил.  За понятието недееспособност и предметния му обхват съгласно чл. 61, ал. 2, предложение първо ЗН / Михаил Малчев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 303-311. 

1. Право - конференции 
 347.65
Ключови думи: 1. Закон за наследството (ЗН) 2. недееспособност на субекта 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36208

- 404 -

Цб II 92333

Манов, Красимир.  Проповядването като изпълнително деяние на престъпления по българския наказателен кодекс / Красимир Манов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 360-371. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. престъпления 2. проповядване 3. изпълнително деяние 4. психическо въздействие 5. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36348

- 405 -

Цб II 92289

Маринова, Диана.  Международното частно право на Европейския съюз - идеал или действителност? / Диана Маринова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 427-442. 

1. Право - конференции 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36217

- 406 -

Цб II 92333

Матеев, Михаил.  Каноническият и светският съд в Европа / Михаил Матеев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 245-256. 

1. Право - конференции 
 34
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. църковен съд 4. светски съд 5. правораздаване 6. съдебна система 7. закони 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36259

- 407 -

Цб II 92298

Матеева, Екатерина.  Въпроси на завещателната дееспособност от сравнителноправен аспект / Екатерина Матеева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 325-351. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. завещание 2. физически лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36167

- 408 -

Цб II 92289

Матеева, Екатерина.  Интеграционно частно право / Екатерина Матеева. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 17-53. 

1. Право - конференции 
 341.9
Ключови думи: 1. европейско право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36184

- 409 -

Цб II 92332

Матеева, Екатерина.  Конверсия на официален документ в частен / Екатерина Матеева. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 15-64. 

 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. документи 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36231

- 410 -

Цб II 92333

Матеева, Екатерина.  Понятието "несъществуващ брак" (matrimonium non existens) според каноническот оправо и влиянието му върху съвременната уредба на недействителността на брака / Екатерина Матеева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 601-652. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. семейно право 2. каноническо (канонично) право 3. несъществуващ брак 4. недействителност на брака 5. нищожен брак 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36377

- 411 -

Цб II 92324

Матеева, Юлиана.  Привидно общият субект в наказателния закон от 1896 г. / Юлиана Матеева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021

 343.21
Ключови думи: 1. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36012

- 412 -

Цб II 92324

Миланова- Петкова, Светлана.  Анализ на правната регламентация за противодействие на корупцията в страните от западни балкани / Светлана Миланова- Петкова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 165-171. 

 34
Ключови думи: 1. корупция 2. анализ 3. съдебна система 4. гражданско общество 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36028

- 413 -

Цб II 92289

Минов, Георги.  Действие на вписването договора за лизинг в централния регистър на особените залози като противопоставимост на трети лица / Георги Минов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 373-384. 

1. Право - конференции 
 347.45/.47
Ключови думи: 1. договор за лизинг 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36214

- 414 -

Цб II 92333

Михайлов, Георги.  Религия, нравственост и правно регулиране / Георги Михайлов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 172-181. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. нравственост 4. нормативни системи 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36253

- 415 -

Цб II 92333

Михайлов, Михаил.  Собствеността на българската православна църква - между църковното и гражданското право / Михаил Михайлов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 544-556. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. църковно имущество 2. право на собственост 3. църковно право 4. православна църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36370

- 416 -

 

Михайлов, Олег.  Поемане на ангажимент за финансов одит според нормативната уредба и съдебната практика / Олег Михайлов . - .  (Дискусии). // Адвокатски преглед, 2020, N 10, 27 - 63. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv10-2020-3-10181.pdf 

 34  + 657.6
Ключови думи: 1. финансов одит 2. нормативна уредба 3. съдебна практика 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Счетоводство. Контрол. Финансово-стопански анализ 
  

Сист. No: 36261

- 417 -

Цб II 92324

Михайлова, Мария.  Състояние на престъпността против политическите права на гражданите в Република България / Мария Михайлова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 113-121. 

 34
Ключови думи: 1. политически права 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36017

- 418 -

Цб II 92333

Михайлова, Мария.  Нетипични престъпления против религиозните права на гражданите / Мария Михайлова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 385-394. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. религиозни права 3. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36351

- 419 -

Цб II 92289

Мицковик, Деjан.  Реформите во семеjното право во преднацртот на Граганскиот законник на Република Македониjа / Деjан Мицковик, Ангел Ристов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 123-138. 

1. Право - конференции 
 347.6(381)
Ключови думи: 1. семейно право 2. брачен договор 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 36191

- 420 -

Цб II 92333

Младенов, Димитър.  Покаянието в християнската религия и самопризнанието в наказателното производство / Димитър Младенов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 372-384. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно производство 2. наказателно право 3. религия 4. покаяние 5. самопризнания 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36350

- 421 -

Цб II 92289

Мозжухина, Генка.  Искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД като механизъм за защита на фидуцианта / Генка Мозжухина. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 278-290. 

1. Право - конференции 
 347.45
Ключови думи: 1. фидуциарни сделки 2. фидуциант 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36205

- 422 -

Цб II 92289

Мусева, Боряна.  Международна компетентност при съдебна делба - колизии между вещно право, имуществен режим между съпрузи и наследяване / Боряна Мусева. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 409-426. 

1. Право - конференции 
 347.6
Ключови думи: 1. семейно право 2. вещно право 3. недвижими имоти 4. имуществен режим 5. съпрузи 6. право на Европейския съюз 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36216

- 423 -

Цб II 92333

Наумов, Светослав.  Философско-правни аспекти на релацията между религиозното съзнание и правното съзнание / Светослав Наумов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 207-221. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. правно съзнание 2. религиозно съзнание 3. философия на правото 4. правно регулиране 5. ценност 6. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36257

- 424 -

Цб II 92324

Наумова, Стефка.  Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на правното съзнание / Стефка Наумова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 43-51. 

 34
Ключови думи: 1. общество 2. правно съзнание 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36009

- 425 -

Цб II 92333

Наумова, Стефка.  Правото и религията в системата за социален контрол / Стефка Наумова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 131-148. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. социален контрол 4. правна санкция 5. религиозни институции 6. религиозно съзнание 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36249

- 426 -

Цб II 92298

Начев, Дилян.  Съществува ли право на полово самоопределение в гранични случаи? / Дилян Начев. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 136-143. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. граждански пол 2. биологичен пол 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36135

- 427 -

Цб II 92289

Николов, Ясен.  Проблеми на правната уредба на платежните услуги по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка / Ясен Николов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 324-338. 

1. Право - конференции 
 341
Ключови думи: 1. Закон за платежните услуги и платежните системи ( ЗПУПС) 2. европейско право 3. платежни услуги 4. информация за сметка 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36210

- 428 -

Цб II 92298

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Една различна перспектива за правото на живот / Малина Новкиришка-Стоянова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 189-207. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. право на живот 2. човешки ембрион 3. международно право 4. национално право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36140

- 429 -

Цб II 92333

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Lex Dei / Малина Новкиришка-Стоянова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 72-109. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Lex Dei (Law of God) 2. универсално право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36246

- 430 -

Цб II 92324

Палазов, Петко.  Исторически преглед и развитие на свободното движение на капитали в правото на европейския съюз / Петко Палазов. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 159-164. 

 34
Ключови думи: 1. право на Европейския съюз 2. капиталови пазари 3. единен пазар 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36024

- 431 -

Цб II 92333

Панайотов, Пламен.  За предписанията в Новия завет и в наказателното право / Пламен Панайотов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 61-71. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. Библия 4. наказателно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36245

- 432 -

Цб II 92289

Панайотова-Чалъкова, Люба.  Специфика на сънаследствените отношения при прилагането на презумцията по чл. 69 ЗС / Люба Панайотова-Чалъкова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 192-197. 

