Нови статии - май 2022г.

Общ отдел. Наука. Култура

- 1 -

Цб II 92609

Димитров, Кирил.  Съвременни предизвикателства пред издаването на научни списания в България / Кирил Димитров. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 21-30. 

1. Управление и администрация - образование 2. Преподаватели от УНСС 
 001(062.2)
Ключови думи: 1. научни списания 2. организационна култура 3. научна дейност 4. изследователска дейност 5. управление на човешките ресурси 
Тематични рубрики: 1. Общ отдел. Наука. Култура 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39277

Философия

- 2 -

Цб П II 499

Хюм, Дейвид.  Морални, политически и литературни есета: За публичния кредит / Дейвид Хюм. // Икономическа мисъл, 66, 2021, N 6, 91-106. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1013055
   https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal 

 33  + 330:1
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. икономически теории 3. парични потоци 4. търговски баланс 5. данъчно облагане 6. философско есе 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
За него: 1. Хюм, Дейвид 
  

Сист. No: 39142

- 3 -

Цб II 92589

Aleksandrova, Oksana I.  Code swiching as a manipulative strategy in russian islamic discourse / Oksana I. Aleksandrova, Svetlana A. Moskvicheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 263-271. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39130

- 4 -

Цб II 92589

Anossova, O.  William Hazlitt`s essays on writing and style as a source for academic writing / O. Anossova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 359-365. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил 2. жанр 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39141

- 5 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  Prepositional grammar component for syntactical and lexical disambiguation in rusiian based on corpus statistics / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 173-180. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 2. статистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38935

- 6 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  The outline of the quantitative ontology for russian prepositional constructions / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 191-198. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38937

- 7 -

Цб II 92590

Belyaeva, Ekaterina.  Axiological aspects of the socio-cultural interaction of russian and chinese students in the educational space of the russian universities / Ekaterina Belyaeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 253-260. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стойност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38944

- 8 -

Цб II 92589

Betta, Jan.  Project-based learning in training of a new generation of specialists: a corporative analysis / Jan Betta, liudmila Boronina, Zinaida Senuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 153-161. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. обучение 2. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39113

- 9 -

Цб II 92589

Blumberga, Solveiga.  Work values of Y and Z generations and their adaptation in new workplaces in the services sector in Latvia / Solveiga Blumberga. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 443-451. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. адаптация 2. работни места 3. поколение Y 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Латвия 
  

Сист. No: 39153

- 10 -

Цб II 92589

Caracostea, Luiza.  The public health impact of caffeine in coffee / Luiza Caracostea, Rodica Sirbu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. въздействие 2. здраве 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39160

- 11 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Cultural and emotional intelligence among asian students in Russia / Tinatin Chkhivadze, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 261-268. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. студенти 2. Азия 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Русия 
  

Сист. No: 38946

- 12 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Ethnic identity of greeks living in their homeland and in Russia / Tinatin Chkhivadze. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 279-285. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. етническа идентичност 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38948

- 13 -

Цб II 92590

Chrastina, Jan.  End-of-life and dying in persons with intellectual disabilities: implications for counselling, education and support / Jan Chrastina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 269-278. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38947

- 14 -

Цб II 92589

Chrastina, Jan.  Meta-synthesis of qualitative studies: background, methodology and applications / Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. методология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39109

- 15 -

Цб II 92606

Dramalieva, Valentina.  Japanese Business Ethics: Backgrounds and Features / Valentina Dramalieva. // Quality Management and Competitiveness of Bulgarian and Japanese Small and Medium Enterprises / Diana Kopeva, Valentina Dramalieva, Milanka Slavova, Boyan Jekov, Antoaneta Daneshka, Ivan Stoychev,. - Sofia : UNWE Publishing Complex, 2020, 7-23. 

1. Small and Medium Enterprises - Bulgaria, Japan 
 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
Географски понятия: 1. Япония 
  

Сист. No: 39076

- 16 -

Цб II 92589

Drikker, Alexander S.  Digital code of the museum aura / Alexander S. Drikker, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. музей 2. възпроизводство 3. виртуалност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39095

- 17 -

Цб II 92589

Eliseeva, Dina Yu.  Application of adaptive computer testing as a means of interactive learning for building an individual educational trajectory of a student / Dina Yu. Eliseeva, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 43-59. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интерактивност 2. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39098

- 18 -

Цб II 92589

Fattakhova, Nailya.  Behavioral patterns of farmers in russian culture (on the material of everyday texts) / Nailya Fattakhova, Anastasiya Mubarakshina, Nailya Faizullina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 239-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. лингвистика 3. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39125

- 19 -

Цб II 92589

Fedorova, Marina.  Death images in russian youth subcultures / Marina Fedorova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 377-384. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. смърт 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39144

- 20 -

Цб II 92589

Fomina, Zinaida.  Philosophical discourse of F. Bacon as the reflection of philosophical traditions of renaissance epoch / Zinaida Fomina, Irina Lavrinenko, Victoria Kozlova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интелект 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39136

- 21 -

Цб II 92589

Gazikova, Elena.  Benefist of organisational arrangements of professional parenting in the Slovak Republic / Elena Gazikova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 455-461. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. деца 2. родителство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39154

- 22 -

Цб II 92590

Gluchman, Vasil.  Philosophy and ethics of death and dying / Vasil Gluchman. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 237-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. живот 2. смърт 3. философия 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38942

- 23 -

Цб II 92589

Hanesova, Dana.  Aiming at academic excellence, or learning for employment (a case study of a doctoral school) / Dana Hanesova, Beata Kosova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 33-41. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. търсене 2. университети 3. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39097

- 24 -

Цб II 92589

Hudcova, Bianka.  Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situation - the role of a special education teacher / Bianka Hudcova, Anezka Stecova, Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 163-169. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кризисна ситуация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39114

- 25 -

Цб II 92590

Ivanovna, Galina.  The explanatory power of systemic linguistics of G. P. Melnikov for international relations / Galina Ivanovna, Elena Emilyevna, Nikulina Elena Fyodorovna. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 181-190. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лингвистика 2. евроскептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38936

- 26 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Problems of persons with inborn gender identity disorder syndrome - sociological / Anna Karnat, Zbigniew Liber. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 305-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38951

- 27 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Quality pf life of the persons with inborn gender identity disorder syndrome / Anna Karnat. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 313-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил на живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38952

- 28 -

Цб II 92589

Kolar, Emina Berbic.  The role of the language in migrations at the turn of the century in Croatia / Emina Berbic Kolar, Marko Gligoric. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 339-351. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39139

- 29 -

Цб II 92590

Kosheliuk, Natalia.  Unpublished mansi dictionary by P. S. Pallas - an unknown mansi dialect? / Natalia Kosheliuk, Julia Normanskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 209-218. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38939

- 30 -

Цб II 92589

Kosheliuk, Natalia.  Graphic features of the archival Mansi lenguage dictionary, compiled by archpriest Simeon Cherkalov (1783) / Natalia Kosheliuk, Yu V. Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 293-300. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39133

- 31 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Ulture and civilization: functional and methodological aspects / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. цивилизация 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39143

- 32 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Human existing in the context of information civilization: a new concept of social futurism / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 399-406. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. масмедии 2. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39147

- 33 -

Цб II 92589

Larisa, Naumenko.  Livening up business english language classes / Naumenko Larisa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 115-122. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39108

- 34 -

Цб II 92589

Laska, Adam.  The trade union movement in Polandd during 1918-1939 / Adam Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 227-235. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална организация 2. Полша 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 39124

- 35 -

Цб II 92590

Lisa, Domenika.  Identifying factors of incidence of violence in families by workers from department of social and legal protection / Domenika Lisa, Andrea Banovcinova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 295-303. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. рискове 2. фактор 3. социална работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38950

- 36 -

Цб II 92589

Lukina, Antonida.  Values of the self-determination of young people (teenagers) who are in various educational situations / Antonida Lukina et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 205-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. самоопределение 3. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39122

- 37 -

Цб II 92589

Makovetskaya, Maria V.  The ontology of arty in philosophy of Nikolai Hartmann / Maria V. Makovetskaya, Natalia L. Korotkova, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 407-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. онтология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39148

- 38 -

Цб II 92589

Manoliu, Raluca.  Developing spatial aesthesis through phenomenological approaches to teaching architectural history / Raluca Manoliu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 93-100. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история 2. архитектура 3. методология 4. пространство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39104

- 39 -

Цб II 92589

Matulcikova, Marta.  Career guidance services in employer entities and life-long education / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39126

- 40 -

Цб II 92589

Matuszak, Alla.  Teaching pedagogical forecasting to future actors-instructors / Alla Matuszak, Elena Tsalko, Zbigniew Matuszak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 177-184. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. педагогика 2. прогнозиране 3. бъдеще 4. актьори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39119

- 41 -

Цб II 92589

Matuszak, Zbigniew.  Notes on the report of the professional fate of the mechanical department graduates of the maritime academy in Szczecin / Zbigniew Matuszak, Iwona Ewa Tomaszewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 141-151. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кариера 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39111

- 42 -

Цб II 92589

Mihai, Sebastian.  Phenolic profile and antioxidant activity of a sempervivum ruthenicum koch ethanolic extract / Sebastian Mihai, Antoanela Popescu, Ana Madalina Raducanu, Marius Daniel Radu, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 485-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39159

- 43 -

Цб II 92589

Miloslavov, Aleksei.  The early period of the 'digital revolution' from the point of view of intellectual history / Aleksei Miloslavov, Olga Kuzmina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 217-225. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална революция 2. информатика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39123

- 44 -

Цб II 92589

Mironova, Margarita D.  Building up creativity as a professional skill of the modern manager / Margarita D. Mironova, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 61-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. професионални умения 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39100

- 45 -

Цб II 92589

Moravkova, Silvia.  Identification of the benefits of care about children in professional families in the Slovak Republic / Silvia Moravkova, Martina Mojtova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 477-484. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. родители 2. ползи 3. въпросник 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39158

- 46 -

Цб II 92590

Motlova, Lenka.  Using health and social services as prevention of social exclusion in old age / Lenka Motlova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 329-336. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38954

- 47 -

Цб II 92590

Muflic, L.  Anti-tumor necrosis factor alpha biologic therapy dose adjustment necessity in patients with rheumatoid arthritis. A case presentation / L. Muflic, I. Ion. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 247-251. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38943

- 48 -

Цб II 92589

Nadirova, Gulnar.  Challenges for Kazakhstan university education / Gulnar Nadirova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Казахстан 2. образование 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 39101

- 49 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Dictionaries on samoyedic languages and lingvodoc software system for collaborative work on dictionaries and online publishing / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 273-281. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. речник 2. онлайн публикуване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39131

- 50 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Reconstruction of the 14th and 15th proto-samoyedic vowels / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 329-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реконструкция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39138

- 51 -

Цб II 92589

Nurieva, Fanuza.  Translated grammar books of the western Europe: the category of the verb in the grammar book by hieronym megiser 'institutiones linguae turcicae libri quatuor" (1612) / Fanuza Nurieva, Milyausha Sungatullina, Margarita Petrova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 353-358. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. латински език 2. турски език 3. глагол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39140

- 52 -

Цб II 92589

Odinokaya, M.  Designing textbook 'professionslly oriented introductory cource 'databases' in english' wihin clil framework in technical university / M. Odinokaya, A. Pyatnitsky, M. Petrov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 85-92. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39103

- 53 -

Цб II 92589

Okorkova, V. B.  Poetics of chronotope in novels by Nikolay Luginov / V. B. Okorkova, T. N. Permyakova, N. V. Saburova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. време 3. реалност 4. хронология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39137

- 54 -

Цб II 92590

Olasz, Lajos.  The renaissance of nationalism in easr-central Europe in the period of regime changes / Lajos Olasz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 115-123. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Европа 2. национализъм 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 38929

- 55 -

Цб II 92590

Ondrusekova, Judita.  Narrative function of language in Terry Pratchett`s the wee free men / Judita Ondrusekova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 163-171. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фентъзи 2. език 3. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38934

- 56 -

Цб II 92589

Ortenburger, Dorota.  The relations between selected personality features and symptoms of depression in a group with musculoskeletal chronic pain / Dorota Ortenburger, Paulina Ortenburger, Jacek Wasik. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 435-441. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. психологически фактори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39152

- 57 -

Цб II 92589

Partin, Laura.  'Deception' in central and eastern european contemporary art / Laura Partin, Jerome Glicenstein. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 385-392. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. измами 2. участие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39145

- 58 -

Цб II 92589

Pawliszyn, Miroslaw.  Old age and the problem of time. Towards an understanding of the ethos of old age / Miroslaw Pawliszyn. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 21-29. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. старост 2. време 3. етнос 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39096

- 59 -

Цб II 92590

Ploscru, Cristian.  The study of the boyar elite from the romanian principalities (eighteenth century). Methodological approach / Cristian Ploscru, Mihai-Bogdan Atanasiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 125-133. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. елити 2. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38930

- 60 -

Цб II 92589

Popovici, Violeta.  Comparative study regarding antibacterial action of the Usnea Barbara L. Extracts on gram-positive and gram-negative bacteria from the oro-dental cavity / Violeta Popovici, Laura Bucur, Antoanela Popescu, Aureliana Caraiane, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 463-470. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. проучване 2. действие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39156

- 61 -

Цб II 92590

Pruna, Irina.  Femoral artery length, from its point of origin to the origin of the deep femoral / Irina Pruna, Andrei Rusali, Petru Bordei. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 287-293. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38949

- 62 -

Цб II 92589

Seresova, Katarina.  Characteristic features of academic language in university environment with focus on the German language (Kega 029EU-4/2016) / Katarina Seresova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 255-262. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. немски език 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39127

- 63 -

Цб II 92589

Simsa, Martin.  A hermeneutical critique of Czech democracy / Martin Simsa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 415-423. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. демокрация 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39149

- 64 -

Цб II 92589

Sleptsova, Galina.  Multycultural education as a factor of formation of cross-cultural competence among bachelors-teachers / Galina Sleptsova, Victoria Ushnitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39110

- 65 -

Цб II 92589

Smirnov, Eugeny.  Technology of synergy revealing in teaching of mathematics / Eugeny Smirnov, Artiom Uvarov, Nikita Smirnov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 185-196. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. преподаване 2. математика 3. синергия 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39120

- 66 -

Цб II 92589

Solopova, Olga.  Internet archiving: the use in discourse studies / Olga Solopova, Maria Saltykova, Maria Voroshilova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архивно дело 2. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39134

- 67 -

Цб II 92589

Spiridonova, Maya E.  Formation of key competences of students on the basis of the individual and differentiated approaches / Maya E. Spiridonova, Galina N. Sleptsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 107-114. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. индивидуализъм 2. компетентност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39106

- 68 -

Цб II 92589

Stanciu, Stefania Cristina.  Employability among young wonam: discrimination, vilation of rights or error? An analysis of the labor market for young woman from Romania / Stefania Cristina Stanciu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 471-475. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дискриминация 3. интервю 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39157

- 69 -

Цб II 92590

Vevere, Velga.  Feminist autothanatographies : Alice James and Simone de Beauvoir / Velga Vevere. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 229-236. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. феминизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38941

- 70 -

Цб II 92590

Visnovsky, Jan.  Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Jan Visnovsky, Magdalena Ungerova, Karina Kubikova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. журналисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38953

- 71 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Beauty and truth: the rhetoric of populist discourse / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 147-154. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реторика 2. популизъм 3. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38932

- 72 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Hedging, critical discourse analysis and the original brexit affair / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 155-162. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. хеджиране 3. критичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38933

- 73 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  An outline of noun morphology in surgut and Salym Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya, Dilara Ichkineeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 137-145. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. имена 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38931

- 74 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  Unique features if the nominal morphological systems in the eastern dialects of Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 199-208. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. диалект 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38938

- 75 -

Цб II 92589

Vorobeva, Victoria.  Functional peculiarities of the verb Tajti/ Tajti have in northern Khanty dialects (Kazym, Shuryshkar and Priural) / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. особености 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39132

- 76 -

Цб II 92590

Waldnerova, Jana.  Contemporary nomadism and revival of community life / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 223-228. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. общност 2. форми 3. живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38940

- 77 -

Цб II 92589

Waldnerova, Jana.  Creating identity and its connection with corporeality in contemporary Slovak art / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 393-397. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешко тяло 2. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39146

- 78 -

Цб II 92589

Yakovleva, Anastasia.  Child rearing in the north: the traditional Sakha family and modern trend / Anastasia Yakovleva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 77-84. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. отглеждане на деца 3. ценности 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39102

- 79 -

Цб II 92589

Zakrizevska, Maija.  Consumer attitudes about supervision as a service / Maija Zakrizevska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 427-434. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. надзор 2. услуги 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39151

- 80 -

Цб II 92589

Zhigadlo, Valentin.  Useof multimedia training presentations in teaching a foreign language in a non-linguistic university / Valentin Zhigadlo, Maria Odinokaya, Oksana Sheedekina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 197-204. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мултимедия 2. чужд 3. език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39121

- 81 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Ensuring of differentiation and individualization of training as a condition of creation of a trajectory of individual development of the students of arctic schools / Zoya S. Zhirkova, Maya E. Spiridonova, Antonina A. Vinokurova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 101-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. активност 2. диференциация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39105

- 82 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Role of regionalization of education in formation of circumpolar educational space of northern territories of Russia / Zoya S. Zhirkova, M. S. Yakushkina, Tatiana D. Shaposhikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 171-176. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39117

Психология

- 83 -

Цб II 92609

Харизанова, Елена.  Емпатията като елемент в инструментариума на организационното управление. Поглед през призмата на социалната невронаука / Елена Харизанова. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 99-112. 

1. Управление и администрация - образование 2. Преподаватели от УНСС 
 351/354  + 159.942  + 316.6
Ключови думи: 1. индивидуална психология 2. организационно управление 3. невронаука 4. социална икономика 5. чувства 6. емоции 7. емпатия 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Психология 
  

Сист. No: 39286

- 84 -

Цб II 92589

Aleksandrova, Oksana I.  Code swiching as a manipulative strategy in russian islamic discourse / Oksana I. Aleksandrova, Svetlana A. Moskvicheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 263-271. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39130

- 85 -

Цб II 92589

Anossova, O.  William Hazlitt`s essays on writing and style as a source for academic writing / O. Anossova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 359-365. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил 2. жанр 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39141

- 86 -

Цб II 92589

Betta, Jan.  Project-based learning in training of a new generation of specialists: a corporative analysis / Jan Betta, liudmila Boronina, Zinaida Senuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 153-161. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. обучение 2. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39113

- 87 -

Цб II 92589

Blumberga, Solveiga.  Work values of Y and Z generations and their adaptation in new workplaces in the services sector in Latvia / Solveiga Blumberga. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 443-451. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. адаптация 2. работни места 3. поколение Y 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Латвия 
  

Сист. No: 39153

- 88 -

Цб II 92589

Caracostea, Luiza.  The public health impact of caffeine in coffee / Luiza Caracostea, Rodica Sirbu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. въздействие 2. здраве 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39160

- 89 -

Цб II 92589

Chrastina, Jan.  Meta-synthesis of qualitative studies: background, methodology and applications / Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. методология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39109

- 90 -

Цб II 92589

Drikker, Alexander S.  Digital code of the museum aura / Alexander S. Drikker, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. музей 2. възпроизводство 3. виртуалност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39095

- 91 -

Цб II 92589

Eliseeva, Dina Yu.  Application of adaptive computer testing as a means of interactive learning for building an individual educational trajectory of a student / Dina Yu. Eliseeva, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 43-59. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интерактивност 2. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39098

- 92 -

Цб II 92589

Fattakhova, Nailya.  Behavioral patterns of farmers in russian culture (on the material of everyday texts) / Nailya Fattakhova, Anastasiya Mubarakshina, Nailya Faizullina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 239-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. лингвистика 3. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39125

- 93 -

Цб II 92589

Fedorova, Marina.  Death images in russian youth subcultures / Marina Fedorova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 377-384. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. смърт 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39144

- 94 -

Цб II 92589

Fomina, Zinaida.  Philosophical discourse of F. Bacon as the reflection of philosophical traditions of renaissance epoch / Zinaida Fomina, Irina Lavrinenko, Victoria Kozlova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интелект 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39136

- 95 -

Цб II 92589

Gazikova, Elena.  Benefist of organisational arrangements of professional parenting in the Slovak Republic / Elena Gazikova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 455-461. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. деца 2. родителство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39154

- 96 -

Цб II 92589

Hanesova, Dana.  Aiming at academic excellence, or learning for employment (a case study of a doctoral school) / Dana Hanesova, Beata Kosova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 33-41. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. търсене 2. университети 3. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39097

- 97 -

Цб II 92589

Hudcova, Bianka.  Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situation - the role of a special education teacher / Bianka Hudcova, Anezka Stecova, Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 163-169. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кризисна ситуация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39114

- 98 -

Цб II 92589

Kolar, Emina Berbic.  The role of the language in migrations at the turn of the century in Croatia / Emina Berbic Kolar, Marko Gligoric. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 339-351. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39139

- 99 -

Цб II 92589

Kosheliuk, Natalia.  Graphic features of the archival Mansi lenguage dictionary, compiled by archpriest Simeon Cherkalov (1783) / Natalia Kosheliuk, Yu V. Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 293-300. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39133

- 100 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Ulture and civilization: functional and methodological aspects / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. цивилизация 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39143

- 101 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Human existing in the context of information civilization: a new concept of social futurism / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 399-406. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. масмедии 2. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39147

- 102 -

Цб II 92589

Larisa, Naumenko.  Livening up business english language classes / Naumenko Larisa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 115-122. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39108

- 103 -

Цб II 92589

Laska, Adam.  The trade union movement in Polandd during 1918-1939 / Adam Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 227-235. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална организация 2. Полша 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 39124

- 104 -

Цб II 92589

Lukina, Antonida.  Values of the self-determination of young people (teenagers) who are in various educational situations / Antonida Lukina et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 205-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. самоопределение 3. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39122

- 105 -

Цб II 92589

Makovetskaya, Maria V.  The ontology of arty in philosophy of Nikolai Hartmann / Maria V. Makovetskaya, Natalia L. Korotkova, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 407-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. онтология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39148

- 106 -

Цб II 92589

Manoliu, Raluca.  Developing spatial aesthesis through phenomenological approaches to teaching architectural history / Raluca Manoliu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 93-100. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история 2. архитектура 3. методология 4. пространство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39104

- 107 -

Цб II 92589

Matulcikova, Marta.  Career guidance services in employer entities and life-long education / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39126

- 108 -

Цб II 92589

Matuszak, Alla.  Teaching pedagogical forecasting to future actors-instructors / Alla Matuszak, Elena Tsalko, Zbigniew Matuszak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 177-184. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. педагогика 2. прогнозиране 3. бъдеще 4. актьори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39119

- 109 -

Цб II 92589

Matuszak, Zbigniew.  Notes on the report of the professional fate of the mechanical department graduates of the maritime academy in Szczecin / Zbigniew Matuszak, Iwona Ewa Tomaszewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 141-151. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кариера 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39111

- 110 -

Цб II 92589

Mihai, Sebastian.  Phenolic profile and antioxidant activity of a sempervivum ruthenicum koch ethanolic extract / Sebastian Mihai, Antoanela Popescu, Ana Madalina Raducanu, Marius Daniel Radu, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 485-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39159

- 111 -

Цб II 92589

Miloslavov, Aleksei.  The early period of the 'digital revolution' from the point of view of intellectual history / Aleksei Miloslavov, Olga Kuzmina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 217-225. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална революция 2. информатика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39123

- 112 -

Цб II 92589

Mironova, Margarita D.  Building up creativity as a professional skill of the modern manager / Margarita D. Mironova, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 61-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. професионални умения 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39100

- 113 -

Цб II 92589

Moravkova, Silvia.  Identification of the benefits of care about children in professional families in the Slovak Republic / Silvia Moravkova, Martina Mojtova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 477-484. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. родители 2. ползи 3. въпросник 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39158

- 114 -

Цб II 92589

Nadirova, Gulnar.  Challenges for Kazakhstan university education / Gulnar Nadirova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Казахстан 2. образование 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 39101

- 115 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Dictionaries on samoyedic languages and lingvodoc software system for collaborative work on dictionaries and online publishing / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 273-281. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. речник 2. онлайн публикуване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39131

- 116 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Reconstruction of the 14th and 15th proto-samoyedic vowels / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 329-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реконструкция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39138

- 117 -

Цб II 92589

Nurieva, Fanuza.  Translated grammar books of the western Europe: the category of the verb in the grammar book by hieronym megiser 'institutiones linguae turcicae libri quatuor" (1612) / Fanuza Nurieva, Milyausha Sungatullina, Margarita Petrova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 353-358. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. латински език 2. турски език 3. глагол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39140

- 118 -

Цб II 92589

Odinokaya, M.  Designing textbook 'professionslly oriented introductory cource 'databases' in english' wihin clil framework in technical university / M. Odinokaya, A. Pyatnitsky, M. Petrov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 85-92. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39103

- 119 -

Цб II 92589

Okorkova, V. B.  Poetics of chronotope in novels by Nikolay Luginov / V. B. Okorkova, T. N. Permyakova, N. V. Saburova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. време 3. реалност 4. хронология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39137

- 120 -

Цб II 92589

Ortenburger, Dorota.  The relations between selected personality features and symptoms of depression in a group with musculoskeletal chronic pain / Dorota Ortenburger, Paulina Ortenburger, Jacek Wasik. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 435-441. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. психологически фактори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39152

- 121 -

Цб II 92589

Partin, Laura.  'Deception' in central and eastern european contemporary art / Laura Partin, Jerome Glicenstein. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 385-392. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. измами 2. участие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39145

- 122 -

Цб II 92589

Pawliszyn, Miroslaw.  Old age and the problem of time. Towards an understanding of the ethos of old age / Miroslaw Pawliszyn. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 21-29. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. старост 2. време 3. етнос 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39096

- 123 -

Цб II 92589

Popovici, Violeta.  Comparative study regarding antibacterial action of the Usnea Barbara L. Extracts on gram-positive and gram-negative bacteria from the oro-dental cavity / Violeta Popovici, Laura Bucur, Antoanela Popescu, Aureliana Caraiane, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 463-470. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. проучване 2. действие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39156

- 124 -

Цб II 92589

Seresova, Katarina.  Characteristic features of academic language in university environment with focus on the German language (Kega 029EU-4/2016) / Katarina Seresova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 255-262. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. немски език 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39127

- 125 -

Цб II 92589

Simsa, Martin.  A hermeneutical critique of Czech democracy / Martin Simsa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 415-423. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. демокрация 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39149

- 126 -

Цб II 92589

Sleptsova, Galina.  Multycultural education as a factor of formation of cross-cultural competence among bachelors-teachers / Galina Sleptsova, Victoria Ushnitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39110

- 127 -

Цб II 92589

Smirnov, Eugeny.  Technology of synergy revealing in teaching of mathematics / Eugeny Smirnov, Artiom Uvarov, Nikita Smirnov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 185-196. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. преподаване 2. математика 3. синергия 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39120

- 128 -

Цб II 92589

Solopova, Olga.  Internet archiving: the use in discourse studies / Olga Solopova, Maria Saltykova, Maria Voroshilova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архивно дело 2. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39134

- 129 -

Цб II 92589

Spiridonova, Maya E.  Formation of key competences of students on the basis of the individual and differentiated approaches / Maya E. Spiridonova, Galina N. Sleptsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 107-114. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. индивидуализъм 2. компетентност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39106

- 130 -

Цб II 92589

Stanciu, Stefania Cristina.  Employability among young wonam: discrimination, vilation of rights or error? An analysis of the labor market for young woman from Romania / Stefania Cristina Stanciu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 471-475. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дискриминация 3. интервю 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39157

- 131 -

Цб II 92589

Vorobeva, Victoria.  Functional peculiarities of the verb Tajti/ Tajti have in northern Khanty dialects (Kazym, Shuryshkar and Priural) / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. особености 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39132

- 132 -

Цб II 92589

Waldnerova, Jana.  Creating identity and its connection with corporeality in contemporary Slovak art / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 393-397. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешко тяло 2. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39146

- 133 -

Цб II 92589

Yakovleva, Anastasia.  Child rearing in the north: the traditional Sakha family and modern trend / Anastasia Yakovleva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 77-84. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. отглеждане на деца 3. ценности 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39102

- 134 -

Цб II 92589

Zakrizevska, Maija.  Consumer attitudes about supervision as a service / Maija Zakrizevska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 427-434. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. надзор 2. услуги 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39151

- 135 -

Цб II 92589

Zhigadlo, Valentin.  Useof multimedia training presentations in teaching a foreign language in a non-linguistic university / Valentin Zhigadlo, Maria Odinokaya, Oksana Sheedekina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 197-204. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мултимедия 2. чужд 3. език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39121

- 136 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Ensuring of differentiation and individualization of training as a condition of creation of a trajectory of individual development of the students of arctic schools / Zoya S. Zhirkova, Maya E. Spiridonova, Antonina A. Vinokurova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 101-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. активност 2. диференциация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39105

- 137 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Role of regionalization of education in formation of circumpolar educational space of northern territories of Russia / Zoya S. Zhirkova, M. S. Yakushkina, Tatiana D. Shaposhikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 171-176. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39117

Религия

- 138 -

Цб II 92612

Велинова, Вася.  Библията в българската средновековна книжовна традиция / Вася Велинова. // Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията / Валери Стефанов, Николай Чернокожев, Митко Димитров, Вася Велинова; Ред. Татяна Димитрова. - Българс  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 81-115. 

1. Библия - превод - 19 век 
 27-23
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39274

- 139 -

Цб II 92612

Димитров, Митко.  Библията - съвременник от вековете / Митко Димитров. // Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията / Валери Стефанов, Николай Чернокожев, Митко Димитров, Вася Велинова; Ред. Татяна Димитрова. - Българс  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 51-79. 

1. Библия - превод - 19 век 
 27-23
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39273

- 140 -

Цб II 92612

Стефанов, Валери.  Цариградската Библия на 150 години / Валери Стефанов. // Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията / Валери Стефанов, Николай Чернокожев, Митко Димитров, Вася Велинова; Ред. Татяна Димитрова. - Българс  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 9-23. 

1. Библия - превод - 19 век 
 27-23"18"
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39271

- 141 -

Цб II 92612

Чернокожев, Николай.  Българските възрожденски пътища - стъпки към Светото писание / Николай Чернокожев. // Сто и петдесет години "Славейков" превод на Библията / Валери Стефанов, Николай Чернокожев, Митко Димитров, Вася Велинова; Ред. Татяна Димитрова. - Българс  (София). - София. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021, 25-50. 

1. Библия - превод - 19 век 
 27-23
Тематични рубрики: 1. Религия 
  

Сист. No: 39272

Обществени науки

- 142 -

Цб II 92589

Abolina, Inese.  Presidential suspensive veto decision-making practice in Latvia: Valdis Zatlers and Andris Berzins / Inese Abolina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 471-479. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. президент 2. държава 3. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39222

- 143 -

Цб II 92589

Aghsan, Rahigh.  Investigating the integration of modernism with the architecture of the qajar period in the historical base of houses in Tabriz / Rahigh Aghsan. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 47-54. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. модерност 3. култура 4. традиции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39166

- 144 -

Цб II 92589

Aleksandrova, Oksana I.  Code swiching as a manipulative strategy in russian islamic discourse / Oksana I. Aleksandrova, Svetlana A. Moskvicheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 263-271. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39130

- 145 -

Цб II 92589

Anossova, O.  William Hazlitt`s essays on writing and style as a source for academic writing / O. Anossova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 359-365. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил 2. жанр 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39141

- 146 -

Цб II 92589

Asanowicz, Katarzyna.  Liveable cities - four examples of the urban regeneration / Katarzyna Asanowicz. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 55-62. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. град 2. живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39167

- 147 -

Цб II 92589

Avdeev, V. A.  International law on combating corruption: current issues in national level implementation / V. A. Avdeev et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 419-427. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. корупция 2. криминална полиция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39217

- 148 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  Prepositional grammar component for syntactical and lexical disambiguation in rusiian based on corpus statistics / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 173-180. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 2. статистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38935

- 149 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  The outline of the quantitative ontology for russian prepositional constructions / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 191-198. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38937

- 150 -

Цб II 92589

Bartko, Robert.  Erosion on the procedural rights of the defendant in the fight against the irregular migration / Robert Bartko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 397-405. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39214

- 151 -

Цб II 92590

Belyaeva, Ekaterina.  Axiological aspects of the socio-cultural interaction of russian and chinese students in the educational space of the russian universities / Ekaterina Belyaeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 253-260. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стойност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38944

- 152 -

Цб II 92589

Betta, Jan.  Project-based learning in training of a new generation of specialists: a corporative analysis / Jan Betta, liudmila Boronina, Zinaida Senuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 153-161. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. обучение 2. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39113

- 153 -

Цб II 92589

Blumberga, Solveiga.  Work values of Y and Z generations and their adaptation in new workplaces in the services sector in Latvia / Solveiga Blumberga. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 443-451. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. адаптация 2. работни места 3. поколение Y 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Латвия 
  

Сист. No: 39153

- 154 -

Цб II 92589

Caracostea, Luiza.  The public health impact of caffeine in coffee / Luiza Caracostea, Rodica Sirbu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. въздействие 2. здраве 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39160

- 155 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Cultural and emotional intelligence among asian students in Russia / Tinatin Chkhivadze, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 261-268. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. студенти 2. Азия 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Русия 
  

Сист. No: 38946

- 156 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Ethnic identity of greeks living in their homeland and in Russia / Tinatin Chkhivadze. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 279-285. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. етническа идентичност 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38948

- 157 -

Цб II 92590

Chrastina, Jan.  End-of-life and dying in persons with intellectual disabilities: implications for counselling, education and support / Jan Chrastina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 269-278. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38947

- 158 -

Цб II 92589

Chrastina, Jan.  Meta-synthesis of qualitative studies: background, methodology and applications / Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. методология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39109

- 159 -

Цб II 92589

Curri, Granit.  Adoption, conditions and procedure of establishing the adoption / Granit Curri. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 375-380. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. осиновяване 2. семейно право 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39211

- 160 -

Цб II 92589

Deksnys, Mindaugas.  Organizational agility level evaluation model and empirical assessment in high-growth companies / Mindaugas Deksnys, Rima Zitkiene. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 199-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. гъвкавост 2. оценка 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39184

- 161 -

Цб II 92589

Dima, Milica.  Aspects concerning peanuts crops on sandy soils in southern Oltenia / Milica Dima et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 245-250. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. генотип 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39195

- 162 -

Цб II 92589

Draghici, Reta.  Significant progress achieved in cowpea breeding in Romania / Reta Draghici et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 321-328. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. биология 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39204

- 163 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  The motif of a dressed up tree in contemporary european landscape / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 87-94. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мотив 2. пейзажи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39171

- 164 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  The motif of a fruit tree in contemporary european cityscape / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 95-103. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. овощни насаждения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39172

- 165 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  Landscapes of permanent temporality: the refugee camps / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бежанци 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39224

- 166 -

Цб II 92589

Drikker, Alexander S.  Digital code of the museum aura / Alexander S. Drikker, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. музей 2. възпроизводство 3. виртуалност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39095

- 167 -

Цб II 92589

Eliseeva, Dina Yu.  Application of adaptive computer testing as a means of interactive learning for building an individual educational trajectory of a student / Dina Yu. Eliseeva, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 43-59. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интерактивност 2. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39098

- 168 -

Цб II 92589

Faria, Paula.  Design, technology and emotion measurement / Paula Faria, Bernardo Providencia, Joana Cunha. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 21-28. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дизайн 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39163

- 169 -

Цб II 92589

Fattakhova, Nailya.  Behavioral patterns of farmers in russian culture (on the material of everyday texts) / Nailya Fattakhova, Anastasiya Mubarakshina, Nailya Faizullina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 239-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. лингвистика 3. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39125

- 170 -

Цб II 92589

Fedorova, Marina.  Death images in russian youth subcultures / Marina Fedorova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 377-384. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. смърт 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39144

- 171 -

Цб II 92589

Fomina, Zinaida.  Philosophical discourse of F. Bacon as the reflection of philosophical traditions of renaissance epoch / Zinaida Fomina, Irina Lavrinenko, Victoria Kozlova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интелект 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39136

- 172 -

Цб II 92589

Gaveika, Arturs.  Juridical aspects of the sea borders territories of Latvia / Arturs Gaveika. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 429-435. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. морски територии 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39218

- 173 -

Цб II 92589

Gazikova, Elena.  Benefist of organisational arrangements of professional parenting in the Slovak Republic / Elena Gazikova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 455-461. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. деца 2. родителство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39154

- 174 -

Цб II 92590

Gluchman, Vasil.  Philosophy and ethics of death and dying / Vasil Gluchman. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 237-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. живот 2. смърт 3. философия 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38942

- 175 -

Цб II 92589

Hajdys, Dagmara.  The public-private partnership market in Poland in 2009-2017 compared other europen public - private partnership markets / Dagmara Hajdys. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39188

- 176 -

Цб II 92589

Hanesova, Dana.  Aiming at academic excellence, or learning for employment (a case study of a doctoral school) / Dana Hanesova, Beata Kosova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 33-41. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. търсене 2. университети 3. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39097

- 177 -

Цб II 92589

Hermansdorfer, Alina Drapella.  Concept of 'the god particle' in design work of Marek Budzynski / Alina Drapella Hermansdorfer, Joanna Ways. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. философия 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39161

- 178 -

Цб II 92589

Hoesova, Katerina Svejnova.  Optimal structure of pension system - pension entitlement with focus on replacement race / Katerina Svejnova Hoesova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 307-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39202

- 179 -

Цб II 92589

Hudcova, Bianka.  Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situation - the role of a special education teacher / Bianka Hudcova, Anezka Stecova, Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 163-169. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кризисна ситуация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39114

- 180 -

Цб II 92589

Interregional logistic centers in the modern regional development : an estimation of needs and prospects (on the example of the Sviyazhks interregional multimodal logistics center)  / Anatoly Shikhalev et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 277-285. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. логистика 2. транспортни коридори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39199

- 181 -

 

Ishpekova-Bratanova, Kalina.  The Multimodal Construction of Brexit in the Economist (2017 - 2021) / Kalina Ishpekova-Bratanova. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 1, 79-95. 