1. Право - конференции 
 347.65
Ключови думи: 1. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36197

- 433 -

Цб II 92289

Пандов, Васил.  Новата уредба на имуществените отношения между съпрузи с международен елемент - начало на края на МЧП кодификацията на семейните отношения в ЕС? / Васил Пандов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 454-467. 

1. Право - конференции 
 341.17
Ключови думи: 1. международно частно право 2. семейно право 3. съпружески отношения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36219

- 434 -

Цб II 92333

Пандов, Васил.  Международното частно право - регулатор на търпимостта и нетолерантността на кръстопътя на религиозните идентичности / Васил Пандов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 693-730. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. международно частно право 2. права на човека 3. обществен ред 4. религиозно право 5. чуждо религиозно право 6. интерперсонални стълкновения 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Израел 2. Европа 3. България 4. Либия 5. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36385

- 435 -

Цб II 92333

Панчев, Цветомир.  Влияние на Инквизицията върху формирането на института на самопризнанието в наказателния процес / Цветомир Панчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 406-418. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. самопризнания 3. Светата инквизиция 4. разпит 5. доказателства 6. изтезания 7. светски наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Испания 
  

Сист. No: 36355

- 436 -

Цб II 92333

Пенчев, Георги.  Християнската религия и българското екологично парво / Георги Пенчев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 661-679. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. християнска религия 2. екологично право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Екология 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36381

- 437 -

Цб II 92332

Петров, Васил.  За косвения контрол за конституционност / Васил Петров, Константин Кунчев. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 234-251. 

 342
Ключови думи: 1. Конституция на България 2. Конституционен съд 3. противоконституционност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36240

- 438 -

Цб II 92298

Петров, Венцислав Л.  Защита на правото на наследяване в чл. 17 от Конституцията, в българското наследствено право и във Всеобщата декларация за правата на човека / Венцислав Л. Петров. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 352-358. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36168

- 439 -

Цб II 92289

Петров, Венцислав Л.  Отговорност на частните правоприемници mortis causa за наследствени дългове - генезис и основание / Венцислав Л. Петров. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 246-257. 

1. Право - конференции 
 347.65
Ключови думи: 1. наследствено право 2. наследници 3. частни правоприемници 4. Закон за наследството (ЗН) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36202

- 440 -

Цб II 92332

Петров, Венцислав Л.  Сравнителноправен поглед върху съотношението между наследството и дълговете на наследодателя / Венцислав Л. Петров. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 182-196. 

 347.65
Ключови думи: 1. гражданско право 2. имущество 3. наследствено право 4. Римско право 5. Common law 6. шериатско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36238

- 441 -

Цб II 92333

Петров, Венцислав Л.  Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България / Венцислав Л. Петров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 653-660. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. брак 2. семейно право 3. църковно брачно право 4. светско брачно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36380

- 442 -

Цб II 92333

Петров, Димитър.  Някои аспекти при приложението на ислямското наказателно право / Димитър Петров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 431-446. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. ислямско право 2. наказателно право 3. сунити 4. шиити 5. философия 6. сравнително право 7. шериат 8. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36357

- 443 -

Цб II 92333

Петрова, Десислава.  Тайната на изповедта в светския наказателен процес / Десислава Петрова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 419-430. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно производство 2. тайна на изповедта 3. неприкосновеност 4. свещенослужител 5. светски наказателен процес 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36356

- 444 -

Цб II 92324

Петрова, Мария.  Доказателствата при установяването и оспорването на произхода от бащата / Мария Петрова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 136-140. 

 34
Ключови думи: 1. дете 2. баща 3. бащинство 4. ДНК експертиза 5. доказателства 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36020

- 445 -

Цб II 92332

Попова, Валентина.  Медиацията в българското и европейското право, в българския, европейския и международния граждански процес / Валентина Попова. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 97-139. 

 341
Ключови думи: 1. гражданско право 2. европейско право 3. граждански процес 4. медиация 5. медиатор 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36235

- 446 -

Цб II 92289

Попова, Цвета.  Особености в производството за установяване на осигурителен стаж по съдебен ред / Цвета Попова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 612-623. 

1. Право - конференции 
 349.2
Ключови думи: 1. трудови отношения 2. осигурителен статус 3. осигурително право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36230

- 447 -

Цб II 92333

Пушкарова, Ива.  Помилването в светското и божието право: поглед към влиянието на християнската нравственост и доктрина върху въздаването на висша милост / Ива Пушкарова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 347-359. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. наказателно право 2. помилване 3. религия 4. мит 5. грях 6. амнистия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36347

- 448 -

Цб II 92333

Радева, Виржиния.  Идеите на Хегел за религията - човешкият и божественият закон. Ретроспекция във времето / Виржиния Радева. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 533-543. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. право 3. закони 4. философия 5. справедливост 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
За него: 1. Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 
  

Сист. No: 36369

- 449 -

Цб II 92289

Рачев, Тихомир.  Еднополовите бракове в светлината на римското право / Тихомир Рачев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 291-302. 

1. Право - конференции 
 347.6
Ключови думи: 1. семейно право 2. еднополови бракове 3. Римско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36207

- 450 -

Цб II 92333

Рачев, Тихомир.  Някои размишления за клетвата като пресечна точка между религия и право / Тихомир Рачев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 266-384. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. религия 2. Римско право 3. граждански процес 4. християнство 5. римско общество 6. римско правораздаване 7. римскоправна традиция 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36264

- 451 -

Цб II 92289

Ристов, Ангел.  Реформите во македонското наследно право: реалност или желба / Ангел Ристов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 139-155. 

1. Право - конференции 
 347.65(381)
Ключови думи: 1. наследствено право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Македония (Северна Македония) 
  

Сист. No: 36192

- 452 -

Цб II 92324

Русчев, Иван.  Субсидиарното правоприлагане в режима на ЮЛНЦ / Иван Русчев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 52-62. 

 34
Ключови думи: 1. юридически лица 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36010

- 453 -

Цб II 92289

Русчев, Иван.  Въпроси на невъзможния предмет по чл. 26, ал. 2 ЗЗД / Иван Русчев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 54-60. 

1. Право - конференции 
 347.451.9
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. невъзможен предмет 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36185

- 454 -

Цб II 92332

Русчев, Иван.  За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД - десет години по-късно : За квалификацията на договора, сключен от дееспособно лице, което не може да разбира или да ръководи действията си в светлината на най-новата съдебна практика / Иван Русчев. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 65-84. 

 347.451.9
Ключови думи: 1. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) 2. унищожаемост 3. волеизявление 4. сключване на сделки 5. недееспособност на субекта 6. дееспособност 7. валидност на сделката 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36233

- 455 -

Цб II 92324

Сапунджиева, Мериям.  Молба за откриване на производство по стабилизация на търговец / Мериям Сапунджиева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 141-151. 

 34
Ключови думи: 1. стабилизация 2. търговец 3. несъстоятелност 4. граждански процес 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36021

- 456 -

Цб II 92289

Сарафов, Павел.  Правни особености на съседските правоотношения / Павел Сарафов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 83-102. 

1. Право - конференции 
 347.2
Ключови думи: 1. съседски правоотношения 2. вещно право 3. право на собственост 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36189

- 457 -

Цб II 92332

Сарафов, Павел.  Изменение и изгубване на вещни права / Павел Сарафов. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 140-151. 

 347.24
Ключови думи: 1. вещно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36236

- 458 -

Цб II 92324

Сарымбетов, Ерлан.  Проблемы обеспечения интересов детей при усыновлении / Ерлан Сарымбетов. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 236-241. 