   ISSN (print): 2815-2751 ISSN (online): 2815-2875 DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.1.08
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/21980 

1. Преподаватели от УНСС 2. Отворен достъп 
 304
Ключови думи: 1. Brexit 2. Britishness 3. multimodal metaphor 4. critical discourse analysis 5. The Economist 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 
  

Сист. No: 39091

- 182 -

Цб II 92590

Ivanovna, Galina.  The explanatory power of systemic linguistics of G. P. Melnikov for international relations / Galina Ivanovna, Elena Emilyevna, Nikulina Elena Fyodorovna. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 181-190. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лингвистика 2. евроскептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38936

- 183 -

Цб II 92589

Jalc, Adrian.  Criminal aspects of terrorism and corruption not only from historical point of view in Slovakia / Adrian Jalc. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 381-389. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. корупция 2. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 39212

- 184 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Problems of persons with inborn gender identity disorder syndrome - sociological / Anna Karnat, Zbigniew Liber. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 305-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38951

- 185 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Quality pf life of the persons with inborn gender identity disorder syndrome / Anna Karnat. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 313-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил на живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38952

- 186 -

Цб II 92589

Katysheva, Elena.  Econoic factors of prospecting and exploration development on the russian arctic shelf / Elena Katysheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 259-266. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. геоложки проучвания 2. лицензиране 3. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39197

- 187 -

Цб II 92589

Kelmere, Laila.  Company`s activities termination by tax authority decision (simplified liquidation, Latvia example) / Laila Kelmere. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. данъчна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39174

- 188 -

Цб II 92589

Kijewska, Anna.  Value added as the basis for measuring labour productivity / Anna Kijewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 357-364. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. добавена стойност 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39208

- 189 -

Цб II 92589

Klochkova, Elena.  Digitalization as a component of the world economy / Elena Klochkova, Natalia Sadovnikova, Mikhail Karmanov, Aleksandra Samotsvetova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 251-257. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитализация 3. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39196

- 190 -

Цб II 92589

Kolar, Emina Berbic.  The role of the language in migrations at the turn of the century in Croatia / Emina Berbic Kolar, Marko Gligoric. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 339-351. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39139

- 191 -

Цб II 92590

Kosheliuk, Natalia.  Unpublished mansi dictionary by P. S. Pallas - an unknown mansi dialect? / Natalia Kosheliuk, Julia Normanskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 209-218. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38939

- 192 -

Цб II 92589

Kosheliuk, Natalia.  Graphic features of the archival Mansi lenguage dictionary, compiled by archpriest Simeon Cherkalov (1783) / Natalia Kosheliuk, Yu V. Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 293-300. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39133

- 193 -

Цб II 92589

Krchova, Hana.  New approach to innovation projects / Hana Krchova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 183-189. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. капитал 3. култура 4. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39181

- 194 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Ulture and civilization: functional and methodological aspects / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. цивилизация 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39143

- 195 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Human existing in the context of information civilization: a new concept of social futurism / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 399-406. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. масмедии 2. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39147

- 196 -

Цб II 92589

Larisa, Naumenko.  Livening up business english language classes / Naumenko Larisa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 115-122. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39108

- 197 -

Цб II 92589

Laska, Adam.  The trade union movement in Polandd during 1918-1939 / Adam Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 227-235. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална организация 2. Полша 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 39124

- 198 -

Цб II 92589

Legnerova, Katerina.  Human resource marketing / Katerina Legnerova, Marek Stritesky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 167-174. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. маркетинг 2. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39178

- 199 -

Цб II 92589

Lenart-Gansinies, Regina.  Crowdsourcing - a new paradigm of organisational learning of public organisations / Regina Lenart-Gansinies, Lukasz Sulkowski. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 141-149. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. организационно обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39176

- 200 -

Цб II 92590

Lisa, Domenika.  Identifying factors of incidence of violence in families by workers from department of social and legal protection / Domenika Lisa, Andrea Banovcinova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 295-303. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. рискове 2. фактор 3. социална работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38950

- 201 -

Цб II 92589

Lukina, Antonida.  Values of the self-determination of young people (teenagers) who are in various educational situations / Antonida Lukina et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 205-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. самоопределение 3. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39122

- 202 -

Цб II 92589

Makovetskaya, Maria V.  The ontology of arty in philosophy of Nikolai Hartmann / Maria V. Makovetskaya, Natalia L. Korotkova, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 407-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. онтология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39148

- 203 -

Цб II 92589

Manoliu, Raluca.  Developing spatial aesthesis through phenomenological approaches to teaching architectural history / Raluca Manoliu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 93-100. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история 2. архитектура 3. методология 4. пространство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39104

- 204 -

Цб II 92589

Matulcikova, Marta.  Career guidance services in employer entities and life-long education / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39126

- 205 -

Цб II 92589

Matuszak, Alla.  Teaching pedagogical forecasting to future actors-instructors / Alla Matuszak, Elena Tsalko, Zbigniew Matuszak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 177-184. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. педагогика 2. прогнозиране 3. бъдеще 4. актьори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39119

- 206 -

Цб II 92589

Matuszak, Zbigniew.  Notes on the report of the professional fate of the mechanical department graduates of the maritime academy in Szczecin / Zbigniew Matuszak, Iwona Ewa Tomaszewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 141-151. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кариера 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39111

- 207 -

Цб II 92589

Merhaut, Marek.  Empirical research focusing on the competencies of hotel managers in Prague / Marek Merhaut. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 151-166. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетентност 2. управление 3. управление на хотели 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39177

- 208 -

Цб II 92589

Mihai, Sebastian.  Phenolic profile and antioxidant activity of a sempervivum ruthenicum koch ethanolic extract / Sebastian Mihai, Antoanela Popescu, Ana Madalina Raducanu, Marius Daniel Radu, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 485-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39159

- 209 -

Цб II 92589

Miloslavov, Aleksei.  The early period of the 'digital revolution' from the point of view of intellectual history / Aleksei Miloslavov, Olga Kuzmina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 217-225. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална революция 2. информатика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39123

- 210 -

Цб II 92589

Mironova, Margarita D.  Building up creativity as a professional skill of the modern manager / Margarita D. Mironova, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 61-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. професионални умения 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39100

- 211 -

Цб II 92589

Morais, Leandro Pereira.  Notes on the importance of the entrepreneurial ecosystem for social and solidarity economy (SSE): the role of international labor ofganization (ILO) / Leandro Pereira Morais, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 191-197. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална икономика 2. екосистеми 3. еманципация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39182

- 212 -

Цб II 92589

Moravkova, Silvia.  Identification of the benefits of care about children in professional families in the Slovak Republic / Silvia Moravkova, Martina Mojtova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 477-484. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. родители 2. ползи 3. въпросник 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39158

- 213 -

Цб II 92590

Motlova, Lenka.  Using health and social services as prevention of social exclusion in old age / Lenka Motlova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 329-336. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38954

- 214 -

Цб II 92590

Muflic, L.  Anti-tumor necrosis factor alpha biologic therapy dose adjustment necessity in patients with rheumatoid arthritis. A case presentation / L. Muflic, I. Ion. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 247-251. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38943

- 215 -

Цб II 92589

Musiuk, Adam.  Revitalization of the archimandrites` palas included in the historic monastery complex in suprasl / Adam Musiuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 71-78. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манастири 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39169

- 216 -

Цб II 92589

Nadirova, Gulnar.  Challenges for Kazakhstan university education / Gulnar Nadirova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Казахстан 2. образование 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 39101

- 217 -

Цб II 92589

Nagaj, Rafal.  Millennium travelers tourism choices in an era of global threats of terrorist attacks - a case study of Poland and Lithuania / Rafal Nagaj, Brigita Zuromskaite. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 287- 297. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пътни такси 2. безопасност 3. терористични заплахи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39200

- 218 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Dictionaries on samoyedic languages and lingvodoc software system for collaborative work on dictionaries and online publishing / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 273-281. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. речник 2. онлайн публикуване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39131

- 219 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Reconstruction of the 14th and 15th proto-samoyedic vowels / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 329-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реконструкция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39138

- 220 -

Цб II 92589

Nurieva, Fanuza.  Translated grammar books of the western Europe: the category of the verb in the grammar book by hieronym megiser 'institutiones linguae turcicae libri quatuor" (1612) / Fanuza Nurieva, Milyausha Sungatullina, Margarita Petrova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 353-358. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. латински език 2. турски език 3. глагол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39140

- 221 -

Цб II 92589

Odinokaya, M.  Designing textbook 'professionslly oriented introductory cource 'databases' in english' wihin clil framework in technical university / M. Odinokaya, A. Pyatnitsky, M. Petrov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 85-92. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39103

- 222 -

Цб II 92589

Okorkova, V. B.  Poetics of chronotope in novels by Nikolay Luginov / V. B. Okorkova, T. N. Permyakova, N. V. Saburova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. време 3. реалност 4. хронология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39137

- 223 -

Цб II 92590

Olasz, Lajos.  The renaissance of nationalism in easr-central Europe in the period of regime changes / Lajos Olasz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 115-123. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Европа 2. национализъм 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 38929

- 224 -

Цб II 92590

Ondrusekova, Judita.  Narrative function of language in Terry Pratchett`s the wee free men / Judita Ondrusekova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 163-171. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фентъзи 2. език 3. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38934

- 225 -

Цб II 92589

Ortenburger, Dorota.  The relations between selected personality features and symptoms of depression in a group with musculoskeletal chronic pain / Dorota Ortenburger, Paulina Ortenburger, Jacek Wasik. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 435-441. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. психологически фактори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39152

- 226 -

Цб II 92589

Paraschiv, Alina-Nicoleta.  Preliminary results on the influence of the F414 biological product on some physiological indexes for peaches grown under thermo-hydric stress / Alina-Nicoleta Paraschiv et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 313-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. напрежение 2. физиология 3. показатели 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39203

- 227 -

Цб II 92589

Partin, Laura.  'Deception' in central and eastern european contemporary art / Laura Partin, Jerome Glicenstein. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 385-392. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. измами 2. участие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39145

- 228 -

Цб II 92589

Pawliszyn, Miroslaw.  Old age and the problem of time. Towards an understanding of the ethos of old age / Miroslaw Pawliszyn. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 21-29. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. старост 2. време 3. етнос 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39096

- 229 -

Цб II 92589

Pechegin, Denis A.  Cryptoliability / Denis A. Pechegin. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 391-396. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. криптовалути 2. отговорности 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39213

- 230 -

Цб II 92589

Pietowska-Laska, Renata.  Productivity improvement in a manufacturing company - concepts, methods and techniques / Renata Pietowska-Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 267-276. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. производителност 2. подобрения 3. производствени компании 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39198

- 231 -

Цб II 92589

Plekhanova, Anna.  The attractiveness of economic systems as the assessment basis of their competitiveness / Anna Plekhanova, Kirill Kolesov, Alexey Ivanov, Nadezhda Ivanova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 329-334. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. привлекателност 3. оценка 4. оценяване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39205

- 232 -

Цб II 92590

Ploscru, Cristian.  The study of the boyar elite from the romanian principalities (eighteenth century). Methodological approach / Cristian Ploscru, Mihai-Bogdan Atanasiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 125-133. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. елити 2. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38930

- 233 -

Цб II 92589

Popovici, Violeta.  Comparative study regarding antibacterial action of the Usnea Barbara L. Extracts on gram-positive and gram-negative bacteria from the oro-dental cavity / Violeta Popovici, Laura Bucur, Antoanela Popescu, Aureliana Caraiane, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 463-470. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. проучване 2. действие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39156

- 234 -

Цб II 92590

Pruna, Irina.  Femoral artery length, from its point of origin to the origin of the deep femoral / Irina Pruna, Andrei Rusali, Petru Bordei. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 287-293. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38949

- 235 -

Цб II 92589

Sadovnikova, Natalia.  Modeling and forecasting of indicators of the hidden bankruptcy of the enterprises / Natalia Sadovnikova, Ekaterina Darda, Olga Makhova, Elena Erina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 299-305. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. банкрут 2. риск 3. кредитна политика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39201

- 236 -

Цб II 92589

Scheiderova, Martina.  Competency model of the manager in the situation of extraordinary crisis event / Martina Scheiderova, Marek Schneider. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39175

- 237 -

Цб II 92589

Seresova, Katarina.  Characteristic features of academic language in university environment with focus on the German language (Kega 029EU-4/2016) / Katarina Seresova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 255-262. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. немски език 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39127

- 238 -

Цб II 92589

Shvetsova, Olga.  Human resource development in emerging markets: case study of south Korea / Olga Shvetsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 175-182. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. развитие 2. човешки ресурси 3. Южна Корея 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Южна Корея 
  

Сист. No: 39179

- 239 -

Цб II 92589

Simsa, Martin.  A hermeneutical critique of Czech democracy / Martin Simsa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 415-423. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. демокрация 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39149

- 240 -

Цб II 92589

Sivakov, Dmitriy.  Fishery and preservation of aquatic biological resources in Russia: a view through the prism of law / Dmitriy Sivakov et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 407-412. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. риболов 2. договорни отношения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39215

- 241 -

Цб II 92589

Skrovankova, Monika.  Terrorism in the slovak criminal code with focus on proposal amendment / Monika Skrovankova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 437-445. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. тероризъм 2. криминология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39219

- 242 -

Цб II 92589

Slebocka, Magdalena.  Revitalization of urban green areas as an element of the process of the city regeneration as exemplified by the expo horticultural 2024 in Lodz / Magdalena Slebocka. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 339-348. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. местно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39206

- 243 -

Цб II 92589

Sleptsova, Galina.  Multycultural education as a factor of formation of cross-cultural competence among bachelors-teachers / Galina Sleptsova, Victoria Ushnitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39110

- 244 -

Цб II 92589

Slusarczyk, Marta.  Transformation of towns located in areas annexed by the third reich (selected examples) / Marta Slusarczyk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 499-506. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история на архитектурата 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39225

- 245 -

Цб II 92589

Smirnov, Eugeny.  Technology of synergy revealing in teaching of mathematics / Eugeny Smirnov, Artiom Uvarov, Nikita Smirnov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 185-196. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. преподаване 2. математика 3. синергия 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39120

- 246 -

Цб II 92589

Solopova, Olga.  Internet archiving: the use in discourse studies / Olga Solopova, Maria Saltykova, Maria Voroshilova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архивно дело 2. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39134

- 247 -

Цб II 92589

Sovjak, Richard.  Volumetric methodology for the determination of CO2 emissions and energy requirements for the production of products at rhe early stage of product design / Richard Sovjak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 105-119. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. екодизайн 2. дизайн 3. въглеродни емисии 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39173

- 248 -

Цб II 92589

Spiridonova, Maya E.  Formation of key competences of students on the basis of the individual and differentiated approaches / Maya E. Spiridonova, Galina N. Sleptsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 107-114. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. индивидуализъм 2. компетентност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39106

- 249 -

Цб II 92589

Stanciu, Stefania Cristina.  Employability among young wonam: discrimination, vilation of rights or error? An analysis of the labor market for young woman from Romania / Stefania Cristina Stanciu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 471-475. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дискриминация 3. интервю 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39157

- 250 -

Цб II 92589

Sulkowski, Lukasz.  Relationships between attitudes and behavior of polish consumers towards corporate social responsibily (CSR) / Lukasz Sulkowski, Rafal Tyszkiewicz. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 215-231. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. взаимоотношения 2. потребители 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39186

- 251 -

Цб II 92589

Szmitkowska, Agata.  'From the luftwaffe headquarters to a sanatorium'. The architrcture of the holiday resort of the warsaw executive board of the trade union of the book, press and radio employees in goldap, Masuria / Agata Szmitkowska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 29-35. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. курорти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39164

- 252 -

Цб II 92589

Truntsevsky, Yuri.  Actual problems of settlement and implementation of criminal liability for crimes related to illegal migration / Yuri Truntsevsky, Roman Osokin, Sergey Borisov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 369-374. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. наказателна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39209

- 253 -

Цб II 92589

Turecki, Adam.  Smog in bialystok in Poland. Data of Pm 2.5 and Pm 10 particulate matter in outdoor air measured in 2017-2018 by 'the laboratory od energy-efficient architecture and renewable energies' at faculty of architecture of bialystok university of technology / Adam Turecki. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 79-86. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. наблюдение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39170

- 254 -

Цб II 92589

Urbans, Mihails.  Functioning of latvian detention institutions safety system in case of technogenic disaster threat / Mihails Urbans, Jelena Malahova, Vladimirs Jemeljanovs. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 483-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. затвори 2. хазарт 3. гражданска защита 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39223

- 255 -

Цб II 92590

Vevere, Velga.  Feminist autothanatographies : Alice James and Simone de Beauvoir / Velga Vevere. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 229-236. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. феминизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38941

- 256 -

Цб II 92590

Visnovsky, Jan.  Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Jan Visnovsky, Magdalena Ungerova, Karina Kubikova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. журналисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38953

- 257 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Beauty and truth: the rhetoric of populist discourse / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 147-154. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реторика 2. популизъм 3. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38932

- 258 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Hedging, critical discourse analysis and the original brexit affair / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 155-162. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. хеджиране 3. критичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38933

- 259 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  An outline of noun morphology in surgut and Salym Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya, Dilara Ichkineeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 137-145. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. имена 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38931

- 260 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  Unique features if the nominal morphological systems in the eastern dialects of Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 199-208. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. диалект 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38938

- 261 -

Цб II 92589

Vorobeva, Victoria.  Functional peculiarities of the verb Tajti/ Tajti have in northern Khanty dialects (Kazym, Shuryshkar and Priural) / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. особености 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39132

- 262 -

Цб II 92589

Walasek, Robert.  The social costs in intermodal transport based on the example of the European union / Robert Walasek, Grzegorz Zimon. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 349-355. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална цена 2. интермодален транспорт 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39207

- 263 -

Цб II 92590

Waldnerova, Jana.  Contemporary nomadism and revival of community life / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 223-228. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. общност 2. форми 3. живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38940

- 264 -

Цб II 92589

Waldnerova, Jana.  Creating identity and its connection with corporeality in contemporary Slovak art / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 393-397. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешко тяло 2. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39146

- 265 -

Цб II 92589

Weichselbaumer, Susanne.  Media convergence in public broadcasting companies in Europe. Delphi study / Susanne Weichselbaumer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 459-470. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. медийна конвергенция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39221

- 266 -

Цб II 92589

Widera, Barbara.  Nature-based solutions for climate resilient byilding cities / Barbara Widera. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 63-70. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. климат 2. екосистеми 3. сгради 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39168

- 267 -

Цб II 92589

Wojcik-Popek, Agnieszka.  Fun and learn outdoors: education in exhibitoin gardens / Agnieszka Wojcik-Popek. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 37-45. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. забавления 2. учене 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39165

- 268 -

Цб II 92589

Yakovleva, Anastasia.  Child rearing in the north: the traditional Sakha family and modern trend / Anastasia Yakovleva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 77-84. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. отглеждане на деца 3. ценности 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39102

- 269 -

Цб II 92589

Yury, Truntsevsky.  Forced complicity as a circumstance excluding the crime of financing terrorism / Truntsevsky Yury. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 413-418. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. финансиране 2. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39216

- 270 -

Цб II 92589

Zakrizevska, Maija.  Consumer attitudes about supervision as a service / Maija Zakrizevska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 427-434. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. надзор 2. услуги 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39151

- 271 -

Цб II 92589

Zhigadlo, Valentin.  Useof multimedia training presentations in teaching a foreign language in a non-linguistic university / Valentin Zhigadlo, Maria Odinokaya, Oksana Sheedekina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 197-204. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мултимедия 2. чужд 3. език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39121

- 272 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Ensuring of differentiation and individualization of training as a condition of creation of a trajectory of individual development of the students of arctic schools / Zoya S. Zhirkova, Maya E. Spiridonova, Antonina A. Vinokurova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 101-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. активност 2. диференциация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39105

- 273 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Role of regionalization of education in formation of circumpolar educational space of northern territories of Russia / Zoya S. Zhirkova, M. S. Yakushkina, Tatiana D. Shaposhikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 171-176. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39117

Статистика. Демография. Социология.

- 274 -

Цб П II 403

Атанасова, Диана.  Провеждане и основни резултати (предварителни) от преброяването на земеделските стопанства в република България през 2020 година / Диана Атанасова. // Статистика, 2022, N 1, -. 

   Публикацията е посветена на преброяването на земеделските стопанства в Република България, което Министерството на земеделието проведе от 1 септември до 18 декември 2020 година. Направен е кратък преглед на подготовката на преброяването - изготвяне на списък на земеделските стопанства, статистически въпросник, инструкция, документи за участниците в преброяването, както и проведеното пробно преброяване точно една година преди същинското преброяване. Накратко е разгледано обучението на участниците в преброяването, медийната кампания и създаването на електронен въпросник. Проследено е провеждането на преброяването - онлайн въвеждането на данни в информационната система за агростатистика, определяне на местоположението на земеделските стопанства, събиране и контролиране на данните. Представени са основните предварителни резултати от преброяването за структурата на земеделските стопанства, данни за растениевъдството и животновъдството, работната сила, за типа и икономическия размер на земеделските стопанства. В края на публикацията са посочени изводи от проведеното преброяване на земеделските стопанства. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=286 

 311.4
Ключови думи: 1. резултати 2. преброяване 3. земеделски стопанства 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 38966

- 275 -

 

Атанасова, Цветелина.  Влияние на демографските промени върху жилищното строителство в област Варна / Цветелина Атанасова. // Недвижими имоти & бизнес, 5, 2021, N 3, 189-199. 

   ISSN (Print) - 2603-2759 ISSN (Online)-2603-2767 Статията е индексирана в CEEOL. 
   http://realestatejournal-bg.org/arhiv/tom-5-3/32-balgarski/arhiv/tom-5-3/287-tom-5-3-7 

1. Отворен достъп 
 332.83
Ключови думи: 1. жилищно строителство 2. демографски промени 3. пандемия 4. Варна 
Тематични рубрики: 1. Икономика на селското стопанство. Земя. Поземлена собственост. Недвижимо имущество 2. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39187

- 276 -

Цб П II 403

Богданов, Богдан.  Наблюдение на домакинските бюджети в България: анализ, проблеми, изводи и перспективи за развитие / Богдан Богданов. // Статистика, 2022, -. 

   Авторът на статията представя кратка историческа справка за възникването и реализацията на изследването "Наблюдение на домакинските бюджети". Очертават се периодите на неговото съществуване през годините. Анализират се основни резултати на изследването, като акцентът са годините преди и след влизане в Европейския съюз (2000 - 2020 година). В статията са представени и се коментират данни от международни сравнения (държавите от ЕС) на структурата на разходите от "Наблюдението на домакинските бюджети" през референтните 2005, 2010 и 2015 година. Направен е коментар на данните от наблюдението в контекста на данни за брутния вътрешен продукт за периода 2000 - 2020 година. В изложението на статията се представят и определени моменти, свързани с проблемите на изследването "Наблюдение на домакинските бюджети". На първо място това са проблеми по отношение на направените подмени през периода 2000 - 2020 година. Анализира се динамиката и естеството на подмените. В следващите редове на статията се представят и проблемни моменти, отнасящи се до новата методика за официалната линия на бедност и неравенството на домакинствата по доход. За целите на коментара и анализа са използвани статиите на проф. д-р Васил Цанов и проф. д-р Стоян Цветков, които засягат тези теми. В края на статията се представят предложения за промяна в начина на провеждане на "Наблюдението на домакинските бюджети" в обозримото бъдеще. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=283 

 31
Ключови думи: 1. домакински бюджети 2. статистика 3. анализ 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 38945

- 277 -

Цб II 92609

Георгиева, Михаела.  Необходимостта от изучаването на миграционните процеси в глобален и регионален план / Михаела Георгиева. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 139-147. 

1. Управление и администрация - образование 
 314.7
Ключови думи: 1. миграции 2. региони 3. миграционни процеси 4. население 5. миграционни потоци 6. емиграция 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39290

- 278 -

Цб П II 403

Димитрова, Цветелина.  Изследване на динамиката на разходите за сектор образование в България през периода 2000 - 2020 година / Цветелина Димитрова. // Статистика, 2022, N 1, -. 

   Изследването на разходите за образование е с цел да се оцени по какъв начин се финансира образованието в България, какъв е размерът на отделените средства за сектора и от какви източници, както и дали различните начини на финансиране водят до повишаване на качеството и достъпа до образование в страната, или напротив. Освен това интересен е и въпросът дали при някои образователни нива частното финансиране не измества публичното, дали няма свръхфинансиране на определени дейности, както и дали отделяните обществени средства за сектора са съпоставими със средните за ЕС. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=285 

 311:3
Ключови думи: 1. изследване 2. динамика 3. разходи 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 38956

- 279 -

Цб П II 403

Златанова, Соня.  В зората на демографската статистика в Княжество България - 1880 - 1881 година / Соня Златанова. // Статистика, 2022, N 1, -. 

   На 6 септември 1880 г. петото отделение в Министерството на финансите подава рапорт на своя министър, с който се изисква в България да се въведе статистика на движението на населението, като на духовенството се възлага задачата да съхранява "метрическите" книги. През есента на същата година тези наредби са разгледани от Народното събрание и са получили статут на "Закон за забележвание раждания, женитби и умирания" от 10 декември 1880 година. Според този закон регистрите са следните: регистър за ражданията, регистър на женитбите и регистър за умиранията. Воденето на тези регистри се възлага на духовните представители на всяка енория. Надзора за правилното водене на регистрите е предоставен на околийския началник, всеки по-висш от него началник и държавен чиновник, особено на училищните и финансовите инспектори. Финансовото министерство може да изпраща с цел надзор и специални инспектори от статистическото отделение. Дигиталната колекция "Демографска статистика" за периода 1881 - 2021 г. е достъпна онлайн в дигиталната библиотека на Националния статистически институт. Колекцията се състои от над 60 000 дигитални страници и може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.nsi.bg/statlib/bg/bool-simp.php?db=&outType=0&bool=%280%3D%E4%E5%EC%EE%E3%F0%E0%F4%F1%EA%E0+%F1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E0%24%29&recordsPerPage=4&page=1 . 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=288 

   + 31
Ключови думи: 1. демография 2. статистика 3. Княжество България 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 38982

- 280 -

Цб II 92609

Маринов, Петър.  Механично движение на населението в селските райони в България в периода 2014-2019 / Петър Маринов. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 51-59. 

1. Управление и администрация - образование 
 351/354  + 314.7
Ключови думи: 1. население 2. миграция 3. селски райони 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39281

- 281 -

Цб П II 403

Сугарева, Марта.  Дискусия за раждаемостта и политиката на държавата към нея / Марта Сугарева. // Статистика, 2022, N 1, -. 

   В статията е направен опит да се коментира политиката към раждаемостта в нашата страна, провеждана през последните години и десетилетия. Посочени са някои неправилни постановки в държавната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Очертани са съвременните тенденции и проблеми в областта на семейството и раждаемостта, които все още са извън обсега на научните изследвания, като това пряко влияе върху ефективността на държавната политика. Налага се изводът за необходимостта от спешни реформи в сферата на научните изследвания по демография, рязко повишаване на качеството на тези изследвания с цел създаване на по-добра основа за информиране на обществото и повишаване на качеството и ефективността на политиката в областта на семейството и раждаемостта. 

   
   https://spisaniestatistika.nsi.bg/page/bg/details.php?article_id=284 

 31
Ключови думи: 1. статистика 2. раждаемост 3. политика 4. държава 
Тематични рубрики: 1. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 38955

- 282 -

Цб II 92592

Adamec, Petr.  Image as an important tool in the work of managers of educational institutions / Petr Adamec. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 81-90. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изображения 2. оценка 3. учители 4. управление 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39017

- 283 -

Цб II 92592

Adamska, Malgorzata.  Expectations of generation Z- a challenge for academic didactic staff / Malgorzata Adamska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 55-67. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. учебен процес 2. междуличностни отношения 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39015

- 284 -

Цб II 92589

Aleksandrova, Oksana I.  Code swiching as a manipulative strategy in russian islamic discourse / Oksana I. Aleksandrova, Svetlana A. Moskvicheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 263-271. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39130

- 285 -

Цб II 92589

Anossova, O.  William Hazlitt`s essays on writing and style as a source for academic writing / O. Anossova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 359-365. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил 2. жанр 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39141

- 286 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  Prepositional grammar component for syntactical and lexical disambiguation in rusiian based on corpus statistics / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 173-180. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 2. статистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38935

- 287 -

Цб II 92590

Azarova, Irina.  The outline of the quantitative ontology for russian prepositional constructions / Irina Azarova, Victor Zakharov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 191-198. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. руски език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38937

- 288 -

Цб II 92592

Bandalo, Visnja.  Iconographic depiction and literary portraying in Bernard Berenson`s diary and epistolary writing / Visnja Bandalo. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 207-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39030

- 289 -

Цб II 92590

Belyaeva, Ekaterina.  Axiological aspects of the socio-cultural interaction of russian and chinese students in the educational space of the russian universities / Ekaterina Belyaeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 253-260. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стойност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38944

- 290 -

Цб II 92589

Betta, Jan.  Project-based learning in training of a new generation of specialists: a corporative analysis / Jan Betta, liudmila Boronina, Zinaida Senuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 153-161. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. обучение 2. специалисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39113

- 291 -

Цб II 92592

Blaskova, Martina.  Paranormal experience related to improving academic motivation of Slovak university students / Martina Blaskova, Hideyuki Kokubo. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 111-122. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 2. мотивация 3. студенти 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39021

- 292 -

Цб II 92592

Blaskova, Martina.  Trust, learning and anomalous experience of Japan and Slovak university students / Martina Blaskova, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 161-174. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. доверие 2. студенти 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39027

- 293 -

Цб II 92589

Blumberga, Solveiga.  Work values of Y and Z generations and their adaptation in new workplaces in the services sector in Latvia / Solveiga Blumberga. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 443-451. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. адаптация 2. работни места 3. поколение Y 4. поколение Z 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Латвия 
  

Сист. No: 39153

- 294 -

Цб II 92592

Bondyreva, Svetlana.  The problem of foreign migrant workers in the context of Russia`s national security / Svetlana Bondyreva, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 395-412. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стойност 2. сигурност 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39052

- 295 -

Цб II 92589

Caracostea, Luiza.  The public health impact of caffeine in coffee / Luiza Caracostea, Rodica Sirbu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. въздействие 2. здраве 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39160

- 296 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Cultural and emotional intelligence among asian students in Russia / Tinatin Chkhivadze, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 261-268. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. студенти 2. Азия 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Азия 2. Русия 
  

Сист. No: 38946

- 297 -

Цб II 92590

Chkhivadze, Tinatin.  Ethnic identity of greeks living in their homeland and in Russia / Tinatin Chkhivadze. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 279-285. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. етническа идентичност 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38948

- 298 -

Цб II 92590

Chrastina, Jan.  End-of-life and dying in persons with intellectual disabilities: implications for counselling, education and support / Jan Chrastina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 269-278. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38947

- 299 -

Цб II 92589

Chrastina, Jan.  Meta-synthesis of qualitative studies: background, methodology and applications / Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. методология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39109

- 300 -

Цб II 92592

Danaj, Adela.  The trust of the Albanian youth towards the Europeasn Union institutions / Adela Danaj, Kornelia Lazanyi, Heidi Kasa. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 413-420. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. доверие 2. Албания 3. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Албания 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39055

- 301 -

Цб II 92589

Drikker, Alexander S.  Digital code of the museum aura / Alexander S. Drikker, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. музей 2. възпроизводство 3. виртуалност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39095

- 302 -

Цб II 92592

Egorova, Maia A.  Language and culture interference in the process of pursuing higher plurilingual education / Maia A. Egorova, Zapata A. Ruiz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 101-109. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39020

- 303 -

Цб II 92592

Egorova, Maia A.  Students` motivation at different phases of getting higher education (the case of Russia) / Maia A. Egorova, Tamara Z. Ruiz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 141-149. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мотивация 2. учене 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39024

- 304 -

Цб II 92589

Eliseeva, Dina Yu.  Application of adaptive computer testing as a means of interactive learning for building an individual educational trajectory of a student / Dina Yu. Eliseeva, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 43-59. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интерактивност 2. адаптация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39098

- 305 -

Цб II 92592

Fanaj, Naim.  Age and gender patterns of self-esteem among youth in Kosovo / Naim Fanaj. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 261-274. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. възраст 2. пол 3. Косово 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 39036

- 306 -

Цб II 92592

Fanaj, Naim.  Intelligence, self-esteem and academic achievement in Kosovo youth / Naim Fanaj, Sevim Mustafa, Erika Melonashi. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интелигенция 2. самочувствие 3. Косово 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Косово 
  

Сист. No: 39040

- 307 -

Цб II 92589

Fattakhova, Nailya.  Behavioral patterns of farmers in russian culture (on the material of everyday texts) / Nailya Fattakhova, Anastasiya Mubarakshina, Nailya Faizullina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 239-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. лингвистика 3. национална култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39125

- 308 -

Цб II 92589

Fedorova, Marina.  Death images in russian youth subcultures / Marina Fedorova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 377-384. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. смърт 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39144

- 309 -

Цб II 92589

Fomina, Zinaida.  Philosophical discourse of F. Bacon as the reflection of philosophical traditions of renaissance epoch / Zinaida Fomina, Irina Lavrinenko, Victoria Kozlova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. интелект 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39136

- 310 -

Цб II 92589

Gazikova, Elena.  Benefist of organisational arrangements of professional parenting in the Slovak Republic / Elena Gazikova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 455-461. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. деца 2. родителство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39154

- 311 -

Цб II 92590

Gluchman, Vasil.  Philosophy and ethics of death and dying / Vasil Gluchman. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 237-243. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. живот 2. смърт 3. философия 4. етика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38942

- 312 -

Цб II 92589

Hanesova, Dana.  Aiming at academic excellence, or learning for employment (a case study of a doctoral school) / Dana Hanesova, Beata Kosova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 33-41. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. търсене 2. университети 3. наемане на работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39097

- 313 -

Цб II 92592

Hlousek, Jan.  Social counselling chatbot - pilot testing / Jan Hlousek, Martin Smutek, Zuzana Hlouskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 357-363. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална работа 2. чатботове 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39045

- 314 -

Цб II 92589

Hudcova, Bianka.  Psychosocial first aid for people with disabilities in crisis situation - the role of a special education teacher / Bianka Hudcova, Anezka Stecova, Jan Chrastina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 163-169. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кризисна ситуация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39114

- 315 -

Цб II 92590

Ivanovna, Galina.  The explanatory power of systemic linguistics of G. P. Melnikov for international relations / Galina Ivanovna, Elena Emilyevna, Nikulina Elena Fyodorovna. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 181-190. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лингвистика 2. евроскептицизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38936

- 316 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Problems of persons with inborn gender identity disorder syndrome - sociological / Anna Karnat, Zbigniew Liber. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 305-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38951

- 317 -

Цб II 92590

Karnat, Anna.  Quality pf life of the persons with inborn gender identity disorder syndrome / Anna Karnat. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 313-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стил на живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38952

- 318 -

Цб II 92592

Karnat, Anna.  Sociological reflections on identity and social identification: the individual in ambiguous modernity / Anna Karnat. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 365-374. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. идентичност 2. индивидуализъм 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39046

- 319 -

Цб II 92592

Klemens, Brygida.  Educational challenges for universities during the Covid-19 pandemic / Brygida Klemens, Malgorzata Adamska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 45-54. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. предизвикателства 2. университети 3. висше образование 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39014

- 320 -

Цб II 92589

Kolar, Emina Berbic.  The role of the language in migrations at the turn of the century in Croatia / Emina Berbic Kolar, Marko Gligoric. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 339-351. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39139

- 321 -

Цб II 92590

Kosheliuk, Natalia.  Unpublished mansi dictionary by P. S. Pallas - an unknown mansi dialect? / Natalia Kosheliuk, Julia Normanskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 209-218. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38939

- 322 -

Цб II 92589

Kosheliuk, Natalia.  Graphic features of the archival Mansi lenguage dictionary, compiled by archpriest Simeon Cherkalov (1783) / Natalia Kosheliuk, Yu V. Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 293-300. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архиви 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39133

- 323 -

Цб II 92592

Kostina, Ekaterina.  Building mobility competence of intending teachers / Ekaterina Kostina, Svetlana Khoroshilova, Elena Pushkareva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 25-34. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетентност 2. мобилност 3. технологии 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39012

- 324 -

Цб II 92592

Kozeluhova, Eva.  Experiences of parents of first graders in Czech Republicperceive educational process of reading and writing during Covid-19 pandemic / Eva Kozeluhova, Lenka Zemanova, Radka Wildova, Ondrej Kozeluh. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 69-80. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. пандемия 3. онлайн обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39016

- 325 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Ulture and civilization: functional and methodological aspects / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. цивилизация 2. култура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39143

- 326 -

Цб II 92589

Kuznetsova, Evgeniya.  Human existing in the context of information civilization: a new concept of social futurism / Evgeniya Kuznetsova, Olga Goryacheva, Gulchachak Patenko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 399-406. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. масмедии 2. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39147