 34
Ключови думи: 1. осиновяване 2. права 3. деца 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36056

- 459 -

Цб II 92324

Сарымбетов, Ерлан.  История становления института усыновления с древнейших времен до современности / Ерлан Сарымбетов, Мухтар Турсынбаев. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 242-247. 

 34
Ключови думи: 1. осиновяване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36058

- 460 -

Цб II 92333

Славов, Атанас.  Публично право и християнство: за религиозните основи на модерните институции и право / Атанас Славов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 469-482. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. Конституция 2. християнство 3. човешки права 4. права на човека 5. политическа теология 6. православна църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Европа 2. Ирландия 3. Гърция 4. Германия 5. Полша 
  

Сист. No: 36360

- 461 -

Цб II 92298

Славова, Мария.  Правата на човека срещу правата на държавата / Мария Славова. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 90-94. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36130

- 462 -

Цб II 92333

Славова, Мария.  За правните принципи и християнските ценности / Мария Славова. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 149-158. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. философия на правото 2. християнски ценности 3. дигитално общество 4. управление на данни 5. международно хуманитарно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36250

- 463 -

Цб II 92333

Смочевски, Александър.  Формиране на конституционните отношения държава-църква в Гърция (В контекста на предоставянето на автокефалия на Гръцката православна църква от Вселенската Константинополска патриаршия през XIX век) : Кратък канонично-правен преглед / Александър Смочевски. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 285-313. 

   Приложение: Съборен Томос на Светия и Свещен събор, събрал се в Константинопол в лето от Христа Спасителя хиляда осемстотин и петдесето, в месец юни, индикт VIII относно Православната църква в Гърция. 

1. Право - конференции 
 34(495)  + 322(495)
Ключови думи: 1. каноническо (канонично) право 2. Гръцка православна църква 3. Конституция 4. ойкумен 5. автокефална църква 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Гърция 
  

Сист. No: 36265

- 464 -

Цб II 92333

Ставру, Стоян.  Космически ценности и право: морално-религиозни измерения на срещата с извънземния живот / Стоян Ставру. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 222-244. 

   Прев.загл.: Cosmic values and law: moral and religious dimensions of encountering extraterrestrial life

1. Право - конференции 
 347.8
Ключови думи: 1. космическо право 2. метаправо 3. екзотеология 4. религия 5. извънземен живот 6. антропоцентризъм 7. космос 8. теизъм 9. пърпосивизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36258

- 465 -

Цб II 92289

Стайков, Ивайло.  Предявяване на иск за установяване на трудов и/или осигурителен стаж от наследник(ци) на починало лице / Ивайло Стайков. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 585-596. 

1. Право - конференции 
 349.2
Ключови думи: 1. трудово право 2. наследници 3. осигурителен стаж 4. иск 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36228

- 466 -

Цб II 92298

Стоилов, Янаки.  Права на човека - идеология, политика, право (за подготовката, приемането и значениет она Всеобщата декларация за правата на човека) / Янаки Стоилов. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 19-31. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36119

- 467 -

Цб II 92298

Стоилов, Янаки.  Право на опазване на здравето и на медицинска помощ (международни и национални правни аспекти) / Янаки Стоилов, Радко Велков. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 290-311. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. медицинска помощ 2. международно право 3. национално право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36165

- 468 -

Цб II 92333

Стоилов, Янаки.  Светско и свещено в правото и правосъдието / Янаки Стоилов. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 38-60. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. право 2. религия 3. каноническо (канонично) право 4. модерно право 5. рационалност 6. правосъдие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
  

Сист. No: 36244

- 469 -

Цб II 92333

Стойнев, Иван.  "Let`s leave God out of this...", или трудният път на утвърждаване на религията като източник на конституционните ценности на Европейския съюз / Иван Стойнев. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 680-692. 

1. Право - конференции 
 34  + 322
Ключови думи: 1. конституционни ценности 2. обществен морал 3. културно наследство 4. Конвент 5. религия 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36382

- 470 -

Цб II 92289

Стоянов, Димитър.  Наднационални опити за хармонизация на уговорката за непрехвърлимост на вземане / Димитър Стоянов. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 263-277. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. гражданско право 2. pactum de non cedendo 3. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Европейски съюз 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36204

- 471 -

Цб II 92332

Стоянов, Димитър.  Правни последици от нарушаване на забраните за сключване на правни сделки от страна на приватизиращите се дружества / Димитър Стоянов. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 197-233. 

 347.23
Ключови думи: 1. приватизация 2. приватизационни сделки 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36239

- 472 -

Цб II 92324

Суйменбаева, Акмарал.  Зарубежный опыт в конституционно-правовом регулировании пенсионной системы пенсионного обеспечения в соответствии с конституционными изменениями / Акмарал Суйменбаева. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 254-258. 

 342
Ключови думи: 1. права на човека 2. социално осигуряване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36060

- 473 -

Цб II 92289

Сърбинова, Дафина.  Избор на приложимо право към договорните отношения без международен елемент / Дафина Сърбинова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 468-479. 

1. Право - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. договорни отношения 2. приложимо право 3. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36220

- 474 -

 

Тест и казуси от изпита за адвокати и младши адвокати от 25 и 26 юли и 8 август 2020 г. . // Адвокатски преглед, 2020, N 8, 46 - 63. 

   
   https://www.vas.bg/p/p/a/pages-from-adv8-2020-3-10088.pdf 

 34  + 371.27
Ключови думи: 1. право 2. Висш адвокатски съвет 3. адвокати 4. тестове 5. казуси 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36251

- 475 -

Цб II 92289

Токушев, Виктор.  Относно възможностите за промяна на условията, при които е издадена емисия облигации / Виктор Токушев. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 228-245. 

1. Право - конференции 
 347.4
Ключови думи: 1. облигационна емисия 2. емисия облигации 3. инвестиционни ценни книги 4. акционерно дружество (АД) 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Германия 2. Великобритания 3. България 
  

Сист. No: 36201

- 476 -

Цб II 92333

Топуров, Петър.  Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица / Петър Топуров. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 745-757. 

1. Право - конференции 
 34.000.93  + 322
Ключови думи: 1. договорно право 2. Средновековие 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. История. Биографии. Краезнание 
Географски понятия: 1. Кралство Кастилия 
  

Сист. No: 36390

- 477 -

Цб II 92333

Топчийска, Деница.  Право, религия и социални медии / Деница Топчийска. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 159-171. 

1. Право - конференции 
 34  + 322  + 077.5
Ключови думи: 1. социални медии 2. право 3. свобода 4. религия 5. глобализация 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36252

- 478 -

Цб II 92289

Тороманова, Ася.  Процесуално правоприемство на страната на юридически лица, основано на чл.227 от ГПК. Проблеми, разгледани в теорията и в съдебната практика / Ася Тороманова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 562-581. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. Граждански процесуален кодекс (ГПК) 2. събирателно дружество 3. гражданско процесуално право 4. командитно дружество 5. дружество с ограничена отговорност /ООД/ 6. акционерно дружество (АД) 7. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36227

- 479 -

Цб II 92324

Тургынбек, Гулнур.  Критерии и значение классификации форм соуастия в уголовном праве / Гулнур Тургынбек. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 190-196. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. критерии 3. класификация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36038

- 480 -

 

Тургынбек, Гулнур.  Дифференциация ответственности участников уголовного правонарушения / Гулнур Тургынбек, 197-203. 

 343
Ключови думи: 1. наказателно право 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36040

- 481 -

Цб II 92324

Тянкова, Янка.  Довереното лице в производството по стабилизация / Янка Тянкова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 63-69. 