- 327 -

Цб II 92592

Kvetanova, Zuzana.  Aquaman the movie as a late modern fairy tale / Zuzana Kvetanova, Jana Radosinska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 275-284. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. култура 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39037

- 328 -

Цб II 92589

Larisa, Naumenko.  Livening up business english language classes / Naumenko Larisa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 115-122. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновативни подходи 2. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39108

- 329 -

Цб II 92589

Laska, Adam.  The trade union movement in Polandd during 1918-1939 / Adam Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 227-235. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална организация 2. Полша 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Полша 
  

Сист. No: 39124

- 330 -

Цб II 92590

Lisa, Domenika.  Identifying factors of incidence of violence in families by workers from department of social and legal protection / Domenika Lisa, Andrea Banovcinova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 295-303. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. рискове 2. фактор 3. социална работа 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38950

- 331 -

Цб II 92589

Lukina, Antonida.  Values of the self-determination of young people (teenagers) who are in various educational situations / Antonida Lukina et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 205-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. самоопределение 3. личностно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39122

- 332 -

Цб II 92589

Makovetskaya, Maria V.  The ontology of arty in philosophy of Nikolai Hartmann / Maria V. Makovetskaya, Natalia L. Korotkova, Eugene A. Makovetsky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 407-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. онтология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39148

- 333 -

Цб II 92589

Manoliu, Raluca.  Developing spatial aesthesis through phenomenological approaches to teaching architectural history / Raluca Manoliu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 93-100. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история 2. архитектура 3. методология 4. пространство 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39104

- 334 -

Цб II 92592

Maresova, Hana.  To the psychological aspects of language teaching in 3d multi-user virtual environment / Hana Maresova, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 245-254. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. онлайн обучение 2. езиково обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39034

- 335 -

Цб II 92592

Marinic, Damir.  The principles of guided evolution of society - a systemic perspective / Damir Marinic, Ida Marinic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 385-394. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална еволюция 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39050

- 336 -

Цб II 92592

Marques, Jacqueline.  Pandemic and percieved health status: a case study / Jacqueline Marques, Monica Teixeira. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 331-339. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество на живот 2. старост 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39043

- 337 -

Цб II 92589

Matulcikova, Marta.  Career guidance services in employer entities and life-long education / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. безработица 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39126

- 338 -

Цб II 92589

Matuszak, Alla.  Teaching pedagogical forecasting to future actors-instructors / Alla Matuszak, Elena Tsalko, Zbigniew Matuszak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 177-184. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. педагогика 2. прогнозиране 3. бъдеще 4. актьори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39119

- 339 -

Цб II 92589

Matuszak, Zbigniew.  Notes on the report of the professional fate of the mechanical department graduates of the maritime academy in Szczecin / Zbigniew Matuszak, Iwona Ewa Tomaszewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 141-151. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. кариера 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39111

- 340 -

Цб II 92592

Maximova, Olga.  Proper names as terminology in social science / Olga Maximova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 225-233. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мотивация 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39032

- 341 -

Цб II 92592

Maximova, Olga.  Second foreign language acquisition: the influence of students` first foreign language on lexical skills development in english for special purposes / Olga Maximova, Tatiana Maykova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 235-244. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39033

- 342 -

Цб II 92589

Mihai, Sebastian.  Phenolic profile and antioxidant activity of a sempervivum ruthenicum koch ethanolic extract / Sebastian Mihai, Antoanela Popescu, Ana Madalina Raducanu, Marius Daniel Radu, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 485-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. антиоксиданти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39159

- 343 -

Цб II 92589

Miloslavov, Aleksei.  The early period of the 'digital revolution' from the point of view of intellectual history / Aleksei Miloslavov, Olga Kuzmina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 217-225. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална революция 2. информатика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39123

- 344 -

Цб II 92592

Mirela, Blebea Nicoleta.  Nutritional therapy in clinical management of oncological patients / Blebea Nicoleta Mirela. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 323-329. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. недохранване 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39042

- 345 -

Цб II 92589

Mironova, Margarita D.  Building up creativity as a professional skill of the modern manager / Margarita D. Mironova, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 61-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. креативност 2. професионални умения 3. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39100

- 346 -

Цб II 92589

Moravkova, Silvia.  Identification of the benefits of care about children in professional families in the Slovak Republic / Silvia Moravkova, Martina Mojtova, Gabriela Sebokova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 477-484. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. родители 2. ползи 3. въпросник 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39158

- 347 -

Цб II 92590

Motlova, Lenka.  Using health and social services as prevention of social exclusion in old age / Lenka Motlova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 329-336. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. здравеопазване 2. социални грижи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38954

- 348 -

Цб II 92590

Muflic, L.  Anti-tumor necrosis factor alpha biologic therapy dose adjustment necessity in patients with rheumatoid arthritis. A case presentation / L. Muflic, I. Ion. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 247-251. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пациенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38943

- 349 -

Цб II 92589

Nadirova, Gulnar.  Challenges for Kazakhstan university education / Gulnar Nadirova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Казахстан 2. образование 3. развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
Географски понятия: 1. Казахстан 
  

Сист. No: 39101

- 350 -

Цб II 92592

Nelson, Afton.  Confidence as a modulator in Covid-19 pandemic behaviors and perspectives? / Afton Nelson, Kristijan Civljak, Heather Mitchell. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 285-299. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. COVID-19 2. поведение 3. пандемия 4. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39039

- 351 -

Цб II 92592

Nelson, Afton M.  Priorities during the Covid-19 pandemic perspectives, decision-making, and empathy / Afton M. Nelson, Kristijan Civljak, Heather Mitchell. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 341-356. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пандемия 2. Ковид-19 3. перспективи 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39044

- 352 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Dictionaries on samoyedic languages and lingvodoc software system for collaborative work on dictionaries and online publishing / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 273-281. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. речник 2. онлайн публикуване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39131

- 353 -

Цб II 92589

Normanskaya, Julia.  Reconstruction of the 14th and 15th proto-samoyedic vowels / Julia Normanskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 329-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реконструкция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39138

- 354 -

Цб II 92589

Nurieva, Fanuza.  Translated grammar books of the western Europe: the category of the verb in the grammar book by hieronym megiser 'institutiones linguae turcicae libri quatuor" (1612) / Fanuza Nurieva, Milyausha Sungatullina, Margarita Petrova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 353-358. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. латински език 2. турски език 3. глагол 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39140

- 355 -

Цб II 92589

Odinokaya, M.  Designing textbook 'professionslly oriented introductory cource 'databases' in english' wihin clil framework in technical university / M. Odinokaya, A. Pyatnitsky, M. Petrov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 85-92. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. език 2. бази данни 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39103

- 356 -

Цб II 92589

Okorkova, V. B.  Poetics of chronotope in novels by Nikolay Luginov / V. B. Okorkova, T. N. Permyakova, N. V. Saburova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. време 3. реалност 4. хронология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39137

- 357 -

Цб II 92590

Olasz, Lajos.  The renaissance of nationalism in easr-central Europe in the period of regime changes / Lajos Olasz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 115-123. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Европа 2. национализъм 3. национална идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Европа 
  

Сист. No: 38929

- 358 -

Цб II 92590

Ondrusekova, Judita.  Narrative function of language in Terry Pratchett`s the wee free men / Judita Ondrusekova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 163-171. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фентъзи 2. език 3. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38934

- 359 -

Цб II 92589

Ortenburger, Dorota.  The relations between selected personality features and symptoms of depression in a group with musculoskeletal chronic pain / Dorota Ortenburger, Paulina Ortenburger, Jacek Wasik. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 435-441. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. личност 2. психологически фактори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39152

- 360 -

Цб II 92589

Partin, Laura.  'Deception' in central and eastern european contemporary art / Laura Partin, Jerome Glicenstein. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 385-392. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. измами 2. участие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39145

- 361 -

Цб II 92589

Pawliszyn, Miroslaw.  Old age and the problem of time. Towards an understanding of the ethos of old age / Miroslaw Pawliszyn. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 21-29. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. старост 2. време 3. етнос 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39096

- 362 -

Цб II 92590

Ploscru, Cristian.  The study of the boyar elite from the romanian principalities (eighteenth century). Methodological approach / Cristian Ploscru, Mihai-Bogdan Atanasiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 125-133. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. елити 2. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38930

- 363 -

Цб II 92589

Popovici, Violeta.  Comparative study regarding antibacterial action of the Usnea Barbara L. Extracts on gram-positive and gram-negative bacteria from the oro-dental cavity / Violeta Popovici, Laura Bucur, Antoanela Popescu, Aureliana Caraiane, Victoria Badea. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 463-470. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. проучване 2. действие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39156

- 364 -

Цб II 92592

Predanocyova, Lubica.  Application of teacher competences in educational practice / Lubica Predanocyova, Gabriela Jonaskova, Maldnia Feszterova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 15-23. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. учители 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39010

- 365 -

Цб II 92592

Predanocyova, Lubica.  Competence to design and plan education and its apllication in school practice / Lubica Predanocyova, Gabriela Jonaskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 35-43. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетенции 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39013

- 366 -

Цб II 92590

Pruna, Irina.  Femoral artery length, from its point of origin to the origin of the deep femoral / Irina Pruna, Andrei Rusali, Petru Bordei. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 287-293. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38949

- 367 -

Цб II 92592

Rutsinskaya, Irina.  Tea parties in russian painting in the second half of the nineteenth - beginning of the twentieth century: reflections of everyday life and social history / Irina Rutsinskaya, Galina Smirnova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 375-383. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Русия 2. социална история 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Русия 
  

Сист. No: 39048

- 368 -

Цб II 92592

Rutsinskaya, Irina.  Visualization of everyday social and cultural practices: Victorian painting as a mirror pf the english tea party traditionb / Irina Rutsinskaya, Galina Smirnova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 421-430. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. традиции 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39057

- 369 -

Цб II 92592

Savrutskaya, Elisaveta.  The problems of education and socialization of learning youth in the conditions of the coronavirus pandemic / Elisaveta Savrutskaya, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 151-160. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. коронавирус 2. пандемия 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39026

- 370 -

Цб II 92592

Sereikaite-Motiejune, Gintare.  Lithuanians` perception on terrorism: are muslims the folk devils for lithuanians? / Gintare Sereikaite-Motiejune. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 311-321. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. морал 2. Литва 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
Географски понятия: 1. Литва 
  

Сист. No: 39041

- 371 -

Цб II 92589

Seresova, Katarina.  Characteristic features of academic language in university environment with focus on the German language (Kega 029EU-4/2016) / Katarina Seresova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 255-262. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. немски език 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39127

- 372 -

Цб II 92592

Simanova, Lydia.  International comparison of reading preferences of yiunger school age readers at primary school / Lydia Simanova, Simoneta Babiakova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 91-100. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. четене 2. интерес 3. предпочитания 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39018

- 373 -

Цб II 92589

Simsa, Martin.  A hermeneutical critique of Czech democracy / Martin Simsa. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 415-423. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. демокрация 2. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39149

- 374 -

Цб II 92589

Sleptsova, Galina.  Multycultural education as a factor of formation of cross-cultural competence among bachelors-teachers / Galina Sleptsova, Victoria Ushnitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 2. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39110

- 375 -

Цб II 92589

Smirnov, Eugeny.  Technology of synergy revealing in teaching of mathematics / Eugeny Smirnov, Artiom Uvarov, Nikita Smirnov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 185-196. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. преподаване 2. математика 3. синергия 4. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39120

- 376 -

Цб II 92589

Solopova, Olga.  Internet archiving: the use in discourse studies / Olga Solopova, Maria Saltykova, Maria Voroshilova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архивно дело 2. лингвистика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39134

- 377 -

Цб II 92589

Spiridonova, Maya E.  Formation of key competences of students on the basis of the individual and differentiated approaches / Maya E. Spiridonova, Galina N. Sleptsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 107-114. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. индивидуализъм 2. компетентност 3. обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39106

- 378 -

Цб II 92589

Stanciu, Stefania Cristina.  Employability among young wonam: discrimination, vilation of rights or error? An analysis of the labor market for young woman from Romania / Stefania Cristina Stanciu. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 471-475. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пазар на труда 2. дискриминация 3. интервю 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39157

- 379 -

Цб II 92592

Tallova, Lydie.  Anticipatory literary plagiarism as phenomenon changing copyright paradigm / Lydie Tallova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 181-196. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. плагиатство 2. литературни произведения 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39028

- 380 -

Цб II 92590

Vevere, Velga.  Feminist autothanatographies : Alice James and Simone de Beauvoir / Velga Vevere. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 229-236. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. феминизъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38941

- 381 -

Цб II 92590

Visnovsky, Jan.  Robo-journalism and its implementation in editorial practice / Jan Visnovsky, Magdalena Ungerova, Karina Kubikova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 321-327. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 2. журналисти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38953

- 382 -

Цб II 92592

Visnovsky, Jan.  Coronavirus reporting and fake news about the pandemic in Slovak online media / Jan Visnovsky, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 197-205. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фалшиви новини 2. коронавирус 3. онлайн новини 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39029

- 383 -

Цб II 92592

Visnovsky, Jan.  Impact of the Covid-19 pandemic on regional and loval media - case study / Jan Visnovsky, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 215-223. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реклама 2. бизнес модели 3. пандемия 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39031

- 384 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Beauty and truth: the rhetoric of populist discourse / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 147-154. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. реторика 2. популизъм 3. манипулация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38932

- 385 -

Цб II 92590

Vlad, Eduard.  Hedging, critical discourse analysis and the original brexit affair / Eduard Vlad. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 155-162. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Брекзит 2. хеджиране 3. критичен анализ 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38933

- 386 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  An outline of noun morphology in surgut and Salym Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya, Dilara Ichkineeva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 137-145. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. имена 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38931

- 387 -

Цб II 92590

Vorobeva, Victoria.  Unique features if the nominal morphological systems in the eastern dialects of Khanty / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 199-208. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. диалект 2. характеристики 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38938

- 388 -

Цб II 92589

Vorobeva, Victoria.  Functional peculiarities of the verb Tajti/ Tajti have in northern Khanty dialects (Kazym, Shuryshkar and Priural) / Victoria Vorobeva, Irina Novitskaya. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. особености 2. диалект 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39132

- 389 -

Цб II 92590

Waldnerova, Jana.  Contemporary nomadism and revival of community life / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 1 : NORDSCI, 223-228. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. общност 2. форми 3. живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Образование 3. Езикознание. Литературознание 4. Философия 5. Статистика. Демография. Социология. 6. Здравеопазване 
  

Сист. No: 38940

- 390 -

Цб II 92589

Waldnerova, Jana.  Creating identity and its connection with corporeality in contemporary Slovak art / Jana Waldnerova, Viera Jakubovska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 393-397. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешко тяло 2. идентичност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39146

- 391 -

Цб II 92589

Yakovleva, Anastasia.  Child rearing in the north: the traditional Sakha family and modern trend / Anastasia Yakovleva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 77-84. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. семейство 2. отглеждане на деца 3. ценности 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39102

- 392 -

Цб II 92589

Zakrizevska, Maija.  Consumer attitudes about supervision as a service / Maija Zakrizevska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 427-434. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. надзор 2. услуги 3. клиенти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39151

- 393 -

Цб II 92589

Zhigadlo, Valentin.  Useof multimedia training presentations in teaching a foreign language in a non-linguistic university / Valentin Zhigadlo, Maria Odinokaya, Oksana Sheedekina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 197-204. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мултимедия 2. чужд 3. език 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39121

- 394 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Ensuring of differentiation and individualization of training as a condition of creation of a trajectory of individual development of the students of arctic schools / Zoya S. Zhirkova, Maya E. Spiridonova, Antonina A. Vinokurova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 101-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. активност 2. диференциация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39105

- 395 -

Цб II 92589

Zhirkova, Zoya S.  Role of regionalization of education in formation of circumpolar educational space of northern territories of Russia / Zoya S. Zhirkova, M. S. Yakushkina, Tatiana D. Shaposhikova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 1 : NORDSCI, 2021, 171-176. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. образование 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Философия 3. Психология 4. Здравеопазване 5. Статистика. Демография. Социология. 
  

Сист. No: 39117

- 396 -

Цб II 92592

Zholchieva, Aelita A.  School education and school teachers` well-being in Kyrgizstan / Aelita A. Zholchieva, Ainuru Zholchieva. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 131-139. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. учители 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39023

- 397 -

Цб II 92592

Zholchieva, Ainuru.  Professional burnout of teachers at higher educational institutions / Ainuru Zholchieva, Eldiiar Shakirov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 1 : NORDSCI, 123-130. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стрес 2. емоции 3. психология 
Тематични рубрики: 1. Образование 2. Езикознание. Литературознание 3. Статистика. Демография. Социология. 4. Здравеопазване 
  

Сист. No: 39022

Медии. Комуникации. Връзки с обществеността

- 398 -

Цб II 92609

Стоянова, Даниела.  Медии и образование / Даниела Стоянова, Надя Миронова. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 41-49. 

1. Управление и администрация - образование 2. Преподаватели от УНСС 
 07  + 37
Ключови думи: 1. медии 2. образование 3. младежи 4. комуникации 5. обществени медии 
Тематични рубрики: 1. Обществено управление. Публична администрация 2. Медии. Комуникации. Връзки с обществеността 3. Образование 
  

Сист. No: 39280

Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация

- 399 -

Цб П II 1592

Александров, Петър.  Новата Калмарска уния / Петър Александров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3521-novata-kalmarska-uniya 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. НАТО 3. Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39019

- 400 -

Цб П II 1592

Александров, Петър.  Политически и икономически последици от пандемията от коронавирус / Петър Александров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3559-politicheski-i-ikonomicheski-posleditsi-ot-pandemiyata-ot-koronavirus 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. политика 3. Европа 4. международна политика 5. Световна здравна организация (СЗО) 6. коронавирус 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39194

- 401 -

Цб П II 1592

Банчев, Бисер.  България между разузнавателните служби на свръхсилите в периода на Студената война / Бисер Банчев. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3563-balgariya-mezhdu-razuznavatelnite-sluzhbi-na-svrahsilite-v-perioda-na-studenata-voyna 

 327
Ключови думи: 1. разузнаване 2. Студена война 3. разузнавателни служби 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39261

- 402 -

Цб П II 1592

Василев, Димитър.  Ерозията на американската мощ и кризата в отношенията между администрацията и военните / Димитър Василев. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3557-eroziyata-na-amerikanskata-mosht-i-krizata-v-otnosheniyata-mezhdu-administratsiyata-i-voennite 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Байдън 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39183

- 403 -

Цб П II 1592

Градинаров, Борислав.  Войната и дипломацията в арсенала на архитектите на новия световен ред / Борислав Градинаров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3525-voynata-i-diplomatsiyata-v-arsenala-na-arhitektite-na-noviya-svetoven-red 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Русия 3. Близък Изток 4. НАТО 5. Европа 6. COVID-19 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39067

- 404 -

Цб П II 1592

Григоров, Станимир.  Ролята на Индия в глобалния сблъсък между Китай и САЩ / Станимир Григоров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3517-rolyata-na-indiya-v-globalniya-sblasak-mezhdu-kitay-i-sasht 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. НАТО 3. Индия 4. проект QUAD 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39001

- 405 -

Цб П II 1592

Димитров, Борис.  Иранската геополитика: между опората на собствените сили и търсенето на стратегически съюзници / Борис Димитров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3555-iranskata-geopolitika-mezhdu-oporata-na-sobstvenite-sili-i-tarseneto-na-strategicheski-sayuznitsi 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Иран 3. Израел 4. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39155

- 406 -

Цб П II 1592

Димитров, Пламен.  Краят на ерата "Назарбаев" в Казахстан - геополитически прочит / Пламен Димитров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3554-krayat-na-erata-nazarbaev-v-kazahstan-geopoliticheski-prochit 

 327
Ключови думи: 1. Казахстан 2. Назарбаев 3. геополитически прочит 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39150

- 407 -

Цб П II 1592

Ерьомина, Наталия.  Трансформиращата се глобализация и сюрреалистичният свят на бъдещето / Наталия Ерьомина. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3558-transformirashtata-se-globalizatsiya-i-syurrealistichniyat-svyat-na-badeshteto 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. политика 3. Европа 4. международна политика 5. Световна здравна организация (СЗО) 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39191

- 408 -

Цб П II 1592

Иванов, Методий.  Как да защитим българския интерес в преговорите със Северна Македония? / Методий Иванов. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3548-kak-da-zashtitim-balgarskiya-interes-v-pregovorite-sas-severna-makedoniya 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. България 4. Европа 5. Северна Македония 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39092

- 409 -

Цб П II 1592

Йеофантон, Пачамот.  Азиатската визия за теорията на международните отношения / Пачамот Йеофантон. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3562-aziatskata-viziya-za-teoriyata-na-mezhdunarodnite-otnosheniya 

 327
Ключови думи: 1. Азия 2. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39256

- 410 -

Цб П II 1592

Куса, Илия.  Женевските преговори между САЩ и Русия в контекста на трансформиращия се световен ред / Илия Куса. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3553-zhenevskite-pregovori-mezhdu-sasht-i-rusiya-v-konteksta-na-transformirashtiya-se-svetoven-red 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Русия 4. НАТО 5. Европа 6. Украйна 7. международна политика 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39128

- 411 -

Цб П II 1592

Маклийн, Алистър.  Поредният сезон на "Голямата игра" / Алистър Маклийн. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3522-poredniyat-sezon-na-golyamata-igra 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Русия 3. Китай 4. НАТО 5. Азия 6. Европа 7. AUKUS 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39025

- 412 -

Цб П II 1592

Марковска, Ангелина.  Моделиране на международната система в контекста на дебата за "Голямата стратегия" на САЩ след края на студената война / Ангелина Марковска. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3524-modelirane-na-mezhdunarodnata-sistema-v-konteksta-na-debata-za-golyamata-strategiya-na-sasht-sled-kraya-na-studenata-voyna 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Русия 3. Китай 4. НАТО 5. Азия 6. Европа 7. COVID-19 8. AUKUS 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39038

- 413 -

Цб П II 1592

Мелникова, Юлия.  В търсене на оптималната архитектура на европейската сигурност: ЕС, с или без НАТО? / Юлия Мелникова. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3552-v-tarsene-na-optimalnata-arhitektura-na-evropeyskata-sigurnost-es-s-ili-bez-nato 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. НАТО 3. Европа 4. Украйна 5. международна политика 6. Полша 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39118

- 414 -

Цб П II 1592

Пейн, Дейвид.  Защо САЩ се нуждаят от "нова Ялта" / Дейвид Пейн. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3519-zashto-sasht-se-nuzhdayat-ot-nova-yalta 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Русия 4. НАТО 5. Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39009

- 415 -

Цб П II 1592

Станимиров, Кирил.  Оста Вашингтон-Лондон-Канбера в контекста на новия световен ред / Кирил Станимиров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3520-osta-vashington-london-kanbera-v-konteksta-na-noviya-svetoven-red 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Русия 4. Китай 5. НАТО 6. Европа 7. AUKUS 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39011

- 416 -

Цб П II 1592

Стефанов, Нако.  Геополитиката като инструмент за познание и управление: класически и съвременни подходи / Нако Стефанов. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3561-geopolitikata-kato-instrument-za-poznanie-i-upravlenie-klasicheski-i-savremenni-podhodi 

 327
Ключови думи: 1. геополитика 2. управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39220

- 417 -

Цб П II 1592

Ташев, Спас.  Конфедерацията между България и Северна Македония като бърза писта за евроинтеграцията на Скопие / Спас Ташев. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3549-konfederatsiyata-mezhdu-balgariya-i-severna-makedoniya-kato-barza-pista-za-evrointegratsiyata-na-skopie 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. България 4. Европа 5. Югославия 6. Северна Македония 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39099

- 418 -

Цб П II 1592

Тодоров, Александър.  Геополитическите амбиции на Варшава и техните военни измерения / Александър Тодоров. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3551-geopoliticheskite-ambitsii-na-varshava-i-tehnite-voenni-izmereniya 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. НАТО 3. Европа 4. Украйна 5. международна политика 6. Полша 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39112

- 419 -

Цб П II 1592

Туз, Адам.  Защо Китай успя, а Съветският съюз се провали / Адам Туз. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3560-zashto-kitay-uspya-a-savetskiyat-sayuz-se-provali 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Русия 3. Китай 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39210

- 420 -

Цб П II 1592

Фененко, Алексей.  Новата Античност / Алексей Фененко. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3523-novata-antichnost 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Русия 3. Китай 4. НАТО 5. Азия 6. Европа 7. COVID-19 8. AUKUS 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39035

- 421 -

Цб П II 1592

Хаджиев, Алекс.  Турция: между величието и маргинализацията / Алекс Хаджиев. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3550-turtsiya-mezhdu-velichieto-i-marginalizatsiyata 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. България 3. НАТО 4. Турция 5. Европа 6. Ердоган 7. Гърция 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39107

- 422 -

Цб П II 1592

Хайтов, Стоян.  (Не)възможната стратегическа самостоятелност на ЕС / Стоян Хайтов. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3518-ne-vazmozhnata-strategicheska-samostoyatelnost-na-es 

 327
Ключови думи: 1. ЕС 2. САЩ 3. Русия 4. НАТО 5. Европа 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39004

- 423 -

Цб П II 1592

Чуков, Владимир.  Джафарити, салафити и софити: един шариат и една умма, три версии на управление / Владимир Чуков. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 1, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/196-broy-1-2022/3507-dzhafariti-salafiti-i-sofiti-edin-shariat-i-edna-umma-tri-versii-na-upravlenie 

 327.57
Ключови думи: 1. Джафарити 2. Салафити 3. Софити 4. Шариат 5. управление 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39047

- 424 -

Цб П II 1592

Шевченко, Петро.  Сблъсъкът между Китай и САЩ: промяната в отношенията между двете глобални суперсили / Петро Шевченко. // Геополитика & геостратегия, 2022, N 2, -. 

   
   https://geopolitica.eu/2022/197-broy-2-2022/3556-sblasakat-mezhdu-kitay-i-sasht-promyanata-v-otnosheniyata-mezhdu-dvete-globalni-supersili 

 327
Ключови думи: 1. САЩ 2. Китай 3. отношения 4. суперсили 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39162

- 425 -

Цб II 92592

Adamska, Malgorzata.  The impact of the service process quality on the consumer`s behavior and purchasing decisions / Malgorzata Adamska, Aneta Kucinska-Landwojtowicz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 67-76. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. сервизни процеси 3. лоялност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39231

- 426 -

Цб II 92590

Adina, Ciugureanu.  Interdisciplinary approaches to cityspace: from the postmodern to the global city / Ciugureanu Adina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 51-58. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. постмодернизъм 2. мегаполиси 3. глобални градове 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38961

- 427 -

Цб II 92590

Adina, Ciugureanu.  Racializing and criminalizing space: the Los Angeles case / Ciugureanu Adina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. имигранти 2. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38962

- 428 -

Цб II 92592

Al Eassa, Lina.  The dilemma of resilience, as a security strategy, for the donors and the hosts in response for the syrian crisis: in the case of the European Union and Jordan / Lina Al Eassa. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 327-348. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. сирийски бежанци 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Йордания 
  

Сист. No: 39253

- 429 -

Цб II 92590

Argun, Alkhas.  Historical and architectural pattern of town-planing of early medieval Abkhazia / Alkhas Argun, Victoria Pishchulina, Oleg Bgazhba. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 41-49. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38960

- 430 -

Цб II 92590

Argun, Alkhas.  The peculiarities of the architecture of outposts of the west-caucasian branch of the great silk way / Alkhas Argun, Victoria V. Pishchulina, Julia F. Treyman. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 77-85. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. крепости 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38963

- 431 -

Цб II 92592

Bartko, Robert.  The enforcement of principle on legality in the hungarian fight ageinst the irregular migration / Robert Bartko. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 285-293. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. принципи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39250

- 432 -

Цб II 92590

Blumberga, Solveiga.  Remote work - advantages and disadvantages on the example in it organisation / Solveiga Blumberga, Tatiana Pylinskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 275-282. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. удоволствие 3. работа 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38985

- 433 -

Цб II 92590

Bochanczyk-Kupka, Dominika.  Necessity and luxury goods in economics / Dominika Bochanczyk-Kupka. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 259-265. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стоки 2. луксозни стоки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38983

- 434 -

Цб II 92592

Bubic, Jasenka.  Geopolitical relations with oil at the time of Covid-19: without oil there is no present, without green energy there is no future / Jasenka Bubic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 103-113. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. отношения 3. глобална икономика 4. зелена енергия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39234

- 435 -

Цб II 92592

Bubic, Jasenka.  Impact of Covid-19 on the global economy: is fear of an inflation pandemic justified? / Jasenka Bubic, Luka Basic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 225-238. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. инфлация 2. макроикономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39245

- 436 -

Цб II 92590

Danilov, Valery.  The new italian government. Eurosceptics triumph / Valery Danilov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 467-473. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Италия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Италия 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39007

- 437 -

Цб II 92590

Didkovdkaya, Yana.  The relation between the political self-identification and social wellbeing of politically-active youth in Russia / Yana Didkovdkaya, Dmitriy Onegov, Dmitriy Trynov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 475-482. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39008

- 438 -

Цб II 92590

Dima, Milica.  Researches on reporting the attack of some peanuts diseases cultivated on sandy soils / Milica Dima, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 293-299. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фъстъци 2. заболявания 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38987

- 439 -

Цб II 92590

Dina, Elmira Cezarina.  Critical analysis of quality leadership visions in order to increase and design a managerial hybrid with superior attributes / Elmira Cezarina Dina, Ramona-Cristina Ghita. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 119-126. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38968

- 440 -

Цб II 92590

Dolzhenko, Ruslan.  Modern blockchain-platforms: advantages and prospects / Ruslan Dolzhenko. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 189-197. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. блокчейн 2. трудови отношения 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38975

- 441 -

Цб II 92592

Duda, Aneta.  The myth of CSR on the example of dove campaign / Aneta Duda. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 77-87. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39232

- 442 -

Цб II 92592

Duda, Aneta.  The brandcasting on the example of advertorials / Aneta Duda. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 147-156. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бранд 2. контент анализ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39238

- 443 -

Цб II 92590

Farcasiu, Marcela Alina.  Witnesses` answering strategies in the romanian witness examination / Marcela Alina Farcasiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 455-463. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. разпит на свидетели 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39006

- 444 -

Цб II 92590

Fiala, Zdenek.  The character of the service relationship of members of the security forces of the Czech Republic in light of judicial case law and related current issues / Zdenek Fiala, Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 445-454. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. съдебна практика 2. административно право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39005

- 445 -

Цб II 92592

Gerginova, Tatjana.  Organized crime - modern global threat / Tatjana Gerginova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 265-274. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. превенция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39248

- 446 -

Цб II 92590

Godmanis, Ivars.  Economic studies in business platforms-completely new approach in microeconomics / Ivars Godmanis. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 127-137. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38969

- 447 -

Цб II 92590

Godmanis, Ivars.  Implementation of modern multidimensional risk management in industrial enterprise / Ivars Godmanis. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 169-177. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на риска 2. отчет 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38972

- 448 -

Цб II 92590

Gozdecki, Maciej.  Can revitalized post-industrial heritage allow genius loci to live on/exist? / Maciej Gozdecki. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 33-40. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. наследство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38959

- 449 -

Цб II 92592

Hanus, Gabriela.  Polish consumers` attitudes towards online crocery shopping / Gabriela Hanus. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 133-146. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. онлайн пазаруване 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39237

- 450 -

Цб II 92592

Hanus, Gabriela.  Will Covid-19 contribute to an increase in cocooning in the nutritional behaviour of poles? / Gabriela Hanus. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 175-188. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. храни 3. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39241

- 451 -

Цб II 92592

Ibrahimova, Ganira.  Glpbal value chains as a common denominator of entrepreneurship in the "post-pandemic" world / Ganira Ibrahimova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 213-223. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. интеграция 3. продукция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39244

- 452 -

Цб II 92592

Kosarova, Jaroslava.  Analyzing the efficiency and productivity of slovak farms specializing in livestock / Jaroslava Kosarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 15-23. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. производителност 2. управленска ефективност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39226

- 453 -

Цб II 92592

Koudelkova, Petra.  'Is green in fashion?' Analysing the strategic communication of fashion brands and the attitudes of generation Zconsumers towards environmental issues in the fashion industry / Petra Koudelkova, Denisa Hejlova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 35-47. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. мода 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39228

- 454 -

Цб II 92590

Koziel, Grzagorz.  Application of the blockchain technology in organisational units with legal capacity or legal personality, for the law as it stands and the law as it should stand (de lege lata and de lege ferenda), on the example of regulations of polish law / Grzagorz Koziel. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 387-395. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. блокчейн 2. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38997

- 455 -

Цб II 92590

Koziel, Grzagorz.  Legal status of enterprise in succession in polish law in the general perspective of the need of unification of the regulation of legal status of legal institutions named in an identical manner in individual branches of law / Grzagorz Koziel. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 245-433. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39002

- 456 -

Цб II 92590

Lenart-Gansinies, Regina.  The mediating role of a crowdsourcing in the relatioship between employee engagement and innovative behaviour - a study of local government / Regina Lenart-Gansinies. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 229-238. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. ангажираност 2. служители 3. местно управление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38979

- 457 -

Цб II 92590

Lisy, Jan.  The single global currency versus private money / Jan Lisy. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. световна валута 2. Световна банка 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38995

- 458 -

Цб II 92592

Lukowska, Maria Antonina.  Oceania in the travel reportage (travel writing) of british women pioneers of tourism in the 19th centuri / Maria Antonina Lukowska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 125-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. Океания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Океания 
  

Сист. No: 39236

- 459 -

Цб II 92590

Magdoiu, Liliana Doina.  The enterpreneurship in the field of marketing products / Liliana Doina Magdoiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. петрол 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38988

- 460 -

Цб II 92590

Malyaev, Vladimir.  Fatca and common reporting standard: the end of the era of bank secrecy / Vladimir Malyaev. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 331-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38991

- 461 -

Цб II 92590

Malyaev, Vladimir.  Financial literacy and protection of rights of consumers of financial services / Vladimir Malyaev, Andrey Nazarov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 339-347. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова грамотност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38992

- 462 -

Цб II 92590

Manoliu, Raluca.  Beauty and the beast in contemporaty architecture. A critique / Raluca Manoliu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 23-31. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. алгоритми 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38958

- 463 -

Цб II 92592

Marques, Jacqueline.  A look at domestic and gender-based violence in Portugal: from law to discourses / Jacqueline Marques. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. домашно насилие 2. насилие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39246

- 464 -

Цб II 92590

Martincova, Marta.  Possibilities and limits of the use if counter-cyclical fiscal policy in euro area countries / Marta Martincova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 267-273. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фискална политика 2. фискална позиция 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38984

- 465 -

Цб II 92590

Matouskova, Eleonora.  Current issues of antimonopoly law and antimonopoly regulation in the Slovak Republic / Eleonora Matouskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 323-330. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. конкуренция 2. право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38990

- 466 -

Цб II 92590

Matouskova, Eleonora.  Revenue and expenditure analysis from the point of view of the state budget balance / Eleonora Matouskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 361-368. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Държавен бюджет 2. приходи 3. разходи 4. публичен дълг 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38994

- 467 -

Цб II 92590

Matulcikova, Marta.  Employee performance and its evaluation / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 139-147. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. служители 2. оценка 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38970

- 468 -

Цб II 92590

Merhaut, Marek.  Human resources management focusing on the use of socially disadvantaged persons released frem prison, as potential employees in the service sector in the Czech Republic / Marek Merhaut, Karel Chadt, Eva Mickova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 149-167. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38971

- 469 -

Цб II 92592

Nikolaeva, Natalia.  Prospects for the development of the innivative market od chemical technologies in Russia / Natalia Nikolaeva et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 59-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. конкурентоспособност 3. технологичен трансфер 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39230

- 470 -

Цб II 92590

Paczek, Anna.  Ancestral halls as a reflection of the traditional structure of chinese society. A case of shangjing / Anna Paczek. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 13-22. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Китай 2. наследство 3. опазване 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38957

- 471 -

Цб II 92590

Paraschiv, Alina-Nicoleta.  Research on the behavior of an assortment of bell pepper on the sandy soils in south-west Oltenia according to the cultivation method used / Alina-Nicoleta Paraschiv, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. продукция 2. биохимия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38986

- 472 -

Цб II 92592

Pindesova, Diana.  Consumer behavior on the beer market in the Slovak republic / Diana Pindesova et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 25-33. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бира 2. потребление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39227

- 473 -

Цб II 92590

Piovarciova, Veronika.  Impact of the economic system on the economic development of the Slovak Republic / Veronika Piovarciova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 251-258. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически системи 2. Индустрия 4.0 3. технологична промяна 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38981

- 474 -

Цб II 92590

Pishchulina, Victoria V.  The spatial culture and ethnical development of the mountain people of the north caucasus in XIII-XV centuries / Victoria V. Pishchulina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 87-95. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. култура 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38964

- 475 -

Цб II 92590

Plotnikov, Vladimir.  Problems of the digital economy (case of Russia) / Vladimir Plotnikov, Yulia Vertakova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 209-217. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38977

- 476 -

Цб II 92592

Polcicova, Maria.  Political education as a necessary part of an educational process in a democratic society / Maria Polcicova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 316-326. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. политическо образование 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39252

- 477 -

Цб II 92592

Predanocyova, Kristina.  Poultry meat and meat products market in the Slovak republic with an emphasis on consumption / Kristina Predanocyova et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 49-58. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. птици 2. месо 3. потребление 4. фактор 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39229

- 478 -

Цб II 92590

Privarova, Magdalena.  Evolution of immigrant integration into the labor market in the EU countries / Magdalena Privarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 243-250. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мигранти 2. интеграция 3. европейски страни 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38980

- 479 -

Цб II 92590

Privarova, Magdalena.  To some connections between remittances and financial inclusion / Magdalena Privarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 375-382. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. парични преводи 2. финансови услуги 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38996

- 480 -

Цб II 92590

Radhi, Ahmed Hussein.  Internal control and audit and their role in the deduction of administrative and financial corruption / Ahmed Hussein Radhi. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 349-359. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. контрол 2. корупция 3. одит 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38993

- 481 -

Цб II 92590

Rogulska, Aleksandra.  Temporary cultural facilities as an element of rebuilding strategies for cities affected by earthquakes / Aleksandra Rogulska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 97-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. възстановяване 3. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38965

- 482 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  Economic (policy) uncertainty in Brazil before and during the Covid-19 crisis / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 93-101. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Бразилия 2. Ковид-19 3. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Бразилия 
  

Сист. No: 39233

- 483 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  The impact of economic policy uncertainty on industrial production in the United States: pre-pandemic evidence / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 157-165. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. икономическа политика 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 39239

- 484 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  Uncertainty in Slovenia and the United States before and during the Covid-19 crisis / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 167-174. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. икономическа политика 3. Словения 4. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Словения 2. САЩ 
  

Сист. No: 39240

- 485 -

Цб II 92592

Roostalu, Lea.  Accounting in the XVI century from the viewpoint of ethics and sustanability: an estonian case study / Lea Roostalu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 195-202. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39242

- 486 -

 

Simeonov, Kaloyan.  Effects from Brexit on the EU-27 and the Euro Area Developments / Kaloyan Simeonov. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 2021, N 1, 17-25. 