 34
Ключови думи: 1. доверено лице 2. несъстоятелност 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36011

- 482 -

Цб II 92289

Тянкова, Янка.  Разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация / Янка Тянкова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 171-182. 

1. Право - конференции 
 347.7
Ключови думи: 1. Търговски закон (ТЗ) 2. производство по несъстоятелност 3. план за стабилизация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36195

- 483 -

Цб II 92324

Усипбеков, Серик.  Криминологическая характеристика личности преступника на примере экстремистских преступлений / Серик Усипбеков. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 226-231. 

 34
Ключови думи: 1. екстремизъм 2. престъпления 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36052

- 484 -

Цб II 92289

Цолова, Камелия.  По въпроса дали пълномощното за сключване на материалноправния договор овластява пълномощника да сключи и арбитражната клауза в договора / Камелия Цолова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 511-522. 

1. Право - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. договор 2. пълномощно 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36223

- 485 -

Цб II 92298

Цонева, Силвия.  Хоризонтално действие на основните права на човека в отношенията между частноправни субекти / Силвия Цонева. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 158-172. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36137

- 486 -

Цб II 92324

Чанкова, Добринка.  Новият наръчник на ООН за програмите за възстановително правосъдие - инструмент за по-добра реакция на престъпността / Добринка Чанкова. // Право и общество : Научна конференция, проведена в рамките на ХХ лятна научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър " 25 -26 юни 2021 / Ред. кол. Йонко Кунчев, Олга Борисова, Елисавета Калинова, Галина Николова; Художник Олга Паскалева;. - Варна : ВСУ "Черноризец Храбър", 2021, 30-37. 

 34
Ключови думи: 1. правосъдие 2. програми 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36007

- 487 -

Цб II 92289

Чолакова, Анна.  За правото на наследяване при заместване поради недостойнство / Анна Чолакова. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 258-262. 

1. Право - конференции 
 347.65
Ключови думи: 1. наследствено право 2. право на наследяване 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36203

- 488 -

Цб II 92298

Шопов, Атанас.  Правото на признаване на правосубективност по чл. 6 от Всеобщата декларация за правата на човека / Атанас Шопов. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 144-157. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36136

- 489 -

Цб II 92298

Aqifi, Berat.  The Role of the Submissions as One the Means of Protection of Fundamental Human Rights in Kosovo / Berat Aqifi, Detrina Alishani. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 359-366. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 36169

- 490 -

Цб II 92333

Barbashov, Vladimir.  The Transformation of the Swastika from a Religious Sign to a Nazi Symbol as Expression of Extremism: Linguistic-legal Analysis / Vladimir Barbashov, Danil Shuvayev, Nikita Zolotin. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 758-766. 

   Прев.загл.: Трансформация на свастиката от религиозен знак до нацистки символ - израз на екстремизъм: правно-лингвистически анализ

1. Право - конференции 
 34  + 322  + 003
Ключови думи: 1. свастика 2. религиозен знак 3. нацистки символ 4. юридическа практика 5. екстремизъм 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Религия 3. Общ отдел. Наука. Култура 
  

Сист. No: 36391

- 491 -

Цб II 92289

Bargelli, Elena.  New developments of the causa contractus in italian law / Elena Bargelli. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 69-72. 

1. Право - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. договорно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 36187

- 492 -

Цб II 92289

Bojin, Lucian.  The action for nullity of the shareholders general assembly`s decisions and oppression remedy: two different tools belonging to different legal systems, for achieving similar purposes / Lucian Bojin. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 206-227. 

1. Право - конференции 
 347.72
Ключови думи: 1. corporate law 2. shareholders 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36200

- 493 -

Цб I 6172

Calin, Dragos.  The Romanian Judicial System: Current Issues and the Necessity of Avoiding Regress / Dragos Calin. // Dainov,  Evgenii. Strategies for Strengthening Democracy : 30 Years after the Fall of the Berlin Wall : Conference Proceedings, Sofia, September 24 -30, 2019 / Evgenii Dainov, Iskren Ivanov, Dragos Calin, Plamen Makariev, et al.  (Sofia). - Sofia. - Sofia : Fulbright Bulgaria (Bulg.-Amer. commission for edu, 2020, 15-20. 

1. Демокрация – конференции 
 321.7.000.34
Ключови думи: 1. съдебна система 2. право 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Право 
Географски понятия: 1. Румъния 
  

Сист. No: 36405

- 494 -

Цб II 92298

Ciuca, Aurora.  The Universal Declaration of Human Rights in Its 70s. Remembering the History and People behind the Document / Aurora Ciuca. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 32-43. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36120

- 495 -

Цб II 92298

Cuttaia, Francesco Giulio.  Status, Functions, and Legitimacy of the Constitutional Courts / Francesco Giulio Cuttaia. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 367-377. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. Конституционен съд 2. човешки права 3. Европейски съд 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36170

- 496 -

Цб II 92289

Dacoronia, Eugenia.  State liability for policemen`s acts or omissions: a comparative approach in the light of the recent case Robinson V. Chief constable of West Yorkshire police [2018] UKSC 4 / Eugenia Dacoronia. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 61-68. 

1. Право - конференции 
 351.74.000.34
Ключови думи: 1. полиция 2. полицейски служители 3. държавен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 36186

- 497 -

Цб II 92333

Djordjevic, Aleksandar.  City law as an example of the reception of Roman-Byzantine law in slavic countries / Aleksandar Djordjevic, Marija Ignjatovic. // Научни четения на тема "Право и религия" : Сборник доклади / Състав. Пламен Панайотов, Симеон Гройсман, Янаки Стоилов, Красимир Манов. - Българска, Първо издание  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 110-117. 

   Прев.загл.: Градското право като пример за рецепцията на Римо-византийското право в славянските страни

1. Право - конференции 
 34
Ключови думи: 1. гражданско право 2. история 3. градско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36247

- 498 -

 

Dulevski, Stoycho.  Some Issues Regarding the Bulgarian Controlled Foreign Companies' Rules / Stoycho Dulevski. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2

   Abstract: The controlled foreign company rules (CFC rules) are a relatively new regime in the Bulgarian domestic legislation. Their introduction in the Corporate Income Tax Act (CITA) is connected with the transposition of Directive 2016/1164. As EU Мember State, Bulgaria is obliged to follow and apply the European law including in the tax law. At the same time, based on the principle of sovereignty, Bulgaria has its own domestic policy. The CFC rules are a symbiosis of law, economics and accounting. In the Bulgar­ian domestic legislation, they are characterized with numerous challenges both from a theoretical and a practical perspective. Proof of this is their several amendments and the issues concerning their implementation. Due to their new existence and rather con­troversial nature, there are only several articles in the Bulgarian literature that do not explicitly analyze in details this issue. The main aim of the current study is to outline some of the disputable issues regarding the CFC rules from a Bulgarian perspective. For this purpose, the author makes some recommendations and shares some thoughts regarding the CFC's future. The applied methods are the historical method, the method of systematic analysis, the formal-logical method and the comparative method. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939010). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No05_Dulevski.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 346
Ключови думи: 1. European Union (EU) 2. law 3. EU law 4. tax law 5. controlled foreign companies 6. Corporate Income Tax Act 7. taxation 8. Directive 2016/1164 9. Directive 2011/96 10. dividents 11. tax profit 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36148

- 499 -

Цб II 92298

Guella, Flavio.  Remedies Against Violations of the European Convention on Human Rights and Stability of the Italian Final Judgments / Flavio Guella. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 408-425. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. права на човека 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Италия 
  

Сист. No: 36173

- 500 -

Цб II 92289

Hradek, Jiri.  Damage caused by product defect and (legitimate) expectations concerning product safety / Jiri Hradek. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 312-323. 