   ISSN (print): 2815-2751 ISSN (online): 2815-2875 https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.1.02
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/21974 

1. Отворен достъп 
 061.1ЕС  + 336
Ключови думи: 1. Brexit 2. European Union (EU) 3. Euro area 4. Eurozone 5. Economic and Monetary Union 6. Banking Union 7. Euro adoption 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 2. Търговия. МИО. Световно стопанство 3. Европейски съюз 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 38928

- 487 -

Цб II 92590

Siskova, Nadezda.  Current selected legal and ethical issues of regulation in the field of robotics / Nadezda Siskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 397-404. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38998

- 488 -

Цб II 92590

Sochneva, Elena.  Formation and development of the national qualification system in Russia: legal perspectives / Elena Sochneva, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 415-424. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. трудово законодателство 3. регулиране 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39000

- 489 -

Цб II 92590

Sovova, Olga.  Era of digitalization: Re-designing privacy protection in health care / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 405-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки права 2. защита 3. поверителност 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38999

- 490 -

Цб II 92592

Sovova, Olga.  Distance teaching of legal desciplines at non-legal universities. Pandemic Covid-19 issues and challenges for academicians / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 255-263. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. юридическо образование 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39247

- 491 -

Цб II 92592

Sovova, Olga.  Public administration between control and support / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 275-283. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. публична администрация 2. контрол 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39249

- 492 -

Цб II 92592

Sponerova, Martina.  Financial distress prediction for manufacturing and commercial companies / Martina Sponerova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 203-211. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. прогнози 2. фалит 3. финансови индикатори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39243

- 493 -

Цб II 92590

Supekova, Sona Chovanova.  Applying corporate social responsibility towards employees as part of project management / Sona Chovanova Supekova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 109-118. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. служители 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38967

- 494 -

Цб II 92592

Tallova, Lydie.  Validity and legal effect of publishing license agreements according to new Czech legislation / Lydie Tallova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 295-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лицензиране 2. автори 3. издател 4. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39251

- 495 -

 

Teokarevic, Jovan.  Brexit and Western Balkans / Jovan Teokarevic. // Bulgarian Journal of International Economics and Politics, 1, 2021, N 1, 55-70. 

   ISSN (print): 2815-2751 ISSN (online): 2815-2875 DOI: https://doi.org/10.37075/BJIEP.2021.1.06
   https://bjiep.unwe.bg/en/journalissues/article/21978 

1. Отворен достъп 
 327
Ключови думи: 1. Western Balkans 2. Brexit 3. United Kingdom 
Тематични рубрики: 1. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39089

- 496 -

Цб II 92590

Vasilyeva, Evgeniya.  On the collection of tax debt from final beneficiaries in Russia / Evgeniya Vasilyeva, Ekaterina Vlasova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 435-444. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бенефициенти 2. укриване на данъци 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39003

- 497 -

Цб II 92590

Veres, Edit.  Synthesis of results of quantitative and qualitative research methods on corporate social responsibility of sme`s in Romania / Edit Veres. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 219-227. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална отговорност 2. социални отношения 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38978

- 498 -

Цб II 92590

Veres, Edit.  Tourism development in Romania. An analysis focused on EU funding opportunities / Edit Veres, Katalin Gal. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Румъния 2. туристическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38989

- 499 -

Цб II 92590

Vertakova, Yulia.  Multi-level partnership as a form of network organization / Yulia Vertakova, Vladimir Plotnikov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 199-207. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. партньорство 2. система за управление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38976

- 500 -

Цб II 92592

Vizjak, Maja.  Maritime cruises as an integral part of the destination tourist product. Management strategy / Maja Vizjak, Marin Romic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 115-123. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. круиз 3. стратегии 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39235

- 501 -

Цб II 92590

Yordanova, Zornitsa.  Innovation competitiveness of universities - how to measure it? / Zornitsa Yordanova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 179-187. 

1. Social Sciences - conference 2. Преподаватели от УНСС 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. управление на иновациите 3. конкурентоспособност 4. университети 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38974

Икономика. Икономически теории

- 502 -

Цб П II 499

Егберт, Хенрик.  Основи на съвременната икономика: Франк Х. Найт и концепцията за неопределеността, теорията на капитала и зараждането на Чикагската школа / Хенрик Егберт, Теодор Седларски, Александър Б. Тодоров. // Икономическа мисъл, 66, 2021, N 6, 74-90. 

 33
Ключови думи: 1. Чикагска икономическа школа 2. теория на капитала 3. неопределеност 4. социална организация 5. печалба 6. конкурентен пазар 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39135

- 503 -

Цб П II 1654

Проданов, Христо.  Постиндустриално общество или Трета и Четвърта индустриални революции? / Христо Проданов. // Икономически и социални алтернативи, 2022, N 1, 80-94. 

   
   https://www.unwe.bg/doi/alternativi/2022.1/ISA.2022.1.08.pdf 

 330
Ключови думи: 1. постиндустриално общество 2. индустриално общество 3. Индустриална революция 4. технологии 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 
  

Сист. No: 39268

- 504 -

Цб П II 499

Хюм, Дейвид.  Морални, политически и литературни есета: За публичния кредит / Дейвид Хюм. // Икономическа мисъл, 66, 2021, N 6, 91-106. 

   Статията е индексирана в база данни CEEOL : https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1013055
   https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheska-misal 

 33  + 330:1
Ключови думи: 1. икономическа наука 2. икономически теории 3. парични потоци 4. търговски баланс 5. данъчно облагане 6. философско есе 
Тематични рубрики: 1. Икономика. Икономически теории 2. Философия 
За него: 1. Хюм, Дейвид 
  

Сист. No: 39142

Икономикс

- 505 -

Цб II 92609

Дабчев, Вълкан Димитров.  Пост-Ковид трансформация на икономиките и обществата / Вълкан Димитров Дабчев. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 161-170. 

1. Управление и администрация - образование 
 330  + 614
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. COVID-19 3. пандемия 4. трансформация на бизнеса 5. икономическа криза 6. геополитика 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономикс 
Географски понятия: 1. България 
  

Сист. No: 39292

- 506 -

Цб II 92609

Костова, Десислава Пламенова.  Пост-Ковид трансформацията на обществото в контекста на социалните икономически процеси / Десислава Пламенова Костова. // Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" : Сборник с доклади от кръгла маса / Председател Симеон Желев; Отг. ред. Камен Петров; Член Надя Миронова, Климент Найденов и др.  (София). - София. - София : Издателски комплекс - УНСС, 2022, 171-179. 

1. Управление и администрация - образование 
 614.003.1
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. COVID-19 3. пандемична криза 4. социално-икономически процеси 5. социални механизми 6. социална икономика 7. устойчиво развитие 
Тематични рубрики: 1. Здравеопазване 2. Икономикс 3. Социална политика. Социално осигуряване. Застраховане 
  

Сист. No: 39293

- 507 -

Цб II 92589

Abolina, Inese.  Presidential suspensive veto decision-making practice in Latvia: Valdis Zatlers and Andris Berzins / Inese Abolina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 471-479. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. президент 2. държава 3. вземане на решения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39222

- 508 -

Цб II 92592

Adamska, Malgorzata.  The impact of the service process quality on the consumer`s behavior and purchasing decisions / Malgorzata Adamska, Aneta Kucinska-Landwojtowicz. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 67-76. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. качество 2. сервизни процеси 3. лоялност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39231

- 509 -

Цб II 92590

Adina, Ciugureanu.  Interdisciplinary approaches to cityspace: from the postmodern to the global city / Ciugureanu Adina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 51-58. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. постмодернизъм 2. мегаполиси 3. глобални градове 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38961

- 510 -

Цб II 92590

Adina, Ciugureanu.  Racializing and criminalizing space: the Los Angeles case / Ciugureanu Adina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 67-75. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. имигранти 2. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38962

- 511 -

Цб II 92589

Aghsan, Rahigh.  Investigating the integration of modernism with the architecture of the qajar period in the historical base of houses in Tabriz / Rahigh Aghsan. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 47-54. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. модерност 3. култура 4. традиции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39166

- 512 -

Цб II 92592

Al Eassa, Lina.  The dilemma of resilience, as a security strategy, for the donors and the hosts in response for the syrian crisis: in the case of the European Union and Jordan / Lina Al Eassa. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 327-348. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. сирийски бежанци 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Европейски съюз 2. Йордания 
  

Сист. No: 39253

- 513 -

Цб II 92590

Argun, Alkhas.  Historical and architectural pattern of town-planing of early medieval Abkhazia / Alkhas Argun, Victoria Pishchulina, Oleg Bgazhba. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 41-49. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. градоустройство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38960

- 514 -

Цб II 92590

Argun, Alkhas.  The peculiarities of the architecture of outposts of the west-caucasian branch of the great silk way / Alkhas Argun, Victoria V. Pishchulina, Julia F. Treyman. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 77-85. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. крепости 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38963

- 515 -

Цб II 92589

Asanowicz, Katarzyna.  Liveable cities - four examples of the urban regeneration / Katarzyna Asanowicz. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 55-62. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. град 2. живот 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39167

- 516 -

Цб II 92589

Avdeev, V. A.  International law on combating corruption: current issues in national level implementation / V. A. Avdeev et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 419-427. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. корупция 2. криминална полиция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39217

- 517 -

Цб II 92589

Bartko, Robert.  Erosion on the procedural rights of the defendant in the fight against the irregular migration / Robert Bartko. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 397-405. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39214

- 518 -

Цб II 92592

Bartko, Robert.  The enforcement of principle on legality in the hungarian fight ageinst the irregular migration / Robert Bartko. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 285-293. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. принципи 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39250

- 519 -

Цб II 92590

Blumberga, Solveiga.  Remote work - advantages and disadvantages on the example in it organisation / Solveiga Blumberga, Tatiana Pylinskaya. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 275-282. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дистанционна работа 2. удоволствие 3. работа 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38985

- 520 -

Цб II 92590

Bochanczyk-Kupka, Dominika.  Necessity and luxury goods in economics / Dominika Bochanczyk-Kupka. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 259-265. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. стоки 2. луксозни стоки 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38983

- 521 -

Цб II 92592

Bubic, Jasenka.  Geopolitical relations with oil at the time of Covid-19: without oil there is no present, without green energy there is no future / Jasenka Bubic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 103-113. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. геополитика 2. отношения 3. глобална икономика 4. зелена енергия 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39234

- 522 -

Цб II 92592

Bubic, Jasenka.  Impact of Covid-19 on the global economy: is fear of an inflation pandemic justified? / Jasenka Bubic, Luka Basic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 225-238. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. инфлация 2. макроикономически показатели 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39245

- 523 -

Цб II 92589

Curri, Granit.  Adoption, conditions and procedure of establishing the adoption / Granit Curri. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 375-380. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. осиновяване 2. семейно право 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39211

- 524 -

Цб II 92590

Danilov, Valery.  The new italian government. Eurosceptics triumph / Valery Danilov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 467-473. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Италия 2. Европейски съюз (ЕС) 3. популизъм 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Италия 2. Европейски съюз 
  

Сист. No: 39007

- 525 -

Цб II 92589

Deksnys, Mindaugas.  Organizational agility level evaluation model and empirical assessment in high-growth companies / Mindaugas Deksnys, Rima Zitkiene. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 199-213. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. гъвкавост 2. оценка 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39184

- 526 -

Цб II 92590

Didkovdkaya, Yana.  The relation between the political self-identification and social wellbeing of politically-active youth in Russia / Yana Didkovdkaya, Dmitriy Onegov, Dmitriy Trynov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 475-482. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39008

- 527 -

Цб II 92590

Dima, Milica.  Researches on reporting the attack of some peanuts diseases cultivated on sandy soils / Milica Dima, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 293-299. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фъстъци 2. заболявания 3. контрол 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38987

- 528 -

Цб II 92589

Dima, Milica.  Aspects concerning peanuts crops on sandy soils in southern Oltenia / Milica Dima et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 245-250. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. генотип 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39195

- 529 -

Цб II 92590

Dina, Elmira Cezarina.  Critical analysis of quality leadership visions in order to increase and design a managerial hybrid with superior attributes / Elmira Cezarina Dina, Ramona-Cristina Ghita. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 119-126. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лидерство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38968

- 530 -

Цб II 92590

Dolzhenko, Ruslan.  Modern blockchain-platforms: advantages and prospects / Ruslan Dolzhenko. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 189-197. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. блокчейн 2. трудови отношения 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38975

- 531 -

Цб II 92589

Draghici, Reta.  Significant progress achieved in cowpea breeding in Romania / Reta Draghici et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 321-328. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. биология 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39204

- 532 -

Цб II 92606

Dramalieva, Valentina.  Japanese Business Ethics: Backgrounds and Features / Valentina Dramalieva. // Quality Management and Competitiveness of Bulgarian and Japanese Small and Medium Enterprises / Diana Kopeva, Valentina Dramalieva, Milanka Slavova, Boyan Jekov, Antoaneta Daneshka, Ivan Stoychev,. - Sofia : UNWE Publishing Complex, 2020, 7-23. 

1. Small and Medium Enterprises - Bulgaria, Japan 
 174.4
Ключови думи: 1. бизнес етика 
Тематични рубрики: 1. Икономикс 2. Философия 
Географски понятия: 1. Япония 
  

Сист. No: 39076

- 533 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  The motif of a dressed up tree in contemporary european landscape / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 87-94. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мотив 2. пейзажи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39171

- 534 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  The motif of a fruit tree in contemporary european cityscape / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 95-103. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. овощни насаждения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39172

- 535 -

Цб II 92589

Drapella-Hermansdorfer, Alina.  Landscapes of permanent temporality: the refugee camps / Alina Drapella-Hermansdorfer. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 491-498. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бежанци 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39224

- 536 -

Цб II 92592

Duda, Aneta.  The myth of CSR on the example of dove campaign / Aneta Duda. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 77-87. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39232

- 537 -

Цб II 92592

Duda, Aneta.  The brandcasting on the example of advertorials / Aneta Duda. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 147-156. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бранд 2. контент анализ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39238

- 538 -

Цб II 92590

Farcasiu, Marcela Alina.  Witnesses` answering strategies in the romanian witness examination / Marcela Alina Farcasiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 455-463. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. разпит на свидетели 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39006

- 539 -

Цб II 92589

Faria, Paula.  Design, technology and emotion measurement / Paula Faria, Bernardo Providencia, Joana Cunha. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 21-28. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дизайн 2. емоции 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39163

- 540 -

Цб II 92590

Fiala, Zdenek.  The character of the service relationship of members of the security forces of the Czech Republic in light of judicial case law and related current issues / Zdenek Fiala, Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 445-454. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. съдебна практика 2. административно право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39005

- 541 -

Цб II 92589

Gaveika, Arturs.  Juridical aspects of the sea borders territories of Latvia / Arturs Gaveika. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 429-435. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Европейски съюз (ЕС) 2. морски територии 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39218

- 542 -

Цб II 92592

Gerginova, Tatjana.  Organized crime - modern global threat / Tatjana Gerginova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 265-274. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. организирана престъпност 2. превенция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39248

- 543 -

Цб II 92590

Godmanis, Ivars.  Economic studies in business platforms-completely new approach in microeconomics / Ivars Godmanis. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 127-137. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес модели 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38969

- 544 -

Цб II 92590

Godmanis, Ivars.  Implementation of modern multidimensional risk management in industrial enterprise / Ivars Godmanis. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 169-177. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на риска 2. отчет 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38972

- 545 -

Цб II 92590

Gozdecki, Maciej.  Can revitalized post-industrial heritage allow genius loci to live on/exist? / Maciej Gozdecki. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 33-40. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. наследство 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38959

- 546 -

Цб II 92589

Hajdys, Dagmara.  The public-private partnership market in Poland in 2009-2017 compared other europen public - private partnership markets / Dagmara Hajdys. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. публичен сектор 2. инфраструктура 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39188

- 547 -

Цб II 92592

Hanus, Gabriela.  Polish consumers` attitudes towards online crocery shopping / Gabriela Hanus. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 133-146. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. онлайн пазаруване 3. хранителни стоки 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39237

- 548 -

Цб II 92592

Hanus, Gabriela.  Will Covid-19 contribute to an increase in cocooning in the nutritional behaviour of poles? / Gabriela Hanus. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 175-188. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. потребителско поведение 2. храни 3. Ковид-19 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39241

- 549 -

Цб II 92589

Hermansdorfer, Alina Drapella.  Concept of 'the god particle' in design work of Marek Budzynski / Alina Drapella Hermansdorfer, Joanna Ways. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 13-20. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. философия 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39161

- 550 -

Цб II 92589

Hoesova, Katerina Svejnova.  Optimal structure of pension system - pension entitlement with focus on replacement race / Katerina Svejnova Hoesova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 307-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пенсионна система 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39202

- 551 -

Цб II 92592

Ibrahimova, Ganira.  Glpbal value chains as a common denominator of entrepreneurship in the "post-pandemic" world / Ganira Ibrahimova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 213-223. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. интеграция 3. продукция 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39244

- 552 -

Цб II 92589

Interregional logistic centers in the modern regional development : an estimation of needs and prospects (on the example of the Sviyazhks interregional multimodal logistics center)  / Anatoly Shikhalev et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 277-285. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. логистика 2. транспортни коридори 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39199

- 553 -

Цб II 92589

Jalc, Adrian.  Criminal aspects of terrorism and corruption not only from historical point of view in Slovakia / Adrian Jalc. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 381-389. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. корупция 2. тероризъм 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Словакия 
  