1. Право - конференции 
 347
Ключови думи: 1. дефектни продукти 2. щети 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36209

- 501 -

Цб II 92289

Jessel-Holst, Christa.  Voluntary agency in German, Bulgarian and comparative private international law / Christa Jessel-Holst. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 156-164. 

1. Право - конференции 
 341
Ключови думи: 1. международно частно право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. България 2. Германия 
  

Сист. No: 36193

- 502 -

Цб II 92298

Martiskova, Monika.  Judicial precedent in civil law (Continental European) jurisdictions and the rise of legal realism in Europe / Monika Martiskova. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 114-125. 

   Прев.загл.: Съдебен прецедент в юрисдикциите на гражданското право (континентална Европа) и възходът на правния реализъм в Европа

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. гражданско право 
Тематични рубрики: 1. Право 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 36132

- 503 -

Цб II 92298

Ricotta, Federico Niccolo.  Principle of legality in criminal law and creative jurisprudence: a rarefaction of democracy? / Federico Niccolo Ricotta. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 173-185. 

   Прев.загл.: Принцип на законност в наказателното право и творческата юриспруденция: рядкост на демокрацията?

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. наказателно право 2. демокрация 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36139

- 504 -

Цб II 92289

Ruda, Albert.  Tort liability for retweet defamation / Albert Ruda. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 73-82. 

1. Право - конференции 
 077.5.000.34
Ключови думи: 1. деликтна отговорност 2. клевета 3. Twitter 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36188

- 505 -

Цб II 92298

Sadowski, Piotr.  Les droits des deficients intellectuels - du droit romain au droit contemporain / Piotr Sadowski. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 208-218. 

   Прев.загл.: Правата на хората с интелектуални затруднения - от римското право до съвременното право

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. intellectual disability 2. Roman law 3. fatuus 4. morio 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36141

- 506 -

Цб II 92298

Stoyanov, Dimitar.  Issues of the origin and development of obligatio in the light of its transferability / Dimitar Stoyanov. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 219-230. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. Digest 2. res incorporales 3. law of obligations 4. assignment of rights 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36142

- 507 -

Цб II 92298

Szabo, Zsolt.  The European Court of Human Rights and Parliamentary Procedures / Zsolt Szabo. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 397-407. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. Европейски съд по правата на човека (Страсбург) 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36172

- 508 -

Цб II 92298

Urosa, Daniela.  The Role of Constitutional Courts in Illiberal Democracies: from Guardians of Constitutional Supremacy to Main Support of Authoritarianism / Daniela Urosa. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 378-396. 

1. Права на човека - конференции 
 347.44
Ключови думи: 1. Конституционен съд 2. неолиберална демокрация 3. авторитаризъм 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36171

- 509 -

Цб II 92298

Valtchev, Daniel.  Les droits de l`homme comme Ideologie normative / Daniel Valtchev. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 51-56. 

   Прев.загл.: Правата на човека като нормативна идеология

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36123

- 510 -

Цб II 92298

Wierzchowski, Tomasz.  Human rights in Cyberspace / Tomasz Wierzchowski. // Правата на човека - 70 години след приемането на всеобщата декларация за правата на човека : Научна конференция : Сборник / Състав. Малина Новкиришка-Стоянова, Мартин Белов, Дилян Начев; Науч. рец. Пламен Панайотов, Сашо Пен  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 248-258. 

1. Права на човека - конференции 
 342.7
Ключови думи: 1. права на човека 2. киберпространство 
Тематични рубрики: 1. Право 
  

Сист. No: 36157

Интелектуална собственост

- 511 -

Цб I 6173

Дамянова, Радина.  Авторското право върху онлайн изображенията - опитът на библиотека "Паница" в изграждането на образователни колекции / Радина Дамянова. // Библиотеките в дигиталната епоха : Сборник с доклади от ХХХ Национална конференция на ББИА, София, 15 - 16 октомври 2020 г. : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2021  (София). - София. - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2021, 40-45. 

1. Библиотеки - конференции 2. Иновативни библиотечни практики - конференции 
 027.7  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. авторско право 2. онлайн изображения 3. Библиотека "Паница" 4. Американски университет в България 5. онлайн образователни ресурси 6. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 2. Информационни технологии. Иновации 3. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 35975

- 512 -

Цб II 92332

Драганов, Живко.  Тенденции в правната закрила на интелектуалната собственост / Живко Драганов. // Сборник научни изследвания в памет на професор Мария Павлова / Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Състав. Венцислав Л. Петров, Димитър Стоянов; Ред. и кор.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 85-96. 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. правна закрила 3. паралелна закрила 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Интелектуална собственост 
  

Сист. No: 36234

- 513 -

Цб II 92309

Здравкова, Евелина.  Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование / Евелина Здравкова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 184-194. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. авторско право 3. висше образование 4. университети 5. авторскоправна грамотност 6. медии 7. медийно съдържание 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 4. Интелектуална собственост 5. Образование 
  

Сист. No: 35932

- 514 -

 

Mancheva, Ivanina.  Data Protection, Property Rights and Value Creation / Ivanina Mancheva. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 171 - 200. 

   Abstract: The study discusses data protection and property rights in terms of how value is creat­ed. The paper highlights specific features of the data: Data are public goods. Their value is not defined in advance, but their processing requires significant upfront investment. The data-based economy relies on network externalities that depend on user participa­tion. Critical questions arise such as who should hold the property rights of data collect­ed through various devices, processed by AI, combined with other pieces of information, etc. What are the economic justifications for the introduction of property or other rights over data? Disclosures about the misuse of personal data led to new regulations like the GDPR. But the research shows that without clarity about the contribution of various participants in the value chain and their rights, new regulations could prove to be a chal­lenge. On the other hand, the uncertainty about property rights undermines innovation. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939023). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No11_Mancheva.pdf 

 005.32
Ключови думи: 1. data 2. data protection 3. intellectual property 4. property rights 5. digitalization 6. public goods 7. privacy 8. trade secrets 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 2. Икономикс 
  

Сист. No: 36154

- 515 -

 

Petrova, Vladislava.  Three-Dimensional (3D) Printing as Intellectual Property / Vladislava Petrova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 211 - 226. 

   Abstract: The subject matter of this article is the three-dimensional (3D) printing and its protection as industrial property, more particularly as inventions. It indicates the essence of 3D printing and the areas of application of the technology. The protection of the results of 3D printing as inventions is considered, also the advantages and disadvantages of additive manufacturing are analysed. A profile of the enterprises developing 3D printing technologies has been made. The results of the performed patent research are analysed. The filed applications for inventions and the issued patents in the field of 3D printing in a national and international aspect are identified. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931940). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No12_V%20Petrova_R.pdf 

 347.77/.78
Ключови думи: 1. 3D printing 2. intellectual property 3. inventions 
Тематични рубрики: 1. Интелектуална собственост 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 36075

Обществено управление. Публична администрация

- 516 -

Цб П I 1042

Борисов, Борислав.  Възможности за оценка на административния капацитет на общините (по примера на Община Ловеч, България) / Борислав Борисов. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 46, 2021, N 1, 63-68. 

   Прев.загл.: Opportunities for assessment of the administrative capacity of the municipalities (on the example of the municipality of Lovech, Bulgaria)

 352.07
Ключови думи: 1. общинска администрация 2. общини 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 
Географски понятия: 1. България 2. Ловеч 
  

Сист. No: 36099

- 517 -

 

Toncheva-Zlatkova, Violeta.  Competence-Based Approach: Tools for Self-Management of the Youth Worker / Violeta Toncheva-Zlatkova. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 45 - 61. 

   Abstract: The purpose of this article is to introduce the competence-based model for youth workers and to link it to diversity of personal youth work practices. The first part is de­voted to the youth work and a wide range of activities, topics and measures provided by a number of actors in assorted fields and settings. It also discusses the roles of youth work­ers and proposes different tools for their self-management. The second part of the text is devoted to the competence-based approach (content, origins and intentions) and its applicability in the context of youth work. It puts the European Training Strategy (ETS) competence model for youth workers within the context of European youth policies and programmes and explains the benefits and challenges in front of youth workers. It also discusses how this model can support training and provoke professional development. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939004). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No03_Toncheva-Zlatkova.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 351/354  + 331.45
Ключови думи: 1. competencies 2. competence model 3. self-management 4. tools 5. youth policies 6. YOCOMO 7. Youthpass 8. European Youth Work Portfolio 9. professional development 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Икономика на труда. Човешки ресурси 
  

Сист. No: 36146

Военно дело. Отбрана. Национална сигурност

- 518 -

 

Ангелов, Кристиан.  Обмен на информация или данни с органи на държави - членки на ЕС, за противодействие на престъпления против личността и собствеността на гражданите / Кристиан Ангелов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 146-149. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. информация 3. престъпност 4. престъпления 5. Шенгенска информационна система (ШИС) 6. Интерпол 7. Европол 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36090

- 519 -

 

Бозмарова, Адела.  Междуинституционална комуникация и координация при кризата COVID-19 / Адела Бозмарова. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 122-129. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056
Ключови думи: 1. комуникативен процес 2. координация 3. COVID-19 4. сигурност 5. криза 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36071

- 520 -

Цб II 92289

Горгиев, Тони.  Таму кадешто застанува правото продолжува политиката а по неа доагаат военните деjствиjа / Тони Горгиев, Гоце Стоиловски. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 198-205. 

1. Право - конференции 
 355.01.000.32
Ключови думи: 1. право 2. политика 3. война 4. конфликти 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 36199

- 521 -

 

Даков, Христо.  Международни стандарти - ключов компонент при осигуряването на отбранителни продукти / Христо Даков. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 18-23. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 351.86
Ключови думи: 1. отбранителна индустрия 2. международни стандарти 3. специализирани продукти 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35942

- 522 -

 

Димитров, Йонко.  Разузнавателни средства при разкриване на кибертеторизъм - заплаха за националната и международната сигурност / Йонко Димитров. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 130-135. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056  + 323.28
Ключови думи: 1. разузнавателни средства 2. информационна сигурност 3. национална сигурност 4. киберсигурност 5. кибертероризъм 
Тематични рубрики: 1. Информационни технологии. Иновации 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36073

- 523 -

Цб II 92327

Защита на националните интереси в съвременния мрежов свят . // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 248-253. 

 004.056
Ключови думи: 1. сигурност 2. интереси 3. мрежова икономика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36272

- 524 -

 

Иванов, Калоян.  Дезинформацията в интернет - предизвикателство за националната сигурност на съвременните държавии / Калоян Иванов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 141-145. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056
Ключови думи: 1. дезинформация 2. фалшиви новини 3. Интернет 4. сигурност 5. съвременни държави 6. рискове за сигурността 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36086

- 525 -

Цб I 6168

Иванов, Калоян Иванов.  Рискове и заплахи за националната сигурност и интернет / Калоян Иванов Иванов. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 22-30. 

 004.056  + 077
Ключови думи: 1. национална сигурност 2. Интернет 3. рискове 4. заплахи 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36338

- 526 -

 

Илиев, Ивайло.  Европейската вътрешна сигурност след пандемията COVID-19. Дейността на специалните служби в Република България. / Ивайло Илиев. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 136-140. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 004.056
Ключови думи: 1. вътрешна сигурност 2. Европейски съюз (ЕС) 3. COVID-19 4. пандемична криза 
Тематични рубрики: 1. Европейски съюз 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36084

- 527 -

 

Йолов, Александър.  Система за противодействие на финансирането на тероризъм в България. Състояние и предизвикателства / Александър Йолов. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 101-108. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 323.28  + 343.34
Ключови думи: 1. България 2. тероризъм 3. финансиране на тероризма 4. противодействие 5. сигурност 6. институции 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35970

- 528 -

Цб II 92327

Йосифов, Йосиф.  Светът никога няма да бъде същият - измеренията на Covid-19 през призмата на националната и социалната сигурност / Йосиф Йосифов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 230-236. 

 004.056
Ключови думи: 1. коронавирус 2. национална сигурност 3. социална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36269

- 529 -

Цб II 92327

Кожухаров, Станимир.  Осигуряване на сигурност - основна задача на териториална полиция / Станимир Кожухаров. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 254-257. 

 004.056
Ключови думи: 1. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36274

- 530 -

Цб II 92327

Манев, Евгени.  Анализ на определение на понятието " Национална сигурност" (Статия № 3) / Евгени Манев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 50-53. 

 004.056
Ключови думи: 1. анализ 2. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36092

- 531 -

 

Недялков, Недялко.  Съвременен прочит на някои от основните парадигми в сигурността / Недялко Недялков. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 150-152. 

 004.056
Ключови думи: 1. сигурност 2. управление 3. национални интереси 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36104

- 532 -

 

Пенкова, Цветомира.  Необходимост от обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз / Цветомира Пенкова. // Инфраструктура & Комуникации, 8, 2018, N 13, 37-40. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%208,%20%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8%202018,%20%D0%BA%D0%BD.%2013.pdf 

 355.02
Ключови думи: 1. военна политика 2. европейска политика 3. отбрана 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35946

- 533 -

Цб II 92327

Петев, Бойко.  Някои предизвикателства за сигурността на държавите от Черноморския регион / Бойко Петев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 362-366. 

 004.056
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. сигурност 3. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Черноморски регион 
  

Сист. No: 36303

- 534 -

Цб I 6168

Петкова, Паолета Петкова.  Хибридните войни - реална заплаха за националната сигурност / Паолета Петкова Петкова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 56-63. 

 004.056
Ключови думи: 1. хибридни заплахи 2. национална сигурност 3. хибридни войни 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36342

- 535 -

Цб II 92327

Тунтова, Атанаска.  Екологична сигурност на Черноморския регион / Атанаска Тунтова. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 354-361. 

 574  + 004.056
Ключови думи: 1. екология 2. сигурност 3. Черноморски регион 
Тематични рубрики: 1. Екология 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36302

- 536 -

Цб II 92327

Фаразов, Данко.  Военни операции в Либия / Данко Фаразов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 237-247. 

 355
Ключови думи: 1. Либия 2. тероризъм 3. военни операции 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Либия 
  

Сист. No: 36270

- 537 -

Цб II 92327

Фердов, Ставри.  Управление на риска в граничната сигурност на Република България: Настоящи и бъдещи предизвикателства / Ставри Фердов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 54-61. 

 005.52:005.334  + 004.056
Ключови думи: 1. управление 2. управление на риска 3. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Управление 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36093

- 538 -

Цб II 92327

Цветанов, Володя.  Изисквания към подготовката и притежаваните качества на личния състав, участващ в процеса за управление на риска в логистиката на системата за национална сигурност на Република България / Володя Цветанов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 266-271. 

 355.45
Ключови думи: 1. логистика 2. управление 3. национална сигурност 4. Република България 5. логистика 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 2. Транспорт. Логистика. Съобщения 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36277

- 539 -

Цб II 92327

Цветанов, Володя.  Матрица и диаграма за развитието, оценката и управлениеот на риска в системата на логистиката от системата за национална сигурност / Володя Цветанов. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 272-277. 