Сист. No: 39212

- 554 -

Цб II 92589

Katysheva, Elena.  Econoic factors of prospecting and exploration development on the russian arctic shelf / Elena Katysheva. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 259-266. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. геоложки проучвания 2. лицензиране 3. рентабилност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39197

- 555 -

Цб II 92589

Kelmere, Laila.  Company`s activities termination by tax authority decision (simplified liquidation, Latvia example) / Laila Kelmere. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 123-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бизнес среда 2. данъчна администрация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39174

- 556 -

Цб II 92589

Kijewska, Anna.  Value added as the basis for measuring labour productivity / Anna Kijewska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 357-364. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. добавена стойност 2. производителност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39208

- 557 -

Цб II 92589

Klochkova, Elena.  Digitalization as a component of the world economy / Elena Klochkova, Natalia Sadovnikova, Mikhail Karmanov, Aleksandra Samotsvetova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 251-257. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. дигитализация 3. информационно общество 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39196

- 558 -

Цб II 92592

Kosarova, Jaroslava.  Analyzing the efficiency and productivity of slovak farms specializing in livestock / Jaroslava Kosarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 15-23. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. производителност 2. управленска ефективност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39226

- 559 -

Цб II 92592

Koudelkova, Petra.  'Is green in fashion?' Analysing the strategic communication of fashion brands and the attitudes of generation Zconsumers towards environmental issues in the fashion industry / Petra Koudelkova, Denisa Hejlova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 35-47. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. мода 3. комуникация 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39228

- 560 -

Цб II 92590

Koziel, Grzagorz.  Application of the blockchain technology in organisational units with legal capacity or legal personality, for the law as it stands and the law as it should stand (de lege lata and de lege ferenda), on the example of regulations of polish law / Grzagorz Koziel. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 387-395. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. блокчейн 2. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38997

- 561 -

Цб II 92590

Koziel, Grzagorz.  Legal status of enterprise in succession in polish law in the general perspective of the need of unification of the regulation of legal status of legal institutions named in an identical manner in individual branches of law / Grzagorz Koziel. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 245-433. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39002

- 562 -

Цб II 92589

Krchova, Hana.  New approach to innovation projects / Hana Krchova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 183-189. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. капитал 3. култура 4. кооперации 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39181

- 563 -

Цб II 92589

Legnerova, Katerina.  Human resource marketing / Katerina Legnerova, Marek Stritesky. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 167-174. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. маркетинг 2. човешки ресурси 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39178

- 564 -

Цб II 92590

Lenart-Gansinies, Regina.  The mediating role of a crowdsourcing in the relatioship between employee engagement and innovative behaviour - a study of local government / Regina Lenart-Gansinies. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 229-238. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. ангажираност 2. служители 3. местно управление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38979

- 565 -

Цб II 92589

Lenart-Gansinies, Regina.  Crowdsourcing - a new paradigm of organisational learning of public organisations / Regina Lenart-Gansinies, Lukasz Sulkowski. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 141-149. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. краудсорсинг 2. организационно обучение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39176

- 566 -

Цб II 92590

Lisy, Jan.  The single global currency versus private money / Jan Lisy. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 369-375. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. световна валута 2. Световна банка 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38995

- 567 -

Цб II 92592

Lukowska, Maria Antonina.  Oceania in the travel reportage (travel writing) of british women pioneers of tourism in the 19th centuri / Maria Antonina Lukowska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 125-131. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2. Океания 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Океания 
  

Сист. No: 39236

- 568 -

Цб II 92590

Magdoiu, Liliana Doina.  The enterpreneurship in the field of marketing products / Liliana Doina Magdoiu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 301-309. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. предприемачество 2. петрол 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38988

- 569 -

Цб II 92590

Malyaev, Vladimir.  Fatca and common reporting standard: the end of the era of bank secrecy / Vladimir Malyaev. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 331-338. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. банков сектор 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38991

- 570 -

Цб II 92590

Malyaev, Vladimir.  Financial literacy and protection of rights of consumers of financial services / Vladimir Malyaev, Andrey Nazarov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 339-347. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. финансова грамотност 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38992

- 571 -

Цб II 92590

Manoliu, Raluca.  Beauty and the beast in contemporaty architecture. A critique / Raluca Manoliu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 23-31. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. алгоритми 2. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38958

- 572 -

Цб II 92592

Marques, Jacqueline.  A look at domestic and gender-based violence in Portugal: from law to discourses / Jacqueline Marques. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 245-253. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. домашно насилие 2. насилие 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39246

- 573 -

Цб II 92590

Martincova, Marta.  Possibilities and limits of the use if counter-cyclical fiscal policy in euro area countries / Marta Martincova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 267-273. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. фискална политика 2. фискална позиция 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38984

- 574 -

Цб II 92590

Matouskova, Eleonora.  Current issues of antimonopoly law and antimonopoly regulation in the Slovak Republic / Eleonora Matouskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 323-330. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. конкуренция 2. право 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38990

- 575 -

Цб II 92590

Matouskova, Eleonora.  Revenue and expenditure analysis from the point of view of the state budget balance / Eleonora Matouskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 361-368. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Държавен бюджет 2. приходи 3. разходи 4. публичен дълг 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38994

- 576 -

Цб II 92590

Matulcikova, Marta.  Employee performance and its evaluation / Marta Matulcikova, Daniela Brevenikova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 139-147. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. служители 2. оценка 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38970

- 577 -

Цб II 92590

Merhaut, Marek.  Human resources management focusing on the use of socially disadvantaged persons released frem prison, as potential employees in the service sector in the Czech Republic / Marek Merhaut, Karel Chadt, Eva Mickova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 149-167. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на човешките ресурси 2. социология 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38971

- 578 -

Цб II 92589

Merhaut, Marek.  Empirical research focusing on the competencies of hotel managers in Prague / Marek Merhaut. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 151-166. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетентност 2. управление 3. управление на хотели 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39177

- 579 -

Цб II 92589

Morais, Leandro Pereira.  Notes on the importance of the entrepreneurial ecosystem for social and solidarity economy (SSE): the role of international labor ofganization (ILO) / Leandro Pereira Morais, ect.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 191-197. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална икономика 2. екосистеми 3. еманципация 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39182

- 580 -

Цб II 92589

Musiuk, Adam.  Revitalization of the archimandrites` palas included in the historic monastery complex in suprasl / Adam Musiuk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 71-78. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. манастири 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39169

- 581 -

Цб II 92589

Nagaj, Rafal.  Millennium travelers tourism choices in an era of global threats of terrorist attacks - a case study of Poland and Lithuania / Rafal Nagaj, Brigita Zuromskaite. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 287- 297. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пътни такси 2. безопасност 3. терористични заплахи 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39200

- 582 -

Цб II 92592

Nikolaeva, Natalia.  Prospects for the development of the innivative market od chemical technologies in Russia / Natalia Nikolaeva et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 59-66. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. иновации 2. конкурентоспособност 3. технологичен трансфер 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39230

- 583 -

Цб II 92590

Paczek, Anna.  Ancestral halls as a reflection of the traditional structure of chinese society. A case of shangjing / Anna Paczek. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 13-22. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Китай 2. наследство 3. опазване 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
Географски понятия: 1. Китай 
  

Сист. No: 38957

- 584 -

Цб II 92590

Paraschiv, Alina-Nicoleta.  Research on the behavior of an assortment of bell pepper on the sandy soils in south-west Oltenia according to the cultivation method used / Alina-Nicoleta Paraschiv, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 283-291. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. продукция 2. биохимия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38986

- 585 -

Цб II 92589

Paraschiv, Alina-Nicoleta.  Preliminary results on the influence of the F414 biological product on some physiological indexes for peaches grown under thermo-hydric stress / Alina-Nicoleta Paraschiv et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 313-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. напрежение 2. физиология 3. показатели 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39203

- 586 -

Цб II 92589

Pechegin, Denis A.  Cryptoliability / Denis A. Pechegin. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 391-396. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. криптовалути 2. отговорности 3. пазар 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39213

- 587 -

Цб II 92589

Pietowska-Laska, Renata.  Productivity improvement in a manufacturing company - concepts, methods and techniques / Renata Pietowska-Laska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 267-276. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. производителност 2. подобрения 3. производствени компании 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39198

- 588 -

Цб II 92592

Pindesova, Diana.  Consumer behavior on the beer market in the Slovak republic / Diana Pindesova et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 25-33. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бира 2. потребление 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39227

- 589 -

Цб II 92590

Piovarciova, Veronika.  Impact of the economic system on the economic development of the Slovak Republic / Veronika Piovarciova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 251-258. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. икономически системи 2. Индустрия 4.0 3. технологична промяна 4. икономическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38981

- 590 -

Цб II 92590

Pishchulina, Victoria V.  The spatial culture and ethnical development of the mountain people of the north caucasus in XIII-XV centuries / Victoria V. Pishchulina. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 87-95. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. пространство 2. култура 3. архитектура 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38964

- 591 -

Цб II 92589

Plekhanova, Anna.  The attractiveness of economic systems as the assessment basis of their competitiveness / Anna Plekhanova, Kirill Kolesov, Alexey Ivanov, Nadezhda Ivanova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 329-334. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. конкурентоспособност 2. привлекателност 3. оценка 4. оценяване 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39205

- 592 -

Цб II 92590

Plotnikov, Vladimir.  Problems of the digital economy (case of Russia) / Vladimir Plotnikov, Yulia Vertakova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 209-217. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. дигитална икономика 2. икономически растеж 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38977

- 593 -

Цб II 92592

Polcicova, Maria.  Political education as a necessary part of an educational process in a democratic society / Maria Polcicova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 316-326. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. политическо образование 2. Европейски съюз (ЕС) 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39252

- 594 -

Цб II 92592

Predanocyova, Kristina.  Poultry meat and meat products market in the Slovak republic with an emphasis on consumption / Kristina Predanocyova et al.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 49-58. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. птици 2. месо 3. потребление 4. фактор 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39229

- 595 -

Цб II 92590

Privarova, Magdalena.  Evolution of immigrant integration into the labor market in the EU countries / Magdalena Privarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 243-250. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. мигранти 2. интеграция 3. европейски страни 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38980

- 596 -

Цб II 92590

Privarova, Magdalena.  To some connections between remittances and financial inclusion / Magdalena Privarova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 375-382. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. парични преводи 2. финансови услуги 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38996

- 597 -

Цб II 92590

Radhi, Ahmed Hussein.  Internal control and audit and their role in the deduction of administrative and financial corruption / Ahmed Hussein Radhi. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 349-359. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. контрол 2. корупция 3. одит 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38993

- 598 -

Цб II 92590

Rogulska, Aleksandra.  Temporary cultural facilities as an element of rebuilding strategies for cities affected by earthquakes / Aleksandra Rogulska. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 97-105. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. устойчивост 2. възстановяване 3. бедствия 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38965

- 599 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  Economic (policy) uncertainty in Brazil before and during the Covid-19 crisis / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 93-101. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Бразилия 2. Ковид-19 3. Латинска Америка 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Бразилия 
  

Сист. No: 39233

- 600 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  The impact of economic policy uncertainty on industrial production in the United States: pre-pandemic evidence / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 157-165. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. икономическа политика 3. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. САЩ 
  

Сист. No: 39239

- 601 -

Цб II 92592

Romih, Dejan.  Uncertainty in Slovenia and the United States before and during the Covid-19 crisis / Dejan Romih. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 167-174. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Ковид-19 2. икономическа политика 3. Словения 4. САЩ 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Словения 2. САЩ 
  

Сист. No: 39240

- 602 -

Цб II 92592

Roostalu, Lea.  Accounting in the XVI century from the viewpoint of ethics and sustanability: an estonian case study / Lea Roostalu. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 195-202. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. счетоводство 2. корпоративна социална отговорност 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39242

- 603 -

Цб II 92589

Sadovnikova, Natalia.  Modeling and forecasting of indicators of the hidden bankruptcy of the enterprises / Natalia Sadovnikova, Ekaterina Darda, Olga Makhova, Elena Erina. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 299-305. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. банкрут 2. риск 3. кредитна политика 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39201

- 604 -

Цб II 92589

Scheiderova, Martina.  Competency model of the manager in the situation of extraordinary crisis event / Martina Scheiderova, Marek Schneider. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 133-140. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. компетентност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39175

- 605 -

Цб II 92589

Shvetsova, Olga.  Human resource development in emerging markets: case study of south Korea / Olga Shvetsova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 175-182. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. развитие 2. човешки ресурси 3. Южна Корея 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
Географски понятия: 1. Южна Корея 
  

Сист. No: 39179

- 606 -

Цб II 92590

Siskova, Nadezda.  Current selected legal and ethical issues of regulation in the field of robotics / Nadezda Siskova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 397-404. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. изкуствен интелект (AI) 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38998

- 607 -

Цб II 92589

Sivakov, Dmitriy.  Fishery and preservation of aquatic biological resources in Russia: a view through the prism of law / Dmitriy Sivakov et al.. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 407-412. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. риболов 2. договорни отношения 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39215

- 608 -

Цб II 92589

Skrovankova, Monika.  Terrorism in the slovak criminal code with focus on proposal amendment / Monika Skrovankova. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 437-445. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. тероризъм 2. криминология 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39219

- 609 -

Цб II 92589

Slebocka, Magdalena.  Revitalization of urban green areas as an element of the process of the city regeneration as exemplified by the expo horticultural 2024 in Lodz / Magdalena Slebocka. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 339-348. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. местно развитие 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39206

- 610 -

Цб II 92589

Slusarczyk, Marta.  Transformation of towns located in areas annexed by the third reich (selected examples) / Marta Slusarczyk. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 499-506. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. история на архитектурата 2. планиране 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39225

- 611 -

Цб II 92590

Sochneva, Elena.  Formation and development of the national qualification system in Russia: legal perspectives / Elena Sochneva, ect.. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 415-424. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки капитал 2. трудово законодателство 3. регулиране 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39000

- 612 -

Цб II 92589

Sovjak, Richard.  Volumetric methodology for the determination of CO2 emissions and energy requirements for the production of products at rhe early stage of product design / Richard Sovjak. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 105-119. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. екодизайн 2. дизайн 3. въглеродни емисии 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39173

- 613 -

Цб II 92590

Sovova, Olga.  Era of digitalization: Re-designing privacy protection in health care / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 405-414. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. човешки права 2. защита 3. поверителност 4. здравеопазване 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38999

- 614 -

Цб II 92592

Sovova, Olga.  Distance teaching of legal desciplines at non-legal universities. Pandemic Covid-19 issues and challenges for academicians / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 255-263. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. юридическо образование 2. изследване 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39247

- 615 -

Цб II 92592

Sovova, Olga.  Public administration between control and support / Olga Sovova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 275-283. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. публична администрация 2. контрол 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39249

- 616 -

Цб II 92592

Sponerova, Martina.  Financial distress prediction for manufacturing and commercial companies / Martina Sponerova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 203-211. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. прогнози 2. фалит 3. финансови индикатори 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39243

- 617 -

Цб II 92589

Sulkowski, Lukasz.  Relationships between attitudes and behavior of polish consumers towards corporate social responsibily (CSR) / Lukasz Sulkowski, Rafal Tyszkiewicz. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 215-231. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. взаимоотношения 2. потребители 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39186

- 618 -

Цб II 92590

Supekova, Sona Chovanova.  Applying corporate social responsibility towards employees as part of project management / Sona Chovanova Supekova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 109-118. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. управление на проекти 2. служители 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38967

- 619 -

Цб II 92589

Szmitkowska, Agata.  'From the luftwaffe headquarters to a sanatorium'. The architrcture of the holiday resort of the warsaw executive board of the trade union of the book, press and radio employees in goldap, Masuria / Agata Szmitkowska. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 29-35. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. архитектура 2. курорти 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39164

- 620 -

Цб II 92592

Tallova, Lydie.  Validity and legal effect of publishing license agreements according to new Czech legislation / Lydie Tallova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 295-312. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. лицензиране 2. автори 3. издател 4. авторско право 
Тематични рубрики: 1. Туризъм 2. Право 3. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 4. Икономикс 5. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39251

- 621 -

Цб II 92589

Truntsevsky, Yuri.  Actual problems of settlement and implementation of criminal liability for crimes related to illegal migration / Yuri Truntsevsky, Roman Osokin, Sergey Borisov. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 369-374. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. незаконна миграция 2. наказателна отговорност 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39209

- 622 -

Цб II 92589

Turecki, Adam.  Smog in bialystok in Poland. Data of Pm 2.5 and Pm 10 particulate matter in outdoor air measured in 2017-2018 by 'the laboratory od energy-efficient architecture and renewable energies' at faculty of architecture of bialystok university of technology / Adam Turecki. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 79-86. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. наблюдение 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39170

- 623 -

Цб II 92589

Urbans, Mihails.  Functioning of latvian detention institutions safety system in case of technogenic disaster threat / Mihails Urbans, Jelena Malahova, Vladimirs Jemeljanovs. // NORDSCI Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 17-19 July 2018 Meeting Park Forum Helsinki, Finland : Book 2 : NORDSCI, 2021, 483-490. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. затвори 2. хазарт 3. гражданска защита 
Тематични рубрики: 1. Обществени науки 2. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 3. Икономикс 4. Право 5. Туризъм 6. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 
  

Сист. No: 39223

- 624 -

Цб II 92590

Vasilyeva, Evgeniya.  On the collection of tax debt from final beneficiaries in Russia / Evgeniya Vasilyeva, Ekaterina Vlasova. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 435-444. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. бенефициенти 2. укриване на данъци 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 39003

- 625 -

Цб II 92590

Veres, Edit.  Synthesis of results of quantitative and qualitative research methods on corporate social responsibility of sme`s in Romania / Edit Veres. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 219-227. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. социална отговорност 2. социални отношения 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38978

- 626 -

Цб II 92590

Veres, Edit.  Tourism development in Romania. An analysis focused on EU funding opportunities / Edit Veres, Katalin Gal. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 311-319. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. Румъния 2. туристическо развитие 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38989

- 627 -

Цб II 92590

Vertakova, Yulia.  Multi-level partnership as a form of network organization / Yulia Vertakova, Vladimir Plotnikov. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 19-23 August 2019 Novotel Athens, Greece : Book 2 : NORDSCI, 2021, 199-207. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. партньорство 2. система за управление 
Тематични рубрики: 1. Техника. Енергетика. Стокознание. Строителство 2. Икономикс 3. Управление 4. Финанси. Данъци. Митническо дело. Банково дело 5. Право 6. Политика. Междунар. отношения. Световна политика. Дипломация 
  

Сист. No: 38976

- 628 -

Цб II 92592

Vizjak, Maja.  Maritime cruises as an integral part of the destination tourist product. Management strategy / Maja Vizjak, Marin Romic. // NORDSCI International Conference on Social Sciences : Book 1-2 : Conference proceedings, 11-13 October 2021 Online Exclusive Event : Book 2 : NORDSCI, 115-123. 

1. Social Sciences - conference 
 3  + 061.3
Ключови думи: 1. туризъм 2.&nb