 355.45
Ключови думи: 1. управление 2. логистика 3. национална сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36284

- 540 -

 

Цветков, Ясен.  Подобряване на защитата при горски пожари в Република България / Ясен Цветков. // Инфраструктура & Комуникации, 9, 2020, N 14, 117-121. 

   
   http://faculties.unwe.bg/Uploads/Infra/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%209,%20%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%202020,%20%D0%BA%D0%BD.%2014.pdf 

 504.4
Ключови думи: 1. горски пожари 2. анализ на риска 3. социално-икономически последици 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 35976

- 541 -

Цб II 92327

Чаушев, Христо.  Политика на Европейския съюз да киберсигурност / Христо Чаушев. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 57-60. 

 32  + 004.056
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. политика 3. киберсигурност 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36319

- 542 -

Цб II 92289

Dacoronia, Eugenia.  State liability for policemen`s acts or omissions: a comparative approach in the light of the recent case Robinson V. Chief constable of West Yorkshire police [2018] UKSC 4 / Eugenia Dacoronia. // Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков : Статии от междунар. научна конф. в памет на доц. д-р Кристиан Таков ( 1965-2017), организирана от кат. "Гражданскоправни науки" на Юрид. фак. на СУ "Св. Климент Охридски", катедра "Частн / Състав. Венцислав Л. Петров, Виктор Токушев; Науч. ред. Екатерина Матеева, Иван Русчев; Коректор Люд  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 61-68. 

1. Право - конференции 
 351.74.000.34
Ключови думи: 1. полиция 2. полицейски служители 3. държавен контрол 
Тематични рубрики: 1. Право 2. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Великобритания 
  

Сист. No: 36186

- 543 -

 

Gechkova, Teodora.  Economic Aspects of Airport Security Systems (Behavioral Analysis) / Teodora Gechkova, Tiana Kaleeva. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 217 - 230. 

   Abstract: The article presents different economic aspects of the implementation of non-verbal analysis programs and makes recommendations for their introduction in airport security, it outlines the opportunities for financial investment and the important issues to be taken into consideration. The aim of the research is to outline the importance of behavioral analysis in the field of airport infrastructure. The problematic area of this subject is pro­voked by the continuous increase of the risks and threats to the airport infrastructure and the necessity of modern and innovative methods to overcome them. In recent years, the non-verbal analyses have become more and more important for the economic, social and political relations, as well as for different aspects of security. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939027). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No13_Gechkova,%20Kaleeva.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 005.32
Ключови думи: 1. security 2. security systems 3. airport security 4. behavioral analysis 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36232

- 544 -

Цб II 92327

Razvan-Mihail, Pepescu.  The Eu's energy security - connections between the Black and Caspian seas regions / Pepescu Razvan-Mihail. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. II. Докторанти и студенти / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 49-56. 

 004.056
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. енергийна сигурност 3. Черно море 4. Каспийско море 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
Географски понятия: 1. Черно море 2. Каспийско море 
  

Сист. No: 36316

- 545 -

Цб II 92327

Riaqshchenko, Viktorija.  Physical access control sysytem (Pacs) as the basis of the economic security of the enterprice / Viktorija Riaqshchenko, Jevgenija Dehtjare, Valentina Djakova, J. Mironova, D. Zmincerevska, Dmitrijs Matjakubovs. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 286-292. 

 004.056
Ключови думи: 1. предприятия 2. достъп 3. анализ 4. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Военно дело. Отбрана. Национална сигурност 
  

Сист. No: 36291

Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане

- 546 -

Цб П I 1042

Начкова, Мая Янкова.  Финансови измами и престъпления, свързани с финансовите отчети на застрахователите / Мая Янкова Начкова. // Knowledge - International Journal  (Skopje), 46, 2021, N 1, 69-74. 

   Прев.загл.: Financial Frauds and Crimes Related to Insurers` Financial Statements

 368.02
Ключови думи: 1. застрахователи 2. застрахователен риск 3. финансови измами 4. финансови престъпления 5. финансови отчети 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 36102

- 547 -

Цб П II 1655

Gryzbowski, Wojciech.  The Social Externality of Health Insurance: Evidence from Unemployment Insurance Generosity and Children Mortality / Wojciech Gryzbowski, Aleksandra Adamicz, Hanna Wysocki. // Economic Alternatives, Т. 27, 2021, N 2, 262-279. 

   
   https://www.unwe.bg/eajournal/en/journalissues/article/20488 

 368
Ключови думи: 1. здраве 2. детска смъртност 3. бременност 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 35950

- 548 -

Цб II 92327

Ilic, Sasa.  Qality of life of refugees / Sasa Ilic, Dragica Ilic, Sasa Ivanov. // Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Капийския и Средиземноморския регион : Том I - II : Сборник с доклади от международната научна конференция, 13 ноември 2020 г. : Т. I. / Организац. комитет Георги Л. Манолов, Йордан Бакалов, Томо Борисов : Издателски комплекс ВУСИ, 367-373. 

 325.25
Ключови думи: 1. бежанци 2. убежище 3. емигранти 4. миграция 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 36304

- 549 -

 

Milev, Jeko.  Pay-out Phase for The Universal Pension Funds in Bulgaria - New Risks and Opportunities for the Insured Individuals / Jeko Milev. // Yearbook of UNWE, 2020, N 1, 89 - 101. 

   Abstract: The universal pension funds in Bulgaria are going to enter a new phase in 2021. Women born at the beginning of 1960 are going to receive part of their pension benefit from the universal pension fund of their choice. The so-called pay-out phase is knocking on the door which means that some new risks and opportunities arise for the insured individuals born after 31.12.1959. The article examines the proposed changes in the normative rules concerning the pay-out phase for the universal pension funds and analyses some of the risks that currently appear on the surface. There is a clear need for some additional reforms in the supplementary compulsory pension insurance in Bulgaria if policymakers really want fully funded private pension schemes to support the financially constrained pay-as-you-go column of the social security system in the long term. The article suggests some measures that would be beneficial both for the insured individuals and for the pension system in Bulgaria. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949 Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=931929). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020_No06_J%20Milev_R.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 364.35
Ключови думи: 1. pension funds 2. pension system 3. pay-out phase 4. insured individuals 5. supplementary compulsory pension insurance 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 2. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
 корица | съдържание | пълен текст 

Сист. No: 35952

- 550 -

 

Valkov, Vladimir.  The Impact of Pensions for Insurance Experience and Age on the Social Insurance System / Vladimir Valkov. // Yearbook of UNWE, 2020, N 2, 243 - 254. 

   Abstract: The period under review started in 2010, when the discussion of significant para­metric changes in the pension system in Bulgaria began in order to improve it, resulting from the changed rates of economic growth, employment/unemployment, income, infla­tion, parameters and trends of demographic processes and their impact on the social insurance system and ends in 2018, with the inclusion of the latest changes in pension legislation and the available statistics on an annual basis. The article aims to show how the changes in recent years concerning the access to a pension for insurance experience and age and the determination of its amount have affected the number, amount and costs of pensions for insurance experience and age for the period 2010 - 2018. 

   ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949. Статията е индексирана в база данни CEEOL (https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=939032). 
   http://unwe-yearbook.org/uploads/Yearbook/Yearbook_2020-2_No15_Valkov.pdf 

1. Преподаватели от УНСС 
 364.35  + 368.4
Ключови думи: 1. pension system 2. social insurance 3. economic growth 4. insurance income 5. experience 6. age 
Тематични рубрики: 1. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 36242

Образование

- 551 -

 

Анкова, Илияна.  Обучението по бюджетно счетоводство в българските висши училища / Илияна Анкова. // Год. на Соф. унив. - Стоп. фак., 2019, 27-42. 

   
   http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/d525aaed-e985-4fef-808e-2625c5065f91?tk=1SWq7emFT--AjiYlxQZfkQAAAABg9VEA.wVWCU-8oeGc2cI9s27lT6Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/32418 

 37.091.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. обучение 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36179

- 552 -

 

Бончев, Боян.  Учебни видео игри-лабиринти / Боян Бончев, Валентина Терзиева, Явор Данков . - .  (Приложни изследвания). // Наука, 2021, N 1, 25 - 33. 

   Прев.загл.: Educational Video Maze Games

   ISSN 0861 3362 (печатно издание); ISSN 2603-3623 (електронно издание). Пълен текст на броя: http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf
   http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf 

 37  + 795
Ключови думи: 1. обучение 2. образователни игри 3. видео игри 4. APOGEE 5. XML 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Информационни технологии. Иновации 
  

Сист. No: 36280

- 553 -

Цб II 92299

Валявичарска-Караиванова, Мария.  Възприемане и нагласи спрямо ученици с аутизъм от техните съученици в общообразователното училище / Мария Валявичарска-Караиванова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 71-74. 

1. Образование - България 
 37  + 616.896
Ключови думи: 1. средно образование 2. специални образователни потребности (СОП) 3. аутисти 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36044

- 554 -

Цб II 92299

Гинев, Никола Мирославов.  Метафизично и постметафизично мислене в обучението по философия / Никола Мирославов Гинев. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 115-120. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. средно образование 2. обучение 3. философия 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36054

- 555 -

Цб II 92299

Глушкова, Заприна.  В памет на Иван Вазов. Час по родолюбие : Открита педагогическа практика / Заприна Глушкова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 108-114. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. средно образование 2. обучение 3. иновации 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 36051

- 556 -

Цб II 92299

Димитрова, Свежина.  Новаторски подходи и методи за обучение в ЦПЛР - НАОП "Николай Коперник" - Варна / Свежина Димитрова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 127-131. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. образование 2. иновативни подходи 3. учебен процес 4. алтернативен подход 
Тематични рубрики: 1. Образование 
Географски понятия: 1. България 2. Варна 
  

Сист. No: 36057

- 557 -

 

Димова, Соня.  Организация и използвани софтуерни среди при преминаване към отдалечено обучение през 2020 / Соня Димова, Пенка В. Георгиева. // Годишник на БСУ, 2020, 293-332. 

   
   https://www.bfu.bg/uploads/pages/godishnik-2020.pdf 

 37
Ключови думи: 1. електронно обучение 2. дистанционно обучение 3. ефективно управление 4. учебен процес 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36163

- 558 -

Цб II 92299

Желева, Петя.  Приложение на облачните технологии в училище / Петя Желева. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 30-37. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. облачни технологии 2. обучение 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36035

- 559 -

Цб II 92299

Замфиров, Милен.  Честотен анализ на понятията дислексия и дискалкулия / Милен Замфиров. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 60-65. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. специални образователни потребности (СОП) 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36041

- 560 -

Цб II 92309

Здравкова, Евелина.  Авторско право и дигитална трансформация в медиите и университетското образование / Евелина Здравкова. // Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : Научна конференция, 5-6 юни 2020 г. / Ред. кол. Галя Христозова, Веселина Ватева, Милен Филипов, Мария Манева; Рец. Калина Лукова, Диана П  (Бургас). - Бургас. - Бургас : Бургаски свободен университет, 2020, 184-194. 

1. Български език – социолингвистика – конференции 2. Социални мрежи – език и стил – конференции 
 077.5  + 80  + 347.77/.78
Ключови думи: 1. интелектуална собственост 2. авторско право 3. висше образование 4. университети 5. авторскоправна грамотност 6. медии 7. медийно съдържание 
Тематични рубрики: 1. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 2. Информационни технологии. Иновации 3. Езикознание. Литературознание 4. Интелектуална собственост 5. Образование 
  

Сист. No: 35932

- 561 -

Цб II 92299

Кисьова, Лилия.  Нагласи на общообразователния учител към приобщаващото образование / Лилия Кисьова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 66-70. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. специални образователни потребности (СОП) 2. приобщаващо образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36042

- 562 -

Цб II 92299

Легурска, Мирена.  Гражданско образование - европейски и национални политики / Мирена Легурска. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 19-29. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. учене през целия живот 2. европейски политики 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 36034

- 563 -

Цб II 92299

Милетиев, Стефан.  Методи на обучение по дисциплината "Спорт" във висшето училище / Стефан Милетиев. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 213-220. 

1. Образование - България 
 37  + 796
Ключови думи: 1. физическо възпитание 2. спорт 3. висши учебни заведения (ВУЗ) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Изкуство. Музика. Спорт 
  

Сист. No: 36065

- 564 -

 

Мирчев, Михаил.  Първият онлайн семестър в УНСС през погледа на студентите и преподавателите / Михаил Мирчев, Катя Михайлова. // Научни трудове на УНСС, Т. 3, 2021, N 3, 13-56. 

   
   http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/10401 

 37
Ключови думи: 1. УНСС 2. преподаватели 3. студенти 4. висше образование 5. Ковид-19 6. пандемия 7. онлайн обучение 8. онлайн изпити 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36335

- 565 -

Цб II 92299

Николова, Мария.  Възможности за подготовка за ДЗИ по български език и литература / Мария Николова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 38-46. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. средно образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36036

- 566 -

Цб II 92299

Петров, Петър.  Изследване на нагласите на учителите към използването на системи за управление на ученето (Предварителни наблюдения) / Петър Петров, Мария Тотоманова-Панева. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 139-144. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. системи за управление на ученето 2. учители 3. Moodle 4. софтуерни образователни продукти 5. продължаваща квалификация 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36061

- 567 -

Цб I 6168

Пискова, Теодора, Георгиева.  Фактори за изграждането на корпоративен имидж в образователната система / Теодора Пискова. // Инфраструктура : бизнес и комуникации : Сборник с Доклади от Осмата международна научна конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура : бизнес и комуникации", УНСС, София, 16 април 2019 г. / Програмен комитет Димитър Димитров; Чл. Мирослава Раковска, Виолета Мутафчиева, Стела Ангова, Никола. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019, 109-118. 

 37.014  + 07
Ключови думи: 1. образование 2. имидж 3. връзки с обществеността 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 
  

Сист. No: 36363

- 568 -

Цб II 92299

Рафаилов, Тошо.  Методи за преподаване на английски език / Тошо Рафаилов. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 47-51. 

1. Образование - България 
 37
Ключови думи: 1. езиково обучение 2. английски език 
Тематични рубрики: 1. Образование 
  

Сист. No: 36037

- 569 -

Цб II 92299

Симеонова, Руска.  Защо в музея? / Руска Симеонова. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството на образованието : Осми международен есенен научно-образователен форум, 9-10 ноември 2018 / Състав. Росица Пенкова, Петър Петров; Рец. Емилия Рангелова, Димитър Веселинов; Ред. Елка Николова.  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019, 121-126. 

1. Образование - България 
 37  + 069
Ключови думи: 1. начално образование 2. музеи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. Добрич 
  

Сист. No: 36055

- 570 -

Цб II 92299

Софийска, Бойка.  Модел за мениджмънт с индикатори за качество / Бойка Софийска. // Взаимодействието между средно и висше образование като фактор за повишаване качеството